CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady nip nip/01 nip/02 nip/04 nkz nkz/01 nkz/02 nmr nmr/01 nmr/01r nmr/01d nmr/02 nmr/02r kredyty inwestycyjne podstawowe kredyty inwestycyjne dla gospodarstw rolnych 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P Z, Z, Z, Z, A, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych 1) cel: A, C, D, E, H, O, 2) działalność: Z, Z, A, Z, Z, A, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, 3) nakłady: 103, 104, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 121, 200 kredyty inwestycyjne dla działów specjalnych produkcji rolnej 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na zakup gruntów rolnych kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 110, kredyty na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 110, kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych (nowe gospodarstwa) kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych w rolnictwie 1) cel: K Z, Z, Z, Z, A, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: K 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych (istniejące gospodarstwa) kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych w rolnictwie 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P

2 nmr/02d nor nor/ip nor/mr ngp ngp/01 ngp/02 ngp/04 ngp/ Z, Z, Z, Z, A, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach inwestycyjnych podstawowych 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P Z, Z, Z, Z, A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach na utworzenie lub urządzenie gospodarstw przez młodych rolników 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P Z, Z, Z, Z, A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty na inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje w rolnictwie 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych 1) cel: A, C, D, E, H, O, 2) działalność: Z, Z 3) nakłady: 103, 104, 109b, 109c, 109d, 109e, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 200 kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: A, C, D, E, H, O, 2) działalność: 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 200 kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje mieszane (np. rolnictwo i przetwórstwo, rolnictwo i działy specjalne, przetwórstwo i działy specjalne) 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, Z, A, Z, Z, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 1

3 ngr ngr/01 ngr/02 nnt nnt/01 nnt/02 nnt/03 nkl nkl/01 nkl/01/r 3) nakłady: 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 200 Kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego kredyty na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 110, kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 110 Kredyty na realizację na inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu kredyty na realizację inwestycji związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 200 kredyty na realizację inwestycji związanych z poprawą wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt, utrzymania lub poprawy wymagań w zakresie ochrony środowiska 1) cel: A, C, D, E, H, O, P 2) działalność: Z, Z, Z, Z, Z, Z, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 115, 116, 200 kredyty na realizację inwestycji związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu i kredyty na realizację inwestycji związanych z poprawą wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt, utrzymania lub poprawy wymagań w zakresie ochrony środowiska 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 200 kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej kredyty inwestycyjne udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarstwach, inne niż KL/01/r/s 1) cel: N Z, Z, Z, Z, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 2

4 nkl/01/r/s nkl/01/d nkl/02 nkl/02/s nkl/02/g nkl/02/n nkl/02/w nkl/02/p nkl/02/h nkl/02/z nkl/02/o 200 kredyty na zakup przez gospodarstwo kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu 1) cel: N 2) działalność:, B 3) nakłady: 120, 200 kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: N 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 200 kredyty obrotowe udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce suszy kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce gradobicia kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce nadmiernych opadów atmosferycznych kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce wymarznięcia kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce powodzi kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce huraganu kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce osuwisk ziemi 3

5 Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa 1. Wykaz kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: 1) rolnictwo, 2) ogrodnictwo, 3) weterynaria, 4) inżynieria środowiska, 5) technika rolnicza i leśna, 6) zootechnika, 7) architektura krajobrazu. 2. W przypadku studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, za wykształcenie rolnicze wymagane w przypadku ubiegania się o niektóre kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania uznaje się ukończenie studiów, na których w zakres kształcenia wchodziły przedmioty dotyczące technologii produkcji roślinnej lub zwierzęcej, albo melioracji wodnej, w wymiarze co najmniej 120 godzin. 3. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia średniego zawodowego rolniczego: 1) technik rolnik; 2) technik ogrodnik; 3) technik architektury krajobrazu; 4) technik hodowca o specjalności: a) hodowla drobiu, b) hodowla zwierząt; 5) technik hodowca koni; 6) technik pszczelarz; 7) technik weterynarii, w przypadku gdy w gospodarstwie prowadzony jest chów zwierząt; 8) technik ekonomista o specjalności: a) ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych, b) rachunkowość i rynek rolny; 9) technik towaroznawca o specjalności surowce rolne; 10) technik agrobiznesu; 11) technik mechanizacji rolnictwa; 12) technik melioracji wodnych; 13) technik inżynierii środowiska i melioracji. 4. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia zasadniczego zawodowego rolniczego: 1) rolnik, 2) ogrodnik, 3) pszczelarz, 4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 5. Studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem. Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień: 4

6 1) ekonomikę rolnictwa, 2) organizację lub technologię produkcji rolniczej, 3) marketing artykułów rolnych, 4) rachunkowość rolniczą, 5) agrobiznes. 6. Wykaz tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej: 1) rolnik: a) wykwalifikowany rolnik, b) mistrz rolnik; 2) rolnik upraw polowych: a) wykwalifikowany rolnik upraw polowych, b) mistrz rolnik upraw polowych; 3) rolnik łąkarz: a) wykwalifikowany rolnik łąkarz, b) mistrz rolnik łąkarz; 4) rolnik chmielarz: a) wykwalifikowany rolnik chmielarz, b) mistrz rolnik chmielarz; 5) rolnik hodowca bydła: a) wykwalifikowany rolnik hodowca bydła, b) mistrz rolnik hodowca bydła; 6) rolnik hodowca trzody chlewnej: a) wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej, b) mistrz rolnik hodowca trzody chlewnej; 7) rolnik hodowca owiec: a) wykwalifikowany rolnik hodowca owiec, b) mistrz rolnik hodowca owiec; 8) rolnik hodowca koni: a) wykwalifikowany rolnik hodowca koni, b) mistrz rolnik hodowca koni; 9) hodowca drobiu: a) wykwalifikowany hodowca drobiu, b) mistrz hodowca drobiu; 10) hodowca zwierząt futerkowych: a) wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych, b) mistrz hodowca zwierząt futerkowych; 11) pszczelarz: a) wykwalifikowany pszczelarz, b) mistrz pszczelarz; 12) ogrodnik: a) wykwalifikowany ogrodnik, b) mistrz ogrodnik; 13) ogrodnik sadownik: a) wykwalifikowany ogrodnik sadownik, b) mistrz ogrodnik sadownik; 14) ogrodnik szkółkarz: a) wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz, 5

7 b) mistrz ogrodnik szkółkarz; 15) ogrodnik warzywnik: a) wykwalifikowany ogrodnik warzywnik, b) mistrz ogrodnik warzywnik; 16) ogrodnik upraw kwiaciarskich: a) wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich, b) mistrz ogrodnik upraw kwiaciarskich; 17) ogrodnik pieczarkarz: a) wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz, b) mistrz ogrodnik pieczarkarz; 18) traktorzysta wykwalifikowany traktorzysta; 19) traktorzysta kombajnista wykwalifikowany traktorzysta kombajnista; 20) rolnik obsługi maszyn rolniczych mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych; 21) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych: a) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, b) mistrz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; 7. Inne formy wykształcenia rolniczego równoważne z uzyskaniem tytułów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 6: 1) zespół przysposobienia rolniczego, 2) szkoła przysposobienia rolniczego. 6

8 Załącznik nr 2 Wzór wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia nabytego za kredyt objęty dopłatami ARiMR do oprocentowania... /nazwa banku/ /adres banku/... /imię i nazwisko/nazwa kredytobiorcy/... /miejsce zamieszkania/siedziba kredytobiorcy/ 1. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż nabytych za kredyt dopłatą ARiMR do oprocentowania z linii... zaciągnięty w dniu... umową nr Przyczyny planowanej sprzedaży: 3. Środki uzyskane ze sprzedaży, tj.... zł /podać spodziewaną do uzyskania cenę/, zamierzam przeznaczyć na /miejscowość, data/... /czytelny podpis kredytobiorcy/ 7

9 wypełnia bank Decyzja banku w sprawie wyrażenia zgody na planowaną przez kredytobiorcę sprzedaż... /pieczęć banku/... /nazwa i siedziba banku/ 1. Wpływ planowanej sprzedaży na realizację inwestycji w okresie kredytowania: 2. Planowana sprzedaż spowoduje/nie spowoduje* przeszkód w realizacji inwestycji w okresie kredytowania, zgodnie z planem. 3. Planowana sprzedaż jest/nie jest* celowa: 4. Bank wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na planowaną sprzedaż. Uzasadnienie decyzji banku: Sporządził:... /imię i nazwisko/... /podpis i pieczęć Dyrektora banku/... /data podjęcia decyzji przez bank/ *) niepotrzebne skreślić 8

10 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt w sprawie kwot zaciągniętych kredytów oraz zastosowania rozwiązania wykluczającego możliwość ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt/ PESEL: REGON: NIP: numer identyfikacyjny 1) :... /miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o kredyt/ Oświadczam, że: 1. poza kredytem do którego będą stosowane dopłaty do oprocentowania ze środków ARiMR, o który ubiegam się w kwocie... (słownie złotych:...) na inwestycję polegającą na ) dotychczas otrzymałem/łam następujące kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania, które na dzień składania niniejszego oświadczenia nie zostały spłacone:* w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) 2) nie otrzymałem/łam dotychczas kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania* 3) równolegle ubiegam się o kredyt/y z dopłatą ARiMR do oprocentowania:* w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) 9

11 w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) 4) równolegle nie ubiegam się o kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania* 2. znane mi są warunki udzielania kredytów, do których stosowane są dopłaty do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514). 3. do dnia dzisiejszego żaden bank nie zastosował wobec mnie rozwiązania wykluczającego możliwość ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania przez kolejne trzy lata 2) Zobowiązuję się, że mienia zakupionego z kredytu objętego dopłatami ARiMR nie sprzedam bez zgody banku w ciągu całego okresu kredytowania lub przed upływem 5 lat od dnia nabycia mienia. 2. Upoważniam bank do przekazywania ARiMR informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących kredytu określonego w ust. 1 oświadczenia. Zobowiązuję się poddać kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli ARiMR lub upoważnione przez ARiMR osoby bądź podmioty w zakresie wykorzystania kredytu, o którym mowa w ust. 1 oświadczenia.... /miejscowość, data/... /czytelny podpis/ Stwierdzam własnoręczność podpisu... /podpis i pieczęć pracownika banku/ 1) wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 2) przedmiotowe rozwiązanie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Zgodnie z tym rozwiązaniem, jeżeli ponad 10% wartości kredytu wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem lub nie udokumentowano w terminie, a także jeżeli inwestycja nie została zrealizowana w całości, dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia ich wpływu do banku w takiej części, jaka odpowiada udziałowi nieprawidłowo wykorzystanych środków lub nieudokumentowanych wydatków w kwocie wykorzystanego kredytu, pod warunkiem, że w ocenie banku cel założony w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu został osiągnięty. * niepotrzebne skreślić 10

12 Załącznik nr 4 Definicja małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które: 1) zatrudniają mniej niż 250 pracowników, oraz 2) jedno z dwojga: a) ich roczne obroty nie przekraczają 40 milionów EUR, lub b) ich roczna suma bilansowa nie przekracza 27 milionów EUR, 3) odpowiada kryterium niezależności, określonym w ust Przedsiębiorstwa niezależne to takie, których 25% lub więcej kapitału bądź praw głosu nie znajduje się w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa lub w posiadaniu większej liczby przedsiębiorstw wspólnie, których nie obejmuje definicja MŚP lub definicja małego przedsiębiorstwa. Próg ten można przekroczyć w dwóch przypadkach: 1) gdy przedsiębiorstwo jest w posiadaniu publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek typu venture capital lub inwestorów instytucjonalnych przy założeniu, że nikt nie pełni indywidualnej czy też zbiorowej kontroli nad przedsiębiorstwem; 2) gdy kapitał jest do tego stopnia rozdrobniony, iż nie można określić, kto jest jego właścicielem oraz jeżeli przedsiębiorstwo oświadcza, iż można w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, że kapitał ten nie jest w posiadaniu jednej firmy lub większej liczby firm wspólnie w 25% lub więcej, nie obejmuje go definicja MŚP lub definicja małego przedsiębiorstwa. 3. Do obliczenia progów określonych w ust. 1 niezbędne jest skumulowanie odpowiednich danych liczbowych dotyczących przedsiębiorstwa oraz wszystkich przedsiębiorstw, które ono pośrednio lub bezpośrednio kontroluje przez posiadanie 25 lub więcej procent kapitału albo praw głosu. 11

13 Załącznik nr 5 Sposób obliczania wysokości pomocy udzielanej w formie dopłat do oprocentowania kredytu Wysokość pomocy, udzielanej w formie dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego, określanej w formie ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, o których mowa w 5 ust 3 oraz 10 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77 poz. 514), oblicza się w następujący sposób: 1. Kredyty inwestycyjne wysokość pomocy to suma zdyskontowanych dopłat rozłożonych w czasie odniesiona do wysokości kredytu (na podstawie 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnej formie, z późniejszymi zmianami): N W D = Σ i = 1 F i (1 + r) i Np. dla spłat kwartalnych wzór jest następujący: N i = 1 F 1 (1 + r/4) 1 (1 + r/4) 2 F 2 F 3 F 4 W D = Σ (1 + r/4) 3 (1 + r/4) 4 F n (1 + r/4) n Σ F i maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu wyliczona na dzień zawarcia umowy kredytu na podstawie terminarza spłaty kredytu w oparciu o stopę redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy gdzie: W D wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania w zł N liczba okresów, w którym są przekazywane dopłaty do oprocentowania F i wysokość dopłat w danym okresie r stopa referencyjna wyrażona w ułamku dziesiętnym, która jest zamieszczana na stronie internetowej: w przypadku odsetek spłacanych przez kredytobiorcę np. miesięcznie lub kwartalnie roczna stopa referencyjna winna być podzielona przez ilość okresów spłat, np. odpowiednio 12 lub 4 i kolejny okres dopłat W D I p = x 100 K k gdzie: I p wysokość pomocy wyrażona w % w stosunku do wysokości kredytu K k kwota udzielonego kredytu 12

14 Wysokość pomocy odniesiona do wysokości kredytu nie może przekroczyć wartości określonych w 5.1 oraz 6.1 w/w rozporządzenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych linii kredytowych wyszczególnionych w Warunkach i zasadach udzielania kredytów ( ). 2. Kredyty klęskowe inwestycyjne wysokość pomocy to suma zdyskontowanych dopłat rozłożonych w czasie odniesiona do wartości odtworzeniowej (na podstawie 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnej formie, z późniejszymi zmianami): N W D = Σ i = 1 F i (1 + r) i Np. dla spłat kwartalnych wzór jest następujący: N i = 1 F 1 (1 + r/4) 1 (1 + r/4) 2 F 2 F 3 F 4 W D = Σ (1 + r/4) 3 (1 + r/4) 4 F n (1 + r/4) n Σ F i maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu wyliczona na dzień zawarcia umowy kredytu na podstawie terminarza spłaty kredytu w oparciu o stopę redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy. gdzie: W D - wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania N liczba okresów, w którym są przekazywane dopłaty do oprocentowania F i wysokość dopłat w danym okresie r stopa referencyjna wyrażona w ułamku dziesiętnym, która jest zamieszczana na stronie internetowej: w przypadku odsetek spłacanych przez kredytobiorcę np. miesięcznie lub kwartalnie roczna stopa referencyjna winna być podzielona przez ilość okresów spłat, np. odpowiednio 12 lub 4 i kolejny okres dopłat W D W o K u W D I ki = x 100 W o gdzie: W D wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania W o wartość odtworzeniowa środków trwałych, wskazana w opinii wojewody K u kwota wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia I ki wysokość pomocy wyrażona w % w stosunku do wartości odtworzeniowej 13

15 Wysokość pomocy odniesiona do obniżenia dochodu nie może przekroczyć wartości określonych w 10 ust. 3 w/w rozporządzenia. 3. Kredyty klęskowe obrotowe wysokość pomocy to suma zdyskontowanych dopłat rozłożonych w czasie odniesiona do obniżenia dochodu (na podstawie 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnej formie, z późniejszymi zmianami): i = 1 N W D = Σ F i (1 + r) i Np. dla spłat kwartalnych wzór jest następujący N i = 1 F 1 (1 + r/4) 1 (1 + r/4) 2 F 2 F 3 F 4 W D = Σ (1 + r/4) 3 (1 + r/4) 4 F n (1 + r/4) n Σ F i maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu wyliczona na dzień zawarcia umowy kredytu na podstawie terminarza spłaty kredytu w oparciu o stopę redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy gdzie: W D - wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania N - liczba okresów, w którym są przekazywane dopłaty do oprocentowania Fi - wysokość dopłat w danym okresie r - stopa referencyjna wyrażona w ułamku dziesiętnym, która jest zamieszczana na stronie internetowej: w przypadku odsetek spłacanych przez kredytobiorcę np. miesięcznie lub kwartalnie roczna stopa referencyjna winna być podzielona przez ilość okresów spłat, np. odpowiednio 12 lub 4 i - kolejny okres dopłat W D Ws - K u - N k W D I ko = x 100 D O + K P gdzie: I ko wysokość pomocy wyrażona w % w stosunku do obniżenia dochodu D o obniżenie dochodu wskazane w opinii wojewody W D wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania Ws wysokość oszacowanych szkód wskazana w opinii wojewody K u kwota wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia N k koszty nieponiesione z powodu klęski wskazane w opinii wojewody K p koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku klęski, wskazane w opinii wojewody Wysokość pomocy odniesiona do obniżenia dochodu nie może przekroczyć wartości określonych w 10 ust 3 w/w rozporządzenia. 14

16 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia sprzedawcy w sprawie sprzedawanych środków trwałych OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy/... /miejsce zamieszkania/siedziba sprzedawcy/ Oświadczam, iż 1) : 1) na zakup sprzedawanych przeze mnie: a) budynków lub budowli..... /adres nieruchomości/ b) gruntów rolnych /nr działki/ działek/ w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej 2). 2) sprzedawane przeze mnie maszyny i urządzenia /marka/typ/rok produkcji/ w dniu sprzedaży nie mają więcej niż 5 lat oraz nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej.... /data/.. /czytelny podpis sprzedawcy/ 1) niepotrzebne skreślić 2) przez pomoc pochodzącą z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej rozumie się pomoc udzielaną w ramach realizowanych programów pomocy m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Fundusze, Urzędy i Izby Skarbowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Marszałków Województw 15

17 Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt w sprawie nabywanych środków trwałych OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt/ PESEL: REGON: NIP: numer identyfikacyjny 1) :... /miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o kredyt/ Oświadczam, iż 2) : 1) na zakup nabywanych przeze mnie: a) budynków lub budowli..... /adres nieruchomości/ b) gruntów rolnych /nr działki/ działek/ w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej 3). 2) nabywane przeze mnie maszyny i urządzenia... /marka/typ/rok produkcji/ w dniu nabycia nie mają więcej niż 5 lat oraz nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej. Integralną cześć niniejszego oświadczenia stanowi Oświadczenie sprzedawcy w sprawie sprzedawanych środków trwałych.... /miejscowość, data/... /czytelny podpis wnioskodawcy/ Stwierdzam własnoręczność podpisu 1) 2) 3)... /podpis i pieczęć pracownika banku/ wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. niepotrzebne skreślić przez pomoc pochodzącą z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej rozumie się pomoc udzielaną w ramach realizowanych programów pomocy m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Fundusze, Urzędy i Izby Skarbowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Marszałków Województw 16

18 Wzór oświadczenia sprzedawcy w sprawie pokrewieństwa z kupującym Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy/ PESEL: REGON: NIP: numer identyfikacyjny 1) :... /miejsce zamieszkania/siedziba sprzedawcy/ W związku ze sprzedażą mojego gospodarstwa rolnego*, gruntów rolnych*, budynków lub ich części*, maszyn*, urządzeń*, inwentarza* niniejszym oświadczam, że kupujący:..... /podać imię i nazwisko/ a) jest moim*.... /podać rodzaj pokrewieństwa/ i sprzedaż o której mowa wyżej nie pozostaje w związku z ubieganiem się przeze mnie o emeryturę, rentę rolniczą w pełnej wysokości lub rentę strukturalną b) nie jest ze mną spokrewniony/a* /miejscowość i data/ /czytelny podpis sprzedawcy/ Stwierdzam własnoręczność podpisu sprzedającego:... /podpis pracownika banku/ 1) wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. * niepotrzebne skreślić 17

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

Wysokość pomocy udzielanej w formie częściowej spłaty kapitału

Wysokość pomocy udzielanej w formie częściowej spłaty kapitału Załącznik nr 1 Wysokość pomocy udzielanej w formie częściowej spłaty kapitału Wysokość pomocy udzielanej w formie częściowej spłaty kapitału wyznacza się jako sumę zdyskontowanych płatności (dwóch rat)

Bardziej szczegółowo

... ... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji)

... ... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) Załącznik 5 Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1), obrotowego 1) na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej znajdującym się na obszarach, gdzie szkody

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady

CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady nip nip/01 nip/01a kredyty inwestycyjne podstawowe kredyty inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa

Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa 1. Wykaz kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr)

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr) WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Informujemy uprzejmie, Ŝe Warmiński Bank Spółdzielczy współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie poniŝszych linii kredytowych: L.p. Linie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) ...

... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) ... Wzór wniosku o udzielenie kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia...

WNIOSEK. O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia... ... Miejscowość i data Komisja Wojewódzka WNIOSEK O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia... Protokół przeznaczony jest tylko do ubiegania się o kredyt klęskowy. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 56/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 08.10.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk Ŝywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza V przetarg - ustny ograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego.

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza V przetarg - ustny ograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego. Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza V przetarg - ustny ograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego. Oznaczenie nieruchom ości Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Co zrobić w razie powstania szkód Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000 KOMUNIKAT NR 023/2014-01-DMŚ Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZERMINOWANYCH Uprzejmie informujemy, że od dnia połączenia Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW / ZAANGAŻOWAŃ DO 50 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW / ZAANGAŻOWAŃ DO 50 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW / ZAANGAŻOWAŃ DO 50 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK 1) Informacje dotyczące wnioskodawcy Dane wnioskodawcy Dane współwnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne linie kredytowe z dopłatą do oprocentowania z ARiMR obowiązujące od 18 września 2012 r.

Preferencyjne linie kredytowe z dopłatą do oprocentowania z ARiMR obowiązujące od 18 września 2012 r. Preferencyjne linie kredytowe z dopłatą do oprocentowania z ARiMR obowiązujące od 18 września 2012 r. Rolnicy mogą się starać o preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe na nowych warunkach Banki współpracujące

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji

Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

OFERTA. Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 HIL CONSULTING HENRYK SZYMCZAK 63-230 Witaszyce, ul. Piaskowa 4 tel. (62) 7401354, kom. 509 071 069, Konto: BZ WBK O/ Jarocin 09-1090-1131-0000-0001-00586658, NIP: 617-141-72-47, e-mail: hilconsulting@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.03.2013r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. III przetargu - ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego

R e g u l a m i n. III przetargu - ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Kraśniku Nr 59-340/2016 z dn. 25 maja 2016 r. R e g u l a m i n III przetargu - ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK Załącznik 2.1.8 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK 1) Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/10/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 09.10.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 04.07.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 04.07.2013r. Strona 1 z 12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 04.07.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE Strona 1 z 12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/2014 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 10.10.2014r. za wyjątkiem oprocentowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/39/2012 Zarządu Banku z dnia 21.11.2012r. Zmieniający Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. RM 110-108-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na

Bardziej szczegółowo

1.Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa podmiotu gospodarczego... Adres wykonywania działalności, kod... Adres zamieszkania, kod... Telefon i fax...

1.Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa podmiotu gospodarczego... Adres wykonywania działalności, kod... Adres zamieszkania, kod... Telefon i fax... 1.Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa podmiotu gospodarczego... Adres wykonywania działalności, kod... Adres zamieszkania, kod... Telefon i fax... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... 2.Imię

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów inwestycyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.250.1868 1 2008-01-18 Dz.U.2008.8.42 1 2008-07-08 Dz.U.2008.107.680 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań

Bardziej szczegółowo

III przetarg - ustny nieograniczony:

III przetarg - ustny nieograniczony: Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Gościeradowie obręb Gościeradów Folwark oznaczonych jako działki nr 40/1, 40/2 oraz nr 38/3 III przetarg - ustny nieograniczony:

Bardziej szczegółowo

kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru

kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru II. Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Program

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała.

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1/31/12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela onia kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH KREDYTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

KLĘSKI 2012 r. pomoc

KLĘSKI 2012 r. pomoc KLĘSKI 2012 r. pomoc Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia pogodowe. W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie w obecnym roku

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

z dnia 31 sierpnia 2015 r. RM-111-148-15 U C H WA Ł A N R 1 4 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 18/11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Poniatowej z dnia 20 listopada 2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Załącznik nr 3 do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów inwestycyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego BZ-KFS_D1. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Formularz wniosku obowiązuje od dnia 18.02.2015 r. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 10.03.2016r

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 10.03.2016r TABELA OPROCENTOWANIA KREYTÓW LA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 10.03.2016r I. PROUKTY W OFERCIE TAB I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI PROWAZĄCY ZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 27.08.2015r Nr 02/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI LUB PORĘCZENIA 1) SPŁATY KREDYTU KLĘSKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI LUB PORĘCZENIA 1) SPŁATY KREDYTU KLĘSKOWEGO Wzór Wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu klęskowego Wnioskodawca... Imię i Nazwisko / Nazwa/ Pieczęć Wnioskodawcy...... Adres Wnioskodawcy (w przypadku braku pieczątki) Zaciemnione

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. . nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn.. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. )

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) I. PRODUKTY W OFERCIE TAB I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ KREDYTY KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TAB. 3 Kredyty obrotowe 1. Kredyt w rachunku bieżącym odnawialny według procedury zamówienia 2. Kredyt w rachunku kredytowym według procedury zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego Organ wydający,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY dn..2015 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy / pieczęć firmowa.. Urząd Pracy Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 101/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 29.04.2015r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Linie kredytowe Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie może być przeznaczony: Budowa, rozbudowa,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 18.06.2015r Nr 04/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami ... (imię, nazwisko/nazwa)..., dnia...... (adres) Identyfikator podatkowy: NIP/PESEL*.. Wójt Gminy Kowiesy Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami Na podstawie art. 67a 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo