CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV Oznaczenia linii kredytowych oraz możliwe do kredytowania w ramach poszczególnych podlinii: cele, działalności i nakłady nip nip/01 nip/02 nip/04 nkz nkz/01 nkz/02 nmr nmr/01 nmr/01r nmr/01d nmr/02 nmr/02r kredyty inwestycyjne podstawowe kredyty inwestycyjne dla gospodarstw rolnych 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P Z, Z, Z, Z, A, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych 1) cel: A, C, D, E, H, O, 2) działalność: Z, Z, A, Z, Z, A, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, 3) nakłady: 103, 104, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 114, 115, 116, 121, 200 kredyty inwestycyjne dla działów specjalnych produkcji rolnej 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na zakup gruntów rolnych kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 110, kredyty na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 110, kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych (nowe gospodarstwa) kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych w rolnictwie 1) cel: K Z, Z, Z, Z, A, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na utworzenie gospodarstw rolnych w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: K 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych (istniejące gospodarstwa) kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych w rolnictwie 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P

2 nmr/02d nor nor/ip nor/mr ngp ngp/01 ngp/02 ngp/04 ngp/ Z, Z, Z, Z, A, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty na urządzenie gospodarstw rolnych w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach inwestycyjnych podstawowych 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P Z, Z, Z, Z, A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty na osadnictwo rolnicze na gruntach Skarbu Państwa o dopłatach jak przy kredytach na utworzenie lub urządzenie gospodarstw przez młodych rolników 1) cel: A, C, D, E, H, K, O, P Z, Z, Z, Z, A, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 200 kredyty na inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje w rolnictwie 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 200 kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych 1) cel: A, C, D, E, H, O, 2) działalność: Z, Z 3) nakłady: 103, 104, 109b, 109c, 109d, 109e, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 200 kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: A, C, D, E, H, O, 2) działalność: 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 200 kredyty dla grup producentów rolnych na inwestycje mieszane (np. rolnictwo i przetwórstwo, rolnictwo i działy specjalne, przetwórstwo i działy specjalne) 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, Z, A, Z, Z, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 1

3 ngr ngr/01 ngr/02 nnt nnt/01 nnt/02 nnt/03 nkl nkl/01 nkl/01/r 3) nakłady: 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 200 Kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego kredyty na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 110, kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego 1) cel: K Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 110 Kredyty na realizację na inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu kredyty na realizację inwestycji związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 200 kredyty na realizację inwestycji związanych z poprawą wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt, utrzymania lub poprawy wymagań w zakresie ochrony środowiska 1) cel: A, C, D, E, H, O, P 2) działalność: Z, Z, Z, Z, Z, Z, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 115, 116, 200 kredyty na realizację inwestycji związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu i kredyty na realizację inwestycji związanych z poprawą wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt, utrzymania lub poprawy wymagań w zakresie ochrony środowiska 1) cel: A, C, D, E, H, O, P Z, Z, Z, Z, 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 115, 116, 200 kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej kredyty inwestycyjne udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarstwach, inne niż KL/01/r/s 1) cel: N Z, Z, Z, Z, 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 2

4 nkl/01/r/s nkl/01/d nkl/02 nkl/02/s nkl/02/g nkl/02/n nkl/02/w nkl/02/p nkl/02/h nkl/02/z nkl/02/o 200 kredyty na zakup przez gospodarstwo kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu 1) cel: N 2) działalność:, B 3) nakłady: 120, 200 kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne w działach specjalnych produkcji rolnej 1) cel: N 2) działalność: 1.ds, 2.ds, 3.ds, 4.ds, 5.ds, 6.ds, 7.ds, 8.ds 3) nakłady: 101, 102, 105, 108, 109b, 109c, 109d, 109e, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 200 kredyty obrotowe udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce suszy kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce gradobicia kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce nadmiernych opadów atmosferycznych kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce wymarznięcia kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce powodzi kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce huraganu kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym kredyty udzielone na wznowienie produkcji po klęsce osuwisk ziemi 3

5 Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa 1. Wykaz kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: 1) rolnictwo, 2) ogrodnictwo, 3) weterynaria, 4) inżynieria środowiska, 5) technika rolnicza i leśna, 6) zootechnika, 7) architektura krajobrazu. 2. W przypadku studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, za wykształcenie rolnicze wymagane w przypadku ubiegania się o niektóre kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania uznaje się ukończenie studiów, na których w zakres kształcenia wchodziły przedmioty dotyczące technologii produkcji roślinnej lub zwierzęcej, albo melioracji wodnej, w wymiarze co najmniej 120 godzin. 3. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia średniego zawodowego rolniczego: 1) technik rolnik; 2) technik ogrodnik; 3) technik architektury krajobrazu; 4) technik hodowca o specjalności: a) hodowla drobiu, b) hodowla zwierząt; 5) technik hodowca koni; 6) technik pszczelarz; 7) technik weterynarii, w przypadku gdy w gospodarstwie prowadzony jest chów zwierząt; 8) technik ekonomista o specjalności: a) ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych, b) rachunkowość i rynek rolny; 9) technik towaroznawca o specjalności surowce rolne; 10) technik agrobiznesu; 11) technik mechanizacji rolnictwa; 12) technik melioracji wodnych; 13) technik inżynierii środowiska i melioracji. 4. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia zasadniczego zawodowego rolniczego: 1) rolnik, 2) ogrodnik, 3) pszczelarz, 4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 5. Studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem. Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień: 4

6 1) ekonomikę rolnictwa, 2) organizację lub technologię produkcji rolniczej, 3) marketing artykułów rolnych, 4) rachunkowość rolniczą, 5) agrobiznes. 6. Wykaz tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej: 1) rolnik: a) wykwalifikowany rolnik, b) mistrz rolnik; 2) rolnik upraw polowych: a) wykwalifikowany rolnik upraw polowych, b) mistrz rolnik upraw polowych; 3) rolnik łąkarz: a) wykwalifikowany rolnik łąkarz, b) mistrz rolnik łąkarz; 4) rolnik chmielarz: a) wykwalifikowany rolnik chmielarz, b) mistrz rolnik chmielarz; 5) rolnik hodowca bydła: a) wykwalifikowany rolnik hodowca bydła, b) mistrz rolnik hodowca bydła; 6) rolnik hodowca trzody chlewnej: a) wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej, b) mistrz rolnik hodowca trzody chlewnej; 7) rolnik hodowca owiec: a) wykwalifikowany rolnik hodowca owiec, b) mistrz rolnik hodowca owiec; 8) rolnik hodowca koni: a) wykwalifikowany rolnik hodowca koni, b) mistrz rolnik hodowca koni; 9) hodowca drobiu: a) wykwalifikowany hodowca drobiu, b) mistrz hodowca drobiu; 10) hodowca zwierząt futerkowych: a) wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych, b) mistrz hodowca zwierząt futerkowych; 11) pszczelarz: a) wykwalifikowany pszczelarz, b) mistrz pszczelarz; 12) ogrodnik: a) wykwalifikowany ogrodnik, b) mistrz ogrodnik; 13) ogrodnik sadownik: a) wykwalifikowany ogrodnik sadownik, b) mistrz ogrodnik sadownik; 14) ogrodnik szkółkarz: a) wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz, 5

7 b) mistrz ogrodnik szkółkarz; 15) ogrodnik warzywnik: a) wykwalifikowany ogrodnik warzywnik, b) mistrz ogrodnik warzywnik; 16) ogrodnik upraw kwiaciarskich: a) wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich, b) mistrz ogrodnik upraw kwiaciarskich; 17) ogrodnik pieczarkarz: a) wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz, b) mistrz ogrodnik pieczarkarz; 18) traktorzysta wykwalifikowany traktorzysta; 19) traktorzysta kombajnista wykwalifikowany traktorzysta kombajnista; 20) rolnik obsługi maszyn rolniczych mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych; 21) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych: a) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, b) mistrz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; 7. Inne formy wykształcenia rolniczego równoważne z uzyskaniem tytułów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 6: 1) zespół przysposobienia rolniczego, 2) szkoła przysposobienia rolniczego. 6

8 Załącznik nr 2 Wzór wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia nabytego za kredyt objęty dopłatami ARiMR do oprocentowania... /nazwa banku/ /adres banku/... /imię i nazwisko/nazwa kredytobiorcy/... /miejsce zamieszkania/siedziba kredytobiorcy/ 1. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż nabytych za kredyt dopłatą ARiMR do oprocentowania z linii... zaciągnięty w dniu... umową nr Przyczyny planowanej sprzedaży: 3. Środki uzyskane ze sprzedaży, tj.... zł /podać spodziewaną do uzyskania cenę/, zamierzam przeznaczyć na /miejscowość, data/... /czytelny podpis kredytobiorcy/ 7

9 wypełnia bank Decyzja banku w sprawie wyrażenia zgody na planowaną przez kredytobiorcę sprzedaż... /pieczęć banku/... /nazwa i siedziba banku/ 1. Wpływ planowanej sprzedaży na realizację inwestycji w okresie kredytowania: 2. Planowana sprzedaż spowoduje/nie spowoduje* przeszkód w realizacji inwestycji w okresie kredytowania, zgodnie z planem. 3. Planowana sprzedaż jest/nie jest* celowa: 4. Bank wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na planowaną sprzedaż. Uzasadnienie decyzji banku: Sporządził:... /imię i nazwisko/... /podpis i pieczęć Dyrektora banku/... /data podjęcia decyzji przez bank/ *) niepotrzebne skreślić 8

10 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt w sprawie kwot zaciągniętych kredytów oraz zastosowania rozwiązania wykluczającego możliwość ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt/ PESEL: REGON: NIP: numer identyfikacyjny 1) :... /miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o kredyt/ Oświadczam, że: 1. poza kredytem do którego będą stosowane dopłaty do oprocentowania ze środków ARiMR, o który ubiegam się w kwocie... (słownie złotych:...) na inwestycję polegającą na ) dotychczas otrzymałem/łam następujące kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania, które na dzień składania niniejszego oświadczenia nie zostały spłacone:* w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) 2) nie otrzymałem/łam dotychczas kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania* 3) równolegle ubiegam się o kredyt/y z dopłatą ARiMR do oprocentowania:* w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) 9

11 w Banku... na kwotę... cel... (według umowy nr... z dnia...) 4) równolegle nie ubiegam się o kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania* 2. znane mi są warunki udzielania kredytów, do których stosowane są dopłaty do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514). 3. do dnia dzisiejszego żaden bank nie zastosował wobec mnie rozwiązania wykluczającego możliwość ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania przez kolejne trzy lata 2) Zobowiązuję się, że mienia zakupionego z kredytu objętego dopłatami ARiMR nie sprzedam bez zgody banku w ciągu całego okresu kredytowania lub przed upływem 5 lat od dnia nabycia mienia. 2. Upoważniam bank do przekazywania ARiMR informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących kredytu określonego w ust. 1 oświadczenia. Zobowiązuję się poddać kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli ARiMR lub upoważnione przez ARiMR osoby bądź podmioty w zakresie wykorzystania kredytu, o którym mowa w ust. 1 oświadczenia.... /miejscowość, data/... /czytelny podpis/ Stwierdzam własnoręczność podpisu... /podpis i pieczęć pracownika banku/ 1) wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 2) przedmiotowe rozwiązanie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Zgodnie z tym rozwiązaniem, jeżeli ponad 10% wartości kredytu wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem lub nie udokumentowano w terminie, a także jeżeli inwestycja nie została zrealizowana w całości, dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia ich wpływu do banku w takiej części, jaka odpowiada udziałowi nieprawidłowo wykorzystanych środków lub nieudokumentowanych wydatków w kwocie wykorzystanego kredytu, pod warunkiem, że w ocenie banku cel założony w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu został osiągnięty. * niepotrzebne skreślić 10

12 Załącznik nr 4 Definicja małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które: 1) zatrudniają mniej niż 250 pracowników, oraz 2) jedno z dwojga: a) ich roczne obroty nie przekraczają 40 milionów EUR, lub b) ich roczna suma bilansowa nie przekracza 27 milionów EUR, 3) odpowiada kryterium niezależności, określonym w ust Przedsiębiorstwa niezależne to takie, których 25% lub więcej kapitału bądź praw głosu nie znajduje się w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa lub w posiadaniu większej liczby przedsiębiorstw wspólnie, których nie obejmuje definicja MŚP lub definicja małego przedsiębiorstwa. Próg ten można przekroczyć w dwóch przypadkach: 1) gdy przedsiębiorstwo jest w posiadaniu publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek typu venture capital lub inwestorów instytucjonalnych przy założeniu, że nikt nie pełni indywidualnej czy też zbiorowej kontroli nad przedsiębiorstwem; 2) gdy kapitał jest do tego stopnia rozdrobniony, iż nie można określić, kto jest jego właścicielem oraz jeżeli przedsiębiorstwo oświadcza, iż można w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, że kapitał ten nie jest w posiadaniu jednej firmy lub większej liczby firm wspólnie w 25% lub więcej, nie obejmuje go definicja MŚP lub definicja małego przedsiębiorstwa. 3. Do obliczenia progów określonych w ust. 1 niezbędne jest skumulowanie odpowiednich danych liczbowych dotyczących przedsiębiorstwa oraz wszystkich przedsiębiorstw, które ono pośrednio lub bezpośrednio kontroluje przez posiadanie 25 lub więcej procent kapitału albo praw głosu. 11

13 Załącznik nr 5 Sposób obliczania wysokości pomocy udzielanej w formie dopłat do oprocentowania kredytu Wysokość pomocy, udzielanej w formie dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego, określanej w formie ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, o których mowa w 5 ust 3 oraz 10 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77 poz. 514), oblicza się w następujący sposób: 1. Kredyty inwestycyjne wysokość pomocy to suma zdyskontowanych dopłat rozłożonych w czasie odniesiona do wysokości kredytu (na podstawie 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnej formie, z późniejszymi zmianami): N W D = Σ i = 1 F i (1 + r) i Np. dla spłat kwartalnych wzór jest następujący: N i = 1 F 1 (1 + r/4) 1 (1 + r/4) 2 F 2 F 3 F 4 W D = Σ (1 + r/4) 3 (1 + r/4) 4 F n (1 + r/4) n Σ F i maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu wyliczona na dzień zawarcia umowy kredytu na podstawie terminarza spłaty kredytu w oparciu o stopę redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy gdzie: W D wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania w zł N liczba okresów, w którym są przekazywane dopłaty do oprocentowania F i wysokość dopłat w danym okresie r stopa referencyjna wyrażona w ułamku dziesiętnym, która jest zamieszczana na stronie internetowej: w przypadku odsetek spłacanych przez kredytobiorcę np. miesięcznie lub kwartalnie roczna stopa referencyjna winna być podzielona przez ilość okresów spłat, np. odpowiednio 12 lub 4 i kolejny okres dopłat W D I p = x 100 K k gdzie: I p wysokość pomocy wyrażona w % w stosunku do wysokości kredytu K k kwota udzielonego kredytu 12

14 Wysokość pomocy odniesiona do wysokości kredytu nie może przekroczyć wartości określonych w 5.1 oraz 6.1 w/w rozporządzenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych linii kredytowych wyszczególnionych w Warunkach i zasadach udzielania kredytów ( ). 2. Kredyty klęskowe inwestycyjne wysokość pomocy to suma zdyskontowanych dopłat rozłożonych w czasie odniesiona do wartości odtworzeniowej (na podstawie 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnej formie, z późniejszymi zmianami): N W D = Σ i = 1 F i (1 + r) i Np. dla spłat kwartalnych wzór jest następujący: N i = 1 F 1 (1 + r/4) 1 (1 + r/4) 2 F 2 F 3 F 4 W D = Σ (1 + r/4) 3 (1 + r/4) 4 F n (1 + r/4) n Σ F i maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu wyliczona na dzień zawarcia umowy kredytu na podstawie terminarza spłaty kredytu w oparciu o stopę redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy. gdzie: W D - wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania N liczba okresów, w którym są przekazywane dopłaty do oprocentowania F i wysokość dopłat w danym okresie r stopa referencyjna wyrażona w ułamku dziesiętnym, która jest zamieszczana na stronie internetowej: w przypadku odsetek spłacanych przez kredytobiorcę np. miesięcznie lub kwartalnie roczna stopa referencyjna winna być podzielona przez ilość okresów spłat, np. odpowiednio 12 lub 4 i kolejny okres dopłat W D W o K u W D I ki = x 100 W o gdzie: W D wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania W o wartość odtworzeniowa środków trwałych, wskazana w opinii wojewody K u kwota wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia I ki wysokość pomocy wyrażona w % w stosunku do wartości odtworzeniowej 13

15 Wysokość pomocy odniesiona do obniżenia dochodu nie może przekroczyć wartości określonych w 10 ust. 3 w/w rozporządzenia. 3. Kredyty klęskowe obrotowe wysokość pomocy to suma zdyskontowanych dopłat rozłożonych w czasie odniesiona do obniżenia dochodu (na podstawie 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnej formie, z późniejszymi zmianami): i = 1 N W D = Σ F i (1 + r) i Np. dla spłat kwartalnych wzór jest następujący N i = 1 F 1 (1 + r/4) 1 (1 + r/4) 2 F 2 F 3 F 4 W D = Σ (1 + r/4) 3 (1 + r/4) 4 F n (1 + r/4) n Σ F i maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu wyliczona na dzień zawarcia umowy kredytu na podstawie terminarza spłaty kredytu w oparciu o stopę redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy gdzie: W D - wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania N - liczba okresów, w którym są przekazywane dopłaty do oprocentowania Fi - wysokość dopłat w danym okresie r - stopa referencyjna wyrażona w ułamku dziesiętnym, która jest zamieszczana na stronie internetowej: w przypadku odsetek spłacanych przez kredytobiorcę np. miesięcznie lub kwartalnie roczna stopa referencyjna winna być podzielona przez ilość okresów spłat, np. odpowiednio 12 lub 4 i - kolejny okres dopłat W D Ws - K u - N k W D I ko = x 100 D O + K P gdzie: I ko wysokość pomocy wyrażona w % w stosunku do obniżenia dochodu D o obniżenie dochodu wskazane w opinii wojewody W D wysokość pomocy udzielonej w formie dopłat do oprocentowania Ws wysokość oszacowanych szkód wskazana w opinii wojewody K u kwota wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia N k koszty nieponiesione z powodu klęski wskazane w opinii wojewody K p koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku klęski, wskazane w opinii wojewody Wysokość pomocy odniesiona do obniżenia dochodu nie może przekroczyć wartości określonych w 10 ust 3 w/w rozporządzenia. 14

16 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia sprzedawcy w sprawie sprzedawanych środków trwałych OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy/... /miejsce zamieszkania/siedziba sprzedawcy/ Oświadczam, iż 1) : 1) na zakup sprzedawanych przeze mnie: a) budynków lub budowli..... /adres nieruchomości/ b) gruntów rolnych /nr działki/ działek/ w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej 2). 2) sprzedawane przeze mnie maszyny i urządzenia /marka/typ/rok produkcji/ w dniu sprzedaży nie mają więcej niż 5 lat oraz nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej.... /data/.. /czytelny podpis sprzedawcy/ 1) niepotrzebne skreślić 2) przez pomoc pochodzącą z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej rozumie się pomoc udzielaną w ramach realizowanych programów pomocy m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Fundusze, Urzędy i Izby Skarbowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Marszałków Województw 15

17 Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt w sprawie nabywanych środków trwałych OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt/ PESEL: REGON: NIP: numer identyfikacyjny 1) :... /miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o kredyt/ Oświadczam, iż 2) : 1) na zakup nabywanych przeze mnie: a) budynków lub budowli..... /adres nieruchomości/ b) gruntów rolnych /nr działki/ działek/ w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej 3). 2) nabywane przeze mnie maszyny i urządzenia... /marka/typ/rok produkcji/ w dniu nabycia nie mają więcej niż 5 lat oraz nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej. Integralną cześć niniejszego oświadczenia stanowi Oświadczenie sprzedawcy w sprawie sprzedawanych środków trwałych.... /miejscowość, data/... /czytelny podpis wnioskodawcy/ Stwierdzam własnoręczność podpisu 1) 2) 3)... /podpis i pieczęć pracownika banku/ wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. niepotrzebne skreślić przez pomoc pochodzącą z krajowych środków publicznych lub budżetu Unii Europejskiej rozumie się pomoc udzielaną w ramach realizowanych programów pomocy m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, Fundusze, Urzędy i Izby Skarbowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Marszałków Województw 16

18 Wzór oświadczenia sprzedawcy w sprawie pokrewieństwa z kupującym Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE... /imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy/ PESEL: REGON: NIP: numer identyfikacyjny 1) :... /miejsce zamieszkania/siedziba sprzedawcy/ W związku ze sprzedażą mojego gospodarstwa rolnego*, gruntów rolnych*, budynków lub ich części*, maszyn*, urządzeń*, inwentarza* niniejszym oświadczam, że kupujący:..... /podać imię i nazwisko/ a) jest moim*.... /podać rodzaj pokrewieństwa/ i sprzedaż o której mowa wyżej nie pozostaje w związku z ubieganiem się przeze mnie o emeryturę, rentę rolniczą w pełnej wysokości lub rentę strukturalną b) nie jest ze mną spokrewniony/a* /miejscowość i data/ /czytelny podpis sprzedawcy/ Stwierdzam własnoręczność podpisu sprzedającego:... /podpis pracownika banku/ 1) wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. * niepotrzebne skreślić 17

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 8 Wzorcowy PLAN INWESTYCJI dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. L 10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2001 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo