Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe"

Transkrypt

1 RAZEM: w tym: środki UE dotacja z MFEOG środki własne placówek w Rzeszowie w tym: środki UE Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek pomocy społecznej ) Budynek wielofunkcyjny: nadbudowa budynku wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie zadaszenia nad istniejącym tarasem, roboty remontowe 2) Segment przewiązki: nadbudowa segmentu wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, roboty remontowe 3) Segment mieszkalny: docieplenie ścian zewnętrznych, roboty remontowe 4) Pomieszczenia kuchenne i pralnia: wymiana instalacji wod.kan. wraz z białym osprzętem, wymiana płytek podłogowych i ściennych, malowanie pomieszczeń. 5) Wymiana rozdzielni elektrycznej. 6) Przebudowa pergoli śmietnikowej (prace remontowe). 7) Wykonania instalacji solarnej. 8) Wymiana windy. 9) Zakup podstawowego wyposażenia. 10) Wykonanie robót branży budowlanej, instalacyjnej i towarzyszących 11) Wymiana nawierzchni placów i chodników przy elewacji zachodniej i częściowo południowej budynku wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni schodów od strony zachodniej, wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej. w tym: środki UE Społecznej przy ul. Powst. Śląskich placówek pomocy społecznej 2007 w tym: środki UE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie-etap II ) Przebudowę dachów wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe Domu Pomocy Społecznej. 2) Remont elewacji 3) Remont łazienek i brudowników oraz wykonanie nowych posadzek w ciągach komunikacyjnych. 4) Remont placu manewrowego. 5) Budowę instalacji solarnej do ciepłej wody. 6) Budowę instalacji wewnętrznej telewizyjnej. 7) Wykonanie przyłącza wody do budynku. 8) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie opaski odbojowej, remont wnęk balkonowych, remont schodów zewnętrznych, remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont korytarza w segmencie A i B, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji wodociągowej i sanitarnej w piwnicach, wykonanie dodatkowych hydrantów w części nadbudowanej, wymiana instalacjo automatyki c.o i c.c.w.u w kotłowni, przebudowa ścieżek spacerowych. 9) Modernizacja kuchni w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z robotami towarzyszącymi. Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkonego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z w tym: środki UE w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B publicznej w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B publicznej Modernizacja budynku Przedszkola nr 10 wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi Termomodernizacja budynku Żłobka nr 9 wraz z robotami towarzyszącymi Termomodernizacja budynku Żłobka nr 8 wraz z robotami towarzyszącymi, roboty wewnętrzne budowlane, zagospodarowanie terenu. w tym: środki UE

2 85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a publicznej Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 wraz z robotami towarzyszącymi. w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej miasta Wykonanie: 1) Zadaszonych trybun dla publiczności (9 segmentów) na 4716 nowych miejsc wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi obejmujących m.in.: żelbetową konstrukcję widowni, stalową konstrukcję zadaszenia, przykrycie konstrukcji zadaszenia poliwęglanem w ilości 3847m2 (bez przykrycia części konstrukcji nad torem żużlowym), dwa zespoły toalet (zawierające toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych), instalację nagłośnienia i monitoringu. 2) Żelbetowego pomostu wejściowego łączącego trybunę z Al. Powstańców Warszawy. 3) Rozbudowa infrastruktury o łącznej powierzchni ok. 5500m2 obejmującej drogi dojazdowe od strony wschodniej trybun, ciąg pieszo-jezdny, dwa zjazdy na płytę boiska, parkingi dla samochodów, place manewrowe. 4) Sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. 5) Ukształtowanie terenu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 6) Zagospodarowanie terenów zielonych. 7) Wyposażenie stadionu m.in. w panele ochronne, teleskopowe tunele ochronne 8) Dodatkowy zakres: budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami, zintegrowany system monitorowania sprzedaży biletów na stadionie miejskim w Rzeszowie, zakup namiotu sferycznego i wyświetlacza wielkoformatowego oraz oświetlenie i iluminacja trybuny wschodniej stadionu miejskiego środki UE Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w tym: dotacja z MFEOG Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr Modernizacja budynku SP Nr Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej 2008 w tym: środki UE Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Dworzyska w Rzeszowie Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z uzbrojeniem terenu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bł. Karoliny. w tym: środki UE

3 Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez budowę niskoemisyjnego Centrum Administracji Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego publicznej miasta Budowa obiektu o architekturze szklanej bryły, o wysokości ok. 55 m, o 14 kondygnacjach nadziemnych przeznaczonych na pomieszczenia biurowe wraz z ich zapleczem oraz dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na garaże i parkingi, oraz archiwum. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi ok. 32,5 tys. m2, zaś kubatura budynku ok. 135,5 tys. m3. w tym: środki UE oświatowo-dydaktycznej w Rzeszowie w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka w tym: środki UE Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja 2021 w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody w tym: środki UE Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie - etap II sportowej miasta 2019 w tym: środki UE Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Wykonanie trybun wokół stadionu wraz z infrastrukturą zewnętrzną w tym: środki UE Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 w tym: środki UE Termomodernizacja budynku SP Nr 16 w tym: środki UE Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 wraz z robotami towarzyszącymi Termomodernizacja budynku SP Nr 16 wraz z robotami towarzyszącymi w tym: środki UE Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i infrastruktury publicznej Wykonanie obiektu kąpielowego (krytego) dla osób. W obiekcie będą znajdować się pomieszczenia takie jak: szatnie, gabinet badań lekarskich, gabinet fizjoterapeutów, salka rekreacyjna dla pacjentów, recepcja, pomieszczenia gospodarczo-socjalne i techniczne. w tym: środki UE Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i infrastruktury publicznej w tym: środki UE Rozbudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem do obecnych przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. dwie dodatkowe sale operacyjne, przebudowa układu funkcjonalnego pozostałych pomieszczeń, zaplecza i pralni, układu komunikacyjnego, poszerzenie piwnic, patio, pomieszczenia kuchni mlecznej. Po przebudowie powierzchnia bloku będzie wynosić m2. W ramach zadania zostanie również zakupione niezbędne nowe wyposażenie. 3

4 85111 Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZu nr 1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i infrastruktury publicznej Wykonanie przebudowy 3 specjalistycznych oddziałów ZOZ-u nr 1 wraz z instalacjami wewnętrznymi. w tym: środki UE Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną środki UE Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych Podniesienie jakości kształcenia zawodowego środki UE Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego mieszkaniowej w tym: środki UE i jakości usług świadczonych przez placówki opiekuńczowychowawcze na W ramach zadania zostanie wybudowane Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej. Co pozwoli na utworzenie profesjonalnego zaplecza do wystawiania nowoczesnych dzieł sztuki, do organizowania na szeroką skalę spotkań, sympozjów, plenerów artystycznych i konfrontacji z artystami o zróżnicowanym podejściu do sztuki i materii Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które umożliwi: prowadzenie warsztatów, kursów kwalifikacyjnych, kształcenie uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu dla uczniów rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych z branży hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży usługowej we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli. W ramach Centrum funkcjonowałyby m.in. hotel, stołówka oraz inne specjalistyczne pracownie niezbędne do kształcenia w zawodach usługowych np. hotelarz, kucharz, gastronom, kelner, ekonomista W ramach zadania zostanie przebudowany budynek przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego o 22 mieszkaniach, 2-klatkowego, 4 kondygnacyjnego o kubaturze m3 i powierzchni całkowitej m2, wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami w tym: środki UE Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: budowa budynku garażowego z częścią warsztatową wraz z elementami infrastruktury budowlanej, zasilanie i sterowanie bramy wjazdowej, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (wymiary 22 x 42 m) do piłki nożnej, ręcznej koszykówki i siatkówki otoczone piłkochwytem o wysokości 6 m. w tym: środki UE Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z, etap II w tym: środki UE Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na w tym: środki UE Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z w tym: środki UE W ramach zadania zostanie wykonana: organizacja i wyposażenie pokoju dla młodocianych ciężarnych, utworzenie mini siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży, budowa sali do specjalistycznych zajęć grupowych na podbudowie tarasu na bud. B z wyposażeniem W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja ogrodzenia, dodatkowe miejsca parkingowe, remont schodów i chodników na terenie posesji, usunięcie pozostałości po placu zabaw i wyrównanie terenu, wyposażenie pomieszczeń budynku w klimatyzatory. 4

5 Społecznej przy ul.powstańców Śląskich4, etap II W ramach zadania zostanie wykonany: remont kuchni wraz z windą towarową i zapleczem magazynowym, wymiana głównych drzwi wejściowych na drzwi automatyczne przesuwne, wykonanie systemu monitoringu, remont przedpokoi (wraz z wykonaniem szaf wnękowych) w 34 pokojach mieszkańców, modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego, wymiana systemu oświetlenia awaryjnego, wymiana lub wyrównanie posadzek w 23 pokojach mieszkalnych na parterze, wraz z wymianą podejść do pionów instalacji co., ułożeniem płytek lub wykładzin zgrzewalnych, remont ogrodzenia, wyrównanie posadzek i położenie wykładzin w pozostałych 46 pokojach mieszkalnych na I i II piętrze oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, wymiana drzwi wewnętrznych na aluminiowe do wszystkich pokoi mieszkalnych (ok. 100 szt) oraz pomalowanie tych pokoi, korytarzy i klatek schodowych, wyposażenie. Doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Społecznej przy ul.powstańców Styczniowych 37, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: modernizacja systemu przyzywowoalarmowego, przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, wymiana płytek na balkonach, podjazdach i tarasach domu pomocy wraz z izolacja poziomą 530 m², wymiana bramy od ul. Powstańców Styczniowych na automatyczną dwuskrzydłową wraz z małą bramką i monitoringiem, kompleksowa modernizacja łazienek na I i II piętrze budynku mieszkalnego, wymiana 20 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, drzwi do izolatki oraz wykładziny w pokojach mieszkalnych w budynku wielofunkcyjnym, wymiana uchwytów ściennych na potrzeby osób z niepełnosprawnością, zakup pieca do wypalania ceramiki w pracowni ceramicznej, wymiana windy towarowej, zakup altany ogrodowej z grillem murowanym oraz wyposażeniem, doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Społecznej ul.załęska 7a, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: modernizacja systemu przeciwpożarowego, remont ramp wyładowczych na kuchni i pralni, remont schodów ewakuacyjnych, zewnętrznych /2 x/, remont schodów prowadzących do kotłowni, remont podestu przy pomieszczeniu pro morte wraz ze schodami, remont schodów i podestu przy pomieszczeniu na odpadki, wymiana płytek posadzkowych na holu głównym i korytarzach na parterze /część administracyjna, kuchnia, pralnia/ OGÓŁEM 350 m2, remont schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego i bocznego budynku, wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych, wymiana systemu oświetlenia awaryjnego, stworzenie podręcznej pralni wraz z wyposażeniem dla mieszkańców, którzy samodzielnie dbają o zachowanie higieny osobistej, przełożenie kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych na terenie DPS, alejkach spacerowych, wymiana lub renowacja lamp oświetleniowych zewnętrznych, budowa siłowni zewnętrznej, wymiana instalacji c.o. /bez grzejników/, remont pomieszczeń oraz zamontowanie nowoczesnych systemów pochłaniaczy/ odprowadzania dymu papierosowego w palarniach przeznaczonych dla mieszkańców DPS /3 pomieszczenia/, remont łazienek w pawilonie WTZ, wymiana kolektorów solarnych 26 szt., renowacja posadzki na sali gimnastycznej WTZ /cyklinowanie, lakierowanie/ 280 m2, wymiana drzwi wejściowych w pawilonie WTZ, budowa garażu 3-stanowiskowego, wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach terapii zajęciowej i świetlicy, korytarzach około 100 m2, malowanie pokoi mieszkalnych wraz z zapleczem, doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul.sucharskiego1, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: wymiana drzwi na aluminiowe do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze filii DPS ul. Łabędzia oraz pomalowanie tych pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, rozbudowa domu pomocy wraz z : budynek o powierzchni użytkowej ok. 900 m2, który będzie posiadał 30 pokoi jednoosobowych z łazienkami dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie oraz salę komputerową, pomieszczenie do rehabilitacji, salę Doświadczenia Świata, gabinet medycznej pomocy doraźnej z aneksem przystosowanym do badań lekarskich, pokój dla pracowników socjalnych, pomieszczenie do terapii zajęciowej, pokój gościnny. Budynek powinien posiadać windę przystosowaną do transportu chorego na łóżku. Umożliwi to również zamianę pokoi dwuosobowych w jednoosobowe w budynku głównym, doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich 4 w tym: środki UE Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul.załęska 7a 2020 w tym: środki UE W ramach zadania zostanie wykonane: wyposażenie 5-ciu pomieszczeń terapii zajęciowej (ok. 56 tyś meble; ok. 40 tys. specjalistyczne wyposażenie pracowni), zakup i instalacja altany ogrodowej z grillem murowanym oraz wyposażeniem, budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej W ramach zadania zostanie wykonana: adaptacja poddasza na: 15 pokoi mieszkalnych i osobowych, mieszkanie chronione/ usamodzielnienia (35m2), 3 pokoje dziennego pobytu (3 x 50m2), 2 pomieszczenia do terapii zajęciowej (2x 50m2). 5

6 85202 Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera ul.litewska 2a W ramach zadania zostaną wykonane: roboty remontowo budowlane, utworzenie min. 3 pracowni terapii, utworzenie innych pomieszczeń, dla uczestników OW (szatni, węzłów sanitarnych, pralni, toalety), utworzenie i wyposażenie pomieszczeń specjalistycznych (pokoju psychologa/poradnictwa specjalistycznego, sali do rehabilitacji i fizjoterapii, pokoju lekarsko-zabiegowego, pokoju wyciszenia), utworzenie i wyposażenie pomieszczeń dla pracowników. w tym: środki UE Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodnościekowej na terenie Miasta - opracowanie dokumentacji w tym: środki UE Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Wykonanie rozdzielenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją Przemysłowej i Boya Żeleńskiego w tym: środki UE Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie w tym: środki UE Porządkowanie gospodarki Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, pompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej ścieków, rurociągów tłocznych oraz przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ulic; w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II Sokoła, Moniuszki, Kopernika, Grunwaldzkiej, Pułaskiego, Mochnackiego Cieplińskiego, Lisa Kuli, Jagiellońskiej, Fircowskiego, Zygmuntowskiej, Zamkowej, Pl. Śreniawitów, Hoffmanowej w Rzeszowie. w tym: środki UE Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 2013 poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w tym: środki UE Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Staszica 6

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE)

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) RAZEM: 465 562 091 środki UE 350 054 574 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 109 628 959 placówek pomocy społecznej w 7 281 403 środki UE 2 876 924 85202

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE)

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) RAZEM: 468 608 064 w tym: środki UE 362 997 100 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 99 732 406 placówek w 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek pomocy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE)

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) RAZEM: 753 447 163 w tym: środki UE 604 359 267 środki własne 149 087 897 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w 90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Lp. Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN (bez podatku VAT) 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. Projekt:

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2015 r. OGÓŁEM 83 804 804 600 Transport i łączność 2 787 239 60017 Drogi wewnętrzne 2 787 239 1 Budowa drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE

PLACÓWKI OŚWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł ---

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł --- Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1 Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz szatni WF 2 Zainstalowanie siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA. Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA. Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 R. - OSIEDLE SZEROKOŁECZNA Lp. Nieruchomość Nazwa zadania Lokalizacja robót Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych i pomieszczeniach przynależnych w budynku.

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w Gminie Przesmyki Projekt współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Adres: ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski telefon: 84 6642271

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK 18.02017 r. (korekta po spotkaniach z mieszkańcami) Załącznik nr 1 Plan Remontów 2017 r. - Roboty Elewacyjne i Balkony L.P. ul. MEANDER 22 - wymiana barierek balkonowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Załącznik 5 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) Załącznik 5 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) Rozdz. Wyszczególnienie Cel przedsięwzięcia PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM 382 954 673 48 557 460 52 253 503 81 273 596 36

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Transport osób niepełnosprawnych (BOKON) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

Transport osób niepełnosprawnych (BOKON) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 3.3.2.10. POMOC SPOŁECZNA Transport osób niepełnosprawnych (BOKON) 280 000 zł Zapewnienie komunikacji przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności do przewozu niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH Cieszyn, sierpień 2013 r. 1 Po zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęły się w placówkach

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH Cieszyn, sierpień 2014 r. 1 Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go PROGRAM MO DERNI ZACYJNO - REMONTOWY NA LATA 2015 2018 Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go NAKŁADY W ZŁOTYCH ZADANIA DO REALIZACJI UWAGI PLANOWANE ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (nieobjętych programami)

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (nieobjętych programami) Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (nieobjętych programami) Rozdz. RAZEM: 390 390 120 60017 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską Rozwój infrastruktury drogowej 2 391

Bardziej szczegółowo

Plan Remontów na 2018 rok Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. J. Sowińskiego Załącznik nr 1. terminy wykonania a b c d I Osiedle Moczydło

Plan Remontów na 2018 rok Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. J. Sowińskiego Załącznik nr 1. terminy wykonania a b c d I Osiedle Moczydło Plan Remontów na 2018 rok Spółdzielni Mieszkaniowej im Gen J Sowińskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej 23/2018 a b c d I Osiedle Moczydło 1 Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej:

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (nieobjętych programami)

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (nieobjętych programami) Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (nieobjętych programami) Rozdz. Wyszczególnienie Cel przedsięwzięcia RAZEM: 508 990 085 60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską drogowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 26/2016 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 26/2016 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 69/2015 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i remonty po reformie DPS

Inwestycje i remonty po reformie DPS 06-03-18 1/6 28.02.2018 14:46 Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT kategoria: Zdrowie Seniorzy Znaczący wzrost wydatków na modernizację i zakupy różnego typu wyposażenia na potrzeby 13 łódzkich Domów Pomocy

Bardziej szczegółowo

Remontujesz dom? Sprawdź, co musisz zgłosić, a co wymaga pozwolenia

Remontujesz dom? Sprawdź, co musisz zgłosić, a co wymaga pozwolenia Remontujesz dom? Sprawdź, co musisz zgłosić, a co wymaga pozwolenia Niektóre prace remontowe możemy przeprowadzić w domu czy mieszkaniu bez zbędnych formalności. Inne wymagać już będą zgłoszenia do urzędu.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Autorzy projektu: Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Maciej Wiewióra nr upr.

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW I TERMORENOWACJI NA 2018 ROK

PLAN REMONTÓW I TERMORENOWACJI NA 2018 ROK Nr nier. Nr bud. Budynki - nazwa Grupa robót PLAN REMONTÓW I TERMORENOWACJI NA 2018 ROK Opis i lokalizacja robót Kwota planu Zakres planowany Grupa robót - nazwa 1 1 ASNYKA 4 11 Remont kominów. 6000 4

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/oswiatowe-podsumowanie/idn:1502/printpdf 11 sty 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Oświatowe podsumowanie W 2016 roku w placówkach

Bardziej szczegółowo

3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich Wydział Inwestycji Miejskich 1. Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3 2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych. Dotacje z funduszy celowych

UZASADNIENIE. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych. Dotacje z funduszy celowych UZASADNIENIE Dochody Zwiększenia Dochody własne Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 605 988 zł 139 488 zł Są to dochody z tytułu: sprzedaży obiadów w Szkole

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Tabela nr 2a Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki majątkowe (6+8+9) Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym Dotacje na inwestycje Wydatki na Programy

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

Sołectwo WÓLKA KOSOWSKA

Sołectwo WÓLKA KOSOWSKA Sołectwo WÓLKA KOSOWSKA Sołectwo Wólka Kosowska w pigułce Sołtys: Pani Janina Tomera W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: Wólka Kosowska, Kosów Łączna powierzchnia sołectwa: 527,74 ha Liczba zameldowanych:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/284/2013 Rady Miejskiej w z dnia 27 marca 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy 700 000 zł 699 867 zł 100,0 Remont obiektu przy ul. Niemcewicza.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem 9 52 534 4 571 814 Dochody bieżące 1 752 534 4 571 814 Dochody majątkowe 7 3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,48 zł wykonanie ,71, tj. 95,4%

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,48 zł wykonanie ,71, tj. 95,4% Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 19.510.503,48 zł wykonanie 18.607.852,71, tj. 95,4% Wydatki w sferze oświaty należą tradycyjnie do największej pozycji w budżecie gminy i stanowią łącznie ze świetlicami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI /93/2003 Rady Gminy Leżajsk z dnia 11 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu remontów AO - 2 za rok 2017 w podziale na nieruchomości mieszkaniowe

Wykonanie planu remontów AO - 2 za rok 2017 w podziale na nieruchomości mieszkaniowe Wykonanie planu remontów AO - 2 za rok 2017 w podziale na nieruchomości mieszkaniowe Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Zakres robót Planowana wartość robót [zł] Wykonanie robót planowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 129 Równa 2 Zestawienie powierzchni. kubatura 3077,73 pow. zab 341,97 wys.pom. 260 liczba pracowników 25 liczba dzieci 100

Przedszkole 129 Równa 2 Zestawienie powierzchni. kubatura 3077,73 pow. zab 341,97 wys.pom. 260 liczba pracowników 25 liczba dzieci 100 Przedszkole 129 Równa 2 Zestawienie powierzchni kondygnacja p.użytkowa (m2) piętro 271,27 parter 271,63 piwnice 259,72 ca 802,62 kubatura 3077,73 pow. zab 341,97 wys.pom. 260 liczba pracowników 25 liczba

Bardziej szczegółowo

o s ta n i e p r z y g o to w a n i a n a r o k s z ko l ny / Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja Kirstein

o s ta n i e p r z y g o to w a n i a n a r o k s z ko l ny / Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja Kirstein nformacja o s ta n i e p r z y g o to w a n i a p l a c ó w e k o ś w i a to w yc h n a r o k s z ko l ny 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja Kirstein ermomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok Przedmiot Rodzaj 1 Zakup mebli Dostawa przetarg nieograniczony lub licytacja 16 500,00 zł I 2 Dostawa i montaż szafek ubraniowych w Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w. Dostawa przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Dom i biuro w Swarzędzu z dużymi pomieszczeniami produkcyjno magazynowymi.

Dom i biuro w Swarzędzu z dużymi pomieszczeniami produkcyjno magazynowymi. Dom i biuro w Swarzędzu z dużymi pomieszczeniami produkcyjno magazynowymi. 17/JG/4 Typ oferty: Cena: Lokalizacja: Powierzchnia: Liczba pokoi: Powierzchnia działki: Balkon: Piwnica: Garaż/miejsce parkingowe:

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

latków 350,00 położenie terakoty w łazience dla personelu razem 760,00 razem 9 069,00

latków 350,00 położenie terakoty w łazience dla personelu razem 760,00 razem 9 069,00 Załącznik Nr 3 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2009/2010 Wykaz prac remontowych i zakupów zrealizowanych przez placówki oświatowe w okresie ferii letnich 2009/2010 Placówka zakres

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Omówienie wykonania budżetu Miasta Knurów za 2017 rok (wybór)

Omówienie wykonania budżetu Miasta Knurów za 2017 rok (wybór) Omówienie wykonania budżetu Miasta Knurów za 2017 rok (wybór) Budżet Miasta na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 21 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/376/16. Dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Działalność konserwacyjno remontowa

Działalność konserwacyjno remontowa Działalność konserwacyjno remontowa 1. Fundusz remontowy W okresie trzech kwartałów 2018 r. zakres rzeczowy wykonanych robót remontowych przedstawia się następująco: Roboty dekarskie AR - pokryto dachy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 Falenica Budynek z 1953r, ocieplony w 2006r, pokrycie dachu wymienione w 2008r W czasie wykonywania w 2006r termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

Pan. Krzysztof Wężyk. Odpowiadając na interpelację z dnia 31 sierpnia 2016 roku wyjaśniam co następuje:

Pan. Krzysztof Wężyk. Odpowiadając na interpelację z dnia 31 sierpnia 2016 roku wyjaśniam co następuje: PREZYDENT MIASTA ZGIERZA Zgierz, dnia A września 2016 roku IR.0003.59.2016 Pan Krzysztof Wężyk Radny Rady Miasta Zgierza Odpowiadając na interpelację z dnia 31 sierpnia 2016 roku wyjaśniam co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/35/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 9 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/35/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 9 października 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/35/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 9 października 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wielkie Oczy na lata 2010-2014. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 BENEFICJENT: Gmina Miejska Kraków Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców ul. Naczelna 12 31-421 Kraków Tel.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Tab Nr 14 Wykonanie zadań remontowych plan po zmianach 2004 wykonanie % Wydatki razem 8 318 375 8 292 460 99,69 Wydatki na zadania własne 8 318 375 8 292 460 99,69 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 400

Bardziej szczegółowo

Planowane zadania: 1. Budynek główny:

Planowane zadania: 1. Budynek główny: Projekt Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów

Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów S t r o n a 1 Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spis tabel Tabela 1. Zestawienie zgłoszonych projektów miejsce i termin realizacji... 2 Tabela 2 Spójność i komplementarność

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r.

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Mielec, 28.12.2017 Budowa chodników przy drogach powiatowych 2017 Chorzelów 500 m (droga nr 1142R oraz przy dawnej woj. nr 985), Złotniki 205 m (droga nr 1143R

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 438/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31.10.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne.

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. dz. 801 rozdz.80101 6050 1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo