Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe"

Transkrypt

1 RAZEM: w tym: środki UE dotacja z MFEOG środki własne placówek w Rzeszowie w tym: środki UE Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek pomocy społecznej ) Budynek wielofunkcyjny: nadbudowa budynku wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie zadaszenia nad istniejącym tarasem, roboty remontowe 2) Segment przewiązki: nadbudowa segmentu wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, roboty remontowe 3) Segment mieszkalny: docieplenie ścian zewnętrznych, roboty remontowe 4) Pomieszczenia kuchenne i pralnia: wymiana instalacji wod.kan. wraz z białym osprzętem, wymiana płytek podłogowych i ściennych, malowanie pomieszczeń. 5) Wymiana rozdzielni elektrycznej. 6) Przebudowa pergoli śmietnikowej (prace remontowe). 7) Wykonania instalacji solarnej. 8) Wymiana windy. 9) Zakup podstawowego wyposażenia. 10) Wykonanie robót branży budowlanej, instalacyjnej i towarzyszących 11) Wymiana nawierzchni placów i chodników przy elewacji zachodniej i częściowo południowej budynku wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni schodów od strony zachodniej, wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej. w tym: środki UE Społecznej przy ul. Powst. Śląskich placówek pomocy społecznej 2007 w tym: środki UE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie-etap II ) Przebudowę dachów wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe Domu Pomocy Społecznej. 2) Remont elewacji 3) Remont łazienek i brudowników oraz wykonanie nowych posadzek w ciągach komunikacyjnych. 4) Remont placu manewrowego. 5) Budowę instalacji solarnej do ciepłej wody. 6) Budowę instalacji wewnętrznej telewizyjnej. 7) Wykonanie przyłącza wody do budynku. 8) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie opaski odbojowej, remont wnęk balkonowych, remont schodów zewnętrznych, remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont korytarza w segmencie A i B, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji wodociągowej i sanitarnej w piwnicach, wykonanie dodatkowych hydrantów w części nadbudowanej, wymiana instalacjo automatyki c.o i c.c.w.u w kotłowni, przebudowa ścieżek spacerowych. 9) Modernizacja kuchni w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z robotami towarzyszącymi. Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkonego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z w tym: środki UE w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B publicznej w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B publicznej Modernizacja budynku Przedszkola nr 10 wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi Termomodernizacja budynku Żłobka nr 9 wraz z robotami towarzyszącymi Termomodernizacja budynku Żłobka nr 8 wraz z robotami towarzyszącymi, roboty wewnętrzne budowlane, zagospodarowanie terenu. w tym: środki UE

2 85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a publicznej Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 wraz z robotami towarzyszącymi. w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej miasta Wykonanie: 1) Zadaszonych trybun dla publiczności (9 segmentów) na 4716 nowych miejsc wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi obejmujących m.in.: żelbetową konstrukcję widowni, stalową konstrukcję zadaszenia, przykrycie konstrukcji zadaszenia poliwęglanem w ilości 3847m2 (bez przykrycia części konstrukcji nad torem żużlowym), dwa zespoły toalet (zawierające toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych), instalację nagłośnienia i monitoringu. 2) Żelbetowego pomostu wejściowego łączącego trybunę z Al. Powstańców Warszawy. 3) Rozbudowa infrastruktury o łącznej powierzchni ok. 5500m2 obejmującej drogi dojazdowe od strony wschodniej trybun, ciąg pieszo-jezdny, dwa zjazdy na płytę boiska, parkingi dla samochodów, place manewrowe. 4) Sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. 5) Ukształtowanie terenu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 6) Zagospodarowanie terenów zielonych. 7) Wyposażenie stadionu m.in. w panele ochronne, teleskopowe tunele ochronne 8) Dodatkowy zakres: budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami, zintegrowany system monitorowania sprzedaży biletów na stadionie miejskim w Rzeszowie, zakup namiotu sferycznego i wyświetlacza wielkoformatowego oraz oświetlenie i iluminacja trybuny wschodniej stadionu miejskiego środki UE Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w tym: dotacja z MFEOG Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr Modernizacja budynku SP Nr Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej 2008 w tym: środki UE Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Dworzyska w Rzeszowie Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z uzbrojeniem terenu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bł. Karoliny. w tym: środki UE

3 Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez budowę niskoemisyjnego Centrum Administracji Centrum Administracyjne przy ul. Piłsudskiego publicznej miasta Budowa obiektu o architekturze szklanej bryły, o wysokości ok. 55 m, o 14 kondygnacjach nadziemnych przeznaczonych na pomieszczenia biurowe wraz z ich zapleczem oraz dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na garaże i parkingi, oraz archiwum. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi ok. 32,5 tys. m2, zaś kubatura budynku ok. 135,5 tys. m3. w tym: środki UE oświatowo-dydaktycznej w Rzeszowie w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka w tym: środki UE Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja 2021 w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody w tym: środki UE Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie - etap II sportowej miasta 2019 w tym: środki UE Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną Wykonanie trybun wokół stadionu wraz z infrastrukturą zewnętrzną w tym: środki UE Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 w tym: środki UE Termomodernizacja budynku SP Nr 16 w tym: środki UE Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 wraz z robotami towarzyszącymi Termomodernizacja budynku SP Nr 16 wraz z robotami towarzyszącymi w tym: środki UE Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i infrastruktury publicznej Wykonanie obiektu kąpielowego (krytego) dla osób. W obiekcie będą znajdować się pomieszczenia takie jak: szatnie, gabinet badań lekarskich, gabinet fizjoterapeutów, salka rekreacyjna dla pacjentów, recepcja, pomieszczenia gospodarczo-socjalne i techniczne. w tym: środki UE Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i infrastruktury publicznej w tym: środki UE Rozbudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem do obecnych przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. dwie dodatkowe sale operacyjne, przebudowa układu funkcjonalnego pozostałych pomieszczeń, zaplecza i pralni, układu komunikacyjnego, poszerzenie piwnic, patio, pomieszczenia kuchni mlecznej. Po przebudowie powierzchnia bloku będzie wynosić m2. W ramach zadania zostanie również zakupione niezbędne nowe wyposażenie. 3

4 85111 Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZu nr 1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i infrastruktury publicznej Wykonanie przebudowy 3 specjalistycznych oddziałów ZOZ-u nr 1 wraz z instalacjami wewnętrznymi. w tym: środki UE Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną środki UE Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych Podniesienie jakości kształcenia zawodowego środki UE Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego mieszkaniowej w tym: środki UE i jakości usług świadczonych przez placówki opiekuńczowychowawcze na W ramach zadania zostanie wybudowane Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej. Co pozwoli na utworzenie profesjonalnego zaplecza do wystawiania nowoczesnych dzieł sztuki, do organizowania na szeroką skalę spotkań, sympozjów, plenerów artystycznych i konfrontacji z artystami o zróżnicowanym podejściu do sztuki i materii Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które umożliwi: prowadzenie warsztatów, kursów kwalifikacyjnych, kształcenie uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu dla uczniów rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych z branży hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży usługowej we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli. W ramach Centrum funkcjonowałyby m.in. hotel, stołówka oraz inne specjalistyczne pracownie niezbędne do kształcenia w zawodach usługowych np. hotelarz, kucharz, gastronom, kelner, ekonomista W ramach zadania zostanie przebudowany budynek przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego o 22 mieszkaniach, 2-klatkowego, 4 kondygnacyjnego o kubaturze m3 i powierzchni całkowitej m2, wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami w tym: środki UE Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: budowa budynku garażowego z częścią warsztatową wraz z elementami infrastruktury budowlanej, zasilanie i sterowanie bramy wjazdowej, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (wymiary 22 x 42 m) do piłki nożnej, ręcznej koszykówki i siatkówki otoczone piłkochwytem o wysokości 6 m. w tym: środki UE Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z, etap II w tym: środki UE Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na w tym: środki UE Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z w tym: środki UE W ramach zadania zostanie wykonana: organizacja i wyposażenie pokoju dla młodocianych ciężarnych, utworzenie mini siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży, budowa sali do specjalistycznych zajęć grupowych na podbudowie tarasu na bud. B z wyposażeniem W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja ogrodzenia, dodatkowe miejsca parkingowe, remont schodów i chodników na terenie posesji, usunięcie pozostałości po placu zabaw i wyrównanie terenu, wyposażenie pomieszczeń budynku w klimatyzatory. 4

5 Społecznej przy ul.powstańców Śląskich4, etap II W ramach zadania zostanie wykonany: remont kuchni wraz z windą towarową i zapleczem magazynowym, wymiana głównych drzwi wejściowych na drzwi automatyczne przesuwne, wykonanie systemu monitoringu, remont przedpokoi (wraz z wykonaniem szaf wnękowych) w 34 pokojach mieszkańców, modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego, wymiana systemu oświetlenia awaryjnego, wymiana lub wyrównanie posadzek w 23 pokojach mieszkalnych na parterze, wraz z wymianą podejść do pionów instalacji co., ułożeniem płytek lub wykładzin zgrzewalnych, remont ogrodzenia, wyrównanie posadzek i położenie wykładzin w pozostałych 46 pokojach mieszkalnych na I i II piętrze oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, wymiana drzwi wewnętrznych na aluminiowe do wszystkich pokoi mieszkalnych (ok. 100 szt) oraz pomalowanie tych pokoi, korytarzy i klatek schodowych, wyposażenie. Doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Społecznej przy ul.powstańców Styczniowych 37, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: modernizacja systemu przyzywowoalarmowego, przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, wymiana płytek na balkonach, podjazdach i tarasach domu pomocy wraz z izolacja poziomą 530 m², wymiana bramy od ul. Powstańców Styczniowych na automatyczną dwuskrzydłową wraz z małą bramką i monitoringiem, kompleksowa modernizacja łazienek na I i II piętrze budynku mieszkalnego, wymiana 20 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, drzwi do izolatki oraz wykładziny w pokojach mieszkalnych w budynku wielofunkcyjnym, wymiana uchwytów ściennych na potrzeby osób z niepełnosprawnością, zakup pieca do wypalania ceramiki w pracowni ceramicznej, wymiana windy towarowej, zakup altany ogrodowej z grillem murowanym oraz wyposażeniem, doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Społecznej ul.załęska 7a, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: modernizacja systemu przeciwpożarowego, remont ramp wyładowczych na kuchni i pralni, remont schodów ewakuacyjnych, zewnętrznych /2 x/, remont schodów prowadzących do kotłowni, remont podestu przy pomieszczeniu pro morte wraz ze schodami, remont schodów i podestu przy pomieszczeniu na odpadki, wymiana płytek posadzkowych na holu głównym i korytarzach na parterze /część administracyjna, kuchnia, pralnia/ OGÓŁEM 350 m2, remont schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego i bocznego budynku, wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych, wymiana systemu oświetlenia awaryjnego, stworzenie podręcznej pralni wraz z wyposażeniem dla mieszkańców, którzy samodzielnie dbają o zachowanie higieny osobistej, przełożenie kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych na terenie DPS, alejkach spacerowych, wymiana lub renowacja lamp oświetleniowych zewnętrznych, budowa siłowni zewnętrznej, wymiana instalacji c.o. /bez grzejników/, remont pomieszczeń oraz zamontowanie nowoczesnych systemów pochłaniaczy/ odprowadzania dymu papierosowego w palarniach przeznaczonych dla mieszkańców DPS /3 pomieszczenia/, remont łazienek w pawilonie WTZ, wymiana kolektorów solarnych 26 szt., renowacja posadzki na sali gimnastycznej WTZ /cyklinowanie, lakierowanie/ 280 m2, wymiana drzwi wejściowych w pawilonie WTZ, budowa garażu 3-stanowiskowego, wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach terapii zajęciowej i świetlicy, korytarzach około 100 m2, malowanie pokoi mieszkalnych wraz z zapleczem, doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul.sucharskiego1, etap II W ramach zadania zostanie wykonana: wymiana drzwi na aluminiowe do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze filii DPS ul. Łabędzia oraz pomalowanie tych pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, rozbudowa domu pomocy wraz z : budynek o powierzchni użytkowej ok. 900 m2, który będzie posiadał 30 pokoi jednoosobowych z łazienkami dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie oraz salę komputerową, pomieszczenie do rehabilitacji, salę Doświadczenia Świata, gabinet medycznej pomocy doraźnej z aneksem przystosowanym do badań lekarskich, pokój dla pracowników socjalnych, pomieszczenie do terapii zajęciowej, pokój gościnny. Budynek powinien posiadać windę przystosowaną do transportu chorego na łóżku. Umożliwi to również zamianę pokoi dwuosobowych w jednoosobowe w budynku głównym, doposażenie domu w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, kuchenny i pralniczy. w tym: środki UE Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich 4 w tym: środki UE Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul.załęska 7a 2020 w tym: środki UE W ramach zadania zostanie wykonane: wyposażenie 5-ciu pomieszczeń terapii zajęciowej (ok. 56 tyś meble; ok. 40 tys. specjalistyczne wyposażenie pracowni), zakup i instalacja altany ogrodowej z grillem murowanym oraz wyposażeniem, budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej W ramach zadania zostanie wykonana: adaptacja poddasza na: 15 pokoi mieszkalnych i osobowych, mieszkanie chronione/ usamodzielnienia (35m2), 3 pokoje dziennego pobytu (3 x 50m2), 2 pomieszczenia do terapii zajęciowej (2x 50m2). 5

6 85202 Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera ul.litewska 2a W ramach zadania zostaną wykonane: roboty remontowo budowlane, utworzenie min. 3 pracowni terapii, utworzenie innych pomieszczeń, dla uczestników OW (szatni, węzłów sanitarnych, pralni, toalety), utworzenie i wyposażenie pomieszczeń specjalistycznych (pokoju psychologa/poradnictwa specjalistycznego, sali do rehabilitacji i fizjoterapii, pokoju lekarsko-zabiegowego, pokoju wyciszenia), utworzenie i wyposażenie pomieszczeń dla pracowników. w tym: środki UE Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodnościekowej na terenie Miasta - opracowanie dokumentacji w tym: środki UE Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Wykonanie rozdzielenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją Przemysłowej i Boya Żeleńskiego w tym: środki UE Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie w tym: środki UE Porządkowanie gospodarki Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, pompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej ścieków, rurociągów tłocznych oraz przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ulic; w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II Sokoła, Moniuszki, Kopernika, Grunwaldzkiej, Pułaskiego, Mochnackiego Cieplińskiego, Lisa Kuli, Jagiellońskiej, Fircowskiego, Zygmuntowskiej, Zamkowej, Pl. Śreniawitów, Hoffmanowej w Rzeszowie. w tym: środki UE Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 2013 poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w tym: środki UE Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Staszica 6

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo