O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne"

Transkrypt

1

2 O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach Kancelaria pełniła funkcję oficjalnego przedstawicielstwa w Trójmieście jednej z największych firm prawniczych z londyńskiego City. Kancelaria ma obecnie biura w Gdańsku oraz w Warszawie i jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami jako firma prawnicza oferujące pełny zakres usług. Obecnie partnerami Kancelarii są Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman, Grzegorz Maciąg, Robert Windmill. Obszary praktyki Kancelarii to między innymi: Fuzje i Przejęcia / Joint ventures / Ład Korporacyjny Nieruchomości/Budownictwo Ochrona Konkurencji Prawo Unii Europejskiej Prawo pracy Windykacja Pomoc publiczna / Fundusze unijne Prawo morskie Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne a specjalizacje w zakresie obszarów przemysłu to między innymi: Produkcja Infrastruktura i Budownictwo Ubezpieczenia Telekomunikacja Przemysł morski Nieruchomości Private Equity Media i Rozrywka Energetyka Transport i Logistyka BIURA Al. Grunwaldzka 184, Gdańsk Warsaw Financial Centre, 11-te piętro ul. Emilii Plater 53, Warszawa

3 PARTNERZY Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman i Grzegorz Maciąg posiadają uprawnienia radców prawnych. Robert Windmill jest angielskim solicitorem. Dzięki doświadczeniu partnerów zgromadzonym w międzynarodowych firmach prawniczych Kancelaria prowadzona jest ściśle według międzynarodowych standardów we wszystkich obszarach działalności. PRAWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY W skład personelu Kancelarii i podmiotów współpracujących wchodzi ponad 30 prawników, doradców i specjalistów. Każdy posiada swoją główną specjalizację, A ponadto ma również doświadczenie w kilku innych dziedzinach działalności Kancelarii. Pozwala to na szersze spojrzenie na sprawy wiążące się ze skomplikowanymi transakcjami handlowymi. Struktura zespołów złożonych z osób desygnowanych do konkretnych zadań jest kształtowana w taki sposób, by zapewnić klientowi jak najkorzystniejszy poziom usług przy optymalnej strukturze kosztów. W naszym przypadku każdy partner zaangażowany w dany projekt koordynuje prace zespołów tak, aby odpowiednio do stopnia trudności były one wykonywane przez starszych i młodszych prawników lub doradców. Zadania realizowane są przez osoby o stosownym poziomie doświadczenia w oparciu o odpowiednie stawki godzinowe. ZESPOŁY SPECJALISTYCZNE Kancelaria składa się z piętnastu wyspecjalizowanych departamentów: Fuzje i Przejęcia/Joint ventures/ład Korporacyjny Nieruchomości/Budownictwo Ochrona Konkurencji Prawo Unii Europejskiej Prawo pracy Windykacja Finanse IP/IT Spory Sądowe/Arbitraż/Mediacje Prawo upadłościowe Prawo umów Pomoc publiczna/fundusze unijne Zamówienia Publiczne Prawo morskie Podatki RELACJE Z KLIENTAMI Za relacje z danym klientem odpowiada każdorazowo wyznaczony partner i choćby nawet nie był on włączony w realizację konkretnego zadania, sprawuje ogólny nadzór nad całokształtem spraw i zleceń danego klienta. Na początku współpracy prosimy naszych klientów o podpisanie ogólnego listu intencyjnego lub umowy o współpracę, w których wyrażone są podstawowe zasady realizacji zleceń. Czynimy to również w przypadku skomplikowanych transakcji, które ze względu na swój charakter wymagają precyzyjnych ustaleń co do ich zakresu. Klienci mają bezpośredni dostęp telefoniczny i przez pocztę elektroniczną do partnerów i prawników zaangażowanych w ich sprawę. UBEZPIECZENIE Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości PLN gwarantowane przez cieszący się poważaniem zakład ubezpieczeń. Suma gwarantowanego ubezpieczenia jest zawsze określona w odpowiednim liście intencyjnym lub umowie o współpracy. WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie naszej Kancelarii jest ustalane na bazie standardowych stawek godzinowych. Kiedy jest to wskazane, stosujemy elastyczne podstawy obliczania wynagrodzenia, szczególnie w ramach dużych przedsięwzięć o uzgodnionym limicie czasowym i zakresie prac. W zależności od życzeń klienta stosujemy również wynagrodzenia ryczałtowe w przypadku stałej bieżącej obsługi prawnej. W ramach współpracy przedstawiamy miesięczne rachunki za świadczone usługi z wyjątkiem sytuacji, kiedy na specjalną prośbę klienta odmiennie jest to uregulowane w liście intencyjnym lub w umowie o współpracy.

4 JĘZYKI Prawnicy Kancelarii prowadzą obsługę prawną w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim. Oferujemy również obsługę prawną w językach rosyjskim i hiszpańskim. WYDATKI Prezentujemy naszym klientom wszystkie wydatki związane z obsługą prawną, które wyszczególniamy oddzielnie na rachunkach. KONTAKT Robert Windmill tel. kom.: Mariusz Gąsiewski tel. kom.: Zygmunt Roman tel. kom.: Grzegorz Maciąg tel. kom.: Biuro w Gdańsku Al. Grunwaldzka Gdańsk Tel.: Fax: Centrala biura w Gdańsku pracuje w godzinach od 9:00 do 18:00. Biuro w Warszawie Warsaw Financial Centre 11 piętro Ul. Emilii Plater Warszawa Tel.: Centrala biura w Warszawie pracuje w godzinach od 9:00 do 18:00. STRONA INTERNETOWA

5 FUZJE I PRZEJĘCIA / JOINT VENTURES / ŁAD KORPORACYJNY Mariusz Gąsiewski partner Robert Windmill partner DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Zakładanie spółek handlowych, ich oddziałów i przedstawicielstw, a także innych podmiotów, takich jak stowarzyszenia i fundacje; Doradztwo przy łączeniu, podziałach i przejęciach spółek handlowych i ich aktywów na rynku krajowym i międzynarodowym; Due diligence; Opracowywanie projektów wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego; Opracowywanie projektów umów inwestycyjnych, w tym umów nabycia udziałów i akcji; Doradzanie zagranicznym inwestorom w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek handlowych oraz kadry zarządzającej; Doradztwo w zakresie przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne i odwrotnie; Doradztwo w zakresie zmian w kapitale oraz w strukturze własnościowej spółek handlowych; Przygotowywanie projektów dokumentacji prawnej związanej z ładem korporacyjnym spółek handlowych, w szczególności statutów i umów spółek. Opracowywanie projektów umów akcjonariuszy; Opracowywanie projektów dokumentacji związanej z połączeniem spółek. Doradztwo przy szeregu transakcji, których przedmiotem było przejęcie lub łączenie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradztwo funduszom private equity oraz konsorcjom w zakresie due diligence, przetargów i przejęć spółek w Polsce i na Ukrainie w sektorach ochrony zdrowia, energetycznym oraz finansów osobistych; Reprezentowanie funduszu private equity w zbyciu udziałów polskiej spółki telekomunikacyjnej notowanej na giełdzie; Doradztwo wschodnioazjatyckiej spółce w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez zagranicznych inwestorów; pomoc w rozpoczęciu działalności w Polsce; Doradztwo brytyjskiej spółce odnośnie formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Pomoc dużej brytyjskiej spółce w badaniu due diligence w Polsce; Doradztwo w sprawie nabycia przez skandynawskiego inwestora polskiej spółki produkującej kontenery na rynek wschodnioeuropejski; Doradztwo w procesie przekształcania spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; Pomoc skandynawskiemu deweloperowi w procesie likwidacji spółek zależnych w Polsce; Pomoc niemieckiemu browarowi w procesie sprzedaży udziałów amerykańskiemu inwestorowi; Pomoc norweskiemu właścicielowi centrów handlowych w przeniesieniu przedsiębiorstwa do spółki zależnej; Pomoc polskiej spółce w procesie likwidowania spółki zależnej; Pomoc norweskiemu właścicielowi centrów handlowych w ich sprzedaży międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu; Doradztwo niemieckiemu inwestorowi w procesie wystąpienia ze spółki joint-venture działającej na rynku mediów papierowych; Doradztwo w procesie podziału szwedzkiej spółki; Doradztwo na rzecz rodziny niemieckiej w sprawie nabycia udziałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym położonym w Bydgoszczy.

6 NIERUCHOMOŚCI / BUDOWNICTWO Mariusz Gąsiewski partner Magdalena Włodarska radca prawny W zakresie działu Nieruchomości/Budownictwo kancelaria świadczy usługi na następujących polach działalności: USŁUGI PRAWNE ZWIĄZANE Z NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowywanie raportów due diligence statusu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych; Pomoc przy nabywaniu nieruchomości w celach inwestycyjnych; Doradztwo przy nabywaniu nieruchomości rolnych; Negocjowanie umów sprzedaży; Doradztwo odnośnie tytułu własności do gruntów; Doradztwo w procesie nabycia kopalni; Pomoc przy nabywaniu nieruchomości znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych; Doradztwo przy przejmowanie nieruchomości przez wierzyciela w ramach egzekucji komorniczych; Doradztwo w sprawach restytucji i reprywatyzacji; Doradztwo w sprawach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Doradztwo podczas transakcji z udziałem podmiotów zagranicznych. Doradztwo irlandzkiemu inwestorowi w kwestii nabycia centrum handlowego w Gdańsku, w tym badanie due diligence statusu prawnego nieruchomości; Pomoc wierzycielowi w przejmowaniu nieruchomości dłużnika położonej w Polsce w ramach egzekucji wyroku sądowego; Pomoc szwedzkiemu inwestorowi w nabyciu nieruchomości oraz fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej w północnej Polsce, doradztwo w kwestiach handlowych oraz podatkowych; Pomoc niemieckiej spółce w nabyciu nieruchomości w Polsce w celach inwestycyjnych; Doradztwo w zakresie wymogów formalno-prawnych nabywania nieruchomości rolnych na terenie Polski; Doradztwo przy inwestycji polegającej na budowie hotelu w Gdańsku w zakresie potencjalnych roszczeń restytucyjnych w stosunku do inwestora oraz firmy ubezpieczeniowej; Doradztwo polskiemu deweloperowi w kwestii nabycia nieruchomości w Gdyni na cele inwestytcyjne, sporządzenie raportu due diligence odnośnie statusu prawnego nieruchomości; Doradztwo niemieckiej spółce w nabywaniu nieruchomości, w celu wybudowania centrum sprzedaży detalicznej na obszarze Polski; Doradztwo polskiemu pośrednikowi sprzedaży nieruchomości w zakupie nieruchomości położonej na terenie północnej Polski oraz zbyciu jej na rzecz niemieckiej sieci sklepów spożywczych; Doradztwo na rzecz jednej z większych niemieckich spółek budowlanych odnośnie zagadnień prawa budowlanego związanych ze sprzedażą budynku biurowego włoskiemu funduszowi inwestycyjnemu; Pomoc międzynarodowej spółce zajmującej się przemysłem wydobywczym na skalę światową w projekcie nabycia kopalni na terenie Polski. Doradztwo niemieckiemu funduszowi nieruchomości odnośnie planowanych projektów zakupu.

7 USŁUGI PRAWNE W ZAKRESIE PROCESU INWESTYCYJNEGO DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Doradztwo w zakresie inwestowania w centra handlowe; Doradztwo podczas procesu inwestycyjnego budowy hoteli; Pomoc w tworzeniu sieci centrów handlowych na terenie Polski oraz Słowacji; Obsługa prawna inwestycji typu green field; Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę; Reprezentowanie inwestorów w sporach z organami administracji terytorialnej; Reprezentowanie generalnych wykonawców w sporach z inwestorami i podwykonawcami; Udział w negocjowaniu umów; Doradztwo w zakresie planowanego finansowania procesu inwestycyjnego; Doradztwo w sprawach zmiany wadliwych projektów budowlanych. Obsługa procesu inwestycyjnego budowy fabryk; Doradztwo francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu przy inwestycjach w centra handlowe na terenie Warszawy oraz przy rozbudowie centrum handlowego w Gdyni; Doradztwo przy inwestycji polegającej na budowie hotelu w Gdańsku w zakresie potencjalnych roszczeń restytucyjnych w stosunku do inwestora oraz firmy ubezpieczeniowej; Doradztwo irlandzkiemu inwestorowi w kwestii nabycia centrum handlowego, sporządzenie raportu due diligence odnośnie statusu prawnego nieruchomości; Pomoc szwedzkiemu inwestorowi w otwarciu fabryki materiałów budowlanych na terenie polskiej specjalnej strefy ekonomicznej; Doradztwo austriackiemu developerowi pod kątem nabycia nieruchomości oraz wybudowania centrum handlowego w północnej Polsce; Doradztwo jednemu z głównych dostawców części samochodowych w znalezieniu lokalizacji oraz wybudowaniu fabryki na terenie Słowacji; Pomoc austriackiemu inwestorowi w wybudowaniu siedmiu średniej wielkości centrów handlowych na Słowacji; Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem, w kwestii rozliczeń finansowych, Doradztwo szwedzkiemu inwestorowi w budowie budynku mieszkalnego w Łodzi oraz reprezentacja w sporze z organami administracji terytorialnej; Doradztwo lokalnemu inwestorowi w zmianie wadliwego projektu budowlanego w dzielnicy Warszawy Mokotów, Pomoc izraelskiemu inwestorowi przy projekcie developerskim w Gdańsku; sporządzenie raportu due diligence z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych; Doradztwo oraz pomoc skandynawskiemu developerowi w tworzeniu sieci średniej wielkości centrów handlowych na terenie Polski; doradztwo w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości, procedur administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę, umów budowlanych, umów najmu, prawa spółek oraz prawa pracy, a także reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pomoc niemieckiej spółce w zrealizowaniu projektu budowy centrum sprzedaży detalicznej częściowo należącego do gminy w zachodniej Polsce; Doradztwo jednemu z głównych developerów niemieckich w kwestii planowanego projektu otwarcia centrów sprzedaży w Bratysławie Doradztwo na rzecz znanego amerykańskiego developera w kwestiach dotyczących planowanego finansowania budowy powierzchni biurowej w centralnej dzielnicy biznesowej w Warszawie przez niemiecki bank, Doradztwo rodzinnemu przedsiębiorstwu z Monachium w projekcie budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie w Warszawie oraz w projekcie wybudowania budynku biurowego w dyplomatycznej dzielnicy Warszawy, Doradztwo znanej osobistości ze świata sportu przy inwestowaniu w Polsce, w tym w otwarciu sieci restauracji opartych na umowach franchisingu, Reprezentowanie spółki budowlanej w sporze sądowym z podwykonawcami, Doradztwo niemieckiej spółce zarządzającej nieruchomościami w planowanym projekcie hotelowym w Warszawie,

8 USŁUGI PRAWNE ZWIĄZANE Z NAJMEM NIERUCHOMOŚCI DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Opracowywanie umów najmu uwzględniających umowne zabezpieczenia interesu wynajmującego na wypadek niewykonywania swoich obowiązków przez najemcę; Kompleksowa obsługa prawna centrów handlowych doradztwo i opracowanie umów najmu oraz bieżące doradztwo w sporach z najemcami; Reprezentowanie wynajmującego w sporach sądowych dotyczących umów najmu; Pomoc wynajmującym przy egzekwowaniu wykonywania umownych obowiązków najemcy. Pomoc austriackiemu inwestorowi w sporze dotyczącym umowy najmu oraz w kwestiach związanych z nabyciem centrum sprzedaży detalicznej; Doradztwo właścicielowi centrum handlowego w kwestii umów najmu oraz sporów z najemcami; Doradztwo w kwestii zawarcia umowy najmu budynku w Warszawie; Doradztwo przy umowie najmu nowo wybudowanego hotelu w Pradze. Doradztwo niemieckiemu bankowi państwowemu w kwestii sprzedaży oraz wynajmu niemieckiej sieci sprzedaży detalicznej; USŁUGI PRAWNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowywanie raportów due diligence statusu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych; Pomoc przy nabywaniu nieruchomości w celach inwestycyjnych; Doradztwo odnośnie opłat za użytkowanie wieczyste; Doradztwo w zakresie ustanawiania majątkowych zabezpieczeń umów kredytowych; Doradztwo w sporach granicznych o nieruchomości. Doradztwo przy nabywaniu nieruchomości rolnych; Negocjowanie umów sprzedaży; Doradztwo odnośnie tytułu własności do gruntów; Doradztwo w procesie nabycia kopalni; Reprezentowanie właściciela centrum handlowego, występującego jako pozwany, w postępowaniu sądowym dotyczącym żądania zadośćuczynienia za krzywdę przed Sądem Rejonowym w Gdyni; Reprezentowanie właścicieli jeziora w północnej części Polski w sporze z powództwa byłego właściciela o przywrócenie stanu poprzedniego, przed Sądem Rejonowym w Gdańsku; Doradztwo udziałowcom polskiej spółki zajmującej się centrami sprzedaży detalicznej w przeniesieniu udziałów na rzecz austriackiego inwestora; Reprezentowanie norweskiego właściciela centrów handlowych w sporze ze Skarbem Państwa oraz gminą w kwestii podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądem Okręgowym w Warszawie; Doradztwo norweskiemu właścicielowi sieci centrów handlowych w sporze dotyczącym nielegalnego użycia znaku towarowego oraz reprezentowanie klienta w związanym z tym sporze sądowym. Doradztwo międzynarodowej spółce zajmującej się przemysłem wydobywczym podczas bieżącego funkcjonowania kopalni;

9 USŁUGI PRAWNE W ZAKRESIE TECHNICZNEGO WSPARCIA BUDYNKÓW DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowanie i opiniowanie umów o techniczne utrzymanie budynków; Przygotowanie i opiniowanie umów na wykonanie prac remontowych; Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie sporu dotyczącego dostawy energii elektrycznej; Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie wadliwego wykonania prac remontowych. Doradztwo przy legalizacji obiektów budowlanych o charakterze przemysłowym; Prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót stolarskich w lokalu; Prowadzenie postępowania sądowego o ustalenie nieistnienia wierzytelności z tytułu dostawy energii elektrycznej do centrum handlowego; Opiniowanie umowy o techniczne utrzymanie centrum handlowego dla podmiotu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami; Sporządzenie projektu umowy o roboty budowlane w centrum handlowym.

10 OCHRONA KONKURENCJI Mariusz Gąsiewski partner Zbigniew Brodzki adwokat DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Ocena środków podejmowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą i podmioty nie posiadające pozycji dominującej pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji (np. systemy rabatów lojalnościowych, rabaty ze względu na wielkość sprzedaży, zawężanie marż, sprzedaż wiązana i pakietowanie, odmowa dostaw); Ocena różnych rodzajów umów zawieranych pomiędzy podmiotami działającymi na tych samych lub różnych poziomach produkcji lub dystrybucji pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji (np. porozumienia cenowe, umowy o wymianie informacji, umowy dystrybucji selektywnej lub umowy dystrybucyjne z klauzulą wyłączności, umowy sprzedaży lub zakupu z klauzulą wyłączności, umowy franczyzy, porozumienia w sprawie utrzymania ceny detalicznej); Ocena możliwości zastosowania wyłączeń grupowych i innych wyłączeń przewidzianych w polskim i europejskim prawie konkurencji; Due diligence w zakresie prawa konkurencji, w tym odnośnie transakcji M&A, porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomocy publicznej; Doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Ocena konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcje M&A; Wnioskowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na transakcje M&A. Doradztwo jednej z największych polskich firm farmaceutycznych w zakresie polityki cenowej oraz porozumień dystrybucyjnych z uwzględnieniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów; w tym w szczególności przepisów dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej oraz monopolistycznej na rynku właściwym; Doradztwo na rzecz jednej z wiodących firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie ustalenia dopuszczalnych form reklamy i promocji; Doradztwo na rzecz jednej z wiodących polskich spółek farmaceutycznych w kwestiach związanych z kształtowaniem polityki sprzedaży produktów leczniczych z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Doradztwo na rzecz dużej spółki farmaceutycznej w kwestiach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej oraz zakazem porozumień antykon- kurencyjnych, przygotowywanie projektów umów oraz opracowywanie strategii dystrybucji z uwzględnieniem przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; Doradztwo na rzecz jednego z wiodących dostawców Internetu w sporze z rynkowym konkurentem dotyczącym nieuczciwej konkurencji; Doradztwo na rzecz dużego dostawcy Internetu w kwestiach związanych z nieuczciwą konkurencją; Reprezentowanie operatora telewizji kablowej w sporze z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów dotyczącym obniżenia cen usług.

11 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Monika Wołoszyk radca prawny Małgorzata Krygier radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych; pomoc w uzyskaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego; doradztwo w sprawach wymagających współpracy pomiędzy sądami z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Doradztwo przy fuzjach, przejęciach i przedsięwzięciach joint venture z uwzględnieniem unijnego prawa konkurencji; Doradztwo w zakresie stosowania unijnych regulacji dotyczących m.in. ochrony konsumentów, ochrony konkurencji w branży telekomunikacyjnej; przygotowywanie projektów umów; Doradztwo w zakresie polityki cenowej i umów dystrybucyjnych z uwzględnieniem unijnego prawa ochrony konkurencji i konsumentów dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej i monopolistycznej na rynku właściwym; Doradztwo w zakresie dopuszczalnych form reklamy i promocji produktów leczniczych; Doradztwo w sprawach związanych z polityką sprzedaży produktów medycznych w odniesieniu do przepisów nieuczciwej konkurencji. Analiza projektów ustaw dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego i ochrony użytkowników końcowych oraz stosowania nowych zapisów w standardowych umowach; Reprezentowanie polskiej firmy w postępowaniu sądowym, w którym zastosowane zostało Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych; Doradztwo na rzecz dużego dostawcy Internetu w przygotowywaniu warunków świadczenia usług z uwzględnieniem przepisów unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych; Przygotowywanie projektów standardowych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych (TVK, SDI, VOIP, HDTV) z uwzględnieniem przepisów unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych oraz orzecznictwa ETS; Reprezentowanie wiodącego producenta rolnego w postępowaniu mającym na celu otrzymanie europejskiego tytułu egzekucyjnego przeciwko holenderskiemu obywatelowi; Doradztwo w sprawie naruszenia praw wyłączności do sprzedaży wina na rynku właściwym.

12 PRAWO PRACY Ewa Klecha radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich itp.; Doradztwo w zakresie tajemnicy handlowej oraz przygotowywanie umów o zakazie konkurencji dla pracowników; Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych oraz doradztwo związane ze współpracą ze związkami zawodowymi, w tym sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zwolnień grupowych; Doradztwo z zakresu prawa pracy i podatków związane z zatrudnianiem cudzoziemców; Doradztwo w procesie restrukturyzacji zatrudnienia; Doradztwo w zakresie sporów z pracownikami, rozwiązanie stosunku pracy, reprezentowanie w postępowaniach sądowych; Doradztwo w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Doradztwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; Doradztwo w zakresie emerytur, rent, zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Przygotowywanie dla amerykańskiej spółki zatrudniającej ponad 2500 pracowników, skandynawskiego producenta kontenerów oraz polskiej spółki z sektora IP projektów regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz doradztwo w kwestii ich wprowadzenia; Przygotowywanie umów o pracę dla polskiej spółki z sektora IT, skandynawskiego dewelopera, norweskiego właściciela centrów handlowych oraz polskiego browaru; Doradztwo amerykańskiemu właścicielowi wiodącej brytyjskiej spółki w zakresie zbycia przedsiębiorstwa; Doradztwo amerykańskiemu producentowi części samochodowych, skandynawskiemu producentowi kontenerów, amerykańskiemu producentowi wysokiej technologii, w kwestiach związanych z godzinowym systemem pracy, w tym w kwestii użycia oraz zarządzania systemami oraz rozkładami czasu pracy osób zatrudnionych; Reprezentowanie amerykańskiej spółki działającej w Polsce, zatrudniającej ponad 2500 pracowników, w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi w kwestiach dotyczących postanowień regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, funduszu socjalnego, zbiorowych umów, sporów grupowych oraz bieżących relacji ze związkami zawodowymi; Doradztwo dwóm szwedzkim agencjom zatrudnienia w kwestiach dotyczących świadczenia usług transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania polskich lekarzy i dentystów w Szwecji oraz Danii; Doradztwo głównym skandynawskim agencjom zatrudnienia działającym w Polsce przy zakładaniu oraz rejestrowaniu działalności w Rejestrze Agencji Zatrudnienia; Doradztwo agencji zatrudnienia w sprawach dotyczących tymczasowej pracy Polaków za granicą. Doradztwo polskiemu producentowi okien oraz polskiemu browarowi w przedmiocie zmiany podstawy zatrudnienia z umów o pracę na umowy cywilnoprawne;

13 WINDYKACJA Zygmunt Roman partner Monika Lenczewska adwokat DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Opracowanie systemu efektywnej i sprawnej windykacji należności, w tym przygotowanie instrumentów zabezpieczających płatności; Prowadzenie egzekucji z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych; Prowadzenie windykacji w oparciu o umowne zabezpieczenia poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ustanowione hipoteki; Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych; Doradztwo w zakresie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej jako sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zbóż; Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w formie zarządu nieruchomością rolną; Prowadzenie windykacji przedsądowej mającej na celu zawarcie porozumień w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia Prowadzenie stałej windykacji przedsądowej i sądowej dla dużego podmiotu działającego na rynku usług kurierskich; Reprezentacja w procesach sądowych o zapłatę należności z tytułu transportu krajowego i międzynarodowego dla dużego podmiotu świadczącego usługi transportowe; Reprezentowanie brytyjskiej spółki z branży lotniczej w głośnym postępowaniu upadłościowym polskich linii lotniczych; Reprezentowanie wiodącego producenta rolnego w postępowaniu mającym na celu otrzymanie europejskiego tytułu egzekucyjnego przeciwko holenderskiemu obywatelowi. Reprezentowanie podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych w sporach o zapłatę należności z tytułu najmu lokalu;

14 FINANSE Mariusz Gąsiewski partner Magdalena Włodarska radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Reprezentowanie podmiotów podczas negocjacji umów pożyczek; Doradztwo na rzecz banków w procesach finansowania inwestycji handlowych; Doradztwo podmiotom gospodarczym przy emisji obligacji; Pomoc podmiotom gospodarczym w procesie restrukturyzacji długów bankowych; Pomoc prawna w procesie łączenia się banków; Reprezentowanie norweskiego właściciela centrów handlowych w renegocjacji umów pożyczek dotyczących modyfikacji formy zabezpieczenia; Doradztwo na rzecz niemieckiego banku państwowego we współfinansowaniu inwestycji handlowej w centralnej Polsce; Pomoc prawna na rzecz norweskiej instytucji finansowej w wejściu na polski rynek w zakresie świadczenia usług finansowych; Pomoc skandynawskiej spółce w negocjacjach z bankiem w przedmiocie uzyskania odnawialnej linii kredytowej; Reprezentowanie norweskiego banku finansującego budowę kadłuba statku w Polsce podczas negocjacji prowadzonych ze stocznią; Doradztwo oraz pomoc spółce z kapitałem niemieckim w przedmiocie emisji obligacji; Doradztwo niemieckiemu właścicielowi polskiej spółki w restrukturyzacji długów bankowych. Doradztwo polskiej spółce w emisji obligacji na okaziciela oraz doradztwo norweskiemu inwestorowi w procesie ich nabycia. Pomoc prawna na rzecz jednego większych polskich banków w przejęciu regionalnego banku

15 IP / IT Grzegorz Maciąg partner Magdalena Włodarska radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Opracowywanie i negocjacje umów licencji oprogramowania oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych; Opracowywanie i negocjacje umów o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych dedykowanych dla największych instytucji finansowych i przedsiębiorstw w Polsce. Opracowywanie i negocjacje umów serwisowych związanych z oprogramowaniem i systemami informatycznymi; Przenoszenie praw autorskich (np. należnych za zdjęcia, plakaty, broszury, plany architektoniczne); Rozwiązywanie sporów dotyczących praw do wynalazku; Rejestracja, ochrona i licencjonowanie znaków towarowych; Doradztwo przy kampaniach marketingowych i promocyjnych; Doradztwo w zakresie kontraktów sponsoringu; Ochrona praw do domen internetowych; Ochrona dóbr osobistych (np. ochrona wizerunku); Rozwiązywanie sporów; Ochrona baz danych; Ochrona praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Opracowywanie i udział, w imieniu czołowej polskiej firmy informatycznej, w negocjacjach umów o wykonanie, wdrożenie i serwis systemów informatycznych dedykowanych dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Negocjacje umów z czołowymi zagranicznymi firmami z sektora IT dotyczących dostarczenia ich sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług. Wsparcie wiodącego dostawcy usługi VoIP w zakupie usług przetwarzania danych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych; Doradztwo wiodącej firmie podczas due diligence dostawcy telewizji kablowej; Doradztwo w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych; Doradztwo polskiemu dostawcy sprzętu biurowego i systemów zarządzania dokumentacją przy przeniesieniu autorskich praw majątkowych; Doradztwo polskiej gminnej jednostce budżetowej w sprawach transferu tantiem z fotografii, plakatów, broszur, itp.; Doradztwo skandynawskiemu deweloperowi przy sporządzaniu umów dotyczących transferu wynagrodzenia z tytułu projektów budowlanych; Doradztwo skandynawskiemu producentowi kontenerów w kwestii zapłaty wynagrodzenia za projekt mobilnego kontenerowego szpitala wojskowego oraz w kwestii sporu z pracownikiem dotyczącego prawa do wynalazku; Doradztwo podmiotowi z rynku mediów papierowych w kwestiach dotyczących używania wizerunku znanych osób; Doradztwo jednemu z głównych producentów przypraw w kwestiach związanych z ochroną znaku towarowego; Reprezentowanie producenta z sektora zaawansowanej technologii w sporze sądowym z polską firmą tworzącą oprogramowanie; Pomoc jednemu z głównych dostawców usługi VoIP w zakupie licencji na tworzenie oprogramowania oraz na serwisowanie sprzętu komputerowego; Doradztwo polskiemu operatorowi telewizji kablowej przy zawieraniu porozumienia dotyczącego uzyskania licencji na oprogramowanie komputerowe; Doradztwo amerykańskiemu producentowi części samochodowych oraz niemieckiej spółce w negocjacjach dotyczących umów zawieranych ze spółką informatyczną.

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o grupie Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo