O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne"

Transkrypt

1

2 O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach Kancelaria pełniła funkcję oficjalnego przedstawicielstwa w Trójmieście jednej z największych firm prawniczych z londyńskiego City. Kancelaria ma obecnie biura w Gdańsku oraz w Warszawie i jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami jako firma prawnicza oferujące pełny zakres usług. Obecnie partnerami Kancelarii są Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman, Grzegorz Maciąg, Robert Windmill. Obszary praktyki Kancelarii to między innymi: Fuzje i Przejęcia / Joint ventures / Ład Korporacyjny Nieruchomości/Budownictwo Ochrona Konkurencji Prawo Unii Europejskiej Prawo pracy Windykacja Pomoc publiczna / Fundusze unijne Prawo morskie Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne a specjalizacje w zakresie obszarów przemysłu to między innymi: Produkcja Infrastruktura i Budownictwo Ubezpieczenia Telekomunikacja Przemysł morski Nieruchomości Private Equity Media i Rozrywka Energetyka Transport i Logistyka BIURA Al. Grunwaldzka 184, Gdańsk Warsaw Financial Centre, 11-te piętro ul. Emilii Plater 53, Warszawa

3 PARTNERZY Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman i Grzegorz Maciąg posiadają uprawnienia radców prawnych. Robert Windmill jest angielskim solicitorem. Dzięki doświadczeniu partnerów zgromadzonym w międzynarodowych firmach prawniczych Kancelaria prowadzona jest ściśle według międzynarodowych standardów we wszystkich obszarach działalności. PRAWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY W skład personelu Kancelarii i podmiotów współpracujących wchodzi ponad 30 prawników, doradców i specjalistów. Każdy posiada swoją główną specjalizację, A ponadto ma również doświadczenie w kilku innych dziedzinach działalności Kancelarii. Pozwala to na szersze spojrzenie na sprawy wiążące się ze skomplikowanymi transakcjami handlowymi. Struktura zespołów złożonych z osób desygnowanych do konkretnych zadań jest kształtowana w taki sposób, by zapewnić klientowi jak najkorzystniejszy poziom usług przy optymalnej strukturze kosztów. W naszym przypadku każdy partner zaangażowany w dany projekt koordynuje prace zespołów tak, aby odpowiednio do stopnia trudności były one wykonywane przez starszych i młodszych prawników lub doradców. Zadania realizowane są przez osoby o stosownym poziomie doświadczenia w oparciu o odpowiednie stawki godzinowe. ZESPOŁY SPECJALISTYCZNE Kancelaria składa się z piętnastu wyspecjalizowanych departamentów: Fuzje i Przejęcia/Joint ventures/ład Korporacyjny Nieruchomości/Budownictwo Ochrona Konkurencji Prawo Unii Europejskiej Prawo pracy Windykacja Finanse IP/IT Spory Sądowe/Arbitraż/Mediacje Prawo upadłościowe Prawo umów Pomoc publiczna/fundusze unijne Zamówienia Publiczne Prawo morskie Podatki RELACJE Z KLIENTAMI Za relacje z danym klientem odpowiada każdorazowo wyznaczony partner i choćby nawet nie był on włączony w realizację konkretnego zadania, sprawuje ogólny nadzór nad całokształtem spraw i zleceń danego klienta. Na początku współpracy prosimy naszych klientów o podpisanie ogólnego listu intencyjnego lub umowy o współpracę, w których wyrażone są podstawowe zasady realizacji zleceń. Czynimy to również w przypadku skomplikowanych transakcji, które ze względu na swój charakter wymagają precyzyjnych ustaleń co do ich zakresu. Klienci mają bezpośredni dostęp telefoniczny i przez pocztę elektroniczną do partnerów i prawników zaangażowanych w ich sprawę. UBEZPIECZENIE Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości PLN gwarantowane przez cieszący się poważaniem zakład ubezpieczeń. Suma gwarantowanego ubezpieczenia jest zawsze określona w odpowiednim liście intencyjnym lub umowie o współpracy. WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie naszej Kancelarii jest ustalane na bazie standardowych stawek godzinowych. Kiedy jest to wskazane, stosujemy elastyczne podstawy obliczania wynagrodzenia, szczególnie w ramach dużych przedsięwzięć o uzgodnionym limicie czasowym i zakresie prac. W zależności od życzeń klienta stosujemy również wynagrodzenia ryczałtowe w przypadku stałej bieżącej obsługi prawnej. W ramach współpracy przedstawiamy miesięczne rachunki za świadczone usługi z wyjątkiem sytuacji, kiedy na specjalną prośbę klienta odmiennie jest to uregulowane w liście intencyjnym lub w umowie o współpracy.

4 JĘZYKI Prawnicy Kancelarii prowadzą obsługę prawną w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim. Oferujemy również obsługę prawną w językach rosyjskim i hiszpańskim. WYDATKI Prezentujemy naszym klientom wszystkie wydatki związane z obsługą prawną, które wyszczególniamy oddzielnie na rachunkach. KONTAKT Robert Windmill tel. kom.: Mariusz Gąsiewski tel. kom.: Zygmunt Roman tel. kom.: Grzegorz Maciąg tel. kom.: Biuro w Gdańsku Al. Grunwaldzka Gdańsk Tel.: Fax: Centrala biura w Gdańsku pracuje w godzinach od 9:00 do 18:00. Biuro w Warszawie Warsaw Financial Centre 11 piętro Ul. Emilii Plater Warszawa Tel.: Centrala biura w Warszawie pracuje w godzinach od 9:00 do 18:00. STRONA INTERNETOWA

5 FUZJE I PRZEJĘCIA / JOINT VENTURES / ŁAD KORPORACYJNY Mariusz Gąsiewski partner Robert Windmill partner DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Zakładanie spółek handlowych, ich oddziałów i przedstawicielstw, a także innych podmiotów, takich jak stowarzyszenia i fundacje; Doradztwo przy łączeniu, podziałach i przejęciach spółek handlowych i ich aktywów na rynku krajowym i międzynarodowym; Due diligence; Opracowywanie projektów wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego; Opracowywanie projektów umów inwestycyjnych, w tym umów nabycia udziałów i akcji; Doradzanie zagranicznym inwestorom w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek handlowych oraz kadry zarządzającej; Doradztwo w zakresie przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne i odwrotnie; Doradztwo w zakresie zmian w kapitale oraz w strukturze własnościowej spółek handlowych; Przygotowywanie projektów dokumentacji prawnej związanej z ładem korporacyjnym spółek handlowych, w szczególności statutów i umów spółek. Opracowywanie projektów umów akcjonariuszy; Opracowywanie projektów dokumentacji związanej z połączeniem spółek. Doradztwo przy szeregu transakcji, których przedmiotem było przejęcie lub łączenie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradztwo funduszom private equity oraz konsorcjom w zakresie due diligence, przetargów i przejęć spółek w Polsce i na Ukrainie w sektorach ochrony zdrowia, energetycznym oraz finansów osobistych; Reprezentowanie funduszu private equity w zbyciu udziałów polskiej spółki telekomunikacyjnej notowanej na giełdzie; Doradztwo wschodnioazjatyckiej spółce w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez zagranicznych inwestorów; pomoc w rozpoczęciu działalności w Polsce; Doradztwo brytyjskiej spółce odnośnie formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Pomoc dużej brytyjskiej spółce w badaniu due diligence w Polsce; Doradztwo w sprawie nabycia przez skandynawskiego inwestora polskiej spółki produkującej kontenery na rynek wschodnioeuropejski; Doradztwo w procesie przekształcania spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; Pomoc skandynawskiemu deweloperowi w procesie likwidacji spółek zależnych w Polsce; Pomoc niemieckiemu browarowi w procesie sprzedaży udziałów amerykańskiemu inwestorowi; Pomoc norweskiemu właścicielowi centrów handlowych w przeniesieniu przedsiębiorstwa do spółki zależnej; Pomoc polskiej spółce w procesie likwidowania spółki zależnej; Pomoc norweskiemu właścicielowi centrów handlowych w ich sprzedaży międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu; Doradztwo niemieckiemu inwestorowi w procesie wystąpienia ze spółki joint-venture działającej na rynku mediów papierowych; Doradztwo w procesie podziału szwedzkiej spółki; Doradztwo na rzecz rodziny niemieckiej w sprawie nabycia udziałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym położonym w Bydgoszczy.

6 NIERUCHOMOŚCI / BUDOWNICTWO Mariusz Gąsiewski partner Magdalena Włodarska radca prawny W zakresie działu Nieruchomości/Budownictwo kancelaria świadczy usługi na następujących polach działalności: USŁUGI PRAWNE ZWIĄZANE Z NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowywanie raportów due diligence statusu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych; Pomoc przy nabywaniu nieruchomości w celach inwestycyjnych; Doradztwo przy nabywaniu nieruchomości rolnych; Negocjowanie umów sprzedaży; Doradztwo odnośnie tytułu własności do gruntów; Doradztwo w procesie nabycia kopalni; Pomoc przy nabywaniu nieruchomości znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych; Doradztwo przy przejmowanie nieruchomości przez wierzyciela w ramach egzekucji komorniczych; Doradztwo w sprawach restytucji i reprywatyzacji; Doradztwo w sprawach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Doradztwo podczas transakcji z udziałem podmiotów zagranicznych. Doradztwo irlandzkiemu inwestorowi w kwestii nabycia centrum handlowego w Gdańsku, w tym badanie due diligence statusu prawnego nieruchomości; Pomoc wierzycielowi w przejmowaniu nieruchomości dłużnika położonej w Polsce w ramach egzekucji wyroku sądowego; Pomoc szwedzkiemu inwestorowi w nabyciu nieruchomości oraz fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej w północnej Polsce, doradztwo w kwestiach handlowych oraz podatkowych; Pomoc niemieckiej spółce w nabyciu nieruchomości w Polsce w celach inwestycyjnych; Doradztwo w zakresie wymogów formalno-prawnych nabywania nieruchomości rolnych na terenie Polski; Doradztwo przy inwestycji polegającej na budowie hotelu w Gdańsku w zakresie potencjalnych roszczeń restytucyjnych w stosunku do inwestora oraz firmy ubezpieczeniowej; Doradztwo polskiemu deweloperowi w kwestii nabycia nieruchomości w Gdyni na cele inwestytcyjne, sporządzenie raportu due diligence odnośnie statusu prawnego nieruchomości; Doradztwo niemieckiej spółce w nabywaniu nieruchomości, w celu wybudowania centrum sprzedaży detalicznej na obszarze Polski; Doradztwo polskiemu pośrednikowi sprzedaży nieruchomości w zakupie nieruchomości położonej na terenie północnej Polski oraz zbyciu jej na rzecz niemieckiej sieci sklepów spożywczych; Doradztwo na rzecz jednej z większych niemieckich spółek budowlanych odnośnie zagadnień prawa budowlanego związanych ze sprzedażą budynku biurowego włoskiemu funduszowi inwestycyjnemu; Pomoc międzynarodowej spółce zajmującej się przemysłem wydobywczym na skalę światową w projekcie nabycia kopalni na terenie Polski. Doradztwo niemieckiemu funduszowi nieruchomości odnośnie planowanych projektów zakupu.

7 USŁUGI PRAWNE W ZAKRESIE PROCESU INWESTYCYJNEGO DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Doradztwo w zakresie inwestowania w centra handlowe; Doradztwo podczas procesu inwestycyjnego budowy hoteli; Pomoc w tworzeniu sieci centrów handlowych na terenie Polski oraz Słowacji; Obsługa prawna inwestycji typu green field; Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę; Reprezentowanie inwestorów w sporach z organami administracji terytorialnej; Reprezentowanie generalnych wykonawców w sporach z inwestorami i podwykonawcami; Udział w negocjowaniu umów; Doradztwo w zakresie planowanego finansowania procesu inwestycyjnego; Doradztwo w sprawach zmiany wadliwych projektów budowlanych. Obsługa procesu inwestycyjnego budowy fabryk; Doradztwo francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu przy inwestycjach w centra handlowe na terenie Warszawy oraz przy rozbudowie centrum handlowego w Gdyni; Doradztwo przy inwestycji polegającej na budowie hotelu w Gdańsku w zakresie potencjalnych roszczeń restytucyjnych w stosunku do inwestora oraz firmy ubezpieczeniowej; Doradztwo irlandzkiemu inwestorowi w kwestii nabycia centrum handlowego, sporządzenie raportu due diligence odnośnie statusu prawnego nieruchomości; Pomoc szwedzkiemu inwestorowi w otwarciu fabryki materiałów budowlanych na terenie polskiej specjalnej strefy ekonomicznej; Doradztwo austriackiemu developerowi pod kątem nabycia nieruchomości oraz wybudowania centrum handlowego w północnej Polsce; Doradztwo jednemu z głównych dostawców części samochodowych w znalezieniu lokalizacji oraz wybudowaniu fabryki na terenie Słowacji; Pomoc austriackiemu inwestorowi w wybudowaniu siedmiu średniej wielkości centrów handlowych na Słowacji; Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem, w kwestii rozliczeń finansowych, Doradztwo szwedzkiemu inwestorowi w budowie budynku mieszkalnego w Łodzi oraz reprezentacja w sporze z organami administracji terytorialnej; Doradztwo lokalnemu inwestorowi w zmianie wadliwego projektu budowlanego w dzielnicy Warszawy Mokotów, Pomoc izraelskiemu inwestorowi przy projekcie developerskim w Gdańsku; sporządzenie raportu due diligence z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych; Doradztwo oraz pomoc skandynawskiemu developerowi w tworzeniu sieci średniej wielkości centrów handlowych na terenie Polski; doradztwo w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości, procedur administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę, umów budowlanych, umów najmu, prawa spółek oraz prawa pracy, a także reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pomoc niemieckiej spółce w zrealizowaniu projektu budowy centrum sprzedaży detalicznej częściowo należącego do gminy w zachodniej Polsce; Doradztwo jednemu z głównych developerów niemieckich w kwestii planowanego projektu otwarcia centrów sprzedaży w Bratysławie Doradztwo na rzecz znanego amerykańskiego developera w kwestiach dotyczących planowanego finansowania budowy powierzchni biurowej w centralnej dzielnicy biznesowej w Warszawie przez niemiecki bank, Doradztwo rodzinnemu przedsiębiorstwu z Monachium w projekcie budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie w Warszawie oraz w projekcie wybudowania budynku biurowego w dyplomatycznej dzielnicy Warszawy, Doradztwo znanej osobistości ze świata sportu przy inwestowaniu w Polsce, w tym w otwarciu sieci restauracji opartych na umowach franchisingu, Reprezentowanie spółki budowlanej w sporze sądowym z podwykonawcami, Doradztwo niemieckiej spółce zarządzającej nieruchomościami w planowanym projekcie hotelowym w Warszawie,

8 USŁUGI PRAWNE ZWIĄZANE Z NAJMEM NIERUCHOMOŚCI DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Opracowywanie umów najmu uwzględniających umowne zabezpieczenia interesu wynajmującego na wypadek niewykonywania swoich obowiązków przez najemcę; Kompleksowa obsługa prawna centrów handlowych doradztwo i opracowanie umów najmu oraz bieżące doradztwo w sporach z najemcami; Reprezentowanie wynajmującego w sporach sądowych dotyczących umów najmu; Pomoc wynajmującym przy egzekwowaniu wykonywania umownych obowiązków najemcy. Pomoc austriackiemu inwestorowi w sporze dotyczącym umowy najmu oraz w kwestiach związanych z nabyciem centrum sprzedaży detalicznej; Doradztwo właścicielowi centrum handlowego w kwestii umów najmu oraz sporów z najemcami; Doradztwo w kwestii zawarcia umowy najmu budynku w Warszawie; Doradztwo przy umowie najmu nowo wybudowanego hotelu w Pradze. Doradztwo niemieckiemu bankowi państwowemu w kwestii sprzedaży oraz wynajmu niemieckiej sieci sprzedaży detalicznej; USŁUGI PRAWNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowywanie raportów due diligence statusu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń restytucyjnych; Pomoc przy nabywaniu nieruchomości w celach inwestycyjnych; Doradztwo odnośnie opłat za użytkowanie wieczyste; Doradztwo w zakresie ustanawiania majątkowych zabezpieczeń umów kredytowych; Doradztwo w sporach granicznych o nieruchomości. Doradztwo przy nabywaniu nieruchomości rolnych; Negocjowanie umów sprzedaży; Doradztwo odnośnie tytułu własności do gruntów; Doradztwo w procesie nabycia kopalni; Reprezentowanie właściciela centrum handlowego, występującego jako pozwany, w postępowaniu sądowym dotyczącym żądania zadośćuczynienia za krzywdę przed Sądem Rejonowym w Gdyni; Reprezentowanie właścicieli jeziora w północnej części Polski w sporze z powództwa byłego właściciela o przywrócenie stanu poprzedniego, przed Sądem Rejonowym w Gdańsku; Doradztwo udziałowcom polskiej spółki zajmującej się centrami sprzedaży detalicznej w przeniesieniu udziałów na rzecz austriackiego inwestora; Reprezentowanie norweskiego właściciela centrów handlowych w sporze ze Skarbem Państwa oraz gminą w kwestii podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądem Okręgowym w Warszawie; Doradztwo norweskiemu właścicielowi sieci centrów handlowych w sporze dotyczącym nielegalnego użycia znaku towarowego oraz reprezentowanie klienta w związanym z tym sporze sądowym. Doradztwo międzynarodowej spółce zajmującej się przemysłem wydobywczym podczas bieżącego funkcjonowania kopalni;

9 USŁUGI PRAWNE W ZAKRESIE TECHNICZNEGO WSPARCIA BUDYNKÓW DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowanie i opiniowanie umów o techniczne utrzymanie budynków; Przygotowanie i opiniowanie umów na wykonanie prac remontowych; Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie sporu dotyczącego dostawy energii elektrycznej; Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie wadliwego wykonania prac remontowych. Doradztwo przy legalizacji obiektów budowlanych o charakterze przemysłowym; Prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót stolarskich w lokalu; Prowadzenie postępowania sądowego o ustalenie nieistnienia wierzytelności z tytułu dostawy energii elektrycznej do centrum handlowego; Opiniowanie umowy o techniczne utrzymanie centrum handlowego dla podmiotu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami; Sporządzenie projektu umowy o roboty budowlane w centrum handlowym.

10 OCHRONA KONKURENCJI Mariusz Gąsiewski partner Zbigniew Brodzki adwokat DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Ocena środków podejmowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą i podmioty nie posiadające pozycji dominującej pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji (np. systemy rabatów lojalnościowych, rabaty ze względu na wielkość sprzedaży, zawężanie marż, sprzedaż wiązana i pakietowanie, odmowa dostaw); Ocena różnych rodzajów umów zawieranych pomiędzy podmiotami działającymi na tych samych lub różnych poziomach produkcji lub dystrybucji pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji (np. porozumienia cenowe, umowy o wymianie informacji, umowy dystrybucji selektywnej lub umowy dystrybucyjne z klauzulą wyłączności, umowy sprzedaży lub zakupu z klauzulą wyłączności, umowy franczyzy, porozumienia w sprawie utrzymania ceny detalicznej); Ocena możliwości zastosowania wyłączeń grupowych i innych wyłączeń przewidzianych w polskim i europejskim prawie konkurencji; Due diligence w zakresie prawa konkurencji, w tym odnośnie transakcji M&A, porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomocy publicznej; Doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Ocena konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcje M&A; Wnioskowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na transakcje M&A. Doradztwo jednej z największych polskich firm farmaceutycznych w zakresie polityki cenowej oraz porozumień dystrybucyjnych z uwzględnieniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów; w tym w szczególności przepisów dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej oraz monopolistycznej na rynku właściwym; Doradztwo na rzecz jednej z wiodących firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie ustalenia dopuszczalnych form reklamy i promocji; Doradztwo na rzecz jednej z wiodących polskich spółek farmaceutycznych w kwestiach związanych z kształtowaniem polityki sprzedaży produktów leczniczych z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Doradztwo na rzecz dużej spółki farmaceutycznej w kwestiach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej oraz zakazem porozumień antykon- kurencyjnych, przygotowywanie projektów umów oraz opracowywanie strategii dystrybucji z uwzględnieniem przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; Doradztwo na rzecz jednego z wiodących dostawców Internetu w sporze z rynkowym konkurentem dotyczącym nieuczciwej konkurencji; Doradztwo na rzecz dużego dostawcy Internetu w kwestiach związanych z nieuczciwą konkurencją; Reprezentowanie operatora telewizji kablowej w sporze z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów dotyczącym obniżenia cen usług.

11 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Monika Wołoszyk radca prawny Małgorzata Krygier radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych; pomoc w uzyskaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego; doradztwo w sprawach wymagających współpracy pomiędzy sądami z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Doradztwo przy fuzjach, przejęciach i przedsięwzięciach joint venture z uwzględnieniem unijnego prawa konkurencji; Doradztwo w zakresie stosowania unijnych regulacji dotyczących m.in. ochrony konsumentów, ochrony konkurencji w branży telekomunikacyjnej; przygotowywanie projektów umów; Doradztwo w zakresie polityki cenowej i umów dystrybucyjnych z uwzględnieniem unijnego prawa ochrony konkurencji i konsumentów dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej i monopolistycznej na rynku właściwym; Doradztwo w zakresie dopuszczalnych form reklamy i promocji produktów leczniczych; Doradztwo w sprawach związanych z polityką sprzedaży produktów medycznych w odniesieniu do przepisów nieuczciwej konkurencji. Analiza projektów ustaw dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego i ochrony użytkowników końcowych oraz stosowania nowych zapisów w standardowych umowach; Reprezentowanie polskiej firmy w postępowaniu sądowym, w którym zastosowane zostało Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych; Doradztwo na rzecz dużego dostawcy Internetu w przygotowywaniu warunków świadczenia usług z uwzględnieniem przepisów unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych; Przygotowywanie projektów standardowych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych (TVK, SDI, VOIP, HDTV) z uwzględnieniem przepisów unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych oraz orzecznictwa ETS; Reprezentowanie wiodącego producenta rolnego w postępowaniu mającym na celu otrzymanie europejskiego tytułu egzekucyjnego przeciwko holenderskiemu obywatelowi; Doradztwo w sprawie naruszenia praw wyłączności do sprzedaży wina na rynku właściwym.

12 PRAWO PRACY Ewa Klecha radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich itp.; Doradztwo w zakresie tajemnicy handlowej oraz przygotowywanie umów o zakazie konkurencji dla pracowników; Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych oraz doradztwo związane ze współpracą ze związkami zawodowymi, w tym sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zwolnień grupowych; Doradztwo z zakresu prawa pracy i podatków związane z zatrudnianiem cudzoziemców; Doradztwo w procesie restrukturyzacji zatrudnienia; Doradztwo w zakresie sporów z pracownikami, rozwiązanie stosunku pracy, reprezentowanie w postępowaniach sądowych; Doradztwo w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Doradztwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; Doradztwo w zakresie emerytur, rent, zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Przygotowywanie dla amerykańskiej spółki zatrudniającej ponad 2500 pracowników, skandynawskiego producenta kontenerów oraz polskiej spółki z sektora IP projektów regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz doradztwo w kwestii ich wprowadzenia; Przygotowywanie umów o pracę dla polskiej spółki z sektora IT, skandynawskiego dewelopera, norweskiego właściciela centrów handlowych oraz polskiego browaru; Doradztwo amerykańskiemu właścicielowi wiodącej brytyjskiej spółki w zakresie zbycia przedsiębiorstwa; Doradztwo amerykańskiemu producentowi części samochodowych, skandynawskiemu producentowi kontenerów, amerykańskiemu producentowi wysokiej technologii, w kwestiach związanych z godzinowym systemem pracy, w tym w kwestii użycia oraz zarządzania systemami oraz rozkładami czasu pracy osób zatrudnionych; Reprezentowanie amerykańskiej spółki działającej w Polsce, zatrudniającej ponad 2500 pracowników, w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi w kwestiach dotyczących postanowień regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, funduszu socjalnego, zbiorowych umów, sporów grupowych oraz bieżących relacji ze związkami zawodowymi; Doradztwo dwóm szwedzkim agencjom zatrudnienia w kwestiach dotyczących świadczenia usług transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania polskich lekarzy i dentystów w Szwecji oraz Danii; Doradztwo głównym skandynawskim agencjom zatrudnienia działającym w Polsce przy zakładaniu oraz rejestrowaniu działalności w Rejestrze Agencji Zatrudnienia; Doradztwo agencji zatrudnienia w sprawach dotyczących tymczasowej pracy Polaków za granicą. Doradztwo polskiemu producentowi okien oraz polskiemu browarowi w przedmiocie zmiany podstawy zatrudnienia z umów o pracę na umowy cywilnoprawne;

13 WINDYKACJA Zygmunt Roman partner Monika Lenczewska adwokat DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Opracowanie systemu efektywnej i sprawnej windykacji należności, w tym przygotowanie instrumentów zabezpieczających płatności; Prowadzenie egzekucji z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych; Prowadzenie windykacji w oparciu o umowne zabezpieczenia poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ustanowione hipoteki; Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych; Doradztwo w zakresie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej jako sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zbóż; Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w formie zarządu nieruchomością rolną; Prowadzenie windykacji przedsądowej mającej na celu zawarcie porozumień w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia Prowadzenie stałej windykacji przedsądowej i sądowej dla dużego podmiotu działającego na rynku usług kurierskich; Reprezentacja w procesach sądowych o zapłatę należności z tytułu transportu krajowego i międzynarodowego dla dużego podmiotu świadczącego usługi transportowe; Reprezentowanie brytyjskiej spółki z branży lotniczej w głośnym postępowaniu upadłościowym polskich linii lotniczych; Reprezentowanie wiodącego producenta rolnego w postępowaniu mającym na celu otrzymanie europejskiego tytułu egzekucyjnego przeciwko holenderskiemu obywatelowi. Reprezentowanie podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych w sporach o zapłatę należności z tytułu najmu lokalu;

14 FINANSE Mariusz Gąsiewski partner Magdalena Włodarska radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Reprezentowanie podmiotów podczas negocjacji umów pożyczek; Doradztwo na rzecz banków w procesach finansowania inwestycji handlowych; Doradztwo podmiotom gospodarczym przy emisji obligacji; Pomoc podmiotom gospodarczym w procesie restrukturyzacji długów bankowych; Pomoc prawna w procesie łączenia się banków; Reprezentowanie norweskiego właściciela centrów handlowych w renegocjacji umów pożyczek dotyczących modyfikacji formy zabezpieczenia; Doradztwo na rzecz niemieckiego banku państwowego we współfinansowaniu inwestycji handlowej w centralnej Polsce; Pomoc prawna na rzecz norweskiej instytucji finansowej w wejściu na polski rynek w zakresie świadczenia usług finansowych; Pomoc skandynawskiej spółce w negocjacjach z bankiem w przedmiocie uzyskania odnawialnej linii kredytowej; Reprezentowanie norweskiego banku finansującego budowę kadłuba statku w Polsce podczas negocjacji prowadzonych ze stocznią; Doradztwo oraz pomoc spółce z kapitałem niemieckim w przedmiocie emisji obligacji; Doradztwo niemieckiemu właścicielowi polskiej spółki w restrukturyzacji długów bankowych. Doradztwo polskiej spółce w emisji obligacji na okaziciela oraz doradztwo norweskiemu inwestorowi w procesie ich nabycia. Pomoc prawna na rzecz jednego większych polskich banków w przejęciu regionalnego banku

15 IP / IT Grzegorz Maciąg partner Magdalena Włodarska radca prawny DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU Opracowywanie i negocjacje umów licencji oprogramowania oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych; Opracowywanie i negocjacje umów o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych dedykowanych dla największych instytucji finansowych i przedsiębiorstw w Polsce. Opracowywanie i negocjacje umów serwisowych związanych z oprogramowaniem i systemami informatycznymi; Przenoszenie praw autorskich (np. należnych za zdjęcia, plakaty, broszury, plany architektoniczne); Rozwiązywanie sporów dotyczących praw do wynalazku; Rejestracja, ochrona i licencjonowanie znaków towarowych; Doradztwo przy kampaniach marketingowych i promocyjnych; Doradztwo w zakresie kontraktów sponsoringu; Ochrona praw do domen internetowych; Ochrona dóbr osobistych (np. ochrona wizerunku); Rozwiązywanie sporów; Ochrona baz danych; Ochrona praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Opracowywanie i udział, w imieniu czołowej polskiej firmy informatycznej, w negocjacjach umów o wykonanie, wdrożenie i serwis systemów informatycznych dedykowanych dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Negocjacje umów z czołowymi zagranicznymi firmami z sektora IT dotyczących dostarczenia ich sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług. Wsparcie wiodącego dostawcy usługi VoIP w zakupie usług przetwarzania danych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych; Doradztwo wiodącej firmie podczas due diligence dostawcy telewizji kablowej; Doradztwo w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych; Doradztwo polskiemu dostawcy sprzętu biurowego i systemów zarządzania dokumentacją przy przeniesieniu autorskich praw majątkowych; Doradztwo polskiej gminnej jednostce budżetowej w sprawach transferu tantiem z fotografii, plakatów, broszur, itp.; Doradztwo skandynawskiemu deweloperowi przy sporządzaniu umów dotyczących transferu wynagrodzenia z tytułu projektów budowlanych; Doradztwo skandynawskiemu producentowi kontenerów w kwestii zapłaty wynagrodzenia za projekt mobilnego kontenerowego szpitala wojskowego oraz w kwestii sporu z pracownikiem dotyczącego prawa do wynalazku; Doradztwo podmiotowi z rynku mediów papierowych w kwestiach dotyczących używania wizerunku znanych osób; Doradztwo jednemu z głównych producentów przypraw w kwestiach związanych z ochroną znaku towarowego; Reprezentowanie producenta z sektora zaawansowanej technologii w sporze sądowym z polską firmą tworzącą oprogramowanie; Pomoc jednemu z głównych dostawców usługi VoIP w zakupie licencji na tworzenie oprogramowania oraz na serwisowanie sprzętu komputerowego; Doradztwo polskiemu operatorowi telewizji kablowej przy zawieraniu porozumienia dotyczącego uzyskania licencji na oprogramowanie komputerowe; Doradztwo amerykańskiemu producentowi części samochodowych oraz niemieckiej spółce w negocjacjach dotyczących umów zawieranych ze spółką informatyczną.

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Żywność i rynek rolny Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Żywność i rynek rolny Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Ubezpieczenia IP/IT Spory Sądowe/ArbitraŜ Projekty Podatki Nowoczesne Technologie, Media i Telekomunikacja. śywność i Rolnictwo

O FIRMIE BIURA. Ubezpieczenia IP/IT Spory Sądowe/ArbitraŜ Projekty Podatki Nowoczesne Technologie, Media i Telekomunikacja. śywność i Rolnictwo O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O KANCELARII Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Mądrego powstała w 2007 r. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch WARSZAWA 2012 1. O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług prawnych dla klientów biznesowych. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług został

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY PODSTAWOWE DANE O KANCELARII NAZWA KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA mgr LESZEK ADAMCZYK DANE ADRESOWE ul. Sukiennicza 8 43-300 Bielsko-Biała tel./ fax +48

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 1 O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan Centrum Mediacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/ mediacje Lista Mediatorów

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Radca prawny dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Wrocław, dn. 4 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa tel.: 22 882-10-20 www.alb.net.pl kom.: 733-000-994 e-mail: kancelaria@alb.net.pl rok zał. 2005 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII

PREZENTACJA KANCELARII PREZENTACJA KANCELARII ADVISER Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu założoną w 1989 roku Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe: OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Szanowni Państwo Stworzyliśmy Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska z myślą o zapewnieniu naszym Klientom kompleksowej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r. START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.) TERMIN GODZINY TEMAT 29.V (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 89 527-96-63 fax 89 523-79-80 www.oirp.olsztyn.pl Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres/ miejsce wykonywania czynności mediatora

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kancelarii

Prezentacja kancelarii Prezentacja kancelarii LNI Avocats jest niezależną kancelarią specjalizującą się w prawie gospodarczym (prawo konkurencji, prawo dystrybucji, ochrona konsumentów) i sporach handlowych. Doświadczenie kancelarii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2013/2014

Ceny transferowe 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl: Ceny transferowe 2013/2014 29 października 2013 r. Hotel Polonia, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Aneta Błażejewska-Gaczyńska - partner w EY., Dział Doradztwa Podatkowego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Seminarium portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 22 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Konferencja skierowana

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych?

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztat arsztaty z cyklu Prawo w praktyce przygotowane w oparciu o bestseller wydawniczy Transakcje przejęć i fuzji : Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości. aktualne trendy prawno-podatkowe. Konferencja portalu TaxFin.pl. 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Rynek nieruchomości. aktualne trendy prawno-podatkowe. Konferencja portalu TaxFin.pl. 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa. Konferencja portalu TaxFin.pl Rynek nieruchomości aktualne trendy prawno-podatkowe 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Opis spotkania: Konferencja skierowana jest do wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego }

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } { Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } Specjalizacją prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego jest prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo handlowe, w tym prawo

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Polska. Podatki Prawo Audyt

Polska. Podatki Prawo Audyt Polska Podatki Prawo Audyt ETL 40 lat doświadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie Ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną siecią kancelarii ETL Polska Podatki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami

Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami Praktyczne warsztaty 18-19 czerwca 2015 r. Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego

SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego SGN - AKADEMIA BIZNESU z ipadem - Podstawy prawa gospodarczego Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23013 Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo