O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:"

Transkrypt

1 O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62. Początkowo prowadziła studia inżynierskie na dwóch kierunkach: Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: Architektura Krajobrazu w 1999 roku, Architektura i Urbanistyka w 2000 roku, Ochrona Środowiska na poziomie magisterskim w 2000 roku, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na poziomie magisterskim w 2001 roku, Budownictwo w 2002 roku, Informatyka i Ekonometria w 2002 roku, Architektura Wnętrz w 2002 roku, Edukacja Techniczno-Informatyczna w 2006 roku, Zdrowie Publiczne w 2007 roku. Założycielem i rektorem Uczelni jest prof. dr hab. inż. Jan Misiak. WSEiZ ma kadrę naukowo-dydaktyczną liczącą ponad 350 osób, w tym 55 profesorów zwyczajnych, 42 profesorów nadzwyczajnych, 185 doktorów i 68 magistrów. WSEiZ ma strukturę wydziałową. Na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 4 tys. studentów. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i laboratoriach w budynkach przy: ul. Rejtana 16, ul. Grójeckiej 128 oraz ul. Wawelskiej 14. Część zajęć terenowych oraz ćwiczeń i laboratoriów odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach pod Warszawą. Wszystkie budynki są własnością Uczelni. Główne cele, które stawia sobie Uczelnia, to: wysoka jakość kształcenia, profesjonalny i elastyczny program i system kształcenia. 1 Rektor prof. dr hab. inż. Jan Misiak Dziekan Wydziału Architektury doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz Dziekan Wydziału Ekologii doc. dr Kazimierz Dyguś Kanclerz dr Monika Madej Prodziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski Dziekan Wydziału Zarządzania doc. dr inż. Jan Cetner

2 OFERTA A EDUKACYJNA STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Architektura i Urbanistyka INŻYNIER ARCHITEKT w zakresie specjalności: urbanistyka Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU Architektura Wnętrz LICENCJAT Budownictwo INŻYNIER w zakresie specjalności: architektura w budownictwie energooszczędne technologie w budownictwie zarządzanie produkcją w budownictwie Ochrona Środowiska INŻYNIER w zakresie specjalności: gospodarowanie zielenią w aglomeracjach miejskich odnawialne źródła energii ochrona przyrody i krajobrazu ochrona wód i zagospodarowanie odpadów zarządzanie ochroną środowiska Edukacja Techniczno-InforT echniczno-informatyczna INŻYNIER edukacja artystyczna edukacja przedsiębiorcozści edukacja przyrodnicza Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER w zakresie specjalności: ochrona przyrody i krajobrazu ochrona wód i zagospodarowanie odpadów zarządzanie ochroną środowiska kształtowanie krajobrazu (dla absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu) STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2 Zdrowie publiczne w zakresie specjalności: zarządzanie ochroną zdrowia zdrowie i środowisko Zarządzanie w zakresie specjalności: grafika komputerowa i promocja internetowa marketing polityczny międzynarodowe stosunki ekonomiczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w zakresie specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria środowiska Turystyka i Rekreacja (w przygotowaniu) w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego zarządzanie turystyką STUDIA DRUGIEGO STOPNIA LICENCJAT LICENCJAT INŻYNIER LICENCJAT Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER w zakresie specjalności: informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym zarządzanie transportem i logistyka zarządzanie w budownictwie i architekturze (dla absolwentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka)

3 22% wszystkich studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) otrzymywało w roku akademickim 2008/2009 stypendia socjalne, naukowe, specjalne i sportowe. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

4 Rekrutacja na semestr zimowy (od października) rozpoczyna się od 4 maja, natomiast na semestr letni (od lutego) od 4 stycznia. W semestrze zimowym oferujemy studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Natomiast w semestrze letnim studia II stopnia w trybie niestacjonarnym. Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych) są takie same. Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerami: /35 w. 1 lub drogą ową na adres: Zapisy na studia prowadzi Rektorat w godzinach: 8-18 w poniedziałki i piątki, 8-16 od wtorku do czwartku, 8-14 soboty i niedziele (z wyjątkiem sierpnia). Kandydat osobiście składa w Rektoracie komplet dokumentów: wypełniony kwestionariusz uczelniany, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury ), kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu), cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), książeczkę wojskową (do wglądu), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie), odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia), dowód wpłaty do wglądu (wpisowe i opłata rekrutacyjna)*. * W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za cały rok akademicki DZIEŃ OTWARTY ZAPISY NA STUDIA Kandydat wypełnia kwestionariusz poprzez rekrutację on-line na stronie w ciągu 2 tygodni kandydat osobiście składa w Rektoracie pozostałe dokumenty (patrz obok) Deklaracje co do wyboru specjalności należy złożyć przy składaniu dokumentów na studia, zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalność następuje po pierwszym lub drugim roku studiów (w zależności od kierunku), pod warunkiem, że zostanie utworzona grupa około 30 studentów. POMOC MATERIALNA Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów, w tym: stypendia socjalne, specjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie, zapomogi. Sala wykładowa (niedziela), godz , ul Rejtana 16 4 Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanatach i na stronie internetowej WSEiZ.

5 Opłaty za studia: Opłata rekrutacyjna 100 zł Rata miesięczna czesnego za studia w roku akademickim 2009/2010 wynosi: Wpisowe Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Kierunki Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne ) Architektura Wnętrz 1300 zł * 1300 zł * Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia. Ulga rodzinna 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ (mąż, żona, dzieci, rodzeństwo). Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2009 r. Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ: 1100 zł * 1100 zł * Budownictwo 500 zł * 1100 zł * Edukacja Techniczno-Informatyczna, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne 1 zł * Wpisowe może być płatne w dwóch ratach: I rata płatna przy zapisie na studia 50% opłaty II rata płatna nie później niż do 31 sierpnia 50% opłaty 300 zł ** 500 zł ** 700 zł ** 1000 zł ** obniżone opłaty wpisowego dotyczą osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA UL. WAWELSKA 14, WARSZAWA Nr rachunku przy terminie płatności do końca lipca przy terminie płatności do końca sierpnia przy terminie płatności do 25 września przy terminie płatności po 25 września Promocja 1 zł szczegóły na stronie internetowej Uczelni Architektura i Urbanistyka Architektura Krajobrazu Architektura Wnętrz Budownictwo Edukacja Techniczno-Informatyczna Ochrona Środowiska Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zdrowie Publiczne Czesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dziesięć miesięcy w roku, od października do lipca włącznie, do dnia 10. każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy zapłaceniu: za jeden semestr 5% zniżki, za jeden rok 7,5% zniżki. W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszego miesiąca danego semestru lub roku studiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Uwaga tegoroczni maturzyści! Istnieje możliwość rezerwacji miejsca (do 15 lipca br.) dla osób nieposiadających jeszcze świadectwa maturalnego. Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty 200 zł (opłata ta zaliczana jest na poczet czesnego) i złożenie wypełnionego kwestionariusza. 5

6 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Architektury znajdują się na stronie internetowej 6 W Polsce tylko jedna taka uczelnia łączy cztery kierunki studiów związane z projektowaniem i realizacją dzieł architektonicznych w przestrzeni: Architekturę i Urbanistykę, Architekturę Krajobrazu, Architekturę Wnętrz i Budownictwo w ramach jednego wydziału. To WSEiZ.

7 ARCHITEKTURA WNĘTRZ LICENCJAT studia I stopnia Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowywani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego. Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz obejmują szeroki zakres przedmiotów związanych z budownictwem i architekturą ze szczególnym uwzględnieniem związku tych dziedzin z kształceniem w zakresie sztuk pięknych. Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU studia I stopnia Studenci na kierunku Architektura Krajobrazu otrzymują przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu. Studia inżynierskie na kierunku Architektura Krajobrazu obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania i ochrony obiektów architektury krajobrazu, dające podstawę do wykonywania opracowań projektowych oraz badawczych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo-wykonawczych w ramach wykonywania tzw. wolnego zawodu, jak i w jednostkach związanych bezpośrednio z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, gdzie wykorzystają w praktyce zdobytą wiedzę. Praktyki na trawie w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach 7

8 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA INŻYNIER ARCHITEKT studia I stopnia Na tym kierunku prowadzimy jedną specjalność urbanistyka. Absolwentowi studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Studenci na tym kierunku otrzymują przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania architektonicznego i urbanistycznego wszelkiego rodzaju budowli. Studia inżynierskie na kierunku Architektura i Urbanistyka i specjalności Urbanistyka obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie architektury i urbanistyki oraz prowadzą do zdobycia przez absolwentów wielu specyficznych umiejętności, między innymi takich, jak: zdolności tworzenia projektów architektonicznych, zrozumienia relacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem, zrozumienia projektu strukturalnego, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków, a także odpowiedniej znajomości ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur. Przygotowują do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pracach pomocniczych związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych wraz z otoczeniem. BUDOWNICTWO INŻYNIER studia I stopnia Studenci na kierunku Budownictwo otrzymują przygotowanie z zakresu projektowania, wznoszenia i utrzymania budynków oraz budowli inżynierskich. Studia inżynierskie na kierunku Budownictwo obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie inżynierii lądowej. Studenci zdobywają między innymi wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, zasad fizyki budowli i stosowanych technologii, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków, jak i zasad organizacji przemysłu budowlanego. Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie trzech specjalności: Architektura w budownictwie, Energooszczędne technologie w budownictwie*, Zarządzanie produkcją w budownictwie. * Studia (na specjalności energooszczędne technologie w budownictwie), które rozpoczęły się w roku akademickim 2008/2009 są dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy z MNiSW 13/DSW/4.1.2/2008). W ofercie edukacyjnej znalazły się następujące działania: stypendia (1000 zł miesięcznie dla najlepszych studentów), zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, dodatkowe atrakcyjne zajęcia dydaktyczne. Funkcjonowanie na jednym Wydziale czterech kierunków studiów, w których programach uwzględnia się relacje między ludźmi, budowlami architektonicznymi i otaczającym ich krajobrazem, jest nową jakością pozwalającą na kompleksowe rozwiązywanie wielu zadań naukowych i dydaktycznych. Na wszystkich kierunkach kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. 8

9 Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekologii znajdują się na stronie internetowej WYDZIAŁ EKOLOGII Moda na ekologię, myślenie ekologiczne, działania ekologiczne, korzyści ekologiczne to etapy mentalne kolejno przekraczane przez studentów Wydziału Ekologii

10 OCHRONA ŚRODOWISKA INŻYNIER studia I stopnia, MAGISTER INŻYNIER studia II stopnia Studia na kierunku Ochrona Środowiska mają charakter interdyscyplinarny i łączą zdobywanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych z naukami przyrodniczymi, ekologicznymi i leśnymi. Na kierunku realizowane jest 6 specjalności: Gospodarowanie zielenią w aglomeracjach miejskich, Ochrona przyrody i krajobrazu, Zarządzanie ochroną środowiska, Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie krajobrazu (tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura Krajobrazu). Studia przygotowują do absolutnie priorytetowego zawodu w Unii Europejskiej. Ogromne dotacje na ochronę środowiska wymagają fachowego zagospodarowania i współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi co najmniej dwukrotny wzrost ofert pracy dla specjalistów z tej dziedziny. Pierwszy etap to trwające siedem semestrów studia inżynierskie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, które według planu trwają cztery semestry, przy czym istnieje możliwość ich skrócenia do trzech semestrów, jeżeli odpowiednio wcześniej zostanie wykonana praca magisterska. Zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska nasycone są ćwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi i terenowymi (ok. 60%). Zajęcia te prowadzone są między innymi w laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz w pracowniach informatycznych. W pracowni biologicznej Nasi absolwenci uznawani są za jednych z najlepszych w kraju ochroniarzy środowiska. Współpraca WSEiZ i EKO-PARTNER 10

11 Zdrowie publiczne to: nowoczesny program łączący dziedzinę nauk medycznych z zarządzaniem, ekonomią, naukami społecznymi i prawnymi zawód z przyszłością ZDROWIE PUBLICZNE LICENCJAT studia I stopnia Najważniejszą przyczyną zagrożenia ludzkiego zdrowia są substancje, różne zanieczyszczenia środowiska wywołane działalnością człowieka. Na kierunku realizowane są dwie specjalności: Zarządzanie ochroną zdrowia, Zdrowie i środowisko. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk dotyczących zarządzania, a także ochrony środowiska i równocześnie bardzo dużą wiedzę medyczną. W czasie studiów pozna problemy zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej w Polsce, a także w pozostałej części Unii Europejskiej. Absolwent tego kierunku nabywa umiejętności rozpoznawania i monitorowania zagrożeń biologicznych, środowiskowych, demograficznych, psychologicznych, występujących w zbiorowości ludzkiej, a przede wszystkim tam, gdzie ryzyko wystąpienia takich zagrożeń jest podwyższone z uwagi na różne patologie. Jednym z celów studiów jest także nabycie umiejętności oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska, a także realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach. W efekcie absolwent powinien umieć w profesjonalny sposób zapewnić opiekę przewlekle chorym, dotkniętym niepełnosprawnością i patologiami, wdrażać projekty międzynarodowe i krajowe dotyczące polityki zdrowotnej, a także zarządzać ochroną zdrowia w środowiskach lokalnych i na wyższych szczeblach administracji zdrowia publicznego. Laboratorium Utylizacji Odpadów Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne to kompetentna osoba do zajmowania kierowniczych stanowisk w zakresie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej i instytucjach państwowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych, zajmujących się realizacją świadczeń zdrowotnych oraz promocją i ochroną zdrowia. Dotyczy to zarówno instytucji szczebla gminnego i powiatowego, jak i szczebla wojewódzkiego i centralnego. Może także otwierać własne zakłady zdrowotne po uzyskaniu wszelkich zezwoleń lub prowadzić badania naukowe w dziedzinie zdrowia publicznego. 11

12 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA INŻYNIER studia I stopnia Na kierunku realizowane są trzy specjalności: Edukacja artystyczna, Edukacja przedsiębiorczości, Edukacja przyrodnicza. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego techniczno-humanistycznego kierunku studiów pozwala na połączenie wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki (zwłaszcza komputerowego wspomagania prac inżynierskich, naukowo- -badawczych i procesu dydaktycznego) z podstawowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie głównie jako: nauczyciele przedmiotów z zakresu plastyki, przedmiotów technicznych i informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz administratorzy i osoby obsługujące szkolne systemy informatyczne, a także programiści tworzący szkolne pomoce dydaktyczne wspomagane komputerowo. III Studencka Konferencja Naukowa Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju Warszawa-Izabelin 8-10 maja

13 WYDZIAŁ Stawiamy na praktykę. Dajemy wykształcenie łączące wiedzę ekonomiczną i menedżerską z techniką. ZARZĄDZANIA Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania znajdują się na stronie internetowej

14 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIER studia I stopnia Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są siedmiosemestralne studia I stopnia (inżynierskie). Na tym kierunku oferujemy trzy specjalności: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska, Zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria środowiska. W nowoczesnym przedsiębiorstwie coraz większą wagę przykłada się do warunków pracy i jej organizacji. Chodzi nie tylko o przestrzeganie przepisów, ale i o tworzenie takich warunków pracy, które podnoszą jej wydajność i stanowią silny czynnik motywacyjny. Konieczna jest znajomość zarówno organizacyjno-prawnej, jak i technicznej strony tego zagadnienia. Dlatego kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wydaje się idealny do prowadzenia specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria środowiska daje duży zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących skali pojedynczej firmy. Wiedza ta połączona jest z wiadomościami z zakresu metod i technologii ochrony środowiska. Wciąż powiększające się znaczenie problematyki ekologicznej w gospodarce będzie powodować popyt na specjalistów z tej dziedziny, także w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie nie ma możliwości stworzenia odrębnej komórki ochrony środowiska. Specjalność eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska ma dać absolwentowi przede wszystkim znajomość organizacyjnych i technicznych aspektów transportu samochodowego, a także elementy wiedzy o ochronie środowiska, umożliwiające eksploatację taboru samochodowego zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wykazują zarówno firmy transportowe, jak i przedsiębiorstwa prowadzące naprawy i remonty pojazdów. 14

15 MAGISTER INŻYNIER studia II stopnia Absolwenci studiów inżynierskich siedmiosemestralnych mogą uzyskać tytuł magistra po 3 semestrach studiów drugiego stopnia. Tych, którzy ukończyli studia zawodowe po 6 semestrach nauki, obowiązuje dodatkowy semestr, poświęcony na uzupełnienie różnic programowych. Studia trzysemestralne rozpoczynają się w marcu 2010 roku, a semestr uzupełniający we wrześniu 2009 roku. Specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, Zarządzanie transportem i logistyka, Zarządzanie w budownictwie i architekturze (dla absolwentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka). Dwie pierwsze specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów WSEiZ, którzy ukończyli kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub Zarządzanie. Studia na tym kierunku może podjąć także absolwent innych studiów ekonomicznych lub technicznych, zaś różnice programowe będą ustalane indywidualnie dla każdego kandydata. Osoby, które pragną pogłębić wiedzę menedżerską i marketingową, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki, będą zapewne najbardziej zainteresowane specjalnością, na której poznają, jak prowadzić zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne. Dzięki niej pogłębią swe umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Zarządzanie transportem i logistyka to specjalność nie tylko dla tych, którzy pragną poznać zasady organizacji transportu, przede wszystkim samochodowego i lotniczego. Efektywne zarządzanie transportem nabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacji gospodarki, zaś położenie naszego kraju w europejskiej sieci transportowej sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, co powinno zapewnić atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności. Kto ukończył studia inżynierskie na kierunkach: Budownictwo lub Architektura i Urbanistyka może kontynuować edukację wybierając studia II stopnia na Wydziale Zarządzania. Dzięki temu, zdobywając tytuł magistra, poszerzy swą wiedzę ekonomiczną i menedżerską, a także zdobędzie umiejętności z zakresu zarządzania w budownictwie i architekturze. 15 Dziedziniec na Rejtana

16 ZARZĄDZANIE (dawniej ZARZĄDZANIE I MARKETING) LICENCJAT Na kierunku Zarządzanie oferujemy trzy specjalności: Grafika komputerowa i promocja internetowa, Marketing polityczny, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Grafika komputerowa i promocja internetowa to specjalność, której absolwenci będą potrafili wykorzystać Internet do działalności gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych stron, witryn i portali. Celem studiów jest nauczenie stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, ze szczególnym naciskiem na narzędzia promocyjne. Marketing polityczny to specjalność skierowana do osób zainteresowanych tematyką społeczną i zjawiskami politycznymi, które pragną uzyskać wiedzę na temat profesjonalnego zarządzania polityką i strukturami podmiotów politycznych. Specjalność ta pozwala studentom zgromadzić wszechstronną wiedzę z zakresu socjotechniki, psychologii politycznej i społecznej, komunikacji politycznej oraz kierowania zespołami ludzkimi. Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne jest przeznaczona dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą na naszej Uczelni uzyskać tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu czterosemestralnych studiów II stopnia. Na przerwie 16

17 TURYST YSTYKA YKA I REKREACJA (w przygotowaniu) Studia na tym kierunku trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować kształcenie i zdobyć tytuł magistra na specjalności Infrastruktura turystyczna w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji. Na tym kierunku proponujemy 2 specjalności: Obsługa ruchu turystycznego Zarządzanie turystyką Jeżeli chcesz pracować w biurze podróży, jako pilot lub rezydent zwiedzać najpiękniejsze miejsca naszego globu, organizować wyjazdy klientów i prowadzić sprzedaż usług turystycznych, studiuj na specjalności Obsługa ruchu turystycznego. Na tej specjalności poznasz specyfikę działalności biur podróży, nauczysz się zasad obsługi klienta i tworzenia imprez turystycznych, poznasz walory turystyczne Polski i Świata. Turystyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Coraz większą wagę przywiązuje się do nowoczesnego zarządzania turystyką, zarówno w przedsiębiorstwach, zajmujących się przyjmowaniem turystów, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego i regionach. Istotne jest stworzenie warunków do harmonijnej rozbudowy branży turystycznej, zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Także jeśli chcesz założyć własny pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne czy inną firmę, związaną z turystyką przyjazdową, to jest specjalność dla Ciebie. Wyprawy Uczelnianego Koła Naukowego Turystyki Ekologicznej 17

18 STUDIA PODYPLOMOWE Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania lub pod numerem /35 i na stronie

19 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Podczas studiów słuchaczom przekazywana jest wiedza o zagrożeniach występujących w środowisku pracy oraz o organizacyjnych, prawnych i technologicznych metodach ich eliminowania. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane m.in. z fizjologią człowieka, psychologią pracy, zagrożeniami w środowisku pracy, zagrożeniem pożarowym i wybuchowym oraz prawem pracy. Celem studiów jest przygotowanie do objęcia stanowisk w służbach BHP zarówno w Państwowej Inspekcji Pracy, jak i w odpowiednich komórkach przedsiębiorstw. Absolwent studium posiada umiejętność m.in. prawidłowej organizacji stanowisk pracy, ergonomii, a także identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego. Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu BHP mogą dodatkowo rozszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w zajęciach pozwalających na ujęcie przedmiotów podstawowych z uwzględnieniem troski o środowisko, a także zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania. Uczestniczenie w zajęciach, jako przedmiotach fakultatywnych, nieobowiązkowych, jest bezpłatne. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny), GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Studium adresowane jest do osób zainteresowanych gospodarką odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwach lub administracji państwowej i samorządowej. W trakcie zajęć studentom są przedstawiane zagadnienia związane z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi, logistyką, unieszkodliwianiem, a także monitoringiem odpadów komunalnych. Absolwent studium posiada umiejętność wnikliwej oceny oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na środowisko oraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji (m.in. takiej, jak przeglądy ekologiczne lub oceny wpływu odpadów na środowisko). W trakcie zajęć terenowych student poznaje również podstawowe obiekty gospodarki odpadami między innymi trzy kompostownie, spalarnie ZUSOK (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych), stacje segregacji, a także składowisko odpadów. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny), 200 godzin zajęć programowych. Czesne: 4600 zł (za całość studiów). 200 godzin zajęć programowych. Czesne: 4600 zł (za całość studiów). 19

20 GOSPODARKA ZIELENIĄ MIEJSKĄ Nowoczesne gospodarowanie zielenią wymaga solidnych podstaw ekologicznych, ekonomicznych i prawnych. Celem studiów jest wdrożenie absolwentów do interdycyplinarnego postrzegania zieleni miejskiej jako fragmentu ekosystemu miejskiego, do oceny i prognozowania zjawisk zachodzących w zieleni miejskiej oraz poszukiwania i optymalizacji rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych. Adresatami studiów są przede wszystkim: pracownicy administracji szczebla centralnego i samorządowego; pracownicy firm projektujących i pielęgnujących tereny zieleni; pracownicy firm deweloperskich. W studiach mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (licencjat, inżynier lub magister) z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa, architektury krajobrazu lub ochrony środowiska. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny), 280 godzin zajęć programowych. Czesne: 4800 zł (za całość studiów). OŚWIETLENIE W ARCHITEKTURZE Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód architekta światła. Rynek usług oświetlenia dekoracyjnego rozwija się w Polsce i Europie bardzo dynamicznie. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów projektujących oświetlenie (mieszkań, sklepów, szkół, banków, zabytków itp.). Projektanci powinni odpowiadać nie tylko za estetykę swoich projektów, ale też za poziom natężenia swiatła, dobór systemu konserwacji i uwzględnienie oszczędności energii. Istotną kwestią są również zagadnienia wpływu światła na zdrowie i samopoczucie ludzi. Studia kierowane są głównie do absolwentów architektury wnętrz (oraz innych kierunków artystycznych), architektury i urbanistyki, a także do osób zawodowo związanych z branżą oświetleniową. Studia prowadzone są przy współpracy z Zakładem Techniki i Systemów Oświetlenia Instytutu Elektrotechniki w Warszawiue. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny) piątki w godzinach popołudniowych i soboty. 165 godzin zajęć programowych. Czesne: 6000 zł (za całość studiów). 20

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo