O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:"

Transkrypt

1 O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62. Początkowo prowadziła studia inżynierskie na dwóch kierunkach: Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: Architektura Krajobrazu w 1999 roku, Architektura i Urbanistyka w 2000 roku, Ochrona Środowiska na poziomie magisterskim w 2000 roku, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na poziomie magisterskim w 2001 roku, Budownictwo w 2002 roku, Informatyka i Ekonometria w 2002 roku, Architektura Wnętrz w 2002 roku, Edukacja Techniczno-Informatyczna w 2006 roku, Zdrowie Publiczne w 2007 roku. Założycielem i rektorem Uczelni jest prof. dr hab. inż. Jan Misiak. WSEiZ ma kadrę naukowo-dydaktyczną liczącą ponad 350 osób, w tym 55 profesorów zwyczajnych, 42 profesorów nadzwyczajnych, 185 doktorów i 68 magistrów. WSEiZ ma strukturę wydziałową. Na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 4 tys. studentów. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i laboratoriach w budynkach przy: ul. Rejtana 16, ul. Grójeckiej 128 oraz ul. Wawelskiej 14. Część zajęć terenowych oraz ćwiczeń i laboratoriów odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach pod Warszawą. Wszystkie budynki są własnością Uczelni. Główne cele, które stawia sobie Uczelnia, to: wysoka jakość kształcenia, profesjonalny i elastyczny program i system kształcenia. 1 Rektor prof. dr hab. inż. Jan Misiak Dziekan Wydziału Architektury doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz Dziekan Wydziału Ekologii doc. dr Kazimierz Dyguś Kanclerz dr Monika Madej Prodziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski Dziekan Wydziału Zarządzania doc. dr inż. Jan Cetner

2 OFERTA A EDUKACYJNA STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Architektura i Urbanistyka INŻYNIER ARCHITEKT w zakresie specjalności: urbanistyka Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU Architektura Wnętrz LICENCJAT Budownictwo INŻYNIER w zakresie specjalności: architektura w budownictwie energooszczędne technologie w budownictwie zarządzanie produkcją w budownictwie Ochrona Środowiska INŻYNIER w zakresie specjalności: gospodarowanie zielenią w aglomeracjach miejskich odnawialne źródła energii ochrona przyrody i krajobrazu ochrona wód i zagospodarowanie odpadów zarządzanie ochroną środowiska Edukacja Techniczno-InforT echniczno-informatyczna INŻYNIER edukacja artystyczna edukacja przedsiębiorcozści edukacja przyrodnicza Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER w zakresie specjalności: ochrona przyrody i krajobrazu ochrona wód i zagospodarowanie odpadów zarządzanie ochroną środowiska kształtowanie krajobrazu (dla absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu) STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2 Zdrowie publiczne w zakresie specjalności: zarządzanie ochroną zdrowia zdrowie i środowisko Zarządzanie w zakresie specjalności: grafika komputerowa i promocja internetowa marketing polityczny międzynarodowe stosunki ekonomiczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w zakresie specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria środowiska Turystyka i Rekreacja (w przygotowaniu) w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego zarządzanie turystyką STUDIA DRUGIEGO STOPNIA LICENCJAT LICENCJAT INŻYNIER LICENCJAT Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER w zakresie specjalności: informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym zarządzanie transportem i logistyka zarządzanie w budownictwie i architekturze (dla absolwentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka)

3 22% wszystkich studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) otrzymywało w roku akademickim 2008/2009 stypendia socjalne, naukowe, specjalne i sportowe. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

4 Rekrutacja na semestr zimowy (od października) rozpoczyna się od 4 maja, natomiast na semestr letni (od lutego) od 4 stycznia. W semestrze zimowym oferujemy studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Natomiast w semestrze letnim studia II stopnia w trybie niestacjonarnym. Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych) są takie same. Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerami: /35 w. 1 lub drogą ową na adres: Zapisy na studia prowadzi Rektorat w godzinach: 8-18 w poniedziałki i piątki, 8-16 od wtorku do czwartku, 8-14 soboty i niedziele (z wyjątkiem sierpnia). Kandydat osobiście składa w Rektoracie komplet dokumentów: wypełniony kwestionariusz uczelniany, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury ), kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu), cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), książeczkę wojskową (do wglądu), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie), odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia), dowód wpłaty do wglądu (wpisowe i opłata rekrutacyjna)*. * W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za cały rok akademicki DZIEŃ OTWARTY ZAPISY NA STUDIA Kandydat wypełnia kwestionariusz poprzez rekrutację on-line na stronie w ciągu 2 tygodni kandydat osobiście składa w Rektoracie pozostałe dokumenty (patrz obok) Deklaracje co do wyboru specjalności należy złożyć przy składaniu dokumentów na studia, zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalność następuje po pierwszym lub drugim roku studiów (w zależności od kierunku), pod warunkiem, że zostanie utworzona grupa około 30 studentów. POMOC MATERIALNA Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów, w tym: stypendia socjalne, specjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie, zapomogi. Sala wykładowa (niedziela), godz , ul Rejtana 16 4 Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanatach i na stronie internetowej WSEiZ.

5 Opłaty za studia: Opłata rekrutacyjna 100 zł Rata miesięczna czesnego za studia w roku akademickim 2009/2010 wynosi: Wpisowe Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Kierunki Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne ) Architektura Wnętrz 1300 zł * 1300 zł * Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia. Ulga rodzinna 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ (mąż, żona, dzieci, rodzeństwo). Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2009 r. Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ: 1100 zł * 1100 zł * Budownictwo 500 zł * 1100 zł * Edukacja Techniczno-Informatyczna, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne 1 zł * Wpisowe może być płatne w dwóch ratach: I rata płatna przy zapisie na studia 50% opłaty II rata płatna nie później niż do 31 sierpnia 50% opłaty 300 zł ** 500 zł ** 700 zł ** 1000 zł ** obniżone opłaty wpisowego dotyczą osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA UL. WAWELSKA 14, WARSZAWA Nr rachunku przy terminie płatności do końca lipca przy terminie płatności do końca sierpnia przy terminie płatności do 25 września przy terminie płatności po 25 września Promocja 1 zł szczegóły na stronie internetowej Uczelni Architektura i Urbanistyka Architektura Krajobrazu Architektura Wnętrz Budownictwo Edukacja Techniczno-Informatyczna Ochrona Środowiska Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zdrowie Publiczne Czesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dziesięć miesięcy w roku, od października do lipca włącznie, do dnia 10. każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy zapłaceniu: za jeden semestr 5% zniżki, za jeden rok 7,5% zniżki. W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszego miesiąca danego semestru lub roku studiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Uwaga tegoroczni maturzyści! Istnieje możliwość rezerwacji miejsca (do 15 lipca br.) dla osób nieposiadających jeszcze świadectwa maturalnego. Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty 200 zł (opłata ta zaliczana jest na poczet czesnego) i złożenie wypełnionego kwestionariusza. 5

6 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Architektury znajdują się na stronie internetowej 6 W Polsce tylko jedna taka uczelnia łączy cztery kierunki studiów związane z projektowaniem i realizacją dzieł architektonicznych w przestrzeni: Architekturę i Urbanistykę, Architekturę Krajobrazu, Architekturę Wnętrz i Budownictwo w ramach jednego wydziału. To WSEiZ.

7 ARCHITEKTURA WNĘTRZ LICENCJAT studia I stopnia Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowywani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego. Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz obejmują szeroki zakres przedmiotów związanych z budownictwem i architekturą ze szczególnym uwzględnieniem związku tych dziedzin z kształceniem w zakresie sztuk pięknych. Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU studia I stopnia Studenci na kierunku Architektura Krajobrazu otrzymują przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu. Studia inżynierskie na kierunku Architektura Krajobrazu obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania i ochrony obiektów architektury krajobrazu, dające podstawę do wykonywania opracowań projektowych oraz badawczych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo-wykonawczych w ramach wykonywania tzw. wolnego zawodu, jak i w jednostkach związanych bezpośrednio z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, gdzie wykorzystają w praktyce zdobytą wiedzę. Praktyki na trawie w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach 7

8 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA INŻYNIER ARCHITEKT studia I stopnia Na tym kierunku prowadzimy jedną specjalność urbanistyka. Absolwentowi studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Studenci na tym kierunku otrzymują przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania architektonicznego i urbanistycznego wszelkiego rodzaju budowli. Studia inżynierskie na kierunku Architektura i Urbanistyka i specjalności Urbanistyka obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie architektury i urbanistyki oraz prowadzą do zdobycia przez absolwentów wielu specyficznych umiejętności, między innymi takich, jak: zdolności tworzenia projektów architektonicznych, zrozumienia relacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem, zrozumienia projektu strukturalnego, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków, a także odpowiedniej znajomości ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur. Przygotowują do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pracach pomocniczych związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych wraz z otoczeniem. BUDOWNICTWO INŻYNIER studia I stopnia Studenci na kierunku Budownictwo otrzymują przygotowanie z zakresu projektowania, wznoszenia i utrzymania budynków oraz budowli inżynierskich. Studia inżynierskie na kierunku Budownictwo obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie inżynierii lądowej. Studenci zdobywają między innymi wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, zasad fizyki budowli i stosowanych technologii, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków, jak i zasad organizacji przemysłu budowlanego. Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie trzech specjalności: Architektura w budownictwie, Energooszczędne technologie w budownictwie*, Zarządzanie produkcją w budownictwie. * Studia (na specjalności energooszczędne technologie w budownictwie), które rozpoczęły się w roku akademickim 2008/2009 są dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy z MNiSW 13/DSW/4.1.2/2008). W ofercie edukacyjnej znalazły się następujące działania: stypendia (1000 zł miesięcznie dla najlepszych studentów), zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, dodatkowe atrakcyjne zajęcia dydaktyczne. Funkcjonowanie na jednym Wydziale czterech kierunków studiów, w których programach uwzględnia się relacje między ludźmi, budowlami architektonicznymi i otaczającym ich krajobrazem, jest nową jakością pozwalającą na kompleksowe rozwiązywanie wielu zadań naukowych i dydaktycznych. Na wszystkich kierunkach kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. 8

9 Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekologii znajdują się na stronie internetowej WYDZIAŁ EKOLOGII Moda na ekologię, myślenie ekologiczne, działania ekologiczne, korzyści ekologiczne to etapy mentalne kolejno przekraczane przez studentów Wydziału Ekologii

10 OCHRONA ŚRODOWISKA INŻYNIER studia I stopnia, MAGISTER INŻYNIER studia II stopnia Studia na kierunku Ochrona Środowiska mają charakter interdyscyplinarny i łączą zdobywanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych z naukami przyrodniczymi, ekologicznymi i leśnymi. Na kierunku realizowane jest 6 specjalności: Gospodarowanie zielenią w aglomeracjach miejskich, Ochrona przyrody i krajobrazu, Zarządzanie ochroną środowiska, Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie krajobrazu (tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura Krajobrazu). Studia przygotowują do absolutnie priorytetowego zawodu w Unii Europejskiej. Ogromne dotacje na ochronę środowiska wymagają fachowego zagospodarowania i współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi co najmniej dwukrotny wzrost ofert pracy dla specjalistów z tej dziedziny. Pierwszy etap to trwające siedem semestrów studia inżynierskie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, które według planu trwają cztery semestry, przy czym istnieje możliwość ich skrócenia do trzech semestrów, jeżeli odpowiednio wcześniej zostanie wykonana praca magisterska. Zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska nasycone są ćwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi i terenowymi (ok. 60%). Zajęcia te prowadzone są między innymi w laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz w pracowniach informatycznych. W pracowni biologicznej Nasi absolwenci uznawani są za jednych z najlepszych w kraju ochroniarzy środowiska. Współpraca WSEiZ i EKO-PARTNER 10

11 Zdrowie publiczne to: nowoczesny program łączący dziedzinę nauk medycznych z zarządzaniem, ekonomią, naukami społecznymi i prawnymi zawód z przyszłością ZDROWIE PUBLICZNE LICENCJAT studia I stopnia Najważniejszą przyczyną zagrożenia ludzkiego zdrowia są substancje, różne zanieczyszczenia środowiska wywołane działalnością człowieka. Na kierunku realizowane są dwie specjalności: Zarządzanie ochroną zdrowia, Zdrowie i środowisko. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk dotyczących zarządzania, a także ochrony środowiska i równocześnie bardzo dużą wiedzę medyczną. W czasie studiów pozna problemy zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej w Polsce, a także w pozostałej części Unii Europejskiej. Absolwent tego kierunku nabywa umiejętności rozpoznawania i monitorowania zagrożeń biologicznych, środowiskowych, demograficznych, psychologicznych, występujących w zbiorowości ludzkiej, a przede wszystkim tam, gdzie ryzyko wystąpienia takich zagrożeń jest podwyższone z uwagi na różne patologie. Jednym z celów studiów jest także nabycie umiejętności oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska, a także realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach. W efekcie absolwent powinien umieć w profesjonalny sposób zapewnić opiekę przewlekle chorym, dotkniętym niepełnosprawnością i patologiami, wdrażać projekty międzynarodowe i krajowe dotyczące polityki zdrowotnej, a także zarządzać ochroną zdrowia w środowiskach lokalnych i na wyższych szczeblach administracji zdrowia publicznego. Laboratorium Utylizacji Odpadów Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne to kompetentna osoba do zajmowania kierowniczych stanowisk w zakresie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej i instytucjach państwowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych, zajmujących się realizacją świadczeń zdrowotnych oraz promocją i ochroną zdrowia. Dotyczy to zarówno instytucji szczebla gminnego i powiatowego, jak i szczebla wojewódzkiego i centralnego. Może także otwierać własne zakłady zdrowotne po uzyskaniu wszelkich zezwoleń lub prowadzić badania naukowe w dziedzinie zdrowia publicznego. 11

12 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA INŻYNIER studia I stopnia Na kierunku realizowane są trzy specjalności: Edukacja artystyczna, Edukacja przedsiębiorczości, Edukacja przyrodnicza. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego techniczno-humanistycznego kierunku studiów pozwala na połączenie wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki (zwłaszcza komputerowego wspomagania prac inżynierskich, naukowo- -badawczych i procesu dydaktycznego) z podstawowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie głównie jako: nauczyciele przedmiotów z zakresu plastyki, przedmiotów technicznych i informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz administratorzy i osoby obsługujące szkolne systemy informatyczne, a także programiści tworzący szkolne pomoce dydaktyczne wspomagane komputerowo. III Studencka Konferencja Naukowa Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju Warszawa-Izabelin 8-10 maja

13 WYDZIAŁ Stawiamy na praktykę. Dajemy wykształcenie łączące wiedzę ekonomiczną i menedżerską z techniką. ZARZĄDZANIA Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania znajdują się na stronie internetowej

14 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIER studia I stopnia Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są siedmiosemestralne studia I stopnia (inżynierskie). Na tym kierunku oferujemy trzy specjalności: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska, Zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria środowiska. W nowoczesnym przedsiębiorstwie coraz większą wagę przykłada się do warunków pracy i jej organizacji. Chodzi nie tylko o przestrzeganie przepisów, ale i o tworzenie takich warunków pracy, które podnoszą jej wydajność i stanowią silny czynnik motywacyjny. Konieczna jest znajomość zarówno organizacyjno-prawnej, jak i technicznej strony tego zagadnienia. Dlatego kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wydaje się idealny do prowadzenia specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria środowiska daje duży zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących skali pojedynczej firmy. Wiedza ta połączona jest z wiadomościami z zakresu metod i technologii ochrony środowiska. Wciąż powiększające się znaczenie problematyki ekologicznej w gospodarce będzie powodować popyt na specjalistów z tej dziedziny, także w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie nie ma możliwości stworzenia odrębnej komórki ochrony środowiska. Specjalność eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska ma dać absolwentowi przede wszystkim znajomość organizacyjnych i technicznych aspektów transportu samochodowego, a także elementy wiedzy o ochronie środowiska, umożliwiające eksploatację taboru samochodowego zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wykazują zarówno firmy transportowe, jak i przedsiębiorstwa prowadzące naprawy i remonty pojazdów. 14

15 MAGISTER INŻYNIER studia II stopnia Absolwenci studiów inżynierskich siedmiosemestralnych mogą uzyskać tytuł magistra po 3 semestrach studiów drugiego stopnia. Tych, którzy ukończyli studia zawodowe po 6 semestrach nauki, obowiązuje dodatkowy semestr, poświęcony na uzupełnienie różnic programowych. Studia trzysemestralne rozpoczynają się w marcu 2010 roku, a semestr uzupełniający we wrześniu 2009 roku. Specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, Zarządzanie transportem i logistyka, Zarządzanie w budownictwie i architekturze (dla absolwentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka). Dwie pierwsze specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów WSEiZ, którzy ukończyli kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub Zarządzanie. Studia na tym kierunku może podjąć także absolwent innych studiów ekonomicznych lub technicznych, zaś różnice programowe będą ustalane indywidualnie dla każdego kandydata. Osoby, które pragną pogłębić wiedzę menedżerską i marketingową, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki, będą zapewne najbardziej zainteresowane specjalnością, na której poznają, jak prowadzić zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne. Dzięki niej pogłębią swe umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Zarządzanie transportem i logistyka to specjalność nie tylko dla tych, którzy pragną poznać zasady organizacji transportu, przede wszystkim samochodowego i lotniczego. Efektywne zarządzanie transportem nabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacji gospodarki, zaś położenie naszego kraju w europejskiej sieci transportowej sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, co powinno zapewnić atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności. Kto ukończył studia inżynierskie na kierunkach: Budownictwo lub Architektura i Urbanistyka może kontynuować edukację wybierając studia II stopnia na Wydziale Zarządzania. Dzięki temu, zdobywając tytuł magistra, poszerzy swą wiedzę ekonomiczną i menedżerską, a także zdobędzie umiejętności z zakresu zarządzania w budownictwie i architekturze. 15 Dziedziniec na Rejtana

16 ZARZĄDZANIE (dawniej ZARZĄDZANIE I MARKETING) LICENCJAT Na kierunku Zarządzanie oferujemy trzy specjalności: Grafika komputerowa i promocja internetowa, Marketing polityczny, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Grafika komputerowa i promocja internetowa to specjalność, której absolwenci będą potrafili wykorzystać Internet do działalności gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych stron, witryn i portali. Celem studiów jest nauczenie stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, ze szczególnym naciskiem na narzędzia promocyjne. Marketing polityczny to specjalność skierowana do osób zainteresowanych tematyką społeczną i zjawiskami politycznymi, które pragną uzyskać wiedzę na temat profesjonalnego zarządzania polityką i strukturami podmiotów politycznych. Specjalność ta pozwala studentom zgromadzić wszechstronną wiedzę z zakresu socjotechniki, psychologii politycznej i społecznej, komunikacji politycznej oraz kierowania zespołami ludzkimi. Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne jest przeznaczona dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą na naszej Uczelni uzyskać tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu czterosemestralnych studiów II stopnia. Na przerwie 16

17 TURYST YSTYKA YKA I REKREACJA (w przygotowaniu) Studia na tym kierunku trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować kształcenie i zdobyć tytuł magistra na specjalności Infrastruktura turystyczna w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji. Na tym kierunku proponujemy 2 specjalności: Obsługa ruchu turystycznego Zarządzanie turystyką Jeżeli chcesz pracować w biurze podróży, jako pilot lub rezydent zwiedzać najpiękniejsze miejsca naszego globu, organizować wyjazdy klientów i prowadzić sprzedaż usług turystycznych, studiuj na specjalności Obsługa ruchu turystycznego. Na tej specjalności poznasz specyfikę działalności biur podróży, nauczysz się zasad obsługi klienta i tworzenia imprez turystycznych, poznasz walory turystyczne Polski i Świata. Turystyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Coraz większą wagę przywiązuje się do nowoczesnego zarządzania turystyką, zarówno w przedsiębiorstwach, zajmujących się przyjmowaniem turystów, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego i regionach. Istotne jest stworzenie warunków do harmonijnej rozbudowy branży turystycznej, zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Także jeśli chcesz założyć własny pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne czy inną firmę, związaną z turystyką przyjazdową, to jest specjalność dla Ciebie. Wyprawy Uczelnianego Koła Naukowego Turystyki Ekologicznej 17

18 STUDIA PODYPLOMOWE Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania lub pod numerem /35 i na stronie

19 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Podczas studiów słuchaczom przekazywana jest wiedza o zagrożeniach występujących w środowisku pracy oraz o organizacyjnych, prawnych i technologicznych metodach ich eliminowania. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane m.in. z fizjologią człowieka, psychologią pracy, zagrożeniami w środowisku pracy, zagrożeniem pożarowym i wybuchowym oraz prawem pracy. Celem studiów jest przygotowanie do objęcia stanowisk w służbach BHP zarówno w Państwowej Inspekcji Pracy, jak i w odpowiednich komórkach przedsiębiorstw. Absolwent studium posiada umiejętność m.in. prawidłowej organizacji stanowisk pracy, ergonomii, a także identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego. Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu BHP mogą dodatkowo rozszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w zajęciach pozwalających na ujęcie przedmiotów podstawowych z uwzględnieniem troski o środowisko, a także zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania. Uczestniczenie w zajęciach, jako przedmiotach fakultatywnych, nieobowiązkowych, jest bezpłatne. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny), GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Studium adresowane jest do osób zainteresowanych gospodarką odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwach lub administracji państwowej i samorządowej. W trakcie zajęć studentom są przedstawiane zagadnienia związane z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi, logistyką, unieszkodliwianiem, a także monitoringiem odpadów komunalnych. Absolwent studium posiada umiejętność wnikliwej oceny oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na środowisko oraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji (m.in. takiej, jak przeglądy ekologiczne lub oceny wpływu odpadów na środowisko). W trakcie zajęć terenowych student poznaje również podstawowe obiekty gospodarki odpadami między innymi trzy kompostownie, spalarnie ZUSOK (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych), stacje segregacji, a także składowisko odpadów. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny), 200 godzin zajęć programowych. Czesne: 4600 zł (za całość studiów). 200 godzin zajęć programowych. Czesne: 4600 zł (za całość studiów). 19

20 GOSPODARKA ZIELENIĄ MIEJSKĄ Nowoczesne gospodarowanie zielenią wymaga solidnych podstaw ekologicznych, ekonomicznych i prawnych. Celem studiów jest wdrożenie absolwentów do interdycyplinarnego postrzegania zieleni miejskiej jako fragmentu ekosystemu miejskiego, do oceny i prognozowania zjawisk zachodzących w zieleni miejskiej oraz poszukiwania i optymalizacji rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych. Adresatami studiów są przede wszystkim: pracownicy administracji szczebla centralnego i samorządowego; pracownicy firm projektujących i pielęgnujących tereny zieleni; pracownicy firm deweloperskich. W studiach mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (licencjat, inżynier lub magister) z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa, architektury krajobrazu lub ochrony środowiska. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny), 280 godzin zajęć programowych. Czesne: 4800 zł (za całość studiów). OŚWIETLENIE W ARCHITEKTURZE Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód architekta światła. Rynek usług oświetlenia dekoracyjnego rozwija się w Polsce i Europie bardzo dynamicznie. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów projektujących oświetlenie (mieszkań, sklepów, szkół, banków, zabytków itp.). Projektanci powinni odpowiadać nie tylko za estetykę swoich projektów, ale też za poziom natężenia swiatła, dobór systemu konserwacji i uwzględnienie oszczędności energii. Istotną kwestią są również zagadnienia wpływu światła na zdrowie i samopoczucie ludzi. Studia kierowane są głównie do absolwentów architektury wnętrz (oraz innych kierunków artystycznych), architektury i urbanistyki, a także do osób zawodowo związanych z branżą oświetleniową. Studia prowadzone są przy współpracy z Zakładem Techniki i Systemów Oświetlenia Instytutu Elektrotechniki w Warszawiue. Czas trwania studiów: dwa semestry. System studiowania: niestacjonarny (zaoczny) piątki w godzinach popołudniowych i soboty. 165 godzin zajęć programowych. Czesne: 6000 zł (za całość studiów). 20

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE spis treści 1 O Uczelni 3 Warunki przyjęcia na studia 5 Wydział Architektury 8 Wydział Ekologii 10 Wydział Zarządzania 14 Studia podyplomowe 16 Nasza Uczelnia

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 z dnia 17.04.2014 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 z dnia 17.04.2014 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 z dnia 17.04.2014 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za kształcenie obowiązujących od 1 października 2014 na studiach w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 z dnia 26.04.2013 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 z dnia 26.04.2013 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 z dnia 26.04.2013 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za kształcenie, obowiązujących w roku akademickim 2013/2014 dla studentów, którzy podpisali

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata.

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING W roku 2004 kierunek Zarządzanie i Marketing otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/07/2015 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 lipca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Studenci kierunku Architektura Krajobrazu otrzymują przygotowanie z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania, urządzania

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SPIS. treści. LIST REKTORA WSEiZ WŁADZE UCZELNI OFERTA EDUKACYJNA STUDIA I STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA STUDIA II STOPNIA REKRUTACJA NA STUDIA

SPIS. treści. LIST REKTORA WSEiZ WŁADZE UCZELNI OFERTA EDUKACYJNA STUDIA I STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA STUDIA II STOPNIA REKRUTACJA NA STUDIA SPIS treści 1 2 3 4 5 10 16 20 24 26 27 28 LIST REKTORA WSEiZ WŁADZE UCZELNI OFERTA EDUKACYJNA STUDIA I STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA STUDIA II STOPNIA REKRUTACJA NA STUDIA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ EKOLOGII

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji: Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 Senat

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SPIS TREŚCI 1 LIST REKTORA WSEiZ 2 WŁADZE UCZELNI 3 OFERTA EDUKACYJNA STUDIA I STOPNIA 4 OFERTA EDUKACYJNA STUDIA II STOPNIA 6 REKRUTACJA NA STUDIA 10 WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PAKIET SUPER ŻAK zawiera: 1. Program Studencka Rodzina, który obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w WSHE

PAKIET SUPER ŻAK zawiera: 1. Program Studencka Rodzina, który obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w WSHE Instrukcja wdrażania Pakietów promocyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku PAKIET SOCJALNY

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE KANCLERZA. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. z dnia 27 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE KANCLERZA. Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. z dnia 27 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE KANCLERZA Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: Regulaminu opłat Na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi zarządzam:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Korzyści Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu

Korzyści Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu Wycena nieruchomości WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Wycena nieruchomości - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie ich uczestników do zdania przed

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA Opłata wpisowa na studia dzienne (stacjonarne) wynosi 1200,00 zł, należy ją wpłacić przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015 /2016 1. Ogólna charakterystyka studiów, w tym koncepcji i celów kształcenia Konieczność powołania studiów

Bardziej szczegółowo