Nowy porządek. czy bałagan? str Z prac Rady nadzorczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej"

Transkrypt

1 lipiec 2013r., nr 34 Nowy porządek czy bałagan? Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, nowy śmieciowy porządek rodzi się w bólach. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII str. 6-7 RaPoRT RoZlicZenie Z prac Rady nadzorczej Zgodnie z sugestiami zgłoszonymi przez mieszkańców, podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM rozpoczynamy publikowanie na łamach naszej gazety informacji o pracach Rady Nadzorczej. Raporty ukazywać się będą raz na kwartał. Dokonano rozliczenia różnicy powstałej między zaliczkowymi opłatami na poczet centralnego ogrzewania, a faktycznymi kosztami przypadającymi na poszczególne lokale w danym budynku, w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. str. 3 str. 4 Z życia osiedli Pionierzy ważne sprawy czekają na remonty str. 5 Wszystko o ubezpieczeniach mieszkań przy czynszu str. 8-9

2 2 Aktualności Raport Sekcji Windykacji Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za pierwsze półrocze 2013r. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 36 spraw zostało przekazanych do Działu Radców Prawnych GSM, w celu skierowania do sądu pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę ,71 zł, z czego - 47 spraw z roku poprzedniego i roku bieżącego Dział Radców Prawnych przekazał do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, na łączną kwotę ,56 zł; - 6 spraw oczekuje na tytuł wykonawczy na kwotę ,90 zł; - 40 spraw uzyskało nieprawomocny tytuł wykonawczy na kwotę ,07 zł; - wycofano 1 pozew z uwagi na spłatę zadłużenia. Wystosowano: - 67 upomnień do osób z zadłużeniem powyżej trzech miesięcy, ostatecznych wezwań do zapłaty do osób posiadających zadłużenie przekraczające okres trzech miesięcy, - 29 pism informujących, że w przypadku nieuregulowania zadłużenia czynszowego w terminie 14 dni GSM wystąpi do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Do dnia r. przyjęto od 150 dłużników deklaracje i pisma dotyczące spłaty zadłużenia czynszowego w ratach. Deklaracje te są na bieżąco kontrolowane i monitorowane przez pracowników Sekcji Windykacji pod kątem efektywności spłaty zadłużenia. - 47,34% dłużników wywiązuje się solidnie i regularnie z zadeklarowanych przez siebie warunków spłaty zobowiązań finansowych wobec spółdzielni, - 21,33% wywiązuje się z nich jedynie częściowo, - 31,33% nie przestrzega obowiązków wynikających z treści zawartej ze Spółdzielnią ugody. W okresie od marca do czerwca 2013r., Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej Deptor-Windykacja, odzyskała kwotę zadłużenia w wysokości ,09 zł. W okresie od kwietnia do czerwca 2013r., Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa za pośrednictwem zewnętrznej firmy Mediator Sądowy, odzyskała kwotę zadłużenia w wysokości ,29 zł. Jednocześnie informujemy, że kolejna zewnętrzna firma windykacyjna z Warszawy Biuro Odzyskiwania Należności w okresie od kwietnia do czerwca 2013r. odzyskała 2 824,31 zł. W okresie od 2012r. do 30 czerwca 2013r. przejęto 11 lokali mieszkalnych - kwota zadłużenia wynosi ,44 zł i zostanie odzyskana po rozliczeniu, i po sprzedaży mieszkań w drodze przetargu. Pochwalili nas w mediach Telewizja TVS poinformowała widzów o zakończeniu projektu Jessica w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jessica działa. Pierwszy projekt w Jastrzębiu - Zdroju zakończony. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Zakończyła się realizacja pierwszego projektu w ramach Mechanizmu JESSI- CA w województwie śląskim. To inwestycja Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki projektowi udało się zrewitalizować pięć placów zabaw znajdujących się na terenie należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju i stworzyć przestrzeń rekreacyjno- -sportową. Zbudowano kort tenisowy i dwa boiska do gry w bad- -mintona oraz ringo. Wprowadzono monitoring na niezagospodarowanych obecnie i niszczejących terenach - min. na ulicach, przy których powstały place zabaw i boiska w ramach projektu, a także tam, gdzie istnieją już place zabaw. Wartość projektu wyniosła ponad 1mln 200 tys. zł, z czego 900 tys. zł to pożyczka z programu Jessica... - to usłyszeli widzowie TVS. Wydawca Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 centrala: (032) Redaktor naczelny: Jerzy Filar Skład: F-Press, Mikołów Druk: Agora Poligrafia, Tychy ul. Towarowa 4 Biuletyn informacyjny Twoja Spółdzielnia został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycja Pr 314. REKLAMA: ,

3 lipiec marzec nr 34 nr REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Zgodnie z sugestiami zgłoszonymi przez mieszkańców, podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM rozpoczynamy publikowanie na łamach naszej gazety informacji o pracach Rady Nadzorczej. Raporty ukazywać się będą raz na kwartał. Z PRAC RADY NADZORCZEJ REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII W drugim kwartale tego roku (kwiecień, maj, czerwiec) Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń, z tego dwa przed Walnym Zgromadzeniem Członków, a cztery po nim. Podjęto 11 uchwał. W związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Rady i wyborem jej nowego składu przez WZCz, na posiedzeniu, trzeciego czerwca, nastąpiło ukonstytuowanie nowowybranej Rady Nadzorczej na kadencję Obecny dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej GSM: 1. Zbigniew Podmagórski przewodniczący, 2. Waldemar Kapłon zastępca przewodniczącego, przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, 3. Grażyna Szczuka sekretarz, 4. Andrzej Matusiak przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 5. Franciszek Cichoń przewodniczący Komisji Gospodarczej, 6. Stanisław Hola członek, 7. Marian Placha członek, 8. Wiesława Kosowska członek, 9. Mirosław Lęga członek. Pierwsze pięć z wymienionych osób stanowi Prezydium Rady Nadzorczej. Powołano trzy komisje: 1. Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej Matusiak, Wiesława Kosowska, Mirosław Lęga, Waldemar Kapłon. 2. Komisja Gospodarcza w składzie: Franciszek Cichoń, Waldemar Kapłon, Marian Placha, Grażyna Szczuka, Stanisław Hola, Wiesława Kosowska, Mirosław Lęga. 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa w składzie: Waldemar Kapłon, Zbigniew Podmagórski, Grażyna Szczuka, Stanisław Hola. W związku z prośbą Wiesławy Frysztackiej o przeniesienie do pracy w innej spółdzielni, Rada Nadzorcza odwołała ją z zajmowanej funkcji i przeprowadziła konkurs na stanowisko zastępcy prezesa do spraw ekonomicznych głównego księgowego. W wyniku dokonanego wyboru od 15 lipca tego roku funkcję tą pełni Monika Tomczyk. głównymi tematami posiedzeń RADY NADZORCZEJ były, m.in.: - analiza wyników gospodarczo-finansowych za pierwszy kwartał 2013, - analiza rozliczeń zakończonych zadań termomodernizacyjnych budynków Kurpiowska 3, 4, 10; Kaszubska 12 i Krakowska wraz z zatwierdzeniem dopłat dla nieczłonków, - wprowadzenie aneksem nr 3 zmiany w Regulaminie rozliczania poboru wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych GSM w Jastrzębiu-Zdroju, - wprowadzenie aneksem nr 1 zmiany w Regulaminie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad gospodarki finansowej GSM w Jastrzębiu-Zdroju wynikającej z ustaleń polustracyjnych, - omówienie przebiegu WZCz i przegłosowanych uchwał, wnioski oraz zgłaszane problemy. - rozpatrzono pisma kierowane do RN i odpowiednio skierowano je do wykonania, udzielenia odpowiedzi lub podjęto decyzje w podnoszonych sprawach. W terenie: Prezydium RN dokonało wizji oględzin osiedla Armii Krajowej w sprawach dotyczących parkingu oraz chodnika, natomiast Komisja Gospodarcza wizytowała rejon ul. Katowickiej w sprawach dot. placu zabaw, budowy wjazdu dla niepełnosprawnych, parkingu, oświetlenia oraz przycinki drzew. Spostrzeżenia i sugestie przekazano Zarządowi.

4 4 Ważne sprawy ROZLICZENIA Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że działając w oparciu o regulamin rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynków oraz rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, dokonano rozliczenia różnicy powstałej między zaliczkowymi opłatami na poczet centralnego ogrzewania, a faktycznymi kosztami przypadającymi na poszczególne lokale w danym budynku, w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. Rozliczone ciepło W przypadku, gdy rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego budynku są wyższe od naliczonych opłat za centralne ogrzewanie, to lokatorzy tego budynku zobowiązani są do pokrycia powstałej różnicy rozliczonej proporcjonalnie do m 2 powierzchni użytkowej mieszkania w miesiącu otrzymania rozliczenia c.o. wnosząc ją wraz z bieżącym czynszem mieszkaniowym. Natomiast w przypadku, gdy rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego budynku są niższe od naliczonych opłat za c.o. to różnicę Spółdzielnia rozliczy z lokatorami tego budynku proporcjonalnie do m 2 powierzchni użytkowej mieszkań i zaliczy ją na poczet bieżących opłat czynszowych w miesiącu otrzymania rozliczenia centralnego ogrzewania, tj. w lipcu br. Koszty c.o. na zasobach GSM za omawiany okres rozliczeniowy wy- niosły łącznie ,19 zł. Faktyczne koszty c.o. przypadające na m² powierzchni użytkowej na poszczególnych budynkach kształtują się następująco: w 23 przypadkach są wyższe od wznoszonych zaliczek na poczet c.o., na 29 budynkach są równe lub na granicy wysokości wznoszonych zaliczek, a na pozostałych 45 budynkach koszty są niższe od miesięcznych zaliczek wnoszonych z tytułu centralnego ogrzewania. Średnie faktyczne koszty c.o. wynoszą od 2,04 zł/m²/m-c do 3,87 zł/m²/m-c. W związku ze szczegółową analizą przewidywanych kosztów i dochodów z c.o. na sezon rozliczeniowy 2012/2013 Ponad 13 mln zł wyniósł łączny koszt centralnego ogrzewania w zasobach GSM w 23 budynkach koszt c.o. był wyższy od wniesionych zaliczek w 29 budynkach koszt c.o. okazały się równe kwocie zaliczek w 45 budynkach koszt c.o. okazał się niższy od wpłaconych zaliczek na niektórych budynkach od r. konieczne było wprowadzenie nowych zaliczek wnoszonych w opłatach czyn- -szowych na pokrycie kosztów c.o. Nowe zaliczki uwzględniały coroczną zmianę taryfy ciepła opracowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które od r. wprowadziło nowe stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (MW) i opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (GJ). Jednocześnie informujemy, że Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. wprowadziła nowe ceny ciepła począwszy od 1 sierpnia 2013r. i powyższe zmiany będą uwzględnione w analizie senonu rozliczeniowego 2013/2014. Podsumowując rozliczenie w/w sezonu obserwujemy, że na ostateczne koszty c.o., które ponoszą Spółdzielcy znaczny wpływ, pomimo wzrostu kosztów dostawy ciepła niezależnych od Spółdzielni mają: postępująca termomodernizacja budynków oraz różnorodne działania Spółdzielni w kierunku racjonalnej i oszczędnej gospodarki ciepłem. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5 lipiec marzec nr 34 nr Z życia osiedli Okres wakacyjny jest tym momentem w działalności każdego zarządu osiedla w którym składa się wnioski remontowe do budżetu miasta na przyszły rok, a więc w tym przepadku Sprawę tę omawiano na zarządzie, podczas dyżuru 16 lipca, gdzie poddano analizie dotychczasową realizację planów remontowych 2013 z uwzględnieniem tego, co jeszcze do końca roku zostanie wykonane. Pionierzy REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII czekają na remonty W tym roku mogą jeszcze oczekiwać na dalszy cząstkowy remont nawierzchni chodnikowej mieszkańcy ulicy Kaszubskiej. Wymiana tego chodnika trwa już od kilku lat i jest realizowana fragmentami. Wszyscy mamy nadzieję, że w końcu zostanie całkowicie zakończona. Rozpoczną się także prace związane z przebudową napowietrznej linii energetycznej. W osiedlu jest zabudowanych bardzo dużo starych słupów energetycznych z napowietrznym okablowaniem oświetlenia naszych ulic. Rozwiązania tego typu funkcjonują od czasu, kiedy powstawało Osiedle Pionierów. Zostanie postawionych ok. 50 nowych lamp ulicznych. Należy się liczyć z tym, że osiedle będzie mocno rozkopane, jeżeli tak można delikatnie to ująć. Nie znajduje dobrego klimatu na rozpoczęcie prac: Remont kanalizacji deszczowej ulicy Mazowieckiej z wymianą nawierzchni wraz z wyprofilowaniem wylotu ulic Pomorskiej i Łowickiej. Wymiana nawierzchni chodnikowej była już w planach budżetowych miasta na lata 2012 i miała być zrealizowana w 2013 roku z uprzednim remontem kanalizacji deszczowej. Wniosek ponawiamy z nadzieją, że znajdzie on pomyślny finał w roku Drugim ważnym wnioskiem jest kontynuacja przebudowy ulicy Podhalańskiej. Ulica Podhalańska jest dwupasmówką na odcinku od ul. Cieszyńskiej do Mazowieckiej. Nasz wniosek idzie w kierunku dalszej przebudowy odcinka od ul. Mazowieckiej do Zielonej, który jest odcinkiem drogi jednopasmowej wraz z przebudową świateł z ul. Arki Bożka. Jeżeli wniosek znajdzie poparcie we władzach miasta będzie musiał być wykonany najpierw projekt przebudowy tego odcinka. Dość długą listę wniosków mieszkańców otwiera także przebudowa i remont ulicy Pomorskiej z bardzo brzydkim odcinkiem chodnika na wprost garaży. Dzierżawiony teren przy starym targowisku od dawna prosi o remont parkingu przy ulicy Arki Bożka. Wniosek o rozbudowę parkingu przy kościele NMP Matki Kościoła ma już swój historyczny wymiar. Troska rodziców o estetyczny wygląd elewacji i schodów szkoły podstawowej wyraża się we wniosku: Remont schodów i placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 6. Troską mieszkańców jest także dawna TRÓJKA przy Alei Piłsudskiego od strony budynków Śląska psująca wizerunek miasta. Z myślą o dzieciach zgłoszono także wniosek: Budowa wielofunkcyjnego placu do zabaw z piłką za Przychodnią Zdrowia ul. Łowicka. W związku z brakiem miejsc parkingowych zgłoszono także likwidację zbędnego chodnika przy ulicy Mazurskiej naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 5, obok Restauracji 1. Zarząd Osiedla Pionierów nie ma żadnego wpływu na realizację wniosków. W jego kompetencji jest tylko zebranie i przekazanie wniosków mieszkańców do Urzędu Miasta oraz radnym. To tam toczą się rozmowy i dyskusje nad znalezieniem kompromisu, by pogodzić potrzeby z możliwościami. To tam dzielone są środki będące w budżecie miasta, by żadne sołectwo czy też osiedle nie zostało pokrzywdzone w niezbędnych remontach i inwestycjach. Bolesław Lepczyński, wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Źródło: strona internetowa osiedla Pionierów REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Centra Dietetyczne Naturhouse w Jastrzębiu-Zdroju: Al. Piłsudskiego 18 A, tel , kom ul. 11 listopada 17, tel , kom

6 6 Śmieciowa rewolucja Największe absurdy ustawy śmieciowej : 1. System gospodarki odpadowej został oparty o ustawę o utrzymaniu porządku i czystości, w której można doszukać się niezgodności z Konstytucją i innymi ustawami. Taka ustawa powinna zostać zaskarżona w Trybunale Konstytucyjnym. 2. Ustawa ta stoi w sprzeczności między innymi z ustawą o gospodarce komunalnej. 3. Nowy system jest bardzo restrykcyjny w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, czyli do zwykłych domów jedno i wielorodzinnych, a bardzo ulgowo traktuje podmioty gospodarcze, czyli największych wytwórców, najbardziej problematycznych odpadów. 4. W sposób opisany w ustawie system musi być drogi, znacznie droższy niż obecnie obowiązujący w naszych spółdzielniach. System ten nie zakłada jednak wzrostu jakości świadczonych usług, a jedynie znaczny wzrost kosztów nie przeznaczanych wprost na sam odbiór i unieszkodliwianie odpadów. Musiały pow- -stać drogie i przeinwestowane instalacje regionalne, które generując obecnie bardzo wysoki poziom kosztów amortyzacji, muszą mieć bardzo drogie cenniki przyjęcia odpadów. Instalacji takich jest najczęściej jedna dwie na region, więc może się okazać, że znaczne odległości do takiej instalacji będą generowały wysokie koszty transportu. Koszt administrowania systemem przez gminę też musi być znaczny, ze względu na nałożenie na gminy wielu obowiązków w tych kwestiach. 5. W przypadku świadczenia usług przez prywatną firmę, mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że forma świadczenia takiej usługi nastawiona będzie na osiągnięcie maksymalnego zysku przez właściciela, a nie na właściwe wykonanie i dokładność. 6. Czy system będzie sprawny i tani zależy w chwili obecnej głównie od uczciwości oraz wiedzy merytorycznej i praktycznej w kwestii gospodarki odpadami urzędników naszego magistratu. 7. System zbierania opłat proponowany w ustawie i preferowany przez nasz UM może spowodować lawinowe narastanie zadłużenia Spółdzielni i ponoszenia kosztów przez mieszkańców rzetelnie wywiązujących się ze swoich obowiązków za tych którzy nie chcą płacić. Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizow i porządku w gminach. Niestety, nowy śmie Nowy po czy bał Przepisy nakładają odpowiedzialność za brak złożenia przez nas deklaracji w imieniu Kolejną sporną kwestią są opłaty za odbiór za prowadzenie polityki od- padowej na gminy. niektóre samorządy radzą sobie z tym lepiej, inne gorzej. Ocenę przebiegu śmieciowej rewolucji w jastrzębiu-zdroju pozostawiamy Państwu. warto jednak pamiętać o tym, że w naszym mieście niektórych błędów można było uniknąć przyjmując rozwią- zania instytucji, które w radzeniu sobie ze śmieciami mają największe doświadczenie, czyli spółdzielniami mieszkaniowymi. Spółdzielców. ale jakim PRaweM MaMy składać deklarację za Mieszkańca, który jest OdRębnyM właścicielem lokalu? taka OsOba jest PaRtneReM dla urzędu Miasta, a nie dla nas. śmieci. Jeśli Zarząd zapłaci magistratowi za wszystkich swoich członków, a część z nich nie wniesie opłaty, to kto ureguluje należności dłużników? Kto poniesie koszty windykacji tych kwot? Otóż w takich sytuacjach za nieuczciwych lokatorów płacą Ci, którzy są rzetelni i uczciwi. Na to nie ma naszej zgody! Ale stało się inaczej, choć początkowo liczyliśmy na to, że dla dobra mieszkańców, samorządowcy będą współpracować ze spółdzielcami. Doszło do kilku spotkań władz miasta z przedstawicielami GSM. Proponowaliśmy, żeby skorzystano z naszych doświadczeń. Mówiliśmy, że mamy właściwą hierarchię działań, umyte i zdezynfekowane kontenery, posprzątane i zabezpieczone rejony składowania śmieci, rozwiązane problemy z segregacją. I co? Dostaliśmy informację, że nasze sugestie zostaną poddane analizie i włączone do procesu podejmowania decyzji. Niestety, żaden z naszych wniosków i sugestii nie zostały uwzględnione. Jakie tego będą konsekwencje? Właśnie ruszyły kontrole w całej Polsce, które zapewne zawitają także do jastrzębskich spółdzielni. Niewykluczone, że otrzymamy karę REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7 lipiec marzec nr 34 nr ana ustawa o utrzymaniu czystości ciowy porządek rodzi się w bólach. rządek Więcej szczegółów na temat rewolucji śmieciowej w Jastrzębiu - Zdroju i jej konsekwencjach dla spółdzielni mieszkaniowych w naszym mieście, znajdziecie Państwo w specjalnej, bezpłatnej gazetce, która ukaże się wkrótce. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII agan? Oto kilka z propozycji, które zgłosiliśmy władzom miasta i które naszym zdaniem usprawniłyby system odbioru śmieci i utrzymania czystości w Jastrzębiu Zdroju. Niestety, nie zostały one uwzględnione. - Zróżnicowania stawek dla nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych. Sejmowa autopoprawka do ustawy dają taką możliwość, ale Jastrzębie-Zdrój z niej nie skorzystało. Chociaż jest ogromna różnica w kosztach (kilometry, czas, środki, nakład pracy) przy oczyszczeniu 250 domków rodzinnych w porównaniu z budynkiem na 250 rodzin. - Pojemniki na śmieci powinny być własnością firmy wywożącej śmieci. Niestety, w Jastrzębiu -Zdroju pojemniki musimy sami kupić. Co to oznacza? Wydatek i kolejne konsekwencje. Gdyby firma musiała podstawić swoje pojemniki, dbałaby o ich serwis i czystość. A o nasze kto zadba? - Dokładne zdefiniowanie pojęcia segregacja. Co się stanie, jeżeli operator śmieciarki znajdzie szklane butelki w pojemniku na odpady zmieszane? Doniesie, tam gdzie trzeba, że mieszkańcy nie segregują, a więc powinni płacić wyższą stawkę. A rozwiązanie było proste. Do dokumentacji przetargowej wystarczyło wnieść zapis mówiący o tym, że firma startująca w przetargu musi posiadać sortownię odpadów i dokonywać ostatecznej selekcji, za co otrzyma te posortowane elementy do swojej dyspozycji. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8 8 Ważne sprawy Ubezpieczenia mieszkań Szanowni Państwo, Walne Zgromadzenie członków naszej spółdzielni, które odbyło się w dniach r. pozytywnie zagłosowało za wprowadzeniem ubezpieczenia lokali mieszkalnych przy czynszu (Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 18/2013). Przy 245 głosujących - za opowiedziało się 219 osób, przeciw 26. W ślad za podjętą uchwałą przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w dniu r. podjęła Uchwałę nr 66/2013, wprowadzającą: dla wszystkich lokali mieszkalnych będących w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, opłatę dodatkową w wysokości 3,00 zł/miesięcznie, pobieraną wraz z czynszem tzw. ubezpieczenie mieszkań przy czynszu - począwszy od 01 listopada 2013r. Osoby nie zainteresowane ofertą są zobowiązane do złożenia pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia mieszkań przy czynszu i dostarczenia jej do administracji lub sekretariatu w siedzibie GSM. Druk rezygnacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. W myśl podjętej uchwały Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadził przetarg w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej. W wyniku negocjacji Zarząd GSM rekomenduje ofertę Bezpieczny Dom w UNIQA T. U. S.A. Oferta firmy została sporządzona w oparciu o Filar Bezpieczny dom - Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 262/2012 z dnia 19 grudnia 2012r., stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 stycznia 2013r. Niejednokrotnie mieszkanie i rzeczy jakie się w nim znajdują są najcenniejszym dorobkiem naszego życia, a niespodziewane zdarzenie może spowodować jego częściową lub całkowitą utratę. Aby się przed nim zabezpieczyć warto posiadać zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej, która złagodzi skutki niepożądanych zdarzeń. Stąd też, nasza propozycja. Ideą takiej formy ubezpieczenia jest wynegocjowanie, jak najlepszych warunków za niewielką, rozsądną składkę - ubezpieczenie w grupie jest zdecydowanie tańsze niż ubezpieczenie indywidualne. Opisane niżej ubezpieczenie z tak dużym zakresem, przy zakupie indywidualnym ze składką płatną jednorazowo, kosztuje około 100 złotych na rok, a rozłożenie tej kwoty na raty powoduje dalszy wzrost kosztu składki. Nasza propozycja zamyka się kosztem 36,00 zł rocznie z rozłożoną składką na raty, których wysokość miesięcznie wynosi 3,00 zł. Otrzymują Państwo ubezpieczenie, które w całości pokrywa skutki prawdopodobnych zdarzeń, w efekcie których mogą powstać możliwe do przewidzenia szkody oraz dodatkowe świadczenia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Poniżej przedstawiamy Państwu przedmiot i zakres ubezpieczenia w ramach wynegocjowanej oferty ze szczegółowym opisem zakresu ubezpieczenia. Oferta obejmuje: 1. ubezpieczenie mienia w zakresie: a) ruchomości domowe, b) stałe elementy wyposażenia mieszkania, c) Zewnętrzne elementy anten satelitarnych, d) szyby w lokalu. Ruchomości domowe - będące własnością Ubezpieczonego: a) urządzenia domowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku, c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe, w tym akcje oraz obligacje, e) wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria z metali lub substancji szlachetnych, monety złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie, f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz części # zamienne do samochodów, motorowerów i motocykli, g) sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt do majsterkowania, h) urządzenia warsztatów chałupniczych, i) a także zwierzęta domowe, takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, za wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, j) mienie wypożyczone - ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu. Ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez pracodawcę, organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub inną jednostkę pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został odpowiednio udokumentowany albo potwierdzony przez tę jednostkę; nie obejmuje ruchomości domowych, które zostały użyczone lub wypożyczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Stałe elementy lokalu mieszkalnego - elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: a) meble wbudowane, obudowy instalacji i grzejników, b) schody wewnętrzne, antresole, c) stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, d) urządzenia instalacji sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej, e) piece, kominki i inne systemy grzewcze, f) elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, g) powłoki malarskie, tynki, wykładziny sufitów, ścian, podłóg, słupów trwale związanych z podłożem, h) zewnętrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale na ścianie budynku lub domu mieszkalnego, i) stałe wyposażenie: - kuchni (zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zmywarka, zlewozmywak z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa), - łazienki i wc (wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłukującym, pisuar, osłony węzłów sanitarnych, bidet z baterią, brodzik lub inna zabudowa z prysznicem); Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia na jeden lokal mieszkalnym wynosi 9.000,00 zł. Wysokość szkody w mieniu ustala się według udokumentowanej przez Ubezpieczongo wartości przedmiotu szkody, w razie braku takiego udokumentowania według cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania (zgodnie z 15 OWU). Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. Zgodnie z 5 Ogólnych warunków ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów spowodowane wskutek następujących zdarzeń: Ruchomości domowe 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa bu-

9 lipiec marzec nr 34 nr przy czynszu dowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm. Stałe elementy lokalu (z wyłączeniem zewnętrznych elementów anten satelitarnych) 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm. Zewnętrzne elementy anten satelitarnych Zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie. Suma ubezpieczenia dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych wynosi 700,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. Szyby okienne i drzwiowe znajdujące się w lokalu mieszkalnym również są objęte ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia. Suma ubezpieczenia dla szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. 2. Świadczenia dodatkowe to: a) koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) - 100% SU danej grupy mienia; b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% SU danej grupy mienia; c) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem 1.000,00 zł; d)koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 100,00 zł; e) koszty usunięcia przyczyny awarii 1.500,00 zł; f) koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku 1.000,00 zł; g) koszty składowania 10% SU; i) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości - max 100% SG OC ,00 zł. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł na jeden lokal (50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc). Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, będącego następstwem wypadku ubezpieczonego zaistniałego w okresie ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się szkody dotyczące zalań, sąsiada lub sąsiadów, których przyczyny mogą być bardzo różne. Może to być wąż odpływu wody z pralki, który jest np. wkładany do wanny. Przy silnym strumieniu wody może się zdarzyć, że zsunie się na podłogę i zaleje nie tylko nas, ale też i sąsiadów. Podobne w skutkach może być pęknięcie węża w pralce pod ciśnieniem wody lub awaria pralki. Również wtedy, gdy odkręcimy kurki podczas przerwy w dostawie wody i zapomnimy je zakręcić może dojść do zalania. Koszty naprawy wyrządzonych szkód ponosimy nie tylko wtedy, gdy wyniknęły one z naszej winy, ale również wtedy, gdy powstały one z winy osób, za które jesteśmy odpowiedzialni. Zalanie jednego sąsiada, który mieszka pod nami, piętro niżej lub kilku w pionie naszego mieszkania, jest bardzo kosztowne. Bo to od nas, sąsiad z dołu będzie żądał naprawienia szkody. Podobnie będzie wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa, w której ubezpieczony jest sąsiad z dołu wypłaci mu odszkodowanie, bo to od nas ta firma zażąda pieniędzy tytułem roszczenia regresowego czyli pieniądze, które otrzymał nasz sąsiad z dołu my będziemy musieli wpłacić do jego firmy ubezpieczeniowej. I wtedy bardzo przydaje się ubezpieczenie przy czynszu, bo to z niego zostaną wypłacone wszystkie pieniądze, i te które mielibyśmy zapłacić tytułem naprawienia szkody naszemu sąsiadowi, i te które mielibyśmy zapłacić firmie ubezpieczeniowej naszego sąsiada. Warto o tym pamiętać, że za niewielką składkę możemy liczyć w takich sytuacjach na nasze ubezpieczenie przy czynszu. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się również szkody wyrządzone przez nasze dzieci. Każdy z nas, kto ma dzieci, wie że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ciekawych pomysłów jakie mogą zrodzić się w ich głowach. A ich konsekwencje mogą nadszarpnąć budżet domowy. Przykładem może być wybita piłką szyba w oknie mieszkania lub w drzwiach wejściowych do bloku czy w samochodzie sąsiada czy zarysowanie karoserii. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się również szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta. Często słyszymy o przypadkach pogryzienia przez psy. Co wiąże się z koniecznością pokrycia nie tylko kosztów leczenia poszkodowanego, które mogą być bardzo wysokie, ale także innych zasądzonych wyrokiem sądu. Dlatego też, biorąc powyższe zdarzenia pod uwagę, które jesteśmy niejako w stanie przewidzieć i te, o których nigdy byśmy nawet nie pomyśleli, że mogą się nam przydarzyć, warto skorzystać z oferty ubezpieczenia mieszkania przy czynszu. Jest to dogodny, szeroki i nader przystępny cenowo sposób na to, aby ustrzec się przed konsekwencjami niepożądanych zdarzeń. Ważne w ubezpieczeniu mieszkań przy czynszu jest to, że brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania - co odnosi się do wszystkich ryzyk i ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Co oznacza, że suma ubezpieczenia odnawia się w kolejnym miesiącu. To jest, jeżeli w danym miesiącu zostanie nam wypłacone odszkodowanie np ,00 zł z sumy ubezpieczenia 9.000,00 zł, to w następnym miesiącu mamy do wykorzystania z ochrony ubezpieczeniowej dalej 9.000,00 zł. Jednak, abyśmy mogli skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, zdecydowana większość mieszkańców w zasobach naszej spółdzielni musiałaby do tego ubezpieczenia przystąpić. Ponieważ, tak niska wysokość składki uzależniona jest od liczby lokali mieszkalnych, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia mieszkania przy czynszu. Oczywiście, macie Państwo wolny wybór i możecie z opłacania tej składki zrezygnować, ale czy warto? Poniżej przedstawiamy porównanie oferty ubezpieczenia przy czynszu do ubezpieczenia indywidualnego, oferowanego przez GSM (dane są danymi rzeczywistymi z polis zawieranych). Jak widać powyżej - mniejszy zakres ubezpieczenia za większą składkę. Znacznie większy zakres ubezpieczenia i niska składka przemawiają na korzyść ubezpieczenia przy czynszu. Warto skorzystać z tej możliwości i przystąpić do ubezpieczenia mieszkań przy czynszu. Jeżeli korzystacie Państwo z indywidualnego ubezpieczenia zachęcamy do przypomnienia sobie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnego, które Państwo posiadacie obecnie i porównania ich do tych, które proponujemy. Pełny tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółdzielni: w zakładce - Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki z ubezpieczenia indywidualnego i trwa do końca okresu za jaki opłacono składkę tj. do końca miesiąca za jaki opłacono składkę. Z tej formy ubezpieczenia z powodzeniem, korzystają już mieszkańcy w ponad tysiącu - (>1.000) spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju. Dodatkowo Zarząd GSM wynegocjował dla ubezpieczonych mieszkańców specjalne zniżki w wysokości do 10% przy zawieraniu ubezpieczeń komunikacyjnych i do 20% w ubezpieczeniach majątkowych. Jesteśmy przekonani, że oferta ta spełni Państwa oczekiwania i bardzo dobrze sprawdzi się również i u nas. Czy Państwo przystąpicie do tego ubezpieczenia, czy też nie, jest to tylko i wyłącznie Państwa wybór. Jeżeli będzie mniejsza, niż zakładana na początku, liczba chętnych do skorzystania z oferty ubezpieczenia przy czynszu, to Ubezpieczyciel prawdopodobnie zaktualizuje swoją propozycję. Jak Państwo widzą wszystko zależy od Was, naszych Mieszkańców. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Jeżeli jednak nie przekonaliśmy Państwa do naszej propozycji, zamieszczamy rezygnację z przystąpienia do ubezpieczenia przy czynszu. Prosimy o wycięcie zamieszczonego druku i dostarczenie go do Administracji osiedli lub sekretariatu w siedzibie GSM.

10 10 Nasze nieruchomości REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Szkoły Kontynuujemy cykl, w którym prezentujemy mapki lokalizacyjne nieruchomości należących do GSM. W tym numerze prezentujemy mapki nieruchomości opatrzonymi numerami: 22, 23, 24, 25 i 26. Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 tel./fax Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: Technik górnik Technik mechanik Technik elektryk Szkoły Policealne: Technik BHP Technik ochrony Opiekun w Domu Pomocy Liceum Ogólnokształcące Informacje od poniedziałku do piątku Sekretariat w prawo od wejścia (pytać o panią dyrektor Białas) NIERUCHOMOŚĆ NR 22 - ul. Krakowska 5-15, 2-12, 14-24, REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

11 lipiec marzec nr 34 nr REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII USUWANIE WGNIECEŃ SAMOCHODOWYCH BEZ LAKIEROWANIA Marketing: Usługa: Oddziały: Orzesze - Zawada, ul. Wyzwolenia 20 b i Salon Samochodowy marki Peugeot w Rybniku ul. Żwirowa 2 NIERUCHOMOŚĆ NR 23 - ul. Krakowska 1-3 NIERUCHOMOŚĆ NR 24 - ul. Katowicka 5-7, 9-11 NIERUCHOMOŚĆ NR 25 - ul. Katowicka NIERUCHOMOŚĆ NR 26 - ul. Katowicka 4-22

12 marzec 2013 nr. 30 lipiec 2013 nr 32 Reklama 12

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE Ubezpieczający: Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zawierająca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. 1 Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami w zakresie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE Ubezpieczający: Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zawierająca

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... z dnia... Druk Nr 16/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Pacholskiego na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w przedmiocie rozliczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE CZERWIEC 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SM WZGÓRZE W OŻAROWIE ZA ROK 2013 W roku 2013 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 7 marca 2007 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku.

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku. R e g u l a m i n Rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Katowicach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. 1. 1. Za

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo