Liczba doradców podatkowych. Liczba prawników. Liczba rzeczników. Liczba partnerów. zagranicznych. patentowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba doradców podatkowych. Liczba prawników. Liczba rzeczników. Liczba partnerów. zagranicznych. patentowych"

Transkrypt

1 Lp Nazwa kancelarii i dane teleadresowe Liczba osób z wykształceniem prawniczym Liczba adwokatów Liczba radców prawnych Liczba aplikantów Liczba doradców podatkowych Liczba rzeczników patentowych Liczba prawników zagranicznych Liczba partnerów Liczba osób w kancelarii ogółem Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną Języki obce, w jakich kancelaria obsługuje klientów Domański Zakrzewski Palinka Rondo ONZ Warszawa tel Wardyński & Wspólnicy Al. Ujazdowskie Warszawa tel CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta ul. Emilii Plater Warszawa tel Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Rondo ONZ Warszawa tel com Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ul. Wawelska B Warszawa tel Offi 6 Clifford Chance Janicka Namiotkiewicz Dębowski i Wspólnicy ul. Lwowska Warszawa tel SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Rondo ONZ Warszawa tel Grynhoff Woźny Maliński ul. Piękna 00-4 Warszawa tel pl KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Al. Armii Krajowej Wrocław tel Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ul. Świętojerska / Warszawa tel White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy- Kancelaria Prawna ul. Marszałkowska Warszawa tel Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy ul. Belwederska Warszawa tel Fuzje i przejęcia, prawo spółek i handlowe, bankowość i fi nanse, papiery wartościowe, rynki kapitałowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo nieruchomości, upadłościowe i naprawcze, cywilne i procedura cywilna, prawo telekomunikacyjne, karne i procedura karna, prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo pracy, antymonopolowe, ochrony konkurencji, podatkowe, transportowe i logistyka niemie cki, portugalski,, japoński, chiński Prawo gospodarcze Pełen zakres usług prawnych we wszystkich dziedzinach prawa dla przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki Bankowość i fi nanse, energetyka, projekty infrastrukturalne i fi nansowanie przedsięwzięć, papiery wartościowe, prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, antymonopolowe i ochrony konkurencji, cywilne i procedura cywilna, farmaceutyczne, handlowe,, fuzje i przejęcia, nieruchomości, podatkowe, pracy, szwedzki, technologii, outsoursingu, telekomunikacyjne i norweski mediów, transportowe i logistyka, upadłościowe i naprawcze, własności intelektualnej, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż Prawo spółek handlowych, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowe i konkurencji, procesowe, fuzje i przejęcia, podatkowe, celne, dewizowe, obsługa prawna obrotu nieruchomościami i działalność deweloperska, prawo inwestycji zagranicznych, prawo środków masowego przekazu i telekomunikacyjne, administracyjne, bankowe, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo ochrony środowiska Prawo bankowe, fi nansowe, papiery wartościowe, nieruchomości, fuzje i przejęcia, fi nansowanie projektów, ochrona środowiska, prawo energetyczne, podatki, prawo spółek, gospodarcze, handlowe, prywatyzacja, spory sądowe, prawo konkurencji, arbitraż, ubezpieczenia, prawo pracy, własności intelektualnej i przemysłowej Nabywanie i fuzje przedsiębiorstw, nieruchomości, spory sądowe i arbitraż, bankowość i fi nanse, energetyka i surowce naturalne, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, telekomunikacja i nowe technologie, podatki, farmacja, upadłość i restrukturyzacja, ochrona konkurencji, własność intelektualna, private equity/venture capital, zamówienia publiczne, prawo pracy, ochrona środowiska i zasobów wodnych Prawo telekomunikacyjne i nowych technologii, prawo gospodarcze publiczne i rynki regulowane, prawo cywilne i handlowe, fuzje i przejęcia, prawo papierów wartościowych, instrumentów fi nansowych i rynków kapitałowych, nieruchomości, prawo budowlane, własności intelektualnej, podatkowe, energetyczne, konkurencji, TSL (transport-spedycja-logistyka) spory sądowe Obsługa prawna przedsiębiorstw, prawo cywilne, spółek, gospodarcze, handlowe, upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne, zamówień publicznych, podatkowe, farmaceutyczne, budowlane, bankowe, spółdzielcze, energetyczne, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjne, własności przemysłowej, autorskie. Reprezentacja w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i arbitrażowym, dochodzenie roszczeń fi nansowych, informacja gospodarcza. ukraiński ukraiński Od ilu lat jest na rynku polskim 2 Angielski 11, Prawo korporacyjne, M&A, prawo zamówień publicznych, podatkowe, antymonopolowe, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo nieruchomości, regulacyjne, (energetyczne, telekomunikacyjne, farmaceutyczne, medyczne), prawo bankowe, zastępstwo procesowe, prawo ochrony środowiska, Unii Europejskiej, upadłościowe i naprawcze, prywatyzacji, papierów wartościowych i publicznego obrotu, reklamy i mediów, przewozowe i pocztowe, pracy i ubezpieczeń Fuzje i przejęcia (w tym private equity), bankowość i fi nanse, nieruchomości, rynki kapitałowe, podatki, postępowania sądowe i arbitrażowe, telekomunikacja i media, internet oraz własność rosysjki, intelektualna, doradztwo korporacyjne,, ubezpieczenia, fi nansowanie projektów inwestycyjnych, ochrona środowiska, prawo europejskie, rynek farmaceutyczny, prawo pracy, prawo konkurencji Prawo nieruchomości, własności intelektualnej, fuzje i przejęcia, spory sądowe i arbitraż, prawo konkurencji, handlowe, bankowe, ubezpieczeń, europejskie, energetyczne, telekomunikacyjne 8

2 Linklaters T. Komosa i Wspólnicy ul. Sienna Warszawa tel Wierzbowski Eversheds ul. Jasna 14/a Warszawa tel Lovells H. Seisler ul. Nowogrodzka Warszawa tel BSJP Legal and Tax Advice Al. Armii Ludowej Warszawa tel Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Al. Armii Ludowej Warszawa tel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria GLN (Gide Loyrette Nouel) pl. Piłsudskiego Warszawa tel Dewey & LeBoeuf (wcześniej Dewey Ballantine) Grzesiak ul. Książęca Warszawa tel Offi 20 Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz ul. Emilii Plater Warszawa tel Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy ul. Łowicka Warszawa tel T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski J. Górski ul. Jabłonowskich Kraków tel Allen & Overy A. Pędzich Rondo ONZ Warszawa tel com 24 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór i Partnerzy ul. Mickiewicza Katowice tel Röedl Jamrozy Majchrowicz-Bączyk Smagowicz-Tokarz Kancelaria Prawna ul. Prosta Warszawa tel MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY ul. Nowogrodzka Warszawa tel eld.pl 2 KPMG D.Dobkowski ul. Chłodna Warszawa tel l Zintegrowana obsługa prawna w zakresie m.in.: fuzji i przejęć, prawa cywilnego i handlowego, obrotu nieruchomościami, transakcji fi nansowych, doradztwo w zakresie prawa bankowego, procesów wejścia na giełdę, prawa papierów wartościowych, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa pracy, doradztwa podatkowego, prawa energetycznego, telekomunikacyjnego, zamówień publicznych, reprezentacji w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych szwedzki Technologie, media, telekomunikacja, prawo spółek i handlowe, procesowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, antymonopolowe i konkurencji, farmaceutyczne, bankowość i fi nanse, prawo, pracy i ubezpieczenia społeczne, zamówienia publiczne, ubezpieczenia, papiery wartościowe i rynki kapitałowe, prawa autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, venture capital i private equity, prawo upadłościowe i naprawcze, energetyczne, podatkowe, Prawo gospodarcze, pracy, cywilne, bankowe, nieruchomości i projektów nieruchomościowych, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, fi nansowe, ubezpieczeń, reasekuracji i funduszy emerytalnych, podatkowe i postępowanie czeski, podatkowe, prawo energetyczne, farmaceutyczne, ochrony środowiska, antymonopolowe i administracyjne Nieruchomości, bankowość i fi nanse, fuzje i przejęcia, ubezpieczenia, inwestycje Greenfi eld Prawo handlowe, antymonopolowe i ochrona konkurencji, podatkowe, przewozowe, logistyka, farmaceutyczne i biotechnologie, prawo własności przemysłowej, pracy, karne, Fuzje i przejęcia, bankowość i fi nanse, nieruchomości, prawo energetyczne i infrastruktura, administracja gospodarcza, prawo autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, prawo spółek i prawo handlowe,, prawo podatkowe, prawo pracy, antymonopolowe i konkurencji, spory sądowe i postępowanie rumuński arbitrażowe I 100 Fuzje i przejęcia, papiery wartościowe i rynki kapitałowe, private equity, obsługa funduszy,, domów maklerskich, bankowość i fi nanse, prawo energetyczne i fi nansowanie projektów, restrukturyzacja, prawo podatkowe, postępowania sporne, sądowe i arbitraż, własności intelektualnej i przemysłowej, prywatyzacja, prawo korporacyjne, handlowe i spółek, nieruchomości, telekomunikacyjne, technologie informatyczne, handel elektroniczny, obsługa fi rm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy Fuzje i papiery wartościowe, prawo spółek i handlowe, venture kapitel i private equity, prawo procesowe, bankowość i fi nanse, prawo podatkowe, upadłościowe i naprawcze, nieruchomości, energetyczne, antymonopolowe i konkurencji, prawo autorskie, własności przemysłowej i intelektualnej, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne Fuzje i przejęcia, prawo korporacyjne i handlowe, giełda i papiery wartościowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo reklamy, doradztwo podatkowe, prywatyzacje, restrukturyzacje i upadłości, nieruchomości, inwestycja budowlane, inwestycje majątkowe, prawo farmaceutyczne, spory sądowe, prawo pracy, administracyjne, zamówienia publiczne Prawo spółek, fuzje i przejęcia, obrót nieruchomościami, prawo podatkowe, spory sądowe i arbitrażowe, zagadnienia regulacyjne i prawo antymonopolowe Bankowość i fi nanse, prawo handlowe, prawo spółek, rynki kapitałowe, nieruchomości, Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne i procedura cywilna (spory sądowe), prawo podatkowe, pracy, energetyczne i ochrony środowiska, nieruchomości, zamówień publicznych, prawo geologiczne i górnicze, upadłościowe i naprawcze, prawo własności przemysłowej i autorskie, prawo karne i procedura karna, prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo antymonopolowe i ochrona konkurencji Bieżące doradztwo podatkowe, prawo handlowe i spółek, doradztwo strukturalne, doradztwo podatkowe przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach, ceny transferowe, postępowanie podatkowe, opracowywanie umów, reprezentacja procesowa, nabywanie nieruchomości, prawo pracy, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zabezpieczanie kredytów Prawo nieruchomości, przemysł motoryzacyjny, prawo Unii Europejskiej, media i telekomunikacja, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo bankowe i fi nansowe, spory sądowe i arbitraż, prawo pracy, konkurencji, farmaceutyczne, odpowiedzialności za produkt, prawo podatkowe, morskie Bankowość i fi nanse, prawo spółek, transakcje w zakresie obrotu nieruchomościami, prawo umów handlowych, ochrona konkurencji, prawo własności intelektualnej, IT, prawo telekomunikacyjne, prawo pracy, postępowania sądowe, prawo Unii Europejskiej Niemiecki, angielski,, szwedzki 22 lata (od 2001 jako Linklaters)

3 Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy ul. Emilii Plater Warszawa tel Prawo spółek, fuzje i przejęcia, joint venture, rynek papierów wartościowych, restrukturyzacje przedsiębiorstw, fi nansowanie projektów, energetyka, nieruchomości, bankowość i fi nanse, podatki, cła i ceny transferowe, sprawy sądowe, arbitraż, mediacja, ubezpieczenia, prawo konkurencji, ochrona środowiska, pomoc publiczna 1 2 Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Grzybowska /14 lokal 1B tel Kruk, Pasierbiak, Wasilewski i Wspólnicy ul. Solariego Warszawa tel Kochański Brudkowski i Wspólnicy ul. Fredry Warszawa tel Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Śmiała Warszawa tel www. gardocki.pl 33 Hogan & Hartson Jamka Galos Al. Jana Pawła II Warszawa tel warsawoffi 34 GESSEL Beata Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy ul. Sienna Warszawa tel gessel.com.pl com.pl 3 Traple Konarski Podrecki ul. Królowej Jadwigi Kraków tel Offi www. traple.pl 36 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło ul. 28 Czerwca 16 r. 231/ Poznań tel Pociej, Dubois i Wspólnicy. Kancelaria Adwokacka ul. Świętokrzyska Warszawa tel CWW S. Cetera, M. Węgrzyn- -Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ul. Włodkowica 10/ Wrocław tel Kancelaria Radców Prawnych Koneksja Wojciech Grochowiecki, Zdzisław Sznycer Al. Niepodległości 64 B Sopot tel Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna ul. Strusia Poznań tel com.pl 41 Łaszczuk i Wspólnicy plac Piłsudskiego Warszawa tel Kancelaria Prawnicza J. Kamieńska, B. Kazberuk, B. Niewinski, J. Wasiluk ul. Waryńskiego 6 lok Białystok tel J. Bieniak, A. Naumann, M. Wojnar i Wspólnicy ul. Sienna Warszawa tel Majchrzak Brandt i Wspólnicy ul. Grunwaldzka Poznań tel M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza ul. Królewska Warszawa tel Rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, Grunty Warszawskie, korporacyjne i handlowe, reprywatyzacje Prawo cywilne, obrót nieruchomościami, prawo telekomunikacyjne i informatyczne, prawo zamówień publicznych, transportowe, spory sądowe, prawo europejskie, sprawy korporacyjne i prawo pracy, kontraktów handlowych, budowlane, ochrony konkurencji i konsumentów, karne gospodarcze czeski, słowacki Prawo spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, prawo własności intelektualnej, autorskie, mediów, reprezentacja w sporach sądowych i arbitrażowych, prawo antymonopolowe i konkurencji, prawo farmaceutyczne, pracy, podatkowe, transportowe, zamówień publicznych Prawo cywilne i gospodarcze, prawo handlowe, upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, obrotu i gospodarki nieruchomościami, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawo bankowe, wekslowe, budowlane, administracyjne, ochrony konkurencji i konsumentów, prawo karne Pełna gama usług prawnych (poza prawem karnym). W 2006 roku największe przychody kancelaria wypracowała w ramach praktyki M&A (Fuzje i przejęcia) portugalski, słoweński Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo papierów wartościowych, własności przemysłowej i autorskie, nieruchomości, antymonopolowe i ochrony konkurencji, podatkowe, pracy, cywilne i procedura cywilna, karne i procedura karna, administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, zamówienia publiczne Prawo własności intelektualnej, nowych technologii, konkurencji i antymonopolowe, obrotu nieruchomościami, gospodarcze, arbitraż i spory sądowe Prawo cywilne, procesowe, spółek handlowych, papierów wartościowych, obrotu giełdowego, własności intelektualnej, autorskie, administracyjne, podatkowe, pracy, gospodarki nieruchomościami, celne, karne skarbowe, spółdzielcze, ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej, postępowanie egzekucyjne, prawo obrotu gospodarczego Niemiecki, angielski, czeski Kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, prawo gospodarcze i handlowe, spory sądowe, obrót nieruchomościami, media, telekomunikacja, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo karne (w tym spory skarbowe) Prawo energetyczne, prawo nieruchomości, spory sądowe, fuzje i przejęcia, prawo handlowe i korporacyjne, zamówienia publiczne, prawo podatkowe, prawo karne, ubezpieczenia gospodarcze Prawo handlowe, prawo cywilne, wekslowe, fi nansowe, nieruchomości, prawo bankowe, prawo upadłościowe i naprawcze, zamówienia publiczne Prawo administracyjne i gospodarcze, M&A, prawo handlowe, obrót nieruchomościami, spory i arbitraż, kontrakty, prawo pracy, ochrona danych osobowych, doradztwo inwestycyjne, prawo ochrony środowiska Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, prawo własności intelektualnej i nowych technologii, prawo podatkowe, spory sądowe (cywilne i gospodarcze), arbitraż, prawo Unii Europejskiej, prawo korporacyjne, kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia, prawo pracy Prawo cywilne, prawo handlowe, gospodarcze, bankowe, podatkowe, administracyjne (w tym dot. samorządu terytorialnego), zamówień publicznych, pracy, autorskie, karne Prawo spółek i handlowe, mediacje i negocjacje handlowe, nieruchomości, zamówienia publiczne, prawo procesowe, papiery wartościowe i rynki kapitałowe Prawo handlowe, inwestycje, fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, telekomunikacyjne, energetyczne, prawo Unii Europejskiej Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo bankowe i ubezpieczeniowe, antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo nieruchomości, upadłościowe i naprawcze, własności przemysłowej i autorskie, prawo telekomunikacyjne, administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo pracy, podatkowe,

4 Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych ul. Stągiewka / Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrakty handlowe, prawo korporacyjne, spory sądowe (cywilne Gdańsk tel i gospodarcze), arbitraż, prawo podatkowe, celne, pl dewizowe, łączenia i przejęcia, prywatyzacja, restrukturyzacja niderlandzki 4 Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy ul. Staszica 2/ 60-2 Poznań tel www. urowska.com.pl 48 Wódkiewicz Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Stoisława Szczecin tel wodkiewicz.sosnowski.top.pl 4 Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór Adwokaci ul. Dietla 0/ Kraków tel Krawczyk i Wspólnicy al. Armii Ludowej Warszawa tel legal.com 1 Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka ul. Podwale 3/ Warszawa tel pl 2 KROTOSKI-ADWOKACI ul. Nowowiejskiego 8/ Poznań tel Euler Hermes Anna Kozińska Kancelaria Prawna ul. Domaniewska 0 b Warszawa tel Celichowski Szyndler- -Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Szkolna / Poznań tel Żukowski i Partner Kancelaria Radców Prawnych ul. Wiejska Warszawa tel www. zuklaw.pl 6 Kancelaria Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz ul. Mielżyńskiego 20/G Poznań tel Kancelaria GFKK Grzybczyk Fuchs Kałuża Kamiński Radcy Prawni ul. Chorzowska Katowice tel Prawo spółek, działalności gospodarczej, podatkowe i celne, bankowe i dewizowe, obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, własności przemysłowej i autorskie, konkurencji i antymonopolowe, spory sądowe, prawo upadłościowe i naprawcze, mediacja i arbitraż gospodarczy, prawo zamówień publicznych, windykacji i egzekucja należności, prawo żywnościowe, rolne i ochrony środowiska Prawo handlowe, cywilne, energetyczne, ubezpieczeniowe, bankowe, podatkowe, zamówień publicznych, administracyjne, spółdzielcze, autorskie Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny, prawo handlowe, gospodarcze, prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, prawo procesowe, własności intelektualnej i nowych technologii, prawo pracy Prawo nieruchomości, korporacyjne, podatkowe, zamówień publicznych, fi nansowe, reklamy i mediów, postępowania sądowe, prawo własności intelektualnej, zobowiązań, pracy, upadłościowe i naprawcze, farmaceutyczne Prawo nieruchomości, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne i procedura cywilna Prawo nieruchomości, odszkodowania, obsługa inwestycji budowlanych, prawo ochrony środowiska, obrona karna biznesu, własność intelektualna, prawo konkurencji Prawo cywilne, handlowe, upadłościowe i naprawcze, ubezpieczeniowe, podatkowe, międzynarodowe, karne, własności intelektualnej Przygotowywanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe, nieruchomości, kontrakty handlowe, łączenia i przejęcia, prywatyzacja, restrukturyzacja, spory sądowe (cywilne, gospodarcze i rodzinne) oraz arbitraż, prawo pracy, obrona karna także w postępowaniach karnych skarbowych, prawo administracyjne, bankowe i fi nansowe, upadłościowe i naprawcze, własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji i antymonopolowe Nieruchomości, M&A, prawo własności intelektualnej, spory sądowe, kontrakty handlowe, postępowanie administracyjne Prawo bankowe, ubezpieczeniowe, spółdzielcze, obrotu nieruchomościami, cywilne, gospodarcze, spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, cywilne i procedura cywilna, własności przemysłowej i autorskie, prawo pracy czeski, litewski japoński Prawo handlowe, cywilne, pracy Fuzja (w 2004 roku) dwóch kancelarii, działajacych od 1 lat 6 8 SWWB Kancelaria Prawna Sitna-Waliduda-Wrzesiński- Byra ul. Podwale 36a Wrocław tel Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, spory sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne), prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, przekształcenia przedsiębiorstw, prawo bankowe i fi nansowe, nieruchomości Angielski 10 GINTOWT Adwokaci Radcowie ul. Nowogrodzka 1 lok Warszawa tel MEISSNER & PARTNERZY Radcowie Prawni ul. Reymonta Opole tel Kancelaria Radców Prawnych Jasiński i Jatczak ul. 3 Maja 4/ Poznań tel V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr Kancelaria Radców Prawnych CASUS ul. Buska / Wrocław tel Lis i Partnerzy Adwokaci pl. Wolności, 0-01 Wrocław tel Prawo cywilne i gospodarcze, prawo obrotu nieruchomościami, prawo pracy, prawo autorskie i dziedziny pokrewne, prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych Prawo spółek i prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo procesowe (administracyjne, cywilne, sądowoadministracyjne), nieruchomości i prawo budowlane, prawo energetyczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówienia publiczne, mediacje i negocjacje handlowe, prawo antymonopolowe i konkurencji Prawo umów, zamówienia publiczne, prawo handlowe, fuzje, przejęcia i przekształcenia, postępowanie sądowe, prawo medyczne, własności intelektualnej, pracy, konkurencji, podatkowe Kontrakty handlowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, fuzje, przejęcia, spory sądowe, prywatyzacja, projekty infrastrukturalne, prawo administracyjne, pracy, handlowe, europejskie Prawo prywatne: cywilne, gospodarcze, budowlane, pracy, korporacyjne, własności intelektualnej, karne, przestępstwa gospodarcze, prawo publiczne: zamówienia publiczne niderlandzki 13 4

5 Sójka & Maciak Adwokaci ul. Litewska 3/ Poznań tel Offi com, Prawo spółek, własności przemysłowej, farmaceutyczne, cywilne gospodarcze, ochrony konkurencji, cywilne i procedura cywilna, administracyjne, pracy, podatkowe, telekomunikacyjne, transportowe i logistyka 4, 6 Kuczek Maruta i Wspólnicy al. Słowackiego Kraków tel pl 66 Kancelaria Radców Prawnych Zacharczuk Prokopowicz i Wspólnicy ul. Mickiewicza Białystok tel Nowosielski Gotkowicz i partnerzy Adwokaci i radcy prawni ul. Targ Drzewny 3/ Gdańsk tel offi 68 Synoradzki Bentkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie ul. Mickiewicza Katowice tel Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy pl. Staszica Wrocław tel Kancelaria Prawna Frączyk & Frączyk ul. Moniuszki 1/ Kraków tel PORWISZ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI ul. Parkowa Kraków tel Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni ul. Ogrodowa A Warszawa tel Synowiec Łopatowski Sobusiak Wierchowicz Adwokacka Spółka Partnerska ul. Szkolna Gorzów Wlkp tel t.pl t.pl 4 Młynarczyk Puchała Kancelaria Radców Prawnych ul. Kościuszki 22/ Gliwice tel Rachelski & Wspólnicy Kancelaria Prawnicza ul. Żurawia Warszawa tel Grygorowicz- Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski Kancelaria Prawna ul. Ogrodowa 1A Warszawa tel Grudzień, Kalinka, Pardus i Partnerzy adwokaci ul. Rynek Rzeszów tel Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska ul. Tuwima 2/ Szczecin tel com.pl von Zanthier Kancelaria Prawnicza ul. Garbary Poznań tel Talarczyk i Mocko ul. Fabryczna Tychy tel Prawo nowych technologii, zamówienia publiczne, audyty prawne, obsługa prawna podmiotów zagranicznych, nieruchomości, prawo cywilne, sprawy korporacyjne, ochrona własności intelektualnej i danych osobowych, inwestycje kapitałowe, prawo pracy, podatkowe, postępowania sądowe i administracyjne Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo gospodarcze, handlowe, podatkowe, pracy, administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo nieruchomości, prawo karne i procedura karna, prawo administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo własności przemysłowej i autorskie, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo telekomunikacyjne, prawo antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo podatkowe, prawo transportowe i logistyka Prawo spółek, handlowe, fi nansowe, prowadzenie sporów sądowych, prawo karne, cywilne, farmaceutyczne, rodzinne, administracyjne, spółdzielcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, autorskie, rolne i żywnościowe, gospodarowanie mieniem komunalnym, gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo nieruchomości, pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska, gospodarka odpadami, prawo bankowe, handlowe, fuzje i przejęcia, prawo nowych technologii Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo autorskie i wlasności przemysłowej, telekomunikacyjne, karne i procedura karna, administracyjne i postępowania administracyjnego, prawo pracy, antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo podatkowe, prawo transportowe i logistyka Prawo spółek i umów w obrocie gospodarczym, prawo podatkowe, mediów i reklamy, własności intelektualnej, procesy inwestycyjne, ochrona dóbr osobistych, prawo komputerowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, spory sądowe (gospodarcze i cywilne) Prawo handlowe, korporacyjne, rynek kapitałowy, fi nansowy, transakcje kapitałowe, M&A, instrumenty fi nansowe, prawo konkurencji, nieuczciwa konkurencja, ochrona konsumenta, prawo pracy, autorskie, własność intelektualna, patenty, znaki towarowe, reklama, spory, postępowanie administracyjne, podatkowe, zamówienia publiczne, prawo budowlane, nieruchomości Prawo karne, cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe, pracy Angielski 11 szwedzki ( lat w formie spółki) Prawo i procedura cywilna, prawo handlowe, fuzje 6 i przejęcia, prawo administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo pracy, upadłościowe i naprawcze, prawo papierów wartościowych, energetyczne, budowlane, podatkowe Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne Angielski i procedura cywilna, prawo pracy, nieruchomości, własności przemysłowej, autorskie, upadłościowe i naprawcze, administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, podatkowe Prawo gospodarcze, cywilne, farmaceutyczne, pracy, administracyjne, podatkowe, antymonopolowe, konkurencji, własności intelektualnej, zamówień publicznych, rodzinne Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo własności przemysłowej i autorskie, prawo karne i procedura karna, prawo antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo spółdzielcze Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo nieruchomości, prawo pracy Postępowania cywilne i administracyjne, prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia, przekształcenia, prawo egzekucyjne, własności intelektualnej i przemysłowej, prawo podatkowe (też międzynarodowe), prawo konkurencji, pracy, transportowe, upadłościowe, ubezpieczeń Nieruchomości, prawo administracyjne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo spółdzielcze, konsumenckie 1, Angielski 11 Angielski

IV Ranking. Kancelarii Prawnych. Domański Zakrzewski Palinka po raz czwarty na pierwszym miejscu

IV Ranking. Kancelarii Prawnych. Domański Zakrzewski Palinka po raz czwarty na pierwszym miejscu nr 220 (200) 13 listopada 200D IV Ranking Kancelarii Prawnych Fot. Wojciech Górski W Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka jest 12 partnerów. Na zdjęciu: Józef Palinka i Krzysztof Zakrzewski Domański

Bardziej szczegółowo

Ranking kancelarii dużych (powyżej 5 prawników z uprawnieniami)

Ranking kancelarii dużych (powyżej 5 prawników z uprawnieniami) Ranking kancelarii dużych (powyżej ) Lp. Domański Zakrzewski Palinka sp.k. ul. E. Plater, 00- Warszawa tel. 0 00 www.dzp.pl Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan Centrum Mediacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/ mediacje Lista Mediatorów

Bardziej szczegółowo

Kancelarii Prawniczych

Kancelarii Prawniczych Ranking Kancelarii Prawniczych 2013 18 kwietnia 2013 roku 91 (9515) ISSN 0208-9130 Partnerzy TOMASZ WAWER 3 Gdzie leżą konfitury RYSZARD WANIEK Ewa Usowicz zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące prawników w Warszawie

Informacje dotyczące prawników w Warszawie Informacje dotyczące prawników w Warszawie Lista prawników została przygotowana przez Ambasadę Amerykańską w Warszawie w porozumieniu z Adwokaturą Polską. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się przydatne

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące prawników w Warszawie

Informacje dotyczące prawników w Warszawie Informacje dotyczące prawników w Warszawie Lista prawników została przygotowana przez Ambasadę Amerykańską w Warszawie w porozumieniu z Adwokaturą Polską. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się przydatne

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji 1. Dr Ewelina Stobiecka Koordynator MCM Mediator, radca prawny, partner zarządzający w TaylorWessing e n w c, inicjator i koordynator Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII

PREZENTACJA KANCELARII PREZENTACJA KANCELARII ADVISER Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu założoną w 1989 roku Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji 1. Dr Ewelina Stobiecka Koordynator MCM Mediator, radca prawny, partner zarządzający w TaylorWessing e n w c, inicjator i koordynator Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych?

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztat arsztaty z cyklu Prawo w praktyce przygotowane w oparciu o bestseller wydawniczy Transakcje przejęć i fuzji : Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji 1. Dr Ewelina Stobiecka Koordynator MCM Mediator, radca prawny, partner zarządzający w TaylorWessing e n w c Budowlana/nieruchomości, usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA NA TEMAT POSTRZEGANIA RYNKU PRACY PRZEZ STUDENTÓW PRAWA W POLSCE. Raport przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

WYNIKI BADANIA NA TEMAT POSTRZEGANIA RYNKU PRACY PRZEZ STUDENTÓW PRAWA W POLSCE. Raport przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR WYNIKI BADANIA NA TEMAT POSTRZEGANIA RYNKU PRACY PRZEZ STUDENTÓW PRAWA W POLSCE Raport przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa 2011 Spis treści Opis badania Struktura próby I.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający knowledge. spis treści: knowledge. involvement. results. 5 co nas wyróżnia? 7 w jakich sprawach pomagamy? 8 prawo korporacyjne 9 prawo pracy 10 postępowania sądowe, arbitraż i mediacja 11 prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch WARSZAWA 2012 1. O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług prawnych dla klientów biznesowych. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług został

Bardziej szczegółowo

Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie)

Program. Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk. (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Program Przedsiębiorca a własność intelektualna eliminacja ryzyk (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie) Cele szkolenia Celem szkolenia jest przede wszystkim kompleksowe zidentyfikowanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ranking kancelarii prawnych. Ranking Kancelarii Prawnych 2011

Ranking kancelarii prawnych. Ranking Kancelarii Prawnych 2011 Ranking kancelarii prawnych Ranking Kancelarii 0 Lipiec/Sierpień 0 Ranking Kancelarii Oddajemy w Państwa ręce kolejny już Ranking Kancelarii magazynu Home&Market. Wzięły w nim udział Kancelarie, które

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 1 O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią

Bardziej szczegółowo

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa tel.: 22 882-10-20 www.alb.net.pl kom.: 733-000-994 e-mail: kancelaria@alb.net.pl rok zał. 2005 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Lista stałych mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzona na podstawie art.

Lista stałych mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzona na podstawie art. Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie ul. Żytnia 15 lok.16 01-014 Warszawa www.osrodekmediacji.info.pl e-mail: osrodek.mediacji@oirp.waw.pl tel. 22 862 66 07 /miejsce wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka

Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka 28 Ranking Kancelarii Prawniczych > RZECZPOSPOLITA< Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka Poz. Adwokaci/ S w ran- Liczba radcowie Inni za kingu Pełna nazwa i forma prawna Szef i nazwiska wspólników/partnerów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O KANCELARII Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Mądrego powstała w 2007 r. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

X ranking Kancelarii Prawnych

X ranking Kancelarii Prawnych X ranking Kancelarii Prawnych Lp. Nazwa kancelarii Ogólna liczba prawników Liczba adwokatów Liczba radców prawnych Liczba prawników ze stopniem naukowym Punkty za przychód Suma Wyniki Kancelarie Prawne

Bardziej szczegółowo

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Akcja Niebieski Parasol 22- Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Lp. Data Godz. Dziedzina prawa Radca prawny Kancelaria 1. 22.09.2014r. - 2. 22.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Karta potwierdzenia udziału inicjatywy w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku S3KTOR

Karta potwierdzenia udziału inicjatywy w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku S3KTOR Karta potwierdzenia udziału inicjatywy w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku S3KTOR Nazwa inicjatywy zgłoszonej do konkursu Centrum Pro Bono Kategoria konkursowa, w której

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Szanowni Państwo Stworzyliśmy Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska z myślą o zapewnieniu naszym Klientom kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Lp. Data Godz. Dziedzina prawa Radca prawny Kancelaria 1.

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych, zapewniając kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych oraz

Bardziej szczegółowo

SDZLEGAL SCHINDHELM. Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego. sdzlegal.pl AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY

SDZLEGAL SCHINDHELM. Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego. sdzlegal.pl AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY SDZLEGAL SCHINDHELM Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY HUNGARY AUSTRIA POLAND BELGIUM BULGARIA ROMANIA CHINA SLOVAKIA CZECH TURKEY REPUBLIC GERMANY

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Organizacja zglaszajaca:

Organizacja zglaszajaca: Organizacja zglaszajaca: CENTRUM MEDIACJI GOSPODARC ZEJ ul. Dobra 22/24 lok. 15 00-388 Warszawa tel. /faks /22/ 825-40-83, 409-53-83; cmg@mediacja.org; mediator@mediacja.org; www.mediacja.biz L.p. Imie

Bardziej szczegółowo

Adwokatów w Warszawie

Adwokatów w Warszawie Informacje dotyczące Adwokatów w Warszawie Ambasada Amerykańska w Warszawie nie bierze odpowiedzialności za kompetencje, reputację ani jakość usług świadczonych przez poniższe osoby i firmy. Obecność na

Bardziej szczegółowo

Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2006

Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2006 Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2006 Spis treści Opis projektu...3 Metodologia...4 1. Wizerunek zawodów prawniczych.5 2. Zmiany w zawodach prawniczych 13 3. Oczekiwania wobec przyszłej pracy.19

Bardziej szczegółowo

Adwokatów w Warszawie

Adwokatów w Warszawie Informacje dotyczące Adwokatów w Warszawie Ambasada Amerykańska w Warszawie nie bierze odpowiedzialności za kompetencje, reputację ani jakość usług świadczonych przez poniższe osoby i firmy. Obecność na

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

/ Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. /

/ Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. / / Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. / OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM O Kancelarii Wrocławska Kancelaria ZKZ specjalizuje się w szeroko pojętym prawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

02 O nas. Rośniemy organicznie, nasz Zespół rozwija się stabilnie, dbając o wypracowane wartości i podstawy naszych osiągnięć w zakresie doradzania.

02 O nas. Rośniemy organicznie, nasz Zespół rozwija się stabilnie, dbając o wypracowane wartości i podstawy naszych osiągnięć w zakresie doradzania. Zespół TMT 02 O nas Olesiński & Wspólnicy to aktualnie ponad 70 doradców, 4 miasta w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław i Gliwice), stale rozwijana sieć relacji z Partnerami zagranicznymi. Rośniemy organicznie,

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART.

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 KPC Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego 1. Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. ul. Kopernika 10 10-511 Olsztyn Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 89 527-96-63 fax 89 523-79-80 www.oirp.olsztyn.pl Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres/ miejsce wykonywania czynności mediatora

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 10-511 Olsztyn, Ul. Kopernika 10.

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 10-511 Olsztyn, Ul. Kopernika 10. Adres siedziby odbywania spotkań mediacyjnych Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 10-511 Olsztyn, Ul. Kopernika 10. Adres do korespondencji, dane kontaktowe Ośrodek Mediacji Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM W Ćw LAB suma Jednostka organizacyjna Elementy matematyki w ekonomii 0 20 E 7 0 20 0 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 20

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SĄD ARBITRAŻOWY W WARSZAWIE. ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa tel. 22 679 36 16, www.arbiter.org.pl e-mail: info@arbiter.org.

KRAJOWY SĄD ARBITRAŻOWY W WARSZAWIE. ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa tel. 22 679 36 16, www.arbiter.org.pl e-mail: info@arbiter.org. KRAJOWY SĄD ARBITRAŻOWY W WARSZAWIE ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa tel. 22 679 36 16, www.arbiter.org.pl info@arbiter.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres/miejsce wykonywania czynności mediatora

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

Kancelarie według liczby adwokatów i radców prawnych

Kancelarie według liczby adwokatów i radców prawnych Kancelarie według liczby adwokatów i radców prawnych 1. (4) Salans Warszawa 80 158 2. (1) Domański Zakrzewski Palinka Warszawa 79 134 3. (2) CMS Cameron McKenna Warszawa 78 147 4. (3) Sołtysiński Kawecki

Bardziej szczegółowo

14 MAJA 2015 111 (10 140) 13. EDYCJA NAJLEPSI PRAWNICY, NAJWIĘKSZE FIRMY, WIODĄCE TRANSAKCJE RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

14 MAJA 2015 111 (10 140) 13. EDYCJA NAJLEPSI PRAWNICY, NAJWIĘKSZE FIRMY, WIODĄCE TRANSAKCJE RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 111 (10 140) 14 MAJA 2015 13. EDYCJA NAJLEPSI PRAWNICY, NAJWIĘKSZE FIRMY, WIODĄCE TRANSAKCJE RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2015 2 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 14 MAJA 2015 Kryteria i metodologia Wielkość,

Bardziej szczegółowo

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy 2 Spis treści firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy Postępowania sądowe i administracyjne Obsługa korporacyjna Prawo Pracy Prawo wekslowe i czekowe Prawo spółek Prawo umów Prawo karne gospodarcze

Bardziej szczegółowo

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego }

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } { Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } Specjalizacją prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego jest prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo handlowe, w tym prawo

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART.

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW ORAZ OŚRODKÓW MEDIACYJNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 KPC Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego 1. Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

o kancelarii Szanowni Państwo,

o kancelarii Szanowni Państwo, wersja polska Szanowni Państwo, Wszyscy przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem zwiększania konkurencyjności. Prawo jest jednym z czynników, które muszą być w tym aspekcie brane pod uwagę. Dbałość o prawne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACYJNA. Czerwiec 2013

PREZENTACJA INFORMACYJNA. Czerwiec 2013 PREZENTACJA INFORMACYJNA Czerwiec 2013 AGENDA 1 Podstawowe informacje 5 Dlaczego warto współpracować? 2 Opis działalności 6 Nasza oferta Obsługa Prawna 3 Portfolio Klientów 7 Nasza oferta Obsługa Windykacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o BTE, wątpliwości interpretacyjne i orzecznictwo Dochodzenie należności przez banki po likwidacji BTE Bartosz Sierakowski,

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak

Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak adwokat Zakończenie prac legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki Ustawa Prawo Energetyczne - dotychczas wspólna dla OZE i źródeł konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Radca prawny dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Wrocław, dn. 4 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów

Ewidencja mediatorów Ewidencja ośrodków mediacyjnych i mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja ośrodków mediacyjnych Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego Dane teleadresowe 1. Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK W zespole rodzą się najlepsze rozwiązania Adwokaci Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk

Bardziej szczegółowo