Liczba doradców podatkowych. Liczba prawników. Liczba rzeczników. Liczba partnerów. zagranicznych. patentowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba doradców podatkowych. Liczba prawników. Liczba rzeczników. Liczba partnerów. zagranicznych. patentowych"

Transkrypt

1 Lp Nazwa kancelarii i dane teleadresowe Liczba osób z wykształceniem prawniczym Liczba adwokatów Liczba radców prawnych Liczba aplikantów Liczba doradców podatkowych Liczba rzeczników patentowych Liczba prawników zagranicznych Liczba partnerów Liczba osób w kancelarii ogółem Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną Języki obce, w jakich kancelaria obsługuje klientów Domański Zakrzewski Palinka Rondo ONZ Warszawa tel Wardyński & Wspólnicy Al. Ujazdowskie Warszawa tel CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta ul. Emilii Plater Warszawa tel Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Rondo ONZ Warszawa tel com Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ul. Wawelska B Warszawa tel Offi 6 Clifford Chance Janicka Namiotkiewicz Dębowski i Wspólnicy ul. Lwowska Warszawa tel SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Rondo ONZ Warszawa tel Grynhoff Woźny Maliński ul. Piękna 00-4 Warszawa tel pl KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Al. Armii Krajowej Wrocław tel Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ul. Świętojerska / Warszawa tel White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy- Kancelaria Prawna ul. Marszałkowska Warszawa tel Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy ul. Belwederska Warszawa tel Fuzje i przejęcia, prawo spółek i handlowe, bankowość i fi nanse, papiery wartościowe, rynki kapitałowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo nieruchomości, upadłościowe i naprawcze, cywilne i procedura cywilna, prawo telekomunikacyjne, karne i procedura karna, prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo pracy, antymonopolowe, ochrony konkurencji, podatkowe, transportowe i logistyka niemie cki, portugalski,, japoński, chiński Prawo gospodarcze Pełen zakres usług prawnych we wszystkich dziedzinach prawa dla przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki Bankowość i fi nanse, energetyka, projekty infrastrukturalne i fi nansowanie przedsięwzięć, papiery wartościowe, prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, antymonopolowe i ochrony konkurencji, cywilne i procedura cywilna, farmaceutyczne, handlowe,, fuzje i przejęcia, nieruchomości, podatkowe, pracy, szwedzki, technologii, outsoursingu, telekomunikacyjne i norweski mediów, transportowe i logistyka, upadłościowe i naprawcze, własności intelektualnej, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż Prawo spółek handlowych, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowe i konkurencji, procesowe, fuzje i przejęcia, podatkowe, celne, dewizowe, obsługa prawna obrotu nieruchomościami i działalność deweloperska, prawo inwestycji zagranicznych, prawo środków masowego przekazu i telekomunikacyjne, administracyjne, bankowe, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo ochrony środowiska Prawo bankowe, fi nansowe, papiery wartościowe, nieruchomości, fuzje i przejęcia, fi nansowanie projektów, ochrona środowiska, prawo energetyczne, podatki, prawo spółek, gospodarcze, handlowe, prywatyzacja, spory sądowe, prawo konkurencji, arbitraż, ubezpieczenia, prawo pracy, własności intelektualnej i przemysłowej Nabywanie i fuzje przedsiębiorstw, nieruchomości, spory sądowe i arbitraż, bankowość i fi nanse, energetyka i surowce naturalne, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, telekomunikacja i nowe technologie, podatki, farmacja, upadłość i restrukturyzacja, ochrona konkurencji, własność intelektualna, private equity/venture capital, zamówienia publiczne, prawo pracy, ochrona środowiska i zasobów wodnych Prawo telekomunikacyjne i nowych technologii, prawo gospodarcze publiczne i rynki regulowane, prawo cywilne i handlowe, fuzje i przejęcia, prawo papierów wartościowych, instrumentów fi nansowych i rynków kapitałowych, nieruchomości, prawo budowlane, własności intelektualnej, podatkowe, energetyczne, konkurencji, TSL (transport-spedycja-logistyka) spory sądowe Obsługa prawna przedsiębiorstw, prawo cywilne, spółek, gospodarcze, handlowe, upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne, zamówień publicznych, podatkowe, farmaceutyczne, budowlane, bankowe, spółdzielcze, energetyczne, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjne, własności przemysłowej, autorskie. Reprezentacja w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i arbitrażowym, dochodzenie roszczeń fi nansowych, informacja gospodarcza. ukraiński ukraiński Od ilu lat jest na rynku polskim 2 Angielski 11, Prawo korporacyjne, M&A, prawo zamówień publicznych, podatkowe, antymonopolowe, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo nieruchomości, regulacyjne, (energetyczne, telekomunikacyjne, farmaceutyczne, medyczne), prawo bankowe, zastępstwo procesowe, prawo ochrony środowiska, Unii Europejskiej, upadłościowe i naprawcze, prywatyzacji, papierów wartościowych i publicznego obrotu, reklamy i mediów, przewozowe i pocztowe, pracy i ubezpieczeń Fuzje i przejęcia (w tym private equity), bankowość i fi nanse, nieruchomości, rynki kapitałowe, podatki, postępowania sądowe i arbitrażowe, telekomunikacja i media, internet oraz własność rosysjki, intelektualna, doradztwo korporacyjne,, ubezpieczenia, fi nansowanie projektów inwestycyjnych, ochrona środowiska, prawo europejskie, rynek farmaceutyczny, prawo pracy, prawo konkurencji Prawo nieruchomości, własności intelektualnej, fuzje i przejęcia, spory sądowe i arbitraż, prawo konkurencji, handlowe, bankowe, ubezpieczeń, europejskie, energetyczne, telekomunikacyjne 8

2 Linklaters T. Komosa i Wspólnicy ul. Sienna Warszawa tel Wierzbowski Eversheds ul. Jasna 14/a Warszawa tel Lovells H. Seisler ul. Nowogrodzka Warszawa tel BSJP Legal and Tax Advice Al. Armii Ludowej Warszawa tel Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Al. Armii Ludowej Warszawa tel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria GLN (Gide Loyrette Nouel) pl. Piłsudskiego Warszawa tel Dewey & LeBoeuf (wcześniej Dewey Ballantine) Grzesiak ul. Książęca Warszawa tel Offi 20 Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz ul. Emilii Plater Warszawa tel Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy ul. Łowicka Warszawa tel T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski J. Górski ul. Jabłonowskich Kraków tel Allen & Overy A. Pędzich Rondo ONZ Warszawa tel com 24 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór i Partnerzy ul. Mickiewicza Katowice tel Röedl Jamrozy Majchrowicz-Bączyk Smagowicz-Tokarz Kancelaria Prawna ul. Prosta Warszawa tel MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY ul. Nowogrodzka Warszawa tel eld.pl 2 KPMG D.Dobkowski ul. Chłodna Warszawa tel l Zintegrowana obsługa prawna w zakresie m.in.: fuzji i przejęć, prawa cywilnego i handlowego, obrotu nieruchomościami, transakcji fi nansowych, doradztwo w zakresie prawa bankowego, procesów wejścia na giełdę, prawa papierów wartościowych, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa pracy, doradztwa podatkowego, prawa energetycznego, telekomunikacyjnego, zamówień publicznych, reprezentacji w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych szwedzki Technologie, media, telekomunikacja, prawo spółek i handlowe, procesowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, antymonopolowe i konkurencji, farmaceutyczne, bankowość i fi nanse, prawo, pracy i ubezpieczenia społeczne, zamówienia publiczne, ubezpieczenia, papiery wartościowe i rynki kapitałowe, prawa autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, venture capital i private equity, prawo upadłościowe i naprawcze, energetyczne, podatkowe, Prawo gospodarcze, pracy, cywilne, bankowe, nieruchomości i projektów nieruchomościowych, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, fi nansowe, ubezpieczeń, reasekuracji i funduszy emerytalnych, podatkowe i postępowanie czeski, podatkowe, prawo energetyczne, farmaceutyczne, ochrony środowiska, antymonopolowe i administracyjne Nieruchomości, bankowość i fi nanse, fuzje i przejęcia, ubezpieczenia, inwestycje Greenfi eld Prawo handlowe, antymonopolowe i ochrona konkurencji, podatkowe, przewozowe, logistyka, farmaceutyczne i biotechnologie, prawo własności przemysłowej, pracy, karne, Fuzje i przejęcia, bankowość i fi nanse, nieruchomości, prawo energetyczne i infrastruktura, administracja gospodarcza, prawo autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, prawo spółek i prawo handlowe,, prawo podatkowe, prawo pracy, antymonopolowe i konkurencji, spory sądowe i postępowanie rumuński arbitrażowe I 100 Fuzje i przejęcia, papiery wartościowe i rynki kapitałowe, private equity, obsługa funduszy,, domów maklerskich, bankowość i fi nanse, prawo energetyczne i fi nansowanie projektów, restrukturyzacja, prawo podatkowe, postępowania sporne, sądowe i arbitraż, własności intelektualnej i przemysłowej, prywatyzacja, prawo korporacyjne, handlowe i spółek, nieruchomości, telekomunikacyjne, technologie informatyczne, handel elektroniczny, obsługa fi rm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy Fuzje i papiery wartościowe, prawo spółek i handlowe, venture kapitel i private equity, prawo procesowe, bankowość i fi nanse, prawo podatkowe, upadłościowe i naprawcze, nieruchomości, energetyczne, antymonopolowe i konkurencji, prawo autorskie, własności przemysłowej i intelektualnej, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne Fuzje i przejęcia, prawo korporacyjne i handlowe, giełda i papiery wartościowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo reklamy, doradztwo podatkowe, prywatyzacje, restrukturyzacje i upadłości, nieruchomości, inwestycja budowlane, inwestycje majątkowe, prawo farmaceutyczne, spory sądowe, prawo pracy, administracyjne, zamówienia publiczne Prawo spółek, fuzje i przejęcia, obrót nieruchomościami, prawo podatkowe, spory sądowe i arbitrażowe, zagadnienia regulacyjne i prawo antymonopolowe Bankowość i fi nanse, prawo handlowe, prawo spółek, rynki kapitałowe, nieruchomości, Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne i procedura cywilna (spory sądowe), prawo podatkowe, pracy, energetyczne i ochrony środowiska, nieruchomości, zamówień publicznych, prawo geologiczne i górnicze, upadłościowe i naprawcze, prawo własności przemysłowej i autorskie, prawo karne i procedura karna, prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo antymonopolowe i ochrona konkurencji Bieżące doradztwo podatkowe, prawo handlowe i spółek, doradztwo strukturalne, doradztwo podatkowe przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach, ceny transferowe, postępowanie podatkowe, opracowywanie umów, reprezentacja procesowa, nabywanie nieruchomości, prawo pracy, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zabezpieczanie kredytów Prawo nieruchomości, przemysł motoryzacyjny, prawo Unii Europejskiej, media i telekomunikacja, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo bankowe i fi nansowe, spory sądowe i arbitraż, prawo pracy, konkurencji, farmaceutyczne, odpowiedzialności za produkt, prawo podatkowe, morskie Bankowość i fi nanse, prawo spółek, transakcje w zakresie obrotu nieruchomościami, prawo umów handlowych, ochrona konkurencji, prawo własności intelektualnej, IT, prawo telekomunikacyjne, prawo pracy, postępowania sądowe, prawo Unii Europejskiej Niemiecki, angielski,, szwedzki 22 lata (od 2001 jako Linklaters)

3 Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy ul. Emilii Plater Warszawa tel Prawo spółek, fuzje i przejęcia, joint venture, rynek papierów wartościowych, restrukturyzacje przedsiębiorstw, fi nansowanie projektów, energetyka, nieruchomości, bankowość i fi nanse, podatki, cła i ceny transferowe, sprawy sądowe, arbitraż, mediacja, ubezpieczenia, prawo konkurencji, ochrona środowiska, pomoc publiczna 1 2 Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Grzybowska /14 lokal 1B tel Kruk, Pasierbiak, Wasilewski i Wspólnicy ul. Solariego Warszawa tel Kochański Brudkowski i Wspólnicy ul. Fredry Warszawa tel Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Śmiała Warszawa tel www. gardocki.pl 33 Hogan & Hartson Jamka Galos Al. Jana Pawła II Warszawa tel warsawoffi 34 GESSEL Beata Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy ul. Sienna Warszawa tel gessel.com.pl com.pl 3 Traple Konarski Podrecki ul. Królowej Jadwigi Kraków tel Offi www. traple.pl 36 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło ul. 28 Czerwca 16 r. 231/ Poznań tel Pociej, Dubois i Wspólnicy. Kancelaria Adwokacka ul. Świętokrzyska Warszawa tel CWW S. Cetera, M. Węgrzyn- -Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ul. Włodkowica 10/ Wrocław tel Kancelaria Radców Prawnych Koneksja Wojciech Grochowiecki, Zdzisław Sznycer Al. Niepodległości 64 B Sopot tel Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna ul. Strusia Poznań tel com.pl 41 Łaszczuk i Wspólnicy plac Piłsudskiego Warszawa tel Kancelaria Prawnicza J. Kamieńska, B. Kazberuk, B. Niewinski, J. Wasiluk ul. Waryńskiego 6 lok Białystok tel J. Bieniak, A. Naumann, M. Wojnar i Wspólnicy ul. Sienna Warszawa tel Majchrzak Brandt i Wspólnicy ul. Grunwaldzka Poznań tel M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza ul. Królewska Warszawa tel Rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, Grunty Warszawskie, korporacyjne i handlowe, reprywatyzacje Prawo cywilne, obrót nieruchomościami, prawo telekomunikacyjne i informatyczne, prawo zamówień publicznych, transportowe, spory sądowe, prawo europejskie, sprawy korporacyjne i prawo pracy, kontraktów handlowych, budowlane, ochrony konkurencji i konsumentów, karne gospodarcze czeski, słowacki Prawo spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, prawo własności intelektualnej, autorskie, mediów, reprezentacja w sporach sądowych i arbitrażowych, prawo antymonopolowe i konkurencji, prawo farmaceutyczne, pracy, podatkowe, transportowe, zamówień publicznych Prawo cywilne i gospodarcze, prawo handlowe, upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, obrotu i gospodarki nieruchomościami, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawo bankowe, wekslowe, budowlane, administracyjne, ochrony konkurencji i konsumentów, prawo karne Pełna gama usług prawnych (poza prawem karnym). W 2006 roku największe przychody kancelaria wypracowała w ramach praktyki M&A (Fuzje i przejęcia) portugalski, słoweński Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo papierów wartościowych, własności przemysłowej i autorskie, nieruchomości, antymonopolowe i ochrony konkurencji, podatkowe, pracy, cywilne i procedura cywilna, karne i procedura karna, administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, zamówienia publiczne Prawo własności intelektualnej, nowych technologii, konkurencji i antymonopolowe, obrotu nieruchomościami, gospodarcze, arbitraż i spory sądowe Prawo cywilne, procesowe, spółek handlowych, papierów wartościowych, obrotu giełdowego, własności intelektualnej, autorskie, administracyjne, podatkowe, pracy, gospodarki nieruchomościami, celne, karne skarbowe, spółdzielcze, ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej, postępowanie egzekucyjne, prawo obrotu gospodarczego Niemiecki, angielski, czeski Kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, prawo gospodarcze i handlowe, spory sądowe, obrót nieruchomościami, media, telekomunikacja, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo karne (w tym spory skarbowe) Prawo energetyczne, prawo nieruchomości, spory sądowe, fuzje i przejęcia, prawo handlowe i korporacyjne, zamówienia publiczne, prawo podatkowe, prawo karne, ubezpieczenia gospodarcze Prawo handlowe, prawo cywilne, wekslowe, fi nansowe, nieruchomości, prawo bankowe, prawo upadłościowe i naprawcze, zamówienia publiczne Prawo administracyjne i gospodarcze, M&A, prawo handlowe, obrót nieruchomościami, spory i arbitraż, kontrakty, prawo pracy, ochrona danych osobowych, doradztwo inwestycyjne, prawo ochrony środowiska Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, prawo własności intelektualnej i nowych technologii, prawo podatkowe, spory sądowe (cywilne i gospodarcze), arbitraż, prawo Unii Europejskiej, prawo korporacyjne, kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia, prawo pracy Prawo cywilne, prawo handlowe, gospodarcze, bankowe, podatkowe, administracyjne (w tym dot. samorządu terytorialnego), zamówień publicznych, pracy, autorskie, karne Prawo spółek i handlowe, mediacje i negocjacje handlowe, nieruchomości, zamówienia publiczne, prawo procesowe, papiery wartościowe i rynki kapitałowe Prawo handlowe, inwestycje, fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, telekomunikacyjne, energetyczne, prawo Unii Europejskiej Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo bankowe i ubezpieczeniowe, antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo nieruchomości, upadłościowe i naprawcze, własności przemysłowej i autorskie, prawo telekomunikacyjne, administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo pracy, podatkowe,

4 Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych ul. Stągiewka / Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrakty handlowe, prawo korporacyjne, spory sądowe (cywilne Gdańsk tel i gospodarcze), arbitraż, prawo podatkowe, celne, pl dewizowe, łączenia i przejęcia, prywatyzacja, restrukturyzacja niderlandzki 4 Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy ul. Staszica 2/ 60-2 Poznań tel www. urowska.com.pl 48 Wódkiewicz Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Stoisława Szczecin tel wodkiewicz.sosnowski.top.pl 4 Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór Adwokaci ul. Dietla 0/ Kraków tel Krawczyk i Wspólnicy al. Armii Ludowej Warszawa tel legal.com 1 Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka ul. Podwale 3/ Warszawa tel pl 2 KROTOSKI-ADWOKACI ul. Nowowiejskiego 8/ Poznań tel Euler Hermes Anna Kozińska Kancelaria Prawna ul. Domaniewska 0 b Warszawa tel Celichowski Szyndler- -Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Szkolna / Poznań tel Żukowski i Partner Kancelaria Radców Prawnych ul. Wiejska Warszawa tel www. zuklaw.pl 6 Kancelaria Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz ul. Mielżyńskiego 20/G Poznań tel Kancelaria GFKK Grzybczyk Fuchs Kałuża Kamiński Radcy Prawni ul. Chorzowska Katowice tel Prawo spółek, działalności gospodarczej, podatkowe i celne, bankowe i dewizowe, obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, własności przemysłowej i autorskie, konkurencji i antymonopolowe, spory sądowe, prawo upadłościowe i naprawcze, mediacja i arbitraż gospodarczy, prawo zamówień publicznych, windykacji i egzekucja należności, prawo żywnościowe, rolne i ochrony środowiska Prawo handlowe, cywilne, energetyczne, ubezpieczeniowe, bankowe, podatkowe, zamówień publicznych, administracyjne, spółdzielcze, autorskie Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny, prawo handlowe, gospodarcze, prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, prawo procesowe, własności intelektualnej i nowych technologii, prawo pracy Prawo nieruchomości, korporacyjne, podatkowe, zamówień publicznych, fi nansowe, reklamy i mediów, postępowania sądowe, prawo własności intelektualnej, zobowiązań, pracy, upadłościowe i naprawcze, farmaceutyczne Prawo nieruchomości, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne i procedura cywilna Prawo nieruchomości, odszkodowania, obsługa inwestycji budowlanych, prawo ochrony środowiska, obrona karna biznesu, własność intelektualna, prawo konkurencji Prawo cywilne, handlowe, upadłościowe i naprawcze, ubezpieczeniowe, podatkowe, międzynarodowe, karne, własności intelektualnej Przygotowywanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe, nieruchomości, kontrakty handlowe, łączenia i przejęcia, prywatyzacja, restrukturyzacja, spory sądowe (cywilne, gospodarcze i rodzinne) oraz arbitraż, prawo pracy, obrona karna także w postępowaniach karnych skarbowych, prawo administracyjne, bankowe i fi nansowe, upadłościowe i naprawcze, własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji i antymonopolowe Nieruchomości, M&A, prawo własności intelektualnej, spory sądowe, kontrakty handlowe, postępowanie administracyjne Prawo bankowe, ubezpieczeniowe, spółdzielcze, obrotu nieruchomościami, cywilne, gospodarcze, spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, cywilne i procedura cywilna, własności przemysłowej i autorskie, prawo pracy czeski, litewski japoński Prawo handlowe, cywilne, pracy Fuzja (w 2004 roku) dwóch kancelarii, działajacych od 1 lat 6 8 SWWB Kancelaria Prawna Sitna-Waliduda-Wrzesiński- Byra ul. Podwale 36a Wrocław tel Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, spory sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne), prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, przekształcenia przedsiębiorstw, prawo bankowe i fi nansowe, nieruchomości Angielski 10 GINTOWT Adwokaci Radcowie ul. Nowogrodzka 1 lok Warszawa tel MEISSNER & PARTNERZY Radcowie Prawni ul. Reymonta Opole tel Kancelaria Radców Prawnych Jasiński i Jatczak ul. 3 Maja 4/ Poznań tel V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr Kancelaria Radców Prawnych CASUS ul. Buska / Wrocław tel Lis i Partnerzy Adwokaci pl. Wolności, 0-01 Wrocław tel Prawo cywilne i gospodarcze, prawo obrotu nieruchomościami, prawo pracy, prawo autorskie i dziedziny pokrewne, prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych Prawo spółek i prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo procesowe (administracyjne, cywilne, sądowoadministracyjne), nieruchomości i prawo budowlane, prawo energetyczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówienia publiczne, mediacje i negocjacje handlowe, prawo antymonopolowe i konkurencji Prawo umów, zamówienia publiczne, prawo handlowe, fuzje, przejęcia i przekształcenia, postępowanie sądowe, prawo medyczne, własności intelektualnej, pracy, konkurencji, podatkowe Kontrakty handlowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, fuzje, przejęcia, spory sądowe, prywatyzacja, projekty infrastrukturalne, prawo administracyjne, pracy, handlowe, europejskie Prawo prywatne: cywilne, gospodarcze, budowlane, pracy, korporacyjne, własności intelektualnej, karne, przestępstwa gospodarcze, prawo publiczne: zamówienia publiczne niderlandzki 13 4

5 Sójka & Maciak Adwokaci ul. Litewska 3/ Poznań tel Offi com, Prawo spółek, własności przemysłowej, farmaceutyczne, cywilne gospodarcze, ochrony konkurencji, cywilne i procedura cywilna, administracyjne, pracy, podatkowe, telekomunikacyjne, transportowe i logistyka 4, 6 Kuczek Maruta i Wspólnicy al. Słowackiego Kraków tel pl 66 Kancelaria Radców Prawnych Zacharczuk Prokopowicz i Wspólnicy ul. Mickiewicza Białystok tel Nowosielski Gotkowicz i partnerzy Adwokaci i radcy prawni ul. Targ Drzewny 3/ Gdańsk tel offi 68 Synoradzki Bentkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie ul. Mickiewicza Katowice tel Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy pl. Staszica Wrocław tel Kancelaria Prawna Frączyk & Frączyk ul. Moniuszki 1/ Kraków tel PORWISZ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI ul. Parkowa Kraków tel Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni ul. Ogrodowa A Warszawa tel Synowiec Łopatowski Sobusiak Wierchowicz Adwokacka Spółka Partnerska ul. Szkolna Gorzów Wlkp tel t.pl t.pl 4 Młynarczyk Puchała Kancelaria Radców Prawnych ul. Kościuszki 22/ Gliwice tel Rachelski & Wspólnicy Kancelaria Prawnicza ul. Żurawia Warszawa tel Grygorowicz- Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski Kancelaria Prawna ul. Ogrodowa 1A Warszawa tel Grudzień, Kalinka, Pardus i Partnerzy adwokaci ul. Rynek Rzeszów tel Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska ul. Tuwima 2/ Szczecin tel com.pl von Zanthier Kancelaria Prawnicza ul. Garbary Poznań tel Talarczyk i Mocko ul. Fabryczna Tychy tel Prawo nowych technologii, zamówienia publiczne, audyty prawne, obsługa prawna podmiotów zagranicznych, nieruchomości, prawo cywilne, sprawy korporacyjne, ochrona własności intelektualnej i danych osobowych, inwestycje kapitałowe, prawo pracy, podatkowe, postępowania sądowe i administracyjne Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo gospodarcze, handlowe, podatkowe, pracy, administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo nieruchomości, prawo karne i procedura karna, prawo administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo własności przemysłowej i autorskie, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo telekomunikacyjne, prawo antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo podatkowe, prawo transportowe i logistyka Prawo spółek, handlowe, fi nansowe, prowadzenie sporów sądowych, prawo karne, cywilne, farmaceutyczne, rodzinne, administracyjne, spółdzielcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, autorskie, rolne i żywnościowe, gospodarowanie mieniem komunalnym, gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo nieruchomości, pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska, gospodarka odpadami, prawo bankowe, handlowe, fuzje i przejęcia, prawo nowych technologii Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo autorskie i wlasności przemysłowej, telekomunikacyjne, karne i procedura karna, administracyjne i postępowania administracyjnego, prawo pracy, antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo podatkowe, prawo transportowe i logistyka Prawo spółek i umów w obrocie gospodarczym, prawo podatkowe, mediów i reklamy, własności intelektualnej, procesy inwestycyjne, ochrona dóbr osobistych, prawo komputerowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, spory sądowe (gospodarcze i cywilne) Prawo handlowe, korporacyjne, rynek kapitałowy, fi nansowy, transakcje kapitałowe, M&A, instrumenty fi nansowe, prawo konkurencji, nieuczciwa konkurencja, ochrona konsumenta, prawo pracy, autorskie, własność intelektualna, patenty, znaki towarowe, reklama, spory, postępowanie administracyjne, podatkowe, zamówienia publiczne, prawo budowlane, nieruchomości Prawo karne, cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe, pracy Angielski 11 szwedzki ( lat w formie spółki) Prawo i procedura cywilna, prawo handlowe, fuzje 6 i przejęcia, prawo administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo pracy, upadłościowe i naprawcze, prawo papierów wartościowych, energetyczne, budowlane, podatkowe Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne Angielski i procedura cywilna, prawo pracy, nieruchomości, własności przemysłowej, autorskie, upadłościowe i naprawcze, administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, podatkowe Prawo gospodarcze, cywilne, farmaceutyczne, pracy, administracyjne, podatkowe, antymonopolowe, konkurencji, własności intelektualnej, zamówień publicznych, rodzinne Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo własności przemysłowej i autorskie, prawo karne i procedura karna, prawo antymonopolowe i ochrony konkurencji, prawo spółdzielcze Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo nieruchomości, prawo pracy Postępowania cywilne i administracyjne, prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia, przekształcenia, prawo egzekucyjne, własności intelektualnej i przemysłowej, prawo podatkowe (też międzynarodowe), prawo konkurencji, pracy, transportowe, upadłościowe, ubezpieczeń Nieruchomości, prawo administracyjne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo spółdzielcze, konsumenckie 1, Angielski 11 Angielski

14 MAJA 2015 111 (10 140) 13. EDYCJA NAJLEPSI PRAWNICY, NAJWIĘKSZE FIRMY, WIODĄCE TRANSAKCJE RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

14 MAJA 2015 111 (10 140) 13. EDYCJA NAJLEPSI PRAWNICY, NAJWIĘKSZE FIRMY, WIODĄCE TRANSAKCJE RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 111 (10 140) 14 MAJA 2015 13. EDYCJA NAJLEPSI PRAWNICY, NAJWIĘKSZE FIRMY, WIODĄCE TRANSAKCJE RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2015 2 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 14 MAJA 2015 Kryteria i metodologia Wielkość,

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

NASZE FIRMY CZŁONKOWSKIE

NASZE FIRMY CZŁONKOWSKIE ACC1Ó Agència de suport a l Empresa Catalana Przedstawicielstwo w Polsce Branża: Consulting ACC1Ó, Agencia de Suport a l Empresa Catalana, utworzona w maju 2010 r. przez Parlament Katalonii w wyniku fuzji

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

RAPORT PSPP RAPORT. Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 2014

RAPORT PSPP RAPORT. Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 2014 1 RAPORT Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 014 RAPORT Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 014 3 Spis treści Wstępne słowo O badaniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C.

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C. WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Imię i nazwisko mediatora, wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ wrzesień 2014

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ wrzesień 2014 lp NAZWA FIRMY ADRES, TEL./ FAX, WWW PEŁNOMOCNIK PROFIL DZIAŁALNOŚCI 51-416 WROCŁAW 1 ul. Kwidzyńska 6 Produkcja włókien chemicznych i materiałów 3M POLAND MANUFACTURING tel. 71 32 48 247, 201 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ STYCZEŃ 2015

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ STYCZEŃ 2015 lp. NAZWA FIRMY ADRES, TEL./ FAX, WWW PEŁNOMOCNIK PROFIL DZIAŁALNOŚCI 51-416 WROCŁAW 1 ul. Kwidzyńska 6 Produkcja włókien chemicznych i materiałów 3M POLAND MANUFACTURING tel. 71 32 48 247, 201 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

www.grupastrategia.com Grupa Strategia

www.grupastrategia.com Grupa Strategia www.grupastrategia.com Grupa Strategia Strategic Planning Corporate Governance Business Development Corporate Finance Audit Tax Legal Services Real Estate Civil Engineering Expertise IT Consulting Training

Bardziej szczegółowo

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ Wybrane publikacje prasowe 2007/2008 Gazeta Prawna, 13 maja 2008 Negotiation Workshop Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (SPA), we współpracy z kancelarią

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo