UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 25 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 1. W ramach programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim przyjmuje się Sołeckie Strategie Rozwoju stanowiące załączniki do uchwały: 1. Sołecka Strategia Rozwoju wsi Szklarnia załącznik nr Sołecka Strategia Rozwoju wsi Domaszków załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

2 Uzasadnienie Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w programie Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim, do którego przystąpiła dnia 3 marca 2009 r. w drodze uchwały nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu, z późniejszymi zamianami. Strategie opracowane zostały na warsztatach planowania w procesie odnowy wsi, dla grup odnowy wsi, które odbyły się w dniach maja 2015 r, w Domaszkowie. Sołecka Strategia Rozwoju wsi Szklarnia przyjęta została uchwałą nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego z dnia r, natomiast wsi Domaszków uchwałą nr 2/2015 z dnia r. Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

3 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SZKLARNIA czerwiec 2015 r. 1 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

4 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: Grupa Odnowy wsi Szklarnia: Barbara Mańkowska Andrzej Leki Agnieszka Leka Eugeniusz Calów Warsztaty z cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzili: Moderatorzy Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej 1. Edyta Mulka - Gonera 2. Jolanta Beker SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ, ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY MIĘDZYLESIE 2 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 2

5 Spis treści: Współautorzy opracowania Spis treści 3 Analiza zasobów Analiza SWOT...7 Analiza potencjału rozwojowego wsi...8 Wizja odnowy i rozwoju wsi...9 Program krótkoterminowy odnowy wsi...10 Plan i program odnowy wsi Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński Znaczenie zasobu Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż niające 3 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 3

6 Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeźby terenu stan środowiska walory klimatu walory szaty roślinnej cenne przyrodniczo obszary lub obiekty świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) wody podziemne Krajobrazowe: -góry -łąki/pola naturalne, czyste górski -konwalia, -czosnek niedźwiedzi -śnieżyce wiosenne -wawrzynek wilcze łyko -zawilce -niezapominajka cenne przyrodnicze: -starodrzew -tuje -dęby -żonkile -modrzew Fauna: -sarny -dziki -kuropatwy -bociany -jastrzębie -borsuki -staw -strumyk -wody źródlane gleby kopaliny -bielice IV, V i VI klasa walory geotechniczne Kulturowy walory architektury walory przestrzeni wiejskiej publicznej walory przestrzeni wiejskiej prywatnej architektura: -kościół -kapliczki -kaplica pogrzebowa przykościelna -poniemieckie budynki -sklep -kościół barokowy pw. św. Floriana -świetlica wiejska -plac zabaw przy świetlicy wiejskiej zabytki i pamiątki historyczne osobliwości kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu święta, odpusty, pielgrzymki tradycje, obrzędy, gwara legendy, podania i fakty historyczne zabytki i pamiątki: -poniemieckie groby -kościół pw. św. Floriana miejsca kultu: -kościół -kaplica cmentarna wydarzenia religijne: -odpust św. Floriana -wielkanocne -dożynki Gwara: Majątek dot. zabudowań mieszkalnogospodarczych Szklarnia 26; Na Janeczka dot.zabudowań P.Zoszczak przekazy literackie 4 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 4

7 ważne postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy specyficzne potrawy -sery wędzone -nalewki dawne zawody -kowal zespoły artystyczne, twórcy Obiekty i tereny działki pod zabudowę mieszkaniową 20 działek budowlanych działki pod domy letniskowe działki pod zakłady usługowe i przemysł pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysłowe tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Usługi ogólnobudowlane ; usługi leśne i transportowe. Stodoły, pomieszczenia gospodarcze Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów sale spotkań, świetlice, kluby miejsca uprawiania sportu miejsca rekreacji ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne szkoły przedszkola biblioteki placówki opieki społecznej placówki służby zdrowia plac przy świetlicy Świetlica wiejska stawy rybne tak wodociąg kanalizacja Infrastruktura techniczna drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi, oświetlenie chodniki, parkingi przystanki Przystanek autobusowy (2) sieć telefoniczna i dostępność internetu dostateczna telefonia komórkowa Telefonia komórkowa inne Gospodarka, rolnictwo miejsca pracy (gdzie, ile? ) znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich produkty gastronomia miejsca noclegowe gospodarstwa rolne uprawy hodowle możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne Usługi Leśne; Roboty Ogólnobudowlane; Usługi Transportowe 5 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 5

8 zasoby odnawialnych energii Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę środki wypracowywane Fundusz sołecki, PAOW, GFPiRPA Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci Przedsiębiorcy, sponsorzy Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych Pracownicy nauki Związki i stowarzyszenia -sołtys -proboszcz usługi: -Zakład Usług Leśnych (Leki K.), Nadleśnictwo Międzylesie, BS Międzylesie -firma Kostar Ogólnobudowlana J.Łysiak -nauczyciele -farmaceuta Stowarzyszenie Aktywni dla wsi Szklarnia Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Współpraca zagraniczna i krajowa Publikatory, lokalna prasa Książki, przewodniki Strony www ANALIZA SWOT MOCNE 1-świetlica wiejska S 2-kościół,cmentarz S 3-sklep S 4-trzy firmy prywatne B SŁABE 1- zły stan dróg S 2- brak wodociągu i kanalizacji S 3- brak gazociągu S 4- brak boiska sportowego S 6 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 6

9 5-działki budowlane S 6-obecność Stowarzyszenia Aktywni dla wsi J 7-organizacja imprez B 8-atrakcyjne położenie geograficzne wsi T 9-fundusz sołecki, PAOW, GFPiRPA B 10-tereny pod rozwój infrastruktury gminnej S 5- brak rozwoju turystycznego B 6- zbyt mały parking przy świetlicy wiejskiej S 7- mała ilość zatoczek wzdłuż drogi przez wieś J SZANSE 1-zbyt na produkty rolne B 2-szlaki turystyczne S 3-stawy łowiskowe S 4-bliskość do R.Czech, miejsca pracy B 5-rozwój agroturystyki T ZAGROŻENIA 1- zbyt mała aktywność społeczna T 2- duże bezrobocie B 3- anomalie pogodowe J 4- wyludnianie się wsi J Analiza potencjału rozwojowego wsi SILNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA 2 7 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 7

10 ,2,3,5,10,1,2,3,4,5,2,3, 6,7,3,4 ( = ) obszar obojętny, otoczenie nie sprzyja ( = ) + Obszar obojętny, otoczenie sprzyja 8,5,1, ,7,9,5,1,4,2 ( +) + obszar silny, otoczenie sprzyja (+) = obszar silny, otoczenie obojętne Wizja odnowy i rozwoju wsi Szklarnia Szklarnia miodem i mlekiem płynąca 8 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 8

11 Szklarnia - mała, piękna wieś, w której wypoczniesz po ciężkim dniu, a cisza i spokój przywrócą ci siły. Wieś, która odpowie na twoje potrzeby społeczne i kulturowe, natomiast w utrzymaniu sprawności fizycznej pomoże ci wielofunkcyjne boisko sportowe. Tutaj zobaczysz jak pięknie zintegrowani są mieszkańcy wsi. Program krótkoterminowy odnowy wsi - Szklarnia Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Punktacja Hierarchia 9 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 9

12 (nazwa) Co nas najbardziej zintegruje? WSPÓLNA ZABAWA Dzień Kobiet Andrzejki Opłatek Organiz acyjnie Tak Finanso wo tak 12 III Na czy nam najbardziej zależy? ESTETYKA I WYGLĄD WSI Sadzenie kwiatów, krzewów tak nie 20 I Co nam najbardziej przeszkadza? BRUDNE ROWY Czyszczenie rowów tak tak 16 II Co najbardziej zmieni nasze życie? KOMUNIKA- CJA MIĘDZY LUDZKA Stworzenie strony internetowej tak tak 4 V Co nam przyjdzie najłatwiej? SPRZĄTANIE WSI Zakup narzędzi pomocniczych tak nie 8 IV 10 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 10

13 Plan i program odnowy wsi - Szklarnia na lata Wizja wsi: Szklarnia - mała, piękna wieś, w której wypoczniesz po ciężkim dniu, a cisza i spokój przywrócą ci siły. Wieś, która odpowie na twoje potrzeby społeczne i kulturowe, natomiast w utrzymaniu sprawności fizycznej pomoże ci wielofunkcyjne boisko sportowe. Tutaj zobaczysz jak pięknie zintegrowani są mieszkańcy wsi. 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 3. Co nam może 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? przeszkodzić? Bariery ATUTY Słabe strony jakie Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? ZASOBY Silne strony i szanse wyeliminujemy Czego użyjemy? jakie wykorzystamy Zagrożenia Czego unikniemy? A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Podtrzymanie tradycji - Kościół - plac przy świetlicy Doświadczenie organizacja wyroby wiejskie Anomalie pogodowe Festyn św Floriana Sprzedaż produktów lokalnych Dożynki Gminne Stoły Wielkanocne Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 11 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 11

14 B. STANDARD ŻYCIA 1. Poprawa aktywności Tereny pod zabudowę 2. integracja mieszkańców Duże zaangażowanie mieszkańców - Brak funduszy Budowa boiska sportowego Wyposażenie świetlicy Organizacja zawodów sportowych Tenis stołowy Piłka siatkowa Piłka koszykowa Wędkowanie- zawody C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. poprawa bezpieczeństwa Działki gminne przylegające do drogi Tereny pod rozwój infrastruktury Brak funduszy Budowa drogi, zatoczki, chodników Modernizacja oświetlenia D. BYT 1. Stworzenie warunków do pozyskiwania dodatkowych dochodów Piękne widoki, położenie wsi mieszkańcy Brak rozwoju turystycznego Promocja agroturystyki Szkolenia z zakresu prowadzenia agroturystyki i tworzenia produktów lokalnych Szkolenia nt. pozyskiwania funduszy unijnych 12 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 12

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI Szklarnia: Droga przez wieś 13 Gmina Miedzylesie Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 13

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świetlica wiejska Przydrożna kapliczka 14 Gmina Miedzylesie Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 14

17 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DOMASZKÓW czerwiec 2015r. Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

18 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: Grupa Odnowy wsi Damaszków: Małgorzata Serafinowicz Magdalena Jóźwiak Mieczysław Szarłowski Maria Grajnert Krzysztof Grajnert Krzysztof Jarząb Warsztaty z cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzili: Moderatorzy Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej 1. Edyta Mulka - Gonera 2. Jolanta Beker SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ, ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY MIĘDZYLESIE 2 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 2

19 Spis treści: Współautorzy opracowania...2 Spis treści..3 Analiza zasobów Analiza SWOT...9 Analiza potencjału rozwojowego wsi...10 Wizja odnowy i rozwoju wsi...11 Program krótkoterminowy odnowy wsi...12 Plan i program odnowy wsi Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 3

20 ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Małe Znaczenie zasobu Duże Wyróż niające Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeźby terenu - Panorama Sudetów - Łąki - Pola - Lasy - Widok na Masyw Śnieżnika - Widok na Górę Igliczną - Widok na Trójmorski Wierch - Widok na Czarną Górę stan środowiska Klimat Górski walory klimatu Bardzo Dobre walory szaty roślinnej Wyróżniające cenne przyrodniczo obszary lub obiekty świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Aleja Lipowa - Pszczoły - Sarny - Kozy - Krowy - Dzikie kaczki - Bydło Szkockie - Farma kur - Czarne kaczki - Kaczki Francuskie - Konie - Ptactwo ozdobne - Perliczki - Byki - Gołębie - Żmije - Dziki - Bociany - Staw - Rzeki - Rów melioracyjny - Potok wody podziemne - Studnie Głębinowe gleby - IIIa do - Va kopaliny walory geotechniczne 4 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 4

21 Kulturowy walory architektury - Kościół pw św. Mikołaja - Kaplica grobowa przykościelna - Budynki poniemieckie - Budynek po byłym sierocińcu - Cmentarz - Przydrożne kapliczki, krzyże - Przydrożne Figury Św. - Dom Dziecka walory przestrzeni wiejskiej publicznej - Zabudowa łańcuchowa wzdłuż dróg walory przestrzeni wiejskiej prywatnej zabytki i pamiątki historyczne - Zadbane obejścia budynków - Kościół - Kaplica - Cmentarz - Figurki Przydrożne osobliwości kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu święta, odpusty, pielgrzymki tradycje, obrzędy, gwara - Odpust św. Mikołaja - Kościół pw św. Mikołaja - Dożynki Wiejskie - Odpust - Mikołajki - Turniej Szachowy - Turnieje Piłki Nożnej - Dzień Dziecka - Zawody Strażackie - Dożynki - Tradycje Wielkanocne - Choinka - Odpust św. Mikołaja - Zjazd Motocyklistów przy Domu Dziecka - Grillowanie legendy, podania i fakty historyczne - Legenda o diabelskim koniu przekazy literackie - Książka o Szkole Domaszkowskiej ważne postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy specyficzne potrawy - Pierogi Domaszkowskie dawne zawody zespoły artystyczne, twórcy - Młynarz - Piekarz - Kowal - Rzeźnik - Szewc - Dekarz - Organista - Koło Młodych Gospodyń - Zespół Dziecięcy DOBRODUSZKI - Grupa Taneczna - Kantorka Kościelna działki pod zabudowę mieszkaniową Obiekty i tereny - Wzdłuż dogi kajowej - Wzdłuż istniejącej zabudowy 5 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 5

22 działki pod domy letniskowe działki pod zakłady usługowe i przemysł pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysłowe tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) - Młyn - Kuźnia - Stodoły - Spichlerze - dawna młynówka Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów - Boisko Sportowe - Dom Kultury - Pergole - plac zabaw przy Przedszkolu sale spotkań, świetlice, kluby - Dom Kultury - Filia miejsca uprawiania sportu - Boisko Sportowe - obiekt sportowy Orlik miejsca rekreacji ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne - Plac Zabaw przy Przedszkolu - teren za Domem Kultury - teren przy boisku sportowym - Ścieżki rowerowe - Szlak żółty, czerwony, niebieski szkoły - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przedszkola - Przedszkole biblioteki - Biblioteka - filia placówki opieki społecznej - Dom Dziecka placówki służby zdrowia - Ośrodek Zdrowia - Apteka Infrastruktura techniczna wodociąg - Wodociąg kanalizacja - Kanalizacja osiedlowa drogi (nawierzchnia, oznakowanie - Droga Krajowa z przylegającym chodnikiem oświetlenie) - Zaplanowana obwodnica - 5 ulic asfaltowych z nazewnictwem - Latarnie uliczne chodniki, parkingi - 3 parkingi - chodniki przystanki - 5 przestanków sieć telefoniczna i dostępność internetu - istnieje telefonia komórkowa - antena telefonii komórkowej inne - rozdzielnia telefonii stacjonarnej - transformatory Gospodarka, rolnictwo Miejsca pracy (gdzie, ile? ) - Ferma kur - Tartak - Składnica drewna - Gminna Spółdzielnia SCH - Zespół Szkolny - Dom Dziecka - Dom Kultury - Biblioteka 6 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 6

23 - Ośrodek Zdrowia - Spółdzielnia Mieszkaniowa - sklepy/hurtownie prywatne/zakłady usługowe znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty - Hurtownia Budowlana - Sklep Motoryzacyjny - Piekarnia - Masarnia - Tartak - Apteka - Sklepy Spożywcze - Warsztaty Samochodowe gastronomia miejsca noclegowe - Agroturystyka gospodarstwa rolne - Dużo uprawy hodowle - Zboża i rośliny oleiste - Ziemniaki - Maliny możliwe do wykorzystania odpady - Słoma produkcyjne zasoby odnawialnych energii Tak w małym stopniu Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę - Fundusz Sołecki, PAOW, GFPiRPA środki wypracowywane - Sponsorzy wewnętrzni - Sponsorzy zewnętrzni Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi - ks proboszcz, pedagodzy, architekci, informatycy Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą - Burmistrz Tomasz Korczak - Himalaista Mariusz Grudzień - Kick Bokser Przemysław Saleta, Dariusz Rutkowski Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci - Uniwersytet Wrocławski - Uniwersytet Jagielloński - Wyższa Szkoła Medyczna w Opolu - Akademia Sztuk Pięknych - Akademia Medyczna - Politechnika Wrocławska - Osoby zaangażowane w rozwój i społeczność wsi - organizatorzy imprez i akcji : KOŁO MŁODYCH GOSPODYŃ WIEJSKICH, STOWARZYSZENIE, STRAŻACY, KLUB SPORTOWY, DOM KULTURY, RADA SOŁECKA Przedsiębiorcy, sponsorzy - Tartaki Osoby z dostępem do Internetu _ Większość mieszkańców korzysta z i umiejętnościach informatycznych internetu - Informatycy, fotograficy X Pracownicy nauki 7 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 7

24 Związki i stowarzyszenia - Stowarzyszenia - Strażacy - Pszczelarze - Związek hodowli bydła - Klub sportowy Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) - strona internetowa DOMASZKÓW WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA - Gazetka Parafialna Niedzielnik X Współpraca zagraniczna i krajowa Książki, przewodniki Strony www Publikatory, lokalna prasa - Informator Gminny - Książka o szkole - Gazetka parafialna Niedzielnik X 8 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 8

25 ANALIZA SWOT MOCNE 1.Atrakcyjne położenie geograficzne - T 2. Obecność kościoła i cmentarza - S 3. Boisko, pergole, " ORLIK " - S 4. Dom Kultury - S 5. Osoby zaangażowane w rozwój i społeczność wsi - J 6. Fundusz Sołecki, PAOW, GFPiRPA - B 7. Połączenie komunikacyjne - J 8. Działki budowlane - B 9. Parkingi - S 10. Strona internetowa FACEBOOK - B 11. Tereny pod trasy spacerowe - S 12. Organizacja imprez podtrzymujących tradycje kulturowe i religijne - T 13. Obecność przedsiębiorców - B 14. Aktywne Stowarzyszenie i inne organizacje - T 15. Szkoła, Przedszkole, Gimnazjum, Biblioteka - S 16. Przechodnia lekarska i apteka - S 17. Obecność sklepów - S 18. Dbanie o estetykę wsi - T 19. Aktywne zajęcia fitness dla dzieci i dorosłych - T 20. Duża liczba ludzi o zdolnościach kulinarnych - B SŁABE 1. Stan dróg - S 2. Częściowy brak wodociągowania wsi - S 3. Brak gazociągu - S 4. Częściowy brak Kanalizacji - S 5. Brak punktu gastronomicznego - S 6. Mała integracja części mieszkańców wsi - J 7. Niewystarczające oświetlenie pobocznych dróg - S 8. Zbyt mała aktywność społeczna - J 9. Brak funduszy na siłownie - S 10. Duże natężenie ruchu na drodze krajowej - S 11. Brak witaczy - T SZANSE 1. Bliskość Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej - B 2. Bliskość Republiki Czeskiej ( miejsca pracy ) - B 3. Dobra komunikacja - B 4. Blisko położone atrakcje turystyczne - B 5. Dobra współpraca z gminą - J ZAGROŻENIA 1. Duże bezrobocie - B 2. Ruchliwa i zniszczona droga powiatowa - S 3. Skomplikowane przepisy prawne - B 4. Migracja młodych ludzi do miast i za granice - B 9 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 9

26 Analiza potencjału rozwojowego wsi Domaszków D `Domaszków SILNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA ,2,3,4,5,7,9,10, 2 2,3,4,9,11,15,16,17 5,76,8,5 6,8 ( + ) obszar silny, otoczenie sprzyja ( + ) - Obszar obojętny, otoczenie nie sprzyja 5 1, 12,14,18,19, ,8,10,13,20,1,2,3,4, 1 1,3,4 ( +) = 2 0 obszar silny, otoczenie obojętne ( + ) = obszar silny otoczenie obojętne 10 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 10

27 Wizja odnowy i rozwoju wsi DOMASZKÓW SŁONECZNY DOMASZKÓW - WIOSKA PEŁNA KWIATÓW Domaszków wieś, w której bez względu na wiek można aktywnie i w przyjaznym klimacie spędzić wolne chwile. Miejscowość z pięknym mini parkiem, siłownią na wolnym powietrzu, ławeczkami i stolikami na chwilowy spoczynek, miejscem na ognisko oraz pergolą pod którą, jeśli tylko zechcesz potańczysz w rytmie dla ciebie pasującym. A jeśli dbasz o swoją sprawność ruchową, to zapraszamy na trasy nordic walking i ścieżki rowerowe. 11 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 11

28 Program krótkoterminowy odnowy wsi Domaszków Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu (nazwa) Co nas najbardziej zintegruje? Na czy nam najbardziej zależy? LETNI FESTYN NA ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE WSI Zabawa dla mieszkańców konkursy i zabawy dla dzieci, lepienie pierogów Systematyczne dbanie o czystość, koszenie, pielenie, podlewanie kwiatów Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Organi Finanso zacyjnie wo TAK NIE 14 TAK TAK 12 Punkt acja Hierar chia I IV Co nam najbardziej przeszkadza? Co najbardziej zmieni nasze życie? BRUDNE ROWY WSPÓŁPRACA MIESZKAŃCÓW PRZY PRACACH SPOŁECZNYCH Posprzątanie i wyczyszczenie rowów Postawienie koszy na śmieci Mobilizacja mieszkańców do wspólnej pracy społecznej TAK NIE 14 TAK TAK 13 II III Co nam przyjdzie najłatwiej? REKLAMA WSI POWSTANIE POMNIKA SIEWCY Aktualizowanie notatek i wiadomości na temat Wsi na stronie internetowej. Promowanie pomnika: ulotki, widokówki TAK TAK TAK TAK 7 V 12 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 12

29 Pan i program odnowy wsi - DOMASZKÓW na lata Wizja wsi: Domaszków - wieś, w której bez względu na wiek można aktywnie i w przyjaznym klimacie spędzić wolne chwile. Miejscowość z pięknym mini parkiem, siłownią na wolnym powietrzu, ławeczkami i stolikami na chwilowy spoczynek, miejscem na ognisko oraz pergolą pod którą, jeśli tylko zechcesz potańczysz w rytmie dla ciebie pasującym. A jeśli dbasz o swoją sprawność ruchową, to zapraszamy na trasy nordic walking i ścieżki rowerowe. 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 3. Co nam może 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? przeszkodzić? Zasoby których użyjemy ATUTY Silne strony jakie wykorzystamy A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Integracja mieszkańców 2. Dbanie o tradycje 3. Radość dziecka Pergole Dzieci Odpust kościelny Rolnicy wiejscy Patron Parafii Św. Mikołaj ; Koło Gospodyń Wiejskich Słabe strony jakie wyeliminujemy Pogoda, spadek aktywności mieszkańców Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? Dożynki na Wesoło Coroczne Spotkanie Mikołajkowe Święto Patrona Parafii św. Mikołaja Integracyjne spotkania KGW Dzień Dziecka Dzień Kobiet Święto ziemniaka Festyn letni, sylwester, zabawa andrzejkowa, Wspieranie zespołu Dobroduszni 13 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 13

30 B. STANDARD ŻYCIA 1. Integracja starszych i młodszych mieszkańców 2. Podniesienie sprawności fizycznych Teren rekreacyjny za Domem Kultury Boisko sportowe Orlik Zapał mieszkańców i pomoc gminy Brak funduszy i zbyt mała aktywność społeczna W DOMASZKOWIE SIĘGAMY PO ZDROWIE - BUDOWA SIŁOWNI NA WOLNYM POWIETRZU Organizacja zajęć aerobowych Wyjazdy na basen Nordig woking- zakup sprzętu oraz zajęcia z trenerem Łączymy pokolenia- organizacja Dnia Seniora Plac zabaw dla dzieci, ławki i stoliki, trasa jazdy na rolkach, budowa grilla kamiennego, C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. W zdrowym ciele zdrowy duch 2. Spędzenie wolnego czasu 3. Poprawienie kondycji Seniora 4. Bezpieczeństwo dzieci Poboczne drogi Teren pod zatoczkę, niedokończony chodnik Duża ilość aktywnych emerytów i rencistów Współpraca ze szkołą Brak sprzętu ( kijki ) Brak oznaczeń tras i miejsc odpoczynku Brak funduszy TYSIĄC KROKÓW DZIENNIE ZAWSZE ZDROWY BĘDZIESZ - TRASA NORDIC WALKING Utworzenie Klubu Seniora Integracyjne spotkania i wyjazdy Seniorów Oświetlenie trasy nordig wolking Budowa zatoczki Kontynuacja budowy chodnika D. BYT 1 Pozyskiwanie funduszy Praca własna Sponsorowane produkty Duża umiejętność lepienia pierogów Festyny Dożynki Imprezy okolicznościowe Brak wpływu na pogodę Niska frekwencja mieszkańców LEPIMY, LEPIMY i 1000 PIEROGÓW SKLEIMY Okolicznościowe lepienie pierogów Szkolenia na temat prowadzenia stowarzyszenia i pozyskiwania funduszy 14 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 14

31 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI Domaszków Kaplica przykościelna Remiza OSP Gmina Miedzylesie 15 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 15

32 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Boisko sportowe Orlik Mini kadr wsi 16 Gmina Miedzylesie Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 16

UCHWAŁA NR XIII/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice.

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Załącznik do Uchwały Nr XX/7/ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 20 r. PAŹDZIERNIK 20 W opracowaniu dokumentu udział wzięli:. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Dorota Pietrzak Sylwia Sych

Bardziej szczegółowo

WSI KIEŁCZYN NA LATA

WSI KIEŁCZYN NA LATA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZYN NA LATA 2015-2025 GMINA WIEJSKADZIERŻONIÓW Kiełczyn 2015 1 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kiełczyn są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osieczów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Osieczów ostoja ciszy i spokoju nad

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Tomisław w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Tomisław tu mi pasuje! AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Ołobok w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Ołobok w składzie:

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzebnica Listopad 2010

Gmina Trzebnica Listopad 2010 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Justyna Wróbel Ewelina Eliasz Wojciech Wróbel 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice GMINA ZŁOTORYJA Pyskowice 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Pyskowic są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili czas

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WSI

STRATEGIA ROZWOJU WSI Załącznik do Uchwały Nr /173/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI UJEŹDZIEC WIELKI W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wesołówka w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 2011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA 2013-2020 Bzinica Stara-Bzinica Nowa, sierpień 2013 Spis treści: 1. Charakterystyka miejscowości. 3 str. 2. Analiza zasobów.. 4 str. 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec GMINA ZŁOTORYJA Gierałtowiec 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Gierałtowca są jego mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BOLEŚCIN Załącznik do Uchwały Nr /88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. Boleścin Kwiecień 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata UCHWAŁA NR II/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Rudzica w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV// Rady Gminy Siekierczyn z dnia marca 0 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sępów

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sępów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sępów GMINA ZŁOTORYJA Sępów 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Sępowa są jego mieszkańcy, którzy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Spis treści 1. Analiza Zasobów 2 2. Analiza SWOT 5 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 7 4. Wizja 8 5. Program krótkoterminowy 9 6. Program długoterminowy 10 7.

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wyskoku

Sołecka Strategia Rozwoju Wyskoku Sołecka Strategia Rozwoju Wyskoku Wyskok 2013 SPIS STREŚCI: 1.Analiza zasobów 2.Analiza SWOT 3.Analiza potencjału rozwojowego wsi 4.Wizja 5.Program krótkoterminowy 6.Plan i program długoterminowy 7.Fotografie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Smykówko połoŝona jest w południowo - zachodniej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik do Uchwały Nr IV/362/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Gmina Trzebnica W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi : Renata Słyk Lider Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

KOBYLICE SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

KOBYLICE SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/360/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KOBYLICE Gmina Trzebnica W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 2009

Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 2009 Załącznik nr Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr.../09 z dnia...grudnia 009 r. Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 009 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Długopola Górnego są jego mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2012 r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC BRZEZINIEC 2012 Spis treści 1.Analiza zasobów 2.Analiza SWOT 3.Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jaworek

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jaworek Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jaworek Spis treści 1. Analiza Zasobów 2 2. Analiza SWOT 6 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 8 4. Wizja 9 5. Program krótkoterminowy 10 6. Program długoterminowy 11 7.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/363/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Gmina Trzebnica Grudzień

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Wojciechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin"

UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA

STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA Załącznik do Uchwały Nr 296/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA Gmina Nowa Ruda Bartnica październik 2009r. Spis treści I. WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 6 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 8 4. Wizja 9 5. Program krótkoterminowy 10 6. Program długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje. Przyrodniczy

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje. Przyrodniczy SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIELISZÓW NA LATA 2015-2020 Bieliszów - wieś przyszłości, w której warto zamieszkać Bieliszów 2015 1 SPIS TREŚCI 1. ANALIZA ZASOBÓW... 3 2. ANALIZA SWOT... 6 3. ANALIZA POTENCJAŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. PAŹDZIERNIK 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Piotr Marks Marek Paszkot Artur

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO w gminie WIELEŃ na lata 2016-2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Stanisław Grabas, Daniel Łukasik, Dariusz Berg,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR I/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejowice na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Świętoszów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA Świętoszów kraina wojskiem, grzybami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kalno.

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kalno. UCHWAŁA NR V/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kalno. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TACZÓW WIELKI

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TACZÓW WIELKI SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TACZÓW WIELKI Załącznik do Uchwały Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stary Wołów w Gminie Wołów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stary Wołów

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁOSOSIOWICE W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁOSOSIOWICE W GMINIE WOŁÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁOSOSIOWICE W GMINIE WOŁÓW Łososiowice wioska tajemniczych kamieni AUTORZY - Grupa Odnowy wsi Łososiowice w składzie: - Irena

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW AUTORZY: EWA GUZIK (MODERATOR) BARTŁOMIEJ RACZEK (MODERATOR) W WARSZTATACH UCZESTNICZYLI : JANUSZ

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Lipiany w Gminie Bolesławiec 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Lipiany -ekologiczna wieś współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR IV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 3 października 212 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gajów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 2016 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO w gminie Lipno Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: Marlena Kaczmarek Ewa Konieczna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska Gmina Zarszyn

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska Gmina Zarszyn Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/345/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 6 maja 2014r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Pastwiska:

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Grodziska Położonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Śląsku Listopad grudzień 009 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli mieszkańcy Nowej Wsi Grodziskiej (członkowie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIKUŁOWA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIKUŁOWA W GMINIE SULIKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIKUŁOWA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY: Grupa Odnowy Wsi Mikułowa w składzie: Anna Marczyk Justyna Duda Teresa Pucińska Bożena Piątek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW Załącznik do Uchwały Nr 297/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW Gmina Nowa Ruda Krajanów październik 2009 r. Spis treści I. WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wojcieszyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Pławna 6. Program

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI USKORZ MAŁY W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI USKORZ MAŁY W GMINIE WOŁÓW Sołecka Strategia Rozwoju wsi Uskorz Mały w Gminie Wołów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI USKORZ MAŁY W GMINIE WOŁÓW USKORZ MAŁY WIEŚ KREATYWNYCH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI 1. Charakterystyka Granowa Granowo to wieś obejmująca wyodrębnioną przestrzennie część

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARA BIAŁKA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARA BIAŁKA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARA BIAŁKA GMINA LUBAWKA Stara Białka, 2015 1 Dokument stworzony został przez mieszkańców wsi Stara Białka Moderatorzy: Aleksandra Łuszczyńska Alicja Kozak Grupa Odnowy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRZEZIE W GMINIE TRZEBNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRZEZIE W GMINIE TRZEBNICA Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Brzezie w Gminie Trzebnica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRZEZIE W GMINIE TRZEBNICA AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Brzezie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA KRUSZYN KRAJEŃSKI

PLAN ODNOWY SOŁECTWA KRUSZYN KRAJEŃSKI Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Białe Błota z dnia... PLAN ODNOWY SOŁECTWA KRUSZYN KRAJEŃSKI NA LATA 2004-2014 1 Spis treści Prezentacja sołectwa 3 Analiza zasobów sołectwa 5 Jacy jesteśmy? Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Strachocin w Gminie Stronie Śląskie 2

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Strachocin w Gminie Stronie Śląskie 2 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Strachocin w Gminie Stronie Śląskie 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STRACHOCIN W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Strachocin wieś przyjazna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/343/13 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/343/13 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/343/13 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sołectwa Biedaszków Wielki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRZECZYN MAŁY W GMINIE LUBIN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRZECZYN MAŁY W GMINIE LUBIN Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Krzeczyn Mały w Gminie Lubin 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRZECZYN MAŁY W GMINIE LUBIN AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Krzeczyn

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW Gmina Jerzmanowa Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 10 4. Wizja 11 5. Program krótkoterminowy 12 6. Program

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZEW SMUŻNY PIERWSZY

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZEW SMUŻNY PIERWSZY SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZEW SMUŻNY PIERWSZY w gminie Koło Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: Józefa Rybnik, Irena Małecka, Jadwiga Kowalska, Henryk Marczewski, Halina

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR II/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 2. Gminny Koordynator Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 2. Gminny Koordynator Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Andrzej Perun lider Jerzy Sikoń Aleksander Sawczyszyn Maria Szopa Renata Mrózek Jerzy Krysiak Jan Bruciak Andrzej Świerad Józef Gamoń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Studniska Górne w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Studniska Górne - wieś zgodna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO w gminie WIELEŃ na lata 2016 2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Paweł Matkowski, Julita Kubis, Jan Jechalik, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/320/14 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieniawka

UCHWAŁA NR LI/320/14 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieniawka UCHWAŁA NR LI/320/14 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieniawka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA CIELE

PLAN ODNOWY SOŁECTWA CIELE Załącznik 1 do Uchwały Nr /292/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 roku PLAN ODNOWY SOŁECTWA CIELE NA LATA Ciele, lipiec 2004 1 Spis treści Prezentacja Sołectwa 3 Jak powstał Plan Odnowy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA

PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Białe Błota z dnia... PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA 2004-2014 Łochowice, Lipiec 2004 Spis treści Zatwierdzenie Planu Odnowy Sołectwa przez Radę Sołecką

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju wsi BRZYKÓW

Sołecka Strategia Rozwoju wsi BRZYKÓW Sołecka Strategia Rozwoju wsi BRZYKÓW W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzyków: Leokadia Wnuk Jadwiga Niedźwiedź Czesława Winkler Adam Winkler Stanisława Winkler Marian

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/606/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca

Uchwała Nr XLVI/606/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca Uchwała Nr XLVI/606/10 Rady Miejskiej w ie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE LOTYŃ

GMINA CHOJNICE LOTYŃ GMINA CHOJNICE LOTYŃ PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2016 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZOWJU WSI 1. Charakterystyka sołectwa Lotyń Lotyń położony jest na południowo-zachodnim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kosienice

UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kosienice UCHWAŁA NR VII/246/17 RADY GMINY ŻURAWICA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kosienice Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo