UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 25 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Szklarnia i Domaszków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 1. W ramach programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim przyjmuje się Sołeckie Strategie Rozwoju stanowiące załączniki do uchwały: 1. Sołecka Strategia Rozwoju wsi Szklarnia załącznik nr Sołecka Strategia Rozwoju wsi Domaszków załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

2 Uzasadnienie Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w programie Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim, do którego przystąpiła dnia 3 marca 2009 r. w drodze uchwały nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu, z późniejszymi zamianami. Strategie opracowane zostały na warsztatach planowania w procesie odnowy wsi, dla grup odnowy wsi, które odbyły się w dniach maja 2015 r, w Domaszkowie. Sołecka Strategia Rozwoju wsi Szklarnia przyjęta została uchwałą nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego z dnia r, natomiast wsi Domaszków uchwałą nr 2/2015 z dnia r. Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

3 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SZKLARNIA czerwiec 2015 r. 1 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

4 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: Grupa Odnowy wsi Szklarnia: Barbara Mańkowska Andrzej Leki Agnieszka Leka Eugeniusz Calów Warsztaty z cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzili: Moderatorzy Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej 1. Edyta Mulka - Gonera 2. Jolanta Beker SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ, ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY MIĘDZYLESIE 2 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 2

5 Spis treści: Współautorzy opracowania Spis treści 3 Analiza zasobów Analiza SWOT...7 Analiza potencjału rozwojowego wsi...8 Wizja odnowy i rozwoju wsi...9 Program krótkoterminowy odnowy wsi...10 Plan i program odnowy wsi Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński Znaczenie zasobu Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż niające 3 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 3

6 Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeźby terenu stan środowiska walory klimatu walory szaty roślinnej cenne przyrodniczo obszary lub obiekty świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) wody podziemne Krajobrazowe: -góry -łąki/pola naturalne, czyste górski -konwalia, -czosnek niedźwiedzi -śnieżyce wiosenne -wawrzynek wilcze łyko -zawilce -niezapominajka cenne przyrodnicze: -starodrzew -tuje -dęby -żonkile -modrzew Fauna: -sarny -dziki -kuropatwy -bociany -jastrzębie -borsuki -staw -strumyk -wody źródlane gleby kopaliny -bielice IV, V i VI klasa walory geotechniczne Kulturowy walory architektury walory przestrzeni wiejskiej publicznej walory przestrzeni wiejskiej prywatnej architektura: -kościół -kapliczki -kaplica pogrzebowa przykościelna -poniemieckie budynki -sklep -kościół barokowy pw. św. Floriana -świetlica wiejska -plac zabaw przy świetlicy wiejskiej zabytki i pamiątki historyczne osobliwości kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu święta, odpusty, pielgrzymki tradycje, obrzędy, gwara legendy, podania i fakty historyczne zabytki i pamiątki: -poniemieckie groby -kościół pw. św. Floriana miejsca kultu: -kościół -kaplica cmentarna wydarzenia religijne: -odpust św. Floriana -wielkanocne -dożynki Gwara: Majątek dot. zabudowań mieszkalnogospodarczych Szklarnia 26; Na Janeczka dot.zabudowań P.Zoszczak przekazy literackie 4 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 4

7 ważne postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy specyficzne potrawy -sery wędzone -nalewki dawne zawody -kowal zespoły artystyczne, twórcy Obiekty i tereny działki pod zabudowę mieszkaniową 20 działek budowlanych działki pod domy letniskowe działki pod zakłady usługowe i przemysł pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysłowe tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Usługi ogólnobudowlane ; usługi leśne i transportowe. Stodoły, pomieszczenia gospodarcze Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów sale spotkań, świetlice, kluby miejsca uprawiania sportu miejsca rekreacji ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne szkoły przedszkola biblioteki placówki opieki społecznej placówki służby zdrowia plac przy świetlicy Świetlica wiejska stawy rybne tak wodociąg kanalizacja Infrastruktura techniczna drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi, oświetlenie chodniki, parkingi przystanki Przystanek autobusowy (2) sieć telefoniczna i dostępność internetu dostateczna telefonia komórkowa Telefonia komórkowa inne Gospodarka, rolnictwo miejsca pracy (gdzie, ile? ) znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich produkty gastronomia miejsca noclegowe gospodarstwa rolne uprawy hodowle możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne Usługi Leśne; Roboty Ogólnobudowlane; Usługi Transportowe 5 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 5

8 zasoby odnawialnych energii Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę środki wypracowywane Fundusz sołecki, PAOW, GFPiRPA Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci Przedsiębiorcy, sponsorzy Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych Pracownicy nauki Związki i stowarzyszenia -sołtys -proboszcz usługi: -Zakład Usług Leśnych (Leki K.), Nadleśnictwo Międzylesie, BS Międzylesie -firma Kostar Ogólnobudowlana J.Łysiak -nauczyciele -farmaceuta Stowarzyszenie Aktywni dla wsi Szklarnia Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Współpraca zagraniczna i krajowa Publikatory, lokalna prasa Książki, przewodniki Strony www ANALIZA SWOT MOCNE 1-świetlica wiejska S 2-kościół,cmentarz S 3-sklep S 4-trzy firmy prywatne B SŁABE 1- zły stan dróg S 2- brak wodociągu i kanalizacji S 3- brak gazociągu S 4- brak boiska sportowego S 6 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 6

9 5-działki budowlane S 6-obecność Stowarzyszenia Aktywni dla wsi J 7-organizacja imprez B 8-atrakcyjne położenie geograficzne wsi T 9-fundusz sołecki, PAOW, GFPiRPA B 10-tereny pod rozwój infrastruktury gminnej S 5- brak rozwoju turystycznego B 6- zbyt mały parking przy świetlicy wiejskiej S 7- mała ilość zatoczek wzdłuż drogi przez wieś J SZANSE 1-zbyt na produkty rolne B 2-szlaki turystyczne S 3-stawy łowiskowe S 4-bliskość do R.Czech, miejsca pracy B 5-rozwój agroturystyki T ZAGROŻENIA 1- zbyt mała aktywność społeczna T 2- duże bezrobocie B 3- anomalie pogodowe J 4- wyludnianie się wsi J Analiza potencjału rozwojowego wsi SILNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA 2 7 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 7

10 ,2,3,5,10,1,2,3,4,5,2,3, 6,7,3,4 ( = ) obszar obojętny, otoczenie nie sprzyja ( = ) + Obszar obojętny, otoczenie sprzyja 8,5,1, ,7,9,5,1,4,2 ( +) + obszar silny, otoczenie sprzyja (+) = obszar silny, otoczenie obojętne Wizja odnowy i rozwoju wsi Szklarnia Szklarnia miodem i mlekiem płynąca 8 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 8

11 Szklarnia - mała, piękna wieś, w której wypoczniesz po ciężkim dniu, a cisza i spokój przywrócą ci siły. Wieś, która odpowie na twoje potrzeby społeczne i kulturowe, natomiast w utrzymaniu sprawności fizycznej pomoże ci wielofunkcyjne boisko sportowe. Tutaj zobaczysz jak pięknie zintegrowani są mieszkańcy wsi. Program krótkoterminowy odnowy wsi - Szklarnia Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Punktacja Hierarchia 9 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 9

12 (nazwa) Co nas najbardziej zintegruje? WSPÓLNA ZABAWA Dzień Kobiet Andrzejki Opłatek Organiz acyjnie Tak Finanso wo tak 12 III Na czy nam najbardziej zależy? ESTETYKA I WYGLĄD WSI Sadzenie kwiatów, krzewów tak nie 20 I Co nam najbardziej przeszkadza? BRUDNE ROWY Czyszczenie rowów tak tak 16 II Co najbardziej zmieni nasze życie? KOMUNIKA- CJA MIĘDZY LUDZKA Stworzenie strony internetowej tak tak 4 V Co nam przyjdzie najłatwiej? SPRZĄTANIE WSI Zakup narzędzi pomocniczych tak nie 8 IV 10 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 10

13 Plan i program odnowy wsi - Szklarnia na lata Wizja wsi: Szklarnia - mała, piękna wieś, w której wypoczniesz po ciężkim dniu, a cisza i spokój przywrócą ci siły. Wieś, która odpowie na twoje potrzeby społeczne i kulturowe, natomiast w utrzymaniu sprawności fizycznej pomoże ci wielofunkcyjne boisko sportowe. Tutaj zobaczysz jak pięknie zintegrowani są mieszkańcy wsi. 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 3. Co nam może 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? przeszkodzić? Bariery ATUTY Słabe strony jakie Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? ZASOBY Silne strony i szanse wyeliminujemy Czego użyjemy? jakie wykorzystamy Zagrożenia Czego unikniemy? A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Podtrzymanie tradycji - Kościół - plac przy świetlicy Doświadczenie organizacja wyroby wiejskie Anomalie pogodowe Festyn św Floriana Sprzedaż produktów lokalnych Dożynki Gminne Stoły Wielkanocne Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 11 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 11

14 B. STANDARD ŻYCIA 1. Poprawa aktywności Tereny pod zabudowę 2. integracja mieszkańców Duże zaangażowanie mieszkańców - Brak funduszy Budowa boiska sportowego Wyposażenie świetlicy Organizacja zawodów sportowych Tenis stołowy Piłka siatkowa Piłka koszykowa Wędkowanie- zawody C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. poprawa bezpieczeństwa Działki gminne przylegające do drogi Tereny pod rozwój infrastruktury Brak funduszy Budowa drogi, zatoczki, chodników Modernizacja oświetlenia D. BYT 1. Stworzenie warunków do pozyskiwania dodatkowych dochodów Piękne widoki, położenie wsi mieszkańcy Brak rozwoju turystycznego Promocja agroturystyki Szkolenia z zakresu prowadzenia agroturystyki i tworzenia produktów lokalnych Szkolenia nt. pozyskiwania funduszy unijnych 12 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 12

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI Szklarnia: Droga przez wieś 13 Gmina Miedzylesie Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 13

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świetlica wiejska Przydrożna kapliczka 14 Gmina Miedzylesie Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 14

17 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DOMASZKÓW czerwiec 2015r. Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 1

18 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: Grupa Odnowy wsi Damaszków: Małgorzata Serafinowicz Magdalena Jóźwiak Mieczysław Szarłowski Maria Grajnert Krzysztof Grajnert Krzysztof Jarząb Warsztaty z cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzili: Moderatorzy Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej 1. Edyta Mulka - Gonera 2. Jolanta Beker SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ, ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY MIĘDZYLESIE 2 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 2

19 Spis treści: Współautorzy opracowania...2 Spis treści..3 Analiza zasobów Analiza SWOT...9 Analiza potencjału rozwojowego wsi...10 Wizja odnowy i rozwoju wsi...11 Program krótkoterminowy odnowy wsi...12 Plan i program odnowy wsi Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 3

20 ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Małe Znaczenie zasobu Duże Wyróż niające Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeźby terenu - Panorama Sudetów - Łąki - Pola - Lasy - Widok na Masyw Śnieżnika - Widok na Górę Igliczną - Widok na Trójmorski Wierch - Widok na Czarną Górę stan środowiska Klimat Górski walory klimatu Bardzo Dobre walory szaty roślinnej Wyróżniające cenne przyrodniczo obszary lub obiekty świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Aleja Lipowa - Pszczoły - Sarny - Kozy - Krowy - Dzikie kaczki - Bydło Szkockie - Farma kur - Czarne kaczki - Kaczki Francuskie - Konie - Ptactwo ozdobne - Perliczki - Byki - Gołębie - Żmije - Dziki - Bociany - Staw - Rzeki - Rów melioracyjny - Potok wody podziemne - Studnie Głębinowe gleby - IIIa do - Va kopaliny walory geotechniczne 4 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 4

21 Kulturowy walory architektury - Kościół pw św. Mikołaja - Kaplica grobowa przykościelna - Budynki poniemieckie - Budynek po byłym sierocińcu - Cmentarz - Przydrożne kapliczki, krzyże - Przydrożne Figury Św. - Dom Dziecka walory przestrzeni wiejskiej publicznej - Zabudowa łańcuchowa wzdłuż dróg walory przestrzeni wiejskiej prywatnej zabytki i pamiątki historyczne - Zadbane obejścia budynków - Kościół - Kaplica - Cmentarz - Figurki Przydrożne osobliwości kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu święta, odpusty, pielgrzymki tradycje, obrzędy, gwara - Odpust św. Mikołaja - Kościół pw św. Mikołaja - Dożynki Wiejskie - Odpust - Mikołajki - Turniej Szachowy - Turnieje Piłki Nożnej - Dzień Dziecka - Zawody Strażackie - Dożynki - Tradycje Wielkanocne - Choinka - Odpust św. Mikołaja - Zjazd Motocyklistów przy Domu Dziecka - Grillowanie legendy, podania i fakty historyczne - Legenda o diabelskim koniu przekazy literackie - Książka o Szkole Domaszkowskiej ważne postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy specyficzne potrawy - Pierogi Domaszkowskie dawne zawody zespoły artystyczne, twórcy - Młynarz - Piekarz - Kowal - Rzeźnik - Szewc - Dekarz - Organista - Koło Młodych Gospodyń - Zespół Dziecięcy DOBRODUSZKI - Grupa Taneczna - Kantorka Kościelna działki pod zabudowę mieszkaniową Obiekty i tereny - Wzdłuż dogi kajowej - Wzdłuż istniejącej zabudowy 5 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 5

22 działki pod domy letniskowe działki pod zakłady usługowe i przemysł pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysłowe tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) - Młyn - Kuźnia - Stodoły - Spichlerze - dawna młynówka Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów - Boisko Sportowe - Dom Kultury - Pergole - plac zabaw przy Przedszkolu sale spotkań, świetlice, kluby - Dom Kultury - Filia miejsca uprawiania sportu - Boisko Sportowe - obiekt sportowy Orlik miejsca rekreacji ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne - Plac Zabaw przy Przedszkolu - teren za Domem Kultury - teren przy boisku sportowym - Ścieżki rowerowe - Szlak żółty, czerwony, niebieski szkoły - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przedszkola - Przedszkole biblioteki - Biblioteka - filia placówki opieki społecznej - Dom Dziecka placówki służby zdrowia - Ośrodek Zdrowia - Apteka Infrastruktura techniczna wodociąg - Wodociąg kanalizacja - Kanalizacja osiedlowa drogi (nawierzchnia, oznakowanie - Droga Krajowa z przylegającym chodnikiem oświetlenie) - Zaplanowana obwodnica - 5 ulic asfaltowych z nazewnictwem - Latarnie uliczne chodniki, parkingi - 3 parkingi - chodniki przystanki - 5 przestanków sieć telefoniczna i dostępność internetu - istnieje telefonia komórkowa - antena telefonii komórkowej inne - rozdzielnia telefonii stacjonarnej - transformatory Gospodarka, rolnictwo Miejsca pracy (gdzie, ile? ) - Ferma kur - Tartak - Składnica drewna - Gminna Spółdzielnia SCH - Zespół Szkolny - Dom Dziecka - Dom Kultury - Biblioteka 6 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 6

23 - Ośrodek Zdrowia - Spółdzielnia Mieszkaniowa - sklepy/hurtownie prywatne/zakłady usługowe znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty - Hurtownia Budowlana - Sklep Motoryzacyjny - Piekarnia - Masarnia - Tartak - Apteka - Sklepy Spożywcze - Warsztaty Samochodowe gastronomia miejsca noclegowe - Agroturystyka gospodarstwa rolne - Dużo uprawy hodowle - Zboża i rośliny oleiste - Ziemniaki - Maliny możliwe do wykorzystania odpady - Słoma produkcyjne zasoby odnawialnych energii Tak w małym stopniu Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę - Fundusz Sołecki, PAOW, GFPiRPA środki wypracowywane - Sponsorzy wewnętrzni - Sponsorzy zewnętrzni Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi - ks proboszcz, pedagodzy, architekci, informatycy Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą - Burmistrz Tomasz Korczak - Himalaista Mariusz Grudzień - Kick Bokser Przemysław Saleta, Dariusz Rutkowski Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci - Uniwersytet Wrocławski - Uniwersytet Jagielloński - Wyższa Szkoła Medyczna w Opolu - Akademia Sztuk Pięknych - Akademia Medyczna - Politechnika Wrocławska - Osoby zaangażowane w rozwój i społeczność wsi - organizatorzy imprez i akcji : KOŁO MŁODYCH GOSPODYŃ WIEJSKICH, STOWARZYSZENIE, STRAŻACY, KLUB SPORTOWY, DOM KULTURY, RADA SOŁECKA Przedsiębiorcy, sponsorzy - Tartaki Osoby z dostępem do Internetu _ Większość mieszkańców korzysta z i umiejętnościach informatycznych internetu - Informatycy, fotograficy X Pracownicy nauki 7 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 7

24 Związki i stowarzyszenia - Stowarzyszenia - Strażacy - Pszczelarze - Związek hodowli bydła - Klub sportowy Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) - strona internetowa DOMASZKÓW WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA - Gazetka Parafialna Niedzielnik X Współpraca zagraniczna i krajowa Książki, przewodniki Strony www Publikatory, lokalna prasa - Informator Gminny - Książka o szkole - Gazetka parafialna Niedzielnik X 8 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 8

25 ANALIZA SWOT MOCNE 1.Atrakcyjne położenie geograficzne - T 2. Obecność kościoła i cmentarza - S 3. Boisko, pergole, " ORLIK " - S 4. Dom Kultury - S 5. Osoby zaangażowane w rozwój i społeczność wsi - J 6. Fundusz Sołecki, PAOW, GFPiRPA - B 7. Połączenie komunikacyjne - J 8. Działki budowlane - B 9. Parkingi - S 10. Strona internetowa FACEBOOK - B 11. Tereny pod trasy spacerowe - S 12. Organizacja imprez podtrzymujących tradycje kulturowe i religijne - T 13. Obecność przedsiębiorców - B 14. Aktywne Stowarzyszenie i inne organizacje - T 15. Szkoła, Przedszkole, Gimnazjum, Biblioteka - S 16. Przechodnia lekarska i apteka - S 17. Obecność sklepów - S 18. Dbanie o estetykę wsi - T 19. Aktywne zajęcia fitness dla dzieci i dorosłych - T 20. Duża liczba ludzi o zdolnościach kulinarnych - B SŁABE 1. Stan dróg - S 2. Częściowy brak wodociągowania wsi - S 3. Brak gazociągu - S 4. Częściowy brak Kanalizacji - S 5. Brak punktu gastronomicznego - S 6. Mała integracja części mieszkańców wsi - J 7. Niewystarczające oświetlenie pobocznych dróg - S 8. Zbyt mała aktywność społeczna - J 9. Brak funduszy na siłownie - S 10. Duże natężenie ruchu na drodze krajowej - S 11. Brak witaczy - T SZANSE 1. Bliskość Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej - B 2. Bliskość Republiki Czeskiej ( miejsca pracy ) - B 3. Dobra komunikacja - B 4. Blisko położone atrakcje turystyczne - B 5. Dobra współpraca z gminą - J ZAGROŻENIA 1. Duże bezrobocie - B 2. Ruchliwa i zniszczona droga powiatowa - S 3. Skomplikowane przepisy prawne - B 4. Migracja młodych ludzi do miast i za granice - B 9 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 9

26 Analiza potencjału rozwojowego wsi Domaszków D `Domaszków SILNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA ,2,3,4,5,7,9,10, 2 2,3,4,9,11,15,16,17 5,76,8,5 6,8 ( + ) obszar silny, otoczenie sprzyja ( + ) - Obszar obojętny, otoczenie nie sprzyja 5 1, 12,14,18,19, ,8,10,13,20,1,2,3,4, 1 1,3,4 ( +) = 2 0 obszar silny, otoczenie obojętne ( + ) = obszar silny otoczenie obojętne 10 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 10

27 Wizja odnowy i rozwoju wsi DOMASZKÓW SŁONECZNY DOMASZKÓW - WIOSKA PEŁNA KWIATÓW Domaszków wieś, w której bez względu na wiek można aktywnie i w przyjaznym klimacie spędzić wolne chwile. Miejscowość z pięknym mini parkiem, siłownią na wolnym powietrzu, ławeczkami i stolikami na chwilowy spoczynek, miejscem na ognisko oraz pergolą pod którą, jeśli tylko zechcesz potańczysz w rytmie dla ciebie pasującym. A jeśli dbasz o swoją sprawność ruchową, to zapraszamy na trasy nordic walking i ścieżki rowerowe. 11 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 11

28 Program krótkoterminowy odnowy wsi Domaszków Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu (nazwa) Co nas najbardziej zintegruje? Na czy nam najbardziej zależy? LETNI FESTYN NA ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE WSI Zabawa dla mieszkańców konkursy i zabawy dla dzieci, lepienie pierogów Systematyczne dbanie o czystość, koszenie, pielenie, podlewanie kwiatów Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Organi Finanso zacyjnie wo TAK NIE 14 TAK TAK 12 Punkt acja Hierar chia I IV Co nam najbardziej przeszkadza? Co najbardziej zmieni nasze życie? BRUDNE ROWY WSPÓŁPRACA MIESZKAŃCÓW PRZY PRACACH SPOŁECZNYCH Posprzątanie i wyczyszczenie rowów Postawienie koszy na śmieci Mobilizacja mieszkańców do wspólnej pracy społecznej TAK NIE 14 TAK TAK 13 II III Co nam przyjdzie najłatwiej? REKLAMA WSI POWSTANIE POMNIKA SIEWCY Aktualizowanie notatek i wiadomości na temat Wsi na stronie internetowej. Promowanie pomnika: ulotki, widokówki TAK TAK TAK TAK 7 V 12 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 12

29 Pan i program odnowy wsi - DOMASZKÓW na lata Wizja wsi: Domaszków - wieś, w której bez względu na wiek można aktywnie i w przyjaznym klimacie spędzić wolne chwile. Miejscowość z pięknym mini parkiem, siłownią na wolnym powietrzu, ławeczkami i stolikami na chwilowy spoczynek, miejscem na ognisko oraz pergolą pod którą, jeśli tylko zechcesz potańczysz w rytmie dla ciebie pasującym. A jeśli dbasz o swoją sprawność ruchową, to zapraszamy na trasy nordic walking i ścieżki rowerowe. 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 3. Co nam może 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? przeszkodzić? Zasoby których użyjemy ATUTY Silne strony jakie wykorzystamy A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Integracja mieszkańców 2. Dbanie o tradycje 3. Radość dziecka Pergole Dzieci Odpust kościelny Rolnicy wiejscy Patron Parafii Św. Mikołaj ; Koło Gospodyń Wiejskich Słabe strony jakie wyeliminujemy Pogoda, spadek aktywności mieszkańców Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? Dożynki na Wesoło Coroczne Spotkanie Mikołajkowe Święto Patrona Parafii św. Mikołaja Integracyjne spotkania KGW Dzień Dziecka Dzień Kobiet Święto ziemniaka Festyn letni, sylwester, zabawa andrzejkowa, Wspieranie zespołu Dobroduszni 13 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 13

30 B. STANDARD ŻYCIA 1. Integracja starszych i młodszych mieszkańców 2. Podniesienie sprawności fizycznych Teren rekreacyjny za Domem Kultury Boisko sportowe Orlik Zapał mieszkańców i pomoc gminy Brak funduszy i zbyt mała aktywność społeczna W DOMASZKOWIE SIĘGAMY PO ZDROWIE - BUDOWA SIŁOWNI NA WOLNYM POWIETRZU Organizacja zajęć aerobowych Wyjazdy na basen Nordig woking- zakup sprzętu oraz zajęcia z trenerem Łączymy pokolenia- organizacja Dnia Seniora Plac zabaw dla dzieci, ławki i stoliki, trasa jazdy na rolkach, budowa grilla kamiennego, C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. W zdrowym ciele zdrowy duch 2. Spędzenie wolnego czasu 3. Poprawienie kondycji Seniora 4. Bezpieczeństwo dzieci Poboczne drogi Teren pod zatoczkę, niedokończony chodnik Duża ilość aktywnych emerytów i rencistów Współpraca ze szkołą Brak sprzętu ( kijki ) Brak oznaczeń tras i miejsc odpoczynku Brak funduszy TYSIĄC KROKÓW DZIENNIE ZAWSZE ZDROWY BĘDZIESZ - TRASA NORDIC WALKING Utworzenie Klubu Seniora Integracyjne spotkania i wyjazdy Seniorów Oświetlenie trasy nordig wolking Budowa zatoczki Kontynuacja budowy chodnika D. BYT 1 Pozyskiwanie funduszy Praca własna Sponsorowane produkty Duża umiejętność lepienia pierogów Festyny Dożynki Imprezy okolicznościowe Brak wpływu na pogodę Niska frekwencja mieszkańców LEPIMY, LEPIMY i 1000 PIEROGÓW SKLEIMY Okolicznościowe lepienie pierogów Szkolenia na temat prowadzenia stowarzyszenia i pozyskiwania funduszy 14 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 14

31 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI Domaszków Kaplica przykościelna Remiza OSP Gmina Miedzylesie 15 Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 15

32 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Boisko sportowe Orlik Mini kadr wsi 16 Gmina Miedzylesie Id: SHGVF-TADMW-IWYNX-GGKZP-VBZGW. Projekt Strona 16

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BOLEŚCIN Załącznik do Uchwały Nr /88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. Boleścin Kwiecień 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Wojciechów

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/363/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Gmina Trzebnica Grudzień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW AUTORZY: EWA GUZIK (MODERATOR) BARTŁOMIEJ RACZEK (MODERATOR) W WARSZTATACH UCZESTNICZYLI : JANUSZ

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁOSOSIOWICE W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁOSOSIOWICE W GMINIE WOŁÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁOSOSIOWICE W GMINIE WOŁÓW Łososiowice wioska tajemniczych kamieni AUTORZY - Grupa Odnowy wsi Łososiowice w składzie: - Irena

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW Załącznik do Uchwały Nr 297/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW Gmina Nowa Ruda Krajanów październik 2009 r. Spis treści I. WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Grodziska Położonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Śląsku Listopad grudzień 009 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli mieszkańcy Nowej Wsi Grodziskiej (członkowie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Lipiany w Gminie Bolesławiec 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Lipiany -ekologiczna wieś współpracy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stary Wołów w Gminie Wołów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stary Wołów

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Pławna 6. Program

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Strachocin w Gminie Stronie Śląskie 2

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Strachocin w Gminie Stronie Śląskie 2 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Strachocin w Gminie Stronie Śląskie 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STRACHOCIN W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Strachocin wieś przyjazna

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRZEZIE W GMINIE TRZEBNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRZEZIE W GMINIE TRZEBNICA Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Brzezie w Gminie Trzebnica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRZEZIE W GMINIE TRZEBNICA AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Brzezie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI USKORZ MAŁY W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI USKORZ MAŁY W GMINIE WOŁÓW Sołecka Strategia Rozwoju wsi Uskorz Mały w Gminie Wołów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI USKORZ MAŁY W GMINIE WOŁÓW USKORZ MAŁY WIEŚ KREATYWNYCH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Studniska Górne w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Studniska Górne - wieś zgodna,

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW Gmina Jerzmanowa Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 10 4. Wizja 11 5. Program krótkoterminowy 12 6. Program

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju wsi BRZYKÓW

Sołecka Strategia Rozwoju wsi BRZYKÓW Sołecka Strategia Rozwoju wsi BRZYKÓW W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzyków: Leokadia Wnuk Jadwiga Niedźwiedź Czesława Winkler Adam Winkler Stanisława Winkler Marian

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Budziwojów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW Hasło: Garwół wioska leśnych rozmaitości AUTORZY - Grupa Odnowy wsi Garwół w składzie: - Justyna Brzózka

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr./14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia.. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GRODZANÓW NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GRODZANÓW NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Grodzanów w Gminie Brzeg Dolny 1 URZĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GRODZANÓW NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Brzeg Dolny

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU DLA WSI WOLBROMEK W GMINIE BOLKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU DLA WSI WOLBROMEK W GMINIE BOLKÓW Załącznik do uchwały nr II/153/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 sierpnia 2012 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU DLA WSI WOLBROMEK W GMINIE BOLKÓW Wolbromek

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI PROSZÓWKA W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI PROSZÓWKA W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI Sołecka Strategia Rozwoju Proszówka w Gminie Gryfów Śląski 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI PROSZÓWKA W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Gryfów

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Konradówka - Piotrowice w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/142/09

U C H W A Ł A Nr XXX/142/09 U C H W A Ł A Nr XXX/142/09 Rady Gminy w WądroŜu Wielkim z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budziszów Wielki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Stary Gołębin

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Stary Gołębin Załącznik do uchwały nr LIII/326/14 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 marca 2014r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Stary Gołębin Na lata 2014-2020 Stary Gołębin Marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Brunów w Gminie Chocianów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Chocianów na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO MARZEC 2013 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi... 4 3. Analiza zasobów... 6 4. Analiza SWOT... 9 5. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/242/06 Rady Gminy StrzyŜewice z dnia 1 marca 2006 r. Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice a) Charakterystyka wsi StrzyŜewice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łowęcin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY NA LATA 2011-2017. Załącznik do uchwały Nr VIII/54/2011 Gminy Lubrza dnia 2 września 2011r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY NA LATA 2011-2017. Załącznik do uchwały Nr VIII/54/2011 Gminy Lubrza dnia 2 września 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały Nr VIII/54/2011 Gminy Lubrza dnia 2 września 2011r. Przełazy 2011 2 1. Spis treści 1. Charakterystyka miejscowości...3 2. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANÓWKA, SZKLARY i osada GÓRA IGLICZNA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANÓWKA, SZKLARY i osada GÓRA IGLICZNA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANÓWKA, SZKLARY i osada GÓRA IGLICZNA GMINA: BYSTRZYCA KŁODZKA Gmina Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry Załącznik do Uchwały Nr IV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 roku Plan Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017 Gmina Pyzdry Powiat Wrzesiński Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r.

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r. UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dachów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2015r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2015r. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2015r. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2015r. Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁYSAKÓW. Gmina Zaklików

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁYSAKÓW. Gmina Zaklików SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁYSAKÓW W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Łysaków Stanisław Małek Barbara Garbacz Joanna Świca Malwina Walas Anna Nosal Wojciech Walas

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia Lp PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 01 ROKU Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Plan Zmiana 0.10.01r. Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 000,00 000,00 Zakup roślinności

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Boroszów w Gminie Olesno 1 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Olesno Moderator Piotr Bębenek Styczeń - kwiecień 2015 Sołecka Strategia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu Miesiąc Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce 9 1 marca Gminne Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie GZOiS Wisła 10 2 marca Wiosenne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze połączone z Dniem Kobiet Rencistów

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA BYSTRZYCA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA BYSTRZYCA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA BYSTRZYCA GMINA: BYSTRZYCA KŁODZKA Gmina Bystrzyca Kłodzka 1 Bystrzyca Kłodzka 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: Członkowie Grupy Odnowy Wsi Nowa Bystrzyca

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo