Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI"

Transkrypt

1 Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI EKSPERT: Piotr Sabat

2 Opis szkolenia: Zatory płatnicze i problem z nielojalnymi kontrahentami stanowi jeden z kluczowych problemów dotykających każdego przedsiębiorcę. Zapewnienie płynności przepływu gotówki w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też temat właściwej windykacji należności powinien być elementem branym pod uwagę przy tworzeniu strategii finansowej przedsiębiorstwa. Umiejętność właściwego postępowania z dłużnikami i skuteczne odzyskiwania należności stanowić może jeden z czynników sukcesu biznesowego każdej firmy. Na warsztaty zapraszamy: - Działy Finansowe ; - Wewnętrzne Działy Windykacyjne przedsiębiorstw. 2

3 PROGRAM SZKOLENIA: sierpnia Plan szkolenia: I. WPOROWADZENIE DO TEMATYKI WINDYKACJI czyli dlaczego dłużnik płaci innym a nie mnie. 1.Jak i dlaczego dłużnik tworzy hierarchie płatność w swoim przedsiębiorstwie? 2.Czy warto nie płacić długów? moralność płatnicza społeczeństwa i przedsiębiorstw. II. MĄDRY POLAK PRZED SZKODĄ - czyli minimalizacja ryzyka późniejszych problemów z płatnościami. 1.Jak sprawdzić rzetelność płatniczą przyszłego klienta? 2.Jak zabezpieczyć umowy? 3.Jak uniknąć problemów w późniejszej relacji z klientem w kwestiach ewentualnego zadłużenia? ( ustalenie kontaktów w firmie dłużnika) III. DZIAŁANIA JAKIE POWINIEN PODJĄĆ PRZEDSIĘBIORCA W RAMACH WSPÓŁPRACY BY SAMEMU NIE DAĆ KLIENTOWI POWODU DO OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI. 1.Jakiej staranności należy dołożyć we współpracy z klientem? -polityka kredytowa IV. RZETELNY KLIENT STAJE SIĘ DŁUŻNIKIEM. 1. Po czym poznać że możemy się spodziewać przyszłych kłopotów z płatnościami? 3

4 PROGRAM SZKOLENIA: sierpnia Plan szkolenia: V. ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI. 1.Jak prawidłowo prowadzić działania windykacyjne? 2.Co trzeba wiedzieć i jak postępować by zmaksymalizować skuteczność windykacji? VI. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA JAKO SPOSÓB POLUBOWNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI PSYCHOLOGICZNY I PROCEDURALNY ASPEKT WINDYKACJI 1.Z jakimi typami dłużników mamy do czynienie, jak ich rozpoznać i z nimi postępować? -kategorie dłużników, -sposoby zachowań dłużników w rozmowach z wierzycielami. 3.Jak powinien postępować przedsiębiorca by doprowadzić do skutecznej windykacji należności? - sposoby kontaktu z dłużnikiem - pułapki psychologiczne w kontaktach z dłużnikiem -przygotowanie do pierwszej rozmowy z dłużnikiem - etapy rozmowy z dłużnikiem - błędy popełniane w czasu rozmowy z dłużnikiem - zasady prowadzenie rozmów windykacyjnych - zasada skutecznej komunikacji - sposoby właściwego zadawania pytań dłużnikowi w trakcie rozmowy windykacyjnej 4

5 PROGRAM SZKOLENIA: sierpnia Strategie przełamywania impasów czyli jak rozmawiać z dłużnikiem gdy przedstawia liczne wymówki i usprawiedliwienia w kwestii niepłacenia należności? -Udawanie biednego -Zwodzenie kontrahenta, gra na czas -Udawanie uciskanego przez instytucje państwowe -Zasłanianie się brakiem płatności od kontrahentów -Zasłanianie się roztargnieniem i niepamięcią -Zasłanianie się nieobecnością w pracy, urlopem, wyjazdem służbowym -Zasłanianie się reklamacjami i brakiem spełnienia wymogów -Bagatelizowanie sprawy,zasłanianie się wypadkami losowymi, chorobami, Nieszczęściami -Udawanie głupiego i przeczenie faktom -Robienie z kogoś idioty i wody z mózgu -Niedostępność i brak kontaktu -Kontrataki dłużników 5.Jak negocjować z dłużnikiem by zmaksymalizować skuteczność prowadzonej windykacji? -taktyki negocjacyjne -strategie negocjacyjne - stosowanie sankcji 5

6 PROGRAM SZKOLENIA: sierpnia VII. JAKIE UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA POSIADA WIERZYCIEL WZGLĘDEM DŁUŻNKA CZYLI PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI. 1.Jak uniknąć prowadzenia windykacji niezgodnie z prawem i na jakie konsekwencje prawno-karne można narazić się poprzez niewłaściwe prowadzenie windykacji? 2.Kiedy niespłacanie długów jest przestępstwem karnym? 3.Jak ustalić katalog działań windykacyjnych które nie naruszają prawa? VIII.PRZELEW WIERZYTELNOŚCI JAKO SPOSÓB NA ODZYSKIWANIA ZADŁUŻENIA. 1.Jak dokonać skutecznego prawnie przelewu wierzytelności? IX.PREWENCYJNE ZAPOBEGANIE TRUDNOŚCIOM Z UDOKMENTOWANIEM ZADŁUŻENIA WYKRYTYM W TOKU WINDYKACJI. 1.Jak zidentyfikować zagrożenia formalne procesu windykacji i jak im przeciwdziałać? X.KIEDY POLUBOWNIE SIĘ JUŻ NIE DA CZYLI JAK PROWADZIĆ WINDYKACJE NA ETAPIE SĄDOWYM. 1.W jakim zakresie i jakim majątkiem dłużnik opowiada za swoje zobowiązania względem naszej firmy? -zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia związane z formą prawną prowadzenia działalności. 6

7 PROGRAM SZKOLENIA: sierpnia Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty? 3.Jak prawidłowo przygotować pozew sądowy ustalenie właściwego sądu właściwe oznaczenie stron w pozwie właściwe oznaczenie wartości przedmiotu spor właściwe umocowanie pełnomocnika procesowe obliczanie opłaty sądowej i wniosek o zwolnienie z kosztów uzasadnienie pozwu i materiał dowodowy na poparcie roszczenia rodzaj postępowania sądowego i wymogi formalne z nim związane pisma procesowe, sposoby ich formułowania i wypełniania, korespondencja z sądem w toku procesu -zarzuty procesowe i ich rodzaje -uzyskanie wyroku i postępowanie klauzulowe 4.Jak prowadzić egzekucję komorniczą? koszty egzekucji wybór właściwego komornik wniosek egzekucyjny i wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika jak współpracować z komornikiem by zwiększyć skuteczność prowadzonej egzekucji wniosek o wyjawienie majątku w przypadku nieskuteczności egzekucji XI. JAK ODZYSKAĆ CHOĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY GDY NAWET SĄD I KOMORNIK NIE POMOGĄ,CZYLI PODATKOWE ASPEKTY WINDYKACJI. 1.Kiedy nieściągnięte należności mogą zaliczone jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu? -kiedy nieściągnięta należność zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu -udokumentowanie nieściągalności -protokół z art. 16 ust. 2 CIT 7

8 TRENER PROWADZĄCY Piotr Sabat prawnik, ekonomista, Kierownik Działu Prawnego w FM Logistic, Partner Kancelarii Adwokackiej K. Głośny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie z Prawa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja międzynarodowe prawo przewozowe przewóz drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, multimodalny oraz prawo Unii Europejskiej), studia doktoranckie z Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja : Mikroekonomia, Zarządzanie), studia Executive MBA organizowane przez Vienna Institute for International Economic Studies oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe z zakresu windykacji należności w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. 8

9 Swoje zainteresowania zarówno zawodowe i naukowe skupia wokół regulacji prawnych powiązanych z funkcjonowaniem branży transportowej i logistycznej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się m.in prawnymi aspektami krajowej i międzynarodowej windykacji należności, negocjacjami biznesowymi (również o charakterze międzynarodowym), prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, likwidacją szkód towarowych, transgranicznym dochodzeniem roszczeń na drodze polubownej i sądowej, tworzeniem i opiniowaniem krajowych i międzynarodowych umów handlowych, obsługą procesową i reprezentacją przed sądami gospodarczymi, współpracą z zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami windykacyjnymi, doradztwem prawnym, obsługą rejestrową przedsiębiorstwa oraz wieloma innymi aspektami związanymi z pełną obsługą prawną przedsiębiorstw z branży TSL. 9

10 1 0 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza faksem na numer (22) lub po zeskanowaniu, na adres zł do 05 sierpnia zł po 05 sierpnia 2015 Natalia Leśniewska tel.: Zgłoszenia prosimy wysyłać lub na numer faksu: (22) Windykacja należności

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH Poradnik dla polskich przedsiębiorców Kancelaria ECDDP Rechtsanwaltsgesellschaft

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPŁATY PLUS NA KOSZT DŁUŻNIKA

WEZWANIE DO ZAPŁATY PLUS NA KOSZT DŁUŻNIKA WEZWANIE DO ZAPŁATY PLUS NA KOSZT DŁUŻNIKA OPIS PRODUKTU Nasi Klienci są pod szczególną ochroną, a ich faktury płacone są w pierwszej kolejności. WSTĘP Wiemy, że opóźnienia w płatnościach są na polskim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Poradnik minimalizacji ryzyka

Poradnik minimalizacji ryzyka Czy kiedy podpisujesz bardzo ważna umowę z kontrahentem jesteś pewien, że można mu zaufać? Z nierzetelnym lub niewypłacalnym klientem zetknęła się chyba każda działająca na polskim rynku firma. Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

RAPORT PSPP RAPORT. Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 2014

RAPORT PSPP RAPORT. Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 2014 1 RAPORT Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 014 RAPORT Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 014 3 Spis treści Wstępne słowo O badaniu

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Marzec 2015 Nr 2 Newsletter Spis treści: Polskiego Związku Windykacji 1.Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji 2015 5.Nowy członek Związku 5.20-lecie firmy AOW Faktoring 6.Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo