PORADNIK EKSPORTERA ŁOTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK EKSPORTERA ŁOTWA"

Transkrypt

1 PORADNIK EKSPORTERA ŁOTWA DRYL KADAKOVSKA KANCELARIA PRAWNA 2014

2 SPIS TREŚCI: 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POMIĘDZY POLSKĄ A ŁOTWĄ CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA I MARKETING DZIAŁALNOŚĆ LICENCJONOWANA, ZEZWOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WAŻNE ADRESY I LINKI.12 2

3 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POMIĘDZY POLSKĄ A ŁOTWĄ 1.1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU Łotwa, położona w części północno wschodniej Unii Europejskiej, jeden z trzech krajów Bałtyckich, zawsze była podmiotem zainteresowań potencjalnych inwestorów i eksporterów ze względu na jej położenie, dostępną infrastrukturę i łatwy dostęp handlowy do krajów sąsiedzkich. Łotwa, znajdująca się nad Morzem Bałtyckim, posiada 3 wolne od lodu międzynarodowe porty, które są powiązane z dobrze rozwiniętą infrastrukturą dróg i kolei. Największy port lotniczy w krajach Bałtyckich znajduje się w Rydze i ma ponad 70 międzynarodowych bezpośrednich połączeń. Łotwa jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, członkiem strefy Schengen i członkiem Światowej Organizacji Handlu, w związku z czym zasady wolnego handlu są ściśle przestrzegane, a procedury celne są standaryzowane. Przedsiębiorcy mają dostęp do czterech wolnych stref (dwa porty wolne i dwie strefy ekonomiczne), 15 parków technologicznych w całej Łotwie oraz inkubatorów innowacji (dla małych i Średnich przedsiębiorców), umożliwiające zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej na Łotwie. Większość łotewskich przedsiębiorstw posiada długoletnie doświadczenie współpracy z krajami sąsiednimi w tym Rosją i pozostałymi krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Mając na uwadze doświadczenie, wiedzę, znajomość tradycji i kultury biznesowej regionu, Łotwa może zaoferować wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w celu umożliwienia rozpoczęcia działalności gospodarczej, podjęcia współpracy i otwarcia nowych możliwości biznesowych WYMIANA HANDLOWA W roku 2013 łączny obrót wymiany towarów i usług pomiędzy Polską a Łotwą osiągnął 2 mld EUR, z czego import towarów i usług na Łotwę stanowił wartość 1,3 mld EUR, wykazując 15 % wzrost w porównaniu do roku 2012, a import łotewskich towarów i usług do Polski stanowił wartość 720 mln EUR. Import z Polski w roku 2013 stanowił 8,9 % całego importu na Łotwie, co jednoznacznie świadczy o Polsce jako istotnym partnerze handlowym. W roku 2013 polskie inwestycje bezpośrednie na Łotwie osiągnęły 15,9 mln EUR, z czego 42 % to inwestycje w handel, 19 % w produkcję, a 31 % w pozostałe działalności. Natomiast polskie inwestycje w kapitał zakładowy spółek na Łotwie osiągnęły 5,2 mln EUR w 211 działających przedsiębiorstwach.

4 W imporcie towarów z Polski można zaobserwować ciągły wzrost w poszczególnych kategoriach towarów. Import towarów z Polski, tys. EUR Grupa towarów Urządzenie elektryczne, maszyny, mechanizmy Produkty chemiczne Wyroby metaliczne Artykuły spożywcze Artykuły tekstilii Wyroby plastyku i gumy Produkty pochodzenia zwięrzęcego Środki transportu Różne artykuły przemysłowe Artykuły papiernicze Materiały budowlane Artykuły pochodzenia roślinnego Wyroby z drewna Wyroby mineralne Obuwie, okrycia głowy, parasole i inne Urządzenia optyczne Oleje i tłuszcze Wyroby skórzane Metale szlachetne, kamienie szlachetne Artykuły plastyczne i antykwariatu Amunicja i zbrój Łącznie Dane: Centralne biuro statystyczne na Łotwie 4

5 2. KWESTIE PRAWNE Liberalizacja warunków inwestowania było jednym z najważniejszych celów Łotwy. W celu ułatwienia dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Łotwa zminimalizowała ograniczenia dostępu do rynku łotewskiego, w związku z czym stał się on atrakcyjny i łatwo dostępny potencjalnym eksporterom i inwestorom SYSTEM PODATKOWY System podatkowy na Łotwie funkcjonuje zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji finansowych. W roku 2014 na Łotwie stosowanych jest 14 rodzajów podatków: podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek od nieruchomości; podatek od towarów i usług; akcyza; podatek celny; podatek środowiskowy; podatek od gier i loterii; podatek od samochodów osobowych i motocykli; podatek od energii elektrycznej; podatek mikroprzedsiębiorstwa; podatek od eksploatacji środka transportu; podatek od osobowych środków transportu przedsiębiorstwa; składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 15 %. Podatek od dokonanych wypłat nierezydentom: dywidendy - 0 % / 15 % / 30 % (Stawka podatkowa w wysokości 15 % stosowana jest jedynie do dywidend, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z krajów uznanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Stawka podatkowa w wysokości 30 % jest stosowana do dywidend nadzwyczajnych, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z krajów uznanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.) wynagrodzenie za usługi zarządzania lub konsultingowe 10 % 5

6 wypłaty oprocentowania 0 % / 15 % (Stawka podatkowa w wysokości 15 % jest stosowana do wypłat, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z krajów uznanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.) wynagrodzenie za własność intelektualną 0 % / 15 % (Stawka podatkowa w wysokości 15 % jest stosowana do wynagrodzenia, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z krajów uznanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.) wynagrodzenie za sprzedaż nieruchomości na Łotwie 2 %. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zapłaty. Dywidendy otrzymane od rezydenta kraju, uznanego za stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, są opodatkowane według stawki 15 %. Dywidendy otrzymane od rezydentów pozostałych krajów nie są opodatkowane PODATEK MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Wysokość podatku mikroprzedsiębiorstwa wynosi 9 % od obrotów działalności gospodarczej i zawiera podatek od dochodów osoby fizycznej, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób prawnych oraz opłatę ryzyka PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 24 % OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne są obliczane od dochodów brutto. Maksymalna wysokość kwoty od której obliczane są składki na ubezpieczenie społeczne wynosi EUR. Dla osób, które są zatrudnione u pracodawcy rezydenta Łotwy lub rezydenta innego kraju UE, stawki obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w roku 2014 wynoszą: dla pracodawcy 23,59 %; dla pracownika 10,50 % PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 6

7 Stawka podatku od towarów i usług wynosi 21 %, stawka obniżona 12 %. Do następujących transakcji zastosowanie ma stawka 0 % podatku VAT: eksport towarów i dostawa w UE; usługi związane z eksportem, importem lub tranzytem towarów; usługi, które są bezpośrednio związane z towarami, które są wwiezione z krajów trzecich i nie są wprowadzone do obrotu w UE, jeżeli dostawy są dokonywane w strefach wolnych lub do magazynów celnych; dostawy towarów i usług, które związane są transportem międzynarodowym i statkami ratunkowymi; międzynarodowy przewóz osób; dostawy usług i towarów dla przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Stawkę podatku VAT w wysokości 12 % stosuje się do: medykamentów, urządzeń i towarów medycznych; wyrobów przeznaczonych niemowlętom; dostaw gazet, magazynów i innych produktów wydawnictw; usług transportu publicznego; usług dostawy energii cieplnej mieszkańcom; dostaw opału drzewnego mieszkańcom PODATEK OD SAMOCHODU OSOBOWEGO Podatek jest naliczany od samochodów osobowych, będących własnością przedsiębiorstwa lub będących w jego użytkowaniu, według określonych stawek uzależnionych od daty zarejestrowania samochodu PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podatek od nieruchomości ustalony jest w wysokości od 0,2 % do 3 % od wartości kadastralnej nieruchomości. Stawka powyżej 1,5 % może być ustalona jedynie, kiedy nieruchomość nie jest właściwie zagospodarowana ULGI PODATKOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE I WOLNE PORTY System podatkowy przewiduje ulgi w podatku od dochodów osób prawnych. System ma na celu zachęcanie nowych inwestycji i ma zastosowanie do długotrwałych inwestycji w produkcji, telekomunikacji, programowaniu komputerowym, magazynowaniu i transporcie. Ulga podatkowa wynosi 25 % od kwoty inwestycji do 50 mln EUR i 15 % od kwoty inwestycji powyżej tej kwoty. 7

8 W celu skorzystania z ulgi podatkowej, następujące warunki muszą być spełnione: minimalna kwota inwestycji musi wynosić ok. 4.3 mln EUR; inwestycja musi być zrealizowana w terminie 5 lat od dnia zatwierdzenia przez rząd łotewski programu wsparcia dla inwestycji; inwestycja musi być dokonana w jednej z priorytetowych branż Łotwy; celem inwestycji musi być uruchomienie nowej linii biznesowej bądź modernizacja/rozwinięcie istniejącej linii biznesowej (produkcja nowego produktu, zmiana procesu produkcji); Na Łotwie stworzone są dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne w miejscowościach Liepaja i Rezekne oraz dwa Wolne Porty w Rydze i Venstpils. Przedsiębiorstwom działającym w powyższych strefach wolnych, przysługują preferencyjne warunki podatkowe: ulga od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 80 % (ulga nie może przekroczyć % wartości inwestycji) ulgi od dywidend, opłat z tytułu zarządzania i płatności za wykorzystanie własności intelektualnej w wysokości 80 %; ulga od podatku od nieruchomości ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na Łotwie, nie jest konieczne otwieranie przedsiębiorstwa na Łotwie. Jednak z uwagi na cele i zamierzenia przedsięwzięcia, działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących formach. Forma działalności gospodarczej Kapitał zakładowy Właściciele Rejestracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EUR wspólnicy (w tym podmioty zagraniczne) 1-3 dni Spółka akcyjna EUR akcjonariusze (w tym podmioty zagraniczne) 1-3 dni Oddział przedsiębiorcy zagranicznego brak przedsiębiorca zagraniczny 1-3 dni 8

9 Dozwolona jest rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym od 1 EUR do 2799 EUR w przypadku spełnienia następujących przesłanek: założycielami spółki są osoby fizyczne w maksymalnej liczbie pięciu; wspólnikami spółki są osoby fizyczne w maksymalnej liczbie pięciu; zarząd spółki składa się z jednego lub kilku członków zarządu i wszyscy członkowie zarządu są wspólnikami spółki; wspólnik spółki jednocześnie jest wspólnikiem tylko w jednej spółce, której kapitał zakładowy jest mniejszy niż EUR Do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej zmniejszone zostały wszelkie wymogi biurokratyczne i rejestracja odbywa się w następujących krokach: podjęcie decyzji o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; opłacenie kapitału zakładowego; rejestracja w Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorców (elektronicznie, osobiście w urzędzie, pocztą); otwarcie konta bankowego; rejestracja płatnika VAT w Państwowym Urzędzie Skarbowym na Łotwie. Przedsiębiorca zagraniczny może działać na Łotwie również za pośrednictwem przedstawicielstwa. Jednak należy brać pod uwagę, iż przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego może działać jedynie w zakresie reklamy i promocji, nie może natomiast prowadzić działalności gospodarczej REKLAMA I MARKETING Przepisy prawne w zakresie reklamy towarów i usług wprowadzają zakaz agresywnej reklamy. Istnieją ograniczenia w zakresie reklamy porównawczej, a reklama nie może wprowadzać konsumenta w błąd. W zakresie niektórych produktów i usług przepisy prawne wprowadzają ograniczenia, a w zakresie innych całkowity zakaz reklamy. Zakazana jest reklama produktów tytoniowych oraz działalności hazardowej. Szczególne ograniczenia dotyczą produktów z zakresu alkoholu, farmacji, usług finansowych, usług zdrowotnych. 9

10 2.4. DZIAŁALNOŚĆ LICENCJONOWANA, ZEZWOLENIA Niektóre branże działalności gospodarczej na Łotwie wymagają uzyskania licencji poprzez rejestrację we właściwym urzędzie. Opłata za rejestrację jest uzależniona od branży działalności gospodarczej i wynosi od kilku euro do kilku tysięcy euro. Nie istnieje na Łotwie jeden rejestr dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, rejestracja dla poszczególnych działalności gospodarczej następuje w właściwym urzędzie, którego status prawny i postępowanie rejestracyjne regulują właściwe przepisy prawne. Samo zarejestrowanie podmiotu w Rejestrze przedsiębiorców Łotwy nie jest jednoznaczne z uzyskaniem licencji bądź zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. W szczególności następująca działalność gospodarcza wymaga uzyskania licencji lub rejestracji: usługi ubezpieczeniowe, finansowe; usługi turystyczne; usługi pocztowe; usługi przewozu; usługi wydobywcze; sprzedaż alkoholu, catering; działalność związana z produktami farmaceutycznymi ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych na Łotwie postępowanie o zamówienie publiczne powinno być przejrzyste, z zapewnieniem wolnej konkurencji wykonawców, równego i sprawiedliwego traktowania wykonawców i efektywnego wykorzystania środków państwowych i samorządowych. W ramach zamówień publicznych przewidziane są następujące postępowania przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki i konkurs. Zagraniczni wykonawcy w celu uczestniczenia w postępowaniu przetargowym nie muszą rejestrować spółki, oddziału lub przedstawicielstwa na Łotwie. W niektórych przypadkach, zamawiający ma prawo jednak zażądać zarejestrowania na Łotwie spółki wykonawcy (np. w przypadku usług budowlanych w ramach konsorcjum). 10

11 Kryteria, według jakich zamówienie jest udzielone wykonawcy, zależą od zamawiającego w oparciu o: najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę; najniższą cenę. Baza ogłoszeń zamówień publicznych na Łotwie znajduje się na stronie internetowej Biura nadzoru zamówień Łotwy: jak również: ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Osoby fizyczne i prawne mogą uzgodnić, iż właściwy sąd do rozstrzygnięcia sporów będzie inny sąd niż sąd powszechny na Łotwie. Nie jest możliwe jednak ustalenie innej właściwości sądu w sprawach dotyczących właściwości wyłącznej np. w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na Łotwie. Kwestie odzyskania należności na Łotwie reguluje ustawa Postępowanie cywilne. Egzekucja należności możliwa jest w oparciu o orzeczenie sądów powszechnych lub arbitrażowych Łotwy bądź zagranicznych. Koszty wszczęcia postępowania sądowego na Łotwie wynoszą w sporach majątkowych w zależności od wartości przedmiotu sporu: do 2134 EUR 15 % od wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 71,14 EUR; od 2135 EUR do 7114 EUR 320,10 EUR plus 4 % od wartości przedmiotu sporu powyżej 2134 EUR; od 7115 EUR do EUR 519,30 EUR plus 3,2 % od wartości przedmiotu sporu powyżej 7114 EUR; od EUR do EUR 1202,28 EUR plus 1,6 % od wartości przedmiotu sporu powyżej EUR; od EUR do EUR 3023,56 EUR plus 1 % od wartości przedmiotu sporu powyżej EUR; powyżej EUR 8715,04 EUR plus 0,6 % od wartości przedmiotu sporu powyżej EUR. 11

12 3. WAŻNE ADRESY I LINKI Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, Przedstawicielstwo w Polsce Adres: Ambasada Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej ul. Królowej Aldony 19, Warszawa, Polska Szef Przedstawicielstwa Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Pani Inese Sulzanoka Tel: (+48) Faks: (+48) Tel. mob.: (+48) Web: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze, Łotwa Wydział Ekonomiczny Adres: ul. Mednieku 6b, Ryga LV-1010, Łotwa Tel. (+371) Web: Łotewska Izba Handlowa i Przemysłowa Adres: ul. Krisjana Valdemara 35, Ryga LV-1010, Łotwa Tel. (+371) Web: Rada Inwestorów Zagranicznych na Łotwie Adres: ul. Strelnieku 1-3, Ryga LV-1010, Łotwa Tel. (+371) Web: Najważniejsze izby zrzeszające branżowe przedsiębiorstwa: Stowarzyszenie przedsiębiorców chemicznych i farmacji (www.lakifa.lv) Stowarzyszenie banków komercyjnych na Łotwie (ww.bankasoc.lv) Stowarzyszenie transportu i logistyki krajów Bałtyckich (www.batl.lv) Stowarzyszenie k technologii informatycznej i komunikacji na Łotwie (www.likta.lv) Stowarzyszenie przedsiębiorstw handlowych na Łotwie (www.lta.lv) 12

13 Stowarzyszenie przemysłu techniki elektrycznej i elektroniki (www.letera.lv) Stowarzyszenie przedsiębiorstw przemysłu lekkiego (www.vrua.lv) Stowarzyszenie przemysłu drzewnego na Łotwie (www.latvianwood.lv) Stowarzyszenie przedsiębiorstw przemysłu budownictwa maszyn i metalowego (www.masoc.lv) Stowarzyszenie przedsiębiorstw budowlanych na Łotwie (www.lba.building.lv) Stowarzyszenie hoteli i restauracji na Łotwie (www.lvra.lv) Stowarzyszenie agentów i operatorów turystycznych na Łotwie (www.alta.net.lv) Stowarzyszenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na Łotwie (www.lpuf.lv) Stowarzyszenie przedsiębiorstw poligraficznych na Łotwie (www.lpua.lv) Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy Państwa do kontaktu: Dace Kadakovska, radca prawny DRYL KADAKOVSKA Kancelaria Prawna ul. Rakowiecka 2b/5, Warszawa T. (+ 48) E. Web. DRYL KADAKOVSKA Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne osobom prawnym i fizycznym. We współpracy z doradcami podatkowymi, kancelariami prawnymi, firmami konsultingowymi na Łotwie jesteśmy w stanie zapewnić usługi wysokiej jakości przedsiębiorcom zamierzającym inwestować lub eksportować na Łotwę. Niniejszy poradnik zawiera jedynie ogólną informację według stanu prawnego na październik 2014r. Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej udzielonej przez DRYL KADAKOVSKA Kancelaria Prawna, a przed podjęciem jakiekolwiek decyzji lub czynności, mającej wpływ na Państwa przedsiębiorstwo, należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. 13

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

PRZEWODNIK GOSPODARCZY Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r. AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo