P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r. OR /07 P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 18 października 2007 r. Porządek obrad: 1. Omówienie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok. 4. Rozpatrzenie pism. 5. Wolne wnioski. W posiedzeniu wzięli udział: Członkowie Zarządu Powiatu: Stanisław Skaja - starosta, Marek Szczepański - wicestarosta, Marek Buza - członek, Leszek Redzimski - członek, Janusz Janikczłonek. Spoza zarządu: Elżbieta Smaglinska - Skarbnik Powiatu, Barbara Biesek - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. Ad. 1 Pan Starosta otworzył posiedzenie zarządu i przedstawił porządek obrad. Pan Starosta: zaprosiliśmy panią w celu omówienia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Pani Biesek: pierwszy wniosek dotyczył rozpatrzenia możliwości zatrudnienia na pół etatu osoby do prac gospodarczych m.in. pomoc w utrzymaniu i pielęgnacji boiska szkolnego i zieleni. Po przejęciu boiska my je utrzymujemy przez 1,5 miesiąca we własnym zakresie, zakupiliśmy nawet kosiarkę. Lekcje techniki dzieci zamieniają się w dbanie o zieleń, bo jest to hektar ziemi, a także liczna roślinność. Utrzymanie tego przy pomocy rąk niepełnosprawnych dzieci jest niewystarczające. O osobie dbającej o zieleń była mowa już przed przeprowadzką. Ta osoba dbałaby też o utrzymanie boiska i dozór. Na teren boiska wchodzą bowiem dzieci i trzeba nieraz zbierać butelki, śmieci, a mam woźnego i 2,5 etatu sprzątaczki i otoczenie opieką takiego terenu nie jest możliwe. Bieżnia 400 m też wymaga szczególnego nadzoru. Pan Starosta: im większe nakłady, tym bardziej rosną koszty. Pani Biesek: ja nie zwiększyłam zatrudnienia. Pan Starosta: zakup kosiarki, dowożenie tłucznia, mączki cegielnianej to są coroczne koszty. Pani Biesek: koszty zmarnotrawienia tego będą jeszcze większe. Pan Szczepański: w jakich godzinach pani planowała zatrudnienie tej osoby i jakie są to koszty? Pani Biesek: po godzinach pracy szkoły, bo w trakcie jesteśmy my jako grono pedagogiczne. 4-5 godzin. Pan Szczepański: są to dwie sprawy utrzymanie i dozorowanie. Trzeba się zastanowić, czy nie wziąć firmy zewnętrznej. Jaki jest koszt? Pani Biesek: w tej chwili około 1500 zł. Pan Starosta: na utworzenie miejsca pracy moglibyśmy otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. Prosiłem też, aby rozmawiać z samorządem osiedlowym. Nie widzimy możliwości korzystania z boiska przez młodzież, która zachowuje się nagannie. Niech samorządy osiedlowe zwrócą się z wnioskiem o korzystanie z boiska, to wtedy rozważmy na jakich zasadach młodzież może korzystać z tego terenu. Teraz mamy śmieci i butelki. Pani Biesek: na dzień dzisiejszy samorząd zwraca się o umożliwienie korzystania z boiska, ale bezpłatnie. Nie widzi także możliwości dozoru tych dzieci. Pan Skaja: komitety osiedlowe mają swoje pieniądze. Młodzież nie musi chodzić po piwnicach, możemy udostępnić jej boisko, ale muszą być określone zasady korzystania. Pani Biesek: ja kilkakrotnie wołałam straż miejską i policję, ale wówczas młodzież ucieka. Rozmawiam też

2 z komitetem osiedlowym. Oficjalnie jest to boisko zamknięte. Pan Starosta: jest decyzja, aby rozmawiać z samorządem osiedlowym i określić zasady korzystania z boiska przez dzieci i młodzież, gdyż młodzież bałagani, śmieci, itp. Nie jesteśmy dalecy od blokowania korzystania z terenu, ale nie może być tak, że ktoś niszczy nasze mienie. Pan Szczepański: czy widać zniszczenia? Pani Biesek: codziennie zbieramy butelki i inne śmiecie. Tablice są zniszczone. Boisko jest to radość, ale też i obowiązek, tym bardziej że nie ma tam nikogo popołudniami. Pan Redzimski: rada osiedla musi wykazać się większą inicjatywą. Są tam sekcje i musza się one podzielić, aby jena zajęła się tą sprawą. To jest w ich interesie. Pani Biesek: proszę zobaczyć co stało się z boiskami w mieście - są zalane asfaltem. Nasze boisko jest piękne i dzieci powinny z niego korzystać. Pan Starosta: jeżeli udałoby się zatrudnić osobę w ramach 50 % + 1 to możemy spróbować. Na zimę nie, więc temat wróci w marcu. Samorządy niech określą zasady, jak ustaliliśmy wyżej. Pan Buza: boisko najbardziej idzie zniszczyć wiosną i jesienią. Pan Redzimski: a monitoring? Pani Biesek: zabrakło nam czterech setnych punktów. Wygrały szkoły najbardziej liczne. Zarząd przychylił się do propozycji rozmów z samorządem. Na wiosnę zarząd do tematu powróci, aby zatrudnić osobę w ramach programu 50 % + 1 / dofinansowanie z urzędu pracy/. Pani Biesek: drugi wniosek dotyczy rozpatrzenia możliwości zatrudnienia nauczyciela pomocy opiekuńczo - pielęgniarskiej w zespołach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym według zaleceń i wniosków Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wynika to z zaleceń kuratorium. W zespołach powinna być pomoc opiekuńczo - pielęgniarska. Mamy 7 zespołów, a tylko w jednym jest taka pomoc. Nie widzę potrzeby takiej pomocy we wszystkich zespołach, ale jeszcze jedna osoba byłaby bezwzględnie wskazana. Mam dzieci na wózkach, przejęłam je z integracji. Wyjście z taką grupą, gdzie jest 8 dzieci i 3 na wózku jest wówczas niemożliwe. Pan Redzimski: ile osób jest potrzebnych? Pani Biesek: jeden etat. Ta osoba obsługiwałaby 3 zespoły. Osoba, którą mam jest w zespole 9 osobowym, a limit jest do 8. Pan Skaja: jakie są koszty? Ile wynosi bon? Pani Skarbnik: zł kosztuje nas utrzymanie jednego ucznia. Pani Biesek: ze wczesnym wspomaganiem mamy x 3,4 i 9 w przypadkach głębokich i sprzężeń. Ja mam około 30 uczniów z poziomem x 9. Pan Szczepański: będzie to nauczyciel? Pani Biesek: nie ma potrzeby, aby był to pedagog. Musi to być pomoc bardziej pielęgniarska, aby podać leki, wykonać czynności samoobsługowe. Pan Szczepański: pytanie jest o nauczyciela wspomagającego. Pani Biesek: u mnie tego nie ma. Jest to jeden nauczyciel na 14 uczniów, z zespołem umiarkowanym na 8. Dzieci ze sprężeniami - przewidziana jest pomoc. Pan Szczepański: lepiej byłoby aby taka osoba, oprócz czynności tych samoobsługowych, miała szersze przygotowanie, aby pełnić też inne funkcje. Pan Starosta: też możnaby skorzystać z dofinansowania urzędu pracy. Pani Skarbnik: a czy możnaby skorzystać ze stażystów? Są osoby studiujące pedagogikę, psychologię. Pan Szczepański: jest to duża odpowiedzialność, wystarczy że dziecko źle np. połknie tabletkę. Pani Biesek: ja stażami się już ratuję. W grupach np. 14 osobowych tak. Ale tutaj mam jeszcze potrzebę wzięcia odpowiedzialności, bezpieczeństwo i zdrowie do końca. Pan Szczepański: ta osoba musi mieć odpowiednie przeszkolenie. Pani Biesek: ja mam pielęgniarkę tylko w środy. Generalnie leki podaje nauczyciel. Pan Starosta: możemy szukać stażystów, wchodzić w programy. Pan Szczepański: musi to być doświadczona osoba. Pani Biesek: kuratorium zaleciło, aby w każdym zespole była taka osoba. Ja tu się posiłkuję już

3 stażystami, ale zależy mi na jednej osobie na etat. Stażyści często się zmieniają, nie ponoszą odpowiedzialności.. Pan Starosta: proszę skontaktować się z Urzędem Pracy, celem wejścia w program 50 % + 1. Pan Szczepański: jest to nasz obowiązek. Pan Redzimski: tak, my ponosimy odpowiedzialność za te dzieci. Pani Biesek: zalecenia kuratorium są respektowane. Pan Janik: czy będzie problem w znalezieniu takiej osoby? Pani Biesek: raczej nie. U mnie nie ma klasy, jakby codziennie się coś nie wydarzyło. Nasze dzieci jest to też edukacja - ale na końcu. Najpierw jest kwestia opiekuńczo - wychowawcza, rehabilitacja. Pan Starosta: mam nadzieję, że są pisane wnioski zewnętrzne" o pomoc. Pani Biesek: tak, posiłkujemy się stowarzyszeniem w pisaniu wniosków. Pan Szczepański: inaczej taki uczeń funkcjonuje w szkole z oddziałami integracyjnymi. W szkole specjalnej nauczyciel kosztuje dwa razy tyle, ile w szkole masowej. A edukacja jest na końcu. Po co tu nauczyciele wysoko wykwalifikowani, jeżeli oni pomagają w czynnościach samoobsługowych? Tu wystarczyłaby inna pomoc. Pan Janik: dobrze, że mamy taką szkołę. Pan Szczepański: przez to że rozwala się" integracje w szkołach masowych, ministerstwo zniosło przecież dodatki, w naszej szkole jest więcej uczniów. W szkołach z klasami integracyjnymi mogą być dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Pan Starosta: jak byśmy mieli internat, to większość rodziców trzymałaby dzieci w tym internacie. Zarząd przychylił się do propozycji dyrektor ZSS w Chojnicach w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy opiekuńczo - pielęgniarskiej w zespołach, z dofinansowaniem etatu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach. Ad. 2 Pan Starosta: podejmujemy uchwałę w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną. W celu ustalenia wysokości odszkodowania, należy przeprowadzić rokowania z właścicielami tych nieruchomości, w których wydzielono działki gruntu pod drogę publiczną - drogę powiatową nr 2610G na odcinku Kosobudy do skrzyżowania z ulicą Klonową w Brusach. Za uchwałą w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną głosowało 4 członków Zarządu, jeden nie brał udziału w głosowaniu. Ad. 3 Pani Skarbnik: zmiany w budżecie Powiatu na 2007 rok wprowadza się na podstawie: 1. decyzji o zwiększeniu dotacji o kwotę zł - pismo Nr FB.I /128/EP/07 z dnia r. 2. decyzji o zwiększeniu dotacji o kwotę zł - pismo Nr FB.I /123/DW/07 z dnia r. 3. uruchomionej ogółem kwoty zł z rezerwy Powiatu, którą przenosi się na wydatki do jednostek oświatowych. Stan rezerw ogółem po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: celowa na oświatę - 0 zł, celowa na opiekę społeczną zł, rezerwa ogólna zł, rezerwa inwestycyjna zł. Z rozdziału plan Starostwa przenosi się kwotę do planów jednostek oświatowych na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących. Tak więc plany jednostek oświatowych zostają zwiększone o kwotę ogółem zł ( zł zł zł)

4 Pani Skarbnik: po analizie budżetu mamy: rezerwy oświatowej zł i ogólnej zł. Musimy dołożyć do monitoringu zł. Do podziału zostaje zł na jednostki oświatowe na wydatki rzeczowe. Wystąpiłam z pismem, ile jednostki potrzebują środków. Suma zapotrzebowań jest na zł. Wczoraj dałam to do przeanalizowania panu Gierszewskiemu. Pan Skaja: około zł jest to kwota oszczędności na wynagrodzeniach. Na przyszły rok subwencji jest 35 mln. zł. A mamy 256 osób mniej i dlatego jest propozycja, aby zapłacić pochodne styczniowe w tym roku. Dyskutowano nad zadaniem "remontu w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Malachinie". Zadecydowano, aby wszcząć procedurę udzielenia zamówienia publicznego na całe zadanie, z realizacją na 2 lata. Pani Skarbnik: kwota ta przekracza środki w budżecie i Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na lata kolejne. Dajemy zł na ten rok. Za uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok głosowało 5 członków Zarządu. Ad. 4 Audytor wewnętrzny przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami (AW.0915/03-E/02/07). Przyjęto do wiadomości. Audytor wewnętrzny przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Biurze ds. Funduszy (AW.0915/04-E/03/07). Przyjęto do wiadomości. Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w związku z realizowaniem przez Telekomunikację Polską S.A. na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach inwestycji polegającej na budowie nowego przyłącza telekomunikacyjnego do istniejących urządzeń PTK Centertel zlokalizowanych na dachu budynku Szpitala, istnieje możliwość wynegocjowania od TP S.A. jednorazowej zapłaty za wykonanie w/w pracy. W związku z powyższym Biuro Gospodarki Nieruchomościami wnosi o wyrażenie zgody na żądanie od TP S.A. za wykonanie w/w pracy kwoty zł. Wyrażono zgodę. Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w związku z tym, że w dniu 18 października br. wygasają zawarte z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach w dniu 19 października 2004r. dwie umowy o zarządzenie, tj. umowa zawarta z Powiatem Chojnickim, przedmiotem której jest zarządzenie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach w budynku przy ul. Wysokiej 7 oraz umowa zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wysokiej 7 w Chojnicach, przedmiotem której jest zarządzanie częściami wspólnymi powołanej nieruchomości, w najbliższym czasie zostaną zawarte z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach dwie nowe umowy o zarządzenie na okres kolejnych 3 lat. Wyrażono zgodę. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, iż w związku z opinią Radcy Prawnego, liczba nauczycieli emerytów i rencistów ulega zwiększeniu o jedną osobę. Zmiana dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia przekazuje aktualne informacje dotyczące wysokości środków na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chojnicki na rok 2007.

5 Przyjęto do wiadomości - ujęto w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje o prowadzonych przygotowaniach do narady szkoleniowej i samokształceniowej dla zespołu dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. Pani Skarbnik: środki na w/w cel są w planie Starostwa. Wyrażono zgodę. Pan Buza: na kolejne posiedzenie Zarządu będzie przygotowany kalendarz imprez powiatowych. Komitet Główny Olimpiady Mediewistycznej, LO im. W. Pola w Czersku, zwraca się z prośbą o pomoc finansową w organizacji II Olimpiady Mediewistycznej, która odbędzie się zimą i wiosną 2008 r. W ubiegłym roku kwota dofinansowania wyniosła zł. Zadecydowano, aby zaplanować w budżecie zł. Kopie pisma przekazać do Wydziału FN. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. M. Magdaleny w Czersku zwraca się z prośbą o dofinansowanie inwestycji, dotyczącej wyłożenia starobrukiem głównych ganków cmentarza parafialnego w Czersku, który również jako jedyny spełnia rolę cmentarza komunalnego. Nie ma prawnej możliwości dofinansowania inwestycji, gdyż wniosek nie spełnia wymogów określonych ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski składa się w terminie do dnia 15 września. Ponadto do rejestru zabytków wpisane jest ogrodzenie cmentarza, dlatego nie jest możliwe wyłożenie starodrukiem głównych ganków cmentarza parafialnego w Czersku w oparciu o regulacje prawne dotyczące dofinansowania robót przy zabytku wpisanym do rejestru. Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalengo w Chojnicach zawiadamia o zawarciu, w dniu r., umowy najmu sali gimnastycznej na okres od r. do r. W czasie trwania najmu prowadzone będą zajęcia piłki siatkowej, w wymiarze 1 godzina lekcyjna tygodniowo. Wysokość czynszu wynosi 25,00 zł za 1 godzinę lekcyjną (płatny z góry do 15 dnia danego miesiąca). Przyjęto do wiadomości. Przekazano do Biura Nieruchomości. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podstawie 9 i 10 umów o zarządzanie lokalami mieszkalnymi położonymi we Wspólnotach Mieszkaniowych przy ul. Leśnej 2, Leśnej 4, Leśnej 6 i Wysokiej 7 w Chojnicach, przekazuje zbiorczą informację o naliczonych odsetkach od zaległości w opłatach mieszkaniowych w III kwartale 2007r. (łącznie kwota odsetek wynosi 162,45 zł). Przyjęto do wiadomości. Przekazano do Biura Nieruchomości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w odpowiedzi na pismo nr BR /07 z dnia r. informuje o zadaniach realizowanych w zakresie pomocy społecznej na terenie Powiatu Chojnickiego za okresie od r. do r. Pismo przekazano do Biura Rady. Ad. 5 Zarząd postanowił, aby dyrektor Wydziału OKZ podzieliła środki do jednostek oświatowych, w których są największe potrzeby, a które pozostają w dyspozycji wydziału na dokształcanie, a nie zostaną w br.

6 wykorzystane. Pan Redzimski: CKU nie wykorzystuje wszystkich pomieszczeń w Medyku". Pan Starosta: rozmowy są prowadzone. Jednostka wykorzystuje, według naszych informacji, wszystkie pomieszczenia. Na tym obrady Zarządu zakończono. 1. Starosta - Stanisław Skaja Wicestarosta - Marek Szczepański Członek Zarządu - Marek Buza Członek Zarządu - Janusz Janik Członek Zarządu - Leszek Redzimski... Protokołowała: Gł. specjalista Anna Łuczak METRYKA Liczba odwiedzin : 7 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach Patrycjusz Pozorski Anna Łuczak Czas wytworzenia: :38:00 Czas publikacji: :38:00 Data przeniesienia do archiwum : Brak

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. OR.0062-29/07 P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. OR.0062 9/10 P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 10 marca 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. OR.0062-22/08 P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r. OR.0062-42/08 P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r. OR.0062-15/09 P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 w dniu 15 kwietnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 w dniu 15 kwietnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 w dniu 15 kwietnia 2010 r. OR.0062 14/10 P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 15 kwietnia 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r.

Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. OR.0062 34/05 P R O T O K Ó Ł Nr 139/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r. Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r. Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r. OR.0062-19/07 P R O T O K Ó Ł Nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 26 kwietnia 2007 r. Porządek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r. OR.0062-40/08 P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003

Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 OR.0062 21/2003 P R O T O K Ó Ł Nr 26/2003 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r. OR.0062-46/07 P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 29 listopada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r. OR.0062-42/07 P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r. OR.0062-30/08 P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 11

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r. OR.0062-27/09 P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r

Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r OR.0062-4/07 P R O T O K Ó Ł Nr 9/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 25 stycznia 2007 r. Porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009 Wersja archiwalna UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. OR.0062 14/04 P R O T O K Ó Ł Nr 69/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r. OR.0062 23/10 Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego

Bardziej szczegółowo

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami Załącznik do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r. OR.0062-35/09 P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00.

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Ełk, 06 marca 2015 r. Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. Data utworzenia 2015-02-27 Numer aktu 20 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r. OR.0062-40/09 P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego WK.0913/12/K/3/14700/08

zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego WK.0913/12/K/3/14700/08 Powiat Chojnicki reprezentowany przez Zarząd FN 0911/1/2008 Chojnice, 27.06.2008 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Data utworzenia 2012-06-14 Numer aktu 114 Kadencja Kadencja 2010-2014 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.09.2008 r. Znak: OR.0062/70/08 P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Ad. 1 70 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r.

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r. Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia przez Powiat Opatowski dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 69/08 w dniu 30 kwietnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 69/08 w dniu 30 kwietnia 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 69/08 w dniu 30 kwietnia 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 69/08 w dniu 30 kwietnia 2008 r. OR.0062-14/08 P R O T O K Ó Ł Nr 69/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

Nr XXXIX/282/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Nr XXXIX/282/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Nr XXXIX/282/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Data utworzenia 2010-09-23 Numer aktu 282 Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 UCHWAŁA Nr XVII/198/12 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku Zarządzenie Nr 314/46/6 z dnia 6 października 26 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 26 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/183/2009 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/183/2009 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 183 18525 Poz. 3098 3098 UCHWAŁA Nr XXXVII/183/2009 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 listopada 2014 r. Na podstawie 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo