P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r. OR /07 P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 18 października 2007 r. Porządek obrad: 1. Omówienie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok. 4. Rozpatrzenie pism. 5. Wolne wnioski. W posiedzeniu wzięli udział: Członkowie Zarządu Powiatu: Stanisław Skaja - starosta, Marek Szczepański - wicestarosta, Marek Buza - członek, Leszek Redzimski - członek, Janusz Janikczłonek. Spoza zarządu: Elżbieta Smaglinska - Skarbnik Powiatu, Barbara Biesek - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. Ad. 1 Pan Starosta otworzył posiedzenie zarządu i przedstawił porządek obrad. Pan Starosta: zaprosiliśmy panią w celu omówienia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Pani Biesek: pierwszy wniosek dotyczył rozpatrzenia możliwości zatrudnienia na pół etatu osoby do prac gospodarczych m.in. pomoc w utrzymaniu i pielęgnacji boiska szkolnego i zieleni. Po przejęciu boiska my je utrzymujemy przez 1,5 miesiąca we własnym zakresie, zakupiliśmy nawet kosiarkę. Lekcje techniki dzieci zamieniają się w dbanie o zieleń, bo jest to hektar ziemi, a także liczna roślinność. Utrzymanie tego przy pomocy rąk niepełnosprawnych dzieci jest niewystarczające. O osobie dbającej o zieleń była mowa już przed przeprowadzką. Ta osoba dbałaby też o utrzymanie boiska i dozór. Na teren boiska wchodzą bowiem dzieci i trzeba nieraz zbierać butelki, śmieci, a mam woźnego i 2,5 etatu sprzątaczki i otoczenie opieką takiego terenu nie jest możliwe. Bieżnia 400 m też wymaga szczególnego nadzoru. Pan Starosta: im większe nakłady, tym bardziej rosną koszty. Pani Biesek: ja nie zwiększyłam zatrudnienia. Pan Starosta: zakup kosiarki, dowożenie tłucznia, mączki cegielnianej to są coroczne koszty. Pani Biesek: koszty zmarnotrawienia tego będą jeszcze większe. Pan Szczepański: w jakich godzinach pani planowała zatrudnienie tej osoby i jakie są to koszty? Pani Biesek: po godzinach pracy szkoły, bo w trakcie jesteśmy my jako grono pedagogiczne. 4-5 godzin. Pan Szczepański: są to dwie sprawy utrzymanie i dozorowanie. Trzeba się zastanowić, czy nie wziąć firmy zewnętrznej. Jaki jest koszt? Pani Biesek: w tej chwili około 1500 zł. Pan Starosta: na utworzenie miejsca pracy moglibyśmy otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. Prosiłem też, aby rozmawiać z samorządem osiedlowym. Nie widzimy możliwości korzystania z boiska przez młodzież, która zachowuje się nagannie. Niech samorządy osiedlowe zwrócą się z wnioskiem o korzystanie z boiska, to wtedy rozważmy na jakich zasadach młodzież może korzystać z tego terenu. Teraz mamy śmieci i butelki. Pani Biesek: na dzień dzisiejszy samorząd zwraca się o umożliwienie korzystania z boiska, ale bezpłatnie. Nie widzi także możliwości dozoru tych dzieci. Pan Skaja: komitety osiedlowe mają swoje pieniądze. Młodzież nie musi chodzić po piwnicach, możemy udostępnić jej boisko, ale muszą być określone zasady korzystania. Pani Biesek: ja kilkakrotnie wołałam straż miejską i policję, ale wówczas młodzież ucieka. Rozmawiam też

2 z komitetem osiedlowym. Oficjalnie jest to boisko zamknięte. Pan Starosta: jest decyzja, aby rozmawiać z samorządem osiedlowym i określić zasady korzystania z boiska przez dzieci i młodzież, gdyż młodzież bałagani, śmieci, itp. Nie jesteśmy dalecy od blokowania korzystania z terenu, ale nie może być tak, że ktoś niszczy nasze mienie. Pan Szczepański: czy widać zniszczenia? Pani Biesek: codziennie zbieramy butelki i inne śmiecie. Tablice są zniszczone. Boisko jest to radość, ale też i obowiązek, tym bardziej że nie ma tam nikogo popołudniami. Pan Redzimski: rada osiedla musi wykazać się większą inicjatywą. Są tam sekcje i musza się one podzielić, aby jena zajęła się tą sprawą. To jest w ich interesie. Pani Biesek: proszę zobaczyć co stało się z boiskami w mieście - są zalane asfaltem. Nasze boisko jest piękne i dzieci powinny z niego korzystać. Pan Starosta: jeżeli udałoby się zatrudnić osobę w ramach 50 % + 1 to możemy spróbować. Na zimę nie, więc temat wróci w marcu. Samorządy niech określą zasady, jak ustaliliśmy wyżej. Pan Buza: boisko najbardziej idzie zniszczyć wiosną i jesienią. Pan Redzimski: a monitoring? Pani Biesek: zabrakło nam czterech setnych punktów. Wygrały szkoły najbardziej liczne. Zarząd przychylił się do propozycji rozmów z samorządem. Na wiosnę zarząd do tematu powróci, aby zatrudnić osobę w ramach programu 50 % + 1 / dofinansowanie z urzędu pracy/. Pani Biesek: drugi wniosek dotyczy rozpatrzenia możliwości zatrudnienia nauczyciela pomocy opiekuńczo - pielęgniarskiej w zespołach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym według zaleceń i wniosków Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wynika to z zaleceń kuratorium. W zespołach powinna być pomoc opiekuńczo - pielęgniarska. Mamy 7 zespołów, a tylko w jednym jest taka pomoc. Nie widzę potrzeby takiej pomocy we wszystkich zespołach, ale jeszcze jedna osoba byłaby bezwzględnie wskazana. Mam dzieci na wózkach, przejęłam je z integracji. Wyjście z taką grupą, gdzie jest 8 dzieci i 3 na wózku jest wówczas niemożliwe. Pan Redzimski: ile osób jest potrzebnych? Pani Biesek: jeden etat. Ta osoba obsługiwałaby 3 zespoły. Osoba, którą mam jest w zespole 9 osobowym, a limit jest do 8. Pan Skaja: jakie są koszty? Ile wynosi bon? Pani Skarbnik: zł kosztuje nas utrzymanie jednego ucznia. Pani Biesek: ze wczesnym wspomaganiem mamy x 3,4 i 9 w przypadkach głębokich i sprzężeń. Ja mam około 30 uczniów z poziomem x 9. Pan Szczepański: będzie to nauczyciel? Pani Biesek: nie ma potrzeby, aby był to pedagog. Musi to być pomoc bardziej pielęgniarska, aby podać leki, wykonać czynności samoobsługowe. Pan Szczepański: pytanie jest o nauczyciela wspomagającego. Pani Biesek: u mnie tego nie ma. Jest to jeden nauczyciel na 14 uczniów, z zespołem umiarkowanym na 8. Dzieci ze sprężeniami - przewidziana jest pomoc. Pan Szczepański: lepiej byłoby aby taka osoba, oprócz czynności tych samoobsługowych, miała szersze przygotowanie, aby pełnić też inne funkcje. Pan Starosta: też możnaby skorzystać z dofinansowania urzędu pracy. Pani Skarbnik: a czy możnaby skorzystać ze stażystów? Są osoby studiujące pedagogikę, psychologię. Pan Szczepański: jest to duża odpowiedzialność, wystarczy że dziecko źle np. połknie tabletkę. Pani Biesek: ja stażami się już ratuję. W grupach np. 14 osobowych tak. Ale tutaj mam jeszcze potrzebę wzięcia odpowiedzialności, bezpieczeństwo i zdrowie do końca. Pan Szczepański: ta osoba musi mieć odpowiednie przeszkolenie. Pani Biesek: ja mam pielęgniarkę tylko w środy. Generalnie leki podaje nauczyciel. Pan Starosta: możemy szukać stażystów, wchodzić w programy. Pan Szczepański: musi to być doświadczona osoba. Pani Biesek: kuratorium zaleciło, aby w każdym zespole była taka osoba. Ja tu się posiłkuję już

3 stażystami, ale zależy mi na jednej osobie na etat. Stażyści często się zmieniają, nie ponoszą odpowiedzialności.. Pan Starosta: proszę skontaktować się z Urzędem Pracy, celem wejścia w program 50 % + 1. Pan Szczepański: jest to nasz obowiązek. Pan Redzimski: tak, my ponosimy odpowiedzialność za te dzieci. Pani Biesek: zalecenia kuratorium są respektowane. Pan Janik: czy będzie problem w znalezieniu takiej osoby? Pani Biesek: raczej nie. U mnie nie ma klasy, jakby codziennie się coś nie wydarzyło. Nasze dzieci jest to też edukacja - ale na końcu. Najpierw jest kwestia opiekuńczo - wychowawcza, rehabilitacja. Pan Starosta: mam nadzieję, że są pisane wnioski zewnętrzne" o pomoc. Pani Biesek: tak, posiłkujemy się stowarzyszeniem w pisaniu wniosków. Pan Szczepański: inaczej taki uczeń funkcjonuje w szkole z oddziałami integracyjnymi. W szkole specjalnej nauczyciel kosztuje dwa razy tyle, ile w szkole masowej. A edukacja jest na końcu. Po co tu nauczyciele wysoko wykwalifikowani, jeżeli oni pomagają w czynnościach samoobsługowych? Tu wystarczyłaby inna pomoc. Pan Janik: dobrze, że mamy taką szkołę. Pan Szczepański: przez to że rozwala się" integracje w szkołach masowych, ministerstwo zniosło przecież dodatki, w naszej szkole jest więcej uczniów. W szkołach z klasami integracyjnymi mogą być dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Pan Starosta: jak byśmy mieli internat, to większość rodziców trzymałaby dzieci w tym internacie. Zarząd przychylił się do propozycji dyrektor ZSS w Chojnicach w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy opiekuńczo - pielęgniarskiej w zespołach, z dofinansowaniem etatu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach. Ad. 2 Pan Starosta: podejmujemy uchwałę w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną. W celu ustalenia wysokości odszkodowania, należy przeprowadzić rokowania z właścicielami tych nieruchomości, w których wydzielono działki gruntu pod drogę publiczną - drogę powiatową nr 2610G na odcinku Kosobudy do skrzyżowania z ulicą Klonową w Brusach. Za uchwałą w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną głosowało 4 członków Zarządu, jeden nie brał udziału w głosowaniu. Ad. 3 Pani Skarbnik: zmiany w budżecie Powiatu na 2007 rok wprowadza się na podstawie: 1. decyzji o zwiększeniu dotacji o kwotę zł - pismo Nr FB.I /128/EP/07 z dnia r. 2. decyzji o zwiększeniu dotacji o kwotę zł - pismo Nr FB.I /123/DW/07 z dnia r. 3. uruchomionej ogółem kwoty zł z rezerwy Powiatu, którą przenosi się na wydatki do jednostek oświatowych. Stan rezerw ogółem po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: celowa na oświatę - 0 zł, celowa na opiekę społeczną zł, rezerwa ogólna zł, rezerwa inwestycyjna zł. Z rozdziału plan Starostwa przenosi się kwotę do planów jednostek oświatowych na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących. Tak więc plany jednostek oświatowych zostają zwiększone o kwotę ogółem zł ( zł zł zł)

4 Pani Skarbnik: po analizie budżetu mamy: rezerwy oświatowej zł i ogólnej zł. Musimy dołożyć do monitoringu zł. Do podziału zostaje zł na jednostki oświatowe na wydatki rzeczowe. Wystąpiłam z pismem, ile jednostki potrzebują środków. Suma zapotrzebowań jest na zł. Wczoraj dałam to do przeanalizowania panu Gierszewskiemu. Pan Skaja: około zł jest to kwota oszczędności na wynagrodzeniach. Na przyszły rok subwencji jest 35 mln. zł. A mamy 256 osób mniej i dlatego jest propozycja, aby zapłacić pochodne styczniowe w tym roku. Dyskutowano nad zadaniem "remontu w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Malachinie". Zadecydowano, aby wszcząć procedurę udzielenia zamówienia publicznego na całe zadanie, z realizacją na 2 lata. Pani Skarbnik: kwota ta przekracza środki w budżecie i Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na lata kolejne. Dajemy zł na ten rok. Za uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok głosowało 5 członków Zarządu. Ad. 4 Audytor wewnętrzny przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami (AW.0915/03-E/02/07). Przyjęto do wiadomości. Audytor wewnętrzny przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Biurze ds. Funduszy (AW.0915/04-E/03/07). Przyjęto do wiadomości. Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w związku z realizowaniem przez Telekomunikację Polską S.A. na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach inwestycji polegającej na budowie nowego przyłącza telekomunikacyjnego do istniejących urządzeń PTK Centertel zlokalizowanych na dachu budynku Szpitala, istnieje możliwość wynegocjowania od TP S.A. jednorazowej zapłaty za wykonanie w/w pracy. W związku z powyższym Biuro Gospodarki Nieruchomościami wnosi o wyrażenie zgody na żądanie od TP S.A. za wykonanie w/w pracy kwoty zł. Wyrażono zgodę. Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w związku z tym, że w dniu 18 października br. wygasają zawarte z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach w dniu 19 października 2004r. dwie umowy o zarządzenie, tj. umowa zawarta z Powiatem Chojnickim, przedmiotem której jest zarządzenie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach w budynku przy ul. Wysokiej 7 oraz umowa zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wysokiej 7 w Chojnicach, przedmiotem której jest zarządzanie częściami wspólnymi powołanej nieruchomości, w najbliższym czasie zostaną zawarte z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach dwie nowe umowy o zarządzenie na okres kolejnych 3 lat. Wyrażono zgodę. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, iż w związku z opinią Radcy Prawnego, liczba nauczycieli emerytów i rencistów ulega zwiększeniu o jedną osobę. Zmiana dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia przekazuje aktualne informacje dotyczące wysokości środków na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chojnicki na rok 2007.

5 Przyjęto do wiadomości - ujęto w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje o prowadzonych przygotowaniach do narady szkoleniowej i samokształceniowej dla zespołu dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. Pani Skarbnik: środki na w/w cel są w planie Starostwa. Wyrażono zgodę. Pan Buza: na kolejne posiedzenie Zarządu będzie przygotowany kalendarz imprez powiatowych. Komitet Główny Olimpiady Mediewistycznej, LO im. W. Pola w Czersku, zwraca się z prośbą o pomoc finansową w organizacji II Olimpiady Mediewistycznej, która odbędzie się zimą i wiosną 2008 r. W ubiegłym roku kwota dofinansowania wyniosła zł. Zadecydowano, aby zaplanować w budżecie zł. Kopie pisma przekazać do Wydziału FN. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. M. Magdaleny w Czersku zwraca się z prośbą o dofinansowanie inwestycji, dotyczącej wyłożenia starobrukiem głównych ganków cmentarza parafialnego w Czersku, który również jako jedyny spełnia rolę cmentarza komunalnego. Nie ma prawnej możliwości dofinansowania inwestycji, gdyż wniosek nie spełnia wymogów określonych ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski składa się w terminie do dnia 15 września. Ponadto do rejestru zabytków wpisane jest ogrodzenie cmentarza, dlatego nie jest możliwe wyłożenie starodrukiem głównych ganków cmentarza parafialnego w Czersku w oparciu o regulacje prawne dotyczące dofinansowania robót przy zabytku wpisanym do rejestru. Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalengo w Chojnicach zawiadamia o zawarciu, w dniu r., umowy najmu sali gimnastycznej na okres od r. do r. W czasie trwania najmu prowadzone będą zajęcia piłki siatkowej, w wymiarze 1 godzina lekcyjna tygodniowo. Wysokość czynszu wynosi 25,00 zł za 1 godzinę lekcyjną (płatny z góry do 15 dnia danego miesiąca). Przyjęto do wiadomości. Przekazano do Biura Nieruchomości. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podstawie 9 i 10 umów o zarządzanie lokalami mieszkalnymi położonymi we Wspólnotach Mieszkaniowych przy ul. Leśnej 2, Leśnej 4, Leśnej 6 i Wysokiej 7 w Chojnicach, przekazuje zbiorczą informację o naliczonych odsetkach od zaległości w opłatach mieszkaniowych w III kwartale 2007r. (łącznie kwota odsetek wynosi 162,45 zł). Przyjęto do wiadomości. Przekazano do Biura Nieruchomości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w odpowiedzi na pismo nr BR /07 z dnia r. informuje o zadaniach realizowanych w zakresie pomocy społecznej na terenie Powiatu Chojnickiego za okresie od r. do r. Pismo przekazano do Biura Rady. Ad. 5 Zarząd postanowił, aby dyrektor Wydziału OKZ podzieliła środki do jednostek oświatowych, w których są największe potrzeby, a które pozostają w dyspozycji wydziału na dokształcanie, a nie zostaną w br.

6 wykorzystane. Pan Redzimski: CKU nie wykorzystuje wszystkich pomieszczeń w Medyku". Pan Starosta: rozmowy są prowadzone. Jednostka wykorzystuje, według naszych informacji, wszystkie pomieszczenia. Na tym obrady Zarządu zakończono. 1. Starosta - Stanisław Skaja Wicestarosta - Marek Szczepański Członek Zarządu - Marek Buza Członek Zarządu - Janusz Janik Członek Zarządu - Leszek Redzimski... Protokołowała: Gł. specjalista Anna Łuczak METRYKA Liczba odwiedzin : 7 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach Patrycjusz Pozorski Anna Łuczak Czas wytworzenia: :38:00 Czas publikacji: :38:00 Data przeniesienia do archiwum : Brak

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 SE-PO.002.6.2011 Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 obecni stan radnych 21 obecnych - 20 Skład Rady Miejskiej: 1. Zofia Bazańska - obecna 2. Krystian Dąbrowski - obecny 3. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo