P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 w dniu 18 października 2007 r. OR /07 P R O T O K Ó Ł Nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 18 października 2007 r. Porządek obrad: 1. Omówienie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok. 4. Rozpatrzenie pism. 5. Wolne wnioski. W posiedzeniu wzięli udział: Członkowie Zarządu Powiatu: Stanisław Skaja - starosta, Marek Szczepański - wicestarosta, Marek Buza - członek, Leszek Redzimski - członek, Janusz Janikczłonek. Spoza zarządu: Elżbieta Smaglinska - Skarbnik Powiatu, Barbara Biesek - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. Ad. 1 Pan Starosta otworzył posiedzenie zarządu i przedstawił porządek obrad. Pan Starosta: zaprosiliśmy panią w celu omówienia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Pani Biesek: pierwszy wniosek dotyczył rozpatrzenia możliwości zatrudnienia na pół etatu osoby do prac gospodarczych m.in. pomoc w utrzymaniu i pielęgnacji boiska szkolnego i zieleni. Po przejęciu boiska my je utrzymujemy przez 1,5 miesiąca we własnym zakresie, zakupiliśmy nawet kosiarkę. Lekcje techniki dzieci zamieniają się w dbanie o zieleń, bo jest to hektar ziemi, a także liczna roślinność. Utrzymanie tego przy pomocy rąk niepełnosprawnych dzieci jest niewystarczające. O osobie dbającej o zieleń była mowa już przed przeprowadzką. Ta osoba dbałaby też o utrzymanie boiska i dozór. Na teren boiska wchodzą bowiem dzieci i trzeba nieraz zbierać butelki, śmieci, a mam woźnego i 2,5 etatu sprzątaczki i otoczenie opieką takiego terenu nie jest możliwe. Bieżnia 400 m też wymaga szczególnego nadzoru. Pan Starosta: im większe nakłady, tym bardziej rosną koszty. Pani Biesek: ja nie zwiększyłam zatrudnienia. Pan Starosta: zakup kosiarki, dowożenie tłucznia, mączki cegielnianej to są coroczne koszty. Pani Biesek: koszty zmarnotrawienia tego będą jeszcze większe. Pan Szczepański: w jakich godzinach pani planowała zatrudnienie tej osoby i jakie są to koszty? Pani Biesek: po godzinach pracy szkoły, bo w trakcie jesteśmy my jako grono pedagogiczne. 4-5 godzin. Pan Szczepański: są to dwie sprawy utrzymanie i dozorowanie. Trzeba się zastanowić, czy nie wziąć firmy zewnętrznej. Jaki jest koszt? Pani Biesek: w tej chwili około 1500 zł. Pan Starosta: na utworzenie miejsca pracy moglibyśmy otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. Prosiłem też, aby rozmawiać z samorządem osiedlowym. Nie widzimy możliwości korzystania z boiska przez młodzież, która zachowuje się nagannie. Niech samorządy osiedlowe zwrócą się z wnioskiem o korzystanie z boiska, to wtedy rozważmy na jakich zasadach młodzież może korzystać z tego terenu. Teraz mamy śmieci i butelki. Pani Biesek: na dzień dzisiejszy samorząd zwraca się o umożliwienie korzystania z boiska, ale bezpłatnie. Nie widzi także możliwości dozoru tych dzieci. Pan Skaja: komitety osiedlowe mają swoje pieniądze. Młodzież nie musi chodzić po piwnicach, możemy udostępnić jej boisko, ale muszą być określone zasady korzystania. Pani Biesek: ja kilkakrotnie wołałam straż miejską i policję, ale wówczas młodzież ucieka. Rozmawiam też

2 z komitetem osiedlowym. Oficjalnie jest to boisko zamknięte. Pan Starosta: jest decyzja, aby rozmawiać z samorządem osiedlowym i określić zasady korzystania z boiska przez dzieci i młodzież, gdyż młodzież bałagani, śmieci, itp. Nie jesteśmy dalecy od blokowania korzystania z terenu, ale nie może być tak, że ktoś niszczy nasze mienie. Pan Szczepański: czy widać zniszczenia? Pani Biesek: codziennie zbieramy butelki i inne śmiecie. Tablice są zniszczone. Boisko jest to radość, ale też i obowiązek, tym bardziej że nie ma tam nikogo popołudniami. Pan Redzimski: rada osiedla musi wykazać się większą inicjatywą. Są tam sekcje i musza się one podzielić, aby jena zajęła się tą sprawą. To jest w ich interesie. Pani Biesek: proszę zobaczyć co stało się z boiskami w mieście - są zalane asfaltem. Nasze boisko jest piękne i dzieci powinny z niego korzystać. Pan Starosta: jeżeli udałoby się zatrudnić osobę w ramach 50 % + 1 to możemy spróbować. Na zimę nie, więc temat wróci w marcu. Samorządy niech określą zasady, jak ustaliliśmy wyżej. Pan Buza: boisko najbardziej idzie zniszczyć wiosną i jesienią. Pan Redzimski: a monitoring? Pani Biesek: zabrakło nam czterech setnych punktów. Wygrały szkoły najbardziej liczne. Zarząd przychylił się do propozycji rozmów z samorządem. Na wiosnę zarząd do tematu powróci, aby zatrudnić osobę w ramach programu 50 % + 1 / dofinansowanie z urzędu pracy/. Pani Biesek: drugi wniosek dotyczy rozpatrzenia możliwości zatrudnienia nauczyciela pomocy opiekuńczo - pielęgniarskiej w zespołach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym według zaleceń i wniosków Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wynika to z zaleceń kuratorium. W zespołach powinna być pomoc opiekuńczo - pielęgniarska. Mamy 7 zespołów, a tylko w jednym jest taka pomoc. Nie widzę potrzeby takiej pomocy we wszystkich zespołach, ale jeszcze jedna osoba byłaby bezwzględnie wskazana. Mam dzieci na wózkach, przejęłam je z integracji. Wyjście z taką grupą, gdzie jest 8 dzieci i 3 na wózku jest wówczas niemożliwe. Pan Redzimski: ile osób jest potrzebnych? Pani Biesek: jeden etat. Ta osoba obsługiwałaby 3 zespoły. Osoba, którą mam jest w zespole 9 osobowym, a limit jest do 8. Pan Skaja: jakie są koszty? Ile wynosi bon? Pani Skarbnik: zł kosztuje nas utrzymanie jednego ucznia. Pani Biesek: ze wczesnym wspomaganiem mamy x 3,4 i 9 w przypadkach głębokich i sprzężeń. Ja mam około 30 uczniów z poziomem x 9. Pan Szczepański: będzie to nauczyciel? Pani Biesek: nie ma potrzeby, aby był to pedagog. Musi to być pomoc bardziej pielęgniarska, aby podać leki, wykonać czynności samoobsługowe. Pan Szczepański: pytanie jest o nauczyciela wspomagającego. Pani Biesek: u mnie tego nie ma. Jest to jeden nauczyciel na 14 uczniów, z zespołem umiarkowanym na 8. Dzieci ze sprężeniami - przewidziana jest pomoc. Pan Szczepański: lepiej byłoby aby taka osoba, oprócz czynności tych samoobsługowych, miała szersze przygotowanie, aby pełnić też inne funkcje. Pan Starosta: też możnaby skorzystać z dofinansowania urzędu pracy. Pani Skarbnik: a czy możnaby skorzystać ze stażystów? Są osoby studiujące pedagogikę, psychologię. Pan Szczepański: jest to duża odpowiedzialność, wystarczy że dziecko źle np. połknie tabletkę. Pani Biesek: ja stażami się już ratuję. W grupach np. 14 osobowych tak. Ale tutaj mam jeszcze potrzebę wzięcia odpowiedzialności, bezpieczeństwo i zdrowie do końca. Pan Szczepański: ta osoba musi mieć odpowiednie przeszkolenie. Pani Biesek: ja mam pielęgniarkę tylko w środy. Generalnie leki podaje nauczyciel. Pan Starosta: możemy szukać stażystów, wchodzić w programy. Pan Szczepański: musi to być doświadczona osoba. Pani Biesek: kuratorium zaleciło, aby w każdym zespole była taka osoba. Ja tu się posiłkuję już

3 stażystami, ale zależy mi na jednej osobie na etat. Stażyści często się zmieniają, nie ponoszą odpowiedzialności.. Pan Starosta: proszę skontaktować się z Urzędem Pracy, celem wejścia w program 50 % + 1. Pan Szczepański: jest to nasz obowiązek. Pan Redzimski: tak, my ponosimy odpowiedzialność za te dzieci. Pani Biesek: zalecenia kuratorium są respektowane. Pan Janik: czy będzie problem w znalezieniu takiej osoby? Pani Biesek: raczej nie. U mnie nie ma klasy, jakby codziennie się coś nie wydarzyło. Nasze dzieci jest to też edukacja - ale na końcu. Najpierw jest kwestia opiekuńczo - wychowawcza, rehabilitacja. Pan Starosta: mam nadzieję, że są pisane wnioski zewnętrzne" o pomoc. Pani Biesek: tak, posiłkujemy się stowarzyszeniem w pisaniu wniosków. Pan Szczepański: inaczej taki uczeń funkcjonuje w szkole z oddziałami integracyjnymi. W szkole specjalnej nauczyciel kosztuje dwa razy tyle, ile w szkole masowej. A edukacja jest na końcu. Po co tu nauczyciele wysoko wykwalifikowani, jeżeli oni pomagają w czynnościach samoobsługowych? Tu wystarczyłaby inna pomoc. Pan Janik: dobrze, że mamy taką szkołę. Pan Szczepański: przez to że rozwala się" integracje w szkołach masowych, ministerstwo zniosło przecież dodatki, w naszej szkole jest więcej uczniów. W szkołach z klasami integracyjnymi mogą być dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Pan Starosta: jak byśmy mieli internat, to większość rodziców trzymałaby dzieci w tym internacie. Zarząd przychylił się do propozycji dyrektor ZSS w Chojnicach w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy opiekuńczo - pielęgniarskiej w zespołach, z dofinansowaniem etatu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach. Ad. 2 Pan Starosta: podejmujemy uchwałę w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną. W celu ustalenia wysokości odszkodowania, należy przeprowadzić rokowania z właścicielami tych nieruchomości, w których wydzielono działki gruntu pod drogę publiczną - drogę powiatową nr 2610G na odcinku Kosobudy do skrzyżowania z ulicą Klonową w Brusach. Za uchwałą w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wydzielenia działki gruntu pod drogę publiczną głosowało 4 członków Zarządu, jeden nie brał udziału w głosowaniu. Ad. 3 Pani Skarbnik: zmiany w budżecie Powiatu na 2007 rok wprowadza się na podstawie: 1. decyzji o zwiększeniu dotacji o kwotę zł - pismo Nr FB.I /128/EP/07 z dnia r. 2. decyzji o zwiększeniu dotacji o kwotę zł - pismo Nr FB.I /123/DW/07 z dnia r. 3. uruchomionej ogółem kwoty zł z rezerwy Powiatu, którą przenosi się na wydatki do jednostek oświatowych. Stan rezerw ogółem po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: celowa na oświatę - 0 zł, celowa na opiekę społeczną zł, rezerwa ogólna zł, rezerwa inwestycyjna zł. Z rozdziału plan Starostwa przenosi się kwotę do planów jednostek oświatowych na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących. Tak więc plany jednostek oświatowych zostają zwiększone o kwotę ogółem zł ( zł zł zł)

4 Pani Skarbnik: po analizie budżetu mamy: rezerwy oświatowej zł i ogólnej zł. Musimy dołożyć do monitoringu zł. Do podziału zostaje zł na jednostki oświatowe na wydatki rzeczowe. Wystąpiłam z pismem, ile jednostki potrzebują środków. Suma zapotrzebowań jest na zł. Wczoraj dałam to do przeanalizowania panu Gierszewskiemu. Pan Skaja: około zł jest to kwota oszczędności na wynagrodzeniach. Na przyszły rok subwencji jest 35 mln. zł. A mamy 256 osób mniej i dlatego jest propozycja, aby zapłacić pochodne styczniowe w tym roku. Dyskutowano nad zadaniem "remontu w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Malachinie". Zadecydowano, aby wszcząć procedurę udzielenia zamówienia publicznego na całe zadanie, z realizacją na 2 lata. Pani Skarbnik: kwota ta przekracza środki w budżecie i Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na lata kolejne. Dajemy zł na ten rok. Za uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok głosowało 5 członków Zarządu. Ad. 4 Audytor wewnętrzny przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami (AW.0915/03-E/02/07). Przyjęto do wiadomości. Audytor wewnętrzny przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Biurze ds. Funduszy (AW.0915/04-E/03/07). Przyjęto do wiadomości. Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w związku z realizowaniem przez Telekomunikację Polską S.A. na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach inwestycji polegającej na budowie nowego przyłącza telekomunikacyjnego do istniejących urządzeń PTK Centertel zlokalizowanych na dachu budynku Szpitala, istnieje możliwość wynegocjowania od TP S.A. jednorazowej zapłaty za wykonanie w/w pracy. W związku z powyższym Biuro Gospodarki Nieruchomościami wnosi o wyrażenie zgody na żądanie od TP S.A. za wykonanie w/w pracy kwoty zł. Wyrażono zgodę. Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w związku z tym, że w dniu 18 października br. wygasają zawarte z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach w dniu 19 października 2004r. dwie umowy o zarządzenie, tj. umowa zawarta z Powiatem Chojnickim, przedmiotem której jest zarządzenie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach w budynku przy ul. Wysokiej 7 oraz umowa zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wysokiej 7 w Chojnicach, przedmiotem której jest zarządzanie częściami wspólnymi powołanej nieruchomości, w najbliższym czasie zostaną zawarte z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach dwie nowe umowy o zarządzenie na okres kolejnych 3 lat. Wyrażono zgodę. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, iż w związku z opinią Radcy Prawnego, liczba nauczycieli emerytów i rencistów ulega zwiększeniu o jedną osobę. Zmiana dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia przekazuje aktualne informacje dotyczące wysokości środków na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chojnicki na rok 2007.

5 Przyjęto do wiadomości - ujęto w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje o prowadzonych przygotowaniach do narady szkoleniowej i samokształceniowej dla zespołu dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. Pani Skarbnik: środki na w/w cel są w planie Starostwa. Wyrażono zgodę. Pan Buza: na kolejne posiedzenie Zarządu będzie przygotowany kalendarz imprez powiatowych. Komitet Główny Olimpiady Mediewistycznej, LO im. W. Pola w Czersku, zwraca się z prośbą o pomoc finansową w organizacji II Olimpiady Mediewistycznej, która odbędzie się zimą i wiosną 2008 r. W ubiegłym roku kwota dofinansowania wyniosła zł. Zadecydowano, aby zaplanować w budżecie zł. Kopie pisma przekazać do Wydziału FN. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. M. Magdaleny w Czersku zwraca się z prośbą o dofinansowanie inwestycji, dotyczącej wyłożenia starobrukiem głównych ganków cmentarza parafialnego w Czersku, który również jako jedyny spełnia rolę cmentarza komunalnego. Nie ma prawnej możliwości dofinansowania inwestycji, gdyż wniosek nie spełnia wymogów określonych ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski składa się w terminie do dnia 15 września. Ponadto do rejestru zabytków wpisane jest ogrodzenie cmentarza, dlatego nie jest możliwe wyłożenie starodrukiem głównych ganków cmentarza parafialnego w Czersku w oparciu o regulacje prawne dotyczące dofinansowania robót przy zabytku wpisanym do rejestru. Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalengo w Chojnicach zawiadamia o zawarciu, w dniu r., umowy najmu sali gimnastycznej na okres od r. do r. W czasie trwania najmu prowadzone będą zajęcia piłki siatkowej, w wymiarze 1 godzina lekcyjna tygodniowo. Wysokość czynszu wynosi 25,00 zł za 1 godzinę lekcyjną (płatny z góry do 15 dnia danego miesiąca). Przyjęto do wiadomości. Przekazano do Biura Nieruchomości. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podstawie 9 i 10 umów o zarządzanie lokalami mieszkalnymi położonymi we Wspólnotach Mieszkaniowych przy ul. Leśnej 2, Leśnej 4, Leśnej 6 i Wysokiej 7 w Chojnicach, przekazuje zbiorczą informację o naliczonych odsetkach od zaległości w opłatach mieszkaniowych w III kwartale 2007r. (łącznie kwota odsetek wynosi 162,45 zł). Przyjęto do wiadomości. Przekazano do Biura Nieruchomości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w odpowiedzi na pismo nr BR /07 z dnia r. informuje o zadaniach realizowanych w zakresie pomocy społecznej na terenie Powiatu Chojnickiego za okresie od r. do r. Pismo przekazano do Biura Rady. Ad. 5 Zarząd postanowił, aby dyrektor Wydziału OKZ podzieliła środki do jednostek oświatowych, w których są największe potrzeby, a które pozostają w dyspozycji wydziału na dokształcanie, a nie zostaną w br.

6 wykorzystane. Pan Redzimski: CKU nie wykorzystuje wszystkich pomieszczeń w Medyku". Pan Starosta: rozmowy są prowadzone. Jednostka wykorzystuje, według naszych informacji, wszystkie pomieszczenia. Na tym obrady Zarządu zakończono. 1. Starosta - Stanisław Skaja Wicestarosta - Marek Szczepański Członek Zarządu - Marek Buza Członek Zarządu - Janusz Janik Członek Zarządu - Leszek Redzimski... Protokołowała: Gł. specjalista Anna Łuczak METRYKA Liczba odwiedzin : 7 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach Patrycjusz Pozorski Anna Łuczak Czas wytworzenia: :38:00 Czas publikacji: :38:00 Data przeniesienia do archiwum : Brak

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. OR.0062-29/07 P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. OR.0062 9/10 P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 10 marca 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 w dniu 30 czerwca 2008 r. OR.0062-22/08 P R O T O K Ó Ł Nr 77/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 w dniu 11 grudnia 2008 r. OR.0062-42/08 P R O T O K Ó Ł Nr 97/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r. OR.0062-15/09 P R O T O K Ó Ł Nr 115/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r.

Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. Protokół nr 139 z dnia 5 października 2005 r. OR.0062 34/05 P R O T O K Ó Ł Nr 139/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 w dniu 15 kwietnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 w dniu 15 kwietnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 w dniu 15 kwietnia 2010 r. OR.0062 14/10 P R O T O K Ó Ł Nr 164/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 15 kwietnia 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r. Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r. Protokół Nr 24/07 w dniu 26 kwietnia 2007 r. OR.0062-19/07 P R O T O K Ó Ł Nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 26 kwietnia 2007 r. Porządek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 w dniu 27 listopada 2008 r. OR.0062-40/08 P R O T O K Ó Ł Nr 95/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 w dniu 29 listopada 2007 r. OR.0062-46/07 P R O T O K Ó Ł Nr 51/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 29 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 w dniu 11 września 2008 r. OR.0062-30/08 P R O T O K Ó Ł Nr 85/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 11

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003

Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 Protokół nr 26 z dnia 3 czerwca 2003 OR.0062 21/2003 P R O T O K Ó Ł Nr 26/2003 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 24/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 16 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 24/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 16 maja 2011 r. OR.0022.19.2011 Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr 24/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 16 maja 2011 r. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 w dniu 31 października 2007 r. OR.0062-42/07 P R O T O K Ó Ł Nr 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 w dniu 23 lipca 2009 r. OR.0062-27/09 P R O T O K Ó Ł Nr 127/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009 Wersja archiwalna UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r

Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r Protokół Nr 9/07 w dniu 25 stycznia 2007 r OR.0062-4/07 P R O T O K Ó Ł Nr 9/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 25 stycznia 2007 r. Porządek

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Protokół nr 69 z dnia 15 kwietnia 2004 r. OR.0062 14/04 P R O T O K Ó Ł Nr 69/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 102/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 102/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.47.2016 PROTOKÓŁ NR 102/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 28 listopada 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/139/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU TABELA NR 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod PROTOKÓŁ Nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 września 2016r. godz. 10:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami Załącznik do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 w dniu 23 września 2009 r. OR.0062-35/09 P R O T O K Ó Ł Nr 135/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 27/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 18 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 27/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 18 stycznia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 27/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 18 stycznia 2013 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.40 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 w dniu 17 czerwca 2010 r. OR.0062 23/10 Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł Nr 173/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00.

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Ełk, 06 marca 2015 r. Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku W posiedzeniach udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 08 czerwca 2016 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 08 czerwca 2016 r. Protokół nr 0022.77.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 08 czerwca 2016 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r. P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 w dniu 22 października 2009 r. OR.0062-40/09 P R O T O K Ó Ł Nr 140/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku BR.0062-12/10 Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 14 05. Obecni

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo