80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie."

Transkrypt

1 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. Pan Zenon z Częstochowy pozwał Krakowski Bank Spółdzielczy o zapłatę 100 tysięcy złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Przegrał w I instancji. Czy Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyli lub zmieni wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie? Pan Zenon z Częstochowy w sierpniu 2012 roku pozwał Krakowski Bank Spółdzielczy o zapłatę 100 tysięcy złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Przegrał w I instancji. Czy Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyli lub zmieni wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie? Jutro o godz rozprawa odwoławcza (sygn. akt I ACa 835/13). Złote serce pana Zenona i dziwne operacje bankowe Pan Zenon z Częstochowy dwukrotnie zaciągał zobowiązania wobec Jurajskiego Banku Spółdzielczego w Niegowie (jego następcą prawnym jest Krakowski Bank Spółdzielczy), aby dopomóc swoim córkom J. i B. Niestety, córki okazały się niesolidne, a Bank realizował czynności bankowe w sposób wzbudzający poważne wątpliwości. Ta historia przedstawia się następująco: W maju 2003 r. pan Zenon podżyrował kredyt swojej córce J. Został przez nią poinformowany, że ubiega się ona o kredyt w kwocie zł. Dokumenty podpisywał in blanco w obecności J. i drugiej córki B. oraz pracowników Banku. Jesienią 2004 r. dowiedział się, że Bank udzielił J. wyższej kwoty kredytu ( zł) oraz że w sprawie występuje jeszcze kilku poręczycieli. Ponieważ córka nie spłacała kredytu, zostały wszczęte czynności egzekucyjne, ale rzecz dziwna, tylko wobec pana Zenona. W czerwcu 2006 r. pan Zenon został poproszony o pomoc przez drugą córkę B. Pomoc miała polegać na tym, że pan Zenon wspólnie z żoną zaciągną kredyt w kwocie zł, a córka kredyt ten będzie spłacać. B. pracowała w firmie ubezpieczeniowej powiązanej z Bankiem. Pan Zenon podpisał umowę 29 czerwca, a jego żona, dopiero po wyjściu ze szpitala w dniu 4 lipca. 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. 1

2 Nadzwyczaj dziwne w tej sprawie jest jednak to, że jak podaje pan Zenon w pozwie ani jemu, ani jego żonie nigdy nie wypłacono, ani nie przelano pieniędzy, a mimo to, figurowali oni w księgach Banku od 29 czerwca jako kredytobiorcy. Córka B. nie spłacała kredytu. W marcu 2007 roku został wystawiony wobec pana Zenona bankowy tytuł egzekucyjny. Zwrócił się on wówczas o wyjaśnienia do Banku, w jaki sposób instytucja ta przekazała mu kwotę kredytu. Bank powoływał się na dokument kasowy, który pan Zenon i jego żona mieli podpisać 29 czerwca w kasie Banku o godz Przypomnijmy jednak, że żona pana Zenona przebywała w tym czasie w szpitalu, a umowę kredytową podpisała dopiero 4 lipca. Pan Zenon nie był usatysfakcjonowany wyjaśnieniami Banku i zwrócił się o pomoc do prokuratury. Pasywna prokuratura Prokuratura działała niezwykle wolno i mało wnikliwie, a zobowiązania z tytułu kredytu przywłaszczonego przez córkę pana Zenona B. nieuchronnie narastały. I tak: W listopadzie 2006 r. umorzono dochodzenie (2 Ds. 1386/06) w sprawie przywłaszczenia kredytu przez B., gdyż pan Zenon cofnął wniosek o ściganie córki. W listopadzie 2007 r. pan Zenon wniósł zawiadomienie do prokuratury, domagając się wyjaśnień, dlaczego Bank udzielił kredytu J. oraz przyjął poręczenia osób, które nie posiadały dochodów, skazując go w ten sposób jako jedyną osobę, która posiadała stały dochód (emeryturę) na spłacanie poręczonego przez niego kredytu. Domagał się też wyjaśnień, w jaki sposób pieniądze z kredytu w wysokości zł zostały przekazane córce B., skoro ani on, ani jego żona jako kredytobiorcy nie widzieli tych pieniędzy na oczy. Już w grudniu Prokuratura Częstochowa-Północ umorzyła dochodzenie sygn. 2 Ds. 1252/07 stwierdzając brak znamion czynu zabronionego w potwierdzaniu nieprawdy na dokumencie kasowym wypłaty panu Zenonowi i jego żonie kwoty kredytu, co nie miało miejsca. Po złożeniu przez pana Zenona zażalenia w tej sprawie i przeprowadzeniu dodatkowych czynności na polecenie sądu, decyzję tą podtrzymano w maju 2008 r. (2 Ds. 173/08). W czerwcu 2008 r. pan Zenon zgłosił w prokuraturze, że córka mimo podpisanej przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w lipcu 2007 r. ugody (sygn. I C 845/07) w ogóle nie zamierzała się z niej wywiązać, gdyż wyjechała z Polski, nie spłaca kredytu, a jej adres nie jest znany. Pan Zenon prosił o pomoc w ustaleniu adresu córki. W sierpniu 2009 r. pan Zenon domagał się ewentualnego ścigania córki przy pomocy ENA, ponownie podnosząc przez nią fakt zawarcia ugody przed sądem dla pozoru oraz brak woli wywiązywania się ze zobowiązania w uzgodnionej kwocie minimum 500 zł miesięcznie. W tej sprawie odmówiono 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. 2

3 prowadzenia dochodzenia (1 Ds. 1330/09) wobec braku znamion czynu zabronionego. W czerwcu 2010 roku pan Zenon zwrócił się o informację nt. stanu postępowań prokuratorskich. W sierpniu 2010 roku poinformowano go pismem Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, że wszystkie postępowania prokuratorskie są zakończone i toczyły się prawidłowo. W sierpniu 2010 r. pan Zenon wniósł o wznowienie postępowania 2 Ds. 1386/06, ponownie podnosząc konsekwentne niewywiązywanie się córki ze zobowiązań. Wskazał też, że złożył w czerwcu 2009 r. wniosek o europejski tytuł wykonawczy wobec córki B.. W grudniu 2010 r. Zastępca Prokuratora Rejonowego Częstochowa Północ Iwona Małyska odpowiedziała panu Zenonowi, że wznowienie postępowania nie jest możliwe, gdyż w listopadzie 2006 r. cofnął wniosek o ściganie córki z tytułu przywłaszczenia mienia, a ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne. Stanowisko to podtrzymała w lutym 2011 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. 9 czerwca 2011 r. (po 5 latach) wydawało się, że nastąpił w śledztwach mały przełom. Częstochowska Prokuratura Okręgowa poinformowała pana Zenona, że istnieje potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie tego, czy Bank rozdysponował kredyt zgodnie z przepisami. Okazało się bowiem, że dyspozycje w zakresie wykorzystania kredytu wydawała pracownikom banku córka pana Zenona, że tylko zł wypłacono w kasie i to do rąk córki B., a pozostałą kwotę przelano na różne konta w celu spłaty zobowiązań B.. Nadto dokument kasowy był podpisany przez pana Zenona i jego żonę w różnym czasie, a pieniądze były wypłacone podczas nieobecności pana Zenona. Nadto pan Zenon podawał już wcześniej, że umówił się z córką na kredyt w wysokości zł, z którego miał zatrzymać zł, co się nie stało. W listopadzie 2011 r. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ powiadomiła jednak pana Zenona, że nie zdołano wyjaśnić spornych okoliczności, gdyż z uwagi na upływ czasu świadkowie nie pamiętają już szczegółów zdarzenia. W związku z tym, a także faktem, że nie jest znany adres B. i nie można jej przesłuchać, Prokuratura nie znalazła podstaw do podjęcia na nowo umorzonego dochodzenia. W lutym Prokuratura Okręgowa nie zgodziła się z tym i do Prokuratora Rejonowego wysłano stosowne pismo instrukcyjne. W kwietniu 2012 r. Prokurator Rejonowy ponownie nie znalazł podstaw do wykonywania żadnych dodatkowych czynności (2 Ds. 173/08). W lipcu 2012 r. Prokuratura Okręgowa informowała, że nadal są realizowane czynności w trybie art. 327 par. 3 kpk.w listopadzie 2012 r. Prokurator Rejonowy ponownie zawiadomił pana Zenona, że nie ma podstaw do podjęcia i kontynuowania zakończonego postępowania. W dniu 2 lipca 2013 r. pan Zenon zwrócił się o interwencję do Prokuratury Generalnej. Sprawie nadano bieg. I tak ta zabawa trwa. Wygląda na to, że procedury bankowe to czysta fikcja, a pracownicy Jurajskiego Banku Spółdzielczego bezkarnie pomogli nierzetelnym córkom przywłaszczyć pieniądze starych i schorowanych rodziców. Niejasne rozliczenia i twarde stanowisko Banku w sprawach windykacyjno-egzekucyjnych 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. 3

4 Pan Zenon co jest oczywiste w powyższych niejasnych okolicznościach przez długi czas nie był w stanie ustalić na jaką kwotę opiewają zobowiązania wobec Jurajskiego Banku Spółdzielczego i jego następcy prawnego. W tej sprawie występowały różne niedokładności na dowodach kasowych, a także dziwne sytuacje w rozliczeniach na linii dłużnik-komornik-bank. Dość powiedzieć, że dopiero po wniesieniu sprawy cywilnej do Sądu Okręgowego w Częstochowie okazało się, że komornik Gabriela Wiśniewska pobrała od pana Zenona, jego żony i jednej z poręczycielek kredytu aż o zł za dużo (postanowienie z dnia r.). W rezultacie panu Zenonowi przyznano zwrot kwoty 2856 zł, a jego żonie 901 zł. Bolesną sprawą jest też fakt, iż mimo nieprawidłowości w działaniach banku podczas rozdysponowywania kredytu w kwocie zł, Bank ten nie wykazał żadnego zrozumienia wobec wniosków pana Zenona, aby ustalić niższą wielkość comiesięcznych spłat kredytu przez niego i jego żonę. Np. W grudniu 2009 roku mimo zaległości w spłacie 4 rat kredytu po 300 zł, Bank zmusił pana Zenona grożąc mu postępowaniem komorniczym do ugody na warunkach: jednorazowa wpłata zł i comiesięczne wpłaty po minimum 500 zł. W kwietniu 2011 r. pan Zenon wystąpił do Banku z powodu ciężkich chorób własnych i żony o możliwość spłat miesięcznych w wysokości 300 zł zamiast 500 zł. Do jego wniosku nie przychylono się i mimo tego, że pan Zenon spłacał po 350 zł, Bank oddał sprawę do Komornika. Proces sądowy wbrew prawu procesowemu Jak wspomniałam na początku, pan Zenon wniósł pozew przeciwko Bankowi domagając się zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. W pozwie zawarte było też żądanie rozliczenia zawartych umów kredytowych. W sprawie zostały zgłoszone wnioski o przesłuchanie świadków, m.in. byłego prezesa Banku, który chciał wypłacić Panu Zenonowi kwotę zł odszkodowania i zadośćuczynienia, do czego jednak nie doszło z powodu zmiany na tym stanowisku. Wnioski dowodowe powoda nie zostały przez Sąd Okręgowy uwzględnione, m.in. nie przesłuchano świadków na okoliczność wyjaśnienia istotnych aspektów sprawy i w dniu 17 kwietnia 2013 r. zapadł wyrok oddalający powództwo. Sąd nie dopatrzył się bezprawności w działaniu Banku, a do żądania rozliczenia umów kredytowych w ogóle się nie odniósł. W sprawie wniesiono apelację. Co dalej? 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. 4

5 Jutro, tj. 3 grudnia 2012 roku o godzinie w sali nr 017 Sądu Apelacyjnego w Katowicach Al. Korfantego 117/119 odbędzie się posiedzenie w sprawie I ACa 835/13. Sąd Apelacyjny będzie rozpatrywał apelację pełnomocnika z urzędu od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie I C 268/12. Powód zaprasza publiczność i dziennikarzy. Author: Rebeliantka 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. 5

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 407/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 marca 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE WZÓR NR 56 POZEW O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZEZ PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA Z UWAGI NA CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM PRACOWNIKA Wałbrzych, 14 października

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 75/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Warsztaty oceny ofert na przykładach z orzecznictwa KIO i wyników kontroli UZP, NIK i RIO z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2012 r. 1 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 103/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXI NR 3 (19) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy P R O J E K T Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 1 Spis treści I. Podstawa prawna działania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V ACa 652/12 Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przewodniczący : SSA Zofia Kołaczyk (spr.) Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne, proces cywilny

Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne dotyczy sporów między stronami spraw majątkowych, rodzinnych (rozwody, pozbawienie praw rodzicielskich), spraw o naruszanie dóbr osobistych, dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy

ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy Warszawa 2014 Odwrócona hipoteka Poradnik dla osób starszych Autor:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 456/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Proces w Żywcu jak u Kafki Sądownictwo.

Proces w Żywcu jak u Kafki Sądownictwo. Proces w Żywcu jak u Kafki Sądownictwo. Wszystkim, którzy sądzą, że z polskim sądownictwem jest coraz lepiej, polecamy historię śledztwa i kuriozalnego wyroku żywieckiego sądu. Ta sprawa - ku przestrodze

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK. STRASBURG 16 października 2012 roku

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK. STRASBURG 16 października 2012 roku EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK STRASBURG 16 października 2012 roku Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo