WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH NA UKRAINIE PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH NA UKRAINIE PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS"

Transkrypt

1 4(16) 2013 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH NA UKRAINIE PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS WALORY TURYSTYCZNE REGIONÓW ŁODZI I IWANO-FRANKOWKSKA

2 Szanowni Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele! Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer edialogu. Letnią edycją rozpoczynamy wprowadzeniem szeregu zmian, mających na celu morenizację naszego pisma, aby optymalnie sprostać Państwa oczekiwaniom. W tym numerze kontynuujemy przybliżanie istotnych tematów ze sfery biznesu i prawa, prezentując tekst pana Igora Jacenko (dyrektora ds. prawnych ISD Polska) o rejestracji przedsiębiorców w KRS, a także przegląd najistotniejszych aspektów windykacji należności od partnerów ukraińskich, przygotowany przez Ukrainian Desk kancelarii Chałas i Wspólnicy SPIS TREŚCI Wizyta przewodniczącego komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Ekologii i Ochrony Środowiska na Ukrainie Wizyta na dniach otwartych Plantpolu Windykacja należności przedsiębiorstw polskich na Ukrainie Proces rejestracji działalności gospodarczej w Polsce - KRS Polskę i Ukrainę łączy nie tylko biznes, dlatego też proponujemy Państwa uwadze teksty o atrakcyjnych turystycznie regionach Łodzi i Iwano-Frankowska, jak również niezwykle interesujący wywiad ze znaną skrzypaczką Lidią Futorską. Serdecznie zapraszamy do współpracy! Prosimy o nadsyłanie nam propozycji tematów, tekstów, zdjęć, lub po prostu Państwa propozycji i uwag. W imieniu całej Izby życzę Państwu przyjemnej lektury i udanego wakacyjnego wypoczynku! Wydawca: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Redakcja: Dmitrij Schmidt, Andrzej Drozd Korekta: Tomasz Dąbrowski Opracowanie graficzne: Anton Pietrasz Kontakt: Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Wszystkie materiały wykorzystane w numerze są własnością PUIG, lub zostały użyte za zgodą ich właścicieli Wywiad ze znaną ukraińską skrzypaczką Lidią Futorską Łódzkie - region na skrzyżowaniu szlaków Iwano-Frankowszczyzna - piękno Wschodnich Karpat Targi na Ukrainie Oferta Izby 2

3 Wizyta przewodniczącego komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Ekologii i Ochrony Środowiska na Ukrainie W dniach odbyła się wizyta przewodniczącego Komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Ekologii i Ochrony Środowiska, pana Macieja Trzeciaka, na Ukrainie. Zorganizowana dzięki wsparciu miejscowych fachowców od spraw ekologii, przedstawicieli uniwersytetów, pracowników administracji obwodowej, koordynatorów wykorzystywanych aktualnie grantów (oczywiście przy współdziałaniu przedstawicielstwa PUIG we Lwowie z przewodniczącym Komitetu ds. Ekologii po stronie ukraińskiej), miała na celu przede wszystkim analizę hot-pointów zagrożeń ekologicznych w obwodzie lwowskim pod kątem ochrony środowiska pogranicza polsko-ukraińskiego. - Odwiedziłem lwowską oczyszczalnię ścieków zmodernizowaną w 2008 r. za pieniądze Szwecji. Regularne kontrole wskazują, że szwedzkie technologie sprawdzają się do dziś. Znacznie gorsza sytuacja panuje na składowisku odpadów we Lwowie. Wycieka tam ogromna ilość zanieczyszczonej niebezpiecznymi substancjami wody, która tylko w ograniczonym stopniu jest oczyszczana chemicznie na miejscu. Dlatego powstał projekt przebudowy systemu przepompowywania zanieczyszczonej wody i modernizacji oczyszczalni. W pobliżu lwowskiego składowiska odpadów znajdują się również tzw. jeziora gudronowe - pozostałość po rafinerii ropy z czasów wojny. Zbiorniki te mieszczą w sobie setki tysięcy metrów sześciennych niebezpiecznych substancji (kwasów metali ciężkich etc.) momentalnie niszczących żywe organizmy (w tym rośliny). Polowe (działające na miejscu) laboratorium próbuje przetworzyć niebezpieczne substancje na produkty użyteczne (np. udany eksperyment produkcji bitumu przemysłowego). Projekt recyklingu groźnych jezior to wielka sprawa jeśli chodzi o ratowanie okolicznej przyrody przedistniejącym zagrożeniem opowiada przewodniczący. I dodaje: - W czasie wizyty w oczyszczalni ścieków w Sokalu (obwód lwowski) obserwowa- WYDARZENIA łem biologiczny sposób oczyszczania ścieków z terenu zamieszkanego w sumie przez ok. 200 tys. mieszkańców. Zbudowany w latach siedemdziesiątych obiekt również wymaga modernizacji. Położenie geograficzne (ok. 20 km od Polski) sprawia, że ryzyko przedostania się niewłaściwie oczyszczonej wody do Bugu, który po kilku kilometrach staje się granicą UE, jest najzupełniej realne. fot. Marta Wróblewska 3

4 Dla zapewnienia właściwej jakości działań Komitetu planowane są kolejne spotkania i wyjazdy do hot-pointów na Zakarpaciu i w obwodzie łuckim, co pozwoli na stworzenie całościowego sprawozdania. Taki fachowy raport o hot-pointach, zawierający opis zagrożeń dla środowiska na terytorium pogranicza i prognozy naukowe, zostałby przekazany przedstawicielom władz obu państw. Na tym jednak nie koniec. W zakresie poprawy ochrony środowiska na pograniczu intencją PUIG jest bowiem kompleksowe działanie na rzecz podwyższania świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza (i obu krajów). Izba może zainicjować m. in. program edukacyjny obejmujący cykl konferencji, promowanie świadomości ekologicznej etc. Inny proponowany kierunek to opublikowanie zbioru wymagających weryfikacji propozycji projektowych. PUIG będzie szukać możliwości realizacji wszystkich tych działań w ramach grupy roboczej. Obecnie trwają prace nad jej skompletowaniem. Wizyta na dniach otwartych Plantpolu Letnie wyjazdy ukraińskich ogrodników i hobbystów florystyki na dni otwarte Plantpolu w polskim Zaborzu można już nazwać tradycją. Od r. do r. odbywała się czwarta z kolei taka wizyta zorganizowana wspólnie przez lwowskie TOW Plantpol-Ukraina i Przedstawicielstwo PUIG we Lwowie, w której firma jest zrzeszona. I tym razem Plantpol miał się czym pochwalić. Jak co roku na ekspozycjach można było oglądać piękne kompozycje roślin. Zaskoczył też odwiedzających nowymi rodzajami kwiatów. Potwierdzeniem rozmachu z jakim od 20 już lat działa to przedsiębiorstwo stał się wysoki poziom organizacji pobytu, a także program nasycony zarówno prezentacjami czy seminariami szkoleniowymi, jak i ciekawostkami dotyczącymi hodowli rzadkich roślin. Wieczorami z kolei można było przyjemnie odprężyć się przy ognisku, tradycyjnych potrawach kuchni polskiej i zimnych napojach. Trudno się zatem dziwić, że suma wszystkich tych czynników generowała powszechne zadowolenie. WYDARZENIA Zwłaszcza, że oprócz przyjemnego spędzania czasu, z Plantpolem da się robić biznes. Większość z rekordowej w tym roku liczby gości - w ciągu jednego dnia dni otwarte odwiedziło blisko 1500 osób z całej Europy (w tym z Ukrainy) - to dystrybutorzy produktów firmy. Na Ukrainie jest ona obecna prawie w każdym obwodowym mieście. A ponadto eksportuje rośliny do sąsiednich krajów UE. Aktualnie przedsiębiorstwo zazielenia w ramach wygranych przetargów Kijów i Lwów. W Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej zawsze można otrzymać informacje nt. kolejnych wyjazdów, do udziału w których już teraz zapraszamy wszystkich chętnych. 4

5 NIEKTÓRE KWESTIE ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI NA TERYTORIUM UKRAINY W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się relacje gospodarcze pomiędzy Ukrainą a Polską, co skutkuje zwiększaniem się liczby kontraktów zawieranych pomiędzy podmiotami z obu krajów. Polski biznes dostrzega zalety Ukrainy nie tylko jako ważnego bo obejmującego ok. 46 mln konsumentów potencjalnego rynku zbytu ale również możliwości znalezienia tam wysoko wykwalifikowanego personelu, mniejsze koszty zatrudnienia, itp. Niemniej jednak warto pamiętać o należytym zabezpieczeniu interesów polskich podmiotów jeszcze przed zawarciem umowy z ukraińskim kontrahentem. Pozwoli to uniknąć lub istotnie zmniejszyć ryzyko niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. W celu ułatwienia procesu ewentualnego odzyskiwania należności od ukraińskiego kontrahenta, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie. Miejsce rozpatrywania sporu oraz wybór prawa Zobowiązania ze stosunków umownych podlegają co do zasady prawu tej strony, na której terytorium została zawarta umowa. Częstą praktyką jest umieszczanie w umowach klauzuli wyboru prawa, co pozwala na uniknięcie ewentualnych wątpliwości czy sporów w tym zakresie. Istotna jest również kwestia ustalenia sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów. Najczęściej właściwym będzie sąd tego państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba strony pozwanej. Z kolei w niektórych przypadkach właściwy może być sąd tego kraju, w którym znajduje się przedmiot sporu albo majątek pozwanego. Strony umowy mogą też dokonać wyboru sądu. Wówczas konieczne jest wskazanie pełnej nazwy sądu, jego siedziby i adresu oraz określenie regulaminu postępowania (jeżeli strony wybrały sąd arbitrażowy). Terminy przedawnienia Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia terminu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego, ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi trzy lata. Jednak w niektórych przypadkach np. w stosunku do roszczeń o zapłatę kar umownych, czy wynikających z umów przewozu towarów lub poczty jest on skrócony tylko do jednego roku. Umocowanie Wierzyciele zamierzający dochodzić należności od podmiotów ukraińskich najczęściej działają przez pełnomocników. Sądy ukraińskie akceptują pełnomocnictwa sporządzane przez notariuszy. Wszystkie dalsze pełnomocnictwa (substytucje) również powinny być poświadczone notarialnie. Warto też upewnić się czy ewentualny okres ważności pełnomocnictwa substytucyjnego nie jest dłuższy niż pełnomocnictwa pierwotnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje: - miejsce sporządzenia pełnomocnictwa; - datę sporządzenia pełnomocnictwa; - imię, nazwisko i imię ojca lub pełną nazwę osoby prawnej; - miejsce zamieszkania osoby fizycznej/siedzibę osoby prawnej której udzielono pełnomocnictwa; - miejsce zamieszkania osoby fizycznej/siedzibę osoby prawnej, która udziela pełnomocnictwa; - w niektórych przypadkach stanowisko osoby udzielającej pełnomocnictwa; - jeżeli pełnomocnictwo udziela się adwokatom ich status oraz członkostwo w ukraińskim kolegium adwokatów. Częstą praktyką jest udzielanie pełnomocnictw z zakreśleniem terminu ich ważności oraz z wyraźnym oznaczeniem poszczególnych czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. 5

6 Forma czynności prawnych Dla celów dowodowych oraz zgodnie z Ustawą Ukrainy o gospodarczej działalności międzynarodowej, warto pamiętać o zawarciu umowy w tak zwanej zwykłej formie pisemnej. Należy zaznaczyć, że Ukraina jest stroną Konwencji ONZ o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów, jednak przy ratyfikacji tej Konwencji zagłosiła zastrzeżenia, zgodnie z którymi postanowienia dotyczące uznawania umów sporządzonych w dowolnej formie nie będą miały zastosowania, jeżeli jedna ze stron ma siedzibę na terytorium Ukrainy. W konsekwencji, postanowienia tej Konwencji dotyczące dowolności formy umów, w przypadku gdy jedną ze stron jest podmiot ukraiński, nie będą miały zastosowania. Ponadto nie bez znaczenia pozostają inne przepisy prawa ukraińskiego, a mianowicie Ustawa Ukrainy o międzynarodowym prawie prywatnym, która wskazuje na to, że międzynarodowa umowa gospodarcza, jeżeli jej stroną jest obywatel Ukrainy lub osoba prawna prawa ukraińskiego, powinna być zawarta w tzw. zwykłej formie pisemnej, bez względu na miejsce jej sporządzenia. Dlatego niezachowanie zwykłej formy pisemnej stanowi duże utrudnienie przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń i stawia ewentualnego wierzyciela w bardzo trudnej sytuacji. Zabezpieczenie interesów podmiotów Prawa podmiotów zagranicznych w przypadku ewentualnego dochodzenia należności od kontrahentów ukraińskich mogą być zabezpieczane w różny sposób, np. poprzez zapłatę zaliczki, gwarancje bankowe, zastaw, poręczenie itd. Wybór najlepszego sposobu ochrony interesów przedsiębiorcy zależy od analizy stanu faktycznego sprawy. W celu należytej ochrony interesów podmiotów zagranicznych, oprócz sprawdzania opinii o potencjalnym kontrahencie ukraińskim, niezwykle istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej prawnika posiadającego doświadczenie w tego typu transakcjach. Koszt pracy prawnika niejednokrotnie może się bowiem okazać o wiele niższy od ewentualnych strat wynikających z niedbałej redakcji umowy. Ukrainian desk Kancelarii Prawnej J. Chałas i Wspólnicy Sp. K. Chałas i Wspólnicy to jedna z największych firm prawniczych i jedna z najsilniejszych marek na rynku usług prawnych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Jest kancelarią o mocno zaznaczonym międzynarodowym profilu, obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości. Chałas i Wspólnicy jest poszukiwanym ekspertem w wielu dziedzinach. W swoim portfolio posiada projekty m.in. dla sektora: energetycznego, chemicznego, petrochemicznego, transportowego, (tele)informatycznego, spożywczego, budowlanego, bankowego, FMCG. Dzięki sieciowej strukturze Klienci kancelarii mają nieograniczony dostęp do międzynarodowej ekspertyzy prawnej, praktycznej wiedzy na temat lokalnych rynków oraz zasobów, które może im zagwarantować jedynie międzynarodowa firma. Założona w Warszawie w 1995 roku, od lat w pierwszej dziesiątce najlepszych firm prawniczych w Polsce. 6

7 PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS W dniu 1 stycznia 2001 r. w Rzeczypospolitej Polskiej weszły w życie nowe przepisy prawa reformujące prawodawstwo zgodnie ze współczesnymi standardami Unii Europejskiej oraz aktualnymi zasadami obrotu gospodarczego. Jednym z aktów prawnych stanowiących nową bazę dla regulowania działalności gospodarczej w Polsce oraz harmonizujących regulacje z nią związane ze standardami Unii Europejskiej jest Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ustawa przewidziała utworzenie scentralizowanego Ogólnopolskiego Rejestru Sądowego (dalej KRS), w którym zamieszczane będą dane dotyczące wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz niektórych organizacji niedochodowych. KRS jest w istocie systemem informatycznym podzielonym na 27 wydziałów gospodarczych znajdujących się w strukturze 21 sądów rejonowych. KRS to trzy osobne rejestry, w których prowadzony jest spis: 1) przedsiębiorców, 2) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 3) dłużników niewypłacalnych. Rejestr przedsiębiorców składa się z sześciu działów. Do pierwszego działu wnosi się m.in. takie dane przedsiębiorcy (osoby fizycznej lub prawnej) jak: nazwa (imię i nazwisko) lub firma (jej nazwa, siedziba i adres, wielkość kapitału zakładowego, a także o ile istnieją - ilość i nominalna wartość akcji i in.). Do drugiego działu wpisuje się m.in.: organ uprawniony do reprezentacji oraz jego skład personalny, przedstawicieli oraz dane dotyczące wstrzymania pełnomocnictw członków organów i przedstawicieli przedsiębiorcy. W trzecim dziale wskazuje się: przedmiot działalności przedsiębiorcy, dane dotyczące sprawozdań finansowych, opinie biegłego rewidenta etc. W czwartym dziale znajdują się dane dotyczące zaległości podatkowych przedsiębiorcy. W dziale piątym rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora. Szósty dział zawiera m.in. informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy, a także o ogłoszeniu upadłości. Rejestr prowadzony jest przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS), której zadaniem jest: 1) prowadzenie bazy danych KRS oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, 2) udzielanie informacji z KRS oraz przechowywanie i wydawanie kopii dokumentów z katalogu, 3) tworzenie i wykorzystywanie powiązań KRS i katalogu w systemie informatycznym. Prócz tego CI KRS: 1) wydaje wypisy, wyciągi oraz zaświadczenia, przekazuje informacje z KRS, które mają siłę dokumentów oficjalnych, jeśli zostały wydane w formie papierowej, 2) wydaje z katalogu, w formie elektronicznej, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które znajdują się w dokumentacji rejestracyjnej podmiotu, 3) za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informacyjnych udziela bezpłatnego dostępu do podstawowych danych o podmiotach wprowadzonych do rejestru (prócz rejestru dłużników niewypłacalnych). Wniesienie wpisu do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowie- 7

8 niu sądu rejestrowego od razu po jego przyjęciu. Wpis staje się prawomocny w momencie wniesienia (zamieszczenia) danych w rejestrze. Jednak w sytuacjach kiedy czynność lub prawomocność wpisu zależy od nabycia przez niego mocy prawnej, razem z wpisem do rejestru wnosi się wzmiankę o jego nieprawomocności (art. 20 ust. 2 Ustawy o KRS). Po uprawomocnieniu się wpisu wydawane jest postanowienie o usunięciu zapisu o nieprawomocności. Wpis do KRS realizowany jest przez sąd rejestrowy wg miejsca zamieszkania albo miejsca znajdowania się rejestrowanego podmiotu na podstawie złożonego wniosku oraz odpowiednich dokumentów. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o KRS wpis jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. KRS jest systemem otwartym, każdy ma prawo do nieograniczonego dostępu do jego danych (m.in. dokumentów rejestracyjnych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców dostęp do innych rejestrów uzyskiwany jest na podstawie decyzji sądowej) i otrzymania zeń poświadczonych wyciągów. Wpisy do KRS podlegają publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie dotyczy to danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz niektórych innych danych, takich jak dane z rozdziału czwartego, m.in. zadłużenie w spłacie podatków i innych opłat obowiązkowych, postępowania wykonawcze, etc. (art. 42 Ustawy o KRS), wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 58 Ustawy o KRS), do rejestru spółek, organizacji społecznych i zawodowych, funduszy i innych (ust. 2 art 49 Ustawy o KRS) oraz niektóre inne (ust. 3-3a art. 19a oraz ust. 2 art. 20 Ustawy o KRS). Od dnia ogłoszenia wpisu w w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może powoływać się na nieznajomość treści opublikowanych wpisów. Wpis podlegający ogłoszeniu nabiera mocy w stosunku do osób trzecich w momencie ogłoszenia dokonania wpisu. Odtąd nikt nie może powoływać się na nieznajomość wpisu. Za wyjątkiem przypadku kiedy osoba trzecia w ciągu 16 dni od daty ogłoszenia udowodni, że nie mogła znać treści zapisu. Zgodnie z ust. 1 art. 17 Ustawy o KRS przyjmuje się domniemanie prawdziwości (wiarygodności) danych wniesionych do rejestru. Dostęp do KRS uzyskuje się przez Centralną Informację Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jej oddziały przy sądach rejestrowych. Odpłatnie wydaje ona poświadczone wyciągi z KRS, które mają siłę dokumentów wydanych przez sąd rejestrowy. Jak wynika z powyższych informacji KRS ma wiele przewag nad systemem rejestracji podmiotów gospodarczych na Ukrainie. Można do nich zaliczyć: scentralizowanie rejestru, jego dostępność, obowiązkowość wnoszenia do wpisu zmian zaistniałych w sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych, istnienie rejestru dłużników niewypłacalnych. Analizując listę danych wnoszonych do rejestru nie sposób nie zauważyć, że stanowią one odzwierciedlenie stanu prawnego i finansowego podmiotów gospodarczych. Zwracam na to uwagę, ponieważ na Ukrainie dane zawarte w Ujednoliconym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji ze względu na niestosowanie jego aktualizacji nie dają, niestety, realnego wyobrażenia nie tylko o stanie finansowym podmiotów gospodarczych ale i o ich stanie prawnym. 8

9 WYWIAD ZE ZNANĄ UKRAIŃSKĄ SKRZYPACZKĄ LIDIĄ FUTORSKĄ Andrzej Drozd: Lidia Futorska to marka znana i ceniona w świecie muzyki nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale i w wielu innych krajach. Jesteś uznaną skrzypaczką, przedstawicielką młodego pokolenia ukraińskich wirtuozów. Przybliż czytelnikom Dialogu swoją ścieżkę życiową i osiągnięcia! Lidia Futorska: Wiele zawdzięczam mojej mamie, Marii Futorskiej, począwszy od tego, że karierę rozpoczęłam w wieku 7 lat w specjalistycznej szkole muzycznej imienia S. Kruszelnickiej we Lwowie. Mama jest wspaniałym nauczycielem gry na skrzypcach w tej szkole i właśnie z nią stawiałam pierwsze istotne kroki, rozpoczynając sukcesy na tym jakże wstępnym etapie kariery skrzypaczki. Po ukończeniu szkoły kontynuowałam edukację w Akademii Muzycznej we Lwowie w klasie prof. Grzegorza Pawlija, a następnie jako aspirant pod kuratelą prof. Lidii Szutko. Kolejnym etapem była Warszawa, dokąd przyjechałam na staż artystyczny u profesora Konstantego Kulki. Nauka we Lwowie była ciekawym doświadczeniem. Zdobyłam wówczas wiele nagród zwyciężając na międzynarodowych muzycznych konkursach i festiwalach. Niemniej jednak moje muzyczne horyzonty znacznie rozszerzyły się po przyjeździe do Warszawy. Tu miałam okazję słuchać wielu wspaniałych solistów orkiestr, dyrygentów, oglądać spektakle, opery. W ciągu ostatnich lat odbyło się wiele koncertów z moim udziałem na różnych scenach, czasami bardzo nietradycyjnych. Poczynając od klasycznych filharmonii, w których wykonywałam utwory na Ukrainie, po oryginalne i unikatowe scenerie, np. w kopalni-muzeum na poziomie 320 m pod ziemią, a także w synagodze w Kazimierzu Dolnym. Niezwykle pociąga mnie i imponuje mi idea realizacji programów koncertowych, w których krzyżują się różne kultury, zwłaszcza polska i ukraińska. Za swoje powołanie uważam udział w takich wydarzeniach. Najbardziej cenne jest to, co zbliża ludzi, a zwłaszcza sąsiadów. Równie istotna jest możliwość prezentacji muzyki ukraińskiej na scenach muzycznych całego świata. Ostatnio zainspirowały mnie niestandardowe połączenia instrumentalne. Artysta powinien być maksymalnie otwarty na różnorakie nowe idee i inspiracje, by móc wyrazić ten niezwykły i magiczny kosmos, jaki stanowi muzyka. A.D.: Koncertowałaś na wielu scenach, a do twojego repertuaru weszły utwory zarówno polskich, jak i ukraińskich kompozytorów. Co łączy, a co różni polską i ukraińską muzykę? L.F.: Moim zdaniem muzyka niezmiennie odzwierciedla rysy charakteru i mentalność danego narodu stanowiąc jego duszę i serce. Zarówno w ukraińskiej, jak i w polskiej muzyce możemy odnaleźć charakter ludzi żyjących w tych krajach. Ukraińską muzykę mogłabym scharakteryzować jako niezwykle serdeczną, otwartą, z ogromnym ładunkiem nostalgii i wewnętrznym smutkiem, czasami nadmiernym, co prawdopodobnie wynika z historii ukraińskiego narodu. W polskiej muzyce chciałabym podkreślić jej nieskrywany urok, poczucie stylu każdego utworu, każdej epoki, świadomość swojej tożsamości i jej wartości. Ta cecha zawsze bardzo podobała mi się w Polakach i ogólnie w polskiej kulturze, ponieważ naród posiada dostojną przyszłość gdy jest świadomy tego, jakimi wartościami 9

10 dysponuje i dlaczego jest niepowtarzalny i odmienny od innych. Podoba mi się również porównanie, że Polacy są słowiańskimi Francuzami, wydaje mi się, że jest ono słuszne w wielu aspektach. Być może właśnie ta cecha wpłynęła na charakter muzyki i mentalności, zwłaszcza wśród Słowian. Biorąc pod uwagę cechy wspólne, sądzę, że będą to korzenie muzyczne wrastające głęboko w pokłady folkloru oraz muzyki i spuścizny ludowej, co jest charakterystyczne dla obydwu muzycznych kultur. I to jest wspaniałe, gdyż wszystko co najcenniejsze i najbardziej prawdziwe, zawsze sięga do swej głębokiej historii. To niezmiennie stanowi nas niepowtarzalnymi w tym ogromnym morzu różnorodnej muzyki, pozwala zachować własne oblicze. W sztuce jest przecież niezwykle ważne być rozpoznawalnym i unikalnym. A.D.: Uczestniczyłaś w programie koncertowym Szymanowski-Latoszyński, brawurowo wykonując ich utwory. Jak możesz scharakteryzować tych dwóch kompozytorów? L.F.: Bardzo lubię ten projekt, jest mi on szczególnie bliski. Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogłam wziąć w nim udział. Szymanowski to jeden z moich ulubionych kompozytorów i opracowując jego dorobek twórсzy (cieszę się mogąc powiedzieć, że opracowaliśmy wszystkie jego utwory) zrozumiałam, że mamy bardzo wiele łączących nas rzeczy wspólnych, które niczym magnes przyciągają do jego muzyki. Jeszcze bardziej zagłębić się w interpretację jego muzyki pozwoliła nam wizyta w miejscu narodzin i pochówku kompozytora. Bardzo ważne było móc zbliżyć się, dotknąć i odetchnąć atmosferą tamtych miejsc. Muszę powiedzieć, że dzięki temu projekt odniósł duży sukces. Co do muzyki Latoszyńskiego to także uważam ją za genialną spuściznę. Ciężko jest oddać to uczucie, które pojawia się podczas wykonywania utworów kompozytorów kraju, w którym się urodziłeś. Bardzo ciężko wyrazić to słowami i nie zawsze jest to zauważalne dla słuchacza: wrażenie że to twoja muzyka, napisana przez serce podobne do twojego, odczuwa się niewidzialne powiązania duchowe z korzeniami swojej ojczyzny, swojej kultury. Zawsze, gdy gdzieś za granicą gramy utwory ukraińskich kompozytorów, otrzymujemy wiele komplementów - nawet znaczący muzycy mówią, iż gramy tak szczerze, że od razu wyczuwa się, iż to nasza muzyka. Myślę, że tak właśnie powinno być. A.D.: Dokąd zmierza muzyka jako forma artystycznego wyrazu w XXI wieku? Twoje oceny i prognozy. L..F.: Nie wiem dokąd ostatecznie będzie zmierzać muzyka ale śledzę proces rozwoju sztuki muzycznej w XXI wieku, muszę przyznać, że muzyka powoli transformuje się w inne pojęcie niż muzyka jako taka. Można powiedzieć, że muzyką nazywa się teraz niezupełnie to, czym ona jest, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nazwałabym to skojarzeniami artystycznymi, wrażeniami dotyczącymi pewnych rzeczy, pewnych idei. Do tego dołączają pewne efekty teatralne i komputerowe. Prędzej przypomina to jakąś synkretyczną 10

11 sztukę z odrębnymi wstawkami muzycznymi. Najbardziej dotyczy to muzyki awangardowej. Jestem na nią otwarta ale jednak nie nazywałabym jej muzyką. Być może znajdziemy jakoś inny termin na określenie tego zjawiska. A.D.: Występujesz głównie jako solistka, czasami w zespołach kameralnych, zawsze odgrywając rolę lidera. Określ jaką rolę odgrywa solista, co go nim czyni: talent, praca, intuicja, wrażliwość. Jakie składowe są niezbędne aby odnieść sukces? L.F.: Myślę, że liderem trzeba się urodzić. Oczywiście w niektórych szczególnych wypadkach można w pewnej mierze wypracować w sobie tę cechę ale powinny istnieć przynajmniej minimalne zadatki, ponieważ nie można się tego nauczyć. Rolę lidera uważam za jedną z ciekawszych spośród występujących w życiu człowieka. Można być złym liderem ale dobrym człowiekiem i na odwrót. Ja mam te cechy jeszcze z dzieciństwa, z przedszkola. I dobrze czuję się w tej właśnie roli. Uważam, że moje twórcze pomysły muzyczne pomagają moim kolegom odkryć ich własny potencjał twórczy. A.D.: Twoi ulubieni kompozytorzy. Dlaczego wybrałaś właśnie ich utwory dla swego repertuaru? L.F.: Utalentowani (uśmiecha się). Upodobania zmieniają się wraz z każdym kolejnym okresem życia. Chociaż najważniejsza jest muzyka głęboka. Obecnie najbliżsi są mi kompozytorzy początku XX wieku, między innymi Szymanowski, Ravel, zawsze zachwyca mnie Szostakowicz, bardzo lubię francuskich kompozytorów tamtego okresu, po części Messiaen. Jeśli miałabym mówić o ukraińskich kompozytorach to zaczynam przysłuchiwać się muzyce M. Kosenka, na nowo odkrywam M. Łysenka. Gdy wykonuję jego utwory, mimo że jest kompozytorem tradycyjnym, ciągle odkrywam jakieś nowe wartości, co świadczy o bardzo wysokim poziomie jego kompozycji. Oczywiście wybitną postacią jest Eugen Stankowicz. Obecnie powracam do Mozarta, którego muzykę odkrywam na nowo. A.D.: Niedawno ukazała się płyta ze studyjnym nagraniem utworów Karola Szymanowskiego na skrzypce i fortepian oraz Kwintet ukraiński Borysa Latoszewskiego. Na czym polega unikatowość tej płyty i jej znaczenie dla polskiej i ukraińskiej muzyki? L.F.: Myślę, że najważniejsze w tym wydaniu jest to, iż Kwintet ukraiński Latoszewskiego po raz pierwszy wychodzi na płycie. Do tego czasu był nagrany zaledwie raz i to w nienajlepszej jakości. Dlatego uważam, że jest to znaczące wydarzenie dla ukraińskich środowisk twórczych. Poza tym już samo połączenie tych dwóch kompozytorów (Szymanowskiego i Latoszewskiego przyp.red.) jest szczególnie ciekawe, jako że mimo iż początkowo mogą oni wydawać się być zupełnie różni, to jednak nam udało się odkryć w nich coś, co połączyło te dwie indywidualności w jednym programie. Dlatego uważam nagranie płyty za sukces. A.D.: Jaką rolę odegrał wielki polski skrzypek Konstanty Kulka w Twojej edukacji muzycznej? L.F.: Niezwykle cieszę się, że na swojej drodze miałam zaszczyt współpracować i do dziś współpracuję z tak znaczącą postacią jak profesor Kulka. Oczywistym jest, że to wyjątkowy skrzypek, w którego otoczeniu przebywając, nauczyłam się nie tylko grać ale i inaczej podchodzić do wielu życiowych kwestii. Jestem mu bardzo wdzięczna za jego obecność, za możliwość słuchania jego gry - to bardzo wzbogaca i daje dużą pewność siebie. Kilka razy miałam także zaszczyt grać z nim na jednej scenie. Cieszy mnie też bardzo, że udało się zaprosić go kilka razy na Ukrainę, dzięki czemu i ukraińscy słuchacze mogli posłuchać jego gry. W razie zainteresowania otrzymaniem płyty Szymanowski - Latoszyński, prosimy o kontakt z redakcją. 11

12 Wyjątkowe Liceum Ogólnokształcące w Polsce, w którym uczą się młodzi Polacy ze Wschodu potrzebuje partnerów, darczyńców i sponsorów. Uczniowie obecnie nie mają swojego miejsca, w którym mogliby kontynuować normalne kształcenie w Polsce. Szkole brakuje funduszy na remont docelowej siedziby. Dlaczego warto pomóc uczniom? Jak można pomóc? Skąd wzięły się problemy? Obecnie szkoła zmuszona jest wynajmować pomieszczenia w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej. Liceum nie może jednak pozwolić sobie na takie koszty. Dzięki życzliwości Darczyńców udało się przejąć budynek o powierzchni 940 m2, który stanie się docelową siedzibą Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz szkoły uczniowie będą mieli zapewniony również internat. Jest to jedyna placówka w Polsce, która kształci tak dużą liczbę uczniów ze Wschodu. Najwięcej licealistów pochodzi z Ukrainy. Młodzież obdarzona jest wybitnymi zdolnościami i talentami. Wg rankingu z 2012 r. prowadzonego przez portal Perspektywy.pl - szkoła znalazła się w gronie 25 najlepszych warszawskich liceów. Abiturienci LO zdają maturę z języka polskiego powyżej średniej krajowej, mimo że większość z nich rozpoczyna naukę w liceum ze znikomą znajomością naszego języka. Absolwenci liceum to ludzie z wartościami, przyszła elita Polski i narodów, z których pochodzą. Uczniowie dzięki świetnej pracy grona pedagogicznego angażują się również w akcje społeczne i charytatywne. Na stronie akcji można przekazać darowiznę poprzez system płatności. Można tam także znaleźć więcej informacji o aktualnej sytuacji i Radzie Patronackiej działającej przy akcji. Fundacja uzyskała pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej. Środki można przelewać na poniższe konto: Fundacja Dla Polonii ul. Wspólna Droga 29 lokal Warszawa Nr konta: PL Nr SWIFT: PKOPPLPW Tytułem: Darowizna na remont budynku szkoły Fundacja poszukuje również firm, które mogłyby zaoferować wsparcie produktowe (materiały budowlane i wyposażenie obiektu). Liceum poszukuje Fundatora, który zdecydowałby się pokryć całość inwestycji. Wówczas budynek szkolny będzie nosił jego imię. Istnieje również możliwość nazwania sali lekcyjnej swoim imieniem w zamian za pokrycie remontu wybranej sali. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którym zależy na pomocy liceum, które kształci przyszłe pokolenia Polaków, głównie pochodzących z rodzin, które pozostały poza wschodnimi granicami. 12

13 ŁÓDZKIE - REGION NA SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW Urokliwy i zróżnicowany krajobraz Ziemi Łódzkiej oferuje liczne atrakcje, które zadowolą najbardziej wymagających turystów. Każdego, kto pragnąc zaznać ciszy i ukojenia lubi wypoczywać na łonie natury, powinny zainteresować liczne atrakcje obszarów chronionych (położonych w dolinach Warty i Pilicy parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody). Główne to: - najczystsze rzeki w Polsce (Rawka, Grabia, Widawka) o wyjątkowych walorach krajobrazowych - fantastyczne przełomy rzeczne Warty, spokojne wody zbiornika Jeziorsko i Zalewu Sulejowskiego stwarzające doskonałe warunki do uprawiania kajakarstwa i windsurfingu - bijące w rezerwacie Niebieskie Źródła wywierzysko krasowe zlokalizowane najdalej na północ (spośród polskich) oraz krasowe jaskinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - utworzone przez lądolód pofałdowane pagórki Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, z ich niezwykłymi panoramami okolic Łodzi rozpościerającymi się z wysokości prawie 300 m. n.p.m. - rozległe lasy spalskie z doskonałym mikroklimatem i położonym w pobliskich Smardzewicach rezerwatem żubrów Książ - największe w Polsce arboretum Za sprawą swego centralnego położenia, na styku kilku krain etnograficznych i historycznych (Mazowsza, Ziemi Sieradzkiej, Łęczyckiej, Opoczyńskiej i Księstwa Łowickiego), Ziemia Łódzka jest niezwykle zasobna w zróżnicowane i ciekawe atrakcje turystyczne. Niezdecydowanym co wybrać polecamy zwiedzanie prawdziwych turystycznych hitów: największej budowli romańskiej w Polsce archikolegiaty w Tumie, jednego z najstarszych w Polsce opactw cysterskich w Sulejowie- -Podklasztorzu, romańskiego kościoła pw. św. Idziego w Inowłodzu, zamków w Oporowie, Łęczycy i Piotrkowie Trybunalskim, dawnych rezydencji w Nieborowie i Walewicach, zabytkowych dworów szlacheckich w Ożarowie i Tubądzinie, a także licznych drewnianych kościołów (w Grębieniu, Boguszycach, Łodzi-Mileszkach) oraz skansenów w Maurzycach, Sromowie, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim czy Lipcach Reymontowskich. Interesujące dziedzictwo historyczne i etnograficzne województwa łódzkiego, pieczołowicie kultywującego lokalne tradycje, zwyczaje i obrzędy, owocuje nie od dziś prężną działalnością zespołów folklorystycznych, kapel śpiewaczych i artystów ludowych. Wciąż żywe są tradycje tkactwa, hafciarstwa i wycinankarstwa. Nadal tworzą tu ludowi rzeźbiarze, kowale i garncarze. 13

14 Rodziny z dziećmi za cel swych podróży obrać mogą: Wioskę Indiańską Tatanka w Solcy Małej, gdzie można zobaczyć jak żyli rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, Zoosafari w Borysewie z egzotycznymi afrykańskimi zwierzętami, plenerową ekspozycję entomologiczną Mikrokosmos w Ujeździe z olbrzymimi modelami owadów w skali kilkaset razy większej niż w rzeczywistości, największą w Polsce salę zabaw dla dzieci Kinderplaneta w łódzkiej Manufakturze, Muzeum Animacji Se-ma-for, ogród zoologiczny i największy w Polsce ogród botaniczny w Łodzi. Szczególnie w sezonie letnim (choć i poza nim) nie sposób zrezygnować z przejażdżki najdłuższą w kraju czynną kolejką wąskotorową Rogów Rawa Biała. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka rozbudowana sieć szlaków pieszych, rowerowych i konnych Ziemi Łódzkiej. Spała - znany śródleśny kurort i ośrodek przygotowań olimpijskich, dobrze zagospodarowana Góra Kamieńsk oferująca wyciągi i trasy zjazdowe dla narciarzy zimą i rowerzystów latem, zapraszają nie tylko turystów ale i sportowców. Doświadczeni kolarze wymagające szlaki znajdą również w Parku Wzniesień Łódzkich (szlak czarny) i wokół Zbiornika Sulejowskiego (szlak im. Goliata) oraz w powiecie wieruszowskim, gdzie przygotowano także infrastrukturę do biegów na orientację. Rekordową w Europie długość (bo ponad 2500 km!) liczy sieć szlaków konnych województwa. Wyjątkowym i ciekawym miejscem jest stolica regionu Łódź. To miasto, które da się pokochać, w którym historia starych fabryk miesza się z nowoczesnością. Żywą lekcję historii, tej dawnej i tej najnowszej, odbyć można w łódzkich muzeach: Włókiennictwa, Fabryki, Kinematografii, Miasta Łodzi, Kanału Dętka czy Tradycji Niepodległościowych. Świadectwem przemysłowego rodowodu miasta pozostają XIX-wieczne zabytki architektury: zrewitalizowana fabryka Izraela Poznańskiego (Centrum Handlowo-Rozrywkowe Manufaktura ), zespół rezydencjalno-fabryczny Księży Młyn - zachowany w niemal niezmienionym kształcie kom - pleks dawnej fabryki i osiedla robotniczego największego w Królestwie Polskim fabrykanta Karola Scheiblera czy znana na całym świecie ulica Piotrkowska wyjątkowej długości deptak i wizytówka Łodzi. Wzdłuż Piotrkowskiej wznoszą się eklektyczne i secesyjne kamienice, monumentalne pałace dawnych fabrykantów, reprezentacyjne gmachy użyteczności publicznej. Będąc w Łodzi warto przysiąść na ławeczce tuż obok zadumanego poety Juliana Tuwima lub na Kufrze u boku Władysława Reymonta. By odnaleźć inne z licznych pomników Pietryny trzeba do Łodzi po prostu przyjechać. Muzea Sztuki MS to placówki muzealne o międzynarodowej renomie a zarazem jeden z największych w Europie zbiorów sztuki współczesnej i awangardowej. 14

15 Strudzonego zwiedzaniem turystę na nogi postawi degustacja lanego z beczki piwa warzonego w łódzkim browarze, ryby po żydowsku czy knedle od Scheiblerów w jednym z setek łódzkich pubów lub restauracji. Warto odkrywać różnorodność ich wnętrz lub odpocząć w cieniu kawiarnianego ogródka przed takim lokalem. Spacer wypada rozpocząć np. na Placu Wolności, gdzie wznosi się pomnik Tadeusza Kościuszki. Stąd można skierować swe kroki do muzeów (farmacji, archeologicznego i etnograficznego) czy też zajść do jedynego w swym rodzaju Muzeum Kanału Dętka, stanowiącego szczyt XIX-wiecznej myśli technicznej. Wielokulturowa Łódź to miasto o kosmopolitycznym rodowodzie i wiekowych tradycjach tolerancji, miasto, w którego tkance, jak piętno, odcisnęły swój ślad cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Świadectwem ich współistnienia są cerkwie prawosławne, katedra i liczne kościoły katolickie i protestanckie, a także jeden z największych cmentarzy żydowskich w Europie. Infrastruktura turystyczna cechująca się zróżnicowaną bazą noclegową i gastronomiczną sprawia, że wielu gości zapamiętuje region łódzki, nie tylko jako warty odwiedzenia ale i godny powrotu. IWANO-FRANKOWSZCZYZNA - PIĘKNO WSCHODNICH KARPAT Karpaty Wschodnie są wręcz stworzone dla wielbicieli piękna - poetów i turystów. Są jak pieśń, jak legenda. Czasem wydaje się nawet, że czas zatrzymał się tu i utęsknionymi oczyma spogląda na ich piękno. Górskie szczyty podpierają niebo niczym hełmy baśniowych olbrzymów. Srebrne bystre potoki wyrywając się z brzegów rozlewają się na szerokich równinach. Tajemniczo szumią kołysane wiatrem strzeliste karpackie świerki, wypełniając powietrze ożywczym zapachem smoły. Unosi się aromat traw, które zielonym dywanem przykryły podniebne hale... Chcecie się rozkoszować ciszą i majestatycznym pięknem? Pragniecie porozmawiać z gościnnymi gospodarzami tej krainy? Jeśli tak, zapraszamy. Mówi się, że każdy, kto tu przyjechał już nigdy nie zapomni magicznego piękna naddniestrowskich dolin i zielonych gór. Pod względem powierzchni obwód przedkarpacki nie jest zbyt duży, jednak jeśli chodzi o krajobraz, należy do najbardziej malowniczych na Ukrainie. Trzecią jego część zajmują Karpaty, zaś pozostały teren to przedgórze i równiny. Strefa równinna znajduje się na północnym wschodzie i dotyka Dniestru. Na równinie powstało obecne centrum obwodu miasto Iwano-Frankowsk. Przedgórze stopniowo przechodzi w Karpaty Wschodnie, dzielące się na masywy Czarnohory, Hryniawy i Czywczyny. W paśmie czarnohorskim, na granicy z Zakarpaciem, wznosi się najwyższa góra Ukrainy - Howerla (2061 m n.p.m.). Warunki klimatyczne łagodna zima ze średnią temperaturą -5 C i ciepłe lato (+18 C) sprzyjają organizacji całorocznego wypoczynku i leczenia. Śnieg utrzymuje się na stokach kilka miesięcy, co wywiera pozytywny 15

16 wpływ na rozwój narciarstwa w regionie. Przeważnie szybki nurt rzek tworzy kaskady i wodospady, stwarzając dogodne warunki dla turystyki wodnej. Największe rzeki to opiewane w twórczości ludowej Dniestr i wypływający spod Howerli Prut. Na terenie obwodu znajdują się dziesiątki miejscowości uzdrowiskowych, w których można poddać się zarówno terapii klimatycznej jak i kąpielom mineralnym. Wśród kurortów wyróżniają się Tatarów, Mikulin, Mysliwka, Nowy Mizuń, Szeszory, Kosiw a także wysokogórskie Worochta i Jabłunica oraz Czercze. W tym ostatnim błota torfowe i wody mineralne wykorzystuje się do leczenia schorzeń aparatu oporoworuchowego. Znanym od dawna centrum turystycznym Ziemi Iwano-Frankowskiej są Jaremcze, położone malowniczo wśród gór nad brzegiem Prutu. W miasteczku naliczyć można ponad 30 placówek turystycznych oraz ponad 100 obiektów agroturystycznych. Region karpacki słynie ze swoich wód mineralnych. Najbardziej znane jest bijące w Nowym Mizuniu, w rejonie dolińskim, źródło Gorianka, którego działanie jest podobne do truskawieckiej Naftusi. Lecznicze działanie źródła Burkut na organy wewnętrzne znane było już w XIX w. Wody mineralne Szeszorów, charakteryzujące się wysoką zawartością substancji organicznych, również znajdują szerokie zastosowanie w lecznictwie. Znaczącym ośrodkiem kulturalnym krainy pozostaje Kołomyja. W rejonie tego trzeciego pod względem ludności miasta (po Iwano-Frankowsku i Kałuszu) powstało również wiele pereł kultury niematerialnej. Skarbnicami sztuki ludowej są kołomyjskie muzeum sztuki ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. E Kobryńskiego, działające od 1935 roku oraz muzeum Pisanka wyróżniające się oryginalną architekturą (w formie pisanki). Zebrano w nim blisko 10 tys. egzemplarzy pisanek z Ukrainy i krajów, w których jest ukraińska diaspora. Etnograficznie region iwano-frankowski dzieli się na Opole, Pokucie, Bojkowszczyznę i Huculszczyznę. Ich mieszkańcy zachowują pewną odmienność mowy, ubioru, kultury i bytu i już tym zwracają uwagę turystów. Na tym terenie rozwinięte są również różne rodzaje tradycyjnego rzemiosła: rzeźbiarstwo, garncarstwo, ludwisarstwo, tkactwo. Uznanym centrum sztuki huculskiej jest Kosów. Słynny jarmark kosowski cieszy się popularnością zarówno wśród ukraińskich jak i zagranicznych turystów. 16

17 Iwano-Frankowszczyzna może poszczycić się bardzo bogatą spuścizną kulturowo-historyczną. Składają się na nią tak cenne pamiątki jak cerkiew Pantelejmona pod Haliczem z XII w. czy Maniawski Skit XVII w. Drewniane świątynie huculskie i bojkowskie znane są i poza granicami kraju. Najpopularniejsze miejsca turystyczne to: góra Howerla dawne obserwatorium na górze Pop Iwan (2026 m) jeziora wysokogórskie: Niesamowite, Brebeneskul, Mariczejka (pasmo Czarnohory) rezerwat Dawny Halicz skały Dowbusza (wieś Bubniszcze i miasto Bolechów) srebrne wodospady we wsi Szeszory (rejon kosowski) kolejka wąskotorowa Tramwaj Karpacki (rejony doliński i rożniatowski) Na Przedkarpaciu wytyczono wiele ciekawych szlaków górskich, wodnych, pieszych i narciarskich. Popularna jest także trasa samochodowa Złoty Pierścień Południowej Galicji, zawierający w sobie wiele pomników kultury i architektury polskiej, ukraińskiej, austriackiej, rumuńskiej, tatarskiej. Są też doskonałe warunki dla korzystania z lotni i paralotni. Zostały stworzone trasy i wciąż rozwijana jest infrastruktura wypoczynkowa dla rowerzystów górskich oraz miłośników przejażdżek konnych. Bardzo popularne są wodne trasy turystyczne oraz różne formy zespołowego i aktywnego wypoczynku. Najlepszy czas na spływy karpackimi rzekami górskimi (Białym i Czarnym Czeremoszem, Prutem, Limnicą) to koniec kwietnia i pierwsze tygodnie maja, kiedy topnienie śniegów jest najbardziej intensywne. Kaniony równinnego Dniestru są dostępne dla spływów na tratwach od maja do września. Coraz większą popularność zdobywa agroturystyka. Obecnie usługi takie prowadzi blisko 650 gospodarstw. Turystów przyciąga do nich zwłaszcza dogodny system zakwaterowania, nowoczesne wyposażenie prywatnych pensjonatów, bliskość przyrody, relacja cena-jakość, gościnność i domowa atmosfera podczas organizacji wypoczynku, a prócz tego wspaniałe potrawy tradycyjnej kuchni. Najpopularniejsze tereny to: Kosowszczyzna, Wierchowyna, Jaremczyzna oraz Rożniatowszczyzna. Zapraszamy do odwiedzenia krainy czarującej przyrody, szczerych i gościnnych ludzi, którzy z chęcią przyjmują wszystkich na swojej ziemi. 17

18

19 TARGI NA UKRAINIE WRZESIEŃ IX th Trade Fair of fashion wear and footwear for children Baby Fashion Kijów IX th International Trade Fair of equipment and materials for packing Opakowania Kijów IX.2013 XI International Trade Fair Power Engineering for Industry Kijów IX.2013 X International Trade Fair Arms and Security Kijów PAŹDZIERNIK 9-11.X th International Trade Fair. Vehicles and transport services. Equipment. Terminals TransUkrainie 2013 Kijów X th International Trade Fair of oil and gas industry Oil &Gas 2013 Kijów 30.X listopada 16th International Food & Drinks Exhibition World Food 2013 Kijów

20 Oferta Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Misje gospodarcze Cel: nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami za granicą. Oferujemy: misje zbiorowe i indywidualne Wprowadzenie na rynek Cel: kompleksowe przygotowanie wprowadzenia firmy/produktu/usługi na rynek ukraiński. Oferujemy: wsparcie prawne, marketingowe, tłumaczeniowe, oraz know-how. Zapewniamy płynną komunikację w języku ojczystym. Potwierdzanie cenników Cel: wymagane przez służby celne, potwierdzenie rzeczywistej wartości celnej towarów. Oferujemy: szybką i sprawną realizację, pełną uznawalność wystawianych potwierdzeń. Analityka rynkowa Cel: dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek lub rozszerzenia swojej działalności na nim. Oferujemy: elastyczne dopasowanie do potrzeb Klienta, analizę konkurencji, kanałów dystrybucji, uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach. Certyfikaty i atesty Cel: legalizacja produktow i usług wprowadzanych na rynek ukraiński. Oferujemy: bezpłatną informację nt. procedury i kosztu certyfikacji, najniższe na rynku ceny na certyfikację produktu. Targi i wystawy Cel: zapoznanie się z trendami w branży, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Oferujemy: pomoc w wyborze targów, organizację wyjazdu pobytu i dofinansowania. Wsparcie prawno-administracyjne Cel: udzielenie wsparcia w problematycznych kwestiach z obszaru prawa i administracji. Oferujemy: wsparcie w przygotowaniu dokumentów, doradztwo personalne, arbitraż, mediacje, doradztwo prawne. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Szpitalna 1/28, Warszawa

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZANIE ŁODZI PO SZKOLENIU LUB KONFERENCJI

ZWIEDZANIE ŁODZI PO SZKOLENIU LUB KONFERENCJI ZWIEDZANIE ŁODZI PO SZKOLENIU LUB KONFERENCJI Witamy w Łodzi dziewiętnastowiecznym centrum europejskiego włókiennictwa, ziemi obiecanej fabrykantów, w dawnym tyglu czterech kultur, a dziś jednej z najmniej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 fax sekr. +48 (22) 489 34 50 www.panfil.pl Kancelaria Prawnicza Maciej

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ART2YOU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja ART2YOU, zwana dalej FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZANIE ŁODZI Z GRUPĄ FABRICUM

ZWIEDZANIE ŁODZI Z GRUPĄ FABRICUM ZWIEDZANIE ŁODZI Z GRUPĄ FABRICUM Grupom turystycznym, biznesowym, konferencyjnym oraz oficjalnym delegacjom proponujemy zwiedzanie Łodzi z wysoko wykwalifikowanym przewodnikiem. Każdy z naszych przewodników

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne :46:55

Atrakcje turystyczne :46:55 Atrakcje turystyczne 2016-05-24 20:46:55 2 Nigdzie poza tym regionem nie występuje w Polsce tak dużo gatunków wielkich drapieżników, włącznie z niedźwiedziem, a także największych roślinożerców, na czele

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCIECZEK PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! W ROKU 2016

PROGRAM WYCIECZEK PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! W ROKU 2016 PROGRAM WYCIECZEK PO ŁODZI Z EDUKACJĄ O REGIONIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY! W ROKU 2016 Do wszystkich wycieczek niezbędne jest wygodne obuwie i odzież odpowiednia do panujących

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY PODSTAWOWE DANE O KANCELARII NAZWA KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA mgr LESZEK ADAMCZYK DANE ADRESOWE ul. Sukiennicza 8 43-300 Bielsko-Biała tel./ fax +48

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia postaw na swój rozwój

Szkolenia postaw na swój rozwój Szkolenia postaw na swój rozwój Najnowsza oferta GK Obligo odpowiada na najbardziej aktualne potrzeby przedsiębiorców. Obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne: 1. Zabezpieczanie transakcji handlowych

Bardziej szczegółowo

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki wraz z sześcioma innymi przedsiębiorstwami od

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce zderzenia różnych kultur, miejsce spotkań młodych ludzi stąd i stamtąd, z daleka i z bliska.

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011 Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza 17 stycznia 2011 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i wieś mazurska Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli potrzebujesz relaksu, wyciszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Umowy handlowe z pozycji zakupowej Umowy handlowe z pozycji zakupowej Terminy szkolenia 20 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 24 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 25 styczeń 2016r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

Założona w 1991 roku przez państwa Krystynę i Zbigniewa Skłodowskich była pierwszą prywatną księgarnią w Siedlcach. Powstała z pasji do literatury,

Założona w 1991 roku przez państwa Krystynę i Zbigniewa Skłodowskich była pierwszą prywatną księgarnią w Siedlcach. Powstała z pasji do literatury, "Jaś i Małgosia" Siedlce, miasto, w którym przyszło mi się urodzić, wychować i przez 34 lata mieszkać jest raczej spokojnym, by nie powiedzieć nudnym miejscem na mapie Polski. Niewyróżniającym się niczym

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swój sukces z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce *

Zbuduj swój sukces z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce * Zbuduj swój sukces z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce * Architektura to synteza sztuki i inżynierii. Twój talent w połączeniu z jakością produktów Ytong, Silka, Multipor, naszym doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE.

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. INFORMACJA PRASOWA NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. Warszawa, 6 lipca 2015 r. - 26 czerwca b.r. Ministerstwo Finansów w ramach prowadzonego wraz z

Bardziej szczegółowo

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Nie możemy się doczekać, aby powitać Was w Łodzi i sprawić, aby ten pobyt był tak komfortowy, jak to jest tylko możliwe Kurs miesięczny Termin

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zawiera ona propozycje lekcji muzealnych, warsztatów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2013 godz. 00:57:53 Numer KRS: 0000431967

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2013 godz. 00:57:53 Numer KRS: 0000431967 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2013 godz. 00:57:53 Numer KRS: 0000431967 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

W rejonie tym do najważniejszych centrów turystycznych należą: Benidorm, Altea, Calpe, Teulada Moraira, Jávea oraz Denia.

W rejonie tym do najważniejszych centrów turystycznych należą: Benidorm, Altea, Calpe, Teulada Moraira, Jávea oraz Denia. Północne wybrzeże Costa Blanca rozciąga się od Denii do Benidormu w południowowschodniej części Hiszpanii, czyli jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc, gdzie Morze Śródziemne i góry niemalże

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:26:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:26:38 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2016 godz. 11:26:38 Numer KRS: 0000014140 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA OFERTA SPECJALNA dla klientów Kristensen Group waż na do dnia 23.09.2007 r DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA APARTAMENTY BUKOWA GÓRA 40 LAT DOŚ WIADCZENIA DEWELOPERSKIEGO 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Szlak jako markowy produkt turystyczny

Szlak jako markowy produkt turystyczny Szlak jako markowy produkt turystyczny Instytut Geografii Miast i Turyzmu WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET ŁÓDZKI dr Andrzej Stasiak Produkt turystyczny Zagospodarowanie turystyczne Atrakcja turystyczna

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej ubiegającej się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 14 maja 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą: Musszelka, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja PROGRAM NR 5(2)/M/2013 Program Kompozytor - rezydent 3. edycja Departament Muzyki IMIT 23 listopada 2012 Cel programu: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości 1. Skrótowy opis:

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo