WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH NA UKRAINIE PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH NA UKRAINIE PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS"

Transkrypt

1 4(16) 2013 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH NA UKRAINIE PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS WALORY TURYSTYCZNE REGIONÓW ŁODZI I IWANO-FRANKOWKSKA

2 Szanowni Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele! Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer edialogu. Letnią edycją rozpoczynamy wprowadzeniem szeregu zmian, mających na celu morenizację naszego pisma, aby optymalnie sprostać Państwa oczekiwaniom. W tym numerze kontynuujemy przybliżanie istotnych tematów ze sfery biznesu i prawa, prezentując tekst pana Igora Jacenko (dyrektora ds. prawnych ISD Polska) o rejestracji przedsiębiorców w KRS, a także przegląd najistotniejszych aspektów windykacji należności od partnerów ukraińskich, przygotowany przez Ukrainian Desk kancelarii Chałas i Wspólnicy SPIS TREŚCI Wizyta przewodniczącego komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Ekologii i Ochrony Środowiska na Ukrainie Wizyta na dniach otwartych Plantpolu Windykacja należności przedsiębiorstw polskich na Ukrainie Proces rejestracji działalności gospodarczej w Polsce - KRS Polskę i Ukrainę łączy nie tylko biznes, dlatego też proponujemy Państwa uwadze teksty o atrakcyjnych turystycznie regionach Łodzi i Iwano-Frankowska, jak również niezwykle interesujący wywiad ze znaną skrzypaczką Lidią Futorską. Serdecznie zapraszamy do współpracy! Prosimy o nadsyłanie nam propozycji tematów, tekstów, zdjęć, lub po prostu Państwa propozycji i uwag. W imieniu całej Izby życzę Państwu przyjemnej lektury i udanego wakacyjnego wypoczynku! Wydawca: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Redakcja: Dmitrij Schmidt, Andrzej Drozd Korekta: Tomasz Dąbrowski Opracowanie graficzne: Anton Pietrasz Kontakt: Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Wszystkie materiały wykorzystane w numerze są własnością PUIG, lub zostały użyte za zgodą ich właścicieli Wywiad ze znaną ukraińską skrzypaczką Lidią Futorską Łódzkie - region na skrzyżowaniu szlaków Iwano-Frankowszczyzna - piękno Wschodnich Karpat Targi na Ukrainie Oferta Izby 2

3 Wizyta przewodniczącego komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Ekologii i Ochrony Środowiska na Ukrainie W dniach odbyła się wizyta przewodniczącego Komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Ekologii i Ochrony Środowiska, pana Macieja Trzeciaka, na Ukrainie. Zorganizowana dzięki wsparciu miejscowych fachowców od spraw ekologii, przedstawicieli uniwersytetów, pracowników administracji obwodowej, koordynatorów wykorzystywanych aktualnie grantów (oczywiście przy współdziałaniu przedstawicielstwa PUIG we Lwowie z przewodniczącym Komitetu ds. Ekologii po stronie ukraińskiej), miała na celu przede wszystkim analizę hot-pointów zagrożeń ekologicznych w obwodzie lwowskim pod kątem ochrony środowiska pogranicza polsko-ukraińskiego. - Odwiedziłem lwowską oczyszczalnię ścieków zmodernizowaną w 2008 r. za pieniądze Szwecji. Regularne kontrole wskazują, że szwedzkie technologie sprawdzają się do dziś. Znacznie gorsza sytuacja panuje na składowisku odpadów we Lwowie. Wycieka tam ogromna ilość zanieczyszczonej niebezpiecznymi substancjami wody, która tylko w ograniczonym stopniu jest oczyszczana chemicznie na miejscu. Dlatego powstał projekt przebudowy systemu przepompowywania zanieczyszczonej wody i modernizacji oczyszczalni. W pobliżu lwowskiego składowiska odpadów znajdują się również tzw. jeziora gudronowe - pozostałość po rafinerii ropy z czasów wojny. Zbiorniki te mieszczą w sobie setki tysięcy metrów sześciennych niebezpiecznych substancji (kwasów metali ciężkich etc.) momentalnie niszczących żywe organizmy (w tym rośliny). Polowe (działające na miejscu) laboratorium próbuje przetworzyć niebezpieczne substancje na produkty użyteczne (np. udany eksperyment produkcji bitumu przemysłowego). Projekt recyklingu groźnych jezior to wielka sprawa jeśli chodzi o ratowanie okolicznej przyrody przedistniejącym zagrożeniem opowiada przewodniczący. I dodaje: - W czasie wizyty w oczyszczalni ścieków w Sokalu (obwód lwowski) obserwowa- WYDARZENIA łem biologiczny sposób oczyszczania ścieków z terenu zamieszkanego w sumie przez ok. 200 tys. mieszkańców. Zbudowany w latach siedemdziesiątych obiekt również wymaga modernizacji. Położenie geograficzne (ok. 20 km od Polski) sprawia, że ryzyko przedostania się niewłaściwie oczyszczonej wody do Bugu, który po kilku kilometrach staje się granicą UE, jest najzupełniej realne. fot. Marta Wróblewska 3

4 Dla zapewnienia właściwej jakości działań Komitetu planowane są kolejne spotkania i wyjazdy do hot-pointów na Zakarpaciu i w obwodzie łuckim, co pozwoli na stworzenie całościowego sprawozdania. Taki fachowy raport o hot-pointach, zawierający opis zagrożeń dla środowiska na terytorium pogranicza i prognozy naukowe, zostałby przekazany przedstawicielom władz obu państw. Na tym jednak nie koniec. W zakresie poprawy ochrony środowiska na pograniczu intencją PUIG jest bowiem kompleksowe działanie na rzecz podwyższania świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza (i obu krajów). Izba może zainicjować m. in. program edukacyjny obejmujący cykl konferencji, promowanie świadomości ekologicznej etc. Inny proponowany kierunek to opublikowanie zbioru wymagających weryfikacji propozycji projektowych. PUIG będzie szukać możliwości realizacji wszystkich tych działań w ramach grupy roboczej. Obecnie trwają prace nad jej skompletowaniem. Wizyta na dniach otwartych Plantpolu Letnie wyjazdy ukraińskich ogrodników i hobbystów florystyki na dni otwarte Plantpolu w polskim Zaborzu można już nazwać tradycją. Od r. do r. odbywała się czwarta z kolei taka wizyta zorganizowana wspólnie przez lwowskie TOW Plantpol-Ukraina i Przedstawicielstwo PUIG we Lwowie, w której firma jest zrzeszona. I tym razem Plantpol miał się czym pochwalić. Jak co roku na ekspozycjach można było oglądać piękne kompozycje roślin. Zaskoczył też odwiedzających nowymi rodzajami kwiatów. Potwierdzeniem rozmachu z jakim od 20 już lat działa to przedsiębiorstwo stał się wysoki poziom organizacji pobytu, a także program nasycony zarówno prezentacjami czy seminariami szkoleniowymi, jak i ciekawostkami dotyczącymi hodowli rzadkich roślin. Wieczorami z kolei można było przyjemnie odprężyć się przy ognisku, tradycyjnych potrawach kuchni polskiej i zimnych napojach. Trudno się zatem dziwić, że suma wszystkich tych czynników generowała powszechne zadowolenie. WYDARZENIA Zwłaszcza, że oprócz przyjemnego spędzania czasu, z Plantpolem da się robić biznes. Większość z rekordowej w tym roku liczby gości - w ciągu jednego dnia dni otwarte odwiedziło blisko 1500 osób z całej Europy (w tym z Ukrainy) - to dystrybutorzy produktów firmy. Na Ukrainie jest ona obecna prawie w każdym obwodowym mieście. A ponadto eksportuje rośliny do sąsiednich krajów UE. Aktualnie przedsiębiorstwo zazielenia w ramach wygranych przetargów Kijów i Lwów. W Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej zawsze można otrzymać informacje nt. kolejnych wyjazdów, do udziału w których już teraz zapraszamy wszystkich chętnych. 4

5 NIEKTÓRE KWESTIE ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI NA TERYTORIUM UKRAINY W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się relacje gospodarcze pomiędzy Ukrainą a Polską, co skutkuje zwiększaniem się liczby kontraktów zawieranych pomiędzy podmiotami z obu krajów. Polski biznes dostrzega zalety Ukrainy nie tylko jako ważnego bo obejmującego ok. 46 mln konsumentów potencjalnego rynku zbytu ale również możliwości znalezienia tam wysoko wykwalifikowanego personelu, mniejsze koszty zatrudnienia, itp. Niemniej jednak warto pamiętać o należytym zabezpieczeniu interesów polskich podmiotów jeszcze przed zawarciem umowy z ukraińskim kontrahentem. Pozwoli to uniknąć lub istotnie zmniejszyć ryzyko niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. W celu ułatwienia procesu ewentualnego odzyskiwania należności od ukraińskiego kontrahenta, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie. Miejsce rozpatrywania sporu oraz wybór prawa Zobowiązania ze stosunków umownych podlegają co do zasady prawu tej strony, na której terytorium została zawarta umowa. Częstą praktyką jest umieszczanie w umowach klauzuli wyboru prawa, co pozwala na uniknięcie ewentualnych wątpliwości czy sporów w tym zakresie. Istotna jest również kwestia ustalenia sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów. Najczęściej właściwym będzie sąd tego państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba strony pozwanej. Z kolei w niektórych przypadkach właściwy może być sąd tego kraju, w którym znajduje się przedmiot sporu albo majątek pozwanego. Strony umowy mogą też dokonać wyboru sądu. Wówczas konieczne jest wskazanie pełnej nazwy sądu, jego siedziby i adresu oraz określenie regulaminu postępowania (jeżeli strony wybrały sąd arbitrażowy). Terminy przedawnienia Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia terminu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego, ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi trzy lata. Jednak w niektórych przypadkach np. w stosunku do roszczeń o zapłatę kar umownych, czy wynikających z umów przewozu towarów lub poczty jest on skrócony tylko do jednego roku. Umocowanie Wierzyciele zamierzający dochodzić należności od podmiotów ukraińskich najczęściej działają przez pełnomocników. Sądy ukraińskie akceptują pełnomocnictwa sporządzane przez notariuszy. Wszystkie dalsze pełnomocnictwa (substytucje) również powinny być poświadczone notarialnie. Warto też upewnić się czy ewentualny okres ważności pełnomocnictwa substytucyjnego nie jest dłuższy niż pełnomocnictwa pierwotnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje: - miejsce sporządzenia pełnomocnictwa; - datę sporządzenia pełnomocnictwa; - imię, nazwisko i imię ojca lub pełną nazwę osoby prawnej; - miejsce zamieszkania osoby fizycznej/siedzibę osoby prawnej której udzielono pełnomocnictwa; - miejsce zamieszkania osoby fizycznej/siedzibę osoby prawnej, która udziela pełnomocnictwa; - w niektórych przypadkach stanowisko osoby udzielającej pełnomocnictwa; - jeżeli pełnomocnictwo udziela się adwokatom ich status oraz członkostwo w ukraińskim kolegium adwokatów. Częstą praktyką jest udzielanie pełnomocnictw z zakreśleniem terminu ich ważności oraz z wyraźnym oznaczeniem poszczególnych czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. 5

6 Forma czynności prawnych Dla celów dowodowych oraz zgodnie z Ustawą Ukrainy o gospodarczej działalności międzynarodowej, warto pamiętać o zawarciu umowy w tak zwanej zwykłej formie pisemnej. Należy zaznaczyć, że Ukraina jest stroną Konwencji ONZ o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów, jednak przy ratyfikacji tej Konwencji zagłosiła zastrzeżenia, zgodnie z którymi postanowienia dotyczące uznawania umów sporządzonych w dowolnej formie nie będą miały zastosowania, jeżeli jedna ze stron ma siedzibę na terytorium Ukrainy. W konsekwencji, postanowienia tej Konwencji dotyczące dowolności formy umów, w przypadku gdy jedną ze stron jest podmiot ukraiński, nie będą miały zastosowania. Ponadto nie bez znaczenia pozostają inne przepisy prawa ukraińskiego, a mianowicie Ustawa Ukrainy o międzynarodowym prawie prywatnym, która wskazuje na to, że międzynarodowa umowa gospodarcza, jeżeli jej stroną jest obywatel Ukrainy lub osoba prawna prawa ukraińskiego, powinna być zawarta w tzw. zwykłej formie pisemnej, bez względu na miejsce jej sporządzenia. Dlatego niezachowanie zwykłej formy pisemnej stanowi duże utrudnienie przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń i stawia ewentualnego wierzyciela w bardzo trudnej sytuacji. Zabezpieczenie interesów podmiotów Prawa podmiotów zagranicznych w przypadku ewentualnego dochodzenia należności od kontrahentów ukraińskich mogą być zabezpieczane w różny sposób, np. poprzez zapłatę zaliczki, gwarancje bankowe, zastaw, poręczenie itd. Wybór najlepszego sposobu ochrony interesów przedsiębiorcy zależy od analizy stanu faktycznego sprawy. W celu należytej ochrony interesów podmiotów zagranicznych, oprócz sprawdzania opinii o potencjalnym kontrahencie ukraińskim, niezwykle istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej prawnika posiadającego doświadczenie w tego typu transakcjach. Koszt pracy prawnika niejednokrotnie może się bowiem okazać o wiele niższy od ewentualnych strat wynikających z niedbałej redakcji umowy. Ukrainian desk Kancelarii Prawnej J. Chałas i Wspólnicy Sp. K. Chałas i Wspólnicy to jedna z największych firm prawniczych i jedna z najsilniejszych marek na rynku usług prawnych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Jest kancelarią o mocno zaznaczonym międzynarodowym profilu, obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości. Chałas i Wspólnicy jest poszukiwanym ekspertem w wielu dziedzinach. W swoim portfolio posiada projekty m.in. dla sektora: energetycznego, chemicznego, petrochemicznego, transportowego, (tele)informatycznego, spożywczego, budowlanego, bankowego, FMCG. Dzięki sieciowej strukturze Klienci kancelarii mają nieograniczony dostęp do międzynarodowej ekspertyzy prawnej, praktycznej wiedzy na temat lokalnych rynków oraz zasobów, które może im zagwarantować jedynie międzynarodowa firma. Założona w Warszawie w 1995 roku, od lat w pierwszej dziesiątce najlepszych firm prawniczych w Polsce. 6

7 PROCES REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE - KRS W dniu 1 stycznia 2001 r. w Rzeczypospolitej Polskiej weszły w życie nowe przepisy prawa reformujące prawodawstwo zgodnie ze współczesnymi standardami Unii Europejskiej oraz aktualnymi zasadami obrotu gospodarczego. Jednym z aktów prawnych stanowiących nową bazę dla regulowania działalności gospodarczej w Polsce oraz harmonizujących regulacje z nią związane ze standardami Unii Europejskiej jest Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ustawa przewidziała utworzenie scentralizowanego Ogólnopolskiego Rejestru Sądowego (dalej KRS), w którym zamieszczane będą dane dotyczące wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz niektórych organizacji niedochodowych. KRS jest w istocie systemem informatycznym podzielonym na 27 wydziałów gospodarczych znajdujących się w strukturze 21 sądów rejonowych. KRS to trzy osobne rejestry, w których prowadzony jest spis: 1) przedsiębiorców, 2) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 3) dłużników niewypłacalnych. Rejestr przedsiębiorców składa się z sześciu działów. Do pierwszego działu wnosi się m.in. takie dane przedsiębiorcy (osoby fizycznej lub prawnej) jak: nazwa (imię i nazwisko) lub firma (jej nazwa, siedziba i adres, wielkość kapitału zakładowego, a także o ile istnieją - ilość i nominalna wartość akcji i in.). Do drugiego działu wpisuje się m.in.: organ uprawniony do reprezentacji oraz jego skład personalny, przedstawicieli oraz dane dotyczące wstrzymania pełnomocnictw członków organów i przedstawicieli przedsiębiorcy. W trzecim dziale wskazuje się: przedmiot działalności przedsiębiorcy, dane dotyczące sprawozdań finansowych, opinie biegłego rewidenta etc. W czwartym dziale znajdują się dane dotyczące zaległości podatkowych przedsiębiorcy. W dziale piątym rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora. Szósty dział zawiera m.in. informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy, a także o ogłoszeniu upadłości. Rejestr prowadzony jest przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS), której zadaniem jest: 1) prowadzenie bazy danych KRS oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, 2) udzielanie informacji z KRS oraz przechowywanie i wydawanie kopii dokumentów z katalogu, 3) tworzenie i wykorzystywanie powiązań KRS i katalogu w systemie informatycznym. Prócz tego CI KRS: 1) wydaje wypisy, wyciągi oraz zaświadczenia, przekazuje informacje z KRS, które mają siłę dokumentów oficjalnych, jeśli zostały wydane w formie papierowej, 2) wydaje z katalogu, w formie elektronicznej, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które znajdują się w dokumentacji rejestracyjnej podmiotu, 3) za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informacyjnych udziela bezpłatnego dostępu do podstawowych danych o podmiotach wprowadzonych do rejestru (prócz rejestru dłużników niewypłacalnych). Wniesienie wpisu do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowie- 7

8 niu sądu rejestrowego od razu po jego przyjęciu. Wpis staje się prawomocny w momencie wniesienia (zamieszczenia) danych w rejestrze. Jednak w sytuacjach kiedy czynność lub prawomocność wpisu zależy od nabycia przez niego mocy prawnej, razem z wpisem do rejestru wnosi się wzmiankę o jego nieprawomocności (art. 20 ust. 2 Ustawy o KRS). Po uprawomocnieniu się wpisu wydawane jest postanowienie o usunięciu zapisu o nieprawomocności. Wpis do KRS realizowany jest przez sąd rejestrowy wg miejsca zamieszkania albo miejsca znajdowania się rejestrowanego podmiotu na podstawie złożonego wniosku oraz odpowiednich dokumentów. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o KRS wpis jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. KRS jest systemem otwartym, każdy ma prawo do nieograniczonego dostępu do jego danych (m.in. dokumentów rejestracyjnych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców dostęp do innych rejestrów uzyskiwany jest na podstawie decyzji sądowej) i otrzymania zeń poświadczonych wyciągów. Wpisy do KRS podlegają publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie dotyczy to danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz niektórych innych danych, takich jak dane z rozdziału czwartego, m.in. zadłużenie w spłacie podatków i innych opłat obowiązkowych, postępowania wykonawcze, etc. (art. 42 Ustawy o KRS), wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 58 Ustawy o KRS), do rejestru spółek, organizacji społecznych i zawodowych, funduszy i innych (ust. 2 art 49 Ustawy o KRS) oraz niektóre inne (ust. 3-3a art. 19a oraz ust. 2 art. 20 Ustawy o KRS). Od dnia ogłoszenia wpisu w w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może powoływać się na nieznajomość treści opublikowanych wpisów. Wpis podlegający ogłoszeniu nabiera mocy w stosunku do osób trzecich w momencie ogłoszenia dokonania wpisu. Odtąd nikt nie może powoływać się na nieznajomość wpisu. Za wyjątkiem przypadku kiedy osoba trzecia w ciągu 16 dni od daty ogłoszenia udowodni, że nie mogła znać treści zapisu. Zgodnie z ust. 1 art. 17 Ustawy o KRS przyjmuje się domniemanie prawdziwości (wiarygodności) danych wniesionych do rejestru. Dostęp do KRS uzyskuje się przez Centralną Informację Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jej oddziały przy sądach rejestrowych. Odpłatnie wydaje ona poświadczone wyciągi z KRS, które mają siłę dokumentów wydanych przez sąd rejestrowy. Jak wynika z powyższych informacji KRS ma wiele przewag nad systemem rejestracji podmiotów gospodarczych na Ukrainie. Można do nich zaliczyć: scentralizowanie rejestru, jego dostępność, obowiązkowość wnoszenia do wpisu zmian zaistniałych w sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych, istnienie rejestru dłużników niewypłacalnych. Analizując listę danych wnoszonych do rejestru nie sposób nie zauważyć, że stanowią one odzwierciedlenie stanu prawnego i finansowego podmiotów gospodarczych. Zwracam na to uwagę, ponieważ na Ukrainie dane zawarte w Ujednoliconym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji ze względu na niestosowanie jego aktualizacji nie dają, niestety, realnego wyobrażenia nie tylko o stanie finansowym podmiotów gospodarczych ale i o ich stanie prawnym. 8

9 WYWIAD ZE ZNANĄ UKRAIŃSKĄ SKRZYPACZKĄ LIDIĄ FUTORSKĄ Andrzej Drozd: Lidia Futorska to marka znana i ceniona w świecie muzyki nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale i w wielu innych krajach. Jesteś uznaną skrzypaczką, przedstawicielką młodego pokolenia ukraińskich wirtuozów. Przybliż czytelnikom Dialogu swoją ścieżkę życiową i osiągnięcia! Lidia Futorska: Wiele zawdzięczam mojej mamie, Marii Futorskiej, począwszy od tego, że karierę rozpoczęłam w wieku 7 lat w specjalistycznej szkole muzycznej imienia S. Kruszelnickiej we Lwowie. Mama jest wspaniałym nauczycielem gry na skrzypcach w tej szkole i właśnie z nią stawiałam pierwsze istotne kroki, rozpoczynając sukcesy na tym jakże wstępnym etapie kariery skrzypaczki. Po ukończeniu szkoły kontynuowałam edukację w Akademii Muzycznej we Lwowie w klasie prof. Grzegorza Pawlija, a następnie jako aspirant pod kuratelą prof. Lidii Szutko. Kolejnym etapem była Warszawa, dokąd przyjechałam na staż artystyczny u profesora Konstantego Kulki. Nauka we Lwowie była ciekawym doświadczeniem. Zdobyłam wówczas wiele nagród zwyciężając na międzynarodowych muzycznych konkursach i festiwalach. Niemniej jednak moje muzyczne horyzonty znacznie rozszerzyły się po przyjeździe do Warszawy. Tu miałam okazję słuchać wielu wspaniałych solistów orkiestr, dyrygentów, oglądać spektakle, opery. W ciągu ostatnich lat odbyło się wiele koncertów z moim udziałem na różnych scenach, czasami bardzo nietradycyjnych. Poczynając od klasycznych filharmonii, w których wykonywałam utwory na Ukrainie, po oryginalne i unikatowe scenerie, np. w kopalni-muzeum na poziomie 320 m pod ziemią, a także w synagodze w Kazimierzu Dolnym. Niezwykle pociąga mnie i imponuje mi idea realizacji programów koncertowych, w których krzyżują się różne kultury, zwłaszcza polska i ukraińska. Za swoje powołanie uważam udział w takich wydarzeniach. Najbardziej cenne jest to, co zbliża ludzi, a zwłaszcza sąsiadów. Równie istotna jest możliwość prezentacji muzyki ukraińskiej na scenach muzycznych całego świata. Ostatnio zainspirowały mnie niestandardowe połączenia instrumentalne. Artysta powinien być maksymalnie otwarty na różnorakie nowe idee i inspiracje, by móc wyrazić ten niezwykły i magiczny kosmos, jaki stanowi muzyka. A.D.: Koncertowałaś na wielu scenach, a do twojego repertuaru weszły utwory zarówno polskich, jak i ukraińskich kompozytorów. Co łączy, a co różni polską i ukraińską muzykę? L.F.: Moim zdaniem muzyka niezmiennie odzwierciedla rysy charakteru i mentalność danego narodu stanowiąc jego duszę i serce. Zarówno w ukraińskiej, jak i w polskiej muzyce możemy odnaleźć charakter ludzi żyjących w tych krajach. Ukraińską muzykę mogłabym scharakteryzować jako niezwykle serdeczną, otwartą, z ogromnym ładunkiem nostalgii i wewnętrznym smutkiem, czasami nadmiernym, co prawdopodobnie wynika z historii ukraińskiego narodu. W polskiej muzyce chciałabym podkreślić jej nieskrywany urok, poczucie stylu każdego utworu, każdej epoki, świadomość swojej tożsamości i jej wartości. Ta cecha zawsze bardzo podobała mi się w Polakach i ogólnie w polskiej kulturze, ponieważ naród posiada dostojną przyszłość gdy jest świadomy tego, jakimi wartościami 9

10 dysponuje i dlaczego jest niepowtarzalny i odmienny od innych. Podoba mi się również porównanie, że Polacy są słowiańskimi Francuzami, wydaje mi się, że jest ono słuszne w wielu aspektach. Być może właśnie ta cecha wpłynęła na charakter muzyki i mentalności, zwłaszcza wśród Słowian. Biorąc pod uwagę cechy wspólne, sądzę, że będą to korzenie muzyczne wrastające głęboko w pokłady folkloru oraz muzyki i spuścizny ludowej, co jest charakterystyczne dla obydwu muzycznych kultur. I to jest wspaniałe, gdyż wszystko co najcenniejsze i najbardziej prawdziwe, zawsze sięga do swej głębokiej historii. To niezmiennie stanowi nas niepowtarzalnymi w tym ogromnym morzu różnorodnej muzyki, pozwala zachować własne oblicze. W sztuce jest przecież niezwykle ważne być rozpoznawalnym i unikalnym. A.D.: Uczestniczyłaś w programie koncertowym Szymanowski-Latoszyński, brawurowo wykonując ich utwory. Jak możesz scharakteryzować tych dwóch kompozytorów? L.F.: Bardzo lubię ten projekt, jest mi on szczególnie bliski. Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogłam wziąć w nim udział. Szymanowski to jeden z moich ulubionych kompozytorów i opracowując jego dorobek twórсzy (cieszę się mogąc powiedzieć, że opracowaliśmy wszystkie jego utwory) zrozumiałam, że mamy bardzo wiele łączących nas rzeczy wspólnych, które niczym magnes przyciągają do jego muzyki. Jeszcze bardziej zagłębić się w interpretację jego muzyki pozwoliła nam wizyta w miejscu narodzin i pochówku kompozytora. Bardzo ważne było móc zbliżyć się, dotknąć i odetchnąć atmosferą tamtych miejsc. Muszę powiedzieć, że dzięki temu projekt odniósł duży sukces. Co do muzyki Latoszyńskiego to także uważam ją za genialną spuściznę. Ciężko jest oddać to uczucie, które pojawia się podczas wykonywania utworów kompozytorów kraju, w którym się urodziłeś. Bardzo ciężko wyrazić to słowami i nie zawsze jest to zauważalne dla słuchacza: wrażenie że to twoja muzyka, napisana przez serce podobne do twojego, odczuwa się niewidzialne powiązania duchowe z korzeniami swojej ojczyzny, swojej kultury. Zawsze, gdy gdzieś za granicą gramy utwory ukraińskich kompozytorów, otrzymujemy wiele komplementów - nawet znaczący muzycy mówią, iż gramy tak szczerze, że od razu wyczuwa się, iż to nasza muzyka. Myślę, że tak właśnie powinno być. A.D.: Dokąd zmierza muzyka jako forma artystycznego wyrazu w XXI wieku? Twoje oceny i prognozy. L..F.: Nie wiem dokąd ostatecznie będzie zmierzać muzyka ale śledzę proces rozwoju sztuki muzycznej w XXI wieku, muszę przyznać, że muzyka powoli transformuje się w inne pojęcie niż muzyka jako taka. Można powiedzieć, że muzyką nazywa się teraz niezupełnie to, czym ona jest, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nazwałabym to skojarzeniami artystycznymi, wrażeniami dotyczącymi pewnych rzeczy, pewnych idei. Do tego dołączają pewne efekty teatralne i komputerowe. Prędzej przypomina to jakąś synkretyczną 10

11 sztukę z odrębnymi wstawkami muzycznymi. Najbardziej dotyczy to muzyki awangardowej. Jestem na nią otwarta ale jednak nie nazywałabym jej muzyką. Być może znajdziemy jakoś inny termin na określenie tego zjawiska. A.D.: Występujesz głównie jako solistka, czasami w zespołach kameralnych, zawsze odgrywając rolę lidera. Określ jaką rolę odgrywa solista, co go nim czyni: talent, praca, intuicja, wrażliwość. Jakie składowe są niezbędne aby odnieść sukces? L.F.: Myślę, że liderem trzeba się urodzić. Oczywiście w niektórych szczególnych wypadkach można w pewnej mierze wypracować w sobie tę cechę ale powinny istnieć przynajmniej minimalne zadatki, ponieważ nie można się tego nauczyć. Rolę lidera uważam za jedną z ciekawszych spośród występujących w życiu człowieka. Można być złym liderem ale dobrym człowiekiem i na odwrót. Ja mam te cechy jeszcze z dzieciństwa, z przedszkola. I dobrze czuję się w tej właśnie roli. Uważam, że moje twórcze pomysły muzyczne pomagają moim kolegom odkryć ich własny potencjał twórczy. A.D.: Twoi ulubieni kompozytorzy. Dlaczego wybrałaś właśnie ich utwory dla swego repertuaru? L.F.: Utalentowani (uśmiecha się). Upodobania zmieniają się wraz z każdym kolejnym okresem życia. Chociaż najważniejsza jest muzyka głęboka. Obecnie najbliżsi są mi kompozytorzy początku XX wieku, między innymi Szymanowski, Ravel, zawsze zachwyca mnie Szostakowicz, bardzo lubię francuskich kompozytorów tamtego okresu, po części Messiaen. Jeśli miałabym mówić o ukraińskich kompozytorach to zaczynam przysłuchiwać się muzyce M. Kosenka, na nowo odkrywam M. Łysenka. Gdy wykonuję jego utwory, mimo że jest kompozytorem tradycyjnym, ciągle odkrywam jakieś nowe wartości, co świadczy o bardzo wysokim poziomie jego kompozycji. Oczywiście wybitną postacią jest Eugen Stankowicz. Obecnie powracam do Mozarta, którego muzykę odkrywam na nowo. A.D.: Niedawno ukazała się płyta ze studyjnym nagraniem utworów Karola Szymanowskiego na skrzypce i fortepian oraz Kwintet ukraiński Borysa Latoszewskiego. Na czym polega unikatowość tej płyty i jej znaczenie dla polskiej i ukraińskiej muzyki? L.F.: Myślę, że najważniejsze w tym wydaniu jest to, iż Kwintet ukraiński Latoszewskiego po raz pierwszy wychodzi na płycie. Do tego czasu był nagrany zaledwie raz i to w nienajlepszej jakości. Dlatego uważam, że jest to znaczące wydarzenie dla ukraińskich środowisk twórczych. Poza tym już samo połączenie tych dwóch kompozytorów (Szymanowskiego i Latoszewskiego przyp.red.) jest szczególnie ciekawe, jako że mimo iż początkowo mogą oni wydawać się być zupełnie różni, to jednak nam udało się odkryć w nich coś, co połączyło te dwie indywidualności w jednym programie. Dlatego uważam nagranie płyty za sukces. A.D.: Jaką rolę odegrał wielki polski skrzypek Konstanty Kulka w Twojej edukacji muzycznej? L.F.: Niezwykle cieszę się, że na swojej drodze miałam zaszczyt współpracować i do dziś współpracuję z tak znaczącą postacią jak profesor Kulka. Oczywistym jest, że to wyjątkowy skrzypek, w którego otoczeniu przebywając, nauczyłam się nie tylko grać ale i inaczej podchodzić do wielu życiowych kwestii. Jestem mu bardzo wdzięczna za jego obecność, za możliwość słuchania jego gry - to bardzo wzbogaca i daje dużą pewność siebie. Kilka razy miałam także zaszczyt grać z nim na jednej scenie. Cieszy mnie też bardzo, że udało się zaprosić go kilka razy na Ukrainę, dzięki czemu i ukraińscy słuchacze mogli posłuchać jego gry. W razie zainteresowania otrzymaniem płyty Szymanowski - Latoszyński, prosimy o kontakt z redakcją. 11

12 Wyjątkowe Liceum Ogólnokształcące w Polsce, w którym uczą się młodzi Polacy ze Wschodu potrzebuje partnerów, darczyńców i sponsorów. Uczniowie obecnie nie mają swojego miejsca, w którym mogliby kontynuować normalne kształcenie w Polsce. Szkole brakuje funduszy na remont docelowej siedziby. Dlaczego warto pomóc uczniom? Jak można pomóc? Skąd wzięły się problemy? Obecnie szkoła zmuszona jest wynajmować pomieszczenia w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej. Liceum nie może jednak pozwolić sobie na takie koszty. Dzięki życzliwości Darczyńców udało się przejąć budynek o powierzchni 940 m2, który stanie się docelową siedzibą Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz szkoły uczniowie będą mieli zapewniony również internat. Jest to jedyna placówka w Polsce, która kształci tak dużą liczbę uczniów ze Wschodu. Najwięcej licealistów pochodzi z Ukrainy. Młodzież obdarzona jest wybitnymi zdolnościami i talentami. Wg rankingu z 2012 r. prowadzonego przez portal Perspektywy.pl - szkoła znalazła się w gronie 25 najlepszych warszawskich liceów. Abiturienci LO zdają maturę z języka polskiego powyżej średniej krajowej, mimo że większość z nich rozpoczyna naukę w liceum ze znikomą znajomością naszego języka. Absolwenci liceum to ludzie z wartościami, przyszła elita Polski i narodów, z których pochodzą. Uczniowie dzięki świetnej pracy grona pedagogicznego angażują się również w akcje społeczne i charytatywne. Na stronie akcji można przekazać darowiznę poprzez system płatności. Można tam także znaleźć więcej informacji o aktualnej sytuacji i Radzie Patronackiej działającej przy akcji. Fundacja uzyskała pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej. Środki można przelewać na poniższe konto: Fundacja Dla Polonii ul. Wspólna Droga 29 lokal Warszawa Nr konta: PL Nr SWIFT: PKOPPLPW Tytułem: Darowizna na remont budynku szkoły Fundacja poszukuje również firm, które mogłyby zaoferować wsparcie produktowe (materiały budowlane i wyposażenie obiektu). Liceum poszukuje Fundatora, który zdecydowałby się pokryć całość inwestycji. Wówczas budynek szkolny będzie nosił jego imię. Istnieje również możliwość nazwania sali lekcyjnej swoim imieniem w zamian za pokrycie remontu wybranej sali. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którym zależy na pomocy liceum, które kształci przyszłe pokolenia Polaków, głównie pochodzących z rodzin, które pozostały poza wschodnimi granicami. 12

13 ŁÓDZKIE - REGION NA SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW Urokliwy i zróżnicowany krajobraz Ziemi Łódzkiej oferuje liczne atrakcje, które zadowolą najbardziej wymagających turystów. Każdego, kto pragnąc zaznać ciszy i ukojenia lubi wypoczywać na łonie natury, powinny zainteresować liczne atrakcje obszarów chronionych (położonych w dolinach Warty i Pilicy parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody). Główne to: - najczystsze rzeki w Polsce (Rawka, Grabia, Widawka) o wyjątkowych walorach krajobrazowych - fantastyczne przełomy rzeczne Warty, spokojne wody zbiornika Jeziorsko i Zalewu Sulejowskiego stwarzające doskonałe warunki do uprawiania kajakarstwa i windsurfingu - bijące w rezerwacie Niebieskie Źródła wywierzysko krasowe zlokalizowane najdalej na północ (spośród polskich) oraz krasowe jaskinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - utworzone przez lądolód pofałdowane pagórki Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, z ich niezwykłymi panoramami okolic Łodzi rozpościerającymi się z wysokości prawie 300 m. n.p.m. - rozległe lasy spalskie z doskonałym mikroklimatem i położonym w pobliskich Smardzewicach rezerwatem żubrów Książ - największe w Polsce arboretum Za sprawą swego centralnego położenia, na styku kilku krain etnograficznych i historycznych (Mazowsza, Ziemi Sieradzkiej, Łęczyckiej, Opoczyńskiej i Księstwa Łowickiego), Ziemia Łódzka jest niezwykle zasobna w zróżnicowane i ciekawe atrakcje turystyczne. Niezdecydowanym co wybrać polecamy zwiedzanie prawdziwych turystycznych hitów: największej budowli romańskiej w Polsce archikolegiaty w Tumie, jednego z najstarszych w Polsce opactw cysterskich w Sulejowie- -Podklasztorzu, romańskiego kościoła pw. św. Idziego w Inowłodzu, zamków w Oporowie, Łęczycy i Piotrkowie Trybunalskim, dawnych rezydencji w Nieborowie i Walewicach, zabytkowych dworów szlacheckich w Ożarowie i Tubądzinie, a także licznych drewnianych kościołów (w Grębieniu, Boguszycach, Łodzi-Mileszkach) oraz skansenów w Maurzycach, Sromowie, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim czy Lipcach Reymontowskich. Interesujące dziedzictwo historyczne i etnograficzne województwa łódzkiego, pieczołowicie kultywującego lokalne tradycje, zwyczaje i obrzędy, owocuje nie od dziś prężną działalnością zespołów folklorystycznych, kapel śpiewaczych i artystów ludowych. Wciąż żywe są tradycje tkactwa, hafciarstwa i wycinankarstwa. Nadal tworzą tu ludowi rzeźbiarze, kowale i garncarze. 13

14 Rodziny z dziećmi za cel swych podróży obrać mogą: Wioskę Indiańską Tatanka w Solcy Małej, gdzie można zobaczyć jak żyli rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, Zoosafari w Borysewie z egzotycznymi afrykańskimi zwierzętami, plenerową ekspozycję entomologiczną Mikrokosmos w Ujeździe z olbrzymimi modelami owadów w skali kilkaset razy większej niż w rzeczywistości, największą w Polsce salę zabaw dla dzieci Kinderplaneta w łódzkiej Manufakturze, Muzeum Animacji Se-ma-for, ogród zoologiczny i największy w Polsce ogród botaniczny w Łodzi. Szczególnie w sezonie letnim (choć i poza nim) nie sposób zrezygnować z przejażdżki najdłuższą w kraju czynną kolejką wąskotorową Rogów Rawa Biała. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka rozbudowana sieć szlaków pieszych, rowerowych i konnych Ziemi Łódzkiej. Spała - znany śródleśny kurort i ośrodek przygotowań olimpijskich, dobrze zagospodarowana Góra Kamieńsk oferująca wyciągi i trasy zjazdowe dla narciarzy zimą i rowerzystów latem, zapraszają nie tylko turystów ale i sportowców. Doświadczeni kolarze wymagające szlaki znajdą również w Parku Wzniesień Łódzkich (szlak czarny) i wokół Zbiornika Sulejowskiego (szlak im. Goliata) oraz w powiecie wieruszowskim, gdzie przygotowano także infrastrukturę do biegów na orientację. Rekordową w Europie długość (bo ponad 2500 km!) liczy sieć szlaków konnych województwa. Wyjątkowym i ciekawym miejscem jest stolica regionu Łódź. To miasto, które da się pokochać, w którym historia starych fabryk miesza się z nowoczesnością. Żywą lekcję historii, tej dawnej i tej najnowszej, odbyć można w łódzkich muzeach: Włókiennictwa, Fabryki, Kinematografii, Miasta Łodzi, Kanału Dętka czy Tradycji Niepodległościowych. Świadectwem przemysłowego rodowodu miasta pozostają XIX-wieczne zabytki architektury: zrewitalizowana fabryka Izraela Poznańskiego (Centrum Handlowo-Rozrywkowe Manufaktura ), zespół rezydencjalno-fabryczny Księży Młyn - zachowany w niemal niezmienionym kształcie kom - pleks dawnej fabryki i osiedla robotniczego największego w Królestwie Polskim fabrykanta Karola Scheiblera czy znana na całym świecie ulica Piotrkowska wyjątkowej długości deptak i wizytówka Łodzi. Wzdłuż Piotrkowskiej wznoszą się eklektyczne i secesyjne kamienice, monumentalne pałace dawnych fabrykantów, reprezentacyjne gmachy użyteczności publicznej. Będąc w Łodzi warto przysiąść na ławeczce tuż obok zadumanego poety Juliana Tuwima lub na Kufrze u boku Władysława Reymonta. By odnaleźć inne z licznych pomników Pietryny trzeba do Łodzi po prostu przyjechać. Muzea Sztuki MS to placówki muzealne o międzynarodowej renomie a zarazem jeden z największych w Europie zbiorów sztuki współczesnej i awangardowej. 14

15 Strudzonego zwiedzaniem turystę na nogi postawi degustacja lanego z beczki piwa warzonego w łódzkim browarze, ryby po żydowsku czy knedle od Scheiblerów w jednym z setek łódzkich pubów lub restauracji. Warto odkrywać różnorodność ich wnętrz lub odpocząć w cieniu kawiarnianego ogródka przed takim lokalem. Spacer wypada rozpocząć np. na Placu Wolności, gdzie wznosi się pomnik Tadeusza Kościuszki. Stąd można skierować swe kroki do muzeów (farmacji, archeologicznego i etnograficznego) czy też zajść do jedynego w swym rodzaju Muzeum Kanału Dętka, stanowiącego szczyt XIX-wiecznej myśli technicznej. Wielokulturowa Łódź to miasto o kosmopolitycznym rodowodzie i wiekowych tradycjach tolerancji, miasto, w którego tkance, jak piętno, odcisnęły swój ślad cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Świadectwem ich współistnienia są cerkwie prawosławne, katedra i liczne kościoły katolickie i protestanckie, a także jeden z największych cmentarzy żydowskich w Europie. Infrastruktura turystyczna cechująca się zróżnicowaną bazą noclegową i gastronomiczną sprawia, że wielu gości zapamiętuje region łódzki, nie tylko jako warty odwiedzenia ale i godny powrotu. IWANO-FRANKOWSZCZYZNA - PIĘKNO WSCHODNICH KARPAT Karpaty Wschodnie są wręcz stworzone dla wielbicieli piękna - poetów i turystów. Są jak pieśń, jak legenda. Czasem wydaje się nawet, że czas zatrzymał się tu i utęsknionymi oczyma spogląda na ich piękno. Górskie szczyty podpierają niebo niczym hełmy baśniowych olbrzymów. Srebrne bystre potoki wyrywając się z brzegów rozlewają się na szerokich równinach. Tajemniczo szumią kołysane wiatrem strzeliste karpackie świerki, wypełniając powietrze ożywczym zapachem smoły. Unosi się aromat traw, które zielonym dywanem przykryły podniebne hale... Chcecie się rozkoszować ciszą i majestatycznym pięknem? Pragniecie porozmawiać z gościnnymi gospodarzami tej krainy? Jeśli tak, zapraszamy. Mówi się, że każdy, kto tu przyjechał już nigdy nie zapomni magicznego piękna naddniestrowskich dolin i zielonych gór. Pod względem powierzchni obwód przedkarpacki nie jest zbyt duży, jednak jeśli chodzi o krajobraz, należy do najbardziej malowniczych na Ukrainie. Trzecią jego część zajmują Karpaty, zaś pozostały teren to przedgórze i równiny. Strefa równinna znajduje się na północnym wschodzie i dotyka Dniestru. Na równinie powstało obecne centrum obwodu miasto Iwano-Frankowsk. Przedgórze stopniowo przechodzi w Karpaty Wschodnie, dzielące się na masywy Czarnohory, Hryniawy i Czywczyny. W paśmie czarnohorskim, na granicy z Zakarpaciem, wznosi się najwyższa góra Ukrainy - Howerla (2061 m n.p.m.). Warunki klimatyczne łagodna zima ze średnią temperaturą -5 C i ciepłe lato (+18 C) sprzyjają organizacji całorocznego wypoczynku i leczenia. Śnieg utrzymuje się na stokach kilka miesięcy, co wywiera pozytywny 15

16 wpływ na rozwój narciarstwa w regionie. Przeważnie szybki nurt rzek tworzy kaskady i wodospady, stwarzając dogodne warunki dla turystyki wodnej. Największe rzeki to opiewane w twórczości ludowej Dniestr i wypływający spod Howerli Prut. Na terenie obwodu znajdują się dziesiątki miejscowości uzdrowiskowych, w których można poddać się zarówno terapii klimatycznej jak i kąpielom mineralnym. Wśród kurortów wyróżniają się Tatarów, Mikulin, Mysliwka, Nowy Mizuń, Szeszory, Kosiw a także wysokogórskie Worochta i Jabłunica oraz Czercze. W tym ostatnim błota torfowe i wody mineralne wykorzystuje się do leczenia schorzeń aparatu oporoworuchowego. Znanym od dawna centrum turystycznym Ziemi Iwano-Frankowskiej są Jaremcze, położone malowniczo wśród gór nad brzegiem Prutu. W miasteczku naliczyć można ponad 30 placówek turystycznych oraz ponad 100 obiektów agroturystycznych. Region karpacki słynie ze swoich wód mineralnych. Najbardziej znane jest bijące w Nowym Mizuniu, w rejonie dolińskim, źródło Gorianka, którego działanie jest podobne do truskawieckiej Naftusi. Lecznicze działanie źródła Burkut na organy wewnętrzne znane było już w XIX w. Wody mineralne Szeszorów, charakteryzujące się wysoką zawartością substancji organicznych, również znajdują szerokie zastosowanie w lecznictwie. Znaczącym ośrodkiem kulturalnym krainy pozostaje Kołomyja. W rejonie tego trzeciego pod względem ludności miasta (po Iwano-Frankowsku i Kałuszu) powstało również wiele pereł kultury niematerialnej. Skarbnicami sztuki ludowej są kołomyjskie muzeum sztuki ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. E Kobryńskiego, działające od 1935 roku oraz muzeum Pisanka wyróżniające się oryginalną architekturą (w formie pisanki). Zebrano w nim blisko 10 tys. egzemplarzy pisanek z Ukrainy i krajów, w których jest ukraińska diaspora. Etnograficznie region iwano-frankowski dzieli się na Opole, Pokucie, Bojkowszczyznę i Huculszczyznę. Ich mieszkańcy zachowują pewną odmienność mowy, ubioru, kultury i bytu i już tym zwracają uwagę turystów. Na tym terenie rozwinięte są również różne rodzaje tradycyjnego rzemiosła: rzeźbiarstwo, garncarstwo, ludwisarstwo, tkactwo. Uznanym centrum sztuki huculskiej jest Kosów. Słynny jarmark kosowski cieszy się popularnością zarówno wśród ukraińskich jak i zagranicznych turystów. 16

17 Iwano-Frankowszczyzna może poszczycić się bardzo bogatą spuścizną kulturowo-historyczną. Składają się na nią tak cenne pamiątki jak cerkiew Pantelejmona pod Haliczem z XII w. czy Maniawski Skit XVII w. Drewniane świątynie huculskie i bojkowskie znane są i poza granicami kraju. Najpopularniejsze miejsca turystyczne to: góra Howerla dawne obserwatorium na górze Pop Iwan (2026 m) jeziora wysokogórskie: Niesamowite, Brebeneskul, Mariczejka (pasmo Czarnohory) rezerwat Dawny Halicz skały Dowbusza (wieś Bubniszcze i miasto Bolechów) srebrne wodospady we wsi Szeszory (rejon kosowski) kolejka wąskotorowa Tramwaj Karpacki (rejony doliński i rożniatowski) Na Przedkarpaciu wytyczono wiele ciekawych szlaków górskich, wodnych, pieszych i narciarskich. Popularna jest także trasa samochodowa Złoty Pierścień Południowej Galicji, zawierający w sobie wiele pomników kultury i architektury polskiej, ukraińskiej, austriackiej, rumuńskiej, tatarskiej. Są też doskonałe warunki dla korzystania z lotni i paralotni. Zostały stworzone trasy i wciąż rozwijana jest infrastruktura wypoczynkowa dla rowerzystów górskich oraz miłośników przejażdżek konnych. Bardzo popularne są wodne trasy turystyczne oraz różne formy zespołowego i aktywnego wypoczynku. Najlepszy czas na spływy karpackimi rzekami górskimi (Białym i Czarnym Czeremoszem, Prutem, Limnicą) to koniec kwietnia i pierwsze tygodnie maja, kiedy topnienie śniegów jest najbardziej intensywne. Kaniony równinnego Dniestru są dostępne dla spływów na tratwach od maja do września. Coraz większą popularność zdobywa agroturystyka. Obecnie usługi takie prowadzi blisko 650 gospodarstw. Turystów przyciąga do nich zwłaszcza dogodny system zakwaterowania, nowoczesne wyposażenie prywatnych pensjonatów, bliskość przyrody, relacja cena-jakość, gościnność i domowa atmosfera podczas organizacji wypoczynku, a prócz tego wspaniałe potrawy tradycyjnej kuchni. Najpopularniejsze tereny to: Kosowszczyzna, Wierchowyna, Jaremczyzna oraz Rożniatowszczyzna. Zapraszamy do odwiedzenia krainy czarującej przyrody, szczerych i gościnnych ludzi, którzy z chęcią przyjmują wszystkich na swojej ziemi. 17

18

19 TARGI NA UKRAINIE WRZESIEŃ IX th Trade Fair of fashion wear and footwear for children Baby Fashion Kijów IX th International Trade Fair of equipment and materials for packing Opakowania Kijów IX.2013 XI International Trade Fair Power Engineering for Industry Kijów IX.2013 X International Trade Fair Arms and Security Kijów PAŹDZIERNIK 9-11.X th International Trade Fair. Vehicles and transport services. Equipment. Terminals TransUkrainie 2013 Kijów X th International Trade Fair of oil and gas industry Oil &Gas 2013 Kijów 30.X listopada 16th International Food & Drinks Exhibition World Food 2013 Kijów

20 Oferta Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Misje gospodarcze Cel: nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami za granicą. Oferujemy: misje zbiorowe i indywidualne Wprowadzenie na rynek Cel: kompleksowe przygotowanie wprowadzenia firmy/produktu/usługi na rynek ukraiński. Oferujemy: wsparcie prawne, marketingowe, tłumaczeniowe, oraz know-how. Zapewniamy płynną komunikację w języku ojczystym. Potwierdzanie cenników Cel: wymagane przez służby celne, potwierdzenie rzeczywistej wartości celnej towarów. Oferujemy: szybką i sprawną realizację, pełną uznawalność wystawianych potwierdzeń. Analityka rynkowa Cel: dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek lub rozszerzenia swojej działalności na nim. Oferujemy: elastyczne dopasowanie do potrzeb Klienta, analizę konkurencji, kanałów dystrybucji, uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach. Certyfikaty i atesty Cel: legalizacja produktow i usług wprowadzanych na rynek ukraiński. Oferujemy: bezpłatną informację nt. procedury i kosztu certyfikacji, najniższe na rynku ceny na certyfikację produktu. Targi i wystawy Cel: zapoznanie się z trendami w branży, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Oferujemy: pomoc w wyborze targów, organizację wyjazdu pobytu i dofinansowania. Wsparcie prawno-administracyjne Cel: udzielenie wsparcia w problematycznych kwestiach z obszaru prawa i administracji. Oferujemy: wsparcie w przygotowaniu dokumentów, doradztwo personalne, arbitraż, mediacje, doradztwo prawne. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Szpitalna 1/28, Warszawa

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE nr 2 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WYWIAD Z HANNĄ GRONKIEWICZ-WALTZ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE ELEKTRYZUJĄCY TEMAT OZE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SZANSA DLA RZESZOWA TURYSTYKA BIZNESOWA ILE ZABIERA NAM FISKUS? START-UP REVOLUTION RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?

SZANSA DLA RZESZOWA TURYSTYKA BIZNESOWA ILE ZABIERA NAM FISKUS? START-UP REVOLUTION RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ? Nr 5(11)/2015 ILE ZABIERA NAM FISKUS? RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ? START-UP REVOLUTION PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO TURYSTYKA BIZNESOWA SZANSA DLA RZESZOWA 1 MIG MAJ 2015 SPIS TREŚCI 07 ILE ZABIERA

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko. Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU Numer 3 (12) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / AKTUALNOŚCI / GMINA / / SAMORZĄDY / / GOSPODARKA / / NOWOŚCI / GŁOS BIZNESU PRAWO PRACY zmieniać, ale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże 96/129/2012 maj czerwiec ISNN 1507-9015 Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce a może tak nad nasze morze? Rowerem z PTTK Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże Turystyka i

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Do granic wyobraźni Konrad Sierzputowski, Bartosz Barłowski, Omni 3D Odzyskać

Bardziej szczegółowo