Mistrzowska windykacja! Skomponuj własne szkolenie windykacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mistrzowska windykacja! Skomponuj własne szkolenie windykacyjne"

Transkrypt

1 Mistrzowska windykacja! Skomponuj własne szkolenie windykacyjne

2 Spis treści O nas 3 Skomponuj własne szkolenie! 5 Sylwetki trenerów 11

3

4 Wiemy jak zarządzać wierzytelnościami robimy to od 11 lat!

5 O nas Jesteśmy uznaną firmą zajmującą się zarządzaniem wierzytelnościami i doradztwem prawnym. Prezentujemy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerów oraz managerów z wieloletnim doświadczeniem. Szyte na miarę szkolenia e-kancelarii to gwarancja jakości, praktyczna wiedza i udostępnienie sprawdzonych rozwiązań, które od razu możesz wprowadzić w swoim biznesie. Wiemy jak zarządzać wierzytelnościami robimy to od 11 lat! Wiemy jak szkolić mamy za sobą setki prelekcji i warsztatów! e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. rozpoczęła działalność 4 marca 2003 roku. Spółka należy do grona najbardziej znaczących podmiotów na polskim rynku zarządzania i obrotu wierzytelnościami oraz doradztwa prawnego. Od momentu powstania przeszliśmy transformację z niewielkiej spółki komandytowej w prężną spółkę akcyjną, która cieszy się zaufaniem szerokiego grona Interesariuszy. Dzięki 11-letniemu doświadczeniu i elastycznym rozwiązaniom e-kancelaria jest w stanie zagwarantować indywidualne podejście do każdego rodzaju biznesu. Spółka jest liderem obsługi spraw sektora B2B w ramach windykacji na zlecenie (ponad 20 tysięcy Klientów). To również sprawdzony partner dla instytucji finansowych i korporacji obsługujących sektor B2C (kilkudziesięciu Klientów, pośród których znajdują się najwięksi gracze na polskim rynku: banki, firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, leasingodawcy itd.). Siatka mobilnych doradców klienta oraz negocjatorów terenowych na obszarze całego kraju, w których łącznie z Centralą we Wrocławiu i centrum Operacyjnym w Bielawie zatrudnienie znajduje 250 pracowników, to gwarancja skuteczności i najwyższej jakości świadczonych usług. Spółka prowadzi również procesy windykacji zagranicznej, którą realizuje poprzez sieć partnerów na arenie międzynarodowej. Szkolenia prowadzone przez kadrę e-kancelarii zapewniają ich uczestnikom szereg korzyści:zdobycie wiedzy o instrumentach windykacyjnych i metodach prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, informacje o dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania sądowego, praktyczną wiedzę na temat tego w jaki sposób skutecznie wywierać wpływ. Poznają także prawne narzędzia windykacji oraz informacje niezbędne do efektywnego prowadzenia windykacji na etapie egzekucyjnym. Nasze szkolenia są adresowane do szerokiego grona odbiorców w zależności od potrzeb klienta: od pracowników działów windykacji, oraz finansowo-księgowych, do osób zaangażowanych w proces sprzedaży usług, a także do managerów i właścicieli firm odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami na różnych etapach oraz za sytuację finansową przedsiębiorstwa. Udział w szkoleniu zwiększa skuteczność odzysku należności przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi dłużnika. Stosowanie poznanych metod wzmacnia wizerunek firmy, jako podmiotu dbającego o jakość i profesjonalizm w kontaktach z dłużnikami i zapobiega eskalacji konfliktów. 26 września 2013 roku notowania akcji e-kancelarii zostały przeniesione z ASO NewConnect na Rynek Główny GPW w Warszawie. Obligacje Spółki od lutego 2012 r. są notowane w ASO Catalyst. Jako aktywny uczestnik rynku kapitałowego, e-kancelaria posiada zaufanie szerokiego grona Inwestorów.

6 Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych. James Harrigton

7 Skomponuj własne szkolenie! Elastyczne zestawienie modułów pozwala na maksymalne dopasowanie programu szkolenia do Twoich potrzeb i oczekiwań. W każdym module kładziemy nacisk na praktyczne przetrenowanie kompetencji. Moduły trwają od 2,5 do 4 godzin zegarowych. Reguły windykacji Szkolenie trwa 3 godziny. Podczas realizacji modułu, uczestnicy poznają zagadnienia związane z psychologią dłużnika i psychologią windykacji. Podczas szkolenia prezentowane są mechanizmy, które sterują zachowaniami dłużnika. Szkolący trenują podczas rozmów symulowanych poznane przez nich reguły windykacyjne. 1. Reguła numer jeden 2. Reguła kolejkowania 3. Reguła motywacji i wychowania dłużnika 4. Reguła elastyczności 5. Reguła sekwencyjności 6. Reguła spirali windykacyjnej 7. Reguła kompresji i dekompresji 8. Reguła postwindykacji 01 Matryca windykacyjna Szkolenie trwa 2,5 godziny. Uczestnicy poznają znaczenie informacji w procesie windykacyjnym. Poznają definicje fazy, reputacji, możliwości spłaty, emocjonalności, świadomości dłużnika. Uczestnicy prowadzą rozmowy symulowane wg. 3 stylów: doradczego, urzędowego i nakazowego. Zostaje wypracowany schemat rozmowy windykacyjnej. 1. Faza zadłużenia 2. Reputacja dłużnika 3. Możliwości spłaty 4. Rola emocji w procesie windykacyjnym 5. Poziom świadomości i postawy dłużników 6. Prowadzenie rozmów w stylu doradczym 7. Prowadzenie rozmów w stylu urzędowym 8. Prowadzenie rozmów w stylu nakazowym 02

8 Obiekcje dłużników Szkolenie trwa 3 godziny. Podczas szkolenia omówione zostają najczęstsze obiekcje i gry dłużników. Uczestnicy trenują poprzez rozmowy symulowane reagowanie na obiekcje dłużników. Dodatkowo szkoleni zapoznają się z pojęciem dysonansu i elementami analizy transakcyjnej. 1. Radzenie sobie z obiekcją brak pieniędzy 2. Radzenie sobie z obiekcją reklamacja 3. Radzenie sobie z obiekcją zagrywka 4. Pojęcie dysonansu 5. Elementy analizy transakcyjnej 03 Zapowiadanie sankcji Szkolenie trwa 2,5 godziny. Podczas szkolenia uczestnicy poznają sankcje, jakie mogą być stosowane podczas rozmów z dłużnikami. Duża część szkolenia poświęcona jest poziomom zapowiadania sankcji. Uczestnicy trenują poprzez rozmowy symulowane zapowiadanie sankcji. Dodatkowo szkoleni zapoznają się z cechami idealnej sankcji. 1. Cechy idealnej sankcji 2. Rodzaje sankcji 3. Poziomy zapowiadania sankcji 4. Model zapowiadania sankcji metodą hamburgera 04

9 Techniki negocjacyjne Szkolenie trwa 4 godziny. Szkolenie rozwija kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów windykacyjnych stosując techniki negocjacyjne. Uczestnicy poznają ogólne zasady negocjowania i zasady negocjacji w windykacji. 1. Ogólne zasady negocjowania 2. Zasady negocjacji w windykacji 3. Technika by pass 4. Style negocjacji negocjacje pozycyjne, negocjacje problemowe 5. Zasady negocjacji problemowych 05 Reguły wywierania wpływu Szkolenie trwa 2,5 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie mechanizmów wywierania wpływu. Uczestnicy zapoznają się z regułami wywierania wpływu Cialdiniego. Potrafią wykorzystać te reguły podczas prowadzonych rozmów windykacyjnych. 1. Reguła dysonansu 2. Reguła konsekwencji 3. Reguła wzajemności 4. Społeczny dowód słuszności 5. Reguła lubienia 6. Reguła autorytetu 7. Reguła niedostępności 06

10 Prawne narzędzia windykacyjne jako gwarancja skutecznej windykacji należności Szkolenie trwa 4 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie aspektów prawnych windykacji. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami prawnymi stosowanymi w procesie windykacji należności. 1. Definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji 2. Najistotniejsze procedury sądowe wykorzystane w toku windykacji 3. Praktyczne zagadnienia związane z postępowaniem komorniczym 4. Karny bat na dłużników- instytucje prawa karnego związane z windykacją należności 5. Sposoby skutecznego zabezpieczania należności. 07 Pozasądowe narzędzia windykacyjne w ujęciu prawnym Szkolenie trwa 4 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie windykacji pozasądowej. Uczestnicy zapoznają się z alternatywnymi instrumentami prawnymi stosowanymi w pozasądowym procesie windykacji należności. 1. Przed sądowe negocjacje w zakresie spłaty należności w świetle prawa 2. Postępowanie koncyliacyjne alternatywa w sprawach międzynarodowych 3. Mediacja gospodarcza jako narzędzie rozstrzygania sporu pomiędzy przedsiębiorcami 4. Zawezwanie do próby ugodowej 5. Konstrukcja wezwania do zapłaty 6. Karny bat na dłużników- instytucje prawa karnego z wiązane z windykacją należności. 08

11 Audyt wierzytelności, czyli ekonomiczna analiza opłacalności procesu windykacji danej wierzytelności Szkolenie trwa 3 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie aspektów prawnych dotyczących wierzytelności. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi cechami wierzytelności oraz warunkami podjęcia procesu ich odzyskiwania. 1. Ocena charakteru prawnego wierzytelności 2. Rodzaje wierzytelności i specyfika prawna ich dochodzeniawierzytelności pieniężne i niepieniężne 3. Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności definicja przedawnienia oraz określenie terminów przedawnienia dla poszczególnych wierzytelności 4. Ocena kosztów sądowej windykacji należności wysokość opłat sądowych oraz kosztów postępowania sądowego 5. Skuteczne narzędzia pozasądowe skłaniające dłużnika do zapłaty należności jako alternatywa dla wierzyciela. 09 Droga sądowa jako narzędzie odzyskania wierzytelności Szkolenie trwa 4 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie dochodzenia należności na etapie postępowania sądowego. Uczestnicy zapoznają się z zasadami skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz jego przebiegu. 1. Ocena charakteru prawnego wierzytelności w świetle podmiotów zobowiązania 2. Postępowania sądowe o zapłatę - rodzaje, tryby, skutki prawne 3. Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności a istota uznania długu 4. Potrącenie wierzytelności 5. Pozew o zapłatę konieczne wnioski dające możliwość zabezpieczenia realizacji wierzytelności 6. Kontrola sądowego tytułu wykonawczego i sposoby na nieprawidłowości w nim zawarte. 10

12 Zabezpieczenie wierzytelności jako efektywny instrument windykacyjny Szkolenie trwa 4 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie sposobów na zabezpieczenie wierzytelności. Uczestnicy zapoznają się ze skutkami prawnymi jakie niosą za sobą poszczególne zabezpieczenia wierzytelności. 1. Pojęcie zastawu i jego specyfika 2. Zastaw rejestrowy szczególna odmiana zastawu 2. Weksel 3. Ustanowienia hipoteki 4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 5. Dobrowolne poddanie się egzekucji. 11 Egzekucja komornicza jako ostatni etap windykacji należności? Szkolenie trwa 4 godziny. Szkolenie poszerza wiedzę w zakresie dochodzenia należności na etapie postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi cechami procesu egzekucji komorniczej i regułami nią rządzącymi. 1. Weryfikacja majątku dłużnika 2. Konstrukcja wniosku egzekucyjnego 3. Istota monitoringu postępowania komorniczego 4. Koszty egzekucyjne 5. Plan podziału sum uzyskanych w toku egzekucji komorniczej 6. Istota wyjawienia majątku i jego celowość w toku egzekucji komorniczej. 12 Co dostajesz oprócz szkolenia? materiały dydaktyczne materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dla każdego uczestnika bezpłatny dostęp do miesięcznego newslettera e-kancelarii (Info-Serwis) elektroniczną pieczęć prewencyjną e-kancelarii do rocznego użytku godzinną sesję coachingową on-line dla managera zespołu z zakresu umiejętności managerskich w zależności od potrzeb (termin realizacji w terminie miesiąca od szkolenia) Dysponujemy atrakcyjna ofertą cateringową!

13 Wiemy jak szkolić mamy za sobą setki prelekcji i warsztatów!

14 Sylwetki trenerów Szkolenia, które oferujemy bazują na naszym doświadczeniu, co stanowi o ich ponadprzeciętnej efektywności. Nasi managerowie i trenerzy są związani z branżą zarządzania wierzytelnościami na co dzień i znają praktyczną stronę problematyki windykacyjnej. Oprócz szkoleń i prelekcji przeprowadzonych dla innych podmiotów, każdego dnia szkolimy własny zespół, który może sie pochwalić bardzo wysoką jakością pracy i dobrymi wskaźnikami skuteczności windykacji. Ewelina Miśko-Pawłowska radca prawny Posiada ponad 13-letnie praktyczne doświadczenie w windykacji. Od roku 2003 współpracuje z e-kancelarią jako in-house lawyer prowadząc obsługę korporacyjną Spółki. Od wielu lat świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, specjalizując się w dziedzinie prawa bankowego, gospodarczego oraz prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych. Jako trener z zakresu tematyki prawnej przeprowadziła wiele szkoleń z dziedziny windykacji należności, procedury cywilnej oraz postępowania egzekucyjnego. Bartosz Nogala trener Trener wewnętrzny w firmie e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Absolwent Szkoły Trenerów i Szkoły Coachingu firmy Moderator. Absolwent Psychologii Zarządzania. Od kilkunastu lat związany z biznesem, pełnił funkcję szefa Zespołu Jakości i Szkoleń, specjalisty w Zespole Reklamacji, Managera placówki bankowej, Managera Zespołu Rekrutacji i Szkoleń. Przez wiele lat związany z telefoniczną obsługą Klienta. Odpowiadał, za jakość rozmów telefonicznych i politykę szkoleniową ogólnopolskiej Infolinii jednego z wiodących banków. Trener wewnętrzny w firmach Euro Bank S.A., Netia S.A., Kruk S.A. Coach managerów średniego i wyższego szczebla. Beata Barańska radca prawny Od 2006 roku związana z e-kancelarią Grupą Prawno-Finansową S.A. jako Dyrektor Pionu Prawnego i Sekurytyzacji. Odpowiada za zarządzanie procesami windykacji prawnej sektora B2B i B2C oraz wierzytelności własnych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu obsługi wierzytelności. Wcześniej związana z Kancelarią Prawną Mec. Barbary Bołtryk-Czechowskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu Prawa Bankowego. Bogna Bujnicka trener Trener wewnętrzny w firmie e-kancelaria. Absolwentka Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów. Od 2009 roku związana z biznesem jako szkoleniowiec pracowników call center w branży windykacyjnej, telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej. Współpracowała z liderami ogólnopolskiego rynku, m.in. PTK Centertel sp. z o.o., PZU s.a., Warta s.a.. Specjalizuje się w procesie przekształcania wiedzy merytorycznej w praktyczne techniki i umiejętności. Dobiera innowacyjne metody szkoleniowe do specyficznych wymagań każdego projektu i pojedynczych osób.

15 e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema Wrocław Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS NIP , REGON , kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 zł

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

KOSZYK DLA BIZNESU. DOWIEDZ SIĘ więcej TYLKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DLA BIZNESU ZA NAJLEPSZĄ CENĘ

KOSZYK DLA BIZNESU. DOWIEDZ SIĘ więcej TYLKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DLA BIZNESU ZA NAJLEPSZĄ CENĘ KOSZYK DLA BIZNESU NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DLA BIZNESU ZA NAJLEPSZĄ CENĘ TYLKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA DOWIEDZ SIĘ więcej SPIS TREŚCI: 1. Reklama i Promocja w sieci. 8 2. Ochrona Prawna

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Marzec 2015 Nr 2 Newsletter Spis treści: Polskiego Związku Windykacji 1.Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji 2015 5.Nowy członek Związku 5.20-lecie firmy AOW Faktoring 6.Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Wprowadzenie Szanowni Państwo, Dziękujemy za możliwość przedstawienia Państwu naszego podejścia i doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo