POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1

2 Prelegenci program spotkania Mateusz STAWICKI, Specjalista ds. Informacji Gospodarczej oraz Windykacji Wprowadzenie zarządzanie i finansowanie należności w stabilnej grupie finansowej Czym jest ryzyko handlowe? System oceny ryzyka w firmie Opóźnienia w regulowaniu płatności i niewypłacalność dłużników INFORMACJA GOSPODARCZA ocena wiarygodności partnerów handlowych System informacji w firmie ogólnodostępne źródła Wywiadownia gospodarcza - źródło informacji o potencjale i wiarygodności kontrahentów WINDYKACJA - jak zarządzać należnościami w firmie? Kompleksowe rozwiązania windykacyjne Zasady skutecznej windykacji Na co zwracać uwagę przy wyborze biura windykacyjnego? TITLE OF PRESENTATION DATE 2

3 Prelegenci program spotkania Magdalena ZIĘTEK, Doradca ds. Ubezpieczeń UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI. Jak zapewnić firmie święty spokój? Rola ubezpieczyciela w procesie zarządzania należnościami i ryzykiem handlowym Należności a ryzyko w portfelu kontrahentów Ubezpieczenie należności klasyfikacja odbiorców Sposób działania polisy ubezpieczeniowej Polisy ubezpieczeniowe dla dużych firm i przedsiębiorstw z sektora MSP Adam KRAJEWSKI, Doradca ds. Faktoringu DEFINICJA USŁUGI FAKTORINGU Faktoring a rzeczywiste potrzeby firmy Schemat transakcji faktoringowej Produkty finansowe ich podstawowe funkcje Korzyści wynikające z finansowania TITLE OF PRESENTATION DATE 3

4 ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE NALEŻNOŚCI W STABILNEJ GRUPIE FINANSOWEJ Mateusz STAWICKI, Specjalista ds. Informacji Gospodarczej oraz Windykacji WPROWADZENIE Czym jest ryzyko handlowe? System oceny ryzyka w firmie Opóźnienia w regulowaniu płatności i niewypłacalność dłużników TITLE OF PRESENTATION DATE 4

5 Jesteśmy częścią silnej międzynarodowej grupy. Coface to trzeci ubezpieczyciel należności na świecie COFACE NA ŚWIECIE 67 lat doświadczenia 160 krajów monitorowanych pod kątem oceny 65 milionów monitorowanych firm 97 krajów, w których oferuje swoje usługi przez oddziały lub partnerów pracowników Coface jest częścią Natixis jednej z największych grup bankowych we Francji We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Ratingi finansowe dla Coface: AA- Stable outlook (Agencja Fitch Ratings) A2 Stable outlook (Agencja Moody's) 350 analityków ds. oceny ryzyka kredytowego decyzji kredytowych dziennie ubezpieczonych klientów 450 miliardów euro ubezpieczonych należności milionów euro obrotu w 2013 r.

6 Czołowe pozycje we wszystkich liniach produktowych UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI - numer 2 FAKTORING - numer 5, numer 1 wśród faktorów niebankowych INFORMACJA HANDLOWA - numer 1 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI w czołówce firm windykacyjnych B2B Dane dla rynku polskiego za 2013 r.

7 Coface w Polsce Centrala w Warszawie Biura Regionalne: Katowice Poznań Wrocław Gdynia Kraków

8 Czym jest ryzyko handlowe? RYZYKO HANDLOWE w kredycie kupieckim to: brak zapłaty na skutek niewypłacalności prawnej odbiorcy (dłużnika) przewlekła zwłoka w wywiązywaniu się ze zobowiązań płatniczych klienta RYZYKO HANDLOWE wpływa na: aktywa powodując ich uszczerbek obniżenie rentowności (większe koszty prowadzenia działalności) zmniejszenie konkurencyjności relacje z kontrahentami wizerunek firmy problemy w branży, tzw. efekt domina utratę płynności finansowej upadłość firmy w skrajnych przypadkach

9 Minimalizowanie ryzyka handlowego działania Przebieg współpracy handlowej SPRAWDZAJ KONTROLUJ REAGUJ PROBLEMY Statystycznie firmy eliminują jedynie 20 % RYZYKA HANDLOWEGO, a weryfikacja sprowadza się do oceny własnej i ewentualnej konsultacji prawnej.

10 System oceny ryzyka handlowego w firmie Od czego zależy ryzyko handlowe? Jak nim zarządzać? Ryzyko handlowe uzależnione jest od: obszaru na jakim działa firma ryzyko kraju sektora w którym działa firma ryzyko branży pozycji jaką firma zajmuje na danym obszarze i w danej branży PROFILAKTYKA badanie wiarygodności potencjalnego kontrahenta, ubezpieczenie należności Metody zarządzania ryzykiem handlowym unikanie ryzyka pozostawienie ryzyka na własnym rachunku kontrola ryzyka procedury, weryfikacja danych nt. odbiorców, wewnętrzne limity, dobrze skonstruowane umowy handlowe transfer ryzyka ubezpieczenie należności, faktoring bez regresu (pełny), sprzedaż należności MONITORING system ostrzegania pozwalający na nadzorowanie spływu należności REAKCJA natychmiastowe rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskania należności

11 Jak outsourować ryzyko handlowe? We współpracy z firmą zewnętrzną usprawnia się własne procesy zarządzania należnościami. Outsourcing może dotyczyć: przygotowania raportów i monitorowania sytuacji w firmie opinii kredytowych i usług wyznaczenia bezpiecznych limitów dla odbiorców monitoringu faktur z odroczonym terminem płatności odzyskiwania należności zarówno poprzez mediacje, windykację polubowną i sądową ochrony udzielonego kredytu kupieckiego finansowania należności

12 Opóźnienia w regulowaniu płatności, niewypłacalność Przyczyny opóźnień płatności 35% planowe wykorzystywanie kredytu kupieckiego przejściowe trudności płatnicze 33% 16% przyczyny administracyjne Zwyczaje płatnicze firm w Europie 5% spór z wierzycielem inne przyczyny 11% Źródło: Komisja Europejska

13 Okiem eksperta upadłości firm w Polsce Postanowienia upadłościowe w Polsce w latach wg Ogólnopolskiego Informatora Upadłościowego Coface rodzaj postępowania upad o ciowego zmiana zmiana Upad o ci w celu likwidacji majątku Upad o ci z mo liwo cią zawarcia uk adu ogó em ,3% % Źródło: Coface

14 Okiem eksperta - upadłości według branż bran a liczba upad o ci liczba upad o ci 2012 liczba upad o ci 2013 zmiana PRODUKCJA, w tym: % Przetwórstwo przemys owe, w tym m.in.: % Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych % Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów bez zmian Produkcja maszyn, urządze i urządze elektrycznych porównywalnie Produkcja wyrobów z drewna, z wy ączeniem mebli % Produkcja mebli porównywalnie Produkcja wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (w tym materia y budowlane) wzrost Produkcja odzie y i wyrobów tekstylnych spadek Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrost Produkcja papieru i wyrobów z papieru % Poligrafia i reprodukcja spadek Przetwórstwo przemys owe pozosta e bez zmian HANDEL, w tym m.in.: % Handel hurtowy porównywalnie Handel detaliczny porównywalnie TRANSPORT porównywalnie BUDOWNICTWO porównywalnie POZOSTA E bran e, w tym m.in.: % Dzia alno ć związana z obs ugą rynku nieruchomo ci % ogó em % Źródło: Coface

15 INFORMACJA GOSPODARCZA WINDYKACJA B2B Mateusz STAWICKI, Specjalista ds. Informacji Gospodarczej oraz Windykacji INFORMACJA GOSPODARCZA - ocena wiarygodności partnerów handlowych System informacji w firmie ogólnodostępne źródła Wywiadownia gospodarcza - źródło informacji o potencjale i wiarygodności kontrahentów WINDYKACJA - jak zarządzać należnościami w firmie? Kompleksowe rozwiązania windykacyjne Zasady skutecznej windykacji Na co zwracać uwagę przy wyborze biura windykacyjnego TITLE OF PRESENTATION DATE 15

16 System informacji w firmie ogólnodostępne źródła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sadowy (KRS) publikatory specjalistyczne (Monitor Sądowy i Gospodarczy) wizyta w KRS księgi wieczyste, rejestry zastawów Sądy Rejonowe (Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych) internet portale społecznościowe, prasa, radio, telewizja

17 Inne źródła informacji rola wywiadowni handlowych biura informacji gospodarczych izby handlowe giełdy wierzytelności oraz WYWIADOWNIE GOSPODARCZE Rola wywiadowni przed podjęciem współpracy z partnerem handlowym Rola wywiadowni w trakcie trwania współpracy z partnerem handlowym wspomaganie negocjacji handlowych rozpoznanie sytuacji nowego kontrahenta (historia, skala i możliwości współpracy, aktualny ranking, zwyczaje płatnicze, referencje) kontrola danych organizacyjno-prawnych przed podpisaniem kontraktu wspomaganie decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego nadzór nad kontraktami obarczonymi dużym ryzykiem monitorowanie negatywnych zdarzeń w firmie partnera wspomaganie decyzji przy zmianie warunków kontraktu wspomaganie decyzji o zwiększeniu zakresu współpracy wspomaganie decyzji o sposobie ewentualnych działań windykacyjnych

18 Źródła pozyskiwania informacji przez wywiadownie Krajowy Rejestr Sądowy Urzędy statystyczne Monitor Sądowy i Gospodarczy Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędy administracji publicznej Informacja zebrana bezpośrednio od badanych firm Doświadczenia płatnicze Ubezpieczającego Doświadczenia płatnicze Faktora Informacje Działu Windykacji Własne bazy danych o podmiotach gospodarczych Zestawienia upadłości firm Prasa ekonomiczna Raporty ze spotkań Międzynarodowa wymiana informacji Analizy Branżowe Bazy zweryfikowanych informacji o firmach polskich i zagranicznych

19 Proces przygotowania informacji gospodarczej PUBLIKACJE statystyki (np. GUS) rankingi prasa giełdy długów Raport handlowy - gotowy produkt wywiadowni WŁASNE BAZY firm zbadanych windykacji dłużników firm w upadłości WIZYTY w sądzie w urzędach w firmie badanej wpływ danych do wpływ wywiadowni analiza + ocena danych WYWIADY TELEFONICZNE w firmie badanej u kontrahentów i partnerów handlowych Informacje cechuje wyjątkowo wysoka jakość danych są one weryfikowane nie tylko na potrzeby klientów, ale także dla ubezpieczyciela kredytu kupieckiego oraz faktora.

20 Raport handlowy podstawowe narzędzie minimalizowania ryzyka handlowego RAPORT HANDLOWY to profesjonalne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne, zwiększające bezpieczeństwo transakcji krajowych oraz zagranicznych. Jest to źródło informacji o potencjale i wiarygodności partnera handlowego, przeznaczone do kontroli poziomu ryzyka finansowego badanej firmy. STRUKTURA RAPORTU HANDLOWEGO Dane podstawowe Dane rejestrowe Ocena zdolności kredytowejzdarzenia prawne Nazwa i siedziba rejestrowa firmy Rok założenia Doświadczenia windykacyjne Oddziały, magazyny, biura firmy badanej Rejestracja Niewypłacalność NIP, REGON, numer firmy w bazie ICON Forma prawna Ocena płatności firmy Data ważności raportu Historia firmy Ocena ryzyka niewypłacalności firmy Kapitał Rekomendowany pułap kredytu kupieckiego Przedmiot działalności firmy Struktura własności Informacje finansowe Informacje dodatkowe Komentarz dotyczący struktury własności Udziałowcy (dane bieżące oraz historyczne) Kierownictwo firmy (Zarząd + Rada Nadzorcza) Prawo reprezentacji firmy Powiązania osobowo- kapitałowe Obrót firmy Bilans firmy Rachunek zysków i strat Data sporządzenia bilansu Wskaźniki finansowe Audytor Przybliżony kurs wymiany walut Import Eksport Zatrudnienie Park samochodowy Posiadane nieruchomości Raport z referencji Firmy związane Banki obsługujące Główni odbiorcy Główni dostawcy Inwestycje

21 Rozwiązania wywiadowni przedsiębiorcy wykorzystują do... WERYFIKACJI WIARYGODNOŚCI PARTNERÓW HANDLOWYCH oraz kontroli ryzyka transakcji: raporty handlowe o firmach polskich lub zagranicznych raporty podstawowe monitoring firm polskich lub zagranicznych wizytacja w firmie badanej raport o nieruchomości dane rejestrowe ANALIZ RYNKU I KONKURENCJI oraz wspierania strategicznych decyzji: analizy branżowe Ogólnopolski Informator Upadłościowy IDENTYFIKACJI I POZYSKIWANIA NOWYCH KLIENTÓW oraz działań marketingowo-sprzedażowych : bazy danych o firmach przygotowywane na indywidualne zamówienie bazy danych z aktualizacją online

22 Resume: Dlaczego informacja handlowa z wywiadowni? Przewaga wywiadowni niewspółmiernie niski koszt w stosunku do efektów podjęcia współpracy z niewiarygodnym kontrahentem szybkość tak szczegółowych informacji handlowych nie można uzyskać w tak krótkim czasie wykorzystując jedynie własne zasoby profesjonalizm zlecenie pozyskiwania informacji wyspecjalizowanej instytucji, która dostarcza zweryfikowane informacje oszczędność czasu przeznaczonego na samodzielne pozyskiwanie informacji aktualność danych Na co firmy zwracają największą uwagę przy współpracy z wywiadownią handlową? szybkość dostarczania informacji ocenę wywiadowni i limit rekomendowany aktualne dane finansowe informacje negatywne (np. doświadczenia windykacyjne, informacje o niewypłacalności) powiązania osobowe i kapitałowe międzynarodowy zasięg serwis (obsługę posprzedażową) w 77% przypadków klienci korzystają z informacji gospodarczej w celu weryfikacji RYZYKA HANDLOWEGO

23 Zarządzanie należnościami poprzez kompleksowe usługi windykacyjne (zarządzanie przez 3P) P PRZYCZYNY niewłaściwy dobór partnera handlowego (błędna identyfikacja ryzyka) brak zasobówmożliwości oceny kontrahenta (brak możliwości oceny ryzyka) P P PROBLEMY zaburzenia płynności - jedna z najczęstszych przyczyn upadłości* zwłoka w zapłacie lub jej brak - główny problem w relacjach z odbiorcami* POTRZEBY (OCZEKIWANIA) poprawa płynności finansowej obniżenie kosztu obsługi należności skupienie się na podstawowej działalności kontrola spływu należności wzrost dyscypliny płatniczej szybkie odzyskanie należności * Wg badań przeprowadzanych w Grupie Coface

24 Kompleksowa prewencja w postaci raportów handlowych i monitoringu płatności oraz podjęcie wczesnych działań windykacyjnych sprawia, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy obsługi wierzytelności odzyskujemy dla naszych klientów 94% łącznej kwoty powierzonych nam należności. Prewencja Odzyskiwanie należności (zapobieganieminimalizacja strat) Wystawienie faktury Termin płatności Rozpoczęcie windykacji polubownej Skierowanie sprawy na drogę sądową Rozpoczęcie egzekucji komorniczej MONITORING PŁATNOŚCI WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA SĄDOWA Ocena wiarygodności kontrahenta np. raporty handlowe Wpłaty dokonywane przez odbiorców-dłużników

25 Monitoring płatności jako narzędzie szybkiej poprawy spływu należności ZAKRES DZIAŁAŃ sprawdzenie stanu formalno-prawnego - weryfikacja poprawności wystawianych faktur kontrola przepływu faktur np. czy odbiorca otrzymał fakturę i czy jej nie kwestionuje ustalenie przyczyn powstania zadłużenia dyscyplinowanie kontrahentów telefoniczne przypominanie o zapłacie jako klient lub w jego imieniu KORZYŚCI poprawa płynności finansowej poprzez zwiększenie dyscypliny płatniczej odbiorców wczesne wykrycie nierzetelnych odbiorców obniżenie kosztu obsługi należności wyraźne zwiększenie skuteczności windykacji w przypadku braku zapłaty UFAJ, ALE SPRAWDZAJ!

26 Windykacja przedsądowa ZAKRES DZIAŁAŃ analiza należności szybka ocena profilu dłużnika i ustalenie osób decyzyjnych dokonywanie wezwań do zapłaty negocjowanie warunków płatności negocjacje osobiste w siedzibie dłużnika zawarcie ugody i przygotowanie harmonogramu spłat doradztwo w zakresie celowości i sposobów dalszej windykacji KORZYŚCI poprawa płynności finansowej i większa swoboda planowania finansów możliwość skupienia się na podstawowej działalności biznesowej obniżenie kosztu obsługi należności zmniejszenie zaangażowania pracowników w odzyskiwanie należności profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania należnościami

27 Windykacja sądowa WINDYKACJA SĄDOWA w to odzyskiwanie należności na drodze sądowej oraz na drodze egzekucji dobrowolnej lub komorniczej. Usługa obejmuje pełną obsługę prawną podczas przygotowywania oraz przeprowadzania postępowania sądowego, klauzulowego, nakazowego lub upominawczego oraz zwykłego. KORZYŚCI poprawa płynności finansowej dzięki szybko odzyskanym należnościom skrócenie procedur i szybsze doprowadzenie sprawy do końca uniknięcie przedawnienia wierzytelności rozstrzygnięcie sporów, które nie dały się rozwiązać w ramach negocjacji polubownych możliwość uznania wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu po przeprowadzeniu bezskutecznego postępowania egzekucyjnego

28 Windykacja zagraniczna Włłasna sieć biur zagranicznych - międzynarodowa sieć biur windykacyjnych liczy 61 własnych i partnerskich placówek obsługujących bezpośrednio 69 krajów Zasięg geograficzny - współpraca z oddziałami oraz partnerskimi firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi z całego świata pozwala na objęcie usługami windykacyjnymi praktycznie wszystkich krajów Szybka wymiana informacji system informatyczny łączący wszystkie biura windykacyjne oraz dostęp do baz danych kilkudziesięciu wywiadowni gospodarczych z całego świata zdecydowanie przyspieszają wymianę informacji ZAKRES DZIAŁAŃ ZAGRANICZNA WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA sprawy prowadzą doświadczeni negocjatorzy proces windykacji od samego początku przeprowadzamy lokalnie, co wpływa na szybkość i skuteczność odzyskiwania należności ZAGRANICZNA WINDYKACJA SĄDOWA Współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi oraz biurami na całym świecie

29 Zanim zdecydujesz się na współpracę w z biurem windykacji, SPRAWDŹ czy firma ta: ma wykwalifikowanych specjalistów, własny dział prawny, współpracuje z kancelariami zna procedury prawne dochodzenia i zabezpieczania roszczeń zna mechanizmy przepływu środków w poszczególnych branżach zna i stosuje różnorodne i odpowiednio dobrane techniki windykacji dba o pozytywne, długofalowe relacje klienta z odbiorcami przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przestrzega przepisów o ochronie dóbr osobistych przestrzega postanowień umownych działa wyłącznie legalnymi metodami, w granicach obowiązującego prawa określa zakres umocowania do działania w imieniu klienta określa zakres metod działania wobec dłużnika ustala zasady komunikacji z klientem ustala czas realizacji usługi oraz zasady rozliczeń, w tym przekazywania kwot zwindykowanych Wybierając firmę windykacyjną zwróć uwagę na kompleksowość oferowanych usług zarządzania wierzytelnościami

30 Resume: dlaczego NIE WARTO CZEKAĆ z odzyskaniem długów i zlecić windykację długów? Zarządzanie należnościami z profesjonalnym biurem windykacji to: odzyskanie należności przy jak najmniejszym zaangażowaniu czasu i pieniędzy wierzyciela możliwość dotarcia bezpośrednio do dłużnika w najkrótszym czasie niezależnie od kraju i miejsca prowadzenia przez niego działalności znajomość zwyczajów płatniczych, regulacji prawnych i postępowań sądowych w kraju dłużnika porozumiewanie się z dłużnikiem w jego ojczystym języku profesjonalne przygotowanie i doświadczenie w pracy z komornikami, biurami prawnymi, detektywami oraz giełdami należności zwiększenie presji na dłużnika poprzez współpracę firmy windykacyjnej z wywiadownią handlową lub biurem informacji gospodarczej stały kontakt pomiędzy firmą windykacyjną, a wierzycielem (dostęp on-line do informacji o przebiegu sprawy, regularne raporty) krótszy czas potrzebny na odzyskanie należności

31 UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI Magdalena ZIĘTEK, Doradca ds. Ubezpieczeń UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI. Jak zapewnić firmie święty spokój? Rola ubezpieczyciela w procesie zarządzania należnościami i ryzykiem handlowym Należności a ryzyko w portfelu kontrahentów Ubezpieczenie należności klasyfikacja odbiorców Sposób działania polisy ubezpieczeniowej TITLE OF PRESENTATION DATE 31

32 Ubezpieczenie należności. Jak zapewnić firmie święty spokój? Ubezpieczamy majątek - dlaczego nie ubezpieczamy należności? Majątek rzeczowy Majątek trwały 25 Udziały 10 Aktywa Kapitały własne 30 Pasywa Majątek obrotowy Zapasy 25 Należności 30 Rezerwy 15 Środki pieniężne 5 Inne aktywa 5 Zobowiązania 55 Suma bilansowa 100 Suma bilansowa 100

33 Rola ubezpieczyciela w procesie zarządzania należnościami i ryzykiem handlowym Wśród najważniejszych czynników wpływających na zawarcie umowy ubezpieczenia klienci wymieniają: zmniejszenie ryzyka handlowego zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi upadłościami zmniejszenie poziomu tzw. złych długów efekt: poprawa struktury bilansu zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość zaoferowania lepszych warunków płatności możliwość segmentacji portfela odbiorców według ich wiarygodności

34 Profilaktyczna rola ubezpieczenia należności ROLA UBEZPIECZYCIELA Klient monitorowanie sytuacji odbiorcy Klient!!! dyscyplinowanie odbiorcy w przypadku problemów z płatnościami pierwszego klienta z odbiorcą, UBEZPIECZYCIEL informuje pozostałych klientów o ryzyku Klient! ODBIORCA i jego RYZYKO Problemy z płatnościami WPŁYW UBEZPIECZENIA NA ODBIORCĘ odbiorca pilnuje terminów płatności szansa dla odbiorcy na otrzymanie lepszych warunków płatności Klient odbiorca chętniej zwiększa swój limit kredytowy oraz obroty ze swoim kontrahentem Klient

35 Ubezpieczenie należności to także KONTROLA I MONITORING RYZYKA ocena wiarygodności kontrahentów poprawa wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem oraz inne działania prewencyjne poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców MOŻLIWOŚCI ROZWOJU utrzymanie płynności finansowej - nie tylko dzięki odszkodowaniu, lecz również poprzez bieżące dochodzenie przeterminowanych należności wzrost sprzedaży - lepsze warunki współpracy dla odbiorców poprzez wydłużenie kredytu kupieckiego lub rezygnację z wymaganych zabezpieczeń POPRAWA WIZERUNKU zwiększenie wiarygodności wśród dostawców oraz instytucji finansowych możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw na przeterminowane należności

36 Należności a ryzyko w portfelu kontrahentów KLIENCI Międzynarodowe sieci handlowe Konsorcja handlowe Wielkość Klientów 20% 80% 20% klientów (dużych) generuje 80% obrotu RYZYKO Skutki finansowe realizacji ryzyka są bardzo poważne, a nawet katastrofalne Ryzyko trudne do przewidzenia i niezbyt często się realizuje Ryzyko, Należności 80% 20% Sklepy detaliczne Mali hurtownicy KLIENCI 80% klientów (małych) generuje 20% obrotu Skutki finansowe realizacji ryzyka są nieduże Ryzyko stosunkowo łatwe do przewidzenia i dość często się realizuje RYZYKO

37 Warunki polisy ubezpieczeniowej Przedmiot ubezpieczenia: należności krajowe lub eksportowe (zwykle obejmowany jest cały obrót) Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy Zakres ochrony ubezpieczeniowej: Przewlekła zwłoka (brak zapłaty należności w określonym terminie) Utrata należności w przypadku niewypłacalności prawnej dłużnika Koszty: Składka ubezpieczeniowa Opłaty dodatkowe (opłata za ocenę ryzyka i zgłoszenie do windykacji) Zasady naliczania składki: Od obrotu w kredycie kupieckim Od salda należności

38 Ubezpieczenie należności klasyfikacja odbiorców saldo należności Ubezpieczający: składa wnioski o ustalenie limitów kredytowych Ubezpieczyciel: ocenia odbiorców i ustala limity kredytowe Klienci Nazwani ochrona ubezpieczeniowa 90% PRÓG ZGŁOSZENIA np zł Klienci Nienazwani ochrona ubezpieczeniowa 80 % WERYFIKACJA KLIENTÓW NIENAZWANYCH NA PODSTAWIE Historia współpracy (transakcje w kredycie kupieckim) lub Raport wywiadowni gospodarczej

39 Ubezpieczenie należności dla dużych i małych firm (1) I. Rozpoczęcie postępowania upadłościowego II. Odmowa wszczęcia procesu upadłości w związku z brakiemśrodków na pokrycie kosztów postępowania III. Zawarcie pozasądowego układu z wszystkimi wierzycielami IV. Zakończone negatywnie postępowanie egzekucyjne V. Zawarcie układu w postępowaniu naprawczym wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie prawne) 60 dni max termin zgłoszenia przeterminowanych należności do windykacji 4-miesięczny okres opóźnienia w zapłacie (przewlekła zwłoka) np. 60 dni kredytu kupieckiego Data wystawienia faktury Termin płatności faktury np. 45 dzień - zgłoszenie należności do windykacji wypadek ubezpieczeniowy (przewlekła zwłoka po 4 mies.) Pod uwagę bierze się taki wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł jako pierwszy

40 Ubezpieczenie należności dla dużych i małych firm (2) Saldo 200 Saldo 500 zawarcie umowy ubezpieczenia Saldo F1 F2 F3 Windykacja np. 4 m-ce wypadek ubezpieczeniowy * termin termin termin płatności płatności płatności F1 F2 F3 wypłata odszkodowania KORZYŚCI: Zlecenie windykacji w terminie wynikającym z polisy Wniosek o wypłatę odszkodowania Bezpieczeństwo - Współpraca ze zweryfikowanymi odbiorcami oraz pewność płatności również przy bezskutecznej windykacji Oszczędność czasu i kosztów - Profesjonalne procedury dochodzenia należności, monitoring odbiorców, poprawa konkurencyjności Warianty możliwych zachowań dłużnika: a - spłata 500, strata 0, b - spłata 300, saldo 200, odszkodowanie 90%* =180, łącznie odzyskane 480, strata 20 c - brak spłat, odszkodowanie 90%* = 450 * % ochrony ubezpieczeniowej wskazany w polisie

41 Resume: Dlaczego warto ubezpieczyć należności? Ubezpieczenie należności daje możliwość: ochrony przed nieprzewidywalnymi stratami szybkiej oceny wiarygodności kontrahentów, w szczególności zagranicznych ekspansji na nowe rynki zbytu, w nowe branże bezpiecznego wzrostu obrotów ze sprawdzonymi klientami poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa ograniczenia innych zabezpieczeń płatności (np. gwarancja, weksel) oferowania lepszych warunki płatności (dłuższe terminy, wyższe limity) zmniejszenia odpowiedzialności osób decydujących o finansach zmniejszenie rezerw na przeterminowane należności ułatwiony dostęp do finansowania (cesja praw do odszkodowań na bank lub firmę faktoringową) pogrupowanie klientów oraz potencjalnych kontrahentów wg ich wiarygodności finansowej zwiększenia wiarygodności i prestiżu przedsiębiorstwa większa wiarygodnośći prestiżfirmy poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa ochrona przed nieprzewidywalnymi stratami

42 FAKTORING Adam KRAJEWSKI, Doradca ds. Faktoringu DEFINICJA USŁUGI FAKTORINGU Faktoring a rzeczywiste potrzeby firmy Schemat transakcji faktoringowej Produkty finansowe ich podstawowe funkcje Korzyści wynikające z finansowania TITLE OF PRESENTATION DATE 42

43 Faktoring schemat transakcji faktoringowej (3) Elektroniczne zestawienie faktur (4) Szybka zapłata środków finansowych zaliczka FAKTOR Dostawca (6) Wypłata pozostałej części należności (1) Sprzedaż towarów lub usług (2) Wystawienie faktur (5) Spłata należności Bieżąca weryfikacja Odbiorcy Faktoring oznacza w praktyce, że już w dzień po wystawieniu faktury i przekazaniu informacji do Coface, otrzymają Państwo zaliczkę na poczet finansowanych należności (nawet 90% wartości faktury). Pozostała część wypłacana jest po dokonaniu zapłaty przez odbiorcę na rachunek Faktora (Coface).

44 Faktoring a rzeczywiste potrzeby firmy FAKTORING JEST POWSZECHNIE WYKORZYSTYWANY PRZEZ FIRMY: sprzedające towary lub usługi z odroczonymi terminami płatności do stałych odbiorców chcące zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców chcące wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną poprzez zaoferowanie dłuższych terminów płatności mające zwiększone potrzeby finansowe (firmy rozwijające się) PRZYCZYNY IMPLIKUJĄCE ZASTOSOWANIE FAKTORINGU: wydłużające się terminy płatności (chęć utrzymania dobrych relacji z odbiorcami) zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe w związku z dynamicznym rozwojem (chęć skrócenia okresu spływu należności) niedostateczne zabezpieczenie przed brakiem zapłaty ze strony odbiorcy-dłużnika potrzeba optymalizacji procesu zarządzania portfelem należności (weryfikacja wiarygodności odbiorców, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego) potrzeba optymalizacji wskaźników finansowych oraz struktury bilansu (m.in. dzięki wyksięgowaniu należności z bilansu przedsiębiorcy)

45 Produkty finansowe ich podstawowe funkcje FAKTORING FAKTORING NIEPEŁNY Finansowanie Weryfikacja odbiorców Rozliczenia FAKTORING PEŁNY Finansowanie Weryfikacja odbiorców Rozliczenia Przejęcie ryzyka

46 Prosta administracja i synergie systemowe ubezpieczenie z finansowaniem Odbiorcy (dłużnicy) Klient (dostawca) UBEZPIECZENIE ubezpieczenie + finansowanie FINANSOWANIE limity kredytowe = limity finansowania informacja o limitach informacja o limitach Wspólna platforma wiedzy o limitach kredytowych

47 Korzyści płynące z ubezpieczenia i finansowania w ramach jednej usługi 1. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA = FINANSOWANIE uwolnienie środków finansowych, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. zwiększenie produkcji uzyskanie rabatów i skont od dostawców za szybszą płatność terminowa regulacja zobowiązań wobec innych instytucji finansowych oraz państwowych możliwość wydłużenia terminów płatności odbiorcom poprawa wskaźników opisujących obszar płynności PRZEJĘCIE RYZYKA = UBEZPIECZENIE bezpieczna sprzedaż przejęcie ryzyka zgodnie z Polisą Ubezpieczeniową Klienta poprawa struktury bilansu możliwość wyksięgowania należności z bilansu (zamiana należności na gotówkę) weryfikacja odbiorców i monitoring ich sytuacji finansowej FUNKCJE DODATKOWE ocena wiarygodności finansowej odbiorców wyznaczenie limitów kredytowych odzyskiwanie zaległych należności

48 Korzyści płynące z ubezpieczenia i finansowania vs. kredyt obrotowy w ramach jednej usługi 2. KRYTERIUM KREDYT OBROTOWY UBEZPIECZENIE Z FINANSOWANIEM Ocena zdolności kredytowej Oparta wyłącznie na kredytobiorcy i jego standingu finansowym, bardziej rygorystyczna Nacisk na przeszłość finansową Oparta głównie na odbiorcach (dłużnikach), jakości wierzytelności i w mniejszym stopniu na dostawcy (klient) Nacisk na przyszłość i możliwości rozwojowe Cel wykorzystania Określony i kontrolowany przez kredytodawcę Dowolny Zabezpieczenia Trudne i czasochłonne: hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, poręczenie itp. Wysokie koszty ustanawiania Łatwe i szybkie: cesja wierzytelności, weksel in blanco Niskie koszty ustanawiania Finansowanie Bardziej sztywne, powiązane z wartością zabezpieczeń Elastyczne i automatyczne, wzrost finansowania proporcjonalny do wzrostu obrotu Spłata zadłużenia Spłaca kredytobiorca Spłacają odbiorcy (brak bezpośredniego zadłużenia Klienta) Ograniczanie ryzyka braku zapłaty Brak Ochrona przed niewypłacalnością dłużników Wpływ na bilans Obciąża pasywa firmy i obniża zdolność kredytową Nie obciąża pasywów firmy i nie obniża zdolności kredytowej

49 Za co płacimy w faktoringu? PODSTAWOWE KOSZTY USŁUG FAKTORINGOWYCH: odsetki prowizja operacyjna USŁUGI FAKTORINGOWE KORZYŚCI KOSZTY szybkie finansowanie - wypłata zaliczki do 90% wartości należności odsetki = Stawka bazowa + marża obsługa + monitoring wierzytelności prowizja operacyjna, stawka ustalana indywidualnie dla każdego klienta ubezpieczenie należności opłata za przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ul. Olbrachta 19, 01-108 Warszawa tel. (+48) 22 243 79 64 RAPORTY HANDLOWE MONITORING WINDYKACJA

ul. Olbrachta 19, 01-108 Warszawa tel. (+48) 22 243 79 64 RAPORTY HANDLOWE MONITORING WINDYKACJA OFERTA USŁUG PREWENCJA RAPORTY HANDLOWE MONITORING WINDYKACJA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI Szanowni Państwo, polecamy Państwu usługi Kamax Inkasso firmy windykacyjnej, która profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo naleŝności od poszczególnych kredytobiorców SGH S.A. Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH Kancelaria Effect s.c. R. Latos, J. Wajda, 30-051

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy?

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy? ,, ul. M. Chwiałkowskiego 32/3, 61-553 Poznań Czym się zajmujemy? Kancelaria Windykacja Isalski oferuje swoje usługi w ściśle określonym sektorze branży doradczo-prawnej, wspierając zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH dla hurtowni, składów budowlanych, firm budowlanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Od A do Z od administracji do zamówień publicznych

SEMINARIUM Od A do Z od administracji do zamówień publicznych FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA Nowoczesne instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. Szanowni Państwo, IBS Polska Sp. z o.o. już od 2003 roku profesjonalnie i kompleksowo świadczy usługi windykacyjne, prawne i finansowe. Naszymi Partnerami

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Płacenie faktury w terminie to w naszym kraju rozrzutnośd (Źródło - jeden z opiniotwórczych

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej KONTO FARMER KOMFORT KONTO FARMER PRESTIŻ Tekst jednolity na dzień 19.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla rolników w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7118/1333 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62

Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62 DEKLARACJA WSTĘPNA Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Cele szkolenia Przekonanie dłużnika, żeby spłacił swój dług często zmienia się w "grę", która ma swoje reguły. Umiejętne wykorzystywanie technik

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014 Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie Warszawa 5.09.2014 1 HANDEL ZAGRANICZNY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w Sieradzu włączonych do oferty produktowej

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo