Podsumowanie 2014 roku na rynku lutego 2015 r. RYNEK WINDYKACJI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2014 roku na rynku. 6 12 lutego 2015 r. RYNEK WINDYKACJI W POLSCE"

Transkrypt

1 78 Podsumowanie 2014 roku na rynku Rok 2014 był kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost na rynku wierzytelności. Byliśmy również świadkami największej transakcji zakupu wierzytelności w historii, otwarcia kolejnego segmentu rynku oraz sporych zmian związanych z wejściem nowych, zagranicznych podmiotów. Marcin Nakielski W porównaniu z rokiem 2013 wartość przeprowadzonych transakcji zakupów wierzytelności w 2014 r. wzrosła o ponad 40 proc., tj. do około 14 mld zł. Pokazuje to bardzo dynamiczny wzrost rynku i jego dalsze perspektywy. Najbardziej aktywny na nim był lider branży Kruk SA, który wydał 570 mln o ponad 200 mln zł więcej niż w 2013 r. na zakupy portfeli o łącznej wartości nominalnej 3,78 mld zł. Jednak to nie do lidera należy rekord, jeżeli chodzi o największą transakcję pod względem wartości nominalnej portfela od października 2014 r. należy on do powiązanej z Leszkiem Czarneckim spółki getback SA i wynosi 1,645 mld. Niewątpliwie wpływ na dalszy rozwój rynku sprzedaży wierzytelności miał m.in. segment kredytów hipotecznych, gdzie zawarto kilka dużych transakcji. Wspomniany wcześniej Kruk, ale także Kredyt Inkaso były tu najaktywniejsze. Inwazja na zagraniczne rynki Spora konkurencja oraz coraz niższe marże w segmencie wierzytelności zleconych spowodowały dalszą ekspansję krajowych firm windykacyjnych na rynki zagraniczne, gdzie mogą one wykorzystywać zdobyty know-how i osiągać kolejne zyski. Kruk jest już obecny w Rumunii, Czechach i na Słowacji, a do tej listy mogą dołączyć również Niemcy, choć plany mogą sięgać nawet bardziej egzotycznych rynków takich jak Brazylia i Turcja. Śladem Kruka podążają inni, np. Kredyt Inkaso jest obecne w Rumunii, Bułgarii i Rosji. W tej ostatniej pierwsze portfele do windykacji przekazało również P.R.E.S.C.O. Zainteresowanie polskim rynkiem nie słabnie Nasi windykatorzy podbijają Europę, ale i inni europejscy gracze coraz częściej zaglądają na nasz rynek. Dowodem na to jest obecność w roku 2014 kilku największych podmiotów zarządzających wierzytelnościami. I tak norweska grupa B2Holding przejęła jednego z liderów krajowego rynku spółkę Ultimo; EGB Investment ma nowego akcjonariusza w postaci funduszu francusko-włoskiego z grupy 21 Partners, a bardzo aktywny na rynku zakupów szwedzki Hoist przejął Navi Lex. Jednak najważniejszy ruch miał miejsce pod koniec 2014 r., kiedy na polski rynek weszła amerykańska firma Portfolio Recovery Associates (PRA Group), podmiot wyceniany kilkukrotnie wyżej niż krajowy lider Kruk SA. PRA Group wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i niedawno wkroczyła do Europy m.in. dzięki przejęciu norweskiej Aktiv Kapital czołowej firmy na rynku skandynawskim. Pierwszy zakup PRA Group dotyczył portfela od Getin Noble Banku, a wartość transakcji wyniosła ponad 300 mln. Prognozy nie są najlepsze Co to może oznaczać dla innych podmiotów z branży windykacyjnej w roku 2015? Przede wszystkim wyrasta kolejny konkurent z bardzo silnym zapleczem finansowym i zapewne ceny sprzedawanych portfeli w kolejnym roku wzrosną. Jak pokazał 2014 r., kilka firm, które przeszacowało ceny zakupionych portfeli, miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej czy wykupem obligacji i aby ocalić swoją pozycję, musiały się ratować rolowaniem obligacji lub sprzedażą części zakupionych wcześniej pakietów. Wiele wskazuje na to, że w kolejce do wejścia na polski rynek szykować się będą inni poważni inwestorzy, idący śladem PRA Group. Być może będziemy także świadkami kolejnych przejęć polskich firm. W konsekwencji rynek wierzytelności masowych, na którym główną rolę odgrywa posiadany kapitał na inwestycje, może ulec dalszej konsolidacji i w najbliższych latach zostanie na nim tylko kilku największych graczy. Jest nadzieja W dalszym ciągu powinien natomiast rozwijać się segment wierzytelności hipotecznych. Sektor bankowy zapewne utrzyma tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o liczbę wystawianych portfeli na sprzedaż, a być może będziemy jeszcze bliżej momentu, w którym będą dostępne na sprzedaż portfele z rynków dotychczas zamkniętych ze względów prawnych, jak np. ubezpieczeniowy lub jeszcze bardziej otworzą się rynki SKOK-ów i Banków Spółdzielczych. Powyższe może sprawić, że pomimo sporej konkurencji i coraz ostrzejszych warunków gry, rynek powinien odnotować kolejny rok wzrostu i zapewne będziemy świadkami wielu spektakularnych transakcji. Autor jest dyrektorem działu sprzedaży w firmie Alektum Inkasso Sp. z o.o.

2 Windykacja sądowa i komornicza to ostateczność, której dobrze zarządzana firma może uniknąć, dzięki korzystaniu z kompleksowej oferty windykacyjnej 79 Jak wybierać najlepszych windykatorów? Usługi odzyskiwania należności oferują na polskim rynku różnorodne podmioty od firm specjalizujących się w zarządzaniu należnościami, przez kancelarie prawne, po firmy ubezpieczeniowe. W większości przypadków oferują one usługi dla konkretnej branży lub wykorzystują ograniczone narzędzia. Stosunkowo niewiele jest przedsiębiorstw działających kompleksowo, które dysponują rozbudowanymi strukturami, wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi oraz mierzalnymi wynikami i referencjami, a tylko takie mogą zaoferować skuteczny proces odzyskiwania należności. Sławomir Szarek Rozpoczynając współpracę z firmą zarządzającą należnościami, klienci zaczynają z reguły od poszukiwania usługi odzyskiwania przedatowanych faktur i zobowiązań. Zadaniem odpowiedzialnego dostarczyciela usług zarządzania należnościami jest uświadomienie takiemu klientowi, że właściwa droga to nie tylko działania na ostatecznym etapie i wejście na drogę sądową bądź komorniczą, lecz przede wszystkim prewencja i monitoring należności, czyli zastosowanie całego spektrum działań, które do sytuacji egzekucji należności mają nie dopuścić. Jest to działanie nie tylko tańsze, lecz przede wszystkim utrzymujące płynność finansową przedsiębiorstwa na właściwym poziomie. Paweł Starczak Przedsiębiorcy mogą obecnie na wiele sposobów minimalizować ryzyko natknięcia się na nierzetelnych dłużników. Rynek usług szeroko rozumianego zarządzania należnościami oferuje obecnie wiele rozwiązań, po które mogą sięgać firmy chcące uniknąć tego rodzaju problemów. Jedną z nich jest monitoring płatności, pozwalający przedsiębiorcy na przekazanie obsługi wierzytelności w ręce profesjonalistów, którzy dołożą starań, aby nie powstawały zatory płatnicze. W przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach kontaktują się z kontrahentami, przypominając o zaległościach. Moc działań jest stopniowana, nierzadko aż do skierowania spraw na drogę sądową. Stosunkowo dużą popularnością cieszy się tak zwana pieczęć prewencyjna jest to rozwiązanie oferowane przez wiele firm zajmujących się windykacją i usługami pokrewnymi. Narzędzie to ma pełnić rolę, mówiąc nieco trywialnie, straszaka dyscyplinującego odbiorców danego klienta do terminowych spłat. Pieczęć taka sprowadza się do krótkiej informacji umieszczanej na fakturach, notach odsetkowych, dokumentach związanych z obrotem towarami czy sprzedażą usług. Odbiorca jest dzięki temu świadomy, że przekraczanie terminów płatności wobec danego kontrahenta zaowocuje skierowaniem sprawy do windykacji. Po ubezpieczenie należności sięga coraz większa liczba przedsiębiorstw. To rozwiązanie oparte jest na przejęciu ryzyka potencjalnej transakcji Kompleksowość oferty Coraz większym powodzeniem cieszą się kompleksowe usługi zarządzania wierzytelnościami. Na znaczeniu zyskują zwłaszcza działania prewencyjne, do których należy monitoring płatności, wywiad gospodarczy, a także działania monitujące i ostrzegające kontrahentów, takie jak pieczęć prewencyjna. Aby dobrze przeprowadzić tzw. etap weryfikacji partnera biznesowego, konieczna jest współpraca z firmą świadczącą usługi detektywistyczne. Dodatkowo ważną funkcję w szeregach grupy zarządzającej wierzytelnościami pełni też kancelaria prawna. Ma wgląd w toczącą się sprawę już Brak problemów z płynnością finansową jak osiągnąć ten stan? przez podmiot zewnętrzny, czyli ubezpieczyciela. Na zlecenie klienta sprawdza on wypłacalność i kondycję finansową kontrahentów, a potem podejmuje decyzję, czy jest w stanie zaoferować ubezpieczenie należności. Z tym rozwiązaniem wiąże się inna możliwość, a mianowicie faktoring z przejęciem ryzyka, zwany inaczej faktoringiem pełnym. Można traktować to jako pakiet usług w jednym produkcie: ubezpieczenie należności wszystkich lub wybranych odbiorców, a do tego finansowanie faktor wypłaca środki z faktur w ciągu 24 godzin, eliminując konieczność oczekiwania na nie. Warto pamiętać, że zastosowanie tego rozwiązania powoduje, że brak płatności ze strony kontrahenta oznacza podjęcie działań nie przez firmę korzystającą z faktoringu, a przez faktora i ubezpieczyciela. Coraz większą popularność zdobywają też rozwiązania, które można określić mianem wywiadu gospodarczego, ocierające się o działania detektywistyczne. Począwszy od ustaleń terenowych takich jak przyjrzenie się siedzibie potencjalnego kontrahenta, aż po zbadanie, jak dany podmiot jest postrzegany na rynku. Spektrum dostępnych rozwiązań uzupełnia możliwość sięgnięcia do rozmaitych rejestrów dłużników. Tam możemy sprawdzić, czy nasz odbiorca nie zalega z płatnościami innym podmiotom. Każde z tych narzędzi pozwala zmniejszyć ryzyko wynikające z obrotu handlowego. Warto z nich korzystać, traktując to jako inwestycję i pamiętając o tym, że nierozważne zaangażowanie się we współpracę z nierzetelnym odbiorcą może być bardzo kosztowne. Autor pracuje jako manager regionu w firmie Hilton-Baird Financial Solutions na etapie windykacji polubownej. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym wymagana jest interwencja prawna, klienci od razu otrzymują wsparcie radców i adwokatów przy zachowaniu ciągłości procesu windykacyjnego. Reklama Doświadczenie i komunikacja Duże lub średnie firmy świadczące usługi odzyskiwania należności mają własne call center, zatrudniają doświadczonych specjalistów i stale szkolą negocjatorów terenowych. Firmy te oferują kompleksowe doradztwo, zapewniają usługi na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie przynależą do organizacji czy stowarzyszeń branżowych, które zrzeszają podmioty przestrzegające norm i zasad kodeksu etycznego. Mniejsze podmioty nie mają rozbudowanej infrastruktury, nie przeprowadzają szkoleń i nie zatrudniają kilkuset negocjatorów, przez co elastyczność usług świadczonych przez nie jest na znacznie niższym poziomie, niż w dużych firmach z tej branży. W grupie taniej i efektywnie Jeśli dana firma rozdziela procesy windykacyjne, oddając np. doradztwo do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, dochodzenie należności do małych firm windykacyjnych, a weryfikację kontrahentów do wywiadowni gospodarczych, nie może liczyć na efekt synergii, jaki osiągnęłaby w firmie oferującej kompleksowe usługi, mającej w swoich szeregach zarówno biuro detektywistyczne, kancelarię prawną, jak i spółkę specjalizującą się w zarządzaniu płynnością finansową. Skuteczność działań i efekt maksymalizacji dochodów z odzyskiwania wierzytelności wynika ze znajomości procesu na każdym z tych etapów, a taką znajomość może zaoferować tylko grupa składająca się ze ściśle współpracujących ze sobą spółek, gwarantująca obsługę pełnego procesu windykacyjnego. Grupa finansowa oferująca prewencję, monitoring i doradztwo zapewni także korzystniejsze cenowo usługi, których celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie zatorom płatniczym i w konsekwencji zapobieganie utracie płynności finansowej przez firmę. Windykacja sądowa i komornicza to ostateczność, której dobrze zarządzana firma może uniknąć, dzięki korzystaniu z kompleksowej oferty windykacyjnej. Autor jest prezesem zarządu Grupy Casus Finanse

3 80 Miniony rok dla polskiego rynku windykacyjnego był rekordowy. Zeszłoroczną podaż wierzytelności szacuje się na 14 mld zł. To zasługa między innymi tego, że branża windykacyjna w ostatnim czasie osiągnęła wysoki poziom specjalizacji. Efektywne zarządzanie oraz większa automatyzacja procesów obsługi długów i klienta usprawniły windykację oraz obniżyły jej koszty Nowoczesne i skuteczne narzędzia Elektroniczne narzędzia wspierające proces windykacji usprawniają pracę windykatorów. Automatyzacja pozwala skrócić czas obsługi długu i obniżyć koszty wielu działań. Nowe technologie przynoszą korzyści wierzycielom, którzy finalnie ponoszą mniejsze wydatki z tytułu zlecenia windykacji. Niemniej w segmencie business to business, szczególnie przy obsłudze długów o wysokich nominałach, o sukcesie wciąż decydują zdolności operacyjne firmy i kompetencje windykatorów terenowych. Danuta Czapeczko Miniony rok dla polskiego rynku windykacyjnego był rekordowy. Zeszłoroczną podaż wierzytelności szacuje się na 14 mld zł. To zasługa między innymi tego, że branża windykacyjna w ostatnim czasie osiągnęła wysoki poziom specjalizacji. Efektywne zarządzanie oraz większa automatyzacja procesów obsługi długów i klienta usprawniły windykację oraz obniżyły jej koszty. zaniu składników majątku dłużnika na etapie egzekucji komorniczej. Elektroniczna obsługa od początku do końca Zlecenie monitoringu terminów płatności firmie windykacyjnej minimalizuje ryzyko tzw. powstania wierzytelności trudno ściągalnych. Jest to możliwe dzięki terminowania i etap (polubowny lub sądowy), otrzymuje gotową umowę wraz z kalkulacją cenową odzyskania długu. Elektroniczny kalkulator kosztów pozwala dokładnie oszacować cenę windykacji prowadzonej na własną rękę zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Dzięki niemu przedsiębiorcy, wpisując w odpowiednie pola nominał długu, wysokość wynagrodzenia pracownika wyznaczonego do windykacji, liczbę telefonów do dłużnika i konsultacji prawniczych, mogą oszacować koszty wszystkich działań i porównać je z tym, co oferują różne podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w obsłudze długu. Dłużnicy z kolei mogą kontrolować harmonogram spłat i wysokość pozostałego zadłużenia. dystansowania się wobec czynności wykonywanych zawodowo. Służą temu odpowiednie szkolenia, ale w dużej mierze zależy to od osobowości. To samo dotyczy sukcesów. Profesjonalni windykatorzy zajmujący się egzekwowaniem roszczeń wynikających z obrotu gospodarczego muszą mieć wiedzę ekonomiczną, prawniczą i zdolności negocjacyjne. Ostatecznie o skuteczności decydują tzw. umiejętności miękkie: komunikacja, asertywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy empatia. Informacja i informatyzacja w cenie Działania terenowe, które pozostają clou skutecznej windykacji, mają solidne zaplecze oparte przede wszystkim na dostępie do informacji. Pomocne są wszelkie internetowe narzędzia służące weryfikacji dłużników. Są to zarówno rejestry dłużników, jak i giełdy wierzytelności, dzięki którym jeszcze przed przyjęciem zlecenia windykatorzy oceniają sytuację finansową i zwyczaje płatnicze dłużników. Aktualizowane na bieżąco bazy zawierają informacje o aktywnych podmiotach. Wyspecjalizowane wywiadownie gospodarcze wspierają windykatorów zarówno podczas prowadzenia mediacji, jak i we wska- zaawansowanym systemom monitorującym, przygotowanym do przetwarzania dużej ilości danych i zachowania ich bezpieczeństwa. Podobnie samo zlecenie windykacji nie nastręcza już kłopotów. Aplikacje pozwalają bez wychodzenia z domu czy rozmowy z konsultantem złożyć zlecenie windykacji online w zaledwie pięciu krokach. Wierzyciel, określając wartość nominalną długu, stopień prze- Kwalifikacje podstawą sukcesu Niezmiennie jednak skuteczność windykacji zależy od kwalifikacji, znajomości technik negocjacji i predyspozycji windykatora. Dotyczy to w równym stopniu zarówno telewindykatorów, jak i negocjatorów terenowych. O predyspozycjach do długoterminowego wykonywania tego zawodu decyduje umiejętność zarządzania stresem, a także Doświadczeni windykatorzy w trakcie negocjacji nigdy nie ulegają emocjom, wiedzą kiedy deklaracje ze strony dłużnika są przejawem dobrej woli, a kiedy są zbywani. Działając w imieniu wierzyciela potrafią przełamać opór, nie eskalując konfliktu na linii wierzyciel dłużnik. Autorka pracuje jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Pragma Inkaso SA Odzyskiwanie należności na Ukrainie trudne, ale możliwe Wiele polskich firm, szczególnie przedstawicieli sektora MSP, z niepokojem śledzi kolejne doniesienia na temat sytuacji na Ukrainie. Jeden z najważniejszych polskich rynków eksportowych w ciągu kilku ostatnich miesięcy stał się bardzo ryzykowny, a mniejszej liczbie zamówień i niższym przychodom ze sprzedaży coraz częściej towarzyszą problemy z odzyskaniem należności od kontrahentów. Większość przedsiębiorców nie wie, jak postępować w takich sytuacjach. Grzegorz Grzesiak Wielu przedsiębiorców uważa, że windykacja zagraniczna jest kosztowna, długotrwała i bardzo rzadko przynosi efekty, dlatego często skłonni są zrezygnować z dochodzenia swoich roszczeń, licząc, że transakcje z innymi kontrahentami pozwolą im zniwelować poniesioną stratę. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Windykacja, nawet na tak trudnym terenie jak Ukraina, jest możliwa. Co więcej, charakteryzuje się dużą skutecznością, a w większości przypadków czas jej trwania jest tylko nieznacznie dłuższy od czasu postępowania wobec dłużnika w Polsce. Wybierać firmę z doświadczeniem Wszystko zależy od decyzji wierzyciela. Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki powinien podjąć przedsiębiorca, jest szybka reakcja na problemy z płatnościami i podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy do windykacji im wcześniej, tym lepiej. Sytuacja finansowa ukraińskich firm jest coraz gorsza, a każda kolejna wymówka i zapewnienie o wpłacie za tydzień czy za miesiąc zmniejszają szanse na odzyskanie należności. Zlecając windykację wyspecjalizowanej firmie, należy zwrócić szczególną uwagę na jej doświadczenie w odzyskiwaniu pieniędzy od zagranicznych dłużników. Świadczy o tym przede wszystkim przynależność do międzynarodowych organizacji, takich jak European Collectors Association (ECA), ACA International czy Europejska Federacja Związków Krajowych Firm Windykacyjnych FENCA. Istotne są również rekomendacje i referencje od zagranicznych partnerów, które potwierdzają doświadczenie w prowadzeniu wspólnych działań. Współpraca gwarancją sukcesu Najskuteczniejszą formą odzyskiwania należności za granicą jest współpraca z wyspecjalizowanym polskim podmiotem windykacyjnym, który ma własne przedstawicielstwo lub lokalnych partnerów na rynku ukraińskim. Polski partner musi dać gwarancję współpracy z tamtejszą sprawdzoną firmą windykacyjną lub kancelarią prawną, która dzięki dobrej znajomości uwarunkowań prawnych i realiów biznesowych ma dostęp do aktualnych informacji na temat dłużnika i może na miejscu prowadzić skuteczne działania. Warto spytać potencjalnego zleceniobiorcę naszej sprawy, kto jest jego partnerem na Ukrainie, jak długo i jakimi sukcesami może się pochwalić. Już na samym początku warto zapytać o częstotliwość i sposób raportowania, tak aby mieć stały wgląd w realizowane procedury i na bieżąco śledzić postępy w sprawie. Firma windykacyjna powinna nam zagwarantować raportowanie on-line w języku polskim. Jej rola sprowadza się do pełnej koordynacji naszej sprawy. To firma, jest odpowiedzialna za sukces postępowania. Jak długo to potrwa? Windykator już po dwóch tygodniach pracy z dłużnikiem jest w stanie ocenić czas potrzebny do odzyskania długu. W typowych sytuacjach, kiedy firma dłużnika istnieje i prowadzi działalność, postępowanie windykacyjne nie powinno trwać dłużej niż 90 dni. Zdarzać się mogą sytuacje, kiedy dłużnik potrzebuje oddechu na zebranie środków na zapłatę. Wówczas czas takiej procedury może się wydłużyć nawet do 150 dni. Postępowania sądowe trwają na Ukrainie stosunkowo długo, dlatego wybierając tę drogę, trzeba się uzbroić w cierpliwość i zrozumieć, że roczny czas dochodzenia roszczeń nie jest czymś nietypowym. Warto także pamiętać o zabezpieczeniu długu przed przedawnieniem. Zawodowi windykatorzy powinni zadbać o to w naszym imieniu. Jakie koszty? Odzyskując wierzytelności na Ukrainie na drodze tzw. polubownej (przedsądowej), trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty prowizji w przedziale proc., oczywiście płatnej po odzyskaniu długu. Niestety, na Ukrainie nie ma praktyki odzyskiwania kosztów windykacji od dłużnika. Postępowanie sądowe będzie o około proc. droższe niż w Polsce z uwagi na większy poziom sformalizowania oraz koszty tłumaczeń. Ta droga postępowania rekomendowana jest w sytuacji, kiedy mamy oczywisty spór pomiędzy polskim dostawcą a ukraińskim odbiorcą. Warto jednak i wówczas zastanowić się nad tańszym i efektywniejszym rozwiązaniem, jakim jest ugoda pozasądowa. Nie ma pieniędzy nie do odzyskania. Ukraina wcale nie jest taka straszna, jak ją malują w mediach. Warto robić interesy z ukraińskimi firmami, należy to jednak czynić rozważnie, kalkując wyższe ryzyko utraty należności. Autor jest dyrektorem departamentu windykacji w firmie EULEO

4 81 Branża windykacyjna w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat zrobiła ogromny krok do przodu. Był to krok od arkusza excel do zaawansowanych systemów informatycznych, pozwalających na efektywne zarządzanie procesem obsługi wierzytelności. Z całą pewnością jest to zaledwie połowa drogi Rynek modyfikuje procedury Działalność windykacyjna jak każda inna działalność biznesowa podlega ciągłej ewolucji. Ma to związek z przemianami na gruncie przepisów prawa finansowego czy podatkowego, z pojawianiem się na rynku nowych typów wierzytelności do obsługi, ze zmianami w zachowaniu dłużników, coraz większą otwartością na elektroniczną wymianę danych z tymi instytucjami i urzędami, które jeszcze niedawno funkcjonowały wyłącznie w świecie papieru. Udoskonalane i modyfikowane są tutaj zarówno procedury negocjacji z dłużnikami, jak i zaplecze informatyczne, wykorzystywane do zarządzania procesem windykacji. Krzysztof Matela Rozwój systemów informatycznych w firmach windykacyjnych jest zjawiskiem falowym i jak wszędzie podlega pewnym modom. Warto zauważyć, że systemy te, zwłaszcza na tle zagranicznych rozwiązań, są już na stosunkowo dojrzałym etapie rozwoju. Obecnie można więc raczej mówić o ewolucji, niż o gwałtownych zmianach. Różne są natomiast przyczyny tych zmian i różne mogą być obszary, w których się one dokonują. Lepsza komunikacja Z jednej strony mamy więc do czynienia z rozwojem funkcji i narzędzi pomagających w zarządzaniu kanałami komunikacji z dłużnikami, z drugiej przyspieszających proces obróbki wierzytelności. Pierwszy obszar, czyli usprawnianie komunikacji, to wdrażanie coraz bardziej efektywnych systemów call center pozwalających na sprawne zarządzanie kampaniami telefonicznymi. To wykorzystywanie takich kanałów kontaktu jak SMS, MMS, etc., czy też stosowanie aplikacji pozwalających na elastyczne zarządzanie treścią korespondencji i dostosowywanie jej do rodzaju i charakteru danego dłużnika. Jednocześnie rozwój w tym obszarze obejmuje wdrażanie lepszych technologii (np. VoIP), wpływających nie tylko na poprawę jakości połączeń, lecz także na optymalizację kosztów i w perspektywie czasu dających możliwość integracji z usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu. Usprawnić obrót dokumentacją Drugi obszar zmian to wszelkie działania wpływające na przyspieszenie i usprawnienie procesów począwszy od digitalizacji, poprzez wymianę i pozyskiwanie danych, a kończąc na zastępowaniu przygotowanych wcześniej na piśmie wniosków, pozwów i innego typu dokumentów ich elektronicznymi odpowiednikami. Windykacja wiąże się z koniecznością pracy z ogromną liczbą różnego rodzaju dokumentów. Są wśród nich m.in. dostarczane przez klientów umowy i faktury, korespondencja z dłużnikami czy zawierane z nimi ugody. Digitalizacja jest więc tym, co ułatwia i przyspiesza przetwarzanie informacji i danych. Dużo plusów Zalety takiego rozwiązania są łatwe do zidentyfikowania mniejsze papierowe archiwum, szybki dostęp do danych, możliwość dowolnego segregowania i klasyfikowania dokumentów oraz elastycznego dokonywania zmian w przypadku, gdy wymuszają to potrzeby rynkowe. Istotną korzyścią jest pozyskana dzięki temu gotowość firm windykacyjnych do szybkiej wymiany danych z urzędami, sądami, kancelariami komorniczymi itd., które to coraz bardziej otwierają się na nowoczesne technologie, wprowadzając usprawnienia dotyczące np. rozpoczynania postępowań sądowych i egzekucyjnych. Firmy windykacyjne coraz powszechniej łączą się poprzez API z innymi systemami, korzystając z możliwości np. szybkiego wystawienia długów na giełdach wierzytelności, zgłoszenia ich do baz biur informacji gospodarczych czy też przeszukiwania ogólnodostępnych rejestrów danych, pozwalających na prowadzenie poszukiwań danych teleadresowych czy też ustalenia osób powiązanych z dłużnikiem (np. zarządy spółek i wspólnicy). Obiecujący postęp Zmiany na rynku i postęp technologiczny wymuszają udoskonalanie istniejących rozwiązań w branży windykacyjnej i często też stają się źródłem inspiracji do tworzenia nowatorskich narzędzi i systemów. Branża windykacyjna w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat zrobiła ogromny krok do przodu. Był to krok od arkusza excel do zaawansowanych systemów informatycznych, pozwalających na efektywne zarządzanie procesem obsługi wierzytelności począwszy od etapu nawiązania relacji handlowych ze zbywcą wierzytelności, poprzez windykację polubowną, sądową, komorniczą itd. Z całą pewnością jest to zaledwie połowa drogi. Autor jest prezesem zarządu w firmie EGB Investments SA NAJCENNIEJSZE FIRMY WINDYKACYJNE Opracowanie własne Firma Rok powstania firmy Profil działalności ALEKTUM INKASSO 2007 Alektum Inkasso to jedna z czołowych firm windykacyjnych w Europie. Spółka charakteryzuje się szwedzką jakością, przejawiającą się w podejściu zarówno do klienta, jak i do dłużnika. Działania firmy oparte są na długoletnim doświadczeniu i profesjonalizmie. Dostosowując się do wymagań klienta, podchodzimy do każdego z nich bardzo indywidualnie zarówno w kwestii podejmowanych działań, jak i w obszarze organizacyjnym. To, co wyróżnia firmę na rynku wierzytelności, to skuteczność połączona z dewizą Odzyskaj pieniądze, nie tracąc klienta. Odzyskanie należności to jedno, ale nawiązanie dobrej relacji z dłużnikiem, a co za tym idzie zachowanie dobrych kontaktów biznesowych między nim a naszym klientem to druga ważna składowa sukcesu. Alektum Inkasso dysponuje także innowacyjnymi narzędziami komunikacyjnymi takimi jak Plan&Pay czy Backstage. Zapewnieniem kompleksowej współpracy ze strony firmy jest obsługa na każdym etapie postępowania. EGB INVESTMENTS 1995 Spółka zajmuje się obsługą konsumenckich i korporacyjnych wierzytelności masowych. Dwa wiodące kierunki jej działalności to kupno i windykacja na własny rachunek portfeli przeterminowanych wierzytelności wobec konsumentów z sektora finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego) i teleinformatycznego oraz świadczenie usług windykacji na zlecenie. Spółka obsługuje wierzytelności zlecane jej przez klientów z sektora finansowego oraz zarządza wierzytelnościami należącymi do funduszy sekurytyzacyjnych. EOS KSI POLSKA 1998 EOS KSI Polska wchodzi w skład międzynarodowej Grupy EOS. Dla swoich klientów prowadzi działania na wszystkich etapach dochodzenia wierzytelności zarówno w Polsce, jak i za granicą. Usługi jakie zapewniamy naszym klientom to odzyskiwanie należności na etapie polubownym, a następnie sądowo-egzekucyjnym. Firma zajmuje się również obrotem wierzytelności, odbiorem przedmiotów stanowiących zabezpieczanie umów, weryfikacją danych o kontrahentach. GRUPA CASUS FINANSE 1997 "Grupa Casus Finanse świadczy kompleksowe usługi zarządzania wierzytelnościami od działań prewencyjnych, takich jak monitoring płatności, wywiad gospodarczy, poprzez windykację polubowną, aż po windykację przedegzekucyjną, sądową i działania komornicze. Grupa ma w swoich strukturach spółkę detektywistyczną i kancelarię prawną, czyniąc jej ofertę w pełni kompleksową. INTRUM JUSTITIA 1998 Monitoring płatności, windykacja polubowna należności krajowych i zagranicznych, długoterminowe nadzorowanie należności, zwrot podatku VAT, windykacja sądowa; firma ma własny Fundusz Sekurytyzacyjny, który zajmuje się zakupem portfeli windykacyjnych. KACZMARSKI INKASSO 1992 Kaczmarski Inkasso jest ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi wierzytelności od lat wykorzystuje skuteczne i sprawdzone rozwiązania w procesie odzyskiwania należności. Nadrzędnym celem działań spółki jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony transakcji handlowych oraz zagwarantowanie wysokiego standardu usług zarządzania wierzytelnościami. Klientami Kaczmarski Inkasso są firmy ze wszystkich sektorów gospodarki, będące liderami w swojej branży. Dbałość o dobre imię każdego klienta jest dla spółki priorytetem. Firma jest jedynym autoryzowanym partnerem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Połączenie kompleksowych działań windykacyjnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, z możliwością dopisania dłużnika do rejestru, usprawnia proces odzyskiwania należności i podnosi efektywność prowadzonych działań. PRAGMA INKASO 2002 "Pragma Inkaso z siedzibą w Tarnowskich Górach funkcjonuje w branży obrotu wierzytelnościami i jest jednym z jej liderów w segmencie B2B. Zasadą działania firmy jest prowadzenie procedur windykacyjnych przy użyciu wszelkich dostępnych środków prawnych ze szczególnym naciskiem na zastosowanie procedur pozasądowych, prowadzonych w bezpośrednim otoczeniu dłużnika. Realizowane są one zarówno na zlecenie klientów, jak i poprzez zakup wierzytelności. Firma dysponuje zespołem wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii i psychologii, wykonujących swoje zadania profesjonalnie i zaangażowaniem, wykorzystując przy tym nowoczesną technologię informatyczną. Pragma Inkaso oferuje również usługi faktoringowe, obejmujące swoim zasięgiem wierzytelności niewymagalne oraz przyszłe. W 2008 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, natomiast od 14 maja 2010 r. notowana jest na rynku głównym GPW w Warszawie." RĄCZKOWSKI, KWIECIŃSKI ADWOKACI SPÓŁKA JAWNA 2010 Kancelaria specjalizuje się w masowym dochodzeniu wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym. Świadczymy obsługę w czterech obszarach: B2B, B2C, wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wierzytelności od spadkobierców dłużników. Posiadamy zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzowanego. Uczestniczymy w pilotażowym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości testowania i wprowadzenia Elektronicznego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. SAF 1999 SAF jest jedną z czołowych firm działających w branży obrotu wierzytelnościami. Świadczy specjalistyczne usługi windykacyjne, ściśle odpowiadające potrzebom poszczególnych branż. W strukturze spółki zostały wyodrębnione wykwalifikowane komórki realizujące usługi windykacji dla m.in. banków i firm leasingowych, podmiotów z sektora B2C i B2B oraz dostawców sieci handlowych w zakresie odzyskiwania tzw. opłat półkowych. SUISSE LEEGISTE 2011 Suisse Légiste tworzy grupę spółek wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie windykacji wierzytelności, prowadzonej na wszystkich etapach postępowania, łącznie z profesjonalną windykacją terenową (49 inspektorów), windykacją sądową i wsparciem egzekucji komorniczej. Suisse Légiste to firma wyjątkowa, całkowicie nastawiona na klienta i jego potrzeby. Suisse Légiste stanowi centrum, które łączy w jednym miejscu najwyższej klasy usługi windykacyjne oraz obsługę prawną firm. Liczba klientów w 2014 r. 30 ok ponad

5 82 Nowe znaczy lepsze? W 2003 r. prężnie działał rynek tzw. terenowych windykatorów rekrutowanych wśród podwórkowych kulturystów. Najczęściej ich działania nie miały na celu spowodowania obrażeń fizycznych, ale już sama ich wizyta miała dawać dodatkową motywację do spłaty zobowiązań. Różnie bywało z okiełznaniem tych windykatorów, którzy wynagradzani byli głównie od wyniku. Dziś większość z nich wróciła do ochrony dyskotek i klubów nocnych, a rynek wierzytelności zdominowały duże korporacje zatrudniające poważnych prawników, menedżerów, trenerów czy psychologów. Mirosław Ochojski Dawne formy motywowania do zapłaty zostały sklasyfikowane tam, gdzie ich miejsce zostały uznane za działalność przestępczą. Obecnie pierwszy front kontaktu z dłużnikiem to nowoczesne call center wspierane drukarnią, która wydaje dziesiątki tysięcy wezwań do zapłaty dziennie. Dodatkowe wsparcie stanowią rejestry dłużników oraz kształtujący się rynek informacji o rzetelnych płatnikach. Co pozostało niezmienne? Cele. Nie można postawić zarzutu z tytułu racjonalnego działania, które w przypadku przedsiębiorcy zawsze polega na maksymalizacji zysku. Ale najwyższe potencjalne zyski obiecuje chociażby kupowanie tzw. wierzytelności wysokiego ryzyka na rynku B2 C, nazywanych również pakietami śmieciowymi. Na tym skrajnym biegunie znajdują się wierzytelności słabo udokumentowane, a więc mogące budzić wątpliwości co do ich istnienia; wierzytelności przedawnione oraz takie, które były już przedmiotem bezskutecznej egzekucji komorniczej. Trudne wierzytelności Jak zarabia się na należnościach, które nie nadają się do dochodzenia przed właściwymi organami, czyli przed sądem i komornikiem (które nie zasługują na ochronę prawną)? Na czym polega przewaga firmy windykacyjnej w ich dochodzeniu? Wróćmy na chwilę do windykatorów terenowych z początku artykułu. Jednym ze źródeł ich dochodów było odzyskiwanie wierzytelności, które nie nadawały się do dochodzenia przed sądem. Przykład: pan Janek powiedział, że pan Heniek ma oddać to, co ten mu pożyczył. Motywacja do zwrotu w tym przypadku budowana była o niepewność pana Heńka czy windykator użyje w stosunku do niego przemocy fizycznej czy też nie. Obecnie do dłużnika wysyłany jest list (lub kilka listów) przedstawiający wachlarz konsekwencji: egzekucję komorniczą, drogę sądową, działania terenowe, zaangażowanie detektywów, wpisy do rejestrów, utrudnienia w zaciąganiu kredytu czy podpisaniu umowy o abonament telefoniczny. Windykator telefoniczny umacnia tę motywację, próbując nawiązać kontakt z dłużnikiem kilkakrotnie w ciągu dnia między godziną 6 a 22 od poniedziałku do niedzieli. Czerwone światło dla nierzetelnej windykacji Zdarza się, że dłużnik nie pamięta faktu nieuregulowania jakiegoś zobowiązania, więc pyta o szczegóły lub dokumenty źródłowe. Windykator oświadcza, że nie może ich udostępnić. Wie, że całe zobowiązanie oparte jest o oświadczenie szanowanej instytucji, która kiedyś udzieliła pożyczki lub stała się wierzycielem z innego stosunku prawnego. Motywacja dłużnika budowana jest poprzez powołanie się na szereg autorytetów formalnych: firmę windykacyjną, prawnika, sąd, komornika; które z kolei są zapowiedzią niezrozumiałych dla niego konsekwencji: postępowania, zabezpieczenia, procesu, egzekucji, wpisu do rejestrów. Większość z nich nigdy nie będzie zastosowana, ponieważ wierzytelność jest tak słabej jakości, że ryzyko przegranej jest zbyt duże. W argumentacji używa się ponadto konsekwencji, które nawet nie istnieją. Wbrew pozorom bez postępu? Za przykład mogliby posłużyć windykatorzy jednego z banków, którzy podobno wydawali dłużnikom telefoniczny nakaz zapłaty. Standardy tworzone przez menedżerów są realizowane przez słabo opłacanych pracowników call center wynagradzanych podobnie jak dawniej za osiągnięcie sukcesu. Góra zastanawia się, ile można jeszcze przesunąć granicę, żeby nie narazić się na odpowiedzialność karną lub odszkodowawczą, a dół czeka aż góra odwróci wzrok, aby tę granicę troszkę nagiąć. Kultura windykacji Konsekwencje naruszenia przepisów prawa wydają się dość iluzoryczne. UOKiK odstępował od wymierzenia kary w zamian za zaprzestanie naruszeń lub wymierzał kary nielicujące z dochodami osiąganymi przez branżę łącznie około miliona złotych w ciągu kilku lat na rynku, na którym w obrocie znajdują się wierzytelności o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Czy można zatem wierzyć, że przedsiębiorca (windykator) sam na siebie nałoży klauzulę moralności i nadal będzie w stanie konkurować na rynku? Uważam, że tak. Należy tylko budować świadomość i kulturę prowadzenia działalności gospodarczej zarówno wśród firm windykacyjnych, jak i ich klientów. Autor jest prezesem zarządu w Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. sp. k. Aby wyróżnić się najwyższą jakością, trzeba patrzeć dalej niż inni Rozwój procesu windykacyjnego poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań IT jest naturalnym następstwem postępu i obserwowanego od co najmniej dekady trendu. Prawidłowe funkcjonowanie firmy windykacyjnej bez nacisku na stały rozwój szeroko rozumianych rozwiązań IT jest zwyczajnie niemożliwe. Podobnie jak z marketingowego punktu widzenia niemożliwa jest bytność firmy poza internetem, tak niemożliwym jest należyte, a przede wszystkim sprawne świadczenie usług windykacyjnych bez inwestycji w oprogramowanie. Jerzy Mazurek Coraz więcej firm dąży do automatyzacji zarówno procesu windykacji wierzytelności, jak i obsługi klienta. Zjawisko to jest całkowicie naturalne, gdyż pozwala obniżyć koszty wykonywanych czynności, a także skraca długość cyklu inkasa należności. Automatyzacja procesu windykacji jest szczególnie istotna podczas obsługi wierzytelności masowych. Bez sprawnie działającego systemu informatycznego obsługa dużych pakietów wierzytelności byłaby zwyczajnie niemożliwa, choć jeszcze dziesięć lat temu głównym narzędziem działów windykacji był Excel, kalendarz oraz notatnik. Te czasy na szczęście minęły bezpowrotnie. Liczy się czas reakcji Dziś liczy się jakość, bezpieczeństwo, skuteczność oraz szybkość reagowania. Ta ostatnia cecha jest szczególnie istotna dla należytego wykonania np. zlecenia masowej windykacji terenowej na rzecz instytucji finansowej, dajmy na to banku. W tego typu wypadkach klient determinuje czas dotarcia do dłużnika oraz wymaga najwyższej jakości usługi. Aby prawidłowo wykonać tego typu Czy windykacja opłaca się małym i średnim przedsiębiorstwom? Jolanta Piasecka Zgodnie z polskim prawem pobieranie dodatkowych opłat w procesie windykacji polubownej od dłużników (osób fizycznych) jest zabronione. Także realne koszty windykacji, inaczej niż w wielu krajach europejskich, ponosi wierzyciel. W przypadku zadłużeń dyrektywa unijna pozwala nałożyć na dłużnika dodatkowy koszt windykacji w kwocie od 40 euro. Wśród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw te możliwości nie są ani znane, ani stosowane. zlecenie, a co najważniejsze być skutecznym i rzetelnym, nie tylko potrzebna jest odpowiednia liczba zatrudnionych inspektorów terenowych, lecz także sprawne, potężne narzędzia systemowe, czyli odpowiednie oprogramowanie dostępne również na smartfony osób pracujących w terenie. W windykacji nie ma miejsca na przypadkowość Jestem w stanie zaryzykować tezę, że w procesie windykacji, a przede wszystkim windykacji masowej, 40 proc. sukcesu to odpowiedni dobór zespołu ludzi, a 60 proc. to rozwiązania systemowe i przyjęte procedury. Windykacja, w której procedury są zachwiane lub nienależycie respektowane, nigdy nie będzie wystarczająco skuteczna. W procesie windykacji nie ma miejsca na przypadkowość lub chaos. Zjawiska te w pełni eliminuje ultranowoczesny system IT. Na rynku usług windykacyjnych panuje dziś silna konkurencja i aby być najlepszym, aby wyróżnić się najwyższą jakością, a co za tym idzie skutecznością trzeba patrzeć dalej niż inni i trzeba myśleć globalnie. Rozwój nie może wynikać z konieczność, lecz z pasji i dążenia do doskonałości. Autor jest dyrektorem zarządzającym Suisse Légiste Sp. z o.o. Rynek windykacyjny w Polsce jest już dojrzałym rynkiem, który może się pochwalić kilkunastoletnim doświadczeniem. W ostatnich latach obserwowaliśmy stałą obniżkę cen usług. Śmiało można powiedzieć, że windykacja w naszym kraju jest po prostu bardzo tania zarówno w sektorze windykacji konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Jest to oczywiście niekorzystne dla firm windykacyjnych, borykających się z niskimi marżami, ale bardzo interesujące dla wierzycieli. W windykacji pobiera się wyłącznie prowizję od odzyskanych wierzytelności bez żadnych opłat dodatkowych dla wierzyciela. Całe ryzyko sukcesu ponosi zatem windykator. Patrząc sektorowo na windykację, outsourcing odzyskiwania należności prowadzą prawie wszystkie firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe i pożyczkowe. W bankowości filozofia podejścia do zagadnienia jest podzielona: część konsekwentnie przekazuje działania w zakresie odzyskiwania zadłużeń do wyspecjalizowanych firm, a część robi to we własnym zakresie. Głównym wyznacznikiem polityki pod tym względem jest często międzynarodowa strategia przyjęta przez centralę danego banku. W kwestii małych i średnich przedsiębiorstw przekazanie zadłużenia do obsługi firmy windykacyjnej nie budzi wątpliwości zarówno w kwestii kosztowej, jak i decyzji strategicznej. Należy pamiętać, że efekt działania profesjonalnego, doświadczonego windykatora, jak i odpowiednio dobrane argumenty zawsze przyniosą zdecydowanie lepszy skutek. Autorka pracuje jako dyrektor departamentu sprzedaży i marketingu w firmie Intrum Justitia Sp. z o.o.

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 fax sekr. +48 (22) 489 34 50 www.panfil.pl Kancelaria Prawnicza Maciej

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, tel. 71 327 28 00, fax

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, www.e-kancelaria.com

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na rynku windykacji w 2011 roku Styczeń 2012 Najważniejsze wnioski z raportu: rynek zakupu wierzytelności wzrósł o 36,4% w stosunku do roku 2010 największymi dostawcami

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Kapitał spółki. Struktura własności. W ramach Grupy funkcjonują trzy spółki:

Kapitał spółki. Struktura własności. W ramach Grupy funkcjonują trzy spółki: Szanowni Państwo Chcielibyśmy w kilku zdaniach zaprezentować Państwu naszą Firmę jej strukturę, filozofię działania i metody pracy. Casus Finanse działa na rynku od 1997 roku. Początkowo funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy?

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy? ,, ul. M. Chwiałkowskiego 32/3, 61-553 Poznań Czym się zajmujemy? Kancelaria Windykacja Isalski oferuje swoje usługi w ściśle określonym sektorze branży doradczo-prawnej, wspierając zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

OPENING. Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A.

OPENING. Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A. OPENING Inwestycja w LeaseLink sp. z o.o. jako element strategii rozwoju Pragma Faktoring S.A. Pragma Faktoring jako tradycyjny faktor off-line Pragma Faktoring jest jednym z trzech największych faktorów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za sierpieo 2011 r. Bydgoszcz, 14 września 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. Szanowni Państwo, IBS Polska Sp. z o.o. już od 2003 roku profesjonalnie i kompleksowo świadczy usługi windykacyjne, prawne i finansowe. Naszymi Partnerami

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH dla hurtowni, składów budowlanych, firm budowlanych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH Kancelaria Effect s.c. R. Latos, J. Wajda, 30-051

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i obrót wierzytelnościami

Zarządzanie i obrót wierzytelnościami Zarządzanie i obrót wierzytelnościami Profesjonalizm, skuteczność, zaufanie Słowo wstępne Szanowni Państwo, zarządzanie wierzytelnościami to jeden z filarów prowadzenia każdej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia postaw na swój rozwój

Szkolenia postaw na swój rozwój Szkolenia postaw na swój rozwój Najnowsza oferta GK Obligo odpowiada na najbardziej aktualne potrzeby przedsiębiorców. Obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne: 1. Zabezpieczanie transakcji handlowych

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

windykacja należności

windykacja należności FirmoweWindykacje.pl > Wprowadzenie Strona 1 samodzielna, tania, skuteczna windykacja należności nowoczesny sposób zarządzania postępowaniami PROFESJONALNY PORTAL WINDYKACYJNY Rozbudowane narzędzie do

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Firma Zasady jakimi się kierujemy

Firma Zasady jakimi się kierujemy 2 Spis treści Firma Zasady jakimi się kierujemy Monitoring Należności Działania Prewencyjne Zarządzanie Wierzytelnościami Dochodzenie Roszczeń Finansowych Obsługa Prawna Wywiad gospodarczy Kupno Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

wyzwaniem dla integratora danych

wyzwaniem dla integratora danych Wzrost wymagań użytkowników w systemu wyzwaniem dla integratora danych Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 7 października 2009 r. Aktualności Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku / Warszawa, 13 maja 2013 r. Podsumowanie wyników za IQ 2013 r. Nabycie nowych wierzytelności w wyniku cesji o łącznej wartości nominalnej 3,3 mln zł oraz wzrost

Bardziej szczegółowo

Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości. i wydawcy programów finansowoksięgowych

Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości. i wydawcy programów finansowoksięgowych Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości programów finansowo-księgowych. Usługi Strateo.pl polegają na zwiększeniu możliwości programów finansowoksięgowych przy założeniu,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Czy windykacja na własną rękę jest opłacalna?

Czy windykacja na własną rękę jest opłacalna? Czy windykacja na własną rękę jest opłacalna? Autor: Paweł Marszałek Już prawie co czwarta polska firma nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane towary i usługi alarmuje w raporcie Krajowy Rejestr długów

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ WINDYKATOR BY CTI 1. Opis produktu. Kontrahenci ciągle zwlekają z płatnościami? Zainwestuj w Windykator by CTI! Windykator by CTI to narzędzie, które dzięki w pełni automatycznym procesom, poinformuje

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych!

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych! OFERTA USŁUG UNIKALNA OFERTA NA RYNKU Jedyne, unikalne na rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wiąże się ono z koniecznością podejmowania szeregu decyzji oraz ryzyk, które mogą przełożyć

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Grupa Casus Finanse Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług Grupy Casus Finanse. Nasza wiedza i doświadczenie na temat portfeli

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Radca prawny dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Wrocław, dn. 4 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia otwartego

Oferta szkolenia otwartego Oferta szkolenia otwartego Skuteczna windykacja jak odzyskać należność, nie tracąc Klienta? TORUŃ, 9 CZERWCA, 09:00-16:00 KIM JESTEŚMY? PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE Jesteśmy grupą kapitałową, w skład

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Terminy szkolenia 12-13 październik 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 11-12 kwiecień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Od A do Z od administracji do zamówień publicznych

SEMINARIUM Od A do Z od administracji do zamówień publicznych FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA Nowoczesne instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu Dobry wybór disclaimer Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka"). Niniejszy dokument nie stanowi

Bardziej szczegółowo