Abp Michalik 10 lat na czele KEP str Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim"

Transkrypt

1 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera ISSN (1145) niedziela, 16 marca BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ Fot. Grzegorz Boguszewski/fotokai Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2

2 ROZMOWA KAI 2 EDITORIAL 10 lat Mija posługa abp. Józefa Michalika jako przewodniczącego Episkopatu. Okres ważny, związany z wprowadzeniem w Polsce w pełni zasady kolegialności, jaką po Soborze winny kierować się konferencje biskupie. Abp Michalik był jej gorącym zwolennikiem, choć tutejsza tradycja, związana z wielkimi nazwiskami kardynałów Hlonda i Wyszyńskiego, była inna. Jako przewodniczący Episkopatu konsekwentnie stawiał na wspólnotowy tryb podejmowania decyzji. Słuchał, rozmawiał, wkładał ogromny wysiłek w poznanie opinii każdego z biskupów. Abp Michalik jest człowiekiem ducha, zakorzenionym w modlitwie. Podkreśla, że prawdziwa obecność Kościoła w społeczeństwie nie wyraża się poprzez spektakularne wystąpienia czy strategie, ale poprzez zwyczajną, codzienną posługę parafii, wspólnot, otwarcie na szukających, formację, dialog i świadectwo. Jest przekonany, że wiara nie może ograniczyć się do sfery prywatnej. Za niebezpieczne uznaje separowanie oceny moralnej od wydarzeń społecznych, politycznych i stylu rządzenia państwem. Dlatego za jego rządów głos Kościoła w sprawach fundamentalnych grzmiał donośnie, bez niedomówień. Nie bał się krytyki. Podkreślał, że świadek Chrystusa musi być gotów na męczeństwo. Patrzył szeroko ponad granice. Kontynuował tradycję pojednania, zapoczątkowaną listem biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. Angażował się w kościelny dialog polsko-ukraiński i polsko-rosyjski. Ostatnim aktem była deklaracja podpisana przezeń 28 czerwca ub. r. z abp. Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Padły w niej prorocze słowa o niezbędności współpracy wolnej Polski z wolną Ukrainą, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone. Ustępujący przewodniczący stawia wysoką poprzeczkę swemu następcy. Franciszek powiedział nam nie ustawajcie! Rozmowa z przewodniczącym KEP, metropolitą przemyskim abp. Józefem Michalikiem Kończy się druga kadencja pełnienia przez Księdza Arcybiskupa funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Czy jest różnica w sytuacji w Polsce dziesięć lat temu i dziś? Różnica jest ewidentna, a co więcej, proces laicyzacji nabiera rozpędu, choć tendencje te można było zauważyć i wcześniej. Natykamy się na próbę realizacji nowego, laickiego projektu, który ma być wprowadzony metodą konfrontacji ze wszystkim, co wypracowano w przeszłości. Uważam, że chrześcijański styl życia, zwyczaj, choć nie wiara, umiera na naszych oczach. I myślę, że nie trzeba załamywać rąk na widok tego procesu, ale wracać do źródeł, wyciągnąć wnioski z historii, pamiętając, że cywilizacje przechodzą kryzysy, ale to, co jest w nich istotne i najbardziej wartościowe, przetrwa. Nie wolno jednak zostawiać spraw swojemu biegowi pamiętając, że w czasach kryzysu zawsze ktoś ratował świat. We wczesnym średniowieczu pojawili się benedyktyni, potem, kilka stuleci później, cystersi, którzy przeorali Europę w sensie dosłownym i przenośnym. Św. Franciszek i św. Dominik także rechrystianizowali świat. Odpowiedzią na totalitaryzmy byli męczennicy. Wszędzie ratowali i ratują naszą cywilizację świadkowie i męczennicy. Na naszych oczach widzimy dojrzewanie nowych świadków. Kogo uznałby Ksiądz Arcybiskup za świadka dziś? Obrońców życia i całe rzesze ludzi świeckich. Nie zgadzam się z opinią, że laikat chrześcijański to uśpiony olbrzym, on jest bardzo żywy, a ponieważ jest też mocny, nie musi głośno krzyczeć, a stawia pewne kroki angażując się w ochronę życia, liczne inicjatywy i marsze. Gdy 26 lat temu wróciłem z Rzymu do Polski, na katechezie szkolnej na blisko 30 osób tylko jedna miała świadomość, że aborcja to zabójstwo i przekroczenie prawa Bożego, reszta uważała, że wszystko jest w porządku. Dziś już ponad 70 proc. ankietowanych sprzeciwia się aborcji i jest to efekt pracy duszpasterzy, ale przede wszystkim świeckich, bez których nie byłaby możliwa taka zmiana mentalności. To wielki sukces obrońców życia, którzy potrafili zebrać 600 tys. podpisów przeciw aborcji eugenicznej. Naturalnie, towarzyszyły temu dokumenty Episkopatu broniące życia, ale było to jedynie zapalone światełko, które podejmowali świeccy. Współpracując ze świeckimi księża i biskupi doprowadzają do rozświetlenia wielu mrocznych obszarów. Inną grupą świadków są członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, Akcji Katolickiej, na naszych oczach zrodził się ruch Wiara i Światło, który stawia w centrum człowieka cierpiącego, niepełnosprawnego, także intelektualnie. Oni ratują cywilizację chrześcijańską czynem, świadectwem, poruszeniem myśli. Napełnia mnie natomiast wielkim niepokojem fakt, że Polska wymiera i to też tendencja, która dramatycznie nasiliła się w tej dekadzie. Jaką strategię powinien obrać Kościół wobec tego faktu? Trzeba tworzyć pozytywną atmosferę wokół macierzyństwa, ojcostwa i kolejnego dziecka. Zapaść demograficzna nie jest winą cd. na str. 8

3 Rodziny polskie rodzinom ukraińskim Pod tym hasłem Caritas Polska rozpoczęła 7 marca akcję wysyłania paczek na Ukrainę. Dzięki współpracy z Pocztą Polską, wszystkie paczki do 20 kg, nawet jeśli będą ich tysiące zwolnione są z opłat do końca marca. Należy jedynie na opakowaniu umieścić dopisek dla Ukrainy. Od 19 lutego do 6 marca Caritas Polska zebrała na pomoc dla Ukrainy 1 mln 300 tys. zł. Podczas konferencji prasowej w Warszawie łaciński metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki dziękował Polakom za to, że w tych trudnych czasach są razem z Ukraińcami. Choć suwerenność i pokój na Ukrainie są zagrożone, ufamy w zwycięstwo dobra powiedział. ŚDM: Kraków lipca 2016 Z kolei ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa relacjonował, że sytuacja materialna staje się z każdym dniem coraz trudniejsza, dlatego że spowolniła gospodarka, wzrosły ceny dolara i euro, przedsiębiorstwa przestały wypłacać pensje a jednocześnie wzrosły ceny produktów. Ludzie wydają już ostatnie pieniądze, a nie mają ich gdzie zarobić mówił ks. Dorosz. Caritas Spes na Ukrainie przygotuje listę rodzin potrzebujących wsparcia bądź poszkodowanych. Przekaże je następnie do Polski. Chęć uczestnictwa w akcji można zgłosić na adres Podczas konferencji zapowiedziano też, że długofalową pomocą zostanie objętych ok. 270 rodzin w Kijowie. Caritas Polska planuje ponadto stypendia dla rodzin ukraińskich potrzebujących wsparcia. Dyrektor Caritas Polska zachęcał, by nadal wspierać Ukrainę m.in. wysyłając SMS o treści POMAGAM na numer (koszt 2,46 zł z VAT). awo Se kre tarz stanu Stolicy Apostolskiej kar d. Pie tro Pa ro lin za ape lował 7 marca o po szu ki wa nie rozwią za nia kry zy su na Ukrainie na drodze negocjacji. Watykański hierarcha wy ra ził opi nię, że w spra wie kry zy su ukraiń skie go i wokół Krymu moż li wa jest współ pra ca ze stro ną pra wosław ną. Mo że my roz ma wiać ze sobą także o tym stwierdził. dk Światowy Dzień Młodzieży 2016 odbędzie się w Krakowie lipca poinformował oficjalnie kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski ujawnił też, że Papieskiej Radzie ds. Świeckich zaproponowano, aby miejscem spotkań młodzieży z papieżem Franciszkiem były krakowskie Błonia. Na korzyść tej lokalizacji przemawiają m.in. pieniądze przygotowanie do spotkania Błoni będzie kosztowało mniej niż przygotowanie jakiegoś innego, nowego miejsca. Kard. Dziwisz ogłosił, że innym celem pielgrzymek młodzieży będą z pewnością Łagiewniki sanktuaria Bożego Miłosierdzia i Jana Pawła II. Polskie diecezje szacują w tej chwili, ilu uczestników Światowego Dnia Młodzieży będą mogły przyjąć na tydzień przed wydarzeniami w Krakowie. Niektóre kraje już rezerwują miejsca. W samym Krakowie zgłoszonych jest już 185 grup z USA. Pobyt w Zakopanem planują Austriacy. Do Polski chce przyjechać także 50 tysięcy Włochów z neokatechumenatu. Duże zainteresowanie jest także w Ameryce Łacińskiej wyliczał metropolita krakowski. W czasie konferencji prasowej zorganizowanej 7 marca bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego krakowskiego ŚDM przekazał informacje o rozpoczętych już inicjatywach przygotowujących święto młodzieży w 2016 r. Krzyż Światowego Dnia Młodzieży (wraz z towarzyszącą mu ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani) zostanie przekazany młodzieży polskiej przez brazylijskich rówieśników w Niedzielę Palmową 13 kwietnia br. w Rzymie, podczas Mszy św., której przewodniczyć będzie papież Franciszek. Uda się tam ponad stuosobowa delegacja po 2 osoby z każdej polskiej diecezji oraz większa delegacja z archidiecezji poznańskiej, która przejmie krzyż jako pierwsza. Następnie trasa pielgrzymowania symboli ŚDM prowadzić będzie przez diecezje: kaliską, włocławską, legnicką, warszawsko-praską i siedlecką, po czym przez pół roku będą one w Białorusi, Ukrainie i Krajach Bałtyckich. Po powrocie do Polski w grudniu 2014 r. krzyż i ikona odwiedzą pozostałe polskie diecezje, aby w końcu dotrzeć do Krakowa. 13 kwietnia 2014 r. rozpocznie się także duchowe przygotowanie do ŚDM. Krakowski Komitet organizacyjny przygotował program Być to znaczy więcej niż mieć. Jego schemat jest oparty na życiu świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II. Bp Muskus wspomniał także o akcji Bilet dla brata, czyli dziele pomocy młodym z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia oraz modlitewnej inicjatywie na Wielki Post P2P, w której młodzież modli się na Koronce do Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych przez papieża w orędziu na ŚDM Przed 13 kwietnia w Rzymie odbywać się będzie międzynarodowe sympozjum dotyczące ŚDM. Wówczas zostanie podsumowane ubiegłoroczne spotkanie w Rio de Janeiro, a także przedstawiony szkic programu krakowskiego wydarzenia. Bp Muskus przypomniał, że odbyły się już trzy robocze spotkania z władzami samorządowymi. Ostatnie z nich zorganizowano 6 marca u wojewody małopolskiego z udziałem wszystkich służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo podczas ŚDM. Są już prowadzone przygotowania do organizacji miejsc celebr z papieżem mówił koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego. pra WYDARZENIA 3

4 Rodzina w Europie Środkowo-Wschodniej w Warszawie odbyło się spotkanie biskupów z regionu WYDARZENIA 4 Rodzina i małżeństwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie różnią się wiele od tych, z jakimi mają do czynienia Europejczycy na Zachodzie. Odznaczają się jednak pewną specyfiką, wynikającą przede wszystkim z komunistycznej przeszłości tego regionu mówili przewodniczący episkopatów z Polski, Chorwacji, Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier, którzy 5-7 marca wzięli udział w spotkaniu poświęconym rodzinie jako wyzwaniu dla Kościoła w perspektywie duszpasterskiej i w kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów na ten temat. Było to czwarte spotkanie przewodniczących krajowych konferencji biskupich z tej części naszego kontynentu, zorganizowane przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Poprzednie odbyły się w Budapeszcie, Zagrzebiu i Pradze. Tym razem gospodarzem wydarzenia był przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący CCEE abp Józef Michalik. Pierwszego dnia mówiono o wyzwaniach duszpasterstwa rodzin w 22 lata po upadku komunizmu. W drugim o miejscu Kościoła w społeczeństwach tego regionu oraz o duchowieństwie i parafii jako wspólnocie ewangelizacyjnej w służbie rodziny. Abp Michalik: rodzina miejscem, w którym wyrośliśmy Referat wprowadzający, zatytułowany Rodzina aspekty duszpasterskie wygłosił metropolita przemyski. Zwrócił uwagę, że przede wszystkim jest ona miejscem, w którym wyrośliśmy. Są to bliscy ludzie, którzy stali się drogowskazami albo przestrogą na całe nasze życie mówił. Zauważył, że zmiany społeczne, demograficzne i kulturowe ostatniego dwudziestolecia wpłynęły na myślenie i postępowanie przeciętnego obywatela. Kościół nie pozostał ich biernym obserwatorem i podjął zwłaszcza świeccy wiele inicjatyw, tworząc ruchy i stowarzyszenia publiczne, reagujące na zagrożenia, jakie niosą dzieciom rosnąca agresja i pornografia, a także broniące życia. Zorganizowały one w ostatnich latach wiele manifestacji i dwukrotnie zebrały tys. podpisów przeciw zabijaniu dzieci niepełnosprawnych. Znacząco wzrosła też liczba przeciwników aborcji z 36,7 proc. w 1991 roku do 64,6 proc. w 2012 i do 71,6 w Arcybiskup zaznaczył, że według danych oficjalnych w Polsce jest 6,1 miliona rodzin i dodał, że większość Polaków, mimo postępów laicyzacji i wyraźnego spadku praktyk religijnych w ostatnich latach, nadal przyznaje się do wiary katolickiej i do przekonań prawicowych. Jednocześnie mimo wyraźnego spadku liczby aborcji (w ostatnich latach w Polsce nie przekraczała ona 700 rocznie), przyrost naturalny w kraju jest bardzo niski i obecnie wynosi 1,2. Wzrasta przy tym liczba rozbitych małżeństw (do ok. 30 proc.), chociaż od 20 lat liczba tych, którzy nie akceptują rozwodu, utrzymuje się na tym samym poziomie (43 proc.). Równocześnie odsetek niegodzących się na eutanazję spadł z 63,1 proc. w 1991 do nieco ponad 46 proc. w Te dane statystyczne w pewnym stopniu ujawniają nacisk mediów, mody i propagandy, ale też brak dynamiki duszpasterskiej stwierdził hierarcha. Podkreślił, że rodzina pozostaje najważniejsza w hierarchii wartości Polaków. W 1991 doceniało ją 45,9 proc., zaś w 2012 aż 74,2 proc. uczestników sondaży. Abp Michalik przypomniał, że Konstytucja RP za rodzinę uznaje związek kobiety i mężczyzny, a rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, mogą się więc przeciwstawiać próbom unowocześnienia wychowania w duchu liberalizmu moralnego. Polityka państwa zdaniem przewodniczącego polskiego episkopatu pozostawia w tej dziedzinie wiele do życzenia. W Europie Polska jest na 13. miejscu (spośród 33 państw), gdy chodzi o regulacje prawne dotyczące rodziny i na ostatnim pod względem finansowej i ekonomicznej pomocy dla rodzin. Najważniejszą jednak przyczyną ciężkiego kryzysu demograficznego w Polsce są moda na odkładanie rodziny na później i wygoda społeczeństwa konsumpcyjnego, które nie uczy wrażliwości na wyższe wartości, wspierając egoizm podkreślił abp Michalik. Poinformował, że w łonie KEP działa Rada do spraw Rodziny, wspierana przez Zespół do spraw Bioetyki, w terenie zaś pracują kurialne referaty lub wydziały ds. rodzin. Od wielu lat prowadzone są w diecezjach kursy dla parafialnych doradczyń życia rodzinnego, a narzeczonych obowiązuje 6-miesięczne przygotowanie do małżeństwa. W każdej diecezji funkcjonują Domy Samotnej Matki dla kobiet w trudnym okresie ich życia. W dużych miastach istnieją tzw. okna życia, prowadzone głównie przez siostry zakonne. Dużą rolę formacyjną odgrywają ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia katolików świeckich. Także w programie katechetycznym dla szkół średnich wiele uwagi poświęca się przygotowaniu do życia rodzinnego. Wydaje się natomiast, że nie do końca wykorzystuje się doświadczenie dziadków dodał abp Michalik. Kard. Nycz: szukajmy tych, których nie ma w Kościele O szeroko pojętym duszpasterstwie rodzin, w tym także osób rozwiedzionych, żyjących samotnie i w nowych związkach cywilnych bądź nieformalnych, ale pragnących zachować więzi z Kościołem, mówił kard. Kazimierz Nycz. W rozmowie z KAI podkreślił, że w oparciu o adhortację apostolską

5 Jana Pawła II Familiaris consortio należy zastanowić się, co można zrobić w Kościele dla ludzi, których małżeństwo się rozpadło. To, że nie mogą oni korzystać z sakramentów pokuty i pojednania oraz eucharystii, nie znaczy, że Kościół nie ma dla nich innych duszpasterskich propozycji powiedział metropolita warszawski. Powołując się na badania socjologiczne w Polsce i kilku innych krajach regionu, wskazał, że młodzi ludzie uczęszczający na naukę religii w szkole często nie chodzą do kościoła, a ich rodziny nie praktykują. Są oni dla nas wielkim wyzwaniem oraz zadaniem misyjnym i ewangelizacyjnym podkreślił hierarcha. Przypomniał, że ponieważ w czasach komunistycznych aborcja była dopuszczalna prawie bez ograniczeń, zniszczona została świadomość, jakim ona jest złem. Mimo to w ostatnim dwudziestoleciu w krajach naszego regionu nastąpił duży postęp. Z kilku do kilkudziesięciu procent wzrosła świadomość, że jest to zło i pojawiło się prawo antyaborcyjne, choć nigdzie nie jest ono doskonałe powiedział kard. Nycz. Po 24 latach nadal widać problemy, jakie system komunistyczny pozostawił zarówno w stosunkach państwo-kościół, jak i w wielu sprawach społecznych, np. duszpasterstwie rodzin, katechezie w szkołach. Trzeba o tym rozmawiać nie tylko na poziomie CCEE, ale też w węższym gronie biskupów państw Europu Środkowo-Wschodniej. Lepiej rozumiemy nasze problemy, które na przykład dla ludzi Europy Zachodniej nie do końca są zrozumiałe podkreślił kardynał Nycz. Jak jest gdzie indziej O sprawach rodziny w swoich krajach opowiedzieli KAI przewodniczący poszczególnych episkopatów. Metropolita wileński abp Gintaras Grušas zauważył, że rodziny trzeba nie tylko bronić, ale także wspierać. Podkreślił, że problemy rodzin w całym regionie są bardzo podobne: liczna migracja, duża liczba rozwodów, wolne związki, zmiany prawne, które zagrażają małżeństwu i rodzinie... Na Litwie w każdej diecezji i w każdym dekanacie, a czasem także w parafiach działają ośrodki rodzinne. Wspierają one rodziny np. przez dobre przygotowanie do małżeństwa, zmierzające do tego, aby ci, którzy je zawierają, opierali swe życie na modlitwie i udziale w życiu wspólnoty Kościoła. Istnieją też różne grupy modlitewne, wspólnoty, ruchy rodzinne, zarówno międzynarodowe jak i lokalne. Również metropolita praski kard. Dominik Duka OP mówił o negatywnych skutkach tzw. rewolucji seksualnej dla życia rodzinnego w Czechach. Podkreślił wielkie zaangażowanie Kościoła w tworzenie ośrodków pomocy dla rodziny i domów samotnej matki. Wskazał na konieczność upowszechnienia nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Sądzę, że zarówno w Europie Zachodniej jak i w krajach zdominowanych niegdyś przez komunistów jesteśmy świadkami sytuacji, w której walka z Kościołem i wartościami chrześcijańskimi odbywa się już nie na polu ideologicznym i naukowym, ale nabrała charakteru tzw. rewolucji seksualnej powiedział kardynał-dominikanin. Według niego nie chodzi tu o rozwój, lecz o regres człowieka, pomijanie prawdy o tym, że jest on osobą refleksyjną, tęskniącą za miłością prawdziwą, bezinteresowną, na całe życie. Mówiąc o lekkim wzroście liczby ludności w jego kraju, zauważył, że dotyczy to miejsc o większej religijności. Poza tym w Czechach jest co najmniej 300 tys. imigrantów zarówno legalnych, jak i nielegalnych. Rozrodczość jest nieco wyższa niż w Polsce, ale nie na tym poziomie, żeby możliwa była zastępowalność pokoleń dodał przewodniczący episkopatu Czech. Na koniec zaznaczył, że po upadku reżimu komunistycznego, za pontyfikatu Jana Pawła II wielką rzeczą było stworzenie w poszczególnych diecezjach ośrodków na rzecz rodziny. Władze powołały też Państwowy Komitet ds. Rodziny. Istnieje współpraca w zakresie przygotowania młodego pokolenia do życia rodzinnego także podczas lekcji szkolnych. Ponadto Caritas zorganizowała domy samotnej matki. Zdaniem kardynała konieczna jest dobra współpraca Kościoła i państwa. Usunąć trzeba takie nonsensy prawne, jak ten, że na większą pomoc finansową mogą liczyć matki samotnie wychowujące dzieci niż normalna rodzina. Kard. Erdő: to była inicjatywa kard. Glempa Podsumowując dwudniowe obrady na konferencji prasowej przewodniczący CCEE, prymas Węgier kard. Péter Erdő przypomniał, że inicjatorem spotkania głów episkopatów z Europy Środkowej i Wschodniej był prymas Polski kard. Józef Glemp. Gdy mówi się o kryzysie rodziny zauważył kard. Erdő najczęściej wymienia się trudności finansowe, tymczasem istotną rolę odgrywają tu również moda i wygodnictwo współczesnych ludzi (zwłaszcza młodych), upowszechnianie się postaw egoistycznych, niesprzyjających zawieraniu małżeństw i zakładaniu rodzin. Przewodniczący CCEE ubolewał, że zanika też poczucia piękna macierzyństwa i ojcostwa. Zwrócił jednocześnie uwagę na szerzące się w wielu krajach zjawisko spalania zmarłych krewnych i trzymania później ich prochów domu lub rozsypywania ich w jakimś miejscu. Nie towarzyszy temu na ogół żaden obrzęd religijny czy świecki, co świadczy zdaniem prymasa Węgier o zanikającym szacunku do życia i niechęci do oficjalnych ceremonii. Abp Michalik wyraził umiarkowany optymizm, gdy chodzi o przyszłość rodziny i małżeństwa w Polsce, mimo wielu różnorodnych zagrożeń, jakie na nie czyhają. Opierając się na własnych spostrzeżeniach, jak i na wynikach różnych badań, zwrócił uwagę na rosnącą liczbę ludzi uważających aborcję za wielkie zło i organizowane w całym kraju marsze dla życia. Za jedną z głównych przyczyn kryzysu, objawiającego się rosnącą liczbą związków nieformalnych, rozwodów i rozbitych małżeństw, wskazał załamanie się chrześcijańskiej wizji miłości, która często okazuje się dzisiaj uczuciem nietrwałym i niedojrzałym. W praktyce okazuje się bowiem, że u wielu osób wiara jest słaba, rutynowa i w zderzeniu z poważnymi problemami życiowymi nie daje ludziom właściwego oparcia. tom, pb, st, kg WYDARZENIA 5

6 Abp. Migliore spotkał się z przedstawicielkami Kongresu Kobiet Nuncjatura Apostolska w Warszawie przekazała KAI szczegółową informację o spotkaniu abp. Celestino Migliore z przedstawicielkami Kongresu Kobiet. Miało ono miejsce 4 marca i było odpowiedzią na list, jaki członkinie Kongresu skierowały do papieża Franciszka. Podczas spotkania w Warszawie reprezentowały je: przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Henryka Bochniarz oraz prezeska Stowarzyszenia Dorota Warakomska. Oto informacja nuncjatury: Papież Franciszek, wychodząc naprzeciw prośbie Kongresu Kobiet o możliwość rozmowy, poprosił swojego przedstawiciela w Polsce o spotkanie z Paniami, które sygnowały list. W odpowiedzi na list otwarty Kongresu, nuncjusz apostolski starał się odnieść do całości problematyki gender, przedstawić również stanowisko Kościoła oraz wspólnie z rozmówczyniami zobaczyć, co można zrobić w celu uniknięcia niepotrzebnych emocji i uczynienia czegoś pozytywnego w tym zakresie. Nuncjusz rozpoczął spotkanie od pytania, jakie są zdaniem rozmówczyń najważniejsze wyzwania, napotykane przez nie w podejmowaniu spraw kobiet. Przypomniał też niektóre inicjatywy podejmowane przez środowiska kościelne, zmierzające do znalezienia dobrych rozwiązań. Podkreślił również, że większość społeczeństwa nie uświadamia sobie społecznego i antropologicznego wymiaru kwestii gender; dlatego też, jeśli publiczna debata nie ukazuje jej genezy, celów i strategii, a opiera się z jednej strony na oskarżaniu osób przeciwnych gender o obskurantyzm, o sprzyjanie poniżaniu, dyskryminowaniu i prześladowaniu kobiet, a z drugiej mówi o epokowych zagrożeniach antropologicznych, kulturowych i społecznych, powodowanych przez kategorię gender, to szerokie kręgi społeczne nie będą w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę w tej debacie chodzi. A gdy nie ma przejrzystości, łatwo rodzą się lęki i dezorientacja, które nie sprzyjają rozwiązywaniu problemu. W szczególności nuncjusz zauważył, że często przedstawia się kwestię gender jako skuteczny środek wychowawczy do przezwyciężenia i wyeliminowania prób stygmatyzowania osób o odmiennej orientacji seksualnej. Jednak według ekspertów, psychologów i psychoterapeutów, program edukacyjny, który jest ukierunkowany na nieuzwględnianie różnic występujących między kobietą i mężczyzną, prowadzi do budowania przez dzieci i młodzież tożsamości kruchej, słabej, niepewnej siebie, która później wcale nie pomaga w przezwyciężaniu przejawów przemocy ze strony innych czy wykluczenia społecznego. Mówiąc o gender, jako o środku edukacyjnym, nuncjusz zauważył, że nie chodzi tu o wygranie konkursu na najlepsze pomoce szkolne, ale o wybieranie w edukacji tych metod, które służą integralnemu rozwojowi osoby, a przez to przyczyniają się do formowania zdrowego i przyjaznego społeczeństwa. mp Kongres Kobiet wystosował do papieża list po grudniowym dokumencie Episkopatu o gender oraz wypowiedziach na ten temat poszczególnych biskupów. Sygnatariuszki pisma stwierdziły, że niektórzy hierarchowie skupili się na relatywizowaniu osiągnięć kobiet walczących o równe prawa, wyszydzaniu konstytucyjnych uprawnień kobiet do równego traktowania (...). Na koniec zwróciły się do papieża: prosimy Cię, Jego Świątobliwość, o możliwość rozmowy: co robić by zahamować falę nienawiści wobec zwolenników i zwolenniczek równości i sprawiedliwości w Polsce? Co powinni robić wierzący i niewierzący, by przepiękna, nasycona duchem ewangelicznej miłości, otwartości, odnowy i pragnieniem pokoju Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudum Waszej Świątobliwości stała się realnym projektem życia naszego Kościoła i naszej wspólnoty? List Kongresu Kobiet podpisały m.in. prof. Małgorzata Fuszara, prof. Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka i Henryka Bochniarz. tk, awo Naczelna Rada Lekarska broni prawa do klauzuli sumienia KRAJ 6 Naczelna Rada Lekarska postanowiła zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o tzw. klauzuli sumienia, zawarte w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem NRL, ograniczenia w korzystaniu z klauzuli są niezgodne z zasadą wolności sumienia, sformułowaną w Konstytucji RP i w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Naczelna Rada Lekarska postanowiła zaskarżyć do TK art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty. Mówi on, że: Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. NRL kwestionuje m.in. zastrzeżenie sformułowane w odniesieniu do art. 30 ustawy i uważa, że ta część przepisu jest niezgodna m.in. z art. 53 Konstytucji RP zapewniającym każdemu wolność sumienia i religii oraz art. 65 dającym wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Ustawowe zastrzeżenie, zdaniem NRL, jest ponadto sprzeczne z art. 18 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowią

7 zek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego, pomimo że zwłoka w udzieleniu tego świadczenia nie spowodowałaby niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej obowiązek wskazania innego lekarza lub placówki, które wykonają żądany zabieg, także jest niezgodny z Konstytucją. Nakłada bowiem na takiego lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem ciężar zagwarantowania uzyskania tych świadczeń u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym, co czyni iluzorycznym prawo do wolności sumienia. Telewizja Polska: 9,5 mln na programy katolickie Ponadto NRL uważa za niezgodny z Konstytucją RP wskazany w ustawie obowiązek uprzedniego powiadomienia przez lekarza swojego przełożonego o tym, że odmawia wykonania świadczenia oraz odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej. To także, w opinii NRL, jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem do wolności sumienia. lk Wybór papieża, Światowe Dni Młodzieży, pogrzeb prymasa Glempa rok 2013 obfitował w wydarzenia religijne. Na realizację misji w zakresie transmitowania wydarzeń religijnych oraz cyklicznych programów katolickich Telewizja Polska przeznaczyła w tym czasie ponad 9,5 mln złotych. Redakcja katolicka TVP realizowała w 2013 roku m.in. audycje Między ziemią a niebem, Ziarno, Słowo na niedzielę, My, Wy, Oni. W emisji pojawiły się także reportaże o tematyce religijnej Telewizja transmitowała zakończenie pontyfikatu papieża Benedykta XVI i wybór Franciszka oraz uroczystości pogrzebowe kard. Józefa Glempa. W TVP można było zobaczyć relację ze Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro oraz spotkań młodzieży na polach lednickich. Budżet 9,5 milionów ujmuje samą realizację programów. Pomija wynagrodzenia etatowe oraz koszty ogólnozakładowe, takie jak pomieszczenia i sprzęt powiedział KAI rzecznik prasowy Telewizji Polskiej Jacek Rakowiecki. Dla porównania: Moda na internetowe rekolekcje transmisje Mistrzostw Europy w piłce nożnej i igrzysk olimpijskich w Londynie z 2012 roku pochłonęły 160 milionów zł. Emisja programów religijnych wynika z misji publicznej pełnionej przez Telewizję Polską. Przygotowaniem audycji o tematyce religijnej zajmuje się redakcja programów katolickich oraz redakcja ekumeniczna. Działają one na mocy porozumienia TVP z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski i Polską Rada Ekumeniczną. mip Za pomocą filmów, zdjęć, grafik i animacji przygotowywane są internetowe katechezy wielkopostne najczęściej adresowane do młodzieży, ale dostępne dla wszystkich internautów. Rekolekcje internetowe są multimedialne, mają ciekawą formę. Oto wykaz najciekawszych ofert rekolekcyjnych dostępnych w sieci: Ja jestem, nie bój się żyć rozważania internetowo-radiowe przygotowane przez Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej w Gdyni. Obok nagrań dostępnych w niektórych rozgłośniach radiowych i na stronie organizatorzy proponują podjęcie osobistej medytacji; Oto człowiek rekolekcje prowadzone przez dominikanina o. Adama Szustaka. Pretekstem do rozważań wielkopostnych jest tu wędrówka po ogrodach, placach i ulicach Jerozolimy. Do udziału w rekolekcjach portalu Stacja7.pl zgłosiło się już ponad 21 tys. internautów; Powrót do ciemnych nocy Nikodema rozważania wielkopostne ks. Michała Olszewskiego SCJ, oparte na ewangelicznej historii spotkania Nikodema z Jezusem. Dostęp do katechez jest możliwy poprzez sercański portal ewangelizacyjny profeto.pl; Twoje Miłosierdzie cykl rozważań franciszkańskich o Bożym Miłosierdziu prowadzony przez zakonników pracujących na Litwie. Zamieszczane w internecie filmy poprowadzą uczestników przez życie św. s. Faustyny i ks. Michał Sopoćki. Rekolekcje dostępne są na platformie Franciszkanie.TV; Wielki Post z Ojcami Pustyni rekolekcyjna propozycja tynieckich benedyktynów, podczas której przybliżane jest nauczanie ojców pustyni na temat pokuty, postu i jałmużny. Materiały dostępne są na stronie benedyktyńskiego centrum duchowości ps-po.pl; Wielkopostne rekolekcje o powołaniu cykl konferencji powołaniowych przygotowywany przez kleryków sosnowieckiego seminarium duchownego. Przez sześć tygodni Wielkiego Postu na stronach diecezji sosnowieckiej publikowane będą rozważania służące nawróceniu i rozeznawaniu powołania. mip Centrum Ochrony Dziecka powstało przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Decyzję w tej sprawie podjął na posiedzeniu 4 marca rektor i Senat tej uczelni. Instytucja, którą pokieruje o. Adam Żak, kształcić będzie m.in. na studiach podyplomowych kadry, opracuje programy prewencji nadużyć seksualnych i wzory dobrych praktyk. Wniesie też swój wkład w pomoc specjalistyczną dla pokrzywdzonych. Kościół musi chronić najsłabszych, mamy nadzieję, że uda się nam przyczynić do tego podkreśla koordynator Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. awo KRAJ 7

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Mało nas, coraz mniej

Mało nas, coraz mniej Polsce wciąż brakuje pomysłu na politykę prorodzinną Mało nas, coraz mniej Tomaz Gołąb Fot. Tomasz Gołąb Fot. Artur Stelmasiak Co ósma rodzina w Polsce żyje na granicy minimum egzystencji. Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 listopada 16 grudnia 2013 nr 22 (194) Wróżenie z fusów Prezydentowi Janukowyczowi udało się to, czego od wielu lat nie

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo