ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO Spółka z o. o. ul. Chemików Płock AB 835 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: A/13 C/9/22/P C/9 G/9/P G/9 M/13 N/9/22/P N/9 Badania akustyczne i hałasu maszyny Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gazów odlotowych, gazów składowiskowych, powietrza, wody do spożycia Badania chemiczne odpadów, osadów ściekowych Badania dotyczące inżynierii środowiska i pobieranie próbek gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, oświetlenie, gazy odlotowe Badania inne urządzeń odpylających Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, gazów odlotowych, gazów składowiskowych, powietrza, wody do spożycia Badania właściwości fizycznych odpadów, osadów ściekowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 835 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 1/28

2 Wody powierzchniowe Wody podziemne Ścieki Woda, Ścieki Woda Gleba Gazy odlotowe E) Dział Monitoringu Środowiska ul. Chemików 7, Płock Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 2,0 12,00 Metoda potencjometryczna Temperatura (0 30) ºC Metoda bezpośrednia Przewodność elektryczna właściwa 20 µs/cm 19,99 ms/cm Metoda konduktometryczna Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 2,00 12,00 Metoda potencjometryczna Zawartość suchej masy gleby (20 100)% Metoda wagowa Zawartość wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego Emisja związków organicznych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzania Prędkość (0,6 25) m/s Metoda anemometryczna PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-ISO :1997 PN-90/C Procedura Badawcza PB-058 wydanie 05 z dn PN-EN 27888:1999 PN-ISO :2007 PN-ISO 10390:1997 PN-ISO 11465:1999 PN-ISO 11465:1999 PN-Z :1999 PN-Z :1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 2/28

3 Gazy odlotowe E) Gazy odlotowe Gazy procesowe Stężenie tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenu CO (5 5000) mg/m 3 NO (6 200) mg/m 3 NO2 (9 205)mg/m 3 SO2 (9 2860)mg/m 3 CO2 (0,1 20,00) % Metoda NDIR O2 (0,1 20,95) % Metoda elektrochemiczna NOx (9 515) mg/m 3 Emisja CO, NO i NO2 (w przeliczeniu na NO2), SO2 Stężenie siarkowodoru, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenu H2S (14 200) mg/m 3 CO ( ) mg/m 3 NO (8 200) mg/m 3 NO2 (11 205) mg/m 3 SO2 ( ) mg/m 3 O2 (0,1 20,95) % Metoda elektrochemiczna Pobieranie próbek do badań zanieczyszczeń Metoda aspiracyjna z zastosowaniem poborników gazowych E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-ISO 10396:2001 Procedura Badawcza PB-059 wydanie 05 z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 3/28

4 Wody podziemne Woda do picia Ścieki Gleba, ziemia Woda, ścieki, odpady (wyciągi wodne) Woda, ścieki Dział Analiz Laboratoryjnych ul. Toruńska 248, Włocławek Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych ph 2-12 Metoda potencjometryczna Mętność (0,5-50) NTU Metoda nefelometryczna Zawiesiny ogólne (3,1-5000) mg/l Metoda wagowa Sucha pozostałość ( ) mg/l Metoda wagowa Temperatura (2-50) 0 C Metoda bezpośrednia Przewodność elektryczna właściwa ( ) ms/m Metoda konduktometryczna Stężenie azotynów (0,05 33) mg/l Stężenie azotu azotynowego Stężenie azotynów (0,05 20) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie azotu azotynowego Stężenie azotanów (0, ) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie azotu azotanowego Stężenie azotanów (0, ) mg/l Stężenie azotu azotanowego Stężenie azotu Kjeldahla (3,4-1000) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie azotu ogólnego PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-ISO :2003 PN-ISO :1997 PN-ISO :2007 PN-R-04031:1997 PN-ISO :2009 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Procedura Badawcza PB-016 Procedura Badawcza PB-002 PN-EN 27888:1999 PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-82/C-04576/08. PN-EN 25663:2001 z wyłączeniem pkt Procedura Badawcza PB-004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 4/28

5 Woda, ścieki Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie jonu amonowego, amoniaku Stężenie azotu amonowego (0,05 5,0) mg/l Stężenie jonu amonowego, amoniaku Stężenie fosforu ogólnego (0,016 32) mg/l Stężenie fosforanów (0,05 100) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie fosforu Stężenie żelaza (0,03 10) mg/l Stężenie manganu (0,03 4) mg/l Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym ( ) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,5 6) mg/l O2 Metoda miareczkowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (3 6000) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,2 10) mg/l Metoda miareczkowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu- ChZT (8,8 3000) mg/l O2 Metoda miareczkowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu- ChZT ( ) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie siarczanów (0, ) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie chlorków (0,1 5000) mg/l Metoda chromatografii jonowej PN-ISO 5664:2002 PN-ISO :2002 PN-EN ISO 6878+Ap1:2010+Ap2:2010 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-ISO 6332:2001 PN-92/C-04590/03 Procedura Badawcza PB-005 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 25813:1997 Procedura Badawcza PB-001 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 5/28

6 Woda, ścieki Stężenie siarczanów PN-ISO 9280:2002 ( ) mg/l Metoda wagowa Stężenie chlorków PN-ISO 9297:1994 ( ) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie węglowodorów PN-EN ISO :2003 ropopochodnych (0,10-100) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC- FID) Stężenie chlorku winylu Procedura Badawcza PB-011 (0,1 1,0) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie chlorowcowych pochodnych PN-EN ISO 10301:2002 węglowodorów 1,2-dichloroetan (0,001 0,1) mg/l tetrachlorometan (0,0005 0,1) mg/l tetrachloroetylen (0,001 0,1) mg/l trichloroetylen (0,001 0,1) mg/l trichlorometan (0,001 0,1) mg/l heksachlorobutadien (0,0001 0,01) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chlorowcowych pochodnych PN-EN ISO 15680:2008 węglowodorów 1,2-dichloroetan (0,1 20) mg/l tetrachlorometan (0,1 20) mg/l tetrachloroetylen (0,1 20) mg/l trichloroetylen (0,1 20) mg/l trichlorometan (0,1 20) mg/l 1,1,2-trichloroetan (0,1 10) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowojonizacyjną (GC-FID) Stężenie ogólnego węgla organicznego PN-EN 1484:1999 (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) (2 1000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni Stężenie stałych związków PN-EN 15216:2010 rozpuszczonych (TDS) ( ) mg/l Metoda wagowa Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 6/28

7 Woda, ścieki Stężenie heksachlorobenzenu PN-EN ISO 6468:2002 (0,01 0,1) g/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie chloru ogólnego (całkowitego) PN-EN-ISO :2011 (0,2-5) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie węglowodorów PN-EN ISO 15680:2008 aromatycznych benzen (0, ) mg/l toluen (0, ) mg/l etylobenzen (0, ) mg/l o-ksylen (0, ) mg/l (m+p)-ksylen (0, ) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC- FID) BTX (benzen, toluen, ksyleny) BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) Stężenie węglowodorów PN-ISO :2002 aromatycznych benzen (0, ) mg/l toluen (0, ) mg/l etylobenzen (0, ) mg/l styren (0, ) mg/l o-ksylen (0, ) mg/l (m+p)-ksylen (0, ) mg/l Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowojonizacyjną (HS-GC-FID) Suma węglowodorów aromatycznych Stężenie chromu (Cr 6+ ) PN-77/C-04604/08 (0,01-0,15) mg/l Stężenie fenolu (indeks fenolowy) PN-ISO 6439:1994 (0,05 5,0) mg/l Stężenie fluorków PN-78/C-04588/03 (0, ) mg/l Metoda potencjometryczna Stężenie fluorków PN-EN ISO :2009+AC:2012 (0,05 100) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie cyjanków ogólnych, wolnych Procedura Badawcza PB-039 i związanych (0,01 0,30) mg/l Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 7/28

8 Woda, ścieki Stężenie pierwiastków kadm (0,002 10) mg/l chrom ogólny (0,002 10) mg/l miedź (0,002 10) mg/l nikiel (0,005 10) mg/l ołów (0,01 50) mg/l cynk (0,005 50) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie talu (0,02 1) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie pierwiastków kobalt (0,005 10) mg/l żelazo (0,02 50) mg/l mangan (0,002 50) mg/l wanad (0,02 10) mg/l bar (0,002 10) mg/l bor (0,01 1,0) mg/l sód (0,5 2000) mg/l molibden (0,008 10) mg/l wapń (0,2 1000) mg/l magnez (0,1 1000) mg/l potas (0,1 1000) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie Stężenie pierwiastków arsen (0,02 1) mg/l antymon (0,02 1) mg/l selen (0,01 1) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Stężenie rtęci (0,001 0,5) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Stężenie rtęci (0,0002 0,07) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-029 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 1483:2007 p.5 z wyłączeniem punktu 5.4 PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-054 wydanie 02 z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 8/28

9 Woda, ścieki Gleby Osady ściekowe Odpady Oleje przemysłowe Steżenie węglowodorów C6-C12 (0,5-1000) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Steżenie węglowodorów C12-C35 (0,5 5000) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Suma węglowodorów C6-C35 Sucha masa (10,0 999) g/kg (1,0 99,0) % Metoda wagowa Sucha masa (10,0 999) g/kg (1,0 99,0) % Zawartość wody (1,0 99,0) % Metoda wagowa Sucha masa (10,0 999) g/kg (1,0 99,0) % Zawartość wody (1,0 99,0) % Metoda wagowa Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) Aroclor 1242 (5 500) mg/kg Aroclor 1254 (5 500) mg/kg Aroclor 1260 (5 500) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) PN-C-04634:1994 PN-ISO 11465:1999 PN-EN 12880:2004 PN-EN 14346:2011 Procedura Badawcza PB-014 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 9/28

10 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Stężenie związków organicznych chlorek winylu (0,05-250) g w próbce 1,2-dichloroetan (0,1-250) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie trichlorometanu (1-250) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie sumy węglowodorów aromatycznych: benzen,etylobenzen, styren, toluen, o-ksylen, (m+p)ksyleny Stężenie związków organicznych węglowodory alifatyczne C5 C12 ( ) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie metanolu (5,0-100) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie etanolu (1,0-5000) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 10/28

11 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie związków organicznych aceton ( ) g w próbce o-ksylen ( ) g w próbce (m+p)-ksylen ( ) g w próbce toluen ( ) g w próbce alkohol butylowy ( ) g w próbce octan etylu ( ) g w próbce octan butylu ( ) g w próbce styren ( ) g w próbce metyloetyloketon ( ) g w próbce octan winylu ( ) g w próbce octan metylu ( ) g w próbce izopropanol ( ) g w próbce etylobenzen ( ) g w próbce cykloheksanon ( ) g w próbce benzen ( ) g w próbce (o+m+p)-ksylen ( ) g w próbce tetrachloroetylen ( ) g w próbce ftalan dwubutylu ( ) g w próbce ftalan dwuetyloheksylu ( ) g w próbce bromometan ( ) g w próbce dichlorometan ( ) g w próbce 1,2,3 trimetylobenzen ( ) g w próbce 1,2,4 trimetylobenzen ( ) g w próbce 1,3,5 trimetylobenzen ( ) g w próbce suma trimetylobenzenów ( ) g w próbce izobutanol (1 500) g w próbce trichloroeten (1 500) g w próbce 1,1 dichloroeten (1 500) g w próbce 1,2 dichloroeten (1 500) g w próbce 1,1,2 trichloroeten ( ) g w próbce tetrachlorometan ( ) g w próbce Stężenie dichlorometanu (1,0-2500) g w próbce Stężenie sumy trimetylobenzenów Stężenie metanolu (5,0-100) g w próbce PN-EN 13649:2005 Procedura Badawcza PB-047 Procedura Badawcza PB-048 Procedura Badawcza PB-040 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 11/28

12 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie związków organicznych aceton (1, ) g w próbce benzen (1, ) g w próbce butan-2-on (1, ) g w próbce butan-1-ol (1, ) g w próbce cykloheksanon (1, ) g w próbce etylobenzen (1, ) g w próbce propan-2-ol (1, ) g w próbce ksylen mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-) (1, ) g w próbce octan butylu (1, ) g w próbce octan etylu (1, ) g w próbce octan metylu (1, ) g w próbce octan winylu (1, ) g w próbce styren (1, ) g w próbce toluen (1, ) g w próbce 2 metylopropan-1-ol (1, ) µg w próbce Stężenie etanolu (1,0-5000) g w próbce Stężenie tetrachloroetylenu (1,0-3000) g w próbce Stężenie glikolu etylenowego ( ) g w próbce Stężenie ftalanu dibutylu, ftalanu bis(2- etyloheksylu) ftalan dibutylu (1,0-2000) g w próbce ftalan bis(2-etyloheksylu) (1,0-2000) g w próbce Procedura Badawcza PB-025 Procedura Badawcza PB-051 Procedura Badawcza PB-026 Procedura Badawcza PB-020 wydanie 05 z dn Procedura Badawcza PB-027 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 12/28

13 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry badawcze Stężenie bromometanu (5,0-2500) g w próbce Stężenie trichlorometanu (1,0-250) g w próbce Stężenie chlorku winylu, 1,2-dichloroetanu chlorek winylu (0,05-250) g w próbce 1,2-dichloroetan (0,1-250) g w próbce Stężenie Fe i Mn Fe (0,005-10) mg w próbce Mn (0,0025-1,5) mg w próbce Stężenie Cu, Ni, Zn miedź (0,0025-1,5) mg w próbce nikiel (0,0025-1,5) mg w próbce cynk (0,005-10) mg w próbce Stężenie ołowiu (0,0035-0,5) mg w próbce Stężenie frakcji torakalnej kwasu siarkowego (0,0026 0,10) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną Procedura Badawcza PB-034 Procedura Badawcza PB-022 wydanie 05 z dn Procedura Badawcza PB-035 Procedura Badawcza PB-019 wydanie 05 z dn Procedura Badawcza PB-041 Procedura Badawcza PB-042 Podstawy Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71) Kwas siarkowy (VI) frakcja torakalna metoda oznaczania Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 13/28

14 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających badawcze Stężenie rtęci (0,0005-0,05) mg w próbce sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Stężenie żelaza (0,001 2,5) mg w próbce Stężenie Se,Zn Se: (0,001-0,05) mg w próbce Zn: (0,0005-2,5) mg w próbce Stężenie As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V As: (0,0005-0,05) mg w próbce Cd: (0, ,5) mg w próbce Cr: (0, ,5) mg w próbce Co: (0, ,5) mg w próbce Cu: (0, ,5) mg w próbce Mn: (0, ,5) mg w próbce Ni: (0,0005-0,5) mg w próbce Pb: (0,0025-2,5) mg w próbce Sb: (0,001-0,05) mg w próbce Tl: (0,0005-0,05) mg w próbce V: (0,0025-0,05) mg w próbce Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn As (0,001 0,1) mg w próbce Cd (0,0005 1,0) mg w próbce Cr (0,0005 1,0) mg w próbce Co (0,0005 1,0) mg w próbce Cu (0,0002 1,0) mg w próbce Mn (0,0002 1,0) mg w próbce Ni (0,001 1,0) mg w próbce Pb (0,005 5,0) mg w próbce Sb (0,002 0,1) mg w próbce Tl (0,001 0,1) mg w próbce V (0,005 0,1) mg w próbce Se (0,002 0,1) mg w próbce Zn (0,0005 5,0) mg w próbce PN-EN 13211:2006 Procedura Badawcza PB-049 Procedura Badawcza PB-018 PN-EN 14385:2005 Procedura Badawcza PB-050 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 14/28

15 Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających Odpady (wyciąg wodny) Odpady (wyciąg wodny) badawcze Stężenie rtęci (0,0005 0,05) mg w próbce sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Zawartość metali bar (0,02-100) mg/kg kadm (0,02-100) mg/kg chrom (0,02-100) mg/kg miedź (0,02-100) mg/kg nikiel (0,05-100) mg/kg ołów (0,1-500) mg/kg cynk (0,05-500) mg/kg molibden (0,08-100) mg/kg Zawartość metali arsen (0,2-10) mg/kg antymon (0,2-10) mg/kg selen (0,1-10) mg/kg sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Zawartość rtęci (0,01-5,0) mg/kg sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Zawartość siarczanów ( ) mg/kg Metoda wagowa Stężenie siarczanów (0, ) mg/kg Metoda chromatografii jonowej Zawartość chlorków ( ) mg/kg Metoda miareczkowa Stężenie chlorków (0,1 5000) mg/l Metoda chromatografii jonowej Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) ( ) mg/kg Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS) ( ) mg/kg Metoda wagowa PN-EN 13211:2006 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 1483:2007 p.5 z wyłączeniem punktu 5,4 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-ISO 9280:2002 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-ISO 9297:1994 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN 1484:1999 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN 15216:2010 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 15/28

16 Odpady (wyciąg wodny) Gleby, osady ściekowe Gleby Gleby (ziemia, grunt) Stężenie fluorków (0, ) mg/kg Metoda potencjometryczna Stężenie fluorków (0,5 1000) mg/kg Metoda chromatografii jonowej Zawartość rtęci (0,01 25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość metali bar (0,5 3000) mg/kg kadm (0,5 100) mg/kg chrom (0,5 1000) mg/kg miedź (0,5 1000) mg/kg nikiel (1,0 1000) mg/kg ołów (1,0 3000) mg/kg cynk (1,0 3000) mg/kg molibden (1,0 1000) mg/kg kobalt (0,5 1000) mg/kg Zawartość arsenu (0,2 100) mg/kg sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) ph 2-12 Metoda potencjometryczna Steżenie węglowodorów C6-C12 (12, ) mg/kg Steżenie węglowodorów C12-C35 (12, ) mg/kg Suma węglowodorów C6-C35 PN-78/C-04588/03 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Procedura Badawcza PB-056 wydanie 02 z dn Procedura Badawcza PB-055 PN-ISO 10390:1997 PN-EN ISO 16703:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 16/28

17 Gleby (ziemia, grunt) Stężenie węglowodorów aromatycznych benzen (2,0-1000) mg/kg toluen (2,0-1000) mg/kg etylobenzen (2,0-1000) mg/kg styren (2,0-1000) mg/kg o-ksylen (2,0-1000) mg/kg (m+p)-ksylen (2,0-1000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) Suma węglowodorów aromatycznych Stężenie lotnych węglowodorów halogenowanych: 1,2-dichloroetan (0,05 2) mg/kg chloroform (0,05 2) mg/kg tetrachlorometan (0,05 2) mg/kg trichloroeten (0,05 2) mg/kg tetrachloroeten (0,05 2) mg/kg Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów (HS-GC-ECD) Stężenie lotnych węglowodorów halogenowanych: 1,2-dichloroetan (2,0-1000) mg/kg chloroform (2,0-1000) mg/kg tetrachlorometan (2,0-1000) mg/kg trichloroeten (2,0-1000) mg/kg tetrachloroeten (2,0-1000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) PN-ISO 22155: Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 17/28

18 Gazy odlotowe E) Zespół Monitoringu Środowiska ul. Toruńska 248, Włocławek Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu Stężenie pyłu (0,2 50) mg/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Stężenie O2, CO2, CO, SO2, NOx, O2 (0,2 25) % Metoda paramagnetyczna CO2 (0,1 20) % CO (4 6250) mg/m 3 SO2 (8 2930) mg/m 3 Metoda absorpcji w podczerwieni (NDIR) NOx (2 5130) mg/m 3 Metoda chemiluminescencyjna Emisja CO, SO2, NOx, CO2 Pobieranie próbek do oznaczania stężenia SO2 Stężenie SO2 (3 500) mg/m 3 Metoda toronowa Emisja SO2 Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzania Strumień objętości gazu - prędkość (0,6-40) m/s Metoda anemometryczna Strumień objętości gazu - prędkość (0,2 0,6) m/s Metoda termoanemometryczna Pobieranie próbek do badań stężenia PN-Z :1994 PN-EN :2007 PN-ISO 10396:2001 PN-EN 14791:2006 PN-Z :1994 Procedura Badawcza PB-046 cyjanowodoru Stężenie cyjanowodoru (0,05-10) mg/m 3 Emisja cyjanowodoru E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 18/28

19 Gazy odlotowe E) Stężenie masowe ogólnego gazowego PN-EN 12619:2013 węgla organicznego (TVOC) (2,0 1000) mg/m 3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) Emisja ogólnego węgla organicznego Pobieranie próbek do badań stężeń: As, PN-EN 14385:2005 Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, As (0,02 2) mg/m 3 Cd (0,01 20) mg/m 3 Cr (0,01 20) mg/m 3 Co (0,01 20) mg/m 3 Cu (0,004 20) mg/m 3 Mn (0,004 20) mg/m 3 Ni (0,02 20) mg/m 3 Pb (0,1 100) mg/m 3 Sb (0,04 2) mg/m 3 Tl (0,02 2) mg/m 3 V (0,1 2) mg/m 3 Emisja metali Pobieranie próbek do badań stężeń: Se, Zn Procedura Badawcza PB-018 Stężenie Se, Zn Se (0,04 2) mg/m 3 Zn (0,01 100) mg/m 3 Emisja Se i Zn Pobieranie próbek do badania stężeń związków gazowych z zastosowaniem Procedura Badawcza PB-009 worków tedlarowych Metoda izolacyjna Pobieranie próbek do badań stężenia acetaldehydu Procedura Badawcza PB-007 Stężenie i emisja acetaldehydu (10,2 2000) mg/m 3 Emisja acetaldehydu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 19/28

20 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do oznaczenia indywidualnych gazowych związków organicznych Stężenie związków organicznych aceton (0,03-830) mg/m 3 o-ksylen (0,03-830) mg/m 3 (m+p)-ksylen (0, ) mg/m 3 toluen (0,03-830) mg/m 3 alkohol butylowy (0,03-830) mg/m 3 octan etylu (0,03-830) mg/m 3 octan butylu (0,03-830) mg/m 3 styren (0,03-830) mg/m 3 metyloetyloketon (0,03-830) mg/m 3 octan winylu (0,03-830) mg/m 3 octan metylu (0,03-830) mg/m 3 izopropanol (0,03-830) mg/m 3 etylobenzen (0,03-830) mg/m 3 cykloheksanon (0,03-830) mg/m 3 benzen (0,03-830) mg/m 3 (o+m+p)-ksylen (0, ) mg/m 3 tetrachloroetylen (0, ) mg/m 3 ftalan dwubutylu (0,03-670) mg/m 3 ftalan dwuetyloheksylu (0,03-670) mg/m 3 bromometan (0,5-830) mg/m 3 dichlorometan (0,03-830) mg/m 3 1,2,3 trimetylobenzen (0,03-830) mg/m 3 1,2,4 trimetylobenzen (0,03-830) mg/m 3 1,3,5 trimetylobenzen (0,03-830) mg/m 3 suma trimetylobenzenów (0, ) mg/m 3 Izobutanol (0,03-830) mg/m 3 trichloroeten (0,03-170) mg/m 3 1,1 dichloroeten (0,03-170) mg/m 3 1,2 dichloroeten (0,03-170) mg/m 3 1,1,2 trichloroetan (0,03-170) mg/m 3 terachlorometan (0,03-170) mg/m 3 Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych Pobieranie próbek do badań stężenia Hg PN-EN 13211:2006 Stężenie Hg (0,01 1,0) mg/m 3 sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Emisja Hg Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych (alkoholi, eterów, estrów i ketonów) Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających PN-EN 13649:2005 PN-Z :1999 Emisja związków organicznych E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 20/28

21 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do badań stężenia węglowodorów alifatycznych C5 C12 Stężenie węglowodorów alifatycznych PN-EN 13649:2005 C5 C12 (0,2 100) mg/m 3 Emisja węglowodorów alifatycznych C5 C12 Pobieranie próbek do badań stężenia alkoholu metylowego Stężenie alkoholu metylowego (1,0 200) mg/m 3 Emisja alkoholu metylowego Pobieranie próbek do badań stężenia glikolu etylenowego Stężenie glikolu etylenowego (3,3-830) mg/m 3 Emisja glikolu etylenowego Pobieranie próbek do badań stężenia węglowodorów aromatycznych Stężenie sumy węglowodorów aromatycznych : benzen, etylobenzen, styren, toluen, (m+p)ksyleny, o-ksylen (0,1-5800) mg/m 3 Emisja węglowodorów aromatycznych Pobieranie próbek do badań stężeń chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu Stężenie chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu chlorek winylu (0,01 50) mg/m 3 1,2-dichloroetan (0,02 50) mg/m 3 Emisja chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu Pobieranie próbek do badań stężenia trichlorometanu Stężenie trichlorometanu (0,03-83,3) mg/m 3 Emisja trichlorometanu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 21/28

22 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do badań stężenia kwasu siarkowego Procedura Badawcza PB-010 Stężenie kwasu siarkowego (0,2 5) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Emisja kwasu siarkowego Pobieranie próbek do badań stężenia amoniaku (NH3) Procedura Badawcza PB-008 Stężenie amoniaku (NH3) (1,9 333) mg/m 3 Metoda miareczkowa Emisja amoniaku (NH3) Pobieranie próbek do badań stężenia PN-EN 1911:2011 chlorowodoru Stężenie chlorowodoru (1 5000) mg/m 3 Emisja chlorowodoru Pobieranie próbek do badań stężenia ISO 15713:2006 fluorowodoru Stężenie fluorowodoru (0, ) mg/m 3 Metoda potencjometryczna Emisja fluorowodoru Pobieranie próbek do badań, stężenia bromowodoru Procedura Badawcza PB-024 wydanie 05 z dn Stężenie bromowodoru (1,4-400) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Emisja bromowodoru ( z obliczeń) Pobieranie próbek do badań stężenia formaldehydu Procedura Badawcza PB-032 wydanie 05 z dn Stężenie formaldehydu (0,1-400) mg/m 3 Emisja formaldehydu Pobieranie próbek do badań stężenia fenolu Procedura Badawcza PB-031 wydanie 05 z dn Stężenie fenolu (2,5-2000) mg/m 3 Emisja fenolu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 22/28

23 Gazy odlotowe Pobieranie próbek do badań stężeń As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn, Fe Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn, Fe As (0, ,025) mg/m 3 Cd (0, ,25) mg/m 3 Cr (0, ,25) mg/m 3 Co (0, ,25) mg/m 3 Cu (0, ,25) mg/m 3 Mn (0, ,25) mg/m 3 Ni (0, ,25) mg/m 3 Pb (0, ,25) mg/m 3 Sb (0,0001 0,025) mg/m 3 Tl (0, ,025) mg/m 3 V (0, ,025) mg/m 3 Se (0,0001 0,025) mg/m 3 Zn (0, ,25) mg/m 3 Fe (0,001 0,25) mg/m 3 Emisja metali Pobieranie próbek do badań stężeń As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn Stężenie As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn As (0,017 20) mg/m 3 Cd (0, ) mg/m 3 Cr (0, ) mg/m 3 Co (0, ) mg/m 3 Cu (0, ) mg/m 3 Mn (0,003 20) mg/m 3 Ni (0, ) mg/m 3 Pb (0, ) mg/m 3 Sb (0,033 20) mg/m 3 Tl (0,017 20) mg/m 3 V (0,083 20) mg/m 3 Se (0,033 20) mg/m 3 Zn (0, ) mg/m 3 Emisja metali Procedura Badawcza PB-049 Procedura Badawcza PB-050 Wersja strony A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 23/28

24 Urządzenia odpylające gazu odlotowe Środowisko ogólne - powietrze atmosferyczne Gazy składowiskowe Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji lub urządzeń Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Skuteczność odpylania Pobieranie próbek do badań stężenia chlorku winylu i 1,2-dichloroetanu Stężenie chlorku winylu i 1,2-dichloroetanu chlorek winylu (1,0 25) g/m 3 1,2-dichloroetan (5,0 100) g/m 3 Stężenie dwutlenku węgla (0,1 60) % Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Emisja dwutlenku węgla Stężenie tlenu (0,2 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja tlenu Stężenie metanu (CH4): (0,2 100) % Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Emisja metanu Strumień objętości gazu - prędkość (0,6 50) m/s Metoda anemometryczna Strumień objętości gazu - prędkość (0,2 0,6) m/s Metoda termoanemometryczna Równoważny poziom dźwięku A (18 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (18 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN PN-87/M-34129:1987 metoda A, B PN-Z :1994 PN-EN :2007 Procedura Badawcza PB-013 Procedura Badawcza PB-045 Procedura Badawcza PB-045 Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz.U nr 140, poz. 824, nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 1 listopada 2014 r. str. 24/28

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 września 2017 r. Nazwa i adres EMIPRO SP.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 912

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 912 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 912 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 lipca 2017 r. Nazwa i adres: LEMITOR OCHRONA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD, ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 3174105

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 lipca 2017 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 29 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 964 GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 2 luty 2016 r. Nazwa i adres PaNELTECH Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PaNELTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 stycznia 2016 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Zakres akredytacji Nr AB 489 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 maja 2016

Bardziej szczegółowo