nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki"

Transkrypt

1 nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki

2 spis treści edytorial Aktualności Temat numeru Obligacje. Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób R y n k i Turcja. Brama do Orientu coraz szerzej otwiera się dla polskich inwestorów Guru Daniel Kahneman. O przygodzie psychologa z ekonomią Warto wiedzieć Płeć inwestowania. Czy faktycznie kobiety nie lubią ryzykować? Moim zdaniem Felieton Macieja Samcika o systematycznym oszczędzaniu Czytelnia Psychologia inwestowania Recenzja książki Po godzinach Autografy zyskowne hobby szanowni państwo Niniejszy numer Moich Funduszy ukazuje się niedługo po wprowadzeniu ważnych zmian i nowości w ofercie Funduszy Arka. Tak się złożyło, że wszystkie one miały miejsce w maju. I tak przede wszystkim zakończył się proces łączenia otwartych Funduszy Arka w fundusz parasolowy. Pod parasol funduszu Arka BZ WBK FIO trafiły trzy ostatnie fundusze Arka, w tym popularny wśród inwestorów fundusz (obecnie już subfundusz) Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Kolejną innowacją jest zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy Arki BZ WBK Rozwoju Nowej Europy. Od 28 maja 2011 r. subfundusz działa pod nazwą Arka BZ WBK Akcji Tureckich. Zmiany w polityce inwestycyjnej są dwojakie z jednej strony koncentracja na rynku tureckim, z drugiej rezygnacja ze specjalizacji w branżach finansowej, budowlanej i związanej z rozwojem infrastruktury. Warto podkreślić, że Turcja już na długo przed zmianą stanowiła bardzo ważny segment inwestycji subfunduszu. Na koniec 2010 r. inwestycje w tym kraju stanowiły około 40 proc. jego aktywów. Wydawca: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pl. Wolności 16, Poznań Redakcja, projekt graficzny i produkcja: NOVIMEDIA CONTENT PUBLISHING (Novimedia jest częścią Grupy Wydawniczej Zwierciadło) Zespół: Dyrektor Wydawniczy: Leszek MIELCZAREK, Szef Redakcji: Angelika KUCIŃSKA, Szef Studia: Diana BOROWSKA, Wydawca: Basia STARECKA, Senior Art Graphic: Piotr Śliwiński, Fotoedycja: Piotr BARTOSZEK, Korekta: Elżbieta WOŹNIAK, Dyrektor Produkcji: Michał SEREDIN, Administracja/Reklama: Barbara ZIĘCIK Na okładce: Daniel Kahneman, foto: AFP/EAST NEWS Kontakt: web: Wartość aktywów netto niektórych Funduszy (subfunduszy) Arka cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych na stronie: oraz u Dystrybutorów Funduszy. Niektóre Fundusze (subfundusze) mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski BZ WBK S.A. pełnią rolę dystrybutorów jednostek uczestnictwa zbywanych i odkupywanych przez Fundusze Arka. Foto: Marcin Łobaszewski/Fotorzepa, Shutterstock, materiały promocyjne Nowością sensu stricto jest Arka Optima. Jest to nowa usługa dostępna w Banku Zachodnim WBK i Domu Maklerskim BZ WBK. Arka Optima umożliwia płynne wejście inwestora na rynek akcji, zmniejszając tym samym ryzyko inwestycyjne. Wreszcie w ofercie funduszu Arka Prestiż SFIO pojawiły się dwa nowe subfundusze: Arka Prestiż Akcji Rosyjskich oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Politykę inwestycyjną oraz nazwę zmienił także subfundusz Arka Prestiż Obligacji. Obecnie jego nazwa brzmi Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Ewolucja nazwy subfunduszu oddaje sedno zmian jego polityki inwestycyjnej. Ufam, że zmiany w naszej ofercie spotkają się z Państwa uznaniem. Mam również nadzieję, że z zainteresowaniem przeczytają Państwo także to wydanie Moich Funduszy, które z przyjemnością oddaję w Państwa ręce. Jacek Marcinowski Prezes Zarządu BZ WBK TFI S.A. 3 nr 1(10)2011

3 aktualności Koniec wieńczy dzieło: wszystkie Arki pod parasolem W bieżącym numerze Moich Funduszy kończymy swoisty tryptyk informacji o procesie parasolizacji funduszy Arka. Wpoprzednich numerach informowaliśmy najpierw o rozpoczynającym się procesie, a potem o zakończeniu pierwszego etapu prac. Tym razem możemy powiedzieć: koniec wieńczy dzieło. Od 13 maja wszystkie dotychczasowe fundusze inwestycyjne otwarte Arka funkcjonują jako subfundusze funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków pomiędzy aż 10 subfunduszami bez naliczania podatku Belki. Kwestie związane z naliczaniem podatku od zysków kapitałowych to zapewne dla większości Uczestników najważniejsza zmiana, ale nie jedyna. Warto poznać także inne, ponieważ w szczególnych przypadkach mogą się okazać istotne. Zachęcamy więc do odwiedzin specjalnie przygotowanej strony internetowej: (Prawie) nowy subfundusz Turcja jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków wschodzących w naszym regionie. Od 13 maja wszystkie dotychczasowe fundusze inwestycyjne otwarte Arka funkcjonują jako subfundusze funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków pomiędzy aż 10 subfunduszami bez naliczania podatku Belki. Specjaliści z Arki już od dawna postrzegają Turcję jako jeden z najatrakcyjniejszych rynków wschodzących w naszym regionie. Na tamtejszym rynku działamy już od 2005 r. Na koniec roku 2010 suma naszych inwestycji w Turcji przekroczyła miliard złotych. Można powiedzieć, że uruchomienie funduszu dedykowanego temu rynkowi było kwestią czasu. Rzeczywiście: od 28 maja 2011 r. dotychczasowa Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy zmieniła nazwę i politykę inwestycyjną, stając się Arką BZ WBK Akcji Tureckich. Skąd ta decyzja? Odpowiedzi warto szukać w dalszej części Moich Funduszy, w tekście Półksiężyc zysku. Foto: Shutterstock Spółka pod lupą Nazwa: Eurocash S.A. Powody inwestycji: Działalność: Największa w Polsce grupa handlowa zajmująca» spółka, która mimo intensywnego rozwoju generuje nadwyżki się hurtową dystrybucją żywności, chemii gospodarczej, alkoholu gotówki i sukcesywnie wypłaca dywidendy, i papierosów.» kultura organizacyjna, której priorytetem jest wzrost efektywności Najbardziej znane marki należące do grupy to Eurocash Cash & Carry i skali działania, sieć 120 hurtowni wyspecjalizowanych w obsłudze małych» mimo osiągnięcia pozycji lidera w branży możliwości dalszego i średnich sklepów, oraz ABC sieć ok. 4 tys. sklepów franczyzowych. ponadprzeciętnego wzrostu, Portfel marek uzupełniają Delikatesy Centrum oraz takie firmy dystrybucyjne jak KWDT, Eurocash Impuls i Eurocash Dystrybucja.» zaangażowany w biznes główny» zarząd konsekwentnie realizujący przyjęte założenia strategiczne, właściciel. Efekty inwestycji:» zmiana wartości akcji w ciągu 12 miesięcy*: 49,4 proc. vs WIG 15,5 proc.» zmiana wartości akcji w ciągu 3 lat**: 147,1 proc. vs WIG + 7,1 proc.» zmiana wartości akcji od początku notowań na GPW***: 948,4 proc. vs WIG 90,3 proc. Próby uniknięcia inwestycji na górce w przypadku jednorazowej wpłaty nie zawsze kończą się sukcesem. * w okresie r. ** w okresie r. *** w okresie r. Zoptymalizuj swoją inwestycję Jeśli ktoś spróbowałby spisać prawa Murphy ego dla inwestorów, jedno z nich brzmiałoby zapewne: Szukając dołka na rynku na rozpoczęcie inwestycji, zawsze wchodzi się na rynek na górce. Rzeczywistość na szczęście nie jest aż tak okrutna, ale to prawda próby uniknięcia inwestycji na górce w przypadku jednorazowej wpłaty nie zawsze kończą się sukcesem. Arka Optima nowa usługa dostępna w Banku Zachodnim WBK S.A. i Domu Maklerskim BZ WBK S.A. pomaga uniknąć tego problemu. Wpłacana przez Inwestora kwota początkowo trafia w całości na Arkę BZ WBK Ochrony Kapitału, a następnie regularnie, miesiąc po miesiącu przez rok, stopniowo przenoszona jest na jeden z wybranych subfunduszy akcyjnych. Prosto, bez wysiłku, automatycznie. Dzięki temu ryzyko rozpoczęcia inwestycji na lokalnej górce jest praktycznie eliminowane. moje fundusze 4 5 nr 1(10)2011

4 temat numeru Słynny amerykański adwokat Ed Fagan wzywa rząd RP do wywiązania się z zobowiązań wobec sześciuset posiadaczy polskich przedwojennych obligacji, którzy starają się o zwrot długu. Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób Ubiegły rok to czas, w którym miał miejsce nadzwyczaj dynamiczny rozwój rynku obligacji nieskarbowych. Ten sezon może być podobny. Choć obligacje stają się coraz bardziej modne, warto pamiętać, że mimo wszystko nie są to instrumenty pozbawione ryzyka. Jerzy Jezierowicz Według agencji Fitch Polska, ubiegły rok był wyjątkowy. Wartość wypuszczonych na rynek obligacji nieskarbowych, a więc emitowanych przez firmy i samorządy, przekroczyła 67 mld zł. Oznacza to, że była blisko o 20 mld zł większa niż na koniec roku Tak dużej bo ponad 40-proc. dynamiki nie odnotowaliśmy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Spośród wyemitowanych w 2010 roku obligacji 35 proc. stanowiły instrumenty emitowane przez banki. Jednak gdy spojrzeć na tempo wzrostu, można zauważyć, że dynamiczny rozwój rynku to zasługa głównie firm i samorządów. Za ten stan rzeczy paradoksalnie odpowiadają właśnie banki, które w roku 2009 oraz 2010 z coraz większą niechęcią udzielały kredytów. To zmusiło samorządy i przedsiębiorstwa do szukania alternatywnych dróg finansowania swego rozwoju. W tym celu emitowały one obligacje właśnie dlatego wartość emisji obligacji korporacyjnych w ubiegłym roku wzrosła blisko o 45 proc., a komunalnych aż o 57 proc.! Wiele wskazuje na to, że w tym roku dynamika nie powinna być dużo mniejsza. Emisje nowych obligacji zapowiadają podmioty zarówno z sektora przedsiębiorstw, jak i mniejsze oraz większe miasta. Obligacje za 600 mln zł wyemitowała Warszawa, z kolei spośród dużych firm na taki krok zdecydował się PGNiG i PKN Orlen (przy czym w obu przypadkach były to emisje kierowane do spółek z grup kapitałowych), o emisji myśli KGHM, a z mniejszych firm także Gant czy Trakcja Polska. Cały czas liczę też na to, że na rynek zaczną trafiać obligacje firm energetycznych, które byłyby dużym impulsem do rozwoju rynku obligacji w Polsce mówi Witold Garstka, kierownik rynku obligacji w BZ WBK Asset Management SA. Jednak mimo oczywistego rozwoju tego rynku pod znakiem zapytania stoi zainteresowanie inwestorów nowymi emisjami obligacji. Po pierwsze, ostatni kwartał ubiegłego roku pokazał, że nie najlepsze wyniki funduszy inwestycyjnych lokujących środki w obligacjach dość szybko przekładają się na wycofywanie się klientów z inwestycji, a to właśnie fundusze są bardzo ważnymi nabywcami emitowanych papierów dłużnych. Po drugie niewykluczone jest częściowe wycofanie z rynku bardzo istotnego gracza, jakim są otwarte fundusze emerytalne, co ma związek z obniżeniem składki do OFE. Mimo wszystko eksperci przewidują dalszy rozwój rynku. Niekoniecznie jednak będzie on aż tak dynamiczny, jak chcieliby tego emitenci obligacji. Państwu pożyczamy chętnie (?) Przesłanki do tego, że na rynku obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych nie jest aż tak różowo, przyniósł pierwszy w tym roku przetarg na obligacje Skarbu Państwa. W styczniu zainteresowanie obligacjami skierowanymi do osób indywidualnych było o jedną czwartą mniejsze niż miesiąc wcześniej i aż o niemal trzy czwarte mniejsze niż w styczniu W lutym inwestorzy wrócili jednak na rynek i wygląda na to, że styczniowe kłopoty nie były odwrotem od obligacji, a jedynie chwilowym przestojem. Do tego sytuację na rynku obligacji skarbowych trudno przekładać na rynek nieskarbowy. Choć w obydwu przypadkach mamy do czynienia z obligacjami, to jednak jak przekonują fachowcy między tymi produktami są spore różnice. Obligacje emitowane przez Skarb Państwa można właściwie porównać do bankowej lokaty istotny jest tu poziom bezpieczeństwa inwestycji. Oczywiście co za tym idzie nie można tu liczyć na szczególnie duże zyski. W przypadku papierów 2-letnich oprocentowanie jest stałe i wynosi obecnie (maj 2011) 4,5 proc. w skali roku. Trudno uznać to za oszałamiający wynik. W przypadku obligacji 3-, 4- i 10-letnich kierowanych do osób indywidualnych oprocentowanie jest już zmienne, ale też daleko mu do tego, co oferują obligacje komunalne i korporacyjne. Przykład pierwszy z brzegu miasto Zamość w bieżącym okresie odsetkowym oferuje oprocentowanie 6,14 proc. w skali roku. Natomiast wśród emitujących Foto: Marcin Łobaszewski/Fotorzepa TAKŻE SKARBOWE MOGĄ BYĆ NIEPEWNE Oczywiście jedynie w ekstremalnej sytuacji, a taką z pewnością była II wojna światowa. Właśnie to wydarzenie oraz dostanie się Polski pod radziecką strefę wpływów było powodem problemów właścicieli obligacji Skarbu Państwa kupionych w latach 30. ubiegłego wieku. Państwo ich nie wykupiło, a wielu właścicieli (a raczej ich potomków) oraz ci, którzy w ostatnich latach kupili obligacje np. w antykwariatach, do tej pory próbują w sądach odzyskać pieniądze. Kilka lat temu wartość istniejących jeszcze przedwojennych obligacji skarbowych szacowano nawet na kilka miliardów złotych. Do tej pory jednak Skarb Państwa całkiem dobrze radzi sobie z nieoddawaniem tej kwoty. moje fundusze 6

5 temat numeru witold Garstka kierownik rynku obligacji w BZ WBK Asset Management S.A. obligacje firm można znaleźć i takie, które dają ponad 10 proc. rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że wyższe zyski nie biorą się z niczego firmy oferują je, bo zdają sobie sprawę, że ich obligacje są obarczone większym ryzykiem niż obligacje Skarbu Państwa. Dlatego wyższe oprocentowanie należy traktować jako zachętę, ale też ostrzeżenie, że inwestycja jest bardziej ryzykowna. Nie oszukujmy się. Jeśli emitent płaci 10 proc. albo więcej, to nie dlatego, że nas lubi, ale dlatego, że nie udało mu się pożyczyć pieniędzy taniej komentuje Witold Garstka. Na tym tle specyficzną grupę stanowią obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego. Choć są one zaliczane do grona obligacji korporacyjnych, to ich oprocentowanie wynosi około 6 proc. w skali roku. Ich stosunkowo niskie oprocentowanie jest uzasadnione tym, że BGK to bank państwowy, a same obligacje mają gwarancję Skarbu Państwa. Okiem eksperta jak inwestować w obligacje detaliczne Jak wybrać obligacje dla siebie? Mamy cały wachlarz papierów do wyboru zaczynając od skarbowych detalicznych, poprzez hurtowe (obrót nimi następuje głównie na rynku międzybankowym), na korporacyjnych kończąc. Wszystko zależy od tego, jak duże ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe jesteśmy w stanie zaakceptować. Istotna zasada: podobnie jak przy akcjach, tak też przy obligacjach zwłaszcza korporacyjnych nie inwestujmy wszystkich pieniędzy w papiery jednego emitenta. Najlepiej, gdyby obligacje jednej spółki stanowiły najwyżej kilka procent sumy naszych oszczędności. Taki portfel trudno będzie jednak zbudować drobnym inwestorom, dlatego dla nich lepszy jest fundusz inwestycyjny, który dzięki skali działania ogranicza koszty transakcyjne i dywersyfikuje ryzyko. Można też zdecydować się jedynie na obligacje skarbowe, oferujące jednak zazwyczaj niższą rentowność. Na jak długo inwestować w obligacje? Trudno to określić w miesiącach czy latach; najlepsza odpowiedź brzmi: jeśli będziemy potrzebowali pieniędzy już za kilka miesięcy, w ogóle nie inwestujmy w obligacje lepiej założyć lokatę. Jeżeli już wybieramy obligacje, bo planowany okres inwestycji jest dłuższy, postarajmy się mniej więcej określić, kiedy mogą nam być potrzebne pieniądze. I w przypadku inwestowania bezpośrednio wybierzmy papiery, których termin wykupu jest nieco krótszy niż okres, w którym będziemy potrzebowali zainwestowanych w nie pieniędzy. Bo zwłaszcza przy niewielkich inwestycjach koszty transakcyjne mogą być istotne. Lepiej więc potrzymać pieniądze przez chwilę na lokacie, niż sprzedawać obligacje przed terminem na giełdzie. Inwestycja w obligacje za pośrednictwem funduszu eliminuje te niedogodności. Po pierwsze, nie musimy z góry określać terminu, na który lokujemy środki. Po drugie redukujemy koszty transakcyjne. Sam fundusz także ponosi znacznie niższe koszty transakcyjne niż klient indywidualny, zarówno z uwagi na większą wartość pojedynczych transakcji, jak i dzięki dostępowi do rynku międzybankowego. Jak dużą część portfela powinny stanowić obligacje (fundusze obligacji)? Tradycyjny portfel inwestycyjny można podzielić na trzy części: gotówkę (i jej substytuty, czyli aktywa bardzo bezpieczne i bardzo płynne), obligacje (mniej płynne niż gotówka, ale odporne na spadki w okresach dekoniunktury gospodarczej) i akcje (ryzykowne, ale w długim okresie oferujące najwyższe zyski). Udział każdej z tych kategorii należy dostosować do indywidualnych uwarunkowań. Osoba mająca w planach duży wydatek w najbliższym czasie powinna zwiększać część gotówkową. Młody człowiek oszczędzający na emeryturę może postawić na akcje, w obligacje inwestując niewielką część portfela. Z kolei zbliżając się do wieku emerytalnego (a w zasadzie do przejścia na emeryturę), powinno się stopniowo zwiększać udział obligacji kosztem akcji, aby wartość oszczędności, z których można korzystać, była bardziej przewidywalna. Pewny zysk bez ryzyka? Niestety to nie ten adres. Choć obligacje są uznawane za dość bezpieczny instrument, to mimo wszystko z pewnym ryzykiem musimy się liczyć. Jego stopień będzie różny w zależności od rodzaju obligacji (skarbowe, komunalne, korporacyjne), jednak nigdy nie będzie zerowy. Na pierwszy plan wysuwa się ryzyko stopy procentowej to samo, które istnieje w przypadku lokat bankowych. W takiej sytuacji inflacja może pochłonąć nasze odsetki, czyli mimo że po zakończeniu inwestycji pieniędzy będziemy mieć nieco więcej, to kupimy za nie mniej. To ryzyko jest największe, gdy oprocentowanie obligacji jest stałe, a termin wykupu odległy. Reasumując, 2-letnie obligacje Skarbu Państwa będą mniej ryzykowne niż 10-letnie obligacje Warszawy. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że do tej pory obligacje komunalne i korporacyjne ze stałym oprocentowaniem były rzadkością. Przed ryzykiem stopy procentowej lepiej uchroni nas oprocentowanie zmienne ustalane jako suma np. wskaźnika WIBOR (którego wartość zmienia się wraz z inflacją, z mniejszą lub większą dokładnością odwzorowując jej zmiany) oraz stałej marży. Teoretycznie takie oprocentowanie powinno nas całkowicie uchronić przed spadkiem wartości naszej inwestycji, niestety nie jest tak zawsze. Istnieje bowiem jeszcze tzw. podatek Belki, czyli danina, jaką płacimy państwu z zysków z inwestycji kapitałowych. W przypadku nieco wyższej inflacji, a do tego niezbyt wysokiego oprocentowania obligacji odsetki netto mogą okazać się niższe niż wzrost cen towarów i usług. Na pierwszy rzut oka mogłoby się zatem wydawać, że najlepiej wybierać obligacje z najwyższym oprocentowaniem. Jednak jako że takie papiery są oferowane przez firmy w tym momencie pojawia się drugi rodzaj ryzyka: tzw. ryzyko kredytowe. Musimy się mianowicie liczyć z tym, że firma może wpaść w kłopoty finansowe i nie być w stanie wykupić w terminie swoich obligacji. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do jej upadłości. W takiej sytuacji prawa właściciela obligacji są takie same jak innych wierzycieli może być on spłacony z majątku spółki. Pod warunkiem jednak, że tego majątku wystarczy. Dlatego inwestując w obligacje korporacyjne, należy brać pod uwagę ryzyko, którego nie ma przy obligacjach skarbowych. Trzeba przeanalizować nie tylko to, jak będą się kształtowały inflacja i stopy procentowe, lecz także jakie perspektywy rysują się przed emitentem, jaki będzie przyszły stan gospodarki (gdyż te czynniki mają wpływ na kondycję danej firmy) oraz np. jakie są kompetencje zarządu spółki. W takiej analizie bardzo ważna jest struktura bilansu emitenta poziom zadłużenia w relacji do aktywów i kapitału własnego. Istotny jest także stosunek kosztów odsetkowych do przepływów pieniężnych z działalności nie tylko w danym momencie, ale przez cały okres funkcjonowania obligacji. Jak wycenić ryzyko kredytowe? Jest ono trudne do wyceny, bo nasz rynek obligacji korporacyjnych ma zbyt krótką historię. W Polsce mieliśmy do tej pory zaledwie kilka przypadków, w których firmy nie były w stanie wykupić w terminie swoich obligacji. To za mało, by wyciągać wnioski na przyszłość, dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa takich zdarzeń mówi Witold Garstka. Z tego powodu trudno także ocenić, jaka Foto: Materiały promocyjne powinna być uczciwa premia za ryzyko, czyli jak wysokie oprocentowanie powinny dawać spółki. Przez to w ocenie ekspertów inwestowanie w obligacje zwłaszcza korporacyjne nie różni się tak bardzo od inwestowania w akcje. Choć sam instrument ma bezpieczniejszą konstrukcję, to liczba czynników, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę, jest tak samo duża. Ponadto, podobnie jak w przypadku akcji, musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik płynność rynku. Teoretycznie obligacje kupujemy, by odsprzedać je emitentowi po z góry ustalonym okresie. Jednak zawsze może się zdarzyć coś, co skłoni nas do wcześniejszej sprzedaży. I tu napotykamy spory problem bardzo płytki rynek wtórny obligacji. Jesienią 2009 r. warszawska giełda uruchomiła Catalyst platformę handlu obligacjami. Przez fachowców inicjatywa została przyjęta bardzo dobrze, tyle że niestety skala handlu na tym rynku wciąż nie oszałamia. Przeglądając statystyki, bez trudu można znaleźć sesje, podczas których w ogóle nie handlowano obligacjami komunalnymi bądź gdy obroty obligacjami korporacyjnymi sięgały zaledwie około 100 tys. zł. Dla przypomnienia wartość wszystkich obligacji notowanych na tym rynku to ponad 22 mld zł, trudno więc mówić o istotnej aktywności inwestorów. To powoduje, że inwestorowi indywidualnemu może nie być łatwo pozbyć się obligacji przed terminem wykupu. A jeśli emitent ma jakiekolwiek problemy najprawdopodobniej w ogóle nie będzie to możliwe. Zdaj się na fachowca Istnieje sposób na uchronienie się przed ryzykiem związanym z niską płynnością fundusz inwestycyjny otwarty. Warto w tym przypadku pamiętać, że nawet gdyby emitent miał problemy z wykupem obligacji (co uniemożliwiłoby nam ich sprzedaż, gdybyśmy inwestowali indywidualnie), to z funduszu obligacji i tak możemy się wycofać (nie można wykluczyć, że poniesiemy stratę, jednak przynajmniej odzyskamy część zainwestowanych środków). Jakkolwiek by to zabrzmiało problemy emitenta nie będą już tylko naszym zmartwieniem. Oczywiście, tak jak w każdym funduszu inwestycyjnym, także w tym przypadku nikt nie zajmie się naszymi pieniędzmi za darmo. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że opłaty w funduszach obligacji są niższe niż w funduszach akcji. Warto także podobnie jak w przypadku innych rodzajów inwestycji porównać różne fundusze. Niestety nie potrafimy przewidzieć przyszłości, trudno więc stwierdzić, jak dany fundusz poradzi sobie za rok czy dwa lata. Jedyne, co nam pozostaje, to przejrzeć ich historyczne wyniki. Jak wynika z raportów firmy Analizy Online, te mogą dość istotnie różnić się między sobą, zdarzają się miesiące, w których fundusze inwestujące w obligacje mają nie tylko różne stopy zwrotu niektóre z nich przynoszą wręcz straty. Te statystyki uświadomią nam też, na jakie stopy zwrotu w ogóle możemy liczyć. Niestety w krótkich okresach czasowych nie będą one imponujące (np. w ciągu kwartału zysk może wynieść nieco ponad 1 proc.), choć już przy nieco dłuższych inwestycjach (np. 2, 3 lata) wyglądają one całkiem dobrze. Inwestujmy Bez wątpienia obligacje (czy fundusz obligacji) powinien mieć każdy inwestor, który chce być właścicielem rozsądnego, zdywersyfikowanego portfela. Zgodnie z zasadą: Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyczka, obligacje nie mogą być jednak jedynymi papierami w naszym posiadaniu. Traktujmy je jako inwestycję średnioterminową, bezpieczniejszą niż akcje, a nie jako główne źródło zysków. Bo choć każdy powinien je mieć, to nawet eksperci zajmujący się nimi na co dzień przyznają, że trudno wyobrazić sobie nawet hipotetycznego inwestora, który miałby tylko obligacje. Obligacje nie skarbowe, ale rozrywkowe Swoje obligacje wyemitował nawet David Bowie. W 1997 r. potrzebował pieniędzy na wykup praw do części swoich piosenek, dlatego zdecydował się na emisję długu. Papiery znalazły nabywców, co przyniosło Bowie emu 55 mln dolarów. Zabezpieczeniem obligacji miały być zyski ze sprzedaży albumów artysty. Nie przewidział on jednak jednego ogromnej popularności formatu MP3 i nielegalnej wymiany plików muzycznych w Internecie, co uderzyło w cały przemysł fonograficzny. W roku 2004 agencja Moody s nadała z tego powodu jego obligacjom rating Baa3, co oznacza, że były tylko nieco lepsze od obligacji śmieciowych. moje fundusze 8 9 nr 1(10)2011

6 rynki półksiężyc Piękne plaże, wspaniałe zabytki, zapach orientalnych przypraw i zyski. Turcja brama do Orientu coraz szerzej otwiera się dla polskich inwestorów. Jerzy Jezierowicz zysku Choć czasy potęgi Imperium Otomańskiego dawno już minęły, to jednak Turcja wyrasta dziś na bardzo istotnego gracza w regionie. Z punktu widzenia globalnej polityki świadczy o tym chociażby jej członkostwo w NATO. Jednak coraz wyraźniej widać, że także w sferze gospodarki ten kraj ma coraz więcej do powiedzenia. Na granicy dwóch światów Turcja od dawna była uważana za łącznik między Europą i Azją. Potrafi mistrzowsko wykorzystać swoje położenie, zwłaszcza Katarzyna Dąbrowska szefowa rynku akcji w BZ WBK Asset Management Okiem eksperta Turcja łącznik Europy i Azji Dzięki reformom Mustafy Kemala Ataturka z początku ubiegłego wieku i zsekularyzowaniu państwa Turcja ma dobry kontakt z Europą, dzięki religii i tradycji Imperium Otomańskiego z krajami swojego regionu i to wszystko potrafi dziś wykorzystać. Co więcej, położona jest między ważnymi producentami i odbiorcami surowców naturalnych, takich jak gaz. Dzięki temu będzie kluczowym partnerem w planowanych inwestycjach w przesył gazu, czyli w rosyjski gazociąg South Stream czy europejski Nabucco. w sytuacjach kryzysowych. Od 10 lat, dzięki reformom i zawiązaniu unii celnej z Unią Europejską, rozwija gospodarkę, skutecznie walczy z deficytem i inflacją oraz jak pokazały dwa ubiegłe lata także z globalnym kryzysem gospodarczym. W 2009 r. w wyniku recesji, która dotknęła m.in. istotną dla niej branżę motoryzacyjną oraz branżę AGD, Turcja zanotowała blisko 5-proc. spadek produktu krajowego brutto. Jednak z tego dołka bardzo szybko udało jej się wydobyć. Pomogły dwa czynniki. Pierwszy to wcześniejsze reformy, dzięki którym rząd mógł sobie pozwolić na plan ratunkowy, polegający na poluzowaniu polityki fiskalnej i monetarnej. Dzięki temu zwiększył się popyt wewnętrzny. Oczywiście nie udało się uniknąć wzrostu deficytu budżetowego, jednak wciąż zachowuje on jednocyfrową wartość. (Warto na marginesie wspomnieć, że w owym feralnym dla tureckiej gospodarki roku główny indeks giełdy w Stambule wzrósł prawie dwukrotnie. Dzięki temu w ciągu kolejnych kilku miesięcy nie tylko odrobił c ałość strat z ostatniej bessy, ale zaczął ustanawiać kolejne historyczne rekordy). Drugi czynnik to częściowe przestawienie eksportu z Zachodu na Wschód. Turcja wykorzystała położenie i związki z krajami regionu i gdy zmalały możliwości wysyłania towarów do Unii Europejskiej, słała je do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Iranu. To wszystko spowodowało, że już w I kwartale roku 2010 Turcja zanotowała imponujący, ponad 11-procentowy wzrost PKB. W tym roku, według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzrost ma wynieść niecałe 4 proc. Jeszcze lepsze prognozy przedstawia OECD w tym i przyszłym roku średnioroczny wzrost może kształtować się na poziomie 5,4 proc., podczas gdy np. w Polsce około 4,1 proc. Stare imperium, młodzi obywatele Ale położenie to nie wszystko. Istotnym atutem Turcji jest społeczeństwo. Po pierwsze, ten kraj liczy 75 mln mieszkańców, po drugie są oni młodzi, więc ich liczba będzie rosła. To sprawia, że sam rynek wewnętrzny jest wart uwagi. Problemem młodych Turków jest dość wysokie bezrobocie (wg Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w tym roku wyniesie prawie 11 proc.). Jest to jednak czynnik, który pozwala liczyć na względnie tanich pracowników, a to może przyciągać do kraju zagraniczne inwestycje, tak jak przyciąga do Indii czy w pewnym stopniu do Polski. Turcja to także kraj uznawany za dość przyjazny biznesowi w najnowszej edycji raportu Doing Business przygotowanego przez Bank Światowy znalazła się na 65. pozycji, czyli wyżej niż Polska. Według jego autorów, w Turcji łatwiej założyć firmę, a podatki nie są tak dotkliwe jak nad Wisłą. Kraj z potencjałem Branżą, która z pewnością będzie się rozwijać, jest turystyka. Atutem są oczywiście piękne plaże nad morzami Egejskim i Śródziemnym. Trudno się dziwić, że notuje się tam wzrost ruchu turystycznego. Jeszcze w 1980 r. Foto: Materiały promocyjne, Shutterstock odwiedził ją niecały milion zagranicznych turystów, dzisiaj jest to nawet 30 mln osób rocznie! Turecki rząd prognozuje, że branża turystyczna wciąż będzie się rozwijać. Dodatkowo mogą ją wspomagać wydarzenia w Afryce Północnej. Zawirowania w Egipcie i Tunezji najprawdopodobniej sprawią, że turyści przerzucą się na spokojniejszą, a równie atrakcyjną (krajobrazowo, a także cenowo) Turcję. W przerwach między wylegiwaniem się na tureckiej plaży warto rzucić okiem także na to, co dzieje się na tamtejszej giełdzie. I nie chodzi tu wyłącznie o Kryty Bazar w Stambule z tradycjami sięgającymi czasów Bizancjum, ale przede wszystkim o giełdę papierów wartościowych. Bardzo dobrze widać na niej pozytywny wpływ zmian, jakie w ostatnich latach zachodziły w tureckiej gospodarce mówi Katarzyna Dąbrowska. Dzięki tym procesom w ostatnich 5 latach główny indeks ISE100 w przeliczeniu na dolary średniorocznie zyskiwał ponad 15 proc. Dla porównania wyrażony w dolarach średnioroczny wzrost indeksu WIG w tym samym okresie wyniósł niecałe 11 proc. Rok ubiegły to wzrost ISE100 o ponad 20 proc., podczas gdy WIG poszedł w górę o 15 proc. Oczywiście działającej w zglobalizowanej gospodarce Turcji nie ominą zawirowania obecne na wszystkich światowych rynkach, co pokazał ostatni kryzys. Ale co również dało się dzięki kryzysowi zauważyć Turcja jest coraz lepiej przygotowana, by radzić sobie z trudnościami i potrafi szybko wychodzić z nich obronną ręką. W I kwartale roku 2010 Turcja zanotowała imponujący, ponad 11-proc. wzrost PKB. Jak z tego skorzystać? Najprościej za pomocą funduszu inwestycyjnego, lokującego środki w akcje tureckich spółek. Spółki, w których akcje warto w tym kraju inwestować, to według Katarzyny Dąbrowskiej np. te o międzynarodowej strategii rozwoju, jak chociażby Turkish Airlines. Oprócz niej atrakcyjne wydają się też firmy deweloperskie czy działające w branży handlowej one powinny zyskać na wzroście zamożności społeczeństwa. W sytuacji, gdy prognozowany jest wzrost gospodarczy, wyraźnie widać potencjał wielu branż, a do tego kraj coraz lepiej wykorzystuje wszystkie swoje atuty, ten wzrost zamożności wydaje się przesądzony. Warto z tego skorzystać. moje fundusze nr 1(10)2011

Home Bias. Zarządzanie funduszem na co dzień. balkon tematyczny. dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy. Jak to wygląda od kuchni

Home Bias. Zarządzanie funduszem na co dzień. balkon tematyczny. dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy. Jak to wygląda od kuchni balkon tematyczny nr 1/2010 (8) Zarządzanie funduszem na co dzień Jak to wygląda od kuchni Nowa Europa Sprawdzamy jej potencjał Home Bias dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy nr. 1/2010 Moje Fundusze

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 1/Luty 2010 OSZCZĘDZAJ 4 kroki I INWESTUJ do inwestycji Z GłoWĄ Giełda Większe możliwości i ryzyko Banki Czy już czas polować na dobrą

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977 Inwestycje Pierwsze kroki na giełdzie ANALIZY I REKOMENDACJe Korzystaj z unikalnej wiedzy analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 1 (6) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Kalendarzowa wiosna już za pasem, tymczasem w światowej gospodarce zima zdaje się nie odpuszczać.

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania Wydanie II rozszerzone Adam Zaremba Podstawy inwestowania Do rozważnych zysk należy! > Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? > Jak niwelować ryzyko? > Czym jest system notowań? > Co warto

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ. Polska branża chemiczna. - wczoraj, dzisiaj i jutro. O debiucie spółki Azoty Tarnów S.A. opowiada Prezes Zarządu Jerzy Marciniak

AKCJONARIUSZ. Polska branża chemiczna. - wczoraj, dzisiaj i jutro. O debiucie spółki Azoty Tarnów S.A. opowiada Prezes Zarządu Jerzy Marciniak GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 4/2008 Umiesz liczyć? Licz na siebie! Niezależny ranking doradców finansowych Sopot, Costa Blanca czy Dubaj? Inwestor indywidualny na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M.

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M. W Y D A R Z E N I A, W IED Z A, E D U K A C J A PIONEER CZERWIEC NR 1/2010 6 SYLWETKA: Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF.

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 4 / wiosna 2011 Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Henryk Niedośpiał RMF FM Sukces na falach eteru fot. okładka:

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 16 / jesień 2014 mdm for ipad Maklerska ikona mobilności Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu # nie obiecujemy, że będziesz

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo