Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika"

Transkrypt

1 DZIŚ Prawo na co dzień wydanie specjalne n Zmiany w ozusowaniu umów-zleceń od 2015 r., dotyczące członków rad nadzorczych i rolników ubezpieczonych w KRUS gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL prawniczy piątek Piątek niedziela grudnia 2014 nr 246 (3887) Więcej informacji na gazetaprawna.pl Nowe prawo geodezyjne i kartograficzne Regulacje Przepisy poszerzą od 2015 r. katalog danych umieszczanych w ewidencji gruntów i budynków. Zmianie ulegną także m.in. kwestie odpowiedzialności zawodowej Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia Od 2015 r. wniosek będą mogły składać nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną, lecz także opiekunowie, którzy w ogóle nie podejmowali pracy Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika Naszym celem jest najlepsza obsługa i pomoc we właściwym rozliczeniu: deklarują laureaci XI Rankingu Urzędów Skarbowych Agnieszka Pokojska Zmiany, które mają wejść w życie od 1 kwietnia 2015 r. w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, kiedy zostanie scentralizowana m.in. obsługa finansowa i kadrowa w administracji, mają podnieść efektywność wykorzystywania zasobów (ludzkich i finansowych) powiedział Jacek Kapica, wiceminister finansów, w czasie debaty podczas wręczania wyróżnień w XI Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. Dzięki zmianom ma być możliwa lepsza obsługa klientów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ już w połowie marca przyszłego roku zostanie uruchomiona usługa wstępnego wypełniania zeznań rocznych (na razie tylko w przypadku PIT-37) przez administrację podatkową. Z kolei z końcem maja 2015 r. zacznie działać obsługa podatników po zalogowaniu do Portalu Podatkowego. Resort pracuje już nad kolejnymi zmianami od 2016 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli korzystać z pomocy asystenta, który pomoże im w prawidłowych rozliczeniach. Zwycięzcy naszego rankingu z przedstawicielami ministerstwa finansów, DGP i firmy EY Po debacie nastąpiło wręczenie nagród. W zestawieniu generalnym najlepsze okazały się: ex aequo urzędy skarbowe w Lubaczowie i Krasnymstawie (mały), US w Lesznie (średni), US w Białymstoku (duży) i Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie (wyspecjalizowany). Pierwsze miejsce wśród izb skarbowych w zestawieniu generalnym zajęła izba w Kielcach. Szczegółowe wyniki rankingu E2 3 dziś w GP Podatki i księgowość VAT na sprzęt dla strażaków musi wzrosnąć. Nie 8, ale 23 proc. powinien wynosić podatek od wyrobów przeciwpożarowych. Stosując preferencje, Polska narusza unijne regulacje uznał wczoraj TSUE. B2 Firma i prawo Firmy dobrowolnie chcą się wiązać reżimem. Sąd Najwyższy oceni, czy prywatne spółki, które nie muszą stosować przepisów o zamówieniach publicznych, mogą same się im podporządkować. B4 Samorząd i administracja Małżonkowie nie odzyskali świadczeń za opiekę. 104 tys. osób złożyło wnioski o przyznanie zasiłku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Otrzymuje je 77 tys. z nich. B5 Kadry i płace Zasady tworzenia baz lekarskich do zmiany. Przepis, na podstawie którego są tworzone rejestry medyczne, jest niekonstytucyjny. Jednak te, które powołano przed ogłoszeniem wyroku, nadal będą mogły być prowadzone. B6 Prawnik Trudne procesy tylko z prawnikiem. Strony postępowania, które same prowadzą swoją sprawę, częściej przegrywają uważają profesjonaliści. I postulują przymusowe korzystanie z pomocy adwokata lub radcy w sądach wyższych instancji. B8 9 Dziś dodatek tylko dla prenumeratorów Prawnik Samorządy zapłacą odszkodowania. Nie wszystkim Orzeczenie Bożena Wiktorowska Posiadacze gruntów zamrożonych przed 1995 r. na cele publiczne nie otrzymają odszkodowania za ograniczenie ich prawa własności, jeśli w przeszłości nie ubiegali się o pozwolenie na budowę. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 36 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Przepis ten stanowi, że prawo do odszkodowania mają wyłącznie osoby, których grunty na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmieniły swoje przeznaczenie po 1 stycznia 1995 r. TK w uzasadnieniu wyroku ograniczył jednak prawo do odszkodowania do osób, którym przed laty formalnie odmówiono prawa do zabudowy gruntu. Chce bowiem zaoszczędzić gminom wydatków na rekompensaty. Trybunał zajął się sprawą na wniosek rzecznika praw obywatelskich, do którego trafiały skargi osób, które do tej pory nie mogą dysponować swoimi nieruchomościami, gdyż uchwalone przed 1995 r. miejscowe plany przeznaczyły te tereny pod inwestycje publiczne szkoły czy szpitale. W najgorszej sytuacji znalazły się osoby, których grunty zostały przeznaczone na cele publiczne nawet 20 lat temu tłumaczyła Małgorzata Świętczak, reprezentująca RPO. Rzecznik zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz ze zm.) na nieruchomościach przeznaczonych na cele publiczne obowiązuje zakaz prac budowlanych właściciel nie może nawet wyremontować dachu. I choć z tego powodu Polska przegrała kilka spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, to ustawodawca nie zmienił przepisów. Według TK odmówienie prawa do odszkodowania właścicielom zamrożonych gruntów to typowy przykład pominięcia legislacyjnego. Efekt wielokrotnego przedłużania starych planów zagospodarowania przestrzennego i brak nowych, które mogłyby być podstawą do wypłaty odszkodowania mówiła Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sędzia sprawozdawca. Wyrok wchodzi w życie bez odroczenia, przy czym ustawodawca jest zobowiązany do zmiany ustawy prawo do odszkodowania mają uzyskać osoby, których grunty zostały zamrożone także przed 1995 r. TK nie ma jednak terminu, do kiedy mają powstać nowe przepisy. ORZECZNICTWO Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 50/13. orzeczenia podatkowy poniedziałek przedsiębiorczy wtorek samorządowa środa kadrowy czwartek PRAWNICZY PIĄTEK

2 B2 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl podatki i księgowość każda wygrana to odsetki od nadpłaty Orzeczenie Patrycja Dudek Nie ma znaczenia, czy orzeczenie trybunału prowadzi do uchylenia przepisu, czy zmiany jego wykładni. W jednym i drugim wypadku podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wraz z oprocentowaniem orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła firmy ING Lease, która oferowała m.in. leasing samochodów razem z ich ubezpieczeniem. Spółka dwukrotnie korygowała swoje rozliczenia VAT na skutek zmiany stanowiska przez organy podatkowe. Pierwszy raz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2011 r. (sygn. akt I FPS 3/10). NSA uznał wtedy, że leasing i związane z nim ubezpieczenie to składowe jednej kompleksowej usługi, która powinna być w całości opodatkowana stawką właściwą dla leasingu 23 proc. Ze względu na to stanowisko spółka dopłaciła podatek. Nadpłata, lecz bez odsetek Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 stycznia 2013 r. (sprawa BGŻ Leasing, sygn. akt C-224/11) uznał jednak, że leasing i ubezpieczenie pojazdu to dwie odrębne usługi. W rezultacie każdą z nich należy odpowiednio rozliczyć: leasing objęty jest 23-proc. stawką VAT, usługi ubezpieczeniowe są natomiast zwolnione z daniny. W praktyce oznaczało to, że ING Lease ma nadpłatę w VAT w wysokości 3,5 mln zł. Firma w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia TSUE wystąpiła o zwrot pieniędzy wraz z odsetkami (na podstawie art. 74 ordyna- więcej na podatkowej w związku taprawna.pl z art. 78 par. 5 pkt 1). Fiskus zgodził się, że musi zwrócić nadpłatę, ale nie zamierzał wypłacać odsetek. Argumentował, że te należą się wyłącznie wtedy, gdy orzeczenie unijnego trybunału prowadzi do usunięcia niezgodnego z prawem europejskim przepisu. W tej sprawie tak nie było stwierdził. Wyrok trybunału wyeliminował jedynie wadliwą wykładnię regulacji dokonaną przez NSA, a nie samą regulację. Dyrektor warszawskiej izby skarbowej zwrócił też uwagę na jeszcze jeden aspekt: spółka złożyła korektę deklaracji w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia TSUE, ale na dzień jej złożenia nie miała potwierdzenia, że jej kontrahenci otrzymali faktury korygujące, a jest to warunek konieczny obniżenia podatku należnego. Liczy się wygrana Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na korzyść spółki. Uznał, że proponowany przez fiskusa podział wyroków na derogacyjne (usuwające normę prawną) i interpretacyjne (usuwające błędną wykładnię) ma znaczenie wyłącznie dla celów naukowych. Na gruncie prawa nie może jednak mieć zastosowania. WSA powołał się przy tym na wyrok NSA z 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2518/13) dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym źródłem nadpłaty w rozumieniu art. 74 ordynacji podatkowej jest zarówno wyrok eliminujący określony przepis, jak i jego interpretację. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił opinię WSA. Orzekł, że charakter wyroku nie ma żadnego znaczenia. Gdyby uznać inaczej, to ograniczylibyśmy podatnikowi prawo do pełnej restytucji z tytułu wpłaty podatku, która jest wbrew przepisom prawa wspólnotowego powiedział sędzia Roman Wiatrowski. NSA zwrócił też uwagę, że ze względu na krótki (30-dniowy) okres na wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatnik może złożyć korektę deklaracji, mimo że nie ma potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów. Powinien jednak dostarczyć takie potwierdzenia w innym terminie wyznaczonym przez organ. orzecznictwo wyroki nsa z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt i FSK 1203/14, i FSK 1204/14. VAT na sprzęt dla strażaków wzrośnie Nie 8, ale 23 proc. powinien wynosić podatek od wyrobów ppoż. Stosując preferencje, Polska narusza unijne regulacje uznał wczoraj TSUE Łukasz Zalewski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomniał, że zgodnie z dyrektywą VAT państwa członkowskie muszą stosować do dostawy towarów lub sprzedaży usług stawkę podstawową (nie niższą niż 15 proc.). Stawka obniżona wchodzi w grę, ale tylko w przypadkach określonych w załączniku do dyrektywy. Jednak towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej nie należą do żadnej z kategorii wymienionych w tym załączniku stwierdził TSUE. chód przeciwpożarowy jest głaby wejść w życie najwcześ- Kłopoty finansowe wart tyle, co kilka radiowo- niej 1 kwietnia 2015 r. jako będą większe zów dla policji. Oczywiście, część opracowanej już nowe- Przedstawiciele Polski w wystąpieniach przed trybunałem twierdzili, że ochrona przeciwpożarowa ma duże znaczenie dla kraju, a trudności z jej finansowaniem sprawiają, że preferencje podatkowe są konieczne. Sędziowie uznali jednak, że argumenty natury społeczno-politycznej nie mogą uzasadniać naruszania unijnych regulacji. Wyrok trybunału będzie oznaczać oczywiście podwyżkę VAT z 8 do 23 proc., a tym samym podwyżkę cen sprzętu przeciw-pożarowego. Obawiamy się, że nasze zakupy będą orzeczenie TSUE zaboli nie tylko nas, ale też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dodaje. Przypomina też, że początkowo sprzęt przeciwpożarowy był objęty zerową stawką VAT. Później wzrosła ona do 7 proc., a następnie do 8 proc. Teraz najmocniej pójdzie w górę. Od kiedy? Polska powinna dostosować się do wyroku niezwłocznie. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może ponownie wystąpić do TSUE, a ten nałożyć na nas kary finansowe. lizacji (czeka na rozpatrzenie przez rząd), dotyczącej m.in. rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia. Inni specjaliści twierdzą jednak, że aż tak bardzo rząd nie będzie się spieszył bo nie jest to w jego interesie. Roman Namysłowski wskazuje też, że wyższy VAT oznaczał będzie wyższe wpływy do budżetu państwa. Budżet powinien więc zwiększyć dotację dla jednostek straży i tym samym wyrównać im większe koszty zakupów. Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, o blisko 1/4 mniejsze niż obec- zwraca uwagę, że taki mechanie mówi Paweł Frątczak, Trzeba znowelizować nizm nie zadziała w przy- rzecznik prasowy Komen- ustawę padku jednostek ochotniczej danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Informuje, że państwowa straż wydaje rocznie na sprzęt kilkaset milionów złotych. Żuraw czy laboratorium do rozpoznawania zagrożeń chemicznych i biologicznych kosztują nawet 3,5 4 mln zł. A zwykły samo- Roman Namysłowski, doradca podatkowy i partner w Crido Taxand, zwraca uwagę, że podniesienie stawki na wyroby przeciwpożarowe wiązać się musi ze zmianą ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.). Ekspert ocenia, że taka zmiana mo- straży pożarnej. Gminy, które utrzymują te jednostki, płacą VAT, ale nie mają udziałów w tym podatku. Nie skorzystają więc na tym, że wpływy do budżetu wzrosną. Aby zniwelować skutki podwyżki VAT, budżet musiałby przekazać gminom specjalną dotację. Interpretacja Mariusz Szulc Pomoc finansowa do kosztów wynajmu lokalu służbowego podlega PIT już w dacie płatności, jeśli wynosi powyżej 500 zł wyjaśnił dyrektor katowickiej izby. Do jej wypłaty funkcjonariuszom więziennym zobowiązuje areszty śledcze ustawa o służbie więziennej (t.j. Dz.U. Nie należy się jej jednak spodziewać ocenia. Paweł Frątczak wskazuje, że sprzęt przeciwpożarowy jest kupowany także za pieniądze z funduszy unijnych czy pochodzące z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej narodowego i wojewódzkich. Nawet więc istotne zwiększenie dotacji z budżetu państwa może nie zrekompensować w całości podwyżki VAT. Spór ciągnie się od lat Skargę do TSUE na Polskę złożyła Komisja Europejska. Już w 2011 r. uznała, że nasze przepisy są niezgodne z dyrektywą 2006/112, i wezwała do ich zmiany. Polskie władze przystały na to, ale w 2012 r. poinformowały, że krajowe regulacje dotyczące opodatkowania sprzętu przeciwpożarowego nie będą modyfikowane. Wczoraj Ministerstwo Finansów poinformowało DGP, że nasz kraj dostosuje się do wyroku TSUE. Nie dodało jednak, kiedy to nastapi. dopłata do zakwaterowania rozliczana w momencie wypłaty z 2014 r. poz. 1415). Muszą oni zwrócić pieniądze, jeśli odejdą ze służby przed upływem przynajmniej 15 lat. Do tego okresu nie wlicza się dwóch lat służby przygotowawczej, czyli razem wynosi on 156 miesięcy. Jeden z aresztów zamierzał rozliczać pomoc w ciągu 156 miesięcy. Miesięczna wartość takiego przychodu wyniosłaby ko świadczenie do wysokości 500 zł rocznie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy. We wniosku o interpretację areszt podkreślił, że resztę opodatkowanego przychodu chce rozliczać w kolejnych latach, aż do ukończenia przez funkcjonariusza 15 lat służby. Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Przypomniał, pozycji podatnika. Chodzi więc o sytuację, w której podatnik ma tylko możliwość skorzystania z wypłaconej mu kwoty, bez uzyskiwania żadnej dodatkowej zgody pracodawcy. To oznacza, że przychód funkcjonariusza powinien zostać rozliczony już w momencie wypłacenia mu pieniędzy podsumował dyrektor. zatem jedną sto pięćdziesiątą że zgodnie z art. 11 ustawy Interpretacja dyrektora izby Skarbo- szóstą część całej kwoty pomo- o PIT przychodem są także wej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., cy. Zwolnione z PIT byłoby tyl- pieniądze postawione do dys- nr ibpbii/1/ /14/mk.

3 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl B3 podatki i księgowość Uczestnik karuzeli nie odliczy Vat Orzeczenie Łukasz Zalewski Kto brał udział w łańcuchu dostaw i nie dochował należytej staranności, może zostać pozbawiony prawa do odjęcia podatku naliczonego, nawet gdy do wyłudzenia daniny doszło w innym państwie unijnym. Potwierdził to wczoraj w trzech wyrokach Trybunał Sprawiedliwości UE. Jeden z nich dotyczył spółki, która kupowała sprzęt informatyczny w Holandii i Niemczech, a następnie sprzedawała go klientom we Włoszech. Od zakupów towarów w Holandii odliczyła VAT. Od towarów nabytych w Niemczech nie zadeklarowała ani wewnątrzwspólnotowej dostawy w Niemczech, ani wewnątrzwspólnotowego nabycia we Włoszech. Nie zapłaciła też podatku. Włoskie organy odmówiły jej prawa do odliczenia. W pozostałych dwóch sprawach rozpatrywanych przez TSUE transakcje przebiegały podobnie. Rozpatrując je łącznie, trybunał orzekł, że krajowe organy i sądy powinny odmówić podatnikowi skorzystania z prawa do odliczenia, zwolnienia lub zwrotu podatku od wartości dodanej, gdy obiektywnie biorąc wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż brał udział w oszustwie w zakresie VAT w ramach łańcucha dostaw. Można odmówić prawa do odliczenia, nawet jeżeli oszustwo zostało popełnione w innym państwie członkowskim niż to, w którym podatnik domagał się odliczenia uznał Trybunał. Bez znaczenia jest też to, że nie ma przepisów krajowych, które przewidywałyby taką odmowę. orzecznictwo wyroki tsue z 18 grudnia 2014 r. w sprawach połączonych c 131/13, c 163/13 i c 164/13. Komandytowo-akcyjna spółka kapitałowa Mimo że tylko część kapitału i wspólników spełnia wymogi przewidziane dyrektywą, SKA należy uznać za kapitałową Łukasz Zalewski Taką opinię przedstawił wczoraj rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Niilo Jääskinen w polskiej sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress. Pytanie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (postanowienie z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 188/13). Sąd ten rozpatrywał skargę drukarni, która, będąc spółką z o.o, zamierzała się przekształcić w spółkę komandytowo-akcyjną. Chciała wiedzieć, jakie będą skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej w związku z wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci akcji innych spółek (komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz udziałów spółki z o.o.). Uważała, że nie zapłaci z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zgodnie z dyrektywą 2008/7 dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału SKA należy uznać za spółkę kapitałową. WSA miał wątpliwości i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. Rzecznik generalny trybunału uznał wczoraj, że drukarnia miała rację. Wskazał, że celem dyrektywy 2008/7 jest ograniczanie szkodliwych skutków podatku kapitałowego dla swobody przepływu kapitału i warunków konkurencji w ramach Unii. Prowadzi też do zniesienia podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Wyjaśnił, że dyrektywa nie wymaga, aby akcje spółki kapitałowej były przedmiotem transakcji na giełdzie. Odnosząc się do polskiej SKA, rzecznik podkreślił, że jest to forma spółki znana prawodawstwu UE, ponieważ została wymieniona w pierwszej dyrektywie w sprawie spółek. Z kolei w dyrektywie w sprawie rocznych sprawozdań finansowych SKA została wymieniona jako spółka kapitałowa (w odróżnieniu od spółki komandytowej). Ponadto, zgodnie z polskim prawem, przepisy dotyczące spółek kapitałowych mają zastosowanie m.in. do SKA w zakresie dotyczącym obrotu akcjami. Coraz bliżej wygranej batalii o zwrot nadpłaconego PCC Beata HUdziak doradca podatkowy, partner w 8tax doradztwo Podatkowe Opinia rzecznika generalnego to kolejny argument dla polskich podatników potwierdzający, że SKA powinny być traktowane jak spółki kapitałowe na gruncie ustawy o PCC. Niewątpliwie z przepisów dyrektywy wynika, że za spółki kapitałowe uznaje się m.in. te, których akcje mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, jednak nie jest to wymóg bezwzględny. W przypadku SKA występuje element wkładu kapitałowego, który może być przedmiotem publicznego obrotu, w tym za pośrednictwem giełdy. W tym właśnie kontekście można mówić o nieprawidłowej implementacji przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego. W konsekwencji SKA dla celów PCC powinna być traktowana jak spółka kapitałowa, co skutkuje brakiem obowiązku zapłaty PCC od umów spółek i ich zmian związanych między innymi z łączeniem, przekształceniem czy też wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, albo udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej. Zwolnieniu z PCC będą co do zasady podlegały również pożyczki udzielone spółce przez jej wspólników. Wszystkie te argumenty Niezależnie od tego, nie cze- przemawiają za tym, że polska kając na rozstrzygnięcie trybu- spółka komandytowo-akcyjnału, polski NSA r orzekł w wyna jest spółką kapitałową w roroku z 7 sierpnia 2014 r. (sygn. zumieniu dyrektywy 2008/7 akt II FSK 1980/12), że SKA jest uznał rzecznik. spółką kapitałową, nawet jeżeli Ostatecznie jednak rozstrzy- tylko część jej majątku podlega gnie to TSUE w swoim wyroku. obrotowi na giełdzie. AUTOPROMOCJA 20LAT 20T P P A TRZYMY OBIEKTYWNIE. P ISZEM Y O DPOWIEDZIALN IE Zamów prenumeratę e-wydania z tabletem Za zamówienie prenumeraty e-wydania otrzymasz tablet Prestigio MultiPad Wize 3008 za 1 zł* PRENUMERATA 2015 ZALETY PRENUMERATY E-WYDANIA: już od 4 rano najnowsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej na komputerze i tablecie pełny dostęp do archiwum tekstów zawierającego ponad 2800 wydań od 2002 r. dokładna wyszukiwarka pozwalająca odnaleźć interesujący temat, artykuł lub wydanie DGP *Warunkiem otrzymania tabletu jest wykupienie prenumeraty e-wydania DGP na 18 m-cy. Oferta ważna do 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Wejdź na stronę: i sprawdź szczegóły oferty. Dodatkowe informacje: ,

4 B4 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl firma i prawo Ułomny nadzór KNf nad SKoK-ami K-ami Rynek finansowy Patryk Słowik Komisja Nadzoru Finansowego nie dysponuje wystarczającymi uprawnieniami, aby w pełni dbać o przejrzystość na rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) mówił wczoraj na blisko sześciogodzinnym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. Przedstawiał on posłom informację na temat sytuacji SKOK-ów. Jak wynika z wyliczeń, aby członkowie niewypłacalnych kas otrzymali gwarantowane im pieniądze, potrzebne będzie 2,5 3 mld zł. Ten koszt poniosą podatnicy. Obecne problemy wynikają z okresu między 2009 r. a początkiem 2013 r. tłumaczył Andrzej Jakubiak. Jego zdaniem właśnie w tym czasie nastąpił gwałtowny wzrost depozytów, jako że SKOK-i oferowały konkurencyjne na rynku oprocentowanie. Nie poszło za tym jednak zwiększenie środków własnych kas. A dopiero nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2012 r. umożliwiła komisji sprawowanie nadzoru nad systemem. Siła polskich banków bierze się z tego, że mają one znaczną część kapitału w gotówce. W SKOK-ach tak nie jest. W wielu przypadkach kasy skupiały się na operacjach księgowych, w wyniku których pojawiał się zysk. Niestety tylko na papierze kontynuował szef KNF. Jednak zdaniem Rafała Matusiaka, prezesa Kasy Krajowej SKOK, powód kłopotów kas jest zupełnie inny. Przez 20 lat, na mocy poprzednich przepisów, nie upadła żadna kasa i nikt nie miał problemów z wypłacalnością przekonywał sugerując, że problemy zaczęły się dopiero od czasu, gdy nadzór sprawuje KNF. Dodał, że Kasa Krajowa otwarta jest na dialog z komisją, ale nie dostrzega zainteresowania drugiej strony. Jak mówił przewodniczący KNF, działania, które może podjąć jego urząd, są ograniczone. Jako przykład podał brak możliwości efektywnej kontroli spółek, którym SKOK zleca konkretne zadania. Z takimi firmami zawierane są umowy z kilkuletnim okresem wypowiedzenia, a ich zerwanie obarczone jest dotkliwymi karami finansowymi. Z informacji udzielonych przez Andrzeja Jakubiaka wynika również, że SKOK-i obchodziły ustawowe regulacje. Przykład? Zgodnie z art. 10 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 855 ze zm.) kasy mogą udzielać pożyczek wyłącznie osobom fizycznym. Komisji Nadzoru Finansowego znane są jednak przypadki, w których faktycznym beneficjentem były firmy. Pożyczkę dostali po prostu wszyscy członkowie zarządu. Każdy po milion złotych wyjaśniał posłom przewodniczący KNF. Dla niektórych parlamentarzystów te informacje były szokujące. Powinniśmy poważnie rozważyć powołanie sejmowej komisji śledczej mówi poseł PO Marcin Święcicki. Firmy nie muszą, ale chcą reżimu ustawy Sąd Najwyższy oceni, czy prywatne spółki mogą dobrowolnie podporządkować się przepisom ustawy o zamówieniach publicznych Sławomir Wikariak Przetargi musi organizować nie tylko administracja publiczna LICZBA ZAMÓWIEŃ WARTOŚĆ UDZIELONYCH Orzeczenie SN może mieć SEKTOROWYCH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH istotny wpływ na rynek zamówień 1,318 MLD ZŁ (mld zł) publicznych, zwłaszcza 2826 WYNIÓSŁ NAJWIĘKSZY KONTRAKT SEKTOROWY W 2013 R. (NA ZAKUP tych sektorowych. Rozstrzy- 20 PENDOLINO DLA PKP INTERCITY) gnie bowiem, czy zamawiający może w imieniu firm, które nie,0 podlegają przepisom o zamówieniach, zorganizować prze- 1,65 PROC. targ i zawrzeć umowę. Udzielając zamówień wspólnie, WSZYSTKICH ZAMAWIAJĄCYCH UDZIELAJĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE w ramach dużej grupy, mogli- STANOWIĄ ZAMAWIAJĄCY by w ten sposób uzyskać dużo SEKTOROWI korzystniejsze oferty. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw Źródło: dane Urzędu Zamówień Publicznych RM działających w sektorach energetyki, transportu, gospodarki wodnej czy wydobycia węgla. Z jednej strony udzielają one zamówień sektorowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 907 ze zm.; dalej: p.z.p.). Z drugiej jednak wchodzą nierzadko w skład dużych grup kapitałowych z przedsiębiorstwami, które nie podlegają tej ustawie. wołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta jednak nie miała zastrzeżeń i oddaliła obydwa odwołania (sygn. akt KIO 452/13 i 457/13). Inaczej do sprawy podszedł warszawski sąd, do którego zaskarżono ten wyrok. Jego zdaniem spółki, które nie podlegają przepisom p.z.p., nie mogą udzie- UZP w swej skardze w pełni zgodził się z sądem, że ustawa p.z.p. nie reguluje wspólnego udzielania zamówień przez podmioty, które jej podlegają i nie podlegają. Organ wyciąga jednak z tego faktu odmienne wnioski. Jego zdaniem w takiej sytuacji powinno się na podstawie art. 14 oraz 131 ust. 1 p.z.p. zastosować wprost Doktor Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna, w pełni podziela tę argumentację. Interpretacja dokonana przez sąd nie tylko kłóci się z zasadą swobody umów, ale też swobodą kształtowania struktury korporacyjnej, gdyż utrudnia podejmowanie decyzji w grupie kapitałowej. Moż- Tylko dla zamawiających lić zamówienia publicznego. przepisy kodeksu cywilnego na nawet powiedzieć, że godzi Z tego też względu nakazał i przewidzianą w nim zasadę w istotę działalności gospodar- Jeszcze przed kilkoma laty możliwość wspólnego udzielania zamówień przez zamawiających i podmioty, które takiego statusu nie posiadają, nie budziła specjalnych wątpliwości. Sytuacja zmieniła się 28 czerwca 2013 r., kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie uznał to za niedopuszczalne (sygn. akt XXIII Ga 776/13). Sprawa dotyczyła przetargu zorganizowanego przez spółkę akcyjną Polskie Koleje Państwowe na usługi tele- fonii komórkowej. Działała ona jednak nie tylko w imieniu swoim, ale i kilku innych spółek, będących zamawiającymi, jak i kilku, które nie muszą sto- unieważnić przetarg. Sędziowie uznali, że art. 16 ust. 1 p.z.p., mówiący o wspólnym udzielaniu zamówień, dotyczy bowiem wyłącznie zamawiających. Ci zaś zostali zdefiniowani w art. 2 pkt 12 ustawy jako podmioty obowiązane do stosowania ustawy. Bezsporne jest, że upoważnienia do przeprowadzenia postępowania może udzielić podmiot posiadający status zamawiającego. Ustawa p.z.p. nie zawiera natomiast żadnych regulacji dotyczących prowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz podmiotów innych niż zamawiający napisano w uzasadnieniu tego wyroku. swobody kształtowania umów. W tym kontekście za kluczowy należy uznać art k.c. stanowiący, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego napisano w uzasadnieniu skargi. Dobrowolne zawarcie porozumienia determinuje charakter prawny całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż podmioty, które wedle włas- czej przekonuje ekspert. Jeśli sąd uwzględni skargę, to zamawiający z grupy kapitałowej będzie znów mógł bez obaw łączyć zamówienia i działać w imieniu spółek, które nie podlegają przepisom p.z.p. A co, gdyby zamawiający chciał udzielić zamówienia razem z podmiotami, z którymi w żaden sposób nie jest powiązany? W ocenie UZP z przepisów ustawy p.z.p. i k.c. przywołanych w skardze kasacyjnej nie wynika zakaz wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez podmioty sować p.z.p. Ostatecznie PKP nego uznania przyjmą wysoce posiadające status zamawiają- SA miał wybrać ofertę w imie- Swoboda umów sformalizowany reżim prawny cego na gruncie ustawy p.z.p. niu dziewięciu firm. Planowały one w ten sposób uzyskać dużo lepsze ceny, niż uzyskałaby każda z nich z osobna. Dwie firmy telekomunikacyjne, PTK Centertel i Polkomtel, uznały takie łączenie zamówień za niedopuszczalne i złożyły od- Skarga kasacyjna na to orzeczenie została skierowana przez Urząd Zamówień Publicznych już w lutym 2014 r. Teraz Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym przyjął sprawę do rozpoznania (sygn. akt I CSK 207/14). określony w przepisach ustawy p.z.p. do udzielenia zamówienia, podlegać będą przepisom tej ustawy na równi z podmiotami zobowiązanymi do jej stosowania na gruncie art. 2 pkt 12 oraz art. 3 ust. 1 ustawy p.z.p. wyjaśniono. oraz takie, które nie są zamawiającymi, na podstawie art. 2 pkt 12 w związku z art. 3 ust. 1 p.z.p., nawet jeżeli nie działają w ramach grupy kapitałowej odpowiedział nam Rafał Jędrzejewski, dyrektor departamentu prawnego UZP. rozstrzygnięcie w sprawie uprawnień spółdzielni dopiero po wyroku trybunału Nieruchomości Patryk Słowik Współwłaściciele nieruchomości wspólnych, którzy skarżą się na samowolę spółdzielni zarządzających budynkami, na zmianę przepisów będą musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Na początku listopada senatorowie złożyli projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 761). Był to efekt problemów interpretacyjnych przy określaniu granic uprawnień władz spółdzielni w zakresie zarządu nieruchomościami. Nieprecyzyjność art. 27 ust. 2 ustawy (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) powoduje bowiem, że nikt nie wie, czy zgodę na remont bloku muszą wyrazić współwłaściciele, a jeśli tak to czy wszyscy, czy wystarczy większość. Odmienne stanowiska w tej sprawie zajmowały Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Ten stan rzeczy musi się zmienić. Ograniczanie własności na podstawie przepisów, które różnie interpretują nawet sądy, jest niedopuszczalne uważa Kamilla Dołowska, dyrektor zespołu prawa cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawą zajął się więc Senat. Zgodnie z propozycją parlamentarzystów do czynności przekraczających zwykły zarząd (czyli na przykład do wspomnianego remontu budynku) potrzebna będzie uchwała większości współwłaścicieli. Z jednej strony ma to zagwarantować należne prawa posiadaczom własnościowego prawa do lokalu. Z drugiej zaś przeciwdziałać sytuacjom, w których jakiekolwiek działania są blokowane przez jedną niechętną osobę lub toczące się wobec jednego z lokali postępowanie spadkowe. Wątpliwości do projektu zgłosiła jednak Krajowa Rada Spółdzielcza. Jak stwierdzono w jej stanowisku, zmiany wywołają kolejne problemy, a wcale nie rozwiążą kluczowego kto i w jakim trybie podejmuje decyzje o czynnościach przekraczających zwykły zarząd. Należałoby wprowadzić generalną zasadę, że na gruncie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia podejmuje decyzje we wszelkich sprawach czytamy w stanowisku rady. Senatorowie proponują jednak, aby spółdzielnie samodzielnie decydowały w kwestiach finansowych, takich jak na przykład wynagrodzenia za zarząd nieruchomością wspólną. Zabezpieczeniem dla współwłaścicieli byłaby możliwość zaskarżania tych decyzji do sądu. Jednak przy remontach bądź ocieplaniu budynków spółdzielnia będzie ograniczona uchwałą większości. Zmiany jednak szybko nie nastąpią. Senackie komisje ustawodawcza i gospodarki narodowej na wspólnym posiedzeniu zadecydowały o wstrzymaniu prac co najmniej do drugiej połowy stycznia. Wynika to z faktu, iż grupa posłów wniosła do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie części przepisów dotyczących spółdzielni za niezgodne z konstytucją. Dotyczy to także art. 27. Trybunał sprawą zajmie się 15 stycznia 2015 r., więc na zmiany spółdzielcy poczekają przynajmniej do marca przyszłego roku. Etap legislacyjny I czytanie w komisjach

5 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl samorząd i administracja B5 spóźnione rejestry mnożą problemy Informatyzacja Karolina Topolska Nie wszyscy odzyskali świadczenie za opiekę System rejestrów państwowych, który miał zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r., zostanie uruchomiony dwa miesiące później. Tak zdecydował Sejm. Jednak zdaniem części posłów i samorządowców termin ten i tak jest za krótki, a wdrożenie systemu powinno nastąpić dopiero za rok. Odroczenie terminu do 1 marca 2015 r. przewiduje nowelizacja ustaw o dowodach osobistych i ewidencji ludności oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Na jej mocy mają zostać ze sobą skomunikowane rejestry: PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Stanisław Bodys, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, podkreślał w środę na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że kolejne dwa miesiące niewiele zmienią, a wydawanie nowych dowodów czy aktów stanu cywilnego od marca 2015 r. będzie napotykało duże trudności. W jego ocenie problemem będzie też ustalenie w najbliższych wyborach spisu osób uprawnionych do głosowania, bo korzysta się przy tym m.in. z aktów stanu cywilnego. Piotr Stachańczyk z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekonywał jednak w Sejmie, że dalsze przesuwanie terminu nie wchodzi w grę, bo z końcem marca wygasają licencje na obecne oprogramowanie. Nie jestem pewny, czy dodatkowe dwa miesiące spowodują, że rejestry będą działać prawidłowo. Długość tego okresu jest wymuszona sytuacją, rząd jest w sytuacji bez wyjścia wytykał Jacek Sasin, poseł PiS. Jeśli cztery lata stanowiły za krótki okres, aby zbudować i uruchomić system, to trudno uwierzyć, że dodatkowe dwa miesiące będą panaceum na ten problem dodał. Wczoraj do uchwalonej w środę w nocy nowelizacji senacka komisja samorządu terytorialnego wprowadziła poprawkę. Na jej mocy 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie przepis przewidujący, że po sporządzeniu aktu stanu cywilnego obywatel otrzymuje jeden jego odpis z urzędu, a więc bezpłatnie. Jest to konieczne, ponieważ od 2 stycznia 2015 r. w ustawie o opłacie skarbowej zlikwidowane zostanie zwolnienie z niej odpisów aktu otrzymywanych zaraz po jego sporządzeniu. Etap legislacyjny Ustawę rozpatrzy dziś Senat 104 tys. osób złożyły wnioski o przyznanie zasiłku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co czwarty został odrzucony podstawie ustawy z 4 kwietnia Michalina Topolewska 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. Ministerstwo Pracy i Polityki poz. 567). Zgodnie z nią osoby Społecznej sprawdziło w gmi- pozbawione pomocy, które nach, ile osób bezprawnie po- do 15 września 2014 r. złożyzbawionych świadczenia pieły wniosek, mogły otrzymać lęgnacyjnego ma przyznany zaległe pieniądze za okres od zasiłek dla opiekuna. Z prze- 1 lipca 2013 r. do 15 maja 2014 r., kazanych DGP danych wyni- kiedy to przepisy weszły w żyka, że z szacowanej na 117 tys. cie (wraz z odsetkami). Jedno- liczby potencjalnych odbiorcześnie mogły się starać o bieców tej formy wsparcia wniożące zasiłki. ski złożyło 104 tys., a bieżące Najnowsze statystyki MPiPS świadczenia uzyskało tylko pokazują, że zaległe wsparcie 74 proc. z nich. Większość od- odzyskało 78 tys. osób. Namów dotyczy małżonków. tomiast na koniec września 2014 r. uprawnionych do bie- Wygaszona pomoc żącej wypłaty zasiłku dla opie- Wprowadzenie zasiłku dla kuna było 77 tys. opiekuna było wynikiem wy- Niektórzy opiekunowie roku Trybunału Konstytucyj- mogli otrzymać tylko zaległą nego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. pomoc lub za niektóre mie- akt K 27/13). Uznał on za bezsiące poprzedzające 15 maja prawne przepisy, które spo- br., ponieważ członek rodziny, wodowały, że wszystkie decy- którym się zajmowali, zmarł zje przyznające świadczenie wyjaśnia Przemysław An- pielęgnacyjne wygasły z mocy drysiak, kierownik działu prawa 1 lipca 2013 r. Osoby świadczeń rodzinnych Miej- otrzymujące taką pomoc muskiego Ośrodka Pomocy Rosiały ponownie składać o nią dzinie w Zabrzu. wnioski. W związku z tym, że nowe przesłanki uzyskania Negatywne przesłanki wsparcia zostały zaostrzo- Gminy wskazują, że więkne, to z 219,3 tys. opiekunów szość decyzji odmownych pobierających świadczenie trafiała do małżonków. Za- w czerwcu 2013 r. uprawsiłek dla opiekuna nie mógł nionych pozostało 101,5 tys. im być przyznany ze wzglę- (średnia za drugie półrocze du na jeden z warunków jego 2013 r.). otrzymywania. Art. 2 ustawy Trybunał zobligował jedno- z 4 kwietnia 2014 r. uzależnia cześnie rząd do przywrócenia bowiem jego uzyskanie od tego, pomocy opiekunom. Jej odzy- czy osoba składająca wniosek skanie stało się możliwe na spełnia przesłanki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu przepisów obowiązujących 31 grudnia 2012 r. Zabraniają one przyznawania pomocy osobom przebywającym w związku małżeńskim, chyba że drugi z małżonków ma znaczny stopień niepełnosprawności wyjaśnia Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku. Mimo to większość małżonków wywalczyła sobie świadczenie pielęgnacyjne dzięki decyzjom samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Natomiast teraz, gdy złożyli wniosek o zasiłek dla opiekuna, gmina ponownie zweryfikowała ich uprawnienia w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.). Wiele z tych osób odwoływało się od naszych decyzji i jest prawdopodobne, że uzyskają zasiłek uważa Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń. Z kolei Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu, zwraca uwagę na sytuację osób, które świadczenie pielęgnacyjne miały przyznawane w momencie, gdy wiadomo było już o procedurze wygaszania decyzji od 1 lipca 2013 r. Niektóre SKO wydawały im wówczas decyzję o wsparciu do 30 czerwca ubiegłego roku zamiast np. bezterminowej. W ślad za tym część gmin nie uznawała tego za spełnienie innego z warunków uzyskania zasiłku dla opiekuna, czyli wygaśnięcia decyzji z mocy prawa 1 lipca 2013 r. dorosły uczeń będzie mógł sam poprosić o pomoc psychologa Oświata Artur Radwan Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą potrzebującą dodatkowego wsparcia, będą zapraszani przez przewodniczącego zespołu orzekającego do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mają tam pełnić funkcję doradczą. To jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wprowadza on także możliwość włączenia do zajęć rewalidacyjnych, czyli wspierających rozwój w nauce niepełnosprawnego dziecka, m.in. nauczyciela, lekarza, psychologa, pedagoga i logopedy. Będzie się to odbywać na wniosek rodzica lub ucznia. Projekt rozszerza też katalog osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie mogą to robić tylko rodzice, po zmianach takie prawo zyskają również sami zainteresowani, jeśli ukończyli 18 lat. Ponadto opiekunowie nie będą już mieli obowiązku składania do poradni dwóch odrębnych wniosków o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka oraz jego indywidualnego nauczania. Wystarczy jedno takie pismo. Doprecyzowano też przepisy, że rodzice niepełnosprawnego dziecka mogą się ubiegać jednocześnie o wydanie dwóch orzeczeń w tym zakresie. Składając w poradni wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii, opiekunowie będą musieli podać PESEL dziecka, a gdy go brak serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Takich danych wymaga nowy System Informacji Oświatowych. Do wniosku o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnej nauki trzeba też będzie dołączyć zaświadczenie od lekarza, że dziecko nie będzie mogło uczęszczać do szkoły lub przedszkola dłużej niż przez 30 dni. Etap legislacyjny Projekt trafił do konsultacji społecznych sporne łączenie funduszy unijnych z sołeckimi Finanse Urszula Mirowska-Łoskot Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi fundusz sołecki, który jest w części refundowany z budżetu państwa, nie może być wkładem własnym do projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przeciwnego zdania jest Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Resort rolnictwa w odpowiedzi na pytanie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska twierdzi, że pieniądze z funduszu sołeckiego mogą być uznane za wkład własny gminy do realizacji małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW jedynie wtedy, gdy nie otrzyma ona zwrotu części wydatków. Ten uzyskuje z budżetu państwa w formie dotacji celowej (w zależności od zamożności gminy może być to nawet 40 proc.). Resort argumentuje, że inaczej zostanie naruszony par. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.). Zgodnie z nim pomoc z PROW jest przyznawana na małe projekty, jeżeli nie będą one finansowane z udziałem innych środków publicznych z wyjątkiem dochodów własnych jednostek samorządu lub subwencji ogólnej. Inne zdanie prezentuje Krajowa Rada RIO. Rada skłaniałaby się ku stanowisku, pozwalającemu na przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW wskazuje. Wyjaśnia, że choć zwrot części wydatków na fundusz sołecki następuje w formie dotacji celowej, to jest to bardziej premia za zaangażowanie w pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców niż przekazanie środków na konkretny cel. Pieniądze te mogą być przeznaczone na dowolne wydatki niekoniecznie związane z funduszem sołeckim, co nadaje im wbrew ich dotacyjnemu określeniu charakter dochodów własnych gminy. Trzymając się tej wykładni, RIO nie będą miały uwag, gdy gmina przeznaczy fun- Ważne Komisja Europejdusz sołecki na wkład własny do PROW mówi Wojciech ska 12 grudnia zatwierdziła PROW na lata Będzie to największy pod względem środków finansowych program wśród krajów unijnych. Polska otrzyma 13,5 mld euro Lachiewicz z RIO w Krakowie. Stanowisko ministerstwa oznacza jednak, że może ono uznać, iż środki zostały wydatkowane niezgodnie z prawem, i domagać się zwrotu tych przyznanych na projekt unijny przestrzega.

6 B6 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl kadry i płace trzy pytania Wolne w Wigilię nie musi oznaczać utraty wynagrodzenia Michał SzUSzczyńSKi radca prawny, Szuszczyński Kancelaria Prawa Pracy Zasady tworzenia baz lekarskich do zmiany Jakie możliwości organizacji pracy ma pracodawca, którego załoga domaga się wolnego dnia lub krótszej dniówki w Wigilię i sylwestra? Zgodnie z kodeksem praca powinna być świadczona przez pracowników przeciętnie przez pięć dni w tygodniu. Oznacza to, że w skali całego okresu rozliczeniowego pracodawca może zaplanować np. jeden 4-dniowy tydzień pracy, po to by w innym, niekoniecznie kolejnym tygodniu po Wigilii czy sylwestrze praca była świadczona w zakładzie pracy przez 6 dni. Jeśli Wigilia ma być w zakładzie dniem pracującym, lecz ze skróconą liczbą godzin, wówczas w przypadku etatowców w grę wchodzi umożliwienie im zakończenia pracy wcześniej niż po upływie 8 godzin. W przypadku pracowników niepełnoetatowych przedsiębiorca może ustawić im grafik w taki sposób, aby w Wigilię rozpoczynali pracę wcześniej. Czy wolny dzień albo skrócenie dniówki musi oznaczać dla pracowników utratę wynagrodzenia? Choć kodeks stanowi, że wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią, to wolny dzień lub skrócenie dniówki dla załogi nie musi oznaczać dla niej utraty wynagrodzenia lub jego części. Moim zdaniem przy rozliczeniu tego okresu można skorzystać z zasady, która ma zastosowanie w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Otóż jeśli dochodzi do niego za zgodą obydwóch stron i z zachowaniem przez pracownika prawa do wynagrodzenia, wówczas nie sprzeciwia się to przepisom. Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Czy pracodawca może uzależnić skrócenie dnia pracy w Wigilię od odpracowania przez załogę tego czasu w innym dniu? Nie ma takiego prawa, jeśli sam, czyli bez uzgodnień z załogą, podjął decyzję o udzieleniu wolnego dnia. Inaczej natomiast należy postrzegać przypadek, w którym owo skrócenie czasu pracy odbywa się na wniosek pracowników. W takiej sytuacji zakład może wykorzystać wprowadzony w ubiegłym roku do k.p. przepis. Zgodnie z nim na pisemny wniosek zatrudnionego pracodawca może udzielić mu czasu wolnego od pracy z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania, które, co szczególnie jest istotne dla pracodawcy, nie będzie traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. rozmawiał Tomasz Zalewski Limity w szkołach wojskowych W roku akademickim 2015/2016 na czterech uczelniach wojskowych będzie mogło się kształcić 522 kandydatów na żołnierzy zawodowych. To o 11 miejsc mniej niż obecnie. Zapisane jest to w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. poz. 1723), które dziś wchodzi w życie. Najwięcej przyszłych mundurowych (281) będzie się uczyło na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na kolejnych miejscach są: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (144 studentów), Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (69) i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (28). Wojsko chce kształcić przede wszystkim na kierunkach elektronika i telekomunikacja (84 miejsca) oraz informatyka (47). Najmniejsze zapotrzebowanie jest na budownictwo na ten kierunek zostanie przyjętych zaledwie 10 osób. AR Etap legislacyjny wchodzi w życie 19 grudnia 2014 r. Przepis, na podstawie którego są sporządzane rejestry medyczne, jest niekonstytucyjny. Jednak te, które powołano przed ogłoszeniem wyroku, nadal będą mogły być prowadzone Po wejściu w życie wyroku Beata Lisowska nie będzie dopuszczalne tworzenie nowych rejestrów me- Trybunał Konstytucyjny zajdycznych, dopóki minister nie mował się wczoraj kwestią doprecyzuje ich przedmiotu zgodności z konstytucją za- w ustawie podkreślił Stanisad tworzenia rejestrów mesław Biernat, sędzia sprawozdycznych. Takie bazy zawiedawcarające dane o schorzeniach Ponadto TK zwrócił uwagę, i pacjentach prowadzą uczel- że obecnie obowiązująca renie medyczne i towarzystwa gulacja, choć zawiera katalog naukowe. danych, które mogą być przetwarzane w rejestrach, to tak- Zaczęło się od RPO że przewiduje możliwość gro- Zastrzeżenia do zasad twomadzenia w nich innych, bliżej rzenia medycznych rejestrów nieokreślonych informacji. Re- zgłosiła prof. Irena Lipowicz, sort będzie musiał sprecyzo- rzecznik praw obywatelskich wać, o jakie dane chodzi. (RPO). Zakwestionowała Trybunał nie wskazał, czy art. 20 ust. 1 ustawy z 28 kwiet- minister powinien zmienić nia 2011 r. o systemie informa- skarżony przepis ustawy, czy cji w ochronie zdrowia (Dz.U. dodać jakiś inny. Stwierdził nr 113, poz. 657 ze zm.), zgodnie jednak, że rejestry, które zo- z którym bazy te są tworzone stały utworzone na podstawie na mocy rozporządzeń mini- zaskarżonych przepisów, będą stra zdrowia. RPO uznała, że mogły istnieć. kwestie przetwarzania danych TK, uzasadniając swoją de- osobowych stanowią materię cyzję, podkreślał, że rozporzą- zastrzeżoną dla ustawy. Także dzenia dotyczące rejestrów zdaniem generalnego inspekto- medycznych mają nietypora ochrony danych osobowych wy charakter. Ich główną (GIODO) ich obecne tworzenie funkcją jest nie tyle wydanie nie odbywa się z poszanowa- przepisów wykonawczych, ile niem standardów konstytu- tworzenie poszczególnych recyjnychjestrów. Utrata obowiązującej Trybunał badał tę sprawę mocy przepisu, na podstawie, już w połowie lipca 2014 r. którego zostały powołane, nie Ostateczny wyrok zapadł spowoduje automatycznej eli- wczoraj. Sędziowie uznali art. minacji skutku, jakim było ich 20 za niezgodny z konstytu- utworzenie argumentował cją w częściach dotyczących sędzia Biernat. przedmiotu rejestrów oraz zakresu i rodzaju danych, które Pakiet niezagrożony są w nich przetwarzane. Na podstawie rozporządzeń ministra zdrowia działa obec- Zadanie dla resortu nie sześć baz. Wśród nich jest Orzeczenie trybunału stawia m.in. krajowy rejestr nowo- Ministerstwo Zdrowia przed tworów, który będzie odgrywać nowym wyzwaniem. Będzie ważną rolę po wejściu w życie musiało przygotować kolejną pakietu onkologicznego. nowelizację ustawy o systemie Do tej bazy będzie musiał informacji w ochronie zdrowia. być zgłaszany każdy przy- renta rodzinna także dla rozwódki Orzeczenie Bożena Wiktorowska Była żona ma prawo do renty rodzinnej, jeśli zmarły mąż do dnia swojej śmierci udzielał jej dobrowolnie wsparcia finansowego. W 1976 r. zainteresowana wzięła ślub. W 2002 r. małżonkowie zgodnie uznali, że ich związek nie ma dalszej przyszłości. To stało się podstawą do zawarcia ugody, na podstawie której mąż wypłacał swojej żonie 200 zł każdego miesiąca. W 2009 r. sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. W czasie rozwodu małżonkowie nie występowali o ustalenie zasad wypłacania Jak obecnie są tworzone rejestry medyczne Minister zdrowia może je tworzyć, prowadzić lub zlecać ich prowadzenie szpitalom lub podległym sobie jednostkom alimentów, bowiem były małci męża musiała mieć prawo żonek bez wezwania każdego do alimentów z jego strony miesiąca płacił ustaloną wcze- ustalone wyrokiem lub ugodą śniej kwotę wyjaśnia Maria sądową. ZUS po zbadaniu spra- Supeł, radca prawny reprezenwy odmówił prawa do renty. tująca skarżącą. Zainteresowana po rozwo- Sprawa się skomplikowała dzie nie zawarła nowej ugody po śmierci byłego męża. Za- z mężem zauważyła Jolanta interesowana złożyła do ZUS Lesisz, radca prawny reprezen- wniosek o przyznanie renty rotująca ZUS. Natomiast środki dzinnej na podstawie art. 70 przekazywane byłej żonie mo- ust. 3 ustawy 17 grudnia 1998 r. gły być przeznaczane na utrzy- o emeryturach i rentach manie mieszkania, bowiem z Funduszu Ubezpieczeń byli małżonkowie mieszkali Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. pod jednym dachem. poz ze zm.). Zgodnie Rozwódka odwołała się do z nim prawo do takiego świad- sądu. Zarówno sąd I, jak i II inczenia ma małżonka rozwiestancji przyznał rację ZUS. Zadziona lub wdowa, która nie interesowana złożyła kasację do pozostawała z nim we wspól- Sądu Najwyższego, który uchyności małżeńskiej. Przy czym lił zaskarżony wyrok, kierując zainteresowana w dniu śmier- sprawę do ponownego roz- Minister wskazuje w rozporządzeniu tworzącym rejestr: jego cel i zadania, podmiot prowadzący, okres, na jaki go utworzono, sposób prowadzenia, zakres i rodzaj przetwarzanych danych, sposób ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem Dane umożliwiające identyfikację konkretnego pacjenta mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań i celów rejestru Pacjenci mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec danych umożliwiających ich identyfikację Kompromis który ogranicza prawa JędrzeJ niklas Fundacja Panoptikon Sędziowie chcieli pogodzić dwie wartości: elastyczność działania administracji z ochroną prywatności obywateli. Osiągnięty kompromis jest dosyć zgniły i wciąż daje całkiem sporą swobodę w ograniczaniu praw obywateli. Sędziowie co prawda zauważyli, że kwestie istotne przedmiot rejestru oraz dane przetwarzane w rejestrze, ale wykraczające poza ich ustawowy katalog muszą znaleźć się bezpośrednio w akcie prawnym wyższego rzędu. W tym zakresie, i bardzo słusznie, sędziowie zdecydowali się na wzmocnienie ochrony obywateli. Jednak minister zdrowia wciąż będzie miał swobodę np. w określaniu okresu przechowywania danych oraz sposobu ich przetwarzania, w tym ustalania reguł bezpieczeństwa. Tymczasem są to istotne zagadnienia z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Brak jasnego i precyzyjnego określania tych kwestii w ustawie nie jest satysfakcjonujący. Co więcej zgodnie z orzeczeniem rejestry już utworzone na podstawie niezgodnych z konstytucją przepisów będą mogły funkcjonować bez zmian. Taka decyzja trybunału jest trudna do zaakceptowania i może prowadzić do istnienia podwójnych standardów w zakresie ochrony danych medycznych. padek nowotworu, który po potrzebna instytucja. Bez re- 1 stycznia 2015 r. zostanie jestru nowotworów nie wy- rozpoznany przez lekarza. Co obrażam sobie oceny skali więcej, umieszczony w tym zagrożenia rakiem w Polsce rejestrze pacjent otrzyma nu- podkreśla Joanna Didkowska, mer, który lekarz będzie mu- kierownik Krajowego Rejestru siał wpisywać do zielonej kar- Nowotworów. ty uprawniającej do szybkiej Do czasu wejścia w życie diagnostyki. odpowiedniej zmiany ustawy Bardzo mnie to cieszy, nowe rejestry medyczne nie że trybunał kierował się nie będą tworzone zapewnia tylko wykładnią, ale też du- Krzysztof Bąk, rzecznik prachem prawa. Uznał, że to jest sowy Ministerstwa Zdrowia. RM patrzenia. Zdaniem sędziów przy ocenie tej sprawy należy uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r. (sygn. akt SK 61/13). Zgodnie z nim ustawodawca nie powinien przymuszać stron do występowania na drogę sądową. Jeśli były małżonek płacił żonie alimenty na podstawie wcześniejszego porozumienia, dalsze wypłacanie środków można uznać za kontynuację łożenia na rodzinę. Tym samym zainteresowana ma prawo do świadczenia z ZUS. orzecznictwo wyrok Sądu najwyższego z 18 grudnia 2014 r. sygn. akt iii UK 54/14. orzeczenia

7 promocja PRENUMERATA 2015 PRENUMERATA MOCNE STRONY PRENUMERATY Zamów prenumeratę Dziennika Gazety Prawnej na 2015 rok i zyskaj: Pakiet fachowych narzędzi i publikacji dla specjalistów co tydzień 7 dodatków specjalistycznych niedostępnych w kioskach: Podatki i Księgowość, Rachunkowość i Audyt Firma i Prawo Samorząd i Administracja Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia Prawnik narzędzia on-line: wskaźniki i stawki, akty prawne, aktywne formularze i druki, kalkulatory książki i płyty dla specjalistów dostępne dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej w wersji Premium PATRZYMY OBIEKTYWNIE PISZEMY ODPOWIEDZIALNIE 20 Tygodnik Newsweek bez dodatkowych opłat na taki sam okres, jak zamówiona prenumerata Dziennika Gazety Prawnej Zamów prenumeratę: Zadzwoń: ,

8 B8 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl prawnik Komentarz tygodnia Jak odmówić prezydentowi Barbara Kasprzycka zastępca szefa Gazety Prawnej N ic tak nie boli sędziów, jak podejrzenia o podatność na wpływy. Opisywaliśmy przed tygodniem uchwałę, w której część środowiska doprowadziła sprawę do absurdu: okazało się, że nawet podróżowanie z podsądnym w jednym autobusie może budzić wątpliwości co do bezstronności (to miał być argument przeciwko obcinaniu sędziom kilometrówek za dojazdy samochodem do sądu piszemy o sprawie na kolejnych stronach). Kilka dni później było z jeszcze grubszej rury: prezes Trybunału Konstytucyjnego, I prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprotestowali przeciwko słowom lidera opozycji. Wyrażamy głębokie oburzenie sformułowanymi pod naszym adresem zarzutami terroryzowania sędziów i namawiania ich do określonego orzekania w sprawach ( ) protestów wyborczych. To znieważające zdanie nawiązuje do najgorszych zwyczajów walki politycznej przed 1989 rokiem zagrzmieli. Ale to nie był w tym tygodniu ostatni doniosły precedens w historii polskiego sądownictwa. Wczoraj Sąd Rejonowy Warszawa-Wola zgodnie z powiedzeniem nie chciała przyjść góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry stawił się w Pałacu Prezydenckim, by wysłuchać zeznań świadka Bronisława Komorowskiego. Do tej pory prezydenci albo chodzili zeznawać w sądzie, albo z różnych przyczyn zeznawać nie chcieli. Sąd jednak pozostawał sądem trzecią władzą; majestatem Najjaśniejszej, urzędującym w mniej lub bardziej luksusowych, ale zawsze sądach. Wczoraj okazało się natomiast, że budynki wolskiej Temidy to za niskie progi jak na głowę państwa. Głowa państwa lepiej się czuje, zeznając wśród kryształowych żyrandoli. I trudno czynić z tego zarzut. Powiedzmy sobie szczerze: każdy, gdyby mógł, wolałby zeznawać u siebie i na siedząco. Niepokoi natomiast postawa sądu. Ja rozumiem, że odmówić prezydentowi nie jest łatwo. Sędzia jednak musi to potrafić. Bo to są właśnie te momenty, kiedy monteskiuszowskie frazesy o trójpodziale, równowadze i wzajemnym hamowaniu się władz mają okazję sprawdzić się w życiu. Używanie ich w walce o przywileje, a pomijanie, gdy narażają na zmarszczenie prezydenckich brwi, z budowaniem autorytetu sądu niewiele ma wspólnego. Obowiązkowa pomoc Strony, które same prowadzą swoją sprawę, częściej przegrywają. Dlatego profesjonaliści chcą przymusu korzystania z pomocy adwokata lub radcy Anna Krzyżanowska W postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem apelacyjnym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach z zakresu własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych tak w opinii prawniczych samorządów zawodowych powinien brzmieć znowelizowany art kodeksu postępowania cywilnego. Obecne zasady Obecnie w postępowaniu cywilnym przymus adwokacko-radcowski rozciąga się: na całe postępowanie przed Sądem Najwyższym (adwokat lub radca prawny musi sporządzić skargę kasacyjną, wnieść ją do sądu i reprezentować stronę w postępowaniu kasacyjnym) oraz na czynności procesowe związane z postępowaniem przed Sądem Najwyższym podejmowane przed sądem niższej instancji Przymusu adwokacko-radcowskiego przed Sądem Najwyższym nie stosuje się w postępowaniu o: zwolnienie od kosztów sądowych ustanowienie adwokata lub radcy prawnego gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa RM Równość szans Propozycja została zgłoszona przez Krajową Izbę Radców Prawnych (KIRP) wraz z uwagami do konsultowanego właśnie projektu założeń ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Zgadza się z nią również Naczelna Rada Adwokacka. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie poza wyjątkami nie istnieje przymus adwokacko-radcowski wskazuje Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. W jego ocenie, w ślad za wzmacnianiem kontradyktoryjnego charakteru postępowań przed sądem, również w zakresie procesu cywilnego (wprowadzanie m.in. zasady koncentracji materiału dowodowego, która np. zobowiązuje sąd do pomijania spóźnionych twierdzeń i dowodów), powinny iść zmiany zapewniające równość szans stron w procesie. Obecne wykorzystywanie nieświadomości którejkolwiek ze stron jest po prostu niesprawiedliwe przekonuje prezes Sałajewski. Swoistą równość broni zapewnić miałoby właśnie poszerzenie przymusu adwokacko-radcowskiego. Na ten postulat patrzymy z punktu widzenia poszerzenia dostępu obywatela do wymiaru sprawiedliwości. Od 25 lat procesy sądowe idą w coraz bardziej zawiłym i niezrozumiałym dla obywateli kierunku. Język tych procedur jest dla nich nieczytelny, a kruczków procesowych jest bardzo dużo. W takiej sytuacji obywatel stoi na przegranej pozycji wskazuje Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. I dodaje, że dziś 80 proc. orzeczeń w wymiarze sprawiedliwości to orzeczenia o charakterze czysto formalnym, procesowym. Jedynie pozostałe 20 proc. merytorycznie zamyka sprawę. Zdrowy system powinien polegać na tym, że jeżeli chcielibyśmy mieć szybki dostęp do wymiaru sprawiedliwości, cały ciężar trudności proceduralnych powinien leżeć po stronie autorytetu państwowego, który powinien się skupiać na rozstrzygnięciu sprawy. Obywatel nie idzie przecież do sądu po to, by wchodzić w jakieś labirynty procesowe i zastanawiać się, jak się w nich zachowywać, lecz po to, by jego sprawa została jak najszybciej rozpatrzona zaznaczana prezes Zwara. Dlatego też w jego ocenie przymus adwokacko- -radcowski należy poszerzyć również na niższe instancje (dziś co do zasady obowiązuje przed Sądem Najwyższym patrz: ramka). Wyższy poziom Jak czytamy w opinii KIRP, sprawy rozpoznawane przed sądem apelacyjnym i sądem okręgowym są często bardziej zawiłe prawnie niż sprawy rozpoznawane przed sądami rejonowymi. Dlatego też wymagają wyspecjalizowanej wiedzy i większych umiejętności praktycznych, którymi dysponują wyspecjalizowani pełnomocnicy procesowi. Potrzebę udziału w sprawie zawodowego prawnika radcy motywują też niską świadomością prawną społeczeństwa, która sprawia, że strony samodzielnie prowadzące swoje sprawy często je przegrywają. Również sądy mają problemy z ustaleniem, czego domaga się strona procesowa, począwszy od etapu wytoczenia powództwa, po zaskarżenie orzeczeń sądowych. Rolą sądu jest jedynie wyjaśnienie kwestii proceduralnych, a nie instruowanie stron w dochodzeniu swoich praw czytamy w piśmie podpisanym przez Arkadiusza Berezę, wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz radcę prawnego dr Joannę Bodio. prezes sądu ma prawo zmieniać zdanie w kwestii składu orzekającego Orzeczenie Michał Culepa Gdy sprawa sądowa przestaje być zawiła lub precedensowa, prezes sądu może uchylić swoje zarządzenie nakazujące rozpoznanie w składzie trzech sędziów. I nie wpływa to na ważność procesu uchwalił wczoraj Sąd Najwyższy. Źródłem sprawy była kara nałożona przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na kilkanaście firm producentów farb i lakierów, oraz sieci marketów budowlanych. Przedsiębiorstwa te zostały ukarane za zmowę cenową, a sankcje dla niektórych przekraczały nawet 32 mln zł. Firmy odwołały się od decyzji karnej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (antymonopolowego). Jednak przez rozpoczęciem rozpoznawania sprawy prezes sądu okręgowego wydał zarządzenie, zgodnie z którym sprawę ma rozpoznać sąd w składzie trzech a nie jednego sędziów zawodowych. Uprawnienie takie przyznaje prezesowi sądu art. 47 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, gdy sprawa jest zawiła lub ma charakter precedensowy. Sąd antymonopolowy w I instancji utrzymał decyzję UOKiK, zmieniając nieznacznie tylko jej zakres, utrzymał także wysokość kar nałożonych na obwinione firmy. Część ukaranych złożyła jednak apelację, a sąd II instancji uchylił poprzedni wyrok i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W drugim procesie sąd procedował już w składzie jednoosobowym, gdyż prezes sądu uchylił swoje poprzednie zarządzenie. To wywołało wątpliwości sądu apelacyjnego, który zdecydował się skierować do Sądu Najwyższego pytanie prawne w kwestii dopuszczalności uchylenia zarządzenia prezesa sądu o rozpoznaniu sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych. W odpowiedzi SN wydał uchwałę, w której stwierdził, że prezes sądu ma prawo w toku procesu (zwłaszcza po uchyleniu wyroku przez sąd II instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania) uchylić swoje zarządzenie wydane na podstawie art. 47 par. 4 k.p.c., jeżeli ulegną zmianie okoliczności sprawy. Może być to np. zmiana treści pozwu, wycofanie się uczestnika, a nawet zmiana przepisów czy wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny lub inny sąd. Sprawa początkowo zawiła czy nawet precedensowa, może przestać nią być w trakcie procesu powiedział sędzia Józef Iwulski. Dlatego prezes sądu ma prawo do uchylania swoich wcześniejszych zarządzeń w kwestii składu orzekającego i nie uchybia to procedurze. orzecznictwo Uchwała Sądu najwyższego z 18 grudnia 2014 r., sygn. iii SzP 3/14. orzeczenia Dobre praktyki w więziennictwie Penitencjaryzm Piotr Szymaniak Choć Polska ma jeden z najwyższych współczynników tzw. prizonizacji w Europie 222 więźniów na 100 tys. mieszkańców (gorzej jest tylko na Łotwie 300 osadzonych na 100 tys.) i ciągłe problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc w zakładach karnych, to niektóre nasze rozwiązania pozytywnie wyróżniają się na tle Europy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprezentowała raport Europejskiego Obserwatorium Więzień na temat dobrych praktyk stosowanych w zakładach penitencjarnych poszczególnych państw. Godnym polecenia rozwiązaniem stosowanym od lat w polskim więziennictwie są więc np. lokale wyborcze organizowane podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz przy okazji eurowyborów. Zgodnie z opracowanymi przez Komitet Ministrów Rady Europy Europejskimi Regułami Więziennictwa służby więzienne poszczególnych krajów nie tylko nie mogą utrudniać udziału w wyborach (jeśli osadzeni nie są pozbawieni praw wyborczych), ale też powinni pomóc w skorzystaniu z tego prawa. Tymczasem żaden kraj z wyjątkiem Polski nie wdrożył takich praktyk. W niektórych przypadkach wynika to z przyjętych rozwiązań systemowych, jak np. w Wielkiej Brytanii, gdzie każda osoba skazana niezależnie od tego, za co i na jak długo, automatycznie jest pozbawiana prawa do głosu. Z kolei w Grecji głosować mogą tylko tymczasowo aresztowani oraz skazani do momentu uprawomocnienia się wyroku, a we Włoszech prawo do czynnego udziału w wyborach tracą skazani na karę powyżej 5 lat pozbawienia wolności mówi Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Szkocja została wyróżniona za stosowanie wirtualnych widzeń, w ramach których osadzeni mogą się kontaktować z bliskimi za pomocą Skype'a. Od niedawna zaczyna to być stosowane również w polskich więzieniach. Dużym problemem w całej Europie pozostaje natomiast niski poziom zatrudnienia więźniów. Praktycznie nigdzie nie udało się przekroczyć 30 proc. pracujących. W Polsce również tylko ok. jedna trzecia więźniów pracuje. Jeszcze kilka lat temu pracowało 70 proc. osadzonych. Jednak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. P20/9), który zagwarantował więźniom dochody odpowiadające co najmniej płacy minimalnej, liczba zatrudnionych gwałtownie spadła tłumaczy Marcin Wolny. Przy okazji raportu HFPC poinformowała o rekomendowaniu Marii Ejchart-Dubois, ekspertki fundacji, na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu Traktowaniu (CPT). Kadencja obecnego naszego przedstawiciela Marzeny Ksel upływa w przyszłym w roku.

9 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl B9 prawnik sądowa autorzy wskazują, że błędy nia prowadzone przez niepro- popełniane przez strony profesjonalnych pełnomocników cesowe działające bez pro- trwają bowiem zazwyczaj dłufesjonalnego pełnomocnika żej. Z adwokatami i radcami szczególnie widoczne są w po- sądowi jest się zdecydowanie stępowaniu odwoławczym. łatwiej porozumieć, co wpływa Pomimo pouczeń sądu co na szybkość procesu zauwa- do sposobu, terminu i możliwoża adwokat dr Łukasz Supera. ści wnoszenia środków zaskar- Nie wszyscy jednak taką żenia, strony często nie potra- zmianą chcą zostać uszczęfią ani sformułować jego treści, śliwieni. ani właściwie go zatytułować. Podchodzę do tej propo- Nie tylko utrudnia to pracę sązycji sceptycznie. korzystanie dów, ale także naraża strony na z pomocy adwokata winno być przegranie procesu. Dlatego też prawem, a nie obowiązkiem. pomoc wykwalifikowanych peł- adwokat ma być doradcą i ponomocników w tym zakresie wiernikiem dla osoby, która jest niezbędna zaznaczają obdarza go zaufaniem, a nie twórcy stanowiska. kimś, z kim zmuszona jest Jak przekonują radcy praw- współpracować. Wprowadzeni, za rozszerzeniem przymunie przymusu adwokackiego su adwokacko-radcowskiego może więc de facto podważać opowiedziały się już inne kra- zaufanie klienta do adwokata je unijne: Niemcy, austria czy komentuje Zbigniew krüger, Włochy. Wprowadzenie go zaś adwokat z kancelarii krüger & szerzej do polskiej procedury Partnerzy adwokaci. cywilnej byłoby powrotem do W jego ocenie wartość rozwiązań niegdyś obowią- przedmiotu sporu, czy przedzujących. W przedwojennym miot sprawy nie musi być k.p.c. z 1932 roku przymus ad- wyznacznikiem jej skompliwokacko-radcowski obowiązykowania. Przed sądami rewał bowiem m.in. we wszystjonowymi również bowiem kich sprawach toczących się toczą się trudne sprawy cywil- przed sądem okręgowym. ne. Zamiast więc postulować W ich ocenie jednak z ko- przymus korzystania z pronieczności obowiązkowego fesjonalnego pełnomocnika, zastępstwa procesowego mo- samorządy powinny postawić głyby być zwolnione sprawy raczej na działania edukacyj- rozpatrywane np. w postęne i podnoszenie świadomości powaniu odrębnym w spra- prawnej społeczeństwa. wach małżeńskich, z zakre- Proponowane rozwiązasu ubezpieczeń społecznych, nie budzi również zastrze- w europejskim postępowaniu żenia konstytucyjne, a także nakazowym i europejskim po- z punktu widzenia prawa konstępowaniu w sprawie drobkurencji i pomocy publicznej, nych roszczeń. gdyż de facto narzuca korzystanie przez konsumentów Wolny wybór z usług określonej kategorii Uważam, że rozszerzenie przedsiębiorców. a to klient przymusu adwokacko-rad- musi ocenić, czy sprawa jest na cowskiego jest wskazane tyle skomplikowana, że chce i przyczyniłoby się do lepsze- skorzystać z profesjonalnego go funkcjonowania wymiaru pełnomocnika puentuje me- sprawiedliwości. Postępowacenas krüger. prokuratorzy chcą sprawiedliwego podziału pracy Prokuratura Ewa Ivanova Projekt zmian prokuratorskiego regulaminu prowadzi do zakonserwowania obecnego, archaicznego modelu prokuratury, który jest niewydolny już w aktualnych realiach. Tak propozycje autorstwa ministra Cezarego Grabarczyka ocenia w najnowszej uchwale Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. apeluje m.in. o zaniechanie dalszych prac nad przedstawionym do konsultacji projektem, wydłużenie o miesiąc vacatio legis rozporządzenia Biernackiego, które ma wejść 1 stycznia 2015 r. i podjęcie rozmów ze środowiskiem prokuratorskim. Wszystko po to, aby dokonać sprawiedliwego podziału pracy i zderegulowania obowiązków związanych ze statystyką, wizytacjami, lustracjami i ocenami okresowymi. Zdaniem związku podpisanie rozporządzenia będzie oznaczało nieuchronną klęskę prokuratury z chwilą wprowadzenia kontradyktoryjnego procesu karnego w lipcu 2015 r. Powód? Wymaga on dużo większego zaangażowania prokuratora na rozprawach. a dwukrotnie większej ilości obowiązków nie da rady udźwignąć ok. 60 procent prokuratorów, którzy dziś prowadzą postępowania. Z ponad 6000 około 1700 będzie realizowało głownie działania w sferze nadzoru i sprawozdawczości wskazuje związek. I zarzuca, że minister Grabarczyk zrezygnował z kluczowych rozwiązań swego poprzednika, m.in. z zasady właściwości rzeczowej prokuratur apelacyjnych i okręgowych, przekazując im do prowadzenia zamiast kilkunastu procent jedynie około 0,4 proc. spraw. W efekcie fikcją zdaniem związku pozostanie zasada obowiązkowego referatu oskarżycielskiego. W prokuraturach wyższego szczebla zabraknie bowiem spraw, które mogliby prowadzić wszyscy zatrudnieni w nich prokuratorzy. Felieton Nieznajomość prawa nie powinna szkodzić zawsze Jeden J z naszych supreme court czyli kto i kiedy jest więc ignorantem, skoro (z angielska) sądów tak wysokich, że od nie jest nim każdy? Na pewno zawsze jest ich wyroków nie ma już żadnych odwo- nim profesjonalista. Nieprofesjonaliście, aby łań zdecydował się nie zgodzić z jedną nie został uznany za ignoranta, wystarczy z fundamentalnych wydawałoby się i staranność w dotarciu do profesjonalisty. Jodwiecznych zasad porządku prawnego. Po- Co z tego wynika? To, że dobrze jest korzy- nieważ, jak uczono mnie w szkołach, nasza stać z pomocy profesjonalnego prawnika. europejska co by to nie znaczyło cywiliza- Uchroni to od ryzyka własnej nieznajomości cja filozofię czerpie z aten, a prawo z rzymu, prawa, zaś ewentualny błąd w sztuce, jaki Dariusz wysoki (a nawet Naczelny ) polski sąd poka- mógłby się oby nie zdarzyć radcy praw- Sałajewski zał żółtą kartkę ukształtowanej na łacińskich nemu lub adwokatowi, asekurowany jest prezes Krajowej paremiach regule. Orzekł, że powinien stać jego obowiązkowym ubezpieczeniem odpo- Rady Radców przede wszystkim po stronie słusznej, a nie wiedzialności cywilnej. Ta asekuracja nie Prawnych dogmatycznej. Cieszę się z takiej jaskółki. Jak jest bez znaczenia, biorąc choćby pod uwagę pojawi się ich więcej, może przyjdzie wiosna, fakt, że np. suma ubezpieczenia każdego a to zawsze milsza pora niż grudniowa. radcy prawnego wynosi obecnie nie mniej Tezy uzasadnienia wyroku Naczelne- niż 1,4 mln zł. go Sądu administracyjnego (sygn. akt II Wyrok, który komentuję, w mojej opinii ma FSk/1709/2014) bo o nim mowa przeka- też swoje konstytucyjne umocowanie, oczyzane zrozumiałym dla zwykłego śmiertelwiście przy słusznym ustrojowo a nie tylko nika językiem brzmią: Obywatel nie musi frazeologicznie jej interpretowaniu. Skoro znać się na wszystkim. Nie każdy musi być bowiem art. 45 konstytucji rp gwarantu- profesjonalistą". Sąd zdecydował się na takie je każdemu prawo do sprawiedliwego rozpa- stanowisko w określonych okolicznościach trzenia sprawy przez sąd, nie można uznawać, faktycznych konkretnej sprawy. Jest to jednak że sprawiedliwe jest wykorzystywanie nie- moim zdaniem a przynajmniej może być świadomości podsądnych. Takim sytuacjom w przyszłości, jeśli ugruntuje się taka linia trzeba zapobiegać, aby państwo i jego trójwła- orzecznictwa istotne dla interpretowania dza postrzegana była jako przyjazna. każde rzymskiej zasady ignorancja iuris nocet działanie, które racjonalnie służy przyjazne- nieznajomość prawa szkodzi. Nie bez znamu postrzeganiu państwa, to krok właściwy, czenia dla nowej interpretacji jest fakt, iż nawet jeśli wymagający odwagi i zerwania mamy dziś do czynienia z permanentną z dotychczasową praktyką. ewolucją prawa, co wymaga profesjonalne- Być może nieco rozszerzająco interpretuję go wręcz śledzenia jego zmian. Nieznajo- przytoczony wyrok Naczelnego Sądu adminimość nie powinna więc szkodzić zawsze, bez stracyjnego. mam nadzieję jednak, że nie jest względu na okoliczności. to i nie będzie fantasmagoria. NOWE UMOWY ZLECENIA I INNE UMOWY CYWILNOprAWNE UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 W publikacji m.in.: oskładkowanie umów zlecenia po zmianach opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia oskładkowanie kontraktów menedżerskich na nowych zasadach plusy i minusy zawierania umów cywilnoprawnych wzory umów cywilnoprawnych Do publikacji dołączona jest płyta CD , reklama 165x184.indd :25:37

10 B10 Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl prawnik Rozmnażanie komórek jajowych można opatentować Orzeczenie Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk Ludzka komórka jajowa niezapłodniona, lecz pobudzona do rozwoju chemicznie lub elektrycznie (partenota), nie jest embrionem. Tym samym wykorzystanie takiego organizmu do celów przemysłowych lub handlowych może co do zasady zostać opatentowane orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości. Spór w sprawie pojęcia ludzkiego embrionu rozpoczęła International Stem Cell Corporation (ISCO) z brytyjskim urzędem patentowym. Od interpretacji, co nim jest, zależy bowiem zdolność patentowa biotechnologicznych metod uzyskiwania materiału z ludzkich komórek jajowych, aktywowanych do rozwoju przez partenogenezę. W przyrodzie proces ten jest jedną z metod rozmnażania. Dyrektywa 98/44 w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, o której interpretację spiera się spółka, mówi, że prawo patentowe musi być stosowane z uwzględnieniem podstawowych zasad chroniących godność i integralność osoby. Stanowi również, że ciało ludzkie w każdym stadium rozwoju jego formowania się lub rozwoju nie może być opatentowane. Z dyrektywy wynika też, że wyłączona jest możliwość udzielania patentów na sposoby, których wykorzystanie prowadzi do wytwarzania z zarodkowych komórek ludzkich chimer. Nie wolno również stosować embrionów do celów przemysłowych i handlowych. Przepisy europejskie przesądzają poza tym, że niedopuszczalne jest patentowanie wynalazków, których handlowe wykorzystanie narusza porządek publiczny lub dobre obyczaje. Tymczasem International Stem Cell Corporation wystąpiła do urzędu własności intelektualnej Zjednoczonego Królestwa o rejestrację dwóch patentów dotyczących właśnie partenogenetycznie aktywowanych komórek. Jeden miał dotyczyć uzyskiwania ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Drugi miał dawać ISCO wyłączne prawo do metody wytwarzania sztucznej rogówki lub jej tkanek z wykorzystaniem komórek uzyskanych metodami zastrzeżonymi w pierwszym patencie. Brytyjscy urzędnicy odmówili jednak rejestracji obu wniosków. Uznali, że chodzi o wykorzystanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych. Biotechnologiczna spółka odwołała się więc do Wysokiego Sądu Zjednoczonego Królestwa. Dowodziła, że dyrektywa nie daje chociażby ze względu na postęp techniczny jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie biowynalazki nie mają zdolności patentowej. Trybunał Sprawiedliwości zaś, orzekając przed trzema laty w sprawie Olivera Brüstle, zamierzał wyłączyć zdolność patentową tylko tych wynalazków, które mogą zapoczątkować proces rozwoju całego człowieka. Brytyjski sąd zapytał w tej sytuacji TS, jak należy kierując się dyrektywą rozumieć pojęcie embrionu ludzkiego. W tym samym czasie ISCO jednak zmieniło swoje wnioski o rejestrację wynalazków tak, by wykluczyć ewentualność wykorzystania manipulacji genetycznych, które pozwoliłyby na rozwinięcie się partenoty w człowieka. Trybunał orzekł więc, że za embrion ludzki należy uważać każdą komórkę jajową od chwili zapłodnienia. Bez tego bowiem zgodnie z aktualną wiedzą nie może rozpocząć się rozwój człowieka. Dlatego niezapłodniona, choć pobudzona w drodze partenogenezy ludzka komórka jajowa co do zasady może zostać opatentowana. Bez względu na postanowienie dyrektywy mówiące, że badania inżynierii genetycznej z uwagi na wysokie koszty wymagają ochrony, by uczynić je zyskownymi, patentowanie ludzkiego ciała brzmi upiornie. Chciałbym przypomnieć, że wątpliwości co do jakości orzecznictwa TSUE w dziedzinie własności intelektualnej nie są nowe. Dlatego zaplanowano powstanie Jednolitego Sądu Patentowego przypomina Maciej Gawroński, radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej z kancelarii Bird & Bird. OrzEcznicTwO wyrok TSUE z 18 grudnia 2014 r. w sprawie c-364/13. orzeczenia KOMUNIKaT WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3130 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 124/33 o powierzchni 0,0882 ha i 124/32 o powierzchni 0,2248 ha, położonej w obrębie 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej przy ul. Wielickiej nr 232, objętej KW KR1P/ /0. Cena wywoławcza wynosi: ,00 zł Wadium: ,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 177, poz z późn. zm.). Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności MW. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 27 lutego 2015 r. o godz w sali konferencyjnej, pok. 18 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości: - przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr , w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 lutego 2015 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. - w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 23 lutego 2015 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od (wpłaty w kasie kwoty do równowartości ). Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon lub , w godzinach pracy urzędu. Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 oraz zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/. Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kraków, dnia 19 grudnia 2014 r. rozporządzenie o kilometrówkach budzi wątpliwości konstytucyjne Sądownictwo Małgorzata Kryszkiewicz Nie można ustalić, na jakiej podstawie i przy jakich wytycznych postanowiono, że sędziowie powinni otrzymywać 30 gr za każdy kilometr tytułem zwrotu kosztów dojazdu do pracy wskazuje prof. Małgorzata Gersdrof, I prezes Sądu Najwyższego. Taka teza pojawiła się w negatywnej opinii na temat projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. Obcina ono sędziom tę stawkę z 60 do 30 gr. Wątpliwa podstawa I prezes SN wytyka, że projekt opiera się na nieuchwalonej jeszcze podstawie prawnej. Co więcej, projektodawca nie przekazał do konsultacji projektu ustawy stanowiącej podstawę do jego wydania (chodzi o projekt ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej; dalej: ustawa okołobudżetowa). Profesor Gersdorf wskazuje również, że przepis, do którego odwołuje się projekt rozporządzenia, może budzić poważne wątpliwości co do zgodności z art. 92 par. 1 konstytucji. Zgodnie bowiem z tym przepisem ustawy zasadniczej podstawa prawna do wydania rozporządzenia powinna określać zakres spraw przekazanych do uregulowania i wytyczne dotyczące treści aktu. Bez znajomości podstawy prawnej do wydania rozporządzenia i możliwości zbadania jej zgodności z konstytucją nie jest możliwe wyrażenie opinii o projektowanym rozpo- KRS podniosła argument nieadekwatności ustalonej stawki do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez sędziów rządzeniu. Podaje ono bowiem tylko kwotę 0,30 zł za każdy kilometr pisze Małgorzata Gersdorf. Jej zdaniem to wszystko powoduje, że nie można ustalić, na jakiej podstawie i przy jakich wytycznych postanowiono, że sędziowie powinni otrzymywać zwrot w takiej właśnie wysokości. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zostało bowiem wskazane jedynie, że taksa uwzględnia limit wydatków budżetu państwa określony w art. 10 ust. projektowanej ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej. dziś tylko w serwisie prawnik.pl Tymczasem jak twierdzi I prezes SN limit wydatków państwa nie może być kryterium ustalania zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. Ponadto prof. Gersdorf zwraca uwagę, że wysokość kosztów podlegających zwrotowi powinna odpowiadać w przybliżeniu kosztom rzeczywiście ponoszonym. Co do tego, że podana w projekcie rozporządzenia kwota odpowiada temu warunkowi, istnieją poważne wątpliwości pisze I prezes SN. Bez konsultacji Projekt został negatywnie zaopiniowany również przez Krajową Radę Sądownictwa, która podniosła analogiczny argument nieadekwatności ustalonej stawki do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez sędziów. Wskazała również, że zaproponowana kwota rażąco odbiega od stawki wynikającej z przepisów dotyczących zwrotu kosztów przysługującego pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Jednocześnie KRS z ubolewaniem odnotowuje, że po raz kolejny wskutek zbyt późnego przedstawienia projektu ustawy okołobudżetowej, została pozbawiona możliwości zaopiniowania go przed jego uchwaleniem. Etap legislacyjny Projekt w uzgodnieniach Przestrzeganie praw podstawowych w UE wciąż bez nadzoru Trybunał Sprawiedliwości UE nie zgodził się, aby Unia Europejska przystąpiła do europejskiej konwencji praw człowieka i poddała się kontroli trybunału strasburskiego. Oznacza to, że w przypadkach łamania praw podstawowych państwa członkowskie będą nadal mogły tłumaczyć się, że przecież nie naruszają przepisów unijnych

11 AUTOPROMOcJA AUTOPROMO JA Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) B11 p r aw n i k pomysłów na zarabiani zarabianie e w domu Boom na komorników nie będzie trwał wiecznie W 2007 roku było ich w Polsce 652. Pod koniec tego roku ponad dwa razy więcej. Wiele jednak wskazuje, że licznik wkrótce się zatrzyma Damian Furmańczyk Na początku grudnia funkcjonowało w Polsce 1335 kancelarii komorniczych. Liczba ta wzrosła co prawda od zeszłego roku, ale nie w takim stopniu, jak można się było spodziewać. Większe oczekiwania były związane m.in. z ustawą deregulacyjną z 13 czerwca ubiegłego roku, która miała ułatwić dostęp do wielu zawodów, w tym komornika. I rzeczywiście w opinii Krajowej Rady Komorniczej zainteresowanie zawodem komornika wzrosło, ale do czasu. Szkodliwy pod tym względem okazał się projekt grupy posłów dotyczący ob- 2,64 mln tyle spraw wpłynęło do kancelarii komorniczych w I półroczu tego roku niżenia opłat egzekucyjnych. Potencjalni komornicy wiedzą, że w przypadku wejścia w życie proponowanych zmian nie będą mieli szans utrzymać się na rynku tłumaczy Monika Janus, rzecznik prasowy KRK. I podkreśla, że jeśli faktycznie posłom uda się przeforsować swoje propozycje, przychody kancelarii spadną o ponad 30 proc. Znaczenie może też mieć postępująca koncentracja rynku. W pierwszym półroczu tego roku do 10 proc. największych kancelarii wpłynęło ponad 52 proc. wszystkich spraw. Gdybyśmy wzięli pod uwagę 30 proc. największych kancelarii, okazałoby się, że wzięły one w swoje ręce 71,5 proc. wszystkich spraw. Dla porównania w 2006 roku było to odpowiednio 20 proc. i 46 proc. Tak duża koncentracja odbija się na wydolności systemu egzekucyjnego. Po prostu część kancelarii ma za dużo pracy zwłaszcza, że liczba wpływających spraw szybko rosła. W 2007 roku było ich 1,716 mln, a w 2013 r. już 4,909 mln. Rekordowy pod tym względem był jednak rok 2012, w którym liczba spraw nieznacznie przekroczyła 5 mln. W opinii dr. Jakuba Górki, ekonomisty z Uniwersytetu Warszawskiego, przyczyn jest kilka. Z jednej strony na portfelach zarówno firm, jak i osób fizycznych piętno odcisnął kryzys finansowy. Z drugiej strony sama liczba firm rośnie, więc nawet bez załamania rynkowego będzie rosła liczba dłużników twierdzi ekspert. Inne przyczyny wskazuje Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. Wcześniejszy wzrost spraw u komorników i wpisów w Krajowym Rejestrze Długów tylko częściowo związany był z pogorszeniem się koniunktury. W przypadku komorników największy wpływ na wzrost liczby spraw miało uruchomienie e-sądu i związane z tym ułatwienia w procedurze. Do tego należy dodać niższe opłaty sądowe i możliwość grupowania spraw w tzw. paczki wylicza Kulik. Odbija się to jednak na skuteczności egzekucji oraz na zaległościach, z którymi kancelarie muszą się zmagać. W ubiegłych dwóch latach przenosiły one na następny rok niemal 3,5 mln spraw, a skuteczność egzekucji oscylowała na poziomie proc. I choć w ostatnim roku statystyki nieznacznie się poprawiły, wciąż wiele brakuje do wyników uzyskiwanych w latach , gdy skuteczność była wyższa o ponad 10 punktów procentowych. Krajowa Rada Komornicza szansy na poprawę upatruje w projekcie dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która jest obecnie procedowana w Sejmie. Sprawność egzekucji mogą podnieść m.in. ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu, zmiana trybu wnoszenia i rozpoznawania skargi na jego czynności oraz odstąpienie od sądowego rozstrzygania zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną na rzecz rozwiązania działającego z mocy samego prawa wyjaśnia Monika Janus z KRK. projekt senatorów wykracza poza wyrok trybunału Nie wszystkie braki skargi kasacyjnej mają tę samą rangę, a w związku z tym nie wszystkie powinny być usuwalne twierdzi Krajowa Rada Sądownictwa. Taka teza pojawiła się w opinii na temat senackiego projektu noweli kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rada wytyka, że choć projekt jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytu- cyjnego (sygn. akt SK 22/11), to jego zakres znacznie wykracza poza materię, w której orzekał TK. Wszystko dlatego, że senatorowie chcą wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym wszelkie braki skargi kasacyjnej będą traktowane jako usuwalne braki formalne. Tymczasem TK uznał, że za takie należy uznać jedynie brak wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia oraz brak oznaczenia zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. MK pomysły na biznes w domu firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo jak płacić niższe podatki jak rozliczać się z ZUS kto może kontrolować działalność prowadzoną w domu zamów na: KOMUNIKATy y Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym BRAVA BRA - EX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 102/14, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, informuje, iż został złożony do akt opis i oszacowanie przedsiębiorstwa BRA - EX sp. z o.o. z siedzibą Upadłego BRAVA w Warszawie. W trybie art. 315 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego można wnieść do sędziego-komisarza, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, zarzuty na opis i oszacowanie. Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki przedsiębiorstwo BRAVA BRA - EX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako całość na następujących warunkach: 1. Minimalna cena sprzedaży wynosi kwotę ,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). 2. Zainteresowani winni składać oferty w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia osobiście w biurze syndyka w Warszawie (02-784) ul. Pięciolinii 3 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka). 3. Otwarcie ofert nastąpi w terminie tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Składający ofertę nabycia winien uiścić wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Szczegółowy wykaz majątku, operat szacunkowy przedsiębiorstwa oraz pozostałe warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3 (tel ) KOMUNIKATy y ŚLĄSKI UNIWERSY TET MEDYCZNY W KATOWICACH ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej, Rozwojowej, Białej i Ceglanej Opis przedmiotu sprzedaży Pakiet nr 1 Nieruchomość stanowiąca własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położona w Sosnowcu w obrębie ulic Ostrogórskiej i Rozwojowej, oznaczona jako działki gruntu zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni m2, na której posadowiony jest budynek niedokończonej inwestycji pn. Wydział W Farmaceutyczny Farmaceutyczn Farmaceuty yczny czny w Sosnowcu. Sosnow Cena wywoławcza : ,00 zł. netto powiększona ona o należny podatek VAT. VAT. V Wadium: ,29 zł. (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 29/100 ) Pakiet nr 2 Nieruchomość stanowiąca własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położona w Sosnowcu w obrębie ulicy Ceglanej, oznaczona jako działki gruntu niezabudowane nr 4385 zapisana w KW Nr KA1S/ /8 i nr 4389 zapisana w KW Nr KA1S/ /2, o łącznej powierzchni 598 m2. Cena wywoławcza ; ,00 zł. netto powiększona ona o należny podatek VAT. VAT. V Wadium: 7.472,25 zł. (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 25/100.) Nieruchomości można oglądać w każdy dzień roboczy w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel.: (32) i (32) Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz. 12:00 w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego w Katowicach, w Sali Senatu. Wpłata wadium do dnia r. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Ministra Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości w trybie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493 z późn. zm.). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym przez strony terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe warunki przetargu ustnego nieograniczonego zawarte są w regulaminie przetargu dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej > w zakładce przetargi przetargi na nieruchomości oraz najem. W W W. E D B U D S A. P L Syndyk masy upadłości EDBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetargi na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości, na warunkach określonych w Regulaminach przetargów, których przedmiotem są następujące nieruchomości: 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do stanowiska postojowego nr 22 w lokalu garażowym nr P7 usytuowanym w budynku przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 103 w Warszawie, wraz z przynależnymi do tego stanowiska postojowego komórkami lokatorskimi: nr k5/27 o powierzchni 2,40 m2, nr k5/28 o powierzchni 2,40 m2 i nr K6/31 o powierzchni 1,90 m2. Cena wywoławcza wynosi kwotę zł netto (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych) plus podatek od towarów i usług VAT). VA Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 10: Prawo współwłasności w udziale w wysokości 2500/ części nieruchomości stanowiącej nr Garaż B położony w budynku przy ul. Konstancińskiej 2 w Warszawie, wraz z prawem do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako stanowiska postojowe nr 106 i 106A o łącznej powierzchni 25 m2. Cena wywoławcza wynosi kwotę zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) plus podatek od towarów i usług VAT. VA Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 10: Prawo współwłasności w udziale w wysokości 25/7907 części nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr Garaż E położony w budynku przy ul. Relaksowej 33 w Warszawie, wraz z prawem do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części lokalu Garaż E oznaczonej jako komórka lokatorska K215 o powierzchni 2,6 m2, oraz prawo współwłasności w udziale w wysokości 1/59740 części nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr Garaż C położony w budynku przy ul. Relaksowej 33 w Warszawie. Cena wywoławcza wynosi łączną kwotę brutto zł (słownie: trzy tysiące sto złotych). Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 11: Prawo współwłasności w udziale w wysokości 28/7907 części nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr Garaż E położony w budynku przy ul. Relaksowej 33 w Warszawie, wraz z prawem do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako komórka lokatorska K214 o powierzchni 2,8 m2. Cena wywoławcza wynosi kwotę brutto zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 11: Prawo współwłasności w udziale w wysokości 38/7907 części nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr Garaż E położony w budynku przy ul. Relaksowej 33 w Warszawie, wraz z prawem do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako komórka lokatorska K221 o powierzchni 3,8 m2. Cena wywoławcza wynosi kwotę brutto zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych). Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 11: Prawo współwłasności w udziale w wysokości 161/10253 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Garaż A, położony w budynku przy Al. KEN 20 w Warszawie, wraz z prawem do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako miejsce postojowe nr A9. Cena wywoławcza wynosi kwotę ,00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) plus podatek od towarów i usług VAT. VA Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 12:00 7. Prawo współwłasności w udziale w wysokości 132/10253 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Garaż A, położony w budynku przy Al. KEN 20 w Warszawie, wraz z prawem do korzystania z wyłączeniem osób trzecich z części tego lokalu oznaczonej jako miejsce postojowe nr A55. Cena wywoławcza wynosi kwotę ,00 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) plus podatek VA Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny od towarów i usług VAT. Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 21 stycznia 2015 r., o godzinie 12:20. Regulaminy przetargów na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości są udostępnione do wglądu u Syndyka masy upadłości EDBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie przy ul. E. Ciołka 8 lok. 102, oraz na stronie internetowej Oferty pisemne spełniające wymogi określone w Regulaminie przetargu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. do godziny 12.00, bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data stempla pocztowego). st 2015 r. wpłacić na rachunek EDBUD S.A. Oferent powinien w terminie do dnia 20 stycznia 2015 w upadłości likwidacyjnej w Warszawie nr rachunku wadium w wysokości ustalonej w Regulaminie przetargu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całej ceny sprzedaży w sposób i w terminie wskazanym w Regulaminie przetargu, albo wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w Regulaminu przetargu. Syndyk ma prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.

12 B12 kronika prawa.pl Dziennik Gazeta Prawna, grudnia 2014 nr 246 (3887) gazetaprawna.pl PFRON 22 GRUdnia Termin wpłaty za listopad 2014 r. wnoszonej przez tych, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale nie osiągają co najmniej sześcioprocentowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych US 22 GRUdnia Termin zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2014 r. 22 GRUdnia Termin zapłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2014 r. 22 GRUdnia Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za listopad 2014 r. 22 GRUdnia Termin zapłaty przez płatników wymienionych w art. 41 u.p.d.o.f. zaliczek pobranych na podatek dochodowy (np. z tytułu zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2014 r. Dziennik Ustaw z 8 grudnia 2014 r. Certyfikaty biokomponentów Rozporządzenie ministra gospodarki z 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyda- Wejdzie w życie wania certyfikatów jakości biokom- 1 stycznia 2015 r. ponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące Poz Omówienie: Wniosek zawiera: oznaczenie firmy wytwórcy lub producenta ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu, a także adresu miejsca wytwarzania biokomponentu, określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania przez producenta do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, ze wskazaniem nazwy handlowej, a także nazwę surowców, z których biokomponent jest wytwarzany, datę i miejsce sporządzenia wniosku, podpis wytwórcy lub producenta albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy lub producenta, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Karta podatkowa Rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2014 r. w sprawie okre- Wejdzie w życie ślenia wzoru wniosku o zastoso- 1 stycznia 2015 r. wanie opodatkowania w formie karty podatkowej Poz Białowieski Park Narodowy Rozporządzenie ministra środowiska z 7 listopada 2014 r. w sprawie Wejdzie w życie ustanowienia planu ochrony dla po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2014 r. Białowieskiego Parku Narodowego Poz Omówienie: Celem ochrony przyrody w Białowieskim Parku Narodowym jest: zachowanie unikalnego w skali światowej ekosystemu leśnego wraz z jego różnorodnością biologiczną, zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych charakterystycznych dla niżowych lasów naturalnych strefy boreonemoralnej, ochrona różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym, międzygatunkowym i ekosystemowym, ochrona żubra. Pomoc na rewitalizację Obwieszczenie ministra infrastruktury i rozwoju z 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych Poz Ulgowe bilety Obwieszczenie ministra infrastruktury i rozwoju z 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Poz Uzbrojenie Policji Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 28 listopada Wejdzie w życie 2014 r. w sprawie uzbrojenia Po- po upływie 30 dni od ogłoszenia, tj. 8 stycznia 2015 r. licji Poz Omówienie: Na uzbrojenie Policji składają się przede wszystkim: broń palna bojowa, czyli pistolety, rewolwery, strzelby, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, także maszynowe, granatniki, broń palna alarmowa i sygnałowa lub inne urządzenia przeznaczone do miotania amunicji alarmowej i sygnałowej, broń palna i inne urządzenia przeznaczone do miotania pocisków treningowych, urządzenia przeznaczone do miotania: pocisków niepenetracyjnych, w szczególności: gumowych, ogłuszających, olśniewających, dymnych, pocisków śrutowych, pirotechnicznych (twardych i wodnych), siatek obezwładniających, chemiczne środki obezwładniające m.in. w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, granatów łzawiących, wodne środki obezwładniające i urządzenia przeznaczone do ich miotania, noże ratunkowe, szturmowe i wieloczynnościowe, pałki służbowe: zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe, amunicja do broni palnej oraz pociski lub ładunki miotające, środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, w tym petardy i granaty hukowe lub błyskowe. Umundurowanie celników Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. zmieniające Wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie umun- 31 grudnia 2014 r. durowania funkcjonariuszy celnych Poz Omówienie: W 2015 r. funkcjonariuszowi przyznaje się: 700 punktów przeliczeniowych na ubranie służbowe, 1140 punktów przeliczeniowych na ubranie polowe, 1320 punktów przeliczeniowych na ubranie specjalne. Można je przeliczyć na składniki umundurowania. Funkcjonariuszowi wolno do wyczerpania przyznanych mu punktów przeliczeniowych pobierać dowolną liczbę składników umundurowania. Grupy kapitałowe Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. w sprawie szcze- Wejdzie w życie gółowego sposobu ustalania środ- 1 stycznia 2015 r. ków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej Poz Omówienie: Na wniosek zakładu ubezpieczeń nadrzędnego organ nadzoru może zezwolić na uwzględnienie niedoboru stosownie do proporcji posiadanego udziału w zakładzie ubezpieczeń podrzędnym. Dzieje sie tak, gdy odpowiedzialność nadrzędnego, posiadającego udział w zakładzie ubezpieczeń podrzędnym, za jego zobowiązania jest ściśle i jednoznacznie ograniczona do posiadanego udziału. W celu uniknięcia uwzględniania tych samych elementów na pokrycie wymagania wypłacalności względem więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, przy ustalaniu środków własnych podmiotu nadrzędnego wyłącza się: wartość aktywów odpowiadających elementom dopuszczalnym na pokrycie wypłacalności któregokolwiek zakładu ubezpieczeń podrzędnego, wartość aktywów zakładu ubezpieczeń podrzędnego, które odpowiadają elementom dopuszczalnym na pokrycie wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń nadrzędnego, wartość aktywów zakładu ubezpieczeń podrzędnego, które odpowiadają elementom dopuszczalnym na pokrycie wypłacalności jakiegokolwiek innego zakładu ubezpieczeń podrzędnego tego zakładu nadrzędnego. Akta stanu cywilnego Ustawa z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywil- Wejdą w życie nego Poz z 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie Omówienie: Czynności z zakre- dodawanych w art. 11 ust. 3a 3e i ust. 4c oraz su rejestracji stanu cywilnego są art. 123, które wejdą dokonywane przez kierownika w życie 1 stycznia 2018 r. urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego. Kierownik może upoważnić pisemnie pracownika urzędu stanu cywilnego do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego. Urodzenie oraz małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia albo ślubu. Zgon kierownik urzędu właściwy ze względu na miejsce śmierci lub znalezienia zwłok. Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. Urodzenie oraz zgon na polskim statku morskim lub powietrznym, okręcie wojennym lub na wojskowym statku powietrznym rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa lub oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, oraz oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed ślubem, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. W akcie stanu cywilnego określa się stan cywilny osoby jako jej sytuację w odniesieniu do małżeństwa, a więc: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. Imiona i nazwiska cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a nazwiska i imiona rodziców dziecka i nazwisko dziecka cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców. Wchodzą w życie 19 grudnia 2014 r. Gry hazardowe Ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 4 grudnia 2014 r., poz ) Omówienie: Loterie fantowe oraz bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, czyli od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kw. poprzedniego roku, ale nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego. Te muszą jednak zgłosić zamiar urządzenia zabawy nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem jej działania naczelnikowi urzędu celnego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w bingo fantowym organizowanych przez organizację pożytku publicznego nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej. Zwolnienie z zajęć Rozporządzenie ministra spraw wewnętrz- nych z 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. z 4 grudnia 2014 r., poz. 1721) Studia dla żołnierzy Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 4 grudnia 2014 r., poz. 1723) Omówienie: Ogółem w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie dla przyszłych żołnierzy zawodowych zapewniono 281 miejsc, w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 28 miejsc, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 144 miejsca, a w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 69 miejsc. Oznaczenia na samolotach Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz.U. z 4 grudnia 2014 r., poz. 1724) Omówienie: Wysokość znaków rozpoznawczych umieszczonych na statkach powietrznych kategorii specjalnej, o znaczeniu historycznym, związanym z rolą, jaką odgrywały w siłach zbrojnych, oraz na ich replikach może wynosić od 5 do 10 cm. Znaki te wolno umieszczać pod usterzeniem ogonowym, a w przypadku śmigłowców lub wiatrakowców na końcu belki ogonowej. Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (Dz.U. z 18 grudnia 2014 r., poz. 1823) Omówienie: Został utworzony Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Jego celem ma być monitorowanie stanu zdrowia usługobiorców, czyli chorych dzieci, oraz zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. W rejestrze zostaną umieszczone m.in. dane dotyczące małego pacjenta takie jak imiona i nazwisko, płeć, PESEL lub PESEL matki, seriia i numer jej dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także datę urodzenia, a w przypadku zgonu data i przyczyna. Poza tym zamieszcza się w rejestrze dane dotyczące rodziców dziecka. Wchodzą w życie 20 grudnia 2014 r. Centrum bezpieczeństwa Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz.U. z 5 grudnia 2014 r., poz. 1729) Omówienie: W skład Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wchodzą: kierownictwo, czyli dyrektor i jego zastępcy, Biura: Analiz i Reagowania, Logistyki i Finansów, Planowania Cywilnego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Samodzielny Wydział Ochrony i Kontroli. W biurach mogą być tworzone wydziały, sekcje lub jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy.

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 122/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Umowa sprzedaży budynków i budowli nie jest objęta wyłączeniami od opłaty skarbowej przewidzianymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 544/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 marca 2013 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 226/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2016 r. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 27/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 października 2006 r. II UK 30/06

Wyrok z dnia 4 października 2006 r. II UK 30/06 Wyrok z dnia 4 października 2006 r. II UK 30/06 Dopuszczalne jest ponowne ustalenie prawa do świadczenia z tytułu ubezpieczenia (zaopatrzenia) emerytalnego na niekorzyść ubezpieczonego, jeżeli po uprawomocnieniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 237/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 91/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 października 2006 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 1 stycznia 1999 r. nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania jednostek budżetowych Skarbu Państwa (art. 40 1 KC).

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA II FSK 1977/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jerzy Płusa /sprawozdawca/ Tomasz Kolanowski Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 sierpnia 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 87/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 345/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. PIT/CIT Rabaty będą rozliczane na bieżąco Od 1 stycznia 2016 r. tylko błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki będą musiały być korygowane w miesiącu sprzedaży. Faktury

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 608/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 134/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKARGA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

SKARGA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-704474-I/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 214/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2010 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Romualda Spyt

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 75/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Development

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UK 190/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 1. Małżonek wykonujący czynności administracyjno-biurowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej współmałżonka nie jest osobą współpracującą z nim w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Ke 17/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 221/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 NEWSLETTER Kwiecień 2016 Spis treści TEMATY MIESIĄCA 2 Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Skarżący: Rzecznik Praw Obywatelskich. Organ administracji: Wójt Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik. Strona: Pani Małgorzata M.

Skarżący: Rzecznik Praw Obywatelskich. Organ administracji: Wójt Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik. Strona: Pani Małgorzata M. Warszawa,02/12/2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik Skarżący: Rzecznik Praw Obywatelskich Organ administracji: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR KI-411/454/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR KI-411/454/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR KI-411/454/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. znak sprawy: KI-43-163/77/15 Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Bardziej szczegółowo

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Druk nr 299 KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3273 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Spadkobiercom pracownika Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zmarłego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06

Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06 Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06 Brak dokumentów wymienionych w 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU Ewa Gadomska prawnik PIERÓG & Partnerzy Zarządzanie: Lepiej być pewnym swoich racji przy składaniu odwołania od wyniku przetargu publicznego. Kosztuje to nawet 20 tys.

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo