NOWE PSI & INTERAKCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE PSI & INTERAKCJE"

Transkrypt

1 Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE SOCRATES ERASMUS: fakty mty temat yman studenckch Formalnośc pocątku mogą prerać, ale ne ma nm a dużych problemó. Dokumenty ypeł sę ść ntucyjne, starca odpoednch mejsc, celu uyska podpsó już. Dostalśmy też fnfoane pobytu UO, mesąc około 270 euro. To jedk ne jest dużo. Ucel, której już prestal sę mne uśmechać, stara jakąś dną otocke snobsta. Ne ostał organoany dla s kurs jęyka portugalskego. A systko jest po portugalsku, nelcnym yjątkam, a które serdecne dękuje. Akademk jduje sę, jak to ujęła pan admnstracj, 15 mn. od centrum, tyle tylko, że autobusem. W 15 mnut moż jść jblżsego sklepu. cytaj ss. 3-8 W numere m.n.: Sekcja kultural psychologó atakuje: koła Mejsc abrakło sal klubu akademckego podcas cekaej mprey. Flm Petera Zelenk Gukocy obejrała m et pan dr An Bronocka cedyrektor Instytutu Psycholog. s. 13 Km ostać po studach: Jeżel ydaje C sę, że odpoedź to pytane mas jesce cas, myls sę. Cas studó jest ograncony, to mocno. No, chyba, że studuje sę ęcej kerunkó. Ale kedyś tak będe konec. Co tedy? Może ktorat? A może ałożyć łasną fundację? ss Student potraf: Koło ukoe socjologó organoało konferencję temat modnej ostatno socjolog ualnej. C, który ne byl nech żałują, jedk ne końca... Konferencja pt. Społeceństo obektye będe mała soje eńcene publkacj ksążkoej. s. 14 Zobac, jak sę bas: Jeseń to ase cas mpre studenckch. Precytaj se relacje bal psychola socjologa. Jak sę baą studenc dsaj?. ss. 8-9 Jak to było być kotem: Stars studenc już ne pamętają. A może ne chcą pamętać? Pryda sę odśeryć pamęć. Jak sę cuje osoba acyjąca studa, kedy staje progach sej Alma Mater?. ss Psychoterapa ne tylko dla psychologó: W Instytuce Psycholog dała ęcej kół ukoych, których obsar dałalnośc jest upełne różny. A może ne jest tak końca kompetencje nektórych kół ukoych kładają sę sebe? Jedk dęk temu możemy sę sperać e spólnych dałach. A jak dała Studencke Koło Psychoterapeutycne? s. 19

2 W numere: Od redakcj Temat numeru: śadcen sokratesocy W końcu sę udało! Po klkumesęcnej prere racają aróno Interakcje, jak Noe PSI. Korystając cekaego eksperymentu presłośc postanolśmy po ra kolejny połącyć se dała ydać połącony numer obu perodykó. Mamy deję, że ta spółpraca pool m sę bardej rojać, poytynym efektam dla sych cytelnkó. Być może oba koła ukoe aceśną spółpracę ne tylko polu prasoym? Zobacymy. W noym numere perodyku chcelśmy odejść od strcte ukoego charakteru casopsma skupć sę życu obu nstytutó. Na życu studentó. Cy jest to bry pomysł? Lcymy Wasą konstruktyną krytykę. Pamętajmy prede systkm o tym, że oba casopsma są torone pre studentó dla studentó. Nas perodyk jest torony pre Was, pre Wase dała. Dużo sę reka, że studencka aktyność prechod kryys. Po ra kolejny, jako brać studencka, uadmy, że to neprada. Jedk lcymy Wase sparce, Wase pomysły, Wase teksty. I ne chod jedyne o artykuły. W prysłośc chcemy jesce bardej pogłębć temat dałalnośc studenckej. Może jakś psycholog albo socjolog pse erse? Może maluje obray? Jesteśmy otarc każdy rodaj Wasej dałalnośc. Życymy sym cytelnkom brej abay podcas ertoa stron Noego PSI & Interakcj. Redakcja Mas jakeś propoycje? Chces coś psać? Chces sę ypoedeć? Chces spółpracoać? Skontaktuj sę m: Lbo, ach Lbo?...s.3 Lbo cej...s.5 Eramus Opave...s.6 Zobac, jak sę bas: fotoreportaże bal psychola socjologa Tradycj stało sę aść...s.8 Bal psychola s.9 Studa co dalej? Na cym polega praca begłego sąego psychologa?...s.9 Altertya po studach?...s.11 Studa ktorancke...s.12 Ocam persaka...s.12 Aktyność Studencka s not dead? Gukocy...s.13 Społeceństo obektye Konferencja socjologc...s.14 Badace studentó prygody...s.16 Koła ukoe: preżytek? Fortu kołem sę tocy...s.17 Z sego podórka... cyl co poraba SKNS?...s.18 Skalpel kultury atakuje...s.19 Studencke Koło Psychoterapueutó, cyl......s.19 Emocje, kobety... spray nteresujące: Poytyne strony negatynych emocj negatyne strony poytynych emocj...s.20 Werunek spółcesnej kobety polskch casopsmach...s.22 propoycje spółpracy, konferencje...s.24 2

3 Lbo, ach Lbo? Prede systkm arto! Ne ydaje m sę, że yjadu erasmusa ogóle moż żałoać. Ale po kole. Take yjady ałata sę różne różnych nstytutach. Casam chętnych jest dużo rob sę selekcje. W sym IP chętnych ne było dużo (co może dć), łaśce tylu le mejsc. Formalnośc pocątku mogą prerać, ale ne ma nm dużych problemó. Dokumenty ypeł sę ść ntucyjne, starca odpoednch mejsc celu uyska podpsó już. Nby termny są neprekracalne, ale sym ypadku ysłalśmy je pod mesąc po termne ne było problemu. Jedk już tym momence leży sę neco krytyk. Nasa koordytor jest trochę ber. Osem ne rob absolutne żadnych problemó, daje podpsy, popera pomysły, ale jedk nemal systke spray ąane yjadem muselśmy ałatać sam. Dostalśmy też fnfoane pobytu UO, mesąc około 270 euro. To jedk ne jest dużo. Fot. Potr Kaps Wceśnej e łasnym akrese organuje sę transport. W sym prypadku decyalśmy sę lot Krakó Paryż, spędene by stolcy Francj stępne lot Paryż Lbo. Deń obacene Paryża to mało, ale tak było arto. Co akateroa, arto sukać ceśnej, będąc jesce Polsce, ale sukane mejscu też ma soje plusy. De spośród pęcu osób IP które polecały Lbony ałatło sobe ceśnej pokój. Ja de decyny, areeroalśmy sobe mejsca hostelu acęlśmy sukać lokum po pryloce. Wydare persego tygod treba spsać bo dało sę nemało. Pre perse klka dn ychodlśmy hostelu rano posukanu pokojó, pry okaj edając masto, a spotykalśmy sę ecorem nou hostelu. O codennych ntegracyjnych mpreach ne spomnę. Informacje o pokojach bralśmy głóne klku stron nternetoych cy od lud jakch poalśmy. Ofert jest dużo, ale połoe reś acyją sybko nkać. Jak jest tak późno ne moż ybrydać. Zróżncoane spore. Np. Polsce nespotykane są pokoje be oken, których sę normalne meska. W Portugal są ść posechne. Dlatego casem prychodło sę spotkane oglądało norę 3m 2m be ok, ale byały pradę duże brych lokalacjach. Cekaostka: ne spotkałem jesce meska, którym byłoby ogreane. Śred ce a mesąc a pokój to ok 250 euro. Ostatecne leźlsmy pokoje blsko uceln, metra centrum, brej okolcy cene. Współlokatory jakch tąd małem byl Francj, Brayl, Włoch Nemec. ISPA, gde studujemy to pryat ucel psychologc, ale eloma specjalnoścam jak społec, klnc, edukacyj, sportu, droa cy psychokrymnologa. Jak sę edelśmy jest jedną lepsych Fot. Potr Kaps Portugal. Materał jak tu prerabamy ne prerasta. Moż et poedeć, że Opolu casem bya trudnej. W tej chl to ygląda, że ne ponno być problemó alcenm. To co sę yróż to ykłacy. Wsyscy są śetn, da sę nm poromaać, apytać o systko, są specjalstam soch dedch. Np. jak sę edelśmy, ykłaca od arąda asobam ludkm jest sefem dału HR jęksej portugalskej frme telekomunkacyjnej PT. Zajęca yberalśmy take, żeby było 30 punktó ECTS żeby m sę pokryały tym, jake melbyśmy Opolu. Jedk tylko połoa sę pokrya, bo kładne takch samych ne leźlśmy, dlatego lcymy brą olę dekatu pry alcanu m tych studó. Jakby ne było, yboru jest dużo ajęć, które są UO neobecne tym bardej arte stua, 3

4 Prykłao moż ucęscać kursy: psycholog sportu, ekonomcnej, seksualnośc, praa, antropolog choroby cy psychodramy. Wstępne predmoty yberalśmy jesce Polsce, żeby ysłać kompletne kumenty, ale mejscu klka muselśmy menć bo sę pokryały albo ostatecne ne ostały utorone. Taryfy ulgoej ne mamy. Chodmy ajęca yboru jak Portugalcycy. No tu sę acy robć esoło, bo systke ajęca mamy po portugalsku. Jed pan ktor yjątkoo posła m rękę ra tygodnu amast normalnego ykładu mamy ną spotkane po angelsku. Na klku kolejnych predmotach ykłacy robą stak po angelsku, albo nn studenc m tłumacą o co aktualne chod. Fot. Potr Kaps Na pocątku każdych ajęć pytalśmy sę ykłacó cy predmot możemy daać po angelsku każdy poedał że ne ma problemu. Zalce yglądają różne, nektórych tylko egamn, nnych praca psa, jesce nnych jedno druge. W takch okolcnoścach jęyoych, angelsk brm pradę jak ybaene. Jeden ykłacó chce s chyba motyoać uk jęyka, bo ostatno dał m test etolog cłoeka po portugalsku a ne angelsku. Został jedk yjśce aaryjne postac datkoej poprak po angelsku, jakby m sę noga ponęła. Nejomość jęyka jest dla mne aktualne jęksym mnusem yjadu. Kursy portugalskego Polsce są łaśce neobecne. Nestety ne ostalśmy też case ponformoan o możlośc ucestnce neodpłatnych kursach prygotoacych dla studentó Erasmusa, EILC. Po paru tygodch ntensynej uk dałoby sę normalne poroumeać a może et ajęcach coś roumeć. Kursy jake leźlśmy po pryloce były byt kostone a ucel też nestety ncego dla s ne organoała. Portugalsk różn sę całkoce od polskego nełato chod głoy. Naet jeśl po paru mesącach my trochę słoncta gramatyk, potrafmy coś precytać to roumeć, to móony portugalsk jest jesce ne prejśca. Dla mne to sybka, neyraź btka dźękó. Dlatego każdemu, kto sę będe yberać a grancę Erasmusa, decyane polecam ceśnejsą ukę jęyka. Ocyśce radmy sobe to neźle, ale ase byłoby ygodnej. O angelskm ne spomm bo to podstaoy jęyk be jego jomośc (albo jęyka rodmego kraju pobytu) ne ma a bar co sę yberać a grancę. W praktyce sytuacja Portugal jest pob jak Polsce. Węksość studentó angelsk, prypadko prechodne casam też. Ne jest to Angla cy Holanda, ale ase lepej nż Hspan cy e Włosech, gde mało lud angelsk. Prechodąc pryjemnejsych spra cężko sę yrobć mpream. Ne ma ęksego problemu żeby sę bre bać cały tydeń. Jest bar dużo baró, pubó, klubó, gde muyka abaa byają różncoane. Od tradycyjnego portugalskego fa, popre ja, muykę altertyną rock, muyk kluboej. Są mejsca gde prychod sę tylko po, ale też take gde co ecór jest muyka żyo. Najpopularnejsym mejscem Lbone jest Barro Alto, gde obsare klku skryżoanych ąskch ulc jest prade atręsene baró. Zaycaj kupuje sę po cy lokalne drnk jak caprnha cy caprosca spęda cas chodenu od baru baru, poanu desątek noych lud cy spotykanu jomych. Smut amość dla posy półltroe kufle są łaśce nespotykane, ostają te o pojemnośc 0,2, 0,33. W okolcy jest te dużo klubó chod sę nch, gdy sę jest odpoednm stane. Jest klka dużych dyskotek. Najpopularnejsy jest Lux, jedno jbarardej nych mejsc Portugal, ale opne o nm są neco mesane. Jest klka klubó kulturalnych, gde moż posłuchać cy obacyc coś upełne nnego. Prykładem nech będe koncert espołu łożonego kontrabasu, trąbk synteatora. W meśce jest dużo studentó Erasmusa całej Europy, ale nnych krajó. Imprey są pradę mędyroe moża poć lud całego ręc śata np. Australa, Kada, Chny, Maroko, Brayla. 4

5 Jest tu ść dużo Polakó, cego sę ne spodeałem. Popryjeżdżal całego kraju, spotkałem et klka osób Poltechnk Opolskej. Jedk syscy są porądku łego słoa poedeć ne moż. Fot. Potr Kaps Do mpreoego życa dać mo jesce, że acy sę bar późno, jceśnej o 22 meskach. W barach około północy acyją sę berać lude a klubó ne chod sę ceśnej nż o 3. Ostatne mprey końcą sę ok 7 8 rano. Na pcu spędane olnego casu sę ne końcy. Jest dużo mueó, abytkoych pałacó, koścołó cy poprostu jstarsych delnc masta (Alfama), które momentam yglądają jak skansen. Moż ybrać sę jeden elu koncertó cy choćby mece Sportngu Benfc. Tak margnese, tym tygodnu byłem mecu Lg Mstró, Sportng Lbo FC Barcelo decyane ne żałuję. Lbo ne jest duża, moż ją premerać peso, ale casam jest to męcące bo masto jest ść góryste cęsto treba sę neźle pospć. Są też 4 lne metra, autobusy tramaje. Wytóką masta są abytkoe żółte tramaje jeżdżące po stromych casnych ulckach. Turystycne decyane polecam. Zupełne n kesta, jeśl ktoś chce sę sprane premeścć, są olne nepunktualne. Poa Lboną też jest cekae. Warto odedć okolcne mastecka nteresującym abytkam jak Sntra cy Belem. Gdy było ceplej, cyl końca paźdernka jeźdło sę średno ra tygodnu cy cęścej plaże d oceanem. Moż było a neelke penąde spróboać surfngu albo po prostu ylegać sę pasku mnym pem. Warto też ybrać sę dalse yceck. Ja byłem organoanej Obs bar stare, abytkoe mastecko, Fatme amo, Combre jęksym meśce studenckm Portugal no Porto. Poa samym edanem spomm ją jako nełą trydnoą mpreę. W plach jest jesce klka mejsc bace. Za klka godn od momentu kedy to pse jadę Madrytu Tole. Opłaca sę maksymalne ykorystać cas jak sę ma tak odległym kraju. Pogoo e reśnu ne dało sę ytrymać upału, końca paźdernka jesce śmgałem krótkch spodenkach, ale stopnoo sę ochładało. Od lstopada utrymuje sę ok stopn ra tydeń pada desc. Taka pogoda ma sę utrymać osny. Fot. Potr Kaps Podsumoując potóre tylko, że arto! Są pene negodnośc a to problem meskanem, to penędm cy jęykem, ale okres studó Erasmuse to śadcene jedyne som rodaju. Poa samą uka, która poedmy scere, ne ajmuje całego casu, poje sę noych lud, ycaje ( potane całuje sę tu decyny da ray polck), mejsca. Jest to cas udany. Potrek Lbo cej Erasmus to coś yjątkoego. Ne da sę ując jednym słoem tego śadce. Pękne mejsce, które cesy każdą spęną chlą. Taka łasne jest Lbo. Kamence autorsta Marquesa de Pombala ora mury pamętajace casy mauretańske starają yjątkoy klmat meska tutaj. Ocean oddalony jest o 10 km co daje możlość cęstego spęda casu plaży. Tera sło klka o tutejsym Instytuce Psycholog. Umescony ść roległej kamency XVIII eku, yposażony stosoany dealne dla studenta. Naucycele starają sympatycną atmosferę dęk cemu cas mja pryjemnej ajęcach. Codenne mprey nnych lokalach podcas, których poje sę nesamotych lud całego śata. To moje skromne, e ględu 5

6 nkłą yleność, spostreże po spędenu tuaj persego mesąca. Tera prysedł cas refleksje. Mja trec mesąc botytu Lbone. Ce a yjęce rosadnego pokoju aha sę grancach euro! Coż życe... We Wrocłau też ne mają lekko. Moja ucel, której już prestal sę uśmechać mne, stara jakąś dnną otocke snobsta. Doedałem, że jest to pryat nstytucja, co może, lec ne mus tego yjaść. Nestety, ne ostał organoany dla s kurs jęyka portugalskego ale ne martę sę preceż tak ajęca bedą po angelsku. Kolejny cos moją utopę. Zajęć takoych ne będe a pene ngdy ne było. Wsystko po portugalsku nelcnym yjątkam, a które serdecne dękuje. Moja eda akresu psycholog ne poseryła sę. Jest to ść frustrujące. Mógłbym ymeć masę takch prypadkó... I ec odpoedź pyta...prosę pryjść jutro. Ne chcałbym porusać temató yjątkoych lud erasmusa jak samych portugalcykó po prostu ne mam tego praa. Mogę predstać sój punkt de cym jest erasmus. Dla mne jest to dlug odpocynek od recystośc, która s otaca codenne. Brak marteń, oboąkó, odpoedalnośc. Moż żyć chlą, tylko cy arto? Peuntą tej, krótkej ypoed nech bedą słoa Włocha, jakże tórce, które mam okaję słyseć codenne Dont orry.... Marcn Eramus Opave Chyba każdy e studentó, jeżel tylko ma taką możlość, astaał lub astaa sę d yjadem case studó t. most lub d podróżą nnego kraju ramach programu ymany studentó. Ne cej było róneż mom prypadku Wamo noe mejsce, no lude, całkoce noe śrosko. Już persym roku marył m sę most, perspektya pół roku Krakoe lub Ponu była bar kusąca łasca, że Opole jest cne mnejse ne ojając baełnę, oferuje cne mnej studentom. Może dlatego, że dużo podróżuje po Polsce, sfera mareń o mośce ne ostała urecystno. Dużo tomast słysałem o ymane ramach programu SokratesEramus. Cekaa spraa, studa a grancą to jest coś, ale No łaśne ase są jakeś,,ale, jęyk, burokracja, perspektya pół roku be jblżsych, ymaga odpoed śred ocen. No bre arto edeć jake ma sę możlośc tedy acąć sę astaać. Jako student socjolog możlośc ne małem ele. Opava Cechach, albo Frankfurt Nad Odrą Nemcech. Cechy to prae jak Polska, a Nemcy.też są blsko, obe możlośc ne arte chyba achodu. W takm preśadcenu trałem pre jakś cas, aż końcu ajęcach SPSSa dr Korenosk (odpoedalny sym nstytuce a spray ąane sokratesem) apytał cy jest ktoś chętny yjad, bo ne ma chętnych żadnym rocnku, a socjologa ma jedno mejsce. Raem kolegą roku acęlśmy sę pytyać o scegóły yjadu. Kolega sybko reygnoał, a ja ostałem postaony pred yborem: jechać versus ne jechać. Chodło o semestr moy cartego roku jadę! Jak ne tera to kedy? Ostat kesta, co ybrać? Opava cy Frankfurt? Nemeckego ne m, a Cecham jakoś sę gadam, dążyłem poć już trochę lud Cech ne małem problemu komunkacją, ęc już amo. W Opave ne ma socjolog jako kerunku studó, musałem ęc ybrać predmoty które jakkolek sposób mogłyby być beżne programem uca. Po drobnych perturbacjach, udało sę Ucęscałem ajęca trech kerunkach Śląskego Unersytetu Opave. Ne będę ukryał, że spray burokratycne sym unersytece potrafą scere nechęcć całego predsęęca, jedk osobśce ne mogę rekać prace osób odpoedalnych a Sokratesa-Eramusa UO. Nadsedł resce deń, którym musałem odedć Opave. W Cechach semestr acy sę połoe reś, ęc musałem systko ałatć odpoedno ceśnej stałem ocyśce mala, gde kładne kedy mam sę stać. I tu perse rocaroane: żaden kumentó ne jest po polsku. No ale jakoś sobe poradłem. Masto ma sój neątply urok klmat, bar ład archtektura. Ceny restauracjach jak u s fast foodach, ęc plusy decyane górują 6

7 d tym jednym mnusem. Cóż temat jest ść roległy dlatego też ne będę sę roodł systkm, co m sę brego bądź łego eramuse prytrafło. Skupę sę jażnejsych, dla anteresoanych yjadem, spraach. Zacnę od tych mnej pryjemnych kest. Bar ażną spraą jest gde meskamy łaśne mejsce akateroa było jgorsą recą całym yjeźde. Dostałem prydał, tak jak syscy agrancn studenc mu studenckm ul. Vavrovckej. Ładne pokoje, nternet, ce pryęca, ęc o co chod? Akademk jduje sę, jak to ujęła pan admnstracj, 15 mn od centrum, tyle tylko, że autobusem. W 15 mnut moż jść jblżsego sklepu. Naprec mu studenckego jduje sę cukro, która pre 24h bę emtuje nepryjemny apach. Autobus kursuje centrum co godnę myślałem, że fajne casem pospaceroać, ale nekonecne semestre moym. Spacerek tra jakąś godnę jest konecnoścą, gdy cłoek spóźn sę autobus (chyba, że ma sę auto lub nepotrebne penąde tax). Po selka głośnejsa aktyność akademku róneż ne może meć mejsca, a aktyność poa łasnym akademkem (cytaj centrum) o tej pore może skońcyć sę spacerkem, gdyż autobusy nocne kursują da ray cągu nocy!!! Jeżel pryjde am spędać semestr Opave, alcce jak ly o prydał akademku Hotelu Koru, lub ul. Hradeckej, chyba, że będece mel możlość yjąć meskane (ceny tak jak u s). Kolejną negatyną spraą, skutecne uprykrającą m pobyt Opave, była moja relacja tamtejsą admnstracją, odpoedalną a ymanę studencką. Zacam, że poostal studenc agrancn mel pobne odcuca. Cała spraa yglądała tak jakby mój pobyt był prygotoany ad hoc, ostatną chlę. Żaden kument, cy to forme psemnej, cy elektroncnej ne był pretłumacony, an polsk, an angelsk. Pan odpoedal a opekę,,eramusó (pobno jest już ktoś nny tym stanosku) ykayała sę ręc groteskoą nekompetencją. O systko treba sę było prosć pytyać, ne nformoała o tym, że może jej ne być, choć nektóry pryjeżdżal specjalne Polsk aby ałatć jakąś spraę. Pan koordytor ne móła po polsku słabo po angelsku, choć po jakmś case opanoałem cesk tyle, że ne był to problem. Tera może neco o poytyach. Cechy są tak blsko, ale kultura sych sąsadó, choć ydaje sę pob, jest bar róż. Jest ele sostych recy, które mocno rucają sę ocy poodują, że od rau emy, co jest dla meskańcó Republk Ceskej ażne. Meskańcy a sej połudnoej grancy są otarc, a śród studentó jest to scególne cne. Wsęde dać serdecność poytyne podejśce. An rau ne spotkałem sę chamstem agresją stosunku mojej osoby lub moch polskch jomych. Wręc precne. Jeżel chod o Opave to jest to pradę ładne masto, ne jest duże (mnejse od Opola), ale ma sój nepotaralny charakter. Jest tu dużo pubó łaśne nch jcęścej spotykają sę Ces. nektóry móą płynne po polsku. Opava racj soch romaró jest ol od elkomejskego gełku, ale jeżel ktoś ma ochotę ypad dużego masta, to bar blsko jest Ostravy, także Prag. Treba pryć, że ceske po jest yśmente bre jest to pryać głośno;) Gdy mamy ochotę potańcyć ne mamy elkego yboru. W Opave taką możlość dają m jedyne Hotel Koru (e tork są mprey studencke) lub bardej undergrouno pube Jam. Kuch także prypadła m gustu. Warto edeć, że ne ase opłaca sę samemu gotoać, jest dużo promocj dla studentó restauracjach, barach jadłodajch. Po ajęcach opróc mpreoa jest co robć. Warto spomneć o kręgelch, ścankach spckoych (Ces kochają góry systko, co sę nm ąże), cy basene klubach fttnes. Są też cotygodnoe pokay bardej ambtnego k unersytece (neodpłatne), ny teatr ora róne galera stuk. Bar poytyne spomm ykłacó, który ęksośc byl bar yroumal, choć muse pryć, że ne małem taryfy ulgoej, a racj tego, że chodłem ajęca różnych kerunkó musałem dać ctery egamny psać sedem prac alcenoych, ocyśce po polsku. Z ykłacam moż sę spokojne poroumeć. Mmo, że byłem ymane mędyroej, momentam cułem sę jak mośce nnym polskm meśce. Opava jest neco pod sto klometró od Opola, co porónu 7

8 pobytem Hspan, cy Portugal, jest bar małym dystansem. Byłem yposażony samochód co eekend mogłem racać Opola. Podróż pocągem jest syć casochłon racj presadek trudnego połące. Pommo preskód burokratycnych necekaego akateroa, mło spomm semestr Opave. Warto ybrać sę tam ymanę. Choca nemal każdy s już odedł Cechy, pobyt tym kraju skutecne pomoże am pobyć sę różnych stereotypó, ucyć sę jęyka poć cekaych lud ch kulturę. Gdy ktoś mne pyta, cy było arto, ase odpoadam terdąco. Wojtek Tradycj aść! stało sę Już po ra sódmy Studencke Koło Naukoe Socjologó organoało corocną mpreę dla studentó sojego kerunku. Bal Socjologa, mający celu ntegrację ora umacne ę mędy studentam, roku rok cesy sę cora ęksą popularnoścą. Tegoroc mprea odbyła sę 24 lstopada klube U Papy Musoła. Bało sę m pod 250 osób. Soją obecnoścą ascycła s także kadra ukoa sego Instytutu osobach: dr Anny Śl, dr Tadeusa Detyny, dr Teresy Sołdry Gżdż, dr Regny Germakoskej ora mgr Anny Kopcak. Należy pry tym dać, ż s ykłacy ten jeden ecór apomnel o soch rolach aoych, aktyne ucestncąc abae. Urocystego otarca koła Preodncąca SKNS Ilo Moskal ra paną vce-dyrektor Instytutu Socjolog - dr Anną Śl, która, podkreślając tradycję balu, życyła studentom udanej abay, prypomjąc jednoceśne by ne apoml o staenu sę, stępnego d ajęcach. Pan dr Tadeus Dety, opekun Koła Naukoego Socjologó ora dr Teresa Sołdra Gżdż pomogl orgatorom preproadenu konkursó, m.n. tego jażnejsego: konkursu jlepse prebrane. Jest to penego rodaju novum mejmy deję, że otorylśmy tym samym noą tradycję Balu. Motyem preodnm była kultura lat: 60, 70, 80. Ne abrakło barnych strojó, sechobecnych groskó, kató... a et cłoeka epok kame! Nagrody ycęcom osobśce ręcyła Pan dr Sołdra - Gżdż. Sporym anteresoanem cesył sę róneż konkurs, którym ygra była jnosa Po ra kolejny studenc socjolog pokaal, że potrafą sę bać jak mało kto, a spólnym śpeom tańcom ne było końca. Fot. Mchał Skupńsk Na akońcene chcelbyśmy podękoać systkm, który pomogl orgacj tegorocnego Balu Socjologa obace kolejnym, roku 2009! Zaprasamy systkch tegorocnych balocó obejre Fot. Marty Węcek djęć sej strone nternetoej:.skns.un.opole.pl ora portalach: NTO 24 Opole - preżyjmy to jesce ra! Marka Saska Mchał Skupńsk ksążka Pan dr Anny Śl osobstą dedykacją. Warto tym mejscu dmenć, że fundatoram gród byl róneż: Squash Club Opole, losko Toropol, klub ftness Actva ora solarum Atlants. 8

9 BAL PSYCHOLA lstopada b.r. Klube u Papy Musoła odbył sę X Bal Psychola. W tym roku scególny, bo jubleusoy. Termn także ne był prypadkoy e ględu fakt, ż eekend (15-16) Instytuce Psycholog studenc I roku ucestncyl ajęcach ntegracyjnych. Moż poedeć, że bal był ostatnm punktem, amykającym całą ntegrację. Orgatory poostal olną rękę kest uboru...no prae, bo oboąyały motyy lat poprednch ale było cym yberać - bal kratkę, bal prata, bal dsco, ocha party to tylko nektóre. Mój strój moż było aklasyfkoać stylu dsco, ackolek akcenty ochy też sę pojały. Jak sę okaało, nn róneż postanol pobać sę strojem. Już pry samym Fot. KNSP ejścu tknęłam sę de akonnce chrurga. Na parkece spotkałam Pscółkę Maję ( męskej ersj), grupę grecnych persoklasstek, dabełk. długo by ymeć. Było koloroo chyba o to chodło. DJ adbał o różnorodność muyk. Od neśmertelnych rock n roll oych htó lat 70, pre jnose hty dyskotek aż po reggae (co ucesyło mne jbardej :D) Zapenł także konkursy grodam (np. jlepsy kaał psychologcny). Było esoło. Mnej lub bardej organoane grupy fotoreporteró krążyły poparkece mędy stolkamtake ydarene musało ostać uecnone! Zdjęca moż odleźć portalach: 24opole, NTO SNKPS. Fot. dęk uprejmośc ucestnkó mprey Fot. KNSP Na cym polega praca begłego sąego psychologa? Pod konec pojały sę et elementy karaoke. Bal akońcył sę (pryjmnej dla jbardej ytrałych mpreocó, m.n. dla mne mojej grupy) ok. godny 3. DJ puścł jak anoła głos już było ame, że cas racać mu ;) Mmo, że drugego d cułam sę jakby deptało mne sta słon, mprea bar m sę pobała, cekam ęcej takch! Jed moch koleżanek sterdła, że to jlepsa mprea jakej była. A ja cesę sę, że małam okaję bać sę toaryste jomych już psychol poć starse rocnk. Dęk systkm, który byl e mną Musałce tego ecoru, stępnego rau! J Karol Chrostoska (KAJA) W ubegłym roku akademckm, ramach ćceń predmotu psychologa klnc dec młodeży, melśmy a adane odleźć psychologó praktykó nteresujących s dedch psycholog, a stępne dać relację pred grupą tego spotka. Mne osobśce nteresoało ase to, jak ostać orecnkem sąym jake są obsary pracy dla begłego psychologa sąego. W tym celu udałam sę Pan mgr Beaty Korenoskej, która ma status begłego sąego psychologa stałe ąa jest Sądem Rejonoym Kęderyne Koźlu. Chcałabym Wam predstać fakty, które dęk Nej połam. Otóż, aby ostać begłym sąym psychologem leży spełnć stępujące arunk: Ukońcyć studa magsterske psycholog Meć odpoedno dług staż pracy jako psycholog (mnmum 5 lat) Dostarcyć aśadcene o nekaralnośc Dołącyć poytyną opnę mejsca pracy 9

10 Wsystke te kumenty ra podanem, leży łożyć Preesa Sądu Okręgoego ( prypadku Opolscyny, jedyny tak Sąd jduje sę Opolu). Kedy już spełnmy te arunk, leży sę orentoać, żebegły psycholog sąy, ma try obsary, których może pracoać. Są to spray: opekuńco rodnne, karne ora cylne. W prypadku spra opekuńco rodnnych, mamy cyne selkm spraam ropatryanym Sądach Rodnnych, a ęc tycą one: neletnch, łady rodcelskej, kontaktó deckem, apcj, rodn astępcych, ustale ojcosta ora spra karnych ąanych neletnm. Z kole, jeśl chod o spray karne, psycholog jest poołyany tylko pry presłuchach neletnch osób upoślenych umysłoo. W prypadku osoby neletnej psycholog mus ase beględne być obecny case presłucha jest to ureguloane prane. Take presłuchane ponno sę odbyać tylko 1 ra podcas całego śledta. Ideałem jest, aby mało ono mejsce specjalne tego celu prygotoanym, t. pryjanym pokoju. W case tra takej romoy, pokoju opróc decka mogą jać sę: opekun prany, sęda, protokolant, prokurator, begły psycholog, casem akat sprae. Ustalo jest także kolejność adaa pytań jper pyta sęda, potem ( ależnośc od rodaju spray) prokurator, akat resce begły. Jedk, cęsto dara sę, łasca prypadkuspra ąanych małym dećm, że całe presłuchane ( polecene sędego), proad begły sąy. Głónym adanem begłego tym obsare jest ustalene psychologcnych kryteró arygodnośc eń danej osoby. W prypadku osób upoślenych ustalene stop śamośc, poomu ntelektualnego poomu spranośc pamęcoej. Należy też pamętać o tym, że gdy mamy cyne osobam chorym psychcne ymaga jest op begłego psychatry pomocnco róneż psychologa. Z kole prypadku, gdy Sąd ma decyać o skeroanu oskarżonego detencję (odbyce kary oddale amknętym), potreb jest op dóch psychatró psychologa. W spraach ąanych rosłym, begłych psychologó poołuje sę radko, jedyne sytuacjach budących ątplośc np. osoba jest po długotrałym lecenu neurologcnym lub jest kepskm stane psychcnym Obsar ajmujący sę spraam cylnym obejmuje: sytuację roodu rodcó (Sąd ma prao poprosć psychologa o opnę, cy orecene roodu rodcó, ne askod drou brostano psychcnemu decka), podjęca decyj o prymusoym lecenu odykoym ora spra ąanych testamentam (np. orekane o tym, cyosoba była śama, gdy psała testament, tp.). Op, którą ydaje begły, mus ase aerać kładne dane stron sprae sygturę akt. Ma a adane odpoadać pyta aarte teach oych każraoo, gdy Sąd poołuje begłego, adaje mu serę pytań, które begły popre soje bada obseracje ma leźć odpoed. Zase podstaą yda opn opróc metod dagnostycnych są yad obseracja badanego. Myślę, że praca begłego sąego, jest bar cekaym sposobem odskocnę od codenne ykonyanych oboąkó, poalającym ne popadnęce rutynę aoą. Jest to forma kontaktu różnym prypadkam problemam, jakm lude trafają Sądó. Pod to, jest to ść ntrat forma arobku, gdyż każraoo a ykone opn, otrymujemy odpoedne ygrodene ależnośc od ykonych adań. Jedk treba także pamętać o tym, że cąży s ogrom odpoedalność, gdyż Sądy cęsto prychylają sę sugest begłych, choć ch op stano jeden odó sprae. Sądę także, że leży być osobą kompetentną cuć sę słach, by podjąć taką pracę. Należy też sę lcyć tym, że mogą s spotkać nepryjemnośc poodu neaolonych sej opn eń stron postępoa sąego. Alcja Goźdk 10

11 Altertya po studach? Hej, Ne em, od cego acąć, ęc acnę od stępu. Jestem osobą nepełnospraną porusającą sę óku ldkm. W roku roku psycholog prysedł m głoy pomysł otore fundacj. W persym ałożenu, fundacja mała pomagać osobom nepełnospranym. Jedk, co cy pomagać? Jeśl pomagać to, jakm obsare ch życa? Cym fundacja będe sę odróżć od nnych orgacj? Do tego sam sobe musałem odpoedeć kolejne pyta. Sybko sę orentoałem, że studa blżają sę końca. I co robć dalej? Cy acąć kolejny kerunek? A może pójść pracy? Jeśl tak, to gde ją jdę? Na tak postaone sobe pyta acąłem sobe odpoadać. Praca jest, ale ponżej moch kalfkacj. Tam, gde mógłbym sę spradć to kole mejsce pracy jest neprystosoane, aby móc sobodne sę porusać óku. Pomyślałem, ęc że takch osób jak ja, pobnym problemam mus być ść sporo. Jedk jak sę okaało ne! Osoby nepełnosprane jcęścej końcą edukację poome gmjum lub co jyżej lceum. Tak sę rodła msja. Msja fundacj, która pryśeca m tera. Cyl Zęksene podatnkó śród osób nepełnospranych. Ten cel moż osągnąć tylko jeden sposób. Osoby te musą pracoać. Jedk, aby mogły to robć musą coś dać pracodacy. To ne mogą być tylko ulg e strony państa. To mus być ykstałcene! Tak sę rodła msja fundacj. Następnym krokem było odpoedene pytane, od cego acąć. W jakm obsare edukacj osoby nepełnosprane mają jękse brak? Posługując sę som prykładem auażyłem, że ja mam jękse problemu uką j. angelskego. Następne pytane brmało - km mam pracoać, aby fundacja mogła ucać jęykó obcych? Cy mój prykład jest bry? Cy tylko ja mam pęd edy? Pryję, że małem obay, że et jak już jdę lektoró mejsce to nkt sę ne głos nepełnospranych uk. Spróboałem aryykoać marcu 2007 roku po romoe Rektorem ora mom pryjacółm postanolśmy olontaryjne, ropocąć prygotoa uk j. angelskego. Rektor Nceja okaał sę być spałym cłoekem dał m elone śatło. Następne ypadk potocyły sę bar sybko. Wydał flologcny użycył m sale osobę, która sperała s merytorycne (Elżbetę Symańską-Caplak). W ketnu postanolśmy ropocąć rekrutację, a którą byłem odpoedalny. Moja pryjacółka Dagmara Grycan (studentka 4 roku j. bnesu) mała ucać. Rekrutację acąłem od osobstej nformacj nepełnospranych odarmoych lekcjach angelskego. W cągu 3 dn głosło sę m aż 14 osób! Po tygodnu głosło sę kolejnych 6. Jedk same ajęca acęło ucęscać ok. 12 osób. Resta sę ycofała poneaż ne mała jak jechać ajęca. Po rekrutacj obacylśmy, że jest spore anteresoane. Warto sę tym ająć profesjolne. Rekrutacja to był punkt prełomoy, dęk któremu bralśmy penośc sebe. Wedelśmy, że arto sę to aangażoać od ket acęlśmy sukać cłoeka, który pse m statut ora notarusa, który spse m akt notaralny. 14 serp otrymalśmy ps Krajoego Rejestru Sąego. Fundacja nos ę Fundacja Synerga. Obecne jdują osoby: jej składe sę stępujące Zarąd Fundacj: 1. Adam Pescuk - prees 2. Macej Kącak ceprees 3. Dagmara Grycan cłonek arądu. Rada Fundacj: 1. Tomas Mrożek preodncący, 2. Premysła Zemkec cepreodncący, 3. Rafał Koelsk - cłonek rady. Wsystke osoby aangażoane fundację są osobam młodym - śred eku ok. 26 lat. Obecne dalej ucamy osoby nepełnosprane jęyka angelskego e spółpracy UO. 11

12 Jedk tera mając osoboość praną jesteśmy już partneram. Plany prysłość. Na dch cekamy decyję sądu, aby otrymać statut OPP. Planujemy róneż ucać jęyka nemeckego ora organoać skole nformatycne. Jak a sej fundacj skauje dałamy spólne, staramy sę dałać raem dla bra lud ykluconych społecne. Tak też ameramy dałać prysłośc. Ucelne yżse, nne orgacje poarąe, jednostk samorądu terytoralnego, frmy to s turaln partnery realacj sej msj. Myślę, że raem uda sę robć ele brego. Podraam, Adam Pescuk Studa ktorancke Wele osób po skońcenu studó psychologcnych ne końca jest preko, co chce robć dalej som życu. Ropocąć pracę poradn psychologcnej, cy może ostać praconkem dale HR elkej korporacj. Jedk, jeśl jesteś osobą, która jęksą pryjemność podcas studó cerpała preproada eksperymentó, cy suka odpoed pytane ceśnej neadane, to może arto pomyśleć o karere ukoej. Persym krokem takej karery są studa ktorancke. Aby sę ne stać arto edeć już ceśnej, jake są ymaga co leży racać scególną uagę. W Polsce stneje klka ośrodkó, których moż ropocąć tego rodaju studa (m.n. Warsaa, Katoce, Krakó, Wrocła). W ęksośc ośrodkó stneją pobne krytera pryjęca studa. Pobne jak studach magsterskch ktorat moż robć aocne lub stacjorne. Ponżej opsę ogólne asady pryjęca stacjorne studa ktorancke e Wrocłau. Bardej scegółoe krytera moż leźć stroch nternetoych nstytutó psycholog. Aby ubegać sę o psane lstę ktorantó Unersytece Wrocłaskm leży prede systkm leźć promotora, u którego chce sę psać ropraę ktorską. Podcas procedury rekrutacyjnej leży uyskać mnmum 20 punktó, które lcane są podstae średnej ocen e studó (mnmum 4.0) oceny pracy magsterskej. Dodatkoe punkty moż być dęk ucestncenu konferencjach, pracy orgacjach studenckch, cy posadanu certyfkatu jęykoego. Najęcej punktó, moż jedk być trakce ustnego egamnu, podcas którego jest sę pytanym o projekt pracyktorskej, ale róneż podstaoych agadne metologcnych. Watro być jak jęcej punktó, poneaż pęć osób jyżsą loścą otrymuje stypendum ukoe cały okres studó. Studa ktorancke trają 4 lata, program obejmuje ele predmotó m.n. planoane realacja badań psycholog, nurty badace spółcesnej psycholog, ale róneż leży prejść kurs ekonom floof. Doktorant opróc ucęsca ajęca alca egamnó, ma oboąek od drugego roku preproadać ajęca e studentam (maksymalne 90 godn lekcyjnych semestr). Studa ktorancke to sansa poęksene sojej edy, ale róneż leene pracy jednostkach ukoych cy dydaktycnych. Wsystkm, który po studach magsterskch decydują sę robć ktorat życę: poode! Bartos Ogonosk Ocam persaka W tym roku acęłam stuać psychologę. Temat studó ne jest m obcy, poneaż już rok temu acęłam soją prygodę samodelnym życem (upełne nny kerunek, nnym meśce). W tym roku, jako że udało m sę stać psychologę, rucłam systko postanołam acąć od pocątku. Masto, lude, skoła- systko noe, nne lepse? Oto moje perse raże. KIERUNEKjlepsy jak mogłabym ybrać, ne amenłabym żaden nny. Cekae ajęca,jesce cekas lude (aróno studenc jak kadra). Zaskocyłam sę, że tym roku psychologa jest prae całkoce sfemnoa. Cy to 12

13 mało męsk kerunek? Chyba ne- borąc pod uagę, fakt że ęksość sej kadry stanoą mężcyźn. STUDENCI Z I ROKUspotkałam ele pryjanych dus. Cesę sę, że lude są różnym ekunektóry studują da kerunk jednoceśne, nn skońcyl już jeden kerunek postanol kontynuoać ukę :D Jak już ceśnej spomłam- mamy JEDNEGO chłopaka ( datek ajętego ;), a to ecoroych jest klku. STARSI STUDENCI- case ajęć ntegracyjnych małam okaję poć grupę starso rockó. Wyarl mne bar poytyne rażene. Be problemu poradl sobe proadenem ajęć, łapalśmy fajny kontakt. Ne traktoal s góry tylko rón e sobą. Poa tym stars jom tego samego kerunku mogą być skarbncą edy notatek :D KADRA- rae małam okaję poć tylko klku lcnego gro ykłacó. Na deń dsejsy mam trochę mesane ucuca ale mnują te poytyne (cekae co poem po persej sesj :D ). MOJA GRUPA- mamy 3 grupy konersatoryjne, 2 ćcenoe 1 ykłaą. To km jestem grupe, ależy od predmotu. Nasa starośc trochę s ymesała ale dęk temu małam okaje poć systkch lud mojego roku. Bar mne to cesy, gdyż lubę ąyać noe jomośc. ZAJĘCIA- porónu nnym kerunkam, mamy mało ajęć ale poterda sę stare poedene, że ne lcy sę lość ale jakość! Nektóre nedłam już persym tygodnu ( scęśce są one mnejsośc). Na nne chodę elką pryjemnoścą. Dużo romaamy, porusamy trudne tematy, darają sę et kłótne. ZAJĘCIA DODATKOWE ;) leżę osób bar rorykoych, dlatego oglądane seral układane pasjansa mne ne satysfakcjonuje. Od casu casu organuję sobe datkoe ajęca grupą jomych ;) ykle odbyają sę one środy cartk porach ecornych. Wychodmy potańcyć, pośpeać, pogadać albo jlepej- systko ra. Grunt to ntegracja! MIASTOmmo, że pocątkoo byłam sceptycne stao Opola, begem casu bar polubłam to masto. Jest pękne, pryjane, spokojne a araem dużo sę nm deje. Mam tutaj myśl różnego rodaju PUBy, dyskotek, k, teatry tp. Każdy może leźć coś dla sebe. Treba sę bar mocno postarać żeby sę tu nudć. są jak jbardej poytyne. Lcę, że ne będę musała meć sojego da, że 5 roku ytram poytynym staenem. Karol Chrostoska (KAJA) Gukocy W lstopay ecór Klube Akademckm Żak spotkały sę e sobą guk guck, aby obejreć Fot. sekcja kultural SKNP komty flm reż. Petera Zelenk pod neele móącym tytułem Gukocy. Studenc aben podstępem (stęp kostoał guka) mel okaję apoć sę charakterystycnym groteskoo - absurdalnym humorem ceskego k. Cego jestem pe to tego, że ysl lepsym stroju nż prybyl, a to a spraą jeśl ne samego flmu ( co ydaje sę być racej nemożle), to dęk grom bytym konkursach prygotoanych pre orgatoró. Gol ścsłośc orgatoram była Fot. sekcja kultural SKNP ak moż słusne auażyć moje raże, po persych dóch mesącach stua 13

14 Sekcja Kultural Koła Naukoego Studentó Psycholog. Lcne groma publcność mała też neątplą pryjemność ysłuchać krótkego ykładu temat jaska Noej Fal kne ceskm, jak samego flmu Zelenk, który godła sę poproadć uroca flmocyn Kamla Bes. Fot. sekcja kultural SKNP Co mogę poedeć o samym flme? Pommo yraźnego braku nebędnych kompetencj obektynej oceny deła Zelenk, to musę sterdć, że dano nc mne tak ne robało. Flm ten ma radką lność roluź atmosfery popre ukayane bohateró askakujących kombcjach płątającej fgle recystośc. Pocątkoo prypadkoe ątk sceny życa ykłych Prażan (no może ne końca takch ykłych) splatają sę askakującą całość. Bohatery flmu ujmują som małym dactam, spraając, że prestają być balnym jak mogło sę pocątku ydaać. Gukocy to flm dęk, któremu uyskujemy ękse spectrum glądu śat s samych pry pomocy ron, która u Zelenk jest neodłącnym atrybutem konstruoa śata, dystansu tak nebędnego, aby jako tako funkcjonoać sej (róne poplątanej) recystośc. SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE konferencja socjologc Pocątek ket mnonego roku akademckego był yjątkoy dla Instytutu Socjolog UO, gdyż dałace Studenckego Koła Naukoego Socjologó organoal od da ocekaną konferencję Społeceństo obektye. Konferencja odbyła sę dch 2-3 ket 2008r. gromadła elu referentó ora słuchacy, ne tylko socjolog, ale także studentó pedagogk, anmacj społecno- kulturalnej ora osoby anteresoane fotografą badanem społeceństa łaśne pre prymat socjolog ualnej. Konferencj patronoał dyrektor Instytutu Socjolog prof. Krystof Frystack. Zmaganom ntelektualnym toarysyła ystaa djęć Koła Fotografcnego Opola. Zapreentoal on se różnorodne fotografe elu dedn życa społecnego. Stanoło to śetne uupełnene ygłosonych referató neątple cesyło oko. Po otarcu konferencj ystay, głos abral referenc, który prybyl Unersytetu Adama Mckeca Ponu, Unersytetu Mkołaja Kopernka Torunu Unersytetu Śląskego. Ne abrakło róneż predstacel opolskej socjolog. Unersytet Opolsk repreentoała dr Kamlla Bskupska pasjonującym ystąpenem Fotografa hstoryc a pamęć boroa, którym uadła, że nekonecne treba coś preżyć, żeby to pamętać. Wykorystując fotografe okresu stanu ojennego ch podstae badając respondentó uodnła, precerającym ocy e dume studentom, że pamęć boroa stneje co ęcej, jest uaża a element łasnych, pryatnych spomneń. Fot. SKNS Absolent opolskego Instytutu Hstor, mgr Potr Malchercyk ykorystał są edę pryblże studentom hstor fotograf jej płyu społeceństo ygłasając referat Rys hstorycny posta fotograf ora jej rooju djęca, które yarły pęto społeceńste. Efekty sojej pracy badacej apreentoały Karol Bogucka Joan Moraec ukaując Rytm życa małego masta Śląsku Opolskm ( ybranym prykłade). Młode badack skupły sę ale małego, opolskego mastakrapkoce płye struktury prestrennej życe meskańcó ora orach konsumpcyjnych. Fotografe ukaujące życe meskańcó ch otocene stanoło uupełnene porusanych agadneń ora poalało uchycć specyfkę masta. Judyta Domnka, sekcja kultural SKNP 14

15 Warte uag są obseracje pocynone pre parę nnych opolskch studentó- Agatę Toman Pała Apollo, predstaone ystąpenu Makldyacja Polsce po dudestu latach transformacj. Badane man społecnych a pomocą metod socjolog ualnej. djęca ykone ostały restauracjach McDolds Opolu Racboru. Ocyśce, ne było to łate, gdyż badace potkal sprec praconkó oych restauracj jak moż sę spodeać, ykłych jadacy frytek. Zapene neele osób lub być obseroanych case posłku, tym bardej restauracj sybkej obsług, gde lcy sę głóne pośpech, gde jada sę palcam gde ne lcy sę rytuał, ale sybke aspokojene głodu. Fot. SKNS Persego d apreentoał sę ktoryujący sę mgr Łukas Rogosk UAM opoadając o Idealnych obraach ły śece - cyl o kontekstach grancach ualnego tore recystośc. ropocął sę mocnym podalm teoretycnym, a koncentroał sę perotnej funkcj fotograf, cyl repreentoanu recystośc, a ne jej ytaranu. Na akońcene ostał yśetlony krócutk flmk Perfect Pctures for an Imperfect Word (http://pl.youtube.com/atch? v=lvlhytu12c), będący metaforą całego ystąpe, a którego ne da sę opsać, treba go obacyć. Tego samego d se spostreże tycące Wykorysta fotograf badach d starym delncam robotncym Zagłębupredstała mgr Syla Zelńska-Słuch (Instytut Socjolog UŚ). Zagadne te są centralne pracy ktorskej prelegentk. Same yady obseracje ne są ystarcające, gdyż ase coś umyka, a fotografe atrymują chle ase. Preglądając je ase moż sukać sę cegoś noego, odkrycego. Macej Frąckoak spojrał aś fotografę upełne nnej perspektyy, perspektyy nemego. Tematyka referatu kestonuje posechny dyskurs pojmoa fotograf jako obrau, który moż ponone oglądać. Jego preentacja Nema fotografajest próbą odpoed pytane:le nemą fotografę moż potraktoać jako temat stotny dla określe kulturoego statusu djęć, prydatny ale ne tylko pobnych prypadkó, ale róneż jbardej posechnych użyć fotograf. An Gruska anteresoała sę Mapą repreentacją konosfery masta sec.studenc mogl posłuchać o dóch typach preentacj rtualnych map. Persy typ dąży maksymalnej obektynośc kładnego oroa recystośc. Natomast drug jest ndydualną ją tórcy, masto jest konstruoane subektyne. Na konferencj leźl też coś dla sebe młośncy teor gender. Mgr Ea Podsadła (Instytut Socjolog UŚ) aloała Starość vs kobecość prase poradnkoej. Studum prypadku. Alując casopsmo kobece, ydaane roku predstała jak me sę obraoane kobecego cała starośc. Referenc apenl słuchacom różnorodność. Dójka predstacel Instytutu Socjolog UMK postanoła spojreć fotografę ujęcu antropologcnym. Mgr Paeł Sarek ygłosł referat Słodka obetnca flmoej prygody. Próba antropologcnej aly plakató flmoych,który ukaał jak fotografa plakace flmoym łący sobe cechy reklamy stuk użytkoej. Zaś Templn ła Cego meśce ne dać gołym okem fotografa jako metoda badań antropolog codennośc.referentka anteresoała sę prestreną publcną, którą meskańcy agospodaroują traktują jako pryatną, cyl balkony, małe ogródk torone pod blokam. Zdjęca odercedlały próby meskańcó, aby ucynć pęknejse se mejsce ameska, se jblżse otoce. Fot. SKNS Socjologa ual jest stosunkoo młodą subdyscyplną socjolog, dlatego też konferencja cesyła sę tak dużym poodenem to ne tylko śród studentó socjolog. Zdjęca cęstokroć premaają ludkej yobraźn sadnej nż jkładnejsy ops, toteż konecne jest rócene uag ten sposób bada 15

16 recystośc społecnej. Tym bardej, że dsejsy śat jest opary głone obrae, prekae ualnym. Sama konferencja poolła spojreć społeceństo łaśne pre obekty. Fotografa daje ele możlośc obseroa śata a jej pomocą moż badać różnorodność aspektó życa społecnego. Mejmy deję, że studenc ele yneśl tejże konferencj krótce to aprocentuje. A orgatorom leżą sę podękoa yray u a organoane noatorskej konferencj ysokm poome. koordynoany pre prof. Marka S. Scepańskego a ykonyany pre dr Elżbetę Nerobę mgr. Annę Cerner. Podcas obou studenc akateroan byl D.S. Kmcc a śda obakolacje spożyal Pecare. Za soją pracę (anketa+koane) studenc otrymal ygrodene. Persego d ucestncy obou ostal kładne apon tematyką charakterem badań. Dr Elżbeta Neroba ra mgr Anną Cerner prekaały nstrukcje Fot. dęk uprejmośc ucestnkó obou Io Gresk BADAWCZE STUDENTÓW PRZYGODY Wreseń, cyl dla studentó mesąc kedy odbyają sę egamny poprakoe premja cas odpocynku, podróżóa, pracy cy realoa praktyk. Podto dla grupy 54 studentó socjolog reseń był casem kedy odbył sę tygodnoy obó badacy. W dch reś 2008 roku adepc socjolog preproadal yady kestorusoe ramach realoanego pre Instytut Socjolog UO projektu badacego pt. Dyskursyny charakter dedcta kulturoego- ja opolskch elt a perspektya społecnośc regonu. Projekt fnsoany jest e środkó Mnstersta Nauk Skolncta Wyżsego, co sposobu preproada yadó ręcyły studentom upoażne. Pełn apału studencanketery yrusyl ęc teren. Teren opolscyny, gdyż bada objeły sym asęgem poaty: streleck, prudnck, nysk, kęderyńsko- koelsk, głubcyck, opolsk, olesk, mysłosk, klucborsk bresk. Ze ględó bepeceństa nkt ne podróżoał pojedynkę skaanych mejscoośc, a pryjmnej dójkę lub trójkę. Preproadane yadó nektórym studentom ydaało sę jprostsą cynnoścą trakce tych anketerskch magań. Studenc musel sę meryć arunkam atmosferycnym, punktualnoścą środkó komnkacj typu PKP topografą terenu, które rec jas ne mel płyu. Umejętność posługa sę mapą cne ułatała tarce respondentó, chocaż darały sę sytuacje kedy numerem startoym okayały sę np. ogródk dałkoe. Były także odmoy udału badach lub cęścej neobecność respondenta mu tedy uprejmość, yroumałość cy determcja ne pomagały. Ucestncy obou mel okaje poć specyfcne chrakterystycne dla opolscyny bule, pomnk tp. utralć je a pomocą fotograf. Zdene budły tak lcne umescone pred mam kaplck erunkem Mary lub kryże aesone budynkach jednej opolskch s. Pobne jak eleacja abytkoej kamency, której dły nemecke psy Prudnku cy obelsk postaony ku pamęc Ludga van Beethove Głogóku. Studenc cągu klku dn preproada yadó śadcyl m.n.: goścnnośc, kedy marnętemu męconemu anketero proponoano kaę, herbatę cy et obad; braku goścnnośc lub po prostu ostrożnośc, kedy stojąc progu meska student musał trymać kestorus, karty odpoed notoać ypoedź respondenta; pasj hstorycnych,plastycnych, kedy respondent amłoanem opoadał o hstor regonu; kompletnego braku edy, kedy osoba meskająca danej mejscoośc od urode ne potrafła ymenć y żadnego abytku lub faktu hstor masta; różnorodnej tury psó, kedy anketer 16

17 ne mógł ejść meska bo groźne yglądający scekający pes tarasoał ejśce lub kedy roprasał podcas yadu skacąc, łasąc sę lżąc anketera. Obó badacy umożlł ęc studentom socjolog byce śadce, które jest ażnym punktem CV ora storył sanse ucestncta Fot. dęk uprejmośc ucestnkó obou tak ażnym dla Instytutu Socjolog UO ydarenu badacym. Prycynł sę róneż ntegracj studentó różnych lat studó, który tej pory sę ne l obace tąd nenych elu studentom akądkó opolscyny. Angelka Jukn Fortu kołem sę tocy aktyność studencka... cy ktoś e, co to takego? Dsaj chyba paperek ydaje sę ażnejsy, nż same stuane? A stuane, to ne tylko uka. To ne tylko mprey. To róneż życe kulturalne: koncerty, teatr, kno, ksążka, et yma poglądó pry pe, dyskusja o stuce kjpe... cy dałac koła ukoego, to jajogłoy okularnk kujon odpoedną średną? Kto tak myśl, chyba ngdy ne dał orgacj kole ukoym od enątr! Ne mamy yśruboanych śrendnch, dara m sę być neprygotoanym, ne ść ajęca. Ale chcemy stuać pełną parą! Nasa dałalność ne ogranca sę jedyne suchej uk. Organujemy życe kulturalne sym kerunku, staramy sę rojać se praktycne anteresoa, które ne ase mogą ostać poco aspokojone podcas ajęć. Stuane to samoroój. Co takego robmy? Jako koło psychologó, jażnejsa dla s jest dałalność ramach kerunku. Pogłębamy są edę baąc sę pry tym. Sekcja arstatoa jest tego brym prykładem. Ne tylko ucymy sę, jak sposób preproadać ajęca tego typu, ale sam je róneż preproadamy obecne gmjach lceach. Jeżel ktoś jest anteresoany bardej społecnym spraam, scególne kontekśce płyu społecnego, to stneje sekcja reklamy. W jak sposób prekoć lud sych akcj? Jak aprojektoać kampanę reklamoą, aby jej pły odnósł skutek? Tym ajmuje sę sekcja reklamy. Ocyśce ajmujemy sę róneż uką, jako taką. Ale... moż sę pry tym neźle bać. W końcu psychologa to cekaa ded, której efektoną stroną są, cęsto kontroersyjne, cęsto abane, eksperymenty. Realujemy cekae projekty badace. Ucestncene nch pomaga roumeć arka metolog alcyć późnej ten predmot. Ale moż preżyć casem drescyk emocj, proadając manpulację umysł prypadkoej osoby. Dobranej ocyśce edług metologcnych ytycnych. Jeżel chod o spray ne ąane a bar uką, ale jak jbardej aktynoścą studencką, to dała róneż, to bar prężne, sekcja kultural, która tym semestre organoała już ecór ceskego flmu (może orując sę sojej ogólnej, ść spontancnej dałalnośc), mkołajk, ecór poetyck klube tequlla, podcas którego ystąpła komta okalstka espołu Lokalne Oceplene Barbara Beuth, absolentka sej psycholog. A systko to możece precytać ydaanym pre sekcję prasoą perodyku PSI. Sekcja prasoa skupa młodych psychologó żyłką dennkarską. Psychologa medach jest róneż stot. Ale ne tylko PSI dałalność tej sekcj sę ogranca. Na pocątku semestry letnego planoany jest arstat temat dyskursynej aly treśc artykułó prasoych, co pryda sę ne tylko tore łasnych tekstó, ale róneż ucy, jak sposób cytać dsaj prasę sposób krytycny. Koło ne ma stałych, alnych spotkań. Spotykamy sę ramach każdej sekcj (tak s dużo, że ne pomeścmy sę raem). Nad tym całym rogardasem cua ostoja 17

18 cerplośc pan mgr An Domk, sa opekunka spała pryjacółka każdego studenta. Nase sefosto, osobach pęknej preodncącej Monk Śrkoc (ybtne psychologcne sko) ora cesefa Potra Gała, którego ją syscy, drada ok aaansoanego ADHD... Studence! Studa to jlepsy okres życu! Ne marnunj go! Dołąc s! Kontakty: sekcja arstatoa: sekcja reklamy: sekcja kultural: sekcja eksperymental: sekcja prasoa: preodncąca koła: Paeł Apollo Z sego podórka...cyl co poraba SKNS W ramach SKNSu dałają obecne de sekcje: badaca flmoa. Lcymy, że studenc a scególnośc studenc socjolog, chęcą będą ucestncyl projekcjach flmó dyskusjach ch temat. Zaprasamy róneż ucestncta sekcj badacej, poalającej głebać tajnk metologcnej cęśc socjolog. Studencke Koło Naukoe Socjologó tym roku obchod 15-lece stne. W ąku tym ostała organoa ystaa djęć upamętjąca jego dałalność. Pod to, ketnu odbyła sę dudnoa ogólnopolska konferencja pt. Społeceństo obektye. Prelegentam byl ykłacy, ktoranc studenc UAM Ponu, UMK Torunu, UŚ Katocach UO. Zeńcenem tego ydare będe publkacja ksążk pod redakcją dr Kamll Bskupskej, Pała Apollo Weronk Wańcyk. Jak co roku ostał organoany yjad dydaktycno- ukoy ośrodka akademckego. Tym raem maju pojechalśmy try dn Po. Na marec 2009 roku planoany jest yjad Opavy, gde lstopade podcas konferencj ukoej udało m sę ąać kontakt e studentam Unersytetu Śląskego. Bal Socjologa, który psał sę już kalendara stałych mpre SKNSu jest róneż poodem dumy dla cłonkó koła, poneaż, roku rok, psuje cora ęcej ucestnkó studentó jak ykłacó. Cłonkoe koła angażują sę ele predsęęć akcj, które promują aróno SKNS jak Instytut Socjolog UO np. podcas Festalu Nauk cy Dr Otartych. Należy pamętać o możlośc bya śadce socjologcnego, które ynka formy dałalnośc koła. Welokrotne cłonkoe SKNS mel okaje celć sę role anketeró, np. podcas badań predyborcych, realoanych dla TVP3 Opole, NTO, dla OFOS o funkcjonoanu orgacj socjalnych, cy dla UO, podcas tegorocnego obou badacego nt. dedcta kulturoego. Jeżel chcece być cłonkam koła prycynć sę orgacj konferencj, prelekcj, skoleń, yjadó ukoych, balu, perodyku studenckego INTERAKCJE to serdecne aprasamy. Angelka Jukn Spotka SKNS: torek o god sal nr 3 CC Jeżel mace jakeś cekae teksty, które chcelbyśce opublkoać Interakcjach, psce adres: W lstopade odbyły sę ybory noych ład koła. Na rok akademck 2008/2009 cłonkam Zarądu ostal: Preodncąca- Ilo Moskal Zastępca preodncącejweronka Wańcyk Sekretar- Agneska Wlhelm Skarbnk- Mchał Skupńsk 18

19 Skalpel kultury atakuje;)? Sare ulce śród sarych mó. Codenne premeras tę samą drogę cujes sę prytłocony codennoścą. Pojaa sę myśl pero pocątek my, a ja już tęsknę a słońcem. Nemła perspektya spraa, że stajes sę bardej refleksyjny pommo bólu okolcach skronoych, spooanych neątple ypadkam d corajsego połącenu chroncnym nesypanem, acys astaać sę d sensem funkcjonoa społeceńste, które ydaje sę być róne sare jak jego ytory. Anton Kępńsk psał: Cylacja to łada d śatem, kultura - to młość śata. Jeśl gadas sę tym sterdenem to aprasamy dalsej lektury. Cały ten, prydług, może yód ma służyć jedyne temu by erboać Cę drog Cytelnku bardej aktynego ucestncta życu kulturalnym sej Alma Mater, a możes to ucynć pryłącając sę Sekcj Kulturalnej Naukoego Koła Studentó Psycholog, lub pryjmnej odedając organoane pre s mprey. W ramach krótkej reklamy predstamy cłonkó sej sekcj plany jblżsą prysłość. Tak ęc, sem obec panującą m Paną Prees ostała Marcela Młyńcak, którą spera Pan Dobra Rada, cyl Potr Gaeł. Nadesła pora predstaene resty cłonkó osobach: Anny Kasperek, Grażyny Opulskej., Cecyl Cartoryskej, Domnk Maurek Judyty Malnoskej. Raem stanomy der żyołoy, ale grany espół, którego jęksym marenem jest poserene łasnych asobó ntelektualnych o noe, nebalne osoboośc. Jeśl ęc chces poć absolutne aroanych, akręconych ( może jesce klka określeń tego typu, które Sam możes dać), ajryj śroe ecory ostatne pętro Instytutu Psycholog. Małam spomneć o plach, a jak rae plotę tylko o s samych, ęc recy. Zacnę od tego co mamy już a sobą cyl akcja ekracja predstaa Gukocó reż. Petera Zelenk, ale o tym możece precytać nnej cęśc tegoż komtego psma. Nedano odbyły sę też Mkołajk trakce, których soją obecnoścą ascycł s sam Śęty e som orsakem. Dalse plany to grudnoy koncert Barbary Beuth Pała Apollo, a co prynese dalsa prysłość cas pokaże. Z penoścą kolejne pokay flmoe, jblżsy stycnu cekamy propoycje, penoścą ostaną uględnone. Lude poadają, że śece ne ma nc penego, to my prekór tym pogłoskom apemy, że ne spocnemy pók s sekcyjny skalpel ne tre jądra Wasej śamośc ne scep tam araźlych kultur bakter. Judyta ora Domnka Studencke Koło Psychoterapueutó, cyl... Studencke Koło Psychoterapeutycne (SKP) dała pry Instytuce Psycholog Opolu. Jest fenksem postałym popołó Naukoego Koła Psychoterapeutycnego. Soją dałalność noło pocątku semestru moego esłego roku. Opekunem koła jest pan dr Ursula Jerjcyk, która służy pomocą podejmoanych pre s dałach. Obecne koło skupa głóne studentó IV roku psycholog klncnej I roku psycholog. W esłym roku akademckm sa aktyność skupła sę mn. dałalnośc opartej o olontarat. Studenc chodl jako olontaruse śetlc, predskol sptal. Tam pośęcal sój cas dla nnych. Na spotkach koła dellśmy sę som śadcem, problemam spostreżem. Realoalśmy róneż program Spotkane kreatynoścą śetlcach dla dec młodeży Opolu, mn. śetlcy Garaż, Prystań, Promyk. Celem tych ajęć było agospodaroane casu olnego ucestnkom śetlc, popre roój ch kreatynośc tórcośc. W kole dało sę jesce ele, ale ażne jest też to, co tera 19

20 prysłośc W tym roku chcemy sę skupć głóne organoanu spotkań praktykam akresu psycholog klncnej, psycholog roojoej decka, psycholog uależneń, psychatr. Będemy sę starać aprosć predstacel różnych skół psychoterapeutycnych (np. psychodymcnej, Gestalt). Opróc tego organoane będą arstaty, spotka tycące stosoa różnych metod terapeutycnych pracy psychologa ( np. metody technk pracy dećm młodeżą różnym aburem defcytam Fot. SKP roojoym, metodyka pracy osobam upoślenym umysłoo). Tak jak rok ceśnej jako koło będemy spółorganoać corocną studencką konferencję Instytuce Psycholog. Co deje sę już tera? Obecne już od klku tygodn realujemy projekt badacy akresu psycholog klncnej. Ogłoslśmy róneż konkurs,,wolontarat słoe obrae okaj Mędyroego D Wolontarusa. Zycęcy ostal yłonen groden. Ich prace będe moż już nedługo precytać sej strone nternetoej.skp.un.opole.pl, gde moż róneż leźć aktualne nformacje temat tego co deje sę kole. Jesteśmy otarc noe osoby ch pomysły. Zaprasamy. SKP Kontakt: Poytyne strony negatynych emocj negatyne strony poytynych emocj Gdy jesteśmy brym stroju (cesymy sę np. e danego egamnu), demy akupy ydajemy penąde nepotrebne recy. Albo gdy cesymy sę e stypendum, to raśc prypłyu gotók, kupujemy noe cuchy cy kosmetyk, orentując sę końcu, że ostało już m tylko opłacene akademka, a skąd ąć funduse kseroane jakże cennych notatek? Wócas pocątkoo poytyne emocje ameją sę negatyne. Nase postępoane opera sę ne tylko achoach konsumenckch. Róneż psychologoe społecn efektyne manpulują sym emocjam, aby osągnąć amerony cel. Prychod m tu myśl huśtaka emocjol. Dolńsk ykaał, że lude pod płyem ycofa sytuacj lękoej (gdek polcjanta- prejśce pre ulcę neolonym mejscu) chętnej ofarują soją pomoc (ypełnene kestorusa). Stąd emy, że arto stosoać taką technkę co deń, jeśl chcemy, aby s romóca, robł to, cego od nego ocekujemy. Musmy pamętać jedk o etyce sym dałanu. Wproadene osoby stan lęku (emocja negaty), a stępne ulg (brak polcjantaraść emocja poyty)pokauje, że ta technka jest skutecnejsa (59%) nż sytuacj, gde lude jdują sę sytuacj neutralnej (spacer chodnkem) ócas ypełnene kestorusa gada sę 41 % ndagoanych. Paul Ekman terd, że neależne od jęyka, kultury hstor orce ekspresj mmcnej są określane tym samym am: scęśce smutek, gne, strach, stręt askocene (Ekman,1973) Zastaa mne fakt, cy emocje te, są nterpretoane e systkch kulturach jedkoo? Wdąc małe decko, któremu ły spłyają po polckach, cy osoby, które stracły blską osobę możemy jednocne poedeć, że odcuają smutek cy martene. Ale już np. Japońcycy śmeją sę tedy, gdy są rocaroan, źl cy nepen. Cy ne ydaje m sę to dne? Pene co nektóry myślą, że są nerónoażen psychcne. Mom danem śetne sobe radą, jeśl łość rołaują uśmechem, cy śmejąc sę rołaują deneroane. Polacy, jako ród estresoany (85% aktynych aoo Polakó uaża, że ma stresującą pracę) (Dolńsk 2005) ponn brać nch prykład. Take achoane Japońcykó yjaś penej mere koncepcja psychologcnej repreentacj emocj. Zgodne którą 20

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz?

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz? 4 (4) 31 maja 2008 Dofnsoano ze środkó Setu RP dzęk pomocy Fundacj Pomoc Polakom Wschodze. Mały Mały Polak Polak śród gór gór Zjednoczone Polske Serca Apel młodych Apel Polakó młodych do młodzeży Polakó

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI Słaomr Mesk Krakó, dn. -- Mecanka Komputeroa V rok Wydzał InŜyner Lądoe Potecnka Krakoska PRACA DYPLOMOWA METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I J ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach!

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach! WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU WWW.WYKLADNIK.HOME.PL wykład...nie czytać na wykładach! nik październik 07 MIESIĘCZNIK WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam,

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str.

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str. MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161 Rozkład jazdy profesorów II SPORT Kto został najpopularniejszym sportowcem WSB str.22 IMPREZA Gdzie wyjść w Poznaniu str.19 KONKURS Do

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL.

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL. Materały konferencyjne Bazy Danych Busness Intellgence Mechanzmy zapenena ysokej dostępnośc aplkacj eloarstoych korzystających z relacyjnych baz danych Mcrosoft SQL 1 Dr nż. Jacek Markus Warszaska Wyższa

Bardziej szczegółowo

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie miesięcznik bezpłatny nr 01 59 kwiecień 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Łona & Webber Złote Chłopaki Za co kobiety pokochały Christiana Greya? Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Wojtek Brzeziński Kaligula

Bardziej szczegółowo

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s.

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s. Hazard Studenci obstawiają s. 16 Stypendia Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 ISSN 1234-5482 miesięcznik styczeń 2008 Inżynier z kulturą Popraw swój savoir-vivre s. 4 Każdy inny wszyscy równi Kraków kolejnym

Bardziej szczegółowo

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych Rozdzał monograf: 'Bazy Danych: Rozó metod technoog', ozesk S., Małysak B., asprosk P., Mrozek D. (red.), WŁ 8.bdas.p Rozdzał 7 Seć neuronoa ako system eksperck na rynku nstrumentó pochodnych Streszczene.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę W trosce o nasze serca Trio Basket na piątkę 3 6 MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY CZWARTEK, 28 SIERPNIA 2014 R. NR 34 (390) Film - podróż bez barier FOT. ARCHIWUM FESTIWALU Pod tym hasłem we wtorek rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Tomek Tomczyk Bloger

Tomek Tomczyk Bloger Bloger Tomek Tomczyk Bloger Copyright by Tomek Tomczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez pisemnej zgody autora. Zabrania

Bardziej szczegółowo