łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich"

Transkrypt

1 LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro numerów w aaslnlataecji -Echa" n at w «r odaoaaeaa do domsw 40 gr. Od3nl» t etycznie 183J t. prenumerata zamiejscową j przesyłka pocztowa wynosi 3 it. n gr. mlee. lub 7 al kwart. (przy zapłacie agory) Frenuzaerata sag-mnlezae * al H gt. Artykuły nadealana Des oznaczania honorarium uważane aą ss bazpłatae Rękopisów zarówno otytych Jak i odmioonyrh redakcja nta za Rok DC. Nr. 310 A Łódź. czwartak 9 listopada 1933 r. CENY OGŁOSZEŃ. Przód taketam t_ J. 1-aza airona 40 gr. w. m-m 1 tan. etr. 6 tam. w tekście 10 gr, nekrologi iii gr. cwyca. U gr. strona 10 łamów, drobna 13 gr. za wy- -aa. Ola poazukujarycb pracy 10 gr.. najmniejsze ogłoszenie L30 gr. dla lezrobot 1 at. Ogtoazenia dwukołorowc a to ^roo. drożej: ogłoszenia zagraniczne I trójkolorowa o 100 proc drożej. Za termin druku I traad ogłoszeń administracja al* odpowiada. P. K. O. Nr. Ifwy Jork w strumieniach alkoholu. Wesoła noc wyborców. Nowy Jork, 9 listopada. (Tel. wł.) wodowały, że noc z wtorku na środę * wiadomo burmistrzem Nowego Jor była jedną z najbardziej mokrych" w został wybrany niezależny republi- Nowym Jorku. Wszystkie hotele, restauracje i bary ^in Lacuardia większością ćwierć ri na głosów. Według liczby głosów, były przepełnione.? drukiem miejscu jest Mckee, a na Alkohol lał się strumieniami. Aż do rt luciem 0'Brien. rana na ulicach Nowego Jorku panował wybór burmistrza w Nowym Joriako też plebiscyt prohibicyjny spo Policja aresztowała 85 ożywiony ruch. osób. Fala rzuciła kuter o molo. Waf rybacy uton*?lia. Gdańsk, 9 listopada. (Tel. wl.) powracał z połowu. 'Pobli zu wybrzeża w Dzieżłowie Wysoka, fala rzuciła kuter o molo, co pe&enwalde. 2 km. od ujścia rzeki spowodowało ptawie momentalnie jego J^Prz od Bałtyku), wydarzyła się ka zatonięcie. Dwaj rybacy utonęli. troia kutra rybackiego, który ^SzasssssałBJHH z procesu brzeskiego. arszawa, 9 listopada. We wtorek w procesie brzeskim, talac * w Warrzawie sędzia Sądu Obrońcy oskarżonych, jak wiadomo, NADIR CHAN y : n e g Wodecki, który był człon występowali przeciwko udziałowi w sąnpletu sądzącego dzie sędziego Chodeckiego, a to ze go Amanullaba, został wczoraj zamor król Afganistanu, następca wypędzone, względu na jego kilkakrotne wypowiadanie oświadczenia że uważa b. więź dowany w Kabulu. Je3o nastęncą został Mahomet Zahir Szach, wreniier Bułorarii. niów brzeskich za bezwarunkowo winnych i zasługujących na jaknajsurowszą karę. Zgon dobroczyiic y w ubdstwle. Rozwody za 600 złotych. Adwokat skarży konsystorz prawosławny. Warszawa, 9 listopada. Na terenie władze kościoła prawosławnego działają jedynie na mocy rozporządzania Najwyższego Trybunału Administracyj uego rozstrzygnięta będzie w najbliższym czasie zasadnicza kwestja upraw dowaniu żadnej podstawy ustawowej. min. Wyznań i nie mają w swem urzę aień kościoła prawosławnego w dziedzinie ogłoszone żadne przepisy, przyznają* W dzienniku Ustaw nie były bowierr. udzielania rozwodów cp tym instytucjom prawa rozwiązywa w wypadku przechodzenia na prawosławie z innych wyznań. Sprawa ta od nie procedurę udzielama rozwodów i nia małżeństw. Skarga opisuje drastyci dłuższego czasu jest tematem draslycz wskazuje na to, jak dalece konsystorze prawosławne uprościły sobie nam nych zatargów, wobec udzielania przez konsystorze prawosławne rozwodów osobom, porzucającym kościół wyznania katolickiego. szanie sakramentu katolicki. Cytując konkretne wyniki, skarga Do N. T. A. wpłynęła zasadnicza wskazuje, że już za 600 zł. rozwód taki skarga adwokata stołecznego, dr. może być przeprowadzony, 100 zł. Chmurskiego. kwestjonująca uprawnienia kościoła prawosławnego w tej dzie kosztują bowiem formalności przejścia na prawosławie, a 500 zł. formalności dżinie. Adwokat ten, jako pełnomocnik rozwodowe. nauczycielki Sobkowej ze Lwowa, b. Równocześnie adwokat Chmurski żony jednego z wyższych ministerialnych urzędników w Warszawie, skar wniósł jeszcze jedną sprawę przecwko niedopuszczaniu przez konsystorz ży konsystorz prawosławny i synod i synod adwokatów, jako pełnomocników stron w rozpatrywaniu procesów prawosławny jako wyższą instancję > w związku z udzieleniem Sobkowi rozwodowych. Rozstrzygnięcie tych rozwodu z jego żoną, dwóch skarg będzie miało zasadnicze po przejściu na prawosławie. znaczenie w kwestjach rozwodów prawosławnych. Pełnomocnik Sobkowej utrzymuje w swej skardze, że wyżej wymienione Straszny wypadek w Bydgoszczy. 9 Sześć trupów w jednem mieszkaniu. Cała rodzina zatruła się gazem. Nicea, 9 listopada. W Nicei zmarł jeden z największych dobroczyńców szwedzkich badaczy. Jest to Rosjanin Sibirjakow, który udzielał środków na Bydgoszcz, 9 listopada (Od wł. kor.) heim der Evangelischen Gemeinschaft". do Inowrocławia w celach handlowych przeprowadzenie szwedzkich eksp-dycyj odkrywczych. Sibirjakow zmarł w sce wczorajszej nocy w domu przy ul. mem pastor Wecke, On to pierwszy dziny dwunastej gdy cała rodzina po łraglidja rodzinna jaka miała miej którym kieruje i zarządza całym do i powrócił dopiero w nocy około go ubóstwie. Olbrzymi majątek Sibirjakowa został mu wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich stała się tak straszna tra nie chciała spać w pokoju, przeniosła Zduny 10 przerasta w swej grozie spostrzegł, że w mieszkaniu Wojciegrążona była we śnie. Zona widocznie, trutych, w'tem gedja. skonfiskowany w Rosji, się więc do pokoju dziecięcego. czworo niewinnych dzieci. Wszystkim lokatorom podpadło przy tak że w ostatnich latach życia żył z Już w Inowrocławiu odwiedzając Zasnęli" wieczorem, ażeby już zasnąć zapaleniu kuchenki gaizowel. iż - zasiłków, udzielanych mu przez szwedz szwagra swego, po całodziennej pracy na wieki.'.'..' płomień był bardzo słaby. LJAPCZEW ki konsulat. konsulat, 1 który też pokrył koszta w mieście, Wojciechowski będąc strasz Przed-domem, gdzie wydarzyła się Czyżby gaz si<ę gdzieś ulatniał? Administrator domu udał sle około godizinv cając zaś późną nocą do domu i prze nie znużony zasnął na krzesełku. Wra Premjer Bołtfarji zmarł przeżywszy iego pogrzebu wstrząsająca tragedja, stoi niezliczony lat 67. tłum osób. Przy wejściu do mieszkania, 10-cj do mieszkania Wojciechowskich, mokły po obfitym deszczu, pragnął się położonego w suterenach, stoi lekarz ażeby stwierdzić. ozv f tam gas słabo j 0 może jeszcze rozgrzać herbatą a później siadając na fotel prawdopodobnie p. dr. Chelkowski. dochodzi. Zastał jednak tirzwi zamknie touniści szwedzcy znieważyli grób Potwierdza okropną wiadomość- Już nic te. Okna zaś bvłv zasłonięte kotarami. zasnął. uie dato się zrobić, Sześć trupów: ojciec 43- Budziło to podejrzenie zaa-ządcy gdyż pionki premjera Goeringa. Wojciechowski był ruchliwym kupcem, mającym liczne przedstawiciel-, letni podróżujący Stanisław Wojciechowski, zazwyczaj dzieci Wojciechowskich bji. K ""^Oł ł ' 9 '" listopada- t0 P a Biuro Conti komuni wanie farbą nagrobka matka Stefanju Wojciechowska, licząca lat wcześnie wychodtzifły do sokoły. Ponadto pastor stwiordzfł. że wewnątrz zam stwa firm gdańskich, z których mógł Di ' l że * poset poseł szwedzki w Berlinie zawiado 40, oraz dzieci 12-Ietriia Marja, 10-letnia ij t i nil ' n, i«v.kicpi> ministra spraw zagranicei usunięcie wieńców, siebie i swoich wyżywić. Rodzina denata też jest nieźle sytuowana, ofciec Zofja. <;-!etnia Hanka i 5-letni chłopiec Heu ku tkwi klucz. J tj i komuniści znieważyli grób malzon złożonych na grobie. Premjer Coering wo iyk- Zwłoki matki i jednej z córek Poszedł więc do ślusarza, jest emerytowanym inspektorem szkolnym. Niezwykle harmonijne było jego ftw/^iego premjera Goeringa, któm spo bec tego zdecydował się sprowadzić zwłoki były leszcze ciepłe. który otworzył drzwi wejściowe do n - «a a cmentarzu w Szwecji przez pomalo swej sntarlej małżonki do Niemiecd które były dla nich wszystkiem Kto Niestety próby uratowania życia nie da mieszkania Wojciechowskich. Jak wielkie bvło przeraionfe pastora gdy z współżycie z żoną i dziećmi. ły rezultatu- Małżonkowie poślubieni od czternastu lat, bardzo się szanowali, a preede* Wchodzimy do mieszkania. Mimo, że od mieszkania wydobywała sie fala gazu dwóch blisko godzin okna są szeroko otwar a później straszny widok zatrutej rodziny- Pastor nrzywołał natychmiast wszyetkiem gorąco pokochali drieci, *ani na 12 lat więzienia. czuć jeszcze zapach gazu- lekarza oraz zawiadomił policję. kolwiek przebywał w domu Wrjciechowskich, podziwiał ten serdeczny i Dozjjjje się poprostu zawrotów głowy. listopada. Po dwudnio-i oskarżonym o zamordowanie aktoaa Długi korytarz łączy kuchnię z pokojem dzie fc^r 2 Prawie zapadł w sadzie Okrę- 1 Teatru Sosnowieckiego Bronisława Zyw Sosnowcu wyrok w sprawie daczewskiego. Sąd skazał Zwieka i CZY NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK? nę. SAMOBÓJSTWO! ZBRODNIA miły stosunek, jaki łączył całą rodzi ciccym- I tutaj w tym pokoju dziecięcym cała rodzina tragicznie zakończyła życie. c, w 1 ko Zwirekowi i 2 towarzyszom Kwatkowskiego po 12 lat więzienia i u- Tajemnicze okoliczności, jakie towa Pozatem Wojciechowski jak i żona W jednem łóżeczku dziecięcem leżą zwlo tratę praw obywatelskich na lat 8, a rzyszyły tej tragedji rodzinnej, nie pozwalają dotąd jasno stwierdzić, czy oj że nieorawdopodobnem wydaie się, a że jego byli ludźmi bardzo religijnymi, tak> ki dwóch siostrzyczek dziesięcioletniej Sicińskiego na 3 lata więzienia. Zofii i dziewięcioletniej Hanki- Usta lek ciec Stanisław Wojciechowski pragnął by ci ludzie sami mogli przyłożyć rękę ko rozchylone, kolor ciała trupio bltidy. Ujścia na W. S. H W drngiem łóżku zasnęła do snu wiecznego pozbawić życia wszystkich członków do zbrodniczego czynu. w Warszawie. najstarsza córka Marja, a obok niej przytu rodziny i popełnić samobójstwo, czy Dalsze dochodzenia niewątpliwi* wykażą, czy zachodzi tu nieszczęśliwy Czystka ^ "arszawa, 9 listopada. Wczoraj na lona w kuftaniku nocnym leży jej mamusia- też zachodzi nieszczęśliwy wypadek. H. doszło do zajść między mło- w partii faszystowskiej. Są bowiem momenty w tej tragedji rodzinnej, które przemawiają za jedną, wypadek, lub zbrodnia i samobójstwo. Córeczka pieszczotliwie tuli główkę do ^ *. akademicką. Młodzież narodopr głowy matki Naprzeciw tego łóżka na ka Wojciechowski od dłuższego ezasu Pagowała napie spoczywają zwłoki pięcioletniego Hen jak i za drugą ewentualnością. zamieszkiwał w Bydgoszczy. Przed kilku laty był właścicielem dwóch skła L odseparowania się rysia, przykryte pierzyną. Początkowo nawet przypuszczano, Obok kanapy zaś w pozycji siedząco le że małżonkowie dów bławatnych w Koronowie. Żona W, kgów żydów i wczoraj chciała żącej na foteliku, odziany w koszulę nocną działali w porozumieniu, jego. Stefanja, z domu Przybył 'k*, pochodziła z znanej rodziny kupieckiej z L *niusić do zajmowania miejsc z rozwartemi ustami znajduje się trup ojca- ażeby skończyć z życiem w stosunku j)^ Po lewej stronie sal wykłado- Sześć trupów-.. do siebie jak i do dzieci. Przypuszcze Widok ten chwyta za serca i wyciska łzy... nie to okazało się bezpodstawne, Wojciechowski krytycznego dnia wyjechał t e m t I e doszło do bójek, które <U wkrótce ukończono, tak, że wyy A K W mieszkaniu uderzał nadzwyczajny porządek i czystość. Meble zachowa odbyły się bez przeszkód. ne w dobrym stanie. Obok pokoju dzie cięcego znajduje się sypialnia rodzii ców. Łóżka aczkolwiek pościelone do **olar 5.70 snu, są nietknięte. W kuchni na kuchence gazowej znajduje się garnek. Sieradz, 9 listopada. (Od wł. kor.) zatnie dolar papierowy w ządtuiiu Oj' w płaceniu 5,70; dolar zloty w żądaniu Jednakże wąż gumowy zerwany od Mieszkanki Łodzi Sabina Kaleta lat 29 ^'ZR Poceniu 9; funt angielski w żąda STARACE przewodu ijazowetfo i (8 razy karana) i Aniela Kokietek lat V A w P' a c e n i u 27,80; rubel zwty w żą generalny sekretarz faszystowskiej kurek od gazu odkręcony. 28 (5 razy karana) przybyły do Zduńskiej Woli na jarmark z wyraźnym za l»4 ^2, w płaceniu 4,70; marku w żcw płaceniu 2,10; za 10C* w stosunku Włoch do Niemiec. ju dziecięcego były szeroko otwarte. miarem rozkolportowania fałszywych partji ma ustąpić spowodu różnicy zdań Drzwi od kuchni iak i drzwi od poko * ^4 nr. francu8 k>cti w żądaniu 35, w płac*; Śmiercionośny gaz powoli rozprzestrzenił rie w calem mieszkaniu i przyniósł Dwie takie monety udało im się wci 10-ciozłotych monet. W.. ** a n k Pc-lski w godzinach rannycli ^WlłttttJLUJi ^ dolary p o śmiet-ć całej rodzinie. snąć w sklepie Olgi Szmytowej trzecią W oficynie mieści się Gemeinde- u Franciszka Kujawskiego, czwartą z** Jarocina.. Zwłoki dziś wydane zostaną rodzinie w celu pochowania. Dwie łodzianki skazane na 5 lat w<ezienia za kolportaż fałszywych monet. Władysławowi Sadowskiemu. Pęlicja znająca obie przyjezdne aresztnwała je. Powyższą sprawę rozważał S%1 O- kręgowy i Sieradza i po zbsdaniu świadków skazał Sabinę Kaletę na 3 lata więzienia, Anielę Kokietek n* 2 la ta więzienia i pozbawienie pra na przeciąg lat S.

2 otrząsająca opowieść skazanej. aiiszowa była na dnie upadku M Przts acka w Skierniewicach w drodze do Fordonu. ki w piwiarni przy ulicy Uniwersyteckie) 2. Tam poznała przed kilku mhsia ła bardzo przywiązana nie otrzymali. ani rodzina, am babka, do której R. by cami młodego mężczyznę, nazwiskiem Wobec tego, p. Romanowicz..wa Józef Wasikowski, który zaczął jej asy przypuszcza, że wnuczka jej wpadła w stować. Dziewczyna po powroc'e do ręce jak tkoś podejrzanego osobnka, domu opowiadała, Iż Wasikowski jest być może handlarza żywym towarem, crłowiekkm bardzo bogatym, który podstępnie wywiózł obiecał ]e rozmaite prezenty niedoświadczoną dziewczynę lid. z Wilna. R. zginęła nagle z Wilna bez śladu. Policja sprawą tą zainteresowała Zaniepokojeni krewni dowiedzieli sie. Wszczęto dochodzene celem ustalenia kim jest wspomniany Wasikow tk? wkrótce. Iż wspomniany Wasikowski namówił ją. by uciekła wraz z nim, ski. Rozesłano za nim listy gończe. M^Z CZY KAT? Zdarzenia i ubiegłej w y p a d k doby. ( ) Strajk farmerów w Ameryce grozi wygłodzę niem miast. ( ) Uznanie Sowietów przez Stany Zjednoczono ma nastąpić w tym tygodniu. Sowiety zapłacą skar W dniu 10 listopada r. b. o godzinie 9-ej. rano w Kościele Katedralnym w Łodzi zostanie odprawione uroczyste nabożeństwo żałobne o«i'efuiew-c e, 9 listopada. Wczoraj które od urodzenia tuż było chorowite. Wreszcie do trzech i pół roku mała odszkodowania za skonfiskowane majątki obywateli za spokój dusz poległych śmiereą chwalebną w obronie współobywateli bowi amerykańskiemu 10 milionów dolarów tytułem przybyła na dworzec w bkieraiewicach prz.-wożona dla odbycia kary dożywot amerykańskich. córeczka umiera policjantów województwa łódzkiego, ( ) Labour Party zdobyła większość w wyborach niejjp w ęziema do Pordonu. Marja Ma na gruźlicę. municypalnych miasta Glasgow. Na nabożeństwo zaprasza wdowy, siostry, rodziny i bliskie poległym liszown. Na posterunku pol'cyjnym w Nastąpiło poznanie Malisza. W sercu :ej zrodziła się miłość do tego czło wczoraj minister propagandy Goobbels, który przez ( ) W procesie o podpalonle Reichstagu zeznawał osoby, tudzież jaknajszetszy ogól społeczeństwa. Skserna'wicach spędziła ona kilka godzili, aż do chwili odjazdu w stronę wieka, który miał iei zastąpić rodzinę- dłuższy czas polemizował z Dymitrowem. Koirendant Wojewódzki P. P. w Łodz ;. Kutna i Bydgoszczy. ( ) Lotnicy polscy zwiedzili wczoraj Kreml, by Starzy Węgrzynowie odnoszą się jednak zarówno do nici- lak i do męża w wydział zagraniczny rewolucyjnej rady wojennej. tl na operze 1 potniej na bankiecie, wydanym przez Jest ona zupełnie apatyczna 1 ma goryczkę. Wygląda poprostu jak żywy sposób iaknaj?orszv. Ona straciła posadę, on nic m f ał żadneco zaiccia. w wiedeńskie} operat na budowę pomnika zmarłego ( ) Kiepura przeznaczył dochód z 2 koncertów w trup Poczęstowana kolacją posiliła się, poczem rozpoczęła opowiadać ponure dyrektora taj opery Fr. Schalka. który pierwszy Zaczyna sie tułaczka po najróżniejszych instvtuc'ach -r błagań em o posa I ) Polaka nie zapłaci Sirstsjl -wsj raty długu aa Para małżeńską z Łodz o<i krył jego glos. dzieje swego życia. Jest to jakby Jakiś tragiczny film. uałożvła fabrjrkę b lonu na. blasku dę. Zaczęło się błaganie o protekcję lotnego Stanom Zjednoczonj.n. Przcdewszystkiem Maliszowa skreśliła straszne tło stosunków domowych, Comoac o sprzedały akcyj Wr.il::e-v*k!tj A.anufat.1 wszystkich, którzy mają jakiekolwiek ( ) Podana przez cze»-i wnr»«i»*kł«j prasy w;a Rybnik, 9 listopada. W Jastrzębiu W mieszkaniu U. na fabrykowano j 1 wpływy. Wszystko spaliło na oacewce. -Zdroju wykryto wielką afcrę fałszowania pieniędzy. W toku dochodzeń u- zwględu na brak połysku?.o"tał pr#* większą ilo^ć bilonu, który jednak " Bankowi Gospodarstwa K.njowem. i^./.hla ale r ka w których się wychowała. Patrzyła o- Mal''szowa nie moeła otrzymać posady, tego-yeznem saprzeceanlem. 9 tam już w dzieciństw*,, na rzeczy i o samo działo sie i z posada dla iei stalono że w Jartrzebiu osiedliła się ( ) Wczoraj -la.tapllo w Wari-awte nieczyste Tomasową oczyszczony Sidolem". J w wysokim stopniu deprawująco. męża. otwarcia PolakłaJ AkademW l>he.>t*..ii-y w cleen.<-ci pewna para małżeńska z BU. Łodzi, R"nki-m zb^-tu" bilonu zajmow* Następn ; e poszła do szkoły, a potem Prezydenta Rzeczypospolitej. Przemówienie Insrurura Maliszowa podkreśla, że morderstwo nic bvlo planowane, To co się sta Stefan i Marfa Urbańscy. rlę wyłącznie kobiety, prryczem jea n * mimo pewnego dobrobytu w domu cyjna wygłosił honorowy członek pratnjer Jędrzeje-' zajmujący się fał?zovvnn'cm pi"uedzy ostatecznie zostały on» i'?ete. i musiała starać się o posadę, ojciec bow>m zmuszał ją do teco. Malisz miał broń to tylko dlatego, że ne Lipin: Aleksander KIuzirHci, Mnria nie przytrzymała całą bandę i ath wica, wf-ret saa p. Wacław Eerant a współpracowali" z tą parą na terelo. to bvl okropny przypadek. leżeli sprawa wyrzła najaw. Polic;a ostatt*! ( ) Trzej generalni dyrektorry WłTyMnnty Intf rcaów" w Katowicach 1 Wielkich Hajdukach, Oskar Istotnie po pewnych staraniach otrzymuje poeadę dzięki tema, de I Scherl. ociekli do Niemiec ;iiedv sie z n'a ne rozstawał. Sani młljonowe nadotyet* podatkowa, Tomala, Rho Słoma. Irena Józefiak i Bronisława Tomas, również z miarta LOĆZI. Sad karny w Rybn^u rk"»ał k* we pracy". J lesl idzie o ostatma godzinę* Jaką ii dv a posłuszna ( ) W a-wregu fabryk rornoereły ale redukcje spędzili z sobą. minęła ona w nastroiu Gdy tym ostatnim w LWnach ka!'ro*nie tuż karaną Marję Słonief r\i woclu zmniejszenia zamówień, W związku z tem iadaniom swego protektora. To byt poeto n esanv>witvvn. Mianowicie Maliszowa grunt pod nocami się raił, fdrli się półtora roku v'ir«zf-nia Ir:«ę JózeM zwlr.zkl robotnicza zwróciły (tt do zar/.«d',w fabryk : tek- Dalsze jej dzieje rozwijają się * tem nie wicdzf&ła. że została ułaskawiona. a żądaniem, aby zamiast redukeyj zastosowano po oni do Jastrzębia, do Urbańskiego Dla D- on :<- ł nwe Tomas. ke>d* n> Jr p^e szybkicm. Ostatecznie tępo rodzaju TY dzlat pracy pomiędzy waryst'-^*! robotników. Pierw zmvlenia podejrzeń, kebicty zabrały 7. AM-ardra Y^M^e^Q \ StefaM Wreszcie iako rzecz bardzo charakterystyczna dla obecnego nastroiu ( ) Kino-teatr miejski Oświatowy" przy Wo,l l^ de wśród demora'i ł -cjł, popycha dziewczj sze konftreneje nia dały wynika sobą b-tł-v'ei»o katdr.-fo no roku wfę T '«,, Ł nę do tego, iż zaczyna lalki i krem Jedvrie Marie T r rb-ts«''a gr i z Dra*' psychicznego Maliszowcj. nalcżv podkreślić, iż przy wsladanu do nocągu dyr. I.'or«Karbowłcza i p. Józefa Głowackiego. na skrórę. dowodów rwolnił od winy I kary. nym Rynka zostanie uruchomiony przez dtlcr&awców staczać się coraz niżej. Wówczas poznata swrpo pierwszego mę ( ) W czasie procesu szpiegowskiego w Warsie wyciągnęła z bucika dwie szpilki, któ ia- Zachody w ciijźc i wreszcie, zresztą po wie wys-lo rata w. te były asesor sadowy Ku*mtck' remi chciała z Łodzi byt przed obłędem atanownka aa Mora sa umschu * f lobojczyni. zmuszona do lego przekłuć sobie żyły* ('owego krupierem kaayna w Sopotach. Tramwai wyskoczył % szvn. przez i,,.iik..-. wychodzi zamsz. Niestety sa Jednakże zan cchała ost,-tcczn'e tego < ) W procesie adwokata Llfaryca Świadkowie za miast przystani, znatazła w małżeństwie no.lani* tu ale braki'm pamięci 1 znajomości. W dniu zamiaru ł na przyszłość rezygnuje z A wszystkiemu winna mg!a. w«tragerfję- Rodziee meia nie cbcieti przv d*siejszynt sąd ogłosi wyrok. myśli samobóistwa. iąr? ej do swego domu,»>.i!ej musiała mieaz Łódź, (w. 9 listopada. Dziś rano na ednak motorniczy tramwatlu Nr. 1^ Zbliżał się term n odjazdu pociągu knć w doma rodzinnym, którego wpływ ul. Rzgowskiej orzv rogu ul. Dąbrówsk nie dostrzegł w Porę wekslu nie r*"* Wieść o pobycie MallszoweJ na postewciąż il i.i'.if na nią deprawująco, I runku pnlfeti f cl wykojcił sie tramwa' linii Nr- 11. m" biegu f wagon przyczepny.jedefl" dotarła do publiczności. Do Społeczeństwa! Przvcrvnn teeo wypacllcu bvła mela stki" Urodziła się dziewczyna. Nbllszo- której liczne grupy obles-łv oocłae f która rai?o onadla na miasto ł utrudnała -komunikacie. W ciągu 15 -mlrn-tt trwała na łw wa całv czas zaleta rwąca biurowa niejpcrot. Odjechała w stronę Łowicza Obywatelski komitet uczczen'a 15- wyskoczył z szyn. miała czasu troszczyć s f e o dziecko Kutna. letnie! rocznicy restytucji Państwa Pol skfeco zwraca sie do ogółu społeczeństwa m. Loda* z uprzejmą prośba o: Zazwyczał na tak zw. weksfech odcinku przerwa w komunkacil ^ motorniczy zwaln f a biegu. Tym razem czem przywrócono normalny ruch- Handlarz żywym towarem Iluminację gmachów publicznych- za kładów przemysłowych i domów prywatnych. uprowadził 17-!etnią kelnerkę. ZrradJ'wa fuzja kłusownika. Zamknlęce sklepów od godziny 9 v» 11110, 9 Łatopada. Oo komisariatu Tragiczne skutki wystrzałuponieważ z nia się ożeni, a tutaj stoją do 14 i zwolnienie na ten czas personelu. Łódź- 9 listopada- W dniu wczorajszym, wystrzat tragiczny w skutkach. policji zgłosiła się mieszkanka Wilna rzekomo aa przeszkodzie nuiz.ee. Usta Dom cela Romanow.czowa (Wiłkonui.ska 114) i zameldowała o tajemni- nabył dwa bilety do Poznania. bożeństwie i oochodzle orzcz organ f za- łono rówuież, iż wyjeżdżając z Wilna, Wzięc f e udz/ału w ureczystem na w godzinach popołudniowych we wsi Prze* Nabojem grubego śrutu zosta! ngoóv I pnria, gminy Wiskitno, powiatu łódzkiego w po'iczek Stefan Ooss- Nabój roter* :zem zaginięciu 17-letnic wnuczki W tydzień po ucieczce krewni pan wydarzy! się tragiczny w\,» ili-k- Zamieszka cne t cechy wraz ze sztandaram". mu policzek, uszkodził szczękę i oko. lanmy Kosiraowiczówuy. ny młodej" otrzymali od niej Usu w ly t.un Stefan Wólcik, zawodowy kłusownik Jednocześnie Komitet komunikuje, Ofiarę wyj/:dku przewieziono w sv " Ros'rnowiczó\vna, jak zeznaje mcldu którym obiecała często o sobie pisać. naprawiał fuzję. że młodzież szkół powszechnych w u- iiroźuym do szpitala okręgowego Kusy jąca pracowała w charakterze kelner Mimo to więcej żadnei wadomoaci, roczvsto$c'acb udziału nie weźmie, ze Naprzeciw Wójcika eiedzia) znajomy Jego tych w Łodzi* względu na nanulace zimna nr. nad- niejaki '.' -' ini Stefan (.«> «. zamieszkały Zawiadomiona o wypadkn policja S**' na Wójcik* aresztowtils). Żona od bicia ogłuchła Łodż. 9 listopada. W domu przy u clmdjzcnia zajęła sfe bliżej osoba Alojzego Jaworskiego, który pociągnięty Ilcy Niskiej 9 (na Widzewie) zam eszkuje rodzina Pawła Olszycklego. Mieszkanie Olszyckich stało się ostatt: o dziahioścl karnel. został orzcz prokuraturę do odpowic- terenem częstych awantur wywoływanych przez zięcia Olszyckich Alojzego Jaworskiego. Jaworski znany na terenie Widzewa aa antrrnik znęcał s'e Spis poborowych nad swa żona Bronisławą, którą bił rocznika i maltretował do tego stopnia, że Jutro, w piętek, dnia 10 b. nr o godzinie nieszczęśliwa ogłuchła. ti-ej rano winni się zgłosić do spisa poborowych w biurze wojtkowetn Zarzędu m- Ło Ostatnio Olszycki stamał w obrono katowanej przez ziec'a córki. Jaworski DZI, przy al. Piotrkowskiej 165, mężczyźni zareatrował na te obronę w ten snosób. rocznika 1913 omieszkali na terenie V ko że pobił teścia i noczał demolować u- inisnrjaru P- P. o nazwiskach na litery N. O, rzadzenie mieszkania. oraz Zamieszkali na terenie XIII komisa, O zajścńi zaalarmowano oołlclę. któ ra w wvnfku przeprowadzotiego do- Ogło szenie. M»a Komisarz nadzorowanej firmy: "Fabryka Wyrobów Trykotowych I Panna* Tewłor HWfer" <Udt id. Wólezsnsks 24J) pedaje do wiad.mom, -- Ss zgodnie s par. 00 Rozrządzenia Prezydenta n«x*ypospol'«'j a dnia 23 srodnls 19J7 r. termin ogólnego zgromadzenia wie. rzyriell powyższej ffnny w prredmiorio zawarcia wkładu wymaetłoy sostsl na dziefl 22 llslopada 10SS roku godz. 11 w Wydziale Handfowyts S»Hu Okrrgowege w Łodsl, Plac Dsbiowskiego Nr a. tdziił w ogoliłem zgronudsenhi asegs wzlać w»zysej» wirr/.yi-iclr. wpisani aa listę prses nad. Serre ss>iowrgo. Porządek diienny obejmuje: 1) sprawezdasie nadzorcy udowego, 2) odc-ytania propozycji akia. dowyrłi i dv,'.:iisj«3) głosowanie nad prapotyc iami ukladowemi. Ńłeobrrnl wierzyciele mogą złożyć twoje głosy na pifaiie, podpis wierzyciela winien byt nrgedo. ww paiwiadcłony. Sędzia Komisarz ( ) PAWEŁ SEIPUTT- miena. ze mistreem djferemonii nodc/ra uroczystości w dniu 11 Hstonada będzie p. 11. L. Piątkowski, do którego należy sfe zwracać no wszelkie instrukcje, (teł. 17,000). jak również dla dobra porządku ogólnego orosi sie o wykonywanie Jego zarządzeń. Oołos7en ; a drobne. /*«*t-a euutfikji*. saeiwj st r.ly slmulu omhanlowa Kupaia past u ptoei aa wytaze eesy. Za kia I Jobllerslf J. Fi jatko, 'łotr ko urn <m 7. I.A.N n. złoto.tt-bit. u\i.t 1 ki ura, wszelka inne tiiżut.rjc kupuje «ic i *.rze daje najlepiej w chrzęścitń.kim sklepi. B Kowtileki l'iotrkow«ks S POTRZEBNA manicurzystka ulica Rzgowska 15, Zakład fryzjerski. Ii.*' WACZKI filetowe mogą się zgłosić Piotrkowska 90 m. 12. RŁ^^T.wl oa iiuruoin pa.ta. sukoie damskie I niunjurk' szliolne najtanle^ mozoa dosta'-» itrnne J. WstsiUwakai i-klrkowska 152, tel 144-ts ZA TRAFNE przepowiednie zdobyła dużo jatn P. P- o nszwisktoch na litery P, R, S, podziękowań i uznania słynna chiromantka Sz, z Ctilicji. Piotrkowska 223 m. 19. ZAGINAŁ pies doberman branżowy. Proszę odprowadzić za wynagrodzeniem na Grundwialdzką 21 (Żabieniec) o. Paradowski. we wsi KaMnko' gminy Gospodarz,i 4 Wójcik manipulując fuzją spoworlowal POZAH s z o p y z O»PJ»S»XA#II Lokatorzy sąsiednich budynków drżeli o swój dobyta* Łódź, 9 listopada- Ubiegłej nocy około godziny 1 w nocy centrala straży ogniowej saajirniowana z >.M.i wiadomości-) o poła rze na terenie posesji przy ulicy Solnej 11. Na miejsce wyjechały niezwłocznie dwa oddziały strały- Jak się okaztiło pożar powstst w stojącej na podwórzu szopie, służącej za skład odpadków. handlarzowi Moszkowi Lewkowiczowi. Fon i.-waż wokół szopy (parterowegoj ilynku drewnianego) znajdowały jię d*>*- mieszktilne, wśród lokatorów powstała i.lka. Stras ogniowa sytuację jednak cp* 00 la. Po dwóch godzinach pożar liokt** 1 * ła, Szoj.ti spłonęła doszczętnie, Prsyczyny pożaru narazie n' e "^'"jli Straty wyrzędzone przez pożar słęgajf *^ kości ponad 2,000 złotych. Gospodarz podpalił własną zagroda Z braku m eszkania zamieszkał w więzieniu. * Łódź, 9 Tstopada. Ubiegłej nocy wybuchł pożar w zagrodzie Gustawa Kuska we wsi Białobrzegi, powiatu konińskiego. Mimo natychmiastowej akcji ratun- Stan pogody w Łodzi w dniu daisieiazym. Łódź, dn. 9 listopada. Wczorajszy przebieg temperatury która wynosiła w ciągu dnia około 6 stopni spowodował dość silne wypromicniowanie ziemi. Ponieważ almoslera przesycona jest parą wodną wpobliżu 100 stopni na pływ chłodnych mas powietrznych z za chodu spowodował silną kondensację mgły całkowitej. kowej cała zaeroda spłonęła wraz I ^ wentarzem żvwvm i martwym. Straty sieeala do 10,000 złotych. w Przeprowadzone dochodzenie w** zało. że pożar powstał wskutek oofl^ lenia, przyczem podpalaczem okazał»" sam pogorzelec. j Gustaw Kuska osadzony został ^ wiezieniu do dyspozycji władzwych.. BACZNOŚĆ PODOnCEROWlE REZERWY! Zarząd Koła Łódzkiego Zwiążą ^ oficerów Rezerwy wzywa ^^^*j a 4 LAKIFRNIK doświadczony, obeznamy W związku utrzymywaniem się wy- Związku i sympatyków, do P rz >' b tjj, i' również i lakierowaniem natryskowym, potrzebny. Oferty z podaniem 6 42 według czasu kolejowego, baro- lokalu Związku przy ul. Zwirw ^ e sokiego ciśnienia dziś rano o godz. dniu 11-go listopada r. b. (sodo ^ g dotychczasowej praktyki do adm. metr lewarowy wskazał 752,5 milime o godz. 8-ej rano, celem wzięcia u. c, c^..echa" pod.zdolny ldk'ornik". tra. w uroczystości % okazji Rocznicy Niezadługo mgła wzniesie się do góry w związku z napływem suchych Zarząd i Komenda P. W. * Odzyskania Niepodległości, - * WŁADYSł.AW Wacowski. ul. Maryslńska 51, zgub'ł książeczkę Kasy Chorych m. Łodzi Nr. 800,770. zachmurzenia, a przy niezmiennym kie mas powietrznych, co spowoduje wzrost Ogłoszenie. runku wiatru nawet opady. ZBIÓRKA INWALIDÓW PRZE BOLESŁAWOWI Głogowskiemu, zam. D"'< o TOA-, fi.47 termometr wskazywał 1* poniżej zera. W sobotę, dnia 11 b. as. odbadzla «H w Ł*^ Svndvk tymczasowy masv upadłości firmy «!. Kruszę! Ska" Sp. z ogr. KATEDRA- ć ul. Wspólna 17 skradziono kartę poborowa Nr. 8423'III. wyd- w Łodzi i do czystość 16-lsela odzyskania Niepodl»S«osciJTt^ odp. w Zgierzu komunikuje Iż w dniu W listopada 1933 r. o godz. 12 w Sali Zebrań Wydziału Handlowego Sadn Okręgowego w Łodzi odbędzie się zebranie wierzycieli z następującvm porządkiem dziennym: ku Inwalidów Wojenny** R, P. kumenty ślubne. W związku a t«m Zarząd Oltręgowego K (!> wysłuchanie sprawozdania syndyka tymczasowego ł zatwierdzenie Je* A. MEBLE sypialnia brcoai, róża, piranii Bodu'iny szkoły powszechne! m u^tx gat* 9 wszystkich członków o przybycia w eobote.?o wydatków. da, d b pokoje stołowe orzech panj'fobi Dbasz o oświatę, daj grosz na bo.!? m - f^'"' 8 Z^L^rt* 2) zawarce układu z upadłym, względnie utworzenie związku wierzycieli łóżka, kredensy, stoły, pokój stołów* użv A irai 1 Btanlslawa Kostki, celaro waw i wybory suidyka ostatecznego.. wany sprzedaje Unio oa raty, winieni «aowę SZKOf.... w uroczystościach tego dala. Syndsk tymc7?sowv masv tinadłości ftolarnisi K. Galara, Warszawska 16, tele ' Czas n* W7ZfZy. byś Zapisał Sie Ha, Udzlat wszystkich eztonkow tr tel Członka t-wa budowy Szkól powsz.ch- lc»t konieczny. L Klelnerman, adwokat. > fon nycb, ' - b. Owie p " dzc i i jego f a rha,-v * rt wna z >»lk«tra " 'tiara w. * iarntnrk JW*ie ek!" k '» admir I 1 ""! Witał. Ognkn ^izyńskic;. Ssoi-zyóe woru. i., N8 8ttpn< l^arbara J Ur "y o»w łllw >cił j.

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Dramat! Syn zabił ojca

Dramat! Syn zabił ojca KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 24 LISTOPADA (CZWARTEK) 17 listopada 2011 rok 3 nr 132. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA TYLKO 1,50 zł w tym 5% VAT plus ŁĘCZYCA GOSTYNIN W GAZECIE:

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

HELENA KOWALIK WARSZAWA KRYMINALNA

HELENA KOWALIK WARSZAWA KRYMINALNA HELENA KOWALIK WARSZAWA KRYMINALNA Projekt okładki: Michał Korsun Fotografia na okładce i wewnątrz: Izabela Szymczak Radaktor prowadzący: Bożena Zasieczna Redaktor techniczny: Sylwia Rogowska-Kusz Korekta:

Bardziej szczegółowo

my-ebook Franz Kafka - Proces

my-ebook Franz Kafka - Proces Franz Kafka - Proces Rozdział I - Aresztowanie - Rozmowa z panią Grubach - Potem panna Bürstner Rozdział II - Pierwsze przesłuchanie Rozdział III - W pustej sali posiedzeń - Student - Kancelarie Rozdział

Bardziej szczegółowo

tel. (42) 235 26 28 www.gazetarzgowska.pl redakcja@gazetarzgowska.pl

tel. (42) 235 26 28 www.gazetarzgowska.pl redakcja@gazetarzgowska.pl GAZETA RZGOWSKA NR 8 (31) Sierpień 2012 ISSN 2081-8106 BEZPŁATNA tel. (42) 235 26 28 www.gazetarzgowska.pl redakcja@gazetarzgowska.pl Kupcy przejmują gazetę J. Romański - prezes OFSKiP Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty)

Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty) Henryk Włodzimierz Klimek Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty) Matce za Życie, Miłość i Chleb w imieniu sześciorga Jej dzieci Słowo wstępne Sześć lat miałem w 1939 roku, kiedy z symboliczną trupią czaszką

Bardziej szczegółowo

Wśród motocyklistów polała się krew

Wśród motocyklistów polała się krew 3 Wśród motocyklistów polała się krew CO SIĘ STANIE? 29.04.2015 r. Spotkanie prezydenta Głogowa z mieszkańcami os. Piastów B Gimnazjum nr 2 Godzina: 17: 30 Organizator: Gmina Miejska Głogów 30.04.2015

Bardziej szczegółowo

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł!

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 15 STYCZNIA (CZWARTEK) 8 stycznia 2015 rok 7 nr 291. Nakład: 6800 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 REKLAMA AUTORYZOWANY DEALER MARKI ŚRUBA ARTYKUŁY METALOWE SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 25.02 1.04.2012. RAFAŁ MILACH 7 pokoi. Jak umrzeć, to tylko razem.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 25.02 1.04.2012. RAFAŁ MILACH 7 pokoi. Jak umrzeć, to tylko razem. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 25.02 1.04.2012 RAFAŁ MILACH 7 pokoi Jak umrzeć, to tylko razem. Rozmowa Joanny Kinowskiej z Rafałem Milachem 7 pokoi to wystawa i książka o zwykłych Rosjanach. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895.

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895. Świętokrzyskie Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895 W numerze» Żeromski jakiego nie znamy» Antoni Tański i jego dzieło» Polacy na nieludzkiej

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Ścieżki śląskie. Grzegorz Sztoler. godne wspomnienia

Ścieżki śląskie. Grzegorz Sztoler. godne wspomnienia Grzegorz Sztoler Ścieżki śląskie godne wspomnienia Wędrujemy, by odnaleźć samych siebie potwierdzić prawdy według których żyjemy jakich uczyli nas ojcowie Te śląskie ścieżki są drogą jaką przebył autor

Bardziej szczegółowo

str. 5 str. 7 O krok od tragedii Została dotkliwie poparzona na placu Kościuszki

str. 5 str. 7 O krok od tragedii Została dotkliwie poparzona na placu Kościuszki Krytyka MOPS 5 SIERPNIA 2013 Nasze drogie morze Afera na Waliszewie 1 Razem z Reporterem Program TV str. 3 str. 5 str. 7 str. 11 ISSN 2299-3703 nr indeksu 286311 Poniedziałek, 5 SIERPNIA 2013 numer 48/2013

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Profesorowi dr hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi Dyrektorowi Międzywydziałowego Instytutu Filozofii studenci

Profesorowi dr hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi Dyrektorowi Międzywydziałowego Instytutu Filozofii studenci Profesorowi dr hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi Dyrektorowi Międzywydziałowego Instytutu Filozofii studenci FORUM FILOZOFICZNE PISMO STUDENTÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO INSTYTUTU FILOZOFII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA

SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA SZCZEPAN A. PIENIĄŻEK PAMIĘTNIK SADOWNIKA Warszawa, 1997 i SPIS TREŚCI 1. Na Pieńkach 1 2. Na Swobodę 7 3. Do Mrozów 15 4. Siedlce 19 5. W sutannie 25 6. Decyzja 33 7. Pierwszy rok na uniwersytecie 40

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo