łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich"

Transkrypt

1 LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro numerów w aaslnlataecji -Echa" n at w «r odaoaaeaa do domsw 40 gr. Od3nl» t etycznie 183J t. prenumerata zamiejscową j przesyłka pocztowa wynosi 3 it. n gr. mlee. lub 7 al kwart. (przy zapłacie agory) Frenuzaerata sag-mnlezae * al H gt. Artykuły nadealana Des oznaczania honorarium uważane aą ss bazpłatae Rękopisów zarówno otytych Jak i odmioonyrh redakcja nta za Rok DC. Nr. 310 A Łódź. czwartak 9 listopada 1933 r. CENY OGŁOSZEŃ. Przód taketam t_ J. 1-aza airona 40 gr. w. m-m 1 tan. etr. 6 tam. w tekście 10 gr, nekrologi iii gr. cwyca. U gr. strona 10 łamów, drobna 13 gr. za wy- -aa. Ola poazukujarycb pracy 10 gr.. najmniejsze ogłoszenie L30 gr. dla lezrobot 1 at. Ogtoazenia dwukołorowc a to ^roo. drożej: ogłoszenia zagraniczne I trójkolorowa o 100 proc drożej. Za termin druku I traad ogłoszeń administracja al* odpowiada. P. K. O. Nr. Ifwy Jork w strumieniach alkoholu. Wesoła noc wyborców. Nowy Jork, 9 listopada. (Tel. wł.) wodowały, że noc z wtorku na środę * wiadomo burmistrzem Nowego Jor była jedną z najbardziej mokrych" w został wybrany niezależny republi- Nowym Jorku. Wszystkie hotele, restauracje i bary ^in Lacuardia większością ćwierć ri na głosów. Według liczby głosów, były przepełnione.? drukiem miejscu jest Mckee, a na Alkohol lał się strumieniami. Aż do rt luciem 0'Brien. rana na ulicach Nowego Jorku panował wybór burmistrza w Nowym Joriako też plebiscyt prohibicyjny spo Policja aresztowała 85 ożywiony ruch. osób. Fala rzuciła kuter o molo. Waf rybacy uton*?lia. Gdańsk, 9 listopada. (Tel. wl.) powracał z połowu. 'Pobli zu wybrzeża w Dzieżłowie Wysoka, fala rzuciła kuter o molo, co pe&enwalde. 2 km. od ujścia rzeki spowodowało ptawie momentalnie jego J^Prz od Bałtyku), wydarzyła się ka zatonięcie. Dwaj rybacy utonęli. troia kutra rybackiego, który ^SzasssssałBJHH z procesu brzeskiego. arszawa, 9 listopada. We wtorek w procesie brzeskim, talac * w Warrzawie sędzia Sądu Obrońcy oskarżonych, jak wiadomo, NADIR CHAN y : n e g Wodecki, który był człon występowali przeciwko udziałowi w sąnpletu sądzącego dzie sędziego Chodeckiego, a to ze go Amanullaba, został wczoraj zamor król Afganistanu, następca wypędzone, względu na jego kilkakrotne wypowiadanie oświadczenia że uważa b. więź dowany w Kabulu. Je3o nastęncą został Mahomet Zahir Szach, wreniier Bułorarii. niów brzeskich za bezwarunkowo winnych i zasługujących na jaknajsurowszą karę. Zgon dobroczyiic y w ubdstwle. Rozwody za 600 złotych. Adwokat skarży konsystorz prawosławny. Warszawa, 9 listopada. Na terenie władze kościoła prawosławnego działają jedynie na mocy rozporządzania Najwyższego Trybunału Administracyj uego rozstrzygnięta będzie w najbliższym czasie zasadnicza kwestja upraw dowaniu żadnej podstawy ustawowej. min. Wyznań i nie mają w swem urzę aień kościoła prawosławnego w dziedzinie ogłoszone żadne przepisy, przyznają* W dzienniku Ustaw nie były bowierr. udzielania rozwodów cp tym instytucjom prawa rozwiązywa w wypadku przechodzenia na prawosławie z innych wyznań. Sprawa ta od nie procedurę udzielama rozwodów i nia małżeństw. Skarga opisuje drastyci dłuższego czasu jest tematem draslycz wskazuje na to, jak dalece konsystorze prawosławne uprościły sobie nam nych zatargów, wobec udzielania przez konsystorze prawosławne rozwodów osobom, porzucającym kościół wyznania katolickiego. szanie sakramentu katolicki. Cytując konkretne wyniki, skarga Do N. T. A. wpłynęła zasadnicza wskazuje, że już za 600 zł. rozwód taki skarga adwokata stołecznego, dr. może być przeprowadzony, 100 zł. Chmurskiego. kwestjonująca uprawnienia kościoła prawosławnego w tej dzie kosztują bowiem formalności przejścia na prawosławie, a 500 zł. formalności dżinie. Adwokat ten, jako pełnomocnik rozwodowe. nauczycielki Sobkowej ze Lwowa, b. Równocześnie adwokat Chmurski żony jednego z wyższych ministerialnych urzędników w Warszawie, skar wniósł jeszcze jedną sprawę przecwko niedopuszczaniu przez konsystorz ży konsystorz prawosławny i synod i synod adwokatów, jako pełnomocników stron w rozpatrywaniu procesów prawosławny jako wyższą instancję > w związku z udzieleniem Sobkowi rozwodowych. Rozstrzygnięcie tych rozwodu z jego żoną, dwóch skarg będzie miało zasadnicze po przejściu na prawosławie. znaczenie w kwestjach rozwodów prawosławnych. Pełnomocnik Sobkowej utrzymuje w swej skardze, że wyżej wymienione Straszny wypadek w Bydgoszczy. 9 Sześć trupów w jednem mieszkaniu. Cała rodzina zatruła się gazem. Nicea, 9 listopada. W Nicei zmarł jeden z największych dobroczyńców szwedzkich badaczy. Jest to Rosjanin Sibirjakow, który udzielał środków na Bydgoszcz, 9 listopada (Od wł. kor.) heim der Evangelischen Gemeinschaft". do Inowrocławia w celach handlowych przeprowadzenie szwedzkich eksp-dycyj odkrywczych. Sibirjakow zmarł w sce wczorajszej nocy w domu przy ul. mem pastor Wecke, On to pierwszy dziny dwunastej gdy cała rodzina po łraglidja rodzinna jaka miała miej którym kieruje i zarządza całym do i powrócił dopiero w nocy około go ubóstwie. Olbrzymi majątek Sibirjakowa został mu wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich stała się tak straszna tra nie chciała spać w pokoju, przeniosła Zduny 10 przerasta w swej grozie spostrzegł, że w mieszkaniu Wojciegrążona była we śnie. Zona widocznie, trutych, w'tem gedja. skonfiskowany w Rosji, się więc do pokoju dziecięcego. czworo niewinnych dzieci. Wszystkim lokatorom podpadło przy tak że w ostatnich latach życia żył z Już w Inowrocławiu odwiedzając Zasnęli" wieczorem, ażeby już zasnąć zapaleniu kuchenki gaizowel. iż - zasiłków, udzielanych mu przez szwedz szwagra swego, po całodziennej pracy na wieki.'.'..' płomień był bardzo słaby. LJAPCZEW ki konsulat. konsulat, 1 który też pokrył koszta w mieście, Wojciechowski będąc strasz Przed-domem, gdzie wydarzyła się Czyżby gaz si<ę gdzieś ulatniał? Administrator domu udał sle około godizinv cając zaś późną nocą do domu i prze nie znużony zasnął na krzesełku. Wra Premjer Bołtfarji zmarł przeżywszy iego pogrzebu wstrząsająca tragedja, stoi niezliczony lat 67. tłum osób. Przy wejściu do mieszkania, 10-cj do mieszkania Wojciechowskich, mokły po obfitym deszczu, pragnął się położonego w suterenach, stoi lekarz ażeby stwierdzić. ozv f tam gas słabo j 0 może jeszcze rozgrzać herbatą a później siadając na fotel prawdopodobnie p. dr. Chelkowski. dochodzi. Zastał jednak tirzwi zamknie touniści szwedzcy znieważyli grób Potwierdza okropną wiadomość- Już nic te. Okna zaś bvłv zasłonięte kotarami. zasnął. uie dato się zrobić, Sześć trupów: ojciec 43- Budziło to podejrzenie zaa-ządcy gdyż pionki premjera Goeringa. Wojciechowski był ruchliwym kupcem, mającym liczne przedstawiciel-, letni podróżujący Stanisław Wojciechowski, zazwyczaj dzieci Wojciechowskich bji. K ""^Oł ł ' 9 '" listopada- t0 P a Biuro Conti komuni wanie farbą nagrobka matka Stefanju Wojciechowska, licząca lat wcześnie wychodtzifły do sokoły. Ponadto pastor stwiordzfł. że wewnątrz zam stwa firm gdańskich, z których mógł Di ' l że * poset poseł szwedzki w Berlinie zawiado 40, oraz dzieci 12-Ietriia Marja, 10-letnia ij t i nil ' n, i«v.kicpi> ministra spraw zagranicei usunięcie wieńców, siebie i swoich wyżywić. Rodzina denata też jest nieźle sytuowana, ofciec Zofja. <;-!etnia Hanka i 5-letni chłopiec Heu ku tkwi klucz. J tj i komuniści znieważyli grób malzon złożonych na grobie. Premjer Coering wo iyk- Zwłoki matki i jednej z córek Poszedł więc do ślusarza, jest emerytowanym inspektorem szkolnym. Niezwykle harmonijne było jego ftw/^iego premjera Goeringa, któm spo bec tego zdecydował się sprowadzić zwłoki były leszcze ciepłe. który otworzył drzwi wejściowe do n - «a a cmentarzu w Szwecji przez pomalo swej sntarlej małżonki do Niemiecd które były dla nich wszystkiem Kto Niestety próby uratowania życia nie da mieszkania Wojciechowskich. Jak wielkie bvło przeraionfe pastora gdy z współżycie z żoną i dziećmi. ły rezultatu- Małżonkowie poślubieni od czternastu lat, bardzo się szanowali, a preede* Wchodzimy do mieszkania. Mimo, że od mieszkania wydobywała sie fala gazu dwóch blisko godzin okna są szeroko otwar a później straszny widok zatrutej rodziny- Pastor nrzywołał natychmiast wszyetkiem gorąco pokochali drieci, *ani na 12 lat więzienia. czuć jeszcze zapach gazu- lekarza oraz zawiadomił policję. kolwiek przebywał w domu Wrjciechowskich, podziwiał ten serdeczny i Dozjjjje się poprostu zawrotów głowy. listopada. Po dwudnio-i oskarżonym o zamordowanie aktoaa Długi korytarz łączy kuchnię z pokojem dzie fc^r 2 Prawie zapadł w sadzie Okrę- 1 Teatru Sosnowieckiego Bronisława Zyw Sosnowcu wyrok w sprawie daczewskiego. Sąd skazał Zwieka i CZY NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK? nę. SAMOBÓJSTWO! ZBRODNIA miły stosunek, jaki łączył całą rodzi ciccym- I tutaj w tym pokoju dziecięcym cała rodzina tragicznie zakończyła życie. c, w 1 ko Zwirekowi i 2 towarzyszom Kwatkowskiego po 12 lat więzienia i u- Tajemnicze okoliczności, jakie towa Pozatem Wojciechowski jak i żona W jednem łóżeczku dziecięcem leżą zwlo tratę praw obywatelskich na lat 8, a rzyszyły tej tragedji rodzinnej, nie pozwalają dotąd jasno stwierdzić, czy oj że nieorawdopodobnem wydaie się, a że jego byli ludźmi bardzo religijnymi, tak> ki dwóch siostrzyczek dziesięcioletniej Sicińskiego na 3 lata więzienia. Zofii i dziewięcioletniej Hanki- Usta lek ciec Stanisław Wojciechowski pragnął by ci ludzie sami mogli przyłożyć rękę ko rozchylone, kolor ciała trupio bltidy. Ujścia na W. S. H W drngiem łóżku zasnęła do snu wiecznego pozbawić życia wszystkich członków do zbrodniczego czynu. w Warszawie. najstarsza córka Marja, a obok niej przytu rodziny i popełnić samobójstwo, czy Dalsze dochodzenia niewątpliwi* wykażą, czy zachodzi tu nieszczęśliwy Czystka ^ "arszawa, 9 listopada. Wczoraj na lona w kuftaniku nocnym leży jej mamusia- też zachodzi nieszczęśliwy wypadek. H. doszło do zajść między mło- w partii faszystowskiej. Są bowiem momenty w tej tragedji rodzinnej, które przemawiają za jedną, wypadek, lub zbrodnia i samobójstwo. Córeczka pieszczotliwie tuli główkę do ^ *. akademicką. Młodzież narodopr głowy matki Naprzeciw tego łóżka na ka Wojciechowski od dłuższego ezasu Pagowała napie spoczywają zwłoki pięcioletniego Hen jak i za drugą ewentualnością. zamieszkiwał w Bydgoszczy. Przed kilku laty był właścicielem dwóch skła L odseparowania się rysia, przykryte pierzyną. Początkowo nawet przypuszczano, Obok kanapy zaś w pozycji siedząco le że małżonkowie dów bławatnych w Koronowie. Żona W, kgów żydów i wczoraj chciała żącej na foteliku, odziany w koszulę nocną działali w porozumieniu, jego. Stefanja, z domu Przybył 'k*, pochodziła z znanej rodziny kupieckiej z L *niusić do zajmowania miejsc z rozwartemi ustami znajduje się trup ojca- ażeby skończyć z życiem w stosunku j)^ Po lewej stronie sal wykłado- Sześć trupów-.. do siebie jak i do dzieci. Przypuszcze Widok ten chwyta za serca i wyciska łzy... nie to okazało się bezpodstawne, Wojciechowski krytycznego dnia wyjechał t e m t I e doszło do bójek, które <U wkrótce ukończono, tak, że wyy A K W mieszkaniu uderzał nadzwyczajny porządek i czystość. Meble zachowa odbyły się bez przeszkód. ne w dobrym stanie. Obok pokoju dzie cięcego znajduje się sypialnia rodzii ców. Łóżka aczkolwiek pościelone do **olar 5.70 snu, są nietknięte. W kuchni na kuchence gazowej znajduje się garnek. Sieradz, 9 listopada. (Od wł. kor.) zatnie dolar papierowy w ządtuiiu Oj' w płaceniu 5,70; dolar zloty w żądaniu Jednakże wąż gumowy zerwany od Mieszkanki Łodzi Sabina Kaleta lat 29 ^'ZR Poceniu 9; funt angielski w żąda STARACE przewodu ijazowetfo i (8 razy karana) i Aniela Kokietek lat V A w P' a c e n i u 27,80; rubel zwty w żą generalny sekretarz faszystowskiej kurek od gazu odkręcony. 28 (5 razy karana) przybyły do Zduńskiej Woli na jarmark z wyraźnym za l»4 ^2, w płaceniu 4,70; marku w żcw płaceniu 2,10; za 10C* w stosunku Włoch do Niemiec. ju dziecięcego były szeroko otwarte. miarem rozkolportowania fałszywych partji ma ustąpić spowodu różnicy zdań Drzwi od kuchni iak i drzwi od poko * ^4 nr. francu8 k>cti w żądaniu 35, w płac*; Śmiercionośny gaz powoli rozprzestrzenił rie w calem mieszkaniu i przyniósł Dwie takie monety udało im się wci 10-ciozłotych monet. W.. ** a n k Pc-lski w godzinach rannycli ^WlłttttJLUJi ^ dolary p o śmiet-ć całej rodzinie. snąć w sklepie Olgi Szmytowej trzecią W oficynie mieści się Gemeinde- u Franciszka Kujawskiego, czwartą z** Jarocina.. Zwłoki dziś wydane zostaną rodzinie w celu pochowania. Dwie łodzianki skazane na 5 lat w<ezienia za kolportaż fałszywych monet. Władysławowi Sadowskiemu. Pęlicja znająca obie przyjezdne aresztnwała je. Powyższą sprawę rozważał S%1 O- kręgowy i Sieradza i po zbsdaniu świadków skazał Sabinę Kaletę na 3 lata więzienia, Anielę Kokietek n* 2 la ta więzienia i pozbawienie pra na przeciąg lat S.

2 otrząsająca opowieść skazanej. aiiszowa była na dnie upadku M Przts acka w Skierniewicach w drodze do Fordonu. ki w piwiarni przy ulicy Uniwersyteckie) 2. Tam poznała przed kilku mhsia ła bardzo przywiązana nie otrzymali. ani rodzina, am babka, do której R. by cami młodego mężczyznę, nazwiskiem Wobec tego, p. Romanowicz..wa Józef Wasikowski, który zaczął jej asy przypuszcza, że wnuczka jej wpadła w stować. Dziewczyna po powroc'e do ręce jak tkoś podejrzanego osobnka, domu opowiadała, Iż Wasikowski jest być może handlarza żywym towarem, crłowiekkm bardzo bogatym, który podstępnie wywiózł obiecał ]e rozmaite prezenty niedoświadczoną dziewczynę lid. z Wilna. R. zginęła nagle z Wilna bez śladu. Policja sprawą tą zainteresowała Zaniepokojeni krewni dowiedzieli sie. Wszczęto dochodzene celem ustalenia kim jest wspomniany Wasikow tk? wkrótce. Iż wspomniany Wasikowski namówił ją. by uciekła wraz z nim, ski. Rozesłano za nim listy gończe. M^Z CZY KAT? Zdarzenia i ubiegłej w y p a d k doby. ( ) Strajk farmerów w Ameryce grozi wygłodzę niem miast. ( ) Uznanie Sowietów przez Stany Zjednoczono ma nastąpić w tym tygodniu. Sowiety zapłacą skar W dniu 10 listopada r. b. o godzinie 9-ej. rano w Kościele Katedralnym w Łodzi zostanie odprawione uroczyste nabożeństwo żałobne o«i'efuiew-c e, 9 listopada. Wczoraj które od urodzenia tuż było chorowite. Wreszcie do trzech i pół roku mała odszkodowania za skonfiskowane majątki obywateli za spokój dusz poległych śmiereą chwalebną w obronie współobywateli bowi amerykańskiemu 10 milionów dolarów tytułem przybyła na dworzec w bkieraiewicach prz.-wożona dla odbycia kary dożywot amerykańskich. córeczka umiera policjantów województwa łódzkiego, ( ) Labour Party zdobyła większość w wyborach niejjp w ęziema do Pordonu. Marja Ma na gruźlicę. municypalnych miasta Glasgow. Na nabożeństwo zaprasza wdowy, siostry, rodziny i bliskie poległym liszown. Na posterunku pol'cyjnym w Nastąpiło poznanie Malisza. W sercu :ej zrodziła się miłość do tego czło wczoraj minister propagandy Goobbels, który przez ( ) W procesie o podpalonle Reichstagu zeznawał osoby, tudzież jaknajszetszy ogól społeczeństwa. Skserna'wicach spędziła ona kilka godzili, aż do chwili odjazdu w stronę wieka, który miał iei zastąpić rodzinę- dłuższy czas polemizował z Dymitrowem. Koirendant Wojewódzki P. P. w Łodz ;. Kutna i Bydgoszczy. ( ) Lotnicy polscy zwiedzili wczoraj Kreml, by Starzy Węgrzynowie odnoszą się jednak zarówno do nici- lak i do męża w wydział zagraniczny rewolucyjnej rady wojennej. tl na operze 1 potniej na bankiecie, wydanym przez Jest ona zupełnie apatyczna 1 ma goryczkę. Wygląda poprostu jak żywy sposób iaknaj?orszv. Ona straciła posadę, on nic m f ał żadneco zaiccia. w wiedeńskie} operat na budowę pomnika zmarłego ( ) Kiepura przeznaczył dochód z 2 koncertów w trup Poczęstowana kolacją posiliła się, poczem rozpoczęła opowiadać ponure dyrektora taj opery Fr. Schalka. który pierwszy Zaczyna sie tułaczka po najróżniejszych instvtuc'ach -r błagań em o posa I ) Polaka nie zapłaci Sirstsjl -wsj raty długu aa Para małżeńską z Łodz o<i krył jego glos. dzieje swego życia. Jest to jakby Jakiś tragiczny film. uałożvła fabrjrkę b lonu na. blasku dę. Zaczęło się błaganie o protekcję lotnego Stanom Zjednoczonj.n. Przcdewszystkiem Maliszowa skreśliła straszne tło stosunków domowych, Comoac o sprzedały akcyj Wr.il::e-v*k!tj A.anufat.1 wszystkich, którzy mają jakiekolwiek ( ) Podana przez cze»-i wnr»«i»*kł«j prasy w;a Rybnik, 9 listopada. W Jastrzębiu W mieszkaniu U. na fabrykowano j 1 wpływy. Wszystko spaliło na oacewce. -Zdroju wykryto wielką afcrę fałszowania pieniędzy. W toku dochodzeń u- zwględu na brak połysku?.o"tał pr#* większą ilo^ć bilonu, który jednak " Bankowi Gospodarstwa K.njowem. i^./.hla ale r ka w których się wychowała. Patrzyła o- Mal''szowa nie moeła otrzymać posady, tego-yeznem saprzeceanlem. 9 tam już w dzieciństw*,, na rzeczy i o samo działo sie i z posada dla iei stalono że w Jartrzebiu osiedliła się ( ) Wczoraj -la.tapllo w Wari-awte nieczyste Tomasową oczyszczony Sidolem". J w wysokim stopniu deprawująco. męża. otwarcia PolakłaJ AkademW l>he.>t*..ii-y w cleen.<-ci pewna para małżeńska z BU. Łodzi, R"nki-m zb^-tu" bilonu zajmow* Następn ; e poszła do szkoły, a potem Prezydenta Rzeczypospolitej. Przemówienie Insrurura Maliszowa podkreśla, że morderstwo nic bvlo planowane, To co się sta Stefan i Marfa Urbańscy. rlę wyłącznie kobiety, prryczem jea n * mimo pewnego dobrobytu w domu cyjna wygłosił honorowy członek pratnjer Jędrzeje-' zajmujący się fał?zovvnn'cm pi"uedzy ostatecznie zostały on» i'?ete. i musiała starać się o posadę, ojciec bow>m zmuszał ją do teco. Malisz miał broń to tylko dlatego, że ne Lipin: Aleksander KIuzirHci, Mnria nie przytrzymała całą bandę i ath wica, wf-ret saa p. Wacław Eerant a współpracowali" z tą parą na terelo. to bvl okropny przypadek. leżeli sprawa wyrzła najaw. Polic;a ostatt*! ( ) Trzej generalni dyrektorry WłTyMnnty Intf rcaów" w Katowicach 1 Wielkich Hajdukach, Oskar Istotnie po pewnych staraniach otrzymuje poeadę dzięki tema, de I Scherl. ociekli do Niemiec ;iiedv sie z n'a ne rozstawał. Sani młljonowe nadotyet* podatkowa, Tomala, Rho Słoma. Irena Józefiak i Bronisława Tomas, również z miarta LOĆZI. Sad karny w Rybn^u rk"»ał k* we pracy". J lesl idzie o ostatma godzinę* Jaką ii dv a posłuszna ( ) W a-wregu fabryk rornoereły ale redukcje spędzili z sobą. minęła ona w nastroiu Gdy tym ostatnim w LWnach ka!'ro*nie tuż karaną Marję Słonief r\i woclu zmniejszenia zamówień, W związku z tem iadaniom swego protektora. To byt poeto n esanv>witvvn. Mianowicie Maliszowa grunt pod nocami się raił, fdrli się półtora roku v'ir«zf-nia Ir:«ę JózeM zwlr.zkl robotnicza zwróciły (tt do zar/.«d',w fabryk : tek- Dalsze jej dzieje rozwijają się * tem nie wicdzf&ła. że została ułaskawiona. a żądaniem, aby zamiast redukeyj zastosowano po oni do Jastrzębia, do Urbańskiego Dla D- on :<- ł nwe Tomas. ke>d* n> Jr p^e szybkicm. Ostatecznie tępo rodzaju TY dzlat pracy pomiędzy waryst'-^*! robotników. Pierw zmvlenia podejrzeń, kebicty zabrały 7. AM-ardra Y^M^e^Q \ StefaM Wreszcie iako rzecz bardzo charakterystyczna dla obecnego nastroiu ( ) Kino-teatr miejski Oświatowy" przy Wo,l l^ de wśród demora'i ł -cjł, popycha dziewczj sze konftreneje nia dały wynika sobą b-tł-v'ei»o katdr.-fo no roku wfę T '«,, Ł nę do tego, iż zaczyna lalki i krem Jedvrie Marie T r rb-ts«''a gr i z Dra*' psychicznego Maliszowcj. nalcżv podkreślić, iż przy wsladanu do nocągu dyr. I.'or«Karbowłcza i p. Józefa Głowackiego. na skrórę. dowodów rwolnił od winy I kary. nym Rynka zostanie uruchomiony przez dtlcr&awców staczać się coraz niżej. Wówczas poznata swrpo pierwszego mę ( ) W czasie procesu szpiegowskiego w Warsie wyciągnęła z bucika dwie szpilki, któ ia- Zachody w ciijźc i wreszcie, zresztą po wie wys-lo rata w. te były asesor sadowy Ku*mtck' remi chciała z Łodzi byt przed obłędem atanownka aa Mora sa umschu * f lobojczyni. zmuszona do lego przekłuć sobie żyły* ('owego krupierem kaayna w Sopotach. Tramwai wyskoczył % szvn. przez i,,.iik..-. wychodzi zamsz. Niestety sa Jednakże zan cchała ost,-tcczn'e tego < ) W procesie adwokata Llfaryca Świadkowie za miast przystani, znatazła w małżeństwie no.lani* tu ale braki'm pamięci 1 znajomości. W dniu zamiaru ł na przyszłość rezygnuje z A wszystkiemu winna mg!a. w«tragerfję- Rodziee meia nie cbcieti przv d*siejszynt sąd ogłosi wyrok. myśli samobóistwa. iąr? ej do swego domu,»>.i!ej musiała mieaz Łódź, (w. 9 listopada. Dziś rano na ednak motorniczy tramwatlu Nr. 1^ Zbliżał się term n odjazdu pociągu knć w doma rodzinnym, którego wpływ ul. Rzgowskiej orzv rogu ul. Dąbrówsk nie dostrzegł w Porę wekslu nie r*"* Wieść o pobycie MallszoweJ na postewciąż il i.i'.if na nią deprawująco, I runku pnlfeti f cl wykojcił sie tramwa' linii Nr- 11. m" biegu f wagon przyczepny.jedefl" dotarła do publiczności. Do Społeczeństwa! Przvcrvnn teeo wypacllcu bvła mela stki" Urodziła się dziewczyna. Nbllszo- której liczne grupy obles-łv oocłae f która rai?o onadla na miasto ł utrudnała -komunikacie. W ciągu 15 -mlrn-tt trwała na łw wa całv czas zaleta rwąca biurowa niejpcrot. Odjechała w stronę Łowicza Obywatelski komitet uczczen'a 15- wyskoczył z szyn. miała czasu troszczyć s f e o dziecko Kutna. letnie! rocznicy restytucji Państwa Pol skfeco zwraca sie do ogółu społeczeństwa m. Loda* z uprzejmą prośba o: Zazwyczał na tak zw. weksfech odcinku przerwa w komunkacil ^ motorniczy zwaln f a biegu. Tym razem czem przywrócono normalny ruch- Handlarz żywym towarem Iluminację gmachów publicznych- za kładów przemysłowych i domów prywatnych. uprowadził 17-!etnią kelnerkę. ZrradJ'wa fuzja kłusownika. Zamknlęce sklepów od godziny 9 v» 11110, 9 Łatopada. Oo komisariatu Tragiczne skutki wystrzałuponieważ z nia się ożeni, a tutaj stoją do 14 i zwolnienie na ten czas personelu. Łódź- 9 listopada- W dniu wczorajszym, wystrzat tragiczny w skutkach. policji zgłosiła się mieszkanka Wilna rzekomo aa przeszkodzie nuiz.ee. Usta Dom cela Romanow.czowa (Wiłkonui.ska 114) i zameldowała o tajemni- nabył dwa bilety do Poznania. bożeństwie i oochodzle orzcz organ f za- łono rówuież, iż wyjeżdżając z Wilna, Wzięc f e udz/ału w ureczystem na w godzinach popołudniowych we wsi Prze* Nabojem grubego śrutu zosta! ngoóv I pnria, gminy Wiskitno, powiatu łódzkiego w po'iczek Stefan Ooss- Nabój roter* :zem zaginięciu 17-letnic wnuczki W tydzień po ucieczce krewni pan wydarzy! się tragiczny w\,» ili-k- Zamieszka cne t cechy wraz ze sztandaram". mu policzek, uszkodził szczękę i oko. lanmy Kosiraowiczówuy. ny młodej" otrzymali od niej Usu w ly t.un Stefan Wólcik, zawodowy kłusownik Jednocześnie Komitet komunikuje, Ofiarę wyj/:dku przewieziono w sv " Ros'rnowiczó\vna, jak zeznaje mcldu którym obiecała często o sobie pisać. naprawiał fuzję. że młodzież szkół powszechnych w u- iiroźuym do szpitala okręgowego Kusy jąca pracowała w charakterze kelner Mimo to więcej żadnei wadomoaci, roczvsto$c'acb udziału nie weźmie, ze Naprzeciw Wójcika eiedzia) znajomy Jego tych w Łodzi* względu na nanulace zimna nr. nad- niejaki '.' -' ini Stefan (.«> «. zamieszkały Zawiadomiona o wypadkn policja S**' na Wójcik* aresztowtils). Żona od bicia ogłuchła Łodż. 9 listopada. W domu przy u clmdjzcnia zajęła sfe bliżej osoba Alojzego Jaworskiego, który pociągnięty Ilcy Niskiej 9 (na Widzewie) zam eszkuje rodzina Pawła Olszycklego. Mieszkanie Olszyckich stało się ostatt: o dziahioścl karnel. został orzcz prokuraturę do odpowic- terenem częstych awantur wywoływanych przez zięcia Olszyckich Alojzego Jaworskiego. Jaworski znany na terenie Widzewa aa antrrnik znęcał s'e Spis poborowych nad swa żona Bronisławą, którą bił rocznika i maltretował do tego stopnia, że Jutro, w piętek, dnia 10 b. nr o godzinie nieszczęśliwa ogłuchła. ti-ej rano winni się zgłosić do spisa poborowych w biurze wojtkowetn Zarzędu m- Ło Ostatnio Olszycki stamał w obrono katowanej przez ziec'a córki. Jaworski DZI, przy al. Piotrkowskiej 165, mężczyźni zareatrował na te obronę w ten snosób. rocznika 1913 omieszkali na terenie V ko że pobił teścia i noczał demolować u- inisnrjaru P- P. o nazwiskach na litery N. O, rzadzenie mieszkania. oraz Zamieszkali na terenie XIII komisa, O zajścńi zaalarmowano oołlclę. któ ra w wvnfku przeprowadzotiego do- Ogło szenie. M»a Komisarz nadzorowanej firmy: "Fabryka Wyrobów Trykotowych I Panna* Tewłor HWfer" <Udt id. Wólezsnsks 24J) pedaje do wiad.mom, -- Ss zgodnie s par. 00 Rozrządzenia Prezydenta n«x*ypospol'«'j a dnia 23 srodnls 19J7 r. termin ogólnego zgromadzenia wie. rzyriell powyższej ffnny w prredmiorio zawarcia wkładu wymaetłoy sostsl na dziefl 22 llslopada 10SS roku godz. 11 w Wydziale Handfowyts S»Hu Okrrgowege w Łodsl, Plac Dsbiowskiego Nr a. tdziił w ogoliłem zgronudsenhi asegs wzlać w»zysej» wirr/.yi-iclr. wpisani aa listę prses nad. Serre ss>iowrgo. Porządek diienny obejmuje: 1) sprawezdasie nadzorcy udowego, 2) odc-ytania propozycji akia. dowyrłi i dv,'.:iisj«3) głosowanie nad prapotyc iami ukladowemi. Ńłeobrrnl wierzyciele mogą złożyć twoje głosy na pifaiie, podpis wierzyciela winien byt nrgedo. ww paiwiadcłony. Sędzia Komisarz ( ) PAWEŁ SEIPUTT- miena. ze mistreem djferemonii nodc/ra uroczystości w dniu 11 Hstonada będzie p. 11. L. Piątkowski, do którego należy sfe zwracać no wszelkie instrukcje, (teł. 17,000). jak również dla dobra porządku ogólnego orosi sie o wykonywanie Jego zarządzeń. Oołos7en ; a drobne. /*«*t-a euutfikji*. saeiwj st r.ly slmulu omhanlowa Kupaia past u ptoei aa wytaze eesy. Za kia I Jobllerslf J. Fi jatko, 'łotr ko urn <m 7. I.A.N n. złoto.tt-bit. u\i.t 1 ki ura, wszelka inne tiiżut.rjc kupuje «ic i *.rze daje najlepiej w chrzęścitń.kim sklepi. B Kowtileki l'iotrkow«ks S POTRZEBNA manicurzystka ulica Rzgowska 15, Zakład fryzjerski. Ii.*' WACZKI filetowe mogą się zgłosić Piotrkowska 90 m. 12. RŁ^^T.wl oa iiuruoin pa.ta. sukoie damskie I niunjurk' szliolne najtanle^ mozoa dosta'-» itrnne J. WstsiUwakai i-klrkowska 152, tel 144-ts ZA TRAFNE przepowiednie zdobyła dużo jatn P. P- o nszwisktoch na litery P, R, S, podziękowań i uznania słynna chiromantka Sz, z Ctilicji. Piotrkowska 223 m. 19. ZAGINAŁ pies doberman branżowy. Proszę odprowadzić za wynagrodzeniem na Grundwialdzką 21 (Żabieniec) o. Paradowski. we wsi KaMnko' gminy Gospodarz,i 4 Wójcik manipulując fuzją spoworlowal POZAH s z o p y z O»PJ»S»XA#II Lokatorzy sąsiednich budynków drżeli o swój dobyta* Łódź, 9 listopada- Ubiegłej nocy około godziny 1 w nocy centrala straży ogniowej saajirniowana z >.M.i wiadomości-) o poła rze na terenie posesji przy ulicy Solnej 11. Na miejsce wyjechały niezwłocznie dwa oddziały strały- Jak się okaztiło pożar powstst w stojącej na podwórzu szopie, służącej za skład odpadków. handlarzowi Moszkowi Lewkowiczowi. Fon i.-waż wokół szopy (parterowegoj ilynku drewnianego) znajdowały jię d*>*- mieszktilne, wśród lokatorów powstała i.lka. Stras ogniowa sytuację jednak cp* 00 la. Po dwóch godzinach pożar liokt** 1 * ła, Szoj.ti spłonęła doszczętnie, Prsyczyny pożaru narazie n' e "^'"jli Straty wyrzędzone przez pożar słęgajf *^ kości ponad 2,000 złotych. Gospodarz podpalił własną zagroda Z braku m eszkania zamieszkał w więzieniu. * Łódź, 9 Tstopada. Ubiegłej nocy wybuchł pożar w zagrodzie Gustawa Kuska we wsi Białobrzegi, powiatu konińskiego. Mimo natychmiastowej akcji ratun- Stan pogody w Łodzi w dniu daisieiazym. Łódź, dn. 9 listopada. Wczorajszy przebieg temperatury która wynosiła w ciągu dnia około 6 stopni spowodował dość silne wypromicniowanie ziemi. Ponieważ almoslera przesycona jest parą wodną wpobliżu 100 stopni na pływ chłodnych mas powietrznych z za chodu spowodował silną kondensację mgły całkowitej. kowej cała zaeroda spłonęła wraz I ^ wentarzem żvwvm i martwym. Straty sieeala do 10,000 złotych. w Przeprowadzone dochodzenie w** zało. że pożar powstał wskutek oofl^ lenia, przyczem podpalaczem okazał»" sam pogorzelec. j Gustaw Kuska osadzony został ^ wiezieniu do dyspozycji władzwych.. BACZNOŚĆ PODOnCEROWlE REZERWY! Zarząd Koła Łódzkiego Zwiążą ^ oficerów Rezerwy wzywa ^^^*j a 4 LAKIFRNIK doświadczony, obeznamy W związku utrzymywaniem się wy- Związku i sympatyków, do P rz >' b tjj, i' również i lakierowaniem natryskowym, potrzebny. Oferty z podaniem 6 42 według czasu kolejowego, baro- lokalu Związku przy ul. Zwirw ^ e sokiego ciśnienia dziś rano o godz. dniu 11-go listopada r. b. (sodo ^ g dotychczasowej praktyki do adm. metr lewarowy wskazał 752,5 milime o godz. 8-ej rano, celem wzięcia u. c, c^..echa" pod.zdolny ldk'ornik". tra. w uroczystości % okazji Rocznicy Niezadługo mgła wzniesie się do góry w związku z napływem suchych Zarząd i Komenda P. W. * Odzyskania Niepodległości, - * WŁADYSł.AW Wacowski. ul. Maryslńska 51, zgub'ł książeczkę Kasy Chorych m. Łodzi Nr. 800,770. zachmurzenia, a przy niezmiennym kie mas powietrznych, co spowoduje wzrost Ogłoszenie. runku wiatru nawet opady. ZBIÓRKA INWALIDÓW PRZE BOLESŁAWOWI Głogowskiemu, zam. D"'< o TOA-, fi.47 termometr wskazywał 1* poniżej zera. W sobotę, dnia 11 b. as. odbadzla «H w Ł*^ Svndvk tymczasowy masv upadłości firmy «!. Kruszę! Ska" Sp. z ogr. KATEDRA- ć ul. Wspólna 17 skradziono kartę poborowa Nr. 8423'III. wyd- w Łodzi i do czystość 16-lsela odzyskania Niepodl»S«osciJTt^ odp. w Zgierzu komunikuje Iż w dniu W listopada 1933 r. o godz. 12 w Sali Zebrań Wydziału Handlowego Sadn Okręgowego w Łodzi odbędzie się zebranie wierzycieli z następującvm porządkiem dziennym: ku Inwalidów Wojenny** R, P. kumenty ślubne. W związku a t«m Zarząd Oltręgowego K (!> wysłuchanie sprawozdania syndyka tymczasowego ł zatwierdzenie Je* A. MEBLE sypialnia brcoai, róża, piranii Bodu'iny szkoły powszechne! m u^tx gat* 9 wszystkich członków o przybycia w eobote.?o wydatków. da, d b pokoje stołowe orzech panj'fobi Dbasz o oświatę, daj grosz na bo.!? m - f^'"' 8 Z^L^rt* 2) zawarce układu z upadłym, względnie utworzenie związku wierzycieli łóżka, kredensy, stoły, pokój stołów* użv A irai 1 Btanlslawa Kostki, celaro waw i wybory suidyka ostatecznego.. wany sprzedaje Unio oa raty, winieni «aowę SZKOf.... w uroczystościach tego dala. Syndsk tymc7?sowv masv tinadłości ftolarnisi K. Galara, Warszawska 16, tele ' Czas n* W7ZfZy. byś Zapisał Sie Ha, Udzlat wszystkich eztonkow tr tel Członka t-wa budowy Szkól powsz.ch- lc»t konieczny. L Klelnerman, adwokat. > fon nycb, ' - b. Owie p " dzc i i jego f a rha,-v * rt wna z >»lk«tra " 'tiara w. * iarntnrk JW*ie ek!" k '» admir I 1 ""! Witał. Ognkn ^izyńskic;. Ssoi-zyóe woru. i., N8 8ttpn< l^arbara J Ur "y o»w łllw >cił j.

3 na T«Nr 310 Ostatnie podmuchy ciepła.,.r cno" N i e c n y k a w a ł p i j a k ó w '^sieii m a. Riwjerze. Sfałszowany śiub z prawdziwym epilogiem. B L I C H T R M I N I O N E G O B O G A C T W A. Oanues, w listopadzie.':,-.'.<! I-I MI -DŁ posiada Cannes. Na wygodwicm, żc w&zyatkie te jacht) Od czasu gdy na Riwjerze francuskiej nym pokładzie motorówki, zarzuconym kolo są do sprzedania, wprowadzono sezon letni, gdy stosując się rowemi poduszkami, dojechać można na wy» wszystkie, ctiwet piękna,,sister Annę", za DO wymagań demokratycznych i rozmilowa pę Saint Honorat, Cythere lub na Sainte którą ofiarują dwa miljony, wówczas gd;, ni? w sportach propaguje się kurację i wod Margucrite, słynne miejsce wygnanki właścicielka, pewna lady angielska żąda ną i sioncczmą, jesień jest tani Żelaznej Maski". trzech. Niektóre sf.ttki są już WYNAJĘTE, in sezonem por.<'gnunia, Wśród prywatnych statków wyróżnia sięne do wynajęcia- Zamieszkałe przez prawo Wyjazdów i zamykania bilansów Dawniej, farmaceutyczny" jacht dr BoucUrt. wyna witych właścicieli są jedynie te, których po kiedy większe,ść liololi i pensjenatów świc lazcy,,lacteelu", który znopatrzony jest siadacze doszli do wniosku, iż życie na po c«ła od kwietnia DO listopada pustkami, A we flagę z handlowym znakiem ochronnym kładzie jest O wiele tańsze otwieiuln swe podwoje tylko na wielbi i je tego prepnratu. Takiż znak wyhaftowany w porównaniu z kosztem utrzymania w ho, <l>ny sezon zimowy, był to właśnie okres jest na swetrach załogi. telu. A następnie na wodzie nie płaci się przygotowań i Tenwitów. śliczny jest widok lasu masztów małych podatków i RÓŁIIEGO rodzaju taks, żyje się ^tali mieszkańcy lazurowego brzegu korzy,,stars" o ma choinowych ramach i kosztów skromniej i utrzymuje mniej służby- Że Heli x ciszy i spokoju przed zgiełkiem za nych okuc>.ich, wznoszący się naprzeciw gluga JEST cop;».vsvda rzeczą bardzo kosztów barwy 'karnawału nicejskiego- Teraz, w cza bulwaru dc Croisette- Ale przewodnik nę, ale tylko wtedy, gdy się wypływa na fach kryzysu i ograniczania podróży zimo* Yacht CIub'u, ndżielejący objaśnień tury-pełne morze. A wiele żutych JCCHTÓW nigdy yych, zatrzymuje się skwapliwie nieliczstom, ROZWIEWA złudzenia. Okazuje się bo;ro nie widziało- Az "ych zapóźnionych gości, ciesji^cych się f; >tau;icmi podmuchami ciepła i blaskami * oto i słońcu. śród Iłu mu różnojęzycznych I często ftakcmit} ch ; ci znajduje się zawsze jc» *«CN, bard/.iej egzotyczny i malowniczy, *kiip> ;;IC\ na sobie ogólne zainteresowanie. roku bieżącym takim gościem jest PPFZA Marrakeszu, ŁL Clabui- Poznają GO WSZĘDZIE, ININIO, ii anri tuk jak wszyscy niebieską sportową KO UULĘ. widuje się GO na cocktailu w Miitiinajweselszym I lokalu Cannes, I w ca- *h»o Palm Beach, A wapnn&ła limuzyna władcy Atlasu WYRÓŻNIA się nawet upoji-ód innych wspania- 'ycli limuzyn na drogich LAZUROWEGO wyhrzc a. Pasza, który w ojczyźnie jeet WŁADCĄ tb&o llutnvni I KTÓREGO ojciec miał febić rzekomo smużącego przy obiedzie za niedość *yhkie wykonanie ROZKAZU, W DEMOKIM tycznej Francji zmuszony jest LICZYĆ się ZE. IL.IUI s U swego szofera, > *UCHOWATE,TO,,malabar" z Tulonu. Alę nawet W DEMOKIMTYCZNEJ Francji ^ JDUJA się WYSEPKI GOSZCZĄCE tylko wybra TT YCH- 'LAKIEM,,PARADIA HAUTAIN de LA Co d'azur" NRZWUNY został HOTEL Eden Roc >«Cap d'antibes, gdzie NAJWIĘKSZYM ASY- *f c 1i JEŁT POKAZAĆ się, * jeszcze WIĘKSZYM gdy SIĘ MA na to 'NICSZKTTĆ. Kluczem DO tego,,«iju'* ULE- *HW8Z(; bywa WIELKA forluna, A MAITREA d'ho PILNIE baczą, ABY się nikt NIEPOWOŁANY *POHLISKIEGO JUTM lea - Pins NIE pr*edo *^ł. ŻYCIC W Eden Roc PŁYNIE-.,, HORYZONTAL "ie, Do POŁUDNIA LEŻY AIĘ NA plaży, a za * * po śniadtmiit nu RÓŻNYCH i^s\'e racach PŁOŻONYCH NA TARASACH WOKÓŁ PŁYWALNI, Najdroższy samochód świata. Nowojorski milioner William Burden nosiada najdroższy który kosztował dolarów samochód świata, Trup dziecka w szufladzie. Policja poszukuje dwóch kob et. Ą-rt Po WIELKIM WYSIŁKU, jakim jest pójście EOCKP.IIL DO baru, NASTĘPUJĄ obiad, a po dzyczasie zmienił się właściciel domu. Nowy gospodarz zainteresował się wszyncy LEŻĄ ZNÓW LENIWIE NA podusz cpuszczonem mieszkaniem, lecz n'e Juan Ies Pins ma NAJLEPSZĄ PLAŻĘ, Ni wiedząc, gdzie ma szukać lokatorów * A NAJŁADNIEJSZĄ PROMEIAIDĘ, ALE NAJ odda! sprawę do sądu i uzyskał eksmisję. Onegdaj rano gospndarz Ł^CKNIEJSZĄ PRZYSTAŃ JACHTÓW NA MORZU sprowa W domu nr. 1 przy ulicy de Villers dził wóz meblowy i kazał wyważyć w Lcwallois mieszkały kiedyś 2 kobiety: 56-lctnia kucharka Bonichon i jej niu panował zaduch drzwi do mieszkania kobiet. W mieszka 28-Ietnia córka Yvonnc Lcgay. Były nie do opisania. to dziwiic lokatorki. Płaciły wprawdzie regularnie komorne, ale rzadko Jakieś rozpadające się łóżko, kilka po Mebli nie było w nim prawie żadnych. kiedy przebywały razem w mieszkaniu. Od pewnego czasu lokatorki te moda. łamanych *tctfkó/w"i pokryta pleśnią ko znikły z horyzontu Robiąc przegląd tych smutnych pozostałości, gospodarz zajrzał do i przestały płacić mieszkanie. W mię jednej z szuflad komody i spostrzegł z przerażeniem, żc wewnątrz znajdowały się owinięte w. szmaty zwłoki jednorocznego dziecka. Policja wszczęła energiczne śledztwo w tei sprawie. Jak wielka naiwność panuje do dziś wśród robotników polskich we i Francji, i na jak różne narażeni megą onj być niebezpieczeństwa, dow>dzi najlepiej fakt następujący, jaki zdarzył i się w tych dniach we wiosce Chanrepie w zachodniej Francji. Pracowała tam na fermie niejakiego Huberta robotnica polska 27-letnia Helena Grzebieniarz. Pewnego wieczoru u gospodarza ze brało się kilku przyjaciół. Wesoło rozprawiali nad szklankami wi na. lecz by ubawić się jeszcze lep'cj, postanowili zrobić kawał" Helenie, nie spodziewając się nawet w swej naiwności, że propozycja, jaką tam usłyszy, nie jest poważna. Oto mianowicie jej chlebodawca. Hubert poradził jej wyjść zarnąż za parobka, pracującego w tejże fermie, Francuza, niejakiego Bourdin. Helena zaskoczona była nagłem swataniem, argumenty były jednak widać mocne, skoro zgodziła s ; ę. Bourdin uległ również namowom, albo wciągnięty był w spisek Kot str i zgodził się dla ogólnej zabawy, a i dla swojej przyjemności... Dość, że zdecydowano ślub odprawić na miejscu, UI ko że wśród pijących znajdował S.TJ, podobno j mer i sekretarz merostwa Ci ostatni i państwo młodzi przybuli się odświętnie i ceremonjał odbył się formalnie,', z podpisami w księdze", którą był w danym wypadku ordynarny zeszyt za kilka centymów... Jeśli nawet Helenie cała ta historja mogła wydawać się komedją, to po pierwszych szklankach wina zapomnąła o wszystkiem. Wesele zakończyło się wesołą pijatyką i odprowadzeniem pary nowożeńców do specjalnie udekorowanej komnaty... Małżeństwo trwało dwa.dn'. poczen młodzi zdali sobie sprawę, że padl 1 o- fiara zmowy. Było już jednak zapóźr.o. tembardziej, że cala wieś bawiła się ich kosztem. Żandarmerja miejscowa zajęła się tą sprawą dopiero wtedy, gdy Bourdin podpalił fermę swego wesołego" chlebodawcy. Aresztowany opowiedział o tym zaimnrowizowanym ślubie, cp im grozi, dali Bourdincwi i Helenie rozwód w obecności tego samego fałszywego mera i sekretarza. zżarł pół twarzy trupa Zagadkowa śmierć starca. We wsi St. Joustiere zmarł w niezwykle podejrzanych okolicznościach 72-letni starzec, August Robert. Starzec mieszkał w jednym domu z wdową Rouvre, która się nim opiekowała. Ponieważ staruszek był od pewnego czasu chory jeden z jego wnuków przy szedł go odwiedzić. Pani Rouvr? o- świadczyła przybyłemu, żc staruszek umarł. Jak dotychczas nie nie ma nadzwyczajnego. Śmierć staruszka mogła przecież być naturalnym wynikiem jego choroby. Władzom bezpieczeństwa wydało się jednak podejrzane, dlaczego p Rouyre nie zamelaowa na merostwie o śmierci chorego. Wydelegowały więc żandarmów na miejsce celem przeprowadzenia odpowiednich dochodzeń. O- czom żandarmów ukazał się niezwykły widok, to.pól twarzy trupa było zupeł nie zjedzone, przez jakieś. zwierzę. Według słów staruszki czynu tego dopuścił się jej kot, którego zato zabiła. kazały chowania zwłok i wszczęły dochodzenia w tej sprawie. Córka Marleny w filmie. Ze względu na stan zwłok, które za częły się już rozkładać, mimo że p. R. twierdzi uparcie, że śmierć nastąpiła Hełdede, córeczka Marleny Dietrich o w nocy, poprzedzającej zjawienie się de ra!a w Hollywood pierwszą rolę jako młodociana carowa Katarzyna żandarmów, władze bezpieczeństwa za II. bota) LI' A N A S T A Z J A D R E W N O W S K A DWIE POKUSY STRESZCZENIE POCZĄTKU. P O W I E Ś Ć 0>vie przyjaciółki Danka I Marysia tpotkały na ' "" u i poanały właściciela majątku Starzyńskie. * > J<T-" przyjaciela kapitana Zgrayla. w 11 i przebywała we dworze twojej kuzynki '»rliarv na le'nich wywrza«tch j.ko uboga * rt *vna» Warszawy". Dzieci Barbary wiika i jj n»lka traktowały ja zgóry. Pewnego dnia pani " 'baru wyjechała z IHnkę i Anka do Zakliczyna ** jarmark. Do powozu podszedł jaki* pan O wy. ekonoma. Pani Barbara przedstawiła GO l*" «<bniiii-ir.i: r., i przyszłego właściciela NIA. ("ku WITALISA Obskurnego «Dgnkii w Towarzystwie Mary»ki.potkawsay * A >'2YŃSKICY;a i kpt. Zgrzyta poszły na spacer. v,. «../yii-ki zaprosił obie na zabawę do swego "woru. i następnego dnia zjawił sie Obskurny z wiayta \«nrbaia pozostawiła go z Danka samego. Ob., U r ny oświadczył się jej a gdy chciała uciec, ^wycil ją za ręce Proszę mnie puścfć syknęła złołicia. W te; chwil: drzwi otworzvly się j* 2v bko i cicho i do ookoiu wkroczyła ^am Barbara w asyście córek. Obskur NY ouścjj rece Danki. która rzuciła się 0 drzwi. Anusia zastąpiła jei drogę., Dokąd to ciocia? Nie wolno ucie- Mamo. ciocia chce UCIEKAĆ?. Siadaj Dawka rzekła ostro pan t Barbara. ny człowiek jestem tego. Na żądanie pokaże czarne na białem tego. gdzie mam ulokowane kapitały tego. Przyjechałem, bo mi krewna łaskawej pawi o- uromnie przypadła do serca tego, o- «romnie. Biedna panienka rzekła słodke Słuźkowa. Nic szkodzi, proszę łaskawej pani Ja sercowy człowiek jestem tego. Pieniądze owszem cerriie tego, ale pieniądz na swojem miełscu tego. a serce i:a swoiem teeo. Nie pożałowałby pan sąsiad. Mota kuzynka ic_st oszczędna i v T nsnodarna. W sam raz żona dla gospodarza. Obskurny zaśmiał sie cjchvm dudniącym śmiechem. Jestem zdecydowany, proszę łaskawej pawi, tego, Po niedzieli przyjadę po ojdpowiiedź tego. Jestem pośpieszny człowiek tego. Stożkowa zachichotała. To mi się podoba. A kiedy oan sąsiad kupi ten majątek? Wydaję sio dobrodziejstwo. Oczywiście- Biedna dziewczyna, licz posady z matka wdową,..podstarzała" i bez żadnej urody. Coprawda ten Obskurny dosyć sobie prosty, ale w dzisiejszych ciężkich czasach nie wolno żadnej pawnic przebierać. A zresztą wcale przystojny mężczyzna czego ona od niego chce. Wysoki. zgrabny elegancko Się ubiera. Ogładziłaby go prędko. (Pani Barbi/ra lubiła płeć brzydką i zawsze entuzjazmowała sie do świeżo pozna.iych mężczyzn). W prosu jadami Anulka oznajmiła wielkim głosem, że CIOCIA Danka uciekła i że powiedziała, że obejdzie się bez podwieczorku. Marysia słuchała z roześmianemi oczami, lecz pod koniec spoważniała i rzekła: Wiesz. Danka ty się go strzeż. Słyszałam o nim dużo rzeczy. Ciekawy człowiek. Z jednej strony starowny". jak oni tu mówią. Zbiera grosz do "roszą i dorabia sie. a z drueiej ictów w każdej chwili zarvzv(kować dla kobiety życie i majątek. Tylko że te jego zaloty bywają niebezpieczne, gdyż nie uznaje rekuzy. Kilka lat temu warjował PRTCIEGNAŁA się z po za córka tutejszego wójta. Skończyło sie tak. że dziewczvna. bojąc się o żjcie. uciekła do Francji z parlją ro Pa'ii Słuźkowa bożnego oburzenia i rzekła ze śmiechem: Jezus Maria! To dopiero głupia dziewczyna! Trzydzieści osiem łaj żyję IM świecie, a jeszcze o takic.i głupiei nie brak człowiekowi cierpliwości. Wyobraź sobie. Basia swata mnie z Obskur nym. Właśnie przytiechał... Wstętny typ Opowiedziała, co ją spotkało. botnic. -- On mnie zobaczył pierwszy raz wczoraj na jarmarku. Nie wiem, czy się twoie utrzymanie. słyszałam. Kawaler przyjechał, a ta woaóle do niego odezwałam. daic drapaka. Czy myślisz, że Basia tego ^'c To nic nie znaczy. Wpadłaś mu Nte szkodzi, proszę łaskawej pani rzekł trochę markotnie Obskur widzi? O. ona doskonaie zdaijc sobio poprostu w oko od pierwszego wejrzenia. sprawę 7 mojej noiytcczności i chci; ny- Wiadomo panieńskie fochy, tego... A ja pójdę do komory { tak pła m iie zatrzymać juknajdłużej. Nawet zc 1 co ja teraz zrobię? s\v>jego punktu widzenia test dla rnnic Staraj sie go unikać. Zresztą kać będe. a w_r na mnie nie zważajcie, d'-bra«dała 111: l?dnv nokói. dba o to tak niedługo wyjeżdżasz. żte-yin bo ja rada będę" zaśpiewał fałszywym basem. nie była : todna i ierełi czasami Danka zadumała się smutnie; zaznacza- że to lub owo jest drogfe. to Nie wiem kiedy ja wogóle stąd?.:e diateco. żsby.ni v ałtiwałd lecz żeby u-dkreślić ze jest ta'<a lnjia- Ciocia Danka płakała, ale była wy.adę. Mamusia cieszy sie. że jestem HM strę za maż. to chciałabym wiedzieć. strasznie zła wtrąciła Wiśka, za co na świeżem powietrzu i chce. żebym Przecież oan iei wie wprowadzi do oficyny w Dcptakowie..kopniaka". skarżę, sie przed nia na to. co tu zno dostała od starszej siostry potężnego tu została jaknajdłużei. Naturalnie nie Ma się wiedzieć, proszę łaskawej pawó. tego. Taka królewna tego. jaźń; sie z tułeisza nauczycielką ob mam j nie wiem, czy wogóle dostane. Pewmie poszła do szkoły. Przyszę. Nie chce iei martwić- Posady nie t Ale Danki iuż nie było. Obskurny ^dranał się no głowie. Tknąć n'e dam niczego, tego. Na kanapie będzie siedziała tego. serdelki za Niech nań siada, panie sąsiedzie. Proczasem nie miałabym co robić. A tu jaśniła pani Barbara. Natrę jei uszu. Obiecano mi od Nowego Roku. a tym Proszę łaskawej oani rzekł z jadała tego. Fortepian kupię..- Gospodynie wezmę tego... robił: 1. Placek też jej roboty. wie nie korzystam 7 dobrodziejstwa, bo szę, proszę. Gomółki świieże\. Danka słońce powietrze, mleko. No i właści. ow-riem wahaniem, całutac ia w rękę. ^" la mc bcidę sk? patyczkował teio i Pani Barbara popatrzyła na niego z odwdzięczam sie pracą. Zastępuję nauczycielkę, robie zapasy na rimę i szvie. r wlcm DROSTO z mostu, co mam na ser* PRAWDZIWYM szacunkiem I mmvślała. tego. Tvlko wolałbym w cztery o- Danka, coś tv taka zabeczana? 2 żc Danka.robi", jak na siebie, wielki v TEGO, proszę łaskawej pani. powitała Marysia przyjaciółkę. Wdziałaś, ile uszyłam.przez te parę los. Uradowana, że jej projekt rokuje Damka usiadła rra' m*ostiim. skąpo tysrodńi. Stożkowa dała znak córkom, które tak piękne nadzieje, poprosiła gościa na zasłanem łóżeczku, i oparła ulowc o Marysia pokiwała głową., Vmaszerowa.lv nosluszufc do orredoo- podwieczorek. Lubiła napami swatać. TVJFOI ' :-:e. Nie gniewał się. ale nie lubię two.-. Y. - L.... U..--i UOJI ZuCIlClWO la-amlll #»Z im i iei kuzynki. To straszna kobieta. A te ~- JH proszc htskawei Dani 1, zamoż-i ZNNFR, żc wyświadcza kuzynce (Wsjmnei \ystv4. bo me było czego. Ale czasc::;!! twoje siostrzcniioziki.! Ramy boskie! Danka westchnęła. Cóż robić? Przykro mi, jak nii zaczną dokuczać ale staram się je u sprawiedliwtać. Widzisz, ludzie boga ci maia przeważnie skłonność do gardzenia ludźmi, a iak się to jeszcze połączy z brakiem wrodzone) delikatno ścfi czv choćby powierzchownei kultury- to wychodzą straszne rzeczy. Ja staram sic traktować moje kuzynki obiektywnie, jako pewne typy. śmieszne typy i nie brać ich ukłuć osobiście. Im się zdaje, że postępują ze mną sprawiedliwie i poniekąd maia rację. To jest o tyle. że rzeczywiście mam Im za co bvć wdzięczna. Ludzie lubią chełpić sie swemi przewagami i władzą nad bliźnimi. No, dobrze, ale przecież jestc' dla nich bardzo pożyteczna. Jeżeli ma my brać rzeczy rachunkowo to wola praca iest dużo wiece? warta. v'vi s : ę. żebym tego nie przeoczyła - -zaśmiała się mimów oli. Z drjj.gie.1 strony mam wrażenie, że powoduie nia pewnego rodzaju zazdrość. Gdyby mnie uznała za istotę równa sobie, to musiałaby sie zeodzić że mam nad nia niejedna przewagę i coby sie wtedy stało z iej wielkością? Jeżeli człowiek ni* może o sobie nic więcej powiedzlać nao to. że jest bogaty, to czepia sie bogactwa, jako swojej moralnei ostoi. Ech mov kochana staram sie bvć wyrozumiała. Pomimo wszystko czuje że j". parna, gdybym była bogata \ widjzjału %t mi ludzie nadskakują. tobv mnie tr wbijało w dumę. W mabmi stopniu, ak zawsze... t>, c, n.)

4 «.fr. 4..E C łt f> Podług danych wydziału zdrowia zarządu miejskiego w roku ubiegłym iunoiuwano w Warszawie 2.2 przypadki duru brzusznego, o 836 więcej niż w roku poprzednim- Licz *>a przypadków duru brzusznego w 1932 r. icst największą liczba, notowaną w ciągu jstatnich 10 lat. Przyczyn epidemji nie można było ustalić- Złożyły się na nią: upu ly i związana z tem wzmożona konsumcju wód gazowych, do których dodawano w oe lu ochłodzenia, jak wykuzały badania bak icrjologiczne, wysoce zanieczyszczony lód dę wzrastają. Właściciele posesyj wukazuja, że nie mogą płacić wskutek braku wpływów l komornego Teatr Rozmaitości" duje codziennie doskonale zmontowane widowisko, pełne wzruszeń, wesołości, sentymentu i sielanko wości muzycznej nsprzemian, Brydziński, Walter, Ktfnińska, Gistedt tworzą oa eaele zespołu koncert gry skupionej % nastrojonej na najwyższy kamerton artyzmu- Burzliwe oklaski, jakiemi publiczosc darzy wykonaw >w świadczą o niezwyktem, z dnia BO dzień tosnącem zainteresowaniu się sympatycznym, urządzonym prześlicznie teatrem, ink bardzo wyróżniającym się wśród innych twoją odrębnością repertuarową. W przygotowaniu nowe znakomite utwory jedno uktowe w w< bornej obsadzie z Brycłzińskim Wł- Grabów akim Janem Szymańskim, Olą Leszczyńską i Zofią Gryf Olszewską na czele f.! kierunkiem artystycznym Teo/ila Trzcin KRATŁCZK1. P Ł O N Ą C Y Sprawa kapelusza, nawet męskiego, absorbuje często najświatlejsze umysły naszych bliźnich w spodniach. Róż nka na tem tyiko polega, że dla kobie Pośpieszna instalacja. WOLF. ty kwestja kapelusza aktualna jest co ru, zabił pchnięciem noża szwagra Andrzeja Skotnickiego, który stanął w o-do niego do więzienia, że o ile otrzy W. zapewniła go w liście, skierowanym miesiąc, a dla nas zaledwie raz na 2 by spotkało ludzkość, gdyby jej zmokły włoski i dziewczę stopniałoby, jak 3 lata. Mężczyzna wchodząc do skiepu wie, jaki kapelusz chce kupić i ta spadek w mojej kieszeni. bronie żony, bitej przez Chorośniańsklećo. niż 5 lat, to będzie na niego ma za zabicie szwagra karę mnic^zą ki właśnie kupuje. Kobieta wchodzi po Oskarżony o tę zbrodnię stawał Cho cierpliwie czeka*a, zielony toczek, a kupuje czerwony beret. Moda na damskie kapelusze zmie sięgłych. Chorosniański, który mając na kobiercu ślubnym Nadzieje te jed rośniański przed trybunałem sądu przy aż opuści więzienie, aby stanąć z rim ŚWIATŁO. Wolf Zajfert kocha światło. Ten nia się tak często i posiada tak nieograniczone możliwości, że jeżeli jutro com i mieszkankom Starisławczyka i o-czona". która dzięki zabiegom denty rozległą praktykę, licznym mieszkańnak kompi ; ku:e i zamaca inna,na r re- światły człowiek posiada malutki sklepik z manufakturą, a w tym malutkim sklepiku paliła się malutka naftowa naturalny,. zte warunki sprzedaży produk na mieście ukaże się kobieta, nosz>,ca ko'icy zdołał już ozdobić jame ustną stycznym Chorośnifłńskierfo n'?tylko o tów spożywczych, duże skupienie ludności, na głowie, dajmy na to, skorupki od ja,. złotemi zębami", uiety został po trzymała dwa złote zęby frontowe lampeczka. Ale Wolf Zajfert, jak już albowiem 85 proc. chorych mieszkało w 1 jek czy talerzyki owocowe, nikt z pew zbrodni w czasie kąpieli w Wiarze i lecz stała się t?kże powiedzieliśmy kocha światło. Jeden wprost z plaży" lub 2-pokojowycb irńeszkaniach. Najwick nością temu się nic zdziwi. Dlatego też ma'ką dziecka. mały płomień naftowego knota mu t:ie szą liczbę przypadków zanotowano we wrze mądry mąż nigdy nie powinien zibisrać głosu w sprawie żoninego kapelu powędrował do więzienia. Zbrodnia zaś i uwięzienie sprawcy wystarczał i ku radości całej rodziry, wiiii i") U i, październiku (003) i sierpniu Czyn swój starał się usprawiedliwić przeszkodziły ich ślrbowi, do którego Wolf pewnego pięknego lipcowego duia obroną konieczną, z ar0un**»nt-*"*'<» ti (398), najmniejsza w kwietniu (43), mar sza, spotkać go bowiem może niespodzianka. Kiedyś jakiś mąż spytał żonę: "rzygotowania były już w pełnym * * zgłosił się do elektrowni ł oświadczył: Jednakowoż się nie utrzvmał. Xw*a> ku... uu (13) i styczniu (63)- Wśród chrześcijan, proszę mi założyć światło. Elektrownia nie posiadała się z radości, urzedni nał bowiem, na podstawie werdyktu jak i żydów większy procent zachorowań Co to za plaster nosisz na uchu? przypada na kobiety. Zmarły 184 osoby Jaki plaster? To mój nowy kipę cy skakali po krzesełkach, akcjonariusze cieszyli się, że dywidendy wzro 600 złotych w kołysce (8,2 proc.), leczyło się w szpitaiuch 2055 lusz. t. j, 92 proc, wszystkich zarejestrowanych W tych warunkach nie pozostaje sną niebywale a Wolf Zajfert mógł r,ię przypadków. mężczyznom nic innego, jak tylko Krzyk spłoszył bandytów. poszczycić gotową instalacją w swym machnąć ręką i pogodzić się z tem. że sklepiku. Były druty, były kontakty, Z Olkusza donoszą: z mieszkania pomimo grożącej mu w kobiecej głowie niema cic, a na gło były łączniki, nie było tylko jeszcze Do mieszkania Józefa Jelenia we śmierci i narobił krzyku. Roboty przy rozbiórce zagrożonych części wież kościoła św Florjana na Pradze, Co innego męski kapelusz. To jest dokonania L zw. odbioru" miała się w nocy przez strych dwaj zamassiadów Białasa, zbiegli, strzelając po wic prawie nic. światła, gdyż komisja z elektrowni d'a wsi Lgota pow. chrzanowskiego, dostali Bandyci widząc nadbiegających są mianowicie części piramiiitilnych, są na ukoń rzecz poważna i serjo. Od długich lat przyjść za kilka dni. Ale Wolf nie kowani osobnicy i po obudzeniu gospodarza przystawili mu rewolwer do gło nie został ranny. drodze z rewolwerów. Nikt jednak czeniu Obecnie komisja ustali nu miejscu nos ; my kapelusze jednakowe, z tą mo mógże tylko różn'cą, że raz na pięć lat mać bez światła l nie mógł wytrzymać wy żądając pieniędzy. Jeleń wręczył Za bandytami policja zarządziła po wytrzymać. Nie mógł wytrzy konieczność rosbiórki dalszych ezęści leż, mianowicie żabujowych Sprawa orłhudowy zmienia się cokolwiek szerokość ronda, aby nie popalić światła dopóki jeszcze bandytom 65 zł. oświadczając, że ścig narazie bez rezultatu. wież będzie.iktu;ilnu dopiero po ukończę zasadniczy jednak fason poaostaje mezmiony. W męskim kapeluszu jedna więc sam sobie prąd z głównego pionu Bandyci nie zadawalniając się uzys niema licznika za darmo. Włączył więcej pieniędzy nie ma. niu robóttylko może być różnica: w gatunku. Są i cieszył się jak dziecko, jak malutke kaną sumą. splondrowali całe mieszkanie, przyczem zabrali ukryte w koły RASZYN, piętek, RADIO-IC\CIK. Obowiązujące przepisy uniemożliwiają kapelusze lepsze i gorsze. Dawniej nosiliśmy Borsalino po 60 złotych sztu jest widno i ładnie, gdy stało się nie 7 00 Rygmł czasu i pieśń'..kiedy ranne dziecko, te żaróweczki palą się i że dyrekcji wodociągów i kanalizacji wyłączenie wody jeśli właściciel domu zalega z opłatą ka, a dziś nosimy tanioclry po 10 iub wstają zerze** 7,05 Gimnastyka." : 20 Płyty; szczęście. Zjawiła się niespodzianie komisja elektrowni i stwierdziwszy nadu ro*poćvsl:v* domowego; 7.f5 Progra**** u» za korzystanie z wodociągów. Zarządzenie 12 złotych i też jakoś się żyje. Taki ta 7.35 Dziennik por Płyty; 7.52 Chwilka to opiera się na poglądzie, iż dostarczenie ni kapelusz jest naturalnie mniej wytrzymały na zmiany atmosferyczne, *- cześnie sprawę na drogę sądową.. Wiad.Mo.ci o eksporcie polk 1150 Wladow. życie, spisała protokół kierując jedno dzioń Lisi Przegląd prasy polak wody filtrowanej podyktowane Jest względa mi zdrowia publicznego- Zaległości za wo le wobec faktu, że nasze kieszenie nie I bi.:z Sygnał czasu 12,05 Tran. chcą się liczyć z wymogami naszvch Sąd Grodzki skazał Wolfa Zajferta smiija ze Lwowa Dziermik południowy. głów, musimy się pogodzić z istniejącym stanem rzeczy. Dlatego też pewnego pięknego dnia wybrałem się do sklepu po tani kapelusz. Wybrałem odpowiedni, cenę wytargowałem możliwą, coś 12 złotych, gatunek naturalme pozostawiał coś nie coś do życzenia, pytam więc uprzejmie sprzedawcę: Panie ładny, te kapelusze podobno nie znoszą wody, więc co sie tobi, jak nada deszcz? Co znaczy, co się robi? Wchodź' się do brnmy, i czeka aż deszcz przestanie padać. Rada całkiem rozsądna, trafiła mi do przekonania, wobec czego kapelusz ku piłem i gdy tylko na nieboskłonie ukaże się chmurka, zmykam do najbliższej bramy. Brama zresztą posiada w czasie ulewnego deszczu swoje dodatnie strony: miłe sąsiadki. Gdyby jeszcze człowiek chc : ał się poświęcać i chodzić z parasolem, mógłby z tem narzędziem w deszczowych porach robić wielkie podboje w niewieścich sercach Wystarczy dziewczynie ofiarować pomoc swego parasola, przemówić czule na temat nieszczęścia, jakie- na 2 tygodnie aresztu z zawleszerr-em wykonania wyroku na 2 lata. Jerzy Krzeckl. P O U D R E Dentysta skazany na 4 lata w ęi en a Słodki list jedne] z narzeczonych. Z Przemyśla donoszą: ławy przysięgłych, wymierzył mu karę Jan Chorosniański, dentysta-technik, czteroletniego więzienia. ordynujący w Stanisławczyku (pow. Pewną pociechą i osłodą dla skazanego jest świadomość, że jedna z je#o Przemyśl), w czasie bójki powstałej na tle zaginięcia jakiejś śruby do rowe kilku narzeczonych", niejaka Helr \i sce 600 zł. gotówką. Po opuszczeniu mieszkania Jelenia ci sami bandyci udali się do mieszkania Władysława Białasa, zamieszkałego w sąsiedniej wiosce Niesułowicach, pow. olkuskiego. Do mieszkania Białasa bandyci we szli oknem i po steroryzowaniu gojpodarza rewolwerem, zażądali pieniędzy. Białas nic tracąc zimnej krwi, wybiegł OSTRZEŻENIE! Setki fabrykantów naś'adu e ooakowanł* I markę pudru wszechświat OM aj sławy 5 FŁEURS F O K VIL-P ARIS. Gatunek i zapach pudru nia dadzą tię jedaak naśladować. Zwiaeajels uwagę aa opakowanie pudelka na którera win u u li v<' napis: pudru, 5 FŁEURS F O R Y l L - P AR1S. Pjjdej^taB^sj^wjrrsWjBT^^^ Paryta. PERFUMY i WODY TOALETOWE 5 FLEURS F0RViL-PARIS, odbywają; prawdziwie triumfalny poebód 1 przrz wszystkie w elkie miasta Europy 1 Ameryki, kaąś naśladowaictw, spiaeda- \:ow oryg nalnycn batelk.ch. nigdy Da wagę Windom, meteorolog* D c transm, i te Lwowi Wiadom p-o.pod, IŚ 40 Wla. dam Państw. Urz Wych." Fiz 1 Państw. Zw Sport. 15,45 Kronika harcerska. IB 60 Chwil ka morska i kolonjnlna; Muzyka, salonowa Przegląd wydawnictw"; W.W R*» cital fortepianowy H OvwlnsVieJ Tn»n smteja z Poznania; 17,50 Przegląf pra»t roln. krajów i zagranic wiej" z Wima; Transm z Krakowa Płyta; Rozmaitości; Dokąd Jechać w święto* 18,50 Felieton aktualny; Transm z pi*" en Małachowskiego w W-wie odsłonięcia TKHT* nika ku czci poległych żołnierzy P. O. W orzi przemówienie gen. dyw: Edwarda Rydza-śmtgłego; Program na dzień następny' Wi-domości aportowe; 19,47 Dziennik wlecz Przeroówienio s okazji 15.toIeeia Kiepo- <*'e-*vaei Pańot-wa Pelskdego- na temat.jskłę> mi siłami zdobywaliśmy wolność i granice _ wygłosi gen Kaz. Sosnkowski; Koncert symfoniczny; W przerwie o ,10 Niepodległość w zwierciadle literatury** ~J wvgteai kpt K Koinińaki falj lite*. 22,16 Płyty; Wi*domośc! meteor dla komunik lotn i kom polic: Płyty:' ŁÓDŹ JAK RASZYN a w> Jarkiem!, Kom. Izby Przem. Handlowej; Płyty Repertuar teatrów i aomuniksw 1S.20 Skrzynka pocztowa. Pr; STEPHEN LEMANNIER. KUZYNKA. Droga była gładka, równa jak stół nieledwie, to leż mocne torpedo o wydłużonym kadłubie toczyło się po niej szybko. Juljan waiał więc, że może śmiało, nie popełniając żadnej nieostrożności rzucić okiem na siedzącą obok niego młodą osóbkę. Profil miała subtelny, łuki brwi palne wdzięku i twarz promieniejącą młodością. Ciemnabłękitne oczy tkwiły w przestrzeni z uwagą, której zdawał się. zadawać kłam przelotny uśmiech przebiegający raz po raz po ponsowych nie sztucznym karminem wargach. Spod ma łego kapelusika wymykały się buine pasma kasztanowatych włosów prześjicz nie ondulowanych. Po ukradkowej tej lustracji Juljan stanął wywołując zdziwienie na twarzy swej towarzyszki. Od godziny już, proszę pani pośpieszył z wyjaśnieniem, je- ( dziemy razem-., mamy dwa tygodnie' spędzić ze sobą a ja nie przedstawiłem się pani dotychczas... Zbyteczne, panie przerwała mu panna z lekkim uśmiechem pan nazywa się Juljan Danou, ma lat dwadzieścia pieć i jest antykwarjuszem specjalistą XVII i "XVIII wieków z ulicy Tour- Patrzcie państwo! wykrzyknął Juljan zdumionym wzrokiem patrząc na rozmówcynię. Przypuszczał pan, źe wvbrałabym się na dwutygodniową wyeteczkę z ma*. czyzną o MAryrn nie wiedziałabym nic? O, Danie! Wcale to niepochlebne dla mnie! oburzyła się panna. Pochlebnb natomiast dla mnie. źe zasięgnąwszy jęzvka o mojej osobie, pani je«t tutaj. Przeczytawszy mo- *ż** omof-"łfiie w którem ptooon r> w ''om ' u tygodniową wycieczkę samochodową WST-lny koszt osobie płci niż moja, pani postarała się o informacje. Doskonale. Ja jednak ni* mam przy olśniła inteligencją i dowcipem towazynie? postanowienie powzięte przeze mnie- miarę, dobrem winem miejscowem Irena Co rozumiesz przez to, mój ku Juljanie. Chcę zakomunikować panu jemności wiedzieć kto zgodził się to rzyszawarzyszyć mi w podróży? że nie grzsszy zbytnią rozmownością, Czy pannę, którą upatrzyli ci n:i spytał z niepokojem. który nie przesadził twierdząc, Manję ożenienia mnie. Postanowienie dotyczące mm*> Irena Feińllet. la dwadzieścia jeden, pracowniczka P. T. S. Godzina spędzona przy stole restau Am mi się podoba... ani nie po godzinę odjeżdża pociąg do Paryże. ani we:ołością. żonę, nie podoba ci się, kuzynie?* Dotyczące nas, panie Juljanie. < a Ach' Urzędniczka zatem. racyjnym zbkiyła bardzo młodą parę doba, bo nie znam jej i... ni* chcę poz Wracam nim do domu. Właśnie Urzędniczka na urlopie. Co do siebie. nać! Nie zamierzam żenić eię i kwita mówił Juljan niezadowolony z te człowiek błagalnym głosem wszak NILpodobna! szepnął młody jeszcze pan chciałby wiedzieć o mnie? Wiesz co mi przyszło na myśl, Czy rodzina pani upoważniła ją go, że poruszył niemiły dla siebie te przysiągłemmat. O! przerwała mu łagodnie *"* źe na przyszłość-... Ireno-? odezwał sie Juljan przy deserze zwracalibyśmy mniej jc.szczc do tej podróży sam na sam. w towarzystwie męski cm. uwagi na siebie gdybyśmy udawali bliskieb krewnych. Czy chcetz być moją To też rozmowa urwała się. Lecz nie mam żalu do pana, panie Juljanie- Tak jest Ręczyłam za pana. niebawem dysputa co do początków Sama sobie jestem winną. Byłam rueo* Czy to ma być komplement dla kuzynką przez te dwa tygodnie? gmachu dostrzeżonego na horyzoncie stroźnai mnie? przywróciła dobrą komitywę między Juljan zbladł, poczem sponsowial i a " Propozycja doić poważna od- i Odsyłam pana do nasieouiacedo młodą parą. burak. UczuŁ źe odjazd Ireny pog r ** parła Irena po chwili namysłu... Ale... I ustępu w ogłoszeniu; ^zobowiązuje się Godzina płynęła za godziną i Juljan ży go w rozpacz, że jak ryba wody skoro to dla oka ludzkiego tylko... zga ' słowem honoru, do poważania damy, mówił sobie w duchu, że nigdy jeszcze potrzebuje promiennej jej obecność*-.- dzam sie ostatecznie, mój... kuzynie. która zgodziłaby się aa moją propozycję. żadna z jego wycieczek nie sprawiła mu %* nie rozumie odtąd życia bez nie!-* Dzień minął idealnie. Juljan, wnie- ' tyle przyj?mnoici;.. źe nttjdy jeszcze I jednym tchem wyrzucił z siebie zwf Ściśle. Wahałem się dodać ten bowzięty, miał ochotę śpiewać, powtarzając przy każdej sposobności że życie go tak niepodzielnie, że sama obec Zachowałem się istotnie jak im? żadna kobieta nie przykuwała myśli je wa: szczegół ze względu na koszt 20 flanków więcej, Ale wzmianka ta była konieczna dla odstręczenia pewnej kate jest piękne- Egzaltacja, jego była tak ność Ireny napełniała go błogością, a ta I prostak wobec pani, ale waxl Jf wielka, że po obiedzie życząc dobrej głos jej i spojrzenie niepokoiły słodko. stem więcej. Przepraszam panią raz w gorii kobiet. A teraz wobec ukończonej nocy Irenie, która odchodziła do swego pokoju złożył długi pocałunek na lekko ku przodowi przyglądała się z ni przebacza mi gdy pani zgodzi się z<> W pewnej chwili gdy Irena pochylona szcze i wówczas dopiero uwierz* z* P 8 ' ceremonji zapoznania się jedźmy prędko by pani mogła zjeść śniadanie o ' podanej sobie drobnej rącze*. zachwytem pięknemu krajobrazowi, Juljan ulegając nieodpartej pokusie dot Irena, czarująco wzruszona P 0 *"^ stać moją żoną. 12-ej. Nazajutrz tak sie czuli bliscy sobie, Chętnie. Głodna jestem jak wilkże dotknęli tematu zobopólną milczącą umową niedotykanego dotychczas: -binłego karku. knął wargami jej odsłoniętego śnieżno mu rękę, którą on ucałował gorąco 8 Samochód posłuszny życzeniu swego tów krzyczeć z radości i szczęścia. I stosunków swych rodzinnych mianowicie. bladofcią twarzy zdradzając swe wzru na szepnęła: kierowcy pomknął jak strzała po szosie. Lecz po zrobieniu kilku kilometrów Irena wyprostowała się raptownie, Po upływie tef rozkosznej chwili I*** stop" znowu. Irena opowiadała o miłości bezgranicznej matki swej, o ojcu szczęśli To źle, panie Juljanie odezwa jestem I-eną Feuillct. To nazwisko szenie. Muszę się panu przyznać, że jpj Co to? Jakieś uszkodzenie? spytała Irena z niepokojem. wym gdy zarzucano mu zbytnią surowość której kłam zadawały- w**z"vst- miły stosunek skończony wobec tego Marechał. ła sie tonem łagodnej wymówki nasz iej matki. Ja nazywam się Marja-lrc 11 Nie od arł Juljan ale zastanawiam się nad tem co sobie pomyślą kie jego postępki. Rodzice jej podróżowali również w tej chwili. Zjadą się za Przeprosił fą przysięgając panować otwierając szeroko oczy ależ w" że nie mogę mieć zaufania do pana. Marechał? powtórzył w hotelu, gdy usłyszą, źe jesteśmy na.pan" i, pani" ze sobą. Proponuję w'ęc, dwa tygodnie z Ireną by razem dokoń- nad sobą na przyszłość, ale wszelkie kim razie pnni jest..., byśmy dla uniknięcia plotek mówili sobie po imienin. Poufałość* ta skończy { Moi rodzice mówił Juljan nie młodej panny. wali na żonę dla pana, a k»órej P a J, czyć wakacyf. jego zapewnienia rozbiły się o chłód Tą którą rodzice pańscy u P I^ a t się zresztą wraz z naszą wspólną eskapadą. Zrfoda? w zwierzeniach odbywają podróż na ciwstawieniu do poprzedniego. ślicznym uśmiechem przeczyta'w s * T i chcąc być dłużnym swej towarzyszce Był to bardzo smutny dzień w prze n : e chciał poznać dokończyła breo* Przyjęte jednogłośnie rzuciła morzu obecnie. Inaczej byłbym z nimi Nazajutrz z rana Irena siedziała już pański* ogłoszenie umyśliłam z a P Irena ze śmiechem. W Vi!kuneuve- ur-loire, mimo... przy stole gdy Juljan zjawił się. Zawsty gnełam spróbować szczęścia... _,.. Punktualnie o godzinie 12-ej wycieczkowicz* stanęli przed hotelem o Mimo- podchwyciła Irena sło preił ja próbuiac komnumcntu. zawołał całując narzeczoną swą w rąc Tu młody człowiek urwał. dzony tem, że dał się wyprzedzić prze Nie troszcząc sie o obecnych J" 1 ' wyglądzie solidnym w mile pociągającej wo. Lecz Irena ruchem ręki wstrzymując go odezwała się poważnie: Szczęścia?... Ależ to fa kę; oko podprefekturz* burgundzkiej. Ach' Nic? Rodzicielskie zamysły... odparł Juljan niechętnie. W'ech pan zaimie miejsce, panie szczęście, moja kuzynko! TJunv J. Podczas śniadania lokrooiono-^o W *' to. L. I

5 karę mu c Zycie e k o n o m i c ^ e S P O R T Mecz kobiecy z Japonią w Warszawie. BAWEŁNA. i O Łodzi zapomniano... /Voiry JORK, 9 LITTOPADA. Loro 9,90; listopad li.isi.liitzopolska - ilin _ Sjttt grudaioń 9,M; styrzen Polski Zwittz.k Lekkoatletyczny u- 10-bóJ o mstrzostwo Polski A'oicy ORLTTAN, 9 LISTOPADA. Loeo 9,59; erudrir.ft ; talii już teimi;ia;z najważniejszych mi 9,64; styncii 9,7i; marzec Dnia 30 wrześn'a 5-bój męski i trój 9,88 9^,0. LWERPOOL, I LISTOPADA. Loro 5 5*: ''-ronac* prez lekki;atiet>cznych na f jjr WUt bój kobiecy o mistrzostwo Polski w 5,15; rtyr.e* 514. W z wygotowania y g Program krajowy jest następujący: do meczu berlińskiego. Katowicach oraz chód na *0 kim. o mi F.ĄIPSL.A, 9 HILOPADA. Loro 7,01;.a/M D.:'a 2 luieg > m.sirzuł*t*a zupowe strzostwo Polski w miejscu nieustalonem. grodzień 6,92; styczeń 6 96 Przygotowania do meczu Polska- Reprezentacja Polski wyjedzie do pan i paiiow w 1'rzemyśiu. Niemcy, który się odbęuz^e dnia 3 gru Berlina dnia 1 grudnia rano. Pobyi w UŁOL 22 kwietnia Projekt zawodów międzynarooowyeh przedstawia s : ę, jak następuje: diua w Berlinie rozpoczęły się już zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. dni. Ze strony Polski wyjeżdżają licz Polski. W polowie czerwca start Polaków na giełdzie warszawskie: Berlnie potrwa dwa względnie trzy b.egi naprzełaj o mistrzostwo Waluty, de w z* i ahije W Polsce najlepsi nasi gracze, którzy wejdą w skład reprezentacji podda Nożnej ł prezesem generałem Bończa- m;>ki w Krakowie. W końcu czerwca lub w drugiej po Na zebraniu giełdy pieniężnej : jmaczyło ał» ni członkowie Polskiego Związku PUM Kob ccy odbędzie się we Lwowie, a w Antwerpii. NOWY JOKK I LONDYN ZNL.KUJA. ni zostaną Uzdowskim, referentem zagranicznym Dnia 3 maja narodowy bieg naprzełaj w Warszawie. nie mecz ze Szwecją. łowi? lipca mecz z Sowietami, wztdcd la!-.i lendeneja dla Londyru i Nowego Jorku specjalnemu treningowi. ppłk. Glabiszem i kapitanem związkowym p. Kałużą na czele. Ponadto wy Dnia 10 czerwca dzień PZLA w ca W dnach 13 i 14 lipca zawodricy BI^Z WIĘKSZYCH ZMIAN. PIYWAT.NL PAPIERY LOKACYJNE.W dniach 19 i 2b listopada rozegrane zostaną w Krakowie dwa mecze trewn biera się do Berlina wycieczka Pc.lskiego Związku Dzicturkarzy i Publicy W dnach 30 czerwca i lipca rtzeglji. i-iwaly X proc. Listy Zastawne m Warssawy, ktu. łej Polsce. polscy walczą na mistrzostwach An- Grupę stołecznych listów 'nastawnych repre*«n» gowc, które pozwolą kap : tanowi zwąz kowemu zorientować się w formie poszczcgólnych graczy. również wycieczka, zorganizowma wody główne o mistrzostwo Polski cho^nwacja. lub Italją. PAPIERY PROCLMOWE stów Sportowych i prawdopodobnie grane zostaną w Poznaniu męskie za Dnia 8 lipca mecz kobiecy z Cze- rc nabywuno po cenie ustalonej. W Niemczech, gdzie wynik remisowy i Norwegją wywołał wielkie n'cza Mecz będzie transmitowany przez szkody. Równocześnie odbędą się w Prenijowa Poż;. rzjta Dolarowa,»crja III 4«05: przez Polskie Biura Podróży. łącznie z biegiem na 3 kim. przez prze- I ri-i:.,. W dniach i 18 sierpnia Po!k Pożyczka Uudowiana -r. I $8,00; ; startuią na IV Igrzyskach Kobiecych dowolcnie. postanowiono wybrać przeciwko Polsce specjalna drużynę, złożo Prenijowa Pof>r: l.a li.m-uri,i ; Prrinjo* Polskie Radjo. Warszawie kobece zawoiy główne o 0 mstrzostwo św wa Pożyczka lnwe«tyeyina R-R K3_fl0. Paiistvt-owa na z najlepszych graczy Brandenburgii, * * * ; ata w Londynie. mistrzostwo Polski, a zarazem elimina Dnia?6 s : eroni5i mecz kobiecy z Ja l'ii/\r/'.ii Konwersyjna 1924 r < >; Pożyrtka cyjne pr/.ed czwartemi igrzyskami kobiccemi w Londynie. ku Rolnego 83,25; Listy Zastawnr ' n'.u Rolne. Stal.ilizacyjna 1927 r. 52,00; Listy 7.-* awne Ban Niemiec północnych i środkowych. U- Urzędowa Agencja Niemiecka Wolfa Dodaj?, iż Polski Związek Bofccr- Co 94 (t>: Lifty Zastawne Banku Cosp. Kraj. 11 ponin WF Warszawie. stalona reprezentacja rozegra szereg W dniach 28 i 29 lipca 5-bói kobiscy treningowych spotkań przyczem N'cmcy nie chcą przemęczać wyznaczo ku lekarskiego z propozycją przysła W d*i'?tch I i 2 nrr7"#-'a mcc? z rki zwrócił się do Bcrlińskego Zwiąż cm. y3,25; OI>li;;acjc Ktmunulne Bonku <h«> o mistrzostwo Polski i ewentualne e'inr nacje warszawskie przed igrzyska ^ i.iiji Kraj. I cm, 94 00; Listy Zustawne Tow Krnj II cm ; Obligacje Komunalne Bankn nych traczy. wyst^w! z ^^^^ c T f,^ a ^ p^:^ Pradze. a'a na mecz nrę nia do Polski K-ed. iu. farszowy 45,00: Listy Zastawne Tow d?vr)nństv.,r iwy zc Szwajcaria. który się drużyny pięściarskie]. W n^'n\vie wr/^ś^ia Pn'nc* s*^rtu odb»dz!r«19 listonada rez»rwowy zespół, złożonr wvłpcznie z zawodników Połi'Hr,j OW vch N'emłec. Terenem meczu będzie prawdopodobni olbrzymi stadion pocz^mskl. Niemcy propozycję przyfrli. Pierw«zy mecz o cb"rakterze m^dzymiastowym ponrodzy BcrTnem, a Poznaniem ma orlrnrf 7stvczn, ó. Nastcnnie drużyna rtłetrderka rozppra dnlsre dwa spotkaz dri'żv"imi poznańskimi, względnie pomorsk'cml A g d z i e C h m i e l e w s k i? mm IM llllfll Skład I.K.P. przeciwko Ognisku. W związku z pierwszym meczem! walk. Ostateczne zestawienie składu drużynowym, który odoędzie się w nie Ogniska będzie dokonane w dniu dzidzielę o tvlul mistrza folski w boksie sielszym. Przedsprzedaż biletów odbybllhfll»w«-» MIM.. wa się w f Z. Kowalski, Piotrkowska 62 * Lodzi w sali rilharmonji między wileńskiem Ognisk, a IKF. dowiadujemy przyczem organizatorzy chc?c się przy i*, że mistrz Lodzi wy.tąpi w nas.ępulącym składzie: waga musza: ł-awl k. w Łodzi, obniżyli ceny biletów. czynić do drl zej popularyzacji boksu ^iga kogucia: Graczyk, w. piórkowa: Kowalewski, waga lekka: Taborek, wafia pólśreonia: Garnczarek, w. średnia: Wycieczka do Wars«?auy Lana:.iak. waga półciężka: Kempa i wa w oba strony za Zł. 7,50. fla ciężka; Krenc. Jak widzimy skład drużyny ikp. jest nieco zmieniony, Gra c *yk, który dzięki doskonałym warunkom fizycznym ma dane na dobrego Pięściarza wystąpi tym orazem w wadze koguciej, w wadze piórkowej zadebiutuje niezwykle obiecujący Kowalewski, poriadający b. silny cios. Kowal"w ki zapowiada się rewelacy,'n : e i ostatnio w Grudziądzu spisał się dockonnle. w wadze lekkiej zam'ast Benauaka, który przeskoczył" do wagi średniej sprezentuje się coraz lepszy technicznie Taborek, w wadze półciężkiej pon,»'..:i'i- wystąpi Garnczarck, który w 'oku bieżącym dzięki racjonalnym tre- in^ota poczynił znaczne postępy i w Czechosłowcji wykazał znakomitą for- "lę. wreszcie w wadze półciężkiej pfcrw fy raz wystąpi w bieżącym sezon e Kenna. Ognisko wileńskie przygotowul e się do meczu w Łrdzi b pilnie, prze- Pro.va'.'zo.'ąc rpccalną zaprawą swych **wodnp<ów, tak iż spodziewać s r ę nakilku emocjonujących i zażartych " '"Sn..SŁONCE" N«płdrkowak'egu 28, <}o.'azd tramwajami 8 i 4 1. f^nuuityezny dramat Wielkiego ka. Bbmstanteuo feknej Polkt W-g. daula Wacława OaBlorowalci* Przepiękna akcja. Bogata TRRTI. Niezwykła wy iw.. Ta^ Tańce, muzyka! iplew. To ws^yatko ujrzycie cle w pięknym obrazi, pod tytułem K s i ę ż n a ł o w i c k a rolach głównych: aay fllmu polsk^go JADWIGs, r*q»amka, Stefan Jaracz, Józef W.grzyn. A. ZM ^'fowlcz, st. Iruazcr-yńaki, A. Socha 1 in oraz azko. rj Podehoro^yBh piechoty a Ostrowl Ilu :owlcc:el.j 2 >»>undurach historycznych 15S1 roku. nim, ktłry w "nl i zachw.cil mil Jemy oraz wstrząsnął aumienlcm Świata. fclwlękal I n ijpopułarn!ej»l obecnie komicy: Stan. r^ur «l I OUrer Hardy, doprowadzają publiczność do "fokayrmow wesolorct w awojej nnjnowazej wielkiej komód jl pod tytułem: FŁIJP i FŁAP ^ Ł e ę j H Cudzoziemskiej * Pierwszy łrsna eony miejsc znliorie dla dorosłych p 00 gr.. dla dzieci 23 gr. ^T^&tek prte-lstawleft godz. 4 pop., w aohoty «dz. 8-ej. «niedziele t awleta o godz. 12 w południe Od '>aa? 0 r l ' n < l r, ' 7 '""OP*** ««"»«naalepnych ^» WI^ki mkonliurcncyjny podwójny program. DOKTOR tk 1 I N G C B R *c. el OR. wenerycznych, skór yeb, włosów (porady seksualne) ^adraeja 2. tel ł, J:moe or" o do II rano ' * nudztei* ' święto od Dr. med MMMM od i do s wierz. 10 do 12 wnol iuwu. L. BERMAN *P«e«al a>ta ctorói w.u.ryczoych skórnych moe»oplcio*łeh ^EGIELNIANA 1 S, te! r *y ; niuio od jrorfz 8 11 I od 4 8 * o oda olo i iw e. ta ^ K<>&*' 9 1, WU auaoutołayeh e«a* leeaak. Donlotła rocznic* 15-leela Odiyakonla Nie. i>. >! 1. ; f»>-'. i laczy -IR w tym roka 40.leciem pra ry pnhlicyalyrtnrj Marszalka Pfleudakłego i 25. I < in Zwlozkll Strzeleckiego. Dzień len aroezyicłe obchodzony będzie w Moli ry. 15 lat niepodległość! bytu to rn, I. gły odcinek w\.i!.iiw prary rwón-rej I żmudnej Intelu dla ugruntowania bytu potęgi Puńttwa. I m,, i i., usiiii kieruje wyłoniony *pecjnlnv komitet, na czele którego stoją najwybi niejgze IMH 1'. :n i atoliry. < In iir umożliwić >.'i'iii! im r/r-,'um nin/in.' ' brania ndzinln w powyzazych urorzystoiciarh tu. tejny oddział Wagona. Lita Cock przy ulicy Pietrkowikiej M organituj. tdgowe indywidualne przejazdy do Waruowy, II Wyja/d może naatfpii od dnia d;itiejaaego do lim. kałdym pori^giem odjaa<l A»I z Wamawy mołe nu i- iii 10 do 15 bm. włęrmie rowniei l.n' dym iinii icin wedtug rozkładu j^zdy. Prrcjazd N obie utrony wynosi zł. ",">0. BHcy u/.' >lrj»zego w biurze M). nu/ni w ii:' "i: całego dnia dzi. Wagons. Lit«(Piotrkowska Dr. nred HENRYK Z I 0 M K 0 W S K I Specjalista chorób wenerycznych i skórnych 6-go Sierpnia 2 pray tnu od 3-4» od 8-9 wice*, wnieta 1 «.w «jtł od li 1 pa p»l. DT. mad. H. KŁACZKÓW A {-.otoinictwo ł choroby kobiece Piotrkowska 99, tel Prxy.ni. ceds. od 10 12» do 5 I po pol. Cent Iccznicowe. t. KANTOR 3p«c. eborńb altoroych, woooryesatycb ' nocaopic.ow>cb orzepi owadzi' aie na al P i o t r k o w s k a 90, ta eloo Prsy.mu.a od 8 - i od o 8 wleciw Biedź ele i śweta OI H - 2 po pol Dr. aned. MARKOWICZÓW A Choroby suórno won«rye»o. Z a w n d i k a 14 telafoa 166-SS. '»zvlmokf od * «tn 18 'tan I od 8 do 8 wbctoi DR *1M) M. GŁAZER Choroby skórna i weneryczne Z a c h o d n i a 64. telef. 18S - 49 przy ima a od U 2 i od 7 8 l/» wieca. uiadiiala i iv.ata od w oo! mi w Londynie. Dnia 2 września w nieustalonem ' jeszcze miejscu maraton o mistrzostwo i Polski. W dniach 8 i 9 września w Białymstoku Sport w killcu słowach. ( ) Zarząd sztucznego lodowiska w Katowicach zwrócił się do czołowych łyżwiarzy zagranicznych S'.:h - ifiera, Śonji Hennie i Hilzman z zaproszeniem na przyjazd w grudniu na pokazy mię dzynarodowc do Katowic. Trzecia ostateczna rozrywka o puhar t.zopn-u. między ŁTSG a Strzeleckim Kluberr) Sportowym odbędzie sie ze względu na imprezy z okazii Święta Niepodległości, dopiero w niedzielę 19 bm. Mecz ten oczekiwany jest przez łódzkie sfery zwolenników piłkarstwa 7. otrromnem zainteresowaniem, tejribar dz e.i że obie druźvnv wystąpią w swych nais'luiciszvch składach. W sobotę i niedzielę organizuje S. - -w *»o / tm«. i»'i \iu 4 "WPUUI VJ^lUOWI WW I K. S. z okazji Święta Niepodległości w S" 2*S5l2L'! ^ I R " :^ra 24 dwudu f owv turniei siatkówki mc ;.kiei i żeńskiej. W siatkówce męskiej wezmą udział zespoły: ŁKS-u, WKS-u. IKP i SKS-u. zaś w żeńiklej: HKS-u tks-u SKS-u i IKP. W sebotę roze- Krvwkj H rozdaczpą r sie o firodz. 17-ej zaś w nicdz'cle o codz' Każdego dnia odbeda sie no dwa mecze w siatkówce męskiej I żeńskie!- przyczem w niedziele w finałach zwycięzcy spotkań wałcza o pierwsze 1 drusrie miejsce, zaś ooknnani o trzecie 1 czwarte. W roku b!e*2cvm utworzony został nrzv międzynarodowe! federacł: lekkoatletycznej t zw. Kcmitet curonejski". którego zadroiiem jest regulowanie spraw mistrzostw lekkoatletycznych Puropy oraz u:ednost»inier(ie meczów micd'zvraństwo\vvch Prezesem tecro ko mtetu iest znany działacz lekkoatlety IW MH» 4 N I E W I A Z S K I jl. Andr«a a 5. Tal Choroby skórne, weneryczna. moczopłclowo. Przy a u t od 8 do 11 i od 5 do 9 pp W n«di o.o I aw.ejta o i 9-1 pp. Dr. Karl. M.KLACZKO Chor. nszn, nosa, gardła i krtań* Piotrkowska 99, łelef Crzy.niu.e 12 2 i od i - 9 po pot Certy lecznico w e. Dr. J. NADEL akassar ginekoloo; przyimuie od 3 5 i od 7 8 wieez. przeprowadził się na u'. Andrzeia 4, łe!ef Lakars dentysta D T 0 N D 0 W S K A ul. Główna 61, tel przyjmuje od 9 2 i 3 -- $ własna pracownia zębów sztucznych. C e n y Dr. L e c z n i c Med. Z. RAKOWSKI ul. Piotrkowska 67 Tol.»7-fl. specjalista chorób gardła» plnc. nszn, nosa. Przyjmuj* od 12 2 i 5-7. Od i od 2 3 w Lecznicy Zgiaraka 'a mł*trr^stw?ci1«furonv w It?'i'. D"'a V:R-RRT.R\, n m^t^/^^^irnd^wr' zawn^v lekk^a^etycrno w W^^zawe 1 TJRŁTIOŁTM czołowych zawodników zagranicznych. Kre ' n, Częstochowy 4-50; Lisly Zastawne Tw» Kred. m. Częstochowy 39 na: Li«y Zastawne Tow Kred. m. Lodzi 53,25 GIEŁDA ZBOŻOWA WARSZAWSKA I POZNASSKA. II w i.'iu'i, 9 LISTOPADA. I r.-- '.».. ceduła Glcl dy. : 11. < \..i. I. i ri.wej żyto jotmoltte ll,.'j; pszenicą jednolita 21,lHl.'1-50; nucenie, atiierana.0,00-^0,50; owies jednolity 1.(25 15.T5; jrczmiea l.a ir ,75; jcciinle*, browarowy bez obrotów; grtxh polny z wcrkieni czny dr. Stankovits z Budapesztu. W skład koiiiitetu Wchodzi 6 delegatów ", groch Wikzorju z workiem 2f.ni-. najpoważniejszych państw. Obecnie i 3l >,K,. ;. 1 ^ O ^ ^ N T M \ MR *" b " " " ^ L"',..,, T. V. Z "'anki 130,00 IM) 00; konirzma czerwona bez ak s:e dowiadujemy, do Zarządu P. Z kaiimm o czy^t 97 pr»r. 170, ; koni.,... ^.. vvll w rem L. A. zaprasza nadesłał komitet Polskę do ten wvdele*mvariia swceo nrzedstawicieła do pismo, w któ czyna Wała surowa 8C ,00; koniczyna ' : ła bez kanianki a nyat. 97 proc : komitetu ziemniaki jadalne i 2!) 3,50; mak* pszenna flivw (tnnek I proc. łuks«sowa 36,00 12,00; ma. - prawa ta bodzie rozpatrywana na nai ka pm**** gat. I 65 proc 32,ot.-36.oo; maka należy, bliźszem że zebraniu w akch zarządu. utworzenia Zaznaczyć takiego,.'-2 pszenna 00: ni.-ka?a\ n pszenna zo aat. proe. III po li poślednia ^tisowei 17,00 2U00- kemitrtu brał udział ze stronv oolskiej 2a,00; ninka żytnia pytlowa gat. I os SS proc. 2V.I)0-25,<)P, nutka żytnia kpt. M siilski. dramy prezes PZI.A. W dniu dzt?siefszvm odbędzie się w lokaja przy nl. Pfotrkowskiej 174 o g. I9-ej zebranie sekcji hokejowej ŁK3-u- Sewfl*. Talarico na herbatce w Związku Oficerów Rezerwy. Staraniem Sekcji Towarzyskiej Zwiąż ku Oficerów Rezerwy Rzeczyporpolte) Polskiej Kcło w Lodzi odbędzie się w sobotę, dnia 11 listopada 1933 r. o godz. 21-ej jjancing-bridge połączony z występami artystyczne mi w lokalu własnym przy ul. Fiotrkowskiej 108, na który Zarząd Koła w Łodzi zaprasza Ko lęgów Członków wraz z rcdz'n~ml. Wprowadzeni goście mile widziani. Strój dowolny. Przeniesienia siedziby o- mendy Okręgu Zw. Strzeleckiego. W dnia dzisiejszym siedziba Okręgu IV Zwigzku Strzeleckiego przeniesiona została z Al. Kościuszki 67 na ul. Jerzego nr 2, Co zgotować Jutro na obiad? Zupa kartoflana ze śmietaną. Marchewka i kalaiiory. Leniwe pierożki z serem. WINSZUJEMY. Jutro: Andrzejowi- Wschód słońca 6.44 Zachód 1557 Długość dnia 9,13 Ubyło dnia 7,31 Tydzień 45. Chorzy ailkowa M*> " P»»'i pro*-. 18.C ; maka i)'.nia razowa 95 pro< Udpo^bi.-nic apukoine 1'OZNAŃ, 9 LISTOPADA. l>>.edowa ceduła Giełd- Zbożowej i Towarowej w Poznania Zyto 14,7-i: żyto 14,70; owies 1^,60; owic^ i.'...'.: owica 13 0". K u i > n i:l..iii! na podstawia cen orjrnuicyjiiyeli: ty"n H, r S; p«zenłra 18 25; jjemirn HOO; ITR. mień 13,50; jecyntien browarowy 16,80; owb* i'','- : maka tylnia 65 pn.. a vorkiem!<l 75: 211)0; ntaka pszenna 63 proc / workiem 2',O0 31,00; otręby żytnie 9, otręby pwenn- 9,25 9,75; proch Wiktorja il(l0-?*00; -.""» giorb Wiktrrja ,00; gruch Fołpera 2.0" 2100: mak nici ierhl 56,03 60,00: ziemniuki ja. dolno 2,45 i,78. Ogólne nap wjekojne. Co oas po pracy rozweseli? Tea r Mlejakl Gramy oporrtke. Teatr Popularny Ten fary warjat. It' \ ll.illn' Kuropa o tent mawi (rewjav. Teatr Komików ł..»l. na wedrę (n -.jn). Adria Królowa azybkołd. Gaaino Monaieur Raby. Tapito) /n ; min Lenos. Corso 1 Rikłv WOUB. II Confrorflla. Czary I Zatrute chaze. II PzUt* fel»> czyna. Oand.Khwt 12 krcraal Inn. Serce włóczęgi. M l\..',i fzvbko<h. Palące - Nie będziesz kurtyzan* Przi-dwioiini»- - W <i. niu krrysa Rakieta Pon Ki-zc' Rozy (Narutowicza 20) Tyaiąe draaa noc imintka Serce olbrzyma. Odjazd pocia.gov i Lodzi Fabrycznej bo :uu>uasait >.w;.. ^o; 7.U; a.o»: twmaaw 10,25; 18.00; W.30; J7.40J I84O SO^B a.<0: DO w^iisbawzt IV. tu. R -1 -.: -, - jbonn KazjpzzBł'. DO SOIUSBSS: S.0S. SO OBTSOWA (Fotuaaia)t 6.1&: SU: 13.42: U : SO i 1 ' 1 1 ic ynl mxanla) 1.S0: aoo; tł.s? itasj DO W.i-.+SaAWTl 248 ILMW.CZ) TJS; 1&13; U.V. DO _. WOU: I4ł0; 18.10; (Czcat. JsaMK na ruptury i różne kalectwa P O M O C 1 S K U T E K B E Z O P E R A C J I. auł-toaz. Jnao iu aalectw. aw woimi anatadbywac. GAMZ% aauiai OM tycia ludzkiego a* bardzo nieuen p'nzna. Kuptura ataja akt wialka la* (Iowa ludzka i konewki.powodować N<VU.mierielii. puwiklam kiazkow*. Kpaejaln. lecznica, banda*. ortop"'yczn«gumowa mujaj aaatody uaawal* radykalni. nalntahaipim ni.jaz. i nalzaataraaian ruptury u mezeayzn kobiet l dzieci. Na.kirywt.ni* krvr"k*upa. przeciw twci. rzanlu at. garbow i gruźlicy, taraa actaety ortoyedyesn*. tła akrzywtonych nog l plaaklch bolących stop, wkłady ortopedyczna, twacane rac. i nogt twładaetwa pochwalna wyatawlh peot oniworayt.: t*rat. *» B. Baraea. orot. dr. J. ttarlarhler pro( dr B Kt.l.nowafe*. Spac.. RAPAPORT ortop. MM Ł e f w t, Łód. al. Wólcznńa-ia Nr. 10, froot partor tol Przyjmuj, od»-l i od * -I. UWAOn: U*obiat» Jawianl. MĄ Ipuryct) }** Ubeapleczon>cti w Kaai. Cborye* aa Łodat rriyuwmw rodzizkowajncb. rae«^^eksw^. ŁŁ L 8PA? k.'* 6!* ^^pertowł w Lodzt at. Wólczańska». rttadam gwjrai PRZYSTOBOWANEG* leczn. gorsetu ortoped. i za Ł-. Macierzowego Jego pełna aoswiecenla Dr -ned. Z* NITECKI ehoroby akóroa, w.a.rytsaa moczoplc owa. NAWROT 32, teł Przyjmuje od 8 10 rano i od 5 9 wiec? w oieduekj i święta od 2 do 12 w pol. Jaznaa nenutowa ona 1X51 ter. %R\ r»4atw. Doktór H. $luj%i»*che* Choroby skórna < w neryczna Piotrkowska 56. TeŁ Prty mu codsiaaaia ad, 4 pot a 9 wiccz w nedii'*. i świata d IU - I w pr C S A Y LACSNLCTWE.

6 Okularnik w sypialni. Zemsta żony herszta bandy. Chińskie gazety opisują niezwykle zdarzenie z okolic Pekinu, przypomina jące raczej jakąś fantastyczną opowieść średniowieczną, niż współczesną rzeczywistość. W pewnej wiosce pod Pekinem zaczęli nagle umierać ludzie od ukąszeń jadowitych żmij. Szczegółowe poszukiwania nie doprowadziły do wykrycia ani we wsi «ni ;eż w najbliższej okolicy najmniejszych śladów obecności jadowitych ga dow. Pomimo to codziennie ktoś ginął. Przerażeni i przesądni wieśniacy byli przekonani, że to sprawki złego ducha, a kiedy nawet specjalne modlitwy i ofiary nic nie pomogły, postanowili całkowicie opuścić przeklętą" miejscowość. Dopiero władze państwowe po dłu głch namowach zdołały skłonić wieśnia ków. aby zaczekali na wyniki badań, które podjął specjalista od jadowitych wężów, profesor pekińskiego uniwersytetu. Profesor zamieszkał w wiosce, w małej chatce na skraju wsi. Pierwszego Już dnia wieczorem znalazł w swej sy pialni niewielką żmiję. Był to rzadki okaz okularnika, bardzo jadowitego, żyjącego w piaskach Indyj i zupełnie nieznanego w Chinach. Takiemi żmijami posługują się fakirzy, bowiem mała operacja: usunięcie woreczków ja- Idowitych, czyni z niej zupełnie nieszko fdliwe stworzenie, w dodatku niezwykle podatne do tresury. Uczony nie uśmiercił okularnika, tyl ko schwytawszy go usunął mu worccz ki jadowe. Puszczony wolno po tej o- peracji okularnik skierował się do samotnej chatki, stojącej na skraju lasu zamieszkałej przez samotną starą Chinkę. Domek poddano bacznej obserwacji. Następnego już dnia wieczorem drzwi domku uchyliły się i wypełzły dwa o- kularniki, skierowując się w stronę wsi. Po unieszkodliwieniu i tych gadów, profesor chiński wraz z policjantami wszedł do chatki. Na środku klepiska siedziała stara Chinka, grając na indyj 8k'm flecie, a wokoło niej kłębiły się żmije. Zanim zdążyła zorientować 5'c, co się stało, policjant sześcioma strzałami z rewolweru, zabił ją na miejscu. Tajemnicę zbrodniczej staruchy lat wo już potem wykryto. Jako mł)da dziewczyna została ona żoną bandyty, a później herszta. Banda grasowała po całej Azji. W Indjach żona herszta nau czyła się * tresować żmije. Kiedy banda wróciła do Chin, mieszkań cy tej właśnie wioski pojmali herszta bandy i zabili go. Żona jego przysięgła zemstę. Powróciła po wielu latach jako stara już kobieta i przywiózłszy z sobą kilka okularników, wypuszczała jednego lub dwa codzień do wsi. Tresowane węże, spełniwszy swą rolę, wracały do jej cfnty. yjska truciznę lekarstwem na drżarzke: Wszyscy znamy z powieści straszliwe, piorunujące działanie trucizny, któ rą czerwonoskórzy zatruwają swoje strzały. Wiemy też, że Indjanie preparują tę truciznę z soku niektórych roślin, do którego dodają jeszcze jad żmij i inne jadowite substancje. Mieszaninę tę gotuje się długo, aż nim woda nie wypa ruje tak, że w tyglu pozostaje gęsty, ciemny ekstrakt. Do tej skondensowanej trucizny za nurza się końce strzał. Nawet metal łaknie odpoczynku. A. co dopiero człowiek... M H 9 9 Sen jest okresem czasu, podczas któ zycznych i duchowych człowieka Poou rego odbywa się regeneracja sił fi lamie mówimy, że jest to czas odpoczynku. Dodajmy do tego: 2 g o n nowojorskiej królowej kabaretów Tex Guinan, najpopularniejsza gwiazda nowojorskich knbnre<ów zmarła wskutek operacji. Generalski pogrzeb studenta. Fatalna pomyłka lekarza i garbusa. Dr. Axel Munth opisuje w swej znakoini tej..księdze San Miohele" głęboko zasta nawiający epizod. Dawno to było. Pielęgnował w Heidelbergu młodego studenta. W tymże pensjonacie widywał stuletnie po rosyjskiego generała z ogromną białą bro da, o dzikiem spojrzeniu, bohatera wojny krymskiej. Pod troskliwą opieką dr. Mun tha umarł student, umarł i generał Szwedz la rodzina zażądała przywiezienia syna do rraju. (Rosja chciała również uczcić swego jenerała wspaniałym pogrzebem. W Niemczech wolno przewozić tylko :abalsamowane zwłoki. Uczyniono temu za ilość. Pora tem trumnę metalową wkłada się do drugiej, drewnianej, a tę w skrzynię. Ponieważ trupa knusi ktoś konwojc»vać. dr, Mnnth, choć nierad, podjął się tej funkcji. W wagonie towarowym spotkat drugą skrzynię, z generałem i sympatycznego gar bnsa, który go Niemożliwe oświadczy! matce nie można już otworzyć trumny. Pogrzeb odbyt się jaknaiprzyzwoiciei Koledzy nieśli tnrnnę. sztandar korporacji, stowarzyszenia akademickie, których zmarły byt członkiem, stawiły się w komplecie, mo vy noj:efma ł ne prezesów dziekana.,, i bu liet fiołków, ho on je tak lubił.., A tam w dnjekiei Rosji na lawecie, wf-ód salw pożegnalnych, w asyście całego fp*"ku, odwoził do Rosji. Całą noc jechali razem, na każdej sta eji doktór i garbus oblewali nową znajomość, opowiadali sobie kawały. Rano na węzłowej stacji, rozstali się z płaczem jeden ze swoim bagażem do Szwecji, dragi do Rosji Matka srndencika chciała koniecznie, by f>tworzono trumnę, pragnąc zobaczyć ostat ni raz syna. Bał się tego dr Muntb, Sam balsamował ciato, a że nie miał o tem pojęcia, Więc nuż zwłoki są już w rozkładzie... Cichaczem w nocy, w kościele, sam stworzył trumnę, zairzał i przerażony, ska mieniafy, zatrzasnę? ją prędko spowrotem i lalutował na głucho. przv biciu bębnów, poduszka t orderami, czapka, szalka, mo- "7. wspomnienia Chowano również. I tvl k'» jeden dr Mnnth wiedziaf, że stary boha ter wojny krymskiej spoczywa na protestanckim cichym cmentarzyku w Szwecji, a biedny studencik we wspaniałym grobowcu, w mrocznej, nieznanej Rosji. Po pijanemu konwojenci zamienili skrzynie. Wszystko jednak odbyło się doskonale, A świadomość, że ukochany syn czy dziadtk leży tu, wpobliżu, że co chwilu możni pójść pomodlić się na jego grobie, koi, pocie sza zmartwione rodziny. A samym nic boszczykom czy im nie wszystko jedno,,, W. Niebezpieczny eksperyment lekarzy. coraz bardziej utrudniony. Zatruty w obawie przed śmiercią z uduszenia wy tęża wszystkie siły, aby złapać c'xić trochę powietrza. Napróżno. Panliż rozprzestrzenia się coraz bardziej, mię odpoczynku koniecznego. Najnowsze badania metali wykazują, że nawet twarde żelazo potrzebuje do śnie klatki piersiowej stają się naraz słownie pewnego czasu na odpoczypo niewymownie ciężkim pancerzem, któ nck, którera jest znacznie silniejsze. ry zaciska się niż poprzednio. Nieprzestrzeganie tego coraz mocniej. spowodowało już szereg katastrof, zwła Z całą świadomością zmaga się zatruty z inercją mięśni, aż nim wreszce szcza lotniczych, których przyczyny nie można było wytłumaczyć względami technicznemi. Tembardziej więc pody oddech ustaje i następuje śmierć. paraliż nie stanie się całkowity. Wtetrzebuje odpoczynku człowiek. I oto okazuje się, że ta trucizna, naj Ile 7 Jest to kwestja indywidualna, on straszliwsza U ^ U W S M z L trucizn, uutitii,»i która sprowa- Im ruchliwsze iest codzienne życie danej dza śmierć wśród tak okropnych jednostki, tem więcej mę- czarni może być także bezcennem lekarstwem. potrzebuje ona snu. Deską ratunku, która zdol Im intensywniejsza praca, tem dłuższy na jest zachować życie tonącemu A odpoczynek- Dlatego też dzieci i pracujący umysłowo muszą spać dłużej, scy dr. Villanowa i dr. Canalle od jednak tak jest. Dwaj lekarze hiszpań starcy zaś krócej. ważyli się użyć Curare w niesłychanie Strofowanie dzieci za to, że zbyt dłu małych dawkach przy kuracji ludzi go śpią, chorych jest grubą ignorancją. na nerwowe drżenie I osiągnęli zadziwiające rezultaty. Wczesne zrywanie dziecka ze snu jest godzeniem wprost w jego zdrowie. W wieku szkolnym, dzieci muszą iść do szkoły wcześnie.muszą też one udawać się wcześnie na spoczynek. To samo dotyczy pracowników, zwła szcza umysłowych. Pracownik dobrze wyspany zrobi znacznie więcej w ciągu 6 godzin, niż niewyspany w ciągu 8 godzin. Pracodawca, któremu zależy na dobrym wyniku prac swego podwładnego, powinien mieć to na uwadze. Z:\-ine są wypadki, kiedv dobrze wy poczęty pracownik załatwiał znakomicie najtrudniejsze sprawy, a zmuszony do długiego siedzenia, zwłaszcza w nocy, był prawie nieproduktywny. Oczywiście w wypadkach wyjątkowych można od tci zasady odstąpić. Jednakie rtala nocna praca w zadymio nych i dusznych lokalach jest dla pracownika bnrdzo szkodliwa. Początek łowów w Anglii. Na strzale zostaje iedwo widocz&y cień, ale biada temu, kogo taka strzała zadraśnie! Czeka go straszliwa śmierć. Przytem zatruty przez tą okropną ln dyjską truciznę, zwaną Curare", zachowuje do ostatniej chwili przytomność. Nie mdleje i nawet wysoka gorączka nie odbiera świadomości, że mu si nieodwołalnie odejść z tego świata. Trucizna Curare działa na mięśnie I o- bezwładnia je. Mózg, świadomość pozostaje nietknięty. W tem właśnie leży cały tragizm śmierci. Najpierw wypowiadają posłuszeństwo mięśnie ramion, potem nóg. Zatruty mu si się położyć, gdyż nogi uginają się pod nim. Dalej paraliż rozciąga się na mięśnie klatki piersiowej. Oddech staje się Naskutek najrozmaitszych cierpień ner wowych lub też wstrząsów psychicznych występuje u pacjentów drżenie. Czasem Jest to drżenie rąk, a czasem całe ciało wstrząsane Jest nlemiłosicrneml drgawkami Poza licznemi wypadkami kbnicznami często na ulicy wprost spotykamy ludzi cierpiących na taka drżacz kę. Niestety, sztuka lekarska dotychczas była nieomal bezsilna wobec tego cierpienia. I otóż, przy pomocy indyjskiej trucizny udało się hiszpańskim lekarzom wyleczyć takie wypadki drżączki, które nastąpiły po silnym szoku psychicznym (np. gdy pacjent został zasypany ziemią przez pocisk, a potem odkopany przez kolegów cierpiał na upartą drźączkę. której w żaden sposób nie można było uleczyć). Tak że przy drżaczce starczej, która obscrv/ować można u bardzo wielu ludzi w sędziwym w'eku już no paru zastrzykach rozcieńczonego Gurare. następnie bardzo wyraźne polepszenie stanu pacjenta. Indyjska trucizna pomaga zarówn* przy drżączce. wywołanej przez cierpienia mózgowe, jak i przy tej. która Jest następstwem uszkodzenia rdz?nia pacierzowego, przy d r żączc P alkoholików, przy drżączce. która jest następstwem zatruc'a ołowiem, wreszcie przy drżączce, związanej z chorobą świętego Wita. Jest to więc krótko md wiąc cudowny środek. A jednak w działaniu jego niema żadnego cudu. Poprostu Curare działa bezpośrednio na mięśnie. Środek, który na muskulaturę normalną działa paraliżująco Jest cudownym środkiem uspokajającym dla mięśni nadczułych i zbyt ruchliwych. Tak więc drżenie ustaje ale ani samopoczucie, ani stan zdrowia pacjenta nie cierpi na tem. Pomimo, że niektórzy chorzy przez czas trwar.la kuracji otrzymywali do 40 centigramów 200-krotnle rozcieńczonego Curare żadnego z nich nie zauważano żadnych objawów niepomyślnych. Wobec zdumiewających rezulta* rów, osiągniętych przez hiszpańskich le karzy. należy się spodziewać, że Cura re zostan'e wprowadzane w użycie tik ź*» 1 w Innych klinikach. Oaza ptaków w Libii Smutny finał lotu lady Chayton Słynny niemiecki badacz Leo Frobe-1 wia przedsięwzięcie, które mu; opuścił Frankfurt, aby odbyć na lady Clayton i jej mężowi Spodziewacie ckspedycp podróż naukową do ją sie dotrzeć do oazy ptaków", aby Libji Towarzyszy mu w tej podróży geo zbadać tam pozostałości kultury prac Hrabia Almassy, geograf króla egipskiego czynił już raz próby dotarcia do,oazy ptaków". Ekspedycja jego wyekwipowana była należycie. Zaopatrzony był w samochody, które zapewniały mu powodzenie. Ale los postanowił inaczej Jeden z jego współpracowników, sir Robert Clayton, zachorował i umarł przed końcem podróży nad brze gami Nilu. Młoda jego żona próbowała na wiosnę roku 1033 dotrzeć do doliny Zarzura, ale musiała ne sygnować z dalsze) drogi w odległości 200 km. od,,oazy ptaków". Mimo to lady Chayton nie zrezygnowała zupełnie z swojego planu; wróciwszy do Londynu w maju 1933 r. zaczęła się przygotowywać do nowej ekspedycji- Tym razem chciała przelecieć nad oazą samolotem i wyuczyła się pilotowania. Ale los nie przyjął jej: w czacie lotu próbnego w Brokland samolot jej rozbił się na ziemi i lady Clayton. zginęła. W listopadzie odbywają się w Anglji słynne Iowy ze sforami psów na lisy. Naj Doktór Frobenius i hr. Almassy spoilustracji wyjazd na polowanie. Jzicwają się przeprowadzić graf hr Almanassy, który zwrócił już egipskich, przed epoką, tfdy morze pokrv na siebie uwagę całego świata ostat- wało dolinę dolnego Nilu i gdy wyżynią próbą dotarcia do,,oazy ptaków'- w na Libji była ziemią żyzną i cywilizośrodku Libji. waną. Profesor Frobenius i jego towarzysza przedsięwzięli bardzo poważne zadanie, które w razie powodzenia moża przynieść cenne wyniki. Udadzą się oni Podsłuchane. przez Rzym, Neapol, Aleksandrje i Kair ROZTARGNIONY. Nilem aż do Assint. Stamtąd pojadą samochodem, odbywając drogę 1500 km. sobie przypomnieć, że jutro przypada Żona uczonego. Mój drogi, pozw*«w kierunku południowo - wschodnim 25 lat od naszych zaręczyn. przez oazę Kharga aź do źródeł Wadi Aimennt Badacze będą potem czynić Uczony. Co ty mówisz? 25 lat* starania, aby dotrzeć do tajemniczej Będziemy musieli w tych dniach pobrać się. i oazy Zarzusa. oazy ptaków, na granicy włosko-egipskiej. Spodziewają się wresz RÓŻNICA. cie, że będą mcgli zakończyć podróż w Jak byłeś narzeczonym, to mawiałeś często, że z miłości chętniebv«oazie Uira, gdzie Włosi stwor ryli bazę samolotową. ranie zjadł całą, a teraz jesteś wrciekły< gdy znajdujesz w zupie jeden mój włos- SKUTECZNY ŚRODEK. W jaki spc*ób odzwyczaiłaś męża od późnego przesiadywania w knajp!*- Gdy pewnego razu wrócił późno do domu to zapytałam go przez drzwi:,,czy to ty, Karolu?". A wszak wiesz, ź» memu mężowi na imię Jan". U LEKARZA. Muszę panu zabronić pić, palie* 1 grać w karty. Panie doktorze, zdaje mi st«. * e u pana doktora przede mną była już ia żona. SPRYCIARZ. Policjant: Ile pani ma lat, panno nowefo Czyżyk? Świadkini. Dwadzieścia dziewięć. Dziękuję bardzo, ale fa mus*«podać wiek zupełnie dokłanie. A **" tem 29 lat i ile miesięcy? I 31 miesięcy. r Redaktor naczelny: Franciszek Prohsb Odbito w drukarni Łodzi Piotrkowska Władysława Stypułkowskiego 195 (Żwirki iłwniej Karola SV Za wydawaictwo odpowiada: Władysław Stypalkowsk' ZA redakcje odpowiada; Roman Furmanskl

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Operacja KRAINA MARZEN

Operacja KRAINA MARZEN Wydawca: Drägerwerk AG & Co. KGaA, Corporate Communications, Moislinger Allee 53 55, 23558 Lubeka www.draeger.com Drägerwerk AG & Co. KGaA, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone Tekst i koncepcja: Christiane

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

Transkrypcja wywiadu z: p. Przemysławem Namsołkiem

Transkrypcja wywiadu z: p. Przemysławem Namsołkiem Transkrypcja wywiadu z: p. Przemysławem Namsołkiem Wywiad przeprowadziły: Magdalena Weltz Grażyna Niemyjska Fotografia: Justyna Witalis Transkrypcja: Judyta Warzecha 1 -Niech Pan opowie o sobie. Skąd korzenie

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora. I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora. I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 SPIS ZAWARTO? TECZKI U I./l. Relacja JL & 5- /I' 8 I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II._Materiały uzupełniające re la c ję III./l,

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

Motto. Wszystko ma swoje przyczyny i sens. Wojciech Zinka

Motto. Wszystko ma swoje przyczyny i sens. Wojciech Zinka Dzień dobry! O mnie Nazywam się Wojciech Zinka i jestem wariatem Na schizofrenię zachorowałem w roku 2004, w wieku 22 lat Opowiem jak szaleństwo zmieniło moje życie Motto Wszystko ma swoje przyczyny i

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko.

Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko. Przygotowujemy laurki dla dzielnych strażaków. Starałyśmy się, by prace były ładne. Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko. 182 Jeszcze kilka kroków i będziemy

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO PRZEDSZKOLA Z ADMINISTRACJĄ ZA PAN BRAT - - POZNAJEMY ZAWÓD PRACOWNIKA BIUROWEGO I PRACĘ URZĘDNIKA Cel: uświadomienie dzieciom, że z zawodami biurowymi można spotkać się niemalże na

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 53 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajęcia samochodu:

Oferta wynajęcia samochodu: Gdy podęliście już decyzję o tym w jakim kościele wziąć ślub, jaki krój będzie miała suknia Panny Młodej i gdzie odbędzie się wesele - przyszedł czas na wybór pojazdu jakim pojedziecie do ślubu. Oferta

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

16. niedziela po Trójcy Świętej

16. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 16. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Pan Jezus pociesza Tekst: J 11,1,3,17-27 Wskrzeszenie Łazarza Wiersz: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Data dodania: 2014-07-21 aktualizacja: 2014-07-21 08:20:04 Dziennik Zachodni

Data dodania: 2014-07-21 aktualizacja: 2014-07-21 08:20:04 Dziennik Zachodni Data dodania: 2014-07-21 aktualizacja: 2014-07-21 08:20:04 Dziennik Zachodni Paweł Pawlik Każdy może pomóc rannym. Własną krwią. Latem zapotrzebowanie na krew wzrasta, ale dawców ubywa. Szpitale nie płacą

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA W Horsens spędziłem jeden semestr, wyjechałem tam z moimi kolegami z uczelni można powiedzieć że przez to było nam łatwiej z wieloma sprawami. Pierwsza rzeczą jaką

Bardziej szczegółowo

Irena Małys. Od autorki - WIERSZE BABCI IRENKI Stegna 2002, Wydawca: Urząd Gminy Stegna

Irena Małys. Od autorki - WIERSZE BABCI IRENKI Stegna 2002, Wydawca: Urząd Gminy Stegna zdj. 1 zdj. 2 Poetka przyszła na świat 20.06.1941 roku w Nowosiółkach na Lubelszczyźnie. Mając 32 lata osiedliła się na Żuławach we wsi Żuławki. Przez wiele lat prowadziła gospodarstwo rolne. Jest autorką

Bardziej szczegółowo

Srebrny grosz Na motywach baśni Hansa Christiana. Andersena

Srebrny grosz Na motywach baśni Hansa Christiana. Andersena Dorota Dankowska Srebrny grosz Na motywach baśni Hansa Christiana. Andersena WYSTĘPUJĄ:, GROSZ 1 GROSZ 2 MONETA 1 MONETA 2 MONETA 3 MONETA 4 MONETA 5 MĘŻCZYZNA 1 MĘŻCZYZNA 2 KOBIETA 1 STARUSZKA PIEKARZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET. KNS MALUTKA ZANZIBAR(kor).indd 37 2011-12-19 23:10:16

SYTUACJA KOBIET. KNS MALUTKA ZANZIBAR(kor).indd 37 2011-12-19 23:10:16 SYTUACJA KOBIET Większość Zanzibarczyków żyje w biedzie. Mieszkanki wsi są w większości niepiśmienne i nie mając własnych dochodów, całkowicie zdane na łaskę mężów lub męskich członków rodziny. A nawet

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 51 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania.

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania. Tytuł: Marzenie Franka Kupki Tekst: Anna Cwojdzińska Ilustracje: Aleksandra Bugajewska Wydanie I, lipiec 2012 Text copyright Anna Cwojdzińska Illustration copyright Aleksandra Bugajewska Uprzejmie prosimy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dembończyk. KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze

Andrzej Dembończyk. KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze Andrzej Dembończyk KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze Copyright by Andrzej Dembończyk & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-509-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA ŻONA DLA IZAAKA 34 Pamiętamy, że Pan Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, że pomimo że są w starym wieku będą mieli syna. O oznaczonym czasie, przepowiedzianym przez Pana Boga narodził się Izaak. Abraham bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nikt się nie ostał

Rozdział 1. Nikt się nie ostał Spis treści O autorze... 5 Plan wydarzeń...5 Streszczenie...7 Bohaterowie...48 Czas akcji...55 Miejsce akcji...55 Problematyka...56 Wypracowania...58 Zadania sprawdzające...63 Test...63 Krzyżówki...65

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

... wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić. na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego która odbędzie się w dniu. o godzinie w Kościele

... wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić. na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego która odbędzie się w dniu. o godzinie w Kościele TEKSTY DO ZAPROSZEŃ Treść zaproszeń można wybrać spośród przedstawionych poniżej lub przesłać własną propozycję... z radością pragnie zaprosić Sz. P.... na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego

Bardziej szczegółowo

Laura pokiwała głową. Od kilku tygodni codziennie mierzyli Belli temperaturę, bo ich weterynarz, Marek, powiedział, że tak najlepiej sprawdzić, czy

Laura pokiwała głową. Od kilku tygodni codziennie mierzyli Belli temperaturę, bo ich weterynarz, Marek, powiedział, że tak najlepiej sprawdzić, czy Rozdział pierwszy Bella wydaje się taka gruba! Laura popatrzyła pod stołem na Bellę, sukę rasy beagle, która siedziała pomiędzy nogami zebranych. Dyszała i nie wyglądała na zbyt zadowoloną. Brzuszek miała

Bardziej szczegółowo

Język polski test dla uczniów klas trzecich

Język polski test dla uczniów klas trzecich Język polski test dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Etap szkolny (60 minut) Ryzyko dysleksji [suma punktów] Imię i nazwisko... klasa... Przeczytaj uważnie tekst. W

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Gdyby, to była mafia już bym nie żyła... Oto jak z koleżankami otrzymujemy kosmetyki, bawimy się wyśmienicie i jeszcze przy tym zarabiamy (oraz jak możesz do

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

VII ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE PRZYIMEK

VII ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE PRZYIMEK VII ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE PRZYIMEK I. Proszę wybrać poprawne wyrażenie przyimkowe. Moja ciocia mieszka w górach / w górze / na górach. 1. Chcę mieć dom nad morze / nad morzem / na

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 Hotel Dubravka *** Hotel Dubravka *** Atuty oferty Atrakcyjna oferta cenowa hotelu. Położony tuż przy złocistej plaży z długim wybrzeżem oraz

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 S t r o n a

Spis treści. 4 S t r o n a Spis treści POZNAJ POSTĘPOWANIE SĄDOWE... 7 Sąd powszechny, sąd polubowny - co wybrać?... 8 Sąd polubowny... 8 Sąd powszechny... 9 Jaki wybór?... 9 Właściwy tryb postępowania A raczej, czy zawsze będzie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1 7 Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 ( ) dobrze czyńmy wszystkim ( ) Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! Zastosowanie: * Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZYMIERZA RODZIN

KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZYMIERZA RODZIN TERTIO 01 PIORUNOCHRON Piorunochron miał ochotę Zrzucić sobie z samolotu: 2 żyrafy i dwa słonie, 2 niedźwiedzie w telefonie. No i nagle jak po diable wszystko znikło nagle! TERTIO 02 LATARKA Gdy smutno

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r.

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r. TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH www.art-papier.pl 2012 r. TEKST 1 postanowili rozpocząć wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem miłość, wierność i wzajemny szacunek w dniu 21 października 2040 roku o

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo