4. Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci bez ojców badanie ankietowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci bez ojców badanie ankietowe"

Transkrypt

1 Przedstawione niżej wyniki badania naukowego w formie ankiety pochodzą z książki Siła mediacji w konfliktach o dziecko, której autorem jest Robert Grzelakowski. Książka ta stanowi jego dorobek naukowy na potrzeby przygotowywanej rozprawy doktorskiej Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Pisulińskiego. Można korzystać z przedstawionych niżej wyników badania w granicach dozwolonego użytku osobistego pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła, stosowanie do art. 34 i innych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szerokie udostępnienie poniższych wyników badań ma na celu zwiększenie społecznej świadomości problemu tragicznych skutków odseparowywania dzieci od ojców. Badania zostały przygotowane i przeprowadzone z dołożeniem należytej staranności, nie mniej jednak zaistniałe wątpliwości lub uwagi można przesyłać na adres 4. Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci bez ojców badanie ankietowe W rozdziale trzecim zostały opisane rola i znaczenie mediacji rodzinnej w rozwiązywaniu konfliktów o dziecko wyszukane w literaturze przedmiotu. Wyniki badania ankietowego przedstawione w tym rozdziale obrazują praktyczne rezultaty funkcjonowania i znaczenie mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu konfliktów o dzieci. Analizowany w badaniu problem faktycznej roli i siły mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku utrudniania kontaktów dziecka z ojcem jest problemem społecznym w tym sensie, że w Polsce są ponad 2 miliony dzieci odseparowanych od ojców (wbrew ich woli, symbolizowane określeniem bez ) a klimat na salach sądowych sprzyja eskalacji konfliktów o dzieci zamiast ich łagodzenia. Skutki psychiczne dla milionów dzieci, okaleczonych psychicznie wskutek braku wystarczającego kontaktu i odpowiedniego wychowania przez ojców, będą miały wpływ a autor książki twierdzi 1, że już mają na m.in. stan gospodarki, 1 Na podstawie m.in. wglądu do akt sądowych ponad 250 spraw i obserwacji skutków dla dzieci zachowań rozwodzących się rodziców w roli ławnika str. 1/52

2 budżetu państwa, zdrowia psychicznego społeczeństwa i na jego poziom zadowolenia z życia. Temat głównego problemu badawczego wymagał, dla rzetelnego zbadania, uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytania odzwierciedlające treść pytań ankiety. Dwadzieścia zamkniętych i otwartych pytań zostało skierowanych (w maju 2011 r. i sierpniu/wrześniu 2014 r.) wyłącznie do ojców i to takich, którzy zostali pozbawieni stałej obecności ze swoim dzieckiem/dziećmi wbrew swojej woli. Trafność adresatów miało zwiększyć udostępnienie linku do ankiety elektronicznej tylko za pośrednictwem i skierowanych do kręgu ojców, szukających pomocy w różnych organizacjach pomocy ojcom. Ankietę wypełniło 107 respondentów (16 w 2011 r. i 91 w 2014 r.), co wydaje się dużą liczbą z uwagi na fakt, że człowiek niechętnie wraca do takich tematów jak zawarte w ankiecie, ponieważ budzą one w nim bolesne wspomnienia. Pytania ankietowe zostały tak skonstruowane, że miały dostarczyć wiedzy praktycznej od ojców, w zakresie: szans na przeprowadzenie dobrowolnych mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci, jak: zasady sprawowania opieki nad dzieckiem; miejsce zamieszkania dziecka; zasady kontaktowania się dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki; wysokość alimentów i zasady płatności; oporów żony/byłej żony przed przeprowadzeniem mediacji w sprawie dzieci; znaczenia poniższych czynników dla niedoprowadzenia do dobrowolnej mediacji w sprawie dzieci: przekonanie matek o swojej bezkarności; stronniczość sądów orzekających w sprawach rodzinnych; przyzwolenie społeczne; sądowego w kadencji str. 2/52

3 odmowa pomocy ojcu ze strony różnych instytucji; nagonka medialna na ojców; zbiorowy obłęd/nieświadomość społeczeństwa; poniższych elementów, które przekonałyby ojców do skorzystania z mediacji: szybsze rozwiązanie problemu niż w sądzie; rozwiązanie zaakceptowane przez obie strony; niższe koszty niż sprawa sądowa; mniej stresu dla dziecka/dzieci; wpływ na wypracowane rozwiązanie; możliwość dotarcia do drugiej strony przy udziale bezstronnego mediatora. Wiedzą uzupełniającą z ankiety miały być w założeniu odpowiedzi na pytania: jakie są źródłowe przyczyny odosobnienia dzieci od ojców; czy ojcowie starali się o powierzenie im opieki nad dziećmi; w jakim stopniu praktyka instytucji wymiaru sprawiedliwości ma na względzie wg ojców dobro ich dzieci; jakie są wg ojców przyczyny tego, że doprowadza się do zjawiska dzieci bez ojców; jakie są wg ojców konkretne konsekwencje odosobnienia od nich dzieci; co przeciwdziała najskuteczniej zjawisku dzieci bez ojców; z jakich form pomocy oprócz sądu i mediacji ojcowie dotychczas korzystali i z jakim skutkiem; czy ojcowie skorzystaliby z mediacji rodzinnej. Treść pytań ankiety, wyniki i ich omówienie prezentowane są poniżej. Pierwsze dwa pytania ankiety: Jakie jest Twoje wykształcenie? i Ile aktualnie masz lat? miały posłużyć rozeznaniu, jaka jest tendencja istnienia zjawiska dzieci bez ojców, w zależności od wykształcenia i wieku ojców. str. 3/52

4 Badanie umożliwiło wyciągnąć wniosek, że zjawisko dzieci bez ojców dotyczy ojców o różnym wykształceniu (od podstawowego do doktoranckiego, przy czym w zdecydowanej większości w połowie z wykształceniem średnim a w połowie z wykształceniem wyższym) i w różnym wieku. Schemat zachowań matek dzieci i postępowania sędziów rodzinnych wygląda podobnie, niezależnie od wieku i wykształcenia ojców. Odpowiedzi na pytanie trzecie: Od ilu lat nie przebywasz na stałe z dzieckiem/dziećmi? Miały dostarczyć wiedzy jak długo ma miejsce odosobnienie dziecka od ojca, tym samym jak długo trwa konflikt, co może determinować skalę rozgoryczenia wyrażoną w następnych odpowiedziach. Wyniki badania pokazano poniżej na wykresie 4.1. Wynika z nich m.in., że problem nieobecności dziecka przy ojcu dotyczy także sytuacji, gdy zamieszkują one jeszcze z ojcem ale już wtedy miewają ograniczany z nim kontakt. Wykres 4.1: Czas (w latach) nieprzebywania ojca na stałe z dzieckiem Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Intencją postawienia kolejnego pytania: Kiedy rozpoczęło się utrudnianie Ci dostępu do dzieci? było potwierdzenie, że konflikty doprowadzające do odizolowania dziecka od ojca zaczy- str. 4/52

5 nają się w trakcie trwania związku małżeńskiego, uregulowanego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyniki badania pokazano na wykresie 4.2. Wynika z nich, że dzieci są izolowane od ojców w największej skali w trakcie trwania rozwodu/separacji. Wykres 4.2: Kiedy rozpoczęło się utrudnianie ojcom dostępu do dzieci Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Odpowiedzi do pytań: Ile dzieci nie przebywa z Tobą na stałe? i W jakim wieku i jakiej płci jest/są dziecko /dzieci, do którego/których masz ograniczony dostęp? miały dostarczyć informacji o ilości, płci i wieku badanych dzieci. Wyniki badania na temat liczby dzieci nieprzebywających z ojcem na stałe wskazują, że problem izolowania dzieci od ojców dotyczy przypadków, gdy ojciec posiada zdecydowanie najczęściej jedno dziecko (74%), czasami dwójkę dzieci (24%) i trójkę dzieci bardzo rzadko (2%). Ojciec takiej trójki dzieci tak napisał o konsekwencjach odosobnienia: dzieci uciekaja od ojca jak widza matke w poblizu, zastraszanie ze nie pojedzie-cie do taty jak czegos tam nie zrobicie, czy nie wrocicie o tej czy innej porze, albo nie przywieziecie mi czegos z domu od ojca itp. Wyniki badania dotyczące wieku i płci dzieci, do których ojcowie mają ograniczony dostęp widoczne są w tabeli 4.1. Wynika z nich, że problem odosobnienia dzieci od ojców dotyka zarówno dziewczynki jak i chłopców w podobnych proporcjach, i w różnym wieku, chociaż w znacznie mniejszym stopniu dotyczy str. 5/52

6 dzieci powyżej 13 roku życia (zapewne dlatego, że mogą już same decydować z kim chcą być). Tabela 4.1: Płeć i wiek dzieci nieprzebywających z ojcem Przedziały wiekowe dziewczynka Ilości chłopiec Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Odpowiedzi na pytanie: Jaka jest źródłowa przyczyna odosobnienia dziecka/dzieci od Ciebie? ujęte zostały w tabeli 4.2. Wynika z nich, że dzieci są oddalane od swoich ojców głównie ze względów finansowych i z powodu bezkarności postępowania matek. Prof. W. Stojanowska w swoich badaniach w latach wykazała, że przyczyną takiej postawy matek była nienawiść do ojca dziecka i mszczenie się na nim, posługując się dzieckiem (w opinii ojców) oraz odwet na byłym mężu za nieudane małżeństwo (w opinii sędziów). W poszczególnych wierszach poniższej tabeli i innych dalej, gdzie umieszczono oryginalne treści zostały jedynie wykropkowane wulgaryzmy i poprawiono oczywiste omyłki pisarskie. Tabela 4.2: Źródłowe przyczyny odosobnienia dzieci od ojców (treść oryginalna) Alienacja rodzicielska: alienowanie żony ode mnie przez jej ojca bez wyroku o alimenty z 1000zl miesiecznie na utrzymanie córki po wplacie 500zl. nowy mąż (narkoman po 5 letnim pobycie w więzieniu) razem z mama mojej córki nie wyrażają zgody na mój kontakt z córką awantury i przemoc ze strony żony brak konkretnego powodu byla partnerka mści sie za to ze ja zostawilem bo wiele lat mnie zdradzala była żona specjalnie szukala nowego partnera poza miejscem naszego wczesniejszego miejsca zamieszkania, teraz wyprowadziła sie prawie 500km 2 W. Stojanowska, Władza rodzicielska..., op. cit., s str. 6/52

7 była żona wyprowadziła się z dziecmi do swoich rodziców była żona znalazła sobie innego Chec pozostania za granica (Szwecja) ZASZCZUTY 2 falszywymi zgloszeniami: "sex" z jej corka i "proba morderstwa" (strach przed kontaktem po 1 falszywym zgloszeniu...) Chęć wyrzucenia mnie z życia dziecka...(pod presja swojej mamy i babci) Chęć zemsty za życiowe błędy byłej partnerki. Córka miała być dla dziadków... egzekucja jest nie skuteczna czysta złosliwość decyzja sadu wg badan rodk decyzje sadow wydane na podstawie slow matki Dokładnie - zaszczuła mnie policją. Fałszywe oskarżenie o pocięcie nożem do prokuratury. Później zaraz po mojej wyprowadzce na dwa tygodnie, aby jej przeszło - uprowadzenie dziecka. dzieciak okazuje się ma innego biologicznego ojca finanse Inny, potem nastepny. Teraz sama izolacja matki kobieta rządzi i dzieli, rozkazuje wymusza, liczy się tylko jej zdanie DYSKRYMINACJA kredyt we franku, chęć zysku, chęć przechwycenia mieszkania mama kazala jej porwac dzieci zeby miala kase na zycie matka dziecka znalazła innego który się z nią ożenił i razem z moim synkiem stworzyła "rodzinę" którą chroni prokuratura, RODK i sądy rodzinne matka mojego dziecka nie chciała partycypować wspólnie w wydatkach na gospodarstwo domowe, uprowadziła dziecko i zamieszkała u rodziców Matka nie dopuszcza mnie do dziecka, mieszka w innym miescie, grozi mi policja, odebrala mi wladze rodzicielska moja byla partnerka odeszla z dzieckiem bo wg mnie jest niestabilna emocjonalnie, jak miala 18 lat zmarl jej ojciec, dodam ze to juz drugi taki przypadek odejscia w jej zyciu mega zaskakujące postanowienia sędziego który ma jakies powody musiałem wyprowadzić się z domu musiałem wyprowadzić się z domu pod presją psychiczną żony na 100 % nie wiem niechęć matki do kontaktów dziecka z ojcem i jego rodziną str. 7/52

8 notorycznie i z premedytacją straszy mnie nie Policja ale odpowiedzialnością karna za każdego rodzaju sytuacje które nie odpowiadają jej kryteriom i wzorcom wychowawczych wyniesionych z jej domu rodzinnego lub wyczytanych w podręcznikach i literaturze odbiło jej, wyprowadziła się, rozwód z wyłącznej jej winy odleglosc wyprowadzilem sie odległość ze względu na miejsce zamieszkania oznajmiłem żonie że chce odejść skoro już tylko sie kłocimy i nagle bylem niezdolny do opieki, którą sprawowałem w swoim odczuciu na wysokim poziomie (zresztą żona przedtem tez nie miała zastrzeżeń) partnerka byla zainteresowana wylacznie posiadaniem dziecka, traktujac mnie jak dawce spermy partnerka poszła z chłopakiem mojej siostry (moim najlepszym przyjacielem) pieniądze-system-ludzie widzący zarobek na klęsce rodzinnej podobno dziecko nie chce ze mną przebywać,bo założyłem sobie na nowo rodzine ;/ podstępnie wywiozła syna 250 km.od domu w celu korzyści materialnych pomowienia i chorobliwe uzależnienie matki dziecka od jej matki - czyli babki. pomówiła mnie o przemoc w rodzinie i ciągle powołuje się na to że toczy się przeciwko mnie spr karna - bezpodstawna!!! porwała dzieci i zaszczuła mnie policja oraz pomówieniami Porwanie rodzicielskie dziecka spod mojej opieki, późniejszy wyrok sądu zmieniający dotychczasowy wyrok w treści dotyczącej powierzenia władzy rodzicielskiej i pobytu miejsca dziecka, kompletna alienacja po wyjeździe córki do UK porzuciła mnie i uprowadziła dziecko i mieszka z rodzicami alkoholikami postanowienie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem matce robienie na złość, od tak Rozpad zwiazku rozstanie stwierdziła ze nie stać nas na mieszkanie razem i po powrocie do domu rodzinnego dostała sie pod wpływy matki która zmanipulowała ją do końca Uzycie dziecka do walki w sadzie przeciwko mnie (alimenty, kontakty, prawa rodzicielskie) wyjechała za granice str. 8/52

9 wyprowadziła się wyprowadziła się wraz z dziećmi do swojej rodziny wyprowadziła się z domu/mieszkania do innego miasta, pozew o ograniczenie kontaktów wyprowadziła się, nie zgadzałem się z jej oszczerstwami wyprowadzka z domu wyrzucenie mnie z domu Wzięła ślub i wyprowadziła się z Córką nie podając nowego miejsca zamieszkania. za mało płacę za pomocą dziecka chciała uzyskać przewagę w procesie rozwodowym co stwierdzili nawet psycholodzy z RODK Zaburzenia emocjonalne b. żony - bulimia. zależność matki od swoich rodziców, dziecko i małżeństwo po to aby zdobyć większe mieszkanie, dodatkowo dorobienie się na alimentach, dożywotnie alimenty dla matki gdyby uznano winę ojca w rozwodzie, zaburzenia osobowości i sadyzm matki dziecka zarzuty exmałżonki o molestowanie zaszczula policja zaszczuła mnie ustawioną sprawą w sadzie przez znajomosci ADWOKAT- SĘDZINA która to sedzina namawiała ex do skladania fałszywych zenan celem znszczenia mnie duzymi alimentami i brakiem kontaktu z jedynym małym synem zaszczuty, prokuratorami, policją, sądem - sama się wyprowadziła zdrada, rozwód, nowy małżonek zdradziła mnie ze swoim dyrektorem w pracy i zaszła w ciążę, zamknęła dziecko w domu za namową teściowej i kochanka zmusila do wyprowadzki, znalazla innego, pomawia o sprawy karne znalazła innego znalazła innego, do tego założyła mnie sprawę o nękanie i inne karne sprawy. znalazła innego, dzięki jej policja aresztowała mnie na 2 miesiące znalazła sobie innego,musiałem wyprowadzić się z domu zona zaszczuta przez kase starych ktorzy walcza corka moja i gnojenie mnie policja zona zbuntowala dzieci przeciwko ojcu Zona znalazla innego. str. 9/52

10 Żona była agresywna, prowokacjami próbowała wrobić mnie w znęcanie. Żona izoluje dziecko w celu uzyskania korzystniejszego postanowienia w II instancji. Ogólnie niedojrzałość lub niestabilność emocjonalna (choroba psychiczna?). żona nagle wyprowadziła się do swojej matki zabierając dziecko. Żona nie potrafi funkcjonować bez matki- mojej teściowej żona pod pretekstem przemocy w rodzinie przy pomocy Centrum Praw Kobiet oraz Policji zabrała dziecko izolując Je od tego momentu od ojca - pozostały mu krótkie, codwutygodniowe spotkania tylko i wyłącznie w obecności matki i to zawsze u teściów w domu żona postanowiła zamieszkać ze swoimi rodzicami, ja mam tylko płacić alimenty i je sumiennie płacę żona poszła w ślad za swoimi "koleżankami" i zajęła się sponsoringiem żona rozbiła rodzinę, znalazła innego i wprowadzała terror w rodzinie, despotka żona się wyprowadziła żona uprowadziła dziecko żona uprowadziła dziecko za namową matki i wyjechała wraz z nią do Niemiec. żona zakochała się w innym, zaszczuła mnie teściem i policją i postanowiłem opuścić dom żona zaszczuła mnie policją i złożyła fałszywe zawiadomienie, że znęcam się nad dziećmi żona zdecydowała się rozbić naszą Rodzinę żona znalazła sobie innego żona znalazła sobie innego żona znalazła sobie innego z internetu żona znalazla sobie innego, polegala na podpowiedziach kolezanek i wyprowadziła sie zabierając syna i gołocac mieszkanie żona znalazła sobie innego, porwała dzieci i ukrywała je u niego, miała z nim kolejne dziecko, zrobiła to sama z jego dziecmi, ma wyroki sądowe, i dzieci pod opieka żona znalazła sobie innego, wyprowadziła się z domu, teście utrudniają kontakty z dziećmi żona znalazła sobie innego, zaszczuła mnie policją i musiałem wyprowadzić się z domu żona znalazła sobie innego, zaszczuła policją Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. str. 10/52

11 Z odpowiedzi, w formie wykresu 4.3 na pytanie: Czy starałeś się o powierzenie Ci opieki nad dzieckiem/dziećmi? wynika, że prawie w ogóle nie występują przypadki, gdy ojcowie nie starają się o powierzenie im opieki nad dzieckiem (jeśli nie zgłaszali przed sądem chęci opieki nad dzieckiem to dlatego, że sami uznali lub uświadomiono im, iż nie mają szans na prawne przyznanie im opieki nad dzieckiem). Przykładowy głos jednego z ojców: adwokat powiedział mi, że nie mam żadnych szans, chyba że kobieta jest psychicznie chora lub jest alkoholiczką. Inny z ojców stwierdził, że nawet adwokaci nie chca pisac pism i walczyc od dziecko dla ojca komentująć OJCIEC W TYM SĄDZIE NIE MA SZANS. Jeszcze inny głos ojca, który starał się o powierzenie mu opieki nad dzieckiem: Sąd nawet nie kwapił się do przesłuchania świadków z mojej strony. Stwierdził że : Po co? I jeszcze jeden cytat ojca, któremu matka jego żony kazała porwać trójkę dzieci, żeby miala kase na zycie : jestem po 76 rozprawach i nadal jak nie bylo sprawiedliwosci tak nie ma, no moze znikoma... mimo tego ze zona ma rozwod z jej winy to i tak robi co chce a sad przydzielil jej dzieci. Tym samym wyniki badania przeczą medialnej manipulacji i uproszczeniu, że ojcowie, którzy nie sprawują opieki nad dzieckiem nie starali się przecież o opiekę nad nim na drodze sądowej. Podobne stanowisko zajmuje prof. W. Stojanowska (2000) 3 precyzując, że badania naukowe nie potwierdzają hipotezy, iż w procesach o rozwód ojcowie z reguły nie wnoszą o powierzenie im bezpośredniej pieczy nad dzieckiem. 3 W. Stojanowska, Władza rodzicielska..., op. cit., s str. 11/52

12 Wykres 4.3: Czy ojcowie starali się o powierzenie im opieki nad dzieckiem Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu praktyka instytucji wymiaru sprawiedliwości ma na względzie wg Ciebie dobro Twojego dziecka/dzieci? umożliwiają wyciągnąć wniosek, że praktyka wymiaru sprawiedliwości w ogóle nie bierze pod uwagę naczelnej zasady prawa rodzinnego - dobra dziecka (tylko 2 ze 107 respondentów wskazało inaczej niż w zerowym stopniu). W tabeli 4.3 zawarto niektóre głosy ojców skrzywdzonych dzieci. Tabela 4.3: Stopień, w jakim praktyka instytucji wymiaru sprawiedliwości ma na względzie wg ojców dobro dziecka - komentarze (treść oryginalna) 'Dobro dziecka' jest dla sądu sloganem usprawiedliwiającym wyrok. Czym szybszy wyrok tym mniej pracy dla sądu, dziecko z zasady ma mieć 'lepiej' przy matce. bardzo niewielkim - dziecko potrzebuje obojga rodziców jednakowo, a to ojciec jest traktowany jako mniej wartościowy rodzic, co nie jest wcale prawdą. Dlaczego ojciec ma zazwyczaj ograniczone lub odebrane prawa do wychowywania wspólnego dziecka - czy to ma służyć dobru dziecka!? Dlaczego ojciec ma być z góry skazany na wieloletnią rozłąkę z dzieckiem (z możliwością co jedynie do rzadkich i krótkich "widzeń" pod cenzurą matki), choć niczemu oboje nie zawinili - Dzieci nie są przedmiotami!, którymi można bezkarnie dysponować wcale nie bacząc na ich dobro... Żeby jeszcze ojciec nie chciał się opiekować, utrzymywać kontaktów z dziećmi, nie starał się uczestniczyć w ich życiu, nie walczył o nie - po prostu je olał... ALE OJCOWIE WALCZĄ O SWOJE DZIECI I DOMAGAJĄ SIĘ RESPEKTOWANIA ICH DOBRA ORAZ PRAW! Wartą przestudiowania jest str. 12/52

13 pozycja pod tytułem: "KONSTYTUCJA RP" (szczególnie Jej początek)!!! A Sądy śmią twierdzić, że działają w interesie "wszystkich" obywateli, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry i przekonania - moim zdaniem to czysta hipokryzja w wykonaniu polskich sądów! Dobro mojego dziecka nigdy nie było na 1 miejscu. Na 1 miejscu było dobro matki, zawsze. liczy sie dobro matki i KASA KASA KASA nie kieruje się dobrem dziecka, ponieważ gdyby to robiła to wówczas wprowadziła by opiekę naprzemienną Polskie Sądy krzywdzą nawet dzieci. Pozorna troska o dobro dziecka. Sąd faworyzuje rolę matki. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, to instytucja morderców w białych rękawiczkach,która doprowadza ojców do samounicestwienia, albo więzienia...dlatego też 95% więźniów to alimenciarze. sady sa stronnicze i patrza na matki, a nie na dobro dzieci... ojcowie ktorzy walcza o dzieci to sa dobrzy ludzie i rodzice, bo zly rodzic odrazu ma wszystko gdzies i wyjezdza Sąd nie kieruje się dobrem dziecka. Alienuje ojca bez jakichkolwiek podstaw. Opieka naprzemienna jest pojęciem dla sądu obcym. Tylko 4% otrzymuje pieczę nad dziećmi po rozwodzie. Stronnicze sądy zawsze przyznaja opiekę nad dziećmi matce mimo że już w trakcie rozwodu wyraźnie alienuje dzieci od ojca. Syn płakał i chciał wracać do ojca, gdyż matka wywiozła go podstępem do innego miasta ale sędzia nie reagował i nie wziął tego pod uwagę... To jest na końcu, przed własnymi motywami, dobrem wzajemnym prawnik kurator sędzia - inny sędzia prokurator pieniądze - przysługa za przysługę. Tylko sąd apelacyjny zwrócił uwagę na nieprawidłowości postępowania w I instancji. Ale i tak nie wiadomo, co zdecyduje. w sadzie absolutnie nie chodzi o dobro dziecka W tym względzie dobro dziecka jest wprost utożsamiane z dobrem jego matki - jeśli czegoś chce matka, to znaczy, że to jest dobre dla dziecka. Większość sądów widzi matkę polkę (choćby nie wiadomo jaka była) Żadnego, sędziowie widzą że matka i babka mojego dziecka kłamią i kręcą. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Z odpowiedzi przedstawionych w tabeli 4.4 na pytanie: Jakie są przyczyny (3 max.) wg Ciebie, że doprowadza się do zjawiska str. 13/52

14 dzieci bez ojców? wynika, że w opinii ojców, głównymi przyczynami doprowadzenia do zjawiska dzieci bez ojców jest skrajna stronniczość sądów i niekorzystna ojcom polityka państwa. Przeczytanie poniższych opinii ojców zmusza do postawienia tezy, że odbieranie dzieciom ojców jest wspierane przez zorganizowany system, na który składają się głównie sądy, rząd, aparat instytucjonalny i urzędniczy. Tabela 4.4: Przyczyny wg ojców doprowadzania do zjawiska dzieci bez ojców (treść oryginalna) {(1), (2), (3) pierwsza, druga, trzecia przyczyna} (1) aparat ustawodawczy (1) Archaiczne przepisy (1) art 26 kc - dziecko ma ten kto jest agresywniejszy, bezwzględny i zabierze dziecko do siebie (1) bo "oczywistym" jest, że dziecko należy do matki (1) Brak kar skutecznych kar w przypadku fałszywych oskarżeń (1) brak odpowiedniej politki i prawa (1) celowe działanie państwa (1) celowe działanie sądów (1) chora psychicznie exmałżonka (1) decyzja ex partnerek (1) Decyzja sedziow kobiet bioraca pod uwage argumenty urazonej rozstaniem mamy dziecka (1) decyzja sędziów (1) decyzja sędziów kobiet (1) dopuszczenie mozliwosci walki poprzez oczernianie drugiego rodzica (1) Dzialanie na korzysc MATKI (1) film Tato oddaje polska rzeczywistosc, (1) Jeszcze NIGDY od dnia urodzin: (w Szwecji) nie spotkalem dziecka! (1) kobiety pozostaja ze swoja matka i siostra oraz bratem (1) Kochanek (1) KRO (1) kult matki (1) matka ma zawsze rację (1) matki czują się właścicielkami i wspiera je Sąd oraz prawo i opinia str. 14/52

15 publiczna są po ich stronie (1) matki żyją z alimentów płaconych na dzieci i nie pracując traktują to jako źródło swego dochodu (1) matriarchalny styl orzecznictwa w sądach rodzinnych (1) mentalność społeczeństwa (1) niechec sedziego (1) niedokształceni Sedziowie ktorzy zostali w spadku po socjaliźmie (1) Nienawiść ze strony matki objawiane poprzez odizolowywanie od dziecka. (1) obiegowe opinie srodowiska prawniczo orzeczniczego glownie składajacego sie na model w którym ojciec nie potrafi prowadzić domu tj gotować, sprzatać i dbac o wychowanie dziecka w sposób dorównujacy kobietom (1) odejście od biblijnych prawd i nauk chrześcijańskich (1) OSZUSTWA KOBIET (1) PIENIĄDZE!!! motyw dla matek i systemu (1) polityka sądów (1) polityka społeczna (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) Polityka społeczna państwa (1) Polityka - dziecko przy matce, bez względu na wszystko (1) postawa sędziów, ich świadoma decyzja (1) prawo - art 26kc, art 28kc, art 58 krio, art 107 krio (1) prawo bezwzględnie chroni matki i umożliwia wyłacznie czerpanie korzyści materialnych - alimenty (1) prawo determinuje opieke matce (1) promaciczne sady i przeswiadczenie ze tylko matki potrafia dobrze wychowywac dzieci co jest skandalicznym naduzycie w stosunku do dzieci (1) przekonanie, że dziecku zawsze jest lepiej z matką (1) sady rodk (1) Sąd (1) sądownictwo zatrzymało się w epoce "matki polki" str. 15/52

16 (1) sądy broniące matki- PŁAĆ I TYLE!!!! (1) Schematyczność wyroków (1) sedziów kobiet (1) sędziowie kobiety (1) sędziowie kobiety (1) sfeminizowane sądy i współpracujące z nimi psycholożki (1) solidarność macicy i całkowita feminizacja od komisji sejmowych, poprzez sądy, prokuratury, psychologów, zespoły u RPO czy nawet w fundacjach. Ten temat jest całkowicie zawłaszczony przez kobiety i to one tworzą i stosują prawo pod swój punkt widzenia (1) Spoleczenstwo matki- polki (1) stereotyp (1) Stereotyp szerzący sie, że ojciec nie jest zdolny do wychowywania dzieci (1) Stereotyp dziecko przy matce (1) stereotyp ojca (1) Stereotypowe działanie sądów, które stawia ojca jako rodzica drugiej kategorii prowadzi do tego że alienujące matki czują sie bezkarnie i świadomie zaostrzają konflikt. (1) Stereotypy i przyzwyczajenie systemu Sądownictwa Rodzinnego. (1) stereotypy, że tylko kobieta moze opiekować się dzieckiem (1) stronniczość sądów (1) stronniczość sędziów kobiet (1) systemowość oligarchicznej kasty sędziów, kuratorów, adwokatów, psychologów, rodk itp (1) swiadoma decyzja sędziów kobiet (1) swiadoma decyzja sedziów kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) sędzina, która zasądza na moją wypowiedź, że dziecko mieszka pod jednym dachem z osobą, która odsiedziała wyrok 2,5 więzienia za próbę gwałtu na nieletniej, pyta mnie ironicznie: "A jaki widzi Pan problem w tym, że Pana córka mieszka razem z tym Panem?" (1) świadoma decyzja sędzin czerpana wprost z obowiązującej doktryny (1) świadoma decyzja sędzin w związku z wygodą dalszego życia matki (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet str. 16/52

17 (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) Świadome z premedytacją kierowanie sprawami rozwodowymi (1) tradycja która nie pokrywa się z rzeczywistością (1) tradycyjny model powierzania matce dzieci (1) trudno oskarżyć matkę w sądzie : (1) utarta praktyka sądowa (1) utrzymanie machiny sadowniczo-policyjnej która jest zainteresowana jak najdłuższym eskalowaniem nawet nieistniejacych konflików (1) wadliwe prawo rodzinne (1) Wola matki (1) wyroki sądów (1) założenie sędziów że kobieta jest lepszym rodzicem (1) zamierzona polityka państwa (1) zawiść, cheć dokopania byłemu partnerowi za wszelką cenę (1) zemsta matki (1) zle oceniane sytuacje rodzinne (1) zle skonstruowany KRiO (1) zła konstrukcja prawa (1) zła praca RODK (1) złe prawo - brak zasady: "nie ma kontaktów - nie ma alimentów" (1) złość, głupota matki (1) Złośliwość byłych żon, (1) zły skład sedziowski - same kobiety (1) żeby rozprawy sądowe były prowadzone - chociaż pozornie sprawiedliwie (2) A co za tym idzie i stronniczosc sedziow (2) Bezkarność matek (2) bezmyslnosc sedziow kobiet (2) beznadziejnie głupie prawo (2) bezwzglednosc matek (2) Błędy psychologów (2) Brak doświadczenia życiowego Sędziów str. 17/52

18 (2) brak mozliwosci wymuszenia zachowania dla dobra dziecka (2) brak poparcia ze strony państwa (2) Brak prawidłowego wywiadu środowiskowego (2) brak skutecznej sądowej egzekucji kontaktów (2) brak swiadomosci wsród kobiet, ze rozstanie z ojcem dla dziecka jest złe (2) chore ambicje matek właścicielek dzieci (2) decyzja sędziów (2) decyzja sędziów-kobiet (2) decyzja sędziów-kobiet (2) DECYZJE SĘDZIÓW (2) długość trwania spraw (2) dyskryminacja ojców (2) Głupie przekonanie ze tylko kobieta umie się dzieckiem zająć (2) Idiotyczny sposob dbania o psychike dziecka przez sad. (2) kobiety w sądzie wspierają kobiety (2) Lepiej dziecko trzymać w chorej atmosferze niż naprawić sytuację dziecka (2) Małe zaangażowanie sędziów w prowadzone postępowania. (2) matka ma wieksze prawo do dziecko (2) matki chcą zemścić się na mężach zabierając im dzieci (2) matki wlascicielki w trakcie rozwodu (2) maz sie nie liczy, jest do zarabiania pieniedzy (2) niestety wielu ojców nie chce zajmowac sie swoimi dziećmi w 50% (2) nieustannie podsycany stereotyp skrzywdzonej kobiety oraz ojca kobieciarza i alkoholika (2) nikt nie wierzy ojcu nawet jak przedstawia się nagrania, smsy, gadugadu (2) niszczenie ludzi, rodzin przy pomocy komorników (2) obojetnosc sadów (2) ogromny system administracyjny żyjący z patologii (2) ojciec nie poradzi sobie z wychowaniem dziecka (2) opinia sędziów na podstawie opinii RODK (2) Opiniowanie w osrodkach diagnostycznych RODK na podstawie gotowych wczesniej już przygotowanych w komputerach OPINI oraz akt sprawy sadowych w których nie znajdują sie opisane przez Matki str. 18/52

19 nieprawdziwe i fikcyjne dyskryminujące Ojców zdarzenia. (2) państwa Pieniadze (2) pazerność (2) Polityka Państwa tzw. " dziecko jest przy matce" (2) polityka społeczna państwa (2) polityka społeczna państwa (2) polityka społeczna państwa; (2) postawa policji, pracowników innych instytucji - szczególnie kobiet (2) postępowanie matek (2) Powszechne, MYLNE mniemanie, że tylko matka ma predyspozycje do opieki nad dzieckiem, a ojciec ma zarabiać pieniądze i utrzymać rodzinę (2) prawo sprzyjające kobiecie (2) prowizja dla komornika (2) przestarzale beznadzieje prawo rodzinne (2) przestarzały Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (2) przyzwolenie społeczne na działania matek przeciw ojcom (2) Przyzwolenie ze strony sądu na destrukcyjne zachowania matki.(brak obligatoryjnych wskazań do badania psychologicznego pod kątem stosunku do ojca) (2) rozwody z orzekaniem o winie, gdyby nie było orzekania o winie nie było by walki podczas rozwodu (2) Sąd (2) Sędzia kobieta (2) sędziny w sądach - nawet jak dziecko powinno być u ojca zasądzają u matki (2) sędziowie kobiety (2) Sędziowie kobiety trzymają stronę kobiet - stronniczość (2) sfeminizowane sądy (2) sfeminizowanie sądów (2) społeczne przeświadczenie o matce Polce i "domowo" nieudolnym ojcu (2) społeczny nadmierny kult (2) stereotyp (2) stereotyp dziecko jest własnością matki, gloryfikowanie samotnej matki (2) Stereotypy społeczne (2) stereotypy społeczne - ojciec się w życiu dziecka właściwie nie liczy, str. 19/52

Wygląd i treść pytań elektronicznej ankiety prezentowane są poniżej: - 1 -

Wygląd i treść pytań elektronicznej ankiety prezentowane są poniżej: - 1 - Ankieta, w formie 20-tu pytań zamkniętych i otwartych, została skierowana wyłącznie do ojców i to takich, którzy zostali pozbawieni stałej obecności ze swoim dzieckiem/dziećmi wbrew swojej woli. Trafność

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

wykonał Szymon Neska

wykonał Szymon Neska wykonał Szymon Neska Mediacja jest działaniem, podczas którego neutralna osoba trzecia - mediator - pomaga dwóm lub więcej osobom osiągnąć w sytuacji konfliktowej porozumienie o wymiernych efektach. Typowe

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska?

ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska? Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Recenzja: dr Grzegorz Trojanowski ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM Rozwód jako trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego skutkuje nie tylko zmianą sytuacji między samymi

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w każdej rodzinie. O tym jakie skutki będzie miał on dla dziecka w dużej mierze zależy od postawy rodziców. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Druk nr 757 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI, KOMISJI RODZINY, POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w domach rodzinnych w opinii wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu.

Atmosfera w domach rodzinnych w opinii wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu. Iwona Mularczyk Atmosfera w domach rodzinnych w opinii wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu. Każda rodzina wytwarza swój indywidualny i niepowtarzalny układ stosunków rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Karolina Budzik psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny ul. Oleandrów 6,

Bardziej szczegółowo

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości Marek Michalak Pan ZSRI5OO42O 14/KW Praw Dziecka brakiem realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, proszę działań legislacyjnych. mających na celu zabezpieczenie praw i dobra dzieci w tym

Bardziej szczegółowo

Co to są prawa dziecka?

Co to są prawa dziecka? Prawa Dziecka Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować

Bardziej szczegółowo

PETYCJA. Prawo dzieci do obojga rodziców

PETYCJA. Prawo dzieci do obojga rodziców Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka Plac Zamkowy 3/9 62-500 Konin Konin, 6 grudnia 2015 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości PETYCJA Prawo dzieci do obojga rodziców Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 920)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 920) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

I Konferencja z cyklu "Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania

I Konferencja z cyklu Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania I Konferencja z cyklu "Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania Warszawa, dnia 24 września 2015r. Patronatem honorowym konferencję objęli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Rodzeństwo dzieci pochodzące od tych samych rodziców.

Rodzeństwo dzieci pochodzące od tych samych rodziców. Wersja 03 Projekt lipiec 2013, listopad 2014 obywatelski projekt zmian ustaw w celu równego traktowania rodziców zmiany naniesiono kursywą. część. 1. KRiO W ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Kursa www.aferyprawa.com Zakład Karny : 01.06.2007 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2

mgr inż. Andrzej Kursa www.aferyprawa.com Zakład Karny : 01.06.2007 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2 mgr inż. Andrzej Kursa www.aferyprawa.com Zakład Karny : 01.06.2007 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2 Sygn. IV RNsm 247/07 Sąd Rejonowy - Wydział IV Rodzinny i Nieletnich Termin: 13.06.2007 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO- WYZWANIE DNIA DZISIEJSZEGO- spotkanie z rodzicami dn.24.01.2013. Opracowała- Katarzyna Płatek

EUROSIEROCTWO- WYZWANIE DNIA DZISIEJSZEGO- spotkanie z rodzicami dn.24.01.2013. Opracowała- Katarzyna Płatek EUROSIEROCTWO- WYZWANIE DNIA DZISIEJSZEGO- spotkanie z rodzicami dn.24.01.2013 Opracowała- Katarzyna Płatek POJĘCIA EUROSIEROCTWO- to fakt nieposiadania przez kogoś niepełnoletniego obojga rodziców lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 stycznia 2015 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK

ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka? Jeżeli nie wiedziałeś, przeczytaj uważnie ten

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zakończenie Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Do problemu głównego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe, które przedstawię poniżej.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk nr 164)

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk nr 164) Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Druk nr 164) Naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra dziecka jest rodzina. Z tego względu powinna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO

PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO Leczenie osób uzależnionych, co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek placówki resocjalizacyjno rewalidacyjnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w

Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek placówki resocjalizacyjno rewalidacyjnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek placówki resocjalizacyjno rewalidacyjnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie Analizą badawczą objęto 27 wychowanek ciężarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Projekt z dnia 1 października 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SAMOTNE MATKI Raport z badania jakościowego. Sierpień 2003 Samotne Matki No. 1

SAMOTNE MATKI Raport z badania jakościowego. Sierpień 2003 Samotne Matki No. 1 SAMOTNE MATKI Raport z badania jakościowego Sierpień 2003 Samotne Matki No. 1 Spis treści Informacja o badaniu Drogi prowadzące do ośrodka Źródła informacji na temat ośrodka Przyczyny zamieszkania w ośrodku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wstęp...3. I. Założenia teoretyczne programu...4. Adresaci programu...5. III. Cele programu...6. IV. Zadania Programu...6

Wstęp...3. I. Założenia teoretyczne programu...4. Adresaci programu...5. III. Cele programu...6. IV. Zadania Programu...6 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Sandomierz 2013r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi ANKIETA 1. Przedstawicielem/ką której instytucji jest Pan/Pani w Grupie Roboczej: Policji Ochrony zdrowia Oświaty Pomocy społecznej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych Inne, jakie?... 2. Jaki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek 1. Opis problemu Rodzina winna zaspokajać potrzeby fizjologiczne jak i psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Przemoc psychiczna wobec dzieci w sytuacjach okołorozwodowych. Bydgoszcz 08.10.2015r.

Przemoc psychiczna wobec dzieci w sytuacjach okołorozwodowych. Bydgoszcz 08.10.2015r. Przemoc psychiczna wobec dzieci w sytuacjach okołorozwodowych Bydgoszcz 08.10.2015r. Przemoc psychiczna Przemoc psychiczna to przewlekła, niefizyczna interakcja między dzieckiem i opiekunem, obejmująca

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Zapewne wasz trzylatek właśnie rozpocznie lub rozpoczął edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami dodatkowymi emocjami.

Zapewne wasz trzylatek właśnie rozpocznie lub rozpoczął edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami dodatkowymi emocjami. Współczesne przedszkola są otwarte na potrzeby rodziców i dzieci, dlatego też podejmują wiele inicjatyw i działań własnych, których celem jest podnoszenie jakości pracy placówki, a co za tym idzie podniesienie

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Analiza zjawiska i aspekt prawny.

Analiza zjawiska i aspekt prawny. Analiza zjawiska i aspekt prawny. Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowe środki przemocy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 S t r o n a

Spis treści. 4 S t r o n a Spis treści POZNAJ POSTĘPOWANIE SĄDOWE... 7 Sąd powszechny, sąd polubowny - co wybrać?... 8 Sąd polubowny... 8 Sąd powszechny... 9 Jaki wybór?... 9 Właściwy tryb postępowania A raczej, czy zawsze będzie

Bardziej szczegółowo

RODZINA MIMO WSZYSTKO O ZŁYCH DOŚWIADCZENIACH i DOBRYCH PROGNOZACH. Beata Kolska - Lach

RODZINA MIMO WSZYSTKO O ZŁYCH DOŚWIADCZENIACH i DOBRYCH PROGNOZACH. Beata Kolska - Lach RODZINA MIMO WSZYSTKO O ZŁYCH DOŚWIADCZENIACH i DOBRYCH PROGNOZACH Beata Kolska - Lach KRYZYS RODZINY rosnąca liczba dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych i zrekonstruowanych rosnąca liczba orzekanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Związki. nieformalne. e-poradnik

Związki. nieformalne. e-poradnik e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Związki nieformalne Stosunki majątkowe między konkubentami Mieszkanie konkubentów Jak dziedziczą konkubenci Prawa dzieci ze związków nieformalnych Prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO?

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO? JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIAZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO? Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi

Bardziej szczegółowo

. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać

. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać MOBBING W PRACY Środowisko związane z edukacją jest jednym z najbardziej dotkniętych przez działania mobbingowe.. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać INNE OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wtorek, 29 grudnia 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH Głównym zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemu alkoholowego przy Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 24 maja 2014 r. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski Kancelaria Prezydenta ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa. Petycja 1

Warszawa 24 maja 2014 r. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski Kancelaria Prezydenta ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa. Petycja 1 Warszawa 24 maja 2014 r. Michał Fabisiak Płocochowo 75A 06-100 Pułtusk biuro@dzielnytata.pl Tel 501 25 00 33 Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski Kancelaria Prezydenta ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa Petycja

Bardziej szczegółowo

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Artykuł 21.2. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego?

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a obowiązek leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców. Rekrutacja elektroniczna

Informator dla Rodziców. Rekrutacja elektroniczna Informator dla Rodziców Rekrutacja elektroniczna dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie 1. Prowadzenie żłobków jest zadaniem własnym gminy, dlatego też usługi żłobkowe adresowane są do mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BIULETYN dla RODZICA

BIULETYN dla RODZICA I NR 2/2014-2015 styczeń 2015 BIULETYN dla RODZICA Drogi Rodzicu! Odkrycie faktu, że Twoje dziecko jest ofiarą przemocy ze strony kolegów w szkole jest zawsze bolesnym doświadczeniem. Możesz czuć w takiej

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI. Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI. Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są: ZAŁĄCZNIK 5 OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są: zgłosić dziecko do szkoły, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka

Bardziej szczegółowo

Pan CEZARY GRABARCZYK MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Pan CEZARY GRABARCZYK MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, 21 stycznia 2015 roku 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 e-mail: krajowarada.kuratorow@o2.pl tel.: 695 984 360, 603 294 416, 503 487 671 KRK 5/IV/2015 Pan CEZARY

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 mgr Zuzanna Krząkała- psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Uzależnienie od gier

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Matko. córki. Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Matko. córki. Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Matko córki Konferencja Kobieta jest trendy 5 marca 2015 Co się zmieniło? 14%-> 40% 44% 25-34 latków mieszka z rodzicami Wzrosła w latach 2002-2014 liczba 30-34-letnich Polaków

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do odebrania dziecka rodzinie przez Policję lub jej udziału w tej czynności może dojść w sytuacjach:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do odebrania dziecka rodzinie przez Policję lub jej udziału w tej czynności może dojść w sytuacjach: Odebranie dziecka Odebranie dziecka rodzinie i umieszczenie go w obcym środowisku to dla niego sytuacja traumatyczna. Od wszystkich podmiotów uprawnionych do odebrania dziecka rodzinie wymagana jest wyjątkowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM

FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM Załącznik do wniosku do Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi o wyrażenie opinii o projekcie badawczym FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU

Bardziej szczegółowo

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska Nasza ziemia jest zdegenerowana, dzieci przestały być posłuszne rodzicom Tekst przypisywany egipskiemu kapłanowi

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej 1. U progu dorosłości. Co to znaczy być osobą dorosłą. Dorosłość a dojrzałość. Kryteria dojrzałości. Dojrzałość w aspekcie płciowym,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PROBLEMY RODZIN I DZIECI PRZEMOC W RODZINIE

ANKIETA PROBLEMY RODZIN I DZIECI PRZEMOC W RODZINIE ANKIETA PROBLEMY RODZIN I DZIECI PRZEMOC W RODZINIE 1. Jakie problemy, niekorzystne zjawiska najbardziej uwidaczniają się w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 2 odpowiedzi) ubóstwo odejście

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety wrzesień 2010 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.

Wyniki ankiety wrzesień 2010 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Wyniki ankiety wrzesień 2010 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzone badanie ankietowe miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jacy są mieszkańcy Domu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pomarańska-Bielecka Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nim związane.

Małgorzata Pomarańska-Bielecka Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nim związane. Małgorzata Pomarańska-Bielecka Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nim związane. Ogłoszenia w internecie Jestem w 3 miesiącu ciąży, jestem zmuszona aby oddać dziecko do adopcji ponieważ moich rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Protokół siedemnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

Protokół siedemnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Protokół siedemnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci Dnia 23 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 176 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM

ZAŁĄCZNIK 3 FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM ZAŁĄCZNIK 3 FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM 3.1. Formularz zgody własnej na udział w badaniu 1 DEKLARACJA ZGODY WŁASNEJ NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM Tytuł badania naukowego: Kierownik badania:

Bardziej szczegółowo

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Tłumaczenie: Psycholog - Dorota Fedorowska (Fundacja EDUCO) Czynniki obciążające rodziny posiadające niepełnosprawne dziecko Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Początek jest zawsze trudny

Początek jest zawsze trudny Początek jest zawsze trudny Pierwsze dni w przedszkolu są przeżyciem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko prawie na cały dzień musi się rozstać z rodzicami, pozostając samo w nowym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Dylematy w pracy socjalnej. psychicznymi

Dylematy w pracy socjalnej. psychicznymi Dylematy w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi W ramach Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu Misja Zespołu Pracownicy Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

RODZICE kierowani przez SĄD. najlepiej rokujące formy pomocy psychologicznej

RODZICE kierowani przez SĄD. najlepiej rokujące formy pomocy psychologicznej RODZICE kierowani przez SĄD najlepiej rokujące formy pomocy psychologicznej Rodzice - wspólni klienci sądu rodzinnego i poradni. Rodzice i partnerzy w ostrym konflikcie rozwodowym lub sporze o dziecko

Bardziej szczegółowo