4. Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci bez ojców badanie ankietowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci bez ojców badanie ankietowe"

Transkrypt

1 Przedstawione niżej wyniki badania naukowego w formie ankiety pochodzą z książki Siła mediacji w konfliktach o dziecko, której autorem jest Robert Grzelakowski. Książka ta stanowi jego dorobek naukowy na potrzeby przygotowywanej rozprawy doktorskiej Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Pisulińskiego. Można korzystać z przedstawionych niżej wyników badania w granicach dozwolonego użytku osobistego pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła, stosowanie do art. 34 i innych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szerokie udostępnienie poniższych wyników badań ma na celu zwiększenie społecznej świadomości problemu tragicznych skutków odseparowywania dzieci od ojców. Badania zostały przygotowane i przeprowadzone z dołożeniem należytej staranności, nie mniej jednak zaistniałe wątpliwości lub uwagi można przesyłać na adres 4. Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci bez ojców badanie ankietowe W rozdziale trzecim zostały opisane rola i znaczenie mediacji rodzinnej w rozwiązywaniu konfliktów o dziecko wyszukane w literaturze przedmiotu. Wyniki badania ankietowego przedstawione w tym rozdziale obrazują praktyczne rezultaty funkcjonowania i znaczenie mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu konfliktów o dzieci. Analizowany w badaniu problem faktycznej roli i siły mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku utrudniania kontaktów dziecka z ojcem jest problemem społecznym w tym sensie, że w Polsce są ponad 2 miliony dzieci odseparowanych od ojców (wbrew ich woli, symbolizowane określeniem bez ) a klimat na salach sądowych sprzyja eskalacji konfliktów o dzieci zamiast ich łagodzenia. Skutki psychiczne dla milionów dzieci, okaleczonych psychicznie wskutek braku wystarczającego kontaktu i odpowiedniego wychowania przez ojców, będą miały wpływ a autor książki twierdzi 1, że już mają na m.in. stan gospodarki, 1 Na podstawie m.in. wglądu do akt sądowych ponad 250 spraw i obserwacji skutków dla dzieci zachowań rozwodzących się rodziców w roli ławnika str. 1/52

2 budżetu państwa, zdrowia psychicznego społeczeństwa i na jego poziom zadowolenia z życia. Temat głównego problemu badawczego wymagał, dla rzetelnego zbadania, uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytania odzwierciedlające treść pytań ankiety. Dwadzieścia zamkniętych i otwartych pytań zostało skierowanych (w maju 2011 r. i sierpniu/wrześniu 2014 r.) wyłącznie do ojców i to takich, którzy zostali pozbawieni stałej obecności ze swoim dzieckiem/dziećmi wbrew swojej woli. Trafność adresatów miało zwiększyć udostępnienie linku do ankiety elektronicznej tylko za pośrednictwem i skierowanych do kręgu ojców, szukających pomocy w różnych organizacjach pomocy ojcom. Ankietę wypełniło 107 respondentów (16 w 2011 r. i 91 w 2014 r.), co wydaje się dużą liczbą z uwagi na fakt, że człowiek niechętnie wraca do takich tematów jak zawarte w ankiecie, ponieważ budzą one w nim bolesne wspomnienia. Pytania ankietowe zostały tak skonstruowane, że miały dostarczyć wiedzy praktycznej od ojców, w zakresie: szans na przeprowadzenie dobrowolnych mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci, jak: zasady sprawowania opieki nad dzieckiem; miejsce zamieszkania dziecka; zasady kontaktowania się dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki; wysokość alimentów i zasady płatności; oporów żony/byłej żony przed przeprowadzeniem mediacji w sprawie dzieci; znaczenia poniższych czynników dla niedoprowadzenia do dobrowolnej mediacji w sprawie dzieci: przekonanie matek o swojej bezkarności; stronniczość sądów orzekających w sprawach rodzinnych; przyzwolenie społeczne; sądowego w kadencji str. 2/52

3 odmowa pomocy ojcu ze strony różnych instytucji; nagonka medialna na ojców; zbiorowy obłęd/nieświadomość społeczeństwa; poniższych elementów, które przekonałyby ojców do skorzystania z mediacji: szybsze rozwiązanie problemu niż w sądzie; rozwiązanie zaakceptowane przez obie strony; niższe koszty niż sprawa sądowa; mniej stresu dla dziecka/dzieci; wpływ na wypracowane rozwiązanie; możliwość dotarcia do drugiej strony przy udziale bezstronnego mediatora. Wiedzą uzupełniającą z ankiety miały być w założeniu odpowiedzi na pytania: jakie są źródłowe przyczyny odosobnienia dzieci od ojców; czy ojcowie starali się o powierzenie im opieki nad dziećmi; w jakim stopniu praktyka instytucji wymiaru sprawiedliwości ma na względzie wg ojców dobro ich dzieci; jakie są wg ojców przyczyny tego, że doprowadza się do zjawiska dzieci bez ojców; jakie są wg ojców konkretne konsekwencje odosobnienia od nich dzieci; co przeciwdziała najskuteczniej zjawisku dzieci bez ojców; z jakich form pomocy oprócz sądu i mediacji ojcowie dotychczas korzystali i z jakim skutkiem; czy ojcowie skorzystaliby z mediacji rodzinnej. Treść pytań ankiety, wyniki i ich omówienie prezentowane są poniżej. Pierwsze dwa pytania ankiety: Jakie jest Twoje wykształcenie? i Ile aktualnie masz lat? miały posłużyć rozeznaniu, jaka jest tendencja istnienia zjawiska dzieci bez ojców, w zależności od wykształcenia i wieku ojców. str. 3/52

4 Badanie umożliwiło wyciągnąć wniosek, że zjawisko dzieci bez ojców dotyczy ojców o różnym wykształceniu (od podstawowego do doktoranckiego, przy czym w zdecydowanej większości w połowie z wykształceniem średnim a w połowie z wykształceniem wyższym) i w różnym wieku. Schemat zachowań matek dzieci i postępowania sędziów rodzinnych wygląda podobnie, niezależnie od wieku i wykształcenia ojców. Odpowiedzi na pytanie trzecie: Od ilu lat nie przebywasz na stałe z dzieckiem/dziećmi? Miały dostarczyć wiedzy jak długo ma miejsce odosobnienie dziecka od ojca, tym samym jak długo trwa konflikt, co może determinować skalę rozgoryczenia wyrażoną w następnych odpowiedziach. Wyniki badania pokazano poniżej na wykresie 4.1. Wynika z nich m.in., że problem nieobecności dziecka przy ojcu dotyczy także sytuacji, gdy zamieszkują one jeszcze z ojcem ale już wtedy miewają ograniczany z nim kontakt. Wykres 4.1: Czas (w latach) nieprzebywania ojca na stałe z dzieckiem Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Intencją postawienia kolejnego pytania: Kiedy rozpoczęło się utrudnianie Ci dostępu do dzieci? było potwierdzenie, że konflikty doprowadzające do odizolowania dziecka od ojca zaczy- str. 4/52

5 nają się w trakcie trwania związku małżeńskiego, uregulowanego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyniki badania pokazano na wykresie 4.2. Wynika z nich, że dzieci są izolowane od ojców w największej skali w trakcie trwania rozwodu/separacji. Wykres 4.2: Kiedy rozpoczęło się utrudnianie ojcom dostępu do dzieci Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Odpowiedzi do pytań: Ile dzieci nie przebywa z Tobą na stałe? i W jakim wieku i jakiej płci jest/są dziecko /dzieci, do którego/których masz ograniczony dostęp? miały dostarczyć informacji o ilości, płci i wieku badanych dzieci. Wyniki badania na temat liczby dzieci nieprzebywających z ojcem na stałe wskazują, że problem izolowania dzieci od ojców dotyczy przypadków, gdy ojciec posiada zdecydowanie najczęściej jedno dziecko (74%), czasami dwójkę dzieci (24%) i trójkę dzieci bardzo rzadko (2%). Ojciec takiej trójki dzieci tak napisał o konsekwencjach odosobnienia: dzieci uciekaja od ojca jak widza matke w poblizu, zastraszanie ze nie pojedzie-cie do taty jak czegos tam nie zrobicie, czy nie wrocicie o tej czy innej porze, albo nie przywieziecie mi czegos z domu od ojca itp. Wyniki badania dotyczące wieku i płci dzieci, do których ojcowie mają ograniczony dostęp widoczne są w tabeli 4.1. Wynika z nich, że problem odosobnienia dzieci od ojców dotyka zarówno dziewczynki jak i chłopców w podobnych proporcjach, i w różnym wieku, chociaż w znacznie mniejszym stopniu dotyczy str. 5/52

6 dzieci powyżej 13 roku życia (zapewne dlatego, że mogą już same decydować z kim chcą być). Tabela 4.1: Płeć i wiek dzieci nieprzebywających z ojcem Przedziały wiekowe dziewczynka Ilości chłopiec Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Odpowiedzi na pytanie: Jaka jest źródłowa przyczyna odosobnienia dziecka/dzieci od Ciebie? ujęte zostały w tabeli 4.2. Wynika z nich, że dzieci są oddalane od swoich ojców głównie ze względów finansowych i z powodu bezkarności postępowania matek. Prof. W. Stojanowska w swoich badaniach w latach wykazała, że przyczyną takiej postawy matek była nienawiść do ojca dziecka i mszczenie się na nim, posługując się dzieckiem (w opinii ojców) oraz odwet na byłym mężu za nieudane małżeństwo (w opinii sędziów). W poszczególnych wierszach poniższej tabeli i innych dalej, gdzie umieszczono oryginalne treści zostały jedynie wykropkowane wulgaryzmy i poprawiono oczywiste omyłki pisarskie. Tabela 4.2: Źródłowe przyczyny odosobnienia dzieci od ojców (treść oryginalna) Alienacja rodzicielska: alienowanie żony ode mnie przez jej ojca bez wyroku o alimenty z 1000zl miesiecznie na utrzymanie córki po wplacie 500zl. nowy mąż (narkoman po 5 letnim pobycie w więzieniu) razem z mama mojej córki nie wyrażają zgody na mój kontakt z córką awantury i przemoc ze strony żony brak konkretnego powodu byla partnerka mści sie za to ze ja zostawilem bo wiele lat mnie zdradzala była żona specjalnie szukala nowego partnera poza miejscem naszego wczesniejszego miejsca zamieszkania, teraz wyprowadziła sie prawie 500km 2 W. Stojanowska, Władza rodzicielska..., op. cit., s str. 6/52

7 była żona wyprowadziła się z dziecmi do swoich rodziców była żona znalazła sobie innego Chec pozostania za granica (Szwecja) ZASZCZUTY 2 falszywymi zgloszeniami: "sex" z jej corka i "proba morderstwa" (strach przed kontaktem po 1 falszywym zgloszeniu...) Chęć wyrzucenia mnie z życia dziecka...(pod presja swojej mamy i babci) Chęć zemsty za życiowe błędy byłej partnerki. Córka miała być dla dziadków... egzekucja jest nie skuteczna czysta złosliwość decyzja sadu wg badan rodk decyzje sadow wydane na podstawie slow matki Dokładnie - zaszczuła mnie policją. Fałszywe oskarżenie o pocięcie nożem do prokuratury. Później zaraz po mojej wyprowadzce na dwa tygodnie, aby jej przeszło - uprowadzenie dziecka. dzieciak okazuje się ma innego biologicznego ojca finanse Inny, potem nastepny. Teraz sama izolacja matki kobieta rządzi i dzieli, rozkazuje wymusza, liczy się tylko jej zdanie DYSKRYMINACJA kredyt we franku, chęć zysku, chęć przechwycenia mieszkania mama kazala jej porwac dzieci zeby miala kase na zycie matka dziecka znalazła innego który się z nią ożenił i razem z moim synkiem stworzyła "rodzinę" którą chroni prokuratura, RODK i sądy rodzinne matka mojego dziecka nie chciała partycypować wspólnie w wydatkach na gospodarstwo domowe, uprowadziła dziecko i zamieszkała u rodziców Matka nie dopuszcza mnie do dziecka, mieszka w innym miescie, grozi mi policja, odebrala mi wladze rodzicielska moja byla partnerka odeszla z dzieckiem bo wg mnie jest niestabilna emocjonalnie, jak miala 18 lat zmarl jej ojciec, dodam ze to juz drugi taki przypadek odejscia w jej zyciu mega zaskakujące postanowienia sędziego który ma jakies powody musiałem wyprowadzić się z domu musiałem wyprowadzić się z domu pod presją psychiczną żony na 100 % nie wiem niechęć matki do kontaktów dziecka z ojcem i jego rodziną str. 7/52

8 notorycznie i z premedytacją straszy mnie nie Policja ale odpowiedzialnością karna za każdego rodzaju sytuacje które nie odpowiadają jej kryteriom i wzorcom wychowawczych wyniesionych z jej domu rodzinnego lub wyczytanych w podręcznikach i literaturze odbiło jej, wyprowadziła się, rozwód z wyłącznej jej winy odleglosc wyprowadzilem sie odległość ze względu na miejsce zamieszkania oznajmiłem żonie że chce odejść skoro już tylko sie kłocimy i nagle bylem niezdolny do opieki, którą sprawowałem w swoim odczuciu na wysokim poziomie (zresztą żona przedtem tez nie miała zastrzeżeń) partnerka byla zainteresowana wylacznie posiadaniem dziecka, traktujac mnie jak dawce spermy partnerka poszła z chłopakiem mojej siostry (moim najlepszym przyjacielem) pieniądze-system-ludzie widzący zarobek na klęsce rodzinnej podobno dziecko nie chce ze mną przebywać,bo założyłem sobie na nowo rodzine ;/ podstępnie wywiozła syna 250 km.od domu w celu korzyści materialnych pomowienia i chorobliwe uzależnienie matki dziecka od jej matki - czyli babki. pomówiła mnie o przemoc w rodzinie i ciągle powołuje się na to że toczy się przeciwko mnie spr karna - bezpodstawna!!! porwała dzieci i zaszczuła mnie policja oraz pomówieniami Porwanie rodzicielskie dziecka spod mojej opieki, późniejszy wyrok sądu zmieniający dotychczasowy wyrok w treści dotyczącej powierzenia władzy rodzicielskiej i pobytu miejsca dziecka, kompletna alienacja po wyjeździe córki do UK porzuciła mnie i uprowadziła dziecko i mieszka z rodzicami alkoholikami postanowienie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem matce robienie na złość, od tak Rozpad zwiazku rozstanie stwierdziła ze nie stać nas na mieszkanie razem i po powrocie do domu rodzinnego dostała sie pod wpływy matki która zmanipulowała ją do końca Uzycie dziecka do walki w sadzie przeciwko mnie (alimenty, kontakty, prawa rodzicielskie) wyjechała za granice str. 8/52

9 wyprowadziła się wyprowadziła się wraz z dziećmi do swojej rodziny wyprowadziła się z domu/mieszkania do innego miasta, pozew o ograniczenie kontaktów wyprowadziła się, nie zgadzałem się z jej oszczerstwami wyprowadzka z domu wyrzucenie mnie z domu Wzięła ślub i wyprowadziła się z Córką nie podając nowego miejsca zamieszkania. za mało płacę za pomocą dziecka chciała uzyskać przewagę w procesie rozwodowym co stwierdzili nawet psycholodzy z RODK Zaburzenia emocjonalne b. żony - bulimia. zależność matki od swoich rodziców, dziecko i małżeństwo po to aby zdobyć większe mieszkanie, dodatkowo dorobienie się na alimentach, dożywotnie alimenty dla matki gdyby uznano winę ojca w rozwodzie, zaburzenia osobowości i sadyzm matki dziecka zarzuty exmałżonki o molestowanie zaszczula policja zaszczuła mnie ustawioną sprawą w sadzie przez znajomosci ADWOKAT- SĘDZINA która to sedzina namawiała ex do skladania fałszywych zenan celem znszczenia mnie duzymi alimentami i brakiem kontaktu z jedynym małym synem zaszczuty, prokuratorami, policją, sądem - sama się wyprowadziła zdrada, rozwód, nowy małżonek zdradziła mnie ze swoim dyrektorem w pracy i zaszła w ciążę, zamknęła dziecko w domu za namową teściowej i kochanka zmusila do wyprowadzki, znalazla innego, pomawia o sprawy karne znalazła innego znalazła innego, do tego założyła mnie sprawę o nękanie i inne karne sprawy. znalazła innego, dzięki jej policja aresztowała mnie na 2 miesiące znalazła sobie innego,musiałem wyprowadzić się z domu zona zaszczuta przez kase starych ktorzy walcza corka moja i gnojenie mnie policja zona zbuntowala dzieci przeciwko ojcu Zona znalazla innego. str. 9/52

10 Żona była agresywna, prowokacjami próbowała wrobić mnie w znęcanie. Żona izoluje dziecko w celu uzyskania korzystniejszego postanowienia w II instancji. Ogólnie niedojrzałość lub niestabilność emocjonalna (choroba psychiczna?). żona nagle wyprowadziła się do swojej matki zabierając dziecko. Żona nie potrafi funkcjonować bez matki- mojej teściowej żona pod pretekstem przemocy w rodzinie przy pomocy Centrum Praw Kobiet oraz Policji zabrała dziecko izolując Je od tego momentu od ojca - pozostały mu krótkie, codwutygodniowe spotkania tylko i wyłącznie w obecności matki i to zawsze u teściów w domu żona postanowiła zamieszkać ze swoimi rodzicami, ja mam tylko płacić alimenty i je sumiennie płacę żona poszła w ślad za swoimi "koleżankami" i zajęła się sponsoringiem żona rozbiła rodzinę, znalazła innego i wprowadzała terror w rodzinie, despotka żona się wyprowadziła żona uprowadziła dziecko żona uprowadziła dziecko za namową matki i wyjechała wraz z nią do Niemiec. żona zakochała się w innym, zaszczuła mnie teściem i policją i postanowiłem opuścić dom żona zaszczuła mnie policją i złożyła fałszywe zawiadomienie, że znęcam się nad dziećmi żona zdecydowała się rozbić naszą Rodzinę żona znalazła sobie innego żona znalazła sobie innego żona znalazła sobie innego z internetu żona znalazla sobie innego, polegala na podpowiedziach kolezanek i wyprowadziła sie zabierając syna i gołocac mieszkanie żona znalazła sobie innego, porwała dzieci i ukrywała je u niego, miała z nim kolejne dziecko, zrobiła to sama z jego dziecmi, ma wyroki sądowe, i dzieci pod opieka żona znalazła sobie innego, wyprowadziła się z domu, teście utrudniają kontakty z dziećmi żona znalazła sobie innego, zaszczuła mnie policją i musiałem wyprowadzić się z domu żona znalazła sobie innego, zaszczuła policją Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. str. 10/52

11 Z odpowiedzi, w formie wykresu 4.3 na pytanie: Czy starałeś się o powierzenie Ci opieki nad dzieckiem/dziećmi? wynika, że prawie w ogóle nie występują przypadki, gdy ojcowie nie starają się o powierzenie im opieki nad dzieckiem (jeśli nie zgłaszali przed sądem chęci opieki nad dzieckiem to dlatego, że sami uznali lub uświadomiono im, iż nie mają szans na prawne przyznanie im opieki nad dzieckiem). Przykładowy głos jednego z ojców: adwokat powiedział mi, że nie mam żadnych szans, chyba że kobieta jest psychicznie chora lub jest alkoholiczką. Inny z ojców stwierdził, że nawet adwokaci nie chca pisac pism i walczyc od dziecko dla ojca komentująć OJCIEC W TYM SĄDZIE NIE MA SZANS. Jeszcze inny głos ojca, który starał się o powierzenie mu opieki nad dzieckiem: Sąd nawet nie kwapił się do przesłuchania świadków z mojej strony. Stwierdził że : Po co? I jeszcze jeden cytat ojca, któremu matka jego żony kazała porwać trójkę dzieci, żeby miala kase na zycie : jestem po 76 rozprawach i nadal jak nie bylo sprawiedliwosci tak nie ma, no moze znikoma... mimo tego ze zona ma rozwod z jej winy to i tak robi co chce a sad przydzielil jej dzieci. Tym samym wyniki badania przeczą medialnej manipulacji i uproszczeniu, że ojcowie, którzy nie sprawują opieki nad dzieckiem nie starali się przecież o opiekę nad nim na drodze sądowej. Podobne stanowisko zajmuje prof. W. Stojanowska (2000) 3 precyzując, że badania naukowe nie potwierdzają hipotezy, iż w procesach o rozwód ojcowie z reguły nie wnoszą o powierzenie im bezpośredniej pieczy nad dzieckiem. 3 W. Stojanowska, Władza rodzicielska..., op. cit., s str. 11/52

12 Wykres 4.3: Czy ojcowie starali się o powierzenie im opieki nad dzieckiem Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu praktyka instytucji wymiaru sprawiedliwości ma na względzie wg Ciebie dobro Twojego dziecka/dzieci? umożliwiają wyciągnąć wniosek, że praktyka wymiaru sprawiedliwości w ogóle nie bierze pod uwagę naczelnej zasady prawa rodzinnego - dobra dziecka (tylko 2 ze 107 respondentów wskazało inaczej niż w zerowym stopniu). W tabeli 4.3 zawarto niektóre głosy ojców skrzywdzonych dzieci. Tabela 4.3: Stopień, w jakim praktyka instytucji wymiaru sprawiedliwości ma na względzie wg ojców dobro dziecka - komentarze (treść oryginalna) 'Dobro dziecka' jest dla sądu sloganem usprawiedliwiającym wyrok. Czym szybszy wyrok tym mniej pracy dla sądu, dziecko z zasady ma mieć 'lepiej' przy matce. bardzo niewielkim - dziecko potrzebuje obojga rodziców jednakowo, a to ojciec jest traktowany jako mniej wartościowy rodzic, co nie jest wcale prawdą. Dlaczego ojciec ma zazwyczaj ograniczone lub odebrane prawa do wychowywania wspólnego dziecka - czy to ma służyć dobru dziecka!? Dlaczego ojciec ma być z góry skazany na wieloletnią rozłąkę z dzieckiem (z możliwością co jedynie do rzadkich i krótkich "widzeń" pod cenzurą matki), choć niczemu oboje nie zawinili - Dzieci nie są przedmiotami!, którymi można bezkarnie dysponować wcale nie bacząc na ich dobro... Żeby jeszcze ojciec nie chciał się opiekować, utrzymywać kontaktów z dziećmi, nie starał się uczestniczyć w ich życiu, nie walczył o nie - po prostu je olał... ALE OJCOWIE WALCZĄ O SWOJE DZIECI I DOMAGAJĄ SIĘ RESPEKTOWANIA ICH DOBRA ORAZ PRAW! Wartą przestudiowania jest str. 12/52

13 pozycja pod tytułem: "KONSTYTUCJA RP" (szczególnie Jej początek)!!! A Sądy śmią twierdzić, że działają w interesie "wszystkich" obywateli, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry i przekonania - moim zdaniem to czysta hipokryzja w wykonaniu polskich sądów! Dobro mojego dziecka nigdy nie było na 1 miejscu. Na 1 miejscu było dobro matki, zawsze. liczy sie dobro matki i KASA KASA KASA nie kieruje się dobrem dziecka, ponieważ gdyby to robiła to wówczas wprowadziła by opiekę naprzemienną Polskie Sądy krzywdzą nawet dzieci. Pozorna troska o dobro dziecka. Sąd faworyzuje rolę matki. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, to instytucja morderców w białych rękawiczkach,która doprowadza ojców do samounicestwienia, albo więzienia...dlatego też 95% więźniów to alimenciarze. sady sa stronnicze i patrza na matki, a nie na dobro dzieci... ojcowie ktorzy walcza o dzieci to sa dobrzy ludzie i rodzice, bo zly rodzic odrazu ma wszystko gdzies i wyjezdza Sąd nie kieruje się dobrem dziecka. Alienuje ojca bez jakichkolwiek podstaw. Opieka naprzemienna jest pojęciem dla sądu obcym. Tylko 4% otrzymuje pieczę nad dziećmi po rozwodzie. Stronnicze sądy zawsze przyznaja opiekę nad dziećmi matce mimo że już w trakcie rozwodu wyraźnie alienuje dzieci od ojca. Syn płakał i chciał wracać do ojca, gdyż matka wywiozła go podstępem do innego miasta ale sędzia nie reagował i nie wziął tego pod uwagę... To jest na końcu, przed własnymi motywami, dobrem wzajemnym prawnik kurator sędzia - inny sędzia prokurator pieniądze - przysługa za przysługę. Tylko sąd apelacyjny zwrócił uwagę na nieprawidłowości postępowania w I instancji. Ale i tak nie wiadomo, co zdecyduje. w sadzie absolutnie nie chodzi o dobro dziecka W tym względzie dobro dziecka jest wprost utożsamiane z dobrem jego matki - jeśli czegoś chce matka, to znaczy, że to jest dobre dla dziecka. Większość sądów widzi matkę polkę (choćby nie wiadomo jaka była) Żadnego, sędziowie widzą że matka i babka mojego dziecka kłamią i kręcą. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Z odpowiedzi przedstawionych w tabeli 4.4 na pytanie: Jakie są przyczyny (3 max.) wg Ciebie, że doprowadza się do zjawiska str. 13/52

14 dzieci bez ojców? wynika, że w opinii ojców, głównymi przyczynami doprowadzenia do zjawiska dzieci bez ojców jest skrajna stronniczość sądów i niekorzystna ojcom polityka państwa. Przeczytanie poniższych opinii ojców zmusza do postawienia tezy, że odbieranie dzieciom ojców jest wspierane przez zorganizowany system, na który składają się głównie sądy, rząd, aparat instytucjonalny i urzędniczy. Tabela 4.4: Przyczyny wg ojców doprowadzania do zjawiska dzieci bez ojców (treść oryginalna) {(1), (2), (3) pierwsza, druga, trzecia przyczyna} (1) aparat ustawodawczy (1) Archaiczne przepisy (1) art 26 kc - dziecko ma ten kto jest agresywniejszy, bezwzględny i zabierze dziecko do siebie (1) bo "oczywistym" jest, że dziecko należy do matki (1) Brak kar skutecznych kar w przypadku fałszywych oskarżeń (1) brak odpowiedniej politki i prawa (1) celowe działanie państwa (1) celowe działanie sądów (1) chora psychicznie exmałżonka (1) decyzja ex partnerek (1) Decyzja sedziow kobiet bioraca pod uwage argumenty urazonej rozstaniem mamy dziecka (1) decyzja sędziów (1) decyzja sędziów kobiet (1) dopuszczenie mozliwosci walki poprzez oczernianie drugiego rodzica (1) Dzialanie na korzysc MATKI (1) film Tato oddaje polska rzeczywistosc, (1) Jeszcze NIGDY od dnia urodzin: (w Szwecji) nie spotkalem dziecka! (1) kobiety pozostaja ze swoja matka i siostra oraz bratem (1) Kochanek (1) KRO (1) kult matki (1) matka ma zawsze rację (1) matki czują się właścicielkami i wspiera je Sąd oraz prawo i opinia str. 14/52

15 publiczna są po ich stronie (1) matki żyją z alimentów płaconych na dzieci i nie pracując traktują to jako źródło swego dochodu (1) matriarchalny styl orzecznictwa w sądach rodzinnych (1) mentalność społeczeństwa (1) niechec sedziego (1) niedokształceni Sedziowie ktorzy zostali w spadku po socjaliźmie (1) Nienawiść ze strony matki objawiane poprzez odizolowywanie od dziecka. (1) obiegowe opinie srodowiska prawniczo orzeczniczego glownie składajacego sie na model w którym ojciec nie potrafi prowadzić domu tj gotować, sprzatać i dbac o wychowanie dziecka w sposób dorównujacy kobietom (1) odejście od biblijnych prawd i nauk chrześcijańskich (1) OSZUSTWA KOBIET (1) PIENIĄDZE!!! motyw dla matek i systemu (1) polityka sądów (1) polityka społeczna (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) polityka społeczna państwa (1) Polityka społeczna państwa (1) Polityka - dziecko przy matce, bez względu na wszystko (1) postawa sędziów, ich świadoma decyzja (1) prawo - art 26kc, art 28kc, art 58 krio, art 107 krio (1) prawo bezwzględnie chroni matki i umożliwia wyłacznie czerpanie korzyści materialnych - alimenty (1) prawo determinuje opieke matce (1) promaciczne sady i przeswiadczenie ze tylko matki potrafia dobrze wychowywac dzieci co jest skandalicznym naduzycie w stosunku do dzieci (1) przekonanie, że dziecku zawsze jest lepiej z matką (1) sady rodk (1) Sąd (1) sądownictwo zatrzymało się w epoce "matki polki" str. 15/52

16 (1) sądy broniące matki- PŁAĆ I TYLE!!!! (1) Schematyczność wyroków (1) sedziów kobiet (1) sędziowie kobiety (1) sędziowie kobiety (1) sfeminizowane sądy i współpracujące z nimi psycholożki (1) solidarność macicy i całkowita feminizacja od komisji sejmowych, poprzez sądy, prokuratury, psychologów, zespoły u RPO czy nawet w fundacjach. Ten temat jest całkowicie zawłaszczony przez kobiety i to one tworzą i stosują prawo pod swój punkt widzenia (1) Spoleczenstwo matki- polki (1) stereotyp (1) Stereotyp szerzący sie, że ojciec nie jest zdolny do wychowywania dzieci (1) Stereotyp dziecko przy matce (1) stereotyp ojca (1) Stereotypowe działanie sądów, które stawia ojca jako rodzica drugiej kategorii prowadzi do tego że alienujące matki czują sie bezkarnie i świadomie zaostrzają konflikt. (1) Stereotypy i przyzwyczajenie systemu Sądownictwa Rodzinnego. (1) stereotypy, że tylko kobieta moze opiekować się dzieckiem (1) stronniczość sądów (1) stronniczość sędziów kobiet (1) systemowość oligarchicznej kasty sędziów, kuratorów, adwokatów, psychologów, rodk itp (1) swiadoma decyzja sędziów kobiet (1) swiadoma decyzja sedziów kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) sędzina, która zasądza na moją wypowiedź, że dziecko mieszka pod jednym dachem z osobą, która odsiedziała wyrok 2,5 więzienia za próbę gwałtu na nieletniej, pyta mnie ironicznie: "A jaki widzi Pan problem w tym, że Pana córka mieszka razem z tym Panem?" (1) świadoma decyzja sędzin czerpana wprost z obowiązującej doktryny (1) świadoma decyzja sędzin w związku z wygodą dalszego życia matki (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet str. 16/52

17 (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) świadoma decyzja sędziów-kobiet (1) Świadome z premedytacją kierowanie sprawami rozwodowymi (1) tradycja która nie pokrywa się z rzeczywistością (1) tradycyjny model powierzania matce dzieci (1) trudno oskarżyć matkę w sądzie : (1) utarta praktyka sądowa (1) utrzymanie machiny sadowniczo-policyjnej która jest zainteresowana jak najdłuższym eskalowaniem nawet nieistniejacych konflików (1) wadliwe prawo rodzinne (1) Wola matki (1) wyroki sądów (1) założenie sędziów że kobieta jest lepszym rodzicem (1) zamierzona polityka państwa (1) zawiść, cheć dokopania byłemu partnerowi za wszelką cenę (1) zemsta matki (1) zle oceniane sytuacje rodzinne (1) zle skonstruowany KRiO (1) zła konstrukcja prawa (1) zła praca RODK (1) złe prawo - brak zasady: "nie ma kontaktów - nie ma alimentów" (1) złość, głupota matki (1) Złośliwość byłych żon, (1) zły skład sedziowski - same kobiety (1) żeby rozprawy sądowe były prowadzone - chociaż pozornie sprawiedliwie (2) A co za tym idzie i stronniczosc sedziow (2) Bezkarność matek (2) bezmyslnosc sedziow kobiet (2) beznadziejnie głupie prawo (2) bezwzglednosc matek (2) Błędy psychologów (2) Brak doświadczenia życiowego Sędziów str. 17/52

18 (2) brak mozliwosci wymuszenia zachowania dla dobra dziecka (2) brak poparcia ze strony państwa (2) Brak prawidłowego wywiadu środowiskowego (2) brak skutecznej sądowej egzekucji kontaktów (2) brak swiadomosci wsród kobiet, ze rozstanie z ojcem dla dziecka jest złe (2) chore ambicje matek właścicielek dzieci (2) decyzja sędziów (2) decyzja sędziów-kobiet (2) decyzja sędziów-kobiet (2) DECYZJE SĘDZIÓW (2) długość trwania spraw (2) dyskryminacja ojców (2) Głupie przekonanie ze tylko kobieta umie się dzieckiem zająć (2) Idiotyczny sposob dbania o psychike dziecka przez sad. (2) kobiety w sądzie wspierają kobiety (2) Lepiej dziecko trzymać w chorej atmosferze niż naprawić sytuację dziecka (2) Małe zaangażowanie sędziów w prowadzone postępowania. (2) matka ma wieksze prawo do dziecko (2) matki chcą zemścić się na mężach zabierając im dzieci (2) matki wlascicielki w trakcie rozwodu (2) maz sie nie liczy, jest do zarabiania pieniedzy (2) niestety wielu ojców nie chce zajmowac sie swoimi dziećmi w 50% (2) nieustannie podsycany stereotyp skrzywdzonej kobiety oraz ojca kobieciarza i alkoholika (2) nikt nie wierzy ojcu nawet jak przedstawia się nagrania, smsy, gadugadu (2) niszczenie ludzi, rodzin przy pomocy komorników (2) obojetnosc sadów (2) ogromny system administracyjny żyjący z patologii (2) ojciec nie poradzi sobie z wychowaniem dziecka (2) opinia sędziów na podstawie opinii RODK (2) Opiniowanie w osrodkach diagnostycznych RODK na podstawie gotowych wczesniej już przygotowanych w komputerach OPINI oraz akt sprawy sadowych w których nie znajdują sie opisane przez Matki str. 18/52

19 nieprawdziwe i fikcyjne dyskryminujące Ojców zdarzenia. (2) państwa Pieniadze (2) pazerność (2) Polityka Państwa tzw. " dziecko jest przy matce" (2) polityka społeczna państwa (2) polityka społeczna państwa (2) polityka społeczna państwa; (2) postawa policji, pracowników innych instytucji - szczególnie kobiet (2) postępowanie matek (2) Powszechne, MYLNE mniemanie, że tylko matka ma predyspozycje do opieki nad dzieckiem, a ojciec ma zarabiać pieniądze i utrzymać rodzinę (2) prawo sprzyjające kobiecie (2) prowizja dla komornika (2) przestarzale beznadzieje prawo rodzinne (2) przestarzały Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (2) przyzwolenie społeczne na działania matek przeciw ojcom (2) Przyzwolenie ze strony sądu na destrukcyjne zachowania matki.(brak obligatoryjnych wskazań do badania psychologicznego pod kątem stosunku do ojca) (2) rozwody z orzekaniem o winie, gdyby nie było orzekania o winie nie było by walki podczas rozwodu (2) Sąd (2) Sędzia kobieta (2) sędziny w sądach - nawet jak dziecko powinno być u ojca zasądzają u matki (2) sędziowie kobiety (2) Sędziowie kobiety trzymają stronę kobiet - stronniczość (2) sfeminizowane sądy (2) sfeminizowanie sądów (2) społeczne przeświadczenie o matce Polce i "domowo" nieudolnym ojcu (2) społeczny nadmierny kult (2) stereotyp (2) stereotyp dziecko jest własnością matki, gloryfikowanie samotnej matki (2) Stereotypy społeczne (2) stereotypy społeczne - ojciec się w życiu dziecka właściwie nie liczy, str. 19/52

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec kobiet w rodzinie

Przemoc wobec kobiet w rodzinie N I E Z B Ę D N I K P S Y C H O L O G A Przemoc wobec kobiet w rodzinie Opracowanie: część 1 Zespół CPK część 2 Magdalena Jóźwik Warszawa 2007 2 3 Spis treści Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

URATUJ MIŁOŚĆ. Dziecko czeka Rozmowa z Anną Szolc Kowalską, dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Łodzi

URATUJ MIŁOŚĆ. Dziecko czeka Rozmowa z Anną Szolc Kowalską, dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Łodzi w Łodzi www.csr.org.pl www.aborcja.info.pl FENIKS URATUJ MIŁOŚĆ Jak zostać rodzicem zastępczym? Po podjęciu decyzji o chęci zostania rodzicem zastępczym pierwsze kroki najlepiej skierować do instytucji,

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO SPIS TREŚCI

KWARTALNIK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO SPIS TREŚCI VOTUM SEPARATUM CZERWIEC NR I/2009 KWARTALNIK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO SPIS TREŚCI 1. Wywiad: O pracy sędziego, pracownika naukowego, pasjach, reformie w systemie kształcenia aplikantów

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo