zauważyć zwrot do renomowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zauważyć zwrot do renomowanych"

Transkrypt

1 PONIEDZIAŁEK 29 czerwca 2009 nr 124 (2500) B Prawo partner dodatku dla menedżera RAPORT Rynek usług prawniczych Kancelarie o wąskich specjalizacjach i ustalonej renomie nie muszą bać się kryzysu Kryzys finansowy nie odbił się negatywnie na rynku usług prawniczych. Kancelariom przybyło spraw związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, upadłością i zwolnieniami grupowymi. Dużo pracy mają specjaliści z dziedziny prawa bankowego, ekonomii oraz doradcy podatkowi. MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ Rynek usług prawniczych zdaje się być odporny na zawirowania wywołane międzynarodowym kryzysem finansowym. Nie oznacza to jednak, że kancelarie nie poczyniły kroków, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami, które mogą pojawić się w przyszłości. Część z nich podjęła decyzję o redukcji kosztów i zatrudniania, inne zdecydowały się na zmianę profilu działalności. Oczywiście zapotrzebowanie na konkretne usługi oferowane przez kancelarie ściśle wiąże się z kondycją finansową ich klientów. Dlatego też łatwe do zaobserwowania jest zmniejszenie zleceń w obszarze np. rynków kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć. Na wzrost zainteresowania mogą za to liczyć działy kancelarii zajmujące się obsługą procesową. Eksperci są jednak zgodni negatywnych skutków kryzysu nie muszą obawiać się kancelarie o wąskich specjalizacjach oraz te, które wypracowały sobie renomę na polskim rynku. One nigdy nie będą narzekać na brak zleceń, nawet jeżeli przez pewien czas będzie ich nieco mniej. Przedsiębiorcy nie zrezygnują z obsługi specjalistów w sprawach skomplikowanych, wymagających dużego profesjonalizmu. Pod tym kątem daje się zauważyć zwrot do renomowanych kancelarii, mogących wykazać się pewnym dorobkiem, czy też widocznych jako specjalizujące się w danej dziedzinie komentuje Krzysztof Bramorski, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu. Branże osłabione Niedługo minie rok, od kiedy skutki kryzysu dotarły do Polski. Jest to już wystarczający okres czasu, aby móc zaobserwować zmiany na rynku prawniczym spowodowane załamaniem finansowym. Wyraźnie widoczne jest zmniejszenie się liczby zleceń, szczególnie w obszarze praktyki nieruchomościowej i rynków kapitałowych oraz transakcji fuzji i przejęć, co odbija się aczkolwiek z różną siłą także na innych praktykach, tradycyjnie związanych z obszarem M&A, a więc tzw. project finance, prawa antymonopolowego czy doradztwa podatkowego uważa dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent Uniwersytetu Warszawskiego. Z tą oceną sytuacji zgadzają się także inni eksperci. Kryzys spowodował pewne przesunięcie akcentów. Widoczne są sygnały o zmniejszeniu ilości pracy w ramach projektów inwestycyjnych, spektakularnych transakcji nieruchomościowych czy fuzji i przejęć potwierdza Krzysztof Bramorski. Zaznacza jednak, że nie należy oczekiwać tutaj nagłych decyzji, gdyż kancelarie, które wypracowały istotne know-how w tych dziedzinach, nie będą się go doraźnie pozbywać. W jego opinii stać je na przeczekanie chwilowej dekoniunktury. Z kolei Paweł Ciećwierz, adwokat, starszy wspólnik w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, zwraca uwagę, że kryzys spowoduje spadek zainteresowania usługami kancelarii, które prowadzą prostą obsługę korporacyjną. Przedsiębiorcy na pewno będą ciąć koszty usług zewnętrznych, a usług prawniczych w pierwszej kolejności. Znacznie więcej spraw będą przerzucać do obsługi wewnętrznej, zlecając sprawy wewnętrznym prawnikom czy nawet służbom finansowo-księgowym. Na zewnątrz będą zlecane głównie sprawy trudne i wymagające dogłębnej wiedzy specjalistycznej podkreśla Paweł Ciećwierz. i poszukiwane Nie wszystkie kancelarie stracą na czasach kryzysu. Jest wiele dziedzin prawa, z zakresu których przedsiębiorcy potrzebują i poszukują fachowców. Klienci częściej szukają dziś pomocy przy optymalizacji opodatkowania swoich przedsiębiorstw; częściej racjonalizują również strukturę korporacyjną swoich spółek oraz strukturę zatrudnienia. Oznacza to nowe wyzwania dla prawników, którzy zamiast do finalizowania dużych transakcji, przywyknąć muszą do nieco mniej spektakularnej pracy pisania memorandów prezentujących możliwe rozwiązania czy po prostu bieżącego doradztwa klientowi w toku prowadzenia przez niego swojej działalności twierdzi Marek Niedużak, prawnik z kancelarii Salans. Zdaniem ekspertów kancelarie starają się podążać za oczekiwaniami swoich klientów. Obecnie wiele kancelarii rozbudowuje swoje zespoły specjalizujące się w prowadzeniu Dokończenie na str. 2 ANALIZA Zlecanie czynności prawnych podmiotom zewnętrznym Na polskim rynku prawnym outsourcing nie ma uzasadnienia Dzięki outsourcingowi usług prawniczych możliwe jest ograniczanie kosztów pomocy prawnej oraz zwiększanie poziomu obsługi. W Polsce, z uwagi na odrębności systemu prawnego, ta forma świadczenia usług się nie przyjmie. Outsourcing usług prawniczych przez przedsiębiorców jest zjawiskiem typowym, wręcz pożądanym w dynamicznej gospodarce. Umożliwia ograniczenie kosztów pomocy prawnej (utrzymanie wewnętrznych departamentów prawnych) do opłaty za rzeczywiście otrzymaną usługę oraz zwiększa poziom profesjonalnej obsługi, gdyż przedsiębiorca może zwrócić się do specjalisty z konkretnej dziedziny prawa, której dotyczy dany problem. Jednakże outsourcing usług prawniczych przez same kancelarie prawne jest koncepcją nie dość, że ekscentryczną, to bardzo ryzykowną dla samych kancelarii. Przykład londyńskiej kancelarii podzlecającej część prac wykonywanych na rzecz swoich klientów prawnikom z tańszych krajów Commonwealth wydaje się mieć charakter odosobniony. Na polskim gruncie, pomijając wątpliwości natury prawnej i etycznej (klient decyduje się na wybór konkretnej kancelarii, kierując się jej renomą oraz kwalifikacjami wchodzących w jej skład prawników), outsourcing usług prawniczych z innych krajów, bądź prawnikom z zagranicy nie ma merytorycznego uzasadnienia. Wynika to głównie z odrębności polskiego systemu prawnego. O ile bariera językowa ogranicza outsourcing jedynie na zewnątrz polskiego rynku (znikoma jest liczba prawników z zagranicy władających biegle polskim językiem prawniczym), a coraz większe rzesze rodzimych adwokatów i radców prawnych władają biegle głównymi językami kultury zachodniej, to należy pamiętać, że swoistość rozwiązań prawnych w poszczególnych krajach uniemożliwia odpowiedzialne doradztwo prawne na gruncie przepisów kraju innego niż kraj wykonywania zawodu przez danego prawnika. Sama powtarzalność pewnych SŁOWNIK OUTSOURCING wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Dokończenie na str. 2 reklama Pierwszy wybór profesjonalisty

2 B2 PONIEDZIAŁEK 29 CZERWCA 2009 nr 124 PRAWO DLA MENEDŻERA Kancelarie o wąskich specjalizacjach i ustalonej renomie nie muszą bać się kryzysu Dokończenie ze str. 1 restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele wymagają wysokospecjalistycznych porad w tym zakresie. Doradztwo podatkowe pod jednym dachem kancelarii prawnej także stanowi przykład poszerzenia specjalistycznej oferty dla klienta kancelaryjnego mówi Paweł Ciećwierz. W jego opinii kancelarie o wąskich czy wręcz niszowych specjalizacjach zyskały na czasach kryzysu. Podobnego zdania jest dr Janusz Fiszer. Obserwuje się ciekawe zjawisko dynamicznego rozwoju małych kancelarii specjalizujących się w relatywnie wąskich dziedzinach prawa prawa pracy, prawa ochrony środowiska, doradztwa w zakresie pozyskania i wykorzystania środków unijnych itp. wylicza dr Fiszer. Działy procesowe Ciekawym zjawiskiem, do którego powstania przyczynił się kryzys, jest wzrost zainteresowań usługami prawników specjalizujących się w prowadzeniu sporów sądowych. Pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstw prowadzi do zdarzeń, które wymagają reprezentacji adwokata czy radcy prawnego chodzi oczywiście o np. zabezpieczanie wierzytelności, postępowania sądowe, restrukturyzacje czy nawet upadłości. Siłą rzeczy więc kancelarie, które prowadzą skomplikowane procesy sądowe oraz mają doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom przy restrukturyzacjach czy upadłościach, w dzisiejszych czasach mogą się wzmocnić komentuje Paweł Ciećwierz. Co więcej, działy procesowe zaczęły odgrywać większą rolę także w większych kancelariach. Była to dziedzina, której większe kancelarie zdawały się nie doceniać. Jednakże obecna sytuacja ekonomiczna kreuje bardziej konfliktogenne środowisko biznesowe. W kryzysie pomiędzy przedsiębiorcami pojawia się więcej sporów, np. dotyczących opóźnień w płatnościach albo braku wywiązania się ze zobowiązań zaciągniętych w czasach lepszej koniunktury tłumaczy Marek Niedużak. W jego opinii przedsiębiorcy wykazują się też większą gotowością do rozstrzygania tak wynikłych sporów na drodze sądowej. Sposób na kryzys Spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło bezpośrednio na rynek usług prawniczych w Polsce. Nie oznacza to jednak, że kancelarie nie podejmują żadnych działań, aby zapobiec trudnościom, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Wydaje się, że duże kancelarie, o zróżnicowanym profilu działalności, widzą receptę na spowolnienie gospodarcze w przesunięciu punktu ciężkości w ramach poszczególnych obszarów działalności. Zamiast rozbudowy praktyki nieruchomościowej i rynków kapitałowych oraz doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć, alokują one środki czyli przesuwają prawników do tych praktyk, na które jest większe zapotrzebowanie mówi dr Janusz Fiszer. I dodaje, że jest to najbardziej racjonalna forma walki ze zjawiskami kryzysowymi. Tymczasem, jak wskazuje Krzysztof Bramorski, najciekawszą formą przystosowania do kryzysu, najbardziej korzystną dla rynku, jest podejmowana przez wiele kancelarii inicjatywa w oferowaniu usług, które w tym okresie mogą być szczególnie przydatne dla klientów. Nasza Kancelaria przygotowała np. szereg warsztatowych szkoleń objętych wspólną nazwą Pakietu antykryzysowego, a dotyczących np. zabezpieczania płatności na etapie tworzenia umów, stosowania odpowiednich rozwiązań z zakresu prawa pracy, optymalizacji podatkowej czy pytań z zakresu księgowości mówi Krzysztof Bramorski. OPINIA BARTOSZ MARCINKOWSKI radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Kryzys zagraża branży prawniczej podobnie jak innym gałęziom gospodarki. Kancelarie, reagując na zmiany w otoczeniu biznesowym, podejmują działania odpowiadające potrzebom ekonomicznym, kierując się przy tym zasadami wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego. Dlatego nawet pomimo kryzysu nie dostrzega się np. stosowania zakazanej w tych zawodach reklamy świadczonych usług. Obserwowane obecnie zmiany rynkowe cechują, z perspektywy kancelarii prawniczej, pewne prawidłowości. Stanowczo mniej jest transakcji M&A (czyli zakupu i przejęć przedsiębiorstw) czy transakcji na rynku nieruchomości. Powyższe wynika zwłaszcza z trudności, które przedsiębiorcy napotykają, ubiegając się o źródła finansowania (trudno dostępne, drogie kredyty). Mniej pracy mają także specjaliści zajmujący się IPO (czyli wprowadzaniem firm na giełdę), dostrzegalne jest bowiem wyczekiwanie przedsiębiorców na bardziej dogodny moment giełdowego debiutu. Z drugiej strony, trudne czasy wywołają potrzebę restrukturyzacji przedsiębiorstw, zbywania ich nierentownych części, redukcji zatrudnienia czy wreszcie przeprowadzania procedur likwidacyjnych i upadłościowych. Wzrasta także niezwykle wyraźnie potrzeba szybkiego i efektywnego dochodzenia należności od kontrahentów. Kryzys będzie promować aktywność i szczególną dbałość o potrzeby klienta, a wytyczone poprzez rutynę działania istniejące sfery komfortu zostają obecnie poddane weryfikacji. Zmiany w kadrach Niektóre z kancelarii sięgają jednak po bardziej drastyczne środki w walce z kryzysem i decydują się na rozstanie z częścią swojej kadry pracowniczej. Firmy na pewno wykorzystują kryzys do zwalniania słabych pracowników i pozyskiwania z rynku lepszych i efektywniejszych. Zauważam, że pokolenie prawników po 35 roku życia zaczyna napotykać na bariery awansu na pozycje wspólników. To w połączeniu ze wzrostem liczby doskonale wykształconych młodych ludzi powoduje i powodować będzie powstawanie mniejszych firm oraz zjawisko odmładzania firm dużych i starszych stażem komentuje Andrzej Wierciński, adwokat, starszy partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Część kancelarii nie chce pozbywać się doświadczonej kadry i szuka innych rozwiązań niż redukcja zatrudnienia. W niektórych kancelariach dokonano redukcji płac, niekiedy w powiązaniu z analogicznym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy nawet do 50 proc. Nie jest to jednak zjawisko powszechne mówi Janusz Fiszer. I podkreśla, że wydaje się, że z punktu widzenia kancelarii są to dobre, długofalowe decyzje, gdyż definitywne rozstawanie się z dobrymi pracownikami w momencie kryzysowym może spowodować, że wtedy, gdy nastąpi już ponowne ożywienie rynku usług prawniczych, niełatwo będzie znaleźć dobrych i wyszkolonych prawników. Rokowania na przyszłość Eksperci nie są natomiast zgodni, jeśli chodzi o przewidywania na temat kryzysu. Większość z nich pytana o przewidywane zakończenie trudnych czasów wykazuje ostrożny optymizm. Kryzys dotyka kancelarii w takim stopniu, w jakim odbija się na ich klientach. Różny będzie zatem czas i stopień reakcji na sytuację na rynku. Pierwsze oznaki ożywienia w Polsce są już widoczne, ostatnie dni przyniosły informacje o nowych inwestycjach mówi Krzysztof Bramorski. Zaznacza jednak, że długo jeszcze kancelarie będą ostrożnie podchodzić do rynku, co znajdzie odzwierciedlenie chociażby w polityce personalnej i płacowej. Na znaczące zmiany w tym zakresie przyjdzie z pewnością jeszcze poczekać. Tymczasem zdaniem dr. Janusza Fiszera w obecnej chwili trudno jest jednoznacznie ocenić, czy widoczne od jesieni 2008 r. spowolnienie na rynku usług prawniczych już osiągnęło swoje apogeum, czy też jeszcze się pogłębi. Wszystko zależy od rozwoju ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Aczkolwiek są sygnały, że w niektórych obszarach gospodarki spadła dynamika spowolnienia, to nadchodzący okres urlopowy (lipiec sierpień) tradycyjnie ubogi w nowe zlecenia może pogorszyć sytuację. Wyraźniejsza poprawa rynku nastąpi więc chyba najwcześniej po wakacjach letnich we wrześniu i październiku konkluduje dr Fiszer. Na polskim rynku prawnym outsourcing nie ma uzasadnienia Dokończenie ze str. 1 rozwiązań prawnych i ich podobieństwo w różnych krajach nie daje możliwości profesjonalnego doradztwa na gruncie prawa obcego, ponieważ o pozycji prawnej często decydują niuanse i kwestie bardzo szczegółowe. Nawet rozwiązania wspólnotowe jednakowe dla wszystkich krajów Unii Europejskiej na poziomie dyrektyw są później implementowane w sposób swoisty dla każdego kraju członkowskiego. Obszar wspólnych rozwiązań jest zatem dość wąski i ogranicza się do prawników zajmujących się stricte legislacją europejską. Najprawdopodobniej będzie on się w przyszłości poszerzał, ale nie należy się spodziewać szybkich zmian. Podobnie ma się sfera prawa międzynarodowego. Specyfika krajowych systemów prawnych powoduje, że kancelaria musiałaby podjąć wielkie ryzyko podzlecenia części swoich prac podmiotom z innego kraju, narażając się na niezrozumienie problemów prawnych przez podwykonawcę. Należy pamiętać, że kancelaria odpowiada za całość usługi wobec klienta, natomiast wspólnicy kancelarii odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem za jej zobowiązania. Dlatego rozwiązania outsourcingu usług prawniczych, które są potencjalnie dostępne krajom z angielskiego systemu prawnego (chociaż i to wydaje się wątpliwe), raczej nie przyjmą się na rodzimym rynku. SZYMON MUSTER radca prawny, Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza

3 reklama

4 B4 PONIEDZIAŁEK 29 CZERWCA 2009 nr 124 PRAWO DLA MENEDŻERA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Akcje pomocy potrzebującym Ogromne zapotrzebowanie na darmowe porady prawne Adwokaci i radcowie prawni coraz chętniej angażują się w działalność pro bono. Świadczą o tym zorganizowane przez nich tegoroczne akcje udzielania bezpłatnych porad prawnych. Korporacje zapowiadają ich kontynuację. KRZYSZTOF TOMASZEWSKI Ponad 12 tys. porad prawnych udzielono w ramach akcji bezpłatnej pomocy Adwokaci pro bono. Porady dotyczyły najczęściej rozwodów, alimentów, spadków, zasiłków z ZUS oraz spraw majątkowych. W akcji uczestniczyło ponad 650 adwokatów w 134 miastach. Podczas akcji adwokaci zaobserwowali, że niemal połowa osób odwiedzających kancelarie w celu bezpłatnej porady dopytywała się o ceny usług prawnych świadczonych na normalnych zasadach. Upowszechnianie wiedzy Akcja osiągnęła jeden ze swoich celów, jakim było upowszechnienie wiedzy o możliwości zastosowania tzw. prawa ubogich, czyli zwolnienia z kosztów sądowych i przyznania adwokata z urzędu, opłacanego przez państwo. Przynajmniej 1/3 spośród osób niezamożnych odwiedzających kancelarie właśnie od nas dowiedziała się o uprawnieniu do pełnomocnika z urzędu. Cieszymy się, że choć w ten sposób podnieśliśmy świadomość prawną części naszego społeczeństwa. Ta wiedza powinna być upowszechniana także przez szkoły i organizacje społeczne powiedział adwokat Dariusz Wojnar, koordynator akcji. Wobec tak dużego powodzenia akcji Naczelna Rada Adwokacka będzie takie przedsięwzięcia organizować cyklicznie. Zapowiedziano, że kolejna ogólnopolska akcja bezpłatnych porad prawnych odbędzie się jesienią 2009 r. Niebieski parasol Z kolei radcowie prawni zorganizowali ogólnopolską akcję Niebieski parasol. Jej nazwa pochodzi od koloru lamówek, które są na radcowskich togach. W ramach tej akcji z darmowych porad radców prawnych skorzystało około 3 tysięcy osób. Potrzebującym doradzało około 600 radców prawnych i aplikantów. Jak poinformował Krzysztof Mering z biura prasowego Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP), pierwotnie planowano, że radcowie będą udzielali potrzebującym przede wszystkim porad związanych z prawami konsumenckimi. Okazało się jednak, że zgłaszano również inne problemy. I tak np. we Wrocławiu dominowały sprawy lokalowe oraz spadkowe. Nie brakowało także spraw rodzinnych. W Gdańsku, gdzie zgłosiła się rekordowa liczba chętnych, przeważały sprawy spadkowe oraz cywilne związane z obrotem nieruchomościami. Zainteresowanie poradami było tak duże, że trzeba było zwiększyć liczbę dyżurujących radców, a w ostatnim dniu wydłużyć czas udzielania porad, tak aby przyjęci zostali wszyscy chętni. Okręgowa Izba 12 tys. Radców Prawnych w Krakowie zorganizowała także punkty udzielania informacji prawnych w Nowym Sączu i Tarnowie. Osoby korzystające z pomocy prawnej w ramach akcji były przede wszystkim zainteresowane tematyką prawa rzeczowego i prawem spadkowym. W Poznaniu 35 proc. osób, które zgłosiły się na dyżur radców prawnych, pytało o kwestie związane z prawem mieszkaniowym, 18 proc. spadkowym, zaś 14 proc. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W anonimowej ankiecie, która wypełniały osoby korzystające z pomocy, 100 proc. ankietowanych uznało akcję za potrzebną. porad udzielono w ramach akcji Adwokaci pro bono OPINIA JOANNA AGACKA-INDECKA prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Postulowano jej kontynuowanie w przyszłości, wprowadzenie specjalizacji porad oraz rejestracji zgłaszających się z podziałem na konkretne godziny. Jak podkreśla Krzysztof Mering, z powodu ogromnego zainteresowania akcją Niebieski Parasol, samorząd radcowski nie wyklucza, że podobne przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w przyszłości. Potrzeba rzetelnych wyjaśnień Z badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie KIRP wynika, że jedynie 14 proc. Polaków w ostatnich pięciu latach konsultowało się z prawnikami. Co ciekawe, tylko 1 proc. badanych wskazało, że przeszkodą dla kontaktów z prawnikiem są wysokie ceny porad. Pozostali badani twierdzili, że nie mieli takiej potrzeby. Jednak tydzień bezpłatnych informacji prawnych i ogromne zainteresowanie akcją świadczą o tym, że zapotrzebowanie na rzetelne wyjaśnienia prawne jest w społeczeństwie ogromne. Powodzenie akcji Adwokaci pro bono przeszło nasze oczekiwania. Cieszę się, że w ten sposób pomogliśmy tak licznej rzeszy potrzebujących. Tak ogromne zainteresowanie pokazuje, jak cenna jest dla naszego społeczeństwa fachowa wiedza prawnicza. Dziękuję wszystkim dziennikarzom i mediom, które, propagując naszą akcję, przyczyniły się do pomocy osobom potrzebującym. TRZY PYTANIA DO... MACIEJA BOBROWICZA prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Polacy nie widzą różnic między adwokatem a radcą Czy Polacy chętnie korzystają z usług radców prawnych i adwokatów? Zasadniczy wpływ na rynek usług prawnych ma świadomość prawna obywateli. Z badań wykonanych przez TNS OBOP wynika, iż znajduje się ona na bardzo niskim poziomie. Przeciętny Polak nie rozumie prawa, nie zna systemu wymiaru sprawiedliwości i nie wie, jak i gdzie dochodzić swoich praw. Większość Polaków nie jest w stanie wskazać różnicy pomiędzy radcą prawnym a adwokatem. Wielu nie wie, co to jest pozew, jaka jest różnica między prawem karnym a cywilnym czy też administracyjnym. Polacy nie mają też potrzeby korzystania z usług prawników. Na pytanie, czy w ciągu ostatnich pięciu lat badani korzystali z usług prawnika, tylko 14 proc. odpowiedziało twierdząco i tylko 1 proc. badanych przyznał, iż powodem była zbyt wysoka cena usługi. Dla 99 proc. ankietowanych przyczyną nieskorzystania z usług prawnych był brak takiej potrzeby. Także przedsiębiorcy stosunkowo rzadko korzystają z pomocy prawnej. Tylko 3 proc. z nich skorzystałoby z usług prawnika do sporządzenia umowy, mimo iż niejednokrotnie dotyczy ona ogromnych sum i stanowi poważne ryzyko. Czy poziom wykonywania zawodów prawniczych w Polsce jest zbliżony do europejskiego? Wymagane standardy wykonywania zawodów prawniczych są wspólne wszystkim europejskim demokracjom. Jednak były z tym pewne problemy. Na początku września 2007 r., na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych, przybyli do Polski adwokaci z całego świata zrzeszeni w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA), by uczestniczyć w obradach prawniczego okrągłego stołu. Miejsce spotkania wyznaczono w naszym kraju, bowiem międzynarodowe środowiska prawnicze zaniepokojone były stanem poszanowania wartości prawa w Polsce, w związku z wprowadzanymi zmianami w ustawodawstwie, zmierzającymi do ograniczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych. Proponowane wówczas rozwiązania pozostały na szczęście jedynie zapisem na kartach historii. Nie oznacza to, że nie ma dziś problemów. Nadal nie funkcjonuje pomoc prawna dla ubogich. Sprawy w sądach ciągną się latami, a koszty są skuteczną barierą dla większości Polaków. Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi otwarcia rynku usług prawnych. Co się zmieni? Od dawna nie ma monopolu na rynku usług prawnych. Obok adwokatów, radców prawnych i notariuszy działają również doradcy prawni. Jest to grupa ok. 20 tys. podmiotów oferujących swe usługi w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych na rynku mają się pojawić doradcy prawni o kompetencjach zbliżonych do radców prawnych. Nakładające się kompetencje radców prawnych i doradców budzą uzasadnione przekonanie o ich niekonstytucyjności. Trudno wyobrazić sobie, że będą oni mogli wykonywać prawie dokładnie te same czynności, co radcy prawni. Proponowane rozwiązanie jest ewenementem na skalę europejską. Prawie we wszystkich krajach Europy pomoc prawną w pełnym zakresie mogą świadczyć jedynie adwokaci. Rozmawiała DARIA STOJAK

5 PRAWO DLA MENEDŻERA PONIEDZIAŁEK 29 CZERWCA 2009 nr 124 B5 WK INDEX Przewaga pesymistów Prawnicy są zaniepokojeni kondycją gospodarki Kancelarie obsługujące polski biznes wciąż z niepokojem patrzą na sytuację naszej gospodarki. Głosy zapowiadające poprawę sytuacji w przyszłości są jednak coraz wyraźniejsze. Wyniki przeprowadzonego po raz siódmy na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska przez pracownię Ipsos badania WK Index pokazują, że partnerzy z dużych kancelarii, ale także prawnicy prowadzący mniejsze lokalne kancelarie, dużo wiedzą o polskiej gospodarce. Potwierdzają także to, że prawidłowo oceniają oni jej kondycję i perspektywy na przyszłość. Najważniejszy z publikowanych na podstawie tego badania parametrów, czyli tytułowy WK Index, wyraźnie obniżył się w ciągu ostatniego półrocza i wynosi 91 punktów na 200 możliwych, co oznacza spadek o 12 pkt w stosunku do poprzedniego badania. To najniższy wynik w całej historii badania i pierwszy, w którym przeważają pesymistyczne opinie co do sytuacji całej gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych. Nie da się zaprzeczyć, że mamy spowolnienie gospodarcze. Aż 2/3 z prawników obsługujących przedsiębiorstwa zauważyło, że wyniki finansowe ich klientów pogorszyły się w ostatnim roku. To ogromny skok liczby takich ocen. Szczególnie gdy przypomni się, że w poprzednim badaniu taką WK INDEX: TRENDY W BRANŻY USŁUG PRAWNICZYCH Już po raz siódmy przeprowadzone zostało przez firmę badawczą IPSOS, na zlecenie Wolters Kluwer Polska, badanie wśród partnerów firm prawniczych. Celem tych badań jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych wśród przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce. Swoje stanowisko wyrażają prawnicy partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Siódme badanie było przeprowadzane w dniach od 21 maja do 17 czerwca 2009 r. metodą wywiadu telefonicznego (CATI). Poprzedzone zostało akcją wprowadzającą, polegającą na przedstawieniu przedstawicielom kancelarii założeń, celu oraz zastosowań badania. W badaniu wzięło udział 27 partnerów reprezentujących największe działające w Polsce kancelarie prawnicze. Równolegle prowadzono badanie lokalnych rynków usług prawniczych. W badaniu wzięło udział 99 wspólników i partnerów reprezentujących kancelarie prawnicze z siedzibą w jednym z następujących województw: lubelskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie. Wszystkie kancelarie obsługiwały firmy zatrudniające więcej niż trzy osoby. ocenę prezentowało tylko 13 proc. ankietowanych, oraz że liczba zauważających pozytywnie zmiany w kondycji obsługiwanych firm spadła z 1/3 do zaledwie 4 proc. Według uczestników ankiety bezrobocie wzrasta i trend ten może utrzymać się w najbliższej przyszłości. Prawnicy obserwowali ostatnio, że ich klienci raczej zwalniali pracowników, a rzadziej widzieli zatrudnianie nowych ludzi. Jeszcze gorsze są opinie dotyczące napływu do Polski zagranicznego kapitału, prawie wszyscy ankietowani twierdzą, że w ostatnim okresie trafia go do naszego kraju mniej. Charakterystyczną cechą obecnej sytuacji w gospodarce jest też zmniejszenie się zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami. Opinie prawników trzeba uznać w tym zakresie za wiarygodne, gdyż to oni właśnie pomagają wielkim międzynarodowym koncernom w wyszukiwaniu w naszym kraju miejsc do inwestowania oraz w przeprowadzaniu fuzji i przejęć i generalnie wspierają firmy w procesie inwestycyjnym. Podobnie poważnie trzeba traktować ich opinie, że w najbliższym okresie może nie być w tej dziedzinie poprawy. Z części badania dotyczącej spraw, jakimi zajmują się kancelarie, wynika, że wyraźnie mniej otrzymują one zleceń z zakresu obsługi fuzji i przejęć, obsługi pozyskiwanego kapitału i wprowadzania spółek na giełdę oraz transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. No cóż, jeszcze jedno potwierdzenie spowolnienia gospodarczego. Za to prawie trzykrotnie wzrosła w ciągu minionego roku liczba prawników otrzymujących więcej zleceń związanych z windykacją i restrukturyzacją należności, co też jest wyraźnym symptomem sytuacji kryzysowej. Przybyło również generalnie gospodarczych sporów sądowych i z zakresu prawa pracy. Mimo negatywnych opinii na temat kondycji polskiej gospodarki w minionym roku, prawnicy obsługujący przedsiębiorstwa najwyraźniej uznają, że najgorsze ma ona już za sobą. Tylko jeden na pięciu z nich uważa, że kondycja firm może się jeszcze pogorszyć, a pozostali przewidują stabilizację lub nawet poprawę sytuacji. We współpracy ze swoimi klientami ze sfer gospodarczych prawnicy muszą wyczuwać jakieś korzystne zjawiska, skoro w ciągu sześciu miesięcy podwoiła się grupa tych, którzy uważają, że w najbliższym roku sytuacja poprawi się, a udział twierdzących, że będzie się pogarszać, spadła z ponad połowy do 1/3. Optymizmem może napawać odpowiedź na postawione w ankiecie pytanie, czy sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym czy w złym kierunku. Prawie czterech na pięciu uczestników odpowiedziało, że w dobrym. Ocena sytuacji gospodarczej i kondycji przedsiębiorstw ma wpływ na strategie kancelarii prawniczych. Mimo osłabienia koniunktury gospodarczej starają się one w miarę możliwości unikać zwolnień pracowników, co można wiązać z ich stosunkowo dużym optymizmem co do najbliższej przyszłości polskiej gospodarki. Ponad połowa badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku popyt na ich usługi będzie rósł w podobnym jak dotychczas lub nawet nieco wyższym tempie, chociaż ich ceny raczej ustabilizują się lub wzrosną tylko w niewielkim stopniu. Niestety, mniej optymizmu przynosi część badania poświęcona barierom, na jakie natrafiają przedsiębiorcy w swojej działalności. We wszystkich edycjach WK Indeks pytano o ten problem, ale ostatnia ankieta przynosi dość zaskakujące dane. Otóż mimo kryzysu o ponad połowę zmalała liczba opinii, że bardzo poważnym dla przedsiębiorstw problemem są opóźnienia w terminach płatności. Za to prawie podwoiła się grupa tych, którzy za taki poważny problem uważają przewlekłość postępowań sądowych w sprawach gospodarczych. Ta ocena musi niepokoić, szczególnie że Ministerstwo Sprawiedliwości od lat zapowiada poprawę sytuacji w tym zakresie. Najwyraźniej nie bardzo to wychodzi. Tradycyjnie jako poważne czynniki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej wymieniane są przez prawników (a więc także ich klientów): biurokracja i skomplikowane procedury administracyjnoprawne, niska jakość prawa, niska sprawność procesów upadłościowych, a także poziom obciążeń podatkowych i pozapłacowych kosztów pracy oraz korupcja w otoczeniu gospodarki. Najnowsze badanie WK Index potwierdza po raz kolejny, że opinie uczestników ankiety są zgodne z ocenami polskiej gospodarki formułowanymi przez ekonomistów. Pokazuje także, że prawnicy, a szczególnie duże kancelarie, są tą grupą, którą warto pytać zarówno o opinie na temat aktualnej sytuacji gospodarczej, jak i wykorzystywać je do prognozowania przyszłości. WŁODZIMIERZ ALBIN prezes Wolters Kluwer Polska reklama W siódmej edycji badania WK Index tylko 4 proc. badanych partnerów w kancelariach spodziewa się pogorszenia koniunktury na rynku usług prawniczych. Już nie ponad połowa, jak podczas poprzedniej edycji badania WK Index, ale tylko 33 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja gospodarcza pogorszy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest kryzys, ale ankietowani optymistycznie patrzą w przyszłość.

6 B6 PONIEDZIAŁEK 29 CZERWCA 2009 nr 124 PRAWO DLA MENEDŻERA ANALIZA Zainteresowanie polskim sektorem usług prawnych Sieciowe kancelarie nie będą uciekać z Polski Sieciowe kancelarie potrafią doskonale wykorzystać szanse, jakie stworzył kryzys. Ich zainteresowanie polskim rynkiem prawnym nie osłabnie. Wydawać się mogło, że wszechobecny kryzys ominie te branże, które ze względu na swoją specyfikę posiadają wrodzoną odporność na jakiekolwiek zawirowania ekonomiczne, branże, które przetrwać mogą, co do zasady, wszystko. Międzynarodowe kancelarie wydawały się w tej grupie najbardziej stabilne, a to ze względu na fakt, iż z prawem każdy przeciętny obywatel ma do czynienia regularnie, w zasadzie przez całą dobę. Tym bardziej dotyczy to przedsiębiorców, wśród których przodują zagraniczne firmy i inwestorzy. Zastanawiający jest zatem sposób rozwoju sytuacji w odniesieniu do prawników obsługujących zagranicznych klientów, w szczególności tych kancelarii, które są oddziałem międzynarodowych korporacji, i wszystkich tych kancelarii, które z racji swej szerokiej specjalizacji działają aktywnie również poza granicami Polski. Kancelarie międzynarodowe, tj. wywodzące się z zagranicy lub działające transgranicznie, wykazują z założenia bardzo szerokie spektrum oferowanych usług. Przodują tutaj oczywiście międzynarodowe inwestycje, fuzje i przejęcia, przekształcenia majątkowe i transfery między- i społeczne. narodowe i inne transakcje w skali makro. Wychodząc z takiego punktu widzenia, można na pierwszy rzut oka stwierdzić, iż kryzys na rynkach światowych skutecznie ostudził zapały, zaś część aktywności przestała być prowadzona lub została na bliżej nieokreślony czas zawieszona. Głębsza analiza prowadzić jednak może do wniosków zgoła odmiennych. Oczywiście obniżenie wartości niektórych walut, problemy światowych przedsiębiorców i inwestorów, musiały spowodować spadek ich aktywności na arenie międzynarodowej, w tym również w Polsce. To zaś spowodować musiało mniejsze niż dotychczas zapotrzebowanie na fachowe wsparcie profesjonalnych prawników. Z całą pewnością jednak kryzys, powodując spadek aktywności jednej branży, automatycznie implikować musiał aktywność innej, w myśl naczelnej zasady, która występuje nie tylko w naukach przyrodniczych, tj. każdej akcji towarzyszyć musi reakcja. Kancelaria prawna, zwłaszcza międzynarodowa, jest zaś potrzebna w każdej branży. Jako przykład służyć może sytuacja na rynku nieruchomości. Kryzys spowodował spadek cen mieszkań, zwłaszcza w nowym budownictwie. Ponieważ jednocześnie banki zaostrzyły zdecydowanie swoją politykę kredytową, przeciętny obywatel polski nie jest w stanie podołać nawet tym nowym obniżonym cenom. Powoduje to dużą liczbę nowych mieszkań, które tylko czekają na kupca. Tym zaś stać się może inwestor zagraniczny, który najczęściej zainteresowany będzie zakupem hurtowej liczby lokali. W tym momencie na arenę wkraczają rzeczone kancelarie, Kancelarie międzynarodowe, które od dłuższego czasu aktywnie działają na rynku polskim, znakomicie wpasowały się w realia ekonomiczne Fot. Archiwum JACEK ŚWIECA radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Kalwas i Wspólnicy które, dzięki swoim kontaktom, stanowią nie tylko podmiot pośredniczący pomiędzy zagranicznym kapitałem a polskimi możliwościami, ale również, a może nawet przede wszystkim, służą bezcenną pomocą i wsparciem prawnym. Podobne przykłady można mnożyć, albowiem gros branż skorzystało na kryzysie bądź chce na nim skorzystać. Będąc zatem osobą decyzyjną w kancelarii międzynarodowej, należy im to umożliwić, przedstawiając właściwe scenariusze i ścieżki prawne, a następnie wspierając, za stosowne stawki, cały zaplanowany proces. Kancelarie międzynarodowe, które od dłuższego czasu aktywnie działają na rynku polskim, znakomicie wpasowały się w realia ekonomiczne i społeczne. Pamiętać należy, iż ich celem jest nie tylko obsługa dużych przedsięwzięć, ale również kwestii o zasięgu średnim, lokalnym, a nawet pomoc osobom fizycznym. Polski rynek, choć od wystartowania kapitalizmu minęło już dwadzieścia lat, nadal zawiera elementy, które muszą dostosować się do określonych wymogów unijnych bądź po prostu dopiąć tego poziomu, który cechuje państwa zachodnie. Nieoceniona zatem okazuje się pomoc kancelarii zagranicznych i międzynarodowych w tych działaniach, które określić można mianem szeroko pojętego lobbingu. Udział takich prawników, występujących z ramienia określonych organizacji lub po prostu powołanych jako ekspertów, w komisjach sejmowych, roboczych grupach ministerialnych itd. wydaje się nie do przecenienia. Wnosząc wiedzę o zagranicznych, a dobrze funkcjonujących, elementach zagranicznych porządkach prawnych, przyczynić się oni mogą do pozytywnego rozwoju sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej Polski. Nie można również zapominać, iż kryzys, który dotknął również i rynek polski, wstrzymać mógł nowe inwestycje i projekty, ale niekoniecznie zawsze powodował upadłość lub zawieszenie działalności danego przedsiębiorcy, który do tej pory obsługiwany był przez międzynarodową kancelarię. Wiele wytworzonych w ten sposób trangranicznych stosunków gospodarczych i międzynarodowych powiązań biznesowych przetrwało i, choć być może w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie, funkcjonuje nadal. To zaś oznacza, iż bieżąca obsługa prawna jest nadal potrzebna, zaś problemy praktyczne, kazusy i spory sądowe nadal muszą być rozwiązywane. Przekłada się to bezpośrednio na aktualność zapotrzebowania na prawników prowadzących szeroko zakrojone wsparcie biznesowe, zwłaszcza to, które świadczone jest przez międzynarodową kancelarię. RYNEK USŁUG PRAWNYCH Zarządzanie kancelariami Obecnie zdrowy rozsądek nie wystarcza już do Od września tego roku prawnicy będą mogli zdobywać w Warszawie wiedzę z zakresu zarządzania kancelarią prawną. Aby odnieść sukces na rynku usług prawniczych, nie wystarczy już bowiem tylko wiedza z zakresu prawa. KRZYSZTOF POLAK Zreguły firmami prawniczymi kierują prawnicy. Przez wiele lat kształtowania się w Polsce wolnego rynku usług prawnych taki sposób działania wystarczał. Dziś już nie. Studia prawnicze i aplikacja przygotowują do świadczenia usług prawnych. Przyszli prawnicy nie są jednak uczeni, jak prowadzić biznes. Firma prawnicza, jak każdy podmiot biznesowy, wymaga profesjonalnego zarządzania, tj. oceny rynku usług prawniczych, potrzeb potencjalnych klientów, planowania działań, strategii, stosowania umiejętnego marketingu, zarządzania ryzykiem itd. Potrzeba profesjonalizacji Do niedawna prawnikom wydawało się, że wystarczy zdobyć odpowiednie wykształcenie prawnicze i już, z pomocą zdrowego rozsądku, można być dobrym menedżerem. Z kolei absolwenci studiów menedżerskich często przyjmują pogląd, że skoro akty prawne są dostępne, to wystarczy je przeczytać, by poznać prawo. Tymczasem oba te podejścia bazują na stereotypach ocenia prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, prorektor ds. studiów prawniczych w Akademii Leona Koźminiego. Wprawdzie działalnością gospodarczą nierzadko kierują ludzie bez dyplomu z zakresu zarządzania. Odnoszą sukcesy dzięki osobistym predyspozycjom. Gdy jednak ich przedsięwzięcie rozrasta się w coraz większe przedsiębiorstwo stają przed coraz trudniejszymi wyzwaniami, zaczynają dostrzegać potrzebę edukacji. Podobnie jest z prawnikami. Kto kończy aplikację sądzi, że już jest przygotowany do podboju rynku, więc zakłada firmę i uruchamia działalność. W sytuacji gdy firma rozwija się, dostrzega jednak potrzebę profesjonalizacji w zakresie zarządzania finansami, personelem, marketingiem itd. Wiele firm prawniczych nie ma jeszcze pracowników profesjonalnie przygotowanych do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku to utrudnia im rozwój. Współpraca ze specjalistami Takiej wiedzy i takich umiejętności prawnicy nie zdobywają przecież podczas wielu lat swojej żmudnej edukacji, poprzedzającej zdobycie aplikacji wskazuje prof. Jabłońska-Bonca. Jednak w trakcie aktywności zawodowej często zauważają ten brak i wówczas niektórzy z nich zastanawiają się nad dalszymi studiami o profilu menedżerskim dodaje. Wielu prawników, którzy odnieśli już sukces w świadczeniu usług prawnych, pozostaje przy swojej profesji. Zadania zarzą-

7 PRAWO DLA MENEDŻERA DEBATA Rynek usług prawniczych Kryzys trzeba przeczekać Kancelarie muszą być gotowe na kryzys, który tak naprawdę jeszcze nie dotknął polskiego rynku. Ratunkiem przed jego skutkami może być dywersyfikacja usług lub zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ P olscy prawnicy muszą nauczyć się szybko reagować na zmiany zachodzące na rynkach finansowych. Jako usługodawcy powinni umieć sprostać zmieniającym się oczekiwaniom swoich klientów. Dzięki temu łatwiej im będzie przetrwać trudne czasy. Tak uważają eksperci, którzy wzięli udział w debacie zorganizowanej z okazji ogłoszenia wyników badania opinii partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych. Sondaż przeprowadziła firma badawcza IPSOS, na zlecenie Wolters Kluwer Polska. Skutki kryzysu Debatę, w której wzięli udział Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający w Kancelarii GESSEL, Wojciech Kocot, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP) oraz Ireneusz Jabłoński, ekspert z Centrum im. Adama Smitha zdominował temat globalnego kryzysu na rynkach finansowych. Rozmówcy zastanawiali się, w jaki sposób wpłynął on na polski rynek usług prawniczych. Jeżeli w gospodarce mamy kryzys, to prawnicy też muszą to odczuć mówiła Beata Gessel. Na potwierdzenie tej tezy podała przykład dużych kancelarii, które na przełomie ostatniego roku zwalniały swoich pracowników na poziomie ok. 20 proc. Podobnego zdania na temat skutków kryzysu był Maciej Bobrowicz. Twierdzenie, że prawnicy zawsze znajdą dla siebie pracę, niezależnie od tego, co dzieje się Fot. Wojciech Górski w gospodarce, nie do końca jest prawdziwe podkreślał prezes KRRP. I przypominał, że rynek usług prawnych w Polsce to nie tylko duże kancelarie warszawskie. Najwięcej jest bowiem kancelarii jednoosobowych, którym z pewnością trudniej utrzymać się na rynku w czasach dekoniunktury. Jednak zdaniem ekspertów kryzys w Polsce nie jest tak bardzo odczuwalny, jak u naszych zachodnich sąsiadów. Jak wskazywał Ireneusz Jabłoński, jest to efekt niezbyt dynamicznego podążania przez Polskę za trendami zachodnimi. Siłą naszej gospodarki jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To one zatrudniają większość pracowników podkreślał Ireneusz Jabłoński A takie mniejsze podmioty są bardziej elastyczne od wielkich korporacji. Mogą więc łatwiej reagować na zmiany zachodzące na rynkach i szybko się do nich dostosowywać. Naszym atutem jest także fakt, że Polacy są najbardziej pracowitym narodem w Europie. Z badań wynika, że pracujemy najefektywniej podkreślał Ireneusz Jabłoński. Recepta na kryzys Uczestnicy dyskusji zastanawiali się także nad rozwiązaniami, jakie powinni zastosować prawnicy, aby przetrwać na rynku w czasach dekoniunktury. Kancelarie nie mogą skupiać się tylko na obsłudze wielkich inwestorów zagranicznych, albowiem takie podmioty w czasach złej koniunktury najczęściej po prostu wycofują się z rynku mówił Wojciech Kocot. Uważa on, że receptą na kryzys może być dokonanie dywersyfikacji usług świadczonych przez prawników. Z tą opinią nie do końca zgadzał się Maciej Bobrowicz. Kancelarie rozpoznawane są przez klientów jako specjalizujące się w danej dziedzinie podkreślał. Podobnego zdania była Beata Gessel, która podkreślała, że specjalizacja to wartość na rynku usług prawniczych. Reakcje rynku Prawnicy muszą przeczekać kryzys. Rozwiązaniem może być np. połączenie się z inną kancelarią lub dokonanie przeglądu kosztów prowadzonej działalności i zrezygnowanie z tych pozycji, z których zrezygnować można i które generują niepotrzebne koszty tłumaczyła Beata Gessel. Wszyscy zgodnie twierdzili, że zwalnianie dobrych, sprawdzonych pracowników to najgorsze rozwiązanie. Kryzys bowiem kiedyś się skończy, a wówczas okaże się, że kancelaria, pozbawiona specjalistycznej kadry, nie jest już atrakcyjna dla klientów. Paneliści rozmawiali także nad nowym zjawiskiem, jakie pojawiło się na międzynarodowym rynku prawniczym, a mianowicie outsourcowaniu niektórych usług prawnych. Działanie to polega na zlecaniu wykonywania pewnych czynności prawnych specjalistom z innych krajów, którzy nie są zatrudnieni w strukturach kancelarii. Dzisiaj usługi świadczone przez prawników niewiele różnią się od innych usług, a prawo jest mniej skomplikowane niż dawniej mówiła Beata Gessel. Tak więc, skoro w innych branżach outsourcing jest zjawiskiem powszechnym, to można przypuszczać, że również na rynku usług prawniczych będzie się on rozwijał. Jest to nowy trend, ale jeżeli okaże się, że kancelariom będzie się to opłacało, a klienci będą zadowoleni z efektów takiej usługi, to outsourcing może stać się zjawiskiem powszechnym także na rynku prawniczym mówiła Beata Gessel. Tymczasem Maciej Bobrowicz wskazywał na fakt, że outsourcowane są jedynie czynności bardzo proste, o niskim ryzyku. Często są to czynności zestandaryzowane. Rynek oczekuje od prawników coraz szybszych efektów za coraz niższą cenę. Myślę, że outsourcing to rozwiązanie, jakie znalazły kancelarie, aby sprostać tym wymaganiom podsumował Maciej Bobrowicz. kierowania firmą prawniczą dzania finansami, personelem, zły dźwignię do podnoszenia jaczy działalnością marketingową kości usług i rozwoju. powierzają wyspecjalizowanym Zdaniem klientów ze sfery menedżerom. biznesu wiedza i kompetencje Prawnik nie musi zajmować prawnicze zaledwie w 53 proc. się zarządzaniem finansami stanowią o ogólnej ocenie kanswojej firmy, ale powinien pro- celarii. Obok nich liczy się też wadzić partnerski dialog znajomość biznesu, z wyspecjalizowanym w którym się działa, w tym zakresie menezdolność do zrozudżerem podkreśla mienia sytuacji i proprof. Jabłońska-Bonca. blemów klienta, kokancelaria prawnicza munik at ywność, umiejętność przekoto podmiot biznesowy. Dlatego wszystkie znane Rozwój kancelarii nywania i negocjacji, łączy się terminowość, szybw biznesie metody podze wzrostem kość reakcji. Z badań noszenia jakości usług popytu na wynika również, że i pozyskiwania klientów umiejętności prawnicy mogą i pomają tutaj również zamenedżerskie winni szukać w tym stosowanie. Potwierdzazakresie profesjonalją to doświadczenia kannego wsparcia. celarii prawnych, które Można opierać w stosowaniu znanych się na intuicji i rozz biznesu metod znala- sądku, ale lepiej skorzystać ze sprawdzonych metod przekonuje prof. Jabłońska-Bonca. Radcy prawnemu czy adwokatowi potrzebne są takie umiejętności, jak zarządzanie sprawą sądową, umiejętność komunikowania się z klientem, negocjowania czy znajomość narzędzi marketingowych i umiejętność ich stosowania dodaje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Przyczyna sukcesu Rynek usług prawnych dojrzewa. Polskie kancelarie coraz częściej w swoich działaniach przekraczają granice kraju. Łączy się to ze wzrostem popytu na profesjonalną wiedzę i umiejętności menedżerskie. Duże kancelarie o zasięgu międzynarodowym, które zatrudniają więcej niż stu prawników, nie miałyby szansy na utrzymanie swojej pozycji, gdyby nie były profesjonalnie zarządzane. Ich przykład staje się wzorem dla rozwijających się polskich podmiotów. We wrześniu 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia studia podyplomowe adresowane do prawników, poświęcone zarządzaniu kancelarią prawną. Obecnie liczba tego rodzaju programów kształcenia na świecie nie przekracza dziesięciu. Z tego najważniejsze są oferowane w USA i Wielkiej Brytanii. Zdaniem kadry, która przygotowała program wspomnianych studiów w Warszawie, to właśnie dzięki biznesowemu podejściu kancelarie z krajów anglosaskich znajdują się w czołówce światowych kancelarii prawniczych. PONIEDZIAŁEK 29 CZERWCA 2009 nr 124 B7

8 B8 PONIEDZIAŁEK 29 CZERWCA 2009 nr 124 PRAWO DLA MENEDŻERA Rozmawiamy z BEATĄ GESSEL-KALINOWSKĄ VEL KALISZ, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii GESSEL Kobiety są silnie reprezentowane we wszystkich zawodach prawniczych Współczesne kobiety potrafią walczyć o swoje i osiągają sukces. Są liderkami przedsiębiorczości w Polsce. Największą reprezentację mają w korporacji notarialnej ponad 60 proc. wszystkich notariuszy w Polsce to kobiety. Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie Kongresu Kobiet, który odbył się w Warszawie w dniach od 20 do 21 czerwca? O idei Kongresu usłyszałam od Henryki Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, która uznała, że przy okazji obchodów uroczystości dwudziestolecia wolnych wyborów w Polsce za mało mówi się o roli kobiet w transformacji ustroju. Przekonała nas, kobiety o różnych, często przeciwstawnych poglądach, do zjednoczenia sił i przygotowania w bardzo krótkim czasie zaledwie dwóch miesięcy ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. Przyznam, że ten pomysł od razu mi się spodobał i szybko podjęłam decyzję o poprowadzeniu panelu poświęconemu kobietom w zawodach prawniczych, który przekornie nazwałam Jak kobiety sprawiedliwość zdobywały. W jakich zawodach prawniczych kobiety czują się najlepiej? W których jest ich najwięcej? Wśród kobiet zaproszonych przeze mnie do panelu były przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości, profesorki akademickie, pani prokurator, sędzia sądu najwyższego, pani adwokat, panie radczynie prawne, pani notariusz, szefowa działu prawnego w wielkiej korporacji. Rzadko padało z ich ust słowo dyskryminacja. Wnioski, które nasuwają mi się po panelu, są takie, że w większości zawodów prawniczych kobiety znajdują swoje miejsce, chociaż są pewne wyjątki. To zależy przede wszystkim od ich predyspozycji, chęci i siły przebicia, ale zdarza się i tak, że okoliczności nie sprzyjają rozwojowi kariery. Jeśli chodzi o liczbę kobiet, to mamy zebrane dane z poszczególnych korporacji i ich zestawienie jest ze wszech miar pouczające. Największą reprezentację mają kobiety w korporacji notarialnej ponad 60 proc. wszystkich notariuszy w Polsce to kobiety. Ponad 50 proc. kobiet jest też wśród radców prawnych i prokuratorów. Zdecydowanie mniej jest kobiet wśród adwokatów i kadry akademickiej (około 30 proc.). Czy w Polsce w zawodach prawniczych kobiety mają takie same szanse jak mężczyźni? Fot. Wojciech Górski Kobiety bardziej boją się, że stracą swoją pracę albo jeśli awansują na wysokie stanowisko, to nie będą miały powrotu do pracy merytorycznej I tak, i nie. Są zawody prawnicze, w których kobietom zapewnia się bezpieczeństwo socjalne, które pozwalają kobietom na bezpieczny powrót do zawodu po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka. W kancelariach prawnych liczba kobiet prawniczek jest porównywalna z liczbą mężczyzn prawników, według danych zebranych przez mnie od 40 największych kancelarii w Polsce (według rankingu Rzeczpospolitej z kwietnia 2009) jest to około 44 proc. Gorzej to niestety wygląda, jeśli spojrzymy na liczbę kobiet wspólniczek w kancelariach prawnych ich udział spada do 22 proc. Bardzo zrównoważoną pod tym względem kancelarią, oprócz kancelarii, którą sama zarządzam, jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy, gdzie ten stosunek wynosi 44 proc. Kobiet jest dużo i z każdym rokiem ich liczba się powiększa (ponad połowa studentów prawa to kobiety), ale na wyższych stanowiskach, we władzach korporacji, mężczyźni dominują. Pytanie tylko, czy kobiety zawsze chcą piąć się po szczeblach kariery zawodowej? Czy czasem same nie rezygnują, bojąc się kosztów sukcesu? Na pytanie, dlaczego nie zdecydowały się na przyjęcie awansu, kobiety odpowiadały, że czują się zobligowane obowiązkami domowymi, inne, że cenią sobie jakość życia poza pracą, niektóre zaś otwarcie przyznały, co mnie osobiście zadziwia, że nie zdecydowały się na awans, żeby nie zarabiać więcej od swoich mężów. Czy sytuacja kobiet po roku 1989 uległa znaczącej poprawie w zawodach prawniczych? Na pewno zmieniła się mentalność ludzi. Kobiety częściej potrafią walczyć o swoje i osiągają sukces. Są liderkami przedsiębiorczości w Polsce. Zmiana systemu spowodowała poszerzenie perspektyw pracy dla prawników. Ale są i minusy, wspólne pewnie nie tylko dla sytuacji kobiet w zawodach prawniczych, a mianowicie mniejsze bezpieczeństwo socjalne. Kobiety bardziej boją się, że stracą swoją pracę albo jeśli awansują na wysokie stanowisko, to nie będą miały powrotu do pracy merytorycznej. Za przykład takiej sytuacji podawano minister Barbarę Piwnik. Co jest atutem kobiet zajmujących się zawodowo prawem? Kiedyś usłyszałam od jednego z klientów naszej kancelarii, że woli pracować z kobietami prawniczkami. Rzecz dotyczyła wielomilionowych kontraktów, skomplikowanych i wyczerpujących negocjacji. Zapytałam go, dlaczego tak uważa. Odpowiedział, że kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, nie koncentrują się na własnym ego. Nie zajmuje ich samcza rywalizacja i są skuteczniejsze w walce po stronie swojego klienta i sprawy. Te słowa towarzyszą mi do dzisiaj. Rozmawiała MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ BEATA GESSEL-KALINOWSKA VEL KALISZ radca prawny i ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, postępowań arbitrażowych, prawa spółek ANALIZA Zmiany na rynku usług prawnych po 1989 roku Prawnik jest dziś osobistym doradcą klienta Zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat, odcisnęły swoje piętno także na rynku usług prawnych. Klienci kancelarii częściej sięgają po pomoc prawników i są bardziej wymagający. DARIA STOJAK MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ Ostatnie 20-lecie przyniosło głębokie przemiany społeczne i ekonomiczne. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne są dziś bardziej świadomi swoich praw. Zdają sobie także sprawę, że nie mają wystarczających kompetencji, aby samodzielnie zadbać o wszystkie swoje dobra. Dlatego też coraz częściej sięgają po pomoc prawników. Chcą, aby taki specjalista zapewnił im bezpieczeństwo prawne. Dziś bowiem prawnik ma być doradcą, a nie tylko i wyłącznie zastępcą procesowym w sądzie. Prawo i ekonomia W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniła się formuła, w jakiej prawnicy doradzają swoim klientom. Przed 20 laty ludzie najczęściej sięgali po pomoc speców od prawa, gdy było to wymuszone kontaktem z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Obecnie klienci, i to zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, oczekują, że prawnik będzie przede wszystkim zajmował się kształtowaniem ich relacji prawnych z osobami trzecimi. Choć nadal nasz zawód kojarzy się ze sprawami karnymi, to sporo adwokatów specjalizuje się w obsłudze biznesu, bo takie są wyzwania współczesnego rynku usług prawniczych mówi Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zjawisko to związane jest z rozwojem gospodarczym. W obecnych czasach prawnik to także doradca biznesowy, który, znając charakter działalności swojego klienta, potrafi wskazać najlepszą dla niego drogę, i to nie od strony prawnej, ale także z biznesowego punktu widzenia mówi Tomasz Szarek, radca prawny z kancelarii Iurico. Aby sprostać tym zadaniom, prawnicy wciąż muszą uzupełniać swoją wiedzę. I to nie tylko tę z zakresu samego prawa. Dzięki znajomości zasad ekonomii prawnicy są bowiem w stanie zrozumieć biznesowe realia, w jakich porusza się ich klient. Tak więc poszerzanie wiedzy pozwala im świadczyć pomoc prawną w sposób kompleksowy. Zmiany ostatnich 20 lat spowodowały, że wiele kancelarii, a także pojedynczych radców prawnych czy adwokatów, wyspecjalizowało się w wąskich gałęziach prawa. Dziś prawo jest coraz bardziej skomplikowane. Trudno również wskazać dziedzinę życia, której nie regulują konkretne przepisy. Wąskie specjalizacje Wcześniej niemal wszyscy byli prawnikami uniwersalnymi. Dziś specjalizacja pozwala na zwiększenie efektywności obsługi. Dzięki temu klient otrzymuje rozwiązanie problemu prawnego szybciej, a porada ma wysoką jakość merytoryczną mówi dr Maciej Skory. Efekt tego jest taki, że ludzie zaczynają traktować prawnika bardziej jako doradcę, a mniej jako pełnomocnika procesowego, którego zadaniem jest wygrać proces. Z roku na rok kolejne gałęzie prawa ulegały znaczącym modernizacjom i dostosowaniu do nowych realiów. Proces ten nadal trwa, a ostatnimi czasy uległ nawet przyśpieszeniu. Oznacza to, że prawnicy nieustannie muszą się dokształcać. Rozrost prawa skłonił samorząd adwokacki do wprowadzenia obowiązkowych szkoleń zawodowych dla adwokatów. Musimy bowiem stale doskonalić się w wielu nowych dziedzinach prawa wyjaśnia Joanna Agacka-Indecka. Dotyczy to zwłaszcza szeroko pojmowanego prawa europejskiego i międzynarodowego. Wyższa świadomość obywateli Z roku na rok zmienia się też świadomość prawna obywateli. Choć nadal oceniamy jej poziom jako dość niski, to jednak zapotrzebowanie na nasze usługi wciąż rośnie i staramy się tym wyzwaniom odpowiadać mówi Joanna Agacka-Indecka. Polacy są coraz bardziej świadomi swoich praw, a co za tym idzie, coraz częściej i śmielej sięgają po środki, które pozwalają je egzekwować. Coraz częściej akceptowane jest stanowisko, iż zapobiegawcza konsultacja danego problemu z prawnikiem pomoże uniknąć znacznych kosztów w przyszłości uważa radca prawny Tomasz Szarek. Jednakże nadal duży procent społeczeństwa szuka pomocy prawnika dopiero wtedy, gdy dochodzi do sporu sądowego. Niestety, często okazuje się, że jest już wówczas za późno. Zdanie to podziela Michał Tomczak, adwokat i partner w kancelarii adwokackiej Tomczak i Partnerzy. Zmiany w sferze świadomości prawnej są powolne. Staną się one bardziej zauważalne, gdy dojdzie do wymiany pokoleń. Edukacja ludzi wywodzących swą świadomość z poprzedniej epoki nie odniesie bowiem aż tak wyraźnych skutków uważa prawnik. Z całą pewnością można natomiast stwierdzić, że znacznie poprawiła się wiedza na temat OPINIA ochrony danych osobowych i szeroko pojętych dóbr osobistych. Prasa, nawet ta codzienna, często donosi o zmianach w prawie, o ciekawych procesach, interesujących orzeczeniach sądowych. Sprawia to, iż obywatele w większym niż dotychczas stopniu mają tzw. świadomość prawną konkluduje dr Maciej Skory. ROBERT MIKULSKI radca prawny, partner zarządzający Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Mówiąc o rozwoju zawodów prawniczych w ciągu minionych 20 lat, w pierwszej kolejności niewątpliwie należy wskazać na zauważalny od dawna i stale postępujący proces specjalizacji podmiotów profesjonalnie świadczących usługi prawne. Rozwój rynku usług prawnych wymusza sytuację, w której prawnik po odbyciu aplikacji, która wyposaża go w ogólną wiedzę z podstawowych dziedzin prawa, w ramach własnej praktyki i samokształcenia zmuszony jest poszukiwać niszy prawnej, w której będzie mógł stać się ekspertem. Jest to w głównej mierze uwarunkowane potrzebami rynku potencjalny klient często poszukuje wysoko wyspecjalizowanego eksperta w wąskich dziedzinach gospodarki. Nie bez znaczenia jest również silnie postępujący rozwój dziedzin gospodarki, które jeszcze 20 lat temu nie wymagały tak zaawansowanej pomocy prawnej jak obecnie lub nawet nie istniały. Są to przede wszystkim sektory energetyki, informatyzacji czy rynki kapitałowe. Stale pojawiają się także nowe technologie, produkty i usługi, których wdrożenie w chwili obecnej już niemal zawsze wymaga wsparcia prawnego. Prawnicy wyszli na przeciw tym oczekiwaniom są to bowiem dziedziny, w których w ostatnich latach odnajdują obszary swej praktyki i w których się specjalizują.

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. powołane do życia. 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Jak przetrwać kryzys?

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. powołane do życia. 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Jak przetrwać kryzys? Numer 127 128 Lipiec Sierpień 2012 Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP powołane do życia 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Jak przetrwać kryzys? Co z tym nagrywaniem? Wyszukiwarka radców prawnych 1 Uruchamiamy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Numer 120 grudzień 2011 Koniec świata stawek godzinowych? Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1 Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza czwartą edycję konkursu Kryształowe

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... Numer 131 Listopad 2012 Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... 1 Spis treści Moim zdaniem ETYKA

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PSPP RAPORT. Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 2014

RAPORT PSPP RAPORT. Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 2014 1 RAPORT Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 014 RAPORT Pierwsze badanie Dyrektorów Działów Prawnych Przedsiębiorstw w Polsce 014 3 Spis treści Wstępne słowo O badaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo