WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw"

Transkrypt

1 WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji tematów artykułów, z których postaramy się skorzystać w kolejnych wydaniach P&D. Cieszymy się, że wśród Państwa znalazły się osoby, które zechciały poświęcić nieco swojego czasu, by podzielić się z nami swoimi uwagami i propozycjami, za co serdecznie dziękujemy. Ufamy, że i tym razem zainteresujemy Państwa poruszanymi w tym wydaniu kwestiami, zwłaszcza w przeddzień nadchodzących zmian w kodeksie postępowania karnego. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw Tak. To bardzo miłe kiedy po pierwszym wydaniu jakiegokolwiek czasopisma otrzymuje się zwrotnie tyle pochlebnych słów. Cenne oczywiście także były uwagi krytyczne. Wszystkie sygnały od Czytelników są dla nas bardzo ważne. Ponieważ po lekturze pierwszego numeru P&D gro z Państwa wyraziło oczekiwanie dalszego poznania relacji, jakie mogą zaistnieć pomiędzy prawnikiem a detektywem, także w drugim wydaniu naszego czasopisma postaramy się uwydatnić cechy tej szczególnej kooperacji. Wrócimy także (choć nie bezpośrednio) do tematu nadchodzących zmian w kodeksie postępowania karnego, a co za tym idzie w jasny sposób pokażemy, jak korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą nowelizacja KPK i dzięki współpracy Prawnika z Detektywem uzyskać najlepsze z możliwych wyników na sali sądowej. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z treściami z działu Ramię w ramię, gdzie pokazujemy, w jaki sposób i z jakim efektem detektywi i prawnicy pracują na rzecz wspólnego Klienta. W tym numerze zajmiemy się także bliżej uprawnieniami detektywa tak, by przybliżyć Państwu nie tylko samą specyfikę zawodu, ale zwłaszcza po to, by jasno określić ramy ustawowe, w jakich musi poruszać się detektyw, tak by działać zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Jak zawsze liczę na dyskusję i uwagi. Przypominam, że każdy z Państwa ma możliwość nie tylko formułowania uwag, ale szczególnie zachęcam do składania propozycji tematów kolejnych artykułów. Najchętniej jednak powitamy Was w gronie współtwórców kolejnego numeru P&D i w tym zakresie zapraszamy do współpracy i zamieszczania artykułów w naszym czasopiśmie. Życzę Państwu miłej lektury. Michał Rapacki redaktor naczelny. 1

2 SPIS TREŚCI Spis treści Prawnik Pomoc duetu prawnik-detektyw przy zwalczaniu przestępstwa oszustwa...3 Zmiany w sprzedaży konsumenckiej - wywiad z adw. Marcinem Zawistowskim...5 Czy darowizna dokonana za życia rodziców na rzecz brata wpływa na należny zachowek?...9 Detektyw Co wolno wojewodzie? Czyli czego możesz oczekiwać od detektywa działającego zgodnie z prawem...10 Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy - zalety wywiadu gospodarczego wykonanego przez detektywa...14 Ramię w ramię Współpraca detektywa i prawnika z organami ścigania...16 Wspólna ocena okoliczności zdarzenia dokonywana przez prawników i detektywów oraz kwalifikacja prawna czynu...20 Ekspert radzi Na szkalowanie nie tylko kodeks...22 Casus Rozwód za rozwodem...23 Książki nie tylko dla wiedzy czy rozrywki...24 I Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego już we wrześniu...26 Przy kawie...27 W następnym numerze...28

3 PRAWNIK Pomoc duetu prawnik-detektyw przy zwalczaniu Autorem tekstu jest Karolina Sikorska - studentka V roku prawa, współpracownik Kancelarii Prawnej Kijewski, Graś sp.k., przestępstwa oszustwa Dziś, gdy lawinowo rośnie ilość adwokatów i radców prawnych, o klienta jest niestety coraz trudniej. Wolny rynek zmusza adwokatów i radców do wdrożenia nowego, biznesowego modelu świadczenia usług, opartego na strategiach oraz narzędziach nieznanych dotąd w świecie prawników. Czasy prawniczego kapitalizmu stawiają przed środowiskiem nowe wyzwania, ale z drugiej strony równocześnie stwarzają nowe możliwości. Stąd też nieodparta potrzeba, mając na uwadze dobro i wygodę klienta, ścisłej współpracy prawnika z detektywem, gdyż mnogość zleceń współczesnego Sherlocka Holmesa jest nierozerwalnie powiązana z kwestiami prawnymi. Duet prawnika i detektywa jest nieoceniony, szczególnie, gdy postępowanie przynosi bogaty materiał dowodowy. Wszechobecne nadużycia w obrocie gospodarczym, oszustwa, oszustwa podatkowe, manipulacje księgowe, sprzeniewierzenia czy kradzieże wartości intelektualnej to najczęściej występujące przestępstwa, które są solą w oku Temidy, prawników i uczciwych przedsiębiorców. Ze względu na szczególny charakter tych przestępstw, przy wykrywaniu ich niezbędne jest niekiedy balansowanie na granicy prawa. I właśnie aby tej cienkiej granicy nie przekroczyć, współpraca ta jest nieodzowna. Duet prawnika i detektywa jest nieoceniony, szczególnie, gdy rzetelnie przeprowadzone postępowanie przynosi bogaty materiał dowodowy i nie pozostawia wątpliwości co do rodzaju i zakresu naruszeń. Kolejnym argumentem za wzmocnieniem tej współpracy jest wskazanie mechanizmu sprawczego u osób dokonujących przestępstwa. Przykładem tej współpracy może być sprawozdanie detektywa, w którym opisuje on i dokumentuje, jak były pracownik mimo zakazu konkurencji nawiązał współpracę z bezpośrednim konkurentem albo wyniósł tajemnicę przedsiębiorstwa. Kolejna grupa to sprawdzanie wykorzystywania zwolnień lekarskich. Zaangażowania detektywa nie wyłącza fakt, że zgodnie z przepisami takiej kontroli dokonuje ZUS lub pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników. Ostatnia grupa przypadków 3

4 PRAWNIK to ustalenie przebywania zatrudnionego dokonywane najczęściej w celu wręczenia mu dyscyplinarnego zwolnienia. Na tak bogatym materiale dowodowym prawnik może zbudować korzystne stanowisko dla swojego klienta. Jednak z drugiej strony, musimy pamiętać o hamulcu na niezdrową ciekawość, związanym z nadmierną kontrolą czy to pracowników, czy urzędników. Musi być ona adekwatna do celów jej przeprowadzenia. W ostatnich latach korzystanie z usług detektywów przez pracodawców zdarza się coraz częściej. Sytuację ułatwia fakt, że kwestie te są uregulowane w ustawie z 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych. Jeżeli czynności zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą, to sprawozdanie detektywa może stanowić legalny materiał dowodowy w procesie sądowym i być wyznacznikiem dla powzięcia odpowiednich środków prawnych przez prawnika. Na szczególną uwagę zasługuje tu art. 6 stanowiący, że detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Należy również pamiętać, że swoboda detektywa przy zbieraniu materiału dowodowego jest ograniczona, gdyż zgodnie z art. 7 nie może on stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjnorozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Przy współpracy detektywa i prawnika najlepiej kierować się zasadą złotego środka, uznając za dopuszczalne kontrolowanie i monitorowanie adekwatne do celu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia oszustwa, nie przy bezpodstawnych podejrzeniach. Z reguły wątpliwości nie budzi monitoring, uzasadniony podejrzeniem działania pracownika na szkodę firmy, w szczególności gdy jego działania wypełniają znamiona czynu zabronionego jakim jest oszustwo. Należy wskazać na to, że z pozoru odmienne profesje prawnika i detektywa, w gruncie rzeczy mogą skutecznie się uzupełniać. Prawnik nie ma odpowiedniego zaplecza, sztabu ludzi, a także doświadczenia niezbędnego do przeprowadzenia skutecznego wywiadu i zebrania materiału do postępowania przygotowawczego. Dlatego też każda szanująca się Kancelaria prawnicza powinna współpracować z wyspecjalizowanym i profesjonalnym biurem detektywistycznym. 4

5 PRAWNIK Zmiany w sprzedaży konsumenckiej Wywiadu Magdalenie Rosie udzielił Marcin Zawistowski Magdalena Rosa: Nowelizacja prawa konsumenckiego, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku, wprowadza szereg rewolucyjnych zmian. Na czym one polegają? Adw. Marcin Zawistowski: Ponad cztery miesiące temu, do obowiązujących przepisów o sprzedaży wprowadzono szereg istotnych z punktu widzenia każdego uczestnika obrotu, zmian. Od 25 grudnia 2014 roku, czyli o d wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta, na podmioty zawierające umowę sprzedaży zostały nałożone dodatkowe obowiązki, np. obowiązek informacyjny sprzedawcy, jak też przyznane, nieprzysługujące im wcześniej, uprawnienia, np. uprawnienia konsumenta w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej czy roszczenie regresowe sprzedawcy. M.R.: Skąd w ogóle wynikają te zmiany? M.Z.: Przedmiotowa ustawa dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia przepisów unijnych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów, dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji oraz dyrektywy 2002/65/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 roku dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość. Marcin Zawistowski Adwokat, współpracuje z kancelarią Kijewski Graś sp.k. prowadząc stałe doradztwo dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W swojej praktyce skupia się na zagadnieniach umów cywilnoprawnych oraz prawa spółek. Zwolennik ugodowego rozwiązywania sporów, prowadzący równocześnie skomplikowane postępowania sądowe o znacznej wartości przedmiotu sporu. 5

6 PRAWNIK Powyższymi dyrektywami nastąpiło ujednolicenie prawa konsumenckiego w skali całej Unii Europejskiej. Przedmiotowe dyrektywy nakładały na Państwa Członkowskie obowiązek całkowitej i zupełnej implementacji rozwiązań w nich zawartych, a polski ustawodawca transponował niniejsze dyrektywy do polskiego systemu prawnego właśnie przez ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przede wszystkim należy podkreślić, że odstąpienie jest to tzw. prawo kształtujące kupującego, będącego konsumentem. M.R.: Jakie są główne założenia wprowadzonych zmian? M.Z.: Na mocy nowej ustawy przestały obowiązywać wcześniejsze akty prawne tj. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Ustawa o prawach konsumenta, nie tylko wprowadziła i ujednoliciła regulacje szczególne w stosunku do kodeksu cywilnego, ale też dokonała istotnych zmian w treści przepisów kodeksowych. Na skutek wprowadzenia przedmiotowych zmian, w obrocie prawnym funkcjonuje zmieniona postać umowy sprzedaży, w tym także szczególnie,,wzmocnionej omawianą nowelizacją, tzw. sprzedaży konsumenckiej. M.R.: Na czym dokładnie polega sprzedaż konsumencka? M.Z.: Sprzedaż konsumencka to szczególny, ze względu na strony umowy, rodzaj sprzedaży zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Z definicji, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i tzw. ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Należy zaznaczyć, że do tego wariantu sprzedaży mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy nowej ustawy konsumenckiej, jednak w zakresie w niej nieuregulowanym, przepisy kodeksu cywilnego. W tym zakresie jeszcze przed wprowadzeniem ustawy, pojawiały się wątpliwości dotyczące uregulowania części zagadnienia w kodeksie cywilnym, a części w ustawie o prawach konsumenta. M.R.: Jakie uregulowania zawiera zatem ustawa o prawach konsumenta? M.Z.: Znaczna część ustawy o prawach konsumenta poświęcona jest problematyce umów zawieranych,,poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Ale nie tylko. Zawiera ona również przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w innych, niż wskazane, umowach. Przede wszystkim jednak, bardzo obszerna część omawianej ustawy dotyczy prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. M.R.: Nowe zasady odstąpienia od umowy budzą wiele emocji. Z czego to wynika? M.Z.: Przede wszystkim należy podkreślić, że odstąpienie jest to tzw. prawo kształtujące kupującego, będącego konsumentem. Może on poprzez skorzystanie z tego uprawnienia jednostronnie spowodować wygaśnięcie zobowiązania. Termin na odstąpienie od takich umów i to bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, został wydłużony do 14 dni, podczas gdy do tej pory wynosił 10 dni. Dzięki czemu konsument zyskuje dodatkowy czas do namysłu i podjęcia decyzji. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, wówczas konsument będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w okresie 12 miesięcy, liczonych po upływie 14-dniowego terminu, kiedy to konsument, gdyby był należycie poinformowany, mógłby od umowy skutecznie odstąpić. W takiej sytuacji konsument nie będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. Ponadto, 6

7 PRAWNIK ustawa zwalnia konsumenta z obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia. Ostateczny sprzedawca może dochodzić od poprzednich sprzedawców naprawienia szkody, którą poniósł w następstwie konieczności naprawy bądź wymiany rzeczy wobec żądania zgłoszonego przez konsumenta. M.R.: W jaki sposób, po nowelizacji prawa konsumenckiego, kształtują się uprawnienia konsumenta w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej? M.Z.: Nowa ustawa całkowicie zmienia procedurę reklamacyjną. Kupujący, zamiast dotychczasowych uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową ma prawo korzystać z rękojmi za wady lub gwarancji. Wedle wyboru konsumenta. W poprzednim stanie prawnym, tj. istniejącym przed 25 grudnia 2014 r. kupujący miał dwa podstawowe żądania do sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru na nowy. Dopiero gdy ww. opcje wiązały się z nadmiernymi trudnościami dla sprzedawcy, konsument mógł żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić. Natomiast w nowym stanie prawnym, każdy kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego - rzecz wymieni lub naprawi. Konsument ma zatem większą swobodę, co do wyboru uprawnień, z których może skorzystać. Natomiast uprawnienie do wymiany lub naprawy rzeczy sprzedawca może wykorzystać tylko raz, czyli po jednokrotnej wymianie lub naprawie odstąpienie od umowy nie podlega ograniczeniom. Tak jak przed nowelizacją, kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W sytuacji, gdy kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę naprawy żądać wymiany rzeczy albo zamiast wymiany żądać naprawy chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Aktualnie koszty takiej wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. Od wejścia w życie opisywanych zmian, w przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo żądania wymiany lub usunięcia wady rzeczy, sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do niego w terminie 14 dni. W przeciwnym razie oznacza 7

8 PRAWNIK to, że uznał za uzasadnione żądanie konsumenta. M.R.: Jak wygląda możliwość dochodzenia odszkodowania przez przedsiębiorcę w razie zakupu wadliwego towaru od hurtownika lub dystrybutora? M.Z.: Ostateczny sprzedawca może dochodzić od poprzednich sprzedawców naprawienia szkody, którą poniósł w następstwie konieczności naprawy bądź wymiany rzeczy wobec żądania zgłoszonego przez konsumenta. Odpowiedzialność taką ponosić ma ten z poprzednich sprzedawców, wskutek działania lub zaniechania którego rzecz stała się wadliwa. Ustawa przewiduje też krótki sześciomiesięczny termin przedawnienia, który rozpocznie swój bieg z dniem poniesienia przez sprzedawcę kosztów w wyniku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta. Przez to szczególne uregulowanie sprzedawcy nie została oczywiście odebrana możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Co jest ważne, opisanej wyżej odpowiedzialności strony nie mogą umownie wyłączyć ani ograniczyć. M.R.: W jaki sposób zmiany wpłynęły na sytuację przedsiębiorców? M.Z.: Na przedsiębiorcę, bez względu na miejsce zawierania umów, zostały nałożone szczegółowe obowiązki informacyjne, w tym obowiązek poinformowania konsumenta w jasny i zrozumiały sposób o wszelkich kosztach wynikających z umowy, swoich danych identyfikacyjnych i odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia. Co więcej, na sprzedawcy-przedsiębiorcy, w wypadku umów zawieranych na odległość spoczywa obowiązek przekazania konsumentowi-kupującemu tych informacji na papierze lub trwałym nośniku. Zostały również wprowadzone dodatkowe obowiązki informacyjne sprzedawcy nawet przed zawarciem umowy, co nie jest do końca zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jeszcze nie została zawarta. M.R.: Jak, Pana zdaniem, nowe przepisy wpłyną na kształtowanie się sprzedaży konsumenckiej? Jakie będą efekty zmian? M.Z.: Nowelizacja prawa konsumenckiego w sposób znaczący zmieniła szereg przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej, a zmiany te niewątpliwie poprawiają sytuację konsumentów. Po głębszej analizie przepisów należy uznać, że ustawodawca nadmiernie obciążył przedsiębiorców dodatkowymi obowiązkami, przede wszystkim obowiązkami informacyjnymi. Działanie takie z pewnością podyktowane było ochroną konsumenta, jako słabszego kontrahenta i ogólną zasadą prawa cywilnego, zgodnie z którą od podmiotów profesjonalnych, czyli przedsiębiorców, można wymagać większej staranności. Jednakże kierując się jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego, czyli zasadą równości podmiotów, konsument jako świadomy uczestnik obrotu nie powinien być traktowany w sposób zupełnie nadrzędny. Żeby jednak w pełni ocenić omówione zmiany sprzedaży konsumenckiej, należy poczekać na przykłady stosowania ich w praktyce i wypowiedzi sądów. 8

9 PRAWNIK Czy darowizna dokonana za życia rodziców na rzecz brata wpływa na należny zachowek? Niestety na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy tutaj od kilku istotnych kwestii, które omówione zostaną poniżej. Tytułem wstępu wskazać trzeba, czym jest sam zachowek jest to udział w spadku, który przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego. Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego uprawnionymi do zachowku są: zstępni (dzieci, wnuki itd), małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Zgodnie ze wskazanym artykułem co do zasady otrzymają oni połowę wartości udziału, który przypadłby im gdyby osoba zmarła nie sporządziła testamentu. Natomiast w przypadku, gdy spadkobiercą jest osoba niezdolna do pracy lub zstępny będący małoletnim, a więc osobą poniżej lat 18, przysługuje mu 2/3 tego udziału. Za najistotniejszy na gruncie omawianego zagadnienia należy uznać artykuł 996 Kodeksu cywilnego. Wskazuje on, że darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. W związku z tym wskazać trzeba, że w sytuacji gdy brat otrzymał za życia rodziców darowiznę od nich, jeśli była ona co najmniej równa wartości przysługującego mu udziału, bratu nie będzie przysługiwać zachowek. Zgodnie z art. 995 kc wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, natomiast jej wartość (cena) określona będzie na moment ustalenia zachowku. Pamiętać należy, że może dojść do sytuacji, w której wartość darowizny będzie niższa niż wartość udziału przysługującego bratu z tytułu zachowku. Wówczas jego udział, zgodnie ze wspomnianym już art. 996 będzie pomniejszony o wartość darowizny. Jednakże nie wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawców na rzecz zstępnych zalicza się na poczet zachowku. Kodeks, a dokładniej art. 994 kc jednoznacznie wskazuje, że nie będą miały wpływu na prawo do zachowku i jego wysokość drobne darowizny zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach, a więc przykładowo prezenty z okazji urodzin. Oczywiście każda tego typu darowizna powinna być osobno oceniana, jako że na przykład kupienie bratu samochodu przez rodziców z okazji urodzin, może być traktowane różnie, zależnie od ogółu majątku, sytuacji materialnej rodziców przed śmiercią oraz tego czy zwykle kupowali tak drogie prezenty. Pamiętać przy tym trzeba, że spadkodawca, zgodnie z art kc może, przy spełnieniu jednej ze wskazanych w przepisie przesłanek, wydziedziczyć osobę, której zachowek by przysługiwał, przez co po jego śmierci nie otrzyma ona udziału w spadku. Podsumowując wskazać trzeba, że odpowiedź na tak ogólnie postawione pytanie może, zależnie od sytuacji, być różna. Niemniej powiedzieć można, pamiętając o tym co zostało napisane powyżej, że jeśli brat otrzymał darowiznę, która nie była prezentem o normalnej, naturalnej wartości, to otrzymana darowizna będzie miała wpływ na wysokość udziału jaki otrzyma on z tytułu zachowku. Taka darowizna skutkować będzie albo zaspokojeniem jego roszczenia co do zachowku albo zmniejszy jego wysokość. 9

10 DETEKTYW Co wolno wojewodzie? Czyli czego możesz oczekiwać od detektywa działającego zgodnie z prawem. Autorem tekstu jest Mirosław Klepaczewski - Wiceprezes Zarządu BSA W Polsce obserwuje się znaczny rozwój rynku detektywistycznego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ma na to wpływ znaczący popyt na informacje, które stały się kluczowym narzędziem w obszarze działalności gospodarczej, jak również w codziennym życiu każdego z nas. Uwolniony zawód detektywa oraz zmiany w ustawie emerytalnej służby mundurowej, doprowadziły do sytuacji, w której na rynku detektywistycznym obecnie możemy spotkać wiele osób wykonujących zawód detektywa. Odnotowujemy jednak częste skargi Klientów na detektywów niekompetentnych realizujących swe usługi w sposób nierzetelny i nieuczciwy w stosunku do Zleceniodawcy. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zakres uprawnień i obowiązków detektywów, reguluje ustawa o usługach detektywistycznych. Ten akt prawny wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące usług świadczonych przez licencjonowanych detektywów. Kluczową definicję usług ustawodawca określił, jako czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach oraz zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów. W szczególności czynności detektywistyczne realizowane są w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych; w sprawach Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zakres uprawnień i obowiązków detektywów, reguluje ustawa o usługach detektywistycznych. wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową; sprawdzania wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym; poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się; poszukiwania mienia; zbierania informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 10

11 DETEKTYW skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. W przedstawionej definicji należy zwrócić uwagę na trzy przesłanki, z których dwie muszą być spełnione dla uznania czynności za usługę detektywistyczną. Pierwszą z nich jest charakter czynności polegający na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Drugą przesłanką i wymogiem jest wykonanie tych czynności na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Najważniejszą regulacją ustawową dotyczącą uprawnień detektywa jest możliwość uzyskiwania informacji o osobach, w tym dokonywanie przetwarzania danych osobowych, bez zgody osób których one dotyczą. Natomiast największy ciężar zlecenia leży po stronie utrwalenia informacji w sposób możliwy do wykorzystania jej jako materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu sądowym, przygotowawczym czy śledztwie. Najczęstszymi dowodami w pracy detektywa są: materiał audio video, zabezpieczone przedmioty, utrwalone nagrania rozmów z przyszłymi świadkami postępowania, zeznania detektywów, jak również końcowe sprawozdanie zawierające informacje o dowodzie, którego poszukujemy. A zatem atutem profesjonalnych biur detektywistycznych jest umiejętność przekształcania informacji w dowód, a następnie wspólnie z kancelarią adwokacką wprowadzenie go do toczącego się postępowania. Najważniejszą regulacją ustawową dotyczącą uprawnień detektywa jest możliwość uzyskiwania informacji o osobach, w tym dokonywanie przetwarzania danych osobowych, bez zgody osób których one dotyczą. W naszej pracy bardzo często spotyka się sytuacje, 11

12 DETEKTYW w których detektywi - wspólnie z adwokatami dowód uzyskany w trakcie prowadzonych czynności przedstawiają na potrzeby postępowania prowadzonego przez organy ścigania np. policję. Profesjonalne biura detektywistyczne w Polsce reprezentowane są przez osoby, które posiadają bogate doświadczenia zdobyte w pracy w różnych służbach. W związku z czym realizację usług opierają właśnie na umiejętnościach nabytych podczas służby. Pewne wzorce zaciągnięte z tych instytucji świetnie sprawdzają się na rynku prywatnym. Często używa się określenia, że detektywi funkcjonują trochę jak prywatna policja. W policji także rozróżniamy cały szereg form i metod prowadzenia działań. Na gruncie zawodu detektywa, jako formę pracy detektywistycznej, przyjmuje się końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności, natomiast metodami pracy detektywistycznej są: obserwacja, wywiad, analiza kryminalna, rozpytanie świadków, zabezpieczenie dowodów, praca z osobowymi źródłami informacji. Ważną rolę w pracy detektywa odgrywa realizacja czynności w ramach analizy kryminalnej. Mając na względzie fakt, że detektyw ma możliwość przetwarzania danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą, może prowadzić na ich temat wywiad. Czynność ta realizowana jest w sposób jawny lub poufny i ma na celu uzyskanie jak największej ilości informacji na temat danej osoby bądź przedsiębiorstwa. Wywiad skupia się na pozyskiwaniu osobowych źródeł informacji z kręgów zbliżonych do badanego, rozpytywaniu wytypowanych osób z najbliższego sąsiedztwa lub miejsca pracy, a w przypadku spółek także pracowników, kontrahentów czy konkurencji. Na drodze realizowania wywiadu dopuszczalne jest ukrywanie własnej tożsamości przez detektywa, w celu nawiązania kontaktu z określoną osobą lub organizacją, tak by sprawnie pozyskać pożądane informacje. W naszej pracy wyróżniamy również wywiad konkurencyjny, będący zbiorem działań o charakterze detektywistycznym polegającym na: poszukiwaniu i zdobywaniu informacji, ocenie informacji, gromadzeniu i analizie informacji, a w rezultacie ukierunkowaniu działań przedsiębiorstwa. W oparciu o zapotrzebowanie na informację wywiad wyznacza główne kierunki pracy. Kierunki te generują obszary pozyskiwania danych ze wszystkich dostępnych źródeł, które następnie podlegają wszechstronnemu rozpoznaniu. Po dokonaniu odpowiedniej oceny informacje poddawane są analizie. W ten sposób powstaje opracowanie, które zakończone jest wnioskami obejmującymi omówienie przedmiotu zlecenia oraz streszczenie treści raportu. Wiedza z analiz wspomaga proces decyzyjny przedsiębiorstwa, jak również wskazuje tzw. obszary zagrożone czy niewystarczająco rozpoznane przez naszego Klienta. Ponadto, do zalet wykonywanego wywiadu należy zaliczyć fakt, iż pozostaje on czynnikiem przewagi konkurencyjnej i jest narzędziem do usprawnienia procesów sprzedażowych, pozwala poznać zagrożenia oraz przyczyny sukcesów i porażek własnych oraz doznanych przez konkurencję. Ważną rolę w pracy detektywa odgrywa realizacja czynności w ramach analizy kryminalnej. Polega ona na analizie, ustalaniu i łączeniu w fakty i hipotezy związków zachodzących pomiędzy zdarzeniami i osobami, w celu ich wykorzystania przez organy ścigania i sądownictwo. Jest to również poszukiwanie i identyfikacja powiązań między informacjami dotyczącymi przestępstwa lub przestępcy oraz wszelkimi innymi danymi uzyskanymi z różnych źródeł, a następnie wykorzystanie ich do celów operacyjnych i procesowych. Analiza kryminalna: - jest narzędziem pomocniczym w pracy wykrywczej, pozwalającym na podniesienie efektywności, zwłaszcza w sprawach: wielowątkowych, rozległych terytorialnie, o skomplikowanej strukturze powiązań przestępczych, gdzie duża ilość informacji uniemożliwia prowadzącemu postępowanie, śledzenie i kojarzenie informacji niezbędnych do zbudowania, a następnie potwierdzenia lub odrzucenia hipotez śledczych lub innych. Analiza konkretnej sprawy, czyli próba rekonstrukcji danego zdarzenia, polegająca na ustaleniu kolejności składających się na nie sytuacji, w celu zalecenia dalszego kierunku pracy detektywa lub adwokata. Analiza taka bardzo często pożądana jest przez funkcjonariuszy prowadzących 12

13 DETEKTYW dane postępowanie, którzy przy sprawach złożonych i wielowątkowych gubią kontekst postępowania. Wymienione czynności przypisywane powszechnie prywatnym detektywom, takie jak poszukiwanie mienia i osób, sprawdzanie wiarygodności kontrahenta, zdobywanie dowodów na potrzeby toczących się postępowań rodzinnych, gospodarczych i karnych, są katalogiem otwartym. Dlatego też usługą detektywistyczną mogą być inne czynności niewymienione w ustawie, o ile polegają na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Przy zawieraniu takiej umowy należy zwrócić szczególną uwagę na legalność działania biura detektywistycznego, to znaczy na to, czy biuro posiada wpis do działalności regulowanej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych oraz czy same czynności prowadzone będą przez osoby posiadające licencję detektywa. Powyższe jest dosyć istotne w przypadku, kiedy postanowieniem i celem zawieranej umowy będzie zdobycie informacji i dowodów niezbędnych do dochodzenia praw przed sądem. Jak już wspomniano na wstępie, rozwój rynku detektywistycznego przyciąga wielu amatorów, którzy bez bez wystawienia paragonu lub faktury VAT. Tego typu obsługa klienta narusza zapisy ustawy, która nakłada na detektywów szereg wymogów m.in. obowiązek zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności oraz obowiązek kierowania się etyką i lojalnością wobec klienta. Wróćmy jeszcze do stosowanych w pracy detektywa metod i środków znanych niektórym z seriali wypaczających w sposób istotny zastaną rzeczywistość. Należy zatem pamiętać, że wykonując usługi detektywistyczne, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjnorozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Ustawodawca nałożył zatem istotny zakaz stosowania przez tę branżę pewnych środków technicznych oraz metod i czynności operacyjnych. W związku z powyższym uzyskiwanie informacji na drodze świadczonych usług nie może odbywać się za pomocą metod zarezerwowanych np. dla policji, ABW, SG etc. Chodzi tu o czynności takie jak: niejawna kontrola treści korespondencji, niejawne doświadczenia i znajomości prawa, przy jednoczesnym zaniżaniu stawek rynkowych, skupiają na sobie uwagę klientów chcących zaoszczędzić, przez co decydujących się na obsługę przez niewykwalifikowanych detektywów i biura detektywistyczne prowadzone przez amatorów. Agencje takie nie posiadają zwykle własnych lokali biurowych, pierwszy kontakt z klientami najczęściej odbywa się w restauracjach lub centrach handlowych. W takich miejscach też dochodzi do podpisywania umów, gdzie klient nie ma właściwie możliwości weryfikacji legalności działania biura oraz sprawdzenia referencji. W tym miejscu dochodzi ponadto do przekazania zaliczki, często kontrolowanie zawartości przesyłek, stosowanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności treści rozmów telefonicznych oraz innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Łatwość w dostępie do tanich urządzeń podsłuchowych kusi do prowadzenia inwigilacji i niestety działań tych często dokonują detektywi. O przejawach i konsekwencjach tego typu zachowań postaramy się napisać w następnym numerze P&D. 13

14 DETEKTYW Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy Autorem tekstu jest Mirosław Klepaczewski - Wiceprezes Zarządu BSA Zalety wywiadu gospodarczego wykonanego przez detektywa. W związku ze znacznym wzrostem przestępczości gospodarczej w obszarze nieuczciwej konkurencji, naruszeń znaków towarowych i oszustw, niezbędne jest często rzetelne zabezpieczenie informacji własnego przedsiębiorstwa w tym zakresie. Efektywne zarządzanie biznesem w cyklu ciągłym musi opierać się na wiarygodnych informacjach, które w detektywistycznym wywiadzie gospodarczym /DWG/ definiowane są jako powiązany zbiór czynności detektywistycznych oraz działań analityczno-wywiadowczych mających na celu uzyskanie wszechstronnych informacji w ujęciu przewagi konkurencyjnej, monitorowania rynku, zdefiniowania słabych stron konkurencji, tworzenia procedur ochrony przedsiębiorstwa oraz wyeliminowania zaistniałych zagrożeń. Odpowiednio prowadzony wywiad gospodarczy ma na celu uchronić przedsiębiorstwo przed stratami spowodowanymi przez nieuczciwych i nierzetelnych kooperantów. Pozwala prześwietlić kontrahentów i ocenić ryzyko wynikające z zawarcia umowy, poznać przeszłość i rozwój kariery poszczególnych członków zarządu danego przedsiębiorstwa lub pojedynczych osób prywatnych. Detektywi realizujący czynności w ramach detektywistycznego wywiadu gospodarczego weryfikują przedstawione dokumenty i oświadczenia oraz podany opis przedsiębiorstwa, porównując je ze stanem faktycznym. Działania podejmowane w ramach detektywistycznego wywiadu gospodarczego realizowane są także w obszarach: audytu wewnętrznego, polityki bezpieczeństwa, działań obserwacyjnych, śledztw gospodarczych, ochrony marki czy niejawnych wywiadów środowiskowych. Odpowiednio prowadzony wywiad gospodarczy ma na celu uchronić przedsiębiorstwo przed stratami spowodowanymi przez nieuczciwych i nierzetelnych kooperantów. Połączenie operacyjne pracy detektywistycznej oraz wywiadu gospodarczego w Polsce prowadzone jest przez wąską grupę ekspertów posiadających wiedzę z zakresu działań śledczych, windykacji, ochrony biznesu oraz prawa pracy. W praktyce DWG stanowi zbiór kompleksowych i pogłębionych analiz danego podmiotu gospodarczego połączonych 14

15 DETEKTYW z pracą o profilu detektywistycznym. DWG podlega pewnym praktykom, a jego etapy, narzędzia i źródła informacji zależne są od tego, jak bardzo dogłębnie prowadzone mają być czynności. Często klientom wywiadowni gospodarczych zależy jedynie na potwierdzeniu informacji z ogólnie dostępnych źródeł. Jednak DWG powinien spełniać wymogi pełnego wywiadu detektywistycznego, co pozwoli na kompleksową ocenę badanego podmiotu. W Polsce przedsiębiorcy nadal zamawiają usługę wywiadowczą, gdy są już pokrzywdzeni i wówczas wywiady te poprzedzają postępowania przygotowawcze czy sądowe. Prawidłowo wykonany wywiad gospodarczy, który w wydaniu wywiadu detektywistycznego obejmuje szereg czynności weryfikujących dane ze źródeł otwartych tj. czynności o charakterze operacyjnym, powinien być dla klienta gwarantem rzetelności. Wywiad taki rozszerzony jest o zakres obejmujący działania obserwacyjne wobec osób i zdarzeń, niejawne wywiady środowiskowe, zbieranie wszechstronnych informacji na temat badanych osób, podmiotów i zaistniałych zdarzeń, szczegółowe analizy zebranych materiałów z czynności pod kątem potrzeb zleceniodawcy, zbieranie informacji z osobowych źródeł dowodowych, W praktyce DWG stanowi zbiór kompleksowych i pogłębionych analiz danego podmiotu gospodarczego połączonych z pracą o profilu detektywistycznym. analiza materiałów pod kątem złożenia odpowiednich wniosków dowodowych w toczących się postępowaniach (karnych i cywilnych), sporządzanie dokumentacji procesowej, w tym odpowiedniej dokumentacji dowodowej, współpraca z organami ścigania i innymi instytucjami właściwymi dla realizacji postępowań karnych, cywilnych, skarbowych czy administracyjnych. W ramach prowadzonego wywiadu detektywi ustalają składniki majątkowe dłużników oraz nieuczciwych kooperantów również do celów procesowych, w tym skargi pauliańskiej. 15

16 RAMIĘ W RAMIĘ Współpraca detektywa i prawnika Autorem tekstu jest Michał Rapacki - Prezes Zarządu BSA z organami ścigania Kiedyś kolega zapytał mnie w jaki sposób, jako były funkcjonariusz, oceniam współpracę detektywów i prawników z organami ścigania, prokuraturą czy policją. Pytał o to w kontekście poczynań znanego byłego detektywa, który kiedy dochodziło do kontaktów z policją, deprecjonował każde jej posunięcie i stawiał się w pozycji alfy i omegi robiąc przy tym często medialny show. Profesjonalistów z naszej branży niekiedy denerwowało, a niekiedy zwyczajnie śmieszyło. No cóż. Osobiście, kiedy pełniłem służbę w policji, zetknąłem się w swojej pracy nie tylko z informacjami płynącymi od detektywów i efektami ich pracy, ale także, co oczywiste wielokrotnie prowadziłem czynności, w których brał udział pełnomocnik pokrzywdzonego czy podejrzanego. Muszę przyznać, że niekiedy moi koledzy niemal automatycznie stawali ością na widok detektywa czy prawnika. Oczywiście niekiedy było to uzasadnione wobec często roszczeniowej i mało eleganckiej postawy tych osób. Ja starałem się wychodzić zawsze z założenia, że każdego należy wysłuchać, zanim oceni się przydatność pomocy detektywa czy prawnika. Oczywiście obecność pełnomocnika przy czynności procesowej może niekiedy powodować pewien dyskomfort dla prowadzącego 16

17 RAMIĘ W RAMIĘ tę czynność policjanta. Jest to jednak bardzo delikatna materia, w której jeśli nauczymy się poruszać, dostrzeżemy właściwie same plusy. To detektyw dostarcza informacji czy materiałów, które stają się doskonałym zaczątkiem dla postępowań karnych albo też stanowią materiał dowodowy w tych procedurach. Zacznijmy zatem od współpracy detektywa z organami ścigania. To właśnie detektyw często dostarcza informacji czy materiałów, które z powodzeniem stają się doskonałym zaczątkiem dla postępowań karnych (cywilnych) albo też stanowią materiał dowodowy w tych procedurach. Można uznać, że w pewnych sytuacjach detektyw ma możliwość dostarczenia wiedzy, w której posiadanie np. policja nie będzie mogła wejść. Z punktu widzenia policjanta chciałbym częściej widywać w postępowaniach karnych profesjonalne raporty detektywistyczne oraz materiały z analizy faktów i dokumentów ponieważ zwyczajnie ułatwiałoby mi to pracę. Dla przykładu czy można liczyć na 100% pewność, że w przypadku znęcania się nad rodziną lub stalkingu policja zastosuje takie metody pracy jak choćby obserwacja? Gwarantuję, że jeśli chcemy udokumentować fakt, kiedy nasz Klient jest nękany przez inne osoby w sposób bezpośredni - pracę tę musi wykonać detektyw. Oczywiście to tylko błahy przykład. Spójrzmy na potrzeby kolejnego przykładu na przestępstwo oszustwa. Organy ścigania, po złożeniu przez nas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia oszustwa na szkodę naszego Klienta, będą działały raczej dość sztampowo i często ograniczą się do przesłuchania pokrzywdzonego i domniemanego sprawcy i na tej podstawie zostanie podjęta ocena, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy też jest to delikt z gruntu prawa cywilnego, albo analizowane zachowanie nie stanowi w ogóle czynu zabronionego. Z praktyki wiem, że kiedy składane przez naszego Klienta zawiadomienie jest dodatkowo wsparte przez dołączony do jego treści raport zawierający wyniki śledztwa detektywistycznego (analizy faktów, osi czasu, analizy dokumentów, analizy powiązań kapitałowych i osobowych etc.) mamy większe szanse na uznanie przez organ, że nasz Klient padł ofiarą oszustwa. Przede wszystkim jednak w ostatnim przywołanym przypadku chodzi o skrócenie czasu reakcji organów ścigania na dokonane przestępstwo oraz o dostarczenie maksymalnej ilości profesjonalnej wiedzy do zawiadomienia we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego. Nadto detektywi wykonujący czynności w sprawie (udokumentowane następnie stosownym sprawozdaniem) stają się na wezwanie organów ścigania (często na wniosek strony) świadkami w postępowaniu. Jeśli zatem spojrzę wstecz i chciałbym odpowiedzieć na pytanie mojego kolegi odpowiem tak. Z punktu widzenia policjanta chciałbym częściej widywać w postępowaniach karnych profesjonalne raporty detektywistyczne oraz materiały z analizy faktów i dokumentów ponieważ zwyczajnie ułatwiałoby mi to pracę. Ot choćby analiza powiązań osobowokapitałowych. Niestety, jako policjant, nie miałem dostępu do profesjonalnych programów analitycznych wspomagających pracę w przypadkach popełnienia np. przestępstw gospodarczych. A tu proszę. Dostaję od detektywów pełen obraz sytuacji wraz z raportem obrazującym inne czynności często niezwykle przydatne w postępowaniu. O i nawet detektyw objechał pół Polski po to, by prowadzić obserwację i udokumentować miejsca ewentualnego składowania kradzionych towarów. Hmmm. Prowadzenie obserwacji przy takim znikomym czynie bez wszczętego postępowania i wykonania kilkudziesięciu proceduralnych kroków, nie marne szanse. Przykłady 17

18 RAMIĘ W RAMIĘ można by mnożyć. Jako policjant nie obrażałbym się na nikogo, kto chce zwyczajnie mi pomóc. Z punktu widzenia detektywa w istocie często zauważam niechęć, jaką darzą nas policjanci. Nie do końca wiem czym jest to spowodowane. W pracy naszej spółki wyznajemy zasadę, że z organami ścigania współpracujemy w zakresie dozwolonym prawem, etyką i zwykłą kulturą osobistą. Nie skupiamy się na awanturniczym podejściu do pracy policji czy prokuratury ograniczając się tym samym do wytykania tym służbom ich błędów czy niedopatrzeń. Mógłbym rzec za prawdę każdy się obraża, ale przecież nie o to chodzi. Zdaję sobie sprawę z braków tak możliwości, jak i wiedzy u obydwu ze stron detektywów i organów ścigania choć owe braki wynikają oczywiście z odmiennych przyczyn. Choćby policja ma nieporównywalnie większe możliwości pracy operacyjnej czy możliwość stosowania techniki operacyjnej np. korzystania z wiedzy z podsłuchów telefonów/ mieszkań czego jak wiemy (choćby z lektury tego numeru P&D) detektyw czynić nie może. Detektyw dla odmiany dzięki pewnej niezależności i z uwagi na brak ograniczeń proceduralnych będzie prowadził obserwację zgodnie z życzeniem Klienta nawet przy błahym czynie. A może to pełnomocnik pomoże nam ułożyć w logiczną całość układankę z jaką przyszło nam się zmierzyć? Klient może zlecić wielodniową obserwację choćby i w odległym zakątku świata, a wyniki tych czynności można wykorzystać w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania. Kolejne różnice? Muszę z przykrością zauważyć, że organy ścigania niechętnie podejmują się prowadzenia postępowań z gruntu przestępczości gospodarczej. Uważam, że może to wynikać nie tylko z niewystarczającej wiedzy w tym zakresie często z podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce czy też elementów związanych w ogóle z obrotem gospodarczym, ale też braku szkoleń z form i metod popełniania przestępstw gospodarczych. Nie zapomnę miny dyżurnego jednej z komend policji, któremu przez kilka minut próbowałem tłumaczyć chęć zgłoszenia przestępstwa kradzieży całego przedsiębiorstwa. Warto przy tym zaznaczyć, że wnioski dowodowe składane przez prawników w postępowaniu karnym często znajdują uzasadnienie w czynnościach przeprowadzonych i udokumentowanych przez detektywów i są na tej podstawie formułowane. Na szczęście w długiej rozmowie z naczelnikiem Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej udało się wszystko wytłumaczyć. Dla odmiany Detektywi specjalizujący się w przestępczości gospodarczej nie tylko łapią tego typu sprawy w mig, ale też mają komercyjne narzędzia do analizy danych (powiązań osobowo kapitałowych, analizy sprawozdań finansowych etc.) Zatem uważam, że praca detektywa przedstawiona w rzetelnym sprawozdaniu ma niejednokrotnie piramidalne znaczenie dla przebiegu postępowania: w fazie wstępnej (ocena i kwalifikacja prawna czynu), w fazie gromadzenia dowodów (np. korelacja zeznań świadków z informacjami zawartymi w raporcie) w fazie analizy (korelacja informacji z raportu i zeznań detektywów z materiałami własnymi policji) i wiele, wiele innych aspektów. Powinienem także odpowiedzieć na pytanie kolegi o spojrzenie na rolę prawników w postępowaniach. W tym aspekcie muszę ograniczyć się do oceny z punktu widzenia byłego oficera policji i detektywa; ponownie z tej perspektywy spojrzeć na funkcję prawnika w postępowaniach karnych. Prawdą jest, że kilka razy słyszałem o tzw. przeszkadzających prawnikach. Tak to nazywali moi koledzy po fachu. Osobiście, w czasach kiedy 18

19 RAMIĘ W RAMIĘ pracowałem w policji, nie miałem do czynienia (na etapie postępowania przygotowawczego) z prawnikami utrudniającymi mi postępowanie. Myślę, że była to raczej kwestia zrozumienia roli, jaką wyznacza prawo, logika i wiedza w postępowaniu karnym prawnikowi. Jeśli przyjrzeć się starannie niektórym czynnościom pełnomocników w postępowaniu karnym nie dostrzegałem i nie dostrzegam wcześniej ni razu ich złej woli. Być może niekiedy wydaje się, że pełnomocnik utrudnia nam czynność np. w przesłuchaniu, ale może warto wsłuchać się w zadawane przez prawnika pytania i postarać się zrozumieć, czy czasem doświadczony prawnik nie chce uwydatnić faktu czy okoliczności, którym nie dość wnikliwie przyjrzał się prowadzący czynność. A może to właśnie pełnomocnik poprzez swoją rolę w postępowaniu pomoże nam ułożyć w logiczną całość układankę, z jaką przyszło nam się zmierzyć? Kolejnym elementem, w jakim przejawia się praca prawnika na rzecz jego Klienta (pokrzywdzonego czy podejrzanego) jest składanie wniosków dowodowych w toku postępowania przygotowawczego. Również tu (kiedy wnioski dowodowe są uzasadnione) dostrzegam sporo zalet. Po pierwsze, profesjonalny prawnik będzie dążył do wszechstronnego wyjaśnienia przez organy ścigania okoliczności zdarzenia oraz realizacji podstawowych obowiązków wynikających z zapisów kodeksu postępowania karnego jak choćby ujętych w art. 2, 4 czy 7 kpk. Po wtóre, sama koncepcja realizowana przez prawnika poprzez złożenie wniosków dowodowych pozwala nam często świeżo spojrzeć na sprawę; dokonać jej ponownej analizy i wytyczyć nowe ścieżki w sprawie. Warto przy tym zaznaczyć, że wnioski dowodowe składane przez prawników w postępowaniu karnym często znajdują uzasadnienie w czynnościach przeprowadzonych i udokumentowanych przez detektywów i są na tej podstawie formułowane. Reasumując. W mojej ocenie współpraca detektywów i prawników z organami ścigania może przynieść wiele korzyści obu stronom. Tę problematykę należy szczególnie mieć na uwadze w przeddzień zmian w kodeksie postępowania karnego, które w praktyce dostarczą wiele argumentów na poparcie mojego twierdzenia. Wszystko jednak zależy od zrozumienia własnych przypisanych prawem i możliwościami ról oraz chęci współpracy przejawianej przez strony detektywów, prawników i organy ścigania. 19

20 RAMIĘ W RAMIĘ Wspólna ocena okoliczności zdarzenia dokonywana przez prawników i detektywów oraz kwalifikacja prawna czynu. Zacznijmy od pytania, czy w ogóle mieliście Państwo do czynienia ze wspólną pracą z detektywem już na etapie kwalifikacji prawnej czynu? Jeśli tak, to zapewne wiecie, jak bardzo przydatne jest spojrzenie na sprawę okiem doświadczonego śledczego i jego uwagi. Jeśli nie, postaram się Państwu przybliżyć nieco zalety dyskusji pomiędzy prawnikiem a detektywem już na etapie pierwszych czynności związanych z pracą dla Klienta kancelarii. Oczywiście właściwie niemal wszystkie sprawy związane z kwalifikacją prawną czynu są sprawami związanymi z przestępstwem, a więc prawem karnym. Jak zatem wykorzystać możliwości, jakie daje nam bieżąca współpraca z detektywem? Na początek powiem, że kooperacja na linii prawnikdetektyw jest pracą w obu kierunkach. Równie często zapytania w sprawach naszych Klientów padają ze strony detektywów, jak i prawników. Charakter tych pytań w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę Klienta zwykle jest tożsamy i dotyczy właśnie kwalifikacji prawnej czynu (czynów). W tym numerze opisaliśmy także wspólną pracę detektywa i prawnika nad przestępstwem oszustwa. Istotnie ocena, czy elementy czynu sprawcy wyczerpują wszystkie znamiona przestępstwa oszustwa, jest niezmiernie ważna. By dokładnie ocenić okoliczności zdarzenia, należy skorzystać ze wszystkich źródeł dowodowych, jakie dostępne są dla nas z poziomu pracy cywila. Oczywistym jest, że organy ścigania posiadają inny wachlarz możliwości, co nie deprecjonuje roli prawnika i detektywa w pracy nad dostarczeniem solidnego materiału dowodowego dla przyszłego postępowania karnego. Źródła dowodowe, z których możemy pozyskać dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa na szkodę naszego Klienta, to przede wszystkim: dokumenty, materiały z monitoringu i ochrony, dokumentacja finansowa, korespondencja , rozmowy z Klientem i jego pracownikami na temat okoliczności zdarzenia, wyniki obserwacji, wyniki analiz powiązań osobowokapitałowych oraz wyniki śledztwa detektywistycznego. Jak widać już sama lista źródeł informacji niezbędnych do podjęcia pracy nad analizą czynu i wskazaniem czy jest to w istocie przestępstwo, a jeśli, gdzie został opisany ów czyn, czyli z jakiego artykułu i jakiej 20

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA nr 2 2015 styczeń www.mgwccg.pl kwartalnik Newsletter LEASING MONITOR PORADNIK LEASINGOWY Stopy PROCENTOWE W DÓŁ! JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? PRAWIDŁOWE KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI LEASINGU VAT OD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo