Kodeksy etyczne w spółkach giełdowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeksy etyczne w spółkach giełdowych"

Transkrypt

1 Zuzanna Dobrowolska, Linia Etyki Jakub Kraszkiewicz, Dyrektor, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Dominika Stępińska - Duch, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy Warszawa, 1 17 września 2014 Strona 1

2 Agenda Rejestracja uczestników i kawa powitalna Otwarcie konferencji Czym jest nadużycie? Warszawa, 2 17 września 2014 Definicja i charakterystyka nadużycia gospodarczego Kategorie nadużyć gospodarczych Trójkąt i skala nadużyć Profil sprawcy Obszary największego ryzyka Typowe mity korporacyjne dotyczące nadużyć Skutki nadużyć Praktyczne przykłady nadużyć i ich skutków Przerwa kawowa Przykład 1 - konflikt interesów i powiązania osobowe Przykład 2 - kradzież zapasów Przykład 3 - jak zrobić z firmy wydmuszkę 15:10 16:40 Dyskusja panelowa: Jak zapobiegać nadużyciom? Lunch Rozwiązania systemowe - kodeksy etyki, polityki i procedury Elementy kompleksowego systemu zapobiegania nadużyciom: prawidłowa komunikacja i szkolenia, whistleblowing / hotline, identyfikacja ryzyk, właściwa struktura organizacji, w tym mechanizmy nadzoru i kontroli System zapobiegania nadużyciom, a rozwiązania prawne Różne rozwiązania w kodeksach etyki Strona 2

3 Definicja i charakterystyka nadużycia gospodarczego (1) Strona 3

4 Definicja i charakterystyka nadużycia gospodarczego (2) Oszustwa i nadużycia z wykorzystaniem stanowiska to wykorzystanie stanowiska do wzbogacenia się drogą świadomego nadużywania bądź niewłaściwego wykorzystywania zasobów lub majątku firmy zatrudniającej. Taka działalność przede wszystkim charakteryzuje się następującymi cechami: Fałsz (ukrycie prawdziwego celu transakcji) Świadomość fałszu w momencie popełniania nadużycia (to odróżnia nadużycia / oszustwa od błędu) Poleganie przez ofiarę na fałszu (podstawowa cecha aby można było mówić o nadużyciach) Szkoda jako skutek (nadużycia zawsze wiążą się z korzyściami dla oszusta i szkodą dla ofiary zawsze jest ktoś poszkodowany, nie ma nadużyć bez ofiar) Strona 4

5 Definicja i charakterystyka nadużycia gospodarczego (3) Oszustwo różni się od innych sytuacji (błędów, nieprzestrzegania zasad) i charakteryzuje się następującymi cechami: podstęp... oszustwo wiąże się z ukrywaniem prawdy zamiar... ominięcie prawa lub wewnętrznych zasad spółki... nieuczciwa korzyść... jedną z ważnych cech jest intencja: osoba dokonująca oszustwa popełnia czyn, którego zabroniony charakter (zgodnie z prawem lub wewnętrznymi zasadami spółki) jest jej znany oszustwa nie można ograniczyć do definicji prawnej, ponieważ istnieją oszustwa wynikające z nieprzestrzegania wewnętrznych zasad spółki motyw oszustwa często postrzegany jest jako czysto materialny, jednak nie należy wykluczać motywów moralnych (np. chęć zyskania uznania lub wyrządzenia szkody, czyn dokonany pod przymusem) Strona 5

6 Kategorie nadużyć gospodarczych Sprzeniewierzenie aktywów Kradzież, sprzeniewierzenie Nadużycie zaufania Oszustwo Przekupstwo/korupcja Cyber-nadużycia Manipulacja systemem danych informatycznych Kradzież danych Wykorzystanie informacji poufnej Strona 6

7 Trójkąt nadużyć 1 Donald R. Cressey jest twórcą najbardziej przekonującej teorii dotyczącej motywów działań przestępców w białych kołnierzykach. Donald R. Cressey kryminolog i socjolog przeprowadził badania na 200 przestępcach gospodarczych i doszedł do wniosku, że muszą być spełnione trzy warunki, aby pracownik mógł popełnić przestępstwo: 1.PRESJA FINANSOWA 2.RACJONALIZACJA 3.OKAZJA Warszawa, 7 17 września 2014 presja finansowa Strona 7

8 Trójkąt nadużyć 2 1. Presja finansowa długi ( i obawa przed ujawnieniem ich) życie ponad stan zbyt bliskie stosunki z kontrahentami problemy rodzinne (rozwody) problemy z uzależnieniami niezadowolenie z niskiego wynagrodzenia 3. Okazja świadomość luk w systemie wykorzystanie zaufania wiara, w postanie bezkarnym 2. Racjonalizacja należy mi się to przecież wszyscy tak robią nikogo nie krzywdzę, straci tylko bezduszna korporacja Strona 8

9 Skala nadużyć- raport ACFE 2014r. Strona 9

10 Skala nadużyć CEE % odnosi się do WE GLOB BAL CZR HUN POL ROM RUS TUR UKR Łapówkarstwo / korupcja występują na masową skalę w biznesie w podanym kraju W naszym sektorze powszechną praktyką jest uciekanie się do praktyk korupcyjnych w celu wygrania kontraktu Liczba praktyk łapówkarskich i korupcyjnych wzrosła na skutek kryzysu ekonomicznego Pytanie: Dla każdego z podanych stwierdzeń, czy może Pan / Pani odpowiedzieć, czy Pana / Pani zdaniem stwierdzenie odnosi się / nie odnosi się do Pana / Pani kraju / branży albo, czy Pan / Pani nie dysponuje taką wiedzą. Respondenci: Wszyscy respondenci pochodzili z następujących regionów: Centralnej i Wschodniej Europy (405), Zachodniej Europy (602), z całego świata (1,758) Strona 10

11 Profil sprawcy (1) Osoba typowo popełniająca nadużycie: Mężczyzna Około 40 lat (65% pomiędzy rokiem życia) Żonaty, dwójka dzieci Prowadzący aktywne życie towarzyskie Inteligentny i dobrze wykształcony Pewny siebie W wielu przypadkach zajmujący stanowisko wymagające dyskrecji Pracuś Na bazie naszych doświadczeń Ernst & Young, można wyróżnić także inne typy sprawców, szczególnie: Osoby z działów finansowych (główni księgowi i ich zastępcy); Osoby nadzorujące zakupy i magazyny; Kierownicy poszczególnych działów, mający za zadanie pełnić kontrolę liniową. Sprzedawcy działający w polu. Strona 11

12 Profil sprawcy (2) Gdzie powstają nadużycia? Odsetek liczby przypadków nadużyć wg działu Dział księgowości Dział operacyjny Dział sprzedaży Kadra kierownicza Dział obsługi klienta Dział zakupów Magazyn Dział finansowy Dział IT Dział produkcji Zarząd Dział zasobów ludzkich Dział marketingu/pr Dział R&D Dział audytu wewnętrznego Dział prawny 2,0% 1,9% 1,4% 1,2% 1,1% 0,7% 0,6% 0,6% 6,9% 5,7% 4,2% 3,7% 11,9% 12,8% 17,4% 22,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Procent przypadków Źródło: Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2012, ACFE Strona 12

13 Obszary największego ryzyka Nieistniejące usługi / towary Zawyżanie cen zakupów / nieuzasadnione zakupy inwestycje i remonty Przekupstwo oraz korupcja Konflikt interesów w procesie sprzedażowym i zakupowym Sprzedaż / udzielanie kredytu nierzetelnym kontrahentom Wyprzedaż majątku po zaniżonych cenach / do spółek zależnych Sprzedaż towaru po zaniżonych cenach Kradzież produktów i gotówki (w sprzedaży detalicznej) Wykorzystywanie informacji poufnych, konflikt interesów, manipulacja Nieuczciwe praktyki z zakresu HR / rekrutacji Strona 13

14 Typowe mity korporacyjne dotyczące nadużyć U nas nigdy to się nie zdarzy Nasi ludzie nie popełniają nadużyć LUDZIE PRZEKONA NIE KONTROLA Kontrolujemy kluczowe obszary Inne procedury pozwolą nam zapobiegać nadużyciom PROCEDURY STRATY Straty nie powinny być duże REAKCJA Jeśli coś się wydarzy, na pewno szybko to odkryjemy Strona 14

15 Typowe mity korporacyjne dotyczące nadużyć Nadużycie opłaca się mi Nadużycie opłaca się spółce Syndrom turning a blind eye turning a deaf ear passing over in silence Wszyscy to robią Procedury są jedynie na papierze, a compliance to taki przyjaciel Strona 15

16 Mity korporacyjne systemy zgłaszania nadużyć Dominować będą pomówienia Zły wpływ na reputację firmy (przyznamy, że u nas są nieprawidłowości) Mamy politykę drzwi otwartych Zapanuje atmosfera wzajemnej podejrzliwości Duże (niepotrzebne) koszty Strona 16

17 Skutki nadużyć - organizacyjne Nadużycia są kosztowne wymierne straty: Średnio, roczne straty spowodowane nadużyciami wynoszą 5% przychodów* Jedna piąta popełnionych nadużyć opiewała na straty powyżej 1 miliona USD* Nadużycia niszczą organizację od wewnątrz: Zaburzenie zaufania pomiędzy pracownikami a kierownictwem Zachęta do działań nieetycznych w przyszłości Możliwość zmonopolizowania sprzedaży lub zakupów w niektórych obszarach przez relatywnie niewielki krąg kontrahentów Zakupy / inwestycje niedostosowane do potrzeb * 2012 Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse, Association of Certified Fraud Examiners Strona 17

18 Skutki prawne nadużyć Skutki nadużycia w spółce mogą być jak efekt domina Strona 18

19 Skutki prawne nadużyć Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) Odpowiedzialność administracyjna Odpowiedzialność karna Osób fizycznych Skazanie Wpis do rejestru karnego Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek handlowych Zakaz wykonywania zawodu Spółki Strona 19

20 Odpowiedzialność karna spółki Przestępstwo popełnione przez: Osoby uprawnione do reprezentowania spółki lub pełniące funkcje nadzorcze (m.in. członkowie zarządu lub rad nadzorczych) Osoby uprawnione do działania w imieniu spółki (np. prokurent, kierownik działu) Kontrahentów spółki Przestępstwo popełnione wskutek: Nienależytej organizacji działalności spółki Niedochowania należytej staranności w wyborze lub nadzorze Korzyść dla spółki z popełnionego przestępstwa Strona 20

21 Odpowiedzialność karna spółki Kara pieniężna od do zł, maksymalnie 3% obrotów spółki w roku, w trakcie którego popełniono przestępstwo Przepadek m.in. korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa lub jej równowartości Środki dodatkowe Zakaz promocji lub reklamy Zakaz korzystania ze wsparcia finansowego środkami publicznymi (subwencje, dotacje, itp.) Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne Podanie wyroku do publicznej wiadomości Wpis do rejestru karnego Strona 21

22 Możliwy mechanizm odpowiedzialności prawnej za nadużycie Spółka Zarząd Organy nadzoru Dyrektorzy Kierownicy Pracownicy Kontrahenci Strona 22

23 Skutki prawne nadużyć jak efekt domina Skazanie/stwierdzenie winy prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 296a K.k. Korupcja pracownika/ menedżera Nałożenie na spółkę kary pieniężnej oraz ew. innych środków karnych Odpowiedzialność spółki, jeżeli odniosła ona korzyść wskutek popełnionego czynu Ryzyko postawienia członkom organów spółki zarzutu popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania Strona 23

24 Przykłady komunikacji The ABB Supplier Code of Conduct Sample Code of Conduct Training Video Workplace Ethics - Animated Training Video Kodeks etyczny Bilffinger, Berger Ethics and Compliance. Alstom Strona 24

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia KONRAD KONRAD ALABRUDZIŃSKI ALABRUDZINSKI BROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI Ubezpieczenie sprzeniewierzenia KONRAD ALABRUDZINSKI Rozwadowskiego 35c 05-230 Ossów TEL. +48 604 580 584 k.a@alabrudzinski.pl

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu Spis treści 1 Przedmowa 2 Streszczenie 4 Wyzwania związane z nowymi rodzajami ryzyka cyberprzestępczość 6 Nadużycia wcześniejsze ryzyko również

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE MANIPULACJI GIEŁDOWYCH.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE MANIPULACJI GIEŁDOWYCH. Adam Jeż ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE MANIPULACJI GIEŁDOWYCH. 1. WSTĘP Wbrew pozorom pojęcie odpowiedzialności prawnej w polskim systemie prawa nie jest jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo