W I Z Y T A S T U D Y J N A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W I Z Y T A S T U D Y J N A"

Transkrypt

1 Strona1 W I Z Y T A S T U D Y J N A Partnerstwa Lokalnego Ursus w ramach projektu, zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności METRYCZKA WIZYTY MIEJSCE: Włochy Mediolan, Verona, Rzym DATA: ORGANIZATOR: KONTAKT DO ORGANIZATORA: CEL WIZYTY Cel główny: Porównanie włoskiego i polskiego systemem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemu bezdomności, a także skonfrontowanie realizowanego przez Partnerstwo Lokalne Ursus standardu pracy socjalnej z rozwiązaniami włoskimi. Poznanie roli organizacji pozarządowych i lokalnych władz w obszarze działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Cele szczegółowe: Poznanie włoskich rozwiązań instytucjonalnych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym szczególnie relacji pomiędzy centralna polityką społeczną a polityką realizowaną przez poszczególne regiony (Lombardia, Verona, Lazio). Ocena roli organizacji pozarządowych we włoskim systemie instytucji pomocy i integracji - tło historyczne oraz współczesny obraz współpracy. Poznanie roli władz lokalnych gmina, miasto w realizacji zadań pomocy społecznej, w tym szczególnie podział ról pomiędzy instytucjami administracji

2 Strona2 samorządowej (Mediolan, Verona) a współpracującymi instytucjami (lokalna straż, policja) i organizacjami pozarządowymi. Działanie specyficznych organizacji pozarządowych w wymiarze praktycznym: na przykładzie doradztwa prawnego dla osób bezdomnych - Adwokaci Ulicy, oraz wykorzystanie rozwiązań spółdzielczości socjalnej. Zaznajomienie się z rozwiązaniami w obszarze ochrony zdrowia i pomocy prawnej świadczonej wobec osób bezdomnych : Udział przedstawicieli Partnerstwa Lokalnego Ursus w XIII Europejskiej Konferencji Organizacji Ochrony Zdrowia Psychicznego SMES poświęconej osobom bezdomnym INFORMACJE TECHNICZNE LP Rodzaj /krótki opis Dane teleadresowe 1. Hotel -Mediolan Istituto la Casa, Via Lattuada 14, Milano /17 Hotel - Werona Gran Can Via Campostrini 60 Pedemonte (VR) Hotel Rzym Hotel Porta Maggiore Piazza Portamaggiore Roma 2. Transport Ryanair ; 3. Przewodnik PoloniaViaggi e Turismo Summer Holiday's Travel Via Fauche, Milano Osoba do Izabela Ziobel 4. Tłumacz PoloniaViaggi e Turismo Summer Holiday's Izabela Ziobel

3 Strona3 Travel Via Fauche, Milano 5. Najbliższy szpital - Mediolan Ospedale San Carlo Borromeo Via Pio II, 3, Mediolan, Najbliższy szpital - Werona Najbliższy szpital - Rzym Szpital Uniwersytecki Integrated Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Piazzale Stefani, Werona, Piazza Fatebenefratelli, Rzym 7. Ubezpieczenie PZU POLSKA 8. Konsulat Konsulat RP w Mediolanie Corso Vercelli 56, Milano tel.: , int. 118, fax: Magdalena Skwarczyńska 9. Ambasada Ambasada RP w Rzymie Via P.P Rubens, 20, Roma Tel faks: Agata Błaszczyk INFORMACJE MERYTORYCZNE Altra Sede della Regione Lombardia Urząd Regionu Lombardia ma w swojej strukturze organizacyjnej wydzielony zespół pracowniczy - Wydział Rodziny, Integracji i Solidarności Społecznej. Na spotkaniu poza przedstawicielami tych wydziałów był obecny dyrektor

4 Strona4 organizacyjny Obserwatorium Eupolis Regionu Lombardia, Dyrektor Departamentu Imigracji i Usług dla Dorosłych w Trudnej Sytuacji. Politykę wobec wykluczonych społecznie prowadzoną w mniejszych miastach regionu przedstawił szef służb socjalnych i polityki rodzinnej Gminy Brescia. Na spotkaniu byli też przedstawiciele prężnie działających w regionie organizacji pozarządowych, które korzystając z systemu wsparcia finansowego (dotacji) wypełniają praktyczną rolę instytucji wspierających i pomocowych. Organizacje pozarządowe są głównym partnerem oraz realizatorem usług wobec osób wykluczonych społecznie, w tym przede wszystkim wobec osób bezdomnych. Organizacje pozarządowe prowadzą specjalistyczne placówki pobytu osób bezdomnych. W stosunku do polskiego systemu pomocy społecznej to włoskie organizacje pozarządowe, w tym kościelne, a władze administracyjne biorą odpowiedzialność za pomoc osobom bezdomnym. Adres Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano Telefon Osoba do dott.ssa Giulia Borgomaneri Spółdzielnia Socjalna Comunita' dei Giovani Wspólnota Młodzieży działa od 1972 r. na terenie całej prowincji Verona, poprzez promowanie zdrowych postaw życiowych młodych ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. We wspólnocie pomoc znajdują osoby uzależnione od narkotyków, po odbytych karach więzienia, dzieci w trudnej sytuacji, samotne matki, imigranci, bezdomni. Wspólnota ma trzy kierunki działania: (a) doraźna pomoc mieszkaniowa to oferta tanich, nisko kosztowych mieszkań dla osób uzależnionych od narkotyków, kobiet i mężczyzn, którzy potrzebują czasu i miejsca dla dokonania (przeprojektowania) zasadniczej zmiany życiowej, (b) pomoc terapeutyczna to specjalistyczne zajęcia i warsztaty prowadzone przez specjalistów dla grup (społeczności terapeutycznej) (c) organizacja staży zawodowych w miejscach pracy połączona z możliwością korzystania z mieszkania (coś w rodzaju kontraktowych mieszkań) oraz poddania się procesowi monitoringu prowadzonego przez pracowników socjalnych.

5 Strona5 Spółdzielnia Socjalna prowadzi własną działalność gospodarczą usługi hotelowe przez co pozyskując środki finansowe jest w stanie utrzymać dzienny ośrodek pomocy dla osób wykluczonych społecznie, prowadzić z osobami przebywającymi w tym ośrodku zajęcia (reintegracja mieszkaniowa bezdomnych). Działania Spółdzielni Socjalnej obejmują swym zasięgiem obszar miasta i gminy Verona. Adres Via Ponte Rofiolo 3 Telefon Osoba do Mauro Anselmo: Caffè Bijoux labaoratorium kreatywno-rzemieślnicze To inicjatywa typowo projektowa prowadzona przez Stowarzyszenie. Laboratorium to część wspólnego projektu Parafii św. Pio X, Uniwersytetu w Weronie i stowarzyszenia Comunita dei Giovani pod nazwą Przestrzeń Kobiet (Spazio Diurno Femminile). Projekt skierowany do bezrobotnych kobiet zagrożonym wykluczeniem i bezdomnych koordynuje urząd gminy w Weronie. Kobiety wytwarzają biżuterię, drobne ozdoby, które potem wystawiają w sklepie internetowym. Istotą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi bezrobotnym kobietą na wartość pracy, na sens przekwalifikowania się i poszukiwania innych specjalności zawodowych. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom pomiędzy sobą, nie pozostawanie w samotności oraz stworzenie warunków do wykorzystywania możliwości sprzętu technicznego sieć komputerowa i poszukiwanie pracy przez Internet. Projekt nie jest nastawiony na zyski finansowe dla indywidualnych osób. Ma raczej charakter grupy wsparcia oraz identyfikowania się we wspólnocie. Adres Vicolo San Domenico 13/b, Verona Telefon Osoba do Gmina Miasta Verony Gmina miasta Verony dysponuje w swej strukturze dwoma komórkami organizacyjnymi Wydział Pomocy Rodzinie i Wydział Usług Społecznych w kompetencji których jest problematyka organizacji usług oraz zlecania

6 Strona6 projektów do organizacji pozarządowych, obejmujących wybrane grupy osób wykluczonych społecznie - dzieci i rodziny o niskim statusie ekonomicznym, obywateli spoza UE i bezdomnych. Z przekazanych informacji przez przedstawicieli obu tych Wydziałów wynikało, że poziom mierzonej bezdomności liczbą osób, uznanych za bezdomne na terenie Miasta Verona w ciągu dziesięciu lat obniżył się z 250 do 57. Ten wskaźnik uzyskano przy wydanej współpracy Urzędu Miasta z Lokalną Policją (wyłapanie przede wszystkim przywódców lokalnych grup i gangów zajmujących się sutenerstwem). Nie ukrywano, że konsekwencja działania Lokalnej Policji doprowadziła do przeniesienia się grup osób bezdomnych a raczej przebywających na ulicy do innych miast, np. Padwy. W Gminie Verona za osoby bezdomne, w rozumieniu prowadzonej polityki społecznej uznaje się głównie uchodźców i migrantów z Afryki. Usługi pomocy są prowadzone także przez cztery terenowe biura Urzędu Miasta tzw. Regionalne Centra Społeczne (CST). Bardzo specyficznym działaniem jest współpraca Komendy Głównej Policji z władzami Gminy Verona oraz niektórymi organizacjami pozarządowymi. Gmina współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - tak aby pomóc i wspierać integrację zagranicznych imigrantów w Weronie i nie odpuścić do ich wykluczenia. Gmina wspiera finansowo projekty organizacji pozarządowych: Progetto Fondazione Cariverona, Progetto Sirio, Progetto Tabit, Progetto Verona Solidale, Azimut etc. Adres Vicolo San Domenico 13/b, Verona Telefon Osoba do Chiara Chiaramonte Europejskie Forum Zdrowie Psychiczne i Wykluczenia Społecznego (SMES) Konferencja pod hasłem: Dom obywatelstwo członkostwo dotyczyła przede wszystkim rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa odnośnie osób w sytuacji bezdomności. Uczestnicy pierwszego dnia konferencji mogli zapoznać się ze strategią UE na rzecz pomocy osobom bezdomnym przedstawioną przez Karimę Delli, członkinię Parlamentu Europejskiego. Następnie wysłuchać relacji gości z Portugalii i Stanów Zjednoczonych z procesu wdrażania

7 Strona7 programu home first w ich krajach. Ważnym punktem konferencji była też dyskusja odnośnie zdrowia psychicznego i dobrostanu osób w sytuacji zagrożenia bezdomnością, poczucia przynależności osób wychodzących z bezdomności. W części warsztatowej przedstawiciele różnych krajów europejskich prezentowali swoje innowacyjne rozwiązania w tej kwestii np. projekt: Dom i Godność - LESS, Obywatelstwo i zdrowie FIRST Adres National Research Council, Piazzale Aldo Moro 7 Telefon Osoba do Luigi Leonori, Adres Stowarzyszenie Adwokaci Ulicy Ospedale San Gallicano, To bardzo specyficzna organizacja pozarządowa. Pomoc prawna świadczona na ulicy datuje się we Włoszech od 2 2 roku, zapoczątkowali ją bolońscy adwokaci skupieni w stowarzyszenie "Amici di Piazza Grande". Od 2008 r. adwokaci ulicy działają również w Rzymie w ramach Narodowego Instytutu Promocji Zdrowia. Świadczą ponad 2 porad rocznie. Ich celem jest zapewnienie pomocy prawnej bezdomnych, którzy z powodu niekorzystnej sytuacji społecznej i marginalizacji nie mają możliwość dochodzenia swoich praw, często nie mają również żadnych dokumentów. Aby skorzystać z porady adwokatów ulicy nie trzeba umawiać się na wizytę czy rejestrować. Większość interwencji dotyczy głównie separacji, rozwodów, rent inwalidzkich, nielegalnych zwolnień i sporów pracowniczych. Adwokaci pracują dwa razy w tygodniu i są to często bardzo renomowani prawnicy. Specyfiką działania tej organizacji jest reprezentowanie danej osoby od momentu udzielania porady aż na wokandę sądową. via Delle Fratte in Trastevere 52, Roma Telefon Osoba do Caritas Roma

8 Strona8 Caritas Roma to jedna z najstarszych i najprężniej działających organizacji pomocowych świadczących pomoc osobom ubogim, wykluczonym społecznie i bezdomnych. Wśród licznych inicjatyw ostatnich lat najbardziej cenną jest uruchomienie parafialnego Kredytu nadziei i sklepów talonowych, w których osoby bez środków do życia, w sposób nie naruszający ich godności mogą zaopatrzyć się w niezbędne produkty i brać udział w treningu ekonomicznym. Caritas prowadzi też niskoprogowe noclegownie, jadłodajnie i punkt medyczny z nowocześnie wyposażonym gabinetem dentystycznym. Adres via Casilina Vecchia 19, Roma Telefon Osoba do Alberto Colaiacomo Stowarzyszenie Sant E gidio (Amici per la strada) Wspólnota Sant'Egidio jest wspólnotą chrześcijańską licząca ponad członków w ponad krajach. Jednym z głównych celów działania jest służba dla ubogich i dialog z wyznawcami innych religii i niewierzącymi. Wspólnota Sant'Egidio powstała w Rzymie w 1968 roku. Ich działalność obejmuje tworzenie schronisk dla osób starszych, hospicjów dla chorych na AIDS i bezdomnych. Stale wydają i uzupełniają broszurę dla bezdomnych "Gdzie jeść, spać i myć w Rzymie". Wspólnota jest światowym liderem w zakresie przeciwdziałania AIDS, jest uznanym mediatorem negocjacji pokojowych, występuje jako przeciwnik kary śmierci. Wokół wspólnoty skupieni są liczni eksperci i badacze zjawiska wykluczenia społecznego i bezdomności. Adres Piazza di Sant'Egidio, 3, Rome Telefon Osoba do Massimiliano Signifredi - z powodów organizacyjnych nie doszło do tej wizyty, a jedynie wymiany mailów. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Kamiliańska Misja Pomocy Społecznje ma długą historię, sięgającą wieku XVI, kiedy to patron misji św. Kamil założył Zakon Ojców Kamilanów. Wyjątkowo nowoczesne zasady pomocy osobom cierpiących i ubogim, w których troska o pomoc fizyczną ( leczenie i posiłki) obejmowała również sferę potrzeb

9 Strona9 Adres Telefon Osoba do duchowych. Centrum licznych ośrodków kamiliańskich na całym świecie mieści się w Rzymie. Spotkanie z generałem Zakonu Renato Salvatore przybliży udział osób świeckich i zakonników skupionych wokół misji w pomocy osobom bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Parafia Świętego Kamila de Lellis Via Sallustiana, Roma. o. Krzysztof Trębski HARMONOGRAM DATA: 04 marca 2013, poniedziałek przelot Warszawa, Okęcie Mediolan Bergamo Transfer do hotelu, zameldowanie Redakcja Terre di mezzo in via Benevento, Mediolan z powodu odwołania wizyty zwiedzanie Mediolanu 18,00-19,00 Obiadokolacja, czas wolny DATA: 05 marca 2013, wtorek Śniadanie Urząd Regionu, Palazzo di Lombardia, Piazza Città di Lombardia Transfer do Werony, w trakcie podróży obiad Zakwaterowanie w hotelu Spółdzielnia Socjalna Comunita' dei Giovani Werona kolacja, czas wolny, transfer do hotelu DATA: 06 marca 2013, środa Śniadanie Urząd Miasta Werona: Piazza Bra Verona Transfer do hotelu, w trakcie podróży obiad Transfer, kolacja, czas wolny DATA: 07 marca 2013, czwartek

10 Strona Śniadanie Konferencja SMES : Conference Centre C N R Piazzale Aldo Moro Roma/ obiad Stowarzyszenie Adwokaci Ulicy Ospedale San Gallicano, via Delle Fratte in Trastevere 52, Roma Powrót do hotelu, kolacja, czas wolny DATA: 08 marca 2013, piątek Śniadanie Stowarzyszenie Sant E gidio, Piazza di Sant'Egidio, 3, Rome wizyta odwołana obiad Caritas Roma, via Casilina Vecchia 19. Transfer do hotelu, kolacja czas wolny DATA: 09 marca 2013, sobota Śniadanie Parafia Świętego Kamila de Lellis Via Sallustiana, Roma obiad Czas wolny, zwiedzanie Rzymu, kolacja DATA: 10 marca 2013, piątek Śniadanie Transfer na lotnisko Przelot do Polski Rzym Ciampino - Warszawa Okęcie OGÓLNE UWAGI KOŃCOWE: Wstępna analiza systemów pomocy społecznej (Polska Włochy) przeprowadzona podczas tej wizyty studyjnej w czasie rozmów bilateralnych, szczególnie prowadzonych z przedstawicielami III sektora, wykazuje istotną różnicę w podejściu do problemów pojedynczej osoby i rodziny. Ciężar działań pomocowych przeniesiony jest w systemie włoskim na organizacje pozarządowe, głównie związane z misją kościoła katolickiego. W zasadzie rolą instytucji administracji samorządowej jest rozdzielanie środków finansowych pomiędzy organizacje pozarządowe, monitorowanie i kontrolowanie ich działania.

11 Strona11 Odnotowano w trakcie rozmów, że istnieje bardzo słaby związek korelacyjny pomiędzy centralną polityką społeczną a polityką regionalną. W zasadzie (tło historyczne Włoch) głównym kreatorem działań w zakresie polityki społecznej są władze regionów, a ciężar wykonawczy spoczywa na sektorze obywatelskim (organizacji pozarządowych).

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności

model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 roku podczas 1192 spotkania wiceministrów)

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo