GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance"

Transkrypt

1 KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 06 (09) CZERWIEC 2013 BAROMETR POKAZUJE SPADKI Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Rozmowa z Dariuszem Trynieckim, zastępcą dyrektora generalnego Vanquis Bank Ltd w Polsce GRAM Z MYŚLĄ O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem

2 STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ. 10 MAGICZNYCH MIEJSC NA 10-LECIE GTF. KONKURS DLA AGENCJI KREDYTOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GTF. WSZYSTKIE PROPOZYCJE I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3 NA WSTĘPIE M a r e k Stefańczak Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, niespełna pół roku temu wszystkie media były pełne informacji na temat firm pożyczkowych. Afera goniła aferę, poszkodowani pożyczkobiorcy opowiadali o swych krzywdach i konieczności spłaty nieprawdopodobnie wysokich odsetek, najgorliwsi dziennikarze opowiadali o nieuczciwych pożyczkodawcach i ich bajońskich dochodach. W podobną nutę uderzyli politycy, którzy chętnie zabierali głos, podkreślając głęboką troskę o pokrzywdzonych, niesprawiedliwość społeczną i konieczność wprowadzenia rychłych zmian. Impulsem do kilkunastotygodniowej nagonki na firmy pożyczkowe była sprawa Amber Gold. Dzisiaj już o tym nie słychać, informacje o firmach pożyczkowych stały się zgrane i mało kogo interesują, więc mass media tropią inne chwytliwe tematy. A politycy? No cóż, można odnieść wrażenie, że bardziej martwią się losem posła Ryszarda Kalisza po jego rozstaniu z SLD, niż kiepskim stanem naszej gospodarki (tylko 0,4% przyrostu PKB w pierwszym kwartale). Skąd ten sarkastyczny ton? Zapewne Państwo dostrzegli, że nigdy na łamach Kuriera nie wypowiadaliśmy się negatywnie na temat działalności tzw. firm pożyczkowych. Choć GTF nie specjalizuje się w sprzedaży produktów oferowanych przez te firmy, to jednak mamy pełną świadomość pozytywów, jakie ta działalność niesie. I dziś miło nam czytać coraz częściej pojawiające się artykuły i komentarze na temat rzeczywistej roli i pozycji firm pożyczkowych na polskim rynku finansowym. Niestety, te komentarze pojawiają się w prasie specjalistycznej, opracowaniach naukowych, więc w źródłach niedostatecznie popularnych i dość niszowych. Aby nie REDAKCJA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków str. 04 STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Rozmowa z Dariuszem Trynieckim, zastępcą dyrektora generalnego Vanquis Bank ALA MA KOTA (FINANSOWEGO!) Felieton dra Mirosława Ciesielskiego USTANIE MAŁŻEŃSTWA Komentarz mec. Zbigniewa Labochy GRAJĄC MYŚLĘ O CZŁOWIEKU Rozmowa z Krzysztofem Globiszem str. 06 str. 08 str. 09 str. 10 O INWESTOWANIU W KONIE Weronika Aleksandra Kosmala o inwestycjach alternatywnych Poznajemy struktury GTF DRUK: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, Kraków WYDAWCA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków str. 14 str. 17 str. 18 W magazynie wykorzystano zdjęcia z biblioteki Shutterstock.com. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki z magazynu Kurier GTF są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy. jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma oraz wydawcy (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. kurier gtf W DEPARTAMENCIE ADMINISTRACJI KREDYTOWEJ Produkcja: Krzysztof Chachlowski Czerwiec Wielki konkurs GTF STUDIO DTP: J erzy Gorczyca (kierownik studia DTP), Wojciech Kleszcz, Krzysztof Kusiak 09 KRAINA LODU Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Redaktor prowadzący: Grzegorz Chmielewski Sekretarz redakcji: Radosław Urban Zespół redakcyjny: Michał Durbas, Grażyna Jancik, Paweł Kawałek, Marcin Zawada Korekta: Jolanta Witkowska Fot. na okładce: shutterstock.com str. 12 Z GTF NAPRAWDĘ WARTO! Wywiad z Wojciechem Stefańczakiem, wiceprezesem GTF Życzę miłej lektury. PATRON: GórnośląskieTowarzystwo Finansowe GTF Sp. z o.o. Prezes: Paweł Kosmala SPADKI BEZ WIDOKÓW NA LEPSZE Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance wysokich kosztów udzielania niskokwotowych i krótkoterminowych pożyczek, z podejmowania wyższego ryzyka oraz z wyższych kosztów pozyskania kapitału; w świetle analizy ekonomicznej oskarżanie firm pożyczkowych o lichwę jest bezpodstawne; przedsiębiorstwa pożyczkowe, ze względu na stabilny model biznesowy i niewielką wartość rynku pożyczkowego, nie stanowią zagrożenia dla polskiego systemu finansowego; nie powinny być kwalifikowane jako tzw. parabanki. Te wnioski pozostawiam bez komentarza. A co ciekawego w Kurierze nr 9? Powtórnie gościmy dra Piotra Białowolskiego, pracownika naukowego SGH, cenionego analityka rynku kredytowego w Polsce. Zachęcam do lektury jego artykułu na temat aktualnych tendencji na rynku consumer finance. Naszym partnerom biznesowym szczególnie rekomenduję wywiad z Dariuszem Trynieckim, zastępcą dyrektora generalnego Vanquis Bank, którego ofertę dystrybuujemy. Oczywiście, polecając ten bank, zachęcam do współpracy; naprawdę warto. Zresztą wewnątrz numeru znajdą Państwo informację na temat pełnej oferty GTF. Gościem specjalnym Kuriera jest tym razem uznany aktor teatralny i filmowy Krzysztof Globisz. Przy tej okazji bardzo gorąco dziękuję Państwu za spływające do nas pozytywne opinie o artykułach i wywiadach, przeprowadzanych specjalnie dla Kuriera ze znanymi osobistościami filmu, teatru czy dziennikarstwa. Wierzę, że i tym razem będą Państwo usatysfakcjonowani. być gołosłownym, przywołam fragmenty raportu, opublikowanego przez Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, które zajęło się problematyką przejrzystości i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz swobody prowadzenia działalności pożyczkowej. Dokonano analizy rynku pożyczkowego w Polsce i Europie, oceny przygotowanych regulacji i propozycji rozwiązań. Wyciągnięto m.in. następujące wnioski: firmy pożyczkowe, skupiając się na udzielaniu pożyczek na najniższe kwoty i na bardzo krótkie okresy, uzupełniają ofertę banków, które najczęściej nie są aktywne w tym segmencie rynku; ponadto, obsługując klientów niemających dostępu do kredytów bankowych, przyczyniają się do zmniejszenia wykluczenia finansowego; s tosunkowo wysokie koszty oferowanych usług wynikają z relatywnie SPIS TREŚCI Wiceprezes Zar ządu Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF Sp. z o.o. Fabryczna 2, Tychy Infolinia: (0-32) str. 3

4 Loża Ekspertów Spadki bez widoków na lepsze D R P I O T R B I A Ł O W O L S K I Dla potrzeb Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i zrzeszonych w niej firm sporządzany jest Barometr rynku consumer finance, a także przygotowywane są inne kwartalne informacje, dotyczące tendencji mogących wpływać na rynek kredytów konsumenckich. kurier gtf 09 W II kwartale 2013 r. wartość Barometru KPF-IRG (opisującego przewidywania, dotyczące rozwoju sytuacji w obszarze kredytów dla gospodarstw domowych) spadła z 66,7 do 65,7 punktu, powracając do poziomu sprzed dokładnie 6 miesięcy. Obecny spadek wystąpił po trzech kolejnych kwartałach, w których wskazania Barometru się poprawiały. Wzrost Barometru, obserwowany w poprzednich trzech edycjach badania, znalazł częściowe odbicie w danych, dotyczących kredytu na cele konsumpcyjne w Polsce, który to rynek od ponad 2 lat się kurczy. W ostatnim kwartale tempo spadku zmniejszyło się z 5,4% do 3,5% w skali roku. W najbliższych miesiącach po stronie sektora finansowego spodziewane jest złagodzenie polityki udzielania kredytów, co powinno wyniknąć ze zmniejszenia restrykcyjności rekomendacji T. W ostatnich dwóch latach silnie ograniczała ona rynek. Drugim czynnikiem, stymulującym rynek, może być spadek stóp procentowych w reakcji na ostatnie obniżki, wykonane przez RPP. Jeśli więc instytucje finansowe, w reakcji na obniżkę stóp procentowych o 1,5 pp. w skali ostatniego półrocza, a także mniejsze rygory regulacyjne, zdecydują się na obniżki stóp oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, stagnacja na tym rynku może zostać przełamana pomimo negatywnego nastawienia gospodarstw domowych. Jeżeli jednak nie podejmą kroków dla zwiększenia dostępności kredytu, niemal na pewno rynek będzie się dalej kurczył. Jednym z obszarów, który znacząco wpływa na stan rynku kredytów dla gospodarstw domowych, jest prognozowana sytuacja gospodarcza w Polsce. Niestety, opinie gospodarstw domowych w tym obszarze pozostają bardzo negatywne. Zaledwie 7,3% badanych spodziewa się niewielkiej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, a brak jest respondentów spodziewających się znacznego odbicia. Jednocześnie ponad 70% polskich gospodarstw domowych spodziewa się, że dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w kraju będzie negatywny. Tak duże obawy o sytuację gospodarczą mogą przekładać się negatywnie na sytuację na rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Jednocześnie na bardzo wysokim poziomie utrzymują się obawy przed bezrobociem. Mimo nieznacznej poprawy, w obecnym badaniu nieco ponad 70% respondentów oczekuje wzrostu bezrobocia w kolejnych miesiącach. Te negatywne opinie są najprawdopodobniej wynikiem słabnącego wzrostu gospodarczego i wynikającego z niego niskiego popytu na pracę. Najczęstszym motywem zaciągania kredytu w gospodarstwie domowym jest zakup dóbr trwałych. Prognozy gospodarstw domowych, dotyczące planowanej wielkości wydatków na dobra trwałego użytku w ciągu najbliższych 12 miesięcy, nieznacznie poprawiły się względem poprzedniego kwartału, ale wciąż ponad 40% gospodarstw domowych przewiduje zmniejszenie takich wydatków, a niespełna 25% spodziewa się ich wzrostu. Niestety, negatywne prognozy gospodarstw domowych mają odbicie w danych statystycznych. W marcu 2013 sprzedaż detaliczna, wyrażona w cenach stałych, była na analogicznym poziomie, jak rok wcześniej. Co więcej, szybko spada dynamika sprzedaży artykułów RTV i AGD, która jeszcze przed pół rokiem rosła o prawie 15%, a obecnie zwiększa się zaledwie o ok. 0,5% w skali roku. Co więcej, w obszarze finansowania zakupów dóbr trwałych w dalszym ciągu obserwowany jest odwrót od kredytu. O ile w 2007 ok % deklarowało, że zaciągnie zobowiązanie na zakup dóbr trwałych (w całości lub przynajmniej w części), to w IV kw ten procent spadł przejściowo nawet do 44,1%. Obecnie jednak odsetek ten stabilizuje się na poziomie 50%; w obecnym kwartale wynosi dokładnie 49,5%. Zmniejszenie zainteresowania kredytem przypadło na okres ograniczeń w dostępie do kredytu konsumpcyjnego dla gospodarstw domowych, które wyniknęły z rekomendacji wprowadzonych przez KNF. Dodatkowo, wzrost zamożności gospodarstw domowych, który dokonał się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, doprowadził do zmniejszenia skłonności do finansowania kredytem drobniejszych zakupów. Oddzielny obszar analiz w raportach, dotyczących sytuacji na rynku consumer finance, stanowi analiza przebiegu obsługi zobowiązań polskich gospodarstw domowych (nie tylko kredytowych). Względem poprzedniego badania nieznacznie spadł dominujący odsetek gospodarstw domowych, obsługujących zobowiązania bezproblemowo (z 53,2% do 51,7%), jednak w grupie gospodarstw domowych, mających problemy z obsługą, doszło do niekorzystnych zmian. Zmniejszyła się grupa gospodarstw, deklarujących jedynie niewielkie problemy z obsługą zobowiązań (spadek z 40,7% do 35,8%), przy czym zna- str. 4

5 Loża Ekspertów Fot.: Lech Gawuć D R P I O T R BIAŁOWOLSKI Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rynku kredytowego dla gospodarstw domowych w Polsce, a także zastosowania badań ankietowych do oceny ogólnej sytuacji gospodarki, ze szczególnym naciskiem na sektor gospodarstw domowych. Autor bądź współautor około 70 publikacji naukowych i blisko 20 raportów o funkcjonowaniu rynku kredytowego w Polsce. Od siedmiu lat zaangażowany w opracowywanie kwartalnych raportów, dotyczących bieżącej sytuacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. cząco wzrosły udziały grup gospodarstw domowych, mających duże problemy z realizacją własnych płatności. Teraz stanowią one 12,5% ogółu gospodarstw domowych. Pogorszenie bieżącej obsługi przekłada się, niestety, na prognozy gospodarstw domowych, dotyczące obsługi zobowiązań w przyszłości. Znacząco zmniejsza się odsetek gospodarstw domowych, które liczą na bezproblemową obsługę zobowiązań w nadchodzących dwunastu miesiącach (spadek z 40,7% do 34,6%). Jednocześnie maleje odsetek gospodarstw, spodziewających się niewielkich problemów z obsługą, a rośnie udział obawiających się dużych problemów ze spłatą, nawet zaprzestania obsługi zobowiązań. Małych problemów spodziewa się obecnie 20,6% (wobec 24,2% poprzednio), a dużych 10,6% (wobec 7,9% poprzednio). Jednocześnie rośnie niepewność co do przyszłej obsługi, wyrażona odsetkiem odpowiedzi nie wiem (wzrost z 25,9% do 32,9%). Prognozy gospodarstw domowych stanowią ostrzeżenie dla sektora finansowego, że obecne problemy z odzyskiwaniem należności mogą się jeszcze przez jakiś czas utrzymywać, a sytuacja dochodowa nie będzie pozwalać gospodarstwom na lepszą obsługę. Ucieczka gospodarstw domowych od kredytu i obawy przed gorszą obsługą znajdują odbicie w odpowiedziach na pytanie o posiadanie zobowiązań. Obecnie posiadanie kredytu / pożyczki w instytucji finansowej deklaruje 38,8% ogółu badanych. W ostatnim okresie zmalało też znaczenie pożyczek, udzielanych przez zakłady pracy. O ile jeszcze rok temu udział gospodarstw domowych, mających taki dług, sięgał ok. 10%, to obecnie wyniósł tylko 8,0%. Niewielkie zmiany, aczkolwiek wskazujące na wzrost znaczenia tego typu pożyczek, są widoczne w grupie gospodarstw domowych, pożyczających od rodziny i znajomych. W badaniu z kwietnia 2012 odsetek takich gospodarstw domowych wynosił 8,1%, przed pół rokiem 9,0%, a obecnie 10,0%. Jest to, niestety, grupa pożyczek obarczona największym ryzykiem, gdyż to w tej grupie najczęściej dochodzi do zadłużania się na spłatę wcześniejszych długów lub finansowanie bieżącej konsumpcji. Niemniej jednak, w obliczu spodziewanego poluzowania polityki kredytowej banków, jest to grupa potencjalnych klientów, którzy mogą przyjść po kredyt do banku. Ostatnią grupę gospodarstw domowych, posiadających zobowiązanie stanowią te, które zalegają z zapłatą. Stanowią one 4,6% badanych. Systematycznie najczęściej wskazywaną barierą zadłużania się jest dla polskich gospodarstw domowych wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek. Jej znaczenie po raz czwarty z rzędu wzrosło. W II kw wskazało na nią 49,6% gospodarstw domowych, co stanowi największą wartość od Częstotliwość wskazywania tej bariery wskazuje, że banki i inne instytucje finansowe nie odpowiedziały (w przekonaniu gospodarstw domowych) dostatecznie dużym złagodzeniem polityki kredytowej w reakcji na spadek stóp procentowych. Należy jednak pamiętać, że ta bariera jest też wykorzystywana przez gospodarstwa domowe, które nie chcą korzystać z rynku kredytowego i bez względu na wysokość stopy procentowej nie będą zaciągać zobowiązań. Na zbyt wysokie wymagania instytucji finansowych co do poziomu dochodu wskazuje obecnie 15,1% respondentów, przy czym ta bariera zdecydowanie traci na znaczeniu w ostatnim okresie. Pół roku temu odsetek ten wynosił 17,2%, a przed rokiem prawie 21%. Wydaje się, że jest to sygnał, iż zmienia się nastawienie banków do udzielania pożyczek i kredytów. Mimo że łatwiej jest otrzymać kredyt / pożyczkę, to banki i inne instytucje finansowe nie redukują ich kosztów. Co więcej, czynnikiem ograniczającym dla rynku może być rosnąca obawa gospodarstw domowych o brak zrozumienia w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej. Na ten aspekt wskazuje już 15,0% badanych, co stanowi najwyższy odsetek od Ten czynnik jest związany z brakiem zaufania gospodarstw domowych do instytucji finansowych i może ograniczać popyt na kredyt. Odsetek gospodarstw domowych, które stwierdzają brak jakichkolwiek barier do zaciągania zobowiązań, jest obecnie na poziomie wciąż poniżej długookresowej średniej i wynosi 19,5% badanych. Podsumowując, sytuacja na rynku kredytów dla gospodarstw domowych jest wciąż bardzo trudna. Z jednej strony, instytucje finansowe w dalszym ciągu z nieufnością patrzą na klientów, ale, z drugiej strony, klienci również mają bardzo duże obawy przed sięgnięciem po kredyt. Trwający impas może się jeszcze rozciągnąć w czasie ze względu na brak perspektyw wzrostu dochodów, a także brak skłonności gospodarstw domowych do sięgania po dobra najczęściej finansowane kredytem. Po stronie instytucji finansowych leży jednak, żeby, w obliczu malejących kosztów pozyskania pieniądza z rynku, zmniejszyły koszty dla klientów finalnych, zachęcając ich do sięgnięcia po produkty ze swojej oferty. 09 kurier gtf str. 5

6 WYWIAD S t a w i a m y na współpracę R o z m a w i a ł R a d o s ł a w U r b a n Vanquis Bank, działający od 2002 roku w Wielkiej Brytanii, w ciągu zaledwie kilku lat obecności na rynku osiągnął pozycję lidera wśród instytucji finansowych, kierujących swą ofertę kredytową do klientów indywidualnych z obniżoną zdolnością kredytową. Teraz oferta banku dostępna jest również dla klientów w Polsce. O działalności Vanquis Banku, jego ofercie oraz współpracy z GTF Sp. z o.o. rozmawiamy z Dariuszem Trynieckim, zastępcą dyrektora generalnego Vanquis Bank Limited Sp. z o.o. oddział w Polsce. Początki działalności Vanquis Bank to, jak wspomniano, rynek brytyjski. Od kiedy Państwa oferta jest dostępna również dla polskich klientów? Oferta Vanquis Bank jest dostępna w Polsce od czerwca 2012 r., czyli od roku. Cieszymy się, że sukces banku w Wielkiej Brytanii umożliwił nam rozszerzenie zasięgu naszej oferty i rozpoczęcie działalności również w Polsce. Sądzimy, że nasz kraj ma duży potencjał rozwoju i głównie dlatego jesteśmy tutaj obecni. Do jakich klientów w szczególności kierują Państwo swą ofertę i dlaczego? Nasza oferta jest skierowana do klientów z segmentu consumer finance, dla których, z różnych względów, oferta banków uniwersalnych i innych instytucji finansowych, w tym pozabankowych, w zakresie produktów kredytowych jest mniej atrakcyjna lub trudniej dostępna. Nasza oferta karty kredytowej jest ciekawą i elastyczną alternatywą finansowania do 25 tysięcy zł. W Wielkiej Brytanii Vanquis Bank wydał ponad 1,8 mln kart kredytowych w segmencie klientów o podwyższonym ryzyku i stał się spółką, która konsekwentnie, od wielu lat przynosi swoim inwestorom imponujące wyniki finansowe. Połączenie długoletniego, międzynarodowego doświadczenia z lokalną wiedzą przyczyniło się do stworzenia mądrej polityki kredytowej, jak również do wytworzenia metod skutecznej windykacji i to właśnie, pomimo nieco innej specyfiki naszego rynku, pozwala nam skutecznie się rozwijać. Jakie produkty finansowe znajdują się aktualnie w ofercie Państwa Banku? Które z nich są najczęściej wybierane przez klientów? Vanquis Bank oferuje kartę kredytową Visa oraz opcję odroczenia płatności (OOP) obecnie są to nasze dwa flagowe produkty. Karta kredytowa łączy typową funkcjonalność kart kredytowych, czyli okres bezodsetkowy, ale umożliwia również wypłatę gotówki z rachunku karty tuż po jego uruchomieniu. Taka funkcjonalność pozwala nam obsłu- Oferta Vanquis Bank dedykowana jest m.in. klientom z obniżoną zdolnością kredytową. Co było powodem wyboru takiej właśnie grupy docelowej? kurier gtf 09 Vanquis Bank od wielu lat specjalizuje się w wydawaniu kart kredytowych dla klientów z obniżoną zdolnością kredytową w Wielkiej Brytanii. Nasze doświadczenie w tym segmencie oraz potrzeby polskiego rynku sprawiły, że Bank wybrał również i ten segment rynku consumer finance. Jak Vanquis Bank radzi sobie ze spłacalnością pożyczek, skoro adresuje je do klientów z obniżoną zdolnością kredytową, a więc z grupy tzw. podwyższonego ryzyka? Karta kredytowa Vanquis Bank Visa (R) łączy typową funkcjonalność kart kredytowych, tj. okres bezodsetkowy, ale umożliwia również wypłatę gotówki z rachunku bez konieczności oczekiwania na fizyczne dostarczenie karty. str. 6

7 WYWIAD D a r i u s z T r y n i e c k i Od sierpnia 2011 zastępca dyrektora generalnego Vanquis Bank Limited w Polsce. Absolwent the Zicklin School of Business, CUNY w Nowym Jorku, gdzie ukończył finanse i marketing. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży finansowej, w tym 10-letnie doświadczenie, zdobyte w dziedzinie kart płatniczych podczas pracy w USA, Belgii, Polsce i innych krajach CEE. Karierę rozpoczął w MetLife, później pracował w JP Morgan Chase w Nowym Jorku, gdzie, jako zastępca wiceprezesa do spraw rozwoju kart, zarządzał portfelem ponad 800 tys. kart kredytowych o wartości 1,2 mld USD. W Europie pracował między innymi jako dyrektor do spraw strategii i rozwoju kart kredytowych w KBC Consumer Finance oraz HSBC Bank Polska jako dyrektor departamentu kart płatniczych i pożyczek. W wolnym czasie lubi podróżować, grać w tenisa, jeździć na nartach. Lubi też jazdę na motocyklu i przygotowuje się do uzyskania licencji pilota. giwać klientów, którzy potrzebują szybkiego dostępu do środków, bez konieczności oczekiwania na fizyczne dostarczenie karty. Opcja odroczenia płatności jest produktem bankowym, który, w połączeniu z kartą kredytową, umożliwia klientom odroczenie spłaty zadłużenia nawet do 12 miesięcy w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej np. zakupem domu lub utratą zatrudnienia. OOP daje również możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dwa razy w roku. Oba produkty zostały stworzone z myślą o potrzebach naszych klientów i cieszymy się, że spotkały się z dobrym odbiorem w naszym segmencie. Jakie są zalety Państwa oferty? Czym wyróżnia się ona na tle oferty innych banków? Jak już wspomniałem, nasza obecna oferta, czyli karta kredytowa Vanquis Bank Visa, umożliwia naszym klientom dostęp do środków zaraz po otworzeniu rachunku w formie przelewu na rachunek bankowy klienta jednocześnie oferując główne benefity, jakie niesie ze sobą normalna karta kredytowa, tj. atrakcyjny, 56-dniowy okres bezodsetkowy czy również odnawialną linię kredytową, umożliwiającą ciągłość dostępu do przyznanej linii kredytowej, zakupy czy wypłaty z bankomatów na całym świecie. Ponadto, nasz produkt wyróżnia się przede wszystkim elastycznością, daje klientowi możliwość ustalenia wysokości spłaty zadłużenia w danym miesiącu, a Opcja Odroczenia Płatności daje możliwość zawieszenia spłaty zadłużenia nawet do 12 miesięcy. W przypadku miesięcznej kwoty spłaty zadłużenia jest to tylko 6% salda zadłużenia, ale klienci mogą wpłacić kwotę wyższą lub spłacić całe zadłużenie, w zależności od własnych preferencji i od aktualnej sytuacji finansowej. Opcja Odroczenia Płatności daje możliwość zawieszenia spłaty zadłużenia od 2 do 12 miesięcy w przypadku wystąpienia określonych sytuacji życiowych, takich jak zakup domu, zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka, ale także w razie utraty pracy czy choroby. Opcja Odroczenia Płatności daje również możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dwa razy w roku bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z wakacji kredytowych, wystarczy nas o tym powiadomić. OOP została stworzona z myślą o potrzebach naszych klientów i jest produktem opcjonalnym dla tych klientów, którzy widzą w nim wartość dodaną. Co było głównym powodem nawiązania współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Finansowym i które produkty z Państwa oferty są dostępne za pośrednictwem GTF Sp. z o.o.? Ze względu na rodzaj naszej działalności bankowej, w szczególności nasz wyspecjalizowany charakter oferty, w najbliższych latach nie planujemy rozwoju własnej sieci oddziałów, dlatego też współpraca z siecią agentów umożliwia nam szybkie dotarcie do klientów z naszego segmentu w całym kraju. Nasza oferta wzbogaciła gamę produktów GTF i stanowi atrakcyjny wyróżnik produktowy wśród innych ofert bankowych. Szybki i łatwy proces sprzedaży oraz wysoki poziom akceptacji sprawiają, że skutecznie udaje nam się nawiązywać owocną współpracę z agentami i wspólnie rozwijać sprzedaż. GTF jest jedną z największych sieci w Polsce. Po rozmowach z zarządem GTF wspólnie uznaliśmy, że nasza współpraca przyniesie korzyści wszystkim stronom: naszym klientom, agentom, jak również GTF i Vanquis Bank. GTF, jak i współpracujący z tą instytucją agenci, są dla nas ważnym partnerem biznesowym i chcemy, aby nasza współpraca była długotrwała i owocna. Jakie są oczekiwania Vanquis Bank w stosunku do GTF? Jako partnerzy, zarówno GTF jak i Vanquis Bank, stawiamy na długofalową współpracę, a także dynamiczny i stabilny rozwój sprzedaży, charakteryzujący się wysoką jakością obsługi klienta. Promocja naszej marki i oferty wśród sieci agentów będą kluczowymi czynnikami dla osiągnięcia sukcesu i realizacji założonych celów. Chcemy, aby nasza oferta stała się ważnym produktem dla agentów, dlatego podejmujemy wiele inwestycji i ciągle udoskonalamy nasze procesy, produkty oraz inne aspekty, które mają wpływ na zadowolenie klientów i sieci agentów. Liczymy, że nasza współpraca z GTF i wspólne inwestycje w rozwój przyniosą oczekiwane wyniki. 09 kurier gtf str. 7

8 FELIETON A l a m a k o t a (finansowego!) Niestety rozwój ekonomiczny i technologiczny, umożliwiający praktycznie nieograniczony dostęp do informacji, nie idzie w parze z pogłębianiem wiedzy klientów instytucji finansowych. Mamy do czynienia ze swoistym narastaniem zjawiska analfabetyzmu. kurier gtf 09 Nie jest to, co prawda, analfabetyzm absolutny. Ciągle umiemy jeszcze czytać choć znikomy procent społeczeństwa przyznaje się do przeczytania choć jednej książki w roku. W dobie rozwijającej się cywilizacji obrazkowej narasta jednak zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego coraz mniej ludzi rozumie to, co czyta, i umie z tego wyciągnąć wnioski. Jego odmianą jest analfabetyzm finansowy. Według badań, ponad połowa Polaków to finansowi analfabeci (ponad 40% sama się do tego przyznaje), nieumiejący obliczyć rentowności lokaty bankowej, nie mówiąc o bardziej skomplikowanych kalkulacjach, jak np. rata kredytu gotówkowego lub karty kredytowej. Mechanizm procentu składanego to dla wielu czarna magia. Dlatego w Polsce króluje gotówka, a Polacy należą do nacji najbardziej niechętnych bezgotówkowym instrumentom płatniczym. Ten fenomen jest niekoniecznie związany z wykształceniem wszak pod względem liczby obywateli z wyższym wykształceniem jesteśmy na czołowych miejscach w Europie i opisana jednostka chorobowa powinna zanikać. Niestety, tak nie jest. Co więcej, analfabetyzm finansowy dotyczy też studentów wydziałów ekonomicznych, niektórzy z nich ciągle nie umieją dokonać samodzielnej analizy ofert kredytowych łatwiej przecież przekleić dane z internetu, oszczędzając szare komórki. Wiem coś o tym, bo prowadzę od lat zajęcia akademickie. Konsekwencje bywają kosztowne, nawet dramatyczne. Ludzie podejmują wybory, opierając się na reklamie instytucji finansowych, zdaniu sąsiadów czy wreszcie tzw. doradców finansowych, których w naszym kraju praktycznie nie ma. Znaczny procent ludzi oszczędza na emeryturę (takich ciągle jest niewielu!) na koncie oszczędnościowym. Inni umieścili wszystkie oszczędności w parabanku. Oto znajomy lekarz (doktor habilitowany!) reguluje rachunek za zagraniczną wycieczkę, podejmując gotówkę w bankomacie z karty kredytowej. Jakże wiele osób niefrasobliwie zadłuża się ponad miarę, nie umiejąc przewidzieć przyszłych konsekwencji i zagrożeń. Można powiedzieć, że tacy klienci to raj dla nieetycznych sprzedawców, których ciągle, niestety, nie brakuje, a kryzys ułatwia wykorzystanie pokusy łatwej sprzedaży. Czy jednak tacy klienci leżą w długofalowym interesie rozwoju sektora finansowego w Polsce? Można mieć uzasadnione wątpliwości. Analfabetyzm finansowy może kreować i pogłębiać zjawisko wykluczenia finansowego. W Polsce spora część populacji nie korzysta z usług finansowych, nie ma konta osobistego (ponad 20%). Pętla zadłużenia lub jej widmo też wyklucza ludzi z rynku usług bankowych. Zrażeni nieprędko nań wrócą, w dodatku swą frustracją zarażają innych. Wiele osób czuje się oszukanych (choć może z własnej winy), rośnie podejrzliwość co do intencji bankowych doradców. To wszystko osłabia ważne dla obrotu towarowego zaufanie, przyczynia się do spadku popytu konsumpcyjnego i hamuje wzrost gospodarczy. Bankowcy coraz wyraźniej dostrzegają, że sprzedaż bez haczyków, gwiazdek i drobnego druku ma sens, a motywują ich w tym kierunku również (czasem może nawet zbyt gorliwie) instytucje regulujące rynek finansowy. Dlatego edukacja klienta powinna stać się częścią sprzedaży i działań marketingowych, M I R O S Ł A W C I E S I E L S K I Doktor nauk ekonomicznych, menedżer sektora bankowego z dwudziestoletnim stażem. Wykładowca akademicki na studiach MBA (Wyższa Szkoła Bankowa, Uniwersytet Gdański). Trener biznesu, autor artykułów z zakresu marketingu, bankowości i gospodarki światowej. choć z pewnością powinna zaczynać się już w szkole. Pod warunkiem, że nie będzie jeszcze jedną nudną lekcją, prowadzoną przez niedouczonych finansowo pedagogów. Jeśli Ala ma już kota, to może warto się zastanowić, jaki ma to wpływ na domowy budżet. Kota nie będzie ta świadomość płoszyć, a może stanie się on nawet bardziej cywilizowany i nowoczesny? Chyba że bardziej opłacalne są króliki str. 8

9 KOMENTARZ PRAWNIKA Ustanie małżeństwa wskutek uznania za zmarłego Zajmijmy się sprawą związaną z prawem rodzinnym, mającą jak w życiu bywa także aspekt finansowy. Pan Tadeusz J. zwrócił się do nas z nurtującym go pytaniem, odnoszącym się do jego małżeństwa. Trzeba przyznać, że opisana sytuacja jest ciekawa i warto jej poświęcić trochę rozważań. Historia zaczęła się w 1994 r., gdy pan Tadeusz ożenił się z panią Zofią L. Rok później Tadeusz musiał wyjechać do Brazylii. Niestety, po upływie paru miesięcy kontakt między małżonkami urwał się. Pani Zofia (przebywając w Polsce) podejmowała próby nawiązania kontaktu z mężem, lecz bez powodzenia. W 2007 r. pani Zofia, przekonana, że mąż nie żyje, wystąpiła do sądu o uznanie go za zmarłego, a sąd uznał jej powództwo. W tym miejscu warto przypomnieć, że, zgodnie z kodeksem cywilnym, zaginiony może być uznany za zmarłego, jeśli upłynęło dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym, według istniejących wiadomości, jeszcze żył. Pani Zofia nie miała więc przeszkód, by ponownie wyjść za mąż, co też stało się w roku Jednak cała sprawa komplikuje się. Rok po zawarciu przez panią Zofię drugiego związku małżeńskiego do kraju wrócił pan Tadeusz. Wówczas sprawy potoczyły się zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać. Tadeusz niezwłocznie skontaktował się z panią Zofią, ale dowiedziawszy się, że zawarła ona drugi związek małżeński, wystąpił do sądu o ustalenie, że jego małżeństwo, zawarte w 1994 z panią Zofią ustało z dniem zawarcia przez nią drugiego małżeństwa. W międzyczasie, wskutek niezależnych od siebie przyczyn, drugie małżeństwo pani Zofii zostało rozwiązane przez rozwód. W tej sytuacji pani Zofia uznała, że jest gotowa wrócić do swego pierwszego związku. W odpowiedzi na pozew pana Tadeusza o ustalenie, że jego pierwsze małżeństwo, zawarte w 1994 z panią Zofią, nie istnieje wniosła o oddalenie powództwa z uzasadnieniem, że zawierając drugi związek małżeński nie wiedziała, iż jej mąż żyje, a nadto zaznaczyła, że drugie małżeństwo zawarła tylko dlatego, że była w trudnej sytuacji materialnej i nie była w stanie samodzielnie utrzymać siebie i dwójki dzieci, które urodziła z pozamałżeńskiego związku już po wyjeździe Tadeusza do Brazylii. Pan Tadeusz, któremu nie zależy na przywróceniu małżeństwa z panią Zofią także z tej przyczyny, iż dotarła do niego wiadomość, że była małżonka musi spłacać spore zadłużenie, o które upomina się windykator w imieniu firmy pożyczkowej pyta nas, czy tak argumentowane żądania pani Zofii zasługują na uwzględnienie i czy w takiej sytuacji winien podjąć jeszcze jakieś inne czynności dla ustalenia, że jego małżeństwo z panią Zofią nie istnieje? Zgodnie z art. 55 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie uznania jednego z małżonków za zmarłego, domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. Co więcej, jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego, drugi małżonek zawarł nowy związek małżeński, pierwsze małżeństwo ustaje w takim przypadku z mocy samego prawa, a drugi związek małżeński nie może być unieważniony z tego powodu, że małżonek uznany za zmarłego żyje, chyba że w chwili zawarcia nowego związku małżeńskiego strony wiedziały, że małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu. Nie ma przy tym istotnego znaczenia okoliczność, że następnie nowe małżeństwo ustało. Okoliczność bowiem, że nowe małżeństwo drugiego małżonka ustało, nie powoduje odżycia jego poprzedniego małżeństwa. Nie ma żadnych podstaw prawnych, by reaktywować pana małżeństwo z panią Zofią. Sprawa byłaby bardziej Radca prawny adwokat Z b i g n i e w L a b o c h a Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w biurze prawnym spółki giełdowej, zajmującej się międzynarodową wymianą handlową. Doradca prawny zespołów, negocjujących zakupy licencyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Założyciel działającej od kilkunastu lat Kancelarii Prawniczej L&D, specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym. skomplikowana, gdyby pani Zofia bądź jej drugi małżonek w chwili zawierania związku małżeńskiego wiedzieli o tym, że pan Tadeusz żyje. Sąd z pewnością nie uwzględni argumentów pani Zofii. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozstrzygają to jednoznacznie. Nie musi się Pan zatem obawiać o swoją odpowiedzialność za długi byłej małżonki. 09 kurier gtf str. 9

10 GOŚĆ KURIERA G r a j ą c myślę o człowieku... R o z m a w i a ł P a w e ł Kawałek Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Świetnie odnajduje się w rolach kontrastowych, grając degeneratów i złoczyńców, choć w dorobku ma także anioła. Nie byle jakiego, bo zakochanego. Pedagog, wykładowca krakowskiej PWST Krzysztof Globisz. Bardzo wcześnie określił Pan swą drogę zawodową. Już w 8 klasie szkoły podstawowej działał Pan w grupie teatralnej. Gdy nadszedł czas wyboru studiów, zdecydował się Pan zdawać do krakowskiej PWST, ale na wszelki wypadek złożył Pan dokumenty także na filologię polską. Domyślam się, że był to plan B. Czy myślał Pan kiedykolwiek o tym, jak mogłoby wyglądać Pana życie, gdyby wówczas powinęła się Panu noga? Czy ten plan awaryjny rzeczywiście był potrzebny? kurier gtf 09 str. 10 Ten plan musiał istnieć, bo przecież gdzieś musiałbym studiować, kształcić się. Gdyby nie udało mi się dostać do szkoły teatralnej, to oczywiście próbowałbym zdawać w kolejnych latach. Zakładając, że mógłbym się nie dostać co było dla mnie w gruncie rzeczy nie do pojęcia moje losy na pewno potoczyłyby się zupełnie inaczej. Jestem zwolennikiem teorii, że pewien rodzaj zdarzenia implikuje to, co się później z nami dzieje. Jest jakiś jeden fakt, który to nasze życie zmienia, konstruuje. Moje płynie pod dyktando tego, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej. Gdyby mnie wówczas nie przyjęto, wszystko rozwinęłoby się zupełnie inaczej. Myślę sobie, że na pewno nie tak pomyślnie dla mnie. Chociaż kto to wie? Jednego dnia jesteśmy szczęśliwi, ponieważ właśnie ożeniliśmy się z kobietą, a dwa lata później chcemy się jej pozbyć. Spotkamy inną i okazuje się, że właśnie ta inna, która przyszła do nas w momencie powiedzmy sobie rozbicia, jest dla nas największym szczęściem; tym, do czego zostaliśmy na tę ziemię przywołani. Jeste- Fot. Paweł Nowosławski, Teatr STU Biesy F. Dostojewskiego, reż. Krzysztof Jasiński

11 GOŚĆ KURIERA śmy tutaj po to właśnie, by spotkać się z tym, a nie innym człowiekiem. Pewien jestem, że byłoby zupełnie inaczej, gdybym nie dostał się do szkoły teatralnej. Nie wiem, kim byłbym dzisiaj. Może musiałbym badać jakąś literaturę? Może od lat zajmowałbym się tym, czym jako aktor zaczynam się zajmować dopiero teraz, czyli wiedzą psychologiczno-filozoficzną, filologiczną To mnie bardzo interesuje. Wtedy byłoby mi to dane znacznie wcześniej. Wspomniał Pan, że nie wyobraża sobie siebie jako nieaktora Oczywiście, że sobie tego nie wyobrażam. Satysfakcja związana z tym zawodem jest niebywała. To pogranicze jakiejś mistyki i bardzo przyziemnej konieczności bycia użytecznym na scenie. Styk profanum i sacrum. To właśnie zawiera w sobie aktorstwo. W każdym zawodzie można znaleźć aspekt spełnienia człowieka. Wydaje mi się jednak, że dużo trudniej jest to zrobić górnikowi czy nauczycielowi. Chociaż mówię to z pewną dozą respektu, dlatego, że wyobrażam sobie powinność bycia nauczycielem. To natchnienie, które można mieć, ucząc. Wówczas może być z tego coś wielkiego. Mój zawód jest dla mnie nadzwyczaj ciekawy, bo wiąże się z ciągłym poznawaniem nowych tematów, grzebaniem się w zakamarkach przede wszystkim psychiki. A przecież głównie o to chodzi. W tej chwili coraz mniej myślę o technice. Nie zajmuję się tym. Oczywiście, zależy mi, by mieć dobry oddech, w miarę dobrą dykcję, ale to są rzeczy drugorzędne, bo jeżeli gram, to przede wszystkim myślę o człowieku. A jednak powiedział Pan kiedyś, że aktorstwo jest dla Pana pewną formą kalectwa, bo poza nim nie potrafi Pan robić niczego innego. Przecież kalectwo, czyli jakiś rodzaj niepełnosprawności, wiąże się nie tylko z niemożnością zrobienia czegoś, ale także szczególnym rodzajem wrażliwości. Zupełnie innym, niż u osób w pełni sprawnych. W każdym z naszych działań jest zawarta jego odwrotność. Właśnie to, że jestem aktorem i że mogę tak wiele pokazać ludziom, to paradoksalnie mnie samego okalecza. Jak gdyby mówi mi: Nie sprawdzisz się nigdzie indziej. Nie można się nagle sprawdzić na przykład jako dobry restaurator. Celowo mówię o restauracji, bo wielu moich kolegów próbuje się w tym fachu jakoś realizować. Aktorstwo jest czymś tak mocnym w życiu aktorów, że, będąc w pełni naszego rozkwitu, im jesteśmy większymi aktorami, tym jesteśmy większymi kalekami, niezdolnymi do tego, by żyć w innych ewentualnościach zawodowych. To ogromny paradoks, bo fakt, że świetnie gram polityka, okalecza mnie tak mocno, że tym politykiem nie mogę być. A nawet jeżeli dostanę się do Sejmu czy Senatu, będę tylko jego karykaturą. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć Pana i wielu innych znakomitych aktorów w Teatrze Telewizji. Był to niecodzienny projekt, w którym udział wzięły trzy ośrodki TVP Katowice, Kraków i Warszawa. Każde z miast zagrało swoją jednoaktówkę, a wszystko to było emitowane w 100% na żywo Kiedy gra się na żywo, zawsze jest ten element cudownego błędu. Świadomość, że wszystko może się wysypać. Kiedyś, kiedy oglądałem pierwsze Teatry Telewizji na żywo, co chwila pokazywały się plansze przepraszamy za usterki. To były właśnie wpadki, których, niestety mówię wyraźnie niestety, uniknęliśmy podczas spektaklu. Nikt z aktorów, realizatorów, kamerzystów się nie pomylił, więc muszą Państwo uwierzyć nam na słowo, że graliśmy na żywo. Robiąc to, wykonaliśmy krok wstecz, bo to technologiczny regres w stosunku do możliwości, jakie daje nam współczesna technika. Jednak był to ukłon w stronę Teatru Telewizji z okazji jego 60-lecia. Wszystko miało wyglądać tak, jak wtedy, kiedy zaczynał swoją działalność. Ten spektakl to jednorazowy projekt. Najciekawsze było w nim to, że trzy ośrodki, niezależnie od siebie, zrobiły trzy jednoaktówki każda w innym stylu, każda przez innego twórcę. Trzy różne ekipy aktorów, z różnym bagażem doświadczeń estetycznych czy też aktorskich. To jest interesujące. Rejestracja, która zwolniła aktorów z gry na żywo, daje ten komfort, że dzięki niej mogą powstawać spektakle bardziej perfekcyjne. Aktorzy mogą je lepiej zagrać, chociażby dlatego, że koncentrują się na jednej scenie, nagrywają ją, odpoczywają, po czym koncentrują się na kolejnej, zupełnie innej scenie. Pracuje się trochę jak w filmie, ale jest to wciąż teatr. Jest Pan wykładowcą krakowskiej PWST, był Pan dziekanem Wydziału Aktorskiego. Kształci Pan nowych adeptów aktorstwa. Czy jest Pan surowym nauczycielem? Nie można założyć, że jest się surowym albo łagodnym pedagogiem. Trzeba wykonywać swoją pracę i wymagać tego, co się postawiło. Na pewno jestem wykładowcą konsekwentnym. Czy to znaczy, że jestem surowy? Stawiam im po prostu bardzo trudne zadania. Czasem tak trudne, że gryzę się, wiedząc, że sam miałbym kłopoty z ich wykonaniem. Mimo wszystko nie obniżam poprzeczki, wierząc, że to właśnie jest ten rodzaj przekraczania swoich barier. Stawiania kolejnego kroku w przód. Oni w jakiś nadludzki sposób mogą wykonać to, o czym ja tylko marzę, że mógłbym zrobić. Bo są młodsi, silniejsi, świeżsi umysłowo patrzą na świat oczami innymi, niż ja. Na przykład teraz wymyśliłem, że każdy z nich będzie grał jedną scenę z Shakespeare a. Sam. Wszystkie role w scenie. Jest to masakra, ale tak sobie to wymyśliłem. Chcę zobaczyć dobrego aktora, który staje i gra tak, abym to widział. Abym widział pokój i działania wszystkich postaci, występujących w scenie. Jeden człowiek gra cztery role, na cztery różne sposoby. Jestem więc surowym i konsekwentnym pedagogiem. Ale ogólnie żyją Państwo w zgodzie? To są masochiści (śmiech). Oni tego chcą, bo wiedzą, że to wszystko, czego doświadczą, działa tylko na ich korzyść. Twierdzi Pan, że najciekawsze role to te, w których postaci mają charaktery skrajnie różne od Pana prywatnie. Zagrał Pan główną rolę w filmach Zakochany Anioł i Anioł w Krakowie. Jeśli anioł jest rolą graną zgodnie z zasadą skrajności, to jaki jest Krzysztof Globisz? Niech Pan sobie wyobrazi (śmiech). Skrajnie przeciwny. Wyrafinowany [W tym momencie niespodziewanie pojawił się reżyser obydwu aniołów, Artur Baron Więcek. Kiedy usłyszał, że właśnie rozmawiamy o jego filmach, rzucił pośpiesznie: Anioły to jeszcze nic! Pan Krzysztof zagrał w moim najnowszym filmie Wszystkie kobiety Mateusza taką rolę, że wszystkie kobiety chciałyby się z nim przespać!] To świetna odpowiedź! Teraz już wszystko wiesz! dodał mój rozmówca. 09 kurier gtf str. 11

12 INWESTYCJE ALTERNATYWNE O INWESTOWANIU W KONIE Weronika Aleksandra K o s m a l a Edgar Degas, Konie wyścigowe na tle pejzażu, 1894, pastel/płótno, 47,9 62,9 cm, w kolekcji muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie. kurier gtf 09 str. 12 Przeglądając różne katalogi muzealne i aukcyjne można z przyjemnością zaobserwować częste występowanie wizerunku konia w sztuce, niekiedy, można by rzec, nawet jego wszechobecność. Od pomnikowych odlewów z brązu, przez ułanów i przywódców w siodle, po Picassowskie szkice obłych końskich głów na polach uprawnych, na polach bitwy, na przedmieściach Paryża lub osadzone w pustej przestrzeni jako studia. W malarstwie polskim niekwestionowanie przodującym skojarzeniem byłby zapewne jakiś uogólniony w naszych głowach konny portret umundurowanego mężczyzny pędzla jednego z przedstawicieli rodziny Kossaków. Innym naczelnym przykładem mogłyby być osławione czwórki, rwące się prosto w kierunku widza z szerokiego na ponad dwa metry płótna Chełmońskiego. Do tej prawdopodobnie niewyczerpanej puli skojarzeń można dokładać jeszcze najróżniejsze wizerunki. Do niezwykle cennych na rynku należą na przykład realistycznie oddane zimowe zaprzęgi takich mistrzów, jak choćby wyżej wymieniony. Jeśli jednak koniecznie trzeba by wybrać jedno z tych przedstawień, najlepiej pasujące do rozleniwiającego nastroju czerwca, nie byłyby to raczej ani utrudzone w pyłach jakiejś szarży rumaki, ani te z zimowych zaprzęgów, napadane przez wilki. Idealną czerwcową propozycją konia w malarstwie mógłby zostać na przykład reprodukowany obraz francuskiego impresjonisty Edgara Degasa. Już nawet nie z powodu tego, jak wspaniale niezobowiązującym, w sam raz na lato, nurtem jest impresjonizm, ale też, konsekwentnie, z tytułu odpowiedniej rekreacyjno-przyrodniczej tematyki. Tradycja obrazowania konnych wyścigów na świeżym powietrzu została zapoczątkowana przez malarzy angielskich pod

13 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Władysław Podkowiński, Szał uniesień, 1894, olej/płótno, cm, w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. koniec XVIII wieku. We Francji dżokeje stali się interesującym artystów tematem w latach 20. następnego stulecia, między innymi za sprawą takich twórców, jak romantyk Delacroix. Te wczesnodziewiętnastowieczne relacje z konnych wyścigów były chyba jednak bardziej rzetelne, obejmowały rzeczywiste trasy obserwowane przez realną i liczną publikę, a wszystko było osadzone w prawdopodobnym dla takiego wydarzenia krajobrazie, który jako taki nie miał odrębnego znaczenia. Wymiar otoczenia w obrazie Degasa oddziela go zdecydowanie od dawniejszego sposobu podejmowania dżokejskich tematów. Odwróceni od widzów jeźdźcy oddalają się gdzieś w głąb górzystego pejzażu, zaróżowionego zachodzącym słońcem. Wydaje się, jakby za moment mieli zniknąć w ciemnym fragmencie zalesionej doliny ale jaki to właściwie byłby wyścig? Skoro nie poruszają się nawet w jednym kierunku, ani nie widać w tym układzie choćby najmniejszej grupy kibiców, może oznaczać, że są w tej ogromnej przestrzeni natury sami. Dlaczego więc są tak profesjonalnie, formalnie ubrani? Takich pytań można zadawać przed tym obrazem wiele, żeby odpowiedzieć sobie w końcu, że przedstawienie jest rzeczywiście nowoczesne. Ten znakomity przykład koloryzmu Degasa, poza ustaloną już odpowiedniością na czerwciec, ma jeszcze jeden dodatkowy wymiar, stawiający go w kolejnej kontrapozycji względem koni u powozu, koni pojonych przez ułanów i koni pod Somosierrą. Motywy wyścigów konnych mają mianowicie zdecydowanie bardziej inwestycyjną naturę, niż znaczna większość pozostałych wymienionych. Podobnie jak w obrocie dziełami sztuki, centrum największego kapitału inwestowanego w konie przenosi się wyraźnie z Europy do ogniskującego wszelki prestiż Dubaju. Co jednak niezwykłe, jeśli niebiańsko zamożny szejk zapragnie udać się na aukcję koni arabskich czystej krwi, będzie musiał przemierzyć sporą odległość, dzielącą go od Janowa Podlaskiego, gdzie wyznaczane są ceny dla całego rynku koni arabskich na świecie. Od lat 50. ubiegłego wieku, kiedy stadnina zaczęła się rozwijać, za granicę sprzedano około tysiąca wyhodowanych w Polsce arabów, a ceny niektórych sięgały nawet miliona dolarów. Na koniach bowiem zarobić można na kilka sposobów zwyciężając w pokazach, zwyciężając w wyścigach, odprzedając konia innemu inwestorowi albo dzierżawiąc go za roczną zapłatę, mieszczącą się w przedziale od 20 do 150 tysięcy dolarów. Wypożyczający, zapewniając koniom szczegółowo określone niezbędne warunki, promują je w różnych konkursach, a co chyba najbardziej interesujące, mogą zarobić nawet na materiale genetycznym championa. W Polsce uznawane jeszcze za dosyć kontrowersyjne zabiegi, umożliwiające handel embrionami koni, w Stanach Zjednoczonych należą do naturalnych zachowań hodowców. Powszechnie stosowane wypłukiwanie embrionów polega na zapłodnieniu zwyciężczyni wystawy nasieniem ogiera-mistrza. Embrion taki przeszczepia się następnie na okres ciąży innej klaczy, żeby nie nadwerężać kondycji startującej w kolejnych konkursach czempionki. Zgodnie z prawami natury, mistrzyni mogłaby urodzić zaledwie jednego źrebaka w ciągu roku. Zgodnie z prawami rynku, inwestor mógłby na tym stosunkowo niewiele zyskać. Fachowe artykuły przywołują różne przykłady wysokich stóp zwrotu z takiej inwestycji amerykański hodowca, wypłukując trzy embriony utytułowanej klaczy, znalazł nabywcę na jednego z rodowodowych źrebaczków w Brazylii (milion dolarów), na drugiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (400 tysięcy dolarów), trzeciego natomiast zachował w swej stajni. Z kolei średnia cena embrionów wypłukanych z jednej z czempionek z Janowa Podlaskiego to 100 tysięcy euro. Popyt na potomstwo klaczy Pianissima był tak wysoki, że nienarodzony jeszcze źrebak zdążył sprzedać się dwa razy. Za pierwszym razem właścicielem stała się stadnina w Australii, za drugim książę Adżmanu, szejk Ammar Bin Humaid Al Nuaimi, który inną janowską klacz, Kwesturę, wylicytował za euro. Zainteresowanie osobistości tak świata polityki, jak show- -businessu, końmi z polskiej hodowli od dawna już nie zaskakuje. Jedna z klaczy z rodzimej stadniny została odkupiona od australijskich właścicieli za cenę miliona euro przez żonę perkusisty The Rolling Stones, Shirley Watts. Pani Watts, posiadająca w Wielkiej Brytanii stadninę Halsdon Arabians, wylicytowała również w Janowie Podlaskim klacz Pintę, ustanawiając rekord aukcji na poziomie 500 tysięcy euro. Reguła, że aby te zawrotne profity osiągnąć, trzeba najpierw dużo zainwestować, wydaje się formułować sama. Miesięcznie na utrzymanie konia krwi arabskiej przeznaczyć można co prawda około 1200 złotych, żeby jednak uczestniczyć w niezbędnych na drodze do sukcesu międzynarodowych zawodach, trzeba już zaplanować miesięczny wydatek rzędu 35 tysięcy złotych. Mistrzostwa świata odbywają się w Paryżu, tytuł championa Europy jest przyznawany w Belgii, Puchar Narodów można zdobyć w Akwizgranie, a inne kosztowne podróże stanowią o uczestnictwie w prestiżowych pokazach na wielu kontynentach. Największej inwestycji dokonano kupując jednak nie konia wystawowego, a wyścigowego. Za 16 milionów dolarów nabyto dwuletniego Green Monkey. Stopę zwrotu trudno byłoby jednak po amatorsku oszacować, bo potomek dwóch zwycięzców zaszczytnych derbów sam nigdy nie wygrał ani jednego wyścigu. Tutaj jednak kolejny raz, podobnie jak w sztuce, najważniejsza jest przecież pasja i własna przyjemność obcowania z drogim sercu nabytkiem. Kończąc na nakreślonym już na początku polu, argumenty podpierające tezę o omniprezencji koni w malarstwie uzupełnić można o nieomówiony dotąd przykład prawdziwego szału. Owiewany to aurą groźniej tajemniczości, to nieskrępowanej erotyki, Szał datowany jest na ten sam rok, co opisywane dżokejskie przedstawienie Edgara Degasa. Też nie jest to koń specjalnie uciśniony, jest raczej w tym szaleństwie swobodny. Właściwie można więc powiedzieć, że obraz Podkowińskiego również znakomicie nadaje się na. 09 kurier gtf str. 13

14 nasze sprawy Z GTF NAPRAWDĘ WARTO! Z Wojciechem Stefańczakiem, wiceprezesem Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego, rozmawia Paweł Jaworski. kurier gtf 09 str. 14 Zacznijmy naszą rozmowę niekonwencjonalnie. Proszę powiedzieć, dlaczego warto współpracować z GTF? Jest kilka istotnych powodów. Na rynku pośrednictwa kredytowego istniejemy już 10 lat. Jesteśmy firmą rozpoznawalną, stabilną finansowo, z bogatym doświadczeniem. Kadra GTF to zgrany zespół profesjonalistów, służących pomocą wszystkim naszym partnerom i tym z doświadczeniem, i tym, którzy dopiero wchodzą w szranki pośrednictwa finansowego. To bardzo ważny aspekt naszej działalności wspomagamy naszych partnerów na każdym etapie procesu kredytowego. Podkreśliłbym też, że GTF dysponuje własną, o wysokim poziomie intuicyjności, aplikacją internetową, zintegrowaną z bankami, co zdecydowanie ułatwia i przyśpiesza pracę, gdyż raz wprowadzone do wniosku kredytowego dane klienta można przesyłać do kilku banków. Tak więc naprawdę warto współpracować z GTF. Trudno, żeby członek zarządu spółki miał inną opinię o firmie, którą reprezentuje Rozumiem, że oczekuje Pan większej liczby argumentów. To nie jest trudne. W swojej poprzedniej odpowiedzi skoncentrowałem się na sprawach najistotniejszych. Podkreślając na przykład, że spółka ma ugruntowaną pozycję na rynku i stabilną sytuację finansową, sygnalizuję jej pełną i terminową wypłacalność, co nie jest błahym argumentem. Wielokrotnie nasi partnerzy agenci pośrednictwa kredytowego opowiadają nam o różnego rodzaju przykrych doświadczeniach, które wynieśli ze współpracy z innymi firmami. Opóźnione wypłaty prowizji, upadłości firm itp. to przecież nie są rzadkie przypadki na naszym rodzimym rynku. GTF w swojej dziesięcioletniej działalności nigdy nie zalegał z wypłatą chociażby jednej złotówki, a dzisiejsze zasady rozliczeń z naszymi partnerami są ustalane indywidualnie z każdym partnerem. Rozliczamy się w interwałach miesięcznych, tygodniowych, a nawet codziennie. Nasi partnerzy wybierają najgodniejszą dla siebie formułę. Natomiast wspominając o własnej multibankowej aplikacji internetowej sygnalizuję wysoki stopień uproszczenia wykonywanych czynności pośrednictwa kredytowego. To są czynności, które tylko z pozoru wydają się trudne, bowiem dzięki zastosowanym przez nas rozwiązaniom elektronicznym stały się czynnościami nieskomplikowanymi, znacznie prostszymi, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wspomniany system jest tak skonstruowany, aby prowadzić za rękę osobę, wykonującą czynności pośrednictwa. Ponadto raz wprowadzone do wniosku kredytowego dane klienta można przesłać do kilku banków. To zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę. Zatem argumentów przemawiających za podjęciem współpracy z GTF można wymienić wiele, ale powiem tylko o jeszcze jednym aspekcie. GTF, pomimo znaczącej skali aktywności, bardzo dużo czasu i wysiłku poświęca na budowanie jak najlepszych relacji z współpracującymi agencjami kredytowymi. Naszym przewodnim hasłem, które odnosi się do tej współpracy, jest Zawsze mamy dla was czas. Zauważamy, że taka formuła i zbudowane dzięki tej formule stosunki są trwałe i efektywne. Z niektórymi agencjami łączą nas wręcz familiarne relacje. Rozumiem, że przewag spółki GTF nad konkurencją należy też szukać w ofercie produktowej? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż polski rynek consumer finance w swej obecnej fazie to rynek o dość mało zróżnicowanej ofercie bankowej. Uwagę tę odnoszę do liczby banków, które współpracują z takimi firmami jak GTF, powszechnie zwanymi operatorami bankowymi lub integratorami współpracy z bankami. Niestety, w szczytowym momencie kryzysu finansowego znaczna część banków zdecydowała się na redukcję swojej aktywności, wycofując się w dużej mierze z tak zwanego kanału pośredniego. Te decyzje spowodowały, że wspomniani przeze mnie operatorzy bankowi dysponują podobną ofertą produktową. Na szczęście, pojawiły się symptomy, wskazujące na powrót niektórych banków. Na razie są to bardzo ostrożne przymiarki, ale dające nadzieję na powolną zmianę sytuacji. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe specjalizuje się w sprzedaży bankowych kredytów gotówkowych. W swojej ofercie posiada między innymi:

15 nasze sprawy Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny, oferowane w ramach współpracy z Meritum Bank ICB S.A. Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat (bank nie oznaczył górnej granicy wieku). Ten kredyt jest przeznaczony na dowolny cel lub na spłatę zobowiązań w innych bankach. Maksymalna kwota kredytu wynosi 200 tysięcy złotych brutto, a kredyt można zaciągnąć nawet na 120 miesięcy. Podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy kredytobiorca ma również możliwość złożenia oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy o kartę płatniczą. Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny, oferowane w ramach współpracy z Alior Bank S.A. Ten kredyt (podobnie jak powyższy produkt) jest przeznaczony na dowolny cel lub na spłatę zobowiązań w innych bankach. Z kredytu mogą skorzystać osoby w wieku od 22 do 80 lat. Maksymalna kwota kredytu wynosi 150 tysięcy złotych brutto, a najdłuższy okres kredytowania 120 miesięcy. Kredyt gotówkowy przeznaczony dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, czyli tak zwana biznes pożyczka, oferowana w ramach współpracy GTF z Meritum Bank ICB S.A. Kredyt ten jest przeznaczony na dowolny cel, związany z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą. Maksymalna kwota kredytu to pół miliona złotych brutto, przy maksymalnym okresie kredytowania 120 miesięcy. W ramach tej współpracy jest również dostępna oferta specjalna dla wybranych grup zawodowych, m.in. dla lekarzy, adwokatów, notariuszy, architektów, radców prawnych, weterynarzy, biegłych rewidentów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych. Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny, oferowane w ramach współpracy z Bankiem BPH S.A. Kredyt na dowolny cel, adresowany do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Maksymalna kwota kredytu wynosi 150 tysięcy złotych netto, a możliwy okres kredytowania 96 miesięcy. W ramach tej oferty, dla osób, które zdecydują się na zabezpieczenie kredytu na posiadanym pojeździe, bank oferuje obniżone oprocentowanie (od 3 do 5%). Pożyczka gotówkowa i konsolidacyjna, oferowane w ramach współpracy ze SKOK Kopernik. Produkt oferowany podobnie jak wszystkie podane powyżej kredyty, poprzez multibankowy system internetowy GTF. Pożyczka przeznaczona dla osób fizycznych w wieku od 20 do 70 lat. Maksymalna kwota pożyczki gotówkowej 50 tysięcy złotych 09 kurier gtf str. 15

16 nasze sprawy kurier gtf 09 str. 16 brutto, pożyczki konsolidacyjnej 200 tysięcy złotych brutto, przy maksymalnym okresie kredytowania 60 miesięcy. Uwaga: pożyczka SKOK Kopernik jest nowością w ofercie GTF, które jako jedyny operator w kraju oferuje ten produkt w aplikacji internetowej. Kredyt gotówkowy oferowany w ramach współpracy z Vanquis Bank. Produkt adresowany do osób fizycznych, legitymujących się niższymi dochodami, bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Ten kredyt to szybka gotówka w maksymalnej wysokości do 15 tysięcy złotych. Bank oferuje także tak zwaną opcję odroczenia płatności nawet do 12 miesięcy. Uwaga: kredyt Vanquis Banku jest nowością w ofercie GTF, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem agencji kredytowych. Kredyt gotówkowy, oferowany w ramach współpracy z FM Bank S.A. To kredyt przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i dla innych podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki prawa handlowego). W ramach tej oferty jest kilka odmian kredytowania, m.in. kredyt ekspresowy, biznes kredyt, szybki biznes, kredyt dla profesjonalistów, start-up. Maksymalne kwoty kredytów i okresy kredytowania są zróżnicowane w zależności od odmiany kredytu. Kredyt gotówkowy z zabezpieczeniem na pojeździe, oferowany przez GTF w ramach współpracy z firmą Aureus (oferta Getin Bank S.A.). To produkt przeznaczony dla osób, które posiadają samochód lub inny pojazd i chciałyby uzyskać kredyt gotówkowy na warunkach taniego kredytu samochodowego. Kredyt jest przyznawany do 100% wartości pojazdu. Niskie oprocentowanie 7,99%. Kredyt na okres do 96 miesięcy. To są podstawowe produkty oferowane przez naszą spółkę. Oczywiście w naszej ofercie są także inne formy kredytowania, z pożyczkami hipotecznymi włącznie, ale tak jak powiedziałem, koncentrujemy się na dystrybuowaniu kredytów gotówkowych. Nie dostrzegam jednak w waszej ofercie pożyczek pozabankowych. A dlaczego Pan o to pyta? Przed rozmową z Panem przeglądnąłem stronę internetową GTF, ale także zapoznałem się z ofertą prezentowaną na stronach internetowych waszych najważniejszych konkurentów. Tam roi się od tego typu produktów. To świadoma polityka naszej spółki. Tak jak wcześniej powiedziałem, koncentrujemy się na dystrybucji produktów bankowych, ale nasza opinia o wspomnianych przez pana produktach, o ich roli na rynku consumer finance jest na wskroś pozytywna. Wielokrotnie dawaliśmy tego wyraz w różnego rodzaju wypowiedziach zamieszczanych na łamach Kuriera. Zresztą, i w bieżącym numerze podobny wydźwięk ma treść artykułu wprowadzającego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że znaczenie tych produktów (w szczególności tzw. chwilówek) rośnie również dlatego, że uzyskanie kredytu w banku jest ciągle trudne, a zapowiadane zmiany dotyczące liberalizacji tzw. Rekomendacji T nie są wdrażane w takim tempie i w takiej skali, jak przewidywano. Niektóre banki nie podjęły jeszcze żadnych kroków. Argumenty potwierdzające moje słowa można łatwo znaleźć w artykule przygotowanym przez dra Piotra Białowolskiego, który został opublikowany na stronach 4 i 5 tego wydania Kuriera. Ale wie Pan, że hasło chwilówka pozabankowa staje się już nieaktualne, gdyż niektóre banki wchodzą na rynek chwilówek poprzez mniej lub bardziej oficjalne mariaże z firmami, które takie produkty firmują. Oczywiście, że wiem. Analizujemy rynek i bacznie przyglądamy się takim rozwiązaniom. Patrząc na przedstawioną ofertę można dojść do przekonania o wysokim stopniu skomplikowania pracy pośrednika kredytowego. W przeciwieństwie do pracownika banku, pośrednik musi znać wiele produktów i procedur. Chyba nie jest to łatwa rola? Tak, ma pan rację. Stopień skomplikowania jest wyższy, ale wspomniałem wcześniej o roli naszego systemu informatycznego, a ponadto roli zespołu wspomagania (DWS), który na co dzień pomaga naszym partnerom w procesowaniu wniosków kredytowych. Dzięki takiej organizacji współpracy to, co na pozór wygląda na trudne, jest w rzeczywistości naprawdę proste. Szczerze zachęcam więc do współpracy z naszą firmą. Zachęcam także tych, którzy nie posiadają pomysłu na swoje życie zawodowe. Wykonywanie czynności pośrednictwa kredytowego jest działalnością pozbawioną ryzyka, jeśli tylko przestrzega się zasad wymaganych przez banki, a ponadto jest działalnością o znaczącym poziomie rentowności. Zwróciłbym też uwagę, że przedsięwzięcie nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych jedynymi kosztami do poniesienia są wydatki na zakup komputera, drukarki i na zainstalowanie internetu. Ale przecież większość ludzi, szczególnie osób młodych, wszystkie te narzędzia już posiada. Zacząć jest więc bardzo łatwo. GTF wspomaga jeszcze w inny sposób. Mam na myśli współpracę na zasadach franczyzy GTF. To forma współpracy, polegająca przede wszystkim na wyższym poziomie wtajemniczenia, bliższych relacjach biznesowych, wyższych standardach i wyższej rentowności prowadzenia działalności gospodarczej. Zdając się na tę formę współpracy stajesz się partnerem GTF o najwyższym stopniu zaufania, a co za tym idzie, uzyskujesz dostęp do niestandardowych rozwiązań, najnowszych produktów, najnowocześniejszych technologii, a przede wszystkim do przepływu know-how w zakresie efektywnych technik sprzedaży. W ramach franczyzy GTF zapewnia swoim partnerom przede wszystkim zindywidualizowaną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej, wszechstronne doradztwo biznesowe, zindywidualizowane wsparcie w zakresie optymalizacji sprzedaży poszczególnych produktów finansowych. Reasumując, z franczyzą GTF funkcjonuje się znacznie taniej i bezpieczniej, a przede wszystkim bardziej opłacalnie. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się ze szczegółowymi warunkami tej propozycji. Dziękuję za rozmowę i życzę jak największej liczby partnerów biznesowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy nie tylko na naszą stronę internetową. Jesteśmy także do dyspozycji pod adresami lub albo poprzez naszą infolinię: Odpowiemy na każde pytanie!

17 Z GTF W ŚWIAT K R A I N A L O D U G r z e g o r z Chmielewski O Islandii głośno było w świecie w 2008 roku, kiedy, w wyniku kryzysu światowego, załamał się islandzki system bankowy. I ponownie na wiosnę 2010, gdy na południu wyspy doszło do serii erupcji wulkanu Eyjafjallajokull; konsekwencją była seria słabych wstrząsów, a także chmura wulkanicznych pyłów, która zasnuła niebo nad znaczną częścią Europy i sparaliżowała komunikację lotniczą. Po pięciu latach od ekonomicznej zapaści gospodarka Islandii powróciła do równowagi i radzi sobie całkiem dobrze. Wulkaniczny epizod nie spowodował na samej wyspie poważniejszych szkód (choć straty linii lotniczych były ogromne). Ze względu na swe położenie na północnym Atlantyku, wyspa pozostaje w izolacji od kontynentu europejskiego. Zaczęła się zaludniać u schyłku IX w. za sprawą wypraw wojowniczych wikingów i osadników celtyckich. W XIII w. Islandia została włączona do Norwegii, potem Danii. W 1918 uzyskała niepodległość, ale w ramach Królestwa Danii. W 1944 proklamowano Republikę Islandii. Obecnie liczy około 320 tys. mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 103 tys. km 2 (jedna trzecia powierzchni Polski). Stołeczny Reykjavik ma blisko 120 tys. mieszkańców (więc prawie 40% ludności całej wyspy). Warto zwiedzić dzielnicę staromiejską z XVIII-wieczną zabudową, luterańską katedrę z końca tegoż stulecia, skansen budownictwa. W stolicy mieści się ambasada RP. Niedaleko od Reykjaviku znajduje się główny międzynarodowy port lotniczy Keflavik. Ekonomicznym fundamentem kraju jest rybołówstwo i rolnictwo (zwłaszcza hodowla owiec). Energetyka jest oparta na geotermii i siłowniach wodnych. W ogrzewanych ciepłem geotermalnym szklarniach uprawia się nawet owoce tropikalne! Ważny dział gospodarki stanowi turystyka; prawie połowa Islandczyków pracuje w tym sektorze, rocznie na wyspę przybywa około 300 tys. gości. Zresztą władze ograniczają ruch turystyczny w trosce o zachowanie równowagi w naturalnym środowisku wyspy. W tym pozornie surowym kraju nie brakuje atrakcji turystycznych. W krajobrazie wyróżniają się liczne wulkany, często sąsiadują z nimi lodowce, wodospady, gejzery i gorące źródła, a w linii brzegowej zachwyca wiele malowniczych zatok i fiordów. W sąsiedztwie siłowni geotermalnych nie brakuje odkrytych kąpielisk z gorącą wodą. Dobrze rozwinięta jest sieć drogowa, przy czym drogi główne mają nawierzchnię asfaltową, zaś na bocznych przeważają gładkie jak stół jezdnie szutrowe. Islandia jest krajem dobrobytu, z dobrze zorganizowanym życiem społecznym (w tym oświatą i służbą zdrowia). Mieszkańcy cieszą się długim życiem (dla mężczyzn średni wiek to 78,5 roku, zaś kobiety żyją o 4 lata dłużej). Bezrobocie nie przekracza 7%. Na światowych estradach Islandię rozsławia piosenkarka Björk, w dziedzinie literatury najsłynniejszym twórcą pozostaje Halldor Laxness, noblista z 1955 r. Dla przeciętnego Polaka Islandia wydaje się zupełnym końcem świata, a przynajmniej Europy. Tymczasem interesującym (choć dla nas mało uświadomionym) rysem współczesnej Islandii jest znaczna (w skali tego kraju) obecność Polaków. Jest ich około 10 tysięcy i po rdzennych Islandczykach stanowią największą grupę etniczną. Islandia to nie tylko kraina lodu, wulkanów, zórz polarnych i letnich białych nocy. Warto bliżej poznać ten egzotyczny dla nas kraj. Zapraszamy więc do udziału w konkursie Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF sp. z o.o. Szczegóły na stronie 09 kurier gtf str. 17

18 Z ŻYCIA GTF W Departamencie Administracji Kredytowej Do centrali Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF wchodzi się po uprzednim wylegitymowaniu i dokonaniu stosownego wpisu do rejestru gości. To wymóg przyjętych regulacji, związanych z ochroną danych osobowych. Są jednak w strukturze GTF takie komórki organizacyjne, gdzie wstęp dla osób spoza GTF jest wzbroniony. Do takich komórek należy Departament Administracji Kredytowej. Aby na łamach Kuriera zamieścić krótką relację z pracy tej komórki, poprosiliśmy pracownika GTF, by wcielił się w rolę dziennikarza. To dziwne miejsce, odmienne od innych w centrali GTF. Szczególnie od sąsiadującego Departamentu Wspomagania Sprzedaży, gdzie panuje gwar nieustannych rozmów telefonicznych. Tu zaś cisza i skupienie. Przyglądamy się paniom tam pracującym, obstawionym ekranami komputerów i dokumentami, które bez przerwy przeglądają. To weryfikacja dokumentacji kredytowej, sprawdzamy jej poprawność i autentyczność informuje Monika Leśniewska, atrakcyjna młoda kobieta, szefowa departamentu. Weryfikujemy ją Fot.: Andrzej Musik Monika Leśniewska, szefowa departamentu - niezawodność, biegłość, uczynność. kurier gtf 09 str. 18 Fot.: Andrzej Musik Iwona Szeliga - szybkość, sprawność, życzliwość. zarówno pod względem formalnym (sprawdzamy jej zgodność z wymogami banków, z obowiązującymi regulacjami prawnymi, z instrukcjami wewnętrznymi GTF), jak też pod względem merytorycznym (kontrolujemy prawidłowość wszelkich wyliczeń, poprawność zapisów). Dokumentację kredytową sprawdzamy także pod kątem zgodności z wcześniejszym zapisem elektronicznym, na podstawie którego bank podejmował decyzję kredytową. Wszystko musi się zgadzać, dopiero wtedy dajemy zielone światło na wypłatę środków kredytowych. Rzeczywiście, w pokoju

19 Z ŻYCIA GTF jest stosunkowo cicho, każda z nas stara się tak pracować, by nie zakłócać skupienia koleżanek. Zresztą wszystkie wykonujemy te same czynności i doskonale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważne są tu spokój i skupienie. Przysłuchujemy się rozmowom telefonicznym. W pierwszej chwili zauważamy sympatyczny i przyjazny sposób ich prowadzenia, nieco później zwracamy też uwagę na konsekwentną linię przekazu Niestety, nie możemy uginać się pod naciskami naszych rozmówców pracowników agencji kredytowych współpracujących z GTF, którzy proszą nas o różne odstępstwa od obowiązujących zasad udzielania kredytów. Margines tolerancji jest minimalny, i to najczęściej uzależniony od wcześniejszych uzgodnień z odpowiednimi komórkami banków. Na szczęście, najczęściej pojawiające się problemy to braki w dokumentacji, które po prostu należy uzupełnić, dostarczyć do GTF. Błędy merytoryczne też się trafiają, ale przydarzają się przede wszystkim tym, którzy mają stosunkowo krótkie doświadczenie. Z czasem nasi partnerzy potrzebują pomocy coraz rzadziej, a są tacy, którym żadne błędy się nie przytrafiają dodaje pani Monika. Departament Administracji Kredytowej to jedno z najważniejszych ogniw GTF. Pracujące tam osoby są swoistymi strażnikami bezpieczeństwa firmy. Etapów budowania poprawności sporządzania dokumentacji kredytowej jest kilka mówi Magdalena Sikorska -Okuniewska, dyrektor nadzorująca zarówno tę komórkę, jak i Departament Wspomagania Sprzedaży. To przede wszystkim cykliczne szkolenia, organizowane przez GTF, także praca regionalnych przedstawicieli, którzy na co dzień instruują naszych agentów. To również praca wszystkich osób w Departamencie Wspomagania Sprzedaży, wspierających agencje w procesie przygotowywania wniosków kredytowych, rekalkulacji ofert, właściwego doboru wszystkich składników kredytu. Departament Administracji Kredytowej jest jednak ostatnim i najważniejszym sitem. Przez to sito nie mogą przedostać się żadne błędy. Dlatego osoby tu pracujące muszą mieć przede wszystkim wysokie kwalifikacje zawodowe. Nasze dziewczyny nabywały ich, pracując wcześniej w różnych bankach. Muszą także mieć inne predyspozycje, takie jak wysokie poczucie odpowiedzialności, umiejętność koncentracji, komunikatywność, ale także stosowny poziom asertywności. Cieszę się, że takie właśnie osoby pracują w tym zespole. (PJ) Fot.: Andrzej Musik Anna Kokot - uśmiech, serdeczność, otwartość. Fot.: Andrzej Musik Małgorzata Skrzek - opanowanie, cierpliwość, sumienność. Fot.: Andrzej Musik Magdalena Sikorska-Okuniewska - dyrektor nadzorująca prace DAK i DWS - skuteczność, stanowczość, przychylność. 09 kurier gtf str. 19

20

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 02 (05) L U T Y 2013 NIE SIADAJ, BO NIE WSTANIESZ! rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem PRZEZ PRYZMAT MEDIÓW W JEDNYM WORKU POWRÓT DO TRADYCJI rozmowa

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Do granic wyobraźni Konrad Sierzputowski, Bartosz Barłowski, Omni 3D Odzyskać

Bardziej szczegółowo

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach k w a r t a l n i k Ustawa wciąż zła Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w prawie. Zmieni się niewiele i na gorsze, a założenia projektu są nieadekwatne do oczekiwań Młodzi a pożyczki Jak zadłużają

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977 Inwestycje Pierwsze kroki na giełdzie ANALIZY I REKOMENDACJe Korzystaj z unikalnej wiedzy analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5 7-8 6 9 STYPENDIA Nowe prawo - nowe prawa WYZWANIA McKinsey&Company Case Seminar WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT FOREX Gra 15 11-12 27-28 33-34 13

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki

RMF FM. Sukces na falach eteru. Henryk Niedośpiał. Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 4 / wiosna 2011 Witold Orłowski Przyszłość wcale nie jest jasna Optymalizuj swoje wydatki Henryk Niedośpiał RMF FM Sukces na falach eteru fot. okładka:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

rozdział 4. Sprint na długim dystansie

rozdział 4. Sprint na długim dystansie rozdział 4. Sprint na długim dystansie Systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian oraz na systematycznej analizie możliwości, jakie te zmiany mogą oferować dla innowacji

Bardziej szczegółowo