PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO"

Transkrypt

1 PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

2 Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar, Maciej Wapiński Wydawca: Fundacja Energia dla Europy ul. Flory 5 m Warszawa KRS Nr konta: Wydano z finansowym wsparciem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3 Spis treści Wstęp... 4 Zdaniem prawników... 5 Opis projektu Poradnictwo rodzinne on-line... 9 Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego...15 Prawo małżeńskie...15 Stosunki pokrewieństwa i powinowactwa...28 Sprawy alimentacyjne...45 Świadczenia rodzinne...56 Opieka i kuratela...70 Wykaz skrótów...84 Fundacja Energia dla Europy...85

4 WSTĘP

5 Rozwój poradnictwa prawnego w Polsce odbywa się z reguły w oparciu o aktywność niektórych organizacji pozarządowych, instytucji państwowych czy samorządów. Istnieją wprawdzie przepisy nakładające na takie podmioty publiczne, jak sądy, gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, obowiązek udzielenia pomocy prawnej osobom, które mają problemy życiowe i nie potrafią sobie poradzić w danej sytuacji, ale nie zaspokajają one w pełni zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc. Tworzenie prawa i jego egzekwowanie powinno opierać się na jasnych dla wszystkich zasadach. Tymczasem w Polsce brakuje systemowych rozwiązań w zakresie poradnictwa prawnego. Publikacja stanowi część realizowanego przez Fundację Energia dla Europy, wydawcę portalu ObserwatoriumRodzinne.pl, projektu Poradnictwo rodzinne on-line. Projekt został uruchomiony przy wsparciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizując projekt, udzielano bezpłatnych porad prawnych przez internet głównie osobom z mniejszych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do profesjonalnych porad prawników, a także osobom nieposiadającym odpowiednich środków materialnych, aby z takiej usługi skorzystać. Niniejsza publikacja zawiera najczęstsze zagadnienia prawne oraz odpowiedzi prawników. Mam nadzieję, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów, niejasności i dostarczy niezbędnych informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Grzegorz Kądzielawski Prezes Fundacji Energia dla Europy Warszawa, 10 grudnia 2013 r.

6 6

7 ZDANIEM PRAWNIKÓW Tworzenie prawa oraz jego egzekwowanie powinno być skorelowane z pełnym, aktualnym, powszechnym, bezpłatnym i przejrzystym dostępem do treści aktów prawnych, komentarzy oraz orzeczeń sądowych. Choć prawo do uzyskiwania takich informacji wynika z zasady demokratycznego państwa prawnego i jest gwarantowane konstytucyjnie, to nie zawsze jest w pełni zapewnione. Jednocześnie potrzeba dostępu do ujednoliconych wersji aktów prawnych jest coraz większa, co związane jest z faktem coraz szerszego regulowania przepisami prawnymi różnego rodzaju sfer życia społecznego i gospodarczego. Niekiedy laik w dziedzinie prawa może natrafić na pewne trudności w uzyskaniu aktualnej treści przepisu prawnego i wiarygodnej interpretacji, co w konsekwencji powoduje ponoszenie przez niego istotnych kosztów. Stosunkowo proste działania (np. konsultacje, poradnictwo) polegające na zwiększaniu świadomości i kultury prawnej, dbaniu o prawidłowe stosowanie prawa i dobrej legislacji nie tylko zwiększają zaufanie obywateli do własnego państwa, ale także przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Katarzyna Lechowicz, prawnik Projekt poradnictwa on-line jest znakomitym sposobem na udzielanie pomocy prawnej osobom potrzebującym, a znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Poza tym, udział studentów w projekcie pozwala im na zdobycie praktyki. Należy podkreślić, że poziom przygotowywanych przez studentów odpowiedzi jest wysoki. W poprawianych przeze mnie zagadnieniach zauważyłam, że najwięcej zmian musiałam wprowadzić w odniesieniu do zagadnień proceduralnych postępowania przed sądem czy notariuszem. Natomiast zagadnienia z zakresu pomocy społecznej studenci opanowali zdecydowanie lepiej. Karolina Kultys, Kancelaria Prawna TEMIDA 7

8 Ilość nadesłanych zapytań w ramach projektu Poradnictwo rodzinne on-line pokazuje, że program ten cieszył się sporym zainteresowaniem. Pożądana wobec tego byłaby jego kontynuacja. Szczegółowa analiza kwestii i problemów poruszonych w przesłanych pytaniach prawnych pokazuje, iż poradnictwo prawne stanowi ważny element w budowaniu i kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Realizacja programu pozwala stwierdzić, że pomimo funkcjonowania wielu stron internetowych poświęconych poradnictwu prawnemu, w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na tego typu usługi. Być może jest to spowodowane tym, iż wiele stron zajmujących się poradnictwem prawnym świadczy swoje usługi odpłatnie, prowadząc typowo komercyjną działalność. Karol Rukszto, Kancelaria Adwokacka Adwokat Karol Rukszto 8

9 OPIS PROJEKTU PORADNICTWO RODZINNE ON-LINE Projekt realizowany był przez Fundację Energia dla Europy (wydawcę portalu ObserwatoriumRodzinne.pl) od czerwca do listopada 2013 r. Partnerem merytorycznym projektu była Uczelnia Łazarskiego. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Porady prawne były udzielane on-line za pomocą platformy znajdującej się na portalu ObserwatoriumRodzinne.pl. Jest to serwis ekspercko-informacyjny, który od marcu 2012 r. dostarcza codziennie bieżących informacji nt. wielu aspektów funkcjonowania rodzin w Polsce oraz dobrych praktyk w tym zakresie w Europie i na świecie. Inicjatywa ma na celu tworzenie miejsca, w którym czytelnik znajdzie najnowsze informacje dotyczące rodziny. Na portalu zamieszczane są treści związane z życiem rodziny: prawem, edukacją, zdrowiem czy finansami. Redakcja portalu monitoruje wydarzenia związane z polityką rodzinną i na bieżąco informuje o nich, współpracuje z ekspertami, którzy służą wsparciem merytorycznym przy realizacji projektów. Promocja projektu odbyła się za pośrednictwem internetu (media społecznościowe) i w formie tradycyjnej poprzez dystrybucję materiałów (plakatów i ulotek) do Centrów Pomocy Rodzinie w całej Polsce oraz zaprzyjaźnionych organizacji, takich jak np. Związek Dużych Rodzin 3plus. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy prawnej, wypełniała krótki formularz zamieszczony na portalu ObserwatoriumRodzinne.pl. Pytania były przesyłane do wolontariuszy (studenci prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego), którzy przygotowywali projekty odpowiedzi. Następnie współpracujący z Fundacją prawnicy oceniali je i nanosili ewentualne korekty tak, aby do ostatecznych beneficjentów projektu trafiły profesjonalnie przygotowane odpowiedzi. 9

10 Cele projektu Poradnictwo rodzinne on-line : rozwój poradnictwa z prawa rodzinnego i opiekuńczego w formie online; umożliwienie osobom z mniejszych miejscowości i osobom nieposiadającym odpowiednich środków materialnych skorzystania z bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego; upowszechnienie i promocja bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego; zwiększenie świadomości prawnej Polaków w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego; stworzenie poradnika w formie elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej dla każdego zainteresowanego i w formie tradycyjnej książkowej; stworzenie internetowej platformy profesjonalnego poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Bezpłatne poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego on-line okazało się być doskonałą metodą udzielania pomocy prawnej osobom, które jej potrzebują, a znajdują się np. w trudnej sytuacji materialnej czy mieszkają w mniejszych miejscowościach, przez co mają utrudniony dostęp do tego rodzaju form wsparcia. Porady były udzielane nieodpłatnie i przez internet, a więc miejsce zamieszkania osoby chcącej skorzystać z porady prawnika nie stanowiło problemu. Dodatkowym aspektem całego przedsięwzięcia była współpraca Fundacji z Uczelnią Łazarskiego. W jej ramach studenci prawa, przygotowując wstępny projekt odpowiedzi na pytanie prawne, mogli zdobywać cenną praktykę. W ramach projektu udzielono 154 porad prawnych. W założeniach projekt zawierał udzielenie min. 140 porad. Adresatami projektu z jednej strony były osoby, które mają trudność w samodzielnym odnalezieniu się przepisach prawa, a ze względu na brak odpowiednich środków finansowych nie mogą skorzystać z płatnych i profesjonalnych porad prawnych. Drugą grupą adresatów są użytkownicy internetu zainteresowani prawem rodzinnym, którym umożliwimy bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji niniejszego poradnika za pośrednictwem portalu ObserwatoriumRodzinne.pl. Ilość miesięcznie udzielanych porad była zróżnicowana. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy w sierpniu (49) i wrześniu (49), a najmniej w lipcu (9) i listopadzie (4). 10

11 miesiąc liczba zgłoszeń czerwiec 22 lipiec 9 sierpień 49 wrzesień 49 październik 21 listopad 4 Zgodnie z regulaminem projektu, porady prawne były udzielane w ramach określonego zakresu, który obejmował: 1. Prawo małżeńskie, w tym: a. zawarcie małżeństwa; b. rozwód i separacja; c. małżeńskie ustroje majątkowe. 2. Prawa i obowiązki małżonków, w tym: a. stosunki pokrewieństwa i powinowactwa; b. stosunki między rodzicami i dziećmi; c. przysposobienie i piecza zastępcza. 3. Sprawy alimentacyjne, w tym: a. obowiązek alimentacyjny; b. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych. 4. Świadczenia rodzinne, w tym: a. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku; b. świadczenia opiekuńcze. 5. Opieka i kuratela. Największa część z nadesłanych problemów prawnych dotyczyła prawa małżeńskiego oraz praw i obowiązków małżonków. Wiele pytań pojawiło się także w związku ze zmianami prawa dotyczącego rodzin. W większości autorkami pytań były kobiety (104). Jedynie 50 mężczyzn zdecydowało się skorzystać z porady prawnej on-line. Spośród pytań nadesłanych przez kobiety, 58 deklarowało zamieszkanie w mieście, a 46 na wsi. W przypadku mężczyzn więcej zgłoszeń pochodziło od tych mieszkających w mieście (35) niż na wsi (15). 11

12 kobiety miesiąc wieś miasto czerwiec 4 12 lipiec 3 3 sierpień wrzesień październik 8 7 listopad 0 4 mężczyźni miesiąc wieś miasto czerwiec 0 6 lipiec 1 2 sierpień 4 17 wrzesień 8 6 październik 2 4 listopad 0 0 Największa ilość zgłoszeń została przesłana z województwa mazowieckiego (22) i podkarpackiego (17), a najmniej odnotowano z wielkopolskiego (3). województwo liczba zgłoszeń mazowieckie 22 małopolskie 10 świętokrzyskie 12 podkarpackie 17 kujawsko-pomorskie 5 dolnośląskie 15 lubelskie 14 warmińsko-mazurskie 13 lubuskie 7 opolskie 4 wielkopolskie 3 łódzkie 4 zachodniopomorskie 6 pomorskie 7 śląskie 5 podlaskie 10 Należy zaznaczyć, że z tzw. Polski Wschodniej, w skład której wchodzą województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, otrzymaliśmy 66 zgłoszeń. Z uwagi na słabszy rozwój tej części Polski, liczba 66 zgłoszeń przy liczbie całościowej 154 wydaje się być zadowalająca. Można więc stwierdzić, że zamiar dotarcia do osób mających utrudniony dostęp do pro- 12

13 fesjonalnych usług czy to ze względu na odległość, czy też przyczyny materialne, został spełniony. województwo liczba zgłoszeń świętokrzyskie 12 podkarpackie 17 lubelskie 14 warmińsko-mazurskie 13 podlaskie 10 Fundacja Energia dla Europy we współpracy z Uczelnią Łazarskiego nadal będzie kontynuowała projekt bezpłatnego poradnictwa prawnego z zakresu tematyki rodzinnej. Ewelina Palcar koordynator programu rodzinnego Fundacji Energia dla Europy 13

14

15 PORADY PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Prawo małżeńskie 1. Wychodzę za mąż. W jaki sposób już teraz mogę zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami przyszłego męża? Najbardziej skutecznym zabezpieczeniem jest intercyza (umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową). W intercyzie małżonkowie zniosą ustrój wspólnoty majątkowej, określą również, które ze składników majątku, który już istniał lub powstanie w przyszłości, wejdą do majątku osobistego każdego z nich. Powyższą umowę można zawrzeć przed zawarciem związku małżeńskiego wyłącznie w formie aktu notarialnego. W czasie trwania małżeństwa również można zmienić ustrój majątkowy między małżonkami w formie notarialnej lub przed sądem, jeśli któryś z małżonków nie chce udać się do notariusza. Taka umowa będzie rodziła skutki prawne tylko wówczas, jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte po dniu zniesienia ustroju wspólności ustawowej i wierzyciel został poinformowany przez małżonka o zawarciu umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. Skuteczne zawarcie umowy skutkuje tym, że wierzyciel będzie uprawniony do prowadzenia egzekucji wyłącznie z majątku osobistego dłużnika, do którego zalicza się wynagrodzenie za pracę, czy też dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo należy podkreślić, że za długi małżonka nie będzie Pani odpowiadała, jeżeli nie została Pani o nich poinformowana lub nie zgodziła się Pani na ich zaciągnięcie. Nie będzie też Pani odpowiadać za długi przyszłego męża, które zaciągnie on przed zawarciem związku małżeńskiego. 15

16 2. Czy małżeństwo zawarte poza granicami naszego kraju przez dwójkę Polaków będzie ważne? Czy polska władza będzie je uznawała? A czy Kościół katolicki także? Obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński za granicą przed duchownym, urzędnikiem stanu cywilnego albo polskim konsulem. O możliwości zawarcia ślubu decydować będzie wtedy prawo polskie, z kolei forma małżeństwa podlega prawu państwa, w którym związek małżeński będzie zawierany. Małżeństwo zawarte poza granicami Polski będzie ważne, jeśli zostanie zachowana forma wymagana przez prawo polskie. Wymagane jest ukończenie, co do zasady 18 lat, zdolność do czynności prawnych, zaś przyszły małżonek nie może pozostawać w innym związku małżeńskim. Pierwszym sposobem na zawarcie związku małżeńskiego dwójki obywateli polskich może być zawarcie małżeństwa przed konsulem. W tym celu należy zgłosić się do konsulatu na dwa miesiące przed planowaną uroczystością i złożyć następujące dokumenty: 1. podanie o wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą; 2. dokumenty tożsamości; 3. odpisy skrócone aktów urodzenia; 4. zapewnienie, że nie wiadomo o jakichkolwiek okolicznościach, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa (konieczne jest podpisanie takiego zapewnienia na miesiąc przed datą ślubu przed konsulem bądź w USC ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce); 5. dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa w przypadku wcześniejszego małżeństwa albo nieistnienia małżeństwa w przypadku toczącego się postępowania o nieistnienie małżeństwa; 6. opłata konsularna. Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński składa się w obecności konsula oraz dwóch świadków. Aby wywarło skutki prawne, musi zostać wpisane do polskich akt. Oświadczenie przesyłane jest do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta Warszawy. Na jego podstawie Urząd Cywilny sporządza akt małżeństwa. Drugim sposobem jest ślub cywilny przed zagranicznym urzędnikiem stanu cywilnego. Osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo w taki sposób powinny zwrócić się do miejscowego urzędu stanu cywilnego z prośbą o informacje, jakie dokumenty są konieczne do zawarcia małżeństwa w danym kraju. Najczęściej będą to: 1. ważny paszport; 2. odpis aktu urodzenia; 3. zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa; 4. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, które można uzyskać po złożeniu zapewnienia osobiście w USC w Polsce albo za pośrednictwem Wydziału Konsularnego. 16

17 Zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące. Słowa przysięgi muszą być wypowiedziane w języku zrozumiałym dla obu stron tak, aby nie można było podważyć ważności małżeństwa. Jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa w Kościele katolickim, to można uczynić to tylko w kraju, który ma podpisany konkordat ze Stolicą Apostolską i w którym religia katolicka jest powszechnie uznawana. Zawarcie małżeństwa kościelnego za granicą praktycznie nie różni się od zawarcia go w kraju. Najpierw narzeczeni muszą uzyskać zgodę proboszcza własnej parafii. Następnie zostają wygłaszane zapowiedzi. Narzeczeni muszą także uczęszczać na nauki przedmałżeńskie. Jedyną dodatkową formalnością jest konieczność zwrócenia się do polskiej placówki dyplomatycznej z prośbą o koordynaty od polskiego księdza. Proboszcz parafii wystawia wtedy tzw. delegację, która określa właściwą parafię za granicą, w której odbędzie się ślub. Odebranie delegacji przez zagraniczną parafię gwarantuje wydanie świadectwa ślubu. Proboszcz zagranicznej parafii jest zobowiązany przesłać akt ślubu do parafii jednego z małżonków. Po ślubie zawartym za granicą należy w Polsce złożyć wniosek o umiejscowienie aktu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania. Jeśli osoba, która ubiega się o takie umiejscowienie nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, to składa wniosek w urzędzie ostatniego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1. odpis aktu małżeństwa wystawiony przez właściwy urząd, z adnotacją na temat nazwiska przyjętego po ślubie; 2. tłumaczenie ww. aktu na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego albo konsula. 3. Kupiłem mieszkanie. Teraz się żenię. Czy po ślubie mieszkanie wejdzie do współwłasności i będzie moje i żony? Zgodnie z art. 31 KRiO, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Tworzą one majątek wspólny. Przedmioty majątkowe, które nie należą do wspólności majątkowej stanowią majątek osobisty małżonka. Katalog składników majątku osobistego każdego z małżonków wymieniony został w art. 33 KRiO. Należą do niego m.in. przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej. Oznacza to, że zakupione przez Pana mieszkanie będzie należało do Pańskiego majątku osobistego. Jeżeli wyraża Pan chęć ustanowienia żony współwłaścicielem mieszkania, może Pan w drodze umowy w formie aktu notarialnego ustanowić umowny ustrój majątkowy i rozszerzyć wspólność majątkową o poszczególne przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa. Innym sposobem, aby żona stała się współwłaścicielem nieruchomości jest darowizna na rzecz żony udziału w prawie własności mieszkania. Wówczas 17

18 nieruchomość ta nie będzie należała do majątku wspólnego, a będzie częścią majątku osobistego żony. 4. W jaki sposób zabezpieczyć współmałżonkę w razie mojej nagłej śmierci? Jesteśmy małżeństwem i nie mamy rozdzielności majątkowej. Istnieje możliwość zabezpieczenia Pańskiej małżonki na wypadek Pańskiej nagłej śmierci. W takim przypadku, aby Pańska małżonka mogła uzyskać dostęp do środków zgromadzonych na Pańskim koncie, musi Pan złożyć w banku, w którym posiada Pan rachunek bankowy, stosowną dyspozycję tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ma Pan prawo złożyć dyspozycję wypłaty określonej sumy pieniędzy z Pańskiego konta wskazanej osobie, którą może być Pańska małżonka, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci) lub rodzeństwo. Taka dyspozycja musi zostać złożona na piśmie i tylko w takiej formie może być modyfikowana. Ponadto na mocy ust. 2 wskazanego przepisu, wspomniana dyspozycja podlega ograniczeniu, co do kwoty, jaka może zostać wypłacona. Wysokość ewentualnej wypłaty nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. W przypadku nagłej śmierci maksymalną możliwą do wypłacenia kwotę liczy się według wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla miesiąca poprzedzającego śmierć posiadacza rachunku bankowego. Kwota może zostać wypłacona kilku osobom, w zależności od liczby wystosowanych przez Pana dyspozycji. Należy jednak pamiętać, iż suma zapisanych w dyspozycjach kwot nie może przekraczać określonego w ustawie limitu. W przypadku wskazania wyższej kwoty wówczas bank wypłaci najpierw kwotę uregulowaną w ostatniej złożonej dyspozycji, a pozostałe osoby mogą nie dostać w takim przypadku nic. Innymi słowy dyspozycja późniejsza ma pierwszeństwo przed dyspozycją wcześniejszą. Kwota podlegająca wypłacie na mocy dyspozycji nie wchodzi do masy spadkowej. W związku z tym osoby, które uzyskały jakiekolwiek środki z rachunku bankowego na podstawie wydanej przez właściciela dyspozycji w dalszym ciągu, o ile nie zrzekły się prawa do spadku lub też nie zostały uznane za niegodne dziedziczenia, mają prawo do uzyskania należnej im części spadku. Natomiast środki pozostałe na rachunku po zrealizowaniu wydanych dyspozycji zaliczają się do masy spadkowej. Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawa bankowego posiadacz rachunku bankowego może w każdej chwili zmienić lub cofnąć wydaną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Jednak, aby wywoływało to skutki prawne, musi to zostać dokonane na piśmie. Środki na postawie dyspozycji można uzyskać przedstawiając w banku wiarygodny dokument potwierdzający śmierć właściciela rachunku. Najczęściej wystarczy akt zgonu. W przypadku np. katastrofy, gdy jest 18

19 wiadome, że nikt nie przeżył, zmarły był jedynym żywicielem rodziny, a wydanie aktu zgonu może potrwać kilka dni pieniądze mogą zostać wypłacone pomimo braku takiego dokumentu, aby nie pozostawić rodziny zmarłej osoby bez środków do życia. W przypadku pozostałych przedmiotów i środków wchodzących w skład masy spadkowej, dostęp do nich jest możliwy poprzez uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub też poprzez spisanie stosownego poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Innymi formami zabezpieczenia małżonka, a także pozostałych członków rodziny, na wypadek nagłej śmierci jest zawarcie ubezpieczenia na życie. Tego typu polisy znajdują się w ofercie prawie każdej firmy ubezpieczeniowej bądź banków. 5. Mój mąż wziął kredyt bez mojej wiedzy i bez mojej zgody. Czy mogę sprzeciwić się spłacie tego kredytu? Czy muszę spłacać go razem z mężem? Od dnia 20 stycznia 2005 roku obowiązuje w polskim prawie nowa zasada dotycząca zaciągania kredytów, a mianowicie, kredyty mogą być zaciągane przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego. Umowa zawarta w taki sposób jest ważna. Co do zasady jednak małżonek nie odpowiada za długi swojego współmałżonka zaciągnięte bez jego zgody bez znaczenia jest czy małżonkowie posiadają wspólność majątkową czy rozdzielność majątkową. Z godnie z art KRiO wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka. Przepis ten nie określa, w jakiej formie taka zgoda powinna być udzielona, zatem przyjąć można, że zgoda powyższa wyrażona może być nawet w formie ustnej. Jednak wówczas wierzyciel (np. bank) będzie miał trudności ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego przeciwko drugiemu małżonkowi. Przepis art. 787 KPC stanowi, że aby uzyskać klauzulę wykonalności (co jest niezbędne do wszczęcia egzekucji komorniczej) przeciwko małżonkowi dłużnika i dochodzić wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z majątku wspólnego, wierzyciel powinien udowodnić dokumentem urzędowym lub prywatnym, że wierzytelność powstała z czynności prawnej (np. umowy) dokonanej za zgodą małżonka. Dlatego dla wierzyciela lepiej jest zgodę współmałżonka dłużnika w Pani przypadku, Pani zgodę na zaciągnięcie kredytu posiadać w formie pisemnej. Równorzędną formą, do formy pisemnej, będzie także dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wywołuje on w postępowaniu cywilnym takie same skutki jak tradycyjny dokument pisemny. Jak zostało to zaznaczone na wstępie, z prawnego punktu widzenia umowa kredytu lub pożyczki zawarta przez jednego z małżonków bez zgody drugiego jest ważna. Biorąc jednak pod uwagę przywołane wyżej kwestie egzekucyjne, banki z reguły przy kredytach 19

20 na większe kwoty wymagają zgody współmałżonka. Inaczej sprawa przedstawia się przy zawieraniu umów o tzw. szybkie kredyty gotówkowe na mniejsze sumy. Większość banków do określonej wysokości kredytów takiego rodzaju (zazwyczaj do kilku tysięcy złotych) zgody współmałżonka od swoich klientów nie wymaga. Jeżeli w ocenie banku osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę będzie posiadać zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach uzgodnionych z bankiem, to jest duża szansa, że taką pożyczkę lub kredyt otrzyma. Warto również zaznaczyć, że w powyższej sytuacji małżonek dłużnika nie zostanie poinformowany przez bank o zaciągniętym kredycie lub pożyczce z uwagi na tajemnicę bankową, do przestrzegania, której banki są zobowiązane. Jeżeli małżonek zaciągnął kredyt lub pożyczkę bez zgody drugiego współmałżonka to wierzyciel (bank), gdy dług nie zostanie uregulowany, może żądać zaspokojenia m.in. z majątku osobistego współmałżonka, który kredyt lub pożyczkę zaciągnął. Majątek osobisty to przedmioty i prawa, które przysługują tylko i wyłącznie jednemu małżonkowi. W skład takiego majątku wchodzą w pierwszym rzędzie przedmioty majątkowe nabyte przez przed powstaniem wspólności majątkowej tj. przed zawarciem małżeństwa. Do majątku osobistego małżonka należą także niektóre przedmioty majątkowe i prawa nabyte w trakcie małżeństwa np. przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, tj. zapisał je obojgu małżonków. Ale przede wszystkim bank może dochodzić swojej należności z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej. Od zasady, że małżonek nie odpowiada za długi swojego współmałżonka zaciągnięte bez jego zgody, istnieje wyjątek. Wierzyciel będzie miał podstawy do żądania spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez jednego małżonka bez zgody drugiego małżonka, jeżeli kredyt lub pożyczka przeznaczone były na zaspokojenie tzw. zwykłych potrzeb rodziny. Art KRiO, stanowi, że oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie, tzn. wspólnie, za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania potrzeb tego rodzaju. Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 22 września 1966 r. stwierdził, że przez zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, należy rozumieć jedynie te zobowiązania, które odnoszą się do normalnych, codziennych potrzeb rodziny, wymagających bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji, np. należność za wodę, czynsz, czy gaz - tak więc tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym (wyrok SN z dnia 22 września 1966 r., I CR 544/06). Podsumowując, jeśli kredyt lub pożyczka zostaną przeznaczone na finansowanie takich potrzeb, drugi małżonek odpowiada wobec banku solidarnie nawet, jeśli zobowiązania 20

21 nie zaciągnął albo nie wyraził na nie zgody. W takim wypadku bank lub inny podmiot udzielający kredytu lub pożyczki będzie mógł wystąpić do sądu z pozwem przeciwko drugiemu małżonkowi i w razie korzystnego dla siebie wyroku wyegzekwować dług z majątku wspólnego małżonków oraz ich majątków osobistych. 6. Jesteśmy z żoną parę lat po ślubie. Niestety żona wydaje bardzo dużo. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób mogę ustanowić między nami rozdzielność majątkową? Rozdzielność majątkowa dotyczy tylko majątku wspólnego małżonków. Może ona zostać ustanowiona w majątkowej umowie małżeńskiej (intercyza), jak i w postępowaniu sądowym. W pierwszym przypadku, jeśli będą Państwo zgodni co do wprowadzenia rozdzielności majątkowej, wystarczy udać się do notariusza, który sporządzi stosowną umowę. Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku jest bezwzględnie nieważna. Należy również zaznaczyć, że umowa majątkowa małżeńska nie musi polegać na ustanowieniu pełnej rozdzielności majątkowej małżonków, intercyza może również wspólność ustawową jedynie ograniczyć lub rozszerzyć. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską notariusz pobiera taksę wynoszącą maksymalnie 400 zł netto oraz 6 zł netto za każdą stronę wypisu takiego aktu notarialnego (wysokość tę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U nr 148 poz. 1564, z późń. zm.). Druga możliwość została uregulowana w art. 52 KRiO. Na mocy 1 wspomnianego przepisu każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda. Złożenie pozwu wiąże się, zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U nr 167 poz. 1398, z późn. zm.) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z uiszczeniem opłaty w wysokości 200 zł. Tak ustanowiona rozdzielność majątkowa nazywana jest ustrojem przymusowym. Aby ustanowić ustój przymusowy, sąd w postępowaniu dowodowym musi dojść do przekonania, że trwanie małżonków we wspólności majątkowej będzie zagrożeniem dla interesu majątkowego jednego bądź obojga z nich. Przesłanką do ustanowienia rozdzielności sądowej może być, np. trwonienie majątku, brak przykładania się do jego powstawania, alkoholizm, 21

22 faktyczna separacja, tocząca się sprawa o rozwód bądź separację. Co do zasady, orzeczenie rozdzielności majątkowej następuje z datą złożenia pozwu do sądu w tej sprawie, bądź z datą wydania wyroku. Fakt, iż postępowanie jest wszczynane wobec braku zgody drugiej strony na dokonanie rozdzielności majątkowej, nie zamyka możliwości stronie pozwanej do wyrażenia takiej zgody już po wszczęciu postępowania. Gdy strony dochodzą do porozumienia wówczas następuje uznanie powództwa i sąd kończy postępowanie. W przeciwnym razie sąd prowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia przesłanek koniecznych do ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze postępowania sądowego. Co do zasady, orzeczenie rozdzielności majątkowej następuje z datą złożenia pozwu do sądu bądź z datą wydania wyroku. Jednak na żądanie jednego bądź obojga małżonków, w wyjątkowych sytuacjach, sąd może orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną. 7. Mąż kupił bez mojej wiedzy nowy samochód. Nie mamy rozdzielności majątkowej, a więc korzysta ze wspólnych pieniędzy. W jaki sposób mogę sprzeciwić się wydawaniu pieniędzy przez męża? Zaznaczam, że mąż nie zgodzi się na intercyzę. Przy zakupie ze wspólnych pieniędzy, nie jest zawsze wymagana zgoda współmałżonka. Zgoda jest obligatoryjna w sytuacjach: 1) czynności prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oddanie nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; 2) czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; 4) czynności prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, 5) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Zgodnie z KRiO każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym chyba, że będą to czynności zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu to takie, które wiążą się z bieżącym korzystaniem z różnych rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz co ważne, utrzymywanie rzeczy w niepogorszonym stanie. W związku z tym, że nie zawarliście Państwo intercyzy pozostajecie w ustroju wspólności majątkowej - z chwilą zawartego związku małżeńskiego. Większość małżeństw w Polsce pozostaje przy ustawowej wspólności majątkowej i wówczas małżonkowie powinni pamiętać o następujących zasadach zarządu majątkiem wspólnym: 1) w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku 22

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu Pytasz-nie błądzisz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Ośrodki poradnictwa ISBN 978-83-920113-6-1 prawnego i obywatelskiego a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., b. notatniki, dyplomy,

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Cywilnego

Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski prowadził prace mające na celu przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego w obszarze dotyczącym małoletnich i ewentualne

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy

ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy Warszawa 2014 Odwrócona hipoteka Poradnik dla osób starszych Autor:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo