KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja Społeczna DAWID HERBUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja Społeczna DAWID HERBUT"

Transkrypt

1 WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Nauk Społecznych KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja Społeczna DAWID HERBUT WPŁYW PRZESYŁANYCH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU SMS, PORTALU: Nasza-Klasa.pl, KOMUNIKATORA: Gadu-Gadu NA ROZPAD ZWIĄZKU KOBIETY I MĘŻCZYZNY. Praca dyplomowa licencjacka Ja niżej podpisany oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pt. WPŁYW PRZESYŁANYCH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU SMS, PORTALU: Nasza-Klasa.pl, KOMUNIKATORA: Gadu-Gadu NA ROZPAD ZWIĄZKU KOBIETY I MĘŻCZYZNY została przygotowana samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób. W pracy wykorzystałem/am publikowane materiały i nie ujawniłem/am informacji poufnych.... data czytelny podpis Promotor: dr Mariusz KOSIERADZKI akceptuję pracę... /podpis promotora/ Sucha Beskidzka 2009

2 Spis treści WSTĘP 1 I. WYBRANE RODZAJE I METODY PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH Wiadomości tekstowe SMS Portal Nasza-klasa.pl Komunikator Gadu-Gadu... 5 II. RODZAJE ZWIĄZKÓW KOBIETY i MĘŻCZYZNY Małżeństwo Luźny związek Konkubinat Przyjaźń. 8 III. POWODY I SPOSOBY UKRYWANIA KONTAKTÓW PRZED PARTNEREM Powody ukrywania kontaktów Metody i sposoby ukrywania kontaktów. 10 IV. BADANIA WŁASNE Przedmiot badania Ankieta i jej analiza Opinie osób po rozpadzie własnych związków na podstawie wywiadów swobodnych Opinia kobiet Opinia mężczyzn Opinie ekspertów Opinia pedagoga Opinia sędziego rodzinnego Opinia adwokata. 24 Opinia kuratora sądowego.. 25 Opinia funkcjonariusza policji 26 Opinia duchownego Analiza zebranych danych.. 27 ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA.. 34 STRONY INTERNETOWE. 34 SPIS WYKRESÓW.. 35 ZAŁĄCZNIK: Ankieta ANEKS. 39 2

3 STRESZCZENIE.. 40 WSTĘP Obserwując ostatnie lata, kiedy to w Polsce doszło do znacznego rozwoju i dostępności nowych technologii takich jak telefonia komórkowa, informatyka dają się zauważyć związane poniekąd z tym rozwojem negatywne zjawiska społeczne takie jak rozpady związków małżeńskich i poza małżeńskich kobiety i mężczyzny. Powszechność dostępu do Internetu coraz to większej i młodszych rzesz społeczeństwa sprawia, że zmieniają się w dużej mierze zapatrywania człowieka na sposób komunikowania się międzyludzkiego. Można zauważyć, że ludzie częściej wybierają zamiast kontaktu osobistego kontakt na odległość przy wykorzystaniu nowych technologii, używając do tego celu telefony komórkowe, komunikatory i czaty. Takie zachowanie powoduje często rozpad naturalnej więzi między nawet najbliższymi, ogranicza zaspokojenie ich potrzeby przywiązania i chęci przebywania w bliskim towarzystwie drugiego człowieka. Nasze społeczeństwo przez rzadszy kontakt osobisty z drugą osobą staje się słabsze, mało odporne na sytuacje stresowe i konfliktowe, w których wymagany jest bezpośredni kontakt lub rozmowa bezpośrednia w tzw. cztery oczy. Ludzie przebywając ze sobą nie potrafią nawiązać rozmowy, mają sobie mało do powiedzenia, a kiedy rośnie pomiędzy nimi odległość, te same osoby mogą godzinami rozmawiać o wszystkim używając telefonu lub wysyłając do siebie wiadomości tekstowe SMS siedząc godzinami na czacie lub używając komunikatora. Te nowo powstałe zjawiska niosą różnego rodzaju zagrożenia dla więzi rodziny i tradycji, powodując m.in. rozpady związków kobiety i mężczyzny poprzez brak czasu dla bliskiej osoby, ale i też poprzez tworzenie możliwości do ukrytych i tajemniczych kontaktów z innym partnerem czy partnerką. Celem niniejszej pracy jest próba zbadania jak również dokonania analizy i opisowego ujęcia wpływu wymienionych środków przekazu tekstowego informacji pomiędzy kobietą i mężczyzną na związki osobiste, w których się znajdują lub, w których się znajdowali. Problematyka zjawiska, jakim jest rozpad związków kobiety i mężczyzny jest tematem delikatnym, drażliwym i osobistym, a zarazem trudnym do zbadania. 3

4 Praca ta ma na celu zbadanie, jakie grupy społeczne najczęściej są podatne na tego rodzaju nowopowstałe zjawisko i problemy z nim związane. W pracy wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autora tej pracy. Istotą tego badania było określenie ogólnego bilansu osób, które wykorzystują nowoczesne możliwości przesyłu wiadomości tekstowych do dokonania zdrady swojego partnera. Autorowi zależało też na wykryciu przyczyn powyższego zjawiska oraz na zbadaniu, wśród jakiej grupy społecznej najczęściej ono występuje. Niniejsza praca, w głównej mierze, powstała w oparciu o własne źródła, gdyż do chwili obecnej brak stosownej literatury opisującej to zjawisko. Podstawowym źródłem danych były wyniki uzyskane dzięki specjalnie skonstruowanej ankiety. Innymi źródłami były dodatkowe dane zbierane w formie wywiadów swobodnych przeprowadzonych z osobami, których związki rozpadły się lub przechodziły kryzys z powodu Internetu lub innej technologii służącej do nawiązywania i utrzymywania osobistych kontaktów. Przeprowadzono również rozmowy z osobami zawodowo mającymi kontakt z tego typu sprawami. Do pisania tej pracy w dużej mierze pomocne były własne doświadczenia jej autora, zdobyte w pracy zawodowej policjanta. W pierwszym rozdziale opisano podstawowe sposoby komunikacji. W drugim rozdziale wymieniono i zdefiniowano rodzaje związków kobiety i mężczyzny. W trzecim przedstawiono powody ukrywania kontaktów w formie elektronicznej przed partnerami, jak również wymieniono i opisano najczęściej wybierane sposoby skrywania tych praktyk. W ostatni rozdział stanowi swoiste podsumowanie analizy problemu badawczego, który stanowi oś niniejszej pracy. 4

5 ROZDZIAŁ I WYBRANE RODZAJE I METODY PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH 1.1 Wiadomości tekstowe SMS SMS1 (Short Message Service), to krótkie wiadomości tekstowe, które mogą mieć maksymalnie do 160 znaków. Powstały jako jedna z dodatkowych możliwości telefonów komórkowych. SMS-y zdobyły bardzo szybko swą popularność, głównie dzięki dyskrecji i możliwości cichego, taniego i szybkiego przekazania wiadomości. Obecnie, na świecie, nie ma już telefonu komórkowego, który nie posiadałby możliwości wysyłania SMS-a. Otrzymywanie tego typu wiadomości jest bezpłatne. Płatne już niestety jest ich wysyłanie, jednak i tak są kilkunastokrotnie tańsze niż zwykła rozmowa telefoniczna. Operatorzy komórkowi wychodząc naprzeciw abonentom stworzyli własne centra informacyjne, które poprzez SMS-y powiadamiają swoich użytkowników o najnowszych wiadomościach sportowych, kulturalnych itp. Tworzą się serwisy randkowe, które poprzez SMS łączą samotnych partnerów i partnerki z terenu całego kraju. SMS stał się - można powiedzieć - doskonałą maszynką do zarabiania pieniędzy wchodząc w nasze życie na dobre. SMS-em można płacić za ogłoszenia, dostępy do stron, brać udział w różnego rodzaju konkursach, korzystać z usług bankowych, kupować bilety w komunikacji miejskiej i robić wiele, wiele innych rzeczy. Przy wysyłaniu SMS-ów nie należy zapominać o zasadach dobrego wychowania. Nie powinno się pisać SMS-ów podczas bezpośredniej rozmowy z drugą osobą, gdyż jest to zachowanie niegrzeczne. Dużym błędem jest też zapraszanie lub odwoływanie spotkań albo zakańczanie znajomość, związków z drugim partnerem przez to medium. SMS-y też mogą nieść duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia w przypadku, gdy są pisane lub odczytywane podczas jazdy samochodem. Mało, kto o tym mówi, ale wysyłanie wiadomości tekstowych SMS bardzo uzależnia, głównie dzieci, którym rodzice bardzo wcześnie kupują telefony komórkowe. Opisane krótkie wiadomości tekstowe mogą być też wysyłane nie tylko z telefonu na telefon, ale też z tzw. bramek internetowych na telefon. Takie usługi są bezpłatne i pozwalają na pozostanie anonimowym. 1 Źródło portal: 5

6 1.2 Portal Nasza-klasa.pl Portal Nasza-klasa.pl2 jest przedsięwzięciem nowym; działa od końca 2006 r. Został założony przez studentów z Wrocławia. Ten serwis społecznościowy powstał dla zwykłych ludzi pragnących odnaleźć swoich starych znajomych z czasów młodości. Chęć wspominania i ciekawość jak druga osoba wygląda po latach powodują, że serwis ten rozwija się bardzo szybko bez zbędnej reklamy. Zamieszczanie prywatnych zdjęć, danych osobowych, kontaktowych, opisów i plotek powodują, że serwis ten wchodzi bardzo głęboko w nasze prywatne życie osobiste. Nasza-klasa.pl jest serwisem atrakcyjny nawet dla tych, którzy z Internetu korzystają bardzo sporadycznie i nie czują się z nim związani. Serwis ten stał się tak bardzo popularny, że większość właścicieli firm, których praca ich pracowników polega na korzystaniu z Internetu decyduje się na blokowanie dostępu do tego serwisu, ponieważ pracownicy poświęcają swój czas pracy na odwiedzanie tego portalu. 2 Źródło: portal 6

7 1.3 Komunikator Gadu-Gadu Gadu-Gadu3 oficjalnie wystartowało 15 sierpnia 2009 roku i stało się od razu popularnym polskim komunikatorem internetowym. Autorem tej aplikacji jest Łukasz Foltyn. Program posiada szereg zalet m.in. użytkownik identyfikowany jest za pomocą numeru, otrzymywanego w procesie rejestracji, umożliwia prowadzenie swobodnej rozmowy w postaci pisemnej i głosowej, z jego pomocą można też było organizować konferencje, wysyłać sobie nawzajem pliki, a rozmowy ubarwiać barwnymi rysunkami (tzw. emotikonami). Komunikator ten umożliwia prywatny i szybki kontakt ludzi przebywających na całym świecie. GG stał się tak popularnym programem, że możliwość korzystania z tej aplikacji umożliwili w swoich telefonach wszyscy liczący się na rynku operatorzy komórkowi. Popularność Gadu-Gadu sprawia, że rozpoznawalne coraz bardziej żółte słoneczko (charakterystyczne logo GG) zaczyna świecić w tysiącach monitorów, łącząc ze sobą użytkowników Internetu bez względu na wiek i zainteresowania, stając się synonimem komunikacji w polskim internecie. Lawinowy przyrost użytkowników zaczyna przybierać efekt kuli śnieżnej. Każdego dnia społeczność użytkowników komunikatora powiększa się o kolejne tysiące osób. Po roku od uruchomienia, z Gadu-Gadu korzysta już 250 tysięcy internautów. Coraz więcej osób poznaje się dzięki Gadu-Gadu. Zawierane są pierwsze małżeństwa, ale też i zaistniały tu pierwsze rozwody. 3 źródło komunikator: 7

8 ROZDZIAŁ II RODZAJE ZWIĄZKÓW KOBIETY I MĘŻCZYZNY 2.1 Małżeństwo4 Małżeństwo jest to instytucja społeczna lub akt ustanawiający i sankcjonujący związek powinowactwa pomiędzy dwiema osobami społecznie uprawnionymi do podejmowania współżycia seksualnego. W Polsce podobnie jak w większości krajów małżeństwo polega na związku monogamicznym i heteroseksualnym. Małżeństwo zazwyczaj stanowi podstawę rodziny. W naszym kraju prawną formą małżeństwa jest związek jednej kobiety i jednego mężczyzny. Zgodnie z dogmatami religii katolickiej małżeństwo jest zawierane przed obliczem Boga i jest nierozerwalne, aż do śmierci jednego z małżonków. Małżeństwo w Kościele katolickim może zostać uznane za nieważne w dowolnym czasie jego trwania, jeżeli w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa zostanie stwierdzone, iż zostało zawarte z naruszeniem odpowiednich kanonów. Nie wolno rozumieć tego jako "rozwód kościelny" czy rozwiązanie związku. W sytuacji takiej de facto nigdy małżeństwo nie zostało zawarte, a wyrok Sądu Biskupiego jedynie potwierdza to, że dana kobieta i dany mężczyzna nigdy małżeństwem nie byli. Bez obopólnej zgody małżeństwo nie może być zawarte. Oboje muszą spełniać określone kryteria wiekowe, aby ich zgoda była w pełni świadoma. Publiczna forma ślubu pozwala każdemu członkowi społeczności na zgłoszenie sprzeciwu, jeżeli jego zdaniem zachodzącą okoliczności uniemożliwiając zawarcie związku. W Polsce zarówno ślub kościelny, jak i cywilny wiążą się ze znacznymi wydatkami. Obecnie w wielkich miastach tradycja zawierania małżeństw zanika, a mężczyzna i kobieta decydują się na życie w wolnym związku lub konkubinacie. Zdrada małżeńska ma miejsce, kiedy jeden z małżonków współżyje seksualnie z innym partnerem. W świetle dogmatów kościoła katolickiego jest ona grzechem. W świetle prawa rodzinnego zdrada może być podstawą do orzeczenia rozwodu. 4 Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik Socjologiczny Graffiti BC

9 2.2 Luźny związek5 Jest to nieformalny związek kobiety i mężczyzny, których nie łączy nic po za chęcią spotykania się i spędzania wspólnego czasu ze sobą. Związek ten nie ma żadnych umocowań prawnych, jak również osoby żyjące w takich związkach nie mogą korzystać z pewnych praw przewidzianych dla konkubinatu. Osoby w takim związku zwykle nie zamieszkują razem. W luźnym związku partnerzy nawzajem traktują się bliżej niż przyjaciele, jednak nie dopuszczając siebie do części swojego życia prywatnego. Z tzw. luźnych związków najczęściej korzystają osoby, z których każda ma swoje życie i tylko w pewnych momentach spotykają się razem, a po odbytym spotkaniu każde z nich wraca do swojego życia względnie męża, żony, dzieci pozostając bez zobowiązań wobec partnera z którym się spotkali. Luźny związek śmiało można porównać do przyjaźni erotycznej, gdzie niczym nie związani partnerzy od czasu do czasu spotykają się, aby porozmawiać, poprzytulać się lub uprawiać seks traktując to jako odskocznię od monotonii życia codziennego. 2.3 Konkubinat6 Konkubinat jest związkiem partnerskim w miarę stabilnym, nie zawsze związkiem wspólnie mieszkajacym. Konkubinat jest jedną ze struktur współczesnego (o starożytnych wręcz tradycjach) życia społecznego, poprzedzającą zawarcie formalnego małżeństwa lub zalegalizowanie grupy rodzinnej. Związek ten jest jednak nieformalny z uwagi na brak rejestracji cywilnej bądź bez religijnego usankcjonowania związku. Kobietę w takiej parze nazywa się konkubiną, mężczyznę zaś konkubentem. W grupie państw (USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania) nie ma, możliwości formalnego rejestrowania konkubinatu, ale istnieje możliwość dziedziczenia po konkubencie i dochodzenia od niego alimentów po przedstawieniu rzetelnych dowodów (świadków, dokumentów o wspólnym mieszkaniu, posiadaniu wspólnego konta bankowego itp.) lub dowodów na istnienie tegoż. 5 6 definicja własna Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W.Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,

10 W Polsce, aktualnie, nie ma możliwości rejestrowania konkubinatów ani praktycznego dochodzenia praw spadkowych (chyba, że z testamentu), alimentacyjnych dla konkubenta i jakichkolwiek innych z tytułu pozostawania w konkubinacie. Konkubenci jedynie są dla siebie osobami najbliższymi w rozumieniu prawa karnego, co rodzi pewne skutki w postępowaniu karnym (np. możliwość odmowy zeznań wobec konkubenta). 2.4 Przyjaźń7 Związek uczuciowy między dwiema osobami atrakcyjnymi dla siebie (na ogół bez erotycznego komponentu) wyrażający się w bezinteresownej sympatii, gotowości niesienia pomocy, we wspólnych zainteresowaniach, a także wspólnym realizowaniu działań. Każda znajomość, którą większość lubi nazywać przyjaźnią ma w sobie elementy symbiotyczne, a także czasami nieuświadomioną w sposób bezpośredni zyskowność jedno lub wielostronną. Niektóre przyjaźnie są nawet wręcz pasożytnicze. Bilans zysków i strat takich stosunków międzyludzkich bywa różny i może mieć stan zerowy, jednak zawsze będzie w nich jakiś interes. Ludzie często mylą miłość z przyjaźnią, ma to szczególnie miejsce w układach męsko damskich. Gdy w grę wchodzą uczucia nie można mówić o przyjaźni, bo miłość sama w sobie nie jest bezinteresowna, bo jakby nie patrzeć oczekujemy od drugiej strony wzajemności. Taka wzajemność automatycznie wyłącza aspekt bezinteresowności, co automatycznie wyklucza możliwość zaistnienia przyjaźni.8 ROZDZIAŁ III 7 8 Włodzimierz Szewczyk Słownik psychologiczny wydanie drugie Wiedza Powszechna, Warszawa

11 POWODY I SPOSOBY UKRYWANIA KONTAKTÓW PRZED PARTNEREM 3.1 Powody ukrywania kontaktów Zanim zostaną zaprezentowane metody i sposoby ukrywania prywatnej korespondencji należy zastanowić się nad powodami, które do tego doprowadzają. Jednym z takich powodów może być najzwyklejsza zazdrość i brak zaufania do drugiego partnera. Często zdarza się, że partnerzy obserwując zachowanie partnera, a także przeglądając zapisy np. w wiadomościach w jego telefonie komórkowym, pocztę na Naszej-klasie oraz wpisy w archiwum Gadu-Gadu, gdzie pełno jest wierszyków, żartów na tematy miłosne nie wiedzą, co mają o tym sądzić, jest im ciężko i nie mogą tego wytrzymać. Do tego dochodzą częste rozmowy, a także często puszczane tzw. sygnałkistrzałki na telefon komórkowy. Takie stale powtarzające się sytuacje wywołują u partnera napady złości, które doprowadzają w rezultacie do braku zaufania, który jest niezbędnym fundamentem każdego związku. Jeżeli utraci się zaufanie, fundament robi się kruchy i łatwo go uszkodzić. W takim przypadku dochodzi do awantur, podczas których najczęściej kieruje się wobec drugiego partnera zarzuty poświęcania większej uwagi dla telefonu, komputera, a także formułuje się zarzut zdrady. Zdrada jest swoistą machiną, która wciąga, aż w pewnym momencie doprowadza do tego, że nie można nad nią zapanować. Rodzi się podejrzliwość zdradzanego (zdradzanej). Partner stara się kontrolować nawet to, co bliska mu osoba myśli. Mając tak zazdrosnego partnera druga osoba, nie chcąc go urazić stara się za wszelką cenę ukryć swoje kontakty z przyjaciółmi, znajomymi nie rezygnując z dotychczasowego życia. Brak jawności i skryte kontakty z innymi osobami mogą doprowadzić do zatracenia się i przekroczenia barier moralnych. Jest to najlepsza droga do flirtu, obscenicznych żartów z partnerami przeciwnej płci. Wtedy też drugi partner zafascynowany i podniecony owocem zakazanym, jakim są ukryte kontakty, nie chcąc zranić swojego partnera wyszukuje różne metody ukrywania swojej prywatnej korespondencji. 11

12 3.2 Metody i sposoby ukrywania kontaktów Ludzie, którzy decydują się z różnych powodów na ukrywanie przed własnym partnerem prywatnej korespondencji bardzo często sięgają po już sprawdzone lub wymyślają bardziej wyszukane sposoby ukrywania kontaktów. Wybieranie konkretnej metody zależy od sposobów komunikowania się, możliwości finansowych, a także od tego jak sprytny, dociekliwy jest partner, przed którym próbuje się ukryć w tajemnicy swoje kontakty. Do najczęściej używanych metod ukrywania kontaktów należy: - używanie drugiego telefonu w tajemnicy przed własnym partnerem, - posiadanie drugiej ukrytej karty SIM - zakładanie innego konta - zakładanie innego ukrytego konta użytkownika Gadu-Gadu - zakładanie innego ukrytego konta na portalu Nasza-klasa.pl - podpisywanie kontaktów w telefonie imionami przeciwnej płci - używanie telefonu pod nieobecność lub w tajemnicy przed partnerem - zakładanie haseł, pin-ów na telefon, konta internetowe - całkowite wyłączanie telefonu na noc ROZDZIAŁ IV 12

13 BADANIA WŁASNE 4.1 Przedmiot badania Badaniu poddano zróżnicowaną grupę społeczną w celu ustalenia wpływu przekazywanych wiadomości tekstowych na rozpad związków pomiędzy kobietą i mężczyzną w zależności od wieku, statusu społecznego, miejsca zamieszkania i wielu innych czynników. Badanie ma na celu ustalenie, które czynniki mają największy wpływ na stabilność i na podatność związków kobiety z mężczyzna na rozpad w zderzeniu z nowoczesnym przesyłem informacji. Autora interesuje też, która z grup wiekowych jest najbardziej podatna temu zjawisku. 4.2 Ankieta i jej analiza W pracy jako główną metodę badawczą zastosowano przeprowadzenie sondażu za pomocą anonimowej ankiety na grupie losowo wybranych respondentów. Do zamieszczenia ankiety wykorzystano portal gdzie umieszczono pytania stanowiące emanację problemów badawczych. Zamieszczenie ankiety w Internecie miało na celu dotarcie do zróżnicowanej i jak największej liczby respondentów. W tym celu wykorzystano portal Nasza-Klasa.pl, gdzie po skonstruowaniu wiadomości-prośby o udział w badaniu, w której zamieszczono linka do ankiety rozesłano ją do części własnych znajomych jak również dużej grupy nieznanych, przypadkowo wybranych osób. Łącznie wysłano około 300 wiadomości po połowie dla mężczyzn i kobiet. 13

14 Internetowa ankieta była zamieszczona przez 14 dni, i jak na tak krótki okres czasu cieszyła się ona dość dużym zainteresowaniem respondentów. Wykorzystanie portalu ankietka.pl było bardzo dobrym posunięciem, gdyż osoby poddające się badaniu czuły się anonimowo, a także bezpośrednio po wypełnieniu ankiety mogły zobaczyć jej (częściowo) zbiorczy wynik. link do ankiety: 14

15 Wykres nr 19 Struktura respondentów według płci Kobiety Mężczyźni - 65 kobiet, co stanowi procentowy udział w badaniu wynoszący 53,71 % - 56 mężczyzn, co stanowi procentowy udział w badaniu wynoszący 46,28 % Wykres nr 2 Udział respondentów w badaniu wg. wieku do 20 lat lat lat lat powyżej 50 lat do 20 lat lat lat lat powyżej 50 lat - grupa do 20 lat na poziomie 16,52% - grupa w wieku lat na poziomie 59,5% - grupa w wieku lat na poziomie 15,7% - grupa w wieku lat na poziomie 4,95% - grupa powyżej 50 lat na poziomie 3,3% 9 Wszystkie prezentowane w niniejszej pracy wykresy to opracowanie własne autora. 15

16 Wykres nr 3 Udział badanych wg. miejsca zamieszkania: miasto powyżej 5 tyś. mieszkańców 74 wieś miasto do 5 tyś. mieszkańców osoby zamieszkałe w mieście do 5 tyś. mieszkańców 14,04 % - osoby zamieszkałe na terenach wiejskich 24,79 % - osoby zamieszkałe w mieście powyżej 5 tyś. mieszkańców 61,15 % Wykres nr 4 Udział badanych wg. posiadanego wykształcenia: podstawowe zawodowe średnie 51 pomaturalne 24 wyższe - badani z wykształceniem podstawowym 4,95 % - badani z wykształceniem zawodowym 2,47 % - badani z wykształceniem średnim 42,14 % - badani z wykształceniem pomaturalnym ( licencjat ) 19,83 % - badani z wykształceniem wyższym 30,57 % 16

17 Wykres nr 5 Udział badanych wg. posiadanego zajęcia, rodzaju wykonywanej pracy: bezrobotni 9 pracownicy biurowi, urzędnicy 76 pracownicy fizyczni 13 prowadzący własną działalność gospodarczą 8 uczniowie 43 - badani uczniowie - 35,53 % - badani prowadzący własną działalność gospodarczą 6,61 % - badani pracownicy fizyczni 10,74 % - badani pracownicy biurowi 62,8 % - badani bezrobotni 7,43 % Wykres nr 6 Udział badanych wg. stanu cywilnego: panna, kawaler żonaty, zamężna - badany(a) kawaler, panna - 62,8 % - badany(a) żonaty, zamężna 30,57 % - badany(a) rozwodnik, rozwiedziona - 5,78% - badany(a) wdowiec, wdowa 0,82 % Wykres nr 7 17 rozwiedziony, rozwiedziona 1 wdowa, wdowiec

18 Udział badanych wg. posiadanej liczby dzieci: bezdzietni 85 jedno dziecko 22 dwoje dzieci troje dzieci czworo lub więcej dzieci badani bezdzietni 70,24 % - badani posiadający jedno dziecko 18,18 % - badani posiadający dwoje dzieci 9,09 % - badani posiadający troje dzieci 0,82 % - badani posiadający czworo lub więcej dzieci 1,65 % Wykres nr 8 Udział badanych wg. osiąganego miesięcznego dochodu bez dochodu 20 dochód do 1200zł dochód 1200zł zł dochód 2000zł zł 25 dochód powyżej 5000zł 41 na utrzymaniu rodziców - badani nie osiągający żadnego dochodu 3,3 % - badani z dochodem do 1200 zł brutto 19 % - badani z dochodem 1200 zł 1999 zł brutto 20,66 % - badani z dochodem 2000 zł 5000 zł brutto 33,88 % - badani z dochodem powyżej 5000 zł brutto 6,61 % 4.3 Opinie osób po rozpadzie własnych związków na podstawie wywiadów swobodnych 18

19 Wiedząc jak trudno jest ustalić osoby, których związki mogły najprawdopodobniej rozpaść się przez korzystanie z nowoczesnych środków komunikacji postanowiłem dotrzeć do takich osób poprzez krążące - po mieście Kalwaria Zebrzydowska - plotki o takich osobach. Podpytałem w tym celu kilku moich znajomych, którzy skontaktowali mnie z osobami, których związki się rozpadły, a które posiadały wiedzę, że osoby te korzystały z Internetu i telefonii komórkowej. Oczywiście autor zdaje sobie sprawę, że ten sposób doboru próby jest poza metodologicznymi procedurami ale taka zastosowana tu plotkarska metod kuli śniegowej przy tak specyficznym temacie badawczym wydaje się w zasadzie jedynie możliwą. Po dotarciu do tych osób, w trakcie krótkiej rozmowy poinformowano, je o chęci poznania ich opinii na temat przyczyn rozpadu ich związku. Kilka osób odmówiło rozmowy na ten temat, jednak n/w osoby po zapewnieniu, iż nie zostaną w pracy ujawnione ich dane osobowe zgodziło się na rozmowę. Każdej z osób zadano jedno i to samo pytanie, tj.: Czy w oparciu o Twoje doświadczenie życiowe rozmowy prowadzone przez SMS, Gadu-Gadu lub Naszą-Klasę mają wpływ na rozpad związku kobiety i mężczyzny? Czy też nie? Opinia kobiet Agnieszka lat 27 Obecnie jestem dwa lata po rozwodzie. W związku małżeńskim przeżyłam zaledwie cztery lata. Początkowo był to bardzo udany związek poprzedzony prawie trzyletnim narzeczeństwem. Po urodzeniu dziecka zaczęłam odczuwać brak zainteresowania ze strony swojego męża. Później wróciłam do poprzedniej pracy zawodowej, gdzie miałam duży kontakt z ludźmi. 19

20 Po jakimś czasie wyraźnie zaczął mnie adorować kolega z pracy. Początkowo traktowałam to jako zwykłą zabawę, taki zwykły niewinny flirt, który z czasem przerodził się w uczucie. Po powrocie do domu kontaktowałam się z kolegą wysyłając SMS-y. Mój mąż nigdy nie sprawdzał mojego telefonu komórkowego, więc miałam dużą swobodę w tego rodzaju kontaktach. Z czasem zwykłe SMS-y przeradzały się w bardziej romantyczne i osobiste. Bywało tak, że wspominaliśmy w sms-ach nasze intymne spotkania z kolegą. Początkowo kasowałam każdy nadesłany sms, lecz z czasem czułam się tak pewnie, że nie kasowałam żadnych wiadomości czytają je wielokrotnie. O rozpadzie mojego małżeństwa zadecydował zwykły przypadek. Mój mąż potrzebował się pilnie skontaktować w sprawach służbowych i zabrał mój telefon. W tym czasie na moje nieszczęście otrzymałam bardzo intymny sms, który odczytał mój mąż. Przypadkowo odczytana wiadomość skusiła męża do przeczytania kolejnych. Wybuchowa i stanowcza natura męża nie pozwalała na kontynuowanie naszego wspólnego życia razem. W pozwie rozwodowym otrzymanym w wkrótce po wyprowadzeniu się męża z domu odczytałam w uzasadnieniu, że nie wyobraża on sobie życia z osobą, która go zraniła, i do której stracił całkowite zaufanie. Przytoczył on również w tym pozwie jako dowód mojej winy treści moich intymnych sms-ów. Obecnie nie jestem z żadnym mężczyzną. Z perspektywy czasu swoje zachowanie oceniam jako bardzo głupie, zdając sobie sprawę, że początkowo niewinne wiadomości tekstowe doprowadziły do tak drastycznych zmian w moim życiu. Monika lat 31 Jestem mężatką od prawie 9 lat, z perspektywy czasu mogę stwierdzić jak duży wpływ na związek małżeński ma dostęp do Internetu i wszelkie komunikatory pozwalające na wirtualne flirty. W moim przypadku duże znaczenie odegrał tak powszechny i znany komunikator jak Gadu-Gadu. 20

21 W pracy miałam stały dostęp do Internetu. Pewnego dnia dostałam wiadomość od nieznajomego, typu.. masz ochotę pogadać? (...) i tak to się wszystko zaczęło. Bartek, bo tak miał na imię mężczyzna, który z dnia na dzień stawał się mi coraz bliższą osobą mieszkał zaledwie 25 km ode mnie. Miał żonę i roczne dziecko, w małżeństwie nie bardzo mu się układało, jego współmałżonka przelała swoją miłość i uwagę na synka. Czuł się w domu jak przysłowiowe piąte koło u wozu. U mnie w domu natomiast brakowało czułych słówek, okazywania przez męża gestów i jakiejkolwiek adoracji. Należę do kobiet, które są jak kwiat, o które trzeba dbać. To, co potrzebowałam, a nie dostawałam od męża, z podwójną siłą dawał mi Bartek. Uzależniłam się od czułych słówek, które mi pisał Bartek do tego stopnia, że każdą wolną chwilę spędzałam przy komputerze na komunikatorze Gadu-Gadu. Po wyjściu męża z domu od razu włączałam komputer, by móc romansować, przez co coraz bardziej oddalałam się od nic niepodejrzewającego męża. Wydawało mi się wówczas, że już nic do niego nie czuję i był mi zupełnie obojętny, nie obchodziło mnie również czy się on dowie o moim romansie czy nie, ale wciąż byłam ostrożna. Przynajmniej raz, a z czasem kilka razy w tygodniu spotykaliśmy się potajemnie. Taka sytuacja bardzo mi odpowiadała, w domu mąż dbający o dzieci, a ja znalazłam to, czego mi w domu brakowało. Myślę, że mój mąż nie był świadomy, że jego związek rozpadał się przez Internet. Ta moja przygoda trwała do czasu, kiedy to już po moich godzinach pracy, szef potrzebował skorzystać z mojego służbowego komputera, przypadkiem, a może i nie, wszedł na moje konto GG i zajrzał do archiwum rozmów. Solidarność męska, albo sam fakt, że mój mąż był bardzo lubiany przez szefostwo, skończyła się otwarciem oczu na moje postępowanie. Oczywiście już tego samego wieczoru, mąż zrobił mi awanturę i chciał wyrzucić mnie z domu. W czasie awantury zarzuciłam mu brak zainteresowania moją osobą, zaniedbywanie i brak czułych słówek, których tak bardzo potrzebowałam. 21

22 Doszliśmy do porozumienia, że spróbujemy naprawić nasze małżeństwo dla dobra dzieci. Przystałam na warunki mojego męża, zerwałam wszelkie kontakty z Bartkiem, zmieniłam pracę i zamieniliśmy się z mężem numerami telefonów. Wiem, że Bartek jeszcze próbował się ze mną kontaktować wysyłając SMS-y, ale mój mąż poinformował o całej sprawie jego żonę i to całkowicie załatwiło sprawę. Dziś wiem, że krótkie rozmowy prowadzone przez Internet mogą prowadzić do uzależnienia i poważnych kryzysów w małżeństwie, a z czasem nawet do jego rozpadu. Ewa lat 20 Chodziłam z chłopakiem o imieniu Arkadiusz przez prawie dwa lata. Artek miał od samego początku poważniejsze plany, co do naszego związku, ale ja jeszcze się nie wyszalałam" wystarczająco. Mój chłopak lubił wiedzieć co, gdzie, kiedy i z kim robię, co zresztą przez większość naszego związku mi nie przeszkadzało. Na moje 20-te urodziny rodzice kupili mi laptopa z dostępem do Internetu. Coraz częściej zaczęłam przesiadywać wieczorami na komunikatorze Gadu-Gadu. Moje zachowanie zaczęło denerwować Artka, ponieważ coraz mniej uwagi mu poświęcałam. Zaczął mnie nękać pytaniami "z kim tak ciągle rozmawiasz?", "do kogo tyle piszesz?" itp. Lekceważony moimi zbywającymi odpowiedziami posunął się do tego, że pod moją chwilową nieobecność zaczął sprawdzać i czytać całe moje archiwum GG. Gdy zobaczyłam go przy laptopie, zrobiłam mu wielką awanturę. Od tego czasu zrobił się bardzo nieufny i zazdrosny. Przy każdej okazji robił mi z tego powodu wymówki. Po jakimś czasie miałam już tego dość i zerwałam z nim znajomość. Uważam, że gdyby nie moje rozmowy na GG ze znajomymi to nadal byłabym z Artkiem. 22

23 4.3.2 Opinie mężczyzn Piotr 26 lat Tak, uważam, że Internet i telefony komórkowe w znacznym stopniu przyczyniają się do rozpadu małżeństwa. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Byłem żonaty cztery lata, a swój związek uważam za udany. Pewnego dnia poznałem podczas podróży służbowej piękną i atrakcyjną kobietę, była ona ode mnie kilka lat młodsza. Początkowo sprawiało mi radość jej tzw. bajerowanie, gdyż młoda, niedoświadczona wierzyła w każde moje słowo. Podała mi swój numer telefonu i od tej chwili regularnie kontaktowałem się z nią w tajemnicy przed żoną. Takie dziecinne zachowanie sprawiało mi dużo frajdy. W tym celu kupiłem sobie drugą kartę SIM, a później drugi telefon. Z czasem ten romans przetaczał się w większe uczucie. Z moją koleżanką miałem więcej wspólnych tematów niż z żoną. Z upływem czasu stawałem się coraz mniej ostrożny i wysyłałem sms-y nawet w obecności żony. Po jakimś czasie, moje kontakty sms-we wyszły na jaw i stały się ogniwem zapalnym rozpadu mojego związku. Dziś stałem się bardziej wyczulony i z pożałowaniem patrzę jak moi znajomi wysyłają pomiędzy sobą sms-y nie zdając sobie sprawy jak takie z pozoru niewinne zachowanie może mieć w późniejszym okresie czasu konsekwencje. 23

24 Waldemar lat 34 Uważam, że telefon komórkowy to diabelski wynalazek, który zmienia w różnoraki sposób życie każdej osobie, która go użytkuje. Telefon komórkowy niektóre osoby uzależnia od siebie, niektórym najzwyczajniej komplikuje lub rujnuje życie. Ja należę do osób, którym telefon komórkowy zrujnował życie. Miałem udane życie i kochającą rodzinę, a z własnej głupoty to wszystko przekreśliłem. Na jednej z imprez integracyjnych, poznałem małolatę. Spędziłem z nią upojną noc, nie wiążąc się uczuciowo. Później spotkałem się z nią jeszcze kilka razy, mając na uwadze dobry sex. Podczas jednego z takich spotkań, wyznała, że mnie kocha i poprosiła, żebym odszedł od żony. Sprowadziłem ją na ziemię, uświadamiając ją, że nic do niej nie czuję a od żony nie odejdę. Wróciłem do domu, gdzie zastałem płaczącą żonę i spakowane walizki. Żona krótkimi słowami oznajmiła, że jakaś życzliwa osoba wysłała jej sms-y, które otworzyły jej oczy na postępowanie męża. Okazało się, że autorką, sms-ów była małolata, z którą się spotykałem. Obecnie jestem w trakcie rozwodu, a sms-y są dowodem w sprawie. 24

25 4.4 Opinie ekspertów na podstawie wywiadów swobodnych Przy prowadzeniu badań, chciałem poznać spojrzenie na badany problem z innej perspektywy. Zależało mi na poznaniu opinii osób, które poprzez swoją pracę zawodową mają, bądź miały kontakt z osobami, których związki się rozpadły. Przy wyborze osób kierowałem się wyłącznie rodzajem pracy, jaką wykonują. Żadna z wybranych niżej osób nie specjalizowała się wyłącznie w tego typu zagadnieniach jednak z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, biorąc pod uwagę ich doświadczenie uznałem ich za ekspertów. Każdemu z moich ekspertów zadano jedno i to samo pytanie, tj.: W oparciu o Pańskie doświadczenie zawodowe czy uważa Pan/Pani, że rozmowy prowadzone przez SMS, Gadu-Gadu lub Naszą-Klasę mają wpływ na rozpad związku kobiety i mężczyzny? Czy też nie? Opinia pedagoga Z moich obserwacji, rozmów z uczniami ich rodzicami, a także z własnych przemyśleń stwierdzam, że łatwy i szeroki dostęp do Internetu w dużej mierze przyczynia się do zachwiania stabilności rodziny poprzez stawianie współmałżonkowi zarzutów ( mniej lub bardziej uzasadnionych ), a w konsekwencji do rozpadu małżeństwa. Nawiązywanie nowych znajomości, odnajdywanie tzw. starych przyjaciół, znajomych wyzwala w ludziach wielkie nadzieje na przeżycie nowej przygody i ułożenie sobie na nowo lepszego życia. Te złudne często nadzieje przysłaniają racjonalność myślenia dotyczącego np. dobra dzieci, rodziny, pracy, a zarazem zagrożenia płynącego z nowych znajomości. Natomiast SMS-y dają prawie w każdej okoliczności możliwość ( bez względu na miejsce i czas ) wyrażania własnych myśli, uczuć i opinii. Jest to wielokrotnie zgubne, bo uzyskujemy szybko od drugiej, często obcej osoby aprobatę i uczujemy się utwierdzeni w naszej racji. Wówczas współmałżonek kreśli się jako osoba bezduszna i krzywdząca nas. Jednocześnie zaangażowanie emocjonalne w stosunku do osoby trzeciej jest coraz większe. To również wzbudza u współmałżonka podejrzenia, co doprowadza do częstych nieporozumień, braku zaufania, a w efekcie rozpadu małżeństwa. mgr Maria MLAK Pedagog Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej 25

26 4.4.2 Opinia sędziego rodzinnego Biorąc pod uwagę moje doświadczenie w zakresie prowadzenia i orzekania w sprawach rozwodowych i separacyjnych uważam, że przesyłanie wiadomości drogą SMS-ową oraz przy wykorzystaniu komunikatora GaduGadu mają aktualnie duży wpływ na rozpad małżeństw. Coraz częściej spotykam się z tym, iż strony na sali rozpraw używają jako dowodów przeciwko sobie treści SMS-ów, a także treści rozmów prowadzonych za pomocą komunikatora Gadu-Gadu. Jeżeli chodzi o portal Nasza-Klasa, to ja jako prowadząca tego typu rozprawy jeszcze się nie spotkałam z powoływaniem stron na ten portal jako prowadzący do rozkładu pożycia. Według mnie jest to proces narastający w bardzo szybkim tempie i należy się liczyć z tym, że wraz ze wzrostem nowoczesnych technik komunikacji może również zwiększyć się liczba rozwodów. Agnieszka OKLEJAK Przewodnicząca Wydziału XI Cywilno-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Opinia adwokata Patrząc na sprawy rozwodowe optyką wpływu elektronicznych środków przekazu takich jak SMS, Gadu-Gadu, Nasza-Klasa można zauważyć, że w ostatnich latach zjawisko to narasta. Kiedyś głównymi dowodami wykorzystywanymi w sprawach rozwodowych były przesyłane pisane odręcznie listy. Na dzień dzisiejszy listy te całkowicie zostały wyparte przez nowoczesne środki przekazu. Użycie SMS-a w sprawie rozwodowej jako dowodu jest problemem tej natury, że ciężko udowodnić, kto był jego autorem. Można bowiem ustalić telefony, z których był on wysłany i odebrany, ale nie ma dowodu kto był jego autorem i jakie miał rzeczywiste intencje. Czy np. nie był to głupi żart, nad którym - znając pewne okoliczności - można by było przejść do porządku dziennego. 26

27 Nie ma jednak najmniejszej wątpliwości, że na sali rozpraw SMS podparty innym materiałem dowodowym staje się silnym czynnikiem w rozpadzie związku. Nawet niewinny SMS odczytany przez drugiego partnera rodzi to niebezpieczeństwo, że osoba może stać się nieufna, podejrzliwa, co w głównej mierze prowadzi do konfliktu, a z czasem rozpadu nawet najtrwalszego związku. Obserwując to zjawisko daje się zauważyć, że dotyczy ono w większości osób po 20, a przed 35 rokiem życia, co pewnie związane jest z tym, że ta grupa wiekowa chętniej i częściej używa elektroniki niż tradycyjnych metod komunikacji. My wszyscy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że elektronika z impetem wkracza w nasze życie prywatne powoli i skutecznie je zmieniając. Adwokat - mgr Antoni ZDUŃCZYK Kancelaria Adwokacka w Krakowie Opinia kuratora sądowego Jak wynika z obserwacji coraz więcej związków małżeńskich ( o stosunkowo niskim stażu ) ulega w ostatnich latach rozpadowi. Różne mogą być tego przyczyny, jednak niewątpliwie jedną z nich jest coraz częściej powszechna dostępność usług telekomunikacyjnych i Internetu. Znajomości zawierane w ten sposób poprzez różnego typu komunikatory, zainteresowaniach, itp. mogą czaty, powodować w strony gruncie dla ludzi rzeczy o określonych osłabienie więzi emocjonalnych, relacji interpersonalnych z małżonkiem. Dają one fałszywe poczucie bliskości i zrozumienia u wirtualnych znajomych, które z czasem prowadzi do zdrady, nie zawsze tylko emocjonalnej. Bardzo często trudno wyjaśnić współmałżonkowi charakter relacji, które wydają się być ( a często są ) znacznie bardziej zażyłe i zaangażowane niż w rodzinie, w domu. Konsekwencją jest najczęściej pozew o rozwód z orzeczeniem winy. W coraz większej ilości przypadków zarówno treści sms-ów, jak i korespondencji elektronicznej są uznawane przez Sądy jako dowody w sprawie. mgr Monika Haśkiewicz Kurator Sądowy dla Dorosłych przy SR w Wadowicach 27

28 4.4.5 Opinia funkcjonariusza policji Mając na uwadze zagadnienie związane z rozpadem związków, które tworzy kobieta i mężczyzna, a bezpośrednim wpływem na ten rozpad przesyłanych prywatnie wiadomości tekstowych za pośrednictwem telefonów komórkowych i Internetu, biorąc moje dotychczasowe doświadczenie w pracy dochodzeniowca, uważam, że istnieje bardzo duży związek przyczynowo-skutkowy. Wielokrotnie przesłuchując lub rozmawiając w ramach wykonywanych czynności służbowych z ofiarami przemocy w rodzinie, osobami pokrzywdzonymi, wobec których kierowano groźby wykorzystując telefon komórkowy bądź Internet stwierdzam, że problem ten staje się coraz bardziej powszechny i jest on nie tylko iskrą zapalną, ale też główną przyczyną rozpadu związków niezależnie czy jest to małżeństwo czy konkubinat. mł. asp. mgr Jan LENIK Specjalista Referatu Kryminalnego KP Kalwaria Zebrzydowska Opinia osoby duchownej Wiadomości tekstowe mają wpływ na relacje miedzyludzkie, ponieważ krótkie początkowo informacje mogą przekształcić się w spotkania, znajomości, czy nawet przyjaźnie a nawet romans. W zależności od podejścia danej osoby do tego rodzaju przekazywania informacji, może to spowodować, że początkowo zabawa może mieć zgubny wpływ na danego człowieka. Zamiast myśleć o trwałości swojego małżeństwa osoba wchodzi w intymną relację z drugim szukając jakieś przygody niejednokrotnie czując frustrację, czy wypalenie relacji małżeńskich. Aby umieć sobie poradzić z tego rodzaju komunikatorami należy mieć zdrowy dystans do tego typu informacji, nie wchodzić w ten dialog, a nawet wprost odpowiedzieć, że to wszystko nie ma sensu. Potrzeba tutaj odwagi, realnego i odpowiedzialnego spojrzenia na swoje małżeństwo, rodzinę, dzieci aby nie stracić daru jaki został mi dany i zadany. Sam fakt wymyślenia przez człowieka różnego typu komunikatorów jest dobrem, problem polega na tym, aby człowiek umiał z niego właściwie korzystać. Ks. Janusz Skorupa Parafia Rzymsko-Katolicka w Kalwarii Zebrzydowskiej 28

29 4.5 Analiza zebranych danych Dokonując analizy wyników przeprowadzonej ankiety można zauważyć, że większa połowa respondentów ( 53,71 % ) to kobiety, co można tłumaczyć, że chętniej one rozmawiają na temat własnych lub cudzych związków. Większe zainteresowanie ze strony kobiet może również wynikać z faktu, iż większą wagę niż mężczyźni przywiązują one do życia rodzinnego i pozostawania w stałym związku. Na ogólną bezwzględną liczbę 121 osób ankietowanych mniejszą połowę, tj. 56 respondentów stanowią mężczyźni ( 46,28 % ). Większość ankietowanych (59,5 %) jest z przedziału wiekowego pomiędzy 21, a 30 rokiem życia, drugą grupę (16,52 %) stanowi młodzież do 20-go roku życia. Mniej liczną grupę stanowią osoby z przedziału wiekowego lat (15,7 %), lat (4,95 %), a ostatnia grupa wiekowa powyżej 50 roku życia to zaledwie (3,3 %) - niewielki odsetek badanych. Procentowy udział badanych według wieku znakomicie obrazuje, że dostęp do Internetu i nowoczesnych środków przesyłu wiadomości mają w większości ludzie do 30 roku życia. Duże zainteresowanie osób badanych z przedziału wiekowego lat świadczy o tym, że badane zjawisko w dużej mierze dotyczy tej właśnie grupy społecznej. Wynik tego badania dowodzi, że rozpad związków dotyczy związków o stosunkowo małym stażu, tzw. nie dotartych, które są podatne na wiele zewnętrznych szkodliwych czynników takich jak internetowe flirty. Badaniu poddała się większa grupa ludzi zamieszkujących w miejscowościach liczących powyżej 5 tys. mieszkańców ( 61,15 % ), a co ciekawe mieszkańców wiosek było więcej ( 24,79 % ) niż mieszkańców małych miejscowości. To zjawisko można tłumaczyć tym, że zarówno mieszkańcy wiosek jak również dużych miejscowości czują większą anonimowość w tego typu tematach niż mieszkańcy małych miejscowości, gdzie wszyscy wszystko widzą, słyszą i komentują. Najczęstszą grupą badanych według deklarowanego wykształcenia była grupa respondentów posiadających wykształcenie średnie ( 42,14 % ), następnie, kolejno wyższe ( 30,57 % ), licencjata ( 19,83 % ). Z kolei bardzo nieliczną grupą okazali się respondenci o stosunkowo niskim wykształceniu tj. podstawowym ( 4,95 % ) i zawodowym ( 2,47 % ). Okazuje się, że ludzie wykształceni częściej są zainteresowani zawieraniem nowych kontaktów i znajomości przy wykorzystywaniu nowoczesnych technik łączności. 29

30 Najistotniejszą zmienną w prowadzonym badaniu moim zdaniem - była zmienna dotycząca pracy i nauki respondentów. Największą grupą wśród osób biorących udział w badaniu byli pracownicy biurowi ( 39,66 % ), następnie uczniowie ( 35,53 % ), pracownicy fizyczni ( 10,73 % ), bezrobotni ( 7,43 % ) i prowadzący własną działalność gospodarczą ( 6,61 % ). Zarówno pracownicy biurowi oraz uczniowie mają większe możliwości dostępu do nowych technologii przesyłu informacji niż pracownicy fizyczni i bezrobotni. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą z reguły bardziej dbają o swój interes prywatny i przy mimo dużych możliwości dostępu do komputerów wyjątkowo mało czasu poświęcają na rozrywkę jaka jest z nim związana. Najbardziej aktywną grupą są osoby bezdzietne, co stanowi 1/3 osób badanych (70,24 %). Nieproporcjonalnie maleje liczba ankietowanych w stosunku do liczby posiadanych dzieci i tak osoby posiadające jedno dziecko ( 18,18 % ), dwoje ( 9,09 % ). Znikomy procent stanowią osoby posiadające troje dzieci ( 0,82 % ) i czworo i więcej (1,65 %). Ta zmienna może dowodzić tego, że osoby bezdzietne czują się bardziej wyluzowane i mniej zobowiązane, natomiast wraz z ilością dzieci wrasta liczba obowiązków, a co za tym dążenie do ustabilizowania życia rodzinnego i mniejsze szukanie rozrywek. Kolejnymi danymi obrazującymi badaną grupę osób, był jej podział na poziom uzyskiwanych miesięcznych dochodów. Pierwsze miejsce zajęła grupa osób osiągająca dochód pomiędzy 2000 zł brutto, a 5000 zł brutto ( 33,88 % ), tuż za nim uplasowały się osoby zarabiające pomiędzy 1201 zł, a 1999 zł (25 % ). Kolejne miejsca zajęły osoby z dochodem do 1200 zł brutto ( 19 % ), natomiast znikomy procent stanowiły osoby z pogranicza badanych zarobków, tj. osiągające dochód powyżej 5000 zł stanowiły zaledwie ( 6,61 % ), bez osiąganego dochodu lub na utrzymaniu rodziców stanowiły (19,5 % ). Zdecydowana większość badanych deklaruje, że posiada i regularnie użytkuje telefon komórkowy ( 97,52 % ), Internet ( 95,04 % ), a co ciekawe tylko jedna osoba ( 0,82 % ) zdeklarowała się, że nie użytkuje żadnego z w/w urządzeń. Wynik ten znakomicie obrazuje, że w dzisiejszych czasach jesteśmy praktycznie uzależnieni od tego rodzaju środków komunikacji i nie wyobrażamy sobie bez nich życia. 30

31 Najczęściej wybieranym narzędziem komunikacji pozostał telefon komórkowy, dzięki któremu nasi respondenci łączyli się z innymi osobami poprzez wysyłanie wiadomości SMS, MMS ( 89,25 % ), tuż za nim uplasowały się komunikatory internetowe ( 80,99 % ) oraz portal Nasza-Klasa.pl ( 79,33 % ). Połowa ankietowanych ( 49,58 % ) zdeklarowała się, że regularnie używa przynajmniej dwóch z wymienionych sposobów komunikacji, tj. SMS i komunikatora. Bardzo ciekawym zjawiskiem był fakt, iż nie było osób, które w dzisiejszych czasach nie korzystałyby w ogóle z nowoczesnej techniki przesyłu wiadomości tekstowej. Wykres nr 9 Podział ze względu na deklarowany sposób komunikacji osób badanych 89,25% poprzez SMS, MMS 80,99% przy użyciu komunikatorów internetowych 79,33% poprzez portal Nasza-klasa.pl 49,58% korzystający regularnie z 2 w/w sposobów w ogóle nie korzystające z w/w sposobów 0% Kolejne pytanie w ankiecie miało na celu ustalenie, jaki procent osób badanych używając tekstowych sposobów komunikacji flirtowało, bądź rozmawiało na tematy miłosne z innymi partnerami w tajemnicy przed własnym. Grupa ( 57,02 % ) badanych zdeklarowała, że nigdy nie rozmawiała na takie tematy z innymi w tajemnicy przed własnym partnerem. Jednak co trzecia osoba badana ( 33,05 % ) przyznała, że zdarzyło się jej przynajmniej raz ukradkiem rozmawiać na tego typu tematy. Z kolei niewielka grupa osób ( 9,91 % ) stale, bądź regularnie flirtuje poza plecami własnych partnerów wykorzystując do tego telefony komórkowe lub Internet. 31

32 W ankiecie respondenci wypowiedzieli się na temat najczęściej używanych przez siebie technik ukrywania przed swoimi stałymi partnerami prowadzonej korespondencji elektronicznej. Wynik badania doskonale obrazują dane zamieszczone w poniższym wykresie. Wykres nr 10 Podział respondentów ze względu na najczęściej używaną technikę ukrywania kontaktów przed własnym partnerem kasowanie SMS, , archiwa GG, NK wyciszanie dźwięku telefonu korzystanie z komunikatorów poza miejscem zamieszkania lub podczas snu partnera wyłączanie na noc telefonu komórkowego używanie drugiego telefonu lub drugiej karty SIM 48,76% 5,78% zdarzyło się jedno z powyższych, ale powiedziałem o tym partnerowi nie postępowałem(am) w żaden z w/w sposobów 40,49% 22,31% 14,04% 14,87%15,70% Jedną z ważnych informacji, jaką uzyskujemy od osób badanych, jest opinia na temat wpływu przesyłanych w tajemnicy przed partnerem wiadomości tekstowych. Według większości osób ( 38,84 % ) takie zachowanie może doprowadzić do rozpadu związku kobiety i mężczyzny. Na kolejnym miejscu z wynikiem ( 28,09 % ) uplasowała się opinia, że potajemne tekstowe kontakty, nie rozbijają związków, lecz doprowadzają do pogorszenia stosunków pomiędzy partnerami. Zdecydowane TAK jako za głównym czynnikiem rozpadu związków odpowiedziało ( 19,83 % ) respondentów, natomiast za zdecydowanym NIE opwiedziało się zaledwie ( 7,78 % ). Z kolei ( 7,43 % ) badanych nie miało własnej opinii na ten temat. Patrząc przez pryzmat nie tylko samego rozpadu związku kobiety i mężczyzny, ale dodatkowo na samo pogorszenie stosunków między partnerami wywołane przesyłaniem w tajemnicy wiadomości fakt ten ma według ankietowanych ( 86,76 % ) bardzo duży wpływ. 32

33 Wykres nr 11 Wpływ ukrytego przesyłania wiadomości tekstowych na związek kobiety i mężczyzny 38,84% 28,09% 19,83% może doprowadzić do rozpadu pogarsza stosunki, ale nie rozbia związków zdecydowanie doprowadza do rozpadu 7,43% 5,78% nie ma opinii na ten temat nie ma wpływu na rozpad związków Badani respondenci na pytanie o celowe zakładanie haseł, pin-ów, ukrytych kont w celu ukrywania swoich kontaktów przed partnerami wypowiedzieli się w zdecydowanej większości ( 70,24 % ), że z tego powodu nie zakładają tego typu zabezpieczeń, a partner z którym obecnie są je zna. Z kolei grupa ( 29,75 % ) badanych jednoznacznie stwierdziła, że posuwa się do tego typu postępowania. Blisko ( 30 % ) ankietowanych najprawdopodobniej decyduje się na takie postępowanie, gdyż obawia się o to, że gdyby aktualny partner posiadł wiedzę na temat skrywanych kontaktów, to ich związek mógłby nie przetrwać takiej próby. Grupa badanych w swoistym zderzeniu z pytaniem o umożliwienie swojemu partnerowi odczytania prywatnych treści wiadomości SMS, oraz przeglądnięcia archiwum rozmów prowadzonych przez komunikatory wyraźnie się podzieliła na dwie części. Pierwsza i jednocześnie większa grupa respondentów ( 52,06 % ) zdecydowanie stwierdziła, że nie ma nic do ukrycia przed partnerem, tak więc umożliwiła by mu przeglądnięcie i odczytanie prowadzonej korespondencji elektronicznej. Druga grupa respondentów ( 44,62 % ) stanowczo nie zgodziła się na to, aby partner przeglądał ich korespondencję, gdyż uważają, że jest to ich osobista sprawa. Zaledwie ( 3,3 % ) badanych odpowiedziała, że nie zezwoliła by na takie działanie partnerowi, gdyż ma coś przed nim do ukrycia. 33

34 Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło uzyskania wiedzy na temat powodów rozpadu innych związków, głównie tych na które znaczny wpływ miało korzystanie z nowoczesnych form kontaktów. Analizując wyniki można stwierdzić, że ( 51,23 % ) badanych nie zna żadnych osób których związek rozpadł się przez elektroniczną komunikację. Jednak kolejna połowa badanych spotkała się z takimi przypadkami, i tak kolejno grupie ( 29,75 % ) badanych znana jest liczba 2 5 takich osób, grupie ( 17,35 % ) badanych znana jest jedna taka osoba, a ( 1,65 % ) zna ponad 5 takich przypadków. ZAKOŃCZENIE: 34

35 W pracy tej starałem się dowieść, jaki ma związek korzystanie z nowych technologii takich jak telefon komórkowy oraz komputer z dostępem do sieci Internet na związek pomiędzy kobietą a mężczyzną. Zaprezentowałem najczęściej stosowane rodzaje i sposoby kontaktów przy wykorzystaniu wymienionych technologii. Ponadto ukazałem metody, jakimi posługują się osoby, aby ukryć przed własnym partnerem fakt kontaktów osobistych z innymi znajomymi lub zupełnie przypadkowo poznanymi w sieci. Przeprowadzona analiza zebranych danych wskazuje na bardzo duże zainteresowanie tematem przede wszystkim osób z grupy społecznej w wieku pomiędzy 21 a 30 rokiem życia, posiadających głównie wykształcenie średnie. Nie bez znaczenia jest fakt, iż ta grupa wiekowa ma najczęstszy dostęp do Internetu, a także żyje w związku lub ma za sobą udany, bądź nieudany związek z innym partnerem. Na chwilę obecną zebrane dane dają podstawę do postawienia stwierdzenia, iż korzystanie z telefonii komórkowej oraz z Internetu może nie bezpośrednio wpływa na rozpad związku pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale w dużej mierze przyczynia się do pogorszenia stosunków pomiędzy partnerami. Najbardziej narażonymi osobami na tego typu zagrożenia, są osoby posiadające własne dochody, uczniowie i osoby wykonujące pracę biurową. Ponad % respondentów uważa, że komunikowanie się przy wykorzystaniu nowych technologii w tajemnicy przed partnerem wpływa bądź może wpłynąć na pogorszenie stosunków lub rozpadu związków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż prawie każdy z badanych zdeklarował się, że posiada telefon komórkowy oraz komputer z dostępem do Internetu. Biorąc pod uwagę to, że ponad 35,53 % badanych to uczniowie nieżyjący w stałych związkach, a przynajmniej deklarujący przynajmniej raz ukrywanie swoich kontaktów przed partnerem może w przyszłości stanowić duży problem dla zakładania i trwania stałych związków takich jak rodzina. Przeprowadzenie w przyszłości podobnych lub bardziej szczegółowych badań i porównanie ich z obecnymi umożliwi z pewnością uzyskanie głębszej wiedzy na temat rzeczywistego wpływu nowoczesnych technologii i faktycznego ich oddziaływania na społeczeństwo. Dłuższa perspektywa czasu pozwoli na skuteczniejsze i właściwsze diagnozowanie problemów rodzinnych spowodowanych użytkowaniem nowoczesnej techniki. BIBLIOGRAFIA 35

36 1. Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, 2004 wyd. Adam Marszałek 2. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN tom 5 3. Olechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł, Słownik Socjologiczny Graffiti BC Szewczyk Włodzimierz Słownik psychologiczny wydanie drugie Wiedza Powszechna, Warszawa 1985 Strony Internetowe: Spis wykresów: 36

37 1. Struktura respondentów według płci 2. Udział badanych wg. wieku 3. Udział badanych wg. miejsca zamieszkania 4. Udział badanych wg. posiadanego wykształcenia 5. Udział badanych wg. posiadanego zajęcia, rodzaju wykonywanej pracy 6. Udział badanych wg. stanu cywilnego 7. Udział badanych wg. posiadanej liczby dzieci 8. Udział badanych wg. osiąganego miesięcznego dochodu 9. Podział respondentów ze względu na deklarowany sposób komunikacji osób badanych 10. Podział respondentów ze względu na najczęściej używaną technikę ukrywania kontaktów przed własnym partnerem 11. Wpływ ukrytego przesyłania wiadomości tekstowych na związek kobiety i mężczyzny ZAŁĄCZNIKI: 37

38 ANKIETA Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Staraj się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, zaznaczając jedną odpowiedź stawiając X w kratce. Ankieta jest anonimowa, więc proszę o szczere odpowiedzi, gdyż pomogą one w ocenie jakie czynniki mają wpływ na rozpad związku kobiety i mężczyzny. 1. Czy posiada Pani/Pan któreś z poniższych urządzeń: telefon komórkowy komputer z dostępem do sieci Internet nie posiadam żadnego z w/w urządzeń 2. Czy korzysta lub korzystała Pani/Pan z niżej wymienionych formy komunikacji: poprzez wysyłanie wiadomości SMS poprzez komunikator Gadu-Gadu, inny poprzez portal Nasza-klasa nie korzystałam(em) z żadnego z powyższych sposobów komunikacji korzystam regularnie przynajmniej z dwóch w/w sposobów komunikacji 3. Czy zdarzyło się Pani/Panu kiedykolwiek rozmawiać lub wysyłać wiadomości tekstowe na tematy miłosne ( flirtować ) w tajemnicy przed stałym partnerem/partnerką? nigdy nie wysyłałem przynajmniej raz mi się zdarzyło wysłać/rozmawiać (flirtować) z innym partnerem(ką) często lub stale wysyłam lub rozmawiam w tajemnicy przed stałym partnerem 4. Czy zdarzyło się Pani/Panu kiedykolwiek postępować w jeden z wymienionych sposobów? ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi ) używać drugiego telefonu komórkowego lub karty SIM w tajemnicy przed stałym partnerem, korzystać poza miejscem zamieszkania lub podczas snu partnera z komunikatorów internetowych tak aby się on o tym nie dowiedział(a), wyłączać na noc telefon komórkowy, wyciszać dźwięki telefonu komórkowego, kasować e, archiwa gg, wiadomości SMS w obawie przed odczytaniem partnera, nie zdarzyła mi się żadna z powyższych sytuacji zdarzyła mi się kiedyś jedna z sytuacji, ale o wszystkim powiedziałem(am) partnerowi 5. Czy uważa Pani/Pan, że używanie w tajemnicy przed partnerem telefonów komórkowych, komunikatorów internetowych doprowadza do rozpadu związków/małżeństw: tak doprowadza do rozpadu nie doprowadza do rozpadu doprowadza do pogorszenia kontaktów między partnerami, ale nie rozbija związków może doprowadzić do rozpadu 38

39 nie mam zdania 6. Czy zakłada Pani/Pan hasła, kody, pin celowo aby ograniczyć dostęp partnera do telefonu, komunikatora, poczty elektronicznej: tak nie partner zna moje hasła, kody i piny 7. Czy pozwolił(a) by Pani/Pan odczytać swojemu partnerowi prywatne treści SMS, archiwum GG, pocztę nie - bo uważam, że jest to moja osobista sprawa tak nie mam nic do ukrycia nie ponieważ mam coś do ukrycia 8. Czy zna Pani/Pan osoby, którym z powodu flirtu poprzez SMS, komunikatory internetowe, pocztę elektroniczną rozpadł się związek lub małżeństwo: nie znam takich osób znam jedną osobę wiem o 2-5 takich osobach znam więcej niż 6 takich osób 9. Płeć: kobieta mężczyzna 10. Wiek: do 20 lat lat lat lat powyżej 50 lat 11. Miejsce zamieszkania: wieś miasto do 5 tyś. mieszkańców miasto od 5-25 tyś. mieszkańców miasto powyżej 25 tyś. mieszkańców 12. Wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie wyższe zawodowe /licencjat/ wyższe 13. Praca/nauka: uczeń/student prowadzący własną działalność gospodarczą pracownik fizyczny 39

40 pracownik biurowy bezrobotny inne 14. Stan cywilny: panna, kawaler żonaty, zamężna rozwodnik, rozwiedziona wdowa, wdowiec 15. Liczba dzieci: brak jedno dwoje troje czworo i więcej 16. Poziom Pana/Pani dochodu miesięcznego Brutto: brak do 1200 zł brutto 1200 zł 1999 zł brutto 2000 zł 5000 zł brutto powyżej 5000 zł brutto 40

41 ANEKS: Gadu-Gadu 41

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Autorzy raportu Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Marta Olcoń-Kubicka Redakcja raportu Marta Olcoń- Kubicka raport koalicji dojrz@łość w sieci Wpływ Internetu

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki Dziecko w Sieci Sieciaki Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć Podręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Spis Treści Wstęp... 2 Ochrona danych osobowych... 3 Prawo do prywatności w sieci... 5 Serwisy społecznościowe... 6 Cyfrowe ślady mają wpływ na nasz wizerunek w sieci.... 8 Komunikacja w sieci... 10 Działania

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami.

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami. 1 Copyright by: Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, Kraków 2014 Copyright by: Bartosz Kosiński Far Beyond Business, Kraków 2014 ISBN 978-83-63278-30-4 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo