OFERTA USŁUG PRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG PRAWNYCH"

Transkrypt

1

2 OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne i komplementarne podejście do prowadzonego na swoją rzecz wsparcia prawnego. To nasz niewątpliwy atut, pozwalający objąć naszych partnerów biznesowych i klientów pełnym wsparciem i doradztwem tak, aby czuli się bezpieczni przy podejmowaniu codziennych decyzji - nie tylko biznesowych. Uzyskane przez nas bogate doświadczenie, jak i przygotowanie zawodowe prawników oraz oparcie naszego rozwoju o longlife learning to kolejny atut naszej Kancelarii. Jako Partnerzy zbudowaliśmy relacje i kontakty pełniąc funkcje na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji publicznej i sektorze prywatnym. Dokładamy najwyższej staranności zawodowej aby świadczyć wszystkim naszym Klientom wsparcie prawne najwyższej jakości i wyjątkowe na tle branży prawniczej w kraju. Równy wysiłek zawodowy i zainteresowanie poświęcamy firmom jednoosobowym, rodzinnym, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, organizacjom, jak i osobom fizycznym. To czyni nas zauważalnym, zwrócili na nas uwagę m.in. Forbes, Rzeczpospolita czy Gazeta Prawna. Doradzając naszym Klientom, łączymy doświadczenie międzynarodowej współpracy, kultur innych krajów, relacji osobistych ze znajomością polskiego rynku. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że zauważyły nas firmy z zagranicznym kapitałem, a także cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce lub zamierzający przenieść do Polski swoje centrum aktywności rodzinnej i zawodowej. Nie zostawiamy naszych Klientów samych w prowadzeniu działalności poza granicami kraju. Współpracujemy ze starannie wyselekcjonowanymi kancelariami prawnymi i doradztwa biznesowego w krajach UE, a także w krajach azjatyckich, w szczególności w Chinach i Wietnamie, krajach należących do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej i na Bliskim Wschodzie. 2

3 Partnerzy Paweł Michalak. Partner, Radca Prawny. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1998). W okresie partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, budowlanym, prawie zamówień publicznych i funduszy unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, jak również w działalności procesowej. Kontakt: Katarzyna Kosicka Polak. Partner, Radca Prawny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie oraz Université Panthéon-Assas Paris II, Wydział Prawa (2003). Skończyła szkołę prawa francuskiego, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz DESS (droit des affaires) na Université de Poitiers. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, własności intelektualnej, reklamy i prawie zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kontakt: Artur Zawolski. Partner, Radca Prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (1996). Świadczy pomoc prawną od 1998 r. Członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, cywilnym i administracyjnym. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (państwowym i samorządowym) oraz biznesie. Bierze bezpośredni udział w obsłudze prawnej i projektowej inwestycji zagranicznych w Polsce typu green field. Jest aktywnym doradcą prawnym i biznesowym na rynku PE i VC. Kieruje w kancelarii pracami działu chińskiego. Kontakt: 3

4 Usługi Klienci Korporacyjni: Najistotniejszym elementem naszej pracy są zyski i osobista satysfakcja Klientów z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dostarczamy rozwiązania prawne, które wpisują się w model biznesowy Klienta, rozumiejąc specyfikę branży w jakiej działają. W MKZ Partnerzy działamy zgodnie z zasadą sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem. Nasze doradztwo biznesowe obejmuje: bieżącą obsługę spółek w zakresie spraw korporacyjnych, w tym przygotowywania projektów uchwał organów spółek w związku z realizowanymi transakcjami, przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z finansowaniem i realizacją projektu, przygotowywanie pakietu zabezpieczeń związanego z udziałem wsparcia finansowego dla projektu, przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych, optymalizacja podatkowa, sprawy z zakresu prawa pracy: przygotowanie projektów umów o pracę, kontaktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz aktów wewnątrzzakładowych, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, zastępstwo procesowe w sądzie i w arbitrażu, reprezentacja w trakcie prowadzenia negocjacji i mediacji, doradztwo i reprezentowanie dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, jak również w postępowaniach naprawczych, Klienci Indywidualni: W MKZ Partnerzy cenimy nasze długoletnie relacje z Klientami Indywidualnymi. Pod każdym względem staramy się stworzyć w naszej siedzibie przyjazną i profesjonalną atmosferę, niezbędną dla efektywnej współpracy obu stron. Nasi Klienci są zawsze wyczerpująco informowani o stanie ich spraw, tak aby na każdym etapie naszej współpracy mieli pewność, że znajdują się w rękach najlepszych specjalistów. Nasze doradztwo indywidualne obejmuje: sprawy rodzinne w tym rozwody, sprawy dotyczące podziału majątku, wykonywania kontaktów z dzieckiem, alimentów, majątkowych umów małżeńskich, opieki i kurateli, sprawy spadkowe w tym dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, dziedziczenia ustawowego, testamentowego, zachowku, działu, zabezpieczenia i odrzucenia spadku, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia, przygotowanie i dochodzenie roszczeń z tytułu umów pracowniczych, egzekucję wierzytelności, w tym powództwa przeciwegzekucyjnego, pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, negocjacje z wierzycielami oraz dłużnikami spłaty długów, reprezentowanie Klienta przed komornikami, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, prawo cywilne, w szczególności konstruowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i karnymi, reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi, zaskarżanie decyzji administracyjnych, doradztwo podatkowe. 4

5 Praktyka Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców doradztwo korporacyjne to specjalizacja, na bazie której rozwijamy pozostałe kompetencje szczególne. Świadczymy pełen zakres usług w tym obszarze, w szczególności: - pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, - zakładanie i bieżąca obsługa spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, konsorcjów, przedstawicielstw, izb gospodarczych, - przekształcenia, łączenie oraz likwidacja podmiotów gospodarczych, - fuzje i przejęcia M&A (przygotowywanie i negocjowanie umów, harmonogramów i dokumentów niezbędnych w procesach transformacyjnych), - audyty prawne, analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence), - wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy), - obsługa w zakresie prawa pracy (procesy, regulaminy pracy i wynagrodzeń, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie oraz inne akty związane ze stosunkiem pracy, doradztwo w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę), - finansowanie, pozyskiwanie kapitału, restrukturyzacja zadłużenia, w tym bankowego. Planowanie i obsługa inwestycji Nasze praktyczne doświadczenie obejmuje zarówno obsługę inwestycji planowanych od podstaw - greenfield, jak i brownfield, w ramach przejęcia funkcjonującego przedsiębiorstwa (M&A). Oferujemy w szczególności: - przygotowanie struktury, wdrożenie i bieżącą obsługę przedsięwzięcia inwestycyjnego (wybór formy organizacyjno-prawnej, pomoc przy doborze odpowiednich dostawców w ramach planowania i realizacji, schemat finansowania, reprezentacja przed sądami i organami, uzyskiwanie pozwoleń, licencji, wsparcie i prowadzenie transakcji kupna gruntów i nieruchomości), - kontakty z administracją publiczną, - przygotowywanie projektów umów, dokumentów związanych z finansowaniem i realizacją projektu, pakietu zabezpieczeń związanych z udziałem wsparcia finansowego, - obsługa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz przedsiębiorców z Polski inwestujących za granicą (wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, negocjacje, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych i umów joint venture), - reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce oraz w Chinach (CIETAC, SHIAC). Nieruchomości i inwestycje budowlane: Posiadamy doceniane przez wielu klientów doświadczenie w nieruchomościach, w obsłudze projektów w zakresie pozyskania nieruchomości, odzyskiwania nieruchomości (odszkodowań). Wspieramy uczestników procesu budowlanego na każdym etapie procedur administracyjnych. Nasze usługi obejmują m.in.: 5

6 - pomoc w postępowaniach sądowo-administracyjnych (pozwolenia na budowę, zgłoszenia, warunki zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, odwołania), - przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów dotyczących usług na rynku nieruchomości, - analiza stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji na rynku nieruchomości, - przygotowywanie i negocjowanie umów z uczestnikami procesu budowlanego na wszystkich etapach, w tym umów opartych na międzynarodowych wzorach FIDIC. Infrastruktura i ochrona środowiska Doradzamy firmom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody. Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. Nasza działalność koncentruje się na: - sporządzaniu opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska; - na etapie procesu inwestycyjnego na pomocy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione) oraz doradztwie w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska; - doradztwie w zakresie regulacji środowiskowych, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, poboru wody i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, - realizacji projektów infrastrukturalnych oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych, od nabycia nieruchomości (w tym wykup lub wywłaszczenie) po uzyskanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzeni oraz pozwolenia na budowę i zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych, - doradztwie i realizacji, począwszy od organizacji przetargów i przygotowywania ofert, poprzez negocjacje prowadzące do zawierania pakietów kontraktowofinansowych, aż po współpracę przy wykonywaniu projektów i rozwiązywanie wynikających z nich sporów, - doradztwie prawnym w inwestycjach dotyczących infrastruktury technicznej, - partnerstwie publiczno-prywatnym, zamówieniach publicznych, koncesjach. Prawo reklamy Oparta na bogatym i wszechstronnym doświadczeniu w zakresie prawa reklamy, obsługa prawna obejmuje wsparcie w zakresie: - reklamy zewnętrznej kompleksowa obsługa prawna agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych w ramach procedur przetargowych, administracyjnych, konkurencyjnych, - reklamy internetowej, niezamówionej informacji handlowej, - walki z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i zwalczania nieuczciwej reklamy, - reklamy wprowadzającej w błąd, reklamy porównawczej, reklamy ukrytej, - prawnych aspektów lokowania produktu (product placement) i prawa do odmowy opublikowania reklamy, - negocjowanie umów w zakresie pozyskiwania powierzchni reklamowych, czasu antenowego, 6

7 - obsługi profesjonalnych agencji reklamowych, interaktywnych, agencji public relations, fotografów, grafików, twórców, działów marketingu i promocji reklamodawców, a także agencji mody - obsługi prawnej kampanii reklamowych i poszczególnych ich etapów, na wszelkich nośnikach i we wszystkich dostępnych mediach; - opiniowania materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami etyki, uczciwej konkurencji, regułami ochrony konsumentów, - przygotowania i negocjowania treści dokumentów określających zasady świadczenia usług reklamowych, - opracowywania regulaminów działalności internetowej, profesjonalnych oświadczeń o poufności, klauzul antykonkurencyjnych, - skutecznej realizacji procedur wymaganych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, - bieżącej kontroli zmian prawnych, przygotowywanie uwag do projektów ustawodawczych. Własność intelektualna i przemysłowa Świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, zwracamy szczególną uwagę na strategię zarządzania portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej i przemysłowej. W tym obszarze usług oferujemy m.in.: - kompleksową obsługę produkcji filmowej i muzycznej, konstruowanie i negocjowanie umów dotyczących współpracy produkcyjnej, w tym umów o realizację filmu, umów z podwykonawcami i umów koprodukcyjnych, - konstruowanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności umów dotyczących prawa autorskiego (umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym umów o stworzenie utworu, umów licencyjnych oraz umów dystrybucji oprogramowania), - sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki praw autorskich i pokrewnych, praw wynalazczych, znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji, - realizację roszczeń związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej na drodze sądowej, - doradztwo w zakresie kształtowania transakcji w sposób zapewniający skuteczne nabycie praw własności intelektualnej, - przygotowywanie i ocena umów związanych z handlem elektronicznym i innymi nowymi metodami zawierania transakcji, - przygotowywanie kompleksowych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, - zastępstwo prawne w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, pomoc w wyborze procedur i kierunków postępowania zapewniających optymalizację działań stosownie do sytuacji i celów. Prawo e-commerce i IT Z uwagi na dynamiczny rozwój rynku usług elektronicznych, w ramach doradztwa prawnego w dziedzinie e-commerce oferujemy profesjonalne zabezpieczenie prowadzonej działalności m.in. poprzez: - przygotowanie i negocjowanie umów oraz regulaminów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w formie elektronicznej, 7

8 - współpracę międzynarodową zmierzającą do tworzenia wspólnych elektronicznych platform handlowo-usługowych, - zapewnienie komplementarnej informacji prawnej w zakresie prawnych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony praw konsumenta, ochrony danych osobowych, ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w Internecie oraz zawierania umów na odległość, - monitorowanie kierunków rozwoju polskiego jak i europejskiego prawa nowych technologii, zapewniając tym samym gwarancję zgodności działalności z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi w szybko zmieniającym się środowisku. Bankowość i finanse Kancelaria dysponuje przekrojowym i szczegółowym doświadczeniem w zakresie zagadnień prawa bankowego i instrumentów finansowych. Z powodzeniem świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Klientów indywidualnych jak i instytucji finansowych. W ramach powyższego oferujemy: - reprezentację Klientów w sądach jak i w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego, - wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń wymaganych prawem bankowym, - obsługę prawną restrukturyzacji zadłużenia, ugody bankowe, negocjacje warunków umów kredytowych, - opiniowanie umów związanych z prawem bankowym. Prawo upadłościowe i naprawcze Nasze usługi obejmują doradztwo i reprezentację Klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego. Mamy doświadczenie zarówno w reprezentowaniu wierzycieli w sytuacjach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie upadłości, jak i w doradzaniu przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Prowadzimy także doradztwo w zakresie postepowań mających zapobiegać niewypłacalności. Oferujemy: - doradztwo prawne w zakresie dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym; - kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw w stanie upadłości; - reprezentowanie wierzyciela na etapie zgłoszenia wierzytelności, listy wierzytelności, planu podziału, według potrzeb zapewniamy także kontakt z syndykiem, sądem upadłościowym, - monitorowanie etapów postępowania upadłościowego, także w zakresie powierzonych syndykowi masy upadłości obowiązków, - reprezentowanie w sporach powstałych w toku prowadzonego postępowania upadłościowego, prowadzenia negocjacji w toku postępowań sądowych, - reprezentowanie przedsiębiorcy w prowadzeniu postępowania układowego, w tym także w zakresie kierowanych ku niemu roszczeń wynikłych ze zobowiązań objętych układem oraz pozostających poza układem. Postępowania sądowe i administracyjne Prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i związanych z windykacją, w tym usługi: - przygotowania postępowania zabezpieczającego, w celu możliwie szybkiego udzielenia ochrony roszczeniom klientów, 8

9 - reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, - profesjonalna reprezentacja na każdym etapie postępowania egzekucyjnego (uzyskanie klauzuli wykonalności, prowadzenie egzekucji z ruchomości i nieruchomości), - przygotowanie i weryfikacja pism na każdym etapie postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, organami administracji, sądami administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi, - analiza prawna sprawy, doradztwo w zakresie zarządzania sporem oraz najlepszej strategii obrony praw, - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy pomocy alternatywnych metod w postaci negocjacji i mediacji. Procesy transgraniczne W ramach zapewniania kompleksowego doradztwa biznesowego oferujemy przedsiębiorcom wsparcie przy realizacji inwestycji zagranicznych. Współpracujemy z kancelariami prawnymi na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji, dzięki czemu zawsze proponujemy naszym Klientom optymalne rozwiązania. Pomagamy również inwestorom zagranicznym prowadzić interesy w Polsce. Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności: - negocjowanie, opracowywanie wzorców umów w międzynarodowym obrocie towarami i usługami, - wsparcie dla planowanych inwestycji oparte na wymianie doświadczeń oraz kojarzeniu partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi, - obsługę prawną przy realizacji zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych, inwestycji joint venture, - doradztwo prawne w zakresie prowadzenia interesów z partnerami chińskimi oraz obsługa przedsiębiorców z Chin w Polsce, więcej dział chiński (china desk), - wsparcie prawne dla inwestycji bezpośrednich w Polsce (FDI), doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności (spółki, oddziały i przedstawicielstwa). Dział Chiński Kancelaria od kilku lat z powodzeniem świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Klientów z krajów Azjatyckich. Dział chiński jest zwieńczeniem naszej praktyki w tym obszarze usług oraz odpowiedzią na potrzeby Klientów - dzięki nowemu pionowi ich sprawy są obsługiwane sprawniej i jeszcze efektywniej. W ramach działu chińskiego, zapewniamy usługi doradcze chińskim Inwestorom i Klientom indywidualnym w Polsce, oraz przedsiębiorcom polskim zainteresowanym inwestycjami w Chinach. Skupiamy się na wyszukiwaniu praktycznych, a nie teoretycznych rozwiązań, dlatego w zakresie prawa chińskiego współpracujemy z kancelarią w Szanghaju oraz portalem prawochinskie.pl. Działem chińskim kieruje Artur Zawolski, Partner i radca prawny. 9

10 Zaufani nam między innymi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej PKP Cargo Doka Poland sp. z o. o. Ministerstwo Obrony Narodowej Bank Gospodarstwa Krajowego Miasto Stołeczne Warszawa Climate Finance Ltd. Teatr Capitol Prolight Sp. z o. o. Braughman Group Media 10

11 Stawki Szanujemy czas i pieniądze naszych Klientów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom dostosowujemy sposób rozliczania usług świadczonych przez Kancelarię do charakteru zleconej czynności. Oferujemy: - ryczałt miesięczny ustalany indywidualnie, - stawka godzinowa wynagrodzenie stanowiące iloczyn godzin poświęconych na realizację zleconej czynności i stawki godzinowej, - stawka jednorazowa wynagrodzenie za wykonanie zleconej czynności, np. opinii prawnej. Wyróżnienia Wyróżnienie w rankingu Forbes Profesjonaliści 2012 w kategorii Zawodów Zaufania Publicznego. Kancelaria Prawna otrzymała podziękowania od Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy za wsparcie udzielone w ramach Pomocy Prawnej IX ranking firm prawnych Dziennika Gazety Prawnej, w którym Kancelaria zajęła wysokie, 9 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji kancelarii zatrudniających do 20 prawników. Artur Zawolski, radca prawny, wspólnik kancelarii, został nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2008 organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 11

12 Kontakt Zeskanuj kod QR smartfonem i odwiedź naszą stronę internetową: MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni ul. Narbutta 19A Warszawa t f KRS NIP:

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo