OFERTA USŁUG PRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG PRAWNYCH"

Transkrypt

1

2 OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne i komplementarne podejście do prowadzonego na swoją rzecz wsparcia prawnego. To nasz niewątpliwy atut, pozwalający objąć naszych partnerów biznesowych i klientów pełnym wsparciem i doradztwem tak, aby czuli się bezpieczni przy podejmowaniu codziennych decyzji - nie tylko biznesowych. Uzyskane przez nas bogate doświadczenie, jak i przygotowanie zawodowe prawników oraz oparcie naszego rozwoju o longlife learning to kolejny atut naszej Kancelarii. Jako Partnerzy zbudowaliśmy relacje i kontakty pełniąc funkcje na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji publicznej i sektorze prywatnym. Dokładamy najwyższej staranności zawodowej aby świadczyć wszystkim naszym Klientom wsparcie prawne najwyższej jakości i wyjątkowe na tle branży prawniczej w kraju. Równy wysiłek zawodowy i zainteresowanie poświęcamy firmom jednoosobowym, rodzinnym, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, organizacjom, jak i osobom fizycznym. To czyni nas zauważalnym, zwrócili na nas uwagę m.in. Forbes, Rzeczpospolita czy Gazeta Prawna. Doradzając naszym Klientom, łączymy doświadczenie międzynarodowej współpracy, kultur innych krajów, relacji osobistych ze znajomością polskiego rynku. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że zauważyły nas firmy z zagranicznym kapitałem, a także cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce lub zamierzający przenieść do Polski swoje centrum aktywności rodzinnej i zawodowej. Nie zostawiamy naszych Klientów samych w prowadzeniu działalności poza granicami kraju. Współpracujemy ze starannie wyselekcjonowanymi kancelariami prawnymi i doradztwa biznesowego w krajach UE, a także w krajach azjatyckich, w szczególności w Chinach i Wietnamie, krajach należących do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej i na Bliskim Wschodzie. 2

3 Partnerzy Paweł Michalak. Partner, Radca Prawny. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1998). W okresie partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, budowlanym, prawie zamówień publicznych i funduszy unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, jak również w działalności procesowej. Kontakt: Katarzyna Kosicka Polak. Partner, Radca Prawny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie oraz Université Panthéon-Assas Paris II, Wydział Prawa (2003). Skończyła szkołę prawa francuskiego, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz DESS (droit des affaires) na Université de Poitiers. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, własności intelektualnej, reklamy i prawie zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kontakt: Artur Zawolski. Partner, Radca Prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (1996). Świadczy pomoc prawną od 1998 r. Członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, cywilnym i administracyjnym. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (państwowym i samorządowym) oraz biznesie. Bierze bezpośredni udział w obsłudze prawnej i projektowej inwestycji zagranicznych w Polsce typu green field. Jest aktywnym doradcą prawnym i biznesowym na rynku PE i VC. Kieruje w kancelarii pracami działu chińskiego. Kontakt: 3

4 Usługi Klienci Korporacyjni: Najistotniejszym elementem naszej pracy są zyski i osobista satysfakcja Klientów z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dostarczamy rozwiązania prawne, które wpisują się w model biznesowy Klienta, rozumiejąc specyfikę branży w jakiej działają. W MKZ Partnerzy działamy zgodnie z zasadą sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem. Nasze doradztwo biznesowe obejmuje: bieżącą obsługę spółek w zakresie spraw korporacyjnych, w tym przygotowywania projektów uchwał organów spółek w związku z realizowanymi transakcjami, przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z finansowaniem i realizacją projektu, przygotowywanie pakietu zabezpieczeń związanego z udziałem wsparcia finansowego dla projektu, przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych, optymalizacja podatkowa, sprawy z zakresu prawa pracy: przygotowanie projektów umów o pracę, kontaktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz aktów wewnątrzzakładowych, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, zastępstwo procesowe w sądzie i w arbitrażu, reprezentacja w trakcie prowadzenia negocjacji i mediacji, doradztwo i reprezentowanie dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, jak również w postępowaniach naprawczych, Klienci Indywidualni: W MKZ Partnerzy cenimy nasze długoletnie relacje z Klientami Indywidualnymi. Pod każdym względem staramy się stworzyć w naszej siedzibie przyjazną i profesjonalną atmosferę, niezbędną dla efektywnej współpracy obu stron. Nasi Klienci są zawsze wyczerpująco informowani o stanie ich spraw, tak aby na każdym etapie naszej współpracy mieli pewność, że znajdują się w rękach najlepszych specjalistów. Nasze doradztwo indywidualne obejmuje: sprawy rodzinne w tym rozwody, sprawy dotyczące podziału majątku, wykonywania kontaktów z dzieckiem, alimentów, majątkowych umów małżeńskich, opieki i kurateli, sprawy spadkowe w tym dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, dziedziczenia ustawowego, testamentowego, zachowku, działu, zabezpieczenia i odrzucenia spadku, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia, przygotowanie i dochodzenie roszczeń z tytułu umów pracowniczych, egzekucję wierzytelności, w tym powództwa przeciwegzekucyjnego, pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, negocjacje z wierzycielami oraz dłużnikami spłaty długów, reprezentowanie Klienta przed komornikami, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, prawo cywilne, w szczególności konstruowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i karnymi, reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi, zaskarżanie decyzji administracyjnych, doradztwo podatkowe. 4

5 Praktyka Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców doradztwo korporacyjne to specjalizacja, na bazie której rozwijamy pozostałe kompetencje szczególne. Świadczymy pełen zakres usług w tym obszarze, w szczególności: - pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, - zakładanie i bieżąca obsługa spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, konsorcjów, przedstawicielstw, izb gospodarczych, - przekształcenia, łączenie oraz likwidacja podmiotów gospodarczych, - fuzje i przejęcia M&A (przygotowywanie i negocjowanie umów, harmonogramów i dokumentów niezbędnych w procesach transformacyjnych), - audyty prawne, analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence), - wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy), - obsługa w zakresie prawa pracy (procesy, regulaminy pracy i wynagrodzeń, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie oraz inne akty związane ze stosunkiem pracy, doradztwo w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę), - finansowanie, pozyskiwanie kapitału, restrukturyzacja zadłużenia, w tym bankowego. Planowanie i obsługa inwestycji Nasze praktyczne doświadczenie obejmuje zarówno obsługę inwestycji planowanych od podstaw - greenfield, jak i brownfield, w ramach przejęcia funkcjonującego przedsiębiorstwa (M&A). Oferujemy w szczególności: - przygotowanie struktury, wdrożenie i bieżącą obsługę przedsięwzięcia inwestycyjnego (wybór formy organizacyjno-prawnej, pomoc przy doborze odpowiednich dostawców w ramach planowania i realizacji, schemat finansowania, reprezentacja przed sądami i organami, uzyskiwanie pozwoleń, licencji, wsparcie i prowadzenie transakcji kupna gruntów i nieruchomości), - kontakty z administracją publiczną, - przygotowywanie projektów umów, dokumentów związanych z finansowaniem i realizacją projektu, pakietu zabezpieczeń związanych z udziałem wsparcia finansowego, - obsługa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz przedsiębiorców z Polski inwestujących za granicą (wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, negocjacje, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych i umów joint venture), - reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce oraz w Chinach (CIETAC, SHIAC). Nieruchomości i inwestycje budowlane: Posiadamy doceniane przez wielu klientów doświadczenie w nieruchomościach, w obsłudze projektów w zakresie pozyskania nieruchomości, odzyskiwania nieruchomości (odszkodowań). Wspieramy uczestników procesu budowlanego na każdym etapie procedur administracyjnych. Nasze usługi obejmują m.in.: 5

6 - pomoc w postępowaniach sądowo-administracyjnych (pozwolenia na budowę, zgłoszenia, warunki zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, odwołania), - przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów dotyczących usług na rynku nieruchomości, - analiza stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji na rynku nieruchomości, - przygotowywanie i negocjowanie umów z uczestnikami procesu budowlanego na wszystkich etapach, w tym umów opartych na międzynarodowych wzorach FIDIC. Infrastruktura i ochrona środowiska Doradzamy firmom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody. Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. Nasza działalność koncentruje się na: - sporządzaniu opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska; - na etapie procesu inwestycyjnego na pomocy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione) oraz doradztwie w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska; - doradztwie w zakresie regulacji środowiskowych, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, poboru wody i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, - realizacji projektów infrastrukturalnych oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych, od nabycia nieruchomości (w tym wykup lub wywłaszczenie) po uzyskanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzeni oraz pozwolenia na budowę i zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych, - doradztwie i realizacji, począwszy od organizacji przetargów i przygotowywania ofert, poprzez negocjacje prowadzące do zawierania pakietów kontraktowofinansowych, aż po współpracę przy wykonywaniu projektów i rozwiązywanie wynikających z nich sporów, - doradztwie prawnym w inwestycjach dotyczących infrastruktury technicznej, - partnerstwie publiczno-prywatnym, zamówieniach publicznych, koncesjach. Prawo reklamy Oparta na bogatym i wszechstronnym doświadczeniu w zakresie prawa reklamy, obsługa prawna obejmuje wsparcie w zakresie: - reklamy zewnętrznej kompleksowa obsługa prawna agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych w ramach procedur przetargowych, administracyjnych, konkurencyjnych, - reklamy internetowej, niezamówionej informacji handlowej, - walki z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i zwalczania nieuczciwej reklamy, - reklamy wprowadzającej w błąd, reklamy porównawczej, reklamy ukrytej, - prawnych aspektów lokowania produktu (product placement) i prawa do odmowy opublikowania reklamy, - negocjowanie umów w zakresie pozyskiwania powierzchni reklamowych, czasu antenowego, 6

7 - obsługi profesjonalnych agencji reklamowych, interaktywnych, agencji public relations, fotografów, grafików, twórców, działów marketingu i promocji reklamodawców, a także agencji mody - obsługi prawnej kampanii reklamowych i poszczególnych ich etapów, na wszelkich nośnikach i we wszystkich dostępnych mediach; - opiniowania materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami etyki, uczciwej konkurencji, regułami ochrony konsumentów, - przygotowania i negocjowania treści dokumentów określających zasady świadczenia usług reklamowych, - opracowywania regulaminów działalności internetowej, profesjonalnych oświadczeń o poufności, klauzul antykonkurencyjnych, - skutecznej realizacji procedur wymaganych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, - bieżącej kontroli zmian prawnych, przygotowywanie uwag do projektów ustawodawczych. Własność intelektualna i przemysłowa Świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, zwracamy szczególną uwagę na strategię zarządzania portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej i przemysłowej. W tym obszarze usług oferujemy m.in.: - kompleksową obsługę produkcji filmowej i muzycznej, konstruowanie i negocjowanie umów dotyczących współpracy produkcyjnej, w tym umów o realizację filmu, umów z podwykonawcami i umów koprodukcyjnych, - konstruowanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności umów dotyczących prawa autorskiego (umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym umów o stworzenie utworu, umów licencyjnych oraz umów dystrybucji oprogramowania), - sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki praw autorskich i pokrewnych, praw wynalazczych, znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji, - realizację roszczeń związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej na drodze sądowej, - doradztwo w zakresie kształtowania transakcji w sposób zapewniający skuteczne nabycie praw własności intelektualnej, - przygotowywanie i ocena umów związanych z handlem elektronicznym i innymi nowymi metodami zawierania transakcji, - przygotowywanie kompleksowych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, - zastępstwo prawne w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, pomoc w wyborze procedur i kierunków postępowania zapewniających optymalizację działań stosownie do sytuacji i celów. Prawo e-commerce i IT Z uwagi na dynamiczny rozwój rynku usług elektronicznych, w ramach doradztwa prawnego w dziedzinie e-commerce oferujemy profesjonalne zabezpieczenie prowadzonej działalności m.in. poprzez: - przygotowanie i negocjowanie umów oraz regulaminów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w formie elektronicznej, 7

8 - współpracę międzynarodową zmierzającą do tworzenia wspólnych elektronicznych platform handlowo-usługowych, - zapewnienie komplementarnej informacji prawnej w zakresie prawnych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony praw konsumenta, ochrony danych osobowych, ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w Internecie oraz zawierania umów na odległość, - monitorowanie kierunków rozwoju polskiego jak i europejskiego prawa nowych technologii, zapewniając tym samym gwarancję zgodności działalności z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi w szybko zmieniającym się środowisku. Bankowość i finanse Kancelaria dysponuje przekrojowym i szczegółowym doświadczeniem w zakresie zagadnień prawa bankowego i instrumentów finansowych. Z powodzeniem świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Klientów indywidualnych jak i instytucji finansowych. W ramach powyższego oferujemy: - reprezentację Klientów w sądach jak i w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego, - wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń wymaganych prawem bankowym, - obsługę prawną restrukturyzacji zadłużenia, ugody bankowe, negocjacje warunków umów kredytowych, - opiniowanie umów związanych z prawem bankowym. Prawo upadłościowe i naprawcze Nasze usługi obejmują doradztwo i reprezentację Klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego. Mamy doświadczenie zarówno w reprezentowaniu wierzycieli w sytuacjach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie upadłości, jak i w doradzaniu przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Prowadzimy także doradztwo w zakresie postepowań mających zapobiegać niewypłacalności. Oferujemy: - doradztwo prawne w zakresie dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym; - kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw w stanie upadłości; - reprezentowanie wierzyciela na etapie zgłoszenia wierzytelności, listy wierzytelności, planu podziału, według potrzeb zapewniamy także kontakt z syndykiem, sądem upadłościowym, - monitorowanie etapów postępowania upadłościowego, także w zakresie powierzonych syndykowi masy upadłości obowiązków, - reprezentowanie w sporach powstałych w toku prowadzonego postępowania upadłościowego, prowadzenia negocjacji w toku postępowań sądowych, - reprezentowanie przedsiębiorcy w prowadzeniu postępowania układowego, w tym także w zakresie kierowanych ku niemu roszczeń wynikłych ze zobowiązań objętych układem oraz pozostających poza układem. Postępowania sądowe i administracyjne Prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i związanych z windykacją, w tym usługi: - przygotowania postępowania zabezpieczającego, w celu możliwie szybkiego udzielenia ochrony roszczeniom klientów, 8

9 - reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, - profesjonalna reprezentacja na każdym etapie postępowania egzekucyjnego (uzyskanie klauzuli wykonalności, prowadzenie egzekucji z ruchomości i nieruchomości), - przygotowanie i weryfikacja pism na każdym etapie postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, organami administracji, sądami administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi, - analiza prawna sprawy, doradztwo w zakresie zarządzania sporem oraz najlepszej strategii obrony praw, - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy pomocy alternatywnych metod w postaci negocjacji i mediacji. Procesy transgraniczne W ramach zapewniania kompleksowego doradztwa biznesowego oferujemy przedsiębiorcom wsparcie przy realizacji inwestycji zagranicznych. Współpracujemy z kancelariami prawnymi na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji, dzięki czemu zawsze proponujemy naszym Klientom optymalne rozwiązania. Pomagamy również inwestorom zagranicznym prowadzić interesy w Polsce. Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności: - negocjowanie, opracowywanie wzorców umów w międzynarodowym obrocie towarami i usługami, - wsparcie dla planowanych inwestycji oparte na wymianie doświadczeń oraz kojarzeniu partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi, - obsługę prawną przy realizacji zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych, inwestycji joint venture, - doradztwo prawne w zakresie prowadzenia interesów z partnerami chińskimi oraz obsługa przedsiębiorców z Chin w Polsce, więcej dział chiński (china desk), - wsparcie prawne dla inwestycji bezpośrednich w Polsce (FDI), doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności (spółki, oddziały i przedstawicielstwa). Dział Chiński Kancelaria od kilku lat z powodzeniem świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Klientów z krajów Azjatyckich. Dział chiński jest zwieńczeniem naszej praktyki w tym obszarze usług oraz odpowiedzią na potrzeby Klientów - dzięki nowemu pionowi ich sprawy są obsługiwane sprawniej i jeszcze efektywniej. W ramach działu chińskiego, zapewniamy usługi doradcze chińskim Inwestorom i Klientom indywidualnym w Polsce, oraz przedsiębiorcom polskim zainteresowanym inwestycjami w Chinach. Skupiamy się na wyszukiwaniu praktycznych, a nie teoretycznych rozwiązań, dlatego w zakresie prawa chińskiego współpracujemy z kancelarią w Szanghaju oraz portalem prawochinskie.pl. Działem chińskim kieruje Artur Zawolski, Partner i radca prawny. 9

10 Zaufani nam między innymi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej PKP Cargo Doka Poland sp. z o. o. Ministerstwo Obrony Narodowej Bank Gospodarstwa Krajowego Miasto Stołeczne Warszawa Climate Finance Ltd. Teatr Capitol Prolight Sp. z o. o. Braughman Group Media 10

11 Stawki Szanujemy czas i pieniądze naszych Klientów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom dostosowujemy sposób rozliczania usług świadczonych przez Kancelarię do charakteru zleconej czynności. Oferujemy: - ryczałt miesięczny ustalany indywidualnie, - stawka godzinowa wynagrodzenie stanowiące iloczyn godzin poświęconych na realizację zleconej czynności i stawki godzinowej, - stawka jednorazowa wynagrodzenie za wykonanie zleconej czynności, np. opinii prawnej. Wyróżnienia Wyróżnienie w rankingu Forbes Profesjonaliści 2012 w kategorii Zawodów Zaufania Publicznego. Kancelaria Prawna otrzymała podziękowania od Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy za wsparcie udzielone w ramach Pomocy Prawnej IX ranking firm prawnych Dziennika Gazety Prawnej, w którym Kancelaria zajęła wysokie, 9 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji kancelarii zatrudniających do 20 prawników. Artur Zawolski, radca prawny, wspólnik kancelarii, został nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2008 organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 11

12 Kontakt Zeskanuj kod QR smartfonem i odwiedź naszą stronę internetową: MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni ul. Narbutta 19A Warszawa t f KRS NIP:

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska Szanowni Państwo Stworzyliśmy Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska z myślą o zapewnieniu naszym Klientom kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O KANCELARII Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Mądrego powstała w 2007 r. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe: OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów Radca prawny dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Wrocław, dn. 4 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy

firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy 2 Spis treści firma Zasady jakimi się kierujemy Zasady współpracy Postępowania sądowe i administracyjne Obsługa korporacyjna Prawo Pracy Prawo wekslowe i czekowe Prawo spółek Prawo umów Prawo karne gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski

Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski r Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski Kancelaria Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego powstała w 2004 roku. Od tego czasu rozwijamy się wraz z naszymi Klientami, na bieżąco reagując na zmiany gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa

adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa adres: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz ul. Popularna 16 lok. 4 02-473 Warszawa tel.: 22 882-10-20 www.alb.net.pl kom.: 733-000-994 e-mail: kancelaria@alb.net.pl rok zał. 2005 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII

PREZENTACJA KANCELARII PREZENTACJA KANCELARII ADVISER Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu założoną w 1989 roku Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający knowledge. spis treści: knowledge. involvement. results. 5 co nas wyróżnia? 7 w jakich sprawach pomagamy? 8 prawo korporacyjne 9 prawo pracy 10 postępowania sądowe, arbitraż i mediacja 11 prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Cele szkolenia Przekonanie dłużnika, żeby spłacił swój dług często zmienia się w "grę", która ma swoje reguły. Umiejętne wykorzystywanie technik

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet

Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet 30.09-01.10.2010 r. Warszawa Prelegenci: Maciej Potoczny Agnieszka Wydmańska Kierownik projektu tel. +48 608 642 807

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 1 O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych?

Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty obejmujące przejęcia spółek handlowych? Zapraszamy na bezpłatne warsztat arsztaty z cyklu Prawo w praktyce przygotowane w oparciu o bestseller wydawniczy Transakcje przejęć i fuzji : Jak przygotowywać, realizować i skutecznie egzekwować kontrakty

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch

WARSZAWA 2012 Kancelaria Prawna Tomasz Święch WARSZAWA 2012 1. O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług prawnych dla klientów biznesowych. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług został

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 fax sekr. +48 (22) 489 34 50 www.panfil.pl Kancelaria Prawnicza Maciej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY TWÓJ DORADCA PRAWNY Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie obsługi prawnej Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY PODSTAWOWE DANE O KANCELARII NAZWA KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA mgr LESZEK ADAMCZYK DANE ADRESOWE ul. Sukiennicza 8 43-300 Bielsko-Biała tel./ fax +48

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego na rzecz Krajowej

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o BTE, wątpliwości interpretacyjne i orzecznictwo Dochodzenie należności przez banki po likwidacji BTE Bartosz Sierakowski,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kancelarii

Prezentacja kancelarii Prezentacja kancelarii LNI Avocats jest niezależną kancelarią specjalizującą się w prawie gospodarczym (prawo konkurencji, prawo dystrybucji, ochrona konsumentów) i sporach handlowych. Doświadczenie kancelarii

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan

Lista Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan Centrum Mediacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/ mediacje Lista Mediatorów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego }

{ Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } { Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego } Specjalizacją prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego jest prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo handlowe, w tym prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe:

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: 1. Prawa autorskie w umowach cywilnoprawnych, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACYJNA. Czerwiec 2013

PREZENTACJA INFORMACYJNA. Czerwiec 2013 PREZENTACJA INFORMACYJNA Czerwiec 2013 AGENDA 1 Podstawowe informacje 5 Dlaczego warto współpracować? 2 Opis działalności 6 Nasza oferta Obsługa Prawna 3 Portfolio Klientów 7 Nasza oferta Obsługa Windykacyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 11:04:47 Numer KRS: 0000148359 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA, SKUTECZNOŚĆ, CENA, TWOI ADWOKACI W HISZPANII.

KOMUNIKACJA, SKUTECZNOŚĆ, CENA, TWOI ADWOKACI W HISZPANII. VARÉS & ASOCIADOS Stawki 2A lok. 39 00-193 Warszawa (Polska). Tel: (+48) 222 11 88 44 Fax: (+34) 912 17 12 73 www.adwokaciwhiszpanii.com info@abogadosenpolonia.com Prawo handlowe i prawo spółek. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. Szanowni Państwo, IBS Polska Sp. z o.o. już od 2003 roku profesjonalnie i kompleksowo świadczy usługi windykacyjne, prawne i finansowe. Naszymi Partnerami

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:38:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:38:00 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 15:38:00 Numer KRS: 0000447662 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH dla hurtowni, składów budowlanych, firm budowlanych

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

SDZLEGAL SCHINDHELM. Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego. sdzlegal.pl AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY

SDZLEGAL SCHINDHELM. Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego. sdzlegal.pl AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY SDZLEGAL SCHINDHELM Twój dostęp do rynku chińskiego i europejskiego AUSTRIA BELGIUM CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY HUNGARY AUSTRIA POLAND BELGIUM BULGARIA ROMANIA CHINA SLOVAKIA CZECH TURKEY REPUBLIC GERMANY

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Jullissima sp. z o.o., ul. Kasprzaka 20 lok. 91-078 Łódź, Poland NIP 7272771005, REGON: 100999058, kapitał zakładowy: 50 000 PLN KRS: 0000351721 XX

Jullissima sp. z o.o., ul. Kasprzaka 20 lok. 91-078 Łódź, Poland NIP 7272771005, REGON: 100999058, kapitał zakładowy: 50 000 PLN KRS: 0000351721 XX Jullissima sp. z o.o., ul. Kasprzaka 20 lok. 91-078 Łódź, Poland NIP 7272771005, REGON: 100999058, kapitał zakładowy: 50 000 PLN KRS: 0000351721 XX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Ptak

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Ptak Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Ptak ul. Głogowska 47A/12, 60-736 Poznań kom.: +48 601-744439 tel.: +48 61-2217705 faks: +48 61-2217707 e-mail: bartosz.ptak@kancelaria-ptak.pl www.kancelaria-ptak.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Focused on your needs

Focused on your needs Focused on your needs FORDATA to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, wspiera największe transakcje M&A,

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 10:35:44 Numer KRS: 0000337286

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 10:35:44 Numer KRS: 0000337286 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 10:35:44 Numer KRS: 0000337286 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Katarzyna Blachowicz Laureatka konkursu RISING STARS Prawnicy liderzy jutra 2015 radca prawny kieruje praktyką prawa pracy

Szanowni Państwo, Katarzyna Blachowicz Laureatka konkursu RISING STARS Prawnicy liderzy jutra 2015 radca prawny kieruje praktyką prawa pracy Prawo Pracy z GWW Szanowni Państwo, Prezentujemy praktykę GWW w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest ona zwieńczeniem naszych wieloletnich doświadczeń w obsłudze zagadnień prawa pracy,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo