Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań"

Transkrypt

1 Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań Wojciech Myszka Instutut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2006 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa WKP_1/1.4.5/1/2005/3/3/225 1

2 Organizatorzy Konferencji: Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa WKP_1/1.4.5/1/2005/3/3/225 Redaktor techniczny Andrzej Bergier Printed in Poland Wydawca: PolGer-Bis ul. Smoluchowskiego Wrocław tel druk woskowy ISBN

3 Spis tresci Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Źródła informacji Chemical Abstracts Bazowe Chemical Abstracts SciFinder CAS Registry Current Contents Compendex Science Citation Index Expanded (SCI Ex) IN SPEC Lista Filadelfijska Institute of Scientific Information Impact factor Zasady ustalania IF Znaczenie impact factor Krytyka Impact factor...12 Rozdział 3 Bibliometria Wywiad technologiczny Oprogramowanie...14 Rozdział 4 Irak...16 Rozdział 5 Finlandia...20 Rozdział 6 Ogólne wskaźniki bibliometryczne dotyczące Polski...23 Rozdział 7 Wstępna analiza publikacji pracowników Politechniki Wrocławskiej...27 Rozdział 8 Wywiad Technologiczny a Foresight dla Dolnego Śląska...29 Rozdział 9 Podsumowanie...31 Bibliografia

4 Rozdział 1 Wstęp Celem opracowania jest próba oceny dolnośląskiego środowiska naukowego i możliwości jego wpływu na innowacyjność regionu. Pierwszy etap polegać będzie na próbie oceny działalności Politechniki Wrocławskiej. Politechnika została wybrana ponieważ od wielu lat prowadzi systematyczną ewidencję publikacji swoich pracowników (baza DONA W bazie zawarte są dane o publikacjach od 1945 roku, a o pracach niepublikowanych od roku Od 1985 roku w systemie gromadzone są również dane o dorobku naukowym powstałym poza zatrudnieniem w Politechnice Wrocławskiej i o pracach popularno-naukowych i dydaktycznych. Podstawowym celem postawionym przed systemem w fazie projektowania było wspomaganie zarządzania badaniami naukowymi, czyli dostarczanie władzom Uczelni wszelkich danych potrzebnych do analizy dorobku naukowego tworzonego przez jej pracowników [5]. Innym, ważnym źródłem informacji o dorobku naukowym pracownika jest analiza cytowań. Analizy takie są przeprowadzane na Politechnice Wrocławskiej od 1971 roku na podstawie Science Citation Index [5, 2, 4]. Wszystkie działania dotyczące dokumentowania dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej reguluje Zarządzenie Wewnętrzne JM Rektora 1/2005 w sprawie dokumentowania i rozpowszechniania wyników badań naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej z dnia 17 stycznia 2005 r. Następnym etapem ma być próba oceny pozostałych uczelni i instytutów badawczych Dolnego Śląska. Natomiast kolejne badania powinny polegać na porównaniu publikacji z trendami i publikacjami wiodących ośrodków naukowych z całego świata. 4

5 Rozdział 2 Źródła informacji Podstawowymi źródłami informacji na temat publikacji dostępnymi dla użytkowników z Politechniki Wrocławskiej są: Chemical Abstracts Current Contents Compendex Dissertations and Theses EBSCO ICONDA INSPEC Math Zentralblatt Proquest SCI Ex W dalszej części przedstawiam informacje mające przybliżyć wiele z używanych w raporcie pojęć. Opieram się na publicznie dostępnych w Internecie informacjach, ale głównie na Wikipedii[11]. 2.1 Chemical Abstracts Chemical Abstracts Service (CAS) to największa na świecie chemiczna naukowa baza danych, będąca własnością American Chemical Society (ACS). CAS to także nazwa instytucji zajmującej się tworzeniem tej bazy danych. CAS powstała w 1907 r. w Columbus w stanie Ohio w USA, z inicjatywy kilkunastu członków ACS. Obecnie zatrudnia ona ok pracowników oraz korzysta z usług kilkudziesięciu tysięcy współpracowników na całym świecie. Instytucja ta jest formalnie biorąc przedsiębiorstwem, które jest w 100% własnością ACS Bazowe Chemical Abstracts Historycznie pierwszym produktem CAS były papierowe Chemical Abstracts, które są zbiorem zindeksowanych, krótkich streszczeń (tzw. abstraktów) artykułów ze wszystkich dostępnych na świecie czasopism naukowych, książek naukowych, materiałów konferencyjnych i patentów, dotyczących chemii. Abstrakty są indeksowane wg nazwisk, słów kluczowych oraz nazw systematycznych związków chemicznych. W odróżnieniu od innych tego rodzaju serwisów (ISI, Scopus, Beilstein) Chemical Abstracts nie stosują selekcji źródeł, lecz starają się gromadzić wszelkie dostępne dane. Drukowana wersja Chemical Abstracts jest nadal wydawana. Ukazuje się w formie zeszytów, które są wydawane raz na tydzień. W co czwartym numerze znajduje się indeks miesięczny, zaś raz do roku wydawany jest indeks roczny. Pojedynczy rocznik Chemical Abstracts zawiera ok streszczeń z ok czasopism naukowych i ok. 50 biur patentowych. Indeks roczny jest sam w sobie opasłym tomem liczącym obecnie ok stron. Jeden rocznik Chemical Abstracts zajmuje obecnie ok. 1 metra bieżącego półki bibliotecznej. Chemical Abstracts w formie drukowanej były przez lata dostępne w niemal wszystkich szanujących się naukowych bibliotekach chemicznych, zajmując w nich całe jedno pomieszczenie. Na koniec 2004 r. liczba wszystkich zgromadzonych od 1907 r. streszczeń przekroczyła 24 miliony. Obecnie większość bibliotek prenumeruje je w rozmaitych formach elektronicznych. 5

6 Zaliczają się do nich: Chemical Abstracts on CD ich wadą jest konieczność ciągłej zmiany płyt w celu odnalezienia poszukiwanych danych, gdyż na jeden rocznik Chemical Abstracts przypada 12 płyt + 1 płyta rocznego indeksu. Science and Technology Servers (STN) które są usługą polegającą na montowaniu na serwerze klienta pełnej bazy danych CAS, dostępnej dla niego przez własną sieć lokalną i raz w tygodniu automatycznie aktualizowanej z płyt CD, STN on Web które są serwerem STN dostępnym przez WWW którego wadą jest jednak konieczność płacenia za każdy pobrany abstrakt SciFinder SciFinder jest wygodnym interfejsem Chemical Abstracts pełniącym funkcję literaturowej bazy danych umożliwiającej przeszukiwanie abstraktów po słowach kluczowych, nazwiskach autorów, nazwach związków chemicznych oraz po ich wzorach chemicznych, a po znalezieniu interesujących publikacji, umożliwia też pobieranie pełnych tekstów publikacji i patentów w formie plików pdf. Dostęp do abstraktów i narzędzi ich wyszukiwania jest płatny w formie rocznego abonamentu, zaś za ściągnięcie teksów źródłowych płaci się osobno od sztuki. Wadą bazy SciFinder jest brak rejestrowania cytowań. Nie ma np. możliwości uzyskania listy cytowań artykułów danego autora, tak jak to jest możliwe w konkurencyjnej bazie danych ISI czy Scopus. SciFinder jednak, dzięki temu, że bazuje na Chemical Abstracts, jest znacznie bardziej obszerny CAS Registry CAS Registry to baza danych związków chemicznych, która jest tworzona na podstawie Chemical Abstracts. Jest to obecnie największa na świecie tego rodzaju baza danych. Liczyła ona na koniec 2004 r ok. 25 milionów dobrze zidentyfikowanych związków i ok. 50 milionów produktów pośrednich czyli związków, które nie zostały dobrze zidentyfikowane, ale które prawdopodobnie istnieją. Można, z pewnymi zastrzeżeniami, przyjąć, że liczba związków zarejestrowanych w CAS Registry odpowiada mniej więcej liczbie wszystkich związków chemicznych znanych ludzkości. Do CAS Registry związki chemiczne są dodawane w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Obecnie baza przyrasta średnio o ok związków dziennie. CAS Registry przyznaje numery identyfikacyjne i nazwy systematyczne związkom chemicznym, które mają dla nich takie same znaczenie, jak numery ISBN dla książek. Nazwy systematyczne związków odbiegają od norm ustalonych przez zasady nomenklatury chemicznej IUPAC, za co CAS jest często atakowany. Różnice w nazewnictwie polegają m.in. na niestosowaniu alfabetycznej kolejności podstawników w nazwach, lecz wg ich ważności dla własności tych związków. Zdaniem osób zarządzających CAS Registry, zasady nomenklatury IUPAC zbyt często się zmieniają, podczas gdy zasady CAS są niezmienne. Raz nazwany przez CAS związek pozostaje pod tą nazwą na zawsze, zaś zasady nazewnictwa IUPAC zmieniają się średnio co 10 lat. CAS Registry zbiera tylko podstawowe informacje o związkach chemicznych oraz listy odnośników literaturowych, z których te dane zostały pobrane. Największą konkurencją dla tej bazy danych jest Beilstein, który zawiera informacje o ok. 9 milionach związków ale do Einsteina są przyjmowane tylko związki, których istnienie jest dobrze udokumentowane, a dokumentacja zawiera wszystkie dostępne w literaturze naukowej informacje o nich. 2.2 Current Contents Baza danych Current Contents jest tworzona przez instytut ISI. Baza ta umożliwia dostęp do ważnych bibliograficznych informacji z wielu światowych czasopism naukowych. Czasopisma są przeglądane w ciągu kilku dni publikacji, czyniąc tę bazę jedną z najbardziej aktualnych. Baza Current Contents zawiera następujące serie: 6

7 Rolnictwo, Biologia i Nauki o Środowisku (AGRI) Seria ta zawiera dane z około 900 czasopism z dyscyplin takich jak: chemia rolnicza, agronomia, nauki o akwenach wodnych, biologia, biotechnologia, nauki o środowisku, żywność/odżywianie, nauki o roślinach i medycyna weterynaryjna. CC/AGRI zawiera również informację bibliograficzną. Załączono abstrakty dla ponad 70% dokumentów. Sztuki i nauki humanistyczne (ARTS) Seria zawiera indeksy z ponad 1100 czasopism z dziedzin sztuki i nauk humanistycznych, oraz dyscyplin takich jak sztuki wizualne, architektura, historia, język i językoznawstwo, literatura, sztuki wystawiane, filozofia, religia i teologia. CC/ARTS udostępnia również kompletną informację dla każdego artykułu. Nie zawiera abstraktów. Medycyna kliniczna (CLIN) Seria zawiera dane z około 900 światowych czasopism z dziedziny medycyny klinicznej, w tym takie dyscypliny takie jak: anatomia, anestezjologia, psychiatria kliniczna i psychologia, interna, medycyna nuklearna, onkologia, pediatria. Zawiera kompletną bibliograficzną informację dla każdego artykułu. Załączono abstrakty dla ponad 60% dokumentów. Inżynieria, Technologia i Nauki Stosowane (TECH) Seria ta udostępnia dane z około 88 światowych czasopism z inżynierii, technologii i nauk stosowanych, aeronautyki, inżynierii przestrzennej, automatyki, informatyki, inżynierii elektronicznej, energetyki, wydobycia węgla, optyki, telekomunikacji. Zawiera ona kompletną informację bibliograficzną dla każdego artykułu. Załączono abstrakty dla ponad 70% dokumentów. Nauki o życiu (LIFE)- Seria ta zawiera indeksy z ponad 1200 czasopism obejmujących następujące dyscypliny: biochemię, biofizykę, endokrynologię, genetykę, immunologię, mikrobiologię, biologię molekularną, neurologię, farmakologię, fizjologię, i toksykologię. Zawiera kompletną informację bibliograficzną dla każdego artykułu. Załączono abstrakty dla ponad 70% dokumentów. Chemia, fizyka, nauki o ziemi (PHYS) Seria ta ujmuje dane z około 800 światowych czasopism z fizyki, chemii i nauk o ziemi, z takich dyscyplin jak: astronomia, nauki o atmosferze, chemia, nauki o ziemi, matematyka, fizyka nuklearna, paleontologia, fizyka, nauka o polimerach, statystyka i prawdopodobieństwo. Zawiera informację bibliograficzną na temat każdego artykułu. Załączono abstrakty dla ponad 80% dokumentów. Nauki socjalne i o zachowaniu (BEHA) Seria ta odwołuje się do ponad 1350 światowych czasopism z nauk socjalnych, o ziemi i o zachowaniu, zawiera takie dyscypliny jak: antropologia, studia dotyczące obszaru, biznes, komunikacja, edukacja, geografia, historia, informacja naukowa, stosunki międzynarodowe, prawo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, zarządzanie, planowanie i rozwój, politologia, psychiatria, psychologia, zdrowie publiczne, rehabilitacja, medycyna socjalna, praca socjalna, socjologia i specjalna edukacja. Zawiera informację bibliograficzną na temat każdego artykułu, przegląd, list, notatkę i edytor. Załączono abstrakty dla ponad 35% dokumentów. 7

8 2.3 Compendex Baza zawiera ponad trzy miliony streszczeń artykułów, raportów technicznych i materiałów konferencyjnych oraz doniesień naukowych w formie elektronicznej. Rezultaty wyszukiwań dostępne są w postaci opisu źródła i abstraktu. EI Compendex indeksuje ok. 5 tysięcy międzynarodowych czasopism, materiałów konferencyjnych i raportów technicznych. Każdego roku przybywa około 220 tysięcy nowych rekordów z ponad 175 dyscyplin spośród następujących dziedzin: nauki środowiskowe mechanika elektryczność nauki materiałowe fizyka ciała stałego i nadprzewodnictwo bioinżynieria energetyka chemia optyka skażenie powietrza i wody zagospodarowanie odpadów stałych, odpady niebezpieczne transport drogowy, inżynieria bezpieczeństwa transportu kontrola i inżynieria zarządzania 2.4 Science Citation Index Expanded (SCI Ex) Baza Science Citation Index Expanded udostępniana jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICMP UW). Baza ta obejmuje zakres czasowy od 1996 roku (włącznie) do chwili obecnej. Aktualizacja bazy następuje co tydzień zwykle pod koniec tygodnia (w nocy z czwartku na piątek lub w nocy z piątku na sobotę). SCI-Ex jest rozszerzoną wersją bazy SCI on CD Wit Abstracts i indeksuje ponad 5700 czasopism z ponad 150 dziedzin naukowych (od matematyki, fizyki, chemii, przez biologię, ekologię, nauki rolnicze i medycynę kliniczną do nauk politechnicznych). Lista czasopism zmienia się dynamicznie w oparciu o algorytm istotności dla danej dziedziny określany m.in. na podstawie zawartości merytorycznej, jakości wydawniczej, charakteru międzynarodowego ( zasięgu ) czasopisma oraz cytowalności (stosunku liczby cytowań do liczby artykułów publikowanych w danym czasopiśmie. Baza ta składa się z dwóch wzajemnie powiązanych części: bazy publikacji (Generale Serach) oraz z bazy cytowań (CINTE Ref Serach). Baza publikacji zawiera informacje dotyczące wszystkich publikacji, które ukazały się w czasopismach objętych bazą. Tam gdzie są dostępne, rekord zawiera autorskie abstrakty i słowa kluczowe. Ponadto są też tzw. Keybord Plus (są to słowa lub wyrażenia najczęściej powtarzające się w tytułach cytowanych publikacji). Rekord bazy zawiera także, oprócz tytułu, autorów i czasopisma, adresy autorów, nazwę wydawnictwa, typ dokumentu, język oryginału, ISDN i numer DIS (numer artykułu potrzebny do zamówienia jego kopii w ISI). Więcej informacji na temat bazy i sposobu korzystania z niej znaleźć można w [1]. 8

9 2.5 IN SPEC In spec baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona przez Institution of Electrical Engineers, zawiera abstrakty publikacji z zakresu fizyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i obliczeń komputerowych. In spec zawiera ok. 7 mln rekordów obejmujących artykuły w czasopismach naukowych (ok tytułów czasopism), książki, raporty i sprawozdania z konferencji opublikowane w okresie od 1966 do dziś (większość rekordów z abstraktami). Rekordy w bazie są sklasyfikowane według kodów tematycznych oraz zawierają dodatkowe wyszukiwalne pola informacji liczbowych oraz symboli substancji ( Numerical and chemical indexing ). In spec jest udostępniany z serwera w ICMP UW poprzez system WebSPIRS firmy Ovid Technologies i jest aktualizowany tygodniowo. 2.6 Lista Filadelfijska Lista filadelfijska lista naukowych czasopism opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information na podstawie wyliczanego wskaźnika cytowań (impact factor). Liczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej była podstawą punktowego systemu oceny polskich placówek naukowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji (dawniej KBN) z dnia 4 sierpnia 2005 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. Czasopisma na liście filadelfijskiej są w założeniu najlepszymi z branży, a publikacja w nich ma mieć większą wagę niż w mniej znanych czasopismach. Do czasopism filadelfijskich należą jednak również tytuły takie jak Journal of Parapsychology. Zgodnie z decyzją Ministerstwa nie wszystkie tytuły z listy filadelfijskiej są punktowane. W Polsce instytuty naukowe i wydziały uczelni wyższych były ocenianie przez Ministerstwo na podstawie następującego kryterium impact factor (IF): publikacje w czasopismach, które nie są na (ograniczonej) liście Instytut Filadelfijskiego 5 pt. publikacje w czasopiśmie o IF mniejszym niż 1,5 10 pt. publikacje w czasopiśmie o IF od 1,5 do 2,5 12 pt. publikacje w czasopiśmie o IF od 2,5 do 3,5 16 pt. publikacje w czasopiśmie o IF pow. 3,5 20 pt. Następnie punkty te sumuje się dla wszystkich publikacji wydanych w przeciągu trzech ostatnich lat przez dany instytut/wydział i dzieli je przez liczbę pracowników uzyskując wskaźnik efektywności naukowej danej instytucji, który jest podstawą do tworzenia rankingów i decydowaniu o skali ich finansowania. Aktualnie system oceny placówek naukowych przez Ministerstwo Nauki jest w trakcie reformowania i nie wiadomo jaki ostatecznie przybierze kształt. Między innymi zmieniono listę punktowanych publikacji i zmieniono nieco punktację działalności naukowej innej niż publikacje. 2.7 Institute of Scientific Information Institute of Scientific Information (ISI) zwany popularnie Instytutem Filadelfijskim to komercyjna instytucja naukowa, będąca częścią Thomson Corporation, z siedzibą w Filadelfii (USA), która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem różnego rodzaju naukowych baz danych tworzonych na podstawie ogólnodostępnych danych, takich jak czasopisma naukowe, książki, patenty i wydawnictwa konferencyjne. 9

10 Instytut ten oferuje odpłatnie dostęp do kilkudziesięciu różnych baz danych, z których najbardziej znane to: ISI Citation Index czyli indeks cytowań poszczególnych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych. ISI Journal Citation Reports czyli sumaryczny indeks liczby i dynamiki cytowań wszystkich artykułów w danym czasopiśmie jest on podstawą do przyznawania poszczególnym czasopismom tzw. Impact factor która jest miarą prestiżu i siły oddziaływania danego czasopisma. Current Contents czyli zbiory abstraktów czasopism z wybranych dziedzin nauki. Dostępne są Science Current Contents, Biomedicinal Current Contents, Arts & Huminites Current Contents, Social Sciences Current Contents, a także ich podzbiory ze ściśle określonych dziedzin. Czasami znacznie lepsze wnioski można wyciągnąć analizując specjalne zestawienia przygotowywane przez ISI. Są to National Science Indicators (NSI) oraz National Citation Report (NCR) Gromadzone tam dane znacznie lepiej nadają się do analizy informacji dotyczących całych państw czy dużych instytucji badawczych. NSI przygotowywane jest rokrocznie, natomiast NCR tylko na zamówienie zainteresowanego kraju. Instytut ten prowadzi też bardziej szczegółowe badania literaturowe na zamówienie. Można np. zamówić w nim znalezienie wszystkiego co się da na dany ściśle określony temat, lub zamówić usługę stałego śledzenia wydarzeń naukowych z jakiejś szczegółowej dziedziny badań. Instytut ten jest bardzo wpływową instytucją, gdyż wiele jego produktów zwłaszcza indeksy cytowań i Impact factor stanowią podstawę do obiektywnej oceny poszczególnych naukowców, uczelni, instytutów i czasopism w wielu krajach, w tym także ostatnio (od ok r.) w Polsce. 2.8 Impact factor Impact factor (IF) w wolnym tłumaczeniu Miara oddziaływania to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Institute of Scientific Information, na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych Zasady ustalania IF Autorzy niemal każdej publikacji naukowej mają zwyczaj odnosić się w ich tekście do innych, wcześniejszych publikacji na podobny temat. Obowiązkiem każdego autora jest robić to w sposób jawny tzn. tworzyć w tekście publikacji odnośniki do cytowanych prac i umieszczać ich listę zwykle na końcu swojego tekstu. Zazwyczaj jest tak, że jeśli dana publikacja wnosi coś istotnego do nauki to jest też często cytowana przez autorów innych publikacji. Stąd, liczba cytowań danej publikacji jest dobrą miarą jej wartości. Rozciągając ten tok rozumowania na czasopisma, można logicznie uznać, że średnia liczba cytowań wszystkich artykułów, które się w danym czasopiśmie ukazały jest dobrą miarą prestiżu i siły oddziaływania tego czasopisma. Na tej właśnie zasadzie jest oparty wskaźnik impact factor. Wskaźnik ten jest tworzony w oparciu o indeks cytowań publikacji naukowych tworzony na bieżąco przez Instytut Filadelfijski. Indeks ten jest tworzony poprzez gromadzenie wszystkich cytowań, wszystkich publikacji, które ukazały się w wybranych przez Instytut Filadelfijski czasopismach naukowych. Indeks ten nie obejmuje wszystkich czasopism tego rodzaju wydawanych na całym świecie, gdyż tworzenie takiego indeksu byłoby zadaniem niewykonalnym technicznie. Indeksowane przez Instytut Filadelfijski czasopisma są wybierane na podstawie tzw. Prawa Bradforda, które 10

11 głosi, że w każdej dziedzinie naukowej istnieje pewna, niezbyt liczna grupa czasopism (rzędu od 5 do 30), w których ukazuje się 99% wszystkich naprawdę istotnych dla danej dziedziny publikacji, a pozostałe czasopisma można uznać za całkowicie drugorzędne. Lista czasopism indeksowanych przez Instytut Filadelfijski obejmuje ok pozycji i liczba ta nie zmienia się zbytnio od ok. 10 lat. Co roku, pewna część czasopism jest z tej listy usuwana (gdy IF dla danego czasopisma spada poniżej 0,1) a inne są w to miejsce przyjmowane. IF jest ustalane wg wzoru: $$IF= B/CE$$ gdzie $B$ to łączna lista cytowań które nastąpiły w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat, odejmując od tej liczby autocytowania czyli cytowanie publikacji autora w jego publikacjach; $C$ to liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeśli np.: chcemy obliczyć IF dla czasopisma X w roku 2002, to zliczamy wszystkie cytowania które nastąpiły w roku 2002 wszystkich publikacji tego czasopisma z lat a następnie dzielimy liczbę tych cytowań przez liczbę publikacji analizowanego czasopisma, które ukazały się w nim w latach Inaczej, można powiedzieć, że jeśli dla czasopisma X IF w roku 2002 wynosił np.: 5 to znaczy, że każda publikacja, która ukazała się w tym czasopiśmie w latach była w roku 2002 średnio 5 razy cytowana przez autorów innych publikacji z listy Instytutu Filadelfijskiego. Lista IF z danego roku wszystkich czasopism uwzględnianych przez Instytut Filadelfijski jest publikowana w Journal Citation Reports wydawanym przez ten Instytut. W wydawnictwie tym, oprócz listy IF są też publikowane wykresy dynamiki zmian IF, a także listy innych wskaźników (np.: Imediacy factor wskaźnik aktualności), które nie mają jednak aż tak dużego znaczenia jak IF. Wartość tego wskaźnika waha się od 30 (dla najbardziej prestiżowych czasopism takich jak Science czy Nature) do 0.1. które jest granicą utrzymywania danego czasopisma na liście Instytutu Filadelfijskiego Znaczenie impact factor Wskaźnik ten, dzięki autorytetowi Instytutu Filadelfijskiego, ma ogromne znaczenie zarówno dla ocenianych w ten sposób czasopism jak i poszczególnych autorów publikacji zamieszczanych w tych czasopismach. Znaczenie tego wskaźnika jest potrójne. Dla czasopism jest to często być albo nie być czasopisma, których IF z roku na rok maleje zwykle tracą dobrych autorów i czytelników i w końcu tracą na znaczeniu zupełnie. Stąd, czym czasopismo ma wyższe IF tym sito selekcji publikacji, które się mogą w tym czasopiśmie ukazać jest ostrzejsze. Jeśli system selekcji danego czasopisma jest wadliwy odbija się to natychmiast w spadku jego IF. Dla autorów jest to z jednej strony istotny czynnik przy decydowaniu, do jakiego czasopisma wysyłać swoją publikację, a z drugiej liczba przyjętych do druku publikacji w czasopismach o wysokim IF jest miarą jakości badań naukowych opisywanych przez danego autora. Dla instytucji naukowych miarą wartości prowadzonych w nich badań jest liczba publikacji przyjętych do druku w czasopismach o wysokim IF, które zostały napisane przez pracowników tych instytucji. W wielu krajach istnieją całe systemy oceny instytucji naukowych i zatrudnionych w nich pracowników opierające się na liczbie publikacji z uwzględnieniem IF czasopism, w których te publikacje się ukazały. Np.: W Polsce instytuty naukowe i wydziały uczelni wyższych są oceniane przez Komitet Badań Naukowych na podstawie kryterium IF. Szczegółowa punktacja za publikacje w czasopismach o różnym IF uzależniona jest od dyscypliny naukowej i ujęta w wykazie dla danej dziedziny. Następnie punkty te się sumuje dla wszystkich publikacji wydanych w przeciągu trzech ostatnich lat przez dany instytut/wydział i dzieli je przez liczbę pracowników uzyskując wskaźnik efektywności naukowej danej instytucji, który jest podstawą do tworzenia rankingów i decydowaniu o skali ich finansowania. 11

12 2.8.3 Krytyka Impact factor Krytycy tego wskaźnika twierdzą, że: Jest on zanadto mechaniczny i często pokazuje nie tyle wartość naukową czasopism (i publikacji) lecz raczej aktualnie panujące mody i trendy w nauce. Czasopismo specjalizujące się w dziedzinie, która jest aktualnie modna siłą rzeczy publikuje artykuły, które opisują też modne badania. W modnych dziedzinach panuje większy ruch niż w niemodnych, co się przekłada bezpośrednio na liczbę cytowań. Jest on zanadto tymczasowy, gdyż obejmuje cytowania tylko z ostatnich dwóch lat. Często zdarza, że bardzo interesujący artykuł z niemodnej dziedziny, jest przez okres dwóch lat niedostrzeżony przez innych badaczy, bo np.: bardzo wyprzedza swoją epokę. Gdy jednak nadejdzie jego czas jest on później masowo cytowany czego IF już nie obejmie. Los taki spotyka wiele najbardziej wartościowych publikacji, w których znajdują się przełomowe odkrycia. IF zmusza czasopisma do ślepego podążania za modą. Czasopisma naukowe są przedsięwzięciami komercyjnymi. Jeśli ich IF spada, to spada też ich sprzedaż. Stąd czasopisma starają się za wszelką cenę utrzymywać wzrostową tendencję swojego IF. Z tego punktu widzenia opłaca im się publikować rzeczy, które dobrze wpisują się w aktualne trendy i nie publikować rzeczy, które podejmują aktualnie niepopularne lub całkowicie nowe dotąd nieznane zagadnienia, gdyż jest duże ryzyko, że nie będą one dostrzeżone i cytowane w najbliższym czasie. IF jest tworzony przez instytucję, która sama jest nastawiona na przynoszenie dochodu i ma ona w pewnym sensie władzę kreowania trendów w nauce choćby poprzez arbitralne decyzje dopisywania lub wykreślania czasopism ze swojej listy. Istnieje więc ryzyko, że trendy te są kreowane w taki sposób, aby obracało się to na korzyść samego Instytutu na zasadzie samospełniających się proroctw. Bardzo często podnoszony jest argument, że IF preferuje badania, które są modne w USA. Istotnie ponad 50% czasopism na liście Instytutu Filadelfijskiego jest wydawana w USA, zaś ponad 80% czasopism na tej liście to czasopisma anglojęzyczne. Argument ten jest szczególnie istotny w naukach społecznych i ekonomicznych, których większa część odbywa się w innych obszarach językowych. Impact Factor stanowi obecnie temat wielu dyskusji wydawców i pracowników nauki. Jego zasadnicze ograniczenie do czasopism wydawanych w języku angielskim powoduje, że wiele czasopism o wysokim poziomie merytorycznym nie jest ujmowane w IF. Konferencja nt. jakości wydawnictw medycznych w Bombaju (wrzesień 2004), oraz International Peer Review Congress on Biomedical Journals (wrzesień 2005, Chicago, Illinois, USA) było forum do szerokiej i bardzo emocjonującej dyskusji na temat IF. Jego niedoskonałości dotykają przede wszystkim krajów mniej rozwiniętych, które z jednej strony mają być obiektem wsparcia wymiany informacji naukowej, a z drugiej ograniczane są przez partykularne interesy amerykańskiego lobby naukowego. Faktem niezaprzeczalnym jest bowiem, że czasopisma nie-anglojęzyczne stanowią zbyt mały odsetek w bazie danych Instytutu Filadelfijskiego. Potencjalną konkurencją dla IF mają być wskaźniki tworzone na bazie bazy Scopus, prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier. 12

13 Rozdział 3 Bibliometria Przedstawione w poprzednim rozdziale metody i wskaźniki są narzędziami z dziedziny zwanej bibliometrią. Niestety, uzyskane metodami bibliometrycznymi wyniki mogą być bardzo łatwo podważane za pomocą odpowiednio dobranych przykładów [13]. Od wielu lat w środowiskach naukowych toczą się bardzo zacięte dyskusje podważające zasadność podejmowania decyzji w oparciu o wyniki uzyskane z badań bibliometrycznych. Przejawem takiej dyskusji jest cały cykl artykułów pojawiających się w Forum Akademickim1. Bardzo dobre podsumowanie tej dyskusji zawiera artykuł prof. A. K. Wróblewskiego [13]. Fachowcy podkreślają, że wskaźniki bibliometryczne najlepiej sprawdzają się gdy są odnoszone do dużych organizmów (kraj, instytucja naukowa). Natomiast znacznie gorzej gdy używa sie ich bezmyślnie do oceny poszczególnych naukowców. Zwłaszcza pracujących w różnych dziedzinach nauki. Co więcej nawet w środowisku naukowym panuje bardzo wiele mitów i błędnych wyobrażeń na temat współczynników cytowań (impact factor) czy Listy Filadelfijskiej. Co więcej obowiązujące kryteria oceny jednostek badawczych mimo, że promują publikacje w dobrych czasopismach (Lista Filadelfijska), tak ustalają kryteria, że bardzo łatwo jakość zastąpić ilością. Przeciwko ocenom wynikającym z bibliometrii wysuwa się bardzo często argument podkreślający specyfikę wielu dziedzin nauki: podkreślając, że badania dotyczących lokalnej gospodarki, lokalnych stosunków społecznych czy opisujących inne regionalne zjawiska powinny być opisywane i publikowane w języku ojczystym. I jako takie nigdy nie będą mogły być efektywnie oceniane za pomocą liczby publikacji (cytowań) w światowych periodykach naukowych. Natomiast wydaje się być prawdą choć trudno się do niej przyznać, że Polska (podobnie jak Irlandia [10], strona 26) potrzebuje uczonych światowej klasy zdolnych prowadzić badania na światowym poziomie. W przeciwnym bowiem razie organizacja bez dostatecznej liczby utalentowanych pracowników zmuszona jest jedynie adaptować i powielać cudze pomysły oraz technologie. Przyrostowe innowacje są wartościowe, ale same w sobie nie są w stanie przeobrazić gospodarki tak by była w stanie stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.2 Ostatnio (grudzień 2006) Fińska Akademia Nauk opracowała raport: Finnish Science in International Comparison [6]. Mimo, że Finlandia nie jest krajem wielkim i mocno odstaje od średniej (na plus) również pod względem środków przekazywanych na badania warto patrzeć na wskaźniki (i wnioski) wyciągane przez innych. I tu wszystkie porównania dokonywane są do światowych liderów. Również w niedawno opublikowanym raporcie [12] Autorzy zwracają uwagę i na liczbę publikacji, ale też na wagę przywiązywaną do publikowania w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.3 Osobną kwestią jest jakość tych prac (redaktorzy czasopism odrzucają około 80% prac naukowców chińskich i około 20% prac naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Również w tej pracy przedstawiono krytyczną analizę stosowania danych bibliometrycznych, ale nie rezygnuje z ich stosowania. Decyzje podejmuje się łatwiej dysponując zagregowanymi wskaźnikami. Stąd 1 2 Za [10]: World class research and world class people are at the heart of the national system of innovation. Without scientific and technological talent, groundbreaking innovation is nigh on impossible. Organisations without the necessary talent are confined to adapting other people s ideas and tehnology: following rather than leading. Incremental innovation is valuable, but of itself will not reshape our economy for the challenges of the twenty first century. 3 Jednym z warunków uzyskania doktoratu w Chinach jest opublikowanie co najmniej jednej pracy w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej. 13

14 zainteresowanie wszelkimi metodami przekształcania rzeczywistości w liczby. W dalszej części raportu przedstawię dwa zaawansowane zastosowania bibliometrii do oceny możliwości technologicznych krajów (współczesna analiza fińskich publikacji 5 oraz retrospektywna analiza publikacji Iraku 4) i bardzo wstępne wnioski wynikające z przyjrzenia się dorobkowi publikacyjnemu Politechniki Wrocławskiej (rozdział 7). Najpierw jednak opiszemy krótko pojęcie wywiadu technologicznego i oprogramowanie ułatwiające realizowanie zadań analizy bardzo wielu informacji bibliograficznych (informacji w skali makro [9]). 3.1 Wywiad technologiczny Tym mianem (po angielsku technology intelligence) określić można wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do oceny poziomu technologicznego jakiejś firmy (czy nawet państwa [8]) albo oceny rozwoju określonej branży. Nie będziemy zajmować się szpiegostwem przemysłowym skupiając się jedynie na białym wywiadzie. Biały wywiad polega na zdobywaniu informacji na podstawie ogólnie dostępnych informacji. Tego rodzaju eksploracja danych [3] (ang. data mining) polega na wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów komputerowych do znajdowania w danych ukrytych zależności. Eksploracja danych wykorzystuje szereg technik, które rozwinięte zostały w trakcie badań na sztuczną inteligencją: metody statystyczne, sieci neuronowe, metody uczenia maszynowego, metody ewolucyjne, logika rozmyta, zbiory przybliżone. W literaturze znaleźć można wiele interesujących przykładów zastosowania metod wywiadu technologicznego do zdobywania informacji na temat rozwoju technologii. Najciekawsze zostały przeprowadzone w Technology Policy and Assessment Center (TPAC) stworzonym w Georgia Institute of Technology (http://www.tpac.gatech.edu/). Do najciekawszych należą analizy: Wskaźniki Rozwoju Nowoczesnych Technologii (ang. High Technology Indicators). Projekt w sposób systematyczny (raporty publikowane są co trzy lata od roku 1987) ocenia konkurencyjność technologiczną 33 gospodarek światowych (http://www.tpac.gatech.edu/hti.php). Analiza możliwości technologii (ang. Technology Opportunities Analysis). Projekt wykorzystuje narzędzia eksploracji danych do analizy publikacji naukowych w celu prognozowania innowacyjności (http://www.tpac.gatech.edu/toa.php). 3.2 Oprogramowanie Przedstawione analizy mogą być prowadzone ręcznie, ale ze względu na objętość 4 informacji, która powinna być przetwarzana przekracza to możliwości efektywnej pracy. W związku z tym do analiz tego typu wykorzystywanie jest specjalizowane oprogramowanie. Jednym z przykładów może być program VantagePoint (http://www.thevantagepoint.com/) opracowany wspólnie przez zespół prof. A. L. Portera z Georgia Tech oraz firmę Serach Technology (http://www.searchtech.com/) z Atlanty. Program posiada również swoją rządową wersję TechOASIS wykorzystywaną głównie przez wojskowych do wstępnej oceny technologii, które mogły by być stosowane na potrzeby Armii Stanów Zjednoczonych 4 Rokrocznie Politechnika Wrocławska produkuje ponad 3000 publikacji. Publikuje ponad 60% pracowników, a średnia liczba publikacji na pracownika wynosi ponad 1,6. Publikacje te generują ponad 2000 cytowań rocznie prawie 1,5 cytowania na osobę. 14

15 TM Kolejna wersja programu pod nazwą Derwent Analytics opracowana została specjalnie na potrzeby analizy baz patentowych upowszechnianych przez firmę Derwent Technologies. Na potrzeby jednostek korzystających z tego oprogramowania firma Derwent Technologies opracowała specjalny rodzaj licencji udostępniający dostęp do baz danych po niższych cenach: oprogramowanie służy bowiem do przetwarzania danych masowych. 15

16 Rozdział 4 Irak Jednym z ciekawszych przykładów zastosowania oprogramowania VantagePoint jest próba analizy publikacji Irackich uczonych w poszukiwaniu badań nad broniami masowej zgłady [8].5 Opisywane badania objęły okres od 1969 do 2003 roku. Aby ocenić aktywność w dziedzinie badań rozwojowych (R&D) wybrano dwie bazy: IN SPEC oraz EI Compendex. Nie objęło to, oczywiście, całości publikacji irackich, natomiast znaczną część publikacji prezentowanych na międzynarodowym forum. Zebrana próbka obejmowała 2432 abstrakty, w większości artykułów z czasopism (86%), pozostałe (14%) były to prace konferencyjne. Dane poddane zostały analizie programem VantagePoint. W pierwszej kolejności dokonano pogrupowania słów kluczowych. W dalszej kolejności badane były pod uwagę całe streszczenia prac. Grupowanie (ang. clustering wykonywane było, żeby automatycznie zaklasyfikować analizowane artykuły do odpowiednich działów. Program wykorzystany został również do przygotowania szeregu zestawień zwłaszcza obrazujących zmiany w czasie. Rezultaty były bardzo interesujące. Pokazały, że startując z bardzo niskiego poziomu w roku 1974 liczba publikacji osiągnęła zadowalający poziom w roku 1978 i utrzymała się na tym poziomie do roku 1983 (rysunek 4.1). Rysunek 4.1: Liczba publikacji Irackich w latach Począwszy od roku 1983 liczba publikacji wzrosła dwukrotnie, a trend wzrostowy utrzymał sie do roku Zauważyć trzeba, że wojna Iracko-Irańska nie miała znaczącego wpływu na poziom publikacji. Po roku 1990 (do roku 1992) liczba publikacji drastycznie spadła. Spowodowane było to, 5 Wszystkie dane zaczerpnięte zostały z tej pracy. 16

17 oczywiście Wojną w Zatoce (the Gulf War). W kolejnych latach liczba publikacji spadła do poziomu niższego niż na przełomie lat 70/80. Kolejna analiza dotyczyła dwu siedmioletnich okresów: i Zbadano aktywność najważniejszych ośrodków naukowych (tabela 4.1). Średnio liczba publikacji po wojnie była dziesięciokrotnie niższa. Na Uniwersytecie Bagdadzkim spadła tylko pięciokrotnie. Wojna całkowicie wyeliminowała uczelnię wojskową (Military Tech. Coll.). Tabela 4.1: Publikacje ośrodków naukowych W kolejnym kroku badano aktywność uczonych. Ze 130 osób które w okresie 1984/1991 miały co najmniej 5 publikacje, po wojnie publikowało jedynie 21 (16%). Wreszcie tematyka badań: W obu okresach zajmowano się modelowaniem matematycznym i symulacją. Również badania nad wykorzystaniem energii słonecznej były priorytetem w obu okresach. W okresie powojennym pojawiły się nowe zainteresowania: cienkie warstwy i półprzewodniki. 17

18 Tabela 4.2: Tematyka badań Tabela 4.3: Tematyka badań 18

19 Tematami najczęściej badanymi w pierwszym okresie były (tabela 4.2): półprzewodniki, optoelektronika, ogniwa słoneczne, chemia organiczna, aparatura komputerowa w zastosowaniach biomedycznych, astronomia. W drugim okresie (tabela 4.3) badania dotyczyły głównie rafinacji ropy naftowej, cienkich warstw, symulacji komputerowej i wykorzystania anergii słonecznej, półprzewodników oraz oddziaływań jądro atomowe-elektrony. Badanie wykazało istotny wpływ wojny na zmniejszenie liczby publikacji. W żadnym wypadku nie było w stanie powiedzieć co się stało z aktywnością badawczą i jaki na nią wpływ miały zastosowane sankcje ekonomiczne. Trudno natomiast wyrokować na podstawie publicznie dostępnych publikacji o tajnych badaniach, choć wydaje się, że znaczna część infrastruktury badawczej powinna być wspólna. Spore zainteresowanie badaniami chemicznymi może sugerować prace nad projektowaniem broni. Bez odpowiedzi pozostało natomiast pytanie: Co sie stało z badaniami Irackich inżynierów? (Iraqi Engineering: Where has all the research gone?). Powyższy przykład pokazuje jak ogromne są możliwości białego wywiadu oraz jak wiele informacji może dostarczyć automatyczna analiza publicznie dostępnych źródeł. Podobny przykład analizy przeprowadzonej przez TPAC (dotyczącej ogniw paliwowych) zacytowano w [7]. 19

20 Rozdział 5 Finlandia Finlandia jest jednym z państw, które najintensywniej inwestują w badania i rozwój (B&R): w roku 2003 wydatki na tę sferę wyniosły 5 miliardów EUR (co stanowiło 3,49% GDP6). Około 70% tych wydatków pochodziło z sektora prywatnych przedsiębiorstw, 26% pochodziło z budżetu, a reszta były to środki międzynarodowe (na przykład programy Unii Europejskiej). Raport [6] (z którego zaczerpnąłem wszystkie dane) przedstawia analizę bibliometryczną wykorzystującą dwie bazy danych udostępnione przez Thomson Scientific: National Science Indicators (NSI) która zawiera informacje na temat publikacji i cytowań za okres z całego świata oraz National Citation Report (NCR) dla Finlandii, która dostarcza detalicznych informacji na temat publikacji i cytowań za okres W raporcie wykorzystywane są następujące wskaźniki bibliometryczne: Liczba publikacji dane te obrazują: Udział publikacji stosunek publikacji (fińskich) do wszystkich publikacji (świat, OECD, UE). Liczba publikacji w stosunku do populacji lub GDP pokazuje wyniki badań w stosunku do wielkości lub bogactwa kraju. Liczba cytowań Liczba cytowań uzyskanych przez publikację w kreślonym odcinku czasu. Udział cytowań Liczba (fińskich) publikacji w stosunku (jako proporcja) do publikacji OECD, na przykład. Impact factor Wskaźnik ten (dyskutowany wcześniej) pozwala oceniać: Relatywny wskaźnik cytowań Pozwala ocenić: Z przedstawionych w tabeli 5.1 wskaźników widać, że fińskie publikacje są cytowane stosunkowo częściej niż publikacje państw UE czy OECD. Tabela 5.1: Podstawowe wskaźniki bibliometryczne Finlandii [6] Publikacje 1985 Liczba publikacji 3,301 % zmian w liczbie publikacji w stosunku do poprzedniego okresu % udziału w publikacjach krajów 2.0 EU25 % udziału w publikacjach krajów 0.8 OECD Cytowania % udziału w cyowaniach krajów EU % udziału w cytowaniach krajów 0.7 OECD Wskaźniki cytowań Impact factor 2.75 Relative citation impact , , GDP Gross Doemstic Product czyli Produkt Krajowy Brutto. 20

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie NAUKA 2/2004 149-153 ANDRZEJ PILC Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie W ciągu ostatnich lat KBN wdrożył tak zwany parametryczny

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Trzech uczonych, trzy bazy jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ pod

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni Anna Komperda Barbara Urbańczyk Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Ogólnouczelniana jednostka

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Science Citation Index

Science Citation Index Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy Science Citation Index Expanded baza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych dr inż. Anna Gliszczyńska-Świgło Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości Wydział Towaroznawstwa Poznań, 10 marca 2010 r. Korzyści

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bibliometria w pracy bibliotekarza

Bibliometria w pracy bibliotekarza Bibliometria w pracy bibliotekarza dr inż. Katarzyna Maćkiewicz Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 9 maja 2011 roku Definicje bibliometria badanie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A - pozycje wydawnicze z obliczonym współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja "

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Departament Instrumentów Polityki Naukowej Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. PODSTAWOWAE PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

The Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

The Office of Scientific and Technical Information (OSTI) The Office of Scientific and Technical Information (OSTI) Repozytorium wiedzy z dziedziny nauki i techniki http://www.osti.gov/ 1. Repozytorium wiedzy z dziedziny nauki i techniki (OSTI) jest częścią biura

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie i przy współpracy Biura Promocji Nauki stacji zagranicznej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli,

Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie i przy współpracy Biura Promocji Nauki stacji zagranicznej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, POZYCJA POLSKICH NAUK MEDYCZNYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj Warszawa 29 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy,

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Oddział Informacji Naukowej Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:...

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:... Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:.... I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej.

Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków 16-17 maja 2011 r. Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Anna Chadaj, Danuta Turecka Biblioteka Główna AGH

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Poznań, 11.10. 2013 r. Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo

v) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (IKiFP): Międzynarodowe Studia Doktoranckie z zakresu chemii

v) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (IKiFP): Międzynarodowe Studia Doktoranckie z zakresu chemii Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum Materia-Energia-Przyszłość, które uzyskało status KNOW Krakowskie Konsorcjum im. Mariana

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Bożena Ratajczak Biblioteka Państwowej Medycznej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY DONA W ALEPHIE

WARSZTATY DONA W ALEPHIE WARSZTATY DONA W ALEPHIE Wykorzystanie bazy DONA na potrzeby systemu POL-on Ankieta jednostki naukowej 2009-2012 Anna Komperda BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Alicja Portacha Funkcje klasyfikacji piśmiennictwa w bibliotece narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I. ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I. ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH Załącznik nr do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I. ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH 1 1. Uprawnionych do stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze:

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: 1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:...

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:... Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:.... I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI ZAŁĄCZNIK Nr KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI. Publikacje recenzowane

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r.

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. Badania patentowe Badania patentowe stanowią zespół czynności, które polegają na wybraniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna INFORMATOLOGIA PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna TROCHĘ HISTORII PRAPOCZĄTKI Katalogi - od starożytności Katalogi centralne - od późnego średniowiecza, np. bibliotek klasztornych Bibliografie - od XV w.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja "

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja" Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r.

Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r. Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych dr hab. inż. Jerzy Kaleta Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r. Zasadność podjęcia działań (1) Wzrastająca

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Seminarium Rankingowe Sesja II Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Informacje wstępne informacje o publikacjach pochodzą z bazy SCOPUS ze stanem na dzień 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ramowe zasady kwalifikacji wniosków o Nagrody Rektora (RN) na Wydziale IMiC AGH

Ramowe zasady kwalifikacji wniosków o Nagrody Rektora (RN) na Wydziale IMiC AGH Kraków, 12.01.2015 Ramowe zasady kwalifikacji wniosków o Nagrody Rektora (RN) na Wydziale IMiC AGH Niniejsze zasady obejmują kryteria oceny wniosków o RN oraz tryb ich kwalifikacji. Wynikiem kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Krok 2: Analiza baz publikacji

Krok 2: Analiza baz publikacji Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 2: Analiza baz publikacji Edyta Pazura Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN)

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) EWALUACJA I PARAMETRYZACJA I KATEGORYZACJA CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) SPOTKANIE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI (9-11.06., KAMIEŃ ŚLĄSKI)

Bardziej szczegółowo

PKN 2014. Tomasz Schweitzer

PKN 2014. Tomasz Schweitzer PKN 2014 Tomasz Schweitzer POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014 KTO TWORZY NORMY? W systemie dobrowolnym (społecznym): Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków, a udział

Bardziej szczegółowo