Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe"

Transkrypt

1 Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012

2 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła Filozoficznego działającego pod opieką dr Liliany Tomaszewskiej 1. Marta Rutkowska 2. Magdalena Woźniak 3. Monika Słoniec 2

3 Spis treści Magdalena Woźniak " Co warto czytać?"... 4 Marta Anna Rutkowska " Feminizm"... 8 Magdalena Woźniak" Na co należy zwrócić uwagę aby planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej miało charakter twórczy." Karolina Miklaszewska " Nieśmiałość w ujęciu interdyscyplinarnym" Marta Anna Rutkowska " Edukacja wrażliwa na płeć" Magdalena Woźniak " Czy okres warszawski był najlepszym okresem w twórczości zawodowej Heleny Radlińskiej?" Katarzyna Kaźmierska " Jak kształtować pozytywną więź między opiekunem a podopiecznym" Dagmara Kołcz " Sztuka- jej funkcje i wpływy na rozwój człowieka" Anna Wielec "W galerii własnych uczuć, czyli o warsztacie plastykoterapeutycznym"

4 Magdalena Woźniak " Co warto czytać?" Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z arteterapią W dzisiejszych czasach co do walorów czytania nie trzeba już nikogo przekonywać. Ważne jest nie tyle to, że się czyta w ogóle ale istotne jest to co się czyta. Warto zaczytać się w literaturze takiej która nas zmienia w jakiś sposób wzbogaca, czyni nas lepszymi oraz która poszerza nasze horyzonty i pozwala się otworzyć na wiele aspektów otaczającego świata. W niniejszym artkule chciałabym polecić przeczytania literatury kogoś kto w pełni na to zasługuję. Nie będzie to książka łatwa w odbiorze, zresztą chyba nie o to chodzi aby jakakolwiek książkę przeczytać nie czerpiąc z niej żadnych korzyści intelektualnych. Będzie to książka wyjęta spod pióra unikalnego autora jakim niewątpliwie jest Leszek Kołakowski. Warto wspomnieć, iż Kołakowski urodził się w 1927 roku w Radomiu natomiast zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie, gdzie był członkiem AllSouls College.Był wysoko cenionym filozofem, eseistą, publicystą i prozaikiem zajmującym się głównie historią filozofii, historią idei politycznych oraz filozofią religii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań filozoficznych była historia filozofii, zwłaszcza od XVIII wieku, w tym doktryny liberalizmu, a także filozofia kultury oraz religii. Oprócz tekstów literackich tworzył także twory o charakterze literackim, choć poruszające tematykę bliską Kołakowskiemu, szukając dla nich określenia gatunkowego należałoby mówić o przypowiastkach filozoficznych (13 bajek z królestwa Lailonii czy Rozmowy z diabłem). Książki Kołakowskiego przez wiele lat ukazywały się w Polsce w nielegalnym obiegu, odgrywając tym samym jakże znaczącą rolę w kształtowaniu polskiej inteligencji opozycyjnej. Pierwszym tekstem Kołakowskiego skonfiskowanym przez cenzurę, a zarazem pierwszym, który zaczął funkcjonować poza oficjalnym systemem był napisany w 1956 roku dla Po Prostu manifest Czym jest socjalizm. W roku 1996 Leszek Kołakowski nagrał dla Telewizji Polskiej dziesięć mini wykładów poświęconych ważnym zagadnieniom filozofii kultury (m.in. władzy, tolerancji, zdradzie, równości, sławie, kłamstwu), wydane następnie w formie książkowej jako Dziesięć mini wykładów w maxi sprawach. W 1997 roku, w dniu swoich siedemdziesiątych urodzin, został przez redakcję Gazety Wyborczej koronowany na króla Europy Środkowej. Warto wspomnieć także, iż Leszek Kołakowski jest Kawalerem Orderu Orła Białego. Po wstępnym przedstawieniu sylwetki Leszka Kołakowskiego przejdę teraz do zapoznania z równie interesującą książką co jego autor. Książka nosi tytuł Jeśli Boga nie 4

5 ma O Bogu, Diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Pierwotnie została ona wydana w 1982 roku nosiła tytuł Jeśli Boga nie ma. Autor w swojej książce dotyka problematyki filozofii religii. Na początku swej książki zastanawia się nad znaczeniem definicji religia. Religia zawiera bowiem w sobie historię bogów, ludzi i wszechświata. Pomimo istnienia niezliczonej ilości mitów, rytuałów, wierzeń i aktów magicznych w różnych cywilizacjach to nie jest oczywistym, które zasługują na miano religii. O tym, które spośród różnych form zachowań, wierzeń i uczuć traktujemy jako konstytutywne dla zjawiska religii decydują nasze zainteresowania. Za składnik definicji religia nie możemy uznać sadów empirycznych zakładających, iż religia jest niczym innym jak narzędziem świeckich, społecznych albo psychologicznych potrzeb. Nie ma również powszechnej zgody w kwestii, co należy rozumieć poprzez filozofię religii. Jednak od czasów Hegla, Schellinga i Schleiermachera refleksja na temat religii zajmuje się głównie jej sensem w procesach historycznych i sposobem w jaki różne cywilizacje wyrażały w symbolach religijnych świadomość swego przeznaczenia. Rozdziałem na który warto zwrócić szczególną uwagę jest rozdział zatytułowany sacrum i śmierć. Autor książki stawia w tym rozdziale dwa podstawowe pytania. Po pierwsze dlaczego przez całe znane nam dzieje ludzie niezmiennie żywią nadzieję na życie wieczne. Po drugie jak ta nadzieja zależy od ich kultu rzeczywistości wiecznej. Oczywistą odpowiedzią na pierwsze pytanie wydaje się stwierdzenie, że ludzka idea nieśmiertelności wywodzi się z lęku przed śmiercią jest zdaniem autora najmniej wiarygodna. Nie wiadomo bowiem w jaki sposób strach przed śmiercią miałby skłaniać do ucieczki w wiarę w przetrwanie. Próbując odpowiedzieć na postawione pytania autor książki dalej zadaje pytania, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się nieco absurdalne i mało logiczne. Pierwszym z nich jest : czemuż rekiny, które unikają śmierci nie mniej skwapliwie niż my nie zdołałyby stworzyć własnych obrazów piekła i nieba? Jeżeli religia służy jedynie do kompensowania cierpień, to dlaczego cierpiące myszy nie wznoszą świątyń i nie piszą swych ksiąg świętych? Owe pytania wiążą się z możliwością zbudowania zadowalającej definicji rodzaju ludzkiego. Wiemy od Diogenesa Laertiusa, że Diogenes z Synopy usłyszawszy platońską definicję człowieka jako zwierzęcia dwunogiego i bezpiórego, przyniósł oskubanego koguta i rzekł: oto człowiek Platona. Te definicje człowieka, które posługują się kategoriami morfofizjologicznymi lub fizjologicznymi zawsze będą narażone na podobną krytykę. Sugerują, że cała kulturalna twórczość człowieka język, sztuka, religia, nauka, technika i filozofia daje się zadowalająco wyjaśnić przez jej instrumentalne funkcje służące 5

6 zaspokajaniu podstawowych i niezmiennych potrzeb, które dzielimy z innymi gatunkami. Nie jesteśmy w stanie zbadać, czym jest ludzka natura póki nie określimy tego momentu w rozwoju gatunków, w którym pojawia się człowiek, a zatem póki nie ustalimy, jak daleko sięga wstecz ludzka historia. Nigdy nie odkryjemy absolutnego początku sztuki, religii na podstawie materiału historycznego. Jedynym źródłem wszelkiej wiedzy o sensie historii jest objawienie a więc udostępnia nam ją w sposób pośredni Słowo Boże. Ważne jest zatem odniesienie do Bytu Wiecznego oraz wiary dające nam przeświadczenie, że fakty są czymś więcej, że są składnikami pewnego celowego porządku. Filozofowie wielokrotnie argumentowali potrzebę odróżnienia instynktownego, zwierzęcego strachu przed zabiciem od ludzkiej grozy śmierci, a pierwszy nie jest wystarczającym warunkiem drugiej. Nieuniknione wygaśnięcie ludzkiej osobowości wydaje się nam ostateczną porażką bytu w przeciwieństwie do biologicznego rozpadu organizmu. Jeśli życie osobowe skazane jest na nieodwracalne zniszczenie, to odnosi się to również do wszelkich owoców ludzkiej aktywności. I jeśli nawet wyobrażamy sobie, że jest gdzieś Bóg, który wprawia w ruch koło życia, to jego obecność jest nam kompletnie obojętna: może on czerpać satysfakcję z kształcenia i obserwowania naszego życia, może też nas odepchnąć jak zepsutą zabawkę. W pierwszym rozdziale swej książki Del sentimientotragico Unamuno przytacza swoją rozmowę z hiszpańskim wieśniakiem, któremu zasugerował, że Bóg być może istnieje, ale nieśmiertelność nie, na to wieśniak ów odparł: Więc po co jest ten Bóg? Jest to niewątpliwie spontaniczna reakcja wierzącego: jeżeli nic nie pozostaje po ludzkim wysiłku, jeżeli tylko Bóg jest rzeczywisty, a świat dochodzący do swych ostatecznych przeznaczeń, pozostawia swego stwórcę tej samej pustce czy pełni to naprawdę nie jest ważne, czy ten tajemniczy Król w ogóle istnieje. Nie o to przy tym chodzi, że samolubnie wymagamy niebiańskiej nagrody czy zadośćuczynienia za naszą skończoną nędzę jak zwykli przekonywać krytycy religii, lecz o to, że jeśli nic nie przetrwa prócz Boga, to ludzki znój i cierpienie nawet Bogu nie przysparzają dobra czy bogactw, a ostatnim słowem Bytu jest bezkresna pustka. Jeśli bieg wszechświata i spraw ludzkich nie ma żadnego sensu odniesionego do wieczności, to nie ma sensu w ogóle. Jeśliby Nieskończone dobro nie było Prawem Niebios, Nie byłoby nigdy żadnego innego Bytu oprócz Boga Benjamin Whichcote Toteż wiara w boga i wiara w nieśmiertelność są ściślej powiązane niż mogłoby się wydawać. 6

7 Gdyby człowiek nie umierał, gdyby żył wiecznie, Jeśliby więc nie było śmierci nie byłoby też religii Ludwik Feuerbach W książce Leszka Kołakowskiego możemy znaleźć także inne równie ciekawe rozdziały i poruszane w nim zagadnienia. Oprócz omówionego przeze mnie rozdziału Sacrum i śmierć możemy zaczytać się również w : - Bóg pokonanych przez życie: teodycea - Bóg rezonerów - Bóg mistyków. Eros i religia. - Mówić o tym, co niewypowiadalne: język i świętość. Potrzeba tabu. Z całą pewnością jest to książka godna polecenia rozważająca argumenty za istnieniem i przeciw istnieniu Boga. Autor podejmuję w niej refleksję nad tajemnicą zła, językiem religijnym, doświadczeniem mistycznym, próbami racjonalnego uzasadnienia istnienia Absolutu. Nie bez powodu jest uważana za jedną z ważniejszych współczesnych książek dotyczących kwestii Boga i religii. 7

8 Marta Anna Rutkowska " Feminizm" Filologia angielska o specjalności nauczycielskiej Streszczenie: W artykule tym przeczytamy dlaczego wolno kobietom nosić spodnie i chodzić do szkoły, czyli o tym jaka rolę odegrały ruchy kobiet walczących o swoje prawa dla współczesnych kobiet. A także dlaczego wciąż nie wolno nam robić tego samego co mężczyźni a nawet jeśli robimy to czemu jesteśmy za to surowiej oceniane oraz jaka jest na to odpowiedź mężczyzn. Odpowiemy sobie na pytanie co nas tak naprawdę ogranicza mężczyźni czy my same nawzajem. Dowiemy się również o sytuacji kobiet w Anglii na przestrzeni wieków i ich emancypacji. Czy kobiety kiedykolwiek uzyskają pełne równouprawnienie z mężczyznami? Z wielu powodów jest to nie możliwe, jesteśmy słabsze fizycznie więc nie możemy wykonywać tych samych prac również nasza psychika daje nam zupełnie inne predyspozycje. W wielu dziedzinach życia widać męska dominację. Kobiecie wciąż wiele rzeczy po prostu nie wypada robić. Zastanawiająca jest kompletnie inna ocena moralna niektórych aktów popełnianych przez mężczyzn i kobiet np. kiedy mężczyzna przed zawarciem małżeństwa ma wiele partnerek seksualnych mówi się o nim, że po prostu musi zdobyć doświadczenie, z kolei kobietę w tej sytuacji nazywa się często kobietą lekkich obyczajów. Rozluźnienie rygorów dotyczące tego, jak wypada się kobiecie zachowywać i jakie zachowanie jest akceptowane, a jakie wykracza poza reguły przyzwoitości i podobania się, miało jednak swoje wyraźne granice. Granicą swobody cielesnej było traktowanie ciała jako źródła przyjemności. 1 Dlaczego ocena moralna tego samego aktu jest odwrotna ze względu tylko na płeć? Nie chcę w tym miejscu przedstawiać swojego stanowiska, ani mówić czy takie zachowanie jest właściwe, nie chodzi mi tu zatem o sam akt ale o to, że jego ocena społeczna się różni, choć nie powinna, skoro obie płci mają takie same prawa. Myślę, że wynika to z tradycji i wpojonych zasad. Dziewczynce od małego mówi się, że ma być dobrą matką, panią domu i żoną, kiedy źle się zachowuje rodzice straszą ją, że żaden kawaler jej nie zechce, z kolei chłopiec nie myśli o tym czy ktoś go zechce czy nie bo to on wybiera i poluje na kobietę. W tradycji polskiej często powtarza się obraz Matki Polki, która gotuje pyszne obiadki i dba o męża i gromadkę dzieci. Matka Polka to formuła udziału kobiet w polskiej wspólnocie narodowej. Przez macierzyństwo kobieta w Polsce wkupia się w tę wspólnotę. Macierzyństwo 1 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s

9 realizuje się w wypadku optymalnym przez urodzenie syna i wychowanie go w duchu patriotyzmu. 2 Kolejne wzburzenie feministek nastąpiło bardzo gwałtownie w odpowiedzi na ustawy antyaborcyjne. Feministki uważają, że jest to ograniczenie wolności kobiet poprzez przymuszanie ich do macierzyństwa, które ogranicza zarówno ich ciała jak i czas, który muszą poświęcać dzieciom. Osobiście uważam, że jest to przesada i takie podejście do sprawy nie przynosi niczego dobrego. Przede wszystkim nie można traktować macierzyństwa jako coś co zniewala a raczej jako dar i coś, co właśnie pozwala kobiecie się rozwijać i w pełni realizować swą kobiecość. Musimy pamiętać, że skrajne poglądy, nie tylko w przypadku feminizmu ale także każdych innych idei powodują konflikty. Mężczyźni twierdzą nawet, że feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba wnieść fortepian na 3 piętro w bloku. Z pewnością mają tu rację, bo w takich sprawach wolimy im oddać pałeczkę, ale przecież feminizm nie dąży do tego aby kobiety udowodniły swoją wyższość ale by uzyskały więcej praw, które im się tak samo należą. Gdyby nie ruchy feministyczne pewnie wciąż siedziały byśmy w domu i wychowywały dzieci, a za mąż wychodziły tylko zgodnie z wolą i oczekiwaniami rodziców. Chcę tu pokazać, że nawet jeśli jesteśmy przeciwnikami ruchów feministycznych, na pewno możemy przypisać im wiele zasług. Większość z kobiet naszego pokolenia nie wyobrażą sobie, że można by im zabrać prawo do edukacji, rozwoju czy realizowania się w życiu zawodowym. Co więcej, każda z nas marzy o wielkiej bajkowej miłości i spotkaniu wymarzonego księcia partnera wybranego przez nas a nie narzuconego przez rodziców, przecież uczucia są dla nas ważniejsze niż to aby partner miał tylko dobry status społeczny i ekonomiczny i nie wykazywał przejawów miłości. Gdyby nie walki kobiet to nadal siedziałybyśmy w domu, nie mogły byśmy się uczyć, pracować, ubierać w dowolny sposób (może nigdy nawet byśmy nie włożyły spodni, które kiedyś dozwolone były tylko dla mężczyzn tylko właściwie dlaczego nam nie było wolno nosić spodni pomimo tego że są wygodne i praktyczne?; nie twierdzę, że jest coś złego w spódnicach bo to one właśnie odróżniają nas od mężczyzn i podkreślają kobiecość). Dyskurs emancypacyjny nie przypadkiem już u samych swych początków zajmował się ciałem. ( ) Koniczność pętania ciała gorsetem czy biustonoszem, noszenia kapeluszy i długich sukien ograniczających swobodę ruchu, potrzebę odbywania skomplikowanych procedur ubierania się i rozbierania, malowania twarzy, eliminowania 2 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s. 53 9

10 naturalnego owłosienia ciała i zapachów tłumaczono i tłumaczy się do dziś względami estetycznymi. 3 Kobiety walczą o równouprawnienie w wielu dziedzinach: na arenie politycznej i obywatelskiej chcą praw do głosowania lub aktywnego działania w partiach politycznych. Kobiety w Polsce nie musiały domagać się dla siebie miana obywatelek tak, jak kobiety z krajów Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Przyszło ono do nich z zewnątrz, jako wyzwanie, obowiązek, nakaz moralny. Pojawiło się wraz z upadkiem Rzeczypospolitej i rozbiorami. 4 Żądanie praw wyborczych było głównym motywem ruchu kobiecego we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Kwestia praw wyborczych dla kobiet stanowiła w tych krajach centralny temat dyskursu emancypacyjnego. 5 Kobiety pragną również mieć więcej swobód osobistych by mogły same decydować o swoim ciele i uczuciach (o czym wspominałam wcześniej) oraz pragną się usamodzielnić poprzez najpierw wykształcenie a potem uzyskanie pracy przynoszącej zarówno dochody oraz pomagającej w rozwijaniu się i realizowaniu w życiu społecznym. Czytając artykuły o feminizmie w Anglii wyciągnęłam wiele wniosków, które przedstawię poniżej. Angielskie feministki są oburzone takimi wydarzeniami jak wybory miss czy po prostu konkursy mające na celu wybór najładniejszej, najseksowniejszej dziwiąc się czemu mężczyźni pozwalają zobiektyzować ich partnerki, sprowadzające je do roli podmiotu, którego najważniejszym aspektem ma być tylko wygląd zewnętrzny. Powoduje to, że kobiety zmanipulowane, chcąc wypaść jak najlepiej przed męską częścią publiczności i wzbudzić zazdrość w damskiej, chcą zmieniać, udoskonalać swoje ciało często za cenę zdrowia. Myślę, że przyznacie mi w tym miejscu Państwo racje, że kompleksy najczęściej są powodem oglądania supergwiazd i modelek na okładkach kolorowych magazynów, a zapominaniem, że te fotografie są udoskonalane i żadna z nich nie wygląda tak naprawdę. Od 1980 roku ma miejsce tak zwana 3 fala feminizmu, która ma go trochę odnowić i przekazywać młodym pokoleniom kobiet w lepszej to znaczy bardziej aktualnej dla ich sposobu życia wersji. Feminizm w skrócie mówi o tym, że kobieta chcę dokonywać swojego indywidualnego wyboru o tym jak będzie przeżywać swoje życie, ale musi on być zmieniany zgodnie z nowymi potrzebami świata i młodych kobiet więc musi iść stale do przodu. Jest to 3 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s

11 prawdziwym wyzwaniem dla współczesnych feministek, aby niezależnie od ich generacji współpracować ze sobą dla wspólnego dobra i osiągnięcia feministycznych celów dotyczących płci oraz sprawiedliwości społecznej. Odnośnie feminizmu w Anglii należy zacząć od historii i pozycji kobiet na przestrzeni wieków. W średniowieczu pozycja kobiet była zdecydowanie bardzo zła i ciężka. Według kościoła, który w tych czasach odgrywał najważniejszą rolę, kobieta powinna być jak dziewica Maryja czysta, bez grzechu i święta a także uważano, że z drugiej strony kobiety są jak biblijna Ewa moralnym zagrożeniem dla mężczyzn. Małżeństwo miało być najważniejszym wydarzeniem w życiu średniowiecznej kobiety, a decyzja o wyborze partnera była podejmowana oczywiście przez rodziców, którzy pod uwagę brali poprawę pozycji społecznej rodziny, z pewnością więc możemy powiedzieć, że małżeństwa były zawierana głównie z powodów finansowych. Mąż był traktowany jako pan, mistrz i właściciel żony. Miłość i uczucia nie ogrywały tu ważnej roli. Kobieta miała wiele obowiązków do wypełnienia: przede wszystkim musiała urodzić najlepiej gromadkę dzieci, ponieważ ze względu na brak odpowiednich lekarstw narażone one były na wczesną umieralność, ważne też było aby wydała ona męskiego potomka rodu. W dobrej sytuacji były żony szlachciców kiedy oni byli poza domem przez dłuższy czas, to żony przejmowały rolę władczyni i stawały się odpowiedzialne za ziemię oraz prowadzenie i ochronę gospodarstwa domowego a także witanie przybyłych gości. Od średniowiecznej kobiety wymagano również znajomości na temat ziół, aby móc w razie choroby leczyć domowników, a także umiejętności szycia ubrań i przygotowywania posiłków oraz zajmowania się ogrodem i dbaniem o rosnące w nim warzywa i owoce. Ich pozycja ulegała znacznej zmianie i poprawie kiedy umierał mąż to one przejmowały kontrole nad majątkiem i mogły ponownie wyjść za mąż. Sytuacja kobiet zmieniła się w 20 wieku. W 1918 roku kobiety chciały mieć prawo do głosowania. Rewolucja przemysłowa spowodowała wzrost roli mężczyzny, którzy traktowali swoje żony i córki jak niewolników i swoją własność zarówno w fabrykach jak i w domach. W tym czasie kobiety nie miały prawa do rozwodu. Aż do 1981 mężowie mieli prawo to bicia swoich żon kijem i zamykania ich w pokoju jeśli były nieposłuszne. Po 1870 kobiety miały prawo do głosowania i bycia wybieranym, niewielka liczba kobiet zaczęła również podejmować studia na uniwersytetach w Cambridge oraz Oxford. W 1888 roku zaczęły walczyć o prawo otrzymywania tej samej pensji co mężczyźni kiedy wykonywały tę samą pracę, ale jako prawo zostało to przyjęte dopiero wiek później. W 1918 roku 29% pracowników stanowiły kobiety. Walcząc o wyzwolenie, kobiety domagały się również 11

12 prawa do noszenia bardziej swobodnych strojów, krótszych spódnic i fryzur, możliwości do publicznego palenia papierosów i noszenia makijażu, a także prawa do rozwodu i posiadania mniejszej ilości dzieci. W XIX wieku za panowania królowej Wiktorii, stanowiącej wyjątek w świecie zdominowanym przez mężczyzn, która tak naprawdę nie posiadała realnej władzy, kobiety nie odgrywały ważnej roli w społeczeństwie. Miały one prawo do edukacji ale z zupełnie innych powodów i wyglądała ona inaczej niż edukacja mężczyzn. Edukacja otrzymywana przez obie płci potwierdzała ich różne miejsce w społeczeństwie. Zgodnie z istotą podziału ról, kobieta zamieszkiwała domową sferę. Troszczyła się o dzieci oraz dawała schronienie, które miało być azylem lub wyspą spokoju dla zajętego pracą męża. 6 W czasach wiktoriańskich kobiety domagały się prawa do rozwodu oraz innych praw z tym związanych. Duży wpływ na polepszenie tego stanu rzeczy miały 2 akty prawne: Matrimonial Causes Act (1857) i Marreid s Women s Property Act (1870). Pierwszy miał uprościć procedury rozwodowe, drugi zaś pozwalał zachować po rozwodzie kobietom ich własność, którą posiadały wcześniej. W 1886 roku został uchwalony Guardianship of Infacts Act umożliwiający kobiecie kontakt z dzieckiem po rozwodzie. Najbardziej powszechną i akceptowaną rozrywką dla kobiet miało być czytanie książek oraz czasopism kobiecych, co spowodowało nagły ich wzrost i w 1864 roku w Londynie było już około 200 tytułów miesięczników. W 1866 roku kwartalnik został wznowiony pod nieco zmienionym tytułem Englishwomen s Review. Pismo to miało być odpowiedzią na dążenie kobiet z klasy średniej do życia bardziej aktywnego społecznie. 7 Magazyn ten za cel stawiał sobie zwiększenie możliwości edukacyjnych kobiet. Wiktoriański nacisk na decorum był cechą charakterystyczną życia społecznego w Wielkiej Brytanii. Zachowanie umiaru w manierach, szacunek otoczenia był czymś niezwykle ważnym dla kobiet(...). 8 Podsumowując kobiety zawsze walczyły i nadal walczą o poprawę swojej sytuacji rodzinnej, społecznej czy politycznej. W wielu krajach wciąż są one pozbawiane tych nawet 6 pod red. P. Perkowskiego i T. Stegerna, Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, Iwona Sakowicz, Wizje kobiecośći w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question s pod red. P. Perkowskiego i T. Stegerna, Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, Iwona Sakowicz, Wizje kobiecośći w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question s pod red. P. Perkowskiego i T. Stegerna, Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, Iwona Sakowicz, Wizje kobiecośći w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question s

13 najbardziej podstawowych praw. W krajach arabskich na przykład kobiety stanowią tylko 30 % pracującej populacji a ich sytuacja i droga do emancypacji jest na pewno dużo gorsza od naszej. Musimy jednak pamiętać, że wiele z tych kobiet nie czuję się z niewolone przez swój strój, który nam wydaje się wydaje niesprawiedliwy, one chcą się tak ubierać i co więcej postrzegają nas kobiety z zachodu jako pozbawione wstydu i ubierające się zbyt swobodnie. Myślę, że dla każdej z nas ruchy kobiet bez względu na to czy jesteśmy ich zwolennikami czy przeciwnikami przyniosły wiele swobód i możliwości. Bibliografia 1. Coleman Jenny, An introduction to feminisms in a postfeminist age. Women's Studies Journal 23, no. 2 (November 2009): Academic Search Complete, EBSCO host (dostęp 16 lutego 2012r.). 2. Walczewska Sławomira, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków McDowall David, An illustrated history of Britain, Longman Perkowski Piotr i Stegerna Tadeusz red., Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Iwona Sakowicz, Wizje kobiecości w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question. 13

14 Magdalena Woźniak" Na co należy zwrócić uwagę aby planowanie pracy opiekuńczowychowawczej miało charakter twórczy." Dajmy się prowadzić prawdzie, która nam pokazuje, że najlepszym sposobem życia jest jej dociekanie Idźmy ku temu i innych do tego zachęcajmy. Sokrates Na początku mojej pracy chciałabym przybliżyć na czym polega planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej w ogóle. Z mojego punktu jest dość istotne gdyż jest to punktem wyjścia do tego aby owemu planowaniu nadać później charakter twórczy. Planowanie działań stanowi istotny element wyznaczający ich efektywność, czyli realizację założonych celów. Powinno składać się z następujących operacji: stanowienia celów przewidywania diagnozowania rozwiniętego wyprowadzania wniosków do działania obmyślania przewidywanych działań ukształtowania skończonego projektu planu postanowienia realizacyjnego Plan może mieć formę zapisu (formalnego, nieformalnego) lub obrazu wytworzonego jedynie w naszym umyśle. Może być on bardzo szczegółowy, rozbudowany lub ogólny, jedynie schematyczny i maksymalnie skrócony. Omawiane planowanie posiada różny zakres. Dotyczy jednego podopiecznego lub grupy wychowawczej. W swojej pracy planowanie odniosę do placówki jaką jest szkoła. W procesie opiekuńczo-wychowawczym niezwykle cenne jest projektowanie cykli zajęć systematycznie podejmujących i wprowadzających określone sytuacje, zadania, trudności. Wtedy możliwe jest utrwalanie i korygowanie pojawiających się zachowań. Specyfiką działania opiekuńczo-wychowawczego jest indywidualny kontakt dziecka z opiekunem-wychowawcą ale także społeczny z grupą wychowawczą, w której żyje. Wyznacza to konieczność realizowania w pracy wychowawczej z grupą zarówno celów grupowych jak i indywidualnych. Nie jest to zadanie łatwe i bardzo często zdarza się, zwłaszcza w licznych grupach formalnych (klasy szkolne), że realizowane 14

15 są niemal wyłącznie cele grupowe. Tak, być nie powinno. Ważne jest dobranie takich metod, technik, form działalności, które pozwolą zrównoważyć te czasami sprzeczne ze sobą cele. Ważnym etapem skutecznej pracy wychowawcy-opiekuna z grupą jest kontrakt umowa z jednostką grupą ustalająca reguły wspólnej gry. Każda działalność integracyjna, przed ustaleniem kontraktu, jest tylko pozornym integrowaniem grupy. Nie ma bowiem wspólnej bazy norm, które zostały zaakceptowane przez pracującą grupę. Każde zastosowane techniki integracyjne, bez tego ważnego elementu, jakim jest kontrakt są naiwnym rozumieniem procesu integracji grupy i nie pozwalają na poczucie związku z grupą. Kontrakt może mieć formę ustnej umowy, ale lepiej jest nadać mu formę zapisu wizualnie przedstawionego i umieszczonego w widocznym dla wszystkich uczestników miejscu. Niezbędne jest także odpowiednie dobranie i stosowanie różnych metod, technik i form działania wychowawczego. Duże znaczenie przywiązuje się dzisiaj do aktywizujących metod, technik i form pracy takich jak: warsztatowe, zabawowe, twórcze, wizualizacyjne. Ich dobór jest jednym z kluczowych aspektów warunkujących efektywność naszej pracy. Czas jest jednym z instrumentów metodycznych, który umiejętnie zastosowany pozwala sterowanie intensywnością pracy grupy. Nieumiejętne operowanie czasem może doprowadzić do spadku aktywności grupy. Dobra gra czasem może podnieść poziom motywacji do pracy czy wyciszyć grupę. Podkreślenia wymaga jednak aspekt twórczy procesu planowania, które nastawione jest przede wszystkim na osiąganie efektów lepszych od poprzednich. Twórcze nauczanie jest definiowane jako takie podejście dydaktyczne, które czyni z procesu uczenia się działanie bardzo interesujące, zajmujące i efektywniejsze niż tradycyjne. To również rozwijanie i modyfikowanie materiałów oraz sposobów nauczania, które rozbudzają zainteresowanie uczniów i ich motywację do uczenia się. Jako takie twórcze nauczanie jest nieodłączną częścią każdego dobrego nauczania. Nie ma wybitnych uczniów Bez wybitnych nauczycieli. J.Lipszyc Analizując owe słowa mam ochotę zmienić je na : Nie ma twórczych uczniów bez twórczych nauczycieli. Albowiem to właśnie od nauczycieli zależy stopień twórczości ich wychowanków. Są przecież nauczyciele którzy pobudzają twórcze, kreatywne myślenie swoich wychowanków są jednak tacy niestety w przeważającej większości którzy nie doceniają siły twórczości. Tych drugich lekcje są w przeważającym stopniu tradycyjne a co za tym idzie nudne i nieinteresujące. Takie lekcje stają się dla uczniów jedynie przymusem a 15

16 przecież mogłyby być również przyjemnością. Nauczyciele przy odpowiednich cechach osobowości są w stanie zaszczepić u swoich uczniów twórczość. Muszą reprezentować swoją osobą pewne charakterystyczne cechy pozwalające ich nazwać ludźmi twórczymi. Z całą pewnością muszą być otwarci na wszelkie nowości, przyjmować punkty widzenia innych osób w tym przypadku uczniów. Twórczy nauczyciel musi być dociekliwy. Ważne jest aby dążył do pełni własnego rozwoju i permanentnie się kształcił. Kolejną cechą jest odwaga dzięki której podejmie ryzyko intelektualne. Nie może trzymać się ustalonych schematów musi wręcz obalać stereotypy, podważać prawa. Bycie odważnym to znaczy nie bać się tego że inni oskarżą go o śmieszność. Moim zdaniem bardzo ważne jest to aby nauczyciel posiadał dużą inteligencję emocjonalną czyli miał władzę nad swoimi emocjami, ugruntowany pozytywnie system wartości. Z inteligencją emocjonalną wiąże się także empatia oraz umiejętności społeczne co jest niezwykle ważne bo trudno wyobrazić sobie nauczyciela który nie potrafi nawiązać prawidłowych relacji z innymi. Przybliżyłam nieco sylwetkę bycia twórczym nauczycielem. Warto się zastanowić nad tym co dają twórcze lekcje oprócz tego, że zajęcia są interesujące. Ważnym faktem jest to, iż zdolności twórcze przestały już być czymś in wyłącznie właściwym tylko szczególnie utalentowanym jak niegdyś uważano. Dziś przy odpowiednim wspomaganiu ze strony nauczyciela każdy uczeń może być twórczy. Twórcze lekcje nie tylko pomagają skutecznie przyswoić materiał choć warto dodać iż skuteczność przyswajanego przez nas materiału rozkłada się w następujący sposób: 5% - wykład ; 10% - tego co czytamy ; 20% - tego co słyszymy ; 50% - to co słyszymy i widzimy ; 70% - tego co sami mówimy w tym także uczenie się przez działanie ; 90% - to co sami zrobimy czyli wykorzystanie zdobytej wiedzy. Twórczość pomaga osiągnąć wiele cennych wartości rozwoju. Przeciwdziała także ekspansji wielu negatywnych emocji, które są rozładowywane podczas twórczych działaniach uczniów. Twórczość bezwzględnie zabija na zajęciach nudę oraz bierność. Sprawia, że uczniowie chętnie podejmują działania a o to właśnie chodzi aby uczeń dzięki swej aktywności wyniósł z lekcji jak najwięcej, aby lekcja nie kończyła się z chwilą wejścia ale żeby dawała do myślenia i zachęcała do własnej samorealizacji. Warto teraz się zastanowić w jaki sposób nauczyciel może działać aby jego praca miała charakter twórczy. Przede wszystkim ważnym elementem świadczącym o nauczaniu twórczym jest dobór odpowiednich metod i technik pracy z dziećmi. Niezwykle cenne są metody i techniki aktywizujące mające bardzo szeroki zakres zastosowań. Wielu uczniów twierdzi, że ma problemy z nauką matematyki argumentując to tym że jej nie rozumie. Warto jednak zastanowić się dlaczego jej nie rozumie? Odpowiedź okazuję się być trywialna: ponieważ matematyka nauczana jest metodami tradycyjnymi a co za tym idzie 16

17 nudnymi i niezrozumiałymi. Dlatego tak często zdarza się, że uczą się jej tylko uczniowie z tzw. umysłami ścisłymi. Zniechęca to resztę wychowanków co prowadzi do znacznych zaległości ciągnących się za uczniami aż do zakończenia edukacji matematycznej. W dziedzinie matematyki także można a nawet trzeba stosować metody i techniki aktywizujące takie jak: techniki animacji: prawda-fałsz; jedno odpada; zadania pocięte; porównywanie w parach; oraz metody: mapy mentalnej, schematu blokowego, karty dydaktycznej, projektów oraz metoda praktyczna z wykorzystaniem Dyktanda matematycznego. Przyjrzyjmy się dla przykładu tej ostatniej. Dyktando może składać się z kilkunastu ćwiczeń. Ma zwięzłą formę i krótki czas przeprowadzania. Polega ono na tym, że nauczyciel dyktuje kolejne czynności, zaś uczniowie obrazują je za pomocą rysunku. Jest to metoda którą można realizować rozmaicie. Ważne jest to aby nauczyciele czerpali inspirację, co spowoduje że nada to pracy uczniów nowego, kreatywnego charakteru. Za inspiracją może posłużyć także przyroda. Przykładem mogą być zajęcia plastyczne których inspiracją może być przyroda. Prace mogą być wykonane techniką wyklejanki z materiału przyrodniczego o dowolnej tematyce. Przy okazji można realizować zagadnienia dotyczące obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, zjawisk atmosferycznych. Technika może być jednocześnie pretekstem do zapoznawania uczniów z terminami plastycznymi na przykładach zaczerpniętych bezpośrednio ze środowiska naturalnego i wiele innych zależy to jedynie od kreatywności nauczyciela. Inspiracją dla planowania twórczych lekcji może być praktycznie wszystko. Im więcej zmysłów będzie zaangażowanych w proces uczenia się tym lekcje będą ciekawsze i bardziej interesujące. Oczywiście nauczyciel może na tysiące sposobów modyfikować lekcje tak by nabierała ona charakter twórczy. Ważna w procesie planowania zajęć jest innowacyjność. Ważne jest to, że każdy nauczyciel nauczający każdego przedmiotu może być twórczy wyzwalając jednocześnie u swoich uczniów kreatywność, zainteresowanie oraz chęć samorealizacji. Moim marzeniem choć może nierealnym jest to aby każdy nauczyciel był twórczy. Dało by to każdemu wychowawcy poczucie wartości i spełnienia się zawodowego. Pozwoliłoby to na rozwijanie u swoich wychowanków twórczej aktywności. Dążymy przecież wszyscy do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu samodzielności, rozwijania umiejętności dostrzegania różnorodnych problemów i dochodzenia różnymi drogami do najlepszych sposobów ich rozwiązywania. Warto aby wszyscy przyszli wychowawcy zdali sobie sprawę z tego, iż przyszłość należy do odważnych ale najpierw należy zacząć od fundamentu : budowania siebie od podstaw, krok po kroku wzmacniając swoją inteligencję emocjonalną i nie tylko. Dzięki twórczej działalności nauczycieli edukacja stanie się odsłanianiem wielkiego, ludzkiego potencjału, który jest 17

18 ukryty w każdym człowieku. Nauka uczniów stanie się wówczas radością uczenia się dla siebie, dla innych, dla świata. Osobiście traktuję bycie w przyszłości twórczym nauczycielem jako życiowe wyzwanie które da wiele pożytku, radości nie tylko moim przyszłym, potencjalnym uczniom ale przede wszystkim mnie samej. Bibliografia: 1. pod red. Krzysztofa J. Szmidta Trening twórczości w szkole wyższej - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ; Łódź pod red. Ewy Szatan i Doroty Bronk Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańsk Maria Wójcicka Wybrane metody i techniki aktywizujące. Zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki ; Fraszka Edukacyjna ; Warszawa Daniel Goleman Inteligencja emocjonalna 5. Krzysztof J. Szmidt Pedagogika twórczości 6. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Edukacja i Dialog numer 8 101/1998 [w] Iwona Borawska Dlaczego nauczyciel musi być twórczy ; Warszawa październik Grażyna Gajewska Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki Zielona Góra

19 Karolina Miklaszewska " Nieśmiałość w ujęciu interdyscyplinarnym" Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną II rok Przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu, przez 12 miesięcy czyli 365 dni w roku ludzie utrzymują ze sobą kontakty. Jedni face to face, inni za pomocą telefonii komórkowych. Są tacy, którzy nałogowo wręcz korzystają z portali społecznościowych, komunikatorów internetowych, chatów. Znajdą się też tacy, którzy zostali przy tradycyjnej poczcie. Coraz częściej dowiadujemy się o parze, która poznała się przez Internet, zakochała się i pobrała. Rozmowy za pośrednictwem komputera sprawiły, że nieśmiałe dotychczas osoby odważyły się przed sobą otworzyć. Co więc wydarzyło się takiego, że nieśmiałość nadal istnieje? Gdzie popełniono błąd? Dlaczego mimo tak ogromnego postępu technologicznego, który pochłonął miliony ludzi na świecie, którego celem było ułatwienie nam kontaktów interpersonalnych, są jeszcze ludzie, którym na myśl o spotkaniu z drugim człowiekiem, wystąpienie publiczne drżą kolana, trzęsą się ręce, pojawiają się omdlenia i lęk tak wielki, że nie pozwala on drgnąć z miejsca? Czym jest nieśmiałość? Nieśmiałość jest zjawiskiem bardzo powszechnym oraz uniwersalnym, to znaczy, że dotyka wszystkie grupy społeczne, a także ludzi w różnym wieku, różnej płci. Występuje z różnym natężeniem. Niekiedy przejawia się onieśmieleniem w pewnych sytuacjach (tj. rozmowa w cztery oczy) oraz w kontaktach z ludźmi z pewnej kategorii (np. z przełożonym, płcią przeciwną). Są też tacy, u których nieśmiałość przybiera formę chroniczną. Trudność sprawia im jakikolwiek kontakt z innymi osobami. Wolą czuć się bezpiecznie i nie ryzykują rozmową z osobą, która (jak często błędnie twierdzą) wprowadzi ich w zażenowanie lub ośmieszy. Nieśmiałość posiada wiele różnych definicji. Nigdy jednak pojedyncza definicja nie będzie poprawna ponieważ dla każdego z nas nieśmiałość oznacza zupełnie coś innego. Amerykański psycholog Philip Zimbardo, znany z dokonań w psychologii społecznej oraz badań nad nieśmiałością, w książce poświęconej temu zaburzeniu pisze, iż nieśmiałość jest rodzajem upośledzenia psychicznego, które może okaleczyć człowieka w takim samym stopniu, jak kalectwo fizyczne, a jego skutki mogą być niszczycielskie 9. Chodzi tu o gamę skutków od lekkiego uczucia skrępowania, przez nieuzasadniony lęk przed ludźmi, aż do 9 P.G.Zimbardo, Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1994, s

20 skrajnej nerwicy, która może prowadzić nawet do samounicestwienia. Dalej Zimbardo pisze: Nieśmiałość utrudnia poznawanie nowych ludzi, zawieranie przyjaźni, czy radość z potencjalnie pozytywnych przeżyć. Przeszkadza w publicznej obronie własnych praw i wyrażaniu swoich opinii i wartości. Nieśmiałość sprawia, że inni nie doceniają naszych mocnych stron. Nieśmiałość przyczynia się do zakłopotania i nadmiernego przejmowania się swoimi własnymi reakcjami. Utrudnia precyzyjne myślenie i skuteczne porozumiewanie się. Wyodrębnił dwa rodzaje nieśmiałości, w których opiera się na sytuacje, w których znajduje się osoba nieśmiała. Nieśmiałość publiczna (związana ze świadomością publiczną, przejawiającą się niepokojem o styl swojego działania i prezentacji wobec otoczenia) zbyt dużą wagę osoba nieśmiała przywiązuje do tego jak odbierze ją otoczenie, Nieśmiałość prywatna (związana ze świadomością prywatną, przejawiającą się nieustannymi próbami zrozumienia samego siebie, swojego procesu myślenia i własnych motywów, uwrażliwieniem na własne odczucia i wyobrażaniem siebie w rożnych aktywnościach ze sobą w roli głównej) osoba nieśmiała prywatnie usiłuje wkupić się w łaski grupy społecznej, w której występuje. Aby ukryć swoje zahamowania posuwa się nawet do sprawowania władzy w wyżej wymienionej grupie, często jest w niej liderem. M. Tyszkowa scharakteryzowała nieśmiałość dzieląc ją na czas trwania. Wyodrębniła trzy kategorie: Nieśmiałość chwilową obecną tylko w pewnych kategoriach sytuacji społecznych, Nieśmiałość przejściową pojawiającą się na skutek rozwoju psychicznego i kształtowania się nieśmiałości, Nieśmiałość trwałą występującą w przeciągu całego życia jednostki w wyniku charakterystycznego uformowania się osobowości i będącą w rzeczywistości nieadekwatną formą przystosowania do środowiska. Jak funkcjonuje dziecko nieśmiałe? Nieśmiałość dzieci manifestuje się w reakcjach lęku przed nieznajomymi natomiast w kontaktach ze znanymi osobami dzieci te zachowują się w sposób mniej zahamowany. Nieśmiali i śmiali odmiennie zachowują się w kontaktach z rówieśnikami. Nieśmiałe dzieci w przeciwieństwie do śmiałych przyglądają się zabawie innych dzieci ale w niej nie uczestniczą. Często też bawią się w pobliżu innych dzieci w zabawę analogiczną. Trzymanie 20

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDYNI Instytut Pedagogiczny Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana Krzysztof Kwiecień Nr albumu 1901 Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

PAIDAGOGOS Opole 2014 1

PAIDAGOGOS Opole 2014 1 PAIDAGOGOS Opole 2014 1 RADA NAUKOWA prof. dr hab. Ewa Smak (Dyrektor ISE), prof. dr hab. Ryszard Gmoch (Kierownik Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej ISE), dr Tomasz Michalewski (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo

pedagog we współczesnym świecie

pedagog we współczesnym świecie pedagog we współczesnym świecie redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

metoda zarządzania talentami

metoda zarządzania talentami Tutoring metoda zarządzania talentami z praktyki tutoringu akademickiego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Redakcja merytoryczna: dr Barbara

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo