Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe"

Transkrypt

1 Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012

2 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła Filozoficznego działającego pod opieką dr Liliany Tomaszewskiej 1. Marta Rutkowska 2. Magdalena Woźniak 3. Monika Słoniec 2

3 Spis treści Magdalena Woźniak " Co warto czytać?"... 4 Marta Anna Rutkowska " Feminizm"... 8 Magdalena Woźniak" Na co należy zwrócić uwagę aby planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej miało charakter twórczy." Karolina Miklaszewska " Nieśmiałość w ujęciu interdyscyplinarnym" Marta Anna Rutkowska " Edukacja wrażliwa na płeć" Magdalena Woźniak " Czy okres warszawski był najlepszym okresem w twórczości zawodowej Heleny Radlińskiej?" Katarzyna Kaźmierska " Jak kształtować pozytywną więź między opiekunem a podopiecznym" Dagmara Kołcz " Sztuka- jej funkcje i wpływy na rozwój człowieka" Anna Wielec "W galerii własnych uczuć, czyli o warsztacie plastykoterapeutycznym"

4 Magdalena Woźniak " Co warto czytać?" Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z arteterapią W dzisiejszych czasach co do walorów czytania nie trzeba już nikogo przekonywać. Ważne jest nie tyle to, że się czyta w ogóle ale istotne jest to co się czyta. Warto zaczytać się w literaturze takiej która nas zmienia w jakiś sposób wzbogaca, czyni nas lepszymi oraz która poszerza nasze horyzonty i pozwala się otworzyć na wiele aspektów otaczającego świata. W niniejszym artkule chciałabym polecić przeczytania literatury kogoś kto w pełni na to zasługuję. Nie będzie to książka łatwa w odbiorze, zresztą chyba nie o to chodzi aby jakakolwiek książkę przeczytać nie czerpiąc z niej żadnych korzyści intelektualnych. Będzie to książka wyjęta spod pióra unikalnego autora jakim niewątpliwie jest Leszek Kołakowski. Warto wspomnieć, iż Kołakowski urodził się w 1927 roku w Radomiu natomiast zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie, gdzie był członkiem AllSouls College.Był wysoko cenionym filozofem, eseistą, publicystą i prozaikiem zajmującym się głównie historią filozofii, historią idei politycznych oraz filozofią religii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań filozoficznych była historia filozofii, zwłaszcza od XVIII wieku, w tym doktryny liberalizmu, a także filozofia kultury oraz religii. Oprócz tekstów literackich tworzył także twory o charakterze literackim, choć poruszające tematykę bliską Kołakowskiemu, szukając dla nich określenia gatunkowego należałoby mówić o przypowiastkach filozoficznych (13 bajek z królestwa Lailonii czy Rozmowy z diabłem). Książki Kołakowskiego przez wiele lat ukazywały się w Polsce w nielegalnym obiegu, odgrywając tym samym jakże znaczącą rolę w kształtowaniu polskiej inteligencji opozycyjnej. Pierwszym tekstem Kołakowskiego skonfiskowanym przez cenzurę, a zarazem pierwszym, który zaczął funkcjonować poza oficjalnym systemem był napisany w 1956 roku dla Po Prostu manifest Czym jest socjalizm. W roku 1996 Leszek Kołakowski nagrał dla Telewizji Polskiej dziesięć mini wykładów poświęconych ważnym zagadnieniom filozofii kultury (m.in. władzy, tolerancji, zdradzie, równości, sławie, kłamstwu), wydane następnie w formie książkowej jako Dziesięć mini wykładów w maxi sprawach. W 1997 roku, w dniu swoich siedemdziesiątych urodzin, został przez redakcję Gazety Wyborczej koronowany na króla Europy Środkowej. Warto wspomnieć także, iż Leszek Kołakowski jest Kawalerem Orderu Orła Białego. Po wstępnym przedstawieniu sylwetki Leszka Kołakowskiego przejdę teraz do zapoznania z równie interesującą książką co jego autor. Książka nosi tytuł Jeśli Boga nie 4

5 ma O Bogu, Diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Pierwotnie została ona wydana w 1982 roku nosiła tytuł Jeśli Boga nie ma. Autor w swojej książce dotyka problematyki filozofii religii. Na początku swej książki zastanawia się nad znaczeniem definicji religia. Religia zawiera bowiem w sobie historię bogów, ludzi i wszechświata. Pomimo istnienia niezliczonej ilości mitów, rytuałów, wierzeń i aktów magicznych w różnych cywilizacjach to nie jest oczywistym, które zasługują na miano religii. O tym, które spośród różnych form zachowań, wierzeń i uczuć traktujemy jako konstytutywne dla zjawiska religii decydują nasze zainteresowania. Za składnik definicji religia nie możemy uznać sadów empirycznych zakładających, iż religia jest niczym innym jak narzędziem świeckich, społecznych albo psychologicznych potrzeb. Nie ma również powszechnej zgody w kwestii, co należy rozumieć poprzez filozofię religii. Jednak od czasów Hegla, Schellinga i Schleiermachera refleksja na temat religii zajmuje się głównie jej sensem w procesach historycznych i sposobem w jaki różne cywilizacje wyrażały w symbolach religijnych świadomość swego przeznaczenia. Rozdziałem na który warto zwrócić szczególną uwagę jest rozdział zatytułowany sacrum i śmierć. Autor książki stawia w tym rozdziale dwa podstawowe pytania. Po pierwsze dlaczego przez całe znane nam dzieje ludzie niezmiennie żywią nadzieję na życie wieczne. Po drugie jak ta nadzieja zależy od ich kultu rzeczywistości wiecznej. Oczywistą odpowiedzią na pierwsze pytanie wydaje się stwierdzenie, że ludzka idea nieśmiertelności wywodzi się z lęku przed śmiercią jest zdaniem autora najmniej wiarygodna. Nie wiadomo bowiem w jaki sposób strach przed śmiercią miałby skłaniać do ucieczki w wiarę w przetrwanie. Próbując odpowiedzieć na postawione pytania autor książki dalej zadaje pytania, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się nieco absurdalne i mało logiczne. Pierwszym z nich jest : czemuż rekiny, które unikają śmierci nie mniej skwapliwie niż my nie zdołałyby stworzyć własnych obrazów piekła i nieba? Jeżeli religia służy jedynie do kompensowania cierpień, to dlaczego cierpiące myszy nie wznoszą świątyń i nie piszą swych ksiąg świętych? Owe pytania wiążą się z możliwością zbudowania zadowalającej definicji rodzaju ludzkiego. Wiemy od Diogenesa Laertiusa, że Diogenes z Synopy usłyszawszy platońską definicję człowieka jako zwierzęcia dwunogiego i bezpiórego, przyniósł oskubanego koguta i rzekł: oto człowiek Platona. Te definicje człowieka, które posługują się kategoriami morfofizjologicznymi lub fizjologicznymi zawsze będą narażone na podobną krytykę. Sugerują, że cała kulturalna twórczość człowieka język, sztuka, religia, nauka, technika i filozofia daje się zadowalająco wyjaśnić przez jej instrumentalne funkcje służące 5

6 zaspokajaniu podstawowych i niezmiennych potrzeb, które dzielimy z innymi gatunkami. Nie jesteśmy w stanie zbadać, czym jest ludzka natura póki nie określimy tego momentu w rozwoju gatunków, w którym pojawia się człowiek, a zatem póki nie ustalimy, jak daleko sięga wstecz ludzka historia. Nigdy nie odkryjemy absolutnego początku sztuki, religii na podstawie materiału historycznego. Jedynym źródłem wszelkiej wiedzy o sensie historii jest objawienie a więc udostępnia nam ją w sposób pośredni Słowo Boże. Ważne jest zatem odniesienie do Bytu Wiecznego oraz wiary dające nam przeświadczenie, że fakty są czymś więcej, że są składnikami pewnego celowego porządku. Filozofowie wielokrotnie argumentowali potrzebę odróżnienia instynktownego, zwierzęcego strachu przed zabiciem od ludzkiej grozy śmierci, a pierwszy nie jest wystarczającym warunkiem drugiej. Nieuniknione wygaśnięcie ludzkiej osobowości wydaje się nam ostateczną porażką bytu w przeciwieństwie do biologicznego rozpadu organizmu. Jeśli życie osobowe skazane jest na nieodwracalne zniszczenie, to odnosi się to również do wszelkich owoców ludzkiej aktywności. I jeśli nawet wyobrażamy sobie, że jest gdzieś Bóg, który wprawia w ruch koło życia, to jego obecność jest nam kompletnie obojętna: może on czerpać satysfakcję z kształcenia i obserwowania naszego życia, może też nas odepchnąć jak zepsutą zabawkę. W pierwszym rozdziale swej książki Del sentimientotragico Unamuno przytacza swoją rozmowę z hiszpańskim wieśniakiem, któremu zasugerował, że Bóg być może istnieje, ale nieśmiertelność nie, na to wieśniak ów odparł: Więc po co jest ten Bóg? Jest to niewątpliwie spontaniczna reakcja wierzącego: jeżeli nic nie pozostaje po ludzkim wysiłku, jeżeli tylko Bóg jest rzeczywisty, a świat dochodzący do swych ostatecznych przeznaczeń, pozostawia swego stwórcę tej samej pustce czy pełni to naprawdę nie jest ważne, czy ten tajemniczy Król w ogóle istnieje. Nie o to przy tym chodzi, że samolubnie wymagamy niebiańskiej nagrody czy zadośćuczynienia za naszą skończoną nędzę jak zwykli przekonywać krytycy religii, lecz o to, że jeśli nic nie przetrwa prócz Boga, to ludzki znój i cierpienie nawet Bogu nie przysparzają dobra czy bogactw, a ostatnim słowem Bytu jest bezkresna pustka. Jeśli bieg wszechświata i spraw ludzkich nie ma żadnego sensu odniesionego do wieczności, to nie ma sensu w ogóle. Jeśliby Nieskończone dobro nie było Prawem Niebios, Nie byłoby nigdy żadnego innego Bytu oprócz Boga Benjamin Whichcote Toteż wiara w boga i wiara w nieśmiertelność są ściślej powiązane niż mogłoby się wydawać. 6

7 Gdyby człowiek nie umierał, gdyby żył wiecznie, Jeśliby więc nie było śmierci nie byłoby też religii Ludwik Feuerbach W książce Leszka Kołakowskiego możemy znaleźć także inne równie ciekawe rozdziały i poruszane w nim zagadnienia. Oprócz omówionego przeze mnie rozdziału Sacrum i śmierć możemy zaczytać się również w : - Bóg pokonanych przez życie: teodycea - Bóg rezonerów - Bóg mistyków. Eros i religia. - Mówić o tym, co niewypowiadalne: język i świętość. Potrzeba tabu. Z całą pewnością jest to książka godna polecenia rozważająca argumenty za istnieniem i przeciw istnieniu Boga. Autor podejmuję w niej refleksję nad tajemnicą zła, językiem religijnym, doświadczeniem mistycznym, próbami racjonalnego uzasadnienia istnienia Absolutu. Nie bez powodu jest uważana za jedną z ważniejszych współczesnych książek dotyczących kwestii Boga i religii. 7

8 Marta Anna Rutkowska " Feminizm" Filologia angielska o specjalności nauczycielskiej Streszczenie: W artykule tym przeczytamy dlaczego wolno kobietom nosić spodnie i chodzić do szkoły, czyli o tym jaka rolę odegrały ruchy kobiet walczących o swoje prawa dla współczesnych kobiet. A także dlaczego wciąż nie wolno nam robić tego samego co mężczyźni a nawet jeśli robimy to czemu jesteśmy za to surowiej oceniane oraz jaka jest na to odpowiedź mężczyzn. Odpowiemy sobie na pytanie co nas tak naprawdę ogranicza mężczyźni czy my same nawzajem. Dowiemy się również o sytuacji kobiet w Anglii na przestrzeni wieków i ich emancypacji. Czy kobiety kiedykolwiek uzyskają pełne równouprawnienie z mężczyznami? Z wielu powodów jest to nie możliwe, jesteśmy słabsze fizycznie więc nie możemy wykonywać tych samych prac również nasza psychika daje nam zupełnie inne predyspozycje. W wielu dziedzinach życia widać męska dominację. Kobiecie wciąż wiele rzeczy po prostu nie wypada robić. Zastanawiająca jest kompletnie inna ocena moralna niektórych aktów popełnianych przez mężczyzn i kobiet np. kiedy mężczyzna przed zawarciem małżeństwa ma wiele partnerek seksualnych mówi się o nim, że po prostu musi zdobyć doświadczenie, z kolei kobietę w tej sytuacji nazywa się często kobietą lekkich obyczajów. Rozluźnienie rygorów dotyczące tego, jak wypada się kobiecie zachowywać i jakie zachowanie jest akceptowane, a jakie wykracza poza reguły przyzwoitości i podobania się, miało jednak swoje wyraźne granice. Granicą swobody cielesnej było traktowanie ciała jako źródła przyjemności. 1 Dlaczego ocena moralna tego samego aktu jest odwrotna ze względu tylko na płeć? Nie chcę w tym miejscu przedstawiać swojego stanowiska, ani mówić czy takie zachowanie jest właściwe, nie chodzi mi tu zatem o sam akt ale o to, że jego ocena społeczna się różni, choć nie powinna, skoro obie płci mają takie same prawa. Myślę, że wynika to z tradycji i wpojonych zasad. Dziewczynce od małego mówi się, że ma być dobrą matką, panią domu i żoną, kiedy źle się zachowuje rodzice straszą ją, że żaden kawaler jej nie zechce, z kolei chłopiec nie myśli o tym czy ktoś go zechce czy nie bo to on wybiera i poluje na kobietę. W tradycji polskiej często powtarza się obraz Matki Polki, która gotuje pyszne obiadki i dba o męża i gromadkę dzieci. Matka Polka to formuła udziału kobiet w polskiej wspólnocie narodowej. Przez macierzyństwo kobieta w Polsce wkupia się w tę wspólnotę. Macierzyństwo 1 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s

9 realizuje się w wypadku optymalnym przez urodzenie syna i wychowanie go w duchu patriotyzmu. 2 Kolejne wzburzenie feministek nastąpiło bardzo gwałtownie w odpowiedzi na ustawy antyaborcyjne. Feministki uważają, że jest to ograniczenie wolności kobiet poprzez przymuszanie ich do macierzyństwa, które ogranicza zarówno ich ciała jak i czas, który muszą poświęcać dzieciom. Osobiście uważam, że jest to przesada i takie podejście do sprawy nie przynosi niczego dobrego. Przede wszystkim nie można traktować macierzyństwa jako coś co zniewala a raczej jako dar i coś, co właśnie pozwala kobiecie się rozwijać i w pełni realizować swą kobiecość. Musimy pamiętać, że skrajne poglądy, nie tylko w przypadku feminizmu ale także każdych innych idei powodują konflikty. Mężczyźni twierdzą nawet, że feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba wnieść fortepian na 3 piętro w bloku. Z pewnością mają tu rację, bo w takich sprawach wolimy im oddać pałeczkę, ale przecież feminizm nie dąży do tego aby kobiety udowodniły swoją wyższość ale by uzyskały więcej praw, które im się tak samo należą. Gdyby nie ruchy feministyczne pewnie wciąż siedziały byśmy w domu i wychowywały dzieci, a za mąż wychodziły tylko zgodnie z wolą i oczekiwaniami rodziców. Chcę tu pokazać, że nawet jeśli jesteśmy przeciwnikami ruchów feministycznych, na pewno możemy przypisać im wiele zasług. Większość z kobiet naszego pokolenia nie wyobrażą sobie, że można by im zabrać prawo do edukacji, rozwoju czy realizowania się w życiu zawodowym. Co więcej, każda z nas marzy o wielkiej bajkowej miłości i spotkaniu wymarzonego księcia partnera wybranego przez nas a nie narzuconego przez rodziców, przecież uczucia są dla nas ważniejsze niż to aby partner miał tylko dobry status społeczny i ekonomiczny i nie wykazywał przejawów miłości. Gdyby nie walki kobiet to nadal siedziałybyśmy w domu, nie mogły byśmy się uczyć, pracować, ubierać w dowolny sposób (może nigdy nawet byśmy nie włożyły spodni, które kiedyś dozwolone były tylko dla mężczyzn tylko właściwie dlaczego nam nie było wolno nosić spodni pomimo tego że są wygodne i praktyczne?; nie twierdzę, że jest coś złego w spódnicach bo to one właśnie odróżniają nas od mężczyzn i podkreślają kobiecość). Dyskurs emancypacyjny nie przypadkiem już u samych swych początków zajmował się ciałem. ( ) Koniczność pętania ciała gorsetem czy biustonoszem, noszenia kapeluszy i długich sukien ograniczających swobodę ruchu, potrzebę odbywania skomplikowanych procedur ubierania się i rozbierania, malowania twarzy, eliminowania 2 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s. 53 9

10 naturalnego owłosienia ciała i zapachów tłumaczono i tłumaczy się do dziś względami estetycznymi. 3 Kobiety walczą o równouprawnienie w wielu dziedzinach: na arenie politycznej i obywatelskiej chcą praw do głosowania lub aktywnego działania w partiach politycznych. Kobiety w Polsce nie musiały domagać się dla siebie miana obywatelek tak, jak kobiety z krajów Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Przyszło ono do nich z zewnątrz, jako wyzwanie, obowiązek, nakaz moralny. Pojawiło się wraz z upadkiem Rzeczypospolitej i rozbiorami. 4 Żądanie praw wyborczych było głównym motywem ruchu kobiecego we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Kwestia praw wyborczych dla kobiet stanowiła w tych krajach centralny temat dyskursu emancypacyjnego. 5 Kobiety pragną również mieć więcej swobód osobistych by mogły same decydować o swoim ciele i uczuciach (o czym wspominałam wcześniej) oraz pragną się usamodzielnić poprzez najpierw wykształcenie a potem uzyskanie pracy przynoszącej zarówno dochody oraz pomagającej w rozwijaniu się i realizowaniu w życiu społecznym. Czytając artykuły o feminizmie w Anglii wyciągnęłam wiele wniosków, które przedstawię poniżej. Angielskie feministki są oburzone takimi wydarzeniami jak wybory miss czy po prostu konkursy mające na celu wybór najładniejszej, najseksowniejszej dziwiąc się czemu mężczyźni pozwalają zobiektyzować ich partnerki, sprowadzające je do roli podmiotu, którego najważniejszym aspektem ma być tylko wygląd zewnętrzny. Powoduje to, że kobiety zmanipulowane, chcąc wypaść jak najlepiej przed męską częścią publiczności i wzbudzić zazdrość w damskiej, chcą zmieniać, udoskonalać swoje ciało często za cenę zdrowia. Myślę, że przyznacie mi w tym miejscu Państwo racje, że kompleksy najczęściej są powodem oglądania supergwiazd i modelek na okładkach kolorowych magazynów, a zapominaniem, że te fotografie są udoskonalane i żadna z nich nie wygląda tak naprawdę. Od 1980 roku ma miejsce tak zwana 3 fala feminizmu, która ma go trochę odnowić i przekazywać młodym pokoleniom kobiet w lepszej to znaczy bardziej aktualnej dla ich sposobu życia wersji. Feminizm w skrócie mówi o tym, że kobieta chcę dokonywać swojego indywidualnego wyboru o tym jak będzie przeżywać swoje życie, ale musi on być zmieniany zgodnie z nowymi potrzebami świata i młodych kobiet więc musi iść stale do przodu. Jest to 3 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków 2000, s

11 prawdziwym wyzwaniem dla współczesnych feministek, aby niezależnie od ich generacji współpracować ze sobą dla wspólnego dobra i osiągnięcia feministycznych celów dotyczących płci oraz sprawiedliwości społecznej. Odnośnie feminizmu w Anglii należy zacząć od historii i pozycji kobiet na przestrzeni wieków. W średniowieczu pozycja kobiet była zdecydowanie bardzo zła i ciężka. Według kościoła, który w tych czasach odgrywał najważniejszą rolę, kobieta powinna być jak dziewica Maryja czysta, bez grzechu i święta a także uważano, że z drugiej strony kobiety są jak biblijna Ewa moralnym zagrożeniem dla mężczyzn. Małżeństwo miało być najważniejszym wydarzeniem w życiu średniowiecznej kobiety, a decyzja o wyborze partnera była podejmowana oczywiście przez rodziców, którzy pod uwagę brali poprawę pozycji społecznej rodziny, z pewnością więc możemy powiedzieć, że małżeństwa były zawierana głównie z powodów finansowych. Mąż był traktowany jako pan, mistrz i właściciel żony. Miłość i uczucia nie ogrywały tu ważnej roli. Kobieta miała wiele obowiązków do wypełnienia: przede wszystkim musiała urodzić najlepiej gromadkę dzieci, ponieważ ze względu na brak odpowiednich lekarstw narażone one były na wczesną umieralność, ważne też było aby wydała ona męskiego potomka rodu. W dobrej sytuacji były żony szlachciców kiedy oni byli poza domem przez dłuższy czas, to żony przejmowały rolę władczyni i stawały się odpowiedzialne za ziemię oraz prowadzenie i ochronę gospodarstwa domowego a także witanie przybyłych gości. Od średniowiecznej kobiety wymagano również znajomości na temat ziół, aby móc w razie choroby leczyć domowników, a także umiejętności szycia ubrań i przygotowywania posiłków oraz zajmowania się ogrodem i dbaniem o rosnące w nim warzywa i owoce. Ich pozycja ulegała znacznej zmianie i poprawie kiedy umierał mąż to one przejmowały kontrole nad majątkiem i mogły ponownie wyjść za mąż. Sytuacja kobiet zmieniła się w 20 wieku. W 1918 roku kobiety chciały mieć prawo do głosowania. Rewolucja przemysłowa spowodowała wzrost roli mężczyzny, którzy traktowali swoje żony i córki jak niewolników i swoją własność zarówno w fabrykach jak i w domach. W tym czasie kobiety nie miały prawa do rozwodu. Aż do 1981 mężowie mieli prawo to bicia swoich żon kijem i zamykania ich w pokoju jeśli były nieposłuszne. Po 1870 kobiety miały prawo do głosowania i bycia wybieranym, niewielka liczba kobiet zaczęła również podejmować studia na uniwersytetach w Cambridge oraz Oxford. W 1888 roku zaczęły walczyć o prawo otrzymywania tej samej pensji co mężczyźni kiedy wykonywały tę samą pracę, ale jako prawo zostało to przyjęte dopiero wiek później. W 1918 roku 29% pracowników stanowiły kobiety. Walcząc o wyzwolenie, kobiety domagały się również 11

12 prawa do noszenia bardziej swobodnych strojów, krótszych spódnic i fryzur, możliwości do publicznego palenia papierosów i noszenia makijażu, a także prawa do rozwodu i posiadania mniejszej ilości dzieci. W XIX wieku za panowania królowej Wiktorii, stanowiącej wyjątek w świecie zdominowanym przez mężczyzn, która tak naprawdę nie posiadała realnej władzy, kobiety nie odgrywały ważnej roli w społeczeństwie. Miały one prawo do edukacji ale z zupełnie innych powodów i wyglądała ona inaczej niż edukacja mężczyzn. Edukacja otrzymywana przez obie płci potwierdzała ich różne miejsce w społeczeństwie. Zgodnie z istotą podziału ról, kobieta zamieszkiwała domową sferę. Troszczyła się o dzieci oraz dawała schronienie, które miało być azylem lub wyspą spokoju dla zajętego pracą męża. 6 W czasach wiktoriańskich kobiety domagały się prawa do rozwodu oraz innych praw z tym związanych. Duży wpływ na polepszenie tego stanu rzeczy miały 2 akty prawne: Matrimonial Causes Act (1857) i Marreid s Women s Property Act (1870). Pierwszy miał uprościć procedury rozwodowe, drugi zaś pozwalał zachować po rozwodzie kobietom ich własność, którą posiadały wcześniej. W 1886 roku został uchwalony Guardianship of Infacts Act umożliwiający kobiecie kontakt z dzieckiem po rozwodzie. Najbardziej powszechną i akceptowaną rozrywką dla kobiet miało być czytanie książek oraz czasopism kobiecych, co spowodowało nagły ich wzrost i w 1864 roku w Londynie było już około 200 tytułów miesięczników. W 1866 roku kwartalnik został wznowiony pod nieco zmienionym tytułem Englishwomen s Review. Pismo to miało być odpowiedzią na dążenie kobiet z klasy średniej do życia bardziej aktywnego społecznie. 7 Magazyn ten za cel stawiał sobie zwiększenie możliwości edukacyjnych kobiet. Wiktoriański nacisk na decorum był cechą charakterystyczną życia społecznego w Wielkiej Brytanii. Zachowanie umiaru w manierach, szacunek otoczenia był czymś niezwykle ważnym dla kobiet(...). 8 Podsumowując kobiety zawsze walczyły i nadal walczą o poprawę swojej sytuacji rodzinnej, społecznej czy politycznej. W wielu krajach wciąż są one pozbawiane tych nawet 6 pod red. P. Perkowskiego i T. Stegerna, Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, Iwona Sakowicz, Wizje kobiecośći w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question s pod red. P. Perkowskiego i T. Stegerna, Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, Iwona Sakowicz, Wizje kobiecośći w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question s pod red. P. Perkowskiego i T. Stegerna, Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, Iwona Sakowicz, Wizje kobiecośći w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question s

13 najbardziej podstawowych praw. W krajach arabskich na przykład kobiety stanowią tylko 30 % pracującej populacji a ich sytuacja i droga do emancypacji jest na pewno dużo gorsza od naszej. Musimy jednak pamiętać, że wiele z tych kobiet nie czuję się z niewolone przez swój strój, który nam wydaje się wydaje niesprawiedliwy, one chcą się tak ubierać i co więcej postrzegają nas kobiety z zachodu jako pozbawione wstydu i ubierające się zbyt swobodnie. Myślę, że dla każdej z nas ruchy kobiet bez względu na to czy jesteśmy ich zwolennikami czy przeciwnikami przyniosły wiele swobód i możliwości. Bibliografia 1. Coleman Jenny, An introduction to feminisms in a postfeminist age. Women's Studies Journal 23, no. 2 (November 2009): Academic Search Complete, EBSCO host (dostęp 16 lutego 2012r.). 2. Walczewska Sławomira, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo efka, wydanie 2, Kraków McDowall David, An illustrated history of Britain, Longman Perkowski Piotr i Stegerna Tadeusz red., Kobieta i media studia z dziejów emancypacji kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Iwona Sakowicz, Wizje kobiecości w periodykach wiktoriańskich Englishwoman s Domestic Magazine oraz Englishwoman s Review of social and Industrail Question. 13

14 Magdalena Woźniak" Na co należy zwrócić uwagę aby planowanie pracy opiekuńczowychowawczej miało charakter twórczy." Dajmy się prowadzić prawdzie, która nam pokazuje, że najlepszym sposobem życia jest jej dociekanie Idźmy ku temu i innych do tego zachęcajmy. Sokrates Na początku mojej pracy chciałabym przybliżyć na czym polega planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej w ogóle. Z mojego punktu jest dość istotne gdyż jest to punktem wyjścia do tego aby owemu planowaniu nadać później charakter twórczy. Planowanie działań stanowi istotny element wyznaczający ich efektywność, czyli realizację założonych celów. Powinno składać się z następujących operacji: stanowienia celów przewidywania diagnozowania rozwiniętego wyprowadzania wniosków do działania obmyślania przewidywanych działań ukształtowania skończonego projektu planu postanowienia realizacyjnego Plan może mieć formę zapisu (formalnego, nieformalnego) lub obrazu wytworzonego jedynie w naszym umyśle. Może być on bardzo szczegółowy, rozbudowany lub ogólny, jedynie schematyczny i maksymalnie skrócony. Omawiane planowanie posiada różny zakres. Dotyczy jednego podopiecznego lub grupy wychowawczej. W swojej pracy planowanie odniosę do placówki jaką jest szkoła. W procesie opiekuńczo-wychowawczym niezwykle cenne jest projektowanie cykli zajęć systematycznie podejmujących i wprowadzających określone sytuacje, zadania, trudności. Wtedy możliwe jest utrwalanie i korygowanie pojawiających się zachowań. Specyfiką działania opiekuńczo-wychowawczego jest indywidualny kontakt dziecka z opiekunem-wychowawcą ale także społeczny z grupą wychowawczą, w której żyje. Wyznacza to konieczność realizowania w pracy wychowawczej z grupą zarówno celów grupowych jak i indywidualnych. Nie jest to zadanie łatwe i bardzo często zdarza się, zwłaszcza w licznych grupach formalnych (klasy szkolne), że realizowane 14

15 są niemal wyłącznie cele grupowe. Tak, być nie powinno. Ważne jest dobranie takich metod, technik, form działalności, które pozwolą zrównoważyć te czasami sprzeczne ze sobą cele. Ważnym etapem skutecznej pracy wychowawcy-opiekuna z grupą jest kontrakt umowa z jednostką grupą ustalająca reguły wspólnej gry. Każda działalność integracyjna, przed ustaleniem kontraktu, jest tylko pozornym integrowaniem grupy. Nie ma bowiem wspólnej bazy norm, które zostały zaakceptowane przez pracującą grupę. Każde zastosowane techniki integracyjne, bez tego ważnego elementu, jakim jest kontrakt są naiwnym rozumieniem procesu integracji grupy i nie pozwalają na poczucie związku z grupą. Kontrakt może mieć formę ustnej umowy, ale lepiej jest nadać mu formę zapisu wizualnie przedstawionego i umieszczonego w widocznym dla wszystkich uczestników miejscu. Niezbędne jest także odpowiednie dobranie i stosowanie różnych metod, technik i form działania wychowawczego. Duże znaczenie przywiązuje się dzisiaj do aktywizujących metod, technik i form pracy takich jak: warsztatowe, zabawowe, twórcze, wizualizacyjne. Ich dobór jest jednym z kluczowych aspektów warunkujących efektywność naszej pracy. Czas jest jednym z instrumentów metodycznych, który umiejętnie zastosowany pozwala sterowanie intensywnością pracy grupy. Nieumiejętne operowanie czasem może doprowadzić do spadku aktywności grupy. Dobra gra czasem może podnieść poziom motywacji do pracy czy wyciszyć grupę. Podkreślenia wymaga jednak aspekt twórczy procesu planowania, które nastawione jest przede wszystkim na osiąganie efektów lepszych od poprzednich. Twórcze nauczanie jest definiowane jako takie podejście dydaktyczne, które czyni z procesu uczenia się działanie bardzo interesujące, zajmujące i efektywniejsze niż tradycyjne. To również rozwijanie i modyfikowanie materiałów oraz sposobów nauczania, które rozbudzają zainteresowanie uczniów i ich motywację do uczenia się. Jako takie twórcze nauczanie jest nieodłączną częścią każdego dobrego nauczania. Nie ma wybitnych uczniów Bez wybitnych nauczycieli. J.Lipszyc Analizując owe słowa mam ochotę zmienić je na : Nie ma twórczych uczniów bez twórczych nauczycieli. Albowiem to właśnie od nauczycieli zależy stopień twórczości ich wychowanków. Są przecież nauczyciele którzy pobudzają twórcze, kreatywne myślenie swoich wychowanków są jednak tacy niestety w przeważającej większości którzy nie doceniają siły twórczości. Tych drugich lekcje są w przeważającym stopniu tradycyjne a co za tym idzie nudne i nieinteresujące. Takie lekcje stają się dla uczniów jedynie przymusem a 15

16 przecież mogłyby być również przyjemnością. Nauczyciele przy odpowiednich cechach osobowości są w stanie zaszczepić u swoich uczniów twórczość. Muszą reprezentować swoją osobą pewne charakterystyczne cechy pozwalające ich nazwać ludźmi twórczymi. Z całą pewnością muszą być otwarci na wszelkie nowości, przyjmować punkty widzenia innych osób w tym przypadku uczniów. Twórczy nauczyciel musi być dociekliwy. Ważne jest aby dążył do pełni własnego rozwoju i permanentnie się kształcił. Kolejną cechą jest odwaga dzięki której podejmie ryzyko intelektualne. Nie może trzymać się ustalonych schematów musi wręcz obalać stereotypy, podważać prawa. Bycie odważnym to znaczy nie bać się tego że inni oskarżą go o śmieszność. Moim zdaniem bardzo ważne jest to aby nauczyciel posiadał dużą inteligencję emocjonalną czyli miał władzę nad swoimi emocjami, ugruntowany pozytywnie system wartości. Z inteligencją emocjonalną wiąże się także empatia oraz umiejętności społeczne co jest niezwykle ważne bo trudno wyobrazić sobie nauczyciela który nie potrafi nawiązać prawidłowych relacji z innymi. Przybliżyłam nieco sylwetkę bycia twórczym nauczycielem. Warto się zastanowić nad tym co dają twórcze lekcje oprócz tego, że zajęcia są interesujące. Ważnym faktem jest to, iż zdolności twórcze przestały już być czymś in wyłącznie właściwym tylko szczególnie utalentowanym jak niegdyś uważano. Dziś przy odpowiednim wspomaganiu ze strony nauczyciela każdy uczeń może być twórczy. Twórcze lekcje nie tylko pomagają skutecznie przyswoić materiał choć warto dodać iż skuteczność przyswajanego przez nas materiału rozkłada się w następujący sposób: 5% - wykład ; 10% - tego co czytamy ; 20% - tego co słyszymy ; 50% - to co słyszymy i widzimy ; 70% - tego co sami mówimy w tym także uczenie się przez działanie ; 90% - to co sami zrobimy czyli wykorzystanie zdobytej wiedzy. Twórczość pomaga osiągnąć wiele cennych wartości rozwoju. Przeciwdziała także ekspansji wielu negatywnych emocji, które są rozładowywane podczas twórczych działaniach uczniów. Twórczość bezwzględnie zabija na zajęciach nudę oraz bierność. Sprawia, że uczniowie chętnie podejmują działania a o to właśnie chodzi aby uczeń dzięki swej aktywności wyniósł z lekcji jak najwięcej, aby lekcja nie kończyła się z chwilą wejścia ale żeby dawała do myślenia i zachęcała do własnej samorealizacji. Warto teraz się zastanowić w jaki sposób nauczyciel może działać aby jego praca miała charakter twórczy. Przede wszystkim ważnym elementem świadczącym o nauczaniu twórczym jest dobór odpowiednich metod i technik pracy z dziećmi. Niezwykle cenne są metody i techniki aktywizujące mające bardzo szeroki zakres zastosowań. Wielu uczniów twierdzi, że ma problemy z nauką matematyki argumentując to tym że jej nie rozumie. Warto jednak zastanowić się dlaczego jej nie rozumie? Odpowiedź okazuję się być trywialna: ponieważ matematyka nauczana jest metodami tradycyjnymi a co za tym idzie 16

17 nudnymi i niezrozumiałymi. Dlatego tak często zdarza się, że uczą się jej tylko uczniowie z tzw. umysłami ścisłymi. Zniechęca to resztę wychowanków co prowadzi do znacznych zaległości ciągnących się za uczniami aż do zakończenia edukacji matematycznej. W dziedzinie matematyki także można a nawet trzeba stosować metody i techniki aktywizujące takie jak: techniki animacji: prawda-fałsz; jedno odpada; zadania pocięte; porównywanie w parach; oraz metody: mapy mentalnej, schematu blokowego, karty dydaktycznej, projektów oraz metoda praktyczna z wykorzystaniem Dyktanda matematycznego. Przyjrzyjmy się dla przykładu tej ostatniej. Dyktando może składać się z kilkunastu ćwiczeń. Ma zwięzłą formę i krótki czas przeprowadzania. Polega ono na tym, że nauczyciel dyktuje kolejne czynności, zaś uczniowie obrazują je za pomocą rysunku. Jest to metoda którą można realizować rozmaicie. Ważne jest to aby nauczyciele czerpali inspirację, co spowoduje że nada to pracy uczniów nowego, kreatywnego charakteru. Za inspiracją może posłużyć także przyroda. Przykładem mogą być zajęcia plastyczne których inspiracją może być przyroda. Prace mogą być wykonane techniką wyklejanki z materiału przyrodniczego o dowolnej tematyce. Przy okazji można realizować zagadnienia dotyczące obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, zjawisk atmosferycznych. Technika może być jednocześnie pretekstem do zapoznawania uczniów z terminami plastycznymi na przykładach zaczerpniętych bezpośrednio ze środowiska naturalnego i wiele innych zależy to jedynie od kreatywności nauczyciela. Inspiracją dla planowania twórczych lekcji może być praktycznie wszystko. Im więcej zmysłów będzie zaangażowanych w proces uczenia się tym lekcje będą ciekawsze i bardziej interesujące. Oczywiście nauczyciel może na tysiące sposobów modyfikować lekcje tak by nabierała ona charakter twórczy. Ważna w procesie planowania zajęć jest innowacyjność. Ważne jest to, że każdy nauczyciel nauczający każdego przedmiotu może być twórczy wyzwalając jednocześnie u swoich uczniów kreatywność, zainteresowanie oraz chęć samorealizacji. Moim marzeniem choć może nierealnym jest to aby każdy nauczyciel był twórczy. Dało by to każdemu wychowawcy poczucie wartości i spełnienia się zawodowego. Pozwoliłoby to na rozwijanie u swoich wychowanków twórczej aktywności. Dążymy przecież wszyscy do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu samodzielności, rozwijania umiejętności dostrzegania różnorodnych problemów i dochodzenia różnymi drogami do najlepszych sposobów ich rozwiązywania. Warto aby wszyscy przyszli wychowawcy zdali sobie sprawę z tego, iż przyszłość należy do odważnych ale najpierw należy zacząć od fundamentu : budowania siebie od podstaw, krok po kroku wzmacniając swoją inteligencję emocjonalną i nie tylko. Dzięki twórczej działalności nauczycieli edukacja stanie się odsłanianiem wielkiego, ludzkiego potencjału, który jest 17

18 ukryty w każdym człowieku. Nauka uczniów stanie się wówczas radością uczenia się dla siebie, dla innych, dla świata. Osobiście traktuję bycie w przyszłości twórczym nauczycielem jako życiowe wyzwanie które da wiele pożytku, radości nie tylko moim przyszłym, potencjalnym uczniom ale przede wszystkim mnie samej. Bibliografia: 1. pod red. Krzysztofa J. Szmidta Trening twórczości w szkole wyższej - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ; Łódź pod red. Ewy Szatan i Doroty Bronk Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańsk Maria Wójcicka Wybrane metody i techniki aktywizujące. Zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki ; Fraszka Edukacyjna ; Warszawa Daniel Goleman Inteligencja emocjonalna 5. Krzysztof J. Szmidt Pedagogika twórczości 6. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Edukacja i Dialog numer 8 101/1998 [w] Iwona Borawska Dlaczego nauczyciel musi być twórczy ; Warszawa październik Grażyna Gajewska Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki Zielona Góra

19 Karolina Miklaszewska " Nieśmiałość w ujęciu interdyscyplinarnym" Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną II rok Przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu, przez 12 miesięcy czyli 365 dni w roku ludzie utrzymują ze sobą kontakty. Jedni face to face, inni za pomocą telefonii komórkowych. Są tacy, którzy nałogowo wręcz korzystają z portali społecznościowych, komunikatorów internetowych, chatów. Znajdą się też tacy, którzy zostali przy tradycyjnej poczcie. Coraz częściej dowiadujemy się o parze, która poznała się przez Internet, zakochała się i pobrała. Rozmowy za pośrednictwem komputera sprawiły, że nieśmiałe dotychczas osoby odważyły się przed sobą otworzyć. Co więc wydarzyło się takiego, że nieśmiałość nadal istnieje? Gdzie popełniono błąd? Dlaczego mimo tak ogromnego postępu technologicznego, który pochłonął miliony ludzi na świecie, którego celem było ułatwienie nam kontaktów interpersonalnych, są jeszcze ludzie, którym na myśl o spotkaniu z drugim człowiekiem, wystąpienie publiczne drżą kolana, trzęsą się ręce, pojawiają się omdlenia i lęk tak wielki, że nie pozwala on drgnąć z miejsca? Czym jest nieśmiałość? Nieśmiałość jest zjawiskiem bardzo powszechnym oraz uniwersalnym, to znaczy, że dotyka wszystkie grupy społeczne, a także ludzi w różnym wieku, różnej płci. Występuje z różnym natężeniem. Niekiedy przejawia się onieśmieleniem w pewnych sytuacjach (tj. rozmowa w cztery oczy) oraz w kontaktach z ludźmi z pewnej kategorii (np. z przełożonym, płcią przeciwną). Są też tacy, u których nieśmiałość przybiera formę chroniczną. Trudność sprawia im jakikolwiek kontakt z innymi osobami. Wolą czuć się bezpiecznie i nie ryzykują rozmową z osobą, która (jak często błędnie twierdzą) wprowadzi ich w zażenowanie lub ośmieszy. Nieśmiałość posiada wiele różnych definicji. Nigdy jednak pojedyncza definicja nie będzie poprawna ponieważ dla każdego z nas nieśmiałość oznacza zupełnie coś innego. Amerykański psycholog Philip Zimbardo, znany z dokonań w psychologii społecznej oraz badań nad nieśmiałością, w książce poświęconej temu zaburzeniu pisze, iż nieśmiałość jest rodzajem upośledzenia psychicznego, które może okaleczyć człowieka w takim samym stopniu, jak kalectwo fizyczne, a jego skutki mogą być niszczycielskie 9. Chodzi tu o gamę skutków od lekkiego uczucia skrępowania, przez nieuzasadniony lęk przed ludźmi, aż do 9 P.G.Zimbardo, Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1994, s

20 skrajnej nerwicy, która może prowadzić nawet do samounicestwienia. Dalej Zimbardo pisze: Nieśmiałość utrudnia poznawanie nowych ludzi, zawieranie przyjaźni, czy radość z potencjalnie pozytywnych przeżyć. Przeszkadza w publicznej obronie własnych praw i wyrażaniu swoich opinii i wartości. Nieśmiałość sprawia, że inni nie doceniają naszych mocnych stron. Nieśmiałość przyczynia się do zakłopotania i nadmiernego przejmowania się swoimi własnymi reakcjami. Utrudnia precyzyjne myślenie i skuteczne porozumiewanie się. Wyodrębnił dwa rodzaje nieśmiałości, w których opiera się na sytuacje, w których znajduje się osoba nieśmiała. Nieśmiałość publiczna (związana ze świadomością publiczną, przejawiającą się niepokojem o styl swojego działania i prezentacji wobec otoczenia) zbyt dużą wagę osoba nieśmiała przywiązuje do tego jak odbierze ją otoczenie, Nieśmiałość prywatna (związana ze świadomością prywatną, przejawiającą się nieustannymi próbami zrozumienia samego siebie, swojego procesu myślenia i własnych motywów, uwrażliwieniem na własne odczucia i wyobrażaniem siebie w rożnych aktywnościach ze sobą w roli głównej) osoba nieśmiała prywatnie usiłuje wkupić się w łaski grupy społecznej, w której występuje. Aby ukryć swoje zahamowania posuwa się nawet do sprawowania władzy w wyżej wymienionej grupie, często jest w niej liderem. M. Tyszkowa scharakteryzowała nieśmiałość dzieląc ją na czas trwania. Wyodrębniła trzy kategorie: Nieśmiałość chwilową obecną tylko w pewnych kategoriach sytuacji społecznych, Nieśmiałość przejściową pojawiającą się na skutek rozwoju psychicznego i kształtowania się nieśmiałości, Nieśmiałość trwałą występującą w przeciągu całego życia jednostki w wyniku charakterystycznego uformowania się osobowości i będącą w rzeczywistości nieadekwatną formą przystosowania do środowiska. Jak funkcjonuje dziecko nieśmiałe? Nieśmiałość dzieci manifestuje się w reakcjach lęku przed nieznajomymi natomiast w kontaktach ze znanymi osobami dzieci te zachowują się w sposób mniej zahamowany. Nieśmiali i śmiali odmiennie zachowują się w kontaktach z rówieśnikami. Nieśmiałe dzieci w przeciwieństwie do śmiałych przyglądają się zabawie innych dzieci ale w niej nie uczestniczą. Często też bawią się w pobliżu innych dzieci w zabawę analogiczną. Trzymanie 20

Englishwoman s Review of social and Industrail Question s. 50

Englishwoman s Review of social and Industrail Question s. 50 Marta Anna Rutkowska Filologia angielska o specjalności nauczycielskiej Naukowe Koło Filozoficzne Feminizm Streszczenie: W artykule tym przeczytamy dlaczego wolno kobietom nosić spodnie i chodzić do szkoły,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego Wydział Pedagogiczny. Artur Paweł Moskalik Nr albumu PSS/5455. Surdopedagogika

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego Wydział Pedagogiczny. Artur Paweł Moskalik Nr albumu PSS/5455. Surdopedagogika OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego Wydział Pedagogiczny Artur Paweł Moskalik Nr albumu PSS/5455 Surdopedagogika Temat: Świetlica terapeutyczna dla osób z uszkodzonym słuchem w Działdowie cele

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mali Jogini. Program autorski. Zajęcia ruchowe. z elementami jogi. Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz

Mali Jogini. Program autorski. Zajęcia ruchowe. z elementami jogi. Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz Program autorski Mali Jogini Zajęcia ruchowe z elementami jogi Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz Miejsce realizacji: świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie Termin realizacji: 1 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R A Z E M Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność? Joanna Matejczuk Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Elwira Zadęcka Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego

Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Elwira Zadęcka Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami Elwira Zadęcka Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego Wybór zawodu wyznacza kierunek kształcenia wyznacza kierunek i stopień rozwoju osobowości umożliwia przynależność

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem.

Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem. Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób- CZYTAJMY DZIECIOM! WSTĘP We współczesnej dobie wszechobecnej

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

Czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie

Czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie Czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA Szkolny Laureat Nauki 1. Nagrodą Szkolnego Laureata Nauki jest Złoty klucz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z kl. I III wykazujących zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną (praca z uczniem zdolnym)

Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z kl. I III wykazujących zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną (praca z uczniem zdolnym) Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z kl. I III wykazujących zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną (praca z uczniem zdolnym) Program przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2003/04

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Tutor Obie strony (tutor i uczeń) poświęcają czas i zaangażowanie na spotkania, których celem jest rozwój wiedzy, umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość

Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR POLECANYCH RODZICOM

LISTA LEKTUR POLECANYCH RODZICOM LISTA LEKTUR POLECANYCH RODZICOM Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację Agnieszka Stein Pierwsza polska książka o rodzicielstwie bliskości. Dziecko z bliska kompleksowo opisuje relacje w rodzinie,

Bardziej szczegółowo

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki;

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki; Cele podejmowanych działań: U podstaw programu Koła Artystyczno-Terapeutycznego leży antropocentryczna koncepcja edukacja. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy ukierunkowane są na: - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV W naszej szkole realizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klasy IV. Najczęściej wyjazdy te trwają trzy dni i uczestniczy w nim jeden zespół klasowy. Wyjazd

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.

Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: zapewnienie dzieciom zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

DODATKOWY OPIS WYBRANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM styczeń-czerwiec 2016 rok

DODATKOWY OPIS WYBRANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM styczeń-czerwiec 2016 rok DODATKOWY OPIS WYBRANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM styczeń-czerwiec 2016 rok I. DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH 1. Być świadomym rodzicem zastępczym Cykl warsztatów wzmacniających kompetencje

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobry start przedszkolaka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dobry start przedszkolaka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Dobry start przedszkolaka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od sierpnia 2012 r. Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie realizuje

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji. Copyright by Danuta Anna 1

Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji. Copyright by Danuta Anna 1 Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji 1 Funkcje psychodramy i dramy 1. Diagnostyczna procedury badawcze, techniki projekcyjne, eksperyment i obserwacja 2. Terapeutyczna czynniki leczące w

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY WG PLANU DALTOŃSKIEGO PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY WG PLANU DALTOŃSKIEGO PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU REALIZACJA KONCEPCJI PRACY WG PLANU DALTOŃSKIEGO PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU Od roku 1 września 2016 r. rozpoczęłyśmy z wychowankami naszego przedszkola realizację z koncepcji pracy według planu

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w przedszkolu?

Wolontariat w przedszkolu? Wolontariat w przedszkolu? Na przykładzie Przedszkolnych Kół Caritas w ramach wychowania człowieka do dojrzałego i wartościowego życia Cele wychowania przedszkolnego: Budowanie systemu wartości, w tym

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

zajęcia socjoterapeutyczne

zajęcia socjoterapeutyczne zajęcia socjoterapeutyczne SP 2 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie Podstawa prawna Istota socjoterapii Program zajęć socjoterapeutycznych Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział w Łodzi www.ptd-lodz.com, ptd.lodz@gmail.com OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach

Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach Rabin dran ath Tagore KLASA SZKOLNA KRÓTKA POWTÓKA Z HISTORII EDUKACJI - Kiedy powstała szkoła podstawowa?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki) Instytut Pedagogiki - 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55, tel. (0-71) 356-15-40, 41, e-mail: iped@dsw.edu.pl Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Bardziej szczegółowo

Wybierz zdrowie i wolność

Wybierz zdrowie i wolność O przedsięwzięciu Program profilaktyki uzależnień Wybierz zdrowie i wolność Niniejszy program stanowi wypadkową zdobytej na szkoleniach wiedzy i doświadczeń własnych autorki, które przyniosło kilkanaście

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Karolina Budzik psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny ul. Oleandrów 6,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE NIEOBECNOŚCI RODZICÓW DLA PSYCHOSPOŁECZNEGO ROZWOJU DZIECKA

KONSEKWENCJE NIEOBECNOŚCI RODZICÓW DLA PSYCHOSPOŁECZNEGO ROZWOJU DZIECKA KONSEKWENCJE NIEOBECNOŚCI RODZICÓW DLA PSYCHOSPOŁECZNEGO ROZWOJU DZIECKA Małgorzata Sitarczyk Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytut Psychologii UMCS ZNACZENIE RELACJI RODZICE -

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Zespół nauczycieli klas 0-III po przeanalizowaniu wyników sprawdzianu OBUT klasy III oraz wymianie doświadczeń

Bardziej szczegółowo