Przygotowanie i rejestracja czasopisma pretendującego do bazy SCOPUS. Kryteria ewaluacyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i rejestracja czasopisma pretendującego do bazy SCOPUS. Kryteria ewaluacyjne."

Transkrypt

1 Przygotowanie i rejestracja czasopisma pretendującego do bazy SCOPUS. Kryteria ewaluacyjne. O BAZIE SCOPUS: Scopus jest interdyscyplinarną, tworzoną przez Elsevier bazą abstraktów i cytowao z czasopism i książek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Zapewnia dostęp do ponad 54 mil. rekordów z ponad 24 tys. recenzowanych czasopism i ponad 42 tys. książek w tym: ponad 5 tys. wydawców; czasopisma ze 105 krajów; ponad 40 języków narodowych; ponad 2800 czasopism Gold Open Access. Wydawcy bazy są skoncentrowani na indeksowaniu danych z publikacji o wysokiej jakości. Czasopisma pretendujące do bazy muszą przejśd proces kwalifikacyjny (ocena polityki funkcjonowania czasopisma oraz zawartości przez niezależną komisję). Przygotowanie czasopisma pod względem minimalnych kryteriów nie gwarantuje przyjęcia do bazy. Cytowania ze SCOPUSa są brane pod uwagę przez Narodowego Centrum Nauki przy ocenie projektów z nauk humanistycznych i społecznych. PRZYGOTOWANIE CZASOPISMA: 1. Wprowadzid przynajmniej numery za rok bieżący oraz 2 ostatnie lata (2015, 2014, 2013) na platformę PRESSTO. 2. Doprecyzowad i stosowad się do polityki etyki publikacji (Scopus nie narzuca jednego schematu ale zaleca wytyczne np. Elseviera: lub organizacji COPE 3. Przygotowad i wprowadzid na Pressto: abstrakty, tytuły w języku angielskim, wszystkie aktualne informacje o czasopiśmie w języku angielskim, bibliografię załącznikową KRYTERIA SCOPUSA:

2 I. Pierwszy etap - minimalne kryteria kwalifikacyjne Do oceny można zgłosid tylko czasopisma recenzowane spełniające poniższe kryteria: 1. Anglojęzyczne abstrakty i tytuły artykułów, 2. Regularnośd publikowania (zachowana ciągłośd, ISSN), 3. Bibliografia załącznikowa - alfabetycznie według języka łacioskiego, 4. Zasady etyki publikacji (code of ethics) jasno sformułowane, publicznie dostępne, stosowanie się do nich. II. Drugi etap ocena czasopism przez Content Selection & Advisor Board (CSAB) W drugim etapie czasopisma oceniane są przez niezależną komisję CSAB według 14 ilościowych i jakościowych kryteriów, zebranych w 4 zakresach: 1. Polityka czasopisma a. Przekonująca koncepcja funkcjonowania czasopisma. b. Proces i rodzaj recenzji. c. Międzynarodowośd redakcji. d. Międzynarodowośd autorów. 2. Zawartości czasopisma a. Zgodnośd publikowanych artykułów z celem i zakresem czasopisma. b. Klarownośd abstraktów (czytelnie prezentujących zakres treściowy artykułów). c. Czytelnośd artykułów. d. Wkład naukowy w dziedzinę. 3. Pozycja czasopisma a. Cytowania artykułów w SCOPUS. b. Poziom redakcyjny/standard wydawniczy 4. Regularnośd a. Ciągłośd, brak opóźnieo w harmonogramie publikacji. 5. Dostęp online a. Zawartośd czasopisma dostępna on-line. a. Strona czasopisma w j. angielskim. b. Wysoka jakośd strony internetowej czasopisma. III. Warunki przeprowadzenia oceny zawartości czasopisma Ocena rzeczywistej zawartości czasopisma odgrywa ważną rolę w procesie ewaluacji czasopisma. Do oceny należy przesład jego 3 ostatnio opublikowane numery. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przesład 9 wzorcowych artykułów z najnowszych numerów oraz spis treści z najnowszego wydania (liczba dokumentów jakie można przesład to 10, a więc 9 artykułów i spis treści).

3 Reasumując - minimalne kryteria do oceny zawartości czasopisma, to 3 ostatnio opublikowane kompletne numery lub 9 artykułów i jeden spis treści. Wzorcowe artykuły muszą: zostad zapisane w formacie PDF lub MS Word, w pliku nieprzekraczającym 10 MB, zawierad abstrakty w języku angielskim (czasopisma nieposiadające abstraktów w j. angielskim nie będą podlegały ocenie), byd naukowe i recenzowane (nie należy załączad recenzji i innych materiałów nierecenzowanych), zostad przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej (nie będą przyjmowane dokumenty, wydania drukowane przesyłane pocztą tradycyjną), Jeżeli zgłaszane czasopismo publikowane jest w otwartym dostępie, należy podad link do archiwum zawartości. Po wysłaniu formularza, w przeciągu 24 h, na adres osoby zgłaszającej przysłane zostanie automatyczne potwierdzenie zgłoszenia. Jeżeli osoba zgłaszająca czasopismo nie otrzyma żadnej informacji winna sprawdzid folder spam w swoim programie pocztowym. IV. Przed wypełnieniem formularza przeanalizuj następujące punkty: 1. Sprawdź, czy Twoje czasopismo nie jest już indeksowane przez bazę SCOPUS. Skorzystaj z listy tytułów indeksowanych przez bazę SCOPUS: data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx (SCOPUS indeksuje 3 czasopisma UAM: Geologos; Quaestiones Geographicae; Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici) 2. Nowe tytuły, spełniające kryteria minimalne, oceniane są przez niezależną komisję Content Selection & Advisory Board (CSAB) tak szybko jak to jest możliwe, aczkolwiek proces ewaluacji może trwad od kilku miesięcy do roku. 3. Czasopismo może pretendowad do bazy SCOPUS jeżeli jest wydawane nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. Jeżeli archiwum czasopisma jest zbyt małe, czasopismo może zostad odrzucone. CSAB dokonuje oceny jakości czasopisma na podstawie przykładowych, opublikowanych artykułów. 4. W jednym z ostatnich etapów wypełniania formularza należy obligatoryjnie załączyd i przesład pliki PDF opublikowanych artykułów lub numerów. 5. Należy pamiętad, że ocena czasopisma nie zależy od liczby prób w zgłaszaniu czasopisma do bazy SCOPUS (dublowanie zgłoszeo może tylko opóźnid proces oceny). 6. Do oceny nie będą trafiały tytuły, które nie posiadają dedykowanej strony internetowej zawierającej informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny czasopisma. 7. W trakcie wypełniania formularza można wielokrotnie zapisywad jego wersję roboczą (klikając przycisk: Zapisz projekt) oraz powracad do edycji w późniejszym terminie.

4 V. Formularz zgłoszeniowy Przygotuj odpowiedzi zgodnie z poniższym formularzem, podaj linki do czasopisma na platformie PRESSTO:

5

6

7 VI. Dostęp do formularza rejestrującego czasopismo w celu ewaluacji i doboru do bazy SCOPUS VII. Liczba cytowao w bazie SCOPUS dla tytułów czasopism wydawanych na UAM, wdrożonych na platformę PRESSto: Annales Missiologici Posnanienses - 0 Biblioteka - 0 Czasopismo Prawno-Historyczne - 49 Folia Praehistorica Posnaniensia 7 Folia Scandinavica Posnaniensia - 3 Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics -5 Images. The International Journal of European Film - 0 Interdisciplinary Studies in Musicology -12 Investigationes Linguisticae - 19 Polonistyka. Innowacje -0

8 Poznaoskie Spotkania Językoznawcze - -0 Poznaoskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza - 1 Poznaoskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka - 3 Poznaoskie Studia Slawistyczne -0 Poznaoskie Studia Teologiczne -3 Praktyka Teoretyczna - 3 Przegląd Politologiczny -1 Przegląd Strategiczny -0 Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM -0 Rocznik Integracji Europejskiej -0 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50 Studia Europaea Gnesnensia -0 Studia Germanica Posnaniensia -10 Studia Romanica Posnaniensia - 12 Studia Rossica Posnaniensia - 3 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae -0 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne -0 Zeszyty Naukowe Centrum Badao im. Edyty Stein. -0

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters

Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters Celem firmy Thomson Reuters jest dostarczanie subskrybentom informacji o szerokiej gamie najważniejszych i najbardziej wpływowych na świecie czasopism,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Małgorzata RYCHLIK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Artykuł ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo