informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki"

Transkrypt

1 Grzegorz Dąbrowski informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: Grzegorz Dąbrowski, 2013, Prosta etnografia Wileńszczyzny, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. I opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych) A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz w ocenie Ministerstwa 1. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Grzegorz Dąbrowski, 2000, Fenomen rocka na przykładzie mitu Woodstock, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 1, s Grzegorz Dąbrowski, 2001, Kryzys cywilizacji technicznej? Rozważania na marginesie badań nad problemem narkomanii, czyli etnolog o ekologii, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 1, s Grzegorz Dąbrowski, 2001, O tabuicznym charakterze narkotyku, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 2, s Grzegorz Dąbrowski, 2002, Uwagi na temat używania środków odurzających w tzw. kulturach tradycyjnych a aspekty uniwersalnego modelu rytuału przejścia w MONAR-ze, Etnografia Polska XLVI, z.1-2, s Grzegorz Dąbrowski, 2002, Rytuał przejścia w MONAR-ze, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 1, s Grzegorz Dąbrowski, 2004, Muzyka Oskara Kolberga, Etnografia Polska XLVIII, z. 1-2, s Grzegorz Dąbrowski, 2004, Od nuty do kultury, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 1, s

2 Grzegorz Dąbrowski, 2007, Estetyczna Cisza Muzyki, Tematy z Szewskiej, nr 1, Cisza, s Grzegorz Dąbrowski, 2008, Narkotyzująca wizja globalizacji (pamięci Mateusza Zięboraka), KULTURA HISTORIA GLOBALIZACJA, nr 3. W roku 2010 artykuł ten ukazał się również w drukowanej wersji, [w:] Historia Kultura Globalizacja, vol. II, (red.) Adam Nobis, Piotr Badyna, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, s Jestem współzałożycielem czasopisma naukowego Tematy z Szewskiej, które umieszczone jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część B na miejscu 1600 (ISSN: ). Szerzej na ten temat w punkcie III. G. niniejszej ankiety. B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt. II A: Monografie autorskie Grzegorz Dąbrowski, 2006, Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław, ss Publikacje naukowe: Grzegorz Dąbrowski, Gabriela Gacek, 2009, Folklor muzyczny na Dolnym Śląsku, [w:] Mom jo skarb... Dolnośląskie tradycje w procesie przemian, (red.) Elżbieta Berendt, Henryk Dumin, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s Mój udział w tej publikacji szacuję na 50 % Grzegorz Dąbrowski, 2010, Oblicza dialogu w kontekście (badań) kulturowego pogranicza, Podteksty, nr 4 (22), ss. 8, (dostęp: grudzień 2010 r.) Grzegorz Dąbrowski, 2010, Liminalność a prostota, Kalba ir kontekstai. Mokslo darbai, t. III, s Grzegorz Dąbrowski, 2010, Najtrudniej o prostotę, [w:] Wileńszczyzna małą ojczyzną, (red.) Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s Grzegorz Dąbrowski, 2010, Tutejszość jako wyraz i znak hybrydowego charakteru kultury Wileńszczyzny, [w:] Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej, (red.) Adam. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin, s Grzegorz Dąbrowski, 2010, Konflikt a dialog na przykładzie kultury Wileńszczyzny, [w:] Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych, (red.) Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s Grzegorz Dąbrowski, 2011, Tutejsi i ci nie stąd, [w:] Tożsamość na styku kultur, (red.) Irena 2

3 Masojć, Henryka Sokołowska, Edukologija, Wilno, s Grzegorz Dąbrowski, 2011, O spotkaniu z człowiekiem, [w:] Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, (red.) Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamil Pietrowiak, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław, s Grzegorz Dąbrowski, 2011, Polacy na Wileńszczyźnie przez pryzmat etnograficznego detalu, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, (red.) Małgorzata Michalska, "Archiwum Etnograficzne", t. 52, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, s Grzegorz Dąbrowski, 2012, Czesław Miłosz w kontekście wileńskości, [w:] Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, (red.) Grażyna Różańska, Instytut Naukowo- Wydawniczy SPATIUM, Słupsk, s Grzegorz Dąbrowski, 2012, Języki czy język? O kulturowych i społecznych mechanizmach funkcjonowania języka w kulturze Wileńszczyzny, [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. T. 2, Tożsamość wobec wielojęzyczności, (red.) Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s Współpraca redakcyjna: Mom jo skarb... Dolnośląskie tradycje w procesie przemian, 2009, (red.) Elżbieta Berendt, Henryk Dumin, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław. Mój udział w powstaniu tej publikacji polegający na planowaniu jej układu i wskazaniu na treści, jakie należy uwzględnić i przygotować, oceniam na 15 %. Redakcja naukowa: Spotkanie z Człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, 2011, (red.) Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamil Pietrowiak, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław, ss Mój udział w powstaniu tej publikacji polegający na zainteresowaniu różnych autorów tą problematyką, czytaniu, redagowaniu i adiustowaniu nadesłanych tekstów, rozplanowaniu numeru i przygotowaniu go do druku oceniam na 55 %. Recenzje: Gabriela Gacek, Grzegorz Dąbrowski, 2010, Muzyka była taka, że oj, De musica. Krytyka muzyczna 2010, nr 2, ss. 5, Mój udział w powstaniu tej publikacji oceniam na 50 %. D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 3

4 opublikowania: 0 E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 0 F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 0 G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach BRAK H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie tytułu, z jakiego została przyznana nagroda Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, nagroda rektorska za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2005 roku, przygotowania do organizacji jubileuszowej konferencji Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, nagroda rektorska za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2006 roku, wydanie książki Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych, Wrocław Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, nagroda rektorska za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2011 roku, opublikowanie pracy zbiorowej Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, Wrocław I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. Autor/autorzy referatu, rok wygłoszenia, tytuł referatu, nazwa konferencji, miejsce odbycia konferencji. Referaty wygłoszone na konferencjach za granicą: Grzegorz Dąbrowski, 2009, Liminalność i prostota, międzynarodowa konferencja naukowa Jazyk i mieżkulturnyje komunikacii, (Język i komunikacja międzykulturowa), Wilno-Mińsk. Grzegorz Dąbrowski, 2010, Tutejsi i ci nie stąd (problem tożsamości na przykładzie Wileńszczyzny i Dolnego Śląska), Tożsamość na styku kultur, Wilno. Grzegorz Dąbrowski, 2011, Człowiek za fasadą kultury w kontekście twórczości Czesława Miłosza, Spotkanie z człowiekiem Czesław Miłosz, Niemenczyn. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych w Polsce: Grzegorz Dąbrowski, 2005, Twórczość nieprofesjonalna w Głuszycy, Walimiu i okolicach, Człowiek i środowisko w Sudetach. Mezo i mikroregion sudeckie, Wrocław. 4

5 Grzegorz Dąbrowski, 2009, Najtrudniej o prostotę, Wileńszczyzna małą ojczyzną świat życia młodego pokolenia, Wrocław. Grzegorz Dąbrowski, 2009, Konflikt a dialog na przykładzie kultury Wileńszczyzny, Konflikt uczenie międzykulturowe zmiana, Wrocław. Grzegorz Dąbrowski, Języki czy język? O społecznych mechanizmach funkcjonowania języków w kulturze Wileńszczyzny, 2011, Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, Warszawa. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych w Polsce: Grzegorz Dąbrowski, 2007, Racjonalizm a banalizacja nauki, My i wy. Spór o profesjonalny charakter racjonalności nauki, Karpacz. Grzegorz Dąbrowski, 2009, Oblicza dialogu w kontekście (badań) kulturowego pogranicza, Konferencja Psychologii Międzykulturowej 'Beyond Borders', Poznań. Grzegorz Dąbrowski, 2009, Polacy na Wileńszczyźnie przez pryzmat etnograficznego detalu, Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku różne oblicza tożsamości, Wrocław. Grzegorz Dąbrowski, 2010, Tutejszość jako wyraz i znak hybrydowego charakteru kultury Wileńszczyzny, Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej, Lublin. Grzegorz Dąbrowski, 2011, Napotkani w terenie. Różnorodność relacji w terenie w oparciu o praktykę badań terenowych prowadzonych na Wileńszczyźnie, Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: relacje w terenie, Kraków. Grzegorz Dąbrowski, 2011, Czesław Miłosz jako źródło poznania przedwojennej kultury Wileńszczyzny, Miejsce Polskich Noblistów i laureatów innych nagród literackich w dydaktyce, kulturze, literaturze i języku, Ustka. Grzegorz Dąbrowski, 2012, Historie kuchenne a status etnograficznej wiedzy, Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu. Badania terenowe od 'kuchni', Szczecin. III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych Współpraca międzynarodowa: Koordynacja, wraz z Mateuszem Sikorą, studenckiego projektu Integracja, współpraca, poszukiwanie wspólnych korzeni na podstawie dialogu młodzieży polsko-litewskiej. którego celem 5

6 było prowadzenie etnograficznych badań na Litwie przy współudziale studentów z Litwy i Polski. Projekt realizowany był w lipcu 2011 roku przez Uniwersytet Wrocławski oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży za środki pozyskane w ramach konkursu od Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Partnerem Uniwersytetu Wrocławskiego po stronie Litewskiej było Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie. Baza dla uczestników projektu znajdowała się w miejscowości Glinciszki. Elementami mającymi służyć integracji było m.in. wspólne zbieranie materiałów etnograficznych oraz eksponatów z zakresu kultury materialnej, organizacja festynu dla mieszkańców miejscowości czy organizowanie zabaw dla dzieci z miejscowego przedszkola. W ramach prowadzenia badań terenowych na Wileńszczyźnie, , nawiązałem bliską współpracę z następującymi instytucjami: Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie Samorząd Rejonu Wileńskiego Wileński Uniwersytet Pedagogiczny B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 1. Autor/autorzy komunikatu prezentowanego na konferencji, rok, tytuł referatu, nazwa konferencji, miejsce odbycia konferencji. Zob. punkt II. I) 1. C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 1. Nazwa konferencji, rok, miejsce odbycia konferencji, rola habilitanta (np. przewodniczący komitetu organizacyjnego, sekretarz komitetu organizacyjnego, organizator sesji tematycznej, itp.) Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej na Litwie: Spotkanie z człowiekiem Czesław Miłosz, 2011, Niemenczyn (Litwa). Mój udział polegał na organizacji tej konferencji, w ramach której doszło do współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego, Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny jako instytucji podległej Samorządowi Rejonu Wileńskiego. Oprócz uczestników, referatom przysłuchiwali się mieszkańcy Niemenczyna, głównie nauczyciele i uczniowie z tutejszych szkół. Wydarzenie było również relacjonowane w mediach wileńskiech, m.in. przez Wilnotekę TV czy Radio znad Wilii. D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt. II H 6

7 1. Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie tytułu, z jakiego została przyznana nagroda. BRAK E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 1. Nazwa konsorcjum lub sieci, nazwa organu finansującego działalność konsorcjum lub sieci, okres trwania, tytuł projektu (jeśli dotyczy), charakter uczestnictwa habilitanta BRAK F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt. II G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 1. Nazwa czasopisma, okres udziału, nazwa wydawcy czasopisma, charakter udziału (np. redaktor naczelny, redaktor z uprawnieniami do decydowania o przyjmowaniu prac do druku, członek rady naukowej, itp.). Tematy z Szewskiej 2007, nr 1, Cisza (współredaktor: Adam Paluch red. naczelny). Czasopismo to, o profilu interdyscyplinarnym, powołaliśmy wspólnie z prof. dr. hab. Adamem Paluchem. Merytoryczny udział w konsultowaniu profilu pisma mieli też m. in. prof. dr hab. Stefan Bednarek i dr Marcin Stabrowski. Mój udział polegający na przygotowaniu Słowa od redakcji, pozyskaniu autorów, czytaniu, redagowaniu i klasyfikowaniu nadesłanych tekstów, ich adiustowaniu, rozplanowaniu numeru i przygotowaniu go do druku oceniam na 50 %. Tematy z Szewskiej 2008, nr 1, Wyobraźnia (współredaktorzy: Bartosz Jastrzębski, Adam Paluch red. naczelny, Marek Pawlak). Mój udział polegający na czytaniu, redagowaniu i klasyfikowaniu nadsyłanych tekstów oraz rozplanowaniu numeru oceniam na 25 %. Tematy z Szewskiej 2009, nr 1, Zwierciadło (współredaktorzy: Łukasz Michoń, Adam Paluch red. naczelny, Marek Pawlak sekretarz redakcji, Janina Radziszewska). Mój udział polegający na czytaniu, redagowaniu i klasyfikowaniu nadsyłanych tekstów oraz rozplanowaniu numeru oceniam na 20 %. Tematy z Szewskiej 2010, nr 1, Litość (współredaktorzy: Łukasz Michoń, Adam Paluch red. naczelny, Marek Pawlak sekretarz redakcji, Janina Radziszewska). Mój udział polegający na czytaniu, redagowaniu i klasyfikowaniu nadsyłanych tekstów oraz rozplanowaniu numeru oceniam na 10 %. 7

8 Tematy z Szewskiej 2011, nr 1, Przestrzeń (współredaktorzy: Łukasz Michoń, Adam Paluch red. naczelny, Marek Pawlak sekretarz redakcji, Janina Radziszewska). Mój udział polegający na czytaniu, redagowaniu i klasyfikowaniu nadsyłanych tekstów oraz rozplanowaniu numeru oceniam na 10 %. H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych (Nazwa organizacji lub towarzystwa, okres członkostwa, pełnione funkcje (np. prezes, sekretarz, członek zarządu, itp.) Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, członek. I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 1. Rodzaj osiągnięcia, rok lub okres, charakter udziału habilitanta Dydaktyka: Jako adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, od roku 2004 prowadzę lub prowadziłem autorskie zajęcia z zakresu: Sztuka ludowa w Polsce, , (wykład i ćwiczenia dla studentów kierunku etnologia UWr.). Antropologia muzyki, , (konwersatorium dla studentów kierunku etnologia UWr.). Wybrane zagadnienia z antropologii kultury, (wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku pedagogika UWr.) Seminarium etnograficzne, , (seminarium dla studentów kierunku etnologia UWr.) Etnografia Wileńszczyzny, , (ćwiczenia dla studentów kierunku etnologia UWr.). Seminarium licencjackie, , (seminarium dla studentów kierunku etnologia UWr.) Ćwiczenia terenowe, , (praktyki terenowe dla studentów kierunku etnologia UWr.) Zajęcia prowadziłem zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Średnio należałoby przyjąć obciążenie 300 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego. Wypromowałem 61 prac licencjackich, traktujących głównie na temat muzyki w kulturze, sztuki czy problemów z zakresu etnografii Wileńszczyzny. W latach w ramach zajęć z zakresu Etnografii Wileńszczyzny, Ćwiczeń terenowych i 8

9 Seminarium licencjackiego starałem się zaoferować studentom możliwość teoretycznego jak i praktycznego poznawania zagadnień związanych z kulturą Wileńszczyzny, co przyniosło m.in. efekty w postaci ośmiu prac licencjackich czy dwóch artykułów naukowych. We wspomnianym okresie pięć kolejnych grup studentów wyjeżdżających ze mną na Wileńszczyznę dostarczyło pięćdziesiąt pięć raportów. Niektóre z zawartych w nich informacji wykorzystałem w zgłaszanej pracy Prosta etnografia Wileńszczyzny. Wykłady poza granicami kraju: Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, 2009, wykłady i ćwiczenia ze studentami Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki z zakresu Antropologii kulturowej i Etnografii Wileńszczyzny. Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, wykłady i ćwiczenia ze studentami Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki z zakresu Sztuki ludowej i Etnografii Wileńszczyzny. Udział w zakresie popularyzacji nauki: Artykuł, Grzegorz Dąbrowski, ECM mit na żądanie, 2000, Jazz Forum, nr 4-5, s Wykład Etnograficzne opowieści z Wileńszczyzny, 2009, XII Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław. Wykład Aspekty wielokulturowości na przykładzie kultury Wileńszczyzny (Litwa), 2009, J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 1. Rodzaj opieki, okres sprawowania opieki, nazwa uczelni lub innej instytucji kształcącej studentów lub lekarzy, liczba osób nad którymi sprawowana była opieka naukowa (dla każdej uczelni lub innej instytucji podać te dane w oddzielnym podpunkcie, tzn. 1, 2, 3 itd.). K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego 1. Imię i nazwisko doktoranta, okres w którym sprawowana była opieka naukowa, tytuł rozprawy doktorskiej, nazwa jednostki organizacyjnej kształcącej doktoranta, charakter opieki naukowej (opiekun naukowy lub promotor pomocniczy). BRAK L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 1. Nazwa ośrodka, termin odbycia stażu, charakter stażu (np. staż podoktorski, praca na stanowisku wymienić nazwę stanowiska, itp.). 9

10 Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus: Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus do Wilna, , Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Filologii Słowiańskiej. Oprócz zajęć ze studentami, prowadziłem wówczas kwerendy oraz badania terenowe w Wilnie i okolicach. Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus do Wilna, , Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Filologii Słowiańskiej. Oprócz zajęć ze studentami, prowadziłem wówczas kwerendy oraz badania terenowe w Wilnie i okolicach, jak również czyniłem przygotowania związane z organizacją konferencji naukowej Spotkanie z człowiekiem Czesław Miłosz. M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 1. Autor/autorzy, rok wykonania, tytuł lub zakres ekspertyzy/opracowania, nazwa organu lub podmiotu zlecającego wykonanie. BRAK N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 1. Nazwa zespołu, okres udziału habilitanta, cel lub tytuł działania zespołu, charakter udziału habilitanta (np. przewodniczący, sekretarz, członek, itp.). XXX Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie, 2007, członek jury oceniającego występy solistów i zespołów muzycznych. XIV Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych w Bogatyni, 2008, członek jury oceniającego występy solistów i zespołów muzycznych. XVI Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych w Bogatyni, 2010, członek jury oceniającego występy solistów i zespołów muzycznych. Długołęcki Konik, 2010, Konkurs dla twórcy, dzieła i kreatywnego działania organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, członek zespołu przyznającego nagrody i wyróżnienia zgłoszonych kandydatów. Długołęcki Konik, 2011, Konkurs dla twórcy, dzieła i kreatywnego działania organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, członek zespołu przyznającego nagrody i wyróżnienia zgłoszonych kandydatów. XI Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL (Litwa), 2011, członek jury oceniającego występy muzycznych zespołów ludowych. O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych 10

11 1. Organ zlecający opracowanie recenzji, okres, rodzaj projektu (np. badawczy, wdrożeniowy, edukacyjny, itp.), liczba zrecenzowanych projektów (dla każdego organu zlecającego opracowanie recenzji podać te dane w oddzielnym podpunkcie, tzn. 1, 2, 3 itd.). BRAK P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 1. Nazwa czasopisma lub wydawnictwa (w przypadku recenzowania monografii), okres, liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji (dla każdego czasopisma i wydawnictwa podać te dane w oddzielnym podpunkcie, tzn. 1, 2, 3 itd.). KULTURA HISTORIA GLOBALIZACJA, 2013, recenzowanie 2 manuskryptów przewidzianych do publikacji w 15 numerze pisma. Q) Inne osiągnięcia, nie wymienione w pkt. III A III P 1. Nazwa osiągnięcia, rok, krótka charakterystyka osiągnięcia, charakter udziału habilitanta. Prowadzenie badań etnograficznych poza Uniwersytetem Wrocławskim: O mocy wielkiej nocy, Udział w projekcie trwającym od stycznia do maja, realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, dotowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu Równać szanse, którego celem było zaangażowanie lokalnej młodzieży zrzeszonej w Klubie Aktywnych Etnografów w prowadzenie badań terenowych na temat tradycji wielkanocnych w ich środowisku kulturowym. Zadanie polegało na pozyskiwaniu przez młodzież informacji od sąsiadów, członków rodzin czy przodowników życia kulturalnego w obrębie miejsca zamieszkania. Wywiady były przez młodych badaczy nagrywane, a następnie opracowywane. Mój udział polegał na wygłoszeniu wykładów na temat technik etnograficznego pozyskiwania danych, roli tradycji w życiu społecznym i rodzinnym, następnie na cyklicznym konsultowaniu i koordynowaniu kolejnych etapów badań, ostatecznie na przygotowaniu publikacji zamieszczonej na stronie GOK-u w Długołęce w oparciu o zebrany w trakcie badań materiał. Tytuł artykułu: O mocy Wielkiej Nocy, (dostęp: maj 2010 r.). Wywiady dla mediów: Wywiad dla TVP info Wrocław, październik 2008, na temat muzycznych tradycji Dolnego Śląska z okazji I Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska. Opowieści o muzyce Bałtów i muzyce tradycyjnej w programie radiowym Ludo Cudo, grudzień 11

12 12

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo