Biblioteki akademickie trendy dotyczące zasobów elektronicznych Academic library trends in e-resources

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteki akademickie trendy dotyczące zasobów elektronicznych Academic library trends in e-resources"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Maria A. Jankowska Charles E. Young Research Library University of California, Los Angeles Biblioteki akademickie trendy dotyczące zasobów elektronicznych Academic library trends in e-resources Abstrakt Współczesny świat źródeł informacji dla nauki. Technologie cyfrowe w bibliotekach i trendy popularyzacji zbiorów. Digitalizacja, archiwizacja i konserwacja. Fakty dotyczące zasobów elektronicznych. Trendy w e-kolekcjach. E-czasopisma oraz czasopisma w wolnym dostępie (open access). Usługi informacyjne. Repozytoria instytucjonalne, przemiany w usługach i infrastrukturze bibliotek akademickich. Kilka słów o przyszłości zasobów elektronicznych. Słowa kluczowe Digitalizacja; archiwizacja; konserwacja; archiwizacja Web; kolekcje elektroniczne; czasopisma wolnodostępne; usługi informacyjne; repozytorium instytucjonalne. Abstract Current online information universe. Current trends in digital technologiesin academic libraries. Digitization, archiving and preservation. Trends in e-resource collections. E-journals and open access journals. Reference service. Institutional depositories, transformations in academic libraries. The future of e-resources. Keywords library digital technologies; digitization; archiving; preservation; Web harvesting; e-resources collection; open access journals; reference service; institutional repositorie. 1. Współczesny świat źródeł informacji dla nauki Obecną ofertę zasobów informacyjnych dla nauki można podzielić na cztery podstawowe kategorie: książki drukowane i cyfrowe, bazy danych, indeksy, czasopisma naukowe, gazety, mapy, DVD, nuty; zbiory specjalne i oryginalne materiały archiwalne udostępniane w kolekcjach zbiorów specjalnych; ogólnodostępne materiały z Web; materiały niezbędne do prowadzenia badań naukowych oraz nauczania studentów.

2 Biblioteki akademickie trendy dotyczące zasobów elektronicznych 167 Current Scholarly Information Universe Dempsey, Lorcan, Eric Childress et al Metadata switch. In E-Scholarship: A LITA Guide (Chicago: LITA). 2. Technologie cyfrowe w bibliotekach Aby bogata oferta elektronicznych i drukowanych zasobów informacyjnych mogła efektywnie wspomagać dzisiejszy świat nauki, biblioteki akademickie wkładają wiele wysiłku w ich efektywną organizację i dostęp. W tym celu wykorzystywane są następujące technologie: OpenURL link resolver zautomatyzowany proces lokalizacji i dostępu do opisów bibliograficznych, Federated searching jednoczesne przeszukiwanie kilku baz danych, Virtual reference przekazywanie informacji na odległość, Citation manager oprogramowanie umożliwiające zarządzanie bibliografią załącznikową (RefWork), Open Journal System otwarty elektroniczny program do zarządzania i drukowania czasopism naukowych, Open Conference System otwarty elektroniczny program do zarządzania konferencjami naukowymi, Digitizing software oprogramowanie do organizacji, prezentacji i konserwacji zbiorów bibliotecznych. 3. Popularyzacja zbiorów Do organizacji i dostepu do e-zbiorów powszechnie wykorzystuje się nastepujace działania i usługi: cyfrowa prezentacja obrazów i obiektów, konserwacja i archiwizacja zbiorów, gromadzenie informacji z Web-u i jej konserwacja, sieci zbiorów elektronicznych, usługi drukarskie bibliotek, uniwersyteckie cyfrowe składnice informacyjne, oraz wspólne archiwa materiałów drukowanych, posiadające odpowiedniki w wersji elektronicznej.

3 168 Maria A. Jankowska 4. Nowości w tworzeniu zasobów cyfrowych W wyniku konwersji materiałów w postaci analogowej mogą być tworzone ich cyfrowe odpowiedniki. Niemniej coraz popularniejsze stają się born-digital (tworzone od podstaw) kolekcje w zapisie cyfrowym nie mające odpowiedników analogowych. W procesie tworzenia zbiorów cyfrowych istotną rolę odgrywa współpraca z instytucjami pozabibliotecznymi. Projekty wynikające z szeroko rozwiniętej współpracy przedstawiają bogate treści oraz różne formaty obrazy, tekst, dźwięk oraz mapy. Mapy przeżywają swój renesans. Są one albo skanowane i udostępniane w formie graficznych obrazów albo przekształcane w mapy cyfrowe w oparciu o proces geo-referencji (przypisywania obiektom kartograficznym współrzędnych przestrzennych). Oto przykłady: Calisphere, the University of California's free public gateway to a world of primary sources; Arial map of UCB campus <http://sunsite.berkeley.edu:8085/ AerialPhotos/campus/campus2.html>. 5. Archiwizacja i konserwacja zbiorów Proces archiwizacji i konserwacji zbiorów jest coraz bardziej powszechny i rozwija sie bardzo dynamicznie. University of Michigan and Google LSDI skanują ponad woluminów tygodniowo. Z taką prędkością cała kolekcja tej biblioteki ma szansę być przekształcona na zapis cyfrowy w ciągu pięciu lat. Ponad 20 bibliotek współpracuje z Google w celu zeskanowania swoich kolekcji. Microsoft był zainteresowany głównie publikacjami wydanymi przed rokiem 1923, ale obecnie wycofal sie z prcesu digitalizacji zbiorów bibliotek. 6. Archiwizacja informacji z WWW Proces archiwizacji informacji z Web-u polega na poszukiwaniu, gromadzeniu i organizacji źródeł informacji w celu zabezpieczenia ich przed zniknięciem z WWW. Obecnie staje się on popularnym narzędziem ochrony ciągle zmieniającej się i ginącej informacji w Web-ie (44% witryn internetowych znika w ciągu jednego roku). Największym projektem w kategorii archiwizacji informacji dostępnej na WWW jest Interent Archive < >; Projekt Minerva < > oraz Federal Depository Library Program aktywnie uczestniczący w archiwizacji informacji z federalnych jak i stanowych witryn.

4 Biblioteki akademickie trendy dotyczące zasobów elektronicznych Fakty dotyczące zasobów elektronicznych Popularność elektronicznych środków informacji wynika z faktu, że pracownicy naukowi oraz studenci zdecydowanie preferują elektroniczne źródła informacji, coraz rzadziej korzystając z drukowanych. Dowiodły tego wyniki badań przeprowadzone w 155 bibliotekach akademickich na świecie przez Publishing Communication Group, Inc. Potwierdziły one wzrost elektronicznych źródeł informacji w kolekcjach bibliotek aż o 91% oraz wykazały, że 84% bibliotek nie gromadzi już drukowanych odpowiedników elektronicznych czasopism. (Publishers Communication Group, INC. (2004). Global Electronic Collection Trends in Academic Libraries: 2004 <http://www.pcgplus.com/resources/globaleltr.pdf>). 8. Obecne trendy w e-kolekcjach Elektroniczne systemy zarządzania i dostępu do zasobów elektronicznych zyskują coraz większą popularność, pomagając użytkownikom nawigować pomiędzy elektronicznymi a drukowanymi źródłami informacji. Ponadto pomagają w organizacji i kontroli elektronicznych kolekcji, (Innovative ERM, EBSCO E-Resource Management System, VTLS Verify). Open Access ruch wolnego dostepu do czasopism naukowych rozwija sie dynamicznie i obecnie przeksztalca sie nowy format ktorym jest open scholarship. Oprócz gromadzonych elektronicznych czasopism i książek popularność zyskują elektroniczne zbiory danych ilościowych i jakościowych. Duże zainteresowanie wzbudzają geograficzne systemy informacyjne wykorzystywane w naukach humanistycznych, społecznych, biznesie, marketingu, planowaniu przestrzennym i inżynierii. 9. Wydatki na e-czasopisma Total Electronic Serials Expenditures, Total Electronic Serials Expenditures, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, Year

5 170 Maria A. Jankowska Wydatki na czasopisma elektroniczne wzrosły o ponad 1800% w latach od 1995 do 2003 (wykres 1). Wzrost wydatków na elektroniczne czasopisma naukowe powoduje poszukiwanie nowych sposobów zapewniających ich ciągły dostęp. Należą do nich: jednorazowy zakup praw do licencjonowanych, ale starszych woluminów; ciągły zakup praw do materiałów licencjonowanych; archiwalny zakup praw do materiałów licencjonowanych. Ponadto powstają nowe usługi zapewniające dostęp do elektronicznych czasopism, które z różnych powodów przestały być prenumerowane przez biblioteki, jak Post-Cancellation Access PORTICO. 10. Czasopisma naukowe w wolnym dostępie (open access) Czasopisma w wolnym dostępie (open access) cieszą się dużą popularnością wśród naukowców i instytucji. Na przyklad, warunkiem otrzymania grantu z National Institutes of Health NIH jest deklaracja autorów o opublikowaniu wyników badań w czasopismach ogólnodostępnych. Public Access Policy <http://publicaccess.nih.gov/policy.htm> czasopisma w wolnym dostępie nadal są traktowane przez biblioteki jako kolekcje dodatkowe. Ponad 67% bibliotek kataloguje recenzowane ogólnodostępne czasopisma; ale tylko 9% zrezygnowało z komercyjnych subskrypcji czasopism, mimo że podobna tematyka była przedstawiona w czasopismach z wolny dostępem. 11. Usługi informacyjne Model usług informacyjnych, notujący ponad 34% spadek w latach , uległ przemianie z uwagi na przyrost wyboru elektronicznych źródeł informacji. Fakt ten spowodował pojawienie się nowych typów usług informacyjnych: na odległość (virtual reference, IM, chat), roving reference, tiered model, indywidualne konsultacje, udzielanie informacji połączone z instruktażem, budowanie przedmiotowych witryn pomagających użytkownikom samodzielnie wykorzystywać kolekcje (LibGuides-Web2.0 for Library 2.0).

6 Biblioteki akademickie trendy dotyczące zasobów elektronicznych Elektroniczne repozytoria uniwersyteckie Rozbudowały się elektroniczne repozytoria uniwersyteckie, które mają na celu archiwizację cyfrowych materiałów, wolnych od opłat i umów licencyjnych, opracowanych przez pracowników uniwersytetów. Repozytoria te archiwizują i oferują zorganizowany dostęp do cyfrowych artykułów, raportów, danych statystycznych, wyników badań naukowych, materiałów do nauczania, a także do prac doktorskich i magisterskich, powstałych w uczelniach. 13. Przemiany w usługach i infrastrukturze bibliotek akademickich Technologie cyfrowe zmieniły charakter zbiorów bibliotecznych, dostęp do nich i usługi oferowane przez biblioteki akademickie. Spowodowały one: przejście z dostępu do informacji na poszukiwanie informacji, - zmiany sposobu dostarczania informacji, przejście do całościowego zintegrowanego procesu oferowania informacji. 14. Co możemy powiedzieć o przyszłości? Kończąc warto zapytać: jaka jest przyszłość zasobów elektronicznych w bibliotekach i jakie wynikają z niej zadania dla bibliotek? Na te trudne pytania brak jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością oferta zasobów cyfrowych będzie coraz bogatsza, ale jednocześnie droższa. W kosztach tych zasobów należy uwzględnić nie tylko cenę ich zakupu, ale i koszty związane ze sprzętem, zapewniającym dostęp do zasobów. Przewidywalny kosztorys zakupu nowego sprzętu powinien uwzględniać także koszty związane ze składowaniem starego sprzętu, większym zużyciem energii elektrycznej, wody, papieru do drukarek i inne wydatki operacyjne. Te dodatkowe elementy zwiększające koszty operacyjne nie mogą być ignorowane w planach i budżetach bibliotek. Związane z tym decyzje dotyczą również zagadnienia równowagi społecznej i ekologicznej w bibliotekach, ale to temat osobnych rozważań. Na koniec proponuję przeskok w wizję bibliotek przyszłości zbudowaną w wersji scenariusza Second life libraries.

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Małgorzata RYCHLIK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Artykuł ma na celu

Bardziej szczegółowo

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl 2 0 0 8. I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Teresa Święćkowska Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych t.swieckowska@uw.edu.pl Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Słowa kluczowe: Open Access, Polska,

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Bożena Bednarek-Michalska UMK, Toruń 2007 1 Spis treści Wykłady

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

OTWARTE ZASOBY WIEDZY

OTWARTE ZASOBY WIEDZY Biblioteka Politechniki Krakowskiej OTWARTE ZASOBY WIEDZY NOWE ZADANIA UCZELNI I BIBLIOTEK W ROZWOJU KOMUNIKACJI NAUKOWEJ Materiały konferencyjne Kraków Zakopane, 15 17 czerwca 2011 Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy

Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy NAUKA 2/2010 163-175 BOŻENA BEDNAREK-MICHALSKA Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy Na początek pozwolę sobie na kilka truizmów, które powtarzane nieustanne mogą czytelników

Bardziej szczegółowo

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych e-edukacja w kraju ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych Grzegorz Gmiterek Po wprowadzeniu w 2010 roku na rynek tabletu ipad dosyć

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Grzegorz Czapnik Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece WSB-NLU 269 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 MARIA WANDA SIDOR Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa doświadczenia niemieckie Włodzimierz Szpringer 14 Własność intelektualna

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV Tom 1: Zastosowania technologiczne Łódź 2011 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk

Bardziej szczegółowo