Czasopisma naukowe Open Access model otwartego dostępu do wiedzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopisma naukowe Open Access model otwartego dostępu do wiedzy"

Transkrypt

1 Czasopisma naukowe Open Access model otwartego dostępu do wiedzy Łucja Maciejewska, Krzysztof Moskwa, Barbara Urbańczyk Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej IV Konferencja EBIB: Open Access. Internet w bibliotekach Toruń, 7-8 grudnia 2007

2 Plan wystąpienia Wprowadzenie Definicje Koszty i finansowanie Modele dostępu Zalety i wady Serwisy i organizacja dostępu Czasopisma OA w bazach danych Open Access w Polsce Podsumowanie

3 Wprowadzenie (1) Zjawiska poprzedzające powstanie idei OA wzrost cen czasopism naukowych kryzys dostępności czasopism naukowych problem wykluczenia krajów rozwijających się ograniczenia prawne Kalendarium OA (Peter Suber) pierwsze bezpłatne czasopisma naukowe dostępne w Internecie 1987 New Horizon in Adult Education 1989 Psycoloquy (opublikowany w 1990 roku) 1990 Electronic Journal of Communication, Postmodern Culture, Bryn Mawr Classical Review 1998 powołanie w USA organizacji SPARC (Scholary Publishing and Academic Resources Coalition), od 2001 roku działa SPARC Europe powołanie Open Archives Initiative (OAI) przez Open Society Institute (OSI), kontynuatorem działań OAI od 2002 roku została Budapest Open Access Initiative (BOAI)

4 Wprowadzenie (2) Kalendarium OA (Peter Suber) c.d powstanie w USA organizacji PLoS (Public Library of Science), skupiającej pracowników naukowych z wielu krajów zainteresowanych nieodpłatnym udostępnianiem wyników swoich badań naukowych, od 2003 r. PLoS wydaje 8 czasopism OA pierwszy komercyjny wydawca OA - BioMed Central deklaracja Budapest Open Access Initiative, 2003 Bethesda Statement on Open Access Publishing Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities udostępnienie platformy czasopism OA Directory of Open Access Journals (DOAJ) współtworzonej przez Bibliotekę Uniwersytetu w Lund, OSI oraz SPARC

5 Definicje OA (1) Dwa modele: repozytoria tworzone przez uniwersytety, laboratoria czy inne instytucje naukowe, które gromadzą preprinty lub recenzowane artykuły, prace dyplomowe, raporty z badań naukowych Open Access Journals ogólnie dostępne czasopisma naukowe Cechy charakterystyczne czasopism naukowych OA: bezpłatne udostępnianie w Internecie za dostęp do czasopism nie płaci zainteresowany odbiorca, lecz autorzy artykułów, ich macierzyste instytucje, bądź teŝ sponsorzy lub stowarzyszenia naukowe autor zachowuje swoje prawa autorskie, a dodatkowo są one zabezpieczone przez określone wymagania w stosunku do odbiorcy większość czasopism OA zawiera wyłącznie recenzowane artykuły

6 Definicje OA (2) BBB Open Access zapisy trzech dokumentów, będących deklaracjami zawiązujących się inicjatyw na rzecz ruchu OA: luty Budapest Open Access Initiative kwiecień Bethesda Statement on Open Access Publishing październik Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

7 Koszt publikacji - czynniki system zarządzania czasopismem przyjęcie wersji autorskiej do publikacji wprowadzenie artykułu do systemu zarządzania czasopismem (opcjonalnie) prace redakcyjne związane z poprawnością merytoryczną, językową i techniczną formatowanie artykułu dla potrzeb elektronicznej archiwizacji i udostępniania w sieci wykorzystanie wielobarwnych ilustracji współpraca wydawcy z systemami identyfikacji dokumentów w Internecie np. CrossRef koszt produkcji i dystrybucji wersji drukowanej utrzymanie funkcjonalności platformy dostępowej działania marketingowe (wyŝsze koszty w przypadku nowych inicjatyw wydawniczych) utrzymanie personelu redakcji, innych pracowników, administracji, biur

8 Strategie publikowania niskobudŝetowa zakłada wykonanie wyłącznie niezbędnych procesów redakcyjnych odpowiadających standardom zdefiniowanym w BBB Open Access. Ponadto zakłada korzystanie z bezpłatnych rozwiązań wspierających prace redakcyjne np. z systemu zarządzania czasopismem (JMS journal management system) typu open-source o nazwie Open Journal Systems, rozwijanego przez Public Knowledge Project (University of British Columbia w Kanadzie) wysokobudŝetowa przewiduje wykorzystanie do ww. procesów komercyjnego systemu JMS dostosowanego do potrzeb redakcji, którego zakup podwyŝsza koszt inicjatywy. Wpływ na zwiększenie kosztów moŝe mieć opłata za dodatkowe umieszczenie zawartości czasopisma OA w serwisach agregacyjnych tj. EBSCO, Ingenta, ProQuest. Dodatkowy koszt mogą generować równieŝ usługi hostingowe

9 Źródła finansowania sponsorzy, instytucje non-profit wspierające rozwój krajów rozwijających się lub komercyjne zainteresowane określonymi obszarami badań instytucje macierzyste finansujące z własnych środków publikowanie czasopism środki budŝetowe programy rządowe realizowane przez instytucje koordynujące finansowanie badań naukowych na szczeblu krajowym środki kierowane w ramach grantów celowych przeznaczonych dla zespołów badawczych, z których finansowana jest równieŝ publikacja wyników ich badań biblioteki, poprzez ustalone z wydawcami składki, dzięki temu autorzy afiliowani przy danej instytucji mogą publikować nieodpłatnie lub ponosząc niŝsze koszty jednostkowe autorzy (środki własne, środki przeznaczone na realizację projektu badawczego prowadzonego przez autora)

10 Modele dostępu Open Access Według propozycji M. Nahotki: pełny czasopisma Open Access czasopisma Free Access opóźniony krótkoterminowy dla wybranych treści częściowy zdublowany hybrydowy wspomagający zminimalizowany bezpłatny dostęp do kompletnej zawartości wydawca czasopism pozostawia autorowi wybór, w jakim opublikowane nieodpłatne udostępnienie na licencjach czasopism zapewniających modelu opublikuje swój artykuł. W jednym szersze naukowych dostępne granice krajom uŝytku rozwijającym dozwolonego się lub niŝ numerze czasopisma bezpłatnie, jednak mogą występować bez gwarancji obowiązujący przechodzącym powszechnie transformację copyright, ustrojową. np. artykuły utrzymania bezpłatne tego statusu oraz dostępne trwale, podlegające w płatnym zapewnia Creative Projekty regulacjom tego Commons bezpłatne prawnym typu koordynowane Attributions korzystanie opartym na License z copyright są pełnych przez dla modelu subskrypcyjnym. Model hybrydowy tekstów czasopism instytucje artykułów międzynarodowe PLoS, która po upływie zezwala np. określonego w na ramach przez dostęp stosowany kopiowanie, programów wydawcę do kompletnej jest często ONZ: drukowanie, czasu, WHO zawartości przez wydawców który i FAO, rozpowszechnianie, w załoŝeniu a takŝe lub ma zapewnić tworzenie wskazanych komercyjnych fundacje i mu utworów organizacje fragmentów eksperymentujących stały poziom zaleŝnych, non-profit. czasopism z bieŝącej jedynym Wybrane (wyniki modelem umoŝliwia warunkiem prenumeraty, badań, OA, m.in.: projekty: polemiki, bezpłatny jest niektóre przywołanie listy, dostęp recenzje, z tytułów do nazwiska serwisu artykuły autora wyselekcjonowanych utworu PubMedCentral, przeglądowe, Blackwell Publishing AGORA - Access itp.) m.in. to przez - Global przez Online Biophysical określony Online redakcję Open czas (160), Research Journal, artykułów po karencja bezpłatny według opublikowaniu Oxford University in Agriculture kryteriów 12 dostęp miesięcy czasopisma treściowych do Press najwaŝniejszych - Oxford w wersji lub Open formalnych. (ok. 60 artykułów Usługa elektronicznej. + 3 pełny eifl.netiop OA), - prezentujących Electronic Select Usługa umoŝliwia Information Thiswyniki Month's nieodpłatny for badań, Libraries Papers inne materiały występuje, zdefiniowany realizowana dostęp SAGE Publications HINARI do - Health pozostają kolekcji gdy przez jako oprócz InterNetwork przedstawienie artykułów Institute płatne SAGE bezpłatnej (raporty, of Open opublikowanych Physics Access nie (25), tylko to sprawozdania, elektronicznej pełnych Publishing w Springer Research róŝnych tekstów, - Open Initiative czasopismach (IOP), wersji wywiady, Choice, ale zapewniająca czasopisma takŝe komentarze, w moŝliwie ostatnich przez publikowana 12 opinie, 30 dni dyskusje, kompletnej jest miesiącach, od Taylor OARE daty wersja & -publikacji Francis Online listy), drukowana informacji wybranych Access np. wolny iopenaccess czasopismo o dostępna zawartości przez Research redakcje do Genome drogą (ok. artykułów 200) in the płatnej Biology subskrypcji, czasopism... poszczególnych Environment publikowane np. spisy czasopisma treści przez czasopism, BioMed ze wydawane względu Central najlepiej przez ich Hindawi wartość z pełnymi merytoryczną Publishing opisami artykułów, Corporation wraz m.in. ze Laser słowami Chemistry kluczowymi i abstraktami [cyt. za M. Nahotko]

11 Serwisy i organizacja dostępu (1) Doaj ponad czasopism naukowych ok. 960 czasopism moŝna przeszukiwać na poziomie artykułów lista alfabetyczna, działy tematyczne PLoS (The Public Library of Science) 7 czasopism z zakresu nauk biomedycznych 20% kwalifikowanych jest do druku PloS Biology IF = 14 opłata autorska $ BioMed Central 183 czasopism z nauk medycznych i biologicznych PubMed Central 160 czasopism z zakresu nauk medycznych, biomedycznych, biochemicznych, biotechnologicznych

12 Serwisy i organizacja dostępu (2) Open J-Gate tytułów (1 500 recenzowanych, ponad artykułów, roczny przyrost ok ) SciELO (The Scientific Electronic Library Online) 188 brazylijskich pełnotekstowych czasopism naukowych rozbudowane moŝliwości wyszukiwawcze, takŝe na poziomie artykułów J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic) 439 tytułów czasopism wydawanych w Japonii z róŝnych dziedzin znaczna część wydawana na licencji OA róŝne moŝliwości przeszukiwania Highwire Press Archive czasopism (ponad 4,5 mln artykułów). 50% w wolnym dostępie. moŝliwość uzyskania czasowego dostępu próbnego do zawartości całej bazy

13 Serwisy i organizacja dostępu (3) MDPI (Molecular Diversity Preservation International) 9 szwajcarskich czasopism dotyczących biologii molekularnej, biochemii, biosensorów i nanotechnologii, ochrony zdrowia i przemysłu farmaceutycznego w składzie rad naukowych 5 czasopism znajdują się nazwiska 8 noblistów Copernicus Online Open Access Journals 17 czasopism naukowych z astronomii, geofizyki, nauki o Ziemi, ochrony środowiska, hydrologii, klimatologii US Agricultural Information Network (USAIN) 140 tytułów czasopism naukowych z całego świata, dotyczących rolnictwa, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. Serwis nie zapewnia bezpłatnego dostępu do pełnych tekstów artykułów wszystkich czasopism, oferuje jednak dostęp do obszernych abstraktów

14 Serwisy i organizacja dostępu (4) FreeMedicalJournals 430 tytułów pełnotekstowych czasopism medycznych, posortowanych w układzie alfabetycznym, a takŝe według specjalizacji i języka publikacji FreeFullText.com czasopism bezpłatnym dostępem do spisów treści i abstraktów pełne teksty dostępne częściowo bezpłatnie usługa PinPoint Documents 9 $ za 1 artykuł, dostawa 1-3 dni SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition SPARC E-News SPARC Open Access Newsletter & Forum Open Access News blog

15 Serwisy i organizacja dostępu (5) Czasopisma dla krajów o niskim dochodzie narodowym na mieszkańca Nauki biomedyczne tyt. Ochrona środowiska tyt. Nauki rolnicze 958 tyt.

16 Czasopisma OA w bazach danych (1) coroczna ewaluacja ponad czasopism w 2004 r. indeksowano 239 czasopism OA Liczba czasopism ~ czasopism OA 1% Liczba czasopism ~9 000 czasopism OA 2,6%

17 Czasopisma OA w bazach danych (2) COMPENDEX 2007 r. 45 czasopism OA 2007 r czasopism OA 2006 r. 281 czasopism OA Bazy danych, serwisy agregacyjne, indeksy, wyszukiwarki CSA-ProQuest Chemical Abstracts EBSCO Google Scholar ICONDA Index Copernicus Scirus Ulrich s

18 Open Access w Polsce Działania na rzecz OA: styczeń 2004 podpisanie deklaracji OECD kwiecień 2005 działalność Creative Commons Polska marzec 2006 uchwała SBP kwiecień 2007 uchwała KRASP ws. poparcia petycji KE Promowanie idei OA: przez redakcje czasopism, biblioteki, instytucje naukowe informacje na stronach domowych bibliotek włączanie zasobów OA do e-źródeł w listach A-Z konferencje naukowe, seminaria, szkolenia, kursy, warsztaty wzrost liczby polskich czasopism OA

19 Polskie czasopisma OA w DOAJ (w 2007 r. stan z dnia )

20 Analiza polskich czasopism OA + Rec.; 25; 60% - Rec.; 17; 40% + LF; 21; 50% - LF; 21; 50% + IF; 14; 33% - IF; 28; 67% + Search; 8; 19% - Search; 34; 81% Łączna liczba czasopism: 42 + Rec. czasopisma recenzowane + LF czasopisma z - Rec. czasopisma nierecenzowane - LF czasopisma spoza listy filadelfijskiej + IF czasopisma z Impact Factor + Search przeszukiwalność na poziomie artykułu w DOAJ - IF czasopisma bez Impact Factor - Search brak przeszukiwalności na poziomie artykułu w DOAJ

21 IF w polskich czasopismach OA Acta Chromatographica (2003) Oceanologia (2003) Pharmacological Reports (2005) Journal of Physiology and Pharmacology (2003) Cellular & Molecular Biology Letters (2003) Acta Biochimica Polonica (2003) Polish Journal of Pharmacology (2003) Fibres & Textiles in Eastern Europe (2003) Acta Protozoologica (2005) Acta Neurobiologiae Experimentalis (2004) Acta Physica Polonica B (2003) ,109 0,870 0,764 1,674 1,238 0,455 1,363 0,629 1,222 0,829 0,425 0,160 1,162 0,897 1,207 1,075 0,882 0,752 2,974 Wzrost IF 11 tytułów Folia Neuropathologica (2006) 0,975 0,975 Annals of Agricult. and Envir. Medicine (2004) Acta Palaeontologica Polonica (2005) 1,109 1,590 1,076 1,204 Spadek IF 2 tytuły IF początkowy IF ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

22 Podsumowanie Czasopisma OA otwarty dostęp do myśli naukowej, wyników badań przy zachowaniu wysokiej jakości publikacji: większa poczytność większy zasięg więcej cytowań zjawiska pozytywne: coraz liczniejsza grupa wydawców eksperymentujących z OA wzrost liczby czasopism i serwisów OA biblioteki naukowe jako propagatorzy idei OA zaangaŝowanie naukowców gold road, green road lepsze wykorzystanie środków publicznych podejmowanie działań na rzecz OA w Polsce

23 Dziękuję za uwagę Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Łucja Maciejewska Krzysztof Moskwa Barbara Urbańczyk

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy

Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy NAUKA 2/2010 163-175 BOŻENA BEDNAREK-MICHALSKA Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy Na początek pozwolę sobie na kilka truizmów, które powtarzane nieustanne mogą czytelników

Bardziej szczegółowo

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Teresa Święćkowska Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych t.swieckowska@uw.edu.pl Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Słowa kluczowe: Open Access, Polska,

Bardziej szczegółowo

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl 2 0 0 8. I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

OTWARTE ZASOBY WIEDZY

OTWARTE ZASOBY WIEDZY Biblioteka Politechniki Krakowskiej OTWARTE ZASOBY WIEDZY NOWE ZADANIA UCZELNI I BIBLIOTEK W ROZWOJU KOMUNIKACJI NAUKOWEJ Materiały konferencyjne Kraków Zakopane, 15 17 czerwca 2011 Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Bożena Bednarek-Michalska UMK, Toruń 2007 1 Spis treści Wykłady

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa doświadczenia niemieckie Włodzimierz Szpringer 14 Własność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

Peter Suber. Otwarty dostęp

Peter Suber. Otwarty dostęp Peter Suber Otwarty dostęp Otwarty dostęp Przekład Roman Bogacewicz (rozdz. 3) Maciej Chojnowski (rozdz. 1) Wojciech Fenrich (Przedmowa do wydania polskiego; Przedmowa; rozdz. 4; rozdz. 5; Dodatkowe zasoby)

Bardziej szczegółowo

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Grzegorz Czapnik Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny i wyboru baz danych

Kryteria oceny i wyboru baz danych Ewa Głowacka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Kryteria oceny i wyboru baz danych Abstrakt W artykule przedstawiono ustaloną przez autorkę listę kryteriów i wskaźników oceny bibliograficznych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie III seminarium z cyklu INFOBROKER: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 8 listopada 2007 r. Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości

Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości Kultura 2.0 Wyzwania cyfrowej przyszłości CC: pewne prawa zastrzeżone, z utworu można korzystać zgodnie z licencją Creative Commons share alike umożliwiającą kopiowanie i wykorzystanie w innych utworach

Bardziej szczegółowo

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Porozumienie BazTECH BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Ocena jakości źródeł internetowych z zakresu nauk technicznych w portalu BazTOL Opracowanie BoŜena Bednarek-Michalska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Małgorzata RYCHLIK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Artykuł ma na celu

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo