Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 3"

Transkrypt

1 Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 3 prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, WEiTI DOI: /ELE Nauka i technika to delikatny system naczyń połączonych. Znamy elementy tego systemu edukacja, dydaktyka, kształcenie ustawiczne, uczelnie, instytuty, laboratoria, stowarzyszenia zawodowe, organizacje naukowe, projekty badawcze i techniczne, programy współpracy z przemysłem innowacyjnym, naukowo-techniczne spin-offy, wdrożenia, naukowe, bazy danych, czasopisma i publikacje, raporty techniczne, e-nauka, wielka międzynarodowa infrastruktura badawcza będąca obecnie generatorem głównych odkryć (niestety poza Polską). Jeśli silnie podkreślimy rolę innowacji, to praktycznie dochodzi do tego systemu naczyń połączonych także innowacyjny business i przemysł. W tym systemie najważniejsi są ludzie. Pracują oni w określonych np. sprzyjających warunkach i generują pewne rezultaty, które są przydatne dla rozwoju społecznego, generacji dobrobytu, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, gospodarki, także i samej nauki. Trzeba te rezultaty mierzyć. Powstaje dziedzina tym się zajmująca naukometria, scientometria [1 2]. Jej znaczną częścią jest bibliometria [4, 13 14]. Rozwijają się powszechne koncepcje Otwartej Nauki aby rezultaty naukowe i ich metryki były dostępne powszechnie [3, 5 7]. Elementem Otwarten Nauki są Otwarte Publikacje i Otwarty Dostęp do wyników badań naukowych. Ważnym elementem scientometrii i bibliometrii są czasopisma naukowe [20]. Dlaczego są ważne? Między innymi dlatego, że decydują w znacznym stopniu o parametryzacji jednostek naukowych, a obecnie także o karierach osobistych indywidualnych pracowników nauki. Ludzie nauki i czasopisma są podmiotem i przedmiotem naszych rozważań. Pracownicy nauki się zmieniają, wraz z bardzo szybką zmianą warunków pracy. Czasopisma naukowo-techniczne także podlegają szybkim zmianom, wraz z internetyzacją tj. cyfryzacją, badań naukowych i zaawansowanych procesów przemysłowych. Czasopisma naukowe, szczególnie NT, już obecnie nie liczą się zupełnie jako zbiory biblioteczne wydań papierowych a tylko i wyłącznie jako bazy danych o bardzo dobrej lub nieco słabszej proweniencji. Jakość bazy danych jest współmierna z wysokością indeksów oceniających czasopismo, i dalej z wysokością finansów i obłożeniem przez najlepszych autorów z najlepszych ośrodków naukowych, generujących najlepsze wyniki naukowe i techniczne. Czasopismom o charakterze lokalnym bardzo trudno jest uzyskać wysokie wskaźniki bibliometryczne. W kraju zrodziła się koncepcja powołania Polskiego Indeksu Czasopism Naukowych, który mógłby ewentualnie konsolidować środowisko. Wiele instytucji zaczyna budować systematycznie swoje repozytoria naukowe. Tworzone są różne repozytoria agregacyjne. Prowadzone są, na razie dość nieśmiałe próby konsolidacji bibliograficznego rynku nauki Polsce. Wiele pozytywnego się dzieje [19]! Globalny, agresywny, dynamicznie zmienny i słabo znany świat bibliometrii, a sprawa Polska Dynamiczna sytuacja na świecie w obszarze naukometrii wymusza zmiany w kraju. Prowadzona jest intensywna dyskusja nad przyszłością wielu czasopism NT w kraju i sposobem ich wydawania, a także ich oceną przy pomocy standaryzowanych metryk bibliometrycznych. Wiele z tych metryk jest adaptowanych ze źródeł gdzie powstają i są testowanie globalnie. Jednakże, przynajmniej w okresie przejściowym, trzeba będzie dokładnie zrozumieć ich znaczenie w krajowych warunkach odniesienia, szczególnie wobec osób. Pewna część uzdolnionej młodzieży wchodzi w świat nauki i techniki ze znacznym zrozumieniem technologii nauki cyfrowej, a więc można powiedzieć że przynajmniej już częściowo z bibliometrią we krwi. Pewna część starszych uczonych w ogóle nowego systemu nie akceptuje, i to w żadnej formie, traktując ją jako formę dehumanizacji, nie tylko nauki. Scjentometria (mylona prze nieznających tematu ze scientologią!) i bibliometria jest to dziedzina tworząca odrębną gałąź wiedzy. Nie da się jej objąć nawet pobieżnie w kilku artykułach. Ograniczymy się tutaj do warunków krajowych, do obszaru autorów i czasopism NT, do przyszłości i tendencji rozwojowych bibliometrii, i jedynie niektórych wybranych zagadnień, nad którymi prowadzona jest dyskusja spowodowana na przykład zupełnie nowymi ustaleniami ustawodawcy, jak ocena bibliometryczna osób (wpływająca na karierę naukową) i jej przyszłość, kryteria i tryb oceny czasopism, i jak się to zmienia, pozycjonowanie czasopisma, cytowania czym są a czym były, polityka ustawodawcy, otwarte wydawnictwa cyfrowe, naukowe bazy danych, agregacyjne platformy naukowe otwarte i komercyjne. Najistotniejsza część tej dyskusji nie dotyczy w zasadzie szczegółów technicznych bibliometrii, choć o nich poro piszemy, aby się tego nauczyć, ale jest istotnym, publicznym pytaniem, otwartym i krytycznym (może nieco nazbyt) oraz niezbyt uporządkowanym pytaniem o rolę i pozycję nauki i techniki w Polsce, jak prowadzić badania stosowane i nad czym, za co, co robić w kraju z czasopismami naukowo-technicznymi i ich oceną, a pośrednio także z jeszcze ważniejszą dla nauki i dla kraju oceną osób, pracowników nauki i techniki, jak ich promować, jak wybierać najlepszych, jak budować elitę. Elita jest konieczna do budowy frontu naukowego. Elita wyróżnia się we wstydliwych wskaźnikach bibliometrycznych. Wstydliwie wysokich. A one są publiczne, i jak tu do nich się nie przyznawać? Jak z tym żyć? Trzeba to przedyskutować i zrozumieć. Niniejszy trzyczęściowy artykuł jest niewielkim przyczynkiem do dyskusji o bibliometrii w kraju w obszarze nauk technicznych. Obszar ten jest tak atrakcyjny, że nawet biznesowe bazy danych oferują w tym zakresie swoje usługi [18]. Zrozumienie wszystkich coraz bardziej złożonych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, aspektów bibliometrii nie jest jeszcze nadmiernie głębokie wśród pracowników nauki, a także wśród pracowników administracji nauki którzy powinni się statutowo i systematycznie tym zająć. Zdejmując częściowo ten obowiązek, fragmentarycznie przynajmniej tą część o charakterze administracyjnym, z uczonych. Bibliometria i parametryzacja to przecież małżeństwo z rozsądku. A parametryzacja to kategorie przyznawane instytucjom i finanse, a za tym idą finanse. Nie ma żartów! Trzeba to zrobić dobrze, rzetelnie i wieloaspektowo, przy rosnącej ilości argumentów. Oprócz tego panuje w tym zakresie scientometrycznym chaos informacyjny, pełno nieporozumień i uprzedzeń. Krajowe lekcje bibliometrii zaczęli prowadzić niektórzy uczeni od naświetlania nadużyć i spraw na pograniczu kryminału, oraz apeli o poprawę naukowego morale. Morale tak, ale w dość słabo Elektronika 10/

2 znanej, lub prawie nie znanej dziedzinie? Morale w działaniach których skutków się nie umiało przewidzieć z braku stosownej refleksji, głupoty, braku wiedzy, uprzedzeń, chęci zrobienia dobrze, itp. Nadróbmy jakoś ten brak wiedzy i zacznijmy szerszą dyskusję w różnych gronach, uczelnianych, instytutowych, w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych, na forum jednostek PAN, w komitetach naukowych. Sprawy indeksów i bibliometrii stały się jakoś (miejmy nadzieję, że przejściowo) wstydliwe, nieco podejrzane, mało kto o nich mówi otwarcie w szerszych gronach naukowych. Indywidualnie wzbudzają emocje. Przy okazji promocji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na różnych szczeblach kariery, czy do nagród i wyróżnień, a także przy okazji wniosków o projekty badawcze do rządowych agencji finansujących naukę, wymieniane są obowiązkowo różne indeksy i wskaźniki, jak indeks Hirscha, zakumuowany i względny impakt faktor, ilości notowanych publikacji w poszczególnych bazach danych, ilości cytowań całkowita i bez autocytowań, gdzieniegdzie także ilość pobrań prac danego autora, jeszcze całkiem rzadko pochodne indeksu H. W poprzednich dwóch częściach niniejszej pracy omówiono dość pobieżnie i bardzo subiektywnie takie zagadnienia jak (wymieniamy je tutaj in extenso aby być może zachęcić czytelnika): czasopisma NT w erze dynamicznych wirtualnych mediów cyfrowych, wersja papierowa a bazodanowa czasopisma, wirtualne czytelnie, zdrowe ambicje lokalnych czasopism NT wejścia do globalnych baz danych, polityka ustawodawcy dotycząca rynku czasopism naukowo-technicznych w kraju, otwarte wydawnictwa cyfrowe, czasopisma międzynarodowych organizacji NT, krajowe czasopisma NT, krajowy rynek wydawniczy czasopism NT, cytowania, pozycjonowanie i lokowanie czasopisma, indeksy bibliometryczne, licencjonowanie prawnoautorskie CCL; pytania dotyczące e-wydawnictw krajowych czasopism NT takie jak drukować czy nie drukować czasopismo?, pozycjonować czy nie pozycjonować czasopismo?, Google Scholar przyjaciel czasopisma czy bałaganiarz?, Samoarchiwizować?, Jak wydawać czasopismo PAN?, Czy PAN i uczelnie powinny wspierać rozwiązania otwarte?, Jak finansować czasopismo?, Co z krajową dyskusją nad rozwojem czasopism NT?; paradoksy bibliometryczne, otwarta nauka i repozytoria instytucjonalne, czasopismo wobec platform otwartych i komercyjnych, koszty wydawania czasopisma, komercyjne agregacyjne bazy danych czasopism i publikacji, otwarte bazy danych autorów, naukowe bazy danych autorów i publikacji, projektów badawczych, instytucji naukowych i publikatorów oraz ich narzędzia; rozwijane bazy krajowe; standaryzacja e-nauki bibliografii i bibliometrii, kształcenie zawodowe w zakresie bibliometrii, formaty plików bibliometrycznych BibTex bib, EndNote enw, RefMan/ RefWorks ris, standard MODS i pokrewne, międzynarodowe bazy danych a ochrona języka polskiego; konsolidacja e- nauki w kraju, glosariusz wybranych głównych skrótów bibliometrycznych; literatura obejmująca główne światowe bazy danych bibliograficznych i przykłady wyszukiwania i obecności w tych bazach kilku czasopism NT z Polski. W niniejszej trzeciej części, jeszcze bardziej subiektywnej i niepotrzebnie bardziej krytycznej niż poprzednie, za co w zasadzie uprzejmie przepraszam, poruszono takie zagadnienia jak: Dlaczego bibliometria jest wstydliwa?, Pozycja nauki w Polsce, Jak wybrać krajowe czasopismo NT z obszaru EiT na listę WoK?, Ustawy dotyczące bibliometrii a życie; Osobowe przypadki bibliometrii i jak to oceniać?; Ocena czasopism w świetle działań ustawodawcy, Różne krytyczne aspekty oceny pracowników nauki i czasopism. 98 Rola nauki w społeczeństwie demokratycznym Czy nauka jest obszarem który w społeczeństwie w pełni demokratycznym konkuruje (musi, powinno konkurować) z innymi obszarami w otwarty sposób o środki, pozycję, rolę społeczną? Czy nauka zasługuje na jakieś uprzywilejowanie, obok np. sektorów zdrowia i bezpieczeństwa, a także gospodarki? Co takie uprzywilejowanie daje i czy czegoś nie psuje? Jak jest w krajach czołówki technologicznej? Wiele odpowiedzi na te pytania znamy dość dobrze. Nasze społeczeństwo rozwija się dynamicznie w warunkach demokratycznych. Oznacza to także pełną świadomość, i możliwość w zasadzie nieskrępowanej ekspresji, swojego obecnego znaczenia i potencjalnej roli w społeczeństwie przez osoby nauki, instytucje, a także reprezentowane przez środowiska całe znaczne obszary życia społecznego. Każda prawie dziedzina życia społecznego domaga się uznania jej wagi jako szczególnej, dokładającej się niezbywalnie do całości, żeby wymienić tutaj tylko kilka takich jak edukacja i nauka, zdrowie, bezpieczeństwo, dobre warunki gospodarowania żywność, energia, informacja, infrastruktura, prawo, eksport, itp. Ta dyskusja o wadze poszczególnych sektorów odbywa się w kontekście przynależności Polski do UE. Po prostu, bliscy i sprzymierzeni sąsiedzi jakoś to poustawiali, i przyznali sektorom stosowne nakłady budżetowe i poza budżetowe (a przez to uznanie i państwa i społeczeństwa). Te nakłady na poszczególne obszary są znane i w wartościach relatywnych do innych obszarów i w wartościach bezwzględnych. Nie mamy więc nic do roboty, trzeba skorzystać z najlepszych wzorów i po kłopocie. Tutaj zaczyna się często bałamutna polityczna i ideologiczna dyskusja o etapie rozwoju cywilizacyjnego, o tym że sąsiedzi przeszli jakąś drogę a my jeszcze nie. Ustawmy więc to przy pomocy najprostszej logiki. Gdzie usytuować naukę i technikę, bo o niej w tym artykule mowa. Żeby pracować naukowo trzeba być najlepiej zdrowym i bezpiecznym, oraz mieć finansowanie na być może sprzedawalne wynalazki, nie tylko z budżetu ale i z zapobiegliwego innowacyjnego biznesu prywatnego. Wynalazki i innowacje być może (na pewno) poprawią zdrowie, bezpieczeństwo, i warunki gospodarowania. Własne koło zamachowe rozwoju zaczyna działać. Czy u nas działa sprawnie? Dlaczego więc rola nauki w społeczeństwie polskim jest taka jaka jest, czyli znacznie niższa niż u sąsiadów z UE. Chodzi o tą drobną różnicę pomiędzy być może a na pewno, wypowiedzianą w jednym ze zdań powyżej. Wymieńmy w sposób nieuporządkowany kilka prawdopodobnych powodów (o których w zasadzie wszyscy wiedzą, i które są ciągle powtarzane w środowisku nauki), niezależnie od tego jak bardzo są one prawdopodobne: inne miejsce na drodze rozwoju cywilizacyjnego niż u zaawansowanych sąsiadów??? są tacy co ośmielają się podnosić ten czysto ideologiczny argument bez nadmiernej krytyki społecznej; mało kto w szerokim społeczeństwie wierzy w polskie wynalazki, polską naukę i technikę (niektórzy nazywają to żartobliwie przekleństwem FSO Poloneza); polskie środowisko naukowe jest inne, nieprzygotowane, niedojrzałe, nie umie spożytkować właściwie przyznawanych środków; niski kapitał społeczny; połączenie nauka gospodarka są słabe, patologiczne, nie istnieją, nie dają rezultatów; polskie środowisko bardzo słabo lub w ogóle nie promuje liderów nauki; struktura zespołów badawczych i instytucji jest często archaiczna; panuje bardzo trwały stereotyp polityczny z wczesnego okresu przemian każda złotówka wydana na naukę jest złotówką straconą; wiele dziedzin badawczych NT było blokowanych systemowo przez dziesięciolecia nowoczesna energetyka, przemysł atomistyczny, przemysł lotniczy, przemysł motoryzacyjny, obronność teraz jest to podejmowane dość leniwie ostatnio chyba nieco lepiej; nauka i technika, a wynalazczość i innowacyjna przedsiębiorczość w szczególności, są w kraju cały czas na krótkiej uwięzi; na uczelniach niechętnie patrzy się na Elektronika 10/2014

3 działalność gospodarczą prowadzoną przez uczonych, brak stosownego prawa gospodarczego; uwłaszczenie uczonych chodzi krętymi drogami i nie ma zgody politycznej co do jego formy; patentowanie w Polsce to koszmar i niewiele daje; dla mediów powszechnych nauka jest systemowo nieciekawa; cały system edukacji jest obecnie ustawiony w zasadzie przeciwko nauce; nauka polska nie ma dostatecznie silnych reprezentantów w świecie politycznym, a ci co są, są wyalienowani i działają w innej rzeczywistości; finansowanie budżetowe nauki w Polsce jest na katastrofalnie niskim poziomie i nic w tym względzie się nie zmienia, nie ma woli politycznej zmian; bardzo niskie finansowanie budżetowe, jako wyraźny znak podejścia systemowego, zniechęca i odpycha przemysł i biznes w Polsce od nauki. Cyfrowa nauka, globalna scientometria i bibliometria nadały cytowaniom specjalną wartość Globalna bibliometria, ta rozwijająca i różnicująca się dynamicznie, oskarżana o perfidną depersonalizację nauki, jest bezlitosna dla naszego całego środowiska naukowego, nie tylko w obszarze nauk technicznych. Oczywiście nie tylko dla naszego. Jeśli uznamy, że cyfrowa nauka i jej elementy składowe osobowe i instytucjonalne źródła wiedzy w postaci cyfrowej, agregacyjne bazy danych, repozytoria, coraz lepiej oddają rzeczywistość naukową, a tak być może jeszcze nie jest, ale tak wcześniej czy później będzie, to obecność polskiej nauki w sieci globalnej jest niewątpliwie znacznie poniżej naszych oczekiwań i potencjalnych możliwości. To się zapewne poprawi w miarę systematycznej budowy wielu repozytoriów instytucjonalnych i łączeniu ich w repozytorium narodowe. Dalej to repozytorium narodowe będzie się efektywnie dokładać do repozytorium globalnego. Będzie połączone jutro ze światem wielościeżkowo, wieloaspektowo, wielokryterialnie i systemowo, udostępniając poprzez całe bogactwo tworzonych narzędzi biblio metrycznych, znaczne wartości źródłowe. Dzisiaj, ze względu na opóźnienia w systemowej cyfryzacji nauki w Polsce, tak nie jest. Na razie, co jest dużym wstydem, choć nie pierwszy raz taki wstyd przełykamy, za nas robi to potężny Google Scholar i inne bazy danych jak BASE, Microsoft, ResearchGate, Scopus, WoK/WoS, a więc bazy otwarte i zamknięte. Szybkie nadrobienie zaległości będzie bardzo trudne, bo to jest ambicja uczonych a nie społeczeństwa. Inni sąsiedzi być może też zaspali, ale ich różne współczynniki scientometryczne wpływu, wagi, widoczności, publikowalności i cytowalności są wielokrotnie większe, nawet ponad 10-krotnie. Przy nich, Polska jest pod względem nauki krajem wielkości Mazowsza. Gdyby podać inne szczegółowe wskaźniki scientometryczne i bibliometryczne to porównanie mogłoby wpaść jeszcze bardziej niekorzystnie. Kilkudziesięcio-osobowy, międzynarodowy, bardzo aktywny zespół badawczy zaangażowany w czołowe eksperyment w zakresie infrastruktury naukowej o charakterze globalnym może mieć znacznie większy dorobek bibliometryczny niż całe instytuty zatrudniające setki osób, czy uczelnie w kraju. Oczywiście że taki zespół jest wyjątkiem, ale średnie statystyki bibliometryczne we wszystkich liczących się globalnych bazach danych są dla nas bardzo niekorzystne. Ograniczamy się do NT. Ocena badań naukowych, projektów, naukowych połączeń międzynarodowych, czasopism, cytowania, rankingi, indeksy, funkcje biblio metryczne i ich pochodne, ocena osób i instytucji, bazy danych, repozytoria, bibliometria, parametryzacja, jakość publikacji, waga publikacji, współczynnik wpływu są to elementy współczesnego otoczenia środowiska nauki, z którymi chcąc nie chcąc musimy się liczyć. Globalny system bibliometryczny nadał cytowaniom specjalną wartość, wydaje się że znacznie większą niż na to zasługują. Ktoś tak zrobił, lub samo się tak zrobiło. Taka globalna tendencja? Proces obecnie częściowo poza kontrolą. Konsekwencje są fundamentalne. Z narzędzia technicznego, wyłącznie bibliograficznego stały się aktywnym narzędziem karierotwórczym, ekonomicznym, wręcz politycznym, a także socjologicznym i psychologicznym. Nie wie o tym tylko ten kto nie obserwuje zmian w obszarze nauki blisko i codziennie. Cytowania kompletnie zmieniły swoją rolę, oprócz klasycznego, kiedyś dość pasywnego znaczenia (niektórzy klasycy nazywają to dziś uczciwego bibliograficznego znaczenia), stały się wartością specjalną. Tak specjalną, że trzeba ich specjalnie pilnować, jak złota oczywiście w zaawansowany sposób komputerowy, i to w otwartej sieci globalnej, pod okiem wszelkich otwartych statystyk i narzędzi analitycznych. Najświętsi ze świętych, najuczciwsi, współcześni inkwizytorzy nauki, nie patrzą na cytowania tak jak kiedyś. Po prostu nie da się. One są inspiracją do różnych poszukiwań badawczych i szerszych działań twórczych, krytycznych, utylitarnych, także moralizatorsko publicystycznych. Są także przedmiotem gorących testów on-line. Na tak gorącej tematyce, a także ściganiu i krytyce patologii można zrobić karierę. Literatura w tym zakresie jest bardzo bogata i dość zaawansowana. Literaturze towarzyszy nowoczesna polemika, bo internetowa, świadcząca o zainteresowaniu środowiska. Mamy w tym względzie okres przejściowy, jest więc pokusa jego wykorzystania. Jak się ustabilizuje, będzie inaczej. Ustawodawcy wymyślą nowy porządek, będzie ład cytowalniczy, ogólnie będzie większy porządek. Wykroczenia bibliometryczne zostaną ukrócone. Jaka jest różnica z czasem przeszłym, dajmy na to sprzed 40 lat. Cytowaniom nadano rangę, złotą rangę. Każde najdrobniejsze cytowanie jest obecnie okruszkiem złota. Mamy nową gorączkę złota Gold Rrush, Gold Fever. Kiedyś pochłonęła ona wiele ofiar, zanim ją ucywilizowano. Te okruszki złota są w Twoich rękach Autorze. Sitkiem na złoto jest klawiatura Twojego komputera. Możesz je zostawić sobie, lub obdarować nimi kogoś. Można się tym zafascynować. Wielu (niektórzy) z nas to zrobiło. Biję się i ja w piersi aż dudni, nie pierwszy raz w tym cyklu artykułów. Niektórzy już przeszli tą chorobę, niektórzy właśnie tak późno zapadają. Ale wyzdrowieją, nie ma wątpliwości. To choroba przejściowa. Biedni tylko i wyłącznie ci uczeni co nie publikują. Są na pewno poza złotą pułapką cytowań i indeksów. Są poza wszelkim podejrzeniem jak żona Cezara. Są także poza grą! A i tak stracą życie jak ona, mimo braku podejrzeń. Taki świat. A gra się toczy nieustannie i stawka jest duża, ogromna. No risk no fun! Winni inni sieć globalna? Spokojnie, inkwizytorzy też cytują. Tworzą i wyprzedzają rzeczywistość. Kto publikuje ten cytuje. Kto publikuje dużo, bardzo dużo, to cytuje więcej, dużo więcej. Trzeba być na WoK. W NT ani habilitacji ani profesury, a niedługo nawet doktoratu, bez WoK czy Scopusa się nie dostanie. Świadomi specjaliści cytują lepiej. Z umiarem, z klasą, powściągliwie, delikatnie, subtelnie, optymalnie. Można cytować (auto- i samo-, a także kross-, under- i over-, kooraz indirect czy mutual, a także hidden) do iluś tam procent bezkarnie, i tak trzeba robić?! Jaka to strata jak się nie cytuje? Kluczem jest wiedza, jak działa cały czas zmieniający się i komplikujący się system. A jest to wiedza w zasadzie publiczna, ale komplikująca się. Gorączka złota na pewno przeminie. To będzie musiało być zmienione. To jasne, że nie zrobi tego jako pierwszy Polski legislator. Najpierw musi to zrobić świat. Możemy jednak, a tak naprawdę musimy, porządkować swoje skromne podwórko naukowe. Dyskusja żywa o nauce w naszym środowisku trwa. Dyskusja o moralności i odpowiedzialności, samoświadomości Elektronika 10/

4 i powściągliwości. Dyskusja o bezsilności. Jak o masowych habilitacjach na Słowacji i w innych krajach sąsiednich z którymi nie można sobie poradzić. Jak o tym czy habilitacja jest przepustką do czegoś tam, czy nie jest. Jak o masowym wyższym wykształceniu zgłodniałego wykształcenia społeczeństwa, na razie choćby jakiegokolwiek dobre to czy złe? Może to masowe wykształcenie zaleczyło jednak jakieś stare rany? Jak o roli PAN, likwidować czy podtrzymywać przy życiu. Jak, od dziesiątków lat, o braku właściwego finansowania i odpowiedniej pozycji nauki w naszym kraju. A tu być może jest tak, że brak odpowiedniego finansowania i roli nauki jest właśnie po prostu trwale istniejącym, a więc obowiązującym rozwiązaniem systemowym w naszym kraju. Bardzo ważne cytowania, naprawdę bardzo ważne, zarówno ich nadmiar jak i niedomiar, jakoś przy tym wszystkim maleją. Inkwizytorze, miej odwagę otwarcie powiedzieć to co jest jeszcze ważniejsze. Nie powiesz tego bo jesteś po innej stronie barykady. A może nie powiesz, bo jesteś po obu stronach barykady. Stoisz w rozkroku, i tak ci wygodnie? Nie jesteś samotny, wielu jest takich którym wygodnie. To jest gwarancja, powolnych zmian ewolucyjnych, spokojnej ideologicznej sztafety pokoleń, wśród obszarów rozwijających się znacznie szybciej od nas. Naukometria lepsza i gorsza, otwarta nauka, repozytoria instytucjonalne, tendencje rozwojowe Naukometria niewątpliwie w zasadniczo inny sposób dotyka nauk technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Padają wręcz liczne argumenty w samym środowisku naukowym o mierzeniu niemierzalnego, stosowaniu metryk liczbowych i wykonywaniu na tych metrykach wszelkich działań matematycznych nie tylko podstawowych jak dodawanie, statystycznych jak obliczanie mediany, różnego rodzaju średnich, ale także całkowaniu i obliczaniu pochodnych ze stosownych bibliometrycznych zależności funkcyjnych. Znajdowanie punktów przegięcia, ekstremów lokalnych na funkcjach bibliometrycznych w poszukiwaniu zmiany trendów i/lub cykli rozwoju instytucji naukowych. Można także obliczać swoje osobiste charakterystyki pod warunkiem, że Twój zapis jest dostatecznie bogaty w dane bibliometryczne, czyli nie zawiera zaledwie kilka czy kilkanaście pozycji a na przykład sto czy kilkaset, i to z bogatą historią pobierania, cytowania, itp. Indeksy liczbowe, a także wartości różnicujących się i komplikujących się funkcji bibliometrycznych dla różnych wartości argumentów i parametrów, stają się uznanymi miernikami wartości naukowej, pracowników nauki, czasopism i instytucji. Tak działa współczesna naukometria. Granulacja oceny będzie się zmniejszać, biorąc pod uwagę coraz subtelniejsze zjawiska bibliometryczne w cały czas rozszerzającym się froncie nauki i jej roli w rozwoju społecznym. Cyfryzacja samej nauki i oceny nauki jest nieuchronna wraz z ciągłym rozszerzaniem globalnego frontu nauki na świecie. Nie może być inaczej, dzisiaj dotyczy ona dziesiątków milionów pracowników nauki, setek tysięcy czasopism, dziesiątków tysięcy instytucji naukowych. Jeszcze niedawno tak nie było. To zupełnie nowa sytuacja w historii ludzkości. Część analogowa (tzw. merytoryczna, opisowa) oceny naukowej publikacji, osób i instytucji zapewnie ciągle pozostanie, szczególnie na styku człowiek człowiek. Ale będzie ona tylko jednym z czynników (nawet jeśli ważnym) oceny globalnej wykonywanej cyfrowo w jak najbardziej standaryzowany sposób, a nie jak poprzednio jedynym i decydującym. Dzisiaj podnosi się alarmy, że technologia cyfrowa zdominuje całkowicie, dehumanizując oceny zupełnie. Są to chyba 100 alarmy przedwczesne i nieuprawnione także na przyszłość. Administratorzy nauki, świadomi uczeni, a także inkwizytorzy, zauważają niebezpieczeństwo i podnoszą stosowne alarmy. W niektórych środowiskach panuje pogląd, negujący wartość naukową naukometrii, albo twierdzi się delikatniej, że naukometria próbuje porównać rzeczy nieporównywalne. Jest to chyba znaczne uproszczenie wynikające z niewiedzy i jeszcze stosunkowego młodego wieku naukometrii, wynoszącego zaledwie kilkadziesiąt lat. Jeśli oddzielić część cyfrową od analogowej i dalej próbować formalizować i algorytmizować procedury metryczne to może okazać się że przy cały czas obecnej i dużo ważącej analogowej części merytorycznej, algorytmiczna część cyfrowa ułatwia znacznie oceny i czyni je znacznie bardziej obiektywnymi. Taki proces obserwujemy już właśnie dzisiaj i budzi on niepokój klasyków. Naukę można mierzyć scientometrycznie łatwiej jeśli jest jakoś zebrana w jednym lub kilku miejscach, tematycznie, geograficznie, instytucjonalnie, czy inaczej. Klasycznie takim miejscem zbiórki były np. biblioteki. Dzisiaj też takie zadanie mogą posiadać zinformatyzowane biblioteki, ale nie tylko one i to w zupełnie inny sposób. Rolę agregacji wyników danych naukowych przejmują odpowiednio zorganizowane hurtownie danych naukowych, portale webowe i bazy danych publikacji, osób, instytucja naukowych, itp. Dane naukowe gromadzone są w systematycznie budowanych rozrastających się repozytoriach instytucjonalnych. Oprócz wyników zawierają one portrety naukowe uczonych, dane czasopism naukowych, instytucji, gdzie dane są publikowane, indeksy, komentarze, blogi, i inne, jak nawet stosowane nowoczesne metody naukowe. Tworzona jest solidna wielowarstwowa infrastruktura e-nauki na świecie i w Polsce. Taka e-nauka sprzyja otwartości, łatwości dostępu, otwartej oceny, a przez to globalizacji. Scientometria jest dziedziną nauki mierzącą i analizującą naukę, technikę i innowacje. Badania obejmują pomiary wpływu (impaktu, wagi), bibliometrię prac naukowych i wpływ czasopism i instytucji, cytowania naukowe, mapowanie obszarów naukowych, tworzenie metryk, wskaźników i indykatorów do zastosowania w kontekście zarządzania nauką i polityki naukowej. Czasopisma scientometryczne, a wśród nich Scientometrics Journal [link.springer.com/journal/11192], oraz The Journal of Scientometrics Research publikują prace dotyczące cech metrycznych i ilościowych charakterystyk nauki i badań naukowych. SJ zajmuje się głównie tematyką zastosowania narzędzi matematycznych, w tym statystycznych do prowadzenia badań związanych z mechanizmami rozwoju nauki. Prowadzone są próby analizy i pomiaru tych mechanizmów. SJ jest czasopismem interdyscyplinarnym skierowanym nie tylko do badaczy nauki ale też do bibliotekarzy, dokumentalistów i managerów nauki, a także do gron decyzyjnych i legislacyjnych nauki. W analitycznym i metrologicznym ujęciu scientometria pokrywa się w pewnej części z bibliometrią, naukami informacyjnymi oraz polityka naukową. Badania scientometryczne zostały rozpoczęte w Instytucie Informacji Naukowej Institute for Scientific Information (ISI) obecnie prowadzonym przez Thomson Reuters. Jedną z pierwszych metryk był Scince Citation Index SCI. Czasopismo JSR [jscires.org] jest wydawane online przez organizację SciBiolMed i także publikuje prace z dziedziny scientometrii. Wyróżnia różne obszary scientometrii takie jak: technometrics w technice i patentach, informetrics w informatyce, webometrics w badaniach internetowaych, i inne. Open Science Otwarta Nauka jest ruchem globalnym w celu otwarcia, uwolnienia nauki, badań, danych, wyników, otwartego rozpowszechnienia dla uczonych i amatorów, ułatwienia komunikacji dla wiedzy naukowej. ON dotyka w oczywisty sposób czasopisma naukowe. Otwarta Nauka obejmuje Elektronika 10/2014

5 takie gałęzie jak Open Research Otwarte Badania, Open Access Otwarty Dostęp, Open Publishing, itp. W takim podejściu występuje zawsze konflikt pomiędzy interesami zarówno instytucji naukowych i autorów prac w kwestii otwarcia wyników lub ich utrzymania w tajemnicy, w celach patentowych, gospodarczych, czy też nie publikowania niepewnych niepełnych wyników przedwcześnie. Zupełnie inna sytuacja jest w tej kwestii na uniwersytetach i np. w rządowych ośrodkach badawczych. Istnieje także szereg poważnych i formalnych argumentów przeciwko Otwartej Nauce jak niezrozumienie społeczeństwa dla zalewu danych naukowych, złe użycie danych, utrudnienie weryfikacji danych wartościowych, produkcja danych niskiej jakości, zatrucie bibliometrii, itp. Otwarta Nauka dzieli się bardziej lub mniej formalnie na obszary Otwarte Dane, Otwarte Źródła, Otwarta Metodologia Badań, Otwarty System Recenzowania Prac naukowych, Otwarty Dostęp, oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne. Organizacja (Projekt) Open Science [openscience.org] jest szerokim ruchem społecznym o zasięgu światowym. Zachęca uczonych i inne zainteresowane osoby do działania w nauce w sposób otwarty. Dotyczy to w szczególności publikowania przez uczonych oprogramowania w postaci kodu otwartego Open Source, łącznie z otwartym opisem funkcjonalności w postaci dokumentacji technicznej czy artykułów naukowych na temat takiego oprogramowania. Mottem działania organizacji jest to że uczeni i inne osoby zainteresowane nauką i techniką mają obecnie relatywnie łatwy dostęp do znacznych mocy obliczeniowych. To co brakuje to naukowe oprogramowanie funkcjonalne, które mogłoby być używane jak najszerzej do instytucjonalnych i własnych badań naukowych. Otwarty dostęp do takiego oprogramowania mógłby znacznie przyspieszyć badania w wielu kierunkach nauki i techniki. Projekt Open Science prowadzi wiele praktycznych akcji związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem otwartego funkcjonalnego oprogramowania naukowego i naukowotechnicznego. Blog naukowy Openscience [openscience.com] jest wszechstronnym przewodnikiem po publikacjach naukowych i akademickich o Otwartym Dostępie (Open Access). Zawiera porady dla pracowników nauki jak publikować książki w systemie Open Access, jak zwiększyć widoczność publikacji, jak zyskać cytowania dla publikacji, poprawić indeksy, uzyskać lepszą ocenę. Celem blogu jest otwarcie społeczności naukowej na problemy współdzielenia wyników badawczych w erze nauki i wieku cyfrowego. Właścicielem blogu Openscience. com jest wydawnictwo De Gruyter Open. InCites [incites.org] jest komercyjnym, podlegającym subskrypcji, uniwersalnym, wieloaspektowym narzędziem ewaluacyjnym nauki bazującym na sieci web. Analizuje produktywność i jest kryterialną miarą wyników. Wspiera obiektywną analizę ludzi, naukowych grup zawodowych, programów naukowych, instytucji, poprzez łączenie badań naukowych z ich wpływem. InCites jest narzędziem analitycznym rozwijanym przez Thomson Reuters (TR). Umożliwia precyzyjną analizę danych dotyczących cytowań, dysponuje globalnymi metrykami nauki, umożliwia tworzenie wielowymiarowych profili naukometrycznych. Zapewnia porównania instytucji naukowych. Daje wszechstronny wgląd w działanie instytucji naukowych. Narzędzia wizualizacyjne i raportujące InCite umożliwiają przedstawienie wszechstronnych profili naukometrycznych osób i instytucji. Właścicielem portalu i narzędzi InCites jest Thomson Reuters (TR). Z platformy InCite jest bezpośredni dostęp do innych narzędzi analitycznych TR jak np. Essential Science Indicators, Joural Citation Reports, itp. EndNote [endnote.com] webowe narzędzie TR służące do tworzenia personalnej autorskiej bibliografii. Jest dostępne np. poprzez bazę danych Web of Knowledge/Web of Science. Pozwala na synchronizację zasobów autorskich z dostępem poprzez sieć, także w wersji mobilnej. Podlega subskrypcji. Pozwala na znajdowanie zasobów bibliograficznych, gromadzenie ich, tworzenie nowych, dzielenie, itp. Tworzy standaryzowane pliki bibliograficzne w formacie tekstowym z rozszerzeniem *.enw. Reference Manger [refman.com] komercyjny pakiet programistyczny, osobiste komputerowe narzędzie TR także służące do zarządzania bibliografią. Umożliwia przeszukiwanie baz danych online, porządkować i organizować bibliografię, publikować bibliografię online, itp. Tworzy standaryzowane pliki bibliograficzne w formacie tekstowym z rozszerzeniem *.ris. Pomiędzy bazą danych EndNote i Reference Managerem istnieją konwertery danych w obie strony. Base-Search BASE [base-search.net] jest jedną z najobszerniejszych baz danych i silników wyszukujących webowych zasobów akademickich Open Access. Operatorem jest biblioteka Uniwersytetu Bielefeld. BASE stosuje protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) do prezentacji zawartości. BASE zbiera, normalizuje i indeksuje dane. Obecnie agreguje ponad 60 milionów dokumentów z 3 tysięcy źródeł. BASE prowadzi także specjalistyczny blog. BASE jest uczestnikiem Europejskiego projektu DRIVER Digital Repository Infrastructure Vision for Research Europe. BASE prowadzi i publikuje własną metrykę BASE Index. Indeks ten może być integrowany poprzez interfejs w lokalną infrastrukturę innych baz danych, silników przeszukujących meta-dane, katalogów bibliotecznych, itp. BASE posiada następujące cechy i funkcjonalności: zasoby selekcjonowane pod względem wartości intelektualnej, wybierane są serwery źródłowe spełniające listę kryteriów jakości akademickiej i relewancji, lista źródeł jest publiczna i jest uzupełniana na wniosek zainteresowanych instytucji, obejmuje i ujawnia źródła z obszaru Deep-Web zwykle pomijanego przez wyszukiwarki komercyjne, wyniki wyszukiwania zawierają precyzyjne dane bibliograficzne, posiada wiele opcji sortowania wyników wyszukiwania i przeglądania dokumentów autor, przedmiot, DDC dziesiętna klasyfikacja Dewey, rok publikacji, kolekcja, język, typ dokumentu. W BASE znajdują się niektóre czasopisma krajowe z obszaru EiT np. IJET KEiT PAN. Jak wprowadzić krajowe czasopismo NT z obszaru EiT na listęwok? Globalne czasopisma o wysokich indeksach wydają się być najbardziej niezależne. Jest to jednak niezależność pozorna. Za tymi czasopismami stoi wielki biznes. Czy ktokolwiek u nas może porównywać się z Hindawi? Walka trwa nie o miliony a miliardy Euro. W tym obszarze zupełnie nie jest problemem obecność pisma w czele stawki. Czasopisma krajowe NT, te z Listy Filadelfijskiej to jest zupełnie inny świat. Mają one charakter lokalny i odpowiedzialność za nie ponoszą adekwatne środowiska naukowo techniczne, na ogół w warunkach skromności finansowej. Jeśli środowisko nie podejmuje takiej odpowiedzialności merytorycznej i logistycznej to czasopismo praktycznie nie ma szans na wybicie się choćby w obszar średnich wartości indeksów. Boleśnie trywialną tezą, niestety nie wszędzie pamiętaną, jest że czasopismo jest wysiłkiem zbiorowym a nie często jedno czy dwuosobowej osobowej redakcji. Czy wszystkie krajowe czasopisma NT z obszaru elektroniki i telekomunikacji wejdą na listę czasopism indeksowanych Web of Knowledge i zdobędą współczynnik wpływu IF? Rola czasopism naukowo-technicznych jest kluczowa dla rozwoju środowiska naukowego i akademickiego, wszędzie na Elektronika 10/

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Bożena Ratajczak Biblioteka Państwowej Medycznej

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Seminarium Rankingowe Sesja II Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Informacje wstępne informacje o publikacjach pochodzą z bazy SCOPUS ze stanem na dzień 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Budowanie repozytorium

Budowanie repozytorium Budowanie repozytorium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, 26 czerwca 2012 r., Warszawa Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Jak Cię widzą, tak Cię piszą Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Jak Cię widzą 2. Usytuowanie repozytoriów uczelnianych w systemie Synat 3. Czy tylko

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A - pozycje wydawnicze z obliczonym współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Krok 2: Analiza baz publikacji

Krok 2: Analiza baz publikacji Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 2: Analiza baz publikacji Edyta Pazura Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik Ocena efektywności pracy Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

System komunikacji naukowej w Polsce

System komunikacji naukowej w Polsce System komunikacji naukowej w Polsce Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski marekn@icm.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy, Kraków, 15.06.2011 1 Zakres Całokształt komunikacji naukowej i akademickiej Dostępnośd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Open Access znaczy Otwarty Dostęp do Wiedzy Open Access Koncepcja wiedzy i kultury jako dóbr wspólnych

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Współudział Biblioteki Głównej w tworzeniu repozytorium uczelni

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Współudział Biblioteki Głównej w tworzeniu repozytorium uczelni . Współudział Biblioteki Głównej w tworzeniu repozytorium uczelni Olga Giwer, Mirosława Lewandowska Tranda, Maria Miller-Jankowska Gdańsk INFOBAZY 2014 Plan prezentacji: Działania Biblioteki Głównej PW

Bardziej szczegółowo

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN)

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) EWALUACJA I PARAMETRYZACJA I KATEGORYZACJA CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) SPOTKANIE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI (9-11.06., KAMIEŃ ŚLĄSKI)

Bardziej szczegółowo

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni Anna Komperda Barbara Urbańczyk Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Ogólnouczelniana jednostka

Bardziej szczegółowo

Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać?

Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać? Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać? Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Centrum Promocji

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane?

Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane? Emanuel Kulczycki Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane? 9 stycznia 2014 r. Wykład i prezentację można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać, tworzyć utwory zależne, # użytkować w sposób

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU?

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU? 3 LOGISTYKA ODZYSKU? LOGISTYKA ODZYSKU obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Czemu służy ocena! 1. jednostek naukowych wysokość finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Repozytoria otwarte. Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR

Repozytoria otwarte. Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR Repozytoria otwarte Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR Plan prezentacji Co to jest repozytorium, ile jest repozytoriów w Polsce i na świecie, jakie są typy repozytoriów.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania. eczeństwie wiedzy. w społecze. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow.

Rola i zadania. eczeństwie wiedzy. w społecze. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow. Rola i zadania architekta informacji w społecze eczeństwie wiedzy dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow.pl Architektura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE W

STUDIA DOKTORANCKIE W STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POTRZEBA DALSZYCH REFORM mgr Marcin Dokowicz Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów marcin.dokowicz@krd.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access X Konferencja Wirtualny Uniwersytet - model, narzędzia, praktyka 16-18 18 czerwca 2010 Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access Teresa Gumołowska owska Biblioteka Główna G Politechniki

Bardziej szczegółowo

R-PEARSONA Zależność liniowa

R-PEARSONA Zależność liniowa R-PEARSONA Zależność liniowa Interpretacja wyników: wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej (np. zarobków) liniowo rosną wartości drugiej zmiennej (np. kwoty przeznaczanej na wakacje) czyli np. im wyższe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki Jak przygotowywać projekty badawcze? Zygmunt M. Kowalski Ekspert panelu NZ9

Narodowe Centrum Nauki Jak przygotowywać projekty badawcze? Zygmunt M. Kowalski Ekspert panelu NZ9 Narodowe Centrum Nauki Jak przygotowywać projekty badawcze? Zygmunt M. Kowalski Ekspert panelu NZ9 Plan prezentacji 1. Panele Narodowego Centrum Nauki 2. Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania:

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA LUB DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 1. Dostarczanie usług 1.1 Czy biblioteka ma skomputeryzowane procesy? Jeżeli tak, jakie? - Nazwa systemu bibliotecznego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej przyjęte rozwiązania, bariery, osiągnięcia, plany na przyszłość Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna PW Dokumentowanie dorobku naukowego

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Warunki licencji Co zrobić by projekt rozwijał się dalej gwarantując dostarczanie obiecanych korzyści Z czym wiąże się wdrożenie projektu Dyskusja

Warunki licencji Co zrobić by projekt rozwijał się dalej gwarantując dostarczanie obiecanych korzyści Z czym wiąże się wdrożenie projektu Dyskusja Warunki licencji Co zrobić by projekt rozwijał się dalej gwarantując dostarczanie obiecanych korzyści Z czym wiąże się wdrożenie projektu Dyskusja Darmowa Nieograniczona czasowo Na dowolną liczbę komputerów

Bardziej szczegółowo

Postawy gimnazjalistów wobec literatury

Postawy gimnazjalistów wobec literatury Postawy gimnazjalistów wobec literatury dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz Wyniki badania: Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej Warszawa, 13-14 marca 2015 r. Szkolne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU?

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU? 3 LOGISTYKA ODZYSKU? LOGISTYKA ODZYSKU obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Jolanta Przyłuska Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Biblioteka Naukowa przyjol@imp.lodz.pl Czy istnieje potrzeba

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA/TECHNOLOGICZNA Ankieta

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA/TECHNOLOGICZNA Ankieta PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA/TECHNOLOGICZNA Ankieta Celem anonimowej ankiety jest pozna Państwa zamierzeń zawodowych oraz opinii dotyczącej zajęć z Przedsiębiorczości Innowacyjnej/Technologicznej, w których

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo