Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 3"

Transkrypt

1 Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 3 prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, WEiTI DOI: /ELE Nauka i technika to delikatny system naczyń połączonych. Znamy elementy tego systemu edukacja, dydaktyka, kształcenie ustawiczne, uczelnie, instytuty, laboratoria, stowarzyszenia zawodowe, organizacje naukowe, projekty badawcze i techniczne, programy współpracy z przemysłem innowacyjnym, naukowo-techniczne spin-offy, wdrożenia, naukowe, bazy danych, czasopisma i publikacje, raporty techniczne, e-nauka, wielka międzynarodowa infrastruktura badawcza będąca obecnie generatorem głównych odkryć (niestety poza Polską). Jeśli silnie podkreślimy rolę innowacji, to praktycznie dochodzi do tego systemu naczyń połączonych także innowacyjny business i przemysł. W tym systemie najważniejsi są ludzie. Pracują oni w określonych np. sprzyjających warunkach i generują pewne rezultaty, które są przydatne dla rozwoju społecznego, generacji dobrobytu, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, gospodarki, także i samej nauki. Trzeba te rezultaty mierzyć. Powstaje dziedzina tym się zajmująca naukometria, scientometria [1 2]. Jej znaczną częścią jest bibliometria [4, 13 14]. Rozwijają się powszechne koncepcje Otwartej Nauki aby rezultaty naukowe i ich metryki były dostępne powszechnie [3, 5 7]. Elementem Otwarten Nauki są Otwarte Publikacje i Otwarty Dostęp do wyników badań naukowych. Ważnym elementem scientometrii i bibliometrii są czasopisma naukowe [20]. Dlaczego są ważne? Między innymi dlatego, że decydują w znacznym stopniu o parametryzacji jednostek naukowych, a obecnie także o karierach osobistych indywidualnych pracowników nauki. Ludzie nauki i czasopisma są podmiotem i przedmiotem naszych rozważań. Pracownicy nauki się zmieniają, wraz z bardzo szybką zmianą warunków pracy. Czasopisma naukowo-techniczne także podlegają szybkim zmianom, wraz z internetyzacją tj. cyfryzacją, badań naukowych i zaawansowanych procesów przemysłowych. Czasopisma naukowe, szczególnie NT, już obecnie nie liczą się zupełnie jako zbiory biblioteczne wydań papierowych a tylko i wyłącznie jako bazy danych o bardzo dobrej lub nieco słabszej proweniencji. Jakość bazy danych jest współmierna z wysokością indeksów oceniających czasopismo, i dalej z wysokością finansów i obłożeniem przez najlepszych autorów z najlepszych ośrodków naukowych, generujących najlepsze wyniki naukowe i techniczne. Czasopismom o charakterze lokalnym bardzo trudno jest uzyskać wysokie wskaźniki bibliometryczne. W kraju zrodziła się koncepcja powołania Polskiego Indeksu Czasopism Naukowych, który mógłby ewentualnie konsolidować środowisko. Wiele instytucji zaczyna budować systematycznie swoje repozytoria naukowe. Tworzone są różne repozytoria agregacyjne. Prowadzone są, na razie dość nieśmiałe próby konsolidacji bibliograficznego rynku nauki Polsce. Wiele pozytywnego się dzieje [19]! Globalny, agresywny, dynamicznie zmienny i słabo znany świat bibliometrii, a sprawa Polska Dynamiczna sytuacja na świecie w obszarze naukometrii wymusza zmiany w kraju. Prowadzona jest intensywna dyskusja nad przyszłością wielu czasopism NT w kraju i sposobem ich wydawania, a także ich oceną przy pomocy standaryzowanych metryk bibliometrycznych. Wiele z tych metryk jest adaptowanych ze źródeł gdzie powstają i są testowanie globalnie. Jednakże, przynajmniej w okresie przejściowym, trzeba będzie dokładnie zrozumieć ich znaczenie w krajowych warunkach odniesienia, szczególnie wobec osób. Pewna część uzdolnionej młodzieży wchodzi w świat nauki i techniki ze znacznym zrozumieniem technologii nauki cyfrowej, a więc można powiedzieć że przynajmniej już częściowo z bibliometrią we krwi. Pewna część starszych uczonych w ogóle nowego systemu nie akceptuje, i to w żadnej formie, traktując ją jako formę dehumanizacji, nie tylko nauki. Scjentometria (mylona prze nieznających tematu ze scientologią!) i bibliometria jest to dziedzina tworząca odrębną gałąź wiedzy. Nie da się jej objąć nawet pobieżnie w kilku artykułach. Ograniczymy się tutaj do warunków krajowych, do obszaru autorów i czasopism NT, do przyszłości i tendencji rozwojowych bibliometrii, i jedynie niektórych wybranych zagadnień, nad którymi prowadzona jest dyskusja spowodowana na przykład zupełnie nowymi ustaleniami ustawodawcy, jak ocena bibliometryczna osób (wpływająca na karierę naukową) i jej przyszłość, kryteria i tryb oceny czasopism, i jak się to zmienia, pozycjonowanie czasopisma, cytowania czym są a czym były, polityka ustawodawcy, otwarte wydawnictwa cyfrowe, naukowe bazy danych, agregacyjne platformy naukowe otwarte i komercyjne. Najistotniejsza część tej dyskusji nie dotyczy w zasadzie szczegółów technicznych bibliometrii, choć o nich poro piszemy, aby się tego nauczyć, ale jest istotnym, publicznym pytaniem, otwartym i krytycznym (może nieco nazbyt) oraz niezbyt uporządkowanym pytaniem o rolę i pozycję nauki i techniki w Polsce, jak prowadzić badania stosowane i nad czym, za co, co robić w kraju z czasopismami naukowo-technicznymi i ich oceną, a pośrednio także z jeszcze ważniejszą dla nauki i dla kraju oceną osób, pracowników nauki i techniki, jak ich promować, jak wybierać najlepszych, jak budować elitę. Elita jest konieczna do budowy frontu naukowego. Elita wyróżnia się we wstydliwych wskaźnikach bibliometrycznych. Wstydliwie wysokich. A one są publiczne, i jak tu do nich się nie przyznawać? Jak z tym żyć? Trzeba to przedyskutować i zrozumieć. Niniejszy trzyczęściowy artykuł jest niewielkim przyczynkiem do dyskusji o bibliometrii w kraju w obszarze nauk technicznych. Obszar ten jest tak atrakcyjny, że nawet biznesowe bazy danych oferują w tym zakresie swoje usługi [18]. Zrozumienie wszystkich coraz bardziej złożonych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, aspektów bibliometrii nie jest jeszcze nadmiernie głębokie wśród pracowników nauki, a także wśród pracowników administracji nauki którzy powinni się statutowo i systematycznie tym zająć. Zdejmując częściowo ten obowiązek, fragmentarycznie przynajmniej tą część o charakterze administracyjnym, z uczonych. Bibliometria i parametryzacja to przecież małżeństwo z rozsądku. A parametryzacja to kategorie przyznawane instytucjom i finanse, a za tym idą finanse. Nie ma żartów! Trzeba to zrobić dobrze, rzetelnie i wieloaspektowo, przy rosnącej ilości argumentów. Oprócz tego panuje w tym zakresie scientometrycznym chaos informacyjny, pełno nieporozumień i uprzedzeń. Krajowe lekcje bibliometrii zaczęli prowadzić niektórzy uczeni od naświetlania nadużyć i spraw na pograniczu kryminału, oraz apeli o poprawę naukowego morale. Morale tak, ale w dość słabo Elektronika 10/

2 znanej, lub prawie nie znanej dziedzinie? Morale w działaniach których skutków się nie umiało przewidzieć z braku stosownej refleksji, głupoty, braku wiedzy, uprzedzeń, chęci zrobienia dobrze, itp. Nadróbmy jakoś ten brak wiedzy i zacznijmy szerszą dyskusję w różnych gronach, uczelnianych, instytutowych, w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych, na forum jednostek PAN, w komitetach naukowych. Sprawy indeksów i bibliometrii stały się jakoś (miejmy nadzieję, że przejściowo) wstydliwe, nieco podejrzane, mało kto o nich mówi otwarcie w szerszych gronach naukowych. Indywidualnie wzbudzają emocje. Przy okazji promocji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na różnych szczeblach kariery, czy do nagród i wyróżnień, a także przy okazji wniosków o projekty badawcze do rządowych agencji finansujących naukę, wymieniane są obowiązkowo różne indeksy i wskaźniki, jak indeks Hirscha, zakumuowany i względny impakt faktor, ilości notowanych publikacji w poszczególnych bazach danych, ilości cytowań całkowita i bez autocytowań, gdzieniegdzie także ilość pobrań prac danego autora, jeszcze całkiem rzadko pochodne indeksu H. W poprzednich dwóch częściach niniejszej pracy omówiono dość pobieżnie i bardzo subiektywnie takie zagadnienia jak (wymieniamy je tutaj in extenso aby być może zachęcić czytelnika): czasopisma NT w erze dynamicznych wirtualnych mediów cyfrowych, wersja papierowa a bazodanowa czasopisma, wirtualne czytelnie, zdrowe ambicje lokalnych czasopism NT wejścia do globalnych baz danych, polityka ustawodawcy dotycząca rynku czasopism naukowo-technicznych w kraju, otwarte wydawnictwa cyfrowe, czasopisma międzynarodowych organizacji NT, krajowe czasopisma NT, krajowy rynek wydawniczy czasopism NT, cytowania, pozycjonowanie i lokowanie czasopisma, indeksy bibliometryczne, licencjonowanie prawnoautorskie CCL; pytania dotyczące e-wydawnictw krajowych czasopism NT takie jak drukować czy nie drukować czasopismo?, pozycjonować czy nie pozycjonować czasopismo?, Google Scholar przyjaciel czasopisma czy bałaganiarz?, Samoarchiwizować?, Jak wydawać czasopismo PAN?, Czy PAN i uczelnie powinny wspierać rozwiązania otwarte?, Jak finansować czasopismo?, Co z krajową dyskusją nad rozwojem czasopism NT?; paradoksy bibliometryczne, otwarta nauka i repozytoria instytucjonalne, czasopismo wobec platform otwartych i komercyjnych, koszty wydawania czasopisma, komercyjne agregacyjne bazy danych czasopism i publikacji, otwarte bazy danych autorów, naukowe bazy danych autorów i publikacji, projektów badawczych, instytucji naukowych i publikatorów oraz ich narzędzia; rozwijane bazy krajowe; standaryzacja e-nauki bibliografii i bibliometrii, kształcenie zawodowe w zakresie bibliometrii, formaty plików bibliometrycznych BibTex bib, EndNote enw, RefMan/ RefWorks ris, standard MODS i pokrewne, międzynarodowe bazy danych a ochrona języka polskiego; konsolidacja e- nauki w kraju, glosariusz wybranych głównych skrótów bibliometrycznych; literatura obejmująca główne światowe bazy danych bibliograficznych i przykłady wyszukiwania i obecności w tych bazach kilku czasopism NT z Polski. W niniejszej trzeciej części, jeszcze bardziej subiektywnej i niepotrzebnie bardziej krytycznej niż poprzednie, za co w zasadzie uprzejmie przepraszam, poruszono takie zagadnienia jak: Dlaczego bibliometria jest wstydliwa?, Pozycja nauki w Polsce, Jak wybrać krajowe czasopismo NT z obszaru EiT na listę WoK?, Ustawy dotyczące bibliometrii a życie; Osobowe przypadki bibliometrii i jak to oceniać?; Ocena czasopism w świetle działań ustawodawcy, Różne krytyczne aspekty oceny pracowników nauki i czasopism. 98 Rola nauki w społeczeństwie demokratycznym Czy nauka jest obszarem który w społeczeństwie w pełni demokratycznym konkuruje (musi, powinno konkurować) z innymi obszarami w otwarty sposób o środki, pozycję, rolę społeczną? Czy nauka zasługuje na jakieś uprzywilejowanie, obok np. sektorów zdrowia i bezpieczeństwa, a także gospodarki? Co takie uprzywilejowanie daje i czy czegoś nie psuje? Jak jest w krajach czołówki technologicznej? Wiele odpowiedzi na te pytania znamy dość dobrze. Nasze społeczeństwo rozwija się dynamicznie w warunkach demokratycznych. Oznacza to także pełną świadomość, i możliwość w zasadzie nieskrępowanej ekspresji, swojego obecnego znaczenia i potencjalnej roli w społeczeństwie przez osoby nauki, instytucje, a także reprezentowane przez środowiska całe znaczne obszary życia społecznego. Każda prawie dziedzina życia społecznego domaga się uznania jej wagi jako szczególnej, dokładającej się niezbywalnie do całości, żeby wymienić tutaj tylko kilka takich jak edukacja i nauka, zdrowie, bezpieczeństwo, dobre warunki gospodarowania żywność, energia, informacja, infrastruktura, prawo, eksport, itp. Ta dyskusja o wadze poszczególnych sektorów odbywa się w kontekście przynależności Polski do UE. Po prostu, bliscy i sprzymierzeni sąsiedzi jakoś to poustawiali, i przyznali sektorom stosowne nakłady budżetowe i poza budżetowe (a przez to uznanie i państwa i społeczeństwa). Te nakłady na poszczególne obszary są znane i w wartościach relatywnych do innych obszarów i w wartościach bezwzględnych. Nie mamy więc nic do roboty, trzeba skorzystać z najlepszych wzorów i po kłopocie. Tutaj zaczyna się często bałamutna polityczna i ideologiczna dyskusja o etapie rozwoju cywilizacyjnego, o tym że sąsiedzi przeszli jakąś drogę a my jeszcze nie. Ustawmy więc to przy pomocy najprostszej logiki. Gdzie usytuować naukę i technikę, bo o niej w tym artykule mowa. Żeby pracować naukowo trzeba być najlepiej zdrowym i bezpiecznym, oraz mieć finansowanie na być może sprzedawalne wynalazki, nie tylko z budżetu ale i z zapobiegliwego innowacyjnego biznesu prywatnego. Wynalazki i innowacje być może (na pewno) poprawią zdrowie, bezpieczeństwo, i warunki gospodarowania. Własne koło zamachowe rozwoju zaczyna działać. Czy u nas działa sprawnie? Dlaczego więc rola nauki w społeczeństwie polskim jest taka jaka jest, czyli znacznie niższa niż u sąsiadów z UE. Chodzi o tą drobną różnicę pomiędzy być może a na pewno, wypowiedzianą w jednym ze zdań powyżej. Wymieńmy w sposób nieuporządkowany kilka prawdopodobnych powodów (o których w zasadzie wszyscy wiedzą, i które są ciągle powtarzane w środowisku nauki), niezależnie od tego jak bardzo są one prawdopodobne: inne miejsce na drodze rozwoju cywilizacyjnego niż u zaawansowanych sąsiadów??? są tacy co ośmielają się podnosić ten czysto ideologiczny argument bez nadmiernej krytyki społecznej; mało kto w szerokim społeczeństwie wierzy w polskie wynalazki, polską naukę i technikę (niektórzy nazywają to żartobliwie przekleństwem FSO Poloneza); polskie środowisko naukowe jest inne, nieprzygotowane, niedojrzałe, nie umie spożytkować właściwie przyznawanych środków; niski kapitał społeczny; połączenie nauka gospodarka są słabe, patologiczne, nie istnieją, nie dają rezultatów; polskie środowisko bardzo słabo lub w ogóle nie promuje liderów nauki; struktura zespołów badawczych i instytucji jest często archaiczna; panuje bardzo trwały stereotyp polityczny z wczesnego okresu przemian każda złotówka wydana na naukę jest złotówką straconą; wiele dziedzin badawczych NT było blokowanych systemowo przez dziesięciolecia nowoczesna energetyka, przemysł atomistyczny, przemysł lotniczy, przemysł motoryzacyjny, obronność teraz jest to podejmowane dość leniwie ostatnio chyba nieco lepiej; nauka i technika, a wynalazczość i innowacyjna przedsiębiorczość w szczególności, są w kraju cały czas na krótkiej uwięzi; na uczelniach niechętnie patrzy się na Elektronika 10/2014

3 działalność gospodarczą prowadzoną przez uczonych, brak stosownego prawa gospodarczego; uwłaszczenie uczonych chodzi krętymi drogami i nie ma zgody politycznej co do jego formy; patentowanie w Polsce to koszmar i niewiele daje; dla mediów powszechnych nauka jest systemowo nieciekawa; cały system edukacji jest obecnie ustawiony w zasadzie przeciwko nauce; nauka polska nie ma dostatecznie silnych reprezentantów w świecie politycznym, a ci co są, są wyalienowani i działają w innej rzeczywistości; finansowanie budżetowe nauki w Polsce jest na katastrofalnie niskim poziomie i nic w tym względzie się nie zmienia, nie ma woli politycznej zmian; bardzo niskie finansowanie budżetowe, jako wyraźny znak podejścia systemowego, zniechęca i odpycha przemysł i biznes w Polsce od nauki. Cyfrowa nauka, globalna scientometria i bibliometria nadały cytowaniom specjalną wartość Globalna bibliometria, ta rozwijająca i różnicująca się dynamicznie, oskarżana o perfidną depersonalizację nauki, jest bezlitosna dla naszego całego środowiska naukowego, nie tylko w obszarze nauk technicznych. Oczywiście nie tylko dla naszego. Jeśli uznamy, że cyfrowa nauka i jej elementy składowe osobowe i instytucjonalne źródła wiedzy w postaci cyfrowej, agregacyjne bazy danych, repozytoria, coraz lepiej oddają rzeczywistość naukową, a tak być może jeszcze nie jest, ale tak wcześniej czy później będzie, to obecność polskiej nauki w sieci globalnej jest niewątpliwie znacznie poniżej naszych oczekiwań i potencjalnych możliwości. To się zapewne poprawi w miarę systematycznej budowy wielu repozytoriów instytucjonalnych i łączeniu ich w repozytorium narodowe. Dalej to repozytorium narodowe będzie się efektywnie dokładać do repozytorium globalnego. Będzie połączone jutro ze światem wielościeżkowo, wieloaspektowo, wielokryterialnie i systemowo, udostępniając poprzez całe bogactwo tworzonych narzędzi biblio metrycznych, znaczne wartości źródłowe. Dzisiaj, ze względu na opóźnienia w systemowej cyfryzacji nauki w Polsce, tak nie jest. Na razie, co jest dużym wstydem, choć nie pierwszy raz taki wstyd przełykamy, za nas robi to potężny Google Scholar i inne bazy danych jak BASE, Microsoft, ResearchGate, Scopus, WoK/WoS, a więc bazy otwarte i zamknięte. Szybkie nadrobienie zaległości będzie bardzo trudne, bo to jest ambicja uczonych a nie społeczeństwa. Inni sąsiedzi być może też zaspali, ale ich różne współczynniki scientometryczne wpływu, wagi, widoczności, publikowalności i cytowalności są wielokrotnie większe, nawet ponad 10-krotnie. Przy nich, Polska jest pod względem nauki krajem wielkości Mazowsza. Gdyby podać inne szczegółowe wskaźniki scientometryczne i bibliometryczne to porównanie mogłoby wpaść jeszcze bardziej niekorzystnie. Kilkudziesięcio-osobowy, międzynarodowy, bardzo aktywny zespół badawczy zaangażowany w czołowe eksperyment w zakresie infrastruktury naukowej o charakterze globalnym może mieć znacznie większy dorobek bibliometryczny niż całe instytuty zatrudniające setki osób, czy uczelnie w kraju. Oczywiście że taki zespół jest wyjątkiem, ale średnie statystyki bibliometryczne we wszystkich liczących się globalnych bazach danych są dla nas bardzo niekorzystne. Ograniczamy się do NT. Ocena badań naukowych, projektów, naukowych połączeń międzynarodowych, czasopism, cytowania, rankingi, indeksy, funkcje biblio metryczne i ich pochodne, ocena osób i instytucji, bazy danych, repozytoria, bibliometria, parametryzacja, jakość publikacji, waga publikacji, współczynnik wpływu są to elementy współczesnego otoczenia środowiska nauki, z którymi chcąc nie chcąc musimy się liczyć. Globalny system bibliometryczny nadał cytowaniom specjalną wartość, wydaje się że znacznie większą niż na to zasługują. Ktoś tak zrobił, lub samo się tak zrobiło. Taka globalna tendencja? Proces obecnie częściowo poza kontrolą. Konsekwencje są fundamentalne. Z narzędzia technicznego, wyłącznie bibliograficznego stały się aktywnym narzędziem karierotwórczym, ekonomicznym, wręcz politycznym, a także socjologicznym i psychologicznym. Nie wie o tym tylko ten kto nie obserwuje zmian w obszarze nauki blisko i codziennie. Cytowania kompletnie zmieniły swoją rolę, oprócz klasycznego, kiedyś dość pasywnego znaczenia (niektórzy klasycy nazywają to dziś uczciwego bibliograficznego znaczenia), stały się wartością specjalną. Tak specjalną, że trzeba ich specjalnie pilnować, jak złota oczywiście w zaawansowany sposób komputerowy, i to w otwartej sieci globalnej, pod okiem wszelkich otwartych statystyk i narzędzi analitycznych. Najświętsi ze świętych, najuczciwsi, współcześni inkwizytorzy nauki, nie patrzą na cytowania tak jak kiedyś. Po prostu nie da się. One są inspiracją do różnych poszukiwań badawczych i szerszych działań twórczych, krytycznych, utylitarnych, także moralizatorsko publicystycznych. Są także przedmiotem gorących testów on-line. Na tak gorącej tematyce, a także ściganiu i krytyce patologii można zrobić karierę. Literatura w tym zakresie jest bardzo bogata i dość zaawansowana. Literaturze towarzyszy nowoczesna polemika, bo internetowa, świadcząca o zainteresowaniu środowiska. Mamy w tym względzie okres przejściowy, jest więc pokusa jego wykorzystania. Jak się ustabilizuje, będzie inaczej. Ustawodawcy wymyślą nowy porządek, będzie ład cytowalniczy, ogólnie będzie większy porządek. Wykroczenia bibliometryczne zostaną ukrócone. Jaka jest różnica z czasem przeszłym, dajmy na to sprzed 40 lat. Cytowaniom nadano rangę, złotą rangę. Każde najdrobniejsze cytowanie jest obecnie okruszkiem złota. Mamy nową gorączkę złota Gold Rrush, Gold Fever. Kiedyś pochłonęła ona wiele ofiar, zanim ją ucywilizowano. Te okruszki złota są w Twoich rękach Autorze. Sitkiem na złoto jest klawiatura Twojego komputera. Możesz je zostawić sobie, lub obdarować nimi kogoś. Można się tym zafascynować. Wielu (niektórzy) z nas to zrobiło. Biję się i ja w piersi aż dudni, nie pierwszy raz w tym cyklu artykułów. Niektórzy już przeszli tą chorobę, niektórzy właśnie tak późno zapadają. Ale wyzdrowieją, nie ma wątpliwości. To choroba przejściowa. Biedni tylko i wyłącznie ci uczeni co nie publikują. Są na pewno poza złotą pułapką cytowań i indeksów. Są poza wszelkim podejrzeniem jak żona Cezara. Są także poza grą! A i tak stracą życie jak ona, mimo braku podejrzeń. Taki świat. A gra się toczy nieustannie i stawka jest duża, ogromna. No risk no fun! Winni inni sieć globalna? Spokojnie, inkwizytorzy też cytują. Tworzą i wyprzedzają rzeczywistość. Kto publikuje ten cytuje. Kto publikuje dużo, bardzo dużo, to cytuje więcej, dużo więcej. Trzeba być na WoK. W NT ani habilitacji ani profesury, a niedługo nawet doktoratu, bez WoK czy Scopusa się nie dostanie. Świadomi specjaliści cytują lepiej. Z umiarem, z klasą, powściągliwie, delikatnie, subtelnie, optymalnie. Można cytować (auto- i samo-, a także kross-, under- i over-, kooraz indirect czy mutual, a także hidden) do iluś tam procent bezkarnie, i tak trzeba robić?! Jaka to strata jak się nie cytuje? Kluczem jest wiedza, jak działa cały czas zmieniający się i komplikujący się system. A jest to wiedza w zasadzie publiczna, ale komplikująca się. Gorączka złota na pewno przeminie. To będzie musiało być zmienione. To jasne, że nie zrobi tego jako pierwszy Polski legislator. Najpierw musi to zrobić świat. Możemy jednak, a tak naprawdę musimy, porządkować swoje skromne podwórko naukowe. Dyskusja żywa o nauce w naszym środowisku trwa. Dyskusja o moralności i odpowiedzialności, samoświadomości Elektronika 10/

4 i powściągliwości. Dyskusja o bezsilności. Jak o masowych habilitacjach na Słowacji i w innych krajach sąsiednich z którymi nie można sobie poradzić. Jak o tym czy habilitacja jest przepustką do czegoś tam, czy nie jest. Jak o masowym wyższym wykształceniu zgłodniałego wykształcenia społeczeństwa, na razie choćby jakiegokolwiek dobre to czy złe? Może to masowe wykształcenie zaleczyło jednak jakieś stare rany? Jak o roli PAN, likwidować czy podtrzymywać przy życiu. Jak, od dziesiątków lat, o braku właściwego finansowania i odpowiedniej pozycji nauki w naszym kraju. A tu być może jest tak, że brak odpowiedniego finansowania i roli nauki jest właśnie po prostu trwale istniejącym, a więc obowiązującym rozwiązaniem systemowym w naszym kraju. Bardzo ważne cytowania, naprawdę bardzo ważne, zarówno ich nadmiar jak i niedomiar, jakoś przy tym wszystkim maleją. Inkwizytorze, miej odwagę otwarcie powiedzieć to co jest jeszcze ważniejsze. Nie powiesz tego bo jesteś po innej stronie barykady. A może nie powiesz, bo jesteś po obu stronach barykady. Stoisz w rozkroku, i tak ci wygodnie? Nie jesteś samotny, wielu jest takich którym wygodnie. To jest gwarancja, powolnych zmian ewolucyjnych, spokojnej ideologicznej sztafety pokoleń, wśród obszarów rozwijających się znacznie szybciej od nas. Naukometria lepsza i gorsza, otwarta nauka, repozytoria instytucjonalne, tendencje rozwojowe Naukometria niewątpliwie w zasadniczo inny sposób dotyka nauk technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Padają wręcz liczne argumenty w samym środowisku naukowym o mierzeniu niemierzalnego, stosowaniu metryk liczbowych i wykonywaniu na tych metrykach wszelkich działań matematycznych nie tylko podstawowych jak dodawanie, statystycznych jak obliczanie mediany, różnego rodzaju średnich, ale także całkowaniu i obliczaniu pochodnych ze stosownych bibliometrycznych zależności funkcyjnych. Znajdowanie punktów przegięcia, ekstremów lokalnych na funkcjach bibliometrycznych w poszukiwaniu zmiany trendów i/lub cykli rozwoju instytucji naukowych. Można także obliczać swoje osobiste charakterystyki pod warunkiem, że Twój zapis jest dostatecznie bogaty w dane bibliometryczne, czyli nie zawiera zaledwie kilka czy kilkanaście pozycji a na przykład sto czy kilkaset, i to z bogatą historią pobierania, cytowania, itp. Indeksy liczbowe, a także wartości różnicujących się i komplikujących się funkcji bibliometrycznych dla różnych wartości argumentów i parametrów, stają się uznanymi miernikami wartości naukowej, pracowników nauki, czasopism i instytucji. Tak działa współczesna naukometria. Granulacja oceny będzie się zmniejszać, biorąc pod uwagę coraz subtelniejsze zjawiska bibliometryczne w cały czas rozszerzającym się froncie nauki i jej roli w rozwoju społecznym. Cyfryzacja samej nauki i oceny nauki jest nieuchronna wraz z ciągłym rozszerzaniem globalnego frontu nauki na świecie. Nie może być inaczej, dzisiaj dotyczy ona dziesiątków milionów pracowników nauki, setek tysięcy czasopism, dziesiątków tysięcy instytucji naukowych. Jeszcze niedawno tak nie było. To zupełnie nowa sytuacja w historii ludzkości. Część analogowa (tzw. merytoryczna, opisowa) oceny naukowej publikacji, osób i instytucji zapewnie ciągle pozostanie, szczególnie na styku człowiek człowiek. Ale będzie ona tylko jednym z czynników (nawet jeśli ważnym) oceny globalnej wykonywanej cyfrowo w jak najbardziej standaryzowany sposób, a nie jak poprzednio jedynym i decydującym. Dzisiaj podnosi się alarmy, że technologia cyfrowa zdominuje całkowicie, dehumanizując oceny zupełnie. Są to chyba 100 alarmy przedwczesne i nieuprawnione także na przyszłość. Administratorzy nauki, świadomi uczeni, a także inkwizytorzy, zauważają niebezpieczeństwo i podnoszą stosowne alarmy. W niektórych środowiskach panuje pogląd, negujący wartość naukową naukometrii, albo twierdzi się delikatniej, że naukometria próbuje porównać rzeczy nieporównywalne. Jest to chyba znaczne uproszczenie wynikające z niewiedzy i jeszcze stosunkowego młodego wieku naukometrii, wynoszącego zaledwie kilkadziesiąt lat. Jeśli oddzielić część cyfrową od analogowej i dalej próbować formalizować i algorytmizować procedury metryczne to może okazać się że przy cały czas obecnej i dużo ważącej analogowej części merytorycznej, algorytmiczna część cyfrowa ułatwia znacznie oceny i czyni je znacznie bardziej obiektywnymi. Taki proces obserwujemy już właśnie dzisiaj i budzi on niepokój klasyków. Naukę można mierzyć scientometrycznie łatwiej jeśli jest jakoś zebrana w jednym lub kilku miejscach, tematycznie, geograficznie, instytucjonalnie, czy inaczej. Klasycznie takim miejscem zbiórki były np. biblioteki. Dzisiaj też takie zadanie mogą posiadać zinformatyzowane biblioteki, ale nie tylko one i to w zupełnie inny sposób. Rolę agregacji wyników danych naukowych przejmują odpowiednio zorganizowane hurtownie danych naukowych, portale webowe i bazy danych publikacji, osób, instytucja naukowych, itp. Dane naukowe gromadzone są w systematycznie budowanych rozrastających się repozytoriach instytucjonalnych. Oprócz wyników zawierają one portrety naukowe uczonych, dane czasopism naukowych, instytucji, gdzie dane są publikowane, indeksy, komentarze, blogi, i inne, jak nawet stosowane nowoczesne metody naukowe. Tworzona jest solidna wielowarstwowa infrastruktura e-nauki na świecie i w Polsce. Taka e-nauka sprzyja otwartości, łatwości dostępu, otwartej oceny, a przez to globalizacji. Scientometria jest dziedziną nauki mierzącą i analizującą naukę, technikę i innowacje. Badania obejmują pomiary wpływu (impaktu, wagi), bibliometrię prac naukowych i wpływ czasopism i instytucji, cytowania naukowe, mapowanie obszarów naukowych, tworzenie metryk, wskaźników i indykatorów do zastosowania w kontekście zarządzania nauką i polityki naukowej. Czasopisma scientometryczne, a wśród nich Scientometrics Journal [link.springer.com/journal/11192], oraz The Journal of Scientometrics Research publikują prace dotyczące cech metrycznych i ilościowych charakterystyk nauki i badań naukowych. SJ zajmuje się głównie tematyką zastosowania narzędzi matematycznych, w tym statystycznych do prowadzenia badań związanych z mechanizmami rozwoju nauki. Prowadzone są próby analizy i pomiaru tych mechanizmów. SJ jest czasopismem interdyscyplinarnym skierowanym nie tylko do badaczy nauki ale też do bibliotekarzy, dokumentalistów i managerów nauki, a także do gron decyzyjnych i legislacyjnych nauki. W analitycznym i metrologicznym ujęciu scientometria pokrywa się w pewnej części z bibliometrią, naukami informacyjnymi oraz polityka naukową. Badania scientometryczne zostały rozpoczęte w Instytucie Informacji Naukowej Institute for Scientific Information (ISI) obecnie prowadzonym przez Thomson Reuters. Jedną z pierwszych metryk był Scince Citation Index SCI. Czasopismo JSR [jscires.org] jest wydawane online przez organizację SciBiolMed i także publikuje prace z dziedziny scientometrii. Wyróżnia różne obszary scientometrii takie jak: technometrics w technice i patentach, informetrics w informatyce, webometrics w badaniach internetowaych, i inne. Open Science Otwarta Nauka jest ruchem globalnym w celu otwarcia, uwolnienia nauki, badań, danych, wyników, otwartego rozpowszechnienia dla uczonych i amatorów, ułatwienia komunikacji dla wiedzy naukowej. ON dotyka w oczywisty sposób czasopisma naukowe. Otwarta Nauka obejmuje Elektronika 10/2014

5 takie gałęzie jak Open Research Otwarte Badania, Open Access Otwarty Dostęp, Open Publishing, itp. W takim podejściu występuje zawsze konflikt pomiędzy interesami zarówno instytucji naukowych i autorów prac w kwestii otwarcia wyników lub ich utrzymania w tajemnicy, w celach patentowych, gospodarczych, czy też nie publikowania niepewnych niepełnych wyników przedwcześnie. Zupełnie inna sytuacja jest w tej kwestii na uniwersytetach i np. w rządowych ośrodkach badawczych. Istnieje także szereg poważnych i formalnych argumentów przeciwko Otwartej Nauce jak niezrozumienie społeczeństwa dla zalewu danych naukowych, złe użycie danych, utrudnienie weryfikacji danych wartościowych, produkcja danych niskiej jakości, zatrucie bibliometrii, itp. Otwarta Nauka dzieli się bardziej lub mniej formalnie na obszary Otwarte Dane, Otwarte Źródła, Otwarta Metodologia Badań, Otwarty System Recenzowania Prac naukowych, Otwarty Dostęp, oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne. Organizacja (Projekt) Open Science [openscience.org] jest szerokim ruchem społecznym o zasięgu światowym. Zachęca uczonych i inne zainteresowane osoby do działania w nauce w sposób otwarty. Dotyczy to w szczególności publikowania przez uczonych oprogramowania w postaci kodu otwartego Open Source, łącznie z otwartym opisem funkcjonalności w postaci dokumentacji technicznej czy artykułów naukowych na temat takiego oprogramowania. Mottem działania organizacji jest to że uczeni i inne osoby zainteresowane nauką i techniką mają obecnie relatywnie łatwy dostęp do znacznych mocy obliczeniowych. To co brakuje to naukowe oprogramowanie funkcjonalne, które mogłoby być używane jak najszerzej do instytucjonalnych i własnych badań naukowych. Otwarty dostęp do takiego oprogramowania mógłby znacznie przyspieszyć badania w wielu kierunkach nauki i techniki. Projekt Open Science prowadzi wiele praktycznych akcji związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem otwartego funkcjonalnego oprogramowania naukowego i naukowotechnicznego. Blog naukowy Openscience [openscience.com] jest wszechstronnym przewodnikiem po publikacjach naukowych i akademickich o Otwartym Dostępie (Open Access). Zawiera porady dla pracowników nauki jak publikować książki w systemie Open Access, jak zwiększyć widoczność publikacji, jak zyskać cytowania dla publikacji, poprawić indeksy, uzyskać lepszą ocenę. Celem blogu jest otwarcie społeczności naukowej na problemy współdzielenia wyników badawczych w erze nauki i wieku cyfrowego. Właścicielem blogu Openscience. com jest wydawnictwo De Gruyter Open. InCites [incites.org] jest komercyjnym, podlegającym subskrypcji, uniwersalnym, wieloaspektowym narzędziem ewaluacyjnym nauki bazującym na sieci web. Analizuje produktywność i jest kryterialną miarą wyników. Wspiera obiektywną analizę ludzi, naukowych grup zawodowych, programów naukowych, instytucji, poprzez łączenie badań naukowych z ich wpływem. InCites jest narzędziem analitycznym rozwijanym przez Thomson Reuters (TR). Umożliwia precyzyjną analizę danych dotyczących cytowań, dysponuje globalnymi metrykami nauki, umożliwia tworzenie wielowymiarowych profili naukometrycznych. Zapewnia porównania instytucji naukowych. Daje wszechstronny wgląd w działanie instytucji naukowych. Narzędzia wizualizacyjne i raportujące InCite umożliwiają przedstawienie wszechstronnych profili naukometrycznych osób i instytucji. Właścicielem portalu i narzędzi InCites jest Thomson Reuters (TR). Z platformy InCite jest bezpośredni dostęp do innych narzędzi analitycznych TR jak np. Essential Science Indicators, Joural Citation Reports, itp. EndNote [endnote.com] webowe narzędzie TR służące do tworzenia personalnej autorskiej bibliografii. Jest dostępne np. poprzez bazę danych Web of Knowledge/Web of Science. Pozwala na synchronizację zasobów autorskich z dostępem poprzez sieć, także w wersji mobilnej. Podlega subskrypcji. Pozwala na znajdowanie zasobów bibliograficznych, gromadzenie ich, tworzenie nowych, dzielenie, itp. Tworzy standaryzowane pliki bibliograficzne w formacie tekstowym z rozszerzeniem *.enw. Reference Manger [refman.com] komercyjny pakiet programistyczny, osobiste komputerowe narzędzie TR także służące do zarządzania bibliografią. Umożliwia przeszukiwanie baz danych online, porządkować i organizować bibliografię, publikować bibliografię online, itp. Tworzy standaryzowane pliki bibliograficzne w formacie tekstowym z rozszerzeniem *.ris. Pomiędzy bazą danych EndNote i Reference Managerem istnieją konwertery danych w obie strony. Base-Search BASE [base-search.net] jest jedną z najobszerniejszych baz danych i silników wyszukujących webowych zasobów akademickich Open Access. Operatorem jest biblioteka Uniwersytetu Bielefeld. BASE stosuje protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) do prezentacji zawartości. BASE zbiera, normalizuje i indeksuje dane. Obecnie agreguje ponad 60 milionów dokumentów z 3 tysięcy źródeł. BASE prowadzi także specjalistyczny blog. BASE jest uczestnikiem Europejskiego projektu DRIVER Digital Repository Infrastructure Vision for Research Europe. BASE prowadzi i publikuje własną metrykę BASE Index. Indeks ten może być integrowany poprzez interfejs w lokalną infrastrukturę innych baz danych, silników przeszukujących meta-dane, katalogów bibliotecznych, itp. BASE posiada następujące cechy i funkcjonalności: zasoby selekcjonowane pod względem wartości intelektualnej, wybierane są serwery źródłowe spełniające listę kryteriów jakości akademickiej i relewancji, lista źródeł jest publiczna i jest uzupełniana na wniosek zainteresowanych instytucji, obejmuje i ujawnia źródła z obszaru Deep-Web zwykle pomijanego przez wyszukiwarki komercyjne, wyniki wyszukiwania zawierają precyzyjne dane bibliograficzne, posiada wiele opcji sortowania wyników wyszukiwania i przeglądania dokumentów autor, przedmiot, DDC dziesiętna klasyfikacja Dewey, rok publikacji, kolekcja, język, typ dokumentu. W BASE znajdują się niektóre czasopisma krajowe z obszaru EiT np. IJET KEiT PAN. Jak wprowadzić krajowe czasopismo NT z obszaru EiT na listęwok? Globalne czasopisma o wysokich indeksach wydają się być najbardziej niezależne. Jest to jednak niezależność pozorna. Za tymi czasopismami stoi wielki biznes. Czy ktokolwiek u nas może porównywać się z Hindawi? Walka trwa nie o miliony a miliardy Euro. W tym obszarze zupełnie nie jest problemem obecność pisma w czele stawki. Czasopisma krajowe NT, te z Listy Filadelfijskiej to jest zupełnie inny świat. Mają one charakter lokalny i odpowiedzialność za nie ponoszą adekwatne środowiska naukowo techniczne, na ogół w warunkach skromności finansowej. Jeśli środowisko nie podejmuje takiej odpowiedzialności merytorycznej i logistycznej to czasopismo praktycznie nie ma szans na wybicie się choćby w obszar średnich wartości indeksów. Boleśnie trywialną tezą, niestety nie wszędzie pamiętaną, jest że czasopismo jest wysiłkiem zbiorowym a nie często jedno czy dwuosobowej osobowej redakcji. Czy wszystkie krajowe czasopisma NT z obszaru elektroniki i telekomunikacji wejdą na listę czasopism indeksowanych Web of Knowledge i zdobędą współczynnik wpływu IF? Rola czasopism naukowo-technicznych jest kluczowa dla rozwoju środowiska naukowego i akademickiego, wszędzie na Elektronika 10/

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Bożena Bednarek-Michalska UMK, Toruń 2007 1 Spis treści Wykłady

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Nowelizacja regulacji dotyczących kształcenia na odległość nowy projekt rozporządzenia MNiSW metody, formy i programy kształcenia 6 Procedury a wartości akademickie środowiskowa

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH. Czas na upgrade?

NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH. Czas na upgrade? NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH Czas na upgrade? 2 Spis treści 3_Wstęp 5_Opinie Polaków 8_Dwie kultury Autorzy raportu: Mirosław Filiciak, Kamil Sijko, Alek Tarkowski Projekt graficzny: Paulina Tyro-Niezgoda

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo