40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW"

Transkrypt

1 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V

2 Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed CD. Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD). Deze handleiding staat in het Nederlands op de bijgevoegde cd. 您 可 以 从 包 含 的 CD 上 获 得 本 手 册 的 中 文 版 本

3 Informacje o tej instrukcji Przeznaczenie Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników końcowych zasilacza UPS Symmetra PX 40kW oraz modułu PDU systemu InfraStruXure. Omówiono w niej obsługę, sposoby dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz szybkiego konfigurowania modułu PDU systemu InfraStruXure. Instrukcja zawiera także wybrane informacje na temat obsługi zasilacza UPS Symmetra PX, szafy akumulatorowej XR oraz panelu rozdzielczego zasilania szaf (RDP). Dokumentacja uzupełniająca Dodatkowe informacje dotyczące systemu InfraStruXure znajdują się w następujących instrukcjach dołączonych do modułu PDU: Instrukcja System InfraStruXure 40kW Montaż i uruchamianie ( A) zawiera omówienie montażu i rozruchu urządzeń do dystrybucji zasilania z zasilaczy UPS do szaf i wewnątrz szaf. Certified Electrician s Instructions (Instrukcja dla elektryków z uprawnieniami, B) zawiera szczegółowe instrukcje dla elektryków podłączających moduł PDU systemu InfraStruXure do zasilania. Dodatkowe informacje na temat pozostałych elementów systemu InfraStruXure znajdują się w dokumentacji poszczególnych produktów. Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu produktów wchodzących w skład systemu InfraStruXure. Informacje o aktualizacjach tej instrukcji Treść tej instrukcji została przygotowana w oparciu o najnowsze dostępne informacje. Aby sprawdzić, czy dostępne są zaktualizowane wersje tej instrukcji, należy kliknąć łącze Instrukcje obsługi na stronie Pomoc techniczna witryny WWW firmy APC (www.apc.pl). Na liście instrukcji do systemu InfraStruXure należy zwrócić uwagę na literę oznaczającą ostatnią wersję (A, B, itd.) w numerze tej instrukcji. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja i

4

5 Spis Treści Przeznaczenie i Dokumentacja uzupełniająca i Informacje o aktualizacjach tej instrukcji i Bezpieczeństwo...1 Informacje ogólne Ostrzeżenia Instalacja/obsługa serwisowa Przeprowadzanie konserwacji przy zasilaniu podłączonym do modułu PDU 2 Procedura całkowitego wyłączania zasilania NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia elektrycznego!... 3 Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) Informacje ogólne...5 Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z przodu Widok z przodu (wnętrze) Widok z tyłu (wnętrze) Jednostka monitorująca PDU Złącze sygnalizacyjne Wyświetlacz modułu PDU...11 Informacje ogólne Ekrany stanu poziom główny Ekran menu poziom główny Nawigacja pomiędzy ekranami Ekrany zabezpieczone hasłem Ekran Load-Meter Ekran Volt-Meter PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja iii

6 Ekran Contacts (Styki) Informacje ogólne Podłączanie styków do jednostki monitorującej PDU Ekran Breakers Ekran Alarms View Active Alarms (Podgląd aktywnych alarmów) Alarm/Event Log (Dziennik alarmów) Alarm Setup (Konfiguracja alarmów) Alarm Beeper (Sygnalizacja dźwiękowa) Lista generowanych alarmów PDU Ekran Panel Branch Ckt Loading Branch Ckt Limits Panel Configuration Global Panel Config Ekran Config System/Network Electrical Config Manufacturer Data Product Data Factory Defaults Firmware Updates Obsługa Wprowadzanie UPS w tryb obejścia serwisowego Powracanie z trybu obejścia serwisowego Zapewnienie całkowitego odcięcia zasilania Załączanie zasilania systemu Konfigurowanie komunikacji Sposoby zarządzania modułem PDU systemu InfraStruXure Informacje ogólne Kontroler InfraStruXure Manager Sieciowe interfejsy zarządzania iv PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

7 Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager Podłączanie modułu PDU systemu InfraStruXure do kontrolera InfraStruXure Manager Konfigurowanie sieciowego interfejsu zarządzania Podłączanie modułu PDU InfraStruXure do sieci Przegląd konfiguracji Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Lokalny dostęp do konsoli Zdalny dostęp do konsoli Konsola Dostęp do sieciowego interfejsu zarządzania w skonfigurowanym module PDU systemu InfraStruXure Interfejs sieci Web Protokoły Telnet i SSH Protokół SNMP FTP i SCP Procedura w przypadku utraty hasła do sieciowego interfejsu zarządzania 52 Strojenie i aktualizacja PDU...53 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Lista dodatkowych części modułu PDU Dodawanie wyłączników i kabli zasilających Dodawanie wyłącznika do modułu PDU Dodawanie kabla zasilającego do modułu PDU Podłączanie sygnalizacyjnych styków wejściowych i wyjść przekaźnikowych do złącza sygnalizacyjnego modułu PDU Informacje ogólne Podłączanie styków do jednostki monitorującej PDU Testowanie awaryjnego wyłącznika zasilania (EPO) Informacje ogólne Testowanie wyłącznika Ostrzeżenia PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja v

8 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) Z komputera lokalnego Dane techniczne kW PDU z układem obejściowym Informacje o produkcie Standardowa gwarancja na system InfraStruXure Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Pomoc Techniczna

9 Bezpieczeństwo Informacje ogólne Symbole związane z bezpieczeństwem stosowane w tej instrukcji Niebezpieczenstwo Electrical porażenia Hazard pradem Oznacza zagrożenie, które w przypadku zlekceważenia może stać się przyczyną obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie Warning Oznacza zagrożenie, które w przypadku zlekceważenia może spowodować uszkodzenie sprzętu lub inne szkody materialne. Oznacza ważne informacje. Uwaga Heavy Cieżkie Oznacza ciężar, którego nie należy podnosić bez pomocy innych osób. Oznacza, że więcej informacji na dany temat można znaleźć w innych rozdziałach tego podręcznika. Oznacza, że więcej informacji na dany temat można znaleźć w innym podręczniku. Patrz See also także Oznacza stan gotowości. W stanie gotowości urządzenie nie jest uruchomione, ale może zawierać elementy pod napięciem stanowiące źródło zagrożenia. Wykonywanie czynności serwisowych jest niebezpieczne, jeżeli urządzenie nie jest odłączone od wszystkich źródeł zasilania. INSTRUKCJE TE NALEŻY ZACHOWAĆ. W niniejszym podręczniku znajdują się ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu, obsługi i konserwacji modułu PDU z układem obejściowym. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 1

10 Ostrzeżenia Instalacja/obsługa serwisowa Następujące czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami: Podłączenie modułu PDU z układem obejściowym do instalacji elektrycznej Podłączenie przełącznika do wejścia EPO w module PDU z układem obejściowym Następujące czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami lub przez inżyniera serwisowego firmy APC: Podłączenie modułu PDU z układem obejściowym do zasilacza awaryjnego UPS Symmetra PX Obsługa serwisowa modułu PDU z układem obejściowym Podłączając moduł PDU z układem obejściowym do instalacji elektrycznej, należy zamontować wyłącznik automatyczny 100 A (minimum) zapewniający ochronę zwarciową modułu PDU z układem obejściowym. Wyłącznik automatyczny powinien być oznaczony logo CE oraz mieć odpowiedni certyfikat, taki jak VDE, SEV, BSE, KEMA lub Semko. Przeprowadzanie konserwacji przy zasilaniu podłączonym do modułu PDU Firma APC nie zaleca wykonywania czynności konserwacyjnych, gdy do modułu PDU podłączone jest zasilanie. Jednak z uwagi na newralgiczne znaczenie zasilania ośrodków informatycznych może zajść taka konieczność. Jeżeli jest to konieczne, należy przestrzegać następujących zasad, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 1. Nie wolno pracować samodzielnie. 2. Pracę mogą wykonywać wyłącznie elektrycy posiadający wymagane uprawnienia i przeszkoleni w zakresie serwisowania urządzeń pod napięciem. 3. Należy zapoznać się z procedurami odłączania zasilania modułu PDU i centrum danych w sytuacjach awaryjnych. 4. Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne. 5. Używać wyłącznie narzędzi z podwójną izolacją. 6. Podczas obsługi urządzenia PDU należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami oraz przepisami obowiązującymi w miejscu pracy. 2 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

11 Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia Procedura całkowitego wyłączania zasilania 1. Ustawić wyłącznik System Enable (Włączenie systemu) zasilacza UPS Symmetra PX w położeniu Standby (Gotowość). 2. Wyłączyć wyłącznik DC Disconnect (Odłączenie zasilania DC) zasilacza UPS Symmetra PX, ustawiając go w położeniu Off. 3. Wyłączyć wyłącznik główny toru zasilającego modułu PDU z układem obejściowym, ustawiając go w położeniu Off. 4. Wyłączyć wyłączniki DC Disconnect (Odłączenie zasilania DC) wszystkich szaf akumulatorowych XR, ustawiając je w położeniu Off. 5. Wyłączyć główny wyłącznik zasilania (od strony sieci), ustawiając go w położeniu Off. 6. Odłączyć akumulatory zasilacza awaryjnego, wysuwając je ok. 2,5 cm w stosunku do normalnego położenia. 7. Odłączyć akumulatory w szafie akumulatorowej XR, wysuwając je ok. 2,5 cm w stosunku do normalnego położenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia elektrycznego! Wewnątrz zasilacza UPS Symmetra PX znajdują się niebezpieczne części pod napięciem, zasilane z akumulatora nawet po odłączeniu zasilania prądem przemiennym. Wewnątrz modułu PDU z układem obejściowym mogą znajdować się niebezpieczne części pod napięciem, ponieważ inwerter zasilacza awaryjnego UPS Symmetra PX działa nawet wtedy, kiedy odłączone jest zasilanie prądem przemiennym. Nie wolno dotykać żadnych elementów bez uprzedniego sprawdzenia, czy znajdują się pod napięciem. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 3

12 Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Moduł PDU z układem obejściowym oraz zasilacze UPS Symmetra PX są przystosowane do podłączenia awaryjnego wyłącznika zasilania (wyłącznika EPO). Załączenie wyłącznika EPO powoduje wyłączenie systemu bez przechodzenia w tryb zasilania akumulatorowego. Awaryjne wyłączanie zasilania może odbywać się albo przy użyciu styku bezpotencjałowego, albo w wyniku podania napięcia 24 VAC lub 24 VDC z zewnętrznego źródła SELV lub PELV. Należy pamiętać o konieczności odizolowania niebezpiecznego napięcia sieciowego od obwodu styku bezpotencjałowego, 24 VAC lub 24 VDC. Obwód styku bezpotencjałowego, napięcia 24 VAC lub 24 VDC wyłącznika EPO jest uznawany za obwód SELV zgodnie z definicją podaną w normie EN Safety of Information Technology Equipment (Bezpieczeństwo urządzeń komputerowych) lub obwód PELV zgodnie z definicją określoną w normie IEC Electrical Installations of Buildings, Protection for Safety Protection Against Electric Shock (Instalacje elektryczne budynków, środki bezpieczeństwa ochrona przed porażeniem elektrycznym). SELV to skrót od ang. Safety Extra Low Voltage (obwód bezpieczny o bardzo niskim napięciu). PELV to skrót od ang. Protective Extra Low Voltage (obwód zabezpieczony o bardzo niskim napięciu). Obwody SELV i PELV są odizolowane od źródła zasilania przy użyciu transformatora separującego, tak aby w normalnych warunkach nie był możliwy wzrost napięcia powyżej 42,4 Vszczt. lub 60 VDC. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) OSTRZEŻENIE Produkt jest urządzeniem klasy A. Produkt może powodować zakłócenia radiowe w budynkach mieszkalnych, dlatego użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich wyeliminowania. Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normami EN55022 (1998) i EN PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

13 Informacje ogólne Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z przodu W ekranującej prowadnicy kablowej modułu PDU prowadzone są kable wychodzące przez pokrywę górną modułu PDU. Ponadto prowadnica ta oddziela kable zasilające od kabli do transmisji danych. Kable zasilające PDU zasilają szafy z urządzeniami; są one prowadzone przez przepusty w górnej pokrywie modułu PDU. Ilość kabli zasilających zainstalowanych w module PDU zależy od konfiguracji systemu. Każdy kabel zasilający jest zakończony gniazdem wyjściowym IEC 309, dostosowanym do różnych akcesoriów systemu InfraStruXure firmy APC montowanych w szafach. Przepusty kablowe umożliwiają prowadzenie przewodów zasilających i wyjściowych zasilacza UPS Symmetra PX. Podczas instalacji elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia lub inżynier serwisowy firmy APC zamieni boczne osłony urządzenia PDU oraz zasilacza UPS tak, aby sąsiadujące strony dwóch jednostek posiadały przepusty do przeprowadzenia kabli. Nóżki poziomujące są regulowane i umożliwiają wypoziomowanie obudowy. Przed rozpoczęciem montażu systemu wszystkie obudowy muszą być wypoziomowane. Wyświetlacz umożliwia lokalny odczyt danych o stanie urządzenia. Zawiera wyświetlacz LCD, pięć przycisków, kontrolki podstawowych trybów pracyoraz sygnalizator dźwiękowy. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 5

14 Informacje ogólne: Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z przodu (wnętrze) 42-polowe panele rozdzielcze wyłączników automatycznych udostępniają łącznie 84 pola rozdzielnicy. Z każdego pola można wyprowadzić zasilanie obwodu napięciem 230V L-N. Obciążalność poszczególnych pól zależy od wielkości stosowanego wyłącznika automatycznego. Kieszeń na dokumenty służy do przechowywania dokumentów związanych z panelami wyłączników automatycznych, na przykład opisów paneli rozdzielczych PDU (należą do wyposażenia). Panel zewnętrznego obejścia serwisowego zawiera trzy wyłączniki automatyczne umożliwiające elektryczne odizolowanie zasilacza UPS od sieci zasilającej na czas obsługi serwisowej paneli rozdzielczych. Wejściowy wyłącznik automatyczny jest oznaczony symbolem Q1, wyjściowy wyłącznik automatyczny symbolem Q2, a wyłącznik obejścia serwisowego symbolem Q3. Etykieta na panelu obejścia serwisowego urządzenia PDU zawiera dane o przepływie zasilania, natomiast kontrolki H2 i H3 wskazują, czy dopuszczalne jest używanie wyłączników Q2 i Q3. 6 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

15 Informacje ogólne: Elementy modułu PDU z układem obejściowym Widok z tyłu (wnętrze) Złącze do podłączania obciążenia testowego umożliwia próbne obciążenie systemu zasilacza awaryjnego UPS w celu upewnienia się, że w razie przerwy w zasilaniu system będzie działał zgodnie ze specyfikacjami. (Jest to element opcjonalny). Wyłącznik głównego toru zasilającego podłącza moduł do sieci elektrycznej. Wyłącznik jest przystosowany do napięcia wejściowego 400 V i wymaga przewodów zasilających L1, L2, L3 w przypadku modułów PDU z transformatorem albo L1, L2, L3, N w przypadku modułów PDU bez transformatora. Jednostka monitorująca modułu PDU wyposażona jest w kilka kart monitorujących natężenie i napięcie, które przekazują informacje do karty centralnej znajdującej się we właściwej jednostce monitorującej PDU. Jednostka monitorująca modułu PDU jest wyposażona w jedno złącze 10BaseT (CAT-5) służące do podłączania koncentratora (lub przełącznika) Information Controller, cztery wejścia stykowe do wykorzystania przez użytkownika oraz oferuje do wyboru trzy różne opcje podłączenia wyłącznika EPO (styk bezpotencjałowy, 24VAC, 24VDC). Bezpieczniki zabezpieczają układy tyrystorowe toru obejściowego zasilacza UPS. Bezpieczniki są montowane tylko w modułach PDU bez transformatora. Opcjonalny separujący transformator wejściowy zasila wejściowy wyłącznik automatyczny panelu obejścia serwisowego. Uwaga: Po stronie uzwojenia wtórnego opcjonalnego wejściowego transformatora separującego należy zapewnić odpowiednie oddzielne połączenie z uziomem. Kable wejściowe i wyjściowe zasilacza UPSsłużą do podłączania modułu PDU do zasilacza UPS i są zwinięte na podłodze dostarczonego modułu PDU. Kable wejściowe składają się z 5 przewodów: L1, L2, L3, N i PE. Kable wyjściowe składają się z 4 przewodów: L1, L2, L3 i N. Poszczególne przewody są oznaczone i odpowiadają zaciskom na szynach przyłączeniowych zasilacza UPS Symmetra PX. Podczas montażu elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia lub inżynier serwisowy podłączy moduł PDU do zasilacza awaryjnego UPS. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 7

16 Informacje ogólne Elementy modułu PDU systemu InfraStruXure Jednostka monitorująca PDU Przez to złącze, połączone z wyłącznikiem z przodu modułu PDU, podawane jest zasilanie jednostki monitorującej PDU. Gdy panel jest włączony, a wyłącznik jednostki monitorującej jest zamknięty, od jednostki monitorującej podawane jest zasilanie. Służy do podłączanie czujników monitorujących różne wielkości, np. napięcie, prąd i moc. Wejście czujników cyfrowych, służących do monitorowania no. stanu wyłączników, temperatury transformatorów, wentylatorów itp. Port wyświetlacza (RJ-45) służy do łączenia jednostki monitorującej PDU z wyświetlaczem modułu PDU. Dioda Power (Zasilanie) informuje, czy jednostka monitorująca jest zasilana. Port konsoli (DB-9) służy do podłączania laptopa do jednostki monitorującej przy użyciu odpowiedniego kabla komunikacyjnego. Ten port służy do konfigurowania parametrów związanych z obsługą serwisową modułu PDU. Przełączniki DIP wyłącznika awaryjnego EPO służą do konfigurowania wejścia EPO odpowiednio do typu podłączonego wyłącznika EPO normalnie otwartego (NO) lub normalnie zamkniętego (NC). Kiedy przełącznik EPO Arm/Test jest ustawiony w pozycji Test, włączenie wyłącznika EPO nie spowoduje odcięcia prądu od obciążenia. Gdy przełącznik jest w położeniu Arm, użycie wyłącznika EPO spowoduje wyłączenie wyłącznika głównego toru zasilającego modułu PDU. Dioda EPO Armed (Uzbrojony) świeci na zielono, gdy wyłącznik EPO jest włączony (przycisk EPO naciśnięty), niezależnie od stanu przełącznika EPO Arm/Test. Dioda EPO Tripped (Wyzwolony) świeci na czerwono, gdy wyłącznik EPO jest wyzwolony (przycisk EPO naciśnięty), niezależnie od stanu przełącznika EPO Arm/Test. Przycisk Reset resetuje procesor sieciowy; nie resetuje modułu PDU ani jednostki monitorującej PDU. Port sieciowy służący do podłączania kontrolera InfraStruXure Manager. Port To UPS (Do UPS) służy do podłączania jednostki monitorującej PDU do interfejsu obejścia serwisowego/płytki drukowanej i wyłącznika awaryjnego EPO wewnątrz zasilacza UPS Symmetra PX. Port ten jest podłączony do wiązek przewodów wewnątrz modułu PDU, które z kolei podłączane są do zasilacza UPS Symmetra PX podczas instalacji systemu. Opcjonalny port User/EPO Contacts (Styki sygnalizacyjne/epo) podłączany jest do wiązek przewodów biegnących do złącza sygnalizacyjnego w dachu (lub podłodze) modułu PDU. Port może obsługiwać wyjścia przekaźnikowe (4), wejścia stykowe (4) i wejście EPO (1). 8 PDU z ukladem obejsciowym Obsluga i konserwacja

17 Informacje ogólne Elementy modułu PDU systemu InfraStruXure Uwaga Karty monitorujące prąd w obwodzie zasilającym podłączane są portów Branch Current Monitor (Monitor prądu w obwodzie zasilającym). Porty te znajdują się w górnej części jednostki monitorującej PDU i są opisane na panelu czołowym jednostki. Każdy port odpowiada grupie wyłączników na panelu rozdzielczym modułu PDU: lewy górny = [01..41]; prawy górny = [02..42]; lewy dolny = [43..83]; prawy dolny = [44..84]. Złącze sygnalizacyjne Opis i informacje o rozmieszczeniu złącza sygnalizacyjnego zamieszczono w punkcie () na stronie 6. Poniższa ilustracja bardziej szczegółowo przedstawia złącze sygnalizacyjne. USER INTERFACE 2001 APC MADE IN USA Contact Inputs Contact Outputs ATS 0 AT S 1 ATS 2 ATS EN + EPO 24V EPO AC/DC Contact Port Ethernet służy do podłączania modułu PDU systemu InfraStruXure do sieci lub do kontrolera InfraStruXure Manager. Złącze sygnalizacyjne jest wyposażone w cztery złącza styków wejściowych służące do monitorowania bezpotencjałowych styków normalnie otwartych (NO) lub normalnie zamkniętych (NC). Więcej informacji zawiera strona 58. Złącze sygnalizacyjne jest wyposażone w cztery wyjścia przekaźnikowe służące do podłączania bezpotencjałowych styków normalnie otwartych (NO) lub normalnie zamkniętych (NC). Do wybranego złącza EPO (24 VDC, 24 VAC lub styk bezpotencałowy) należy podłączyć awaryjny wyłącznik zasilania (EPO). Więcej informacji zawiera strona 59. PDU z ukladem obejsciowym Obsluga i konserwacja 9

18

19 Wyświetlacz modułu PDU Informacje ogólne Wyświetlacz służy do konfigurowania ustawień, nastawiania progów alarmowych oraz sygnalizacji za pomocą alarmów dźwiękowych i wizualnych. Load Powered Check Log Bypass ESC? Alarm Dioda Load Powered (Zasilanie odbiorów) Dioda Check Log (Sprawdź spis alarmów) Dioda Bypass (Obejście aktywne) Dioda Alarm (Alarm) Gdy świeci na zielono, wartości wszystkich faz wyjściowych mieszczą się poniżej określonych progów alarmów zasilania. Jeśli świeci się żółto, została wykryta co najmniej jedna sytuacja alarmowa. Kiedy świeci na żółto, obciążenie jest zasilane bezpośrednio z sieci zasilacz UPS został wyłączony z toru zasilającego w celu wykonania czynności serwisowych lub wymiany. Wyłączniki toru obejściowego na module PDU działają jako wyłączniki automatyczne toru zasilającego zabezpieczające podłączone urządzenia. Kiedy świeci na czerwono, sygnalizuje sytuację alarmową. Ekran LCD Wyświetlane są na nim alarmy, dane o stanie, instrukcje oraz informacje o konfiguracji. Klawisze nawigacyjne W górę i w dół Klawisz ENTER (zatwierdzanie) Służą do wybierania pozycji menu i dostępnych informacji. Służy do otwierania pozycji menu i wprowadzania zmian w parametrach systemu. Klawisz pomocy Uruchamia pomoc kontekstową. Naciśnij klawisz POMOC, aby uzyskać informacje na temat poszczególnych pozycji na ekranie oraz w celu uzyskania instrukcji na temat wykonywania określonych czynności (np. wprowadzania zasilacza UPS w tryb obejściowy.) Klawisz ESC (powrotu) Umożliwia powrót do ekranu wyświetlanego wcześniej. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 11

20 Wyświetlacz modułu PDU: Informacje ogólne Ekrany stanu poziom główny Po uruchomieniu systemu przez krótki czas wyświetlany jest ekran powitalny, a następnie na wyświetlaczu automatycznie i w sposób ciągły przewijane są cztery ekrany z podstawowymi informacjami o stanie urządzenia. Naciskając przyciski nawigacyjne w górę i w dół można przerwać automatyczne przewijanie w celu wyświetlenia wybranego ekranu stanu. Volts In L1-2: 000 L2-3: 000 L3-1: 000 Volts Out L1: 000 L2: 000 L3: 000 Load Current L1: 000 L2: 000 L3: 000 Neut: 000 Total Output Loading kw: 000 PF: 000 kva: 000 %LD: 000 Freq: 00.0 No Active Alarms System Date/Time: Jun :58 Ekran menu poziom główny Na dowolnym ekranie stanu naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do poziomu głównego menu. Load-Meter Volt-Meter Contacts Breakers Alarms Panel Config Help Uwaga Jeżeli wyświetlacz nie będzie aktywny w czasie określonym przez parametr Time-out, powróci do początkowych, podstawowych ekranów monitorowania. Opisy opcji menu poziomu głównego znajdują się w odpowiednich sekcjach, począwszy od strona 14. Nawigacja pomiędzy ekranami Aby otworzyć dowolny ekran, naciskaj klawisze w górę i w dół aż do chwili, kiedy strzałka selektora ( zatrzyma się na odpowiednim miejscu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić wybrany ekran. Load-Meter Volt-Meter Contacts Breakers Alarms Panel Config Help Contacts In: 02of04 Name: User Switch #2 Normal: Open Status: Open Podczas konfigurowania parametrów naciskaj klawisze w górę i w dół aż do chwili, kiedy strzałka selektora ( znajdzie się obok parametru, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli parametr obejmuje kilka opcji, obok nazwy parametru pojawi się strzałka selektora (. Naciskaj przyciski w górę i w dół aż do wyświetlenia żądanej zmiany. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać odpowiednią wartość. Contacts In: 02of04 Name: User Switch #2 Normal: Open Status: Open 12 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

21 Wyświetlacz modułu PDU: Informacje ogólne Stałe strzałki na niektórych ekranach ( wskazują, że istnieją dodatkowe ekrany do wyświetlania danej kategorii. Naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby wyświetlić dodatkowe ekrany. System/Network Electrical Configuration Panel Configuration Manufacturer Data Product Data Factory Defaults Firmware Updates Ekrany zabezpieczone hasłem Podczas konfigurowania lub wprowadzania zmian ustawień użytkownik zostanie wezwany do wpisania hasła. Wprowadzanie hasła: 1. Naciskaj przyciski strzałek nawigacyjnych w górę i w dół, aż do wyświetlenia odpowiedniej litery, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Enter Password: ******* Uwaga Po naciśnięciu klawisza ENTER wpisany znak zostanie wyświetlony jako gwiazdka, a strzałka przeniesie się do miejsca wyboru następnego znaku. 2. Po wpisaniu hasła naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER. Zmiana hasła jest opisana w sekcji Hasło systemu, strona 26. PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 13

22 Ekran Load-Meter W ekranie Load-Meter (Pomiar obciążenia) można wybrać następujące pozycje: Total Load by Phase Obciążenie pobierane przez poszczególne fazy określone w kva, wartości natężenia RMS (Irms) oraz jako wartość procentowa maksymalnego dozwolonego obciążenia (%LD). Total Load Summary Dane całkowitego obciążenia pobieranego: kw: Dostarczane zasilanie w kilowatach kva: Rzeczywisty pobór mocy przez obciążenie w kilowoltoamperach Freq: Częstotliwość PF: Współczynnik mocy (kw/kva), istotny dla określenia mocy dostępnej dla obciążenia. %LD: Obciążenie jako wartość procentowa maksymalnego dozwolonego obciążenia. Power Factor Dla poszczególnych faz: kva: Bieżąca moc pobierana przez obciążenie w kilowoltoamperach (kva). kw: Moc w kilowatach dostarczana przez na fazę. PF: Współczynnik mocy (kw/kva), istotny dla określenia mocy dostępnej dla obciążenia. 14 PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

23 Ekran Volt-Meter Na ekranie Volt-Meter (Pomiar napięcia) można wybrać następujące pozycje: Output Voltage Input Voltage Przedstawia międzyfazowe napięcie wyjściowe (np. L1-2: między fazą L1 a L2) oraz napięcie wyjściowe między fazą a przewodem neutralnym (np. L1: między fazą L1 a przewodem neutralnym). Przedstawia międzyfazowe napięcie wejściowe (np. L1-2: między fazą L1 a L2) lub napięcie wejściowe między fazą a przewodem neutralnym (np. L1: między fazą L1 a przewodem neutralnym). PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja 15

24 Ekran Contacts (Styki) Informacje ogólne Moduł PDU może monitorować stan zewnętrznych styków. Oto niektóre z możliwych zastosowań/ rodzajów styków: Styki magnetyczne Folia na szybach Czujniki naruszenia obudowy Detektory ciepła Czujniki wody Czujniki ciśnienia Systemy detekcji dymu i pożaru w budynkach Moduł można skonfigurować w taki sposób, by zmiana stanu na inny niż określony stan normalny powodowała zgłoszenie alarmu. Wyjścia przekaźnikowe mogą służyć do sygnalizacji wewnętrznych alarmów i zdarzeń w urządzeniach zewnętrznych. Ekran Contacts (Styki) służy do wyświetlania i konfigurowania informacji na temat wejść stykowych i wyjść przekaźnikowych. Na ekranie Contacts (Styki) dostępne są następujące opcje: Input Contacts (Styki wejściowe) Relay Outputs (Wyjścia przekaźnikowe) Przewijając listę, można wyświetlać dane na temat poszczególnych podłączonych styków wejściowych. Na przykład wartość 02of04 oznacza informacje na temat drugiego z czterech zainstalowanych styków. Name (Nazwa) Nazwa tego styku wejściowego (Maksymalnie: 14 znaków alfanumerycznych). Normal Normalny stan tego styku wejściowego, otwarty (Open) albo zamknięty (Closed). Status Stan tego styku wejściowego. Jeżeli stan nie jest stanem normalnym, generowany jest alarm. Przewijając listę, można wyświetlać dane na temat poszczególnych zainstalowanych wyjść przekaźnikowych. Na przykład pozycja 04of04 zawiera informacje o czwartym z czterech dostępnych wyjść przekaźnikowych. Name (Nazwa) Nazwa tego wyjścia przekaźnikowego (Maksymalnie: 14 znaków alfanumerycznych). Normal Normalny stan tego wyjścia przekaźnikowego, otwarty (Open) albo zamknięty (Closed). Status Stan tego wyjścia przekaźnikowego. Dane techniczne wyjść przekaźnikowych zawiera punkt Relay Outputs na stronie PDU z układem obejściowym Obsługa i konserwacja

Połączenie może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami!

Połączenie może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami! Sposób podłączenia instalacji elektrycznej i awaryjnego wyłącznika zasilania (wyłącznika EPO) do modułu PDU systemu InfraStruXure Połączenie może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami! Niebezpieczenstwo

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 10k (L) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej SQ-ETHL-08 Manageable Rack PDU, Installation and User Guide Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej Pуководство пользователя и настройки, управляет PDU Anleitung zur Schnellinstallation

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 Cena: 3 104,81 zł Netto: 2 524,24 zł Parametry Podstawka / Blok CPU Opis Aluminium APC Switched Rack PDU APC Switched Rack PDU to urządzenie dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB NIBE Uplink Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB 1233-1 231221 1 IHB - NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny Informacje ogólne Niniejsza instrukcja serwisowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo