Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury działania systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: Wersja 9.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury działania systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-05-29 Wersja 9.0"

Transkrypt

1 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury działania systemu CDN XL Aktualizacja dokumentu: Wersja 9.0

2 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 2

3 Spis Treści Zalecenia dotyczące budowy infrastruktury sprzętowo-programowej dla systemu CDN XL Serwer obsługujący transakcyjną bazę danych MS SQL Server Zalecana konfiguracja minimalna do 15 użytkowników Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Zalecana konfiguracja od 15 do 25 użytkowników Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Zlecana konfiguracja od 25 do 50 użytkowników Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Zalecana konfiguracja dla od 50 do 80 użytkowników Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Zalecana konfiguracja dla od 80 do 120 użytkowników Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Zalecana konfiguracja powyżej 120 użytkowników Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Konfiguracja serwera terminali Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera terminali Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie...26 Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 3

4 2.1.5 Przykładowe konfiguracje serwera terminali dla 15, 30 i 45 użytkowników CDN XL Konfiguracja serwera izam Charakterystyka Zalecana konfiguracja serwera izam Wymagane oprogramowanie serwera Wymagane licencje na oprogramowanie Zalecenia dotyczące stacji roboczych dla systemu CDN XL Konfiguracja stacji roboczej wymagana do uruchomienia aplikacji CDN XL Konfiguracja stacji roboczej wymagana do uruchomienia aplikacji CDN XL na serwerze terminali Dodatkowe, wymagane elementy infrastruktury Schematy infrastruktury systemu CDN XL...33 Spis ilustracji...34 Spis tabel...35 Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 4

5 Zalecenia dotyczące budowy infrastruktury sprzętowoprogramowej dla systemu CDN XL Celem niniejszego dokumentu jest określenie zaleceń pomocnych przy budowie efektywnej infrastruktury dla systemu CDN XL, opartej na technologii firmy Microsoft oraz platformie sprzętowej bazującej na procesorach firmy Intel lub AMD. W związku z faktem, że odbiorcami system CDN XL są firmy o różnej wielkości, począwszy od kilku, a skończywszy na paruset stanowiskach, każda z nich będzie stawiała inne wymagania dotyczące budowanej infrastruktury. Zebrane poniżej informacje zostały usystematyzowane w taki sposób, aby mogły stanowić dla klientów oraz integratorów systemu CDN XL, poradnik będący pomocą przy efektywnym doborze wymaganego sprzętu oraz oprogramowania. Podane liczby użytkowników systemu CDN XL dla określonych konfiguracji sprzętowych należy traktować orientacyjnie. Rozumiemy przez to, że platforma sugerowana dla użytkowników, może obsłużyć również większą ich liczbę. Należy jednak zawsze mieć świadomość istniejącej granicy wydajności dla danej platformy sprzętowej i ograniczonej możliwości jej rozbudowy. Szczególnie jest to ważne w przypadku firm dynamicznie rozwijających się, które powiększają swój personel, a tym samym zwiększają liczbą równoczesnych użytkowników systemu CDN XL. W takiej sytuacji, szansą na minimalizację całkowitych kosztów ponoszonych na inwestycje związane z zapewnieniem wydajnej infrastruktury sprzętowej jest trafny wybór początkowego rozwiązania, dającego się skalować w perspektywie 2-3 lat. Wymagania dotyczące konfiguracji serwera lub serwerów, na których będzie pracował system CDN XL, zależą od takich czynników jak: liczba równoczesnych użytkowników, liczba generowanych dokumentów, wykorzystanie usług terminalowych do uruchamiania aplikacji CDN XL. W celu przedstawienia przykładowych konfiguracji, przyjęto ilość równoczesnych użytkowników systemu CDN XL jako podstawowy element klasyfikacji. Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 5

6 1 Serwer obsługujący transakcyjną bazę danych MS SQL Server Serwer bazy danych jest dedykowaną maszyną z zainstalowanym oprogramowaniem relacyjnej bazy danych MS SQL Server (2000/2005/2008), która zapewnia transakcyjność wykonywanych operacji oraz przechowuje dane generowane za pośrednictwem systemu CDN XL. Zaleca się, aby serwer ten nie pełnił dodatkowych funkcji (np. serwera aplikacji, serwera plików, itp.), wówczas wydajność silnika baz danych będzie najwyższa. Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 6

7 1.1 Zalecana konfiguracja minimalna do 15 użytkowników Charakterystyka 1. Rozwiązanie przeznaczone do pracy w firmach o niewielkiej infrastrukturze IT, wspomagającej procesy zarządzania firmą. W większości przypadków jest to równoznaczne z mała ilość użytkowników i komputerów PC. Rozwiązanie opiera się na instalacji jednego, głównego serwera systemu CDN XL, który może ewentualnie pełnić dodatkowo rolę kontrolera domeny, serwera usług sieciowych takich jak: DHCP i DNS, serwera drukarek i umożliwiać współdzielenie zasobów plikowych (w takich przypadkach obciążenie serwera może być o wiele większe i należy to brać pod uwagę przy planowaniu infrastruktury). 2. Dopuszczalna jest niewielka liczba użytkowników (nie więcej niż 5) pracujących za pośrednictwem usług terminalowych na serwerze głównym systemu CDN XL. 3. Brak przewidywanego dużego rozwoju infrastruktury IT w okresie 1-2 lat, przez duży rozwój należy rozumieć np. wzrost liczby równoczesnych użytkowników, co najmniej o %, zwiększenie liczby użytkowników pracujących za pośrednictwem usług terminalowych, wykorzystanie usług analitycznych OLAP itp. 4. Schemat obrazujący rozwiązanie przedstawia Rysunek 1. Rysunek 1 Schemat infrastruktury systemu CDN XL opartej na jednym serwerze. Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 7

8 1.1.2 Zalecana konfiguracja serwera Wymagany sprzęt Zalecenia Zapewnienie możliwości rozbudowy Elementy CPU RAM HDD Kontroler SCSI Konfiguracja RAID NIC Zalecane minimalne 1 x Intel Xeon Quad-Core 2.0 GHz 4 GB 4 x SAS, 73 GB, 15k rpm, hot swap Kontroler z obsługą RAID 0, 1, 5, 10; z pamięcią podręczną cache 128 MB podtrzymywaną bateryjnie. RAID10 (4 x HDD) z przeznaczeniem dla systemu operacyjnego (binarna, plik wymiany), pliku bazy danych oraz logu bazy danych. Interfejs sieciowy 100 Mb/s LPT/USB Jeden z tych interfejsów jest wymagany w celu zainstalowania sprzętowego klucza zawierającego licencję systemu CDN XL (tzw. klucz HASP). Zewnętrzny lub wewnętrzny napęd taśmowy, działający w oparciu o jedną z następujących technologii: LTO, SLR, DLT, SDLT lub ewentualnie DAT. Konfiguracja powinna mieć możliwość rozbudowy pamięci RAM. Możliwość dołożenia, co najmniej 2 dodatkowych dysków twardych. Możliwość rozbudowy do 2 CPU. Tabela 1: Konfiguracja serwera systemu CDN XL, wersja do 15 użytkowników Wymagane oprogramowanie serwera System operacyjny Serwer bazy danych Wersje językowe Jedna z poniższych możliwości: Windows 2003/2008 Server Standard Edition (x86/x64) Windows 2000 Server Small Bussines Server 2000/2003/2008 MS SQL Server 2000 Server Standard Edition W przypadku zakupu SBS 2000 lub SBS 2003 Premium, SQL Serwer 2000 Standard Edition jest dystrybuowany razem z system operacyjnym i musi byś instalowany wraz z innymi komponentami SBS na jednym serwerze. MS SQL Server 2005/2008 Server Workgroups/Standard Edition W przypadku SBS 2003 R2 Premium SQL Server 2005 Workgroup jest dystrybuowany z systemem operacyjnym. Edycja Workgroup nie pozwala na uruchomienie Controllingu (nie zawiera komponentów Analysis Services). W przypadku SBS 2008 Premium SQL Server 2008 Standard jest dystrybuowany z systemem operacyjnym. Instalacja SQL Server 2008 Standard musi być na odrębnym serwerze (wirtualnym bądź fizycznym). System CDN XL współpracuje z poniższymi wersjami językowymi systemów operacyjnych Microsoft: angielska wersja językowa, polska wersja językowa, wersja wielojęzyczna (ang. multi language). Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 8

9 Ograniczenia i uwagi Wyżej wymienione wersje oprogramowania umożliwiają obsługę: Maksymalnie 4 GB pamięci RAM przez system operacyjny w wersji 32-bitowej oraz maksymalnie 2 GB pamięci RAM przez serwer bazy danych SQL2000. W przypadku SQL Server 2005 Workgroup obsługiwana pamięć operacyjna jest ograniczona do 3 GB, w przypadku edycji SQL 2005/2008 Standard jest ograniczony do ilości obsługiwanej przez system operacyjny). W przypadku systemu Windows 2000 Server maksymalnie 4 procesory fizyczne z wyłączoną technologią HT lub 2 procesory fizyczne (4 logiczne) z włączoną technologią HT. W przypadku systemu Windows 2003/2008 Server Standard Edition maksymalnie 4 procesory (sockety). Dodatkowym ograniczeniem serwera SBS 2000/2003/2008 jest: brak możliwości rozdzielenia jego komponentów na więcej niż jeden fizyczny serwer, praca tylko w jednej domenie, maksymalnie liczba użytkowników: 50 - SBS 2000 lub 75 SBS 2003/2008 (użytkowników Active Directory), problem z licencjonowaniem w sytuacji braku możliwości określania liczby użytkowników (zastosowania internetowe), brak usług terminalowych w trybie aplikacyjnym w SBS 2003/2008 Standard. W przypadku SBS 2008 Premium istnieje możliwość wykorzystanie jednego z serwera jako pełniącego rolę TS. Tabela 2: Wymagane oprogramowanie dla systemu CDN XL, wersja do 15 użytkowników Wymagane licencje na oprogramowanie Licencja na system operacyjny Licencja na serwer bazy danych Licencje klienckie (dostępowe) do systemu operacyjnego Jeden z dostępnych rodzajów licencji: BOX, OEM, MOLP. Jedna z dostępnych rodzajów licencji: BOX, MOLP, MOLP Runtime. W przypadku posiadania licencji na SBS 2000/2003/2008 Premium, nabywanie dodatkowej licencji na SQL Server nie jest wymagane. Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera. Wymagane licencje: CAL Windows 2000/2003/2008 Server lub w przypadku zakupu SBS 2000/2003/2008 CAL SBS 2000/2003/2008 Infrastruktura działania systemu CDN XL 9.0 9

10 Licencje klienckie (dostępowe) do serwera SQL Licencje klienckie (dostępowe) do usług terminalowych Media instalacyjne serwera SQL Zalecenia Ograniczenia i uwagi Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera SQL w sposób bezpośredni lub korzystających z danych przechowywanych przez serwer w sposób pośredni (np. za pośrednictwem usług terminalowych). Wymagane licencje: CAL SQL Server 2000/2005/2008 lub CAL SQL Server 2000/2005/2008 Runtime Odrębne licencje CAL do SQL Server nie są wymagane w przypadku posiadania serwera SBS 2000/2003/2008 Premium i wymaganych do niego licencji CAL. Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń korzystających z usług terminalowych, bez względu na rodzaj systemu operacyjnego na stacjach roboczych łączących się z serwerem. W przypadku zakupu licencji MOLP dla serwera SQL, konieczne jest osobne zamówienie mediów instalacyjnych dla SQL Server 2000/2005/2008. W przypadku licencji typy Runtime, firma ComArch S.A. ma prawo dostarczyć, wraz z własnym oprogramowaniem, nieoryginalną kopię mediów instalacyjnych dla serwera SQL. W przypadku zakupu licencji na serwer zasadnym jest zakupienie również opcji ubezpieczenia oprogramowania (ang. Software Asurance SA). Zakupu takiej opcji pozwoli w przyszłości na darmowe uaktualnienie systemu do najnowszej wersji. 1. Nie można łączyć licencji na serwer z licencjami CAL w sytuacji, kiedy są one dedykowane dla różnych wersji językowych. 2. Nie można używać licencji CAL dla systemu Windows 2000 do pracy z serwerem Windows Można używać licencji CAL Windows 2003 z wcześniejszą wersją serwera (Windows 2000). Tabela 3: Wymagane licencje dla systemu CDN XL, wersja do 15 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

11 1.2 Zalecana konfiguracja od 15 do 25 użytkowników Charakterystyka 1. Rozwiązanie przeznaczone dla firm o małej lub średniej infrastrukturze IT, wspomagającej procesy zarządzania firmą. Zakładana liczba stanowisk pracujących równocześnie wynosi nie więcej niż Rozwiązanie oparte o jeden serwer główny systemu CDN XL z perspektywą dalszego rozwoju infrastruktury IT w krótkim czasie (maksymalnie 1-1,5 roku). Może być proponowane dla firm zaczynających pracę z mniejszą ilością stanowisk, a planujących zwiększenie ich liczby do 25 lub dla firm, które wdrażają system CDN. 3. Proponowane rozwiązanie zakłada, że ewentualni użytkownicy systemu CDN XL, którzy pracują zdalnie z wykorzystaniem usług terminalowych, działają na dedykowanym do tego celu serwerze. Pracę terminalową na serwerze bazy danych w przypadku obsługi przez nią więcej niż 15 równoczesnych użytkowników należy traktować incydentalnie. Wymagana konfiguracja dla serwera terminali opisana jest w kolejnych rozdziałach. 4. Schematy mogące obrazować, to rozwiązanie zostały przedstawione na: Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4. Wybór jednego z modeli zależy od potrzeb konkretnego klienta. Rysunek 2 Schemat infrastruktury dla systemu CDN XL opartego na jednym serwerze z odrębnym serwerem domeny, plików i drukarek. Infrastruktura działania systemu CDN XL

12 Rysunek 3 Schemat infrastruktury dla systemu CDN XL z dedykowanym serwerem aplikacji (serwer terminali). Rysunek 4 Schemat infrastruktury dla systemu CDN XL z dedykowanym serwerem analitycznym. Infrastruktura działania systemu CDN XL

13 1.2.2 Zalecana konfiguracja serwera Wymagany sprzęt Zalecenia dotyczące kopii zapasowych Zapewnienie możliwości rozbudowy Elementy Zalecane minimalne CPU 1 x Intel Xeon Quad-Core 2.5 GHz RAM minimalnie 4 GB HDD 6 x SAS, 73 GB, 15k rpm, hot swap Kontroler SCSI Kontroler z obsługą RAID 0, 1, 5, 10 z pamięcią podręczną cache o wielkości 128 MB, podtrzymywaną bateryjnie. Konfiguracja RAID10 (6 x HDD) z przeznaczeniem dla systemu RAID operacyjnego (binarna, plik wymiany), pliku bazy danych oraz logu bazy danych. NIC Interfejs sieciowy 100 Mb/s LPT/USB Jeden z tych interfejsów jest wymagany w celu zainstalowania sprzętowego klucza zawierającego licencję systemu CDN XL (tzw. klucz HASP). Zewnętrzny lub wewnętrzny napęd taśmowy dedykowany do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i logów, działający w oparciu o jedną z następujących technologii: LTO, SLR, DLT, SDLT, DAT. Konfiguracja powinna mieć możliwość rozbudowy pamięci RAM. Możliwość dołożenia, co najmniej 2 dodatkowych dysków twardych. Możliwość rozbudowy do 2 CPU. Tabela 4: Konfiguracja serwera systemu CDN XL, wersja od 15 do 25 użytkowników Wymagane oprogramowanie serwera System operacyjny Jedna z poniższych możliwości: Windows 2003/2008 Server Standard/Enterprise Edition (x86/x64) Windows 2000 Server Serwer bazy danych Jedna z poniższych możliwości: MS SQL Server 2000/2005/2008 Server Standard Edition Wersje językowe System CDN XL współpracuje z poniższymi wersjami językowymi systemów operacyjnych Microsoft: angielska wersja językowa, polska wersja językowa, wersja wielojęzyczna (ang. multi language). Ograniczenia i uwagi Wyżej wymienione wersje oprogramowania umożliwiają obsługę: Maksymalnie 4 GB pamięci RAM przez system operacyjny 32- bitowy (w przypadku Windows 2003 Enterprise Edition do 32GB). Maksymalnie 2 GB pamięci RAM przez serwer bazy danych SQL W przypadku SQL Server 2005/2008 Standard Edition dostępna jest maksymalna ilość pamięci obsługiwana przez system operacyjny. W przypadku systemu Windows 2000 Server maksymalnie 4 procesory fizyczne z wyłączoną technologią HT lub 2 procesory fizyczne (4 logiczne) z włączoną technologią HT. W przypadku systemu Windows 2003/2008 Server Standard Edition maksymalnie 4 procesory (sockety). W przypadku systemu Windows 2003/2008 Enterprise Edition maksymalnie 8 procesorów (socketów). Tabela 5: Wymagane oprogramowanie dla systemu CDN XL, wersja od 15 do 25 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

14 1.2.4 Wymagane licencje na oprogramowanie Licencja na system operacyjny Licencja na serwer bazy danych Licencje klienckie (dostępowe) do systemu operacyjnego Licencje klienckie (dostępowe) do serwera SQL Media instalacyjne serwera SQL Ograniczenia i uwagi Jeden z dostępnych rodzajów licencji: BOX, OEM, MOLP. Jedna z dostępnych rodzajów licencji: BOX, MOLP, MOLP Runtime. Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera. Wymagane licencje: CAL Windows 2000/2003/2008 Server. Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera SQL w sposób bezpośredni lub korzystających z danych przechowywanych przez serwer w sposób pośredni (np. za pośrednictwem usług terminalowych). Wymagane licencje: CAL SQL Server 2000/2005/2008 lub CAL SQL Server 2000/2005/2008 Runtime. W przypadku zakupu licencji MOLP dla serwera SQL, konieczne jest osobne zamówienie mediów instalacyjnych dla SQL Server 2000/2005/2008 Standard Edition. W przypadku licencji typy Runtime, firma ComArch S.A. ma prawo dostarczyć, w raz z własnym oprogramowaniem, nieoryginalną kopię mediów instalacyjnych dla serwera SQL. 1. Nie można łączyć licencji na serwer z licencjami CAL w sytuacji, kiedy są one dedykowane dla różnych wersji językowych. 2. Nie można używać licencji CAL dla systemu Windows 2000 do pracy z serwerem Windows Można używać licencji CAL Windows 2003 z wcześniejszą wersją serwera (Windows 2000). Tabela 6: Wymagane licencje dla systemu CDN XL, wersja od 15 do 25 użytkowników. 1.3 Zlecana konfiguracja od 25 do 50 użytkowników Charakterystyka 1. Rozwiązanie przeznaczone dla firm o średniej infrastrukturze IT. Zakładana liczba stanowisk, które będą działać równocześnie, od samego początku wdrożenia będzie wynosić Proponowane rozwiązanie jest przeznaczone dla firm, które planują etapowy rozwój swojej infrastruktury IT w czasie nie dłuższym niż 1 rok. Może być proponowane tam, gdzie planuje się docelowo pracę do 50 użytkowników. W tym rozwiązaniu wszystkie inne usługi i funkcjonalności, takie jak: usługi terminalowe, serwer analityczny, serwer plików i drukarek Infrastruktura działania systemu CDN XL

15 powinny być obsługiwane przez dedykowany serwer lub serwery. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest czasowe połączenie tych funkcjonalności i potraktowanie takiej sytuacji jako tymczasowej, z zaplanowanym poszerzeniem liczby zainstalowanych serwerów. 3. Istotnym elementem wpływającym na wydajność jest również intensywność pracy, co przekłada się na ilość generowanych dziennie dokumentów (transakcji) w system CDN XL. W sytuacji, kiedy planowana liczba użytkowników mających pracować z systemem CDN XL będzie wynosić ok , proponowana konfiguracja powinna umożliwić rozbudowę pozwalającą na zaspokojenie wymaganej moczy przetwarzania. 4. Schematy obrazujący to rozwiązanie, zostały przedstawione na: Rysunek 5, Rysunek 6. Wybór konkretnego modelu zależy od potrzeb konkretnego klienta. Rysunek 5 Schemat infrastruktury systemu CDN XL z uwzględnieniem rozdzielenie bazy transakcyjnej, bazy OLAP i usług terminalowych na odrębne serwery. Infrastruktura działania systemu CDN XL

16 Rysunek 6 Schemat rozbudowanej infrastruktury systemu CDN XL z uwzględnieniem istniejącego środowiska oraz oddziałów firmy Zalecana konfiguracja serwera Elementy CPU RAM HDD Zalecane minimalne 2 x Intel Xeon Quad-Core 2.5 GHz 4 6 GB 6 8 x SAS, 73 GB, 15k rpm, hot swap Wymagany sprzęt Zalecenia dotyczące kopii zapasowych Kontroler SCSI Konfiguracja RAID NIC LPT/USB Kontroler z obsługą RAID 0, 1, 5, 10 z pamięcią podręczną cache o wielkości 128 MB, podtrzymywaną bateryjnie. RAID10 (6 8 x HDD) z przeznaczeniem dla systemu operacyjnego (binarna, plik wymiany), pliku bazy danych oraz logu bazy danych. Interfejs sieciowy 100/1000 Mb/s Jeden z tych interfejsów jest wymagany w celu zainstalowania sprzętowego klucza zawierającego licencję systemu CDN XL (tzw. klucz HASP). Zewnętrzny lub wewnętrzny napęd taśmowy dedykowany do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i logów, działający w oparciu o jedną z następujących technologii: LTO, SLR, DLT, SDLT lub ewentualnie DAT. Infrastruktura działania systemu CDN XL

17 Zapewnienie możliwości rozbudowy Konfiguracja powinna mieć możliwość rozbudowy pamięci RAM powyżej 6 GB. Opcjonalnie, możliwość rozbudowy do 10 dysków twardych (zależy od modelu serwera). Tabela 7: Konfiguracja serwera systemu CDN XL, wersja od 25 do 50 użytkowników Wymagane oprogramowanie serwera System operacyjny Serwer bazy danych Wersje językowe Ograniczenia i uwagi Jedna z poniższych możliwości: Windows 2003/2008 Server Standard Edition x64 Windows 2003/2008 Server Enterprise Edition (x86, x64) Windows 2000 Server Jedna z poniższych możliwości: MS SQL Server 2000 Server Standard Edition MS SQL Server 2000 Server Enterprise Edition (zalecany w przypadku pamięci RAM powyżej 4 GB) MS SQL Server 2005/2008 Server Standard Edition lub MS SQL Server 2005/2008 Server Enterprise Edition (x86, x64) System CDN XL współpracuje z poniższymi wersjami językowymi systemów operacyjnych Microsoft: angielska wersja językowa, polska wersja językowa, wersja wielojęzyczna (ang. multi language). W przypadku oprogramowania w wersji Standard 32-bit (dotyczy zarówno systemu operacyjnego oraz serwera SQL) są następujące ograniczenia: maksymalnie 4 GB pamięci RAM przez system operacyjny, maksymalnie 2 GB pamięci RAM przez serwer bazy danych w wersji SQL 2000 Standard, maksymalnie 3 GB pamięci RAM przez serwer bazy danych w wersji SQL 2000 Enterprise i SQL 2005/2008 Standard/Enterprise, w przypadku systemu Windows 2000 Server maksymalnie 4 procesory fizyczne z wyłączoną technologią HT lub 2 procesory fizyczne (4 logiczne) z włączoną technologią HT, w przypadku systemu Windows 2003/2008 Server Standard Edition maksymalnie 4 procesory (sockety), W przypadku systemu Windows 2003/2008 Enterprise Edition maksymalnie 8 procesorów (socketów). Tabela 8: Wymagane oprogramowanie dla systemu CDN XL, wersja od 25 do 50 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

18 1.3.4 Wymagane licencje na oprogramowanie Licencja na system operacyjny Licencja na serwer bazy danych Licencje klienckie (dostępowe) do systemu operacyjnego Licencje klienckie (dostępowe) do serwera SQL Media instalacyjne serwera SQL Ograniczenia i uwagi Jeden z dostępnych rodzajów licencji: BOX, OEM, MOLP. Jedna z dostępnych rodzajów licencji: BOX, MOLP, MOLP Runtime. Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera. Wymagane licencje: CAL Windows 2000/2003/2008 Server Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera SQL w sposób bezpośredni lub korzystających z danych przechowywanych przez serwer w sposób pośredni (np. za pośrednictwem usług terminalowych). Wymagane licencje: CAL SQL Server 2000/2005/2008 lub CAL SQL Server 2000/2005/2008 Runtime. W przypadku zakupu licencji MOLP dla serwera SQL, konieczne jest osobne zamówienie mediów instalacyjnych dla SQL Server 2000/2005/2008. W przypadku licencji typy Runtime, firma ComArch S.A. ma prawo dostarczyć, w raz z własnym oprogramowaniem, nieoryginalną kopię mediów instalacyjnych dla serwera SQL. 1. Nie można łączyć licencji na serwer z licencjami CAL w sytuacji, kiedy są one dedykowane dla różnych wersji językowych. 2. Nie można używać licencji CAL dla systemu Windows 2000 do pracy z serwerem Windows Można używać licencji CAL Windows 2003 z wcześniejszą wersją serwera (Windows 2000). 4. Nie istniej możliwość uaktualnienia wersji ze Standard do Enterprise. Decyzje o tym należy podjąć przy pierwszym zakupie. Tabela 9: Wymagane licencje dla systemu CDN XL, wersja od 25 do 50 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

19 1.4 Zalecana konfiguracja dla od 50 do 80 użytkowników Charakterystyka 1. Rozwiązanie przeznaczone dla firm o średniej i dużej infrastrukturze IT. Zakładana liczba stanowisk będzie wynosić około użytkowników. 2. Proponowane rozwiązanie jest przeznaczone dla firm, które obsługują pracę wielu oddziałów i cechują się szybkim rozwojem infrastruktury IT. 3. Rozwiązanie zakłada, że inne funkcjonalności systemu takie jak serwery terminali, serwer analitycznych, serwer drukarek, plików oraz backupu działają na dedykowanych komputerach. Rozwiązanie takie jest przedstawione na schemacie: Rysunek Zalecana konfiguracja serwera Wymagany sprzęt Zalecenia dotyczące kopii zapasowych Zapewnienie możliwości rozbudowy Elementy CPU RAM HDD Kontroler SCSI Konfiguracja RAID NIC LPT/USB Zalecane minimalne 2 x Intel Xeon Quad-Core 2.5 GHz 8 10 GB 12 x SAS, 73 GB, 15k rpm, hot swap Kontroler z obsługą RAID 0, 1, 5, 10 z pamięcią podręczną cache o wielkości 256 MB, podtrzymywaną bateryjnie. RAID10 (12 x HDD) z przeznaczeniem dla systemu operacyjnego (binarna, plik wymiany), pliku bazy danych oraz logu bazy danych. Interfejs sieciowy 100/1000 Mb/s Jeden z tych interfejsów jest wymagany w celu zainstalowania sprzętowego klucza zawierającego licencję systemu CDN XL (tzw. klucz HASP). Zewnętrzny lub wewnętrzny napęd taśmowy dedykowany do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i logów, działający w oparciu o jedną z następujących technologii: LTO, SLR, DLT, SDLT lub ewentualnie DAT. Konfiguracja powinna mieć możliwość dalszej rozbudowy pamięci RAM. Tabela 10: Konfiguracja serwera systemu CDN XL, wersja od 50 do 80 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

20 1.4.3 Wymagane oprogramowanie serwera System operacyjny Jedna z poniższych możliwości: Windows 2003/2008 Server Standard Edition x64 Windows 2003/2008 Server Enterprise Edition (x86, x64) Windows 2000 Advanced Server Serwer bazy danych Jedna z poniższych możliwości: MS SQL Server 2000 Server Enterprise Edition MS SQL Server 2005/2008 Server Standard Edition (x86, x64) MS SQL Server 2005/2008 Server Enterprise Edition (x86, x64) Wersje językowe System CDN XL współpracuje z poniższymi wersjami językowymi systemów operacyjnych Microsoft: angielska wersja językowa, polska wersja językowa, wersja wielojęzyczna (ang. multi language). Tabela 11: Wymagane oprogramowanie dla systemu CDN XL, wersja od 50 do 80 użytkowników Wymagane licencje na oprogramowanie Licencja na system operacyjny Jeden z dostępnych rodzajów licencji: BOX, OEM, MOLP. Licencja na serwer bazy danych Jeden z dostępnych rodzajów licencji: BOX, MOLP, MOLP Runtime. Licencje klienckie (dostępowe) Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości do systemu operacyjnego użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera. Wymagane licencje: CAL Windows 2000/2003/2008 Server Licencje klienckie (dostępowe) Liczba wymaganych licencji odpowiada ilości do serwera SQL użytkowników lub urządzeń posiadających dostęp do serwera SQL w sposób bezpośredni lub korzystających z danych przechowywanych przez serwer w sposób pośredni (np. za pośrednictwem usług terminalowych). Wymagane licencje: CAL SQL Server 2000/2005/2008 lub CAL SQL Server 2000/2005/2008 Runtime. Media instalacyjne serwera SQL W przypadku zakupu licencji MOLP dla serwera SQL, konieczne jest osobne zamówienie mediów instalacyjnych dla SQL Server 2000/2005/2008. W przypadku licencji typy Runtime, firma ComArch S.A. ma prawo dostarczyć, w raz z własnym oprogramowaniem, nieoryginalną kopię mediów instalacyjnych dla serwera SQL. Ograniczenia i uwagi 1. Nie można łączyć licencji na serwer z licencjami CAL w sytuacji, kiedy są one dedykowane dla różnych wersji językowych. 2. Nie można używać licencji CAL dla systemu Windows 2000 do pracy z serwerem Windows Można używać licencji CAL Windows 2003 z wcześniejszą wersją serwera (Windows 2000). Tabela 12: Wymagane licencje dla systemu CDN XL, wersja od 50 do 80 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

21 1.5 Zalecana konfiguracja dla od 80 do 120 użytkowników Charakterystyka 1. Rozwiązanie przeznaczone dla firm o średniej i dużej infrastrukturze IT. Zakładana liczba stanowisk będzie wynosić około użytkowników. 2. Proponowane rozwiązanie jest przeznaczone dla firm, które obsługują pracę wielu oddziałów i cechują się szybkim rozwojem infrastruktury IT. 3. Rozwiązanie zakłada, że inne funkcjonalności systemu takie jak serwery terminali, serwer analitycznych, serwer drukarek, plików oraz backupu działają na dedykowanych komputerach. Rozwiązanie takie jest przedstawione na schemacie: Rysunek Zalecana konfiguracja serwera Elementy CPU RAM HDD Zalecane minimalne 4 x Intel Xeon Quad Core 2.13 GHz GB x SAS, 73 GB, 15k rpm, hot swap Wymagany sprzęt Zalecenia dotyczące kopii zapasowych Zapewnienie możliwości rozbudowy Kontroler SCSI Konfiguracja RAID NIC LPT/USB Kontroler z obsługą RAID 0, 1, 5, 10 z pamięcią podręczną cache o wielkości 256 MB, podtrzymywaną bateryjnie. RAID1 (2 dyski) z przeznaczeniem dla systemu operacyjnego, RAID10 (12 14 x HDD) z przeznaczeniem pliku bazy danych oraz logu bazy danych. Interfejs sieciowy 100/1000 Mb/s Jeden z tych interfejsów jest wymagany w celu zainstalowania sprzętowego klucza zawierającego licencję systemu CDN XL (tzw. klucz HASP). Zewnętrzny lub wewnętrzny napęd taśmowy dedykowany do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i logów, działający w oparciu o jedną z następujących technologii: LTO, SLR, DLT, SDLT lub ewentualnie DAT. Konfiguracja powinna mieć możliwość dalszej rozbudowy pamięci RAM i systemu dyskowego. Tabela 13: Konfiguracja serwera systemu CDN XL, wersja od 80 do 120 użytkowników. Infrastruktura działania systemu CDN XL

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5 Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2013. Aktualizacja dokumentu: 2013-01-22

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2013. Aktualizacja dokumentu: 2013-01-22 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2013 Aktualizacja dokumentu: 2013-01-22 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1 Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2013. Aktualizacja dokumentu: 2013-05-15

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2013. Aktualizacja dokumentu: 2013-05-15 Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2013 Aktualizacja dokumentu: 2013-05-15 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch CDN XL 10.5 Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym

Biuletyn techniczny. Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym Biuletyn techniczny Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 PARAMETRY ŁĄCZA... 4 2.1 PRZEPUSTOWOŚĆ ŁĄCZA... 4 2.2 JAKOŚĆ ŁĄCZA...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo