Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Protokoły wyższych warstw Protokoły pośredniczące: RPC Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedury 4 bajtowe numery usług RPC Serwery lokalizujące usługi RPC portmapper i RPC Lokator ( Windows NT) Port TCP i UDP 111 dla RPC Suna i 135 dla RPC MS Serwery usług rejestrują usługę w portmapperze NetBIOS ponad TCP/IP (NetBT) Usługi nazewnicze UDP 137 Datagramowe - UDP 138 Sesyjne TCP 139 CIFS i SMB ( Common Internet File Systems, Server Message Block) Zwykle ponad NetBT lub czasem bezpośrednio na TCP/IP (CIFS) TCP/UDP port 445 TLS i SSL ( Secure Socket Layer) SSL produkt Netscape a 1993 Do przenoszenia HTTP wydajny przy krótkich bezstanowych połączeniach, może być podtrzymany przez serię połączeń http. SSL3, TLS ( Transport Layer Security IETF RFC 2246) IPsec AH Authentication Header Protokół numer 51 ESP Encapsulating Security Payload Protokół numer 50 ISAKMP Internet Security Association Key Managment Protocol przez UDP 500 Tryb transportowy AH lub ESP za nagłówkiem IP Tryb tunelowy cały pakiet umieszczony w nowym IP

2 Bezpieczeństwo IPv4 i IPv6 IPSec Bezpieczne łączenie filii firmy przez Internet Bezpieczny zdalny dostęp przez Internet Łączność extranet (zewnętrzna) i intranet (wewnętrzna) Wzbogacone bezpieczeństwo działalności komercyjnej Obszar IPSec Nagłówek poświadczenia (AH) Kapsułkowanie zabezpieczonych danych (ESP) Wymiana kluczy RFC 2401,2402,2406,2408

3 Security Association (Bezpieczne Połączenie) Jednostronna relacja między nadawcą a odbiorcą Dla obustronnej, dwa połączenia (skojarzenia) są wymagane Trzy parametry identyfikacji SA Współczynnik bezpieczeństwa Docelowy adres IP Identyfikator protokołu bezpieczeństwa

4 Parametry SA Licznik numerów sekwencyjnych Limit licznika Okna anty-odpowiedzi Informacja AH (nagłówek poświadczenia) Informacja ESP (Kapsułkowanie zabezpieczonych danych) Czas trwania SA Tryb protokołu IPSec Tunelowy, transportowy lub wildcard (mieszany) Ścieżka MTU

5 Tryby transportu i tunelu Tryb transportu Ochrona dla protokołów wyższej warstwy Ogranicza się do pola danych w pakiecie IP End-to-end pomiędzy hostami Tryb tunelu Ochrona dla IP Cały pakiet traktowany jako dane do zewnętrznego pakietu Żaden ruter nie rozszyfrowuje pakietu Może mieć inne adresy źródłowe i docelowe Może być zaimplementowany w firewall u

6 Nagłówek Poświadczenia (AH)

7 IPsec The IPsec authentication header in transport mode for IPv4.

8 Kapsułkowanie zabezpieczonych danych ESP(Encapsulating Security Payload) Usługi wymagające poufności

9 Pakiet ESP

10 Zakres ESP

11 Zarządzanie Kluczami Ręczne Automatyczne ISAKMP/Oakley Protokół Oakley do wyznaczania kluczy Internetowy protokół bezpiecznego połączenia i zarządzania kluczami (Internet security association and key management protocol)

12 Bezpieczeństwo w stosie protokołów TCP/IP

13 SSL ( Secure Socket Layer) SSL produkt Netscape a 1993 Do przenoszenia HTTP wydajny przy krótkich bezstanowych połączeniach, może być podtrzymany przez serię połączeń http. SSL3, TLS ( Transport Layer Security IETF RFC 2246) Grupa robocza TLS w ramach IETF Pierwsza wersja TLS rozpoznawana jako SSLv3.1Transport Layer Security Ten sam format rekordu jak w SSL Zdefiniowany w RFC 2246 Podobny do SSLv3. Różnice: version number message authentication code pseudorandom function alert codes cipher suites client certificate types certificate_verify and finished message cryptographic computations padding

14 SSL The Secure Sockets Layer Warstwy (i protokoły) dla przeglądania WWW z SSL

15 Architektura SSL

16 SSL przesył danych Transmisja danych z wykorzystaniem SSL.

17 Operacje protokołu SSL Record Protocol

18 Format protokołu SSL Record Content Type typ danych 20 - Change CipherSpec, 21 Alert Protocol, 22 Handshake, 23 Application Wersja SSLv3 3,0 TLSv1 3,1

19 SSL Record Protocol Payload

20 Handshake Protocol Najbardziej skomplikowana i rozbudowana część SSL. Pozwala na autentykację serwera i klienta (opcjonalnie) względem siebie Negocjuje szyfrowawanie, algorytmy interalności (MAC), wymiana i ustalenie kluczy kryptograficznych Używany przed transmisją danych aplikacji

21 SSL protokół Handshake Uproszczona wersja nawiązania połączenia SSL.

22 Składowe protokołu Handshake Client Hello Wersja protokołu Jak w protokole Record Wartość losowa 32 bajtowa wartość losowa w tym 4 bajty czas ( w sekundach od Unixowej epoki 0:00, ) ID sesji Łańcuch do 32 bajtów 0 dla nowej sesji Wykorzystanie informacji z poprzedniej sesji Lista proponowanych algorytmów kryptograficznych Od najbardziej preferowanych Lista proponowanych algorytmów kompresji Server Hello Składnia jak w Client Hello Ale algorytmy wybrane przez z server z listy proponowanych ID sesji może być ustawione, jeśli server dopuszcza wznawianie sesji Certificate Jedno pole łańcuch certyfikatów X.509 ( v3) Server Hello Done Komunikat bez pól ale niezbędny

23 Składowe protokołu Handshake ClientKeyExchange Do przekazania pre_master_secret 48 bajtów ( w tym 2 wersja protokołu) Składnia Rodzaj algorytmu ( RSA, DH) Zakodowana wartość pre_master_secret ( dla RSA) Kluczem publicznym servera ( z łańcucha certyfikatów) Wartość publiczna algorytmu Diffie-Hellmana ( dla DH) Finished Pierwszy zaszyfrowany komunikat MD5 (16 bajtów) i SHA_hash (20) (dla SSLv3) wszystkich dotychczasowych komunikatów + wartość master_secret Dane potwierdzające dla TLSv1 Też skróty MD5 i SHA-1 konkatenowane i obcięte do 12 bajtów ChangeCipherSpec Komunikat protokołu CipherSpec Wysyłany przez Klienta i server Po jego przesłaniu dane są szyfrowane kluczami wygenerowanymi w oparciu o master_secret i liczby losowe

24 Handshake Protocol Action

25 Protokół Alert Status błędu Jednobajtowe pole 1 ostrzeżenie 2 błąd krytyczny Opis błędu Identyfikator błędu jednobajtowy W TLSv1 23 kody 0 close_notify żądanie zamknięcia połączenia - to nie błąd!! 10 unexpected_message 20 bad_record_mac 21 - decryption_failed 48 unknown_ca

26 Wspierane algorytmy generowanie kluczy Algorytmy symetryczne DES (56bit), 3 DES(112b/168b), RC2, RC4 Algorytmy klucza asymetrycznego RSA, Diffie-Hellman (DH) bitów Funkcje skrótów MAC, HMAC (Hash-keyed Message Authentication Code) MD-5 (128 bitów), SHA-1 (160bitów) (Secure Hash Algorithm) Podpisy cyfrowe RSA, DSA ( Digital Signature Algorithm) Generowanie kluczy Lista algorytmów, wartość losowa Przesłanie pre_master_secret ( RSA lub DH) Wytworzenie po obu stronach master_secret Generowanie kluczy symetrycznych na bazie master_secret i liczb losowych 4 rodzaje kluczy 2*HMAC, do szyfrowania Poufność kluczy i składowych W transmisji Zmienność w czasie Perfect Forward Secrecy Przechowywanie w systemach

27 SSL Inne zastosowania SSL VPN OpenSSL / OpenVPN Konkurencja dla IPsec User Space UDP port 5000 Dlaczego UDP a nie TCP?

28 Protokoły pośredniczące Remote Access Services ( RAS) Tunelowanie PPTP Point to Point Tunneling Protocol Rozszerzenie PPP szyfrowanie pakietów PPP i przenoszenie ich przez GRE L2F Layer 2 Forwarding Produkt Cisco L2TP Layer 2 Tunnelig Protocol Działa ponad IP z własnym nagłówkiem IP i UDP port 1701 Często szyfrowany przez IPsec ESP łącznie 3 nagłówki IP IP ESP IP UDP L2TP IP TCP Dane... GRE Generic Routing Encapsulation Enkapsulacja IP w IP Protokół numer 47 Różne wartości typów protokołu GRE PPP x880b

29 Aplikacje :

30 Architektura klient serwer Pasywne otwarcie po stronie serwera Aktywne ze strony klienta Porty poniżej i powyżej 1023 Klienci zazwyczaj powyżej 1023 Serwery różnie dobrze znane porty, przewaga portów poniżej 1023 Obciążenia stron ( telnet, X11, http) Demony (httpd, named, ftpd etc. ) Protokoły usług Komendy Format Protokoły międzywarstwowe SSL

31 Aplikacje: Usługi nazewnicze i katalogowe: DNS ( Domain Name System) NIS ( Network Information Services) Dawniej yp yellow pages NetBIOS Name Service z TCP, WINS Tłumaczy nazwy netbiosowe na IP WINS ( Windows Internet Name Service), Serwer WINS Czyli NetBT Name Server - NBNS Przeglądarka Windows LDAP Obsługa listy w otoczeniu sieciwym Bazuje na NetBT (porty UDP i TCP ) Light Directory Access Protocol Obsługa dostępu do baz katalogowych Też wyszukiwanie informacji Może wykorzystywać TLS, LDAPS szyfrowanie połączeń Active Directory Usługa katalogowa w Windows 2000, 2003 Korzysta i z DNS i LDAP Stare aplikacje wyszukiwania informacji o użytkownikach Finger, whois

32 DNS System nazw Domeny Hierarchiczny struktura drzewa Generic ( com, net, gov, ) Krajowe ( us, pl, uk, dk... ) Domeny typu in-addr.arpa Przechowywanie i uzyskiwanie informacji Rozproszona baza danych Serwery nazw Primary Secondary Caching BIND Berkeley Internet Name Domain Resolver Demon named Rodzaje zapytań rekurencyjne i iteracyjne Pamięć podręczna Efektywność Autoryzacja Ipconfig /displaydns /flushdns Rodzaje rekordów A, NS, PTR, Cname, MX, Hinfo, SOA, TXT

33 Format komunikatu DNS Identyfikacja Parametr Liczba pytań Liczba autorytetów Liczba odpowiedzi Liczba dodatkowych Pytania... Odpowiedzi... Autorytety... Informacje dodatkowe...

34 Parametry komunikatu DNS Bity Znaczenie Operacja 0 pytanie ; 1 odpowiedź Typ pytania 0 standardowe; 1 odwrotne 1 jeśli odpowiedź autorytatywna 1 przy skróconych komunikatach 1 gdy żądana rekursja 1 gdy rekursja dostępna zarezerwowane Typy odpowiedzi : 0 poprawna; 1 błąd formatu pytania; 2 awaria serwera; 3 nie ma takiej nazwy

35 Format pozycji pytania NAZWA... TYP KLASA Klasa Internet Typ np. A, MX etc. Nazwa dowolna liczba oktetów (też nazwy skrócone)

36 Format rekordu zasobu Nazwa zasobu... Typ Czas życia Klasa Długość danych Dane

37 System nazw dziedzin DNS Format skompresowanych nazw Reprezentacja nazw ciąg etykiet Pierwszy oktet długość etykiety Pobranie etykiety... Oktet długości = 0 koniec nazwy Kompresja Wskaźniki do segmentów nazw Oktet długości Jeśli dwa najstarsze bity 11 to następne 14 bitów jest wskaźnikiem Jeśli nie to 6 bitów stanowi o długości segmentu nazwy

38 Skróty nazw dziedzin Obszary dziedziny ( analogia obszaru telefonii) Sufiksy dziedziny Np. zsk.p.lodz.pl cc.p.lodz.pl p.lodz.pl lodz.pl Przetwarzanie według kolejności powinno być od domen najniższego rzędu ( najdłuższych )

39 DNS Odwzorowania odwrotne Zapytania odwrotne ( inverse queries ) Do serwera wysyłana jest odpowiedź Serwer odsyła zapytanie jakie by wywołało Problem jednoznaczności Trudności po stronie serwera praktycznie przeszukanie całej przestrzeni nazw Zwykle nie używane Pytania ze wskaźnikiem Zapytanie ze wskaźnikiem pointer query Domeny typu in-addr.arpa in-addr.arpa Odpowiedzialność za poddziedzinę Strefy autorytetu Pliki strefowe, transfer strefy Pytania i odpowiedzi MX Dodatkowo rekordy A dla nazw MX ( efektywność)

40 Zdalne użytkowanie systemów: telnet Dostęp terminalowy, port 23 TCP Bezpieczeństwo przesyłanie hasła otwartym tekstem Windows 2000 uwierzytelnianie NTLM (NT LanMan) Rlogin ( remote) Też zdalne wykonywanie polecenie (rsh,rcp,rdump etc. ) Bez przesyłania haseł, ale oparte na zaufaniu do adresu hosta (?!) Pliki rhosts SSH secure shell Szyfrowanie połączeń, port 22 TCP Kilka sposobów uwierzytelniania zarówno klienta jak i serwera SSH Możliwości przekazywania portów tunelowanie Tworzenie szyfrowanych połączeń np. do kopiowania plików, dostępu do poczty etc. Też obsługa połączeń X windows X-windows - Zdalne interfejsy graficzne Odwrotna relacja Klient Serwer ( serwer, to ekran, mysz,klawiatura) Sposób uruchomienia ( startx) Zdalne interfejsy graficzne dla systemów Microsoft Windows ICA (Independent Computing Architecture) CITRIX Microsoft Terminal Server, RDP Remote Desktop Protocol

41 Transmisja, współdzielenie plików, drukowanie FTP file transfer protocol Standard transmisji plików w Internecie TFTP - trivial file transfer protocol Uproszczony protokół przesyłania plików Oparty na UDP serwery monitorują port 69, transmisja porty powyżej 1023 Brak uwierzytelniania Prosty protokół startowy (maszyny bezdyskowe: terminale, routery) NFS - Network File System Sieciowy dostęp do plików na udostępnionych dyskach Protokół bezstanowy działanie niezależne od poprzednich transakcji Podstawowy mechanizm współdzielenia plików w Uniksie Prosty protokół RPC oparty zazwyczaj o UDP najczęściej port 2049, lub wykorzystanie portmappera Korzysta z innych usług RPC ( montowanie plików, blokady, wznowienia etc.) CIFS Common Internet File System Nad TCP/IP SMB Server Message Block NetBEUI, i NetBT nad TCP/IP Samba Klient SMB dla Uniksa

42 FTP Tryby aktywny (zwykły) i pasywny ( połączenia TCP) Porty 21 i 20 Linia kontroli i komend (port 21) Linia przesyłu danych (port 20) Tryb pasv Po tej komendzie serwer odpowiada OK i numer portu transferu danych Kanał danych otwiera klient Klient używa portu źródłowego o 1 większy niż do linii komend i przeznaczenia otrzymanego od serwera w linii komend Trudności przy translacji adresów np. NAT Tryb aktywny Kanał danych otwiera serwer z portu 20 do portu 1 większy od portu źródłowego klienta linii komend ( wcześniej rezerwacja portu przez klienta i przekazanie go poleceniem FTP PORT... ) Użytkownicy anonimowi Anonimowy dostęp do serwerów ftp Obecnie często skorelowany z serwerami www

43 Poczta elektroniczna - Struktura usług: MTA Mail Transfer Agent Przyjmuje pocztę od zewnętrznych hostów lub ją tam wysyła MDA Mail Delivery Agent Umieszcza pocztę we właściwej skrzynce na loklanym hoście MUA Mail User Agent Agent użytkownika poczty program pocztowy umożliwiający czytanie i redagowanie poczty Wysyłanie poczty, działanie systemu Protokoły SMTP Simple Mail Trasfer Protocol System przechowaj i przekaż dalej (relay) TCP port 25 MIME Multimedia Internet Mail Extensions Rozszerzenie podstwowego formatu o: zestawy znaków inny niż ASCII,dane nietekstowe, różne czcionki, wiadomości różnych typów łącznie S/MIME obsługa szyfrowania i podpisów cyfrowych ESMTP extendend SMTP - komendy Serwery SMTP : sendmail, smail, Qmail, Microsoft Exchange, Lotus Notes POP Post Office Protocol POP 3 TCP 110 Protokół typu klient serwer do pobierania poczty z sewerów Transfer haseł APOP, POP przez SSL ( secure POP)

44 Poczta elektroniczna (2) Protokoły cd. IMAP Internet Message Access Protocol TCP port 143 Znacznie więcej możliwości niż POP Wiadomości przechowywane na serwerach Przechowywanie poczty na serwerach /user/spool/mail/ Katalogi domowe programów lokalnych pine, elm, mail etc. Dostęp do skrzynek SPAM POP-3, komendy IMAP Interfejs WWW Poczta niechciana Wirusy, informacje handlowe i pseudohandlowe, łańcuszki św. Antoniego etc. Relay, open relay Przekazywanie poczty pomiedzy serwerami System news ( Usenet) Protokół NNTP Network News Transfer Protocol Serwery i klienci, grupy dyskusyjne

45 Zarządzanie intersiecią SNMP Simple Network Managment Protocol Monitoring i konfiguracja urządzeń Serwery pułapki ( trap) Monitory Performance Monitor (MS) Network Monitor ( MS) Protokoły routingu Pakiety ICMP Protokoły startowe ( DHCP etc) NTP Network Time Protocol UDP port 123

46 Sieć WWW World Wide Web Protokół http Historia od 1993 HTTP Hyper Text Transport Protocol URL Uniform Resource Locator uniwersalne określanie zasobów (połączeń) Struktura hypertekstu Przeglądarki ( browser) Klienci protokołu http też ftp, gophera, NNTP (news), SMTP Współpraca z lokalnymi programami ( Adobe Reader, MS Office etc.) Obsługa multimedialna Pliki cookies ( ciasteczka) Serwery MS IIS, Apache Demony httpd, serwery proxy, przyśpieszające i typu cache (np. squid) Połączenia TCP bezstanowe, port 80

47 WWW cd. Protokoły wymiany buforów cache ICP Internet Cache Protocol CARP Cache Array Routing Protocol WCCP Web Cache Coordination Protocol Produkt Cisco Dla routerów przechwytujących cały ruch http ( do portów 80) Rozszerzenia WWW Java script VBscript Java CGI Common Gateway Interface ASP Active Server Pages ActiveX Poufność i autentykacja SSL, https, Certyfikaty serwerów

48 WWW cd. Wyszukiwanie informacji Zbieranie danych Indeksowanie i katalogowanie Uaktualnianie Udostępnianie Technologie push Technologie RealAudio i RealVideo RTP przez UDP Zagadnienienia socjalne i biznesowe Reklamy Bannery Serwery bannerów i ogłoszeń Okna samootwierające się ( pop-up)

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Znajdywanie hostów w sieci

Znajdywanie hostów w sieci Znajdywanie hostów w sieci Podstawy ADRES IP ALIAS Po co nam nazwy Korzyści z definiowania nazw: Nazwy są łatwiejsze do zapamiętania Stabilność w przypadku dynamicznych zmian adresów IP (środowiska mobilne,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci WAN

Wprowadzenie do sieci WAN Wprowadzenie do sieci WAN Wide Area Network (WAN) Sieć obejmująca obszary większe niŝ sieci LAN Najczęściej udostępniana przez firmy telekomunikacyjne, specjalizowanych ISP Wykorzystuje inne technologie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN) Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. Autor: Bogumił Żuchowski Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin Autor: Karol Lewandowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca przedstawia system Webmin, który poprzez interfejs sieci WWW pozwala na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo