Firma Geosat Polska Sp. z o.o. jako dystrybutor oprogramowania Saturn firmy Fortech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Geosat Polska Sp. z o.o. jako dystrybutor oprogramowania Saturn firmy Fortech"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Firma Geosat Polska Sp. z o.o. jako dystrybutor oprogramowania Saturn firmy Fortech Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Sp. z o.o. pragnie Państwu zaproponować ofertę na system dopuszczania użytkowników do informacji chronionej. W sprawach handlowych proszę o kontakt z Panią Joanną Ciesielska pod lub telefonicznie (58)

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Serwer Autoryzacji Ft-SATURN 3. Model działania Systemu Autoryzacji Ft-SATURN 4. Metody biometryczne 4.1. Autoryzacja za pomocą czytnika optycznego. 5. Linie papilarne 5.1. Wspierane czytniki i obrazy palca Zasady autoryzacji 5.3. Problemy z dokładnością 6. Karty procesorowe 7. Parametry techniczne wybranych urządzeń. 8. Komponenty oprogramowania 9. Informacje handlowe

3 1. Wstęp W klasycznych systemach dopuszczając użytkownika do informacji chronionej stosuje się rozbudowane, sprawdzone przez lata metody weryfikacji osób i ich uprawnień. Typowym rozwiązaniem jest podawanie identyfikatora użytkownika i hasła. Jednakże nie zawsze jest to wystarczające. Użytkownik może zgubić swoje hasło, można mu je ukraść lub uzyskać przemocą. Aby zwiększyć poziom pewności, że osoba korzystająca z danych jest do tego upoważniona należy wprowadzić dodatkowy czynnik autoryzujący potwierdzający identyfikację, a związany z daną osobą. Problemem też jest zapewnienie autoryzacji użytkownika już w trakcie jego pracy, szczególnie zabezpieczenie dostępu do ważnych operacji i funkcji aplikacji użytkowych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom opracowaliśmy system umożliwiający autoryzację użytkowników sieci komputerowej, nie tylko w celu potwierdzenia identyfikacji, ale również w celu potwierdzenia uprawnień do wykonywania poszczególnych funkcji, operacji systemu użytkowego. Baza danych Systemu Autoryzacji Ft-SATURN zawiera dane identyfikacyjne o wszystkich użytkownikach sieci komputerowej umożliwiając zarządzanie uprawnieniami i dostępem niezależnie czy wykorzystują oni do pracy terminale sieciowe (NC ) czy komputery klasy PC. W celu autoryzacji użytkowników system bazuje na dwóch metodach, które w danej sieci mogą występować łącznie lub indywidualnie.

4 2. Serwer Autoryzacji Ft-SATURN Jest to system służący do uwierzytelniania użytkowników sieci komputerowej. Unikalną cechą systemu jest możliwość autoryzacji użytkowników sieci komputerowej, zarówno w celu potwierdzenia identyfikacji, jak i w celu potwierdzenia uprawnień do wykonywania poszczególnych funkcji, operacji systemu użytkowego. Taka autoryzacja możliwa jest dzięki możliwości integracji z aplikacjami u klienta, tak aby potwierdzenie dostępu było możliwe w najbardziej newralgicznym momencie aplikacji. ( np. przy wejściu do listy plac, potwierdzaniu przelewów, itp..) Baza danych systemu autoryzacji "SATURN" zawiera dane identyfikacyjne o wszystkich użytkownikach sieci komputerowej umożliwiając zarządzanie uprawnieniami i dostępem niezależnie czy wykorzystują oni do pracy terminale sieciowe (NC) czy komputery klasy PC. W celu autoryzacji użytkowników system bazuje na dwóch metodach, które w danej sieci mogą występować łącznie lub indywidualnie. Są to: Autoryzacja w oparciu o linie papilarne- metodę biometryczną, służącą do weryfikacji i rozpoznawania tożsamości ludzi poprzez sprawdzanie ich cech fizycznych. W systemie autoryzacji dla każdego użytkownika przechowywane są modele jego linii papilarnych, a każdy komputer sieciowy (NC) lub komputer PC wyposażony jest w czytnik linii papilarnych. W momencie gdy wykonanie operacji wymagało będzie autoryzacji system poinformuje użytkownika o konieczności przyłożenia palca na czytniku. Takie zabezpieczenie zapewnia faktyczną kontrole uprawnień oraz skutecznie chroni przed dokonaniem istotnych operacji systemu przez nieuprawnionych użytkowników. Dopiero pozytywny wynik autoryzacji umożliwia wykonanie operacji np. wykonanie przelewu i jednocześnie daje gwarancje, że nikt inny nie mógł tej operacji wykonać (tzn. tłumaczenie użytkownika, który dokonał operacji, że wykonał ją ktoś inny w chwili gdy opuściła stanowisko pracy jest bezzasadne). Autoryzacja w oparciu o karty procesorowe - standardową metodę umożliwiającą kontrole dostępu do sieci komputerowej dla uprawnionych użytkowników. Każdy użytkownik otrzymuje kartę procesorową, którą przed rozpoczęciem pracy musi umieścić w specjalnym czytniku i podać odpowiedni kod PIN. Wszelkie dane identyfikacyjne użytkownika jak i jego uprawnienia zapisane są w bazie danych Systemu Autoryzacji, który kontroluje dostęp do sieci, poszczególnych aplikacji oraz umożliwia zarządzanie kartami np. szybkiego zablokowania karty w przypadku jej zagubienia, kradzieży co uniemożliwia dostęp do sieci osób nieuprawnionych. Podczas pracy karta użytkownika musi być umieszczona w czytniku, w przypadku wyjęcia karty końcówka sieciowa NC (lub PC) są automatycznie blokowane. Chwilowe opuszczenie stanowiska pracy przez użytkownika nie stanowi już problemu, wyjmując kartę z czytnika uzyskujemy pewność, że dostęp do sieci osób nieuprawnionych jest niemożliwy.

5 Istotną cechą systemu jest pełna integracja z usługami katalogowymi Active Directory co znacznie ułatwia administrowanie dostępem, zasobami oraz uprawnieniami użytkowników sieci komputerowej. Istnieje również możliwość integracji systemu z innymi usługami katalogowymi o ile są zgodne ze standardem LDAP. Oprogramowanie pracuje na serwerze opartym o procesor Intel, z system operacyjnym Linux (Redhat 7.2, 9.0) z bazą danych PostgreSQL. Serwer, ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa musi mieć zablokowane usługi dostępu sieciowego typu telnet, ftp itp. Wraz z oprogramowaniem dostarczane SDK umożliwiające potwierdzanie autoryzacji ze strony aplikacji użytkowych.

6 3. Model działania Systemu Autoryzacji Ft-SATURN Poniższy rysunek przedstawia schemat struktury sprzętowej wymaganej przy autoryzacji. W proponowanym rozwiązaniu poszczególne jej elementy oznaczają: NC to terminale sieciowe z podłączonymi czytnikami FX Terminale zamiast oryginalnego oprogramowania mają zainstalowany system LINUX, PC to komputery osobiste z czytnikami linii papilarnych i systemem operacyjnym Windows 98/NT/2000/XP. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie do inicjalizacji czytnika dostarczone przez Biometrikę. UNIX to serwer aplikacji z bazą danych INFORMIX oraz aplikacjami korzystającymi z tej bazy. Zainstalowane aplikacje wykorzystują autoryzację do potwierdzania prawa wykonania wybranych funkcji,

7 LINUX to serwer autoryzacji z systemem operacyjnym RedHat 7.2 i bazą PostgreSQL. W bazie danych przechowywane są modele palców poszczególnych użytkowników. Na tym serwerze pracuje demon odpowiadający za komunikację z innymi elementami systemu i autoryzację użytkowników. Rodzaj i wersja dystrybucji systemu (RedHat 7.2) wynika z wymagań producenta czytnika firmy Biometrika. Ze względów bezpieczeństwa na tym serwerze zostały zablokowane usługi umożliwiające zdalny dostęp (telnet, ftp, httpd, itp. WINDOWS 2000 to serwer do którego autoryzacja następuje podczas logowania, także przy dostępie za pośrednictwem klienta CITRIX. Wymienione urządzenia służące do identyfikacji/autoryzacji są dostępne w firmie Geosat Polska 4. Metody biometryczne Biometryczne systemy zabezpieczeń. Systemy biometryczne są zautomatyzowanymi metodami weryfikacji i rozpoznawania tożsamości ludzi bazującymi na ich cechach fizycznych, np. linie papilarne, siatkówka oka, kształt dłoni lub sposobach zachowań, np. charakter pisma, sposób pisania na klawiaturze. O każdej z tych cech można powiedzieć, że : ma unikalny charakter dla każdego człowieka, nie można jej "wypożyczyć" innej osobie czy ukraść, nie można jej "zostawić" w czytniku czy zagubić. W proponowanym rozwiązaniu jako czynnik biometryczny wykorzystano linie papilarne. Można je wygodnie odczytywać a w przypadku uszkodzenia jednego palca można korzystać z innego palca, oczywiście pod warunkiem wcześniejszego zapisania jego modelu w bazie danych. Użytkownikowi można pobrać modele wszystkich palców oraz zdefiniować kolejność sprawdzania modeli i indywidualny współczynnik zgodności z modelem. Model linii papilarnych tworzony jest na podstawie obrazu palca uzyskanego z czytnika. Minuety (cechy charakterystyczne rozłożenia linii papilarnych) są wykrywane i to one są podstawą do stworzenia modelu. Przeważnie do stworzenia modelu wykorzystywanych jest minuetów, czasami palec może posiadać mniej cech charakterystycznych. W takim przypadku z powodu bezpieczeństwa zaleca się używanie innego palca. Model zajmuje ok. 6kB w porównaniu do ok. 110 kb obrazu. Model jest szyfrowany przy pomocy algorytmu wykorzystującego 128 bitowy klucz symetryczny. Funkcja szyfrowania jest zawsze aktywna i użytkownik nie ma możliwości wyłączenia jej. Czytniki linii papilarnych możemy podzielić na dwie grupy, tzn. czytniki optyczne, czytniki pojemnościowe (na ciele stałym). Podstawowe różnice pomiędzy tymi czytnikami : wymiary (na korzyść czytnika pojemnościowego), obszar skanowania. Wytworzenie dużego czytnika pojemnościowego jest trudne i kosztowne. Dlatego większość tego typu czytników ma mały obszar skanowania, powierzchnia czytnika pojemnościowego styka się bardzo często z palcem. Z tego powodu narażona jest na uszkodzenia mechaniczne, elektrostatyczne. W czytniku optycznym zasadniczy jego element jest chroniony wewnątrz urządzenia,

8 czytniki pojemnościowe wymagają częstego czyszczenia z tłuszczu i brudu zostawianego przez palce. Resztki zanieczyszczeń korodują powierzchnię czytnika powodując jego degradację. Wykorzystując linie papilarne jako czynnik uwierzytelniający tożsamość użytkownika sieci przyjęliśmy założenie, że każdy komputer sieciowy (NC) lub komputer PC wyposażony jest w czytnik linii papilarnych. Autoryzacja użytkownika sieci komputerowej dokonywana jest jako potwierdzenie identyfikacji użytkownika oraz w trakcie jego pracy na przykład podczas wykonywania ważnych operacji w aplikacji. Autoryzacja za pomocą czytnika optycznego. W momencie gdy wykonanie operacji wymagało będzie autoryzacji system poinformuje użytkownika o konieczności przyłożenia palca na czytniku. Zeskanowany obraz palca zostaje przetworzony do modelu a następnie porównany z wzorcowymi modelami odcisków palców danego użytkownika. Dopiero pozytywny wynik autoryzacji umożliwia wykonanie operacji np. wykonanie przelewu, jednocześnie daje gwarancje, że nikt inny nie mógł tej operacji wykonać. Tłumaczenie użytkownika, który dokonał operacji, że wykonał ją ktoś inny w chwili gdy opuściła stanowisko pracy jest bezzasadne. W przypadku negatywnej weryfikacji po wykorzystaniu limitu prób system zamyka dostęp do aplikacji dla użytkownika. Decyzja które operacje, funkcje czy zasoby w aplikacji będą wymagały dodatkowej autoryzacji pozostaje w gestii Administratora Serwera Autoryzacji z dowolnym oprogramowaniem użytkowym wykorzystywanym w danej sieci 5. Linie papilarne Wykorzystując techniki biometryczne należy rozpatrzyć 2 problemy: Weryfikacja tożsamości (prosta weryfikacja) - wymaga, aby osoba potwierdziła swoją tożsamość np. poprzez podanie nr PIN, system porównuje wtedy bezpośrednio (1:1) linie papilarne z tożsamością osoby zadeklarowanej w bazie danych Identyfikacja - wymaga, aby system przeszukał całą bazę danych (1:N) i identyfikował personalia osoby Zanim systemy biometryczne mogą dokonywać weryfikacji/identyfikacji wymagane jest żeby wszyscy użytkownicy zostali zapisani w bazie danych. Podczas tego procesu do każdego użytkownika zostaje przypisany model jego linii papilarnych. Model ten jest tworzony na podstawie obrazu palca w oparciu o określone funkcje. W zależności od rodzaju aplikacji modele mogą być przechowywane w centralnej bazie danych, mogą być przesyłane przez sieć lub np. przechowywane na kartach mikroprocesorowych. Podczas każdej identyfikacji/weryfikacji tworzony jest tymczasowy model, który jest porównywany z modelem zapisanym w bazie danych. Z powodu różnic w ułożeniu palca na czytniku, deformacji, uszkodzeń jest rzeczą niemożliwą żeby dwie "próbki" linii papilarnych pobrane w różnym czasie były identyczne. Z tego powodu porównanie jest wykonywane przez algorytm, który wyznacza podobieństwo i porównuje z zadeklarowaną akceptowalną niedokładnością. Jeżeli więc podobieństwo jest większe od niedokładności system uznaje, że obydwa modele należą do tej samej osoby. Czasami następują jednak błędy, dlatego też w celu ich określenia posługujemy się następującymi definicjami:

9 FAR (False Acceptance, Rate - Akceptowany poziom błędu) - ilość porównań, które powinny nie zostać zaakceptowane a zostały uznane za poprawne FRR (False Rejection, Rate - Poziom błędnych odrzuceń) - ilość porównań, które zostały uznane za błędne, chociaż powinny zostać uznane za poprawne Generalnie FAR i FRR zależą od akceptowanego poziomu niedokładności, który ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa. Obecnie produkowane systemy biometryczne umożliwiają uzyskanie stopy błędów na poziomie FAR < 0,0001 i FRR < 0, Wspierane czytniki i obrazy palca. Rożne wersje oprogramowania obsługują rożne typy czytników. Jednak każdy z czytników tworzy obraz palca, który może być określony za pomocą następujących parametrów: rozmiar (w pixelach) rozdzielczość (dpi) kontrast, jakość itp. Kod alfanumeryczny (nazywany STYPE) określa rodzaj czytnika. Różne rodzaje czytników nie są ze sobą kompatybilne, co sprawia, że nie można wymieniać obrazów palca i modelów wykonanych przy pomocy różnych czytników, a tym samym porównywać ich ze sobą. Podstawowe różnice pomiędzy czytnikami optycznymi a pojemnościowymi (na ciele stałym) Wymiary (na korzyść czytnika pojemnościowego), Obszar skanowania. Wytworzenie dużego czytnika pojemnościowego jest trudne i kosztowne, dlatego większość tego typu czytników dostępnych na rynku ma mały obszar skanowania, Powierzchnia czytnika pojemnościowego styka się bardzo często z palcem. Z tego powodu narażona jest na uszkodzenia mechaniczne, elektrostatyczne. W czytniku optycznym zasadniczy jego element jest chroniony wewnątrz urządzenia, Czytniki pojemnościowe wymagają częstego czyszczenia z tłuszczu i brudu zostawianego przez palce. Resztki zanieczyszczeń korodują powierzchnię czytnika powodując jego degradację Zasady autoryzacji Efektywność porównania linii papilarnych ściśle zależy od jakości i dokładności wykonanego obrazu. Mała dokładność sprawia, że obraz ma słabą jakość, co zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia podczas procesu porównywania. Duży wpływ na to ma zachowanie się użytkowników.

10 Kilka istotnych uwag: Teoretycznie wszystkie 10 palców może być wykorzystywane do weryfikacji/identyfikacji, praktyka wskazuje jednak, że do tego celu najlepiej nadają się palec środkowy i wskazujący. Środek palca należy kłaść jak najbliżej środka sensora Cały palec powinien przylegać do powierzchni sensora W celu uniknięcia deformacji obrazu po położeniu palca nie należy nim ruszać e) Powierzchnia sensora powinna być czysta.

11 5.3. Problemy z dokładnością W kilku przypadkach trudno jest uzyskać dobrą jakość obrazu (rys. a) nawet, jeżeli stosujemy się do w/w zasad. Mogą to być one następujące: sucha skóra - obrazy mają mały kontrast (rys. b) wilgotna skóra - nasycony obraz, linie papilarne są zniekształcane (rys. c) zniszczone opuszki palców - linie papilarne są trudne do odczytania (rys. d) We wszystkich w/w przypadkach należy starać się uzyskać jak najlepszy obraz palca. Oprogramowanie umożliwi sprawdzenie jakości obrazu w celu wybrania najlepszego palca, który będzie podstawą do identyfikacji/weryfikacji 6. Karty procesorowe. Zastosowanie kart procesorowych jako klucza dostępowego jest powszechnie znaną i wykorzystywaną metoda zabezpieczeń. Karty stosuje się w zakładach pracy (np. systemy RCP), bankowości (np. bankomaty) i w wielu innych dziedzinach życia wtedy gdy konieczne jest zablokowanie dostępu do informacji przed osoby nieuprawnione. Karty procesorowe doskonale sprawdzają się jako dodatkowy czynnik uwierzytelniający dostęp użytkownika do sieci komputerowej. Każda końcówka sieci, niezależnie czy jest to komputer sieciowy (NC) czy komputer PC wyposażona jest w czytnik kart procesorowych. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik musi umieścić kartę w czytniku i podać odpowiedni kod PIN. Podczas pracy użytkownika karta musi pozostawać w czytniku. W chwili wyjęcia karty z czytnika końcówka sieci jest automatycznie blokowana a na ekranie pojawia się wygaszacz ekranu. Zablokowanie końcówki nie zrywa połączenia z serwerem, zablokowane są natomiast klawiatura i mysz. Ponowne uzyskanie dostępu do sieci wymaga jedynie umieszczenia karty w czytniku i podania kodu PIN. Jest to niewątpliwa zaleta tej metody umożliwiająca szybkie przerwanie pracy bez konieczności wyłączania końcówki sieci i równie bezproblemowy powrót do wykonywanej pracy bez konieczności ponownego logowania do sieci i uruchamiania aplikacji użytkowych, przy pełnym zabezpieczeniu końcówki sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Rola Systemu Autoryzacji Ft-SATURN w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników kart procesorowych. Wszelkie dane identyfikacyjne użytkownika oraz jego uprawnienia zapisane są w bazie danych systemu autoryzacji. Takie rozwiązanie pozwala na dowolne zmiany uprawnień użytkownika, bez konieczności przeprogramowania karty a także staje się narzędziem kontroli dla administratora, umożliwiającym nadzór nad wszystkimi użytkownikami sieci. W przypadku zagubienia (kradzieży)

12 karty administrator może dokonać blokady karty uniemożliwiając tym samym dostęp do sieci osobom nieuprawnionym. Istnieje możliwość by na serwerze były przechowywane różne informacje np. na których końcówkach sieci może pracować użytkownik, w jakich godzinach ma dostęp do sieci, informacje o stanie karty np. blokowanie karty z powodu urlopu czy choroby użytkownika. 7. Parametry Techniczne wybranych urządzeń. Biometryczny klucz dostępowy FX2000 firmy Biometrika Cechy, które wpłynęły na wybór tego rozwiązania technicznego to: wysoka jakość obrazu linii papilarnych, współpraca czytnika z urządzeniami wyposażonymi w port USB możliwość współpracy z terminalami graficznymi Wspomniane cechy wyboru spowodowały że do projektu zastosowaliśmy optyczny czytnik odcisków linii papilarnych FX2000 firmy BiometriKa. FX 2000 jest optycznym czytnikiem linii papilarnych wyposażonym w 32 bitowy procesor RISC. Zastosowanie procesora ma znaczący wpływ na wydajność, funkcjonalność i bezpieczeństwo tego czytnika. Doskonale zaprojektowany układ optyczny umożliwia uzyskanie dużej rozdzielczości oraz skanowanie dużych obszarów palca. Zastosowany w czytniku FX 2000 algorytm szyfrowania sprawia, że transmisja danych jest bardzo bezpieczna. Czytnik używany w połączeniu z oprogramowaniem firmy Biometrika jest jednym z najwydajniejszych rozwiązań biometrycznych z zakresu autentykacji przy pomocy linii papilarnych.

13 Parametry czytnika: - Rozdzielczość : 596 dpi Czytnik ma rozdzielczość większą niż 500 dpi jaka jest wymagana w systemach zgodnych z wymaganiami FBI - Powierzchnia skanowania: 0.98 x 0.52 Duża powierzchnia skanowania zwiększa wydajność rozpoznawania (duża ilość sygnatur może być wykrywana i porównywana) i redukuje błędne porównania spowodowane niewłaściwym ułożeniem palca. Porównanie obrazu palca typowego czytnika pojemnościowego (z prawej) z obrazem z czytnika FX2000 (z lewej) - Szybkość skanowania: 10 ramek na sekundę (skanowanie i przetworzenie przez czytnik) - Auto detekcja: czytnik FX 2000 może samodzielnie wykrywać obecność palca - Szyfrowanie czytnik posiada wbudowane algorytmy szyfrujące, umożliwiające działanie w kilku trybach negocjowanych z komputerem podczas inicjalizacji czytnika. 128 bitowy

14 klucz symetryczny jest używany w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji z komputerem. - Bezpieczeństwo Czytnik FX 2000 jest wyposażony w mechanizmy bezpieczeństwa sprawdzające obecność palca na czytniku. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom kiedy odcisk palca byłby wykorzystywany przez niepowołane osoby w celu podszycia się pod kogoś innego. - Zgodność z PKI: protokół szyfrowania czytnika FX 2000 jest zgodny z infrastrukturą klucza publicznego (PKI) i cyfrowymi certyfikatami. - Interfejsy: USB Ten interfejs został wybrany ze względu na współpracę z terminalami sieciowymi (np. z IBM NetVista 2200) komputerami PC Istnieje też wersja z interfejsem równoległym (tryb ECP), - Systemy operacyjne: (sterowniki) Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000, Linux Czytnik kart elektronicznych DTU 2000 Micro firmy Unicard Cechy czytnika, które zdecydowały o wyborze tego urządzenia: Czytnik działa w standardzie PC/SC (główny standard komunikowania się z kartą elektroniczną w systemach Windows) co gwarantuje poprawność pracy w systemach Windows, a ponadto w standardach NETS (Singapore), OCF (OpenCard Framework), CT- API V1.1, SCARD interface, ORGA emulation (T=1). Czyta karty elektroniczne zgodne z ISO7816. Jest bardzo mały (niewiele większy od połowy długości karty), jednak mimo swoich małych wymiarów ma możliwość przymocowania do stałych elementów np. komputer, klawiatura, monitor lub elementy mebli. Jest podłączany do RS 232, dodatkowo wyposażony w przejściówkę która umożliwia również pracę myszki na tym samym porcie. (Dostępna jest również wersja z USB). Czytnik charakteryzuje bardzo niską ceną przy dużych możliwościach technicznych co umożliwia zastosowanie go zarówno w dużych profesjonalnych projektach jak i do użytku domowego.

15 Podstawowe dane techniczne: Wymiary Masa Obsługiwane Protokóły Prędkości transmisji: Temperatura pracy Zasilanie 66 x 48 x 11 mm 110 gramów Karty procesorowe- T=0, T=1 Karty pamięciowe- 2-Wire, 3-Wire, I2C (ponad 40 typów kart pamięciowych) T=0: bps T=1: bps Protokoły synchroniczne: bps -10 to +50 C 5 V brane poprzez PS/2 Czytnik kart elektronicznych SCR 331 firmy Unicard Zalety czytnika: Praca w standardzie PS/SC, CT- API. Praca w systemach Windows 9x, 2000, NT,Milenium i XP. Bardzo wysoka jakość produktu, który jest wytwarzany w masowych ilościach. Czytnik jest wyposażony w pamięć FLASH pozwalającą na upgrade Firmware.u co gwarantuje możliwość wymiany aplikacji wychodzących z użycia, a załadowania nowych. Certyfikat EMV Level 1. Certyfikat USB. GEOSAT POLSKA Sp. z o.o., ul.pilchowicka9/11, Warszawa, Te.l:(22) , Fax:(22)

16 Wybrane parametry techniczne: obsługiwane protokoły - Karty procesorowe- T=0, T=1 Karty pamięciowe- 2-Wire, 3-Wire, I2C prędkość komunikacji bps temperatura pracy - 0 do +60 C certyfikaty CE, USB, EMV Level 1, Microsoft WHQL ME, 2000, XP wymiary 90 X 70 X 16,5 mm Terminale sieciowe ULTIMO firmy POTRONICS. Komputery sieciowe. Terminale sieciowe oferowane przez firmę Potronics są tanimi w eksploatacji, graficznymi stanowiskami pracy, których zadaniem jest przede wszystkim udostępnianie centralnie przetwarzanych aplikacji, jak też uruchamianie lokalnie prostych programów typu przeglądarka internetowa, emulatory terminali. W celu spełnienia oczekiwań różnych grup klientów, są one wyposażone w różne systemy operacyjne (LINUX, Win CE, Win XP Embedded) oraz w system zarządzania: Terminal Manager. P rostota. Terminale sieciowe Ultimo są wyposażone w karty flash, na których jest zainstalowane potrzebne do pracy terminala oprogramowanie. Całość podłączenia do sieci komputerowej terminala sieciowego oraz przygotowania go do pracy przebiega bardzo prosto i bez konieczności wykonywania żmudnych operacji konfigurowania oprogramowania, tak jak ma to miejsce w komputerach PC. Dzięki temu, instalacja stanowiska pracy skraca się do kilkunastu sekund. Niskie koszty eksploatacji. Proste w swej konstrukcji urządzenie daje w konsekwencji niskie koszty eksploatacji. Niska awaryjność nie wymaga takich nakładów serwisowych jak komputery PC. Zainstalowane w pamięci flash oprogramowanie jest mniej podatne na przypadkowe uszkodzenia. Terminale sieciowe mają wielokrotnie niższe zużycie energii ( 5W!) niż komputery PC.

17 W spółpraca z serwerami. Terminale sieciowe Ultimo są wyposażone w protokoły RDP oraz ICA i współpracują z serwerami na których są centralnie udostępniane aplikacje. Protokół RDP pozwala na korzystanie za pośrednictwem terminali sieciowych Ultimo z oprogramowaniem uruchamianym na serwerach Microsoft Windows 2000/2003. Protokół ICA firmy Citrix pozwala z kolei na pracę z farmami serwerów aplikacji opartych na systemie Citrix MetaFrame. Połączenie z serwerami może być realizowane za pomocą sieci LAN lub WAN. Terminal sieciowy Ultimo współpracuje również z systemami unixowymi (w tym LINUX). Dodatkowe zabezpieczenia. Komputery sieciowe mogą zostać wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do systemu informatycznego organizacji. Jedno z takich rozwiązań jest oparte na kartach mikroprocesorowych. Mechanizm autoryzacji wykorzystuje system certyfikatów i kluczy publicznych/prywatnych dostępnych w serwerach aplikacji. Dane techniczne. Procesor: VIA 400MHz/533MHz/800MHz RAM: od 64MB do 512MB Pamięć flash: od 32 MB do 512MB Możliwość instalacji twardego dysku 2,5 LAN Ethernet 10/100, RJ45 (opcja rozszerzenia do 3 portów) Dwa porty PS/2 Trzy porty USB 2.0 Jeden port równoległy Dwa porty serial Audio AC97 VGA VT8601A Integrated Trident Graphics Graphics extended screen resolution up to 1600 x 1200 Zasilanie: AC 100~240V (50/60Hz) Zasilacz zewnętrzny Zużycie mocy: od 3W/5W do 20W Wersje bez wiatraka fanless (chłodzenie poprzez radiator) dla CPU: 400MHz i 533MHz Wymiary: 48.5mm (H) x 175mm (D) x 234mm(W) Praca urządzenia w pozycji pionowej i poziomej. Masa: ok. 1.5kg Gwarancja: 36 miesięcy.

18 Opcje preinstalowanego w pamięci flash oprogramowania: System RDP ICA X1 Przeglądarka Usługi sieciowe Transmisj Emulatory operacyjny 1 internetowa a danych Linux tak ver.7. tak Netscape 4.77, IP, TCP, UDP, FTP, VT220,VT1 x SSL 128bit ICMP, Ping, HTTP 00 Telnet, SSH, 3270 DNS, DHCP, 5250 SNMP Windows ver.5. ver.7. tak Internet IP, TCP, UDP, FTP, VT100 XP x x Explorer 6, ICMP, Ping, HTTP Embedded SSL 128bit DNS, DHCP, SNMP, WINS Windows ver.5. ver.6. Internet IP, TCP, UDP, FTP,? CE x x Explorer 5.5, ICMP, Ping, HTTP SSL 128bit DNS, DHCP, SNMP, WINS 8. Komponenty oprogramowania W skład Systemu Autoryzacji Ft-SATURN w wersji serwer wchodzą następujące elementy: 1. Oprogramowanie Serwera "SATURN" - serwer (Server Side) Oprogramowanie pracuje na serwerze opartym o procesor Intel, z system operacyjnym Linux z bazą danych PostgreSQL. Serwer, ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ma zablokowane usługi dostępu sieciowego typu telnet, ftp itp. Oprogramowanie serwera umożliwia: definiowanie komputerów zabezpieczanej sieci definiowanie użytkowników sieci, z określeniem sposobu sposoby logowania (standardowe, karta procesorowa, linie papilarne) administrowanie użytkownikami oraz:

19 integrację z usługami katalogowymi Active Directory SDK umożliwiające potwierdzanie autoryzacji ze strony aplikacji użytkowych 2 oprogramowanie na stacje robocze Windows( Client Side) GINA systemu Windows - w celu przejęcia zarządzania logowaniem do systemu operacyjnego Windows NT / 2000 /XP przy użyciu karty procesorowej GINA systemu Windows - w celu potwierdzenia zalogowania standardowego do Windows NT / 2000 /XP przy użyciu czytnika linii papilarnych Agent umożliwiający potwierdzanie autoryzacji ze strony aplikacji użytkowych 3. oprogramowanie na terminale graficzne (NC) oprogramowanie zabezpieczające dostęp do NC oraz zasobów sieci Windows (poprzez Citrix) oprogramowanie umożliwiające uruchomienie żądanie potwierdzenia autoryzacji ze strony aplikacji użytkowych Wyżej wymienione oprogramowanie stanowi zawartość płyty CD- ROM. 9.Informacje handlowe Zasady sprzedaży oprogramowania SATURN Pakiet minimalny zawiera 10 licencji. Dodatkowe licencje sprzedawane są w następujących przedziałach cenowych: 1-15 dodatkowych licencji dodatkowych licencji dodatkowych licencji dodatkowych licencji powyżej 490 dodatkowych licencji

20 Cena licencji obejmuje wartość oprogramowania bez instalacji i wdrożenia. Koszt instalacji oprogramowania u klienta stanowi 10% wartości produktu* Wdrożenie oprogramowania oraz szkolenie administratorów stanowi 10% wartości produktu W przypadku zakupu komputera z preinstalowanym serwerem Autoryzacji koszt instalacji stanowi również 10 % wartości produktu wartość produktu * - oznacza wartość licencji oprogramowania Gwarancja i serwis Na oprogramowanie Serwer Autoryzacji SATURN udzielamy 12 miesięcznej gwarancji. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia objęty jest gwarancją producenta. W cenę systemów wliczony jest roczny okres bezpłatnych konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach od 8 do 16. Na okres późniejszy konsultacje stają się częścią ewentualnej umowy serwisowej. Mając nadzieję, iż oferta spotka się z Pańsństwa zainteresowaniem, łączę wyrazy szacunku Joanna Ciesielska

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji. 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo