INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380

2 Dziękujemy za zakup amplitunera High Definition firmy Arcam. Od ponad trzech dekad Arcam produkuje specjalistyczne urządzenia audio video z niesamowitą jakością brzmienia. Amplitunery AVR750, 450 i 380 kreują nowoczesny dizajn i nakreślają najwyższe standardy w dziedzinie audio. Urządzenia te zostały zaprojektowane by dawać radość i zadowolenie przez długie lata. Instrukcja ta szczegółowo poprowadzi cię poprzez instalację i ustawienia amplitunera by wydobyć pełnię jego możliwości i dotyczy modeli AVR750, 450 i 380. Wszelkie różnice pomiędzy modelami w wyposażeniu lub ustawieniach będą zaznaczane. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji. Życzymy wielu wrażeń z odsłuchu!!! WPROWADZENIE Proszę uważnie przeczytać poniższe zalecenia Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wody. Należy je czyścić tylko miękkimi szmatkami. Proszę przeczytać instrukcję i stosować się do poleceń. Pomoże to właściwie wyregulować, a następnie używać system oraz czerpać z niego radość. Należy zachować instrukcję. Nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych. Nie należy urządzenia instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, kaloryfer, piekarnik i innych elementów grzejnych (w tym wzmacniaczy). Nie wolno zmieniać typu sieciowego kabla połączeniowego, z trzema bolcami. Szeroki, trzeci bolec został wprowadzony dla bezpieczeństwa użytkownika. Należy chronić przewód sieciowy przed chodzeniem po nim i stawianiem na nim ciężkich przedmiotów. Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez firmę Arcam. Zaleca się odłączenie urządzenia podczas burzy lub kiedy nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Konserwację i ewentualne naprawy należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest konieczna zawsze wtedy, kiedy urządzenie jest uszkodzone, np. przetarty został przewód sieciowy, wylano na urządzenie płyn lub do środka wpadł jakiś przedmiot. Zalecenie to obejmuje również kontakt z wodą, deszczem lub wzmożoną wilgotnością, jeżeli nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem lub został upuszczony. Gorąco rekomendujemy ustawienie amplitunera jedynie na specjalnie wykonanym dla tego celu standzie (szafce, podstawce). Jeżeli urządzenie znajdzie się na ruchomym stoliku (z kółkami), należy go przemieszczać z wyjątkową ostrożnością tak, aby nie zewrzeć kabli głośnikowych. Z modelem AVR400 należy stosować przewody głośnikowe Klasy 2 (Class 2), tj. dwużyłowe, bez podłączonych do jego masy ekranów.

3 UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ. Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem należy dokładnie wpiąć wtyczkę sieciową do gniazdka. Urządzenie nie powinno być narażone kontakt z wodą, np. przez ochlapanie lub oblanie. Należy również zadbać o to, aby zostało ustawione w miejscu, w którego sąsiedztwie nie znajdują się żadne płyny, np. wazony z kwiatami, doniczki, akwarium itp. Ogniwa bateryjne Proszę używać ogniw bateryjnych zgodnie z ogólnymi zasadami panującymi na terenie danego terytorium.

4 Miejsce umieszczenia amplitunera/procesora Urządzenie należy umieścić na wypoziomowanym, stabilnym podłożu. Należy unikać stawiania amplitunera w miejscu silnego nasłonecznienia lub/i miejsca, gdzie narażony jest a źródeł ciepła. Amplituner musi mieć zapewnioną właściwą wentylację. Nie należy umieszczać go w zamkniętych półkach, np. na książki itp., chyba że w tym miejscu wentylacja jest wystarczająca. Obudowa urządzenia podczas normalnej pracy będzie się nagrzewać. Upewnij się, że odbiornik podczerwieni na środku przedniego panelu nie jest niczym zasłonięty. W przeciwnym wypadku użycie pilota zdalnego sterowania będzie niemożliwe. Jeżeli jednak taka sytuacja wystąpi można podłączyć (do gniazda na tylnej ściance) zewnętrzny odbiornik podczerwieni. Nie należy stawiać na amplitunerze żadnego innego urządzenia zasilanego napięciem przemiennym z gniazdka sieciowego. Magnetofony i odtwarzacze wideo są bardzo wrażliwe na zakłócenia wprowadzane przez napięcie zasilania. Nie wolno stawiać żadnego urządzenia na AVR400, ponieważ może to zakłócić wentylację, doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz amplitunera i w efekcie doprowadzić do jego uszkodzenia Zasilanie Kable połączeniowe Interfejs HDMI Amplituner jest zasilany napięciem 230V. Należy używać do podłączenia kabla oryginalnie dostarczonego przez Arcama w pudełku lub kabla wysokiej klasy kompatybilnego z gniazdem sieciowym i gniazdem zasilania znajdującym się na tylnej ściance amplitunera/procesora. Urządzeni może być włączone przy pomocy głównego przycisku znajdującego się na panelu frontowym. Tr yb Standby Urządzenie może być przełączone w tryb Standby tylko poprzez przycisk włączania i wyłączania umiejsco-wiony na pilocie zdalnego sterowania CR450. W trybie tym dioda LED na panelu frontowym będzie świecić się na czerwono a pobór mocy przez urządzenie wahać się będzie na poziomie 0,5 wat. Podczas tego trybu może być słyszalne ciche brzęczenie transformatora. Jest to normalny objaw pracy. Aczkolwiek przy dłuższym nieużywaniu urządzenia należy wyłączyć go z głównego wyłącznika i ewentualnie z sieci Rekomendujemy stosowanie wysokiej klasy, ekranowanych kabli połączeniowych. Kiepskie kable wydatnie pogorszą dźwięk i obraz. Należy stosować kable przeznaczone do konkretnych zastosowań, ponieważ np. przewody cyfrowe mogą się charakteryzować się różnymi impedancjami (nie należy np. stosować kabli audio do podłączania sygnału wideo). Wszystkie kable powinny być jak najkrótsze. Połączenia wideo i cyfrowe należy wykonać jedynie kablami przeznaczonymi do tego celu, tj. kablami koaksjalnymi o impedancji 75 Ω. Jeżeli w tych miejscach zastosujemy inne przewody musimy się liczyć ze znacznym pogorszeniem jakości dźwięku i obrazu. Dobrym zwyczajem jest utrzymywanie kabla sieciowego możliwie najdalej od kabli połączeniowych. W innym przypadku może wystąpić pogorszenie jakości dźwięku lub/i obrazu. Amplituner posiada w sobie mikroprocesory i inne cyfrowe układy. Zostały one tak zaprojektowane by były kompatybilne pod względem elektromagnetycznym. Urządzenia te są produktami klasy A. Urządzenia te mogą powodować interferencję z urządzeniami radiowymi i telewizyjnymi. W tym celu należy sprawdzić: 1. Czy antena podłączona do amplitunera jest umiejscowione prawidłowo (nie za blisko telewizora) 2. Czy inne urządzenie jest podłączone do innego gniazda sieciowego. 3. Ustawienie urządzenia nie wpływa na pracę innych urządzeń. Jeżeli problem będzie nadal odczuwalny, prosimy o kontakt z najbliższym dilerem Arcama lub dystrybutorem na Polskę firmą Audio Center Poland.

5

6 Panel tylny urządzenia Gniazda HDMI Gniazda video komponent, kompozyt, strefa 2 Gniazda cyfrowe audio FM/DAB+ Gniazda analogowe Gniazda komunikacji sieciowej, ethernetowej, USB Gniazda przedwzmacniacza Gniazdo sieciowe Terminale głośnikowe Przełącznik napięcia. Ustawione na napięcie obowiązujące w danym państwie. Nie należy zmieniać napięcia na inne niż obowiązujące w danym państwie!!!!! AVR380 nie posiada przełącznika

7 Połączenia Audio Video Przed podłączeniem AVR400 z innymi źródłami i głośnikami prosimy o uważne przeczytanie dalszej części instrukcji, która wyjaśnia wszystkie dostępne możliwości połączeń. Część poświęcona głośnikom, wytłumaczy w jaki sposób je podłączyć by nie uszkodzić urządzenia i uzyskać możliwie najlepszą jakość brzmienia. Wszystkie wejścia są podpisane by łatwiej można było podłączyć dane urządzenie. Wszystkie mają tę samą specyfikację prócz wejścia PHONO, więc nie jest obowiązkiem podłączyć np. odtwarzacz DVD pod wejście DVD czyli posiadając np. dwa odtwarzacze dvd, jeden możemy podłączyć pod wejście DVD a drugi pod wejście AV lub inne. Jeżeli podłączasz do amplitunera jakiekolwiek źródło video, dźwięk musi być przyporządkowany do odpowiedniego gniazda audio czyli jeżeli podłączamy tuner satelitarny pod wejście video SAT, dźwięk z tego tunera też musi być podłączony pod gniazdo audio SAT. Hierarchia połączeń jest następująca: 1. HDMI 2. Komponent/RGB 3. S-video 4. Kompozyt Jeżeli podłączysz jedno źródło na kilka sposobów amplituner automatycznie wybierze najlepsze jakościowo połączenie. Dla strefy 2 przewidziano podłączenie źródła tylko kablem kompozyt Przy podłączeniu kabli audio/video należy pamiętać by nie znajdowały się one blisko kabli sieciowych, gdyż może spowodować zakłócenia sygnału bądź jego pogorszenie. WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT POŁĄCZEŃ COMPONENT /RGB W tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu kolorystyki każdego gniazda (niebieski, czerwony, zielony) Niewłaściwe podłączenie nie spowoduje uszkodzenia urządzenia ale rezultatem będzie brak obrazu lub jego zniekształcenie. Sygnał komponent przesyła obraz dla NTSC (525/60) i dla PAL (625/50) i sygnał HDTV. Interfejs HDMI STB, GAME, AV, SAT, BD, PVR Podłącz kabel HDMI (najlepiej ze specyfikacją 1.4) z wyjścia HDMI twojego źródła do wejścia HDMI amplitunera. OUTPUT 1,2 Podłącz to wyjście z wejściem HDMI twojego ekranu. Wyjście to jest kompatybilne z HDMI 1.4 z technologią ARC (Audio Return Channel). Jeżeli twój telewizor jest kompatybilny z technologia ARC wówczas dźwięk z wewnętrznego tunera (np. Freeview, Freesat, DVB-T ) będzie dostępny przy użyciu wejścia Display AVR400

8 Gniazda komponentowe/rgb Gniazda kompozytowe Służą do podłączenia źródeł video posiadających wyjścia S-video lub kompozytowe. Gniazda te służą do podłączenia źródeł poprzez wyjście komponentowe urządzenia źródłowego w celu otrzymania najlepszego z możliwych sygnałów analogowych video. Jeżeli podłączasz kabel RGB w pewnych przypadkach konieczne będzie podłączenie źródła również kablem kompozytowym w celu uzyskania synchronizacji video (Format RGB + Sync). Sygnał kompozytowy musi być podporządkowany temu samemu wejściu źródłowemu co sygnał RGB. AVR400 jest również kompatybilny z sygnałem Sync on Green i RgsB Sygnał RGB jest czasem dostępny z wyjść SCART. W tym przypadku trzeba użyć kabla SCART na RGB+syn UWAGA W menu amplitunera należy wybrać jaki typ RGB jest wysyłany do amplitunera. Ustawienie to jest dostępne w Component Mode w Input Config. Brak ustawienia spowodować może zielony obraz lub jego niestabilność. Gniazda cyfrowe audio Za pomocą wyjścia Zone 2 Out możemy podłączyć sygnał audio z amplitunera do wzmacniacza w innym pomieszczeniu. Podłącz to wyjście z wejściem analogowym wzmacniacza za pomocą kabla analogowego audio. Wyjście preamp P odłącz te wejścia z wyjściami cyfrowymi audio urządzeń podłączanych do amplitunera Wejścia analogowe audio Wejście AUX na panelu frontowym Służą do podłączenia analogowego sygnału audio ze źródła za pomocą kabla analogowego audio Wejście aux może być wykorzystane jako analogowe lub optyczne cyfrowe. Dla źródeł analogowych użyj kabla stereo jack 3,5mm, dla cyfrowego 3,5 mm optyczny. Wejście to służy również do podłączenia mikrofonu kalibracyjnego. Strefa 2 Wejście to służy do podłączenia źródła z wyjściem multichannel zdekodowanego sygnału wielokanałowego. Urządzenie wyposażone w dekoder dźwięku dookolnego możemy za pomocą kabli audio analogowych podłączyć do amplitunera. P onieważ na wejściu MCH nie można ustawić wielkości i odległości głośników, wszelkie ustawienia powinny być skopiowane do źródła. Jedyną rzeczą która jest dostępna na wejściu MCH jest poziom głośności każdego kanału. Należy przy tym pamiętać, że w tym przypadku poziom kanałów w menu źródła powinien być ustawiony na zero.

9 Kodowanie pilota Kodowanie CR450 posiada kompletną bibliotekę wstępnie zaprogramowanych kodów. P o zaprogramowaniu pilota może okazać się że niektóre funkcje na pilocie oryginalnym urządzenia które chcemy sterować nie są dostępne na pilocie Arcama. P ilot CR450 pozwala na przyswojenie do 16 funkcji z oryginalnego pilota urządzenia. Metoda 3 Metodą trzecią jest bezpośrednie uczenie pilota od oryginalnego pilota. Oba piloty powinny być skierowane do siebie w odległości około metra od siebie. 1. Wciśnij przycisk źródłowy dla urządzenia które chcesz sterować wraz z przyciskiem 3. T rzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki dioda LED nie zacznie się świecić 2. Wciśnij przycisk na pilocie CR450 który chcesz przypisać. Dioda LED mrugnie raz co oznacza gotowość przycisku do zapamiętania komendy 3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie urządzenia dopóki dioda LED na pilocie CR450 nie mrugnie 2 razy 4. po wprowadzeniu kodów należy wcisnąć ponownie przycisk źródłowy razem z przyciskiem 3 by zapamiętać wprowadzone kody. P rzed rozpoczęciem: Upewnij się że oryginalny pilot pracuje właściwie Oba piloty nie są skierowane w stronę urządzenia P iloty posiadają nowe baterie P iloty nie są skierowane w stronę intensywnego światła. UWAGA!!! Jeżeli pilot mrugnie 5 razy oznacza to błędne wprowadzenie kodu. Należy jeszcze raz rozpocząć procedurę wprowadzenia kodu. Przyciski AMP i T UN są nieprogramowalne. WAŻNE!!! Metoda 1 P ierwszą metodą jest wprowadzenie 3 cyfrowego kodu z listy kodów zawartych w instrukcji. Włącz źródło 1. Wciśnij przycisk źródłowy dla urządzenia które chcesz sterować wraz z przyciskiem 1. T rzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki dioda led nie zacznie się świecić 2. Wprowadź 3 cyfrowy kod. Jeśli kod jest prawidłowy urządzenie wyłączy się, jeśli nie, należy wprowadzić następny dostępny kod. 3. P o wprowadzeniu prawidłowego kodu należy wcisnąć przycisk źródła ponownie. Dioda LED mrugnie trzy razy. Metoda 2 Metoda szukania kodu jest drugą dostępną dla pilota CR450. Można ją zastosować jeśli wpisane kody z listy nie pasują lub nie ma na liście kodów marki twojego urządzenia. Na każdy ruch w zakresie programowania użytkownik ma 10 sekund. Jeśli w ciągu tego czasu nie zostaną wprowadzone kody procedurę kodowania należy zacząć od początku. By zmienić funkcję w obrębie przycisku należy po prostu nadpisać funkcję Funkcje są nadal pamiętane po zmianie baterii. 1. Wciśnij przycisk źródłowy dla urządzenia które chcesz sterować wraz z przyciskiem 4. T rzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki dioda LED nie zacznie się świecić 2. Wciśnij INFO. Dioda LED zacznie mrugać odpowiadając liczbom mrugnięć liczbie kodu czyli liczba 1 mrugnięcie raz itd. Liczba 0 mrugnięcie 10 razy. Kontrola głośności innych urządzeń Przyciski VOL+, VOL- i Mute można zaprogramować tak by sterowały poziomem głośności innego urządzenia. Przykład na źródle AV kontrolującym telewizor. 1. Wciśnij AV i 5 przez 3 sekundy. Dioda LED zacznie się świecić 2. Wciśnij VOL + 3. Wciśnij AV ponownie. Dioda LED mrugnie 3 razy Teraz Vol+, Vol- i Mute będą sterować głośnością urządzenia. By sterować ponownie głośnością amplitunera należy powtórzyć kroki powyżej tylko w kroku 3 należy wcisnąć AMP. Reset pilota Kasowanie informacji Wciśnij przycisk HOME (domek) i MENU przez 5 sekund. Dioda LED mrugnie 5 razy Spowoduje to całkowite przywrócenie pilota do ustawień fabrycznych 1. Wciśnij przycisk źródłowy dla urządzenia które chcesz sterować wraz z przyciskiem 3. T rzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki dioda LED nie zacznie się świecić 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk źródła wraz z przyciskiem >/ przez 3 sekundy. Dioda LED mrugnie 2 razy 3. Wciśnij przycisk źródłowy ponownie (masz na to 30 sekund) co spowoduje skasowanie kodów wprowadzonych do pilota. KODY URZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ W ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI DOŁĄCZONEJ DO URZĄDZENIA. Kasowanie informacji przypisanych przyciskowi 1. Wciśnij przycisk źródłowy dla urządzenia które chcesz sterować wraz z przyciskiem 1. T rzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki dioda LED nie zacznie się świecić 2. Skieruj pilota na urządzenie które chcesz sterować i wciskając strzałki góra dół 3. Kontynuuj wciskanie dopóki urządzenie się nie wyłączy. 4. P o wprowadzeniu prawidłowego kodu należy wcisnąć przycisk źródła ponownie. Dioda LED mrugnie trzy razy. Zczytywanie informacji o kodach 1. Wciśnij przycisk źródłowy dla urządzenia które chcesz sterować wraz z przyciskiem 3. T rzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki dioda LED nie zacznie się świecić 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk który chcesz skasować przez 3 sekundy. Dioda LED mrugnie 2 razy 3. Wciśnij przycisk źródła wraz z przyciskiem 3 (masz na to 30 sekund) informacje zakodowane w przycisku zostaną skasowane a dioda LED mrugnie 3 razy dla potwierdzenia.

10 Podłączenia P owyższy diagram pokazuje jak należy podłączyć obraz i dźwięk z typowego odtwarzacza BD/DVD. Diagram ukazuje użycie zarówno kabla HDMI jak i komponentu, S-video Video kompozytu, jednakże wybieramy tylko jeden rodzaj podłączenia. Hierarchicznie powinno się zacząć podłączenie od kabla HDMI. Jeżeli odtwarzacz nie posiada takiego wyjścia, należy użyć połączenia komponentowego. Jeżeli urządzenie nie posiada wyjścia komponentowego, należy użyć s-video video na samym końcu kompozytowego. W każdym przypadku należy podłączyć kable pod wejścia oznaczone BD poprzez kabel HDMI otrzymujemy najwyższa jakość obrazu i dźwięku HD. Jeżeli twój odtwarzacz nie jest wyposażony w wyjście HDMI należy dźwięk podłączyć cyfrowo poprzez kabel koaksjalny lub optyczny. Jednocześnie można podłączyć dźwięk analogowo poprzez kabel analogowy audio. Tuner satelitar ny P odłączenie tunera satelitarnego odbywa się w ten sam sposób co odtwarzacza BD w zależności od dostępnych połączeń na panelu tylnym tunera. T utaj tez należy zachować hierarchie jakości dźwięku i obrazu poprzez wybór najlepszych dostępnych połączeń pomiędzy amplitunerem a tunerem. Należy pamiętać by dla łatwiejszej obsługi urządzeń tuner podłączyć pod wejścia oznaczone jako SAT. Odtwarzacz CD P odłącz swój odtwarzacz CD z amplitunerem za pomocą cyfrowego kabla koaksjalnego lub optycznego z wejściem koaksjalnym lub optycznym amplitunera. Również należy podłączyć analogowo wyjście w odtwarzaczu z wejściem analogowym CD (lub innym) amplitunera. Uwaga Dla każdego źródła należy ustawić rodzaj wejścia audio w menu amplitunera Input config.

11 Radio FM/DAB+ AVR750/450 są wyposażone w moduł tunera FM/DAB/DAB+. AVR380 posiada tylko i wyłącznie tuner FM. Typ anteny którą będziesz potrzebował zależy od sygnału w twojej okolicy. Amplitunery wyposażone są w bardzo dobrej jakości moduł tunera jednakże tylko silny sygnał zapewni odbiór stacji radiowych bez zakłóceń. Do urządzeń dołączone są anteny zapewniające wysokiej klasy odbiór sygnału radiowego. W niektórych przypadkach, gdzie sygnał radiowy jest słaby potrzebna będzie antena dachowa lub parapetowa dla wzmocnienia sygnału. Antena typu T dołączona do urządzenia powinna być zawieszona tak wysoko jak to możliwe. Po zainstalowaniu anteny można sprawdzić siłę sygnału poprzez wciśnięcie na pilocie lub panelu frontowym przycisku INFO.

12 Inne połączenia Połączenia do przesyłu danych USB Połączenia IR Służy do podłączenia pamięci przenośnej USB. Na stronie E45 znajdują się informacji na temat typów plików odtwarzanych przez gniazdo USB.. Amplituner odczytuje tylko urządzenia bezpośrednio podłączone przez gniazdo USB. Można zastosować przedłużacz USB jeżeli jest potrzeba częstego podłaczania i odłączania pamięci USB. Uwaga Wszystkie gniazda oznaczone jako Z2 mogą być użyte w instalacji multi-room. Trigger Służy do podłączenia urządzeń posiadających wejście RS232 (np. Crestron AMX) Połączenia sieciowe Network Gniazdo Ether net Służy do podłączenia sieci internetowej. Amplituner automatycznie wyszukuje sieć. Podłącz amplituner do sieci za pomocą kabla CAT 5. Jeżeli twoja siec używa statycznego adresu IP, należy wprowadzić wartości IP, bramki, DNS i Proxy. Połączenia T rigger T rig Z1 i T rig Z2przesyłają sygnał elektryczny za każdym razem jak AVR400 jest uruchamiany. Może to być wykorzystane przy zastosowaniu kilku urządzeń z wejściami T rigger poprzez połączenie ich z amplitunerem. W momencie włączenia amplitunera prąd idący poprzez połączenia T rigger uruchamia inne urządzenia. Gniazdo przyjmuje wtyk mono jack 3,5mm Trig Z1 Włącza i wyłącza urządzenia podłączone do T rig Z1 Trig Z2 Włącza i wyłącza urządzenia połączone do T rig Z2 w drugiej strefie. Wyjścia Infra Red (IR) pozwalają na podłączenie zewnętrznych odbiorników podczerwieni IR w momencie gdy panel przedni AVR400 jest zakryty i uniemożliwia to odbiór sygnału z pilota bezpośrednio przez AVR400, lub używamy pilota w drugiej strefie. Są dwa wejścia IR na panelu tylnym AVR400 akceptujące gniazdo 3,5 mm Z1 IR Wejście to może być użyte gdy czujnik podczerwieni na panelu przednim amplitunera jest zasłonięty. Należy podłaczyc czujnik zewnętrzny do wejścia IR Z1 Z2 IR Wejście to może być użyte w przypadku konieczności sterowania amplitunerem, z drugiego pomieszczenia jako drugiej strefy. Należy podłączyć czujnik zewnętrzny do wejścia IR Z2 Wyjście 6V Zapewnia zasilanie urządzeń serii rserier prądem 6V

13 Głośniki Amplituner pozwala podłączyć do 7 głośników i aktywny subwoofer. Konfiguracja i usytuowanie głośników jest bardzo ważne. Wszystkie głośniki z wyjątkiem subwoofera powinny być usytuowane w polu odsłuchowym równomiernie pod określonym kontem i na określonej wysokości. Jeżeli chodzi o subwoofer, należy go ustawic w miejscu, gdzie jego brzmienie będzie rozchodzić się w całym polu odsłuchu. Oczywiście można skorzystrać z instrukcji obsługi subwoofera gdzie znajduje się więcej informacji na tema rozmieszczenia go w pokoju.

14 Podłączenie głośników Gniazda głośnikowe akceptują banany, widełki jak i gołe kable. Kabel zakończony bananami należy wcisnąć w otwór terminala, natomiast widełki włożyć w otwór powstały po uprzednim odkręceniu terminala, po czym go zakręcić. Gołe kable należy również umieścić tak jak widełki. P rzy widełkach i gołych kablach należy zwrócić uwagę czy kabel lub widełki się nie stykają, gdyż może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia. NALEŻY PAMIETAĆ O ZACHOWANU P OLARYZACJI KABLA (PLUS MINUS) ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA AMP LIT UNERZE. Do podłączenia głośników należy użyć kabli głośnikowych wysokiej jakości, wysokiej czystości i niskiej impedancji. Stosowanie tanich kabli może spowodować degradację dźwięku. Kable głośnikowe powinny być optymalnej długości ale nie za długie. Bi amping głośników frontowych prawego i lewego. Bi-amping służy do zasilania głośnika z dwóch wzmacniaczy na kanał. Zapewnia lepszy efekt brzmieniowy niż tradycyjne połączenie single wiring. Jeżeli nie posiadasz głośników tylnych surround (konfiguracja 5.1 zamiast 7.1) możesz użyć końcówki Surround Back 6 i 7 do zasilenia głośników frontowych w bi ampingu. Alternatywnie kanały 6 i 7 mogą być użyte jako system stereo drugiej strefy. Głośniki akceptujące podłączenie bi-wiring posiadają dwie pary terminali głośnikowych połączonych zworkami metalowymi. W przypadku zastosowania połączenia bi-wire należy ściągnąć zworki, w przeciwnym wypadku może spowodować to uszkodzenie głośników lub amplitunera nie podlegające gwarancji. P odłącz terminale odpowiadające za niskie częstotliwości do gniazd FL i FR w amplitunerze a terminale odpowiadające za wysokie częstotliwości do gniazd SBL i SBR. Następnie w Setup Menu należy wybrać zakładkę Spkr Types i zmienić w ustawieniu Use channels 6+7 for na Biamp L+R. Podłączenie subwoofera Amplituner pozwala na podłączenie subwoofera do gniazda Sub Out. Użycie zewnętrznego wzmacniacza. Amplituner może być użyty jako przedwzmacniacz i podłączony do zewnętrznej końcówki mocy za pomocą wyjść pre-out. FL, FR, C podłącz te wyjścia do wejść odpowiadających za zasilanie głośników frontowych (prawy i lewy) oraz centralnego. SUB podłącz subwoofer aktywny do wyjścia Sub Out SR, SL podłącz te wyjścia do wejść odpowiadających za zasilanie głośników surround (prawy i lewy) SBR, SBL podłącz te wyjścia do wejść odpowiadających za zasilanie głośników tylnych surround (prawy i lewy) w systemie 7.1 Wyjścia out są wyjściami liniowymi o niskiej impedancji. Można do nich podłączyć długie kable jeżeli jest to konieczne.

15 Użytkowanie Do wyświetlania jakichkolwiek informacji podczas użytkowania sprzętu należy użyć ekranu ponieważ żadne informacje z menu urządzeń nie są wyświetlane na wyświetlaczu Włączanie urządzenia. Wciśnij włącznik POWER na panelu przednim urządzenia. Pojawi się napis ARCAM a dioda LED będzie świecić zielono. Następnie na wyświetlaczu pojawią się informacje o źródle oraz poziom głośności. Jeżeli wyłączamy urządzenie należy odczekać 10 sekund przed ponownym jego włączaniem. Tr yb standby Urządzenie może być przełączone w tryb Standby tylko poprzez przycisk włączania i wyłączania umiejscowiony na pilocie zdalnego sterowania. W trybie tym dioda LED na panelu frontowym będzie świecić się na czerwono. P odczas tego trybu może być słyszalne ciche brzęczenie transformatora. Jest to normalny objaw pracy. Aczkolwiek przy dłuższym nieużywaniu urządzenia należy wyłączyć go z głównego wyłącznika i ewentualnie z sieci. Włączenie z tr ybu standby należy przycisnąć na pilocie przycisk włączający urządzenie lub jakikolwiek przycisk na panelu frontowym (prócz głównego włącznika) Wyświetlacz na panelu frontowym P o włączeniu po około 4 sekundach wyświetlacz pokaże aktualnie wybrane źródło, poziom głośności oraz aktywna strefę (ZONE) podświetloną na zielono Wybór źródeł Do wyboru źródeł służą przyciski na przednim panelu -INPUT i INPUT + lub przyciski przyporządkowane danym źródłom umieszczone w środkowej części pilota nad kursorami. STB S e t Top Box GAME k onsola do gie r AV Urz ądz e nie audiowiz u alne SAT Tu ne r sate litarn y BD odtwarz acz Blu ray VC R n agrywarka PVR n agrywarka C D O dtwarz acz kom pak towy C D FM Tu ne r radiowy DAB We jście we wnę trz ne go tun e ra DAB (m oż e być nie dostę pny w twoim re jon ie ) NET we jście e th e rn e t USB we jście pam ię ci USB AUX We jście n a pan e lu fron towym DISPLAY kan ał z wrotny audio (ARC ) z e k ran u wyposaż on e go w we jście HDMI 1.4 ARC. Stereo Direct W celu odsłuchu czystego dźwięku stereo (ominięcie procesora) należy wcisnąć na panelu przednim przycisk DIRECT. W trybie tym procesor dźwięku surround nie będzie pracował więc żadne tryby wielokanałowe nie będą aktywne. Również sterowanie poziomem basów i sopranów nie będzie możliwe a sygnał do subwoofera nie będzie przekierowywany. Kontrola głośności ważnym jest że poziom głośności wyświetlany na amplitunerze nie jest równoznaczny z mocą dostarczoną do głośników. AVR400 często dostarcza maksymalną moc zanim poziom głośności osiągnie maksimum na wyświetlaczu. Dlatego też często producenci ścieżek dźwiękowych nagrywają ścieżkę ciszej by głośniejsze partie zostawić dla efektów specjalnych. Słuchawki Gniazdo słuchawkowe znajduje się na przednim panelu. W momencie podłączenia słuchawek zostaje odcięty sygnał biegnący do głośników a dźwięk wielokanałowy zostaje zmiksowany do stereo. Większość źródeł posiada zarówno cyfrowe jak i analogowe wejścia audio. Istnieje konieczność wybrania analogowego lub cyfrowego sygnału audio dla danego źródła w menu INPUT CONFIGURAT ION w zakładce AUDIO SOURCE. Ustawieniem fabrycznym jest HDMI więc jeżeli nie używasz połączenia HDMI, musisz zmienić je w menu. Gniazdo to akceptuje słuchawki o impedancji pomiędzy 32, a 600 Ohm wyposażone we wtyk jack 3,5mm. W momencie podłączenia słuchawek sygnał do głośników i na wyjście pre-out zostają odcięte. UWAGA Przy odłączaniu lub połączeniu słuchawek należy pamiętać by poziom głośności był na MINIMUM.

16 Użycie 2 strefy Strefa 2 pozwala na słuchanie rożnych źródeł w innym pomieszczeniu (np. w kuchni) Umożliwia wybór źródeł niezależnie od strefy 1 przy niezależnej kontroli poziomu głośności Aby wybrać źródło strefy 2 lub kontrolować poziom głośności należy użyć odbiornika IR w strefie drugiej lub poprzez wciśniecie przycisku Zone na panelu przednim lub Amp + Ok na pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlacz pokaże informacje o zmianie sterowania dla strefy 2 By włączyć strefę 2 należy przycisnąć przycisk Zone na panelu przednim lub Amp + Ok na pilocie a później wcisnąć przycisk P ower na pilocie. Wciśnij przycisk źródłowy by wybrać inne źródło niż to które jest w strefie 1 Należy pamiętać że po chwili amplituner powraca do strefy 1 więc każde następne ustawienie strefy 2 wiąże się z wciśnięciem przycisku Zone na panelu bądź Amp + Ok na pilocie. Rozszerzone menu Wciśnij i przytrzymaj przycisk Menu na panelu frontowym do momentu pojawienia się menu rozszerzonego. Menu to umożliwia: Reset do ustawień fabr ycznych (reset to factory defaults) opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień amplitunera do ustawień fabrycznych Zmiana kodów pilota (chang remote code) umożliwia zmianę kodu z 16 na 19 w zależności od zastosowania innego źródła korzystającego z tego samego kodu co Arcam Przywrócenie ustawień (restore secure backup) opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień osobistych zapisanych w manu store secure backup. Opcja ta jest pomocna gdy przypadkowo ustawienia zostaną skasowane. Zapamiętanie ustawień Opcja ta pozwala na zapamiętanie ustawień w pamięci amplitunera. Ustawienia zapamiętane mogą być przywołane poprzez restore Secure Back. Wprowadź PIN (fabryczny to 1234) Używając strzałek na pilocie zdalnego sterowania należy wpisać Pin. Nie używać klawiszy numerycznych. Zmiana PIN Wprowadź dotychczasowy P IN używając strzałek na pilocie (nie używać klawiszy numerycznych). Domyślny P IN to po wprowadzeniu dotychczasowego Pinu należy wprowadzić nowy PIN. Wgranie nowego oprogramowania Wgranie oprogramowania odbywa się poprzez wejście USB. P odłącz pamięć USB zawierającą firmware.

17 Panel frontowy urządzenia Włącza i wyłącza tryb Steruje jasnością wyświetlacza Wybór strefy 1,2 Pokazuje status pracy amplitunera: zielony: PRACA, czerwony: STANDBY Włącza dźwięk Sterowanie poziomem głośności w strefach, słuchawkach i głośnikach Wybór źródła podłączonego do amplitunera. Włącza i wyłącza urządzenie. Należy pamiętać by po wyłączeniu odczekać około 10 sekund przed ponownym uruchomieniem!! Wejście na mikrofon kalibracyjny i inne urządzenie zewnętrzne audio Włącza i wyłącza menu ekranowe Wejście słuchawkowe

18 Pilot zdalnego sterowania CR450 Jest to uniwersalny pilot obsługujący inne urządzenia Arcama. Z szeroką biblioteką kodów pilot ten może obsługiwać wiele innych urządzeń audio-video. Lista kodów dołaczona jest do oryginalnej angielskiej instrukcji obsługi. CR450 jest również uczącym się pilotem i można go nauczyć każdej funkcji. P osiada funkcję Makro dzięki której komendy mogą być wysyłane do urządzenia z jednego przycisku. P rosimy pamiętać o tym, by nic nie stało na drodze sygnału pomiędzy pilotem a odbiornikiem, gdyż może to zakłócić odbieranie komend z pilota. Jeżeli reakcja amplitunera na komendy wysyłane z pilota słabnie, należy wymienić baterie w pilocie. WAŻNE Nie należy mieszać baterii starych z nowymi. Upewnij się, że umieszczasz baterie właściwie, jeżeli chodzi o polaryzację. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyciągnąć baterie z komory pilota. Instalacja baterii Otwórz pokrywę na baterię z tyłu pilota Włóż dwie baterie AAA dołączone do urządzenia do komory zgodnie z polaryzacją Załóż pokrywę na baterię.

19 Informacje użytkowe P odświetlenie pilota Przyciski źródłowe Kursory nawigacyjne Nieprzypisane klawisze i czas pracy T UN T uner wewnętrzny amplitunera lub wejście DAB AUX Wejście AUXILIARY NET Wejście internetowe USB Wejście USB (ip od, iphone, pen drive) BD Odtwarzacz Blu Ray AV Urządzenie audiowizualne (telewizor) VCR Magnetowid GAME Konsola gier ST B Set Top Box SAT Satelitarny P VR urządzenie nagrywające CD Odtwarzacz CD. czas pracy P o 30 sekundach pilot powraca z trybu programowania do trybu normalnego. Jeżeli dany przycisk będzie wciśnięty non stop przez 30 sekund, pilot automatycznie przestanie wysyłać sygnał. Ma to na celu oszczędność baterii. Wybór źródła zmienia funkcjonowanie przycisków pilota np.: w trybie CD klawisz << słuzy do przeskoku do poprzedniego utworu natomiast w trybie AV przerzuca kanał telewizyjny w dół. zmianą poziomu głośności. P rzyciski nieaktywne pilot nie wysyła sygnału do urządzenia jeżeli wciśnięty zostanie przycisk nieaktywny dla danej funkcji. Należy pamiętać iż pilot pozostaje w wybranym źródle i nie trzeba ponownie podświetlenie pilota działa przez 8 sekund od momentu wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku. Mruganie diody LED Krótkie mrugnięcie diody LED sygnalizuje wciśnięcie odpowiedniego przycisku Wielokrotne mruganie diody sygnalizuje wprowadzenie informacji (np. kodu) lub informacje o prawidłowym wprowadzeniu informacji do pilota. P ilot zdalnego sterowania CR450 może kontrolować nie tylko amplitunery AVR750/450/380 ale także inne urządzenia Arcama. Wiele przycisków na pilocie posiada więcej niż jedną funkcję w zależności od tego jakie źródło wybierzemy. Jeżeli wciśniesz szybko którykolwiek z przycisków źródłowych pilot zmieni źródło na amplitunerze. Również funkcjonowanie pilota względem źródła zmienia się w zależności od wybranego źródła i tak np.: jeżeli wciśniemy na piloci przycisk CD, pilot zmieni źródło w amplitunerze na CD i jednocześnie będzie można sterować odtwarzaczem CD Arcama. wybierać danego źródła na pilocie. P ozwalają na nawigację w menu ekranowym amplitunera oraz są odpowiednikiem kursorów nawigacyjnych źródła podłączonego do amplitunera np. odtwarzacza Blu ray. P rzycisk OK służy do potwierdzenia wyboru ustawienia. Kontrola głośności P rzyciski zwiększające i zmniejszające poziom głośności oraz przycisk MUT E sterują poziomem głośności lub jej odcięciem niezależnie od tego w jakim źródle pracuje amplituner. Dlatego też nie ma potrzeby wciskania przycisku AMP na pilocie przed

20 Tryb amplitunera T ryb Amplitunera (przycisk AMP) umożliwia kontrolowanie AVR750/450/380. Wciśnięcie tego przycisku nie wpływa na pracę innych urządzeń. P ilot CR450 musi być w trybie AMP również dla następujących źródeł: BD, AV, VCR, GAME, ST B, SAT, PVR lub CD. P rzycisk On Off Wciśnięcie powoduje wyłączenie do trybu stand by lub włączenie amplitunera w strefie aktywnej. Wciśniecie i przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie wszystkich stref. EQ wyświetla menu ustawień equalizera. 0-9 klawisze numeryczne które mogą służyć do wyboru źródła (bez zmiany trybu pracy pilota). Alternatywnie przyciski Źródłowe mogą być użyte z przyciskiem MAKRO 0 SAT 1 ST B 2 AV 3-T UNER 4 BD 5 GAME 6 VCR 7 CD 8 -AUX DISP Steruje poziomem jasności wyświetlacza. RPT /MODE Steruje dostępnymi trybami wielokanałowymi i downmix. SYNC Synchronizuje opóźnienia pomiędzy obrazem a dźwiękiem. Należy wcisnąć SYNC i posługując się kursorami prawo, lewo należy dostroić synchronizację obrazu i dźwięku. Ponowne wciśnięcie SYNC wyłącza tryb synchronizacji. Komendy USB Interfejs USB jest przywoływany przyciskiem USB w trybie pracy pilota AMP. EFFECT Włącza i wyłącza tryb Dolby Volume SUB Umożliwia tymczasową kontrolę poziomu głośności subwoofera. Należy pamiętać że ustawienie głośności subwoofera z tego poziomu nie jest zachowywane w pamięci amplitunera i kasuje się przy każdym wyłączeniu amplitunera. Główne ustawienie poziomu sygnału subwoofera znajduje się w menu ustawień głośności kanałów i jest ono stałe i zachowane w pamięci. Kursory Służą do nawigacji zawartości źródła USB (pliki). Przycisk OK potwierdza i rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku. T RIM, DIRECT - Umożliwia przeskok do następnego/poprzedniego utworu. DISC MENU Zmienia informacje wyświetlane na dolnym pasku wyświetlacza amplitunera w przypadku źródeł T UN, NET i USB. EFFECT - wstrzymuje lub ponownie uruchamia odtwarzanie pliku. POP UP Wyświetla menu ustawień na ekranie ST OP zatrzymuje odtwarzanie pliku. Kursory (Prawo, Lewo, Góra, Dół Służą do nawigacji jeśli chodzi o menu amplitunera lub menu dysku odtwarzanego P rzycisk OK służy do potwierdzenia wybranego ustawienia i jest równoznaczny z oznaczeniem ENT ER lub SELECT na innych pilotach lub menu ekranowym AMP + góra włączanie amplitunera z trybu standby AMP + dół wyłączanie amplitunera do trybu standby AMP + OK wybór strefy 2 AMP + prawo zmiana rozdzielczości obrazu HOME powrót do głównego menu AUDIO / BASS P rzywołuje ustawienie niskich częstotliwości dla konkretnego wejścia. MUT E Włącza i wyłącza tryb mute w amplitunerze. VOL + - zwiększa poziom głośności FAV+/<< - P rzewijanie do tyłu. Dodawanie wyświetlanej radiostacji do T REBLE / SUBT przywołuje ustawienia wysokich częstotliwości dla konkretnego ulubionych podczas korzystania z radia internetowego. wejścia. AMP ustawia pilot do trybu amplitunera. T RIM / << - Przywołuje menu ustawienia poziomu głośności głośników. VOL - - zmniejsza poziom głośności. Kursory nawigacji służą do poruszania się w obrębie kanałów i ustawienia T UN T uner / czerwony przycisk żądanego poziomu głośności. P onowne wciśniecie T RIM wyłącza menu. AUX Aux/Zielony przycisk Należy zwrócić uwagę iż poziom głośności każdego kanału ustawiane za NET sieć/żółty przycisk pomocą tego menu są niezależne of poziomu ustawień kanałów w menu USB USB/niebieski przycisk głównym i w przypadku wyłączenia amplitunera ustawienia te się resetują. BD wejście BD/DVD AV wejście AV DIRECT / >> - Włącza i wyłącza tryb ST EREO DIRECT. Włączenie trybu VCR wejście VCR DIRECT wyłącza jednocześnie procesor DSP i tryb wielokanałowy. T ryb GAME wejście na konsolę gier DIRECT jest trybem analogowym i nie działa w przypadku połączeń ST B wejście set top box cyfrowych. Amplituner tym samym przełącza się w tryb analogowy. SAT wejście na tuner satelitarny P VR wejście P VR CD wejście CD Komendy dla sieci (Network) Podczas pracy amplitunera na źródle NET, należy wprowadzić pilota w tryb pracy naciskając przycisk AMP. Kursory nawigacyjne służą do poruszania się po liście lików. Przycisk OK zatwierdza podświetlony plik. T RIM/DIRECT umożliwiają wybór poprzedniego/następnego utworu z playlisty. EFFECT wstrzymuje lub ponownie uruchamia odtwarzanie pliku ST OP zatrzymuje odtwarzanie pliku. FAV+ - dodaje podświetlony plik lub stację radiową do listy ulubionych. FAV- - kasuje podświetlony plik lub stację radiową z listy ulubionych.

21 Tryb BD/DVD Wciśnięcie przycisku BD na pilocie wprowadza go w tryb sterowania odtwarzaczem blu ray Arcam. Wciśniecie tego przycisku na pilocie powoduje wybranie źródła BD w amplitunerze. ON/OFF Włącza i wyłącza do trybu standby amplituner. EQ otwiera/zamyka szufladę na płyty. 0-9 klawisze numeryczne umożliwiają wybór utworu podczas odsłuchu płyty cd. DISP umożliwia ustawienie kontrastu wyświetlacza. RP T włącza opcję powtarzania utworu/płyty. FAV+ - przewijanie do tyłu FAV- - przewijanie do przodu T RIM umożliwia przeskok do początku odtwarzanego utworu lub utworu poprzedniego. DIRECT umożliwia przeskok do następnego utworu SYNC / ST OP zatrzymuje odtwarzanie płyty BD lub DVD EFFECT pauzuje lub wznawia odtwarzanie utworu odtwarzanego. SUB Rozpoczyna nagrywanie (w przypadku urządzeń posiadających tę zdolność) DISC MENU Menu dysku POP UP aktywuje menu płyty BD/DVD jeśli jest dostępne. Kursory nawigacyjne Góra, Dół, Prawo, Lewo umożliwiają nawigację w obrębie menu płyty dvd i bd. OK potwierdza wybrane ustawienie jest odpowiednikiem przycisków Enter lub Select na niektórych pilotach. BD + Góra Włączanie ze standby BD + Dół wyłączanie do standby BD + prawo Zamiana rozdzielczości obrazu BD Domek - powrót do głównego menu (Home) Audio zmiana formatu dźwięku (Dolby, DT S itp.) Subt zmiana ustawienia napisów. AMP przywraca pracę pilota do ustawienia Amplitunera T UN czerwone przycisk dla BD AUX zielony przycisk dla BD NET żółty przycisk dla BD USB niebieski przycisk dla BD Tryb AV Tryb STB T ryb AV na pilocie umożliwia wybór AV jako źródła na amplitunerze oraz po skonfigurowaniu pilota sterowanie telewizorem. Umożliwia wybór źródła ST B na amplitunerze oraz współpracę z dekoderem ST B po zaprogramowaniu pilota Arcama. On/Off włącza lub wyłącza do trybu standby urządzenie. 0-9 Klawisze alfanumeryczne odpowiadają klawiszom na oryginalnym pilocie zazwyczaj służą do zmiany kanałów. DISP Jeżeli dostępne, wyświetla informację lub menu ekranowe na telewizorze. RP T Wybór biblioteki lub funkcji Medialnej FAV+ - P rzewijanie do tyłu FAV- - przewijanie do przodu T RIM kanał w dół DIRECT kanał w górę SYNC Zatrzymanie odtwarzania EFFECT wstrzymuje i wznawia odtwarzanie utworu SUB Nagrywanie DISC MENU Otwiera przewodnik programów dostępny na satelicie lub kablówce POP UP Włącza menu w satelicie lub tunerze kablówki. Kursory nawigacyjne Umożliwiają poruszanie się po menu urządzenia, wybór programów ect. Przycisk OK służy do potwierdzenia wyboru. Domek Powrót do menu głównego Home AUDIO Funkcja pomocy SUBT umożliwia wybór napisów jeśli dostępne AMP przywraca funkcje pilota do trybu Amplitrunera T UN odpowiedni dla czerwonego przycisku na pilocie urządzenia ST B AUX Odpowiedni dla zielonego przycisku na pilocie urządzenia ST B NET odpowiedni dla żółtego przycisku na pilocie urządzenia ST B USB odpowiedni dla niebieskiego przycisku na pilocie urządzenia ST B P rzycisk On/Off włącza i wyłącza ekran. Niektóre telewizory wymagają kombinacji przycisków w celu ich wyłączenia lub ponownego uruchomienia. 0-9 Klawisze numeryczne służą zazwyczaj do zmian kanału. DISP wyświetlają menu telewizora jeśli dostępne. RPT AV jeśli funkcja jest dostępna T rim kanał w dół Direct kanał w górę DISC MENU Wyświetla informacje ekranowe jeśli są dostępne. P OP UP P rzewodnik Kursory nawigacyjne Umożliwiają dokonanie ustawień w obrębie menu oraz menu programów Domek powrót do menu głównego (Home) SUBT umożliwia zmianę napisów jeśli są dostępne AMP przywraca pilota do trybu amplitunera T UN czerwony przycisk dla telegazety AUX zielony przycisk dla telegazety NET żółty przycisk dla telegazety USB niebieski przycisk dla telegazety Tryb VCR Umożliwia wybór źródła VCR na amplitunerze. W trybie tym pilot umożliwia starowanie ekwiwalentnym źródłem VCR po zaprogramowaniu pilota Arcama.

22 Tryb SAT Umożliwia wybór źródła SAT na amplitunerze. W trybie tym pilot umożliwia starowanie ekwiwalentnym źródłem SAT po zaprogramowaniu pilota Arcama. On/Off włącza lub wyłącza do trybu standby urządzenie. 0-9 Klawisze alfanumeryczne odpowiadają klawiszom na oryginalnym pilocie zazwyczaj służą do zmiany kanałów. DISP Jeżeli dostępne, wyświetla informację lub menu ekranowe na telewizorze. T RIM kanał w dół DIRECT kanał w górę DISC MENU Otwiera przewodnik programów dostępny na satelicie lub kablówce POP UP Włącza menu w satelicie lub tunerze kablówki. Kursory nawigacyjne Umożliwiają poruszanie się po menu urządzenia, wybór programów ect. Przycisk OK służy do potwierdzenia wyboru. Domek Powrót do menu głównego Home SUBT umożliwia wybór napisów jeśli dostępne RT N - powrót AMP przywraca funkcje pilota do trybu Amplitunera T UN odpowiedni dla czerwonego przycisku na pilocie urządzenia SAT AUX Odpowiedni dla zielonego przycisku na pilocie urządzenia SAT NET odpowiedni dla żółtego przycisku na pilocie urządzenia SAT USB odpowiedni dla niebieskiego przycisku na pilocie urządzenia SAT Tryb PVR Umożliwia wybór źródła PVR na amplitunerze. W trybie tym pilot umożliwia starowanie ekwiwalentnym źródłem nagrywającym video po zaprogramowaniu pilota Arcama. On/Off włącza lub wyłącza do trybu standby urządzenie. 0-9 Klawisze alfanumeryczne odpowiadają klawiszom na oryginalnym pilocie zazwyczaj służą do zmiany kanałów. DISP Jeżeli dostępne, wyświetla informację lub menu ekranowe na telewizorze. RPT Wybór biblioteki lub funkcji Medialnej FAV+ - przewijanie do tyłu FAV- - P rzewijanie do przodu T RIM kanał w dół DIRECT Kanał w górę SYNC zatrzymanie odtwarzania EFFECT wstrzymuje i wznawia odtwarzanie utworu SUB Nagrywanie DISC MENU Otwiera Elektroniczny P rzewodnik P rogramów jeżeli dostępny na tunerze satelitarnym. P OP UP Uruchamia Menu jeśli dostępne na nagrywarce Kursory nawigacyjne - Umożliwiają poruszanie się po menu urządzenia, wybór programów ect. P rzycisk OK służy do potwierdzenia wyboru. Domek - P owrót do menu głównego Home AUDIO Uruchamia funkcję pomocy SUBT Uruchamia wybór napisów jeśli dostępne. AMP przywraca pracę pilota do trybu amplitunera T UN odpowiedni dla czerwonego przycisku na pilocie urządzenia PVR AUX Odpowiedni dla zielonego przycisku na pilocie urządzenia PVR NET odpowiedni dla żółtego przycisku na pilocie urządzenia P VR USB odpowiedni dla niebieskiego przycisku na pilocie urządzenia PVR Tryb CD Umożliwia wybór źródła CD na amplitunerze. W trybie tym pilot umożliwia sterowanie odtwarzaczem CD Arcama. On/Off włącza lub wyłącza do trybu standby urządzenie. EQ umożliwia otwieranie i zamykanie szuflady odtwarzacza. 0-9 klawisze numeryczne służą do wyboru utworu który ma być odtwarzany. DISP umożliwia wybór jasności podświetlenia wyświetlacza odtwarzacza. RPT Umożliwia wybór opcji powtarzania (utworu, płyty itp.) FAV+ - przewijanie do tyłu FAV- - P rzewijanie do przodu T RIM Przeskok do początku odtwarzanego utworu lub poprzedniego utworu DIRECT Przeskok do następnego utworu SYNC Zatrzymuje odtwarzanie dysku EFFECT wstrzymuje i wznawia odtwarzanie utworu P auza P OP UP Umożliwia programowanie utworów Kursory nawigacyjne Umożliwiaja nawigację ustawień CD. P rzycisk OK umożliwia wybór podświetlonych plików CD+ Góra włączenie urządzenia z trybu standby CD+ Dół wyłączenie urządzenia do trybu standby AMP powrót pracy pilota do trybu Amplitunera. T UN odtwarza zaprogramowane utwory.

23 Podstawowe ustawienia Przed rozpoczęciem użytkowania AVR400 należy skonfigurować podstawowe informacje na temat systemu Urządzenia posiadają różne standardy wejść video: od HDMI poprzez komponent komponent lub Svideo. To samo tyczy się wejść audio (cyfrowe i analogowe). Prawidłowa konfiguracja w zakładkach Audio Source i Video Source w menu Input configuration pozwoli cieszyć się najwyższą jakością obrazu i dźwięku. Wielkość głośników P ierwszą rzeczą w konfiguracji jest określenie typu głośników podłączonych do amplitunera Large Duże reprodukujące pełne pasmo. Small Małe nie reprodukujące pełnego pasma w dolnych częstotliwościach. None Żadne jeżeli głośniki nie są podłączone do amplitunera. Określenie duży i mały niekoniecznie odnosi się do fizycznych aspektów wielkości głośnika. Regułą jest że jeżeli głośnik nie jest w stanie przenieść pasma poniżej 40Hz, należy ustawić go jako mały. Kiedy głośnik jest ustawiony jako mały sygnał niskich częstotliwości jest przenoszony do głośników dużych bądź do subwoofera Zwróć uwagę na to, że jeżeli subwoofer nie jest podłączony do amplitunera (określony jako: NOT P RESENT ) nie ma wówczas możliwości ustawienia wszystkich głośników jako SMALL ponieważ przy braku subwoofera niskie częstotliwości są przekierowane do głośników frontowych. TYLNE GŁOŚNIKI SURROUND (BACK) Jeżeli posiadamy jeden głośnik tylny surround zamiast dwóch, upewnij się, czy jest podłączony do gniazda głośnikowego oznaczonego SBL i ustaw w amplitunerze Surr. Back L/R jako 1 mały lub 1 duży w zależności od głośnika. Jeżeli nie używamy tylnych głośników surround w głównej strefie (system 7.1), możemy końcówkę 6 i 7 użyć w konfiguracji bi-amp lub jako strefę drugą. Odcięcie częstotliwości (crossover frequency) Jeżeli którekolwiek głośniki ustawisz jako mały, musisz ostawić tzw odcięcie częstotliwości poniżej którego sygnał jest przekierowywany do subwoofera lub głośników Dużych. P oziomem od którego dobrze jest zacząć to 80Hz ale należy przeprowadzić testy odsłuchowe, która częstotliwość będzie odpowiednia dla twojego systemu głośników. Poziom głośności subwoofera na wejściu Multichannel. To ustawienie pozwala na ustawienie poziomu sygnału subwoofera przy użyciu wejścia MCH podłączonego do wyjścia wielokanałowego odtwarzacza DVD. Użycie kanałów 6 i 7 jeżeli końcówki 6 i 7 nie są używane w głównym systemie, można je użyć do zasilania głośników frontowych (tryb bi-amp) lub do zasilania głośników w strefie 2. Odległość głośników Ważne jest, by odległość każdego głośnika od punktu odsłuchowego była dokładnie odmierzona, a jej wartość wpisana do menu Set up. Pozwoli to na otrzymanie optymalnego pola akustycznego dookoła słuchacza. Wartościa ustawień mogą być metry lub cale. Poziom głośności P owinien być ustawiony za pomocą miernika poziomu dynamiki dźwięku. Pomiar ten należy zacząć od głośnika centralnego i przeprowadzić kalibrację tak, by miernik w miejscu odsłuchu wskazywał 75dB przy każdym kanale. Możliwe oczywiście jest ustawienie każdego kanału bez miernika, jednakże nie będzie on tak dokładny.

24 Automatyczna kalibracja głośników Amplituner wyposażony jest w automatyczną kalibrację głośników. Kalibracja ta ustawia podstawowe parametry głośników oraz ustawia głośniki według akustyki pomieszczenia eliminując niektóre szkodliwe efekty wpływające na jakość dźwięku. Na wyposażeniu amplitunera lub procesora znajduje się mikrofon który podłączamy do gniazda AUX na frontowym panelu i umieszczamy go w miejscu odsłuchu. Mikrofon zbiera wszystkie dźwięki emitowane przez głośniki kiedy uruchomimy automatyczną kalibrację. Amplituner zbiera i analizuje następujące dane: 1. Który głośnik jest podłączony 2. Jaki jest jego typ 3. Jaka jest odległość każdego głośnika 4. Jaki jest poziom każdego głośnika 5. Poziom odcięcia częstotliwości 6. Poziom rezonansu emitowanego w pomieszczeniu, który musi być kontrolowany poprzez filtrowanie Również ostrzega nas o tym czy dany głośnik jest za blisko lub ma za silny sygnał. UWAGA: tylko kalibracja syste m u 7.1 lu b 5.1 m oż e być wyk onan a au tom atycz n ie. Kalibracja in nych syste m ów takich jak 2.1 m usi być robiona m anu alnie. Aby kalibracja był jak najbardziej wiarygodna i udana należy spełnić następujące reguły: Zminimalizować inne szumy i odgłosy w pokoju gdzie będziemy przeprowadzać kalibrację, oraz z pokoi sąsiednich. Pozamykać wszystkie okna w pokoju odsłuchowym Wyłączyć klimatyzację, jeżeli znajduje się w pokoju T rzymając mikrofon w ręce należy zachować tę samą pozycję przez cały okres trwania kalibracji. Jeżeli nie masz podłączonych głośników Surround back, podczas kalibracji następuje cisza pomiędzy kanałami. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli nie masz podłączonych głośników Surround back, podczas kalibracji następuje cisza pomiędzy kanałami. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po skończonej kalibracji należy zaakceptować ustawienia. Można też powtórzyć cały proces kalibracji lub wyjść z menu bez zapisywania ustawień. Problemy Niekiedy podczas kalibracji mogą wystąpić błędy. Spowodowane mogą być zewnętrznym niepotrzebnym szumem otoczenia, zbyt dużym akustycznym rezonansem pomieszczenia, odbiciem dźwięku od powierzchni typu okno lub ściany. W tym przypadku rekomendowane jest manualne ustawienie głośników. Jeżeli twój system wyposażony jest w subwoofer aktywny, podczas automatycznej kalibracji może wyskoczyć błąd ustawienia parametrów subwoofera. Wówczas należy sprawdzić prawidłowość ustawień na subwooferze (czyli poziom głośności, odcięcia częstotliwości i fazy). P o skorygowaniu ustawień należy jeszcze raz rozpocząć kalibrację systemu

25 Uruchamianie setup ustawienia i konfiguracja Aby uruchomić menu należy wcisnąć przycisk MENU na panelu frontowym lub na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się SET UP MENU a na ekranie pojawi się tabelka Menu ekranowego. Wejście do Menu Przed wejściem do menu należy wybrać źródło które chcemy ustawić np. DVD. Następnie wciskamy przycisk AMP na pilocie zdalnego sterowania oraz MENU. Na wyświetlaczu amplitunera pokaże się MENU a na ekranie pokaże się jego tabelka. Jak pokazują rysunki obok należy skonfigurować typ źródła video i audio jakie jest podłączone do urządzenia. Na przykład jeżeli odtwarzacz dvd lub blu ray jest podłączony do amplitunera/procesora poprzez kabel HDMI, zalecane jest ustawienie Video Source na HDMI oraz Audio Source na HDMI. Jeżeli posiadamy odtwarzacz dvd który posiada wyjście komponent i cyfrowe wyjście audio to w menu amplitunera ustawiamy video na komponent (podłączając jednocześnie odtwarzacz do amplitunera poprzez kabel komponentowy) a audio na Digital (podłączając dźwięk z odtwarzacza poprzez kabel cyfrowy koaksjalny lub optyczny). Jeżeli dźwięk podłączamy poprzez standardowy kabel analogowy audio, Audio Source należy ustawić na Analog. Aby poruszać się po menu amplitunera należy użyć przycisków kursorów (dół, góra) w menu głównym oraz (prawo, lewo) by wchodzić i wychodzić z menu bocznego. P oruszanie się po menu bocznym również umożliwiają kursory (góra, dół). Wybór konkretnego ustawienia potwierdzamy przyciskiem OK. P onowne przyciśniecie OK dezaktywuje ustawienie. Wciśnięcie ponowne przycisku menu powoduje wyłączenie go z zachowaniem zapisanych ustawień. Do nawigacji menu można posłużyć się przyciskami na panelu przednim amplitunera: INPUT- - dół INPUT+ - góra INFO- - lew MO DE - prawo Niestabilny obraz Menu Fabryczne ustawienie amplitunera rozdzielczości sygnału dla NT SC to 525 linii/60 HZ dla wyjścia analogowego oraz 480i/60 dla cyfrowego. Jeżeli twój ekran nie przyjmuje tej rozdzielczości należy wciskać SHIFT i na pilocie do momentu powrotu obrazu na ekranie.

26 Konfiguracja INPUT CONFIGURATION Ustawienia audio i video w menu input configuration mogą być wprowadzone dla każdego wejścia z osobna. Są one zachowane w pamięci i przywracane dla danego wejścia dla którego ustawienia wprowadzimy. NAME Nazwa wejścia. Może być zmieniona przez użytkownika np. jeżeli mamy dwa odtwarzacze dvd to wejście DVD może być zmienione na DVD1, a wejście VCR może być zmienione na DVD2. LIPSYNC - P ozwala na dokładne zsynchronizowanie obrazu i dźwięku, który nie jest ze sobą zgrany, szczególnie przy progresywnym skanowaniu lub upskalingu. Zakres LIP SYNC waha się od -5 do +220 milisekund. MODE Ustawia tryb dekodowania audio dla źródła stereo na danym wejściu. Last mode przywraca ustawienia trybu dźwiękowego. EXT. MODE ustawia tryb dekodowania dla źródeł wielokanałowych. TREBLE, BASS - Pozwala na kontrolę poziomu niskich (bass) i wysokich (treble) częstotliwości w głośnikach które są aktywne np.: jeżeli jest to tryb stereo możemy regulować poziom dla prawego i lewego głośnika. W trybie wielokanałowym możemy wysterować ten poziom dla wszystkich aktywnych głośników. Kontrola ta nie jest dostępna w trybie DIRECT ROOM EQ Kiedy korzystamy z automatycznej kalibracji amplituner/procesor analizuje i eliminuje najbardziej niekorzystne efekty wpływające na akustykę pomieszczenia i tym samym jakość odsłuchu. Not calculated (Informacja), On Equalizacja jest włączona, Off Equalizacja jest wyłączona. INPUT TRIM Określa maksymalny poziom sygnału (czułość) wejścia analogowego (0.5, 1, 2, 4 volty RMS). Jeżeli np. z wyjcia analogowego CD sygnał jest silniejszy niż z wyjśćia analogowego innego źródła, możemy wyrównać te poziomy pomiędzy źródłami. Dolby Volume Jest to inteligentny system korygujący poziom dźwięku pomiędzy źródłami. System ten wyrównuje różnice głośności pomiędzy jednym a drugim źródłem do tego samego poziomu, dzięki czemu nie musimy redukować poziomy głośności przy oglądaniu telewizji (reklamy w przerwie filmu). Fabrycznie system ten jest ustawiony na On. DOLBY LEVELLER Funkcja Dolby Volume kontrolująca jak cicho i głośno są nagrane dwa materiały względem siebie i pozwala na ich lepsze dopasowanie pod względem poziomu głośności. DV Calib. Offset parametr Dolby Volume pozwala kompensować skuteczność głośników i pozycję odsłuchową. SURROUND EX Pozwala na skonfigurowanie pracy 6 i 7 kanału względem materiału wielokanałowego. Do wyboru mamy trzy ustawienia: 1. AUTO DD EX Kiedy sygnał jest zakodowany w systemie Dolby Digital EX, amplituner automatycznie rozpoznaje go i dekoduje dźwięk na dodatkowe kanały tylne surround 2. AUTO PLIIx Kiedy sygnał jest zakodowany w systemie Dolby Digital EX, amplituner/procesor automatycznie przerabia go na Dolby ProLogic IIx MOVIE. (Zaznaczamy iż P LIIx jest analogowym systemem dekodowania dźwięku i dedykowany jest materiałowi nagranemu w syetemie Dolby Surrowund lub Dolby Stereo.) 3. MANUAL Kiedy sygnał jest zakodowany w systemie Dolby Digital EX, amplituner rozpoznaje go jako standardowy sygnał Dolby Digital 5.1 i nie przekształca się automatycznie w tryb EX lub P LIIx. Jednakże wszelkie ustawienia SURROUND EX można zmienić za pomocą przycisku MODE STEREO MODE Jeżeli mamy skonfigurowany system posiadający subwoofer, możemy wybrać, w jaki sposób ma być przekierowywany sygnał niskich częstotliwości w odsłuchu stereofonicznym. Wybierz tryb najbardziej odpowiadający warunkom odsłuchowym i typowi głośników. Do testu należy uzyć dysku kalibracyjnego lub materiału stereo. 1. AS SPRK TYPES: Kiedy analogowy lub cyfrowy sygnał stereo jest odtwarzany, normalna konfiguracja głośników (tak jak jest ustawione w SPRK T YPES menu) reprodukuje sygnał. 2. LEFT/RIGHT: Cały sygnał jest emitowany do głośników frontowych: lewego i prawego bez przekierowania niskich częstotliwości do subwoofera. 3. LEFT/RIGHT + SUB: Sygnał niskich częstotliwości jest reprodukowany przez głośniki frontowe oraz przez subwoofer. W tym przypadku sygnał niskotonowy jest zdublowany. 4. SAT + SUB: Użyj tego trybu jeżeli wszystkie głośniki są małe. Dzięki temu cały bas zostanie przekierowany do subwoofera. SUB STEREO Kiedy wybierzemy tryb LEFT /RIGHT +SUB lub SAT +SUB, możemy ustawić poziom głośności subwoofera dla odsłuchu stereo. BRIGHTNESS Umożliwia nam rekompensatę jasności obrazu w stosunku do innych źródeł video podłączonych do amplitunera/procesora. CONTRAST umożliwia nam rekompensatę kontrastu obrazu w stosunku do innych źródeł video podłączonych do amplitunera/procesora. COLOUR umożliwia ustawienie koloru obrazu w stosunku do innych źródeł video podłączonych do amplitunera/procesora. PICTURE MODE Ustawia działanie procesora video jak ma interpretować sygnał na wejściu. Funkcja ta powinna być ustawiona na AUT O. EDGE ENHANCEMENT P oprawia ostrość obrazu. MPEG N.R usuwa szumy obrazu cyfrowego skompresowanego Component Mode konfiguruje ustawienia podłączenia źródła poprzez kabel komponentowy (YUV) lub sygnał RGB. Opcje dostepne to: 1. Normal trzyzyłowy kabel YUV/YPbPr) 2. RGsB kabel komponentowy z synchronizacją sync-on-green 3. RGB + sync kabel trzyżyłowy RGB z synchronizacją video na sygnale kompozytowym źródła. Uwaga: jeżeli wybrany jest RGB + sync, S-video i kompozyt nie mogą być wybrane dla danego źródła. VIDEO SOURCE fabrycznie ustawione na HDMI. Do wyboru mamy cztery ustawienia: HDMI - jeżeli nasze źródłowe urządzenie podłączone jest do amplitunera poprzez kabel HDMI COMPONENT - jeżeli nasze źródłowe urządzenie podłączone jest do amplitunera poprzez kabel komponentowy S-VIDEO - leżeli nasze źródłowe urządzenie podłączone jest do amplitunera poprzez kabel S-video COMPOSIT E - leżeli nasze źródłowe urządzenie podłączone jest do amplitunera poprzez kabel kompozytowy. AUDIO SOURCE fabrycznie ustawione na HDMI. Do wyboru mamy trzy ustawienia: HDMI jeżeli nasze źródłowe urządzenie podłączone jest do amplitunera poprzez kabel HDMI DIGITAL Jeżeli nasze urządzenie jest podłączone do amplitunera poprzez jeden z kabli cyfrowych (optyczny lub koaksjalny) ANALOGUE jeżeli nasze urządzenie jest podłączone poprzez standardowy kabel analogowy audio.

27 Konfiguracja GENERAL SETUP SOURCE INPUT (Tylko informacja) Informuje o aktualnie wybranym źródle. INCOMING FORMAT (tylko informacja) Format cyfrowego sygnału podłączony do danego wejścia. INCOMING SAMPLE RATE (tylko informacja) poziom częstotliwości na wejściu cyfrowym. INCOMING BITRATE (tylko informacja) poziom przepustowości bitowej przepływającej przez dane cyfrowe wejście audio. DIALNORM (tylko informacja) poziom dialogu przy formacie Dolby Digital. VIDEO INPUT Wybrane źródło obrazu AUDIO COMPRESSION P ozwala na kompresję dźwięku na dwóch poziomach (średni i wysoki) które można użyć podczas odsłuchu w nocy. Kompresja ta wyrównuje poziom dźwięku pomiędzy momentami głośnymi a cichymi. Funkcja ta działa tylko przy ścieżkach dźwiękowych Dolby Digital i Dts. Do wyboru mamy ustawienia: Off wyłączona, medium średnia kompresja, Higg maksymalna kompresja różnica pomiędzy cichymi i głośnymi partiami filmu jest zminimalizowana. BALANCE - Pozwala na wyrównanie pola dźwiękowego pomiędzy prawym a lewym kanałem. PLII DIMENSION PLII CENTRE WIDTH PLII PANORAMA P ozwala na dostosowanie pola dźwiękowego w systemie Dolby P rologicii lub Dolby ProLogic IIx. DIMENSION: umożliwia użytkownikowi stopniowe przesuwanie sceny do słuchacza lub od niego. Jeśli w nagraniu dominuje pogłos i głośniki surround grają zbyt głośno można zmienić ustawienia tak, aby przybliżyć scenę do słuchacza. Podobnie, jeśli nagranie charakteryzuje się zbyt wąską sceną można ją poszerzyć, odsuwając ją od niego. CENTRE WIDTH: przy dekodowaniu ProLogic sygnały umieszczone dokładnie pośrodku sceny dochodzą jedynie z głośnika centralnego. Jeśli nie mamy głośnika centralnego dekoder rozdziela ten sygnał po równo do lewego i prawego głośnika, kreując wirtualny ('phantom') obraz. T ryb Centre Width umożliwia kontrolę tego sygnału: może być on słyszalny tylko z głośnika centralnego, tylko z głośników przednich L/R jako dźwięk 'phantom' lub z wszystkich trzech głośników, przy różnym stopniu rozdzielenia go do nich. PANORAMA: P oszerza obraz centralny oraz surroundowy. DIGITAL OUTPUT FREQUENCY: Ustawia częstotliwość próbkowania konwertera ADC (analogue to digital): 44,1/48/96kHz. MAXIMUM VOLUME: Określa maksymalny poziom głośności który amplituner może osiągnąć. Zabezpiecza to przed zbyt głośnym sygnałem i uszkodzeniem głośników. MAX ON VOLUME: Określa poziom głośności przy którym włącza się amplituner. Np. jeżeli ustawimy poziom głośności na -30dB, przy każdym włączeniu Amplitunera będzie on zachowany i zacznie pracować na tym poziomie. DISPLAY ON TIME ustawia czas w jakim wyświetlacz pozostaje podświetlony po otrzymaniu komendy. Fabrycznie ustawiony jest na On. CEC CONTROL włącza lub wyłącza kontrolę CEC, system który pozwala na kontrolę poprzez HDMI innych urządzeń kompatybilnych. ARC CONTROL Włącza lub wyłącza Audio Return Channel HDMI 1,4. pozwala to na wysłanie zwrotne sygnału Audio do amplitunera poprzez HDMI. HDMI AUDIO TO TV Włącza lub wyłącza transmisję sygnału audio poprzez kabel HDMI do telewizora wyposażonego w głośniki. RS232 CONT ROL Włącza lub wyłącza kontrolę RS232. Konfiguracja AUTO SETUP Menu to kontroluje automatyczną kalibrację twoich głośników względem pomieszczenia odsłuchowego. P amiętaj o podłączeniu mikrofonu kalibracyjnego do gniazda AUX na przednim panelu amplitunera. URUCHOMINIE AUTO SETUP Wciśnij OK (lub OK na pilocie). P roces ten uruchomi szumu w głośnikach. AKCEPTACJA Kiedy kalibracja jest już dokonana bez żadnych błędów należy zaakceptować wybór: YES: zapisanie konfiguracji NO: odrzucenie konfiguracji AUTO SETUP PROGRESS Informuje co w danym momencie amplituner konfiguruje. Noise level Sprawdzanie poziomu szumu na każdym głośniku i subwooferze. Number of speakers Określa ile głośników jest podłączonych do systemu Speaker distance Określa odległość głośników od pozycji mikrofonu Speaker level and size Określa poziom głośności każdego kanału oraz typ głośnika (small lub large). Kalkulowanie EQ Ściąganie informacji z każdego głośnika. Jeżeli wszystkie głośniki zostały zlokalizowane przez głośnik, ich wielkość, opóźnienie, poziom głośności zostaną wyświetlone na ekranie. Informacje te nie dotyczą subwoofera. Jeżeli mikrofon wykryje problem przy kalibracji wyskoczy komunikat completed error W innym przypadku mogą być wyświetlone następujące informacje: NOT PRESENTED Głośnik nie został zlokalizowany. CROSSOVER FREQ Częstotliwość w której niskie częstotliwości są przekierowywane z głośników small do subwoofera.

28 Konfiguracja SPKR TYPES Ustawia typ głośników podłączonych do twojego amplitunera. Ustawienia te są zapamiętywane do wszystkich wejść audio w pamięci amplitunera. 1. LARGE: Zdolny reprodukować pełne pasmo 2. SMALL: niezdolny reprodukować pasma w dolnych rejestrach 3. NONE: głośnik nie jest podłączony do systemu 4. SUBWOOFER: Ustawia obecność lub brak subwoofera w systemie Jeżeli chodzi o tylne głośniki surround SURR. BACK L/R należy wybrać czy mamy podłączony jeden czy dwa głośniki. Jeżeli jest jeden, to podłączamy go do gniazda głośnikowego SBL. UWAGA: Jeżeli nie masz podłączonego subwoofera, nie ma możliwości ustawić wszystkich głośników jako small. CROSSOVER FREQUENCY Częstotliwość w której niskie częstotliwości są przekierowywane z głośników small do subwoofera lub głośników dużych. MCH SUB LEVELS Ustawienie to pozwala kontrolować poziom sygnału przesyłanego przez zewnętrzny dekoder wielokanałowy np. odtwarzacza DVD i skorygowanie go z głośnikami podłączonymi do systemu dB Zwiększa sygnał idący z zewnętrznego dekodera o +10dB 2. No comp: dla sygnału z zewnętrznego dekodera (np. w dvd) gdzie sygnał wychodzi na prawidłowym poziomie +10dB. USE CHANNELS 6+7 FOR Jeżeli nie posiadasz głośników dedykowanych pod Tylny surround możemy użyć kanału 6 i 7 dla podłączenia bi-amp lub utworzyć tzw strefę drugą stereo Konfiguracja SPKR DISTANCE Kalibruje odległość pomiędzy głośnikami a pozycją słuchacza. Głośniki, które nie są podłączone do systemu, są podświetlone na szaro. UNITS pozwala na wybór pomiaru odległości w centymetrach lub calach. Konfiguracja SPKR LEVEL Kalibruje poziom głośności każdego głośnika za pomocą wysyłanego szumu z każdego kanału. Głośniki, które nie zostaną wykryte przez system będą wyróżnione kolorem szarym. Użyj kursorów nawigacyjnych Góra i dół by wybrać dany głośnik. Wciśnij OK by uzyskać szum. Za pomocą kursorów prawo i lewo ustawiamy poziom głośności danego kanału Konfiguracja VIDEO INPUTS Przypisuje wejścia video z wejściami audio np.: możemy połączyć np. sygnał satelity z radiem AM. FM lub DAB. Pozwala to na słuchanie radia i oglądanie telewizji w jednym czasie. Fabrycznie każde źródło ustawione jest na none. Zone 1 OSD ustawienie to pozwala na aktywacje i dezaktywacje wyświetlania informacji OSD podczas wykonywania danej czynności np. w trybie ON podczas pogłaśniania lub ściszania urządzenia na Ustawienie to pozwala na konfiguracje obu wyjść ekranie pojawi się pasek volume. W trybie off żadna HDMI do ekranu. informacja nie zostanie wyświetlona na ekranie. Amplituner jest przystosowany do przesyłu sygnału Zone 2 OSD Włącza lub wyłącza wyświetlanie się 1080p / 24 klatki na sekundę. Należy pamiętać, by wiadomości strefy 2. ekran również był w stanie odtwarzać obraz Analogue output ustawienie to kontroluje 1080p/24 rozdzielczość na wyjściu analogowym video w Fps. W tym przypadku należy ustawić ustawienia strefie 1 (Zone 1). VIDEO SOURCE na HDMI w INP UT Analogue Frame Rate - Ustawienie to kontroluje CONFIGURAT ION MENU i OUT P UT odświeżanie obrazu na wyjściu analogowym video RESOLUT ION na 1080p w VIDEO OUT P UT S. dla strefy 1 (Zone 1). Ustawienie to jest możliwe FRAME RAT E powinno być ustawione na AUT O tylko wówczas gdy wyjście HDMI nie jest używane. lub Display type określa aspekt ekranu 16:9 lub 4:3 FOLLOW INPUT. HDMI Output resolution Ustawienie to kontroluje rozdzielczość wyjścia HDMI.. Rozdzielczości nie UWAGA!!! obsługiwane przez podłaczony ekran są podświetlona Dla wyjść analogowych na szaro. Rozdzielczość sygnału analogowego powinna być wybierana ostrożnie. Sygnał kompozytowy i S-video Preffered ustawia najwyższą rozdzielczość jaką telewizor może przyjąć może być przenoszony w rozdzielczości 480i (525 Bypass jest to specjalny tryb gdzie sygnał video linii w NT SC) lub 576i (625 linii PAL). Jeżeli przechodzi przez amplituner bez żadnej obróbki. rozdzielczość na wyjściu jest wybrana wyższa na OUT 1 RESOLUT ION, niż podane powyżej, Wyjścia Należy uzyć tego trybu przy oglądaniu filmów 3D. P ozwalan to również na wyjście sygnału 23,976 Hz. kompozytowe i S-video nie będą przepuszczać sygnału. Output Frame Rate Kontroluje rozdzielczość Należy również ustawić odświeżanie (50Hz z HDMI na wyjściu HDMI. mamy do wyboru kilka przeplotem dla PAL i 60Hz z przeplotem dla NT SC) ustawień rozdzielczości. Należy wybrać tę którą oraz szerokość obrazu (4:3 standard lub 16:9 preferuje ekran podłączony do amplitunera/procesora. panoramiczny widescreen). Należy zwrócić uwagę, Ustawienie AUT O automatycznie dostosowuje że S-video i kompozyt przenoszą tylko sygnał z rozdzielczość sygnału do możliwości ekranu. przeplotem (interlaced). Jeżeli wybierzemy FOLLOW INP UT sygnał do ekranu jest kierowany Progresive, wyjścia S-video i kompozyt nie będą w takiej postaci w jakiej wchodzi do amplitunera ze przepuszczać sygnału. źródła niezależnie od możliwości ekranu. Dla wyjść HDMI LIPSYNC (Tylko informacja) Informuje o Rozdzielczość, odświeżanie i aspekt obrazu są poziomie synchronizacji dźwięku z obrazem i automatycznie wykrywane dla amplitunera Jednakże teautomatycznie ją dostosowuje. Nie wszystkie ekrany ustawienia mogą być wprowadzone manualnie. posiadają taką funkcję. Konfiguracja VIDEO INPUTS

29 Konfiguracja MODE Ustawienia stref (zone settings) Pokazuje opcje dekodowania sygnału dla źródeł stereo i wielokanałowych dostępnych po przyciśnięciu przycisku MODE. Ustawienia to YES lub NO. Dla źródeł Stereo: DOLBY PROLOGIC DOLBY PLIIx MOVIE DOLBY PLIIx MUSIC DOLBY PL IIx MATRIX DOLBY PLIIx GAME DTS NEO:6 CINEMA DTS NEO:6 MUSIC Kiedy słuchamy sygnału stereofonicznego, wciśnięcie MODE powoduje dekodowanie tego sygnału w trybach wielokanałowych podanych powyżej. Dla źródeł wielokanałowych: STEREO DOWNMIX DOLBY DIGITAL EX DOLBY PLIIx MOVIE DOLBY PLIIx MUSIC Kiedy słuchamy sygnału wielokanałowego, wciśnięcie MODE powoduje dekodowanie tego sygnału w trybach wielokanałowych podanych powyżej. Z2 INPUT Wybiera sygnał analogowy audio i sygnał kompozytowy video kierowany do strefy 2. fabryczne ustawienie to Follow Z1 czyli sygnał w strefie 2 jest taki sam jak w Z1. Z2 STATUS wyświetla czy Z2 jest w trybie On czy standby. Z2 VOLUME ukazuje poziom głosności strefy 2 ZONE 2 MAX VOLUME Ustawienie maksymalnego poziomu głośności wychodzącego do strefy 2 ZONE 2 FIXED VOLUME Poziom głośności może być zablokowany kiedy w strefie 2 mamy wzmacniacz z własną niezależną kontrolą poziomu głośności. ZONE 2 MAX ON VOL Ustala poziom głośności przy którym jest włączana strefa 2. ONE 2 FORMAT Ustawia format obrazu przesyłany przez wyjście kompozytowe gniazda Z2. Do wyboru mamy PAL lub NT SC Network (sieć) AVR400 jest zaopatrzony w moduł sieciowy, który jest w stanie odtworzyć radio internetowe lub muzykę zawartą na urządzeniach w sieci domowej np. komputer lub źródło USB. USE DHCP Wybierz jeżeli twoja sieć używa DHCP: NO Ustalanie adresu IP manualnie YES Użycie parametrów sieci danych przez serwer DHCP MAC ADDRESS (Tylko informacja) informacja o adresie MAC karty amplitunera IP ADRESS Jeżeli nie używasz DHCP, wpisz adres IP przypisany do AVR400 dla twojej sieci. SUBNET MASK Jeżeli nie używasz DHCP, wpisz maskę sieciową dla amplitunera. GATEWAY jeżeli nie używasz DHCP, wpisz adres routera do którego jest podłączony amplitunera. PRIMARY DNS jeżeli nie używasz DHCP, wpisz główny adres DNS IP twojego dostawcy internetowego ALTERNATE DNS jeżeli nie używasz DHCP, wpisz drugi adres DNS IP twojego dostawcy internetowego.

30 Opcje dekodowania Amplituner oferuje dekodowanie dźwięku we wszystkich dostępnych standardach dekodowania łącznie z najnowszymi, wysokiej rozdzielczości. Nagrania cyfrowe są dekodowane zgodnie z informacją na nośniku. Amplituner automatycznie rozpozna format dźwięku, chyba że format ten zostanie wybrany poprzez menu płyty dvd lub bluray. Dostępne formaty dźwiękowe które dekoduje to: 1. Dolby T ruehd 2. Dts HD Master 3. Dolby Digital P lus 4. Dts High Resolution 5. Dolby Digital Ex 6. Dts ES 7. Dolby Digital 8. Dts 9. Dts 96/ Dolby P rologic IIx (movie, music, game) 11. Dts Neo:6 (cinema, music) 12. Dolby P rologic II (movie, music, game) 13. Dolby P rologic 14. Stereo ProLogic IIx może być uruchomiony, jeżeli aktywne są głośniki tylne surround. Stereo Klasyczny system sterofoniczny o jakości wysokiej klasy wzmacniacza stereo. Aby uzyskać najczystszy i najorginalniejszy dźwiek należy wcisnąć tryb ST ERO DIRECT. Dolby ProLogic II System dekodowania stworzony dla reprodukcji dźwięku pięciokanałowego z sygnału stereo. Dostępne są trzy tryby dekodowania: Movie (dla filmów), Music (dla muzyki) i Game (dla gier video) Dolby ProLogic IIx System dekodowania stworzony dla reprodukcji dźwięku siedmiokanałowego (dekodowanie matrycowe) z sygnału stereo. Dostępne są trzy tryby dekodowania: Movie (dla filmów) Music (dla muzyki) Game (dla gier video) Dolby ProLogic klasyczny system dolby dla źródeł analogowych. Należy go użyć w przypadku źródeł zapisanych w Dolby ProLogic DTS Neo:6 System dekodowania analogiczny do Dolby ProLogic II. Dostępne tryby dekodowania: Cinema i Music. Dekodowanie cyfrowych formatów dźwięku Cyfrowe formaty dźwięku są dostępne tylko przy podłączeniu źródła poprzez cyfrowe wejścia w standardach: optycznym, koaksjalnym lub HDMI 1.3 Oferują dźwięk w systemie 5.1 lub 7.1, gdzie każdy kanał jest niezależny (dyskretny) w którego skład wchodzą: prawy i lewy przedni, centralny, lewy i prawy surround (system 5.1), tylny lewy i prawy surround (system 7.1) oraz niskotonowy (subwoofer) oznaczany jako.1. Formaty Dolby Digital i DT S są formatami 5.1 dyskretnych kanałów. Formaty Dolby Digital EX i DT S ES Matrix są formatami 5.1 dyskretnych kanałów z zapisanymi matrycowo informacjami dla kanału tylnego surround w kanałach surround lewym i prawym przez co często są definiowane jako formaty 6.1 Format DT S ES discrete to pełny format 6.1 gdzie każdy kanał (łącznie z tylnym surround) jest dyskretny (niezależny). Kanał szósty jest w amplitunerze rozbijany na dwa tylne surround, tworząc konfigurację 7.1 Formaty Dolby Digital P lus, Dolby T ruehd i DT S HD Master to wysokiej rozdzielczości formaty zapisane na płytach Bluray. Dolby Volume jest nową technologią wymyśloną dla rozwiązania problemu poziomu głośności pomiędzy filmem a reklamami emitowanymi w telewizji, lub pomiędzy źródłami (np. dvd a telewizją). Zapewnia słuchaczowi jeden stały poziom dźwięku przy wszystkich źródłach bądź podczas oglądania programu telewizyjnego, przerywanego reklamami. Ustawienie Dolby Volume Dolby Volume pracuje przy wszystkich rodzajach połączeń (analogowe lub cyfrowe). Nie jest dostępny w trybie Stereo Direct lub na wejściu Multichannel. Dolby Volume jest ustawiany dla każdego źródła i fabrycznie jest uaktywniony, jednakże można go wyłączyć na poszczególnych źródłach. Skala ustawiania (czułości) działania systemu Dolby Volume waha się od 0 do 10. Funkcja ta kontroluje jak dwa źródła pod względem poziomu dźwięku są do siebie podobne. Im wyższy parametr na skali czułości, tym wyższa czułość systemu. DV Calib. Offset parametr Dolby Volume pozwala kompensować skuteczność głośników i pozycję odsłuchową.

31 Tuner radiowy FM/DAB+ AVR380 jest wyposażony w tuner radiowy FM AVR450 i 750 jest dodatkowo wyposażony w cyfrowy tuner DAB. Cyfrowe radio DAB nie jest wszędzie dostępne. Kiedy wybrany jest T uner, OSD pokaże listę presetów radia i informacje dostępne na temat stacji Wyświetlacz dostarczy również informacji poprzez wciśniecie przycisku INFO: FM tryb dźwięku RDS (jeżeli dostępny) typ programu (jeżeli dostępny) siła sygnału. DAB+ tryb dźwięku radiotext typ programu jakość sygnału Bit-rate transmisji Strojenie i wybór kanału Aby wybrać pomiędzy AM/FM/DAB należy wciskać przycisk T UN na pilocie zdalnego sterowania Strojenie częstotliwości radiowych FM lub AM odbywa się poprzez wciśniecie kursorów prawo, lewo po wybraniu trybu T UN. Krótkie wciśnięcie kursorów spowoduje przeskok częstotliwości o jeden stopień. Wciśnięcie i przytrzymanie kursora spowoduje automatyczne skanowanie do czasu znalezienia przez tuner mocnego sygnału. DAB cyfrowe radio Jeżeli jest dostępne radio DAB należy wybrać tuner DAB i wcisnąć i przytrzymać OK w celu rozpoczęcia skanowania. Kiedy skanowanie zakończy się przy pomocy kursorów prawo i lewo możemy przeskakiwać pomiędzy dostępnymi stacjami. W celu wyboru stacji wciskamy OK. Zapamiętywanie presetów W celu wybrania presetu należy użyć kursorów góra i dół i wcisnąć OK w celu potwierdzenia wyboru presetu. Amplituner zapamiętuje 50 presetów z rożnego rodzaju radia i tak P reset 1 może być to stacja FM, preset 2 może być stacja DAB Kasowanie presetów Należy podświetlić kursorem góra lub dół wybraną stację i użyć żółtego przycisku by skasować podświetlony (niekoniecznie wybrany w danym momencie) preset

32 Praca z siecią i wejściem USB Amplituner może odtwarzać muzykę poprzez internetowe radio a także muzykę z komputera lub przenośnego źródła USB. AVR400 odtwarza następujące formaty: MP3 WMA WAV FLAC MPEG-4 AAC Ulubione Możesz zaprogramować twoje stacje lub piosenki jako ulubione w folderze dla łatwiejszego dostępu w przyszłości. Podczas odtwarzania wystarczy wcisnąć FAV+ by dodać ulubioną piosenkę do folderu. FAV- usuwa ją z folderu. Wybieranie źródła odtwarzania Aby wybrać źródło sieciowe pilot CR450 musi być w trybie NET by wybrać źródło sieciowe. Można również przyciskać INPUT + lub INP UT na panelu frontowym. Strona gówna posiada opcję wyboru odtwarzania muzyki z USB, Radia Internetowego lub sieci domowej przy użyciu media P layera. Nawigowanie odbywa się poprzez kursory góra dół prawo i lewo. Foldery które zawierają pliki muzyczne odtwarzalne są zaznaczone symbolem natomiast same pliki odtwarzalne mają symbol nutki. Podświetlony plik należy potwierdzić OK w celu rozpoczęcia odtwarzania Podczas odtwarzania dostępne są funkcje: PAUSE (II) - wstrzymuje odtwarzania prócz radia internetowego. > - przeskok do następnego utworu < - przeskok do poprzedniego utworu RND - T ryb random RP T - T ryb repeat (powtarzanie utworów w obrębie folderu Odtwarzanie USB Po podłączeniu źródeł USB lub internetowego radia, nawigacja odbywa się za pomocą kursorów nawigacyjnych GÓRA, DÓŁ, PRAWO, LEWO. Wybrany utwór należy potwierdzić wciskając OK lub PLAY. Ponowne wciśnięcie OK lub PAUZA powoduje przerwanie odtwarzania. Radio internetowe Amplituner posiada vt uner do przeglądania stacji internetowych, ulubionych stacji czy podkastów. By ustawić ten serwis prosimy o odwiedzenie strony. Wtedy użytkownik będzie zapytany o MAC amplitunera który jest w użyciu klienta. Adres MAC jest dostępny w menu setup w zakładce network section. P o wpisaniu adresu MAC, można przeglądać stacje i podkasty i ustawiać je w grupy i ulubione stacje. Kiedy amplituner zostanie podłączony znowu do sieci, ukaże się folder My favourites' folders P o wciśnięciu przycisku INFO wyświetlą się kolejno informacje na wyświetlaczu: Czas który upłynął T ryb dekodowania Album (jeśli dostępny) Artysta (jeżeli dostępny) informacja o pliku (typ, bitrate itp) ipod Amplituner umożliwia podłączenie ipoda poprzez Wejście USB na panelu tylnym za pomocą kabla dołączonego do urządzenia Apple Wybierz źródło USB wciskając przycisk USB na pilocie pracującym w trybie AMP, lub INPUT- INP UT + na panelu frontowym amplitunera USB współpracuje z następującymi urządzeniami Apple: iphone 4S iphone 4 ipod Touch 4 G ipod nano 6G ipod Classic Inne urządzenia nie będą współpracowały z amplitunerem.

33 Multiroom Amplituiner pozwala na niezależne przesłanie i kontrolowanie sygnału audio analogowego i video kompozytowego do innego zestawu audio znajdującego się w innym pomieszczeniu. Strefa 2 dostarcza tylko sygnał analogowy audio i video z kompozytu. Jest to spowodowane brakiem konwertowania sygnału cyfrowego na analogowy i odwrotnie. AVR400 konwertuje sygnał video tylko dla strefy 1. WYJŚCIA VIDEO Wyjście Z2 kompozytowe powinno być podłączone z odpowiednim wejściem twojego ekranu w strefie 2, oznaczonego jako video IN lub composite IN. WYJŚCIA AUDIO P odłącz Wyjście Z2 OUR L, R powinno być podłączone z wejściem analogowym audio twojego ekranu, bądź ze wzmacniaczem strefy 2. WYJŚCIA GŁOŚNIKOWE Jeżeli główny system w strefie 1 jest skonfigurowany jako 5.1, kanały 6 i 7 SBL i SBR mogą być wykorzystane jako zasilanie głośników w strefie 2. W tym celu należy w menu SP KR T YPES zmienić komendę Use channels for na Zone 2 Z2 IR Wejście te pozwala na obsługę amplitunera z drugiej strefy za pomocą odbiorników IR. T RIG Z2 Wejście te pozwala na wyłączenie urządzeń znajdujących się w strefie 2 za pomocą amplitunera IR Z2 Umożliwia podłączenie czujki podczerwieni do kontroli strefy 2 z pilota zdalnego sterowania

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

SIEDMIOKANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY ARCAM P777

SIEDMIOKANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY ARCAM P777 INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEDMIOKANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY ARCAM P777 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga!

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

AVR360. Amplituner kina domowego 7.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AVR360

AVR360. Amplituner kina domowego 7.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AVR360 AVR360 Amplituner kina domowego 7.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AVR360 instrukcja bezpieczeństwa UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika HDV18A Dziękujemy za zakup produktu. W celu zachowania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Spis treści: I:

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SKŁADANIE WTYCZKI

ZASILACZ SKŁADANIE WTYCZKI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodaj Airplay do jakiegokolwiek systemu i ciesz się bezprzewodowym przesyłem muzyki w niedostępnej dotychczas jakości! Cechy szczególne: wejścia cyfrowe: elektryczne RCA i optyczne TOSLINK

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY PAM-T WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny pilot CV Nr zam Instrukcja obsługi.

Uniwersalny pilot CV Nr zam Instrukcja obsługi. Uniwersalny pilot CV 350-2 Nr zam. 350383 Instrukcja obsługi. 1. Wprowadzenie. CV 350-2 umożliwia obsługę do 8 urządzeń (TV, VCR, SAT, CD, DVD, AUX 1 urządzenie, AUX 2 urządzenia, moduł X10 ). W połączeniu

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz AURIS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na czterech lampach EL 34 i dwóch ECC 88 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacza lampy EL

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. BST-100 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. BST-100 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis BST-100 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

TX-NR509. Amplituner kina domowego 5.1

TX-NR509. Amplituner kina domowego 5.1 TX-NR509 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Onkyo wprowadza do swojej oferty pięciokanałowy amplituner A/V TX-NR509, który umożliwia dostęp do niemal niezliczonej liczby stacji radiowych działających

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo