REJESTRATORY CYFROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRATORY CYFROWE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy modele o kompresji JPEG DR042Z DR082Z Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora należy wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. 1

2 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 SPIS TRECI OSTRZEŻENIE: NIE DEMONTOWAD SAMODZIELNIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA, GDYŻ GROZI TO PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. DO WYKONYWANIA NAPRAW UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Znak błyskawicy zakończonej strzałką umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega przed obecnością nie izolowanych źródeł niebezpiecznie wysokich napięć, znajdujących się wewnątrz urządzenia i grożących porażeniem prądem. Znak wykrzyknika umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego informuje o istnieniu ważnych instrukcji objaśniających sposób obsługi i użytkowania urządzenia. To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z materiałów i podzespołów, nadających się do recyklingu i ponownego zużytkowania. Przedstawiony obok znak graficzny oznacza, że dane urządzenie elektryczne i elektroniczne po osiągnięciu kresu swej żywotności powinno zostać oddane do utylizacji oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami normy o zakłóceniach elektromagnetycznych. UWAGA CHRONID URZĄDZENIE PRZED WILGOCIĄ I WODĄ, PONIEWAŻ GROŻĄ ONE USZKODZENIEM URZĄDZENIA, POŻAREM I PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. TEN PRODUKT POSIADA LICENCJĘ NA NIEKOMERCYJNE I PRYWATNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII ZAPISU I ODTWARZANIA OBRAZU W SYSTEMIE MPEG-4 OPRACOWANEJ PRZEZ MPEG LA, LLC. ZOBACZ STRONĘ ftp://ftp.dvrtw.com.tw/gpl/av074/ 2

3 Spis treści 1 Zawartośd opakowania Panel przedni Panel tylny Uruchamianie i konfiguracja Instalacja twardego dysku Wyjście VGA: Podłączanie kamer Podłączanie zasilania Ustawienie daty i czasu Formatowanie twardego dysku Ustawienia haseł dostępu Podstawowe użytkowanie rejestratora Okno główne Pasek szybkiego dostępu Panel PTZ Menu główne Sygnalizacja trybu nagrywania Okno główne, podgląd na żywo Odtwarzanie Wyszukiwanie nagrao Zmiana poziomu logowania Ustawienia zaawansowane Ustawienia nagrywania: Harmonogram, harmonogram zapisu alarmowego Ustawienia detekcji Ustawienia kamer Ustawienia powiadamiania dźwiękowego

4 4.6 Sterowanie PTZ Ustawienia SYSTEM Ustawienia interfejsu sieciowego SNTP FTP Archiwizacja Aktualizacja oprogramowania rejestratora Aktualizacja przy pomocy nośnika Flash USB: Aktualizacja przy pomocy oprogramowania Video Viewer : Obsługa zdalna Aplikacja VideoViewer Instalacja oprogramowania Łączenie się z rejestratorem (LAN) Okno główne programu Główne funkcje programu VideoViewer Dostęp poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer Podgląd obrazu z urządzeń mobilnych Podgląd obrazu z rejestratora poprzez aplikację QuickTime Dodatek 1. Konfiguracja złącza External IO Dodatek 2. Lista obsługiwanych pamięci Flash USB Dodatek 3. Obsługiwane dyski twarde S-ATA Dodatek 4. Parametry techniczne

5 1 Zawartość opakowania Rejestrator Zasilacz o napięciu 19V Płyta CD z oprogramowanie i instrukcją obsługi (j. angielski) Śruby do mocowania dysku twardego Pilot podczerwieni 1.1 Panel przedni 1) Kontrolki LED ZASILANIE HDD Rejestrator włączony Odczyt lub zapis na dysku twardym 2) ( / +) / ( / -) / / Przyciski służące do sterowania odtwarzaniem (pauza/stop/przewijanie w przód / przewijanie w tył) i nawigacją (strzałki) w menu rejestratora. 3) MENU Wejście do menu urządzenia. 4) ENTER Potwierdzenie 5) LIST Przycisk służący do szybkiego wyświetlenia listy zdarzeo, patrz punkt 3.8 Wyszukiwanie nagrao 6) SLOW Spowolnienie odtwarzania. 7) ZOOM Podczas podglądu live lub odtwarzania, umożliwia włączenie funkcji cyfrowego powiększania obrazu video. 8) -Podział ekranu Wyświetlenie czterech kamer w podziale 2x2. 9) SEQ Aktywacja sekwencji ekranowej. 10) Przyciski 1 ~ 4 (1 ~ 8) Przyciski służące do szybkiego wyboru wyświetlanej kamery. 11) PLAY Odtwarzanie nagrao. 12) AUDIO (przyciski SLOW + ZOOM) Jednoczesne wciśnięcie tej kombinacji klawiszy zmienia kanał audio z którego jest odtwarzany dźwięk (w odtwarzaniu lub podglądzie na żywo). 13) PTZ (SEQ+ ) 14) USB port x2 5 5

6 Gniazda USB służą do archiwizowania nagrao lub aktualizacji oprogramowania w rejestratorze. Obsługiwane rodzaje pamięci flash znajdują się w Dodatku 2. Przed włożeniem pamięci do rejestratora należy sformatowad ją w komputerze zakładają partycję FAT Panel tylny 1) Wejścia Video 1 ~ 4 (1~ 8), 75Rejestrator automatycznie rozpoznaje system wizyjny podłączonych kamer. 2) MONITOR Wyjście monitorowe główne, Video 1 x BNC. 3) Wejścia Audio, 1x RCA (DR 042Z) / 2 x RCA (DR -82Z) chinch 4) Wyjścia Audio, 1 x RCA (chinch) 5) EXTERNAL IO Wejścia/wyjścia złącz alarmowych oraz interfejsu telemetrii RS x DSUB 15PIN (Dodatek nr 1). 6) Wyjście VGA - wyjście główne w standardzie VGA. Rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli. 7) LAN gniazdo interfejsu sieciowego (ethernet) 100 Mbit. 8) DC 19V gniazdo zasilające, z zewnętrznego zasilacza 19 VDC. 6

7 2 Uruchamianie i konfiguracja 2.1 Instalacja twardego dysku Przed uruchomieniem rejestratora dysk twardy musi byd już zainstalowany. Instalacja twardego dysku musi byd wykonywana przy rejestratorze odłączonym z zasilania. 1. Sprawdź czy twardy dysk jest obsługiwany przez rejestrator (lista kompatybilnych dysków znajduje się w Dodatku nr 3). 2. Odkręd śruby mocujące górną pokrywę obudowy rejestratora. Na dolnej części obudowy znajdują się uchwyty do montażu twardego dysku 3. Podłącz dysk do taśmy zasilającej, oraz do taśmy danych. 4. Przykręd śruby mocujące dysk we właściwej pozycji. 5. Zamknij górna pokrywę obudowy rejestratora i przykręd wszystkie śruby mocujące. 6. Pamiętaj, że dysk twardy należy sformatowad przed użyciem. 7

8 2.2 Wyjście VGA: Model DR082Z/042Z posiada wbudowane wyjście w standardzie VGA oraz BNC. Wyjście VGA pracuje w rozdzielczości 1024 x 728 px. Jeżeli w rejestratorze ustawiono podstawowe wyjście monitora jako VGA/BNC, przełączenia na BNC/VGA możemy dokonad trzymając przycisk / podczas uruchamiania urządzenia. 2.3 Podłączanie kamer Kamery podłącza się do rejestratora przy pomocy kabli koncentrycznych zakooczonych wtykami BNC. Rejestrator automatycznie rozpoznaje tryb pracy kamery (PAL/NTSC) i przełącza się w odpowiedni standard wizyjny. Jeżeli kamera posiada wyjście audio, należy podłączyd je do odpowiednich wejśd audio w rejestratorze. Sterowanie telemetryczne głowicami obrotowymi odbywa się poprzez wyjście RS-485 (Dodatek nr 1). Dla każdej kamery która powinna byd sterowana, należy w rejestratorze ustawid odpowiedni adres (ID), protokół oraz prędkośd (rozdział 4.6). 2.4 Podłączanie zasilania Rejestrator powinien byd zasilany tylko z przeznaczonego do tego zewnętrznego zasilacza producenta. Po włożeniu do zasilacza wtyku zasilającego z sieci prądu zmiennego 230VAC, a następnie włożeniu wtyczki z zasilacza do rejestratora, należy przełączyd włącznik znajdujący się z tyłu obudowy, przy gnieździe zasilającym. Zaświeci się dioda LED POWER a następnie rejestrator zacznie się uruchamiad. Pełne uruchomienie systemu zajmuje około 15 sekund. 2.5 Ustawienie daty i czasu. Pierwszą i podstawową rzeczą przed użytkowaniem rejestratora jest odpowiednie ustawienie czasu i daty w rejestratorze. Menu jest dostępne po podaniu hasła administratora, domyślnie hasło to W zakładce USTAWIENIA DATY znajdują się ustawienia daty, czasu, zmiany czasu (czas zimowy / letni ), oraz formatu wyświetlania. Ustawianie daty i czasu podczas rejestracji, spowoduje koniecznośd wykonania ponownego formatowania dysku. 2.6 Formatowanie twardego dysku Po zainstalowaniu nowego dysku twardego zalecane jest jego formatowanie. Opcja formatowania znajduje się w Menu rejestratora, w panelu SYSTEM ->INFO SYS. Jako OCZYŚD HDD. 8

9 9 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 2.7 Ustawienia haseł dostępu Hasło dostępu można zmienid po zalogowaniu się jako administrator (domyślne hasło to 0000 ) do menu rejestratora. W zakładce USTAWIENIA RÓŻNE należy wybrad HASŁO, przesunąd kursor strzałką w prawo po wciśnięciu przycisku Enter trzeba wprowadzid dotychczasowe hasło, a następnie nowe. 3 Podstawowe użytkowanie rejestratora 3.1 Okno główne Do obsługi rejestratora służą przyciski z panelu przedniego, lub mysz podłączana do portów USB. Użytkownik chcąc uzyskad dostęp do menu, jest proszony przy pomocy panelu o padanie hasła. Domyślne hasło administratora to 0000 (cztery zera). Urządzenie posiada dwa poziomy dostępu administratora i operatora. 3.2 Pasek szybkiego dostępu Po zalogowaniu dostępny jest pasek szybkiego dostępu, widoczny po przesunięciu myszki do prawej strony ekranu. wybór kanału na pełnym ekranie, lub sposobu podziału wyświetlenie paska odtwarzania, przewijania i wyszukiwania cyfrowe powiększanie obrazu wybór kanału audio panel sterowania kamer obrotowych 9

10 3.3 Panel PTZ Wywoływanie funkcji w kamerze obrotowej. W zależności od protokołu telemetrii, niektóre funkcje mogą byd nie obsługiwane. Opis konfiguracji sterowania kamerami obrotowymi znajduje się w punkcie 4.6 Wejście do menu kamery Enter Przesuwanie głowicą kamery obrotowej Maksymalne powiększenie/pomniejszenie obrazu Stopniowe powiększanie/pomniejszanie obrazu Przybliżanie/oddalanie ostrości Włączenie automatyki kamery Wywołanie presetu kamery 10

11 11 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 3.4 Menu główne Kliknięcie w dowolnym miejscu ekranu prawym klawiszem myszki spowoduje wyświetlenie graficznego okna menu głównego. Informacje o rejestratorze, ustawienia obrazu Ustawienia daty i czasu oraz strefy czasowej Konfiguracja systemu Wyświetlanie i wyszukiwanie zdarzeo Ustawienia kamer, detekcji, alarmów, interfejsu sieciowego, trybu nagrywania oraz sterowania Konfiguracja harmonogramu 3.5 Sygnalizacja trybu nagrywania Nagrywanie ciągłe jest sygnalizowane ikoną Nagrywanie zdarzeniowe jest sygnalizowane ikoną jeżeli wykryto detekcję ruchu lub jeżeli wykryto zdefiniowane zdarzenie alarmowe. Rejestracja w harmonogramie jest sygnalizowana Nadpisywanie twardego dysku jest oznaczone ikoną ikoną 11

12 3.6 Okno główne, podgląd na żywo Data i czas systemowy Ikony statusu Dostępna pojemnośd dysku Rejestracja Nazwa kanału Detekcja ruchu Ikona Funkcja Ikona Funkcja Ikona Funkcja Kanał audio na żywo Kanał audio odtwarzany Kanał audio wyłączony Powiększenie cyfrowe włączone Powiększenie cyfrowe wyłączone Praca w harmonogramie Sied odłączona Sied podłączona Sied LAN Mysz USB podłączona USB-Flash podłączony Brak napędu USB Rejestrator zablokowany Tryb sterowania PTZ Nadpisywanie dysku twardego Administrator zalogowany Użytkownik zalogowany Wyświetlanie w sekwencji Wykryty ruch Zapis Alarm 12

13 13 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 3.7 Odtwarzanie Kliknięcie na przycisk spowoduje wyświetlenie panelu odtwarzania. Pasek postępu Zamknięcie Informacja Kontrola odtwarzania Wyszukiwanie zdarzeo, patrz przycisk LIST UWAGA: Do prawidłowego odtwarzania urządzenie musi mied zapisanych minimum 8192 klatek. Jeżeli jest ich mniej, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Przykładowo, dla prędkości rejestracji 25 kl./s, czas potrzebny na zapisanie takiej liczby klatek to około 5 minut. Przewijanie przód/tył Zwiększenie szybkości przewijania poprzez kilkukrotne wciśnięcie, do 32x Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania W trybie wstrzymania, wciśnięcie przycisków przewijania powoduje wyświetlenie następnej lub poprzedniej klatki obrazu (stopklatka) Zatrzymanie odtwarzania Spowolnienie odtwarzania Przeskoczenie o godzinę do przodu/do tyłu, o ile jest materiał 13

14 3.8 Wyszukiwanie nagrań Podczas odtwarzania nagrao (po kliknięciu ikony ) kliknięcie na ikonę wyszukiwania spowoduje wyświetlenie listy zdarzeo. Należy wybrad rodzaj wyszukiwania (rodzaj zdarzenia), zdarzenie z listy, a następnie wcisnąd ENTER, aby odtworzyd nagranie. Wyszukiwanie można przeprowadzid wg kilku kategorii: SZYBKIE SZUKANIE wyszukiwanie wg daty, czasu, kanału, na linijce czasowej, gdzie zaznaczony jest przedział czasowy zapisanego materiału. Należy wybrad z których kanałów, z jakich dni szukamy danych. Wyszukiwanie odbywa się po kliknięciu przycisku ZŁÓŻ. LISTA NAGRAO Lista zdarzeo włączenia rejestracji LISTA DETEKCJI Lista zdarzeo typu detekcja ruchu LISTA ALARMÓW Lista zdarzeo alarmowych LISTA CZAS - Lista zdarzeo według czasu WSZYSTKO Lista wszystkich zdarzeo 14

15 15 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 Dokładne wyszukiwanie według zdarzeo znajduje się w również w Menu Głównym, w panelu Informacje o wydarzeniu (ikona ), gdzie znajduje się lista odnośnie innych zdarzeo rejestratora, informacje o dysku twardym, zanikach wizji, włączeniu rejestratora, logowaniu się użytkowników i itp. 3.9 Zmiana poziomu logowania Wylogowanie bieżącego użytkownika jest możliwe poprzez kliknięcie myszą ikony. Aby ponownie zalogowad się do rejestratora, klikamy ponownie ikonę, i wyświetlony zostanie panel służący do wprowadzania hasła użytkownika, lub administratora. O tym, jakiego rodzaju użytkownik jest zalogowany informuje ikona, jeżeli jest to administrator, lub jeżeli użytkownik. Funkcję automatycznego blokowania rejestratora (i czas) ustawiamy w menu SYSTEM->INFO.SYS., natomiast hasła użytkownika i administratora w menu SYSTEM->NARZĘDZIA. 15

16 4 Ustawienia zaawansowane 4.1 Ustawienia nagrywania: W menu rejestratora, w zakładce SZYBKI START->OGÓLN.UST.->RECORD CONFIGURATION znajdują się ustawienia dotyczące parametrów rejestracji dla całego systemu: ROZDZIELCZOŚD CIF JAKOŚD NAGRAO NORMALNA/WYSOKA/NAJLEPSZA/SUPER NAJLEPSZA ILOŚD KL / SEK 200/100/50/25 klatek / sekundę w rozdzielczości CIF o Dodatkowe parametry nagrywania ustawia się w zakładce ZAAWANSOWANE, po wybraniu pola NAGRYWANIE : NAGRYWANIE RĘCZNE (ZAŁ/WYŁ) Rejestracja normalna, ciągła, niezależnie od zdarzeo alarmowych. NAGRYWANIE ALARMOWE (ZAŁ/WYŁ) Rejestracja alarmowa w wyniku detekcji ruchu lub wyzwolenia wejścia alarmowego. NAGRYWANIE Z TIMERA Aktywizacja zapisu w harmonogramie. 16

17 17 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 NAGRYWANIE ALARMOWE (KL /S ) Prędkośd rejestracji w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego. NAGRYWANIE Z TIMERA (KL / S) Prędkośd rejestracji dla pracy w harmonogramie. FUNKCJA PRE ALARM (ZAŁ/WYŁ) W przypadku włączenia rejestracji w trybie alarmowym, i wystąpienia zdarzenia alarmowego, urządzenie zapisuje też fragment materiału zapamiętany przed zdarzeniem (ok. 8MB). NADPISYWANIE (ZAŁ/WYŁ) W przypadku włączenia tej funkcji, rejestrator po zapisaniu całego twardego dysku zacznie nadpisywad najstarszy materiał. LIMIT PRZETRZYM. DANYCH Okres po którym dane zapisane będą nadpisywane (maksymalnie 31 dni). 4.2 Harmonogram, harmonogram zapisu alarmowego W urządzeniu można definiowad trzy rodzaje harmonogramu harmonogram rejestracji ciągłej, oraz harmonogramy detekcji ruchu i rejestracji alarmowej. Harmonogramy ustawia się w MENU w zakładce USTAWIENIA HARMONOGRAMU wybierając po zmianie pola RECORD, DETEKCJA lub ALARM. Otworzy się tabela z podziałem na dni tygodnia, oraz godziny. Ustawianie obu harmonogramów odbywa się identycznie przy pomocy kursorów / / / lub myszy, należy przesunąd się na odpowiedni dzieo tygodnia i godzinę, a następnie zaznaczyd początek i koniec przedziału. Harmonogram będzie włączony po wybraniu w polu TEMINARZ pozycji ZAŁ. 17

18 4.3 Ustawienia detekcji Do zmiany parametrów detekcji służy okno DETEKCJA dostępne po wybraniu pola DETEKCJA w zakładce ZAAWANSOWANE. DET Włączenie / wyłączenie detekcji alarmowej i wybór czułości detekcji. OBSZAR Po wybraniu przyciskiem ENTER otworzy się okno wyboru pól detekcji Różowo zaznaczone kwadraty to pola niepodlegające detekcji. Do powiększania/pomniejszania pola detekcji służą klawisze ///i przycisk Enter. ALARM:mN.C Normalnie zamknięty / N.O. Normalnie otwarty/ WYŁ wyłączony. Domyślnie WYŁ. 18

19 4.4 Ustawienia kamer Parametry obrazu z kamer (jasnośd, kontrast, itp.). UKR kamera ukryta / odkryta (kamery ukryte są widoczne tylko dla administratora); NAGR nagrywanie z kamery włączone (ZAŁ) lub wyłączone (WYŁ). OPISY KAMER nazwa kamery. 4.5 Ustawienia powiadamiania dźwiękowego Konfiguracja powiadamiania dźwiękowego w przypadku wykrycia alarmu, detekcji ruchu, przycisków klawiatury, oraz zdarzeo systemowych. 19

20 4.6 Sterowanie PTZ Strona STEROWANIE PTZ służy do zmiany parametrów sterowania kamer obrotowych z rejestratora. Znajduje się w zakładce ZAAWANASOWANE. URZĄDZENIE typ sterowanego urządzenia (CAMERA/PTZ) ADRES Adres urządzenia PTZ PROTOKÓŁ Rodzaj protokołu sterującego urządzeniami (PelcoP, PelcoD) SZYBKOŚD prędkośd przesyłu. 4.7 Ustawienia SYSTEM Zakładka dotycząca dodatkowych parametrów rejestratora: Narzędzia ustawienia języka, haseł administratora, użytkownika, zapisywanie/przywracanie ustawieo fabrycznych (backup/restore config). 20

21 21 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 Info.SYS : SZYBKOŚD TRANSMISJI : 2400 / 9600 / / / / ADRES URZĄDZ. NR ID. rejestratora (0..254). AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE czas w sekundach po którym klawiatura rejestratora zostanie zablokowana. Po zablokowaniu klawiatury dostęp będzie możliwy po podaniu hasła administratora. OCZYŚD HDD - formatowanie dysku twardego. USTAWIENIA DOMYŚLNE przywrócenie ustawieo fabrycznych. IDENTYFIKATOR STEROWANIA numer ID. Rejestratora, konieczny w przypadku sterowania rejestratorem z pulpitu. FORMAT VIDEO PAL/NTSC. WERSJA : Informacja o wersji oprogramowania w rejestratorze. 21

22 4.8 Ustawienia interfejsu sieciowego W zakładce ZAAWANSOWANE - SIED znajdują się ustawienia sieci, TYP SIECI Wybór metody przydzielania adresu sieciowego STAT./DHCP/PPPOE o STAT. Adres sieciowy rejestratora jest statyczny nadawany przez użytkownika. ADRES IP adres sieciowy rejestratora BRAMA SIECIOWA - adres bramy sieciowej (jeżeli taka jest) MASKA PODSIECI maska sieciowa, korespondująca z adresem sieciowym PIERWSZY DNS podstawowy adres IP serwera nazw (jeżeli ma byd wykorzystany). DRUGI DNS drugi adres IP serwera nazw. PORT Numer portu, pod jakim rejestrator będzie dostępny (oprócz adresu IP). Standardowo jest to 80. Dopuszczalne wartości o DHCP Adres sieciowy i adresy bramy, maski oraz serwerów DNS są przydzielane automatycznie przez router znajdujący się w sieci wraz z rejestratorem. PORT patrz PORT w ustawieniach dla adresu statycznego. o PPPOE UŻYTKOWNIK/HASŁO - nazwy użytkownika i hasła przyznane przez Dostarczyciela Internetu (ISP). PIERWSZY DNS/DRUGI DNS/PORT jak w ustawieniach dla adresu statycznego. 22

23 23 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x SNTP Konfiguracja serwera synchronizacji czasu FTP Konfiguracja wysyłania powiadomieo o zdarzeniach (alarmy, detekcja ruchu) na serwer FTP. FTP ALERT włączenie lub wyłączenie powiadamiania ftp UŻYTKOWNIK/HASŁO nazwa użytkownika i hasła na serwerze ftp SERVER/PORT adres IP oraz port serwera FTP DIRECTORY katalog serwera ftp (jeśli jest inny niż domyślny) 23

24 Konfiguracja wysyłania powiadomieo o zdarzeniach (alarmy, detekcja ruchu) pocztą elektroniczną ALERT włączenie SMTP SERVER/PORT Adres i port serwera SMTP MAIL FROM - wyświetlany w wiadomości nadawca SSL ENCRYPTION konieczne, jeśli serwer pocztowy wymaga szyfrowania SSL VERIFY PASSWORD/UŻYTKOWNIK /HASŁO konieczne, jeżeli serwer pocztowy wymaga uwierzytelniania. RECEIVER lista (otwierana po kliknięciu) odbiorców. Na serwer FTP oraz pocztą elektroniczną informacje o zdarzeniach przychodzą w formie plików lub wiadomości html, w których zawarty jest odnośnik (link), oraz prosty panel służący do odtwarzania zapisanego na rejestratorze zdarzenia z tego też powodu, do poprawnego działania wymaga to udostępnienia rejestratora w odpowiedniej sieci (tak aby był on widoczny Internet,Ethernet itp.) 24

25 25 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 4.9 Archiwizacja Zapisane na dysku twardym rejestratora materiał można kopiowad na zewnętrzny nośnik FLASH USB lub dysk komputera PC, poprzez aplikację VIDEO VIEWER, która również umożliwia odtwarzanie materiału zapisanego na USB. Rejestrator w pełni obsługuje określone modele pamięci USB lista w Dodatku 2. Pozostałe, nie wymienione modele mogą, lecz nie muszą poprawnie współpracowad. Przed dokonaniem archiwizacji, należy się upewnid, czy posiadany nośnik jest obsługiwany. Jeżeli nie, rejestrator wyświetli komunikat USB ERROR. Pamięd USB powinna uprzednio byd sformatowana w komputerze na system plików FAT32. DATA POCZĄTKOWA/POCZĄTEK data i godzina początku materiału do archiwizacji. DATA KOOCOWA/KONIEC data i godzina kooca materiału do archiwizacji. KANAŁ wybór kamer, które będą archiwizowane. DYSK TWARDY dysk twardy, z którego materiał będzie archiwizowany (tylko niektóre modele). ARCHIWIZACJA rozpoczęcie archiwizacji. WYMAGANY ROZMIAR wymagany rozmiar nośnika. Na nośnik, wraz z materiałem wideo jest nagrywany również materiał audio przypisany do danej kamery. 25

26 4.10 Aktualizacja oprogramowania rejestratora Aktualizacja przy pomocy nośnika Flash USB: 1. Sformatuj pamięd USB w komputerze, jako partycję FAT Pliki aktualizacyjne (z serwera producenta lub od instalatora) zapisz na pamięci USB, nie zmieniając ich nazw, ani rozszerzeo. 3. Włóż pamięd do gniazda USB znajdującego się na przednim panelu rejestratora 4. Wejdź do menu rejestratora, do zakładki SYSTEM->NARZĘDZIA na pozycję AKTUALIZACJA. Przesuo kursor na ZŁÓŻ i wciśnij przycisk ENTER. Jeżeli na pamięci flash znajdują się pliki aktualizacyjne, rejestrator zapyta o potwierdzenie operacji Aktualizacja przy pomocy oprogramowania Video Viewer : 1. Pliki aktualizacyjne (z serwera producenta lub od instalatora) zapisz na dysku twardym komputera. Uruchom program VideoViewer. 2. W programie wejdź do panelu Miscellaneous Control, i kliknij Tools. Otworzy się okno służące do aktualizacji. Wprowadź adres IP rejestratora, port, użytkownika (administrator) i hasło. 3. Kliknij Firmware lub Language, w zależności czy chcesz aktualizowad tylko oprogramowanie, czy język w urządzeniu. Wybierz odpowiednie pliki z dysku komputera (przycisk Add ). 4. Kliknij Update Firmware lub Update Language aby rozpocząd aktualizację. UWAGA: Nie należy przerywad procesu aktualizacji!! Może to spowodowad uszkodzenie rejestratora i problem z jego uruchomieniem, lub prawidłową pracą. 26

27 5 Obsługa zdalna Rejestrator można zdalnie obsługiwad przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer, oraz aplikacji VideoViewer. Opisane poniżej przyciski i funkcje oprogramowania mogą się zmieniad, w zależności od jego wersji. 5.1 Aplikacja VideoViewer Instalacja oprogramowania Po włożeniu płyty CD z aplikacją do napędu, instalacja powinna uruchomid się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, uruchom plik index.exe. Instalacja rozpocznie się po kliknięciu Licensed Software AP. Jest również możliwośd ściągnięcia najnowszej wersji oprogramowania Download Latest Version. Podczas instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po jej zakooczeniu, na pulpicie pojawi się ikonka programu VideoViewer Łączenie się z rejestratorem (LAN). Podłącz rejestrator do komputera poprzez kabel RJ-45. Jeżeli połączenie jest przez switch lub router Ethernetowy, użyj kabla prostego, jeżeli połączenie jest bezpośrednie musi to byd kabel krosowany. Domyślny adres IP rejestratora (jeżeli nie był zmieniany) , domyślny użytkownik i hasło to admin, admin. Jeżeli dokonujesz podłączenia bezpośredniego przy pomocy kabla krosowanego, ustaw adres sieciowy komputera na podobny (będący w tej samej podsieci) co rejestratora. Przykładowo jeżeli rejestrator ma adres IP , maska podsieci to , adres w komputerze może byd , a maska podsieci Uruchom VideoViewer. Po kliknięciu w książkę adresową, otworzy się panel zarządzający rejestratorami. Przycisk służy do dodawania rejestratorów po jego wciśnięciu pojawia się okno konfiguracyjne. Wprowadź adres IP, port, nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli rejestratory są w sieci lokalnej (ta sama maska sieciowa i podsied), do ich automatycznego wyszukania można użyd przycisku znajdującego się w zakładce wyszukiwania. Po wyszukaniu rejestratorów, powinno się je dodad do książki adresowej klikając. Podwójne kliknięcie w adres IP znajdujący się w książce adresowej, łączy aplikację z wybranym rejestratorem

28 5.1.3 Okno główne programu. Okno główne programu VideoViewer posiada dwa różne wyglądy, w zależności od tego czy pracujemy w widoku podstawowym, czy pełnoekranowym. Widoki różnią się również funkcjonalnością. Rozszerzony widok uzyskujemy po rozciągnięciu okna programu na cały ekran (maksymalizacja) ikoną Podstawowy widok programu: 1 Rozszerzony widok programu: Informacje o zdarzeniach Obrót o 180* Przechwycenie obrazu Informacje Zamknięcie programu Prosty widok Minimalizacja okna Pomoc Ustawienia Panel obsługi rejestratora Panel PTZ Zamknięcie widoku Zamkniecie widoku Poprzedni rozmiar Pełny ekran Tryby podziału E-MAPY Nagrywanie lokalne Przechwycenie obrazu Funkcje programu i rejestratorów Dziennik zdarzeo 28

29 Ikona Funkcja Opis Okno wyświetlania Okno z wyświetlanym obrazem z rejestratorów, funkcje podziału ekranu, zakładki rejestratorów. Książka adresowa Wyszukiwanie, dodawanie, kasowanie i konfiguracja sieciowa rejestratorów. Zdalna konfiguracja rejestratora Funkcje programu i rejestratorów Konfiguracja parametrów harmonogramu rejestracji lokalnej Zmiana języka aplikacji oraz ustawienie hasła dostępu Dziennik zdarzeń programu Podgląd dziennika zdarzeń programu, odtwarzanie nagrań lokalnych Włączenie/wyłączenie rejestracji Uruchomienie/zatrzymanie rejestracji przez program. Przechwycenie obrazu Przechwycenie obrazu. Klatka zostanie zapisana do zdefiniowanego katalogu Informacje Szczegóły dotyczące połączenia sieciowego (adres IP serwera, transfer, format i typ kodeka) Panel kontrolny rejestratora Panel obsługi rejestratora odtwarzanie, wyszukiwanie nagrao, sterowanie ptz i inne. 29

30 5.1.4 Główne funkcje programu VideoViewer Panel obsługi rejestratora Wybór wyświetlanego kanału Podziały ekranu, Zoom cyfrowy Obsługa odtwarzania i przewijania obrazu,. Uruchomienie sekwencji kamer Archiwizacja, Wyszukiwanie nagrao Wybór odsłuchiwanego kanału audio 30

31 31 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x Rejestracja lokalna: Aplikacja VideoViewer pozwala użytkownikowi na rejestracje lokalną materiału z podłączonych rejestratorów. VideoViewer wyposażony jest w panel harmonogramu rejestracji lokalnej, dostępny po naciśnięciu ikonki. Ustawienia rejestracji : Record On/Off ręczny (uruchamiany i zatrzymywany przy pomocy ikonki / lub / ), harmonogram, detekcja ruchu, zdarzenie alarmowe. Hard disk overwrite nadpisywanie materiału zapisanego na twardym dysku (lub partycji) komputera. Pre/Post Event Record Time czas rejestracji przed i po-alarmowej. Record Time Range ustawienia harmonogramu zapisu. Możliwe są ustawienia dla całego tygodnia, jak również można wytypowad specjalny odcinek czasowy. Każdy typ zapisu (harmonogram, alarm, ruch) zaznacza się w osobnym wierszu. Record Path ustawienia ścieżki i parametrów zapisu na komputerze. 31

32 Odtwarzanie nagrań lokalnych: Do odtwarzania materiału rejestrowanego lub archiwizowanego przez program VideoViever służy panel listy zdarzeo / w funkcjach programu. Odpowiedni rodzaj materiału można wyszukad, wybierając jedną z zakładek Record / Backup / Event, oraz wybierając filtrowanie wg typu zdarzenia (Record Type). Zapisane nagranie odtwarza się klikając bezpośrednio na liście w konkretne zdarzenie. W oknie głównym programu otworzy się nowa zakładka z kontrolkami odtwarzania. 32

33 33 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x Archiwizacja sieciowa Wśród funkcji programu znajduje się również zdalna archiwizacja sieciowa wywoływana kliknięciem ikonki / (na panelu książki adresowej). UWAGA: Aby zdalna archiwizacja przebiegła prawidłowo, rejestrator nie może jednocześnie odtwarzad materiału. Wyszukiwanie materiału do archiwizacji należy rozpocząd od podania zakresu czasowego wyszukiwania (Start Time/End Time), a następnie wyboru właściwego typu zdarzenia (System/Time/Alarm/Motion/Timer/Manual). Przyciski Prev. Page/Next Page służą do przewijania listy nagrao, do odświeżania służy Reload. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Simultaneous Playback, równocześnie z pobieraniem plików, materiał będzie odtwarzany. 33

34 Aktualizacja oprogramowania Do zdalnej aktualizacji oprogramowania służy ikona adresowej. znajdująca się na panelu książki Obsługa E-MAP(mapy synoptyczne) Obsługa map synoptycznych jest możliwa tylko w rozszerzonym widoku programu, i dostępna po kliknięciu ikony Po kliknięciu prawym klawiszem myszki Add Google E-MAP pokaże nam się panel, gdzie do danego rejestratora (jego IP) możemy przypisad mapę wybraną z GoogleMaps. Mapie należy nadad nazwę, a pokaże się po lewej stronie w panelu E- MAP (tutaj jako 1emap). Add Single E-MAP służy do dodawania map w postaci obrazu BMP lub JPEG. Add Building E-MAP służy do konstrukcji map budynków, z obrazów BMP lub JPEG, z podziałem na piętra. Rejestrator umieszczamy na danej E-MAPIE przeciągając go myszą na widok mapy, i klikając APPLY. 34

35 35 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 5.2 Dostęp poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer Służąca do obsługi rejestratora poprzez przeglądarkę kontrolka ActiveX prawidłowo działa pod systemami operacyjnymi Windows 2000 / XP/ Vista /Windows 7. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz adres rejestratora, np. Jeżeli numer portu sieciowego w rejestratorze jest zmieniony (domyślnie jest to port 80), wpisz po dwukropku numer portu (np jest numerem portu). UWAGA: Wygląd panelu i przycisków opisanych poniżej może ulec zmianie, w zależności od wersji oprogramowania (kontrolki ActiveX) i konkretnego modelu rejestratora. Po połączeniu się z rejestratorem pokaże się panel logowania, domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin, admin. 35

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo