REJESTRATORY CYFROWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRATORY CYFROWE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy modele o kompresji JPEG DR042Z DR082Z Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora należy wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. 1

2 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 SPIS TRECI OSTRZEŻENIE: NIE DEMONTOWAD SAMODZIELNIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA, GDYŻ GROZI TO PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. DO WYKONYWANIA NAPRAW UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Znak błyskawicy zakończonej strzałką umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega przed obecnością nie izolowanych źródeł niebezpiecznie wysokich napięć, znajdujących się wewnątrz urządzenia i grożących porażeniem prądem. Znak wykrzyknika umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego informuje o istnieniu ważnych instrukcji objaśniających sposób obsługi i użytkowania urządzenia. To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z materiałów i podzespołów, nadających się do recyklingu i ponownego zużytkowania. Przedstawiony obok znak graficzny oznacza, że dane urządzenie elektryczne i elektroniczne po osiągnięciu kresu swej żywotności powinno zostać oddane do utylizacji oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami normy o zakłóceniach elektromagnetycznych. UWAGA CHRONID URZĄDZENIE PRZED WILGOCIĄ I WODĄ, PONIEWAŻ GROŻĄ ONE USZKODZENIEM URZĄDZENIA, POŻAREM I PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. TEN PRODUKT POSIADA LICENCJĘ NA NIEKOMERCYJNE I PRYWATNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII ZAPISU I ODTWARZANIA OBRAZU W SYSTEMIE MPEG-4 OPRACOWANEJ PRZEZ MPEG LA, LLC. ZOBACZ STRONĘ ftp://ftp.dvrtw.com.tw/gpl/av074/ 2

3 Spis treści 1 Zawartośd opakowania Panel przedni Panel tylny Uruchamianie i konfiguracja Instalacja twardego dysku Wyjście VGA: Podłączanie kamer Podłączanie zasilania Ustawienie daty i czasu Formatowanie twardego dysku Ustawienia haseł dostępu Podstawowe użytkowanie rejestratora Okno główne Pasek szybkiego dostępu Panel PTZ Menu główne Sygnalizacja trybu nagrywania Okno główne, podgląd na żywo Odtwarzanie Wyszukiwanie nagrao Zmiana poziomu logowania Ustawienia zaawansowane Ustawienia nagrywania: Harmonogram, harmonogram zapisu alarmowego Ustawienia detekcji Ustawienia kamer Ustawienia powiadamiania dźwiękowego

4 4.6 Sterowanie PTZ Ustawienia SYSTEM Ustawienia interfejsu sieciowego SNTP FTP Archiwizacja Aktualizacja oprogramowania rejestratora Aktualizacja przy pomocy nośnika Flash USB: Aktualizacja przy pomocy oprogramowania Video Viewer : Obsługa zdalna Aplikacja VideoViewer Instalacja oprogramowania Łączenie się z rejestratorem (LAN) Okno główne programu Główne funkcje programu VideoViewer Dostęp poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer Podgląd obrazu z urządzeń mobilnych Podgląd obrazu z rejestratora poprzez aplikację QuickTime Dodatek 1. Konfiguracja złącza External IO Dodatek 2. Lista obsługiwanych pamięci Flash USB Dodatek 3. Obsługiwane dyski twarde S-ATA Dodatek 4. Parametry techniczne

5 1 Zawartość opakowania Rejestrator Zasilacz o napięciu 19V Płyta CD z oprogramowanie i instrukcją obsługi (j. angielski) Śruby do mocowania dysku twardego Pilot podczerwieni 1.1 Panel przedni 1) Kontrolki LED ZASILANIE HDD Rejestrator włączony Odczyt lub zapis na dysku twardym 2) ( / +) / ( / -) / / Przyciski służące do sterowania odtwarzaniem (pauza/stop/przewijanie w przód / przewijanie w tył) i nawigacją (strzałki) w menu rejestratora. 3) MENU Wejście do menu urządzenia. 4) ENTER Potwierdzenie 5) LIST Przycisk służący do szybkiego wyświetlenia listy zdarzeo, patrz punkt 3.8 Wyszukiwanie nagrao 6) SLOW Spowolnienie odtwarzania. 7) ZOOM Podczas podglądu live lub odtwarzania, umożliwia włączenie funkcji cyfrowego powiększania obrazu video. 8) -Podział ekranu Wyświetlenie czterech kamer w podziale 2x2. 9) SEQ Aktywacja sekwencji ekranowej. 10) Przyciski 1 ~ 4 (1 ~ 8) Przyciski służące do szybkiego wyboru wyświetlanej kamery. 11) PLAY Odtwarzanie nagrao. 12) AUDIO (przyciski SLOW + ZOOM) Jednoczesne wciśnięcie tej kombinacji klawiszy zmienia kanał audio z którego jest odtwarzany dźwięk (w odtwarzaniu lub podglądzie na żywo). 13) PTZ (SEQ+ ) 14) USB port x2 5 5

6 Gniazda USB służą do archiwizowania nagrao lub aktualizacji oprogramowania w rejestratorze. Obsługiwane rodzaje pamięci flash znajdują się w Dodatku 2. Przed włożeniem pamięci do rejestratora należy sformatowad ją w komputerze zakładają partycję FAT Panel tylny 1) Wejścia Video 1 ~ 4 (1~ 8), 75Rejestrator automatycznie rozpoznaje system wizyjny podłączonych kamer. 2) MONITOR Wyjście monitorowe główne, Video 1 x BNC. 3) Wejścia Audio, 1x RCA (DR 042Z) / 2 x RCA (DR -82Z) chinch 4) Wyjścia Audio, 1 x RCA (chinch) 5) EXTERNAL IO Wejścia/wyjścia złącz alarmowych oraz interfejsu telemetrii RS x DSUB 15PIN (Dodatek nr 1). 6) Wyjście VGA - wyjście główne w standardzie VGA. Rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli. 7) LAN gniazdo interfejsu sieciowego (ethernet) 100 Mbit. 8) DC 19V gniazdo zasilające, z zewnętrznego zasilacza 19 VDC. 6

7 2 Uruchamianie i konfiguracja 2.1 Instalacja twardego dysku Przed uruchomieniem rejestratora dysk twardy musi byd już zainstalowany. Instalacja twardego dysku musi byd wykonywana przy rejestratorze odłączonym z zasilania. 1. Sprawdź czy twardy dysk jest obsługiwany przez rejestrator (lista kompatybilnych dysków znajduje się w Dodatku nr 3). 2. Odkręd śruby mocujące górną pokrywę obudowy rejestratora. Na dolnej części obudowy znajdują się uchwyty do montażu twardego dysku 3. Podłącz dysk do taśmy zasilającej, oraz do taśmy danych. 4. Przykręd śruby mocujące dysk we właściwej pozycji. 5. Zamknij górna pokrywę obudowy rejestratora i przykręd wszystkie śruby mocujące. 6. Pamiętaj, że dysk twardy należy sformatowad przed użyciem. 7

8 2.2 Wyjście VGA: Model DR082Z/042Z posiada wbudowane wyjście w standardzie VGA oraz BNC. Wyjście VGA pracuje w rozdzielczości 1024 x 728 px. Jeżeli w rejestratorze ustawiono podstawowe wyjście monitora jako VGA/BNC, przełączenia na BNC/VGA możemy dokonad trzymając przycisk / podczas uruchamiania urządzenia. 2.3 Podłączanie kamer Kamery podłącza się do rejestratora przy pomocy kabli koncentrycznych zakooczonych wtykami BNC. Rejestrator automatycznie rozpoznaje tryb pracy kamery (PAL/NTSC) i przełącza się w odpowiedni standard wizyjny. Jeżeli kamera posiada wyjście audio, należy podłączyd je do odpowiednich wejśd audio w rejestratorze. Sterowanie telemetryczne głowicami obrotowymi odbywa się poprzez wyjście RS-485 (Dodatek nr 1). Dla każdej kamery która powinna byd sterowana, należy w rejestratorze ustawid odpowiedni adres (ID), protokół oraz prędkośd (rozdział 4.6). 2.4 Podłączanie zasilania Rejestrator powinien byd zasilany tylko z przeznaczonego do tego zewnętrznego zasilacza producenta. Po włożeniu do zasilacza wtyku zasilającego z sieci prądu zmiennego 230VAC, a następnie włożeniu wtyczki z zasilacza do rejestratora, należy przełączyd włącznik znajdujący się z tyłu obudowy, przy gnieździe zasilającym. Zaświeci się dioda LED POWER a następnie rejestrator zacznie się uruchamiad. Pełne uruchomienie systemu zajmuje około 15 sekund. 2.5 Ustawienie daty i czasu. Pierwszą i podstawową rzeczą przed użytkowaniem rejestratora jest odpowiednie ustawienie czasu i daty w rejestratorze. Menu jest dostępne po podaniu hasła administratora, domyślnie hasło to W zakładce USTAWIENIA DATY znajdują się ustawienia daty, czasu, zmiany czasu (czas zimowy / letni ), oraz formatu wyświetlania. Ustawianie daty i czasu podczas rejestracji, spowoduje koniecznośd wykonania ponownego formatowania dysku. 2.6 Formatowanie twardego dysku Po zainstalowaniu nowego dysku twardego zalecane jest jego formatowanie. Opcja formatowania znajduje się w Menu rejestratora, w panelu SYSTEM ->INFO SYS. Jako OCZYŚD HDD. 8

9 9 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 2.7 Ustawienia haseł dostępu Hasło dostępu można zmienid po zalogowaniu się jako administrator (domyślne hasło to 0000 ) do menu rejestratora. W zakładce USTAWIENIA RÓŻNE należy wybrad HASŁO, przesunąd kursor strzałką w prawo po wciśnięciu przycisku Enter trzeba wprowadzid dotychczasowe hasło, a następnie nowe. 3 Podstawowe użytkowanie rejestratora 3.1 Okno główne Do obsługi rejestratora służą przyciski z panelu przedniego, lub mysz podłączana do portów USB. Użytkownik chcąc uzyskad dostęp do menu, jest proszony przy pomocy panelu o padanie hasła. Domyślne hasło administratora to 0000 (cztery zera). Urządzenie posiada dwa poziomy dostępu administratora i operatora. 3.2 Pasek szybkiego dostępu Po zalogowaniu dostępny jest pasek szybkiego dostępu, widoczny po przesunięciu myszki do prawej strony ekranu. wybór kanału na pełnym ekranie, lub sposobu podziału wyświetlenie paska odtwarzania, przewijania i wyszukiwania cyfrowe powiększanie obrazu wybór kanału audio panel sterowania kamer obrotowych 9

10 3.3 Panel PTZ Wywoływanie funkcji w kamerze obrotowej. W zależności od protokołu telemetrii, niektóre funkcje mogą byd nie obsługiwane. Opis konfiguracji sterowania kamerami obrotowymi znajduje się w punkcie 4.6 Wejście do menu kamery Enter Przesuwanie głowicą kamery obrotowej Maksymalne powiększenie/pomniejszenie obrazu Stopniowe powiększanie/pomniejszanie obrazu Przybliżanie/oddalanie ostrości Włączenie automatyki kamery Wywołanie presetu kamery 10

11 11 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 3.4 Menu główne Kliknięcie w dowolnym miejscu ekranu prawym klawiszem myszki spowoduje wyświetlenie graficznego okna menu głównego. Informacje o rejestratorze, ustawienia obrazu Ustawienia daty i czasu oraz strefy czasowej Konfiguracja systemu Wyświetlanie i wyszukiwanie zdarzeo Ustawienia kamer, detekcji, alarmów, interfejsu sieciowego, trybu nagrywania oraz sterowania Konfiguracja harmonogramu 3.5 Sygnalizacja trybu nagrywania Nagrywanie ciągłe jest sygnalizowane ikoną Nagrywanie zdarzeniowe jest sygnalizowane ikoną jeżeli wykryto detekcję ruchu lub jeżeli wykryto zdefiniowane zdarzenie alarmowe. Rejestracja w harmonogramie jest sygnalizowana Nadpisywanie twardego dysku jest oznaczone ikoną ikoną 11

12 3.6 Okno główne, podgląd na żywo Data i czas systemowy Ikony statusu Dostępna pojemnośd dysku Rejestracja Nazwa kanału Detekcja ruchu Ikona Funkcja Ikona Funkcja Ikona Funkcja Kanał audio na żywo Kanał audio odtwarzany Kanał audio wyłączony Powiększenie cyfrowe włączone Powiększenie cyfrowe wyłączone Praca w harmonogramie Sied odłączona Sied podłączona Sied LAN Mysz USB podłączona USB-Flash podłączony Brak napędu USB Rejestrator zablokowany Tryb sterowania PTZ Nadpisywanie dysku twardego Administrator zalogowany Użytkownik zalogowany Wyświetlanie w sekwencji Wykryty ruch Zapis Alarm 12

13 13 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 3.7 Odtwarzanie Kliknięcie na przycisk spowoduje wyświetlenie panelu odtwarzania. Pasek postępu Zamknięcie Informacja Kontrola odtwarzania Wyszukiwanie zdarzeo, patrz przycisk LIST UWAGA: Do prawidłowego odtwarzania urządzenie musi mied zapisanych minimum 8192 klatek. Jeżeli jest ich mniej, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Przykładowo, dla prędkości rejestracji 25 kl./s, czas potrzebny na zapisanie takiej liczby klatek to około 5 minut. Przewijanie przód/tył Zwiększenie szybkości przewijania poprzez kilkukrotne wciśnięcie, do 32x Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania W trybie wstrzymania, wciśnięcie przycisków przewijania powoduje wyświetlenie następnej lub poprzedniej klatki obrazu (stopklatka) Zatrzymanie odtwarzania Spowolnienie odtwarzania Przeskoczenie o godzinę do przodu/do tyłu, o ile jest materiał 13

14 3.8 Wyszukiwanie nagrań Podczas odtwarzania nagrao (po kliknięciu ikony ) kliknięcie na ikonę wyszukiwania spowoduje wyświetlenie listy zdarzeo. Należy wybrad rodzaj wyszukiwania (rodzaj zdarzenia), zdarzenie z listy, a następnie wcisnąd ENTER, aby odtworzyd nagranie. Wyszukiwanie można przeprowadzid wg kilku kategorii: SZYBKIE SZUKANIE wyszukiwanie wg daty, czasu, kanału, na linijce czasowej, gdzie zaznaczony jest przedział czasowy zapisanego materiału. Należy wybrad z których kanałów, z jakich dni szukamy danych. Wyszukiwanie odbywa się po kliknięciu przycisku ZŁÓŻ. LISTA NAGRAO Lista zdarzeo włączenia rejestracji LISTA DETEKCJI Lista zdarzeo typu detekcja ruchu LISTA ALARMÓW Lista zdarzeo alarmowych LISTA CZAS - Lista zdarzeo według czasu WSZYSTKO Lista wszystkich zdarzeo 14

15 15 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 Dokładne wyszukiwanie według zdarzeo znajduje się w również w Menu Głównym, w panelu Informacje o wydarzeniu (ikona ), gdzie znajduje się lista odnośnie innych zdarzeo rejestratora, informacje o dysku twardym, zanikach wizji, włączeniu rejestratora, logowaniu się użytkowników i itp. 3.9 Zmiana poziomu logowania Wylogowanie bieżącego użytkownika jest możliwe poprzez kliknięcie myszą ikony. Aby ponownie zalogowad się do rejestratora, klikamy ponownie ikonę, i wyświetlony zostanie panel służący do wprowadzania hasła użytkownika, lub administratora. O tym, jakiego rodzaju użytkownik jest zalogowany informuje ikona, jeżeli jest to administrator, lub jeżeli użytkownik. Funkcję automatycznego blokowania rejestratora (i czas) ustawiamy w menu SYSTEM->INFO.SYS., natomiast hasła użytkownika i administratora w menu SYSTEM->NARZĘDZIA. 15

16 4 Ustawienia zaawansowane 4.1 Ustawienia nagrywania: W menu rejestratora, w zakładce SZYBKI START->OGÓLN.UST.->RECORD CONFIGURATION znajdują się ustawienia dotyczące parametrów rejestracji dla całego systemu: ROZDZIELCZOŚD CIF JAKOŚD NAGRAO NORMALNA/WYSOKA/NAJLEPSZA/SUPER NAJLEPSZA ILOŚD KL / SEK 200/100/50/25 klatek / sekundę w rozdzielczości CIF o Dodatkowe parametry nagrywania ustawia się w zakładce ZAAWANSOWANE, po wybraniu pola NAGRYWANIE : NAGRYWANIE RĘCZNE (ZAŁ/WYŁ) Rejestracja normalna, ciągła, niezależnie od zdarzeo alarmowych. NAGRYWANIE ALARMOWE (ZAŁ/WYŁ) Rejestracja alarmowa w wyniku detekcji ruchu lub wyzwolenia wejścia alarmowego. NAGRYWANIE Z TIMERA Aktywizacja zapisu w harmonogramie. 16

17 17 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 NAGRYWANIE ALARMOWE (KL /S ) Prędkośd rejestracji w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego. NAGRYWANIE Z TIMERA (KL / S) Prędkośd rejestracji dla pracy w harmonogramie. FUNKCJA PRE ALARM (ZAŁ/WYŁ) W przypadku włączenia rejestracji w trybie alarmowym, i wystąpienia zdarzenia alarmowego, urządzenie zapisuje też fragment materiału zapamiętany przed zdarzeniem (ok. 8MB). NADPISYWANIE (ZAŁ/WYŁ) W przypadku włączenia tej funkcji, rejestrator po zapisaniu całego twardego dysku zacznie nadpisywad najstarszy materiał. LIMIT PRZETRZYM. DANYCH Okres po którym dane zapisane będą nadpisywane (maksymalnie 31 dni). 4.2 Harmonogram, harmonogram zapisu alarmowego W urządzeniu można definiowad trzy rodzaje harmonogramu harmonogram rejestracji ciągłej, oraz harmonogramy detekcji ruchu i rejestracji alarmowej. Harmonogramy ustawia się w MENU w zakładce USTAWIENIA HARMONOGRAMU wybierając po zmianie pola RECORD, DETEKCJA lub ALARM. Otworzy się tabela z podziałem na dni tygodnia, oraz godziny. Ustawianie obu harmonogramów odbywa się identycznie przy pomocy kursorów / / / lub myszy, należy przesunąd się na odpowiedni dzieo tygodnia i godzinę, a następnie zaznaczyd początek i koniec przedziału. Harmonogram będzie włączony po wybraniu w polu TEMINARZ pozycji ZAŁ. 17

18 4.3 Ustawienia detekcji Do zmiany parametrów detekcji służy okno DETEKCJA dostępne po wybraniu pola DETEKCJA w zakładce ZAAWANSOWANE. DET Włączenie / wyłączenie detekcji alarmowej i wybór czułości detekcji. OBSZAR Po wybraniu przyciskiem ENTER otworzy się okno wyboru pól detekcji Różowo zaznaczone kwadraty to pola niepodlegające detekcji. Do powiększania/pomniejszania pola detekcji służą klawisze ///i przycisk Enter. ALARM:mN.C Normalnie zamknięty / N.O. Normalnie otwarty/ WYŁ wyłączony. Domyślnie WYŁ. 18

19 4.4 Ustawienia kamer Parametry obrazu z kamer (jasnośd, kontrast, itp.). UKR kamera ukryta / odkryta (kamery ukryte są widoczne tylko dla administratora); NAGR nagrywanie z kamery włączone (ZAŁ) lub wyłączone (WYŁ). OPISY KAMER nazwa kamery. 4.5 Ustawienia powiadamiania dźwiękowego Konfiguracja powiadamiania dźwiękowego w przypadku wykrycia alarmu, detekcji ruchu, przycisków klawiatury, oraz zdarzeo systemowych. 19

20 4.6 Sterowanie PTZ Strona STEROWANIE PTZ służy do zmiany parametrów sterowania kamer obrotowych z rejestratora. Znajduje się w zakładce ZAAWANASOWANE. URZĄDZENIE typ sterowanego urządzenia (CAMERA/PTZ) ADRES Adres urządzenia PTZ PROTOKÓŁ Rodzaj protokołu sterującego urządzeniami (PelcoP, PelcoD) SZYBKOŚD prędkośd przesyłu. 4.7 Ustawienia SYSTEM Zakładka dotycząca dodatkowych parametrów rejestratora: Narzędzia ustawienia języka, haseł administratora, użytkownika, zapisywanie/przywracanie ustawieo fabrycznych (backup/restore config). 20

21 21 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 Info.SYS : SZYBKOŚD TRANSMISJI : 2400 / 9600 / / / / ADRES URZĄDZ. NR ID. rejestratora (0..254). AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE czas w sekundach po którym klawiatura rejestratora zostanie zablokowana. Po zablokowaniu klawiatury dostęp będzie możliwy po podaniu hasła administratora. OCZYŚD HDD - formatowanie dysku twardego. USTAWIENIA DOMYŚLNE przywrócenie ustawieo fabrycznych. IDENTYFIKATOR STEROWANIA numer ID. Rejestratora, konieczny w przypadku sterowania rejestratorem z pulpitu. FORMAT VIDEO PAL/NTSC. WERSJA : Informacja o wersji oprogramowania w rejestratorze. 21

22 4.8 Ustawienia interfejsu sieciowego W zakładce ZAAWANSOWANE - SIED znajdują się ustawienia sieci, TYP SIECI Wybór metody przydzielania adresu sieciowego STAT./DHCP/PPPOE o STAT. Adres sieciowy rejestratora jest statyczny nadawany przez użytkownika. ADRES IP adres sieciowy rejestratora BRAMA SIECIOWA - adres bramy sieciowej (jeżeli taka jest) MASKA PODSIECI maska sieciowa, korespondująca z adresem sieciowym PIERWSZY DNS podstawowy adres IP serwera nazw (jeżeli ma byd wykorzystany). DRUGI DNS drugi adres IP serwera nazw. PORT Numer portu, pod jakim rejestrator będzie dostępny (oprócz adresu IP). Standardowo jest to 80. Dopuszczalne wartości o DHCP Adres sieciowy i adresy bramy, maski oraz serwerów DNS są przydzielane automatycznie przez router znajdujący się w sieci wraz z rejestratorem. PORT patrz PORT w ustawieniach dla adresu statycznego. o PPPOE UŻYTKOWNIK/HASŁO - nazwy użytkownika i hasła przyznane przez Dostarczyciela Internetu (ISP). PIERWSZY DNS/DRUGI DNS/PORT jak w ustawieniach dla adresu statycznego. 22

23 23 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x SNTP Konfiguracja serwera synchronizacji czasu FTP Konfiguracja wysyłania powiadomieo o zdarzeniach (alarmy, detekcja ruchu) na serwer FTP. FTP ALERT włączenie lub wyłączenie powiadamiania ftp UŻYTKOWNIK/HASŁO nazwa użytkownika i hasła na serwerze ftp SERVER/PORT adres IP oraz port serwera FTP DIRECTORY katalog serwera ftp (jeśli jest inny niż domyślny) 23

24 Konfiguracja wysyłania powiadomieo o zdarzeniach (alarmy, detekcja ruchu) pocztą elektroniczną ALERT włączenie SMTP SERVER/PORT Adres i port serwera SMTP MAIL FROM - wyświetlany w wiadomości nadawca SSL ENCRYPTION konieczne, jeśli serwer pocztowy wymaga szyfrowania SSL VERIFY PASSWORD/UŻYTKOWNIK /HASŁO konieczne, jeżeli serwer pocztowy wymaga uwierzytelniania. RECEIVER lista (otwierana po kliknięciu) odbiorców. Na serwer FTP oraz pocztą elektroniczną informacje o zdarzeniach przychodzą w formie plików lub wiadomości html, w których zawarty jest odnośnik (link), oraz prosty panel służący do odtwarzania zapisanego na rejestratorze zdarzenia z tego też powodu, do poprawnego działania wymaga to udostępnienia rejestratora w odpowiedniej sieci (tak aby był on widoczny Internet,Ethernet itp.) 24

25 25 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 4.9 Archiwizacja Zapisane na dysku twardym rejestratora materiał można kopiowad na zewnętrzny nośnik FLASH USB lub dysk komputera PC, poprzez aplikację VIDEO VIEWER, która również umożliwia odtwarzanie materiału zapisanego na USB. Rejestrator w pełni obsługuje określone modele pamięci USB lista w Dodatku 2. Pozostałe, nie wymienione modele mogą, lecz nie muszą poprawnie współpracowad. Przed dokonaniem archiwizacji, należy się upewnid, czy posiadany nośnik jest obsługiwany. Jeżeli nie, rejestrator wyświetli komunikat USB ERROR. Pamięd USB powinna uprzednio byd sformatowana w komputerze na system plików FAT32. DATA POCZĄTKOWA/POCZĄTEK data i godzina początku materiału do archiwizacji. DATA KOOCOWA/KONIEC data i godzina kooca materiału do archiwizacji. KANAŁ wybór kamer, które będą archiwizowane. DYSK TWARDY dysk twardy, z którego materiał będzie archiwizowany (tylko niektóre modele). ARCHIWIZACJA rozpoczęcie archiwizacji. WYMAGANY ROZMIAR wymagany rozmiar nośnika. Na nośnik, wraz z materiałem wideo jest nagrywany również materiał audio przypisany do danej kamery. 25

26 4.10 Aktualizacja oprogramowania rejestratora Aktualizacja przy pomocy nośnika Flash USB: 1. Sformatuj pamięd USB w komputerze, jako partycję FAT Pliki aktualizacyjne (z serwera producenta lub od instalatora) zapisz na pamięci USB, nie zmieniając ich nazw, ani rozszerzeo. 3. Włóż pamięd do gniazda USB znajdującego się na przednim panelu rejestratora 4. Wejdź do menu rejestratora, do zakładki SYSTEM->NARZĘDZIA na pozycję AKTUALIZACJA. Przesuo kursor na ZŁÓŻ i wciśnij przycisk ENTER. Jeżeli na pamięci flash znajdują się pliki aktualizacyjne, rejestrator zapyta o potwierdzenie operacji Aktualizacja przy pomocy oprogramowania Video Viewer : 1. Pliki aktualizacyjne (z serwera producenta lub od instalatora) zapisz na dysku twardym komputera. Uruchom program VideoViewer. 2. W programie wejdź do panelu Miscellaneous Control, i kliknij Tools. Otworzy się okno służące do aktualizacji. Wprowadź adres IP rejestratora, port, użytkownika (administrator) i hasło. 3. Kliknij Firmware lub Language, w zależności czy chcesz aktualizowad tylko oprogramowanie, czy język w urządzeniu. Wybierz odpowiednie pliki z dysku komputera (przycisk Add ). 4. Kliknij Update Firmware lub Update Language aby rozpocząd aktualizację. UWAGA: Nie należy przerywad procesu aktualizacji!! Może to spowodowad uszkodzenie rejestratora i problem z jego uruchomieniem, lub prawidłową pracą. 26

27 5 Obsługa zdalna Rejestrator można zdalnie obsługiwad przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer, oraz aplikacji VideoViewer. Opisane poniżej przyciski i funkcje oprogramowania mogą się zmieniad, w zależności od jego wersji. 5.1 Aplikacja VideoViewer Instalacja oprogramowania Po włożeniu płyty CD z aplikacją do napędu, instalacja powinna uruchomid się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, uruchom plik index.exe. Instalacja rozpocznie się po kliknięciu Licensed Software AP. Jest również możliwośd ściągnięcia najnowszej wersji oprogramowania Download Latest Version. Podczas instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po jej zakooczeniu, na pulpicie pojawi się ikonka programu VideoViewer Łączenie się z rejestratorem (LAN). Podłącz rejestrator do komputera poprzez kabel RJ-45. Jeżeli połączenie jest przez switch lub router Ethernetowy, użyj kabla prostego, jeżeli połączenie jest bezpośrednie musi to byd kabel krosowany. Domyślny adres IP rejestratora (jeżeli nie był zmieniany) , domyślny użytkownik i hasło to admin, admin. Jeżeli dokonujesz podłączenia bezpośredniego przy pomocy kabla krosowanego, ustaw adres sieciowy komputera na podobny (będący w tej samej podsieci) co rejestratora. Przykładowo jeżeli rejestrator ma adres IP , maska podsieci to , adres w komputerze może byd , a maska podsieci Uruchom VideoViewer. Po kliknięciu w książkę adresową, otworzy się panel zarządzający rejestratorami. Przycisk służy do dodawania rejestratorów po jego wciśnięciu pojawia się okno konfiguracyjne. Wprowadź adres IP, port, nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli rejestratory są w sieci lokalnej (ta sama maska sieciowa i podsied), do ich automatycznego wyszukania można użyd przycisku znajdującego się w zakładce wyszukiwania. Po wyszukaniu rejestratorów, powinno się je dodad do książki adresowej klikając. Podwójne kliknięcie w adres IP znajdujący się w książce adresowej, łączy aplikację z wybranym rejestratorem

28 5.1.3 Okno główne programu. Okno główne programu VideoViewer posiada dwa różne wyglądy, w zależności od tego czy pracujemy w widoku podstawowym, czy pełnoekranowym. Widoki różnią się również funkcjonalnością. Rozszerzony widok uzyskujemy po rozciągnięciu okna programu na cały ekran (maksymalizacja) ikoną Podstawowy widok programu: 1 Rozszerzony widok programu: Informacje o zdarzeniach Obrót o 180* Przechwycenie obrazu Informacje Zamknięcie programu Prosty widok Minimalizacja okna Pomoc Ustawienia Panel obsługi rejestratora Panel PTZ Zamknięcie widoku Zamkniecie widoku Poprzedni rozmiar Pełny ekran Tryby podziału E-MAPY Nagrywanie lokalne Przechwycenie obrazu Funkcje programu i rejestratorów Dziennik zdarzeo 28

29 Ikona Funkcja Opis Okno wyświetlania Okno z wyświetlanym obrazem z rejestratorów, funkcje podziału ekranu, zakładki rejestratorów. Książka adresowa Wyszukiwanie, dodawanie, kasowanie i konfiguracja sieciowa rejestratorów. Zdalna konfiguracja rejestratora Funkcje programu i rejestratorów Konfiguracja parametrów harmonogramu rejestracji lokalnej Zmiana języka aplikacji oraz ustawienie hasła dostępu Dziennik zdarzeń programu Podgląd dziennika zdarzeń programu, odtwarzanie nagrań lokalnych Włączenie/wyłączenie rejestracji Uruchomienie/zatrzymanie rejestracji przez program. Przechwycenie obrazu Przechwycenie obrazu. Klatka zostanie zapisana do zdefiniowanego katalogu Informacje Szczegóły dotyczące połączenia sieciowego (adres IP serwera, transfer, format i typ kodeka) Panel kontrolny rejestratora Panel obsługi rejestratora odtwarzanie, wyszukiwanie nagrao, sterowanie ptz i inne. 29

30 5.1.4 Główne funkcje programu VideoViewer Panel obsługi rejestratora Wybór wyświetlanego kanału Podziały ekranu, Zoom cyfrowy Obsługa odtwarzania i przewijania obrazu,. Uruchomienie sekwencji kamer Archiwizacja, Wyszukiwanie nagrao Wybór odsłuchiwanego kanału audio 30

31 31 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x Rejestracja lokalna: Aplikacja VideoViewer pozwala użytkownikowi na rejestracje lokalną materiału z podłączonych rejestratorów. VideoViewer wyposażony jest w panel harmonogramu rejestracji lokalnej, dostępny po naciśnięciu ikonki. Ustawienia rejestracji : Record On/Off ręczny (uruchamiany i zatrzymywany przy pomocy ikonki / lub / ), harmonogram, detekcja ruchu, zdarzenie alarmowe. Hard disk overwrite nadpisywanie materiału zapisanego na twardym dysku (lub partycji) komputera. Pre/Post Event Record Time czas rejestracji przed i po-alarmowej. Record Time Range ustawienia harmonogramu zapisu. Możliwe są ustawienia dla całego tygodnia, jak również można wytypowad specjalny odcinek czasowy. Każdy typ zapisu (harmonogram, alarm, ruch) zaznacza się w osobnym wierszu. Record Path ustawienia ścieżki i parametrów zapisu na komputerze. 31

32 Odtwarzanie nagrań lokalnych: Do odtwarzania materiału rejestrowanego lub archiwizowanego przez program VideoViever służy panel listy zdarzeo / w funkcjach programu. Odpowiedni rodzaj materiału można wyszukad, wybierając jedną z zakładek Record / Backup / Event, oraz wybierając filtrowanie wg typu zdarzenia (Record Type). Zapisane nagranie odtwarza się klikając bezpośrednio na liście w konkretne zdarzenie. W oknie głównym programu otworzy się nowa zakładka z kontrolkami odtwarzania. 32

33 33 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x Archiwizacja sieciowa Wśród funkcji programu znajduje się również zdalna archiwizacja sieciowa wywoływana kliknięciem ikonki / (na panelu książki adresowej). UWAGA: Aby zdalna archiwizacja przebiegła prawidłowo, rejestrator nie może jednocześnie odtwarzad materiału. Wyszukiwanie materiału do archiwizacji należy rozpocząd od podania zakresu czasowego wyszukiwania (Start Time/End Time), a następnie wyboru właściwego typu zdarzenia (System/Time/Alarm/Motion/Timer/Manual). Przyciski Prev. Page/Next Page służą do przewijania listy nagrao, do odświeżania służy Reload. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Simultaneous Playback, równocześnie z pobieraniem plików, materiał będzie odtwarzany. 33

34 Aktualizacja oprogramowania Do zdalnej aktualizacji oprogramowania służy ikona adresowej. znajdująca się na panelu książki Obsługa E-MAP(mapy synoptyczne) Obsługa map synoptycznych jest możliwa tylko w rozszerzonym widoku programu, i dostępna po kliknięciu ikony Po kliknięciu prawym klawiszem myszki Add Google E-MAP pokaże nam się panel, gdzie do danego rejestratora (jego IP) możemy przypisad mapę wybraną z GoogleMaps. Mapie należy nadad nazwę, a pokaże się po lewej stronie w panelu E- MAP (tutaj jako 1emap). Add Single E-MAP służy do dodawania map w postaci obrazu BMP lub JPEG. Add Building E-MAP służy do konstrukcji map budynków, z obrazów BMP lub JPEG, z podziałem na piętra. Rejestrator umieszczamy na danej E-MAPIE przeciągając go myszą na widok mapy, i klikając APPLY. 34

35 35 Instrukcja obsługi rejestratorów AvTech serii - DR0x2 5.2 Dostęp poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer Służąca do obsługi rejestratora poprzez przeglądarkę kontrolka ActiveX prawidłowo działa pod systemami operacyjnymi Windows 2000 / XP/ Vista /Windows 7. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz adres rejestratora, np. Jeżeli numer portu sieciowego w rejestratorze jest zmieniony (domyślnie jest to port 80), wpisz po dwukropku numer portu (np jest numerem portu). UWAGA: Wygląd panelu i przycisków opisanych poniżej może ulec zmianie, w zależności od wersji oprogramowania (kontrolki ActiveX) i konkretnego modelu rejestratora. Po połączeniu się z rejestratorem pokaże się panel logowania, domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin, admin. 35

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR AVTECH

CYFROWY REJESTRATOR AVTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ model KPD-674B KPD-677L KPD-679B CYFROWY REJESTRATOR AVTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG Wersja 1.01 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v i7-d72f16v

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v i7-d72f16v Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v Instrukcja obsługi Wersja 11.2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI120-1080P-X18 PTZ-CVI60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 2010-09-06 Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna częśd niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: Niektóre modele nie posiadają zewnętrznej anteny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacyjna

Instrukcja Instalacyjna Zxtech Mini NVR i IP Kamery Instrukcja Instalacyjna ver. 1 Copyrighted: MZX Global Sp. z o.o. Rozdział 1: Ważne Uwaga Przed instalowaniem kamer na ścianch podłącz je do NVRa i dokonaj podstawowych ustawień.

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo