IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie"

Transkrypt

1 IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r.

2 Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani żadna osoba działająca w imieniu Agencji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przedstawionych dalej informacji. W Internecie dostępnych jest bardzo dużo dodatkowych informacji o Unii Europejskiej. Można je znaleźć pod adresami: KLAUZULA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Poniższy tekst jest tłumaczeniem roboczym dokumentu pierwotnie sporządzonego w języku angielskim. Tekst został przetłumaczony i sprawdzony pod kątem kompletności przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. Sformułowania naukowe/techniczne będą podlegać weryfikacji. Zwracamy uwagę, że wersja angielska, która jest również dostępna na tej stronie internetowej, jest wersją oryginalną. Europejska Agencja Chemikaliów Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Wymagania sprzętowe Wymogi dotyczące oprogramowania Nowa instalacja aplikacji IUCLID Instalacja oprogramowania wymaganego przez aplikację IUCLID Instalacja oprogramowania Java Instalacja oprogramowania PostgreSQL Instalacja aplikacji IUCLID Ustawienia bezpieczeństwa dla kont użytkowników Minimalna długość hasła Minimalna liczba typów znaków w hasłach Odzyskiwanie hasła - pytanie bezpieczeństwa Aktualizacja Aktualizacja ze zwiększeniem tylko dodatkowego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUCLID 5.0/1) Uruchomienie instalatora Wybór scenariusza aktualizacji Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalacja plików aplikacji IUCLID Uruchomienie aplikacji IUCLID Aktualizacja ze zwiększeniem głównego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUC- LID 5.0/1) Uruchomienie instalatora Wybór scenariusza aktualizacji Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalacja plików aplikacji IUCLID Narzędzie migracji Uruchomienie aplikacji IUCLID Aktualizacja aplikacji IUCLID z wersji 5.0/1 do 5.2 lub wyższej Przeniesienie danych do nowej wersji aplikacji IUCLID Konfiguracja bazy danych umożliwiająca jednoczesną obsługę nowej i starej wersji aplikacji IUCLID Aplikację IUCLID 5.0/1 zainstalowano za pomocą zestawu instalacyjnego Aplikację IUCLID 5.0/1 zainstalowano ręcznie Inicjalizacja instalacji IUCLID Uruchomienie aplikacji IUCLID Kreator pierwszych kroków Zarządzanie użytkownikami Odinstalowanie aplikacji IUCLID A. Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu iii

4 Rozdział 1. Wprowadzenie IUCLID 5 można zainstalować jako samodzielną aplikację lub w środowisku umożliwiającym pracę wielu użytkownikom, w układzie klient-serwer. W niniejszym dokumencie opisano sposób wykorzystania specjalnego instalatora w celu zainstalowania IUCLID 5 jako samodzielnej aplikacji na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows (zwanym dalej Windows). Instalator można pobrać ze strony internetowej IUCLID 5. Przeprowadzając instalację, najpierw należy upewnić się, że zainstalowane jest niezbędne oprogramowanie, a następnie uruchomić instalator, zwykle dwukrotnym kliknięciem. Jeśli użytkownik dokładnie zastosuje się do instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie, nie będzie mu potrzebna żadna uprzednia specjalistyczna wiedza dotycząca oprogramowania IUCLID 5 ani składników oprogramowania wymaganych do jego uruchomienia. W przypadku napotkania podczas instalacji jakichkolwiek problemów, których nie można rozwiązać w oparciu o informacje zawarte w niniejszym podręczniku lub w dokumentacji oprogramowania innych firm, przed zwróceniem się do Centrum Informacyjnego ECHA spróbuj poszukać rozwiązania w zbiorze odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące aplikacji na stronach internetowych IUCLID Wymagania sprzętowe Poniższe wymagania mają wyłącznie charakter wytycznych. Co najmniej 1 GB pamięci RAM na płycie głównej (2 GB w przypadku systemu Windows Vista ) Pentium Core 2 duo lub równoważny procesor Najprawdopodobniej aplikację IUCLID 5 uda się uruchomić na komputerze o słabszych parametrach, ale jej działanie może nie być zadowalające. Wymagania zależą częściowo od wersji systemu Windows i używanych wtyczek aplikacji IUCLID. Np. użycie wtyczki Query Tool (Narzędzie wyszukiwania) zwiększy wymagania pod względem zasobów niezbędnych do wystarczająco szybkiej pracy, zwłaszcza w przypadku dużej bazy danych Wymogi dotyczące oprogramowania Do celów instalacji muszą być spełnione następujące wymogi dotyczące oprogramowania: System Windows z dostępem do konta użytkownika, z którego można uruchomić instalator i utworzyć wymagane katalogi. Java J2SE Runtime Environment v6 Baza danych PostgreSQL 8.2, 8.3, 8.4 (zalecana) lub 9. Najnowsza wersja instalatora Windows dla aplikacji IUCLID 5. Można ją pobrać bezpłatnie ze strony internetowej IUCLID 5. Po zainstalowaniu aplikacji IUCLID 5, należy ją wypróbować poprzez włączenie jej i skonfigurowanie. Konfiguracja wymaga dostępu do co najmniej jednego pliku podmiotu prawnego (LEOX). Tworzenie pliku LEOX opisano na stronie internetowej IUCLID 5, na której opublikowano oprogramowanie instalacyjne. Ponadto zaleca się załadowanie wykazu substancji referencyjnych i wykazu WE. Są one również dostępne na stronie internetowej, na której opublikowano oprogramowanie IUCLID 5. Podpowiedź Możliwe jest zaoszczędzenie czasu i zasobów informatycznych poprzez import do aplikacji IUCLID tylko substancji referencyjnych potrzebnych użytkownikowi. Ze strony internetowej IUCLID można pobrać wykaz substancji referencyjnych w różnych rozmiarach. Dostępny jest pełny zbiór, ograniczony 1

5 wykaz oraz funkcja umożliwiająca tworzenie własnego wykazu przy zastosowaniu jako kryteriów wyboru wspólnych identyfikatorów, takich jak numer WE i nazwa IUPAC. Przed importem pełnego zbioru zastanów się, czy jest to naprawdę konieczne. Substancje referencyjne, których nie zaimportowano podczas procesu inicjalizacji, można zaimportować później. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od ograniczonego wykazu. 2

6 Rozdział 2. Nowa instalacja aplikacji IUCLID 5 Jeśli zainstalowane jest już wymagane oprogramowanie Java i PostgreSQL, przejdź bezpośrednio do Instalacja aplikacji IUCLID Instalacja oprogramowania wymaganego przez aplikację IUCLID 5 Instalację oprogramowania Java i PostgreSQL opisali jego odnośni wydawcy. Pełne instrukcje można znaleźć na ich stronach internetowych Instalacja oprogramowania Java 1. Sprawdź, czy na komputerze, na którym chcesz zainstalować aplikację IUCLID jest zainstalowana właściwa wersja oprogramowania Java (JRE): Otwórz wiersz poleceń (Start Uruchom Otwórz: cmd). W wierszu poleceń wpisz co następuje: java -version Rysunek 2.1. Sprawdzenie wersji oprogramowania Java 2. Jeśli nie zostanie wyświetlona wiadomość podobna do znajdującej się na powyższym zrzucie ekranu lub zainstalowano oprogramowanie Java w wersji niższej niż 1.6, zainstaluj najnowszą wersję. Można ją pobrać ze strony internetowej firmy Sun, pod adresem: 3

7 Rysunek 2.2. Instalacja kreatora oprogramowania Java Rysunek 2.3. Wybierz katalog instalacyjny oprogramowania Java 4

8 Rysunek 2.4. Instalacja oprogramowania Java zakończona Instalacja oprogramowania PostgreSQL Jeśli jest już zainstalowane oprogramowanie PostgreSQL w wersji 8.2, 8.3 lub 8.4, działające jako usługa użytkownika postgres, można je wykorzystać. Nie ma potrzeby aktualizowania do wersji 9, chociaż jest ona obsługiwana. Jeśli oprogramowanie PostgreSQL nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze lub chcesz je aktualizować do wersji 9, pobierz oprogramowanie PostgreSQL 9 ze strony internetowej i zainstaluj je. Strona internetowa PostgreSQL udostępnia wiele alternatywnych możliwości pobrania i zainstalowania oprogramowania PostgreSQL. Na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej przedstawiono użycie instalatora jednego kliknięcia, dostępnego na stronie PostgreSQL. Przykładowa nazwa pliku instalatora to postgresql windows.exe. Domyślna nowa instalacja oprogramowania PostgreSQL, przeprowadzona za pomocą instalatora jednego kliknięcia (one click installer), automatycznie uruchamia PostgreSQL jako usługę, w razie potrzeby tworzy użytkownika postgres i dostarcza narzędzia administracyjne (np. pgadmin III), które można wykorzystać do zarządzania bazami danych. Jeśli instalator utworzy superużytkownika postgres, musisz wprowadzić dla niego hasło na etapie 4 działania instalatora jednego kliknięcia, jak pokazano w serii ilustracji poniżej. Zapamiętaj to hasło, ponieważ będzie potrzebne później, podczas konfiguracji aplikacji IUCLID 5. Jeśli nie masz pewności, jakie wartości wprowadzić w instalatorze jednego kliknięcia, zastosuj wprowadzone przez instalator wartości domyślne. 5

9 Rysunek 2.5. Instalator oprogramowania PostgreSQL Rysunek 2.6. Katalog instalacyjny oprogramowania PostgreSQL 6

10 Rysunek 2.7. Katalog danych oprogramowania PostgreSQL Rysunek 2.8. Hasło dla superużytkownika bazy danych (postgres) i konta usługi Windows (postgres) 7

11 Rysunek 2.9. Numer portu dla oprogramowania PostgreSQL Rysunek Ustaw domyślną lokalizację oprogramowania PostgreSQL 8

12 Rysunek Potwierdź instalację oprogramowania PostgreSQL Rysunek Instalacja oprogramowania PostgreSQL w toku 9

13 Rysunek Instalacja oprogramowania PostgreSQL zakończona O ile nie chcesz uruchomić konkretnie aplikacji Stack Builder, usuń zaznaczenie pola wyboru na ekranie pokazanym powyżej. Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Finish (Koniec) Instalacja aplikacji IUCLID 5 Po pobraniu pakietu instalacyjnego instalatora Windows dla aplikacji IUCLID 5, wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. Instalator jest dostarczany jako wykonalny plik Java o nazwie iuclid5_install.jar. Można go uruchomić dwukrotnym kliknięciem lub z wiersza poleceń, tak jak w przypadku skryptu. Należy pamiętać, że konto użytkownika, z którego uruchamia się instalator, musi mieć uprawnienia do zapisu w folderze, w którym zostanie zainstalowana aplikacja IUCLID 5. W przypadku napotkania problemów podczas uruchamiania instalatora, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w dalszej części niniejszego dokumentu. Pierwszy ekran instalatora oferuje wybór między nową instalacją aplikacji IUCLID 5 a aktualizacją do najnowszej wersji. Jeśli chcesz aktualizować, zapoznaj się z Upgrade w dalszej części niniejszego dokumentu. Poniżej pokazano przykładowy pierwszy ekran. Tekst w kolorze niebieskim to łącza do strony internetowej PostgreSQL oraz do podręczników instalacyjnych na stronach IUCLID. Aby dokonać nowej instalacji aplikacji IUCLID 5 z pustą bazą danych, wybierz pierwszą opcję. W poniższym przykładzie ta opcja to Make a fresh installation of IUCLID (Przeprowadź nową instalację aplikacji IUCLID 5.3.2). Procedura nowej instalacji jest niezależna od instalowanej wersji. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 10

14 Rysunek Nowa instalacja aplikacji IUCLID 5 Kolejny ekran instalatora umożliwia określenie docelowego miejsca instalacji. Instalator automatycznie tworzy nowy folder, w którym instaluje aplikację IUCLID 5. Folder ma taką samą nazwę, jak pełny numer wersji i nazwa aplikacji IUCLID 5. Ten ekran instalatora umożliwia określenie lokalizacji takiego folderu. Na ekranie przedstawiona jest lokalizacja domyślna. Aby ją zmienić, kliknij ikonę folderu, a następnie wyszukaj inną lokalizację. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu w folderze C:\Program Files\iuclid5 zostanie utworzony nowy folder o nazwie IUCLID Upewnij się, że konto użytkownika systemu Windows, z którego jest uruchamiany instalator, posiada uprawnienia do zapisu w docelowym folderze, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rysunek Docelowy folder Na trzecim ekranie instalatora wprowadza się dane określające, w jaki sposób aplikacja IUCLID 5 łączy się z bazą danych PostgreSQL. Wartości domyślne odpowiadają potrzebom typowego użytkownika, więc jeśli są podane lub nie jest wiadome, że wymagane są inne wartości, pozostaw wartości domyślne bez zmian. Jako database user 11

15 password (hasło użytkownika bazy danych) możesz podać dowolną wartość. Wartość PostgreSQL superuser password (hasło superużytkownika PostgreSQL) musi być taka sama, jak wprowadzona podczas instalacji PostgreSQL. Po wprowadzeniu wartości ekran powinien wyglądać, tak jak przykład przedstawiony poniżej. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rysunek Podłączenie bazy danych W przypadku wyświetlenia następującego komunikatu o błędzie: password authentication failed for user postgres (nieudane uwierzytelnienie hasła dla użytkownika postgres), spróbuj jeszcze raz po wprowadzeniu hasła superużytkownika PostgreSQL podanego podczas instalacji oprogramowania PostgreSQL. Rysunek Nieprawidłowe hasło W przypadku wyświetlenia jednego z dwóch komunikatów o błędach Cannot create destination folder (Nie można utworzyć docelowego folderu) lub Access denied (Odmowa dostępu), poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu, w dalszej części niniejszego dokumentu. Sam proces instalacji zajmie kilka sekund. 12

16 Rysunek Instalacja aplikacji IUCLID 5 Kiedy instalator zakończy instalowanie aplikacji, można zamknąć kreator, klikając przycisk Close (Zamknij). Rysunek Udana instalacja Na pulpicie Windows tworzony jest automatycznie nowy skrót. Prowadzi on do pliku iuclid5.cmd, zawartego w katalogu instalacyjnym. Jeśli skrót nie został utworzony, poszukaj możliwych przyczyn w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu. Możliwe jest ręczne utworzenie skrótu. Kolejny krok to inicjalizacja instalacji, opisana w Rozdział 4, Inicjalizacja instalacji IUCLID 5 niniejszego dokumentu. Następnie, jeśli dysponujesz danymi wyeksportowanymi z aplikacji IUCLID za pomocą funkcji tworzenia kopii zapasowej/przywracania, możesz je zaimportować do nowo zainstalowanej aplikacji IUCLID 5. 13

17 Rysunek Przykład skrótu do aplikacji IUCLID Ustawienia bezpieczeństwa dla kont użytkowników Aplikacja IUCLID 5 jest wyposażona w funkcje mające na celu kontrolę poziomu bezpieczeństwa uwierzytelniania kont użytkowników. Poziom bezpieczeństwa można dostosować do wymogów konkretnej zainstalowanej aplikacji IUCLID 5. Na przykład ustawiając hasła dla swoich kont, użytkownicy mogą być zmuszeni do wprowadzania wartości odznaczających się określoną minimalną siłą. Wartości parametrów określających poziom bezpieczeństwa zdefiniowano w pliku ustawień, workstation.properties, znajdującym się w folderze o nazwie conf, który jest zlokalizowany w folderze instalacyjnym. Zastosowanie zmienionych wartości wymaga ponownego uruchomienia aplikacji IUCLID 5. Funkcje bezpieczeństwa opisano poniżej. Poniżej przedstawiono ustawienia zawarte w pliku ustawień, dostarczanym wraz z instalowaną aplikacją IUCLID 5. Wyświetlane wartości są ustawione jako domyślne, niezmienne i wykomentowane. Jeśli wiersz jest wykomentowany, stosuje się niezmienną wartość domyślną. Wartość zero (0) wyłącza funkcję. # Minimalna długość nowego hasła # password.min.length=6 # Minimalna liczba zbiorów znaków użytych w haśle # password.min.charsets=2 # Czy jest włączony system pytania bezpieczeństwa # password.use.secure.question=true W podanych poniżej przykładach funkcje bezpieczeństwa wyłączono. # Minimalna długość nowego hasła password.min.length=0 # Minimalna liczba zbiorów znaków użytych w haśle password.min.charsets=0 # Czy jest włączony system pytania bezpieczeństwa password.use.secure.question= Minimalna długość hasła Ta funkcja zapobiega używaniu zbyt słabych haseł do kont użytkowników. Hasło do konta użytkownika musi zawierać co najmniej taką liczbę znaków. W razie próby utworzenia hasła o mniejszej liczbie znaków, wyświetlany jest komunikat o błędzie, a użytkownik ma możliwość dokonania kolejnej próby utworzenia hasła. Zasady bezpieczeństwa mają zastosowanie do haseł tylko w chwili ich tworzenia. Dlatego też jeśli zostanie zwiększona minimalna długość haseł, użytkownicy nadal mogą się logować za pomocą dotychczasowych haseł, nawet jeśli są one teraz uważane za zbyt krótkie. Administrator może zmusić użytkownika do utworzenia nowego hasła, zaznaczając odpowiednie pole wyboru dla konta w oprogramowaniu klienta IUCLID 5. Wówczas przy kolejnym logowaniu użytkownik musi utworzyć nowe hasło Minimalna liczba typów znaków w hasłach Ta funkcja zapobiega używaniu zbyt słabych haseł do kont użytkowników. Hasło do konta użytkownika musi zawierać co najmniej jeden znak każdego typu znaków. Oznaczenie typu to liczba całkowita od 1 do 4. Wartość 1 oznacza 14

18 pierwszy typ znaków, wartość 2 oznacza pierwszy i drugi typ znaków itd. Cztery typy znaków to: 1 = małe litery [az], 2 = duże litery [A-Z], 3 = cyfry [0-9], 4 = znaki niealfanumeryczne Na przykład jeśli wartość to 3, hasło AdkbScfw zostanie odrzucone jako zbyt słabe, natomiast AdkbSc37 zostanie zaakceptowane, gdyż zawiera co najmniej po jednym znaku ze zbiorów 1, 2 i 3. W razie próby utworzenia hasła niezgodnego z zasadami wyświetlany jest komunikat o błędzie, a użytkownik ma możliwość dokonania kolejnej próby utworzenia hasła. Zasady bezpieczeństwa mają zastosowanie do haseł tylko w chwili ich tworzenia. Dlatego też jeśli zostanie zwiększona minimalna liczba zbiorów znaków wymaganych w hasłach, użytkownicy nadal mogą się logować za pomocą dotychczasowych haseł, nawet jeśli zawierają one znaki ze zbyt małej liczby zbiorów. Administrator może zmusić użytkownika do utworzenia nowego hasła, zaznaczając odpowiednie pole wyboru dla konta w oprogramowaniu klienta IUCLID 5. Wówczas przy kolejnym logowaniu użytkownik musi utworzyć nowe hasło Odzyskiwanie hasła - pytanie bezpieczeństwa Ta funkcja ma na celu umożliwienie użytkownikowi zastosowania metody uwierzytelniania alternatywnej wobec kombinacji nazwy użytkownika i hasła. Może ona pomóc w ograniczeniu ilości zasobów potrzebnych do zarządzania użytkownikami, zapobiegając blokowaniu kont ze względu na zapomniane hasła. Każdy użytkownik może zdefiniować własne pytanie bezpieczeństwa i tajną odpowiedź. Użytkownik dokonuje tego z graficznego interfejsu użytkownika klienta, po zalogowaniu się. Użytkownik może się zalogować, udzielając prawidłowej odpowiedzi na pytanie, a nie podając hasło. Odpowiedzi udziela się za pośrednictwem znajdującego się na stronie logowania łącza Forgot your password? (Nie pamiętasz hasła?). Funkcję włącza się lub wyłącza dla całości danego egzemplarza aplikacji IUCLID 5 podając wartość true (prawda) lub false (fałsz). 15

19 Rozdział 3. Aktualizacja Przed rozpoczęciem aktualizacji pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej bazy danych. Użyj wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowej aplikacji IUCLID i/lub funkcji tworzenia kopii zapasowej bazy danych. Jako metody tworzenia kopii zapasowej nie zaleca się wykonywania jedynie kopii systemu plików, w którym zainstalowana jest aplikacja IUCLID. W niniejszym rozdziale opisano sposób aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5. W pełnej wersji numeru IUCLID 5, po numerze 5 następują główny i dodatkowy numer wersji, oddzielone kropkami. Na przykład w nazwie IUCLID główny numer wersji to 3, a dodatkowy numer wersji to 2. Zależnie od aktualizowanej wersji aplikacji IUCLID 5, proces aktualizacji przebiega według trzech głównych scenariuszy. Każdy z nich opisano w odpowiedniej podsekcji niniejszego rozdziału. Oto scenariusze: 1. Zwiększenie tylko dodatkowego numeru wersji. Na przykład aktualizacja z IUCLID do IUCLID Instalator automatycznie przenosi wszystkie dane z poprzedniej bazy danych do nowej. 2. Zwiększenie głównego numeru wersji. Na przykład aktualizacja z IUCLID do IUCLID Zmiany w bazie danych muszą się odbyć z zastosowaniem etapu migracji. Instalator może przeprowadzić migrację danych za użytkownika. 3. Aktualizacja z IUCLID 5.0 lub IUCLID 5.1. Do takiej aktualizacji nie można użyć instalatora Windows. Określ scenariusz, który dotyczy twojej aktualizacji, a następnie zapoznaj się z poświęconą mu sekcją poniżej. Jeśli nie masz pewności, której wersji używasz obecnie, możesz odczytać ją z interfejsu aplikacji IUCLID 5. Uruchom aplikację IUCLID 5, zaloguj się, kliknij menu Help (Pomoc), a następnie wybierz pozycję About (Informacje) Aktualizacja ze zwiększeniem tylko dodatkowego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUCLID 5.0/1) Instalator umożliwia łatwą aktualizację w sposób opisany w poniższych sekcjach. Po uruchomieniu nowej wersji aplikacji IUCLID 5 może podłączyć poprzednią bazę danych bez potrzeby migracji. 1. Wykonaj kopię zapasową bazy danych. Użyj wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowej aplikacji IUCLID 5 i/ lub funkcji tworzenia kopii zapasowej bazy danych oprogramowania PostgreSQL. 2. Uruchom instalator, wybierz opcję aktualizacji właściwą dla twojego systemu i przeprowadź instalację. WAŻNE Funkcji aktualizacji instalatora Windows można użyć tylko w przypadku, gdy aplikację IUCLID 5 zainstalowano za pomocą instalatora Windows. Instrukcje dotyczące aktualizacji aplikacji IUCLID 5 bez instalatora Windows można znaleźć w odpowiednim dla konfiguracji danego komputera podręczniku instalacji Uruchomienie instalatora Po pobraniu pakietu instalacyjnego instalatora Windows wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. 16

20 Instalator jest dostarczany jako wykonalny plik Java o nazwie iuclid5_install.jar. Można go uruchomić dwukrotnym kliknięciem lub z wiersza poleceń, tak jak w przypadku skryptu. Należy pamiętać, że konto użytkownika, z którego uruchamia się instalator, musi mieć uprawnienie do zapisu w folderze, w którym zostanie zainstalowana aplikacja IUCLID. W przypadku napotkania problemów podczas uruchamiania instalatora, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w załączniku do niniejszego dokumentu Wybór scenariusza aktualizacji Na pierwszym ekranie instalatora wybierz drugą opcję. W poniższym przykładzie oraz w przypadku kolejnych zrzutów ekranu w niniejszej sekcji właściwa opcja to Upgrade from IUCLID 5.3.x to (Aktualizacja z IUCLID 5.3.x do 5.3.2). Rysunek 3.1. Aktualizacja IUCLID 5 ze zwiększeniem tylko dodatkowego numeru wersji Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalator tworzy folder, w którym zainstaluje nową wersję aplikacji IUCLID 5. Ten folder będzie znajdować się w folderze wyższego poziomu, co aktualizowana instalacja. Folder wyższego poziomu określa się na drugim ekranie instalatora. Można pozostawić bez zmian jego domyślną wartość C:\Program Files\iuclid5, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej, lub wprowadzić inną wartość. Wybrany folder musi jednak zawierać poprzednio zainstalowany egzemplarz aplikacji do zaktualizowania. Instalator odczytuje parametry konfiguracji z folderu instalacyjnego najwyższej poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, jaką może znaleźć, a następnie kopiuje je do nowej instalacji. Instalator nie zmienia poprzednio zainstalowanego egzemplarza aplikacji, która jest aktualizowana. W poniższym przykładzie docelowy folder dla zaktualizowanej aplikacji nosi nazwę IUCLID

21 Rysunek 3.2. Folder instalacyjny Jeśli masz pewność, że wartości są prawidłowe, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Poniższy komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeśli instalator Windows nie może znaleźć wersji aplikacji IUCLID 5, którą mógłby aktualizować zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkownika. Rysunek 3.3. Instalator nie może znaleźć odpowiedniej poprzednio zainstalowanej aplikacji Mogą zostać wyświetlone także komunikaty o dwóch innych rodzajach błędów: Cannot create destination folder (Nie można utworzyć docelowego folderu) i Access denied (Odmowa dostępu). W przypadku wyświetlenia jednego z nich, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w dalszej części niniejszego dokumentu Instalacja plików aplikacji IUCLID 5 Utworzenie nowego folderu i skopiowanie do niego danych zajmuje kilka sekund, jak pokazano w poniższym przykładzie. 18

22 Rysunek 3.4. Instalacja aplikacji IUCLID 5 Podczas procesu instalacji wykonywane są następujące czynności: Nowe wersje plików aplikacji są kopiowane do foldera instalacyjnego nowej wersji. Wtyczki, które zainstalowano w poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, są kopiowane do nowej wersji aplikacji IUCLID 5, ale tylko wówczas, gdy są zgodne z nową wersją. Instalator automatycznie wykrywa, czy wtyczka jest zgodna. Jeśli po aktualizacji wtyczka przestaje być widoczna w interfejsie użytkownika aplikacji IUCLID 5, odwiedź stronę internetową IUCLID pod adresem: aby sprawdzić, czy dostępna jest zgodna wersja. Pliki konfiguracji poprzednio zainstalowanej aplikacji są kopiowane do nowo instalowanej aplikacji. Jak pokazano poniżej, tworzony jest skrót do aplikacji IUCLID 5 na pulpicie konta Windows, poprzez które dokonuje się instalacji. Rysunek 3.5. Skrót do aplikacji IUCLID 5 Po udanej aktualizacji wyświetla się następujący ekran. 19

23 Rysunek 3.6. Aplikacja IUCLID 5 została z powodzeniem zaktualizowana Kliknij przycisk Close (Zamknij) Uruchomienie aplikacji IUCLID 5 Teraz można uruchomić zaktualizowaną aplikację IUCLID 5 klikając dwukrotnie ikonę utworzoną przez instalator na pulpicie, tak jak pokazano poniżej. Można również włączyć aplikację IUCLID 5, uruchamiając plik iuclid5.cmd, który znajduje się w katalogu instalacyjnym. Proces inicjalizacji nie jest wymagany. Wszystkie dane, które były obecne w aktualizowanym systemie, powinny być obecne w nowym systemie. Dlatego też powinno być możliwe zalogowanie się do każdego z kont użytkowników z poprzedniego systemu. Rysunek 3.7. Skrót do aplikacji IUCLID Aktualizacja ze zwiększeniem głównego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUCLID 5.0/1) W tym scenariuszu instalator Windows umożliwia łatwą aktualizację już zainstalowanej aplikacji IUCLID 5 w sposób opisany w poniższych sekcjach. Proces aktualizacji obejmuje następujące trzy części: 1. Wykonaj kopię zapasową bazy danych. Użyj wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowej aplikacji IUCLID i/lub funkcji tworzenia kopii zapasowej bazy danych oprogramowania PostgreSQL. 2. Uruchom instalator, wybierz opcję aktualizacji i przeprowadź instalację. 3. Uruchom narzędzie migracji. Jest to skrypt dostarczony wraz z instalatorem. Umożliwia on migrację istniejących danych aplikacji IUCLID 5. Aplikacji IUCLID 5 nie można uruchomić, dopóki narzędzie migracji nie zakończy z powodzeniem działania. 20

24 WAŻNE Funkcji aktualizacji instalatora Windows można użyć tylko w przypadku, gdy aplikację IUCLID 5 zainstalowano za pomocą instalatora Windows. Instrukcje dotyczące instalacji aplikacji IUCLID 5 bez instalatora Windows można znaleźć w odpowiednim dla konfiguracji danego komputera podręczniku instalacji Uruchomienie instalatora Po pobraniu pakietu instalacyjnego instalatora Windows wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. Instalator jest dostarczany jako wykonalny plik Java o nazwie iuclid5_install.jar. Można go uruchomić dwukrotnym kliknięciem lub z wiersza poleceń, tak jak w przypadku skryptu. Należy pamiętać, że konto użytkownika, z którego uruchamia się instalator, musi mieć uprawnienie do zapisu w folderze, w którym zostanie zainstalowana aplikacja IUCLID. W przypadku napotkania problemów podczas uruchamiania instalatora, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w załączniku do niniejszego dokumentu Wybór scenariusza aktualizacji Na pierwszym ekranie instalatora wybierz drugą opcję. W poniższym przykładzie oraz w przypadku kolejnych zrzutów ekranu w niniejszej sekcji właściwa opcja to Upgrade from IUCLID 5.2.x to (Aktualizacja z IUCLID 5.2.x do 5.3.2). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rysunek 3.8. Aktualizacja IUCLID 5 ze zwiększeniem głównego numeru wersji Na kolejnym ekranie znajdują się przypomnienia dotyczące ogólnego procesu aktualizacji tego rodzaju, jak pokazano na przykładzie poniżej. 21

25 Rysunek 3.9. Podsumowanie procesu aktualizacji Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalator tworzy folder, w którym zainstaluje nową wersję aplikacji IUCLID 5. Ten folder będzie znajdować się w folderze wyższego poziomu, co aktualizowana instalacja. Folder wyższego poziomu określa się na drugim ekranie instalatora. Można pozostawić bez zmian jego domyślną wartość C:\Program Files\iuclid5, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej, lub wprowadzić inną wartość. Wybrany folder musi jednak zawierać aktualizowany zainstalowany egzemplarz aplikacji. Instalator odczytuje parametry konfiguracji z folderu instalacyjnego najwyższej poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, jaką może znaleźć, a następnie kopiuje je do nowej instalacji. Instalator nie zmienia aktualizowanego zainstalowanego egzemplarza aplikacji. W poniższym przykładzie docelowy folder dla zaktualizowanej aplikacji nosi nazwę IUCLID Rysunek Folder instalacyjny 22

26 Jeśli masz pewność, że wartości są prawidłowe, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Poniższy komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeśli instalator Windows nie może znaleźć wersji aplikacji IUCLID 5, którą mógłby aktualizować zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkownika. Rysunek Instalator nie może znaleźć odpowiedniej zainstalowanej aplikacji Mogą zostać wyświetlone także komunikaty o dwóch innych rodzajach błędów: Cannot create destination folder (Nie można utworzyć docelowego folderu) i Access denied (Odmowa dostępu). W przypadku wyświetlenia jednego z nich, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w dalszej części niniejszego dokumentu Instalacja plików aplikacji IUCLID 5 Utworzenie nowego folderu i skopiowanie do niego danych zajmuje kilka sekund, jak pokazano w poniższym przykładzie. Rysunek Instalacja aplikacji IUCLID 5 Podczas procesu instalacji wykonywane są następujące czynności: Nowe wersje plików aplikacji są kopiowane do foldera instalacyjnego nowej wersji. Wtyczki, które zainstalowano w poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, są kopiowane do nowej wersji aplikacji IUCLID 5, ale tylko wówczas, gdy są zgodne z nową wersją. Instalator automatycznie wykrywa, czy wtyczka jest zgodna. Jeśli po aktualizacji wtyczka przestaje być widoczna w interfejsie użytkownika aplikacji IUCLID 5, odwiedź stronę internetową IUCLID pod adresem: aby sprawdzić, czy dostępna jest zgodna wersja. Pliki konfiguracji poprzednio zainstalowanej aplikacji są kopiowane do nowo instalowanej aplikacji. 23

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Po pobraniu plików instalacyjnych w pierwszej kolejności dokonujemy instalacji serwera ESET Remote Administrator Server

Po pobraniu plików instalacyjnych w pierwszej kolejności dokonujemy instalacji serwera ESET Remote Administrator Server UWAGA!! Przed przystąpieniem do poniższej procedury zalecamy utworzenie backupu bazy danych z której korzysta ERA oraz konfiguracji serwera ERA - backup bazy można wykonać za pomocą narzędzia Maintenance

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja NotifySync

Instalacja NotifySync Instalacja NotifySync WPROWADZENIE OD DYSTRYBUTORA SUN CAPITAL: Opis instalacji oraz konfiguracji rozwiązania NotifySync zawarty jest w bardzo przystępnym przewodniku dostępnym na: http://help.notify.net/techdocs/device/notifysync/installregguide/nethelp/default.htm?t

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo