IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie"

Transkrypt

1 IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r.

2 Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani żadna osoba działająca w imieniu Agencji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przedstawionych dalej informacji. W Internecie dostępnych jest bardzo dużo dodatkowych informacji o Unii Europejskiej. Można je znaleźć pod adresami: KLAUZULA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Poniższy tekst jest tłumaczeniem roboczym dokumentu pierwotnie sporządzonego w języku angielskim. Tekst został przetłumaczony i sprawdzony pod kątem kompletności przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. Sformułowania naukowe/techniczne będą podlegać weryfikacji. Zwracamy uwagę, że wersja angielska, która jest również dostępna na tej stronie internetowej, jest wersją oryginalną. Europejska Agencja Chemikaliów Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Wymagania sprzętowe Wymogi dotyczące oprogramowania Nowa instalacja aplikacji IUCLID Instalacja oprogramowania wymaganego przez aplikację IUCLID Instalacja oprogramowania Java Instalacja oprogramowania PostgreSQL Instalacja aplikacji IUCLID Ustawienia bezpieczeństwa dla kont użytkowników Minimalna długość hasła Minimalna liczba typów znaków w hasłach Odzyskiwanie hasła - pytanie bezpieczeństwa Aktualizacja Aktualizacja ze zwiększeniem tylko dodatkowego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUCLID 5.0/1) Uruchomienie instalatora Wybór scenariusza aktualizacji Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalacja plików aplikacji IUCLID Uruchomienie aplikacji IUCLID Aktualizacja ze zwiększeniem głównego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUC- LID 5.0/1) Uruchomienie instalatora Wybór scenariusza aktualizacji Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalacja plików aplikacji IUCLID Narzędzie migracji Uruchomienie aplikacji IUCLID Aktualizacja aplikacji IUCLID z wersji 5.0/1 do 5.2 lub wyższej Przeniesienie danych do nowej wersji aplikacji IUCLID Konfiguracja bazy danych umożliwiająca jednoczesną obsługę nowej i starej wersji aplikacji IUCLID Aplikację IUCLID 5.0/1 zainstalowano za pomocą zestawu instalacyjnego Aplikację IUCLID 5.0/1 zainstalowano ręcznie Inicjalizacja instalacji IUCLID Uruchomienie aplikacji IUCLID Kreator pierwszych kroków Zarządzanie użytkownikami Odinstalowanie aplikacji IUCLID A. Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu iii

4 Rozdział 1. Wprowadzenie IUCLID 5 można zainstalować jako samodzielną aplikację lub w środowisku umożliwiającym pracę wielu użytkownikom, w układzie klient-serwer. W niniejszym dokumencie opisano sposób wykorzystania specjalnego instalatora w celu zainstalowania IUCLID 5 jako samodzielnej aplikacji na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows (zwanym dalej Windows). Instalator można pobrać ze strony internetowej IUCLID 5. Przeprowadzając instalację, najpierw należy upewnić się, że zainstalowane jest niezbędne oprogramowanie, a następnie uruchomić instalator, zwykle dwukrotnym kliknięciem. Jeśli użytkownik dokładnie zastosuje się do instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie, nie będzie mu potrzebna żadna uprzednia specjalistyczna wiedza dotycząca oprogramowania IUCLID 5 ani składników oprogramowania wymaganych do jego uruchomienia. W przypadku napotkania podczas instalacji jakichkolwiek problemów, których nie można rozwiązać w oparciu o informacje zawarte w niniejszym podręczniku lub w dokumentacji oprogramowania innych firm, przed zwróceniem się do Centrum Informacyjnego ECHA spróbuj poszukać rozwiązania w zbiorze odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące aplikacji na stronach internetowych IUCLID Wymagania sprzętowe Poniższe wymagania mają wyłącznie charakter wytycznych. Co najmniej 1 GB pamięci RAM na płycie głównej (2 GB w przypadku systemu Windows Vista ) Pentium Core 2 duo lub równoważny procesor Najprawdopodobniej aplikację IUCLID 5 uda się uruchomić na komputerze o słabszych parametrach, ale jej działanie może nie być zadowalające. Wymagania zależą częściowo od wersji systemu Windows i używanych wtyczek aplikacji IUCLID. Np. użycie wtyczki Query Tool (Narzędzie wyszukiwania) zwiększy wymagania pod względem zasobów niezbędnych do wystarczająco szybkiej pracy, zwłaszcza w przypadku dużej bazy danych Wymogi dotyczące oprogramowania Do celów instalacji muszą być spełnione następujące wymogi dotyczące oprogramowania: System Windows z dostępem do konta użytkownika, z którego można uruchomić instalator i utworzyć wymagane katalogi. Java J2SE Runtime Environment v6 Baza danych PostgreSQL 8.2, 8.3, 8.4 (zalecana) lub 9. Najnowsza wersja instalatora Windows dla aplikacji IUCLID 5. Można ją pobrać bezpłatnie ze strony internetowej IUCLID 5. Po zainstalowaniu aplikacji IUCLID 5, należy ją wypróbować poprzez włączenie jej i skonfigurowanie. Konfiguracja wymaga dostępu do co najmniej jednego pliku podmiotu prawnego (LEOX). Tworzenie pliku LEOX opisano na stronie internetowej IUCLID 5, na której opublikowano oprogramowanie instalacyjne. Ponadto zaleca się załadowanie wykazu substancji referencyjnych i wykazu WE. Są one również dostępne na stronie internetowej, na której opublikowano oprogramowanie IUCLID 5. Podpowiedź Możliwe jest zaoszczędzenie czasu i zasobów informatycznych poprzez import do aplikacji IUCLID tylko substancji referencyjnych potrzebnych użytkownikowi. Ze strony internetowej IUCLID można pobrać wykaz substancji referencyjnych w różnych rozmiarach. Dostępny jest pełny zbiór, ograniczony 1

5 wykaz oraz funkcja umożliwiająca tworzenie własnego wykazu przy zastosowaniu jako kryteriów wyboru wspólnych identyfikatorów, takich jak numer WE i nazwa IUPAC. Przed importem pełnego zbioru zastanów się, czy jest to naprawdę konieczne. Substancje referencyjne, których nie zaimportowano podczas procesu inicjalizacji, można zaimportować później. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od ograniczonego wykazu. 2

6 Rozdział 2. Nowa instalacja aplikacji IUCLID 5 Jeśli zainstalowane jest już wymagane oprogramowanie Java i PostgreSQL, przejdź bezpośrednio do Instalacja aplikacji IUCLID Instalacja oprogramowania wymaganego przez aplikację IUCLID 5 Instalację oprogramowania Java i PostgreSQL opisali jego odnośni wydawcy. Pełne instrukcje można znaleźć na ich stronach internetowych Instalacja oprogramowania Java 1. Sprawdź, czy na komputerze, na którym chcesz zainstalować aplikację IUCLID jest zainstalowana właściwa wersja oprogramowania Java (JRE): Otwórz wiersz poleceń (Start Uruchom Otwórz: cmd). W wierszu poleceń wpisz co następuje: java -version Rysunek 2.1. Sprawdzenie wersji oprogramowania Java 2. Jeśli nie zostanie wyświetlona wiadomość podobna do znajdującej się na powyższym zrzucie ekranu lub zainstalowano oprogramowanie Java w wersji niższej niż 1.6, zainstaluj najnowszą wersję. Można ją pobrać ze strony internetowej firmy Sun, pod adresem: 3

7 Rysunek 2.2. Instalacja kreatora oprogramowania Java Rysunek 2.3. Wybierz katalog instalacyjny oprogramowania Java 4

8 Rysunek 2.4. Instalacja oprogramowania Java zakończona Instalacja oprogramowania PostgreSQL Jeśli jest już zainstalowane oprogramowanie PostgreSQL w wersji 8.2, 8.3 lub 8.4, działające jako usługa użytkownika postgres, można je wykorzystać. Nie ma potrzeby aktualizowania do wersji 9, chociaż jest ona obsługiwana. Jeśli oprogramowanie PostgreSQL nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze lub chcesz je aktualizować do wersji 9, pobierz oprogramowanie PostgreSQL 9 ze strony internetowej i zainstaluj je. Strona internetowa PostgreSQL udostępnia wiele alternatywnych możliwości pobrania i zainstalowania oprogramowania PostgreSQL. Na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej przedstawiono użycie instalatora jednego kliknięcia, dostępnego na stronie PostgreSQL. Przykładowa nazwa pliku instalatora to postgresql windows.exe. Domyślna nowa instalacja oprogramowania PostgreSQL, przeprowadzona za pomocą instalatora jednego kliknięcia (one click installer), automatycznie uruchamia PostgreSQL jako usługę, w razie potrzeby tworzy użytkownika postgres i dostarcza narzędzia administracyjne (np. pgadmin III), które można wykorzystać do zarządzania bazami danych. Jeśli instalator utworzy superużytkownika postgres, musisz wprowadzić dla niego hasło na etapie 4 działania instalatora jednego kliknięcia, jak pokazano w serii ilustracji poniżej. Zapamiętaj to hasło, ponieważ będzie potrzebne później, podczas konfiguracji aplikacji IUCLID 5. Jeśli nie masz pewności, jakie wartości wprowadzić w instalatorze jednego kliknięcia, zastosuj wprowadzone przez instalator wartości domyślne. 5

9 Rysunek 2.5. Instalator oprogramowania PostgreSQL Rysunek 2.6. Katalog instalacyjny oprogramowania PostgreSQL 6

10 Rysunek 2.7. Katalog danych oprogramowania PostgreSQL Rysunek 2.8. Hasło dla superużytkownika bazy danych (postgres) i konta usługi Windows (postgres) 7

11 Rysunek 2.9. Numer portu dla oprogramowania PostgreSQL Rysunek Ustaw domyślną lokalizację oprogramowania PostgreSQL 8

12 Rysunek Potwierdź instalację oprogramowania PostgreSQL Rysunek Instalacja oprogramowania PostgreSQL w toku 9

13 Rysunek Instalacja oprogramowania PostgreSQL zakończona O ile nie chcesz uruchomić konkretnie aplikacji Stack Builder, usuń zaznaczenie pola wyboru na ekranie pokazanym powyżej. Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Finish (Koniec) Instalacja aplikacji IUCLID 5 Po pobraniu pakietu instalacyjnego instalatora Windows dla aplikacji IUCLID 5, wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. Instalator jest dostarczany jako wykonalny plik Java o nazwie iuclid5_install.jar. Można go uruchomić dwukrotnym kliknięciem lub z wiersza poleceń, tak jak w przypadku skryptu. Należy pamiętać, że konto użytkownika, z którego uruchamia się instalator, musi mieć uprawnienia do zapisu w folderze, w którym zostanie zainstalowana aplikacja IUCLID 5. W przypadku napotkania problemów podczas uruchamiania instalatora, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w dalszej części niniejszego dokumentu. Pierwszy ekran instalatora oferuje wybór między nową instalacją aplikacji IUCLID 5 a aktualizacją do najnowszej wersji. Jeśli chcesz aktualizować, zapoznaj się z Upgrade w dalszej części niniejszego dokumentu. Poniżej pokazano przykładowy pierwszy ekran. Tekst w kolorze niebieskim to łącza do strony internetowej PostgreSQL oraz do podręczników instalacyjnych na stronach IUCLID. Aby dokonać nowej instalacji aplikacji IUCLID 5 z pustą bazą danych, wybierz pierwszą opcję. W poniższym przykładzie ta opcja to Make a fresh installation of IUCLID (Przeprowadź nową instalację aplikacji IUCLID 5.3.2). Procedura nowej instalacji jest niezależna od instalowanej wersji. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 10

14 Rysunek Nowa instalacja aplikacji IUCLID 5 Kolejny ekran instalatora umożliwia określenie docelowego miejsca instalacji. Instalator automatycznie tworzy nowy folder, w którym instaluje aplikację IUCLID 5. Folder ma taką samą nazwę, jak pełny numer wersji i nazwa aplikacji IUCLID 5. Ten ekran instalatora umożliwia określenie lokalizacji takiego folderu. Na ekranie przedstawiona jest lokalizacja domyślna. Aby ją zmienić, kliknij ikonę folderu, a następnie wyszukaj inną lokalizację. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu w folderze C:\Program Files\iuclid5 zostanie utworzony nowy folder o nazwie IUCLID Upewnij się, że konto użytkownika systemu Windows, z którego jest uruchamiany instalator, posiada uprawnienia do zapisu w docelowym folderze, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rysunek Docelowy folder Na trzecim ekranie instalatora wprowadza się dane określające, w jaki sposób aplikacja IUCLID 5 łączy się z bazą danych PostgreSQL. Wartości domyślne odpowiadają potrzebom typowego użytkownika, więc jeśli są podane lub nie jest wiadome, że wymagane są inne wartości, pozostaw wartości domyślne bez zmian. Jako database user 11

15 password (hasło użytkownika bazy danych) możesz podać dowolną wartość. Wartość PostgreSQL superuser password (hasło superużytkownika PostgreSQL) musi być taka sama, jak wprowadzona podczas instalacji PostgreSQL. Po wprowadzeniu wartości ekran powinien wyglądać, tak jak przykład przedstawiony poniżej. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rysunek Podłączenie bazy danych W przypadku wyświetlenia następującego komunikatu o błędzie: password authentication failed for user postgres (nieudane uwierzytelnienie hasła dla użytkownika postgres), spróbuj jeszcze raz po wprowadzeniu hasła superużytkownika PostgreSQL podanego podczas instalacji oprogramowania PostgreSQL. Rysunek Nieprawidłowe hasło W przypadku wyświetlenia jednego z dwóch komunikatów o błędach Cannot create destination folder (Nie można utworzyć docelowego folderu) lub Access denied (Odmowa dostępu), poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu, w dalszej części niniejszego dokumentu. Sam proces instalacji zajmie kilka sekund. 12

16 Rysunek Instalacja aplikacji IUCLID 5 Kiedy instalator zakończy instalowanie aplikacji, można zamknąć kreator, klikając przycisk Close (Zamknij). Rysunek Udana instalacja Na pulpicie Windows tworzony jest automatycznie nowy skrót. Prowadzi on do pliku iuclid5.cmd, zawartego w katalogu instalacyjnym. Jeśli skrót nie został utworzony, poszukaj możliwych przyczyn w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu. Możliwe jest ręczne utworzenie skrótu. Kolejny krok to inicjalizacja instalacji, opisana w Rozdział 4, Inicjalizacja instalacji IUCLID 5 niniejszego dokumentu. Następnie, jeśli dysponujesz danymi wyeksportowanymi z aplikacji IUCLID za pomocą funkcji tworzenia kopii zapasowej/przywracania, możesz je zaimportować do nowo zainstalowanej aplikacji IUCLID 5. 13

17 Rysunek Przykład skrótu do aplikacji IUCLID Ustawienia bezpieczeństwa dla kont użytkowników Aplikacja IUCLID 5 jest wyposażona w funkcje mające na celu kontrolę poziomu bezpieczeństwa uwierzytelniania kont użytkowników. Poziom bezpieczeństwa można dostosować do wymogów konkretnej zainstalowanej aplikacji IUCLID 5. Na przykład ustawiając hasła dla swoich kont, użytkownicy mogą być zmuszeni do wprowadzania wartości odznaczających się określoną minimalną siłą. Wartości parametrów określających poziom bezpieczeństwa zdefiniowano w pliku ustawień, workstation.properties, znajdującym się w folderze o nazwie conf, który jest zlokalizowany w folderze instalacyjnym. Zastosowanie zmienionych wartości wymaga ponownego uruchomienia aplikacji IUCLID 5. Funkcje bezpieczeństwa opisano poniżej. Poniżej przedstawiono ustawienia zawarte w pliku ustawień, dostarczanym wraz z instalowaną aplikacją IUCLID 5. Wyświetlane wartości są ustawione jako domyślne, niezmienne i wykomentowane. Jeśli wiersz jest wykomentowany, stosuje się niezmienną wartość domyślną. Wartość zero (0) wyłącza funkcję. # Minimalna długość nowego hasła # password.min.length=6 # Minimalna liczba zbiorów znaków użytych w haśle # password.min.charsets=2 # Czy jest włączony system pytania bezpieczeństwa # password.use.secure.question=true W podanych poniżej przykładach funkcje bezpieczeństwa wyłączono. # Minimalna długość nowego hasła password.min.length=0 # Minimalna liczba zbiorów znaków użytych w haśle password.min.charsets=0 # Czy jest włączony system pytania bezpieczeństwa password.use.secure.question= Minimalna długość hasła Ta funkcja zapobiega używaniu zbyt słabych haseł do kont użytkowników. Hasło do konta użytkownika musi zawierać co najmniej taką liczbę znaków. W razie próby utworzenia hasła o mniejszej liczbie znaków, wyświetlany jest komunikat o błędzie, a użytkownik ma możliwość dokonania kolejnej próby utworzenia hasła. Zasady bezpieczeństwa mają zastosowanie do haseł tylko w chwili ich tworzenia. Dlatego też jeśli zostanie zwiększona minimalna długość haseł, użytkownicy nadal mogą się logować za pomocą dotychczasowych haseł, nawet jeśli są one teraz uważane za zbyt krótkie. Administrator może zmusić użytkownika do utworzenia nowego hasła, zaznaczając odpowiednie pole wyboru dla konta w oprogramowaniu klienta IUCLID 5. Wówczas przy kolejnym logowaniu użytkownik musi utworzyć nowe hasło Minimalna liczba typów znaków w hasłach Ta funkcja zapobiega używaniu zbyt słabych haseł do kont użytkowników. Hasło do konta użytkownika musi zawierać co najmniej jeden znak każdego typu znaków. Oznaczenie typu to liczba całkowita od 1 do 4. Wartość 1 oznacza 14

18 pierwszy typ znaków, wartość 2 oznacza pierwszy i drugi typ znaków itd. Cztery typy znaków to: 1 = małe litery [az], 2 = duże litery [A-Z], 3 = cyfry [0-9], 4 = znaki niealfanumeryczne Na przykład jeśli wartość to 3, hasło AdkbScfw zostanie odrzucone jako zbyt słabe, natomiast AdkbSc37 zostanie zaakceptowane, gdyż zawiera co najmniej po jednym znaku ze zbiorów 1, 2 i 3. W razie próby utworzenia hasła niezgodnego z zasadami wyświetlany jest komunikat o błędzie, a użytkownik ma możliwość dokonania kolejnej próby utworzenia hasła. Zasady bezpieczeństwa mają zastosowanie do haseł tylko w chwili ich tworzenia. Dlatego też jeśli zostanie zwiększona minimalna liczba zbiorów znaków wymaganych w hasłach, użytkownicy nadal mogą się logować za pomocą dotychczasowych haseł, nawet jeśli zawierają one znaki ze zbyt małej liczby zbiorów. Administrator może zmusić użytkownika do utworzenia nowego hasła, zaznaczając odpowiednie pole wyboru dla konta w oprogramowaniu klienta IUCLID 5. Wówczas przy kolejnym logowaniu użytkownik musi utworzyć nowe hasło Odzyskiwanie hasła - pytanie bezpieczeństwa Ta funkcja ma na celu umożliwienie użytkownikowi zastosowania metody uwierzytelniania alternatywnej wobec kombinacji nazwy użytkownika i hasła. Może ona pomóc w ograniczeniu ilości zasobów potrzebnych do zarządzania użytkownikami, zapobiegając blokowaniu kont ze względu na zapomniane hasła. Każdy użytkownik może zdefiniować własne pytanie bezpieczeństwa i tajną odpowiedź. Użytkownik dokonuje tego z graficznego interfejsu użytkownika klienta, po zalogowaniu się. Użytkownik może się zalogować, udzielając prawidłowej odpowiedzi na pytanie, a nie podając hasło. Odpowiedzi udziela się za pośrednictwem znajdującego się na stronie logowania łącza Forgot your password? (Nie pamiętasz hasła?). Funkcję włącza się lub wyłącza dla całości danego egzemplarza aplikacji IUCLID 5 podając wartość true (prawda) lub false (fałsz). 15

19 Rozdział 3. Aktualizacja Przed rozpoczęciem aktualizacji pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej bazy danych. Użyj wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowej aplikacji IUCLID i/lub funkcji tworzenia kopii zapasowej bazy danych. Jako metody tworzenia kopii zapasowej nie zaleca się wykonywania jedynie kopii systemu plików, w którym zainstalowana jest aplikacja IUCLID. W niniejszym rozdziale opisano sposób aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5. W pełnej wersji numeru IUCLID 5, po numerze 5 następują główny i dodatkowy numer wersji, oddzielone kropkami. Na przykład w nazwie IUCLID główny numer wersji to 3, a dodatkowy numer wersji to 2. Zależnie od aktualizowanej wersji aplikacji IUCLID 5, proces aktualizacji przebiega według trzech głównych scenariuszy. Każdy z nich opisano w odpowiedniej podsekcji niniejszego rozdziału. Oto scenariusze: 1. Zwiększenie tylko dodatkowego numeru wersji. Na przykład aktualizacja z IUCLID do IUCLID Instalator automatycznie przenosi wszystkie dane z poprzedniej bazy danych do nowej. 2. Zwiększenie głównego numeru wersji. Na przykład aktualizacja z IUCLID do IUCLID Zmiany w bazie danych muszą się odbyć z zastosowaniem etapu migracji. Instalator może przeprowadzić migrację danych za użytkownika. 3. Aktualizacja z IUCLID 5.0 lub IUCLID 5.1. Do takiej aktualizacji nie można użyć instalatora Windows. Określ scenariusz, który dotyczy twojej aktualizacji, a następnie zapoznaj się z poświęconą mu sekcją poniżej. Jeśli nie masz pewności, której wersji używasz obecnie, możesz odczytać ją z interfejsu aplikacji IUCLID 5. Uruchom aplikację IUCLID 5, zaloguj się, kliknij menu Help (Pomoc), a następnie wybierz pozycję About (Informacje) Aktualizacja ze zwiększeniem tylko dodatkowego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUCLID 5.0/1) Instalator umożliwia łatwą aktualizację w sposób opisany w poniższych sekcjach. Po uruchomieniu nowej wersji aplikacji IUCLID 5 może podłączyć poprzednią bazę danych bez potrzeby migracji. 1. Wykonaj kopię zapasową bazy danych. Użyj wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowej aplikacji IUCLID 5 i/ lub funkcji tworzenia kopii zapasowej bazy danych oprogramowania PostgreSQL. 2. Uruchom instalator, wybierz opcję aktualizacji właściwą dla twojego systemu i przeprowadź instalację. WAŻNE Funkcji aktualizacji instalatora Windows można użyć tylko w przypadku, gdy aplikację IUCLID 5 zainstalowano za pomocą instalatora Windows. Instrukcje dotyczące aktualizacji aplikacji IUCLID 5 bez instalatora Windows można znaleźć w odpowiednim dla konfiguracji danego komputera podręczniku instalacji Uruchomienie instalatora Po pobraniu pakietu instalacyjnego instalatora Windows wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. 16

20 Instalator jest dostarczany jako wykonalny plik Java o nazwie iuclid5_install.jar. Można go uruchomić dwukrotnym kliknięciem lub z wiersza poleceń, tak jak w przypadku skryptu. Należy pamiętać, że konto użytkownika, z którego uruchamia się instalator, musi mieć uprawnienie do zapisu w folderze, w którym zostanie zainstalowana aplikacja IUCLID. W przypadku napotkania problemów podczas uruchamiania instalatora, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w załączniku do niniejszego dokumentu Wybór scenariusza aktualizacji Na pierwszym ekranie instalatora wybierz drugą opcję. W poniższym przykładzie oraz w przypadku kolejnych zrzutów ekranu w niniejszej sekcji właściwa opcja to Upgrade from IUCLID 5.3.x to (Aktualizacja z IUCLID 5.3.x do 5.3.2). Rysunek 3.1. Aktualizacja IUCLID 5 ze zwiększeniem tylko dodatkowego numeru wersji Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalator tworzy folder, w którym zainstaluje nową wersję aplikacji IUCLID 5. Ten folder będzie znajdować się w folderze wyższego poziomu, co aktualizowana instalacja. Folder wyższego poziomu określa się na drugim ekranie instalatora. Można pozostawić bez zmian jego domyślną wartość C:\Program Files\iuclid5, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej, lub wprowadzić inną wartość. Wybrany folder musi jednak zawierać poprzednio zainstalowany egzemplarz aplikacji do zaktualizowania. Instalator odczytuje parametry konfiguracji z folderu instalacyjnego najwyższej poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, jaką może znaleźć, a następnie kopiuje je do nowej instalacji. Instalator nie zmienia poprzednio zainstalowanego egzemplarza aplikacji, która jest aktualizowana. W poniższym przykładzie docelowy folder dla zaktualizowanej aplikacji nosi nazwę IUCLID

21 Rysunek 3.2. Folder instalacyjny Jeśli masz pewność, że wartości są prawidłowe, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Poniższy komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeśli instalator Windows nie może znaleźć wersji aplikacji IUCLID 5, którą mógłby aktualizować zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkownika. Rysunek 3.3. Instalator nie może znaleźć odpowiedniej poprzednio zainstalowanej aplikacji Mogą zostać wyświetlone także komunikaty o dwóch innych rodzajach błędów: Cannot create destination folder (Nie można utworzyć docelowego folderu) i Access denied (Odmowa dostępu). W przypadku wyświetlenia jednego z nich, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w dalszej części niniejszego dokumentu Instalacja plików aplikacji IUCLID 5 Utworzenie nowego folderu i skopiowanie do niego danych zajmuje kilka sekund, jak pokazano w poniższym przykładzie. 18

22 Rysunek 3.4. Instalacja aplikacji IUCLID 5 Podczas procesu instalacji wykonywane są następujące czynności: Nowe wersje plików aplikacji są kopiowane do foldera instalacyjnego nowej wersji. Wtyczki, które zainstalowano w poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, są kopiowane do nowej wersji aplikacji IUCLID 5, ale tylko wówczas, gdy są zgodne z nową wersją. Instalator automatycznie wykrywa, czy wtyczka jest zgodna. Jeśli po aktualizacji wtyczka przestaje być widoczna w interfejsie użytkownika aplikacji IUCLID 5, odwiedź stronę internetową IUCLID pod adresem: aby sprawdzić, czy dostępna jest zgodna wersja. Pliki konfiguracji poprzednio zainstalowanej aplikacji są kopiowane do nowo instalowanej aplikacji. Jak pokazano poniżej, tworzony jest skrót do aplikacji IUCLID 5 na pulpicie konta Windows, poprzez które dokonuje się instalacji. Rysunek 3.5. Skrót do aplikacji IUCLID 5 Po udanej aktualizacji wyświetla się następujący ekran. 19

23 Rysunek 3.6. Aplikacja IUCLID 5 została z powodzeniem zaktualizowana Kliknij przycisk Close (Zamknij) Uruchomienie aplikacji IUCLID 5 Teraz można uruchomić zaktualizowaną aplikację IUCLID 5 klikając dwukrotnie ikonę utworzoną przez instalator na pulpicie, tak jak pokazano poniżej. Można również włączyć aplikację IUCLID 5, uruchamiając plik iuclid5.cmd, który znajduje się w katalogu instalacyjnym. Proces inicjalizacji nie jest wymagany. Wszystkie dane, które były obecne w aktualizowanym systemie, powinny być obecne w nowym systemie. Dlatego też powinno być możliwe zalogowanie się do każdego z kont użytkowników z poprzedniego systemu. Rysunek 3.7. Skrót do aplikacji IUCLID Aktualizacja ze zwiększeniem głównego numeru wersji aplikacji IUCLID 5 (z wyjątkiem IUCLID 5.0/1) W tym scenariuszu instalator Windows umożliwia łatwą aktualizację już zainstalowanej aplikacji IUCLID 5 w sposób opisany w poniższych sekcjach. Proces aktualizacji obejmuje następujące trzy części: 1. Wykonaj kopię zapasową bazy danych. Użyj wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowej aplikacji IUCLID i/lub funkcji tworzenia kopii zapasowej bazy danych oprogramowania PostgreSQL. 2. Uruchom instalator, wybierz opcję aktualizacji i przeprowadź instalację. 3. Uruchom narzędzie migracji. Jest to skrypt dostarczony wraz z instalatorem. Umożliwia on migrację istniejących danych aplikacji IUCLID 5. Aplikacji IUCLID 5 nie można uruchomić, dopóki narzędzie migracji nie zakończy z powodzeniem działania. 20

24 WAŻNE Funkcji aktualizacji instalatora Windows można użyć tylko w przypadku, gdy aplikację IUCLID 5 zainstalowano za pomocą instalatora Windows. Instrukcje dotyczące instalacji aplikacji IUCLID 5 bez instalatora Windows można znaleźć w odpowiednim dla konfiguracji danego komputera podręczniku instalacji Uruchomienie instalatora Po pobraniu pakietu instalacyjnego instalatora Windows wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. Instalator jest dostarczany jako wykonalny plik Java o nazwie iuclid5_install.jar. Można go uruchomić dwukrotnym kliknięciem lub z wiersza poleceń, tak jak w przypadku skryptu. Należy pamiętać, że konto użytkownika, z którego uruchamia się instalator, musi mieć uprawnienie do zapisu w folderze, w którym zostanie zainstalowana aplikacja IUCLID. W przypadku napotkania problemów podczas uruchamiania instalatora, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w załączniku do niniejszego dokumentu Wybór scenariusza aktualizacji Na pierwszym ekranie instalatora wybierz drugą opcję. W poniższym przykładzie oraz w przypadku kolejnych zrzutów ekranu w niniejszej sekcji właściwa opcja to Upgrade from IUCLID 5.2.x to (Aktualizacja z IUCLID 5.2.x do 5.3.2). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Rysunek 3.8. Aktualizacja IUCLID 5 ze zwiększeniem głównego numeru wersji Na kolejnym ekranie znajdują się przypomnienia dotyczące ogólnego procesu aktualizacji tego rodzaju, jak pokazano na przykładzie poniżej. 21

25 Rysunek 3.9. Podsumowanie procesu aktualizacji Lokalizacja poprzednio zainstalowanej aplikacji do zaktualizowania i nowo instalowanej aplikacji Instalator tworzy folder, w którym zainstaluje nową wersję aplikacji IUCLID 5. Ten folder będzie znajdować się w folderze wyższego poziomu, co aktualizowana instalacja. Folder wyższego poziomu określa się na drugim ekranie instalatora. Można pozostawić bez zmian jego domyślną wartość C:\Program Files\iuclid5, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej, lub wprowadzić inną wartość. Wybrany folder musi jednak zawierać aktualizowany zainstalowany egzemplarz aplikacji. Instalator odczytuje parametry konfiguracji z folderu instalacyjnego najwyższej poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, jaką może znaleźć, a następnie kopiuje je do nowej instalacji. Instalator nie zmienia aktualizowanego zainstalowanego egzemplarza aplikacji. W poniższym przykładzie docelowy folder dla zaktualizowanej aplikacji nosi nazwę IUCLID Rysunek Folder instalacyjny 22

26 Jeśli masz pewność, że wartości są prawidłowe, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Poniższy komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeśli instalator Windows nie może znaleźć wersji aplikacji IUCLID 5, którą mógłby aktualizować zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkownika. Rysunek Instalator nie może znaleźć odpowiedniej zainstalowanej aplikacji Mogą zostać wyświetlone także komunikaty o dwóch innych rodzajach błędów: Cannot create destination folder (Nie można utworzyć docelowego folderu) i Access denied (Odmowa dostępu). W przypadku wyświetlenia jednego z nich, poszukaj możliwego rozwiązania w Dodatku A, Wskazówki dotyczące uruchomienia instalatora i praw dostępu w dalszej części niniejszego dokumentu Instalacja plików aplikacji IUCLID 5 Utworzenie nowego folderu i skopiowanie do niego danych zajmuje kilka sekund, jak pokazano w poniższym przykładzie. Rysunek Instalacja aplikacji IUCLID 5 Podczas procesu instalacji wykonywane są następujące czynności: Nowe wersje plików aplikacji są kopiowane do foldera instalacyjnego nowej wersji. Wtyczki, które zainstalowano w poprzedniej wersji aplikacji IUCLID 5, są kopiowane do nowej wersji aplikacji IUCLID 5, ale tylko wówczas, gdy są zgodne z nową wersją. Instalator automatycznie wykrywa, czy wtyczka jest zgodna. Jeśli po aktualizacji wtyczka przestaje być widoczna w interfejsie użytkownika aplikacji IUCLID 5, odwiedź stronę internetową IUCLID pod adresem: aby sprawdzić, czy dostępna jest zgodna wersja. Pliki konfiguracji poprzednio zainstalowanej aplikacji są kopiowane do nowo instalowanej aplikacji. 23

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Evoko Room Manager. Instrukcja obsługi dla administratora

Evoko Room Manager. Instrukcja obsługi dla administratora Evoko Room Manager Instrukcja obsługi dla administratora Najpierw przeczyta j! Spis treści 1 O tej instrukcji 3 2 Podstawowe informacje dla użytkownika 4 3 Architektura systemu w skrócie 5 4 Wymogi systemowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo