AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji."

Transkrypt

1 Strona 1 z 286 Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G z dnia AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji. Unikalny identyfikator Rodzaj aktualizacji. aktualizacji. Status poprawności Unikalny identyfikator nagłówka aktualizacji (klucz podstawowy). Rodzaj aktualizacji. Możliwe wartości: 'SR' - Upgrade bazy operacyjnej; 'ARCH','MG','PUB' - Upgrade pozostałych baz; 'SLOW' - Import słowników; Określenie numeru wersji, numeru dedykowanego pakietu poprawek lub numeru zestawu słowników. aktualizacji. Status poprawności wykonania aktualizacji. AD_AKTUALIZACJE_LOG Wpis dotyczący wykonanej aktualizacji. Możliwe aktualizacje: - aktualizacja bazy i/lub aplikacji, - import słowników. Unikalny identyfikator Rodzaj aktualizacji Typ operacji. Oznaczenie wersji docelowej Osoba wykonująca operację. Data i czas rozpoczęcia operacji Data i czas zakończenia operacji. Unikalny identyfikator wpisu dotyczącego wykonanej aktualizacji (klucz podstawowy). Rodzaj aktualizacji. Możliwe wartości: 'SR' - Upgrade bazy operacyjnej; 'ARCH','MG','PUB' - Upgrade pozostałych baz; 'SLOW' - Import słowników; Typ operacji. Możliwe wartości: 'AKT' - aktualizacja; 'BACKUP' - backup bazy danych; 'RESTORE' - odtwarzanie danych z bazy; '' - inne czynności. Oznaczenie wersji docelowej, która jest nadawana po poprawnym wykonaniu aktualizacji. Osoba wykonująca operację. Data i czas rozpoczęcia operacji. Data i czas zakończenia operacji.

2 Strona 2 z 286 Status operacji. Log Status operacji. Log z przebiegu operacji. przeprowadzonej operacji. AD_AUTONUMERY Tabela przechowująca kolejne numery autonumeracji, w przypadku generowania numerów urzędowych automatycznie, przy użyciu mechanizmu autonumeracji. Unikalny identyfikator definicji autonumeracji Okres obowiązywania Aktualna wartość Unikalny identyfikator rekordu w tabeli AD_AUTONUMERY, jednoznacznie identyfikujący rekord. Klucz obcy z tabeli AD_DEF_AUTO (definicji autonumeracji), identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Definiuje okres (rok) w jakim obowiązuje bądź obowiązywał autonumer. Aktualna wartość autonumeru. AD_BLOKADY Tabela zawiera wszystkie blokady rekordów. Nazwa użytkownika Nazwa tabeli Klucz blokowanej tabeli Data Godzina użytkownika zakładającego blokadę Data ostatniej aktywności Nazwa użytkownika zakładającego blokadę Nazwa tabeli na którą założono blokadę (Unikalność na poziomie NAZWA_TABELI i ID_REKORDU) Klucz podstawowy w blokowanej tabeli(nazwa tabeli przechowywana w polu NAZWA_TABELI) Data założenia blokady Godzina założenia blokady Klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY Data ostatniej aktywności użytkownika Godzina ostatniej aktywności Godzina ostatniej aktywności użytkownika AD_CSM_KOMPONENTY Właściwość komponentu (komponenty zarządzane) aplikacji JTC. Unikalny identyfikator komponentu (klucz podstawowy). Unikalna nazwa/identyfikator komponentu w formacie ID_OKNA[.NAZWA_KOMPONENTU]. Przykład: 'AD0001' (rekord reprezentuje właściwości okna), 'LU0001.aktualizacjeTable' (właściwość konkretnego komponentu w oknie). Wariant pod jakim został zapisany komponent. Dzięki wariantowi można zapisać kilka różnych wersji tego samego komponentu. Obecnie pole przechowuje wartości proste i nie jest kluczem obcym. Unikalny identyfikator pracownika, dla którego zachowane są właściwości komponentu (klucz obcy AD_UZYTKOWNICY) Typ komponentu. Możliwe wartości: 'FORM', 'DBTABLE'. Unikalny identyfikator komponentu Unikalna nazwa/identyfikator komponentu Wariant pod jakim został zapisany komponent. Unikalny identyfikator pracownika. Typ komponentu.

3 Strona 3 z 286 Wszystkie zapamiętane właściwości komponentu w formacie XML. Wszystkie zapamiętane właściwości komponentu w formacie XML. AD_DANE_DO_TRACE Tabela zasilająca mechanizm TRACE po stronie JBOSS operacjami, które są wykonywane po stronie DELPHI. Unikalny identyfikator użytkownika Unikalny identyfikator. użytkownika, który wykonał operację - klucz obcy do tabeli AD_UZYTKOWNICY. Nazwa tabeli Nazwa tabeli, na której została wykonana operacja. Rodzaj operacji Status przetworzenia Rekord przed operacją Rekord po operacji Rodzaj operacji, która została wykonana na rekordzie: D - dodanie, M - modyfikacja, U - usunięcie, P - przeglądanie. Status przetworzenia danej operacji. Domyślnie: 01 - do aktualizacji. Rekord przed wykonaniem operacji w postaci listy nazw, wartości i typów pól: NAZWA_POLA<s1>WARTOSC_POLA<s2>TYP_POLA<s3>. Obecnie <s2>=#^*^#, <s3>=#^$^#. Jeśli pole jest puste, to zamiast wartości jest zapisywane <;null;>. Nie są zapisywane długie pola (powyżej 500 znaków). Jeśli dodawanie to puste. Rekord po wykonaniu operacji w postaci listy nazw, wartości i typów pól: NAZWA_POLA<s1>WARTOSC_POLA<s2>TYP_POLA<s3>. Obecnie <s2>=#^*^#, <s3>=#^$^#. Jeśli pole jest puste, to zamiast wartości jest zapisywane <;null;>. Nie są zapisywane długie pola (powyżej 500 znaków). Jeśli usuwanie to pusty. AD_DANE_DO_TRACE_SWD Tabela pomocnicza dla obsługi AD_DANE_DO_TRACE, wykorzystywana w procedurze WYKREALDEC. listy wypłat świadczenia listy wypłat - klucz obcy z tabeli LW_LISTY_WYPLAT. świadczenia - klucz obcy z tabeli DC_SWIADCZENIA. AD_DANE_REALIZACJI Tabela przetrzymująca dane realizacji poszczególnych AD_OSÓB, w zależności od modułu. Dla każdej AD_OSOBY powinien istniej przynajmniej jeden rekord w tej tabeli, z MODULEM_ALPIKACJI = -- Unikalny identyfikator Klucz główny tabeli. osoby Moduł aplikacji konta bankowego KOD_LISTY_ZASIL Klucz obcy z tabeli AD_OSOBY. Określa moduł aplikacji, którego dotyczą dane, możliwe moduły to SR, FA, ST, DM oraz -- oznaczający dane uniwersalne. Klucz obcy z tabeli AD_KONTA_BANKOWE, domyślne konto na które powinny być wypłacane świadczenia, których osoba jest odbiorcą.

4 Strona 4 z 286 Sposób realizacji wypłaty Dzień planowanej wypłaty poczty banku Sposób realizacji wypłaty. Słownik: KOD Sposobu Realizacji Wypłaty. Dzień miesiąca dla planowanej realizacji wypłaty. Klucz obcy z tabeli AD_POCZTY, określa pocztę przy sposobie realizacji Poczta. Klucz obcy z tabeli SY_BANKI, określa bank przy sposobie realizacji Bank. AD_DEF_AUTO Tabela przechowująca definicje autonumeracji, dla numerów urzędowych. Unikalny identyfikator Nazwa Format Rodzaj okresu obowiązywania Format numeru Czy aktywna Unikalny identyfikator rekordu tabeli AD_DEF_AUTO, jednoznacznie identyfikujący rekord. Nazwa (definicji) autonumeracji Format autonumeracji - określa postać kolejnego numeru generowanego przez mechanizm autonumeracji. Określa okres czasu przez jaki obowiązuje autonumer danej definicji autonumeracji. Może przyjąć tylko wartość '<R>', oznaczającą że autonumer (AD_AUTONUMERY) obowiązuje przez okres roku kalendarzowego. Określa format numeru (AD_AUTONUMERY) dla defincji autonumeracji. Określa czy mechanizm autonumeracji jest aktywny. Autonumeracja jest aktywna gdy pole przyjmuje wartość 'T', nieaktywna gdy pole przyjmuje wartość 'N' AD_DEF_PAR_AUTO Tabela zawiera rekordy, za pomocą których można określić format kolejnego autonumeru wygenerowanego przez mechanizm autonumeracji. Rekordy zawierają parametry - elementy przy pomocy których można określić format autonumerów (pole FORMAT tabeli AD_DEF_AUTO). Unikalny identyfikator definicji autonumeracji Nazwa Znacznik parametru Typ parametru Sposób prezentacji parametru Unikalny identyfikator rekordu tabeli AD_DEF_PAR_AUTO, jednoznacznie identyfikujący rekord. Klucz obcy z tabeli AD_DEF_AUTO (definicji autonumeracji), identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Nazwa elementu Znacznik parametru - wpisywany w polu FORMAT tabeli AD_DEF_AUTO jeżeli generowany autonumer ma zawierać ten parametr. Określa jakiego typu daną jest parametr. Wartości jakie może przyjmować pole: 'TEXT' - oznacza że parametr jest typu tekstowego 'DATETIME' - oznacza że parametr jest typu data Określa sposób prezentacji parametru w autonumerze. Wartości jakie może przyjmować pole: LLL... - dla typu tekstowego, określa liczbę znaków jaką zajmować będzie parametr yyyy - dla formatu daty, określa że parametr zwracany będzie w postaci roku (np.2004) mm -

5 Strona 5 z 286 Format dla formatu daty, określa że parametr zwracany będzie w postaci miesiąca (np.01) Format parametru w schemacie autonumeru AD_DZIENNIK_ZDARZEN Tabela przechowująca informacje na temat wybranych zdarzeń zachodzących w systemie. Unikalny identyfikator Data Czas Użytkownik zdarzenia Status Nr urzędowy Nr sprawy decyzji/wniosku Nazwa obiektu, którego dotyczy zdarzenie AD_INSTYTUCJE Instytucja/przedsiębiorstwo. Unikalny identyfikator Nazwa Skrócona nazwa Typ Osoba do korespondencji Rodzaj adresu miejscowości - adres siedziby miejscowości - adres korespondencyjny ulicy - adres siedziby Unikalny identyfikator rekordu tabeli AD_DZIENNIK_ZDARZEN, jednoznacznie identyfikujący rekord. Data zarejestrowania zdarzenia (dzień, miesiąc, rok). Czas zarejestrowania zdarzenia (godzina, minuta, sekunda). Klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY, identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Identyfikuje użytkownika systemu, który spowodował zdarzenie. Klucz obcy z tabeli AD_ZDARZENIA, identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Identyfikuje zdarzenie, jakie miało miejsce w systemie. o zdarzeniu, które miało miejsce w systemie. Informuje czy zdarzenie zakończyło się powodzeniem, czy nie został zakończone powodzeniem. 'N' - zdarzenie nie zakończone powodzeniem 'U' - zdarzenie zakończone powodzeniem. Nr urzędowy. Nr sprawy. decyzji/wniosku. Nazwa tabeli, której dotyczy pole ID. Unikalny identyfikator instytucji (Klucz podstawowy). Pełna nazwa instytucji. Skrócona nazwa instytucji. Typ instytucji (słownik KOD Typu Instytucji). Imię i nazwisko osoby do odbioru korespondencji. Określenie, który adres jest adresem obowiązującym. Dopuszczalne wartości: 01 - siedziby, 02 - do korespondencji. Unikalny identyfikator miejscowości siedziby (klucz obcy z tabeli SY_MIEJSCOWOSCI). Unikalny identyfikator miejscowości do korespondencji (klucz obcy z tabeli SY_MIEJSCOWOSCI). Unikalny identyfikator ulicy siedziby (klucz obcy z tabeli SY_ULICE).

6 Strona 6 z 286 ulicy - adres korespondencyjny Nr domu - adres siedziby Nr domu - adres korespondencyjny Nr lokalu - adres siedziby Nr lokalu - adres korespondencyjny kodu pocztowego - adres siedziby kodu pocztowego - adres korespondencyjny Telefon - adres siedziby Telefon - adres korespondencyjny Fax - adres siedziby Fax - adres korespondencyjny - adres siedziby - adres korespondencyjny NIP REGON Czy zarządca Czy miejsce nauki konta Dzień planowanej wypłaty Uwagi Nazwa w dopełniaczu Nazwa w celowniku Nazwa w bierniku Nazwa w narzędniku Unikalny identyfikator ulicy do korespondencji (klucz obcy z tabeli SY_ULICE). Nr domu - adres siedziby instytucji. Nr domu - adres korespondencyjny instytucji. Nr lokalu - adres siedziby instytucji. Nr lokalu - adres korespondencyjny instytucji. pocztowy - adres siedziby instytucji. pocztowy - adres korespondencyjny instytucji. Telefon - adres siedziby instytucji. Telefon - adres korespondencyjny instytucji. Fax - adres siedziby instytucji. Fax - adres korespondencyjny instytucji. - adres siedziby instytucji. - adres korespondencyjny instytucji. NIP instytucji. REGON instytucji. Czy instytucja występuje jako zarządca na wniosku o DM. Czy instytucja występuje jako miejsce nauki/pracy na wniosku o DM. Klucz obcy z tabeli AD_KONTA_BANKOWE, domyślne konto na które powinny być wypłacana świadczenia, których instytucja jest odbiorcą. Dzień miesiąca dla planowanej realizacji wypłaty. Uwagi od instytucji. Pełna nazwa instytucji w dopełniaczu. Pełna nazwa instytucji w celowniku. Pełna nazwa instytucji w bierniku. Pełna nazwa instytucji w narzędniku. AD_INSTYTUCJE_WYDATKI Tabela asocjacyjna wiążąca AD_INSTYTUCJE ze słownikiem uniwersalnym "Wydatki". instytucji wartości słownikowej AD_JEDNOSTKA Dane jednostki w której pracuje system. Klucz obcy z tabeli AD_INSTYTUCJE wartości słownikowej z tabeli SY_ELEM_SLOW

7 Strona 7 z 286 Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator jednostki (Klucz podstawowy). Nazwa KESO Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu pocztowy Telefon Bank Numer konta NIP REGON Skrócona nazwa Katalog docelowy dla KEDU Katalog raportów Hasło paczki XML Serwer Port Hasło Login Moduł aplikacji Rodzaj obsługiwanych danych IBAN Katalog docelowy zasileń Katalog zaświadczeń Faks Poczta NTS Czy rozbijać przelewy urzędu skarbowego instytucji jednostki w EESSI AD_KALENDARZE Kalendarz systemowy. Pełna nazwa jednostki. elementu struktury organizacyjnej jednostki. Miejscowość - adres siedziby jednostki. Ulica - adres siedziby jednostki. Numer domu - adres siedziby jednostki. Numer lokalu - adres siedziby jednostki. pocztowy - adres siedziby jednostki. Numer telefonu jednostki. Nazwa banku w którym jednostka posiada konto. Numer konta bankowego jednostki. NIP jednostki. REGON jednostki. Skrócona nazwa jednostki. Katalog docelowy dla dokumentów KEDU. Katalog docelowy dla dokumentów źródłowych. Hasło do rozpakowania paczki XML z wnioskami z esr. Adres serwera pocztowego. Port serwera pocztowego. Hasło do serwera pocztowego. Login do serwera pocztowego. Określa jaki moduł obsługuje dana jednostka (SR,ST,ZA). Określa czy jednostka obsługuje wypłaty (RW) czy decyzje (DC) IBAN numeru konta Katalog docelowy dla przesyłów zasileń (komunikacja z CL RODZINA). Katalog zawierający zlecenia wykonania zaświadczenia w formie plików XML wysłanych z aplikacji edok. Faks jednostki. Poczta jednostki. Adres jednostki. NTS jednostki. Parametr generowania przelewów - czy rozbijać przelewy na podmioty. Klucz obcy z tabeli SY_URZEDY Klucz obcy z tabeli AD_KODY_INSTYTUCJI

8 Strona 8 z 286 Unikalny identyfikator Numer kalendarza Dodatkowy dzień Czy dzień wolny Czy nagłowek Rodzaj kalendarza AD_KODY_INSTYTUCJI Słownik kodów instytucji unijnych Unikalny identyfikator państwa instytucji Ulica Nazwa Miejscowość pocztowy Region Telefon Faks NTS Rodzaj instytucji Obowiązuje od Obowiązuje do ISO państwa Czy dodany przez użytkownika słownikowy instytucji AD_KOMORNICY Przechowuje dane o komornikach. Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator kalendarza (klucz podstawowy). Numer kalendarza wyswietlany w aplikacji. Dodatkowy dzień wolny lub pracujšcy. Dzień, którego dotyczy zapis Okre?lenie, czy dzień jest wolny od pracy. Warto?ć 'T' ozacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Okre?lenie, czy rekord jest nagłówkiem kalendarza czy też elementem. Warto?ć 'T' ozacza 'nagłówek kalendarza', 'N' - 'element kalendarza'. powodu, dla którego dzień jest wolny/pracujšcy w przypadku elementu lub tre?ć nagłówka kalendarza w przyapdku nagłówka Rodzaj kalendarza: 0? systemowy 1? indywidualny(kopia) 3 - grupowy Unikalny identyfikator wartości ze słownika ze słownika kodów państw na drukach, dla Polski 500, inne państwa jak na SY_PANSTWA_ROPS instytucji, niemodyfikowalny Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne NTS, potrzebny do identyfikacji ośrodka 1 - właściwa instytucja 2 - pole słownikowe grupujące, potrzebne dla standardów Data od obowiązywania wartości Data do obowiązywania wartości państwa jednostki przy komunikacji z EESSI Określa czy rekord został dodany ręcznie przez użytkownika, czy jest rekordem domyślnym ze skryptów W przypadku rekordów domyślnych jest to kopia pola KOD_INSTYUTCJI i nie może być modyfikowana przez użytkownika Unikalny identyfikator komornika.

9 Strona 9 z 286 Nr uprawnień Imię Nazwisko PESEL Data urodzenia Płeć NIP REGON Nr paszportu miejscowości ulicy kodu pocztowego Nr domu Nr lokalu Nr telefonu konta sądu Nr uprawnień komornika. Imię komornika. Nazwisko komornika. PESEL komornika. Data urodzenia komornika. Płeć komornika. NIP komornika. REGON komornika. Nr paszportu komornika. Klucz obcy z tabeli SY_MIEJSCOWOSCI. Klucz obcy z tabeli SY_ULICE. Klucz obcy z tabeli SY_POCZTA. Nr domu komornika. Nr lokalu komornika. Nr telefonu komornika. Klucz obcy z tabeli AD_KONTA_BANKOWE. sądu. AD_KOMUNIKACJA_DL Tabela zawiera nagłówki przesyłów zadłużeń do BIG. Unikalny identyfikator Rodzaj umowy Data aktualizacji Data przesłania Czy wysłano Unikalny identyfikator w bazie KRD Status przesyłu Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy)., w którym zawiera się nazwa firmy, do której przesyłamy dłużnika. Określa firmę, do której odnosi się przesył. ze słownika KOD Rodzaju Umowy Data utworzenia aktualizacji zadłużenia. Data przesłania stanu zadłużenia dłużników. Określa, czy przesył został wysłany. Unikalny identyfikator wykonywanego zadania na bazie KRD. Status przesyłu, 02 - przygotowany, 05 - wysłany, 06 - odrzucony: wysłany i wszystkie pozycje odrzucone. Słownik KOD Statusu Sprawozdania AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE Tabela zawiera pozycje przesyłu zadłużeń do BIG. Unikalny identyfikator przesyłu IG Imię Nazwisko Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). klucz obcy z tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL. klucz obcy z tabeli OSO_AD_ID. Imię dłużnika. Nazwisko dłużnika.

10 Strona 10 z 286 Nr PESEL Nr cudzoziemca Kwota zadłużenia z tytułu likwidatora Kwota zadłużenia z tytułu wierzyciela Kwota zadłużenia z tytułu FA Kwota zadłużenia z tytułu ZA Data powstania rekordu Data wysłania rekordu Data powstania zadłużenia Czy rekord zmieniający zadłużenie likwidatora Czy rekord zmieniający zadłużenie wierzyciela Czy rekord zmieniający zadłużenie FA Czy rekord zmieniający zadłużenie ZA Czy w bazie Erif jest już założona sprawa likwidatora Czy w bazie Erif jest już założona sprawa wierzyciela Czy w bazie Erif jest już założona sprawa FA Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZA Firma, do której odnosi się rekord przesyłu Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu ZA Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu FA Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu likwidatora Data najwcześniejszego branego pod uwagę PESEL Dłużnika. Nr cudzoziemca dłużnika. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu likwidatora. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu wierzyciela. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Data powstania rekordu. Data wysłania rekordu. Data powstania zadłużenia, rozumiana jako najwcześniejsze brane pod uwagę zadłużenie dłużnika. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie likwidatora. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie wierzyciela. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie FA. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie ZA. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa likwidatora. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa wierzyciela. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa FA. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZA. Określa firmę, do której odnosi się rekord przesyłu. ze słownika KOD Rodzaju Umowy Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu likwidatora. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu wierzyciela.

11 Strona 11 z 286 zadłużenia z tytułu wierzyciela Status pozycji Rodzaj operacji na danych pozycji Obywatelstwo Data urodzenia Rodzaj dokumentu Nr paszportu Nr dowodu pocztowy Poczta Ulica Nr domu Nr lokalu Telefon Miejscowość Czy modyfikacja danych Rodzaj adresu zamieszkania Kwota zadłużenia z tytułu ZZ Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z decyzji ZZ Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZZ Czy rekord zmieniający zadłużenie ZZ Kraj Kraj do korespondencji pocztowy do korespondencji Poczta do korespondencji Ulica do korespondencji Nr domu do korespondencji Określa status pozycji: 1 - Aktualne - dana pozycja jest aktualna na serwerze BIG, 2 - Zastąpione - dana pozycja została zastąpiona na serwerze BIG, 3 - Odrzucone - serwer BIG nie przyjął danego rekordu 4 - Do wysłania. Słownik KOD Statusu Operacji BIG Określa rodzaj operacji na danych pozycji: 1 - Dodawanie 2 - Modyfikacja 3 - Usuwanie. Obywatelstwo dłużnika. Data urodzenia dłużnika. Rodzaj dokumentu dłużnika. ze słownika KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości Nr paszportu dłużnika. Numer i seria dowodu osobistego dłużnika. Dane adresowe dłużnika - pocztowy. Dane adresowe dłużnika - Poczta. Dane adresowe dłużnika - Ulica. Dane adresowe dłużnika - Nr domu. Dane adresowe dłużnika - Nr lokalu. Dane adresowe dłużnika - Telefon. Dane adresowe dłużnika - Miejscowość. Czy dany rekord jest modyfikacją danych osobowych dłużnika. Dane adresowe dłużnika - rodzaj adresu zamieszkania. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z decyzji (zadłużenie powstałe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń). Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZZ. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie ZZ. Dane adresowe dłużnika - określa kraj z miejscowości zamieszkania. Kraj z adresu do korespondencji. pocztowy z adresu do korespondencji. Poczta z adresu do korespondencji. Ulica z adresu do korespondencji. Numer domu z adresu do korespondencji. Numer lokalu z adresu do korespondencji.

12 Strona 12 z 286 Nr lokalu do korespondencji Telefon z adresu do korespondencji Miejscowość do korespondencji Numer telefonu z adresu do korespondencji. AD_KOMUNIKACJA_DL_UMOWY Tabela zawiera dane dotyczące komunikacji z BIG. Unikalny identyfikator Nazwa firmy BIG Nazwa firmy BIG firmy Login Hasło Rodzaju umowy Numer miejscowości z adresu do korespondencji. Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). Dodatkowy opis, dotyczący firmy. dotyczące autentykacji użytkownika: login dotyczące autentykacji użytkownika: hasło Określa firmę, do której odnosi się rekord przesyłu. ze słownika KOD Rodzaju Umowy Czy przesył aktywny Czy przesył do danej firmy jest aktywny. Adres web klienta Czy połączenie szyfrowane Adres web-serwisu. dotyczące autentykacji użytkownika Infomonitor: identyfikator klienta Czy połączenie jest szyfrowane. AD_KOMUNIKACJA_DL_WALIDACJE Tabela zawiera powody odrzucenia pozycji przesyłu zadłużeń do BIG. Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). przesyłu klucz obcy z tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE. Powód odrzucenia Powód odrzucenia. AD_KOMUNIKACJA_EESSI Tabela zawiera nagłówki przesyłów do EESSI. Unikalny identyfikator Nazwa Rodzaj Status Data utworzenia Data odebrania Data wysłania użytkownika, który utworzył przesył Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). Nazwa przesyłu. Rodzaj przesyłu - słownik KOD Rodzaju Przesyłu EESSI. Status przesyłu - słownik KOD Statusu Przesyłu EESSI. Data utworzenia przesyłu. Data odebrania przesyłu. Data wysłania przesyłu. użytkownika, który utworzył przesył.

13 Strona 13 z 286 użytkownika, który wysłał przesył użytkownika, który odebrał przesył Lokalny identyfikator flow Globalny identyfikator flow AD_KOMUNIKACJA_EESSI_POZYCJE Tabela zawiera dane przesyłów do EESSI. Unikalny identyfikator przesyłu Nr rekordu użytkownika, który wysłał przesył. użytkownika, który odebrał przesył. Unikalny, lokalny identyfikator flow. Unikalny, globalny identyfikator flow. Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). przesyłu - klucz obcy do tabeli AD_KOMUNIKACJA_EESSI. Nr rekordu. druku druku unijnego - klucz obcy do tabeli WN_EURO. użytkownika Rodzaj druku Imię Nazwisko PESEL Rodzaj operacji Status nadawcy odbiorcy użytkownika - tylko dla przesyłu Aktualizacja użytkowników. Rodzaj druku unijnego. Imię. Nazwisko. PESEL. Nr urzędowy druku Nr urzędowy druku. osoby osoby. Lokalny identyfikator SEDa Globalny identyfikator SEDa SEDa pierwotnego SEDa żądającego SEDa powiązanego Status druku Nazwa jednostki jednostki Rodzaj operacji - tylko dla przesyłów aktualizacji użytkowników. ze słownika KOD Rodzaju Operacji EESSI. Status rekordu - Słownik KOD Statusu Przesyłu EESSI. nadawcy - słownik kodów instytucji. odbiorcy - słownik kodów instytucji. Unikalny, lokalny identyfikator SEDa. Unikalny, globalny identyfikator SEDa. SEDa pierwotnego. żądającego SEDa. powiązanego SEDa. Status druku - Statusu Druku Unijnego. Nazwa jednostki przy komunikacji z EESSI. jednostki przy komunikacji z EESSI. państwa jednostki przy komunikacji z EESSI.

14 Strona 14 z 286 państwa jednostki AD_KONFIGURACJA_LW Definicje szablonów wydruku listy wypłat Czy widoczny adres jednostki Czy orientacja pozioma Stały tekst Tytuł Rozmiar strony Czy separatory między wierszami Unikalny identyfikator Czcionka Lista pól Czy specyfikacja bankowa Czy kwota słownie Kolejność wydruku Nazwa definicji Czy kumulowany miesięcznie Czy imię przed nazwiskiem Czy numer listy na każdej stronie Czy tekst ucinany w kolumnie Czy suma cząstkowa na każdej stronie Czy pomijanie niepobranych wypłat Czy składka rozbijana Czy na wydrukach ma być widoczny adres jednostki. 'T' - adres jest widoczny 'N' - adres jest niewidoczny Czy orientacja strony jest pozioma czy Pionowo 'T' - orientacja strony jest pozioma 'N' - orientacja strony jest pionowa Stały tekst na końcu wydruku Tytuł wydruku Rozmiar strony szablonu wydruku: A3,A4,A5 Czy między wierszami będą separatory 'T' - między wierszami będą separatory 'N' - między wierszami nie będzie separatorów Unikalny identyfikator encji (Klucz podstawowy tabeli) Nazwa czcionki na wydruku Lista pól, które będą umieszczone w tabeli na wydruku Czy ma być drukowana specyfikacja bankowa 'T' - specyfikacja bankowa będzie drukowana 'N' - specyfikacja bankowa nie będzie drukowana Czy ma być drukowana suma wypłat słownie 'T' - suma wypłat będzie drukowana słownie 'N' - suma wypłat nie będzie drukowana słownie Kolejność wydruku tekstu stałego, specyfikacji gotówki oraz kwoty słownie Nazwa definicji szablonu wydruku Czy kumulowany wydruk w obrębie miesiąca 'T' - wydruk będzie kumulowany w obrębie miesiąca 'N' - wydruk będzie rozdzielany na miesiące Czy na wydruku imię osoby przed nazwiskiem 'T' - Imię będzie drukowane przed nazwiskiem (Imię Nazwisko) 'N' - Imię będzie drukowane po nazwisku (Nazwisko Imię) Czy numer listy ma być drukowany na każdej stronie 'T' - numer listy ma być drukowany na każdej stronie 'N' - numer listy nie ma być drukowany na każdej stronie Czy zawijać lub ucinać tekst w kolumnie 'T' - Tekst w kolumnie będzie ucinany 'N' - Tekst w kolumnie będzie zawijany Czy podsumowanie kwot cząstkowych ma być drukowane na każdej stronie 'T' - kwoty cząstkowe mają być drukowane na każdej stronie 'N' - kwoty cząstkowe nie mają być drukowane na każdej stronie Czy pomijać niepobrane wypłaty 'T' - niepobrane wypłaty będą pomijane 'N' - niepobrane wypłaty nie będą pomijane Czy rozbić składkę na poszczególne dzieci 1X43 'T' - składka rozbita na części składowe 'N' - składka nie rozbita

15 Strona 15 z 286 Czy suma za poszczególne świadczenia Czy minimalna wysokość wiersza 2,5 cm Czy podsumowanie merytoryczne Czy rozbicie szczegółowe Czy wydruk tekstowy Szerokość strony w mm Wysokość strony w mm Czy miejsce na pieczątki Wielkość czcionki dla rozbicia Wielkość czcionki dla pozycji listy Czy informacja o wersji Pozycja numeru strony Czy kwoty porto przenoszone między stronami Czy data na każdej stronie Czy wyszczególnione sumy za konkretne świadczenia Czy dane o dekretacji Czy wypłaty DM rozbijane według wnioskodawców Rodzaj daty Czy informacja o sporządzającym Czy drukować na końcu sumaryczne kwoty poszczególnych świadczeń 'T' - na końcu będą wyszczególnione sumy za poszczególne świadczenia 'N' - bez wyszczególnienia Czy ustalić minimalną wysokość wiersza w wydruku list wypłat na 2,5 cm 'T' - minimalna wysokość wiersza ustawiona na 2,5cm 'N' - brak minimalnej wysokości Czy dodawać podsumowanie merytoryczne na końcu wydruku listy 'T' - wydruk z podsumowaniem merytorycznym 'N' - wydruk bez podsumowania merytorycznego Czy drukować z rozbiciem szczegółowym dla każdej pozycji listy wypłat 'T' - wydruk z rozbiciem szczegółowym 'N' - wydruk bez rozbicia szczegółowego Czy wydruk tekstowy 'T' - wydruk tekstowy 'N' - wydruk normalny Szerokość strony w milimetrach Wysokość strony w milimetrach Czy dodawać miejsce na pieczątki na końcu wydruku listy 'T' - wydruk z pieczątkami 'N' - wydruk bez pieczątek Wielkość czcionki, którą drukowane jest rozbicie Wielkość czcionki, którą drukowane są pozycje listy Czy dodawać informację o wersji aplikacji w stopce 'T' - wydruk z wersją 'N' - wydruk bez wersji Pozycja numeru strony Czy przenosić kwoty porto między stronami wydruku 'T' - przenosić 'N' - nie przenosić Czy drukować datę na każdej stronie 'T' - drukować 'N' - nie drukować Czy drukować na końcu sumaryczne kwoty poszczególnych świadczeń z wyszczególnieniem kwot w ramach i bez koordynacji 'T' - na końcu będą wyszczególnione sumy za poszczególne świadczenia 'N' - bez wyszczególnienia Czy drukować na końcu dane dotyczące dekretacji 'T' - na końcu będą drukowane dane dotyczące dekretacji 'N' - bez danych dotyczących dekretacji Czy rozbijać wydruk list wypłat DM dla osób zarządców według wnioskodawców 'T' - wydruk kumulowanych pozycji będzie rozbijany na poszczególnych wnioskodawców 'N' - wydruk kumulowanych pozycji nie będzie rozbijany na poszczególnych wnioskodawców Rodzaj daty na wydruku listy wypłat Czy na wydruku listy wypłat ma byc drukowane Imię i Nazwisko osoby zatwierdzającej listę wypłat 'T' - informacja o

16 Strona 16 z 286 Czy wyszczególnione sumy za dotacje gminne AD_KONFIGURACJE Konfiguracja - ustawienia systemowe. konfiguracji grupy konfiguracji Nazwa konfiguracji konfiguracji Dodatkowe pole klucza sporządzającym na wydruku 'N' - brak informacji o sporządzającym na wydruku Czy drukować na końcu sumaryczne kwoty poszczególnych świadczeń z rozbiciem na sumy wypłat ustawowych i gminnych 'T' - na końcu będą wyszczególnione sumy za poszczególne świadczenia 'N' - bez wyszczególnienia Unikalny identyfikator konfiguracji (klucz podstawowy). Określenie do jakiej grupy należy konfiguracja. Możliwe wartości: 1 - JBOSS; 2 - JWS; 3 - LAUNCHER; 4 - MAIL; 5 - RODZAJ PAPIERU; 6 - KOD_AKTYWACYJNY 7 - SPOSÓB OTWIERANIA PLIKÓW; 8 - INFORMACJA O KOMPILACJI. Nazwa konfiguracji. konfiguracji. Dodatkowe pole klucza. AD_KONF_SWIADCZEN Indywidualna konfiguracja każdego świadczenia z osobna - świadczenia konfigurowane są niezależnie. Unikalny identyfikator Rodzaj świadczenia Moduł aplikacji Unikalny identyfikator rekordu konfigurującego świadczenie (klucz podstawowy). Rodzaj świadczenia. Słownik: KOD Rodzaju Świadczenia. Dwuliterowy skrót modułu funkcjonalnego aplikacji. Możliwe wartości: 'ST' - stypendia, 'DM' - dodatki mieszkaniowe. AD_KONF_UZAS Tabela przechowuje konfigurację wydruku obliczeń DM Unikalny identyfikator Prefix znacznika Sufix znacznika Nazwa znacznika Czy drukowany znacznik Czy nowa linia za znacznikiem Numer kolejny znacznika Czy drukowany znacznik (wniosek o obniżkę czynszu) znacznika uzasadnienia. Klucz podstawowy. Prefix znacznika. Sufix znacznika. Nazwa znacznika uzasadnienia. Czy drukować znacznik uzasadnienia. Czy nowa linia za znacznikiem. T Tak; N Nie. Numer kolejny znacznika uzasadnienia. Czy drukować znacznik uzasadnienia (dla wniosku o obniżkę czynszu).

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: 2014-12-01 Data ostatniej wersji: 2014-12-01

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów dla systemu informatycznego obsługi wojskowych świadczeń emerytalnorentowych. Wersja 0.01 Opracowanie powstało na bazie materiałów powstałych

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo