AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji."

Transkrypt

1 Strona 1 z 286 Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G z dnia AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji. Unikalny identyfikator Rodzaj aktualizacji. aktualizacji. Status poprawności Unikalny identyfikator nagłówka aktualizacji (klucz podstawowy). Rodzaj aktualizacji. Możliwe wartości: 'SR' - Upgrade bazy operacyjnej; 'ARCH','MG','PUB' - Upgrade pozostałych baz; 'SLOW' - Import słowników; Określenie numeru wersji, numeru dedykowanego pakietu poprawek lub numeru zestawu słowników. aktualizacji. Status poprawności wykonania aktualizacji. AD_AKTUALIZACJE_LOG Wpis dotyczący wykonanej aktualizacji. Możliwe aktualizacje: - aktualizacja bazy i/lub aplikacji, - import słowników. Unikalny identyfikator Rodzaj aktualizacji Typ operacji. Oznaczenie wersji docelowej Osoba wykonująca operację. Data i czas rozpoczęcia operacji Data i czas zakończenia operacji. Unikalny identyfikator wpisu dotyczącego wykonanej aktualizacji (klucz podstawowy). Rodzaj aktualizacji. Możliwe wartości: 'SR' - Upgrade bazy operacyjnej; 'ARCH','MG','PUB' - Upgrade pozostałych baz; 'SLOW' - Import słowników; Typ operacji. Możliwe wartości: 'AKT' - aktualizacja; 'BACKUP' - backup bazy danych; 'RESTORE' - odtwarzanie danych z bazy; '' - inne czynności. Oznaczenie wersji docelowej, która jest nadawana po poprawnym wykonaniu aktualizacji. Osoba wykonująca operację. Data i czas rozpoczęcia operacji. Data i czas zakończenia operacji.

2 Strona 2 z 286 Status operacji. Log Status operacji. Log z przebiegu operacji. przeprowadzonej operacji. AD_AUTONUMERY Tabela przechowująca kolejne numery autonumeracji, w przypadku generowania numerów urzędowych automatycznie, przy użyciu mechanizmu autonumeracji. Unikalny identyfikator definicji autonumeracji Okres obowiązywania Aktualna wartość Unikalny identyfikator rekordu w tabeli AD_AUTONUMERY, jednoznacznie identyfikujący rekord. Klucz obcy z tabeli AD_DEF_AUTO (definicji autonumeracji), identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Definiuje okres (rok) w jakim obowiązuje bądź obowiązywał autonumer. Aktualna wartość autonumeru. AD_BLOKADY Tabela zawiera wszystkie blokady rekordów. Nazwa użytkownika Nazwa tabeli Klucz blokowanej tabeli Data Godzina użytkownika zakładającego blokadę Data ostatniej aktywności Nazwa użytkownika zakładającego blokadę Nazwa tabeli na którą założono blokadę (Unikalność na poziomie NAZWA_TABELI i ID_REKORDU) Klucz podstawowy w blokowanej tabeli(nazwa tabeli przechowywana w polu NAZWA_TABELI) Data założenia blokady Godzina założenia blokady Klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY Data ostatniej aktywności użytkownika Godzina ostatniej aktywności Godzina ostatniej aktywności użytkownika AD_CSM_KOMPONENTY Właściwość komponentu (komponenty zarządzane) aplikacji JTC. Unikalny identyfikator komponentu (klucz podstawowy). Unikalna nazwa/identyfikator komponentu w formacie ID_OKNA[.NAZWA_KOMPONENTU]. Przykład: 'AD0001' (rekord reprezentuje właściwości okna), 'LU0001.aktualizacjeTable' (właściwość konkretnego komponentu w oknie). Wariant pod jakim został zapisany komponent. Dzięki wariantowi można zapisać kilka różnych wersji tego samego komponentu. Obecnie pole przechowuje wartości proste i nie jest kluczem obcym. Unikalny identyfikator pracownika, dla którego zachowane są właściwości komponentu (klucz obcy AD_UZYTKOWNICY) Typ komponentu. Możliwe wartości: 'FORM', 'DBTABLE'. Unikalny identyfikator komponentu Unikalna nazwa/identyfikator komponentu Wariant pod jakim został zapisany komponent. Unikalny identyfikator pracownika. Typ komponentu.

3 Strona 3 z 286 Wszystkie zapamiętane właściwości komponentu w formacie XML. Wszystkie zapamiętane właściwości komponentu w formacie XML. AD_DANE_DO_TRACE Tabela zasilająca mechanizm TRACE po stronie JBOSS operacjami, które są wykonywane po stronie DELPHI. Unikalny identyfikator użytkownika Unikalny identyfikator. użytkownika, który wykonał operację - klucz obcy do tabeli AD_UZYTKOWNICY. Nazwa tabeli Nazwa tabeli, na której została wykonana operacja. Rodzaj operacji Status przetworzenia Rekord przed operacją Rekord po operacji Rodzaj operacji, która została wykonana na rekordzie: D - dodanie, M - modyfikacja, U - usunięcie, P - przeglądanie. Status przetworzenia danej operacji. Domyślnie: 01 - do aktualizacji. Rekord przed wykonaniem operacji w postaci listy nazw, wartości i typów pól: NAZWA_POLA<s1>WARTOSC_POLA<s2>TYP_POLA<s3>. Obecnie <s2>=#^*^#, <s3>=#^$^#. Jeśli pole jest puste, to zamiast wartości jest zapisywane <;null;>. Nie są zapisywane długie pola (powyżej 500 znaków). Jeśli dodawanie to puste. Rekord po wykonaniu operacji w postaci listy nazw, wartości i typów pól: NAZWA_POLA<s1>WARTOSC_POLA<s2>TYP_POLA<s3>. Obecnie <s2>=#^*^#, <s3>=#^$^#. Jeśli pole jest puste, to zamiast wartości jest zapisywane <;null;>. Nie są zapisywane długie pola (powyżej 500 znaków). Jeśli usuwanie to pusty. AD_DANE_DO_TRACE_SWD Tabela pomocnicza dla obsługi AD_DANE_DO_TRACE, wykorzystywana w procedurze WYKREALDEC. listy wypłat świadczenia listy wypłat - klucz obcy z tabeli LW_LISTY_WYPLAT. świadczenia - klucz obcy z tabeli DC_SWIADCZENIA. AD_DANE_REALIZACJI Tabela przetrzymująca dane realizacji poszczególnych AD_OSÓB, w zależności od modułu. Dla każdej AD_OSOBY powinien istniej przynajmniej jeden rekord w tej tabeli, z MODULEM_ALPIKACJI = -- Unikalny identyfikator Klucz główny tabeli. osoby Moduł aplikacji konta bankowego KOD_LISTY_ZASIL Klucz obcy z tabeli AD_OSOBY. Określa moduł aplikacji, którego dotyczą dane, możliwe moduły to SR, FA, ST, DM oraz -- oznaczający dane uniwersalne. Klucz obcy z tabeli AD_KONTA_BANKOWE, domyślne konto na które powinny być wypłacane świadczenia, których osoba jest odbiorcą.

4 Strona 4 z 286 Sposób realizacji wypłaty Dzień planowanej wypłaty poczty banku Sposób realizacji wypłaty. Słownik: KOD Sposobu Realizacji Wypłaty. Dzień miesiąca dla planowanej realizacji wypłaty. Klucz obcy z tabeli AD_POCZTY, określa pocztę przy sposobie realizacji Poczta. Klucz obcy z tabeli SY_BANKI, określa bank przy sposobie realizacji Bank. AD_DEF_AUTO Tabela przechowująca definicje autonumeracji, dla numerów urzędowych. Unikalny identyfikator Nazwa Format Rodzaj okresu obowiązywania Format numeru Czy aktywna Unikalny identyfikator rekordu tabeli AD_DEF_AUTO, jednoznacznie identyfikujący rekord. Nazwa (definicji) autonumeracji Format autonumeracji - określa postać kolejnego numeru generowanego przez mechanizm autonumeracji. Określa okres czasu przez jaki obowiązuje autonumer danej definicji autonumeracji. Może przyjąć tylko wartość '<R>', oznaczającą że autonumer (AD_AUTONUMERY) obowiązuje przez okres roku kalendarzowego. Określa format numeru (AD_AUTONUMERY) dla defincji autonumeracji. Określa czy mechanizm autonumeracji jest aktywny. Autonumeracja jest aktywna gdy pole przyjmuje wartość 'T', nieaktywna gdy pole przyjmuje wartość 'N' AD_DEF_PAR_AUTO Tabela zawiera rekordy, za pomocą których można określić format kolejnego autonumeru wygenerowanego przez mechanizm autonumeracji. Rekordy zawierają parametry - elementy przy pomocy których można określić format autonumerów (pole FORMAT tabeli AD_DEF_AUTO). Unikalny identyfikator definicji autonumeracji Nazwa Znacznik parametru Typ parametru Sposób prezentacji parametru Unikalny identyfikator rekordu tabeli AD_DEF_PAR_AUTO, jednoznacznie identyfikujący rekord. Klucz obcy z tabeli AD_DEF_AUTO (definicji autonumeracji), identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Nazwa elementu Znacznik parametru - wpisywany w polu FORMAT tabeli AD_DEF_AUTO jeżeli generowany autonumer ma zawierać ten parametr. Określa jakiego typu daną jest parametr. Wartości jakie może przyjmować pole: 'TEXT' - oznacza że parametr jest typu tekstowego 'DATETIME' - oznacza że parametr jest typu data Określa sposób prezentacji parametru w autonumerze. Wartości jakie może przyjmować pole: LLL... - dla typu tekstowego, określa liczbę znaków jaką zajmować będzie parametr yyyy - dla formatu daty, określa że parametr zwracany będzie w postaci roku (np.2004) mm -

5 Strona 5 z 286 Format dla formatu daty, określa że parametr zwracany będzie w postaci miesiąca (np.01) Format parametru w schemacie autonumeru AD_DZIENNIK_ZDARZEN Tabela przechowująca informacje na temat wybranych zdarzeń zachodzących w systemie. Unikalny identyfikator Data Czas Użytkownik zdarzenia Status Nr urzędowy Nr sprawy decyzji/wniosku Nazwa obiektu, którego dotyczy zdarzenie AD_INSTYTUCJE Instytucja/przedsiębiorstwo. Unikalny identyfikator Nazwa Skrócona nazwa Typ Osoba do korespondencji Rodzaj adresu miejscowości - adres siedziby miejscowości - adres korespondencyjny ulicy - adres siedziby Unikalny identyfikator rekordu tabeli AD_DZIENNIK_ZDARZEN, jednoznacznie identyfikujący rekord. Data zarejestrowania zdarzenia (dzień, miesiąc, rok). Czas zarejestrowania zdarzenia (godzina, minuta, sekunda). Klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY, identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Identyfikuje użytkownika systemu, który spowodował zdarzenie. Klucz obcy z tabeli AD_ZDARZENIA, identyfikujący jednoznacznie rekord w tej tabeli. Identyfikuje zdarzenie, jakie miało miejsce w systemie. o zdarzeniu, które miało miejsce w systemie. Informuje czy zdarzenie zakończyło się powodzeniem, czy nie został zakończone powodzeniem. 'N' - zdarzenie nie zakończone powodzeniem 'U' - zdarzenie zakończone powodzeniem. Nr urzędowy. Nr sprawy. decyzji/wniosku. Nazwa tabeli, której dotyczy pole ID. Unikalny identyfikator instytucji (Klucz podstawowy). Pełna nazwa instytucji. Skrócona nazwa instytucji. Typ instytucji (słownik KOD Typu Instytucji). Imię i nazwisko osoby do odbioru korespondencji. Określenie, który adres jest adresem obowiązującym. Dopuszczalne wartości: 01 - siedziby, 02 - do korespondencji. Unikalny identyfikator miejscowości siedziby (klucz obcy z tabeli SY_MIEJSCOWOSCI). Unikalny identyfikator miejscowości do korespondencji (klucz obcy z tabeli SY_MIEJSCOWOSCI). Unikalny identyfikator ulicy siedziby (klucz obcy z tabeli SY_ULICE).

6 Strona 6 z 286 ulicy - adres korespondencyjny Nr domu - adres siedziby Nr domu - adres korespondencyjny Nr lokalu - adres siedziby Nr lokalu - adres korespondencyjny kodu pocztowego - adres siedziby kodu pocztowego - adres korespondencyjny Telefon - adres siedziby Telefon - adres korespondencyjny Fax - adres siedziby Fax - adres korespondencyjny - adres siedziby - adres korespondencyjny NIP REGON Czy zarządca Czy miejsce nauki konta Dzień planowanej wypłaty Uwagi Nazwa w dopełniaczu Nazwa w celowniku Nazwa w bierniku Nazwa w narzędniku Unikalny identyfikator ulicy do korespondencji (klucz obcy z tabeli SY_ULICE). Nr domu - adres siedziby instytucji. Nr domu - adres korespondencyjny instytucji. Nr lokalu - adres siedziby instytucji. Nr lokalu - adres korespondencyjny instytucji. pocztowy - adres siedziby instytucji. pocztowy - adres korespondencyjny instytucji. Telefon - adres siedziby instytucji. Telefon - adres korespondencyjny instytucji. Fax - adres siedziby instytucji. Fax - adres korespondencyjny instytucji. - adres siedziby instytucji. - adres korespondencyjny instytucji. NIP instytucji. REGON instytucji. Czy instytucja występuje jako zarządca na wniosku o DM. Czy instytucja występuje jako miejsce nauki/pracy na wniosku o DM. Klucz obcy z tabeli AD_KONTA_BANKOWE, domyślne konto na które powinny być wypłacana świadczenia, których instytucja jest odbiorcą. Dzień miesiąca dla planowanej realizacji wypłaty. Uwagi od instytucji. Pełna nazwa instytucji w dopełniaczu. Pełna nazwa instytucji w celowniku. Pełna nazwa instytucji w bierniku. Pełna nazwa instytucji w narzędniku. AD_INSTYTUCJE_WYDATKI Tabela asocjacyjna wiążąca AD_INSTYTUCJE ze słownikiem uniwersalnym "Wydatki". instytucji wartości słownikowej AD_JEDNOSTKA Dane jednostki w której pracuje system. Klucz obcy z tabeli AD_INSTYTUCJE wartości słownikowej z tabeli SY_ELEM_SLOW

7 Strona 7 z 286 Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator jednostki (Klucz podstawowy). Nazwa KESO Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu pocztowy Telefon Bank Numer konta NIP REGON Skrócona nazwa Katalog docelowy dla KEDU Katalog raportów Hasło paczki XML Serwer Port Hasło Login Moduł aplikacji Rodzaj obsługiwanych danych IBAN Katalog docelowy zasileń Katalog zaświadczeń Faks Poczta NTS Czy rozbijać przelewy urzędu skarbowego instytucji jednostki w EESSI AD_KALENDARZE Kalendarz systemowy. Pełna nazwa jednostki. elementu struktury organizacyjnej jednostki. Miejscowość - adres siedziby jednostki. Ulica - adres siedziby jednostki. Numer domu - adres siedziby jednostki. Numer lokalu - adres siedziby jednostki. pocztowy - adres siedziby jednostki. Numer telefonu jednostki. Nazwa banku w którym jednostka posiada konto. Numer konta bankowego jednostki. NIP jednostki. REGON jednostki. Skrócona nazwa jednostki. Katalog docelowy dla dokumentów KEDU. Katalog docelowy dla dokumentów źródłowych. Hasło do rozpakowania paczki XML z wnioskami z esr. Adres serwera pocztowego. Port serwera pocztowego. Hasło do serwera pocztowego. Login do serwera pocztowego. Określa jaki moduł obsługuje dana jednostka (SR,ST,ZA). Określa czy jednostka obsługuje wypłaty (RW) czy decyzje (DC) IBAN numeru konta Katalog docelowy dla przesyłów zasileń (komunikacja z CL RODZINA). Katalog zawierający zlecenia wykonania zaświadczenia w formie plików XML wysłanych z aplikacji edok. Faks jednostki. Poczta jednostki. Adres jednostki. NTS jednostki. Parametr generowania przelewów - czy rozbijać przelewy na podmioty. Klucz obcy z tabeli SY_URZEDY Klucz obcy z tabeli AD_KODY_INSTYTUCJI

8 Strona 8 z 286 Unikalny identyfikator Numer kalendarza Dodatkowy dzień Czy dzień wolny Czy nagłowek Rodzaj kalendarza AD_KODY_INSTYTUCJI Słownik kodów instytucji unijnych Unikalny identyfikator państwa instytucji Ulica Nazwa Miejscowość pocztowy Region Telefon Faks NTS Rodzaj instytucji Obowiązuje od Obowiązuje do ISO państwa Czy dodany przez użytkownika słownikowy instytucji AD_KOMORNICY Przechowuje dane o komornikach. Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator kalendarza (klucz podstawowy). Numer kalendarza wyswietlany w aplikacji. Dodatkowy dzień wolny lub pracujšcy. Dzień, którego dotyczy zapis Okre?lenie, czy dzień jest wolny od pracy. Warto?ć 'T' ozacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Okre?lenie, czy rekord jest nagłówkiem kalendarza czy też elementem. Warto?ć 'T' ozacza 'nagłówek kalendarza', 'N' - 'element kalendarza'. powodu, dla którego dzień jest wolny/pracujšcy w przypadku elementu lub tre?ć nagłówka kalendarza w przyapdku nagłówka Rodzaj kalendarza: 0? systemowy 1? indywidualny(kopia) 3 - grupowy Unikalny identyfikator wartości ze słownika ze słownika kodów państw na drukach, dla Polski 500, inne państwa jak na SY_PANSTWA_ROPS instytucji, niemodyfikowalny Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne Pole na drukach F, modyfikowalne NTS, potrzebny do identyfikacji ośrodka 1 - właściwa instytucja 2 - pole słownikowe grupujące, potrzebne dla standardów Data od obowiązywania wartości Data do obowiązywania wartości państwa jednostki przy komunikacji z EESSI Określa czy rekord został dodany ręcznie przez użytkownika, czy jest rekordem domyślnym ze skryptów W przypadku rekordów domyślnych jest to kopia pola KOD_INSTYUTCJI i nie może być modyfikowana przez użytkownika Unikalny identyfikator komornika.

9 Strona 9 z 286 Nr uprawnień Imię Nazwisko PESEL Data urodzenia Płeć NIP REGON Nr paszportu miejscowości ulicy kodu pocztowego Nr domu Nr lokalu Nr telefonu konta sądu Nr uprawnień komornika. Imię komornika. Nazwisko komornika. PESEL komornika. Data urodzenia komornika. Płeć komornika. NIP komornika. REGON komornika. Nr paszportu komornika. Klucz obcy z tabeli SY_MIEJSCOWOSCI. Klucz obcy z tabeli SY_ULICE. Klucz obcy z tabeli SY_POCZTA. Nr domu komornika. Nr lokalu komornika. Nr telefonu komornika. Klucz obcy z tabeli AD_KONTA_BANKOWE. sądu. AD_KOMUNIKACJA_DL Tabela zawiera nagłówki przesyłów zadłużeń do BIG. Unikalny identyfikator Rodzaj umowy Data aktualizacji Data przesłania Czy wysłano Unikalny identyfikator w bazie KRD Status przesyłu Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy)., w którym zawiera się nazwa firmy, do której przesyłamy dłużnika. Określa firmę, do której odnosi się przesył. ze słownika KOD Rodzaju Umowy Data utworzenia aktualizacji zadłużenia. Data przesłania stanu zadłużenia dłużników. Określa, czy przesył został wysłany. Unikalny identyfikator wykonywanego zadania na bazie KRD. Status przesyłu, 02 - przygotowany, 05 - wysłany, 06 - odrzucony: wysłany i wszystkie pozycje odrzucone. Słownik KOD Statusu Sprawozdania AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE Tabela zawiera pozycje przesyłu zadłużeń do BIG. Unikalny identyfikator przesyłu IG Imię Nazwisko Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). klucz obcy z tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL. klucz obcy z tabeli OSO_AD_ID. Imię dłużnika. Nazwisko dłużnika.

10 Strona 10 z 286 Nr PESEL Nr cudzoziemca Kwota zadłużenia z tytułu likwidatora Kwota zadłużenia z tytułu wierzyciela Kwota zadłużenia z tytułu FA Kwota zadłużenia z tytułu ZA Data powstania rekordu Data wysłania rekordu Data powstania zadłużenia Czy rekord zmieniający zadłużenie likwidatora Czy rekord zmieniający zadłużenie wierzyciela Czy rekord zmieniający zadłużenie FA Czy rekord zmieniający zadłużenie ZA Czy w bazie Erif jest już założona sprawa likwidatora Czy w bazie Erif jest już założona sprawa wierzyciela Czy w bazie Erif jest już założona sprawa FA Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZA Firma, do której odnosi się rekord przesyłu Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu ZA Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu FA Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu likwidatora Data najwcześniejszego branego pod uwagę PESEL Dłużnika. Nr cudzoziemca dłużnika. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu likwidatora. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu wierzyciela. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Data powstania rekordu. Data wysłania rekordu. Data powstania zadłużenia, rozumiana jako najwcześniejsze brane pod uwagę zadłużenie dłużnika. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie likwidatora. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie wierzyciela. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie FA. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie ZA. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa likwidatora. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa wierzyciela. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa FA. Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZA. Określa firmę, do której odnosi się rekord przesyłu. ze słownika KOD Rodzaju Umowy Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu likwidatora. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia dłużnika z tytułu wierzyciela.

11 Strona 11 z 286 zadłużenia z tytułu wierzyciela Status pozycji Rodzaj operacji na danych pozycji Obywatelstwo Data urodzenia Rodzaj dokumentu Nr paszportu Nr dowodu pocztowy Poczta Ulica Nr domu Nr lokalu Telefon Miejscowość Czy modyfikacja danych Rodzaj adresu zamieszkania Kwota zadłużenia z tytułu ZZ Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z decyzji ZZ Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZZ Czy rekord zmieniający zadłużenie ZZ Kraj Kraj do korespondencji pocztowy do korespondencji Poczta do korespondencji Ulica do korespondencji Nr domu do korespondencji Określa status pozycji: 1 - Aktualne - dana pozycja jest aktualna na serwerze BIG, 2 - Zastąpione - dana pozycja została zastąpiona na serwerze BIG, 3 - Odrzucone - serwer BIG nie przyjął danego rekordu 4 - Do wysłania. Słownik KOD Statusu Operacji BIG Określa rodzaj operacji na danych pozycji: 1 - Dodawanie 2 - Modyfikacja 3 - Usuwanie. Obywatelstwo dłużnika. Data urodzenia dłużnika. Rodzaj dokumentu dłużnika. ze słownika KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości Nr paszportu dłużnika. Numer i seria dowodu osobistego dłużnika. Dane adresowe dłużnika - pocztowy. Dane adresowe dłużnika - Poczta. Dane adresowe dłużnika - Ulica. Dane adresowe dłużnika - Nr domu. Dane adresowe dłużnika - Nr lokalu. Dane adresowe dłużnika - Telefon. Dane adresowe dłużnika - Miejscowość. Czy dany rekord jest modyfikacją danych osobowych dłużnika. Dane adresowe dłużnika - rodzaj adresu zamieszkania. Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z decyzji (zadłużenie powstałe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń). Dla ERIF: Czy w bazie Erif jest już założona sprawa ZZ. Dla ERIF: Czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie ZZ. Dane adresowe dłużnika - określa kraj z miejscowości zamieszkania. Kraj z adresu do korespondencji. pocztowy z adresu do korespondencji. Poczta z adresu do korespondencji. Ulica z adresu do korespondencji. Numer domu z adresu do korespondencji. Numer lokalu z adresu do korespondencji.

12 Strona 12 z 286 Nr lokalu do korespondencji Telefon z adresu do korespondencji Miejscowość do korespondencji Numer telefonu z adresu do korespondencji. AD_KOMUNIKACJA_DL_UMOWY Tabela zawiera dane dotyczące komunikacji z BIG. Unikalny identyfikator Nazwa firmy BIG Nazwa firmy BIG firmy Login Hasło Rodzaju umowy Numer miejscowości z adresu do korespondencji. Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). Dodatkowy opis, dotyczący firmy. dotyczące autentykacji użytkownika: login dotyczące autentykacji użytkownika: hasło Określa firmę, do której odnosi się rekord przesyłu. ze słownika KOD Rodzaju Umowy Czy przesył aktywny Czy przesył do danej firmy jest aktywny. Adres web klienta Czy połączenie szyfrowane Adres web-serwisu. dotyczące autentykacji użytkownika Infomonitor: identyfikator klienta Czy połączenie jest szyfrowane. AD_KOMUNIKACJA_DL_WALIDACJE Tabela zawiera powody odrzucenia pozycji przesyłu zadłużeń do BIG. Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). przesyłu klucz obcy z tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE. Powód odrzucenia Powód odrzucenia. AD_KOMUNIKACJA_EESSI Tabela zawiera nagłówki przesyłów do EESSI. Unikalny identyfikator Nazwa Rodzaj Status Data utworzenia Data odebrania Data wysłania użytkownika, który utworzył przesył Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). Nazwa przesyłu. Rodzaj przesyłu - słownik KOD Rodzaju Przesyłu EESSI. Status przesyłu - słownik KOD Statusu Przesyłu EESSI. Data utworzenia przesyłu. Data odebrania przesyłu. Data wysłania przesyłu. użytkownika, który utworzył przesył.

13 Strona 13 z 286 użytkownika, który wysłał przesył użytkownika, który odebrał przesył Lokalny identyfikator flow Globalny identyfikator flow AD_KOMUNIKACJA_EESSI_POZYCJE Tabela zawiera dane przesyłów do EESSI. Unikalny identyfikator przesyłu Nr rekordu użytkownika, który wysłał przesył. użytkownika, który odebrał przesył. Unikalny, lokalny identyfikator flow. Unikalny, globalny identyfikator flow. Unikalny identyfikator encji (klucz podstawowy). przesyłu - klucz obcy do tabeli AD_KOMUNIKACJA_EESSI. Nr rekordu. druku druku unijnego - klucz obcy do tabeli WN_EURO. użytkownika Rodzaj druku Imię Nazwisko PESEL Rodzaj operacji Status nadawcy odbiorcy użytkownika - tylko dla przesyłu Aktualizacja użytkowników. Rodzaj druku unijnego. Imię. Nazwisko. PESEL. Nr urzędowy druku Nr urzędowy druku. osoby osoby. Lokalny identyfikator SEDa Globalny identyfikator SEDa SEDa pierwotnego SEDa żądającego SEDa powiązanego Status druku Nazwa jednostki jednostki Rodzaj operacji - tylko dla przesyłów aktualizacji użytkowników. ze słownika KOD Rodzaju Operacji EESSI. Status rekordu - Słownik KOD Statusu Przesyłu EESSI. nadawcy - słownik kodów instytucji. odbiorcy - słownik kodów instytucji. Unikalny, lokalny identyfikator SEDa. Unikalny, globalny identyfikator SEDa. SEDa pierwotnego. żądającego SEDa. powiązanego SEDa. Status druku - Statusu Druku Unijnego. Nazwa jednostki przy komunikacji z EESSI. jednostki przy komunikacji z EESSI. państwa jednostki przy komunikacji z EESSI.

14 Strona 14 z 286 państwa jednostki AD_KONFIGURACJA_LW Definicje szablonów wydruku listy wypłat Czy widoczny adres jednostki Czy orientacja pozioma Stały tekst Tytuł Rozmiar strony Czy separatory między wierszami Unikalny identyfikator Czcionka Lista pól Czy specyfikacja bankowa Czy kwota słownie Kolejność wydruku Nazwa definicji Czy kumulowany miesięcznie Czy imię przed nazwiskiem Czy numer listy na każdej stronie Czy tekst ucinany w kolumnie Czy suma cząstkowa na każdej stronie Czy pomijanie niepobranych wypłat Czy składka rozbijana Czy na wydrukach ma być widoczny adres jednostki. 'T' - adres jest widoczny 'N' - adres jest niewidoczny Czy orientacja strony jest pozioma czy Pionowo 'T' - orientacja strony jest pozioma 'N' - orientacja strony jest pionowa Stały tekst na końcu wydruku Tytuł wydruku Rozmiar strony szablonu wydruku: A3,A4,A5 Czy między wierszami będą separatory 'T' - między wierszami będą separatory 'N' - między wierszami nie będzie separatorów Unikalny identyfikator encji (Klucz podstawowy tabeli) Nazwa czcionki na wydruku Lista pól, które będą umieszczone w tabeli na wydruku Czy ma być drukowana specyfikacja bankowa 'T' - specyfikacja bankowa będzie drukowana 'N' - specyfikacja bankowa nie będzie drukowana Czy ma być drukowana suma wypłat słownie 'T' - suma wypłat będzie drukowana słownie 'N' - suma wypłat nie będzie drukowana słownie Kolejność wydruku tekstu stałego, specyfikacji gotówki oraz kwoty słownie Nazwa definicji szablonu wydruku Czy kumulowany wydruk w obrębie miesiąca 'T' - wydruk będzie kumulowany w obrębie miesiąca 'N' - wydruk będzie rozdzielany na miesiące Czy na wydruku imię osoby przed nazwiskiem 'T' - Imię będzie drukowane przed nazwiskiem (Imię Nazwisko) 'N' - Imię będzie drukowane po nazwisku (Nazwisko Imię) Czy numer listy ma być drukowany na każdej stronie 'T' - numer listy ma być drukowany na każdej stronie 'N' - numer listy nie ma być drukowany na każdej stronie Czy zawijać lub ucinać tekst w kolumnie 'T' - Tekst w kolumnie będzie ucinany 'N' - Tekst w kolumnie będzie zawijany Czy podsumowanie kwot cząstkowych ma być drukowane na każdej stronie 'T' - kwoty cząstkowe mają być drukowane na każdej stronie 'N' - kwoty cząstkowe nie mają być drukowane na każdej stronie Czy pomijać niepobrane wypłaty 'T' - niepobrane wypłaty będą pomijane 'N' - niepobrane wypłaty nie będą pomijane Czy rozbić składkę na poszczególne dzieci 1X43 'T' - składka rozbita na części składowe 'N' - składka nie rozbita

15 Strona 15 z 286 Czy suma za poszczególne świadczenia Czy minimalna wysokość wiersza 2,5 cm Czy podsumowanie merytoryczne Czy rozbicie szczegółowe Czy wydruk tekstowy Szerokość strony w mm Wysokość strony w mm Czy miejsce na pieczątki Wielkość czcionki dla rozbicia Wielkość czcionki dla pozycji listy Czy informacja o wersji Pozycja numeru strony Czy kwoty porto przenoszone między stronami Czy data na każdej stronie Czy wyszczególnione sumy za konkretne świadczenia Czy dane o dekretacji Czy wypłaty DM rozbijane według wnioskodawców Rodzaj daty Czy informacja o sporządzającym Czy drukować na końcu sumaryczne kwoty poszczególnych świadczeń 'T' - na końcu będą wyszczególnione sumy za poszczególne świadczenia 'N' - bez wyszczególnienia Czy ustalić minimalną wysokość wiersza w wydruku list wypłat na 2,5 cm 'T' - minimalna wysokość wiersza ustawiona na 2,5cm 'N' - brak minimalnej wysokości Czy dodawać podsumowanie merytoryczne na końcu wydruku listy 'T' - wydruk z podsumowaniem merytorycznym 'N' - wydruk bez podsumowania merytorycznego Czy drukować z rozbiciem szczegółowym dla każdej pozycji listy wypłat 'T' - wydruk z rozbiciem szczegółowym 'N' - wydruk bez rozbicia szczegółowego Czy wydruk tekstowy 'T' - wydruk tekstowy 'N' - wydruk normalny Szerokość strony w milimetrach Wysokość strony w milimetrach Czy dodawać miejsce na pieczątki na końcu wydruku listy 'T' - wydruk z pieczątkami 'N' - wydruk bez pieczątek Wielkość czcionki, którą drukowane jest rozbicie Wielkość czcionki, którą drukowane są pozycje listy Czy dodawać informację o wersji aplikacji w stopce 'T' - wydruk z wersją 'N' - wydruk bez wersji Pozycja numeru strony Czy przenosić kwoty porto między stronami wydruku 'T' - przenosić 'N' - nie przenosić Czy drukować datę na każdej stronie 'T' - drukować 'N' - nie drukować Czy drukować na końcu sumaryczne kwoty poszczególnych świadczeń z wyszczególnieniem kwot w ramach i bez koordynacji 'T' - na końcu będą wyszczególnione sumy za poszczególne świadczenia 'N' - bez wyszczególnienia Czy drukować na końcu dane dotyczące dekretacji 'T' - na końcu będą drukowane dane dotyczące dekretacji 'N' - bez danych dotyczących dekretacji Czy rozbijać wydruk list wypłat DM dla osób zarządców według wnioskodawców 'T' - wydruk kumulowanych pozycji będzie rozbijany na poszczególnych wnioskodawców 'N' - wydruk kumulowanych pozycji nie będzie rozbijany na poszczególnych wnioskodawców Rodzaj daty na wydruku listy wypłat Czy na wydruku listy wypłat ma byc drukowane Imię i Nazwisko osoby zatwierdzającej listę wypłat 'T' - informacja o

16 Strona 16 z 286 Czy wyszczególnione sumy za dotacje gminne AD_KONFIGURACJE Konfiguracja - ustawienia systemowe. konfiguracji grupy konfiguracji Nazwa konfiguracji konfiguracji Dodatkowe pole klucza sporządzającym na wydruku 'N' - brak informacji o sporządzającym na wydruku Czy drukować na końcu sumaryczne kwoty poszczególnych świadczeń z rozbiciem na sumy wypłat ustawowych i gminnych 'T' - na końcu będą wyszczególnione sumy za poszczególne świadczenia 'N' - bez wyszczególnienia Unikalny identyfikator konfiguracji (klucz podstawowy). Określenie do jakiej grupy należy konfiguracja. Możliwe wartości: 1 - JBOSS; 2 - JWS; 3 - LAUNCHER; 4 - MAIL; 5 - RODZAJ PAPIERU; 6 - KOD_AKTYWACYJNY 7 - SPOSÓB OTWIERANIA PLIKÓW; 8 - INFORMACJA O KOMPILACJI. Nazwa konfiguracji. konfiguracji. Dodatkowe pole klucza. AD_KONF_SWIADCZEN Indywidualna konfiguracja każdego świadczenia z osobna - świadczenia konfigurowane są niezależnie. Unikalny identyfikator Rodzaj świadczenia Moduł aplikacji Unikalny identyfikator rekordu konfigurującego świadczenie (klucz podstawowy). Rodzaj świadczenia. Słownik: KOD Rodzaju Świadczenia. Dwuliterowy skrót modułu funkcjonalnego aplikacji. Możliwe wartości: 'ST' - stypendia, 'DM' - dodatki mieszkaniowe. AD_KONF_UZAS Tabela przechowuje konfigurację wydruku obliczeń DM Unikalny identyfikator Prefix znacznika Sufix znacznika Nazwa znacznika Czy drukowany znacznik Czy nowa linia za znacznikiem Numer kolejny znacznika Czy drukowany znacznik (wniosek o obniżkę czynszu) znacznika uzasadnienia. Klucz podstawowy. Prefix znacznika. Sufix znacznika. Nazwa znacznika uzasadnienia. Czy drukować znacznik uzasadnienia. Czy nowa linia za znacznikiem. T Tak; N Nie. Numer kolejny znacznika uzasadnienia. Czy drukować znacznik uzasadnienia (dla wniosku o obniżkę czynszu).

17 Strona 17 z 286 Czy nowa linia za znacznikiem (wniosek o obniżkę czynszu) Numer kolejny znacznika (wniosek o obniżkę czynszu) Rodzaj wniosku AD_KONF_WDR Konfiguracja wydruku. Unikalny identyfikator Nazwa konfiguracji wydruku Czy numeracja stron Czy numeracja złożona Czy drukować stopkę Stopka Czy wydruk tekstowy Czy nowe linia za znacznikiem (dla wniosku o obniżkę czynszu). T Tak; N Nie. Numer kolejny znacznika uzasadnienia (dla wniosku o obniżkę czynszu). Czy wniosek o dodatek mieszkaniowy czy o obniżkę czynszu. ze słownika KOD Rodzaju Wniosku Na Uzasadnieniu. Unikalny identyfikator konfiguracji wydruku (klucz podstawowy). Nazwa konfiguracji wydruku. Określenie, czy wydruk ma zawierać numerację stron. 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy wydruk ma zawierać złożoną numerację stron, tzn. numer strony i liczbę wszystkich stron. 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy wydruk ma zawierać stopkę. 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Tekst drukowany jako stopka. Określenie, czy wydruk tekstowy czy graficzny. 'T' oznacza 'tekstowy', 'N' - 'graficzny'. Szerokość strony Szerokość strony dla wydruku tekstowego. Czy stronicowanie Czy domyśla Określenie, czy na podglądzie wydruku ma być wyłączony podział na strony. 'T' oznacza wyłączone stronicowanie, 'N' - włączone. Określenie, czy konfiguracja domyślna. 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. W ramach tabeli tylko jedna konfiguracja może być domyślna. Jeżeli dla wydruku nie zostanie wskazana konfiguracja, to wykorzystywana będzie konfiguracja domyślna. AD_KONF_ZALACZNIKOW Tabela przechowuje konfigurację dokumentów dołączanych do wniosku. Unikalny identyfikator Rodzaj wniosku Rodzaj dokumentu Rodzaj dodatku Czy dokument przypisany do konkretnej osoby Moduł aplikacji wniosku AD_KONTA Tabela przechowująca konta księgowe Unikalny identyfikator. Rodzaj wniosku do którego ma być załączony dokument. Rodzaj dokumentu, który ma byc załączony do wniosku. Rodzaj dodatku, którego ma dotyczyć dokument. Czy dokument przypisany jest do wniosku czy do konkretnej osoby. Moduł aplikacji wniosku.

18 Strona 18 z 286 konta Klucz główny w tabeli AD_KONTA Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator zbioru kont (klucz podstawowy). Nazwa Numer konta Rodzaj Typ konta Sposób wyliczania wartości Sposób uwzględniania rodzaju kwoty Nazwa konta księgowego Numer konta księgowego Winien=W, Ma=M. ze słownika KOD Typu Konta Księgowego. ze słownika KOD Sposobu Wyliczania Wartości Dla Konta Jedno z : +1=to dodajemy do sumy, 0= nie uwzględniamy, -1=odejmujemy od sumy ze słownika KOD Rodzaju Kwoty Konta Księgowego. Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa konta księgowego rodzaju księgowości AD_KONTA_BANKOWE Lista kont bankowych osoby lub instytucji Unikalny identyfikator właściciela Czy usunięte Nr rachunku IBAN ze słownika KOD Rodzaju Księgowości. Klucz główny tabeli. właściciela konta, klucz obcy z AD_OSOBY (OSO_AD_ID), AD_KOMORNICY(KOM_ID), AD_INSTYTUCJE (INS_ID) lub SY_URZEDY(URZAD_ID) - zależny od pola RODZAJ_WLASCICIELA. Czy usunięte. Numer rachunku osobistego. IBAN nr konta. Właściciel konta Właściciel konta. Rodzaj właściciela Nazwa banku osoby powiązanej z kontem SWIFT Flaga określająca kto jest właścicielem konta. ze słownika KOD Rodzaju Właściciela Konta Bankowego. Nazwa banku. Wskazuje osobę, która jest powiązana z danym kontem bankowym. Swift. AD_KONTA_SWIADCZENIA Tabela przechowująca kody świadczeń podpięte pod dane konto księgowe konta Klucz obcy do tabeli AD_KONTA rodzaju świadczenia rodzaju świadczenia podpiętego pod dane konto księgowe AD_KORESPONDENCJE Przechowuje dane o prowadzonej korespondencji w sprawie danej osoby Unikalny identyfikator Unikalny identyfikator.

19 Strona 19 z 286 Numer urzędowy Adresat Numer urzędowy korespondencji. Adresat do kogo jest wysyłana lub od kogo odebrana dla korespondencji przychodzącej. Rodzaj korespondencji Rodzaj korespondencji Wysyłana - W, Odebrana - O. Treść korespondencji Rozszerzenie dołączonego pliku do bazy Szablon korespondencji powiązanej Powód wysłania adresata Rodzaj adresata podmiotu, którego dotyczy korespondencja Rodzaj podmiotu, którego dotyczy korespondencja Data doręczenia adresata Rodzaj adresata pracownika przyjmującego Data przyjęcia pracownika rejestrującego Treść korespondencji, lub krótki opis. Informacja o rozszerzeniu pliku dołączonego do bazy publikacji. Nazwa szablonu korespondencji. korespondencji powiązanej. Klucz obcy z tabeli odpowiednio DC_DECYZJE, WN_WNIOSKI w zależności od KOD_POWODU_WYSLANIA. z słownika KOD Powodu Wysłania Korespondencji. Klucz obcy z tabeli odpowiednio AD_OSOBY, AD_KOMORNICY, AD_INSTYTUCJE, AD_ORGANY_WLASCIWE w zależności od KOD_ADRESATA. z słownika KOD Rodzaju Adresata Korespondencji. Klucz obcy z tabeli odpowiednio AD_OSOBY, AD_KOMORNICY, AD_INSTYTUCJE, AD_ORGANY_WLASCIWE w zależności od KOD_DOTYCZY. z słownika KOD Rodzaju Adresata Korespondencji(dopełniacz). Data doręczenia korespondencji. Tylko na korespondencji wysyłanej. W odróżnieniu od pola ID_ADRESATA przechowuje identyfikator adresata wybranego w korespondencji, a nie podmiotu, dla którego dodano korespondencję. Klucz obcy z tabeli odpowiednio AD_OSOBY, AD_KOMORNICY, AD_INSTYTUCJE, AD_ORGANY_WLASCIWE w zależności od KOD_ADRESATA_POWIAZANIE. z słownika KOD Rodzaju Adresata/Nadawcy Korespondencji. Unikalny identyfikator pracownika przyjmującego korespondencję (klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY). Tylko na korespondencji odbieranej. Wiąże się z datą DATA_PRZYJECIA. Data przyjęcia korespondencji. Tylko na korespondencji odbieranej. Unikalny identyfikator pracownika rejestrującego korespondencję (klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY). Na korespondencji odbieranej i wysyłanej. Wiąże się z datą DATA_REJESTRACJI.

20 Strona 20 z 286 Data rejestracji pracownika dekretującego Data dekretacji pracownika opracowującego Data opracowania pracownika wysyłającego Data wysłania pracownika doręczającego Rodzaj korespondencji odbieranej Nr kancelaryjny w obiegu dok Nr sprawy w obiegu dok Nr pisma wychodzącego w obiegu dok ID_SPRAWY ID_KORESPONDENTA państwa Formularz Czy na potrzeby koordynacji instytucji otrzymującej instytucji wysyłającej CZY_NR_KANCELARYJNY Data rejestracji korespondencji. Na korespondencji odbieranej i wysyłanej. Unikalny identyfikator pracownika dekretującego korespondencję (klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY). Tylko na korespondencji odbieranej. Wiąże się z datą DATA_DEKRETACJI. Data dekretacji korespondencji. Tylko na korespondencji odbieranej. Unikalny identyfikator pracownika opracowującego korespondencję (klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY). Tylko na korespondencji wysyłanej. Wiąże się z datą DATA_OPRACOWANIA. Data opracowania korespondencji. Tylko na korespondencji wysyłanej. Unikalny identyfikator pracownika wysyłającego korespondencję (klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY). Tylko na korespondencji wysyłanej. Wiąże się z datą DATA_WYSLANIA. Data wysłania korespondencji. Tylko na korespondencji wysyłanej. Unikalny identyfikator pracownika doręczającego korespondencję (klucz obcy z tabeli AD_UZYTKOWNICY). Tylko na korespondencji wysyłanej. Wiąże się z datą DATA_DORECZENIA. ze słownika KOD Rodzaju Korespondencji Odbieranej. Nr kancelaryjny w obiegu dok. Numer sprawy - numer nadawany podczas rejestracji pisma (korespondencji) w obiegu dok. Numer pisma wychodzącego - numer nadawany podczas rejestracji pisma (korespondencji) w obiegu dok. państwa - klucz obcy do SY_PANSTWA_ROPS.SY_PNR. Formularz. Czy na potrzeby koordynacji. instytucji z tabeli AD_KODY_INSTYTUCJI. instytucji z tabeli AD_KODY_INSTYTUCJI. Flaga określająca, czy numer urzędowy został nadany przez SignUM czy wpisany przez użytkownika ręcznie. AD_KORESPONDENCJE_POWIAZANIA Tabela powiązań korespondencji z wnioskami, decyzjami, odwołaniami i sprawami unijnymi.

Unikalny identyfikator akcji (klucz obcy z tabeli AD_AKCJE).

Unikalny identyfikator akcji (klucz obcy z tabeli AD_AKCJE). Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.02-1-0.0 AD_AKCJE Akcje dostępne w systemie obsługi

Bardziej szczegółowo

AD_AKCJE_ROLI Akcje przypisane do roli. Z zestawu dostępnych akcji wskazuje się te, które mają być dostępne dla danej roli (uprawnienia).

AD_AKCJE_ROLI Akcje przypisane do roli. Z zestawu dostępnych akcji wskazuje się te, które mają być dostępne dla danej roli (uprawnienia). Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.01-2-5.1 AD_AKCJE Akcje dostępne w systemie obsługi

Bardziej szczegółowo

Unikalny identyfikator nagłówka aktualizacji (klucz podstawowy).

Unikalny identyfikator nagłówka aktualizacji (klucz podstawowy). Strona 1 z 401 Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych wersja 2-1.7 oraz 2-0.7 z dnia 2016-03-23

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Płeć osoby: k - kobieta m - mężczyzna Data urodzenia Data urodzenia osoby. Stan cywilny osoby. Wartość pobrana z słownik KOD Stanu Cywilnego.

Płeć osoby: k - kobieta m - mężczyzna Data urodzenia Data urodzenia osoby. Stan cywilny osoby. Wartość pobrana z słownik KOD Stanu Cywilnego. Strona 1/56 Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych wersja G-1.01-2-1.1 Lista osób (AD_OSOBY)

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 W skład systemu Kancelaria Komornika wchodzą trzy moduły

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

AD_ADRESY Tabela przechowująca dane adresowe. Unikalny identyfikator rekordu w tabeli AD_ADRESY, jednoznacznie identyfikujący rekord. Numer faxu.

AD_ADRESY Tabela przechowująca dane adresowe. Unikalny identyfikator rekordu w tabeli AD_ADRESY, jednoznacznie identyfikujący rekord. Numer faxu. Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.03-2-1.9 z dnia 2016-09-01 AD_ADRESY Tabela przechowująca

Bardziej szczegółowo

PCPR MPU PUP. Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) www.pcpr.tylda.eu www.mpu.tylda.pl www.pup.tylda.pl

PCPR MPU PUP. Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) www.pcpr.tylda.eu www.mpu.tylda.pl www.pup.tylda.pl PCPR MPU PUP Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 3.0 2015.04.16

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Swor generacja pliku xml znacznik , 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji

1. Swor generacja pliku xml znacznik <strona nazwisko>, <opis> 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji 1. Swor generacja pliku xml znacznik , Poprawiono zakładanie znacznika dla dłużnika w sprawie oraz generowanie danych dla znacznika , który zawiera teraz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja 20-0.0 Instalacja pakietu Przed zainstalowaniem pakietu należy wykonać kopię bazy danych. Pakiet należy zainstalować poprzez uruchomienie go na każdej stacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 19 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 19 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej Na podstawie art. 36 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2016 rok.

1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2016 rok. Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 4.04 : 1. Dodano obsługę świadczenia rodzicielskiego. 2. Dodano obsługę reguły "złotówka za

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0 struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0 Niniejszy dokument zawiera tabele z bazy danych oprogramowania POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice 2008-06-09 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Przygotowywana wersja aplikacji Familia

Przygotowywana wersja aplikacji Familia SI SYRIUSZ "Świadczenia rodzinne Familia Przygotowywana wersja aplikacji Familia Numer wersji (uaktualnienia): 2.52 Przewidywana data Czerwiec 2015 r. Udostępnienie Aktualizacja zawierać będzie modyfikacje

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją

Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Projekt: Umowa: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std Oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Ekran główny lista formularzy

Ekran główny lista formularzy Administracja modułem formularzy dynamicznych Konfigurator formularzy dynamicznych Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku przez bankowość elektroniczną

Składanie wniosku przez bankowość elektroniczną Składanie wniosku przez bankowość elektroniczną Rola Banku w procesie wysyłania wniosku Rodzina 500+: Bank umożliwia złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej ipko. W trakcie wypełniania

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących Lista Zmian do 6.3 Lista Zmian do 6.3 1. Szablony pism dla pism wychodzących. 2. Kreator przenoszenia osób 3. Podpowiadanie istniejących adresatów. 4. Mail dla wszystkich użytkowników. 5. Mail dla kancelarii

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Załącznik nr 16 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo