Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1

2 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas pracy modemu: 0 C 40 C Temperatura przechowywania modemu: - 30 C 65 C UWAGA: Do zasilania modemu Thomson TWG850-4U należy używać oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu. Zastosowanie innego może spowodować uszkodzenie modemu. Modem WiFi musi być stale podłączony do zasilania, aby mógł realizować usługę internetową i telefoniczną. 2

3 Spis treści Rozdział Wstęp Zawartość zestawu instalacyjnego Funkcje modemu WiFi Zawartość płyty CD Wymagania sprzętowe Montaż ścienny Prezentacja modemu WIFI Panel czołowy Sygnalizacja diod podczas pracy urządzenia Panel tylny Włączanie modemu WiFi Podłączenie komputera do modemu WiFi Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB - Program instalacyjny Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows XP Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows Vista Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel USB Instalacja sterownika USB Windows Instalacja sterownika USB Windows XP Instalacja sterownika USB Windows Vista Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel Ethernet Podłączenie aparatów telefonicznych, modemu lub faksu Rozdział Konfiguracja modemu WiFi Gateway -> Status (Brama internetowa opis zakładki ustawień ogólnych) Software (Oprogramowanie sterujące modemem WiFi) Connection (Połączenia) Password (Hasło do modemu WiFi) Diagnostics (Diagnozowanie problemów) Event Log (Logi systemowe) Initial Scan (Uruchamianie, proces logowania) Backup/Restore (Kopia bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych) Gateway -> Network (Brama -> Ustawienia sieciowe) LAN sieć wewnętrzna WAN sieć zewnętrzna Computers (Komputery) Gateway -> Advanced (Brama -> Ustawienia zaawansowane) Options (Opcje) IP Filtering (Filtrowanie po adresach IP) MAC Filtering (Filtrowanie po MAC) Port Filtering (Filtrowanie portów) Forwarding (Przekierowywanie portów) Port Triggers (Trigering portów) DMZ Host (Strefa zdemilitaryzowana) RIP Setup (Konfiguracja routingu RIP) Gateway -> Firewall (Brama -> konfiguracja zakładki zapory ogniowej) Web Filter (Filtrowanie treści strony) TOD Filter (Czasowe filtrowanie dostępu) Local Log (Logi lokalne) Remote Log (Logi zdalne)

4 Gateway -> Parental Control (Brama -> Kontrola rodzicielska) Gateway -> Wireless (Brama -> Sieć bezprzewodowa) Basic (Podstawowa konfiguracja) Security (Bezpieczeństwo) Access Control (Kontrola dostępu) Advanced (Ustawienia zaawansowane) Bridging (Mostkowanie routerów) WMM (Ustawienia QoS) VOIP (Podstawowe ustawienia telefoniczne) Basic lan (Podstawowe ustawienia sieci) Hardware info (Informacje o sprzęcie) Event log (Logi zdarzeń) Cm state (Status modemu) Rozdział Rozwiązywanie problemów technicznych Najczęściej zadawane pytania

5 Rozdział 1 Wstęp Modem WiFi jest urządzeniem zapewniającym bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiającym wykonywanie połączeń telefonicznych. Do modemu WiFi można podłączyć komputery przy pomocy bezprzewodowych kart USB lub poprzez kable Ethernet (maksymalnie 4). Modem WiFi obsługuje także dwie niezależne linie telefoniczne (dwa numery telefoniczne). Fabryczna konfiguracja modemu (szyfrowanie WPA-PSK / WPA2-PSK) WiFi, zapewnia najwyższy dostępny na rynku poziom bezpieczeństwa. Schemat podłączenia modemu, komputerów i aparatów telefonicznych do sieci UPC. Zawartość zestawu instalacyjnego Funkcje modemu WiFi Modem WiFi obsługuje następujące funkcje: Gniazda RJ-45 dla obsługi prędkości 10/100/1000 Mbit na kablu Ethernet Gniazdo USB do podłączenia komputera 5

6 Gniazda RJ-11 do podłączenia analogowych aparatów telefonicznych Równoczesne połączenia telefoniczne i transmisji danych Równoczesne połączenia z dwóch linii telefonicznych obsługujących następujące kodeki: PCM A-law, PCM-law, G.723.1, G.729, G.729a, G.729e, G.728, G.726, BV16 i BV32 Wyciszenie echa Voice Activity Detection (VAD) - algorytm używany w procesie przetwarzania sygnałów mowy, który umożliwia rozpoznawanie aktywności rozmówcy (głosu albo jego braku) Generowanie i wykrywanie sygnałów DTMF (wybieranie tonowe) Generowanie szumu tła poprawiającego jakość rozmowy Transmisję modemową i faksową zgodnie ze standardem V90 Przezroczyste mostkowanie ruchu IP Szyfrowanie ruchu sieciowego algorytmami DES (56 bit) oraz RSA Protokół SNMP Możliwość zdalnego wgrywania oprogramowania sterującego (tzw. firmware) Zrozumiała diagnostyka poprzez diody LED. Zawartość płyty CD Program instalacyjny Elektroniczna wersja instrukcji obsługi modemu w formacie PDF Adobe Acrobat Reader oprogramowanie umożliwiające odczyt plików z rozszerzeniem PDF Sterowniki USB do modemu WiFi Wymagania sprzętowe Aby komputer mógł współpracować z modemem WiFi musi spełniać następujące minimalne wymagania systemowe: CPU IBM PC Apple Macintosh Procesor IloÊç RAM Pentium (lub kompatybilne) i wy sze 16MB (>32MB preferowane) Power PC i wy sze 24MB (>32MB preferowane) System operacyjny Windows* 2000/XP/Vista, Linux Mac OS** or higher Karta dêwi kowa Karta grafi czna CD-ROM/DVD Wymagane dla dêwi ku z płyty CD-ROM VGA lub wy sza (SVGA preferowana) wymagany N/A Ethernet Gniazdo USB Oprogramowanie Karta 10/100/100 Mbit Karta sieciowa Ethernet umo liwia połàczenie z Internetem. Sterowniki do karty zapewnia producent. Komunikacja mi dzy modemem/routerem Thomson a komputerem nast puje za pomocà kabla sieciowego (niekrosowanego). USB (tylko Windows 2000/XP /Vista) Standard USB umo liwia równoczesnà szybkà wymian danych mi dzy komputerem a urzàdzeniami peryferyjnymi. Jednak e je li do komputera podłàczone sà inne urzàdzenia USB które transmitujà du à iloêç danych (skanery, drukarki, dyski przenoêne) zalecane jest u ycie karty sieciowej Ethernet. zainstalowany protokół internetowy TCP/IP dowolna przeglàdarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror, Safari) * UPC nie wspiera instalacji usługi internetowej na komputerach Apple Macintosh oraz nie zapewnia wsparcia technicznego podczas jej użytkowania na komputerach Apple Macintosh. ** UPC nie wspiera instalacji usług internetowych na systemie operacyjnym Linux oraz nie zapewnia wsparcia technicznego. 6

7 Montaż ścienny Przed rozpoczęciem montażu ściennego upewnij się, że kabel zasilacza jest wystarczająco długi, aby podłączyć go do modemu. Modem powinien być zamontowany panelem z diodami LED do góry na płaskiej i suchej ścianie. Wkręć dwie śruby (4,4 mm) w ścianę na szerokość uchwytów umieszczonych na spodzie urządzenia. Główki śrub powinny wystawały ok. 3 mm ponad powierzchnię ściany. Dociśnij modem WiFi lekko do ściany i pociągnij w dół tak, aby zawisł na śrubach. 7

8 Prezentacja modemu WIFI Panel czołowy Poniższa ilustracja pr zedstawia panel czołowy urządzenia Od lewej: Power - zasilanie urządzenia DS - połączenie z sieci kablowej do modemu (downstream) US połączenie od modemu do sieci kablowej (upstream) Online - nawiązane połączenie z Internetem Ethernet podłączenie komputerów do switch a Ethernet w modemie USB - połączenie między modemem, a komputerem poprzez kabel USB Wireless- sieć bezprzewodowa WiFi TEL1, TEL2 - linie telefoniczne (dwa różne numery telefoniczne) 8

9 Sygnalizacja diod podczas pracy urządzenia Power DS US Online USB Wireless Tel 1 Tel 2 Opis Praca modemu wifi bez telefonu Praca modemu wifi z telefonem WŁ X X X WY WŁ PULS WY WŁ PULS WY WŁ PULS WY WŁ PULS WŁ X X X X X X X X X X X WY WŁ PULS WŁ X X X X X X X X WŁ X X X WY WŁ PULS WŁ PULS WŁ <Praca modemu jak wy ej> WŁ WŁ PULS WŁ PULS PULS X WŁ X WŁ Brak poł. sieciowego Poł. sieciowe Ruch sieciowy Brak poł. USB Połàczenie usb Ruch na USB Brak poł. bezprzewod. Poł. bezprzewodowe Ruch na poł.bezprzew. Usługa włàczona, telefon lub telefony podłàczone Tel 1 słuchawka podniesiona, Tel 2 telefon podłàczony Tel 1 podłàczony, Tel 2 słuchawka podniesiona Dwie słuchawki podłàczone do dwóch linii, podniesione Legenda: WŁ dioda świeci się światłem ciągłym WYŁ dioda nie świeci się PULS dioda pulsuje Panel tylny Od lewej: Gniazdo anteny bezprzewodowej 15VDC - gniazdo zasilające TEL1, TEL2 - gniazda RJ11 do podłączenia dwóch analogowych aparatów telefonicznych Ethernet gniazda Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb USB - port USB Reboot EMTA - przycisk przywracający modem WiFi do ustawień fabrycznych Cable - gniazdo do podłączenia kabla koncentrycznego UPC 9

10 Włączanie modemu WiFi Po zainstalowaniu modemu i pierwszym włączeniu do zasilania (a także po każdorazowym ponownym podłączeniu) modem przechodzi wiele etapów logowania do sieci UPC. Każdy z tych etapów posiada inną sekwencję pulsowania diod LED na przednim panelu modemu. UWAGA: Diody błyskają jednorazowo krótkim światłem zaraz po włączeniu do zasilania i przed rozpoczęciem etapu logowania. Jeżeli wszystkie diody pulsują równocześnie znaczy to, że następuje automatyczna aktualizacja oprogramowania urządzenia - zwykle nie powinno to trwać dłużej niż 5 minut. Należy poczekać na zakończenie tego procesu. Nie można wtedy korzystać z modemu, wyłączać z zasilania ani restartować przyciskiem. Podłączenie komputera do modemu WiFi UWAGA: W zależności od oprogramowania komputera i aktualizacji systemu operacyjnego proces instalacji może różnić się od przykładów zawartych w niniejszej instrukcji. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB - Program instalacyjny Najprostszą metodą instalacji jest wykorzystanie płyty CD dostarczonej razem z modemem WiFi. Postępuj zgodnie z instrukcją. Włóż płytę instalacyjną do czytnika CD/DVD. Po pojawieniu się ekranu z wyborem wersji językowej kliknij Polska. 10

11 Aby przejść do instalacji usługi UPC WiFi kliknij Instalator UPC WiFi. Szczegółowe instrukcje obsługi dostępne będą po kliknięciu opcji Instrukcje użytkownika. Po kliknięciu opcji Instalator UPC WiFi podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB w komputerze. System rozpocznie instalowanie sterowników dla bezprzewodowej karty USB. Po zakończeniu instalacji sterowników wprowadź nazwę sieci UPC (SSID) oraz hasło (WPA2-PSK). Te informacje znajdziesz na spodzie modemu WiFi. Następnie kliknij Połącz. Komputer nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową. 11

12 Po prawidłowym zestawieniu połączenia z siecią bezprzewodową na ekranie pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji. Kliknij Zakończ. Od tego momentu możesz korzystać z usługi bezprzewodowego Internetu UPC. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows 2000 Jeżeli nie chcesz korzystać z płyty instalacyjnej możesz podłączyć komputer do modemu WiFi zgodnie z poniższą instrukcją: Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą kartę bezprzewodową USB a następnie podłącz kartę do wolnego portu USB komputera. Uruchomi się kreator znajdowania nowego sprzętu. Aby kontynuować naciśnij Dalej. 12

13 Wybierz Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane), następnie ponownie wybierz Dalej. Pozostaw wszystkie pola puste i wybierz Dalej. 13

14 Kreator wyświetli informację o zlokalizowaniu odpowiedniego sterownika, naciśnij Dalej. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o zainstalowaniu urządzenia Pamięci Masowej USB. System Windows 2000 wykrywa bezprzewodową kartę USB i automatycznie instaluje sterowniki oraz oprogramowanie sterujące. Po zakończeniu instalacji system informuje, że wykryty sprzęt jest gotowy do użycia. Na pulpicie i pasku zadań pojawiają się ikony skrótów do aplikacji zarządzającej bezprzewodową kartą USB. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową UPC uruchom aplikację - kliknij ikonę z pulpitu (Wireless LAN Utility) lub kliknij ikonę z paska zadań (aplikacja ZD) prawym klawiszem myszy i następnie wybierz opcję Open Utlility Window. Dalsze kroki instalacji identycznie jak dla Windows XP (opis poniżej). Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows XP Jeżeli nie chcesz korzystać z płyty instalacyjnej możesz podłączyć komputer do modemu WiFi zgodnie z poniższą instrukcją: Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą kartę bezprzewodową USB a następnie podłącz kartę do wolnego portu USB komputera. System Windows XP wykrywa bezprzewodową kartę USB i automatycznie instaluje sterowniki oraz oprogramowanie sterujące. Po zakończeniu instalacji system informuje, że wykryty sprzęt jest gotowy do użycia. Na pulpicie i pasku zadań pojawiają się ikony skrótów do aplikacji zarządzającej bezprzewodową kartą USB. 14

15 Aby połączyć się z siecią bezprzewodową UPC uruchom aplikację - kliknij ikonę z pulpitu (Wireless LAN Utility) lub kliknij prawym klawiszem myszy ikonę (ZD)z paska zadań, a następnie wybierz opcję Open Utlility Window. Pojawi się aplikacja, która automatycznie skanuje otoczenie w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych. 15

16 W celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową UPC kliknij nazwę sieci, a następnie naciśnij przycisk Connect this site lub dwukrotnie kliknij nazwę sieci. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) znajduje się na spodniej naklejce modemu WiFi. System wyświetli okno z pytaniem czy użyć poprzednich ustawień WPA2 do tej sieci bezprzewodowej. Ponieważ jest to pierwsze połączenie z siecią UPC poprzez bezprzewodową kartę USB (Atheros) wybierz Nie. 16

17 W kolejnej opcji, która zostanie wyświetlona należy wprowadzić hasło dostępu do sieci. W tym celu wybierz przycisk Change. Spowoduje to aktywację pola zmiany/ustanowienia hasła do sieci bezprzewodowej. Wpisz hasło umieszczone na spodzie modemu WiFi (WPA2-PSK) w polu Passpharase. Kliknij Apply, aby zaakceptować wpisane hasło. 17

18 Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową na ekranie wyświetli się informacja o aktualnej sile sygnału i jakości połączenia. Od tego momentu możesz korzystać z bezprzewodowego Internetu UPC. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows Vista Jeżeli nie chcesz korzystać z płyty instalacyjnej możesz podłączyć komputer do modemu WiFi zgodnie z poniższą instrukcją: Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą kartę bezprzewodową USB a następnie podłącz kartę do wolnego portu USB komputera. System Windows wykrywa bezprzewodową kartę USB i automatycznie instaluje sterowniki oraz oprogramowanie sterujące. W trakcie instalacji może pojawić się dodatkowo komunikat o konieczności uruchomienia oprogramowania instalacyjnego karty. W tym przypadku wybierz Uruchom: Setup.exe i ewentualnie zatwierdź komunikat o ochronie konta użytkownika Windows klikając Kontynuuj. 18

19 Po zakończeniu instalacji system informuje, że wykryty sprzęt jest gotowy do użycia. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową kliknij przycisk Start, a następnie wybierz Połącz z. System wyświetli okno z wyborem dostępnych sieci bezprzewodowych. Jeśli sieć UPC nie znajduje się na poniższej liście odśwież listę sieci klikając na przycisk. 19

20 Kliknij nazwę sieci bezprzewodowej UPC. Nazwę bezprzewodowej sieci UPC (SSID) znajdziesz na naklejce przyklejonej na spodzie modemu WiFi. Wpisz hasło w pole Klucz zabezpieczeń lub hasło i kliknij przycisk Połącz. Hasło (WPA2-PSK) znajdziesz na naklejce przyklejonej na spodzie modemu. Od tego momentu możesz korzystać z bezprzewodowego Internetu UPC. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel USB Schemat podłączenia komputera poprzez kabel USB oraz telefonu do modemu WiFi 20

21 Aby podłączyć komputer do modemu WiFi przy pomocy kabla USB postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Umieść płytę ze sterownikami do modemu WiFi w czytniku CD/DVD. Podłącz komputer do modemu WiFi przy pomocy kabla USB. Po podłączeniu komputera do modemu WiFi wyświetli się następująca informacja: Kliknij Exit. Następnie zainstaluj sterownik USB na swoim komputerze (patrz instrukcja poniżej) 21

22 Instalacja sterownika USB Windows 2000 Po podłączeniu modemu kablem USB do komputera, system Windows 2000 uruchomi kreator instalacji. Kliknij Dalej. UWAGA: Jeżeli system Windows nie wykrywa modemu WiFi upewnij się czy w ustawieniach BIOS jest włączony interfejs USB. Wybierz opcję Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane) i kliknij Dalej. 22

23 Zaznacz opcję Stacje CD-Rom. Upewnij się, że płyta ze sterownikami znajduje się w czytniku CD/DVD i kliknij Dalej. System Windows 2000 zacznie kopiować sterowniki ze wskazanej lokalizacji. 23

24 UWAGA: System Windows w niektórych przypadkach wymaga skopiowania plików z dysku instalacyjnego. Jeżeli takie zapytanie się ukaże należy wskazać lokalizację katalogu instalacyjnego lub wsadzić do czytnika CD/DVD płytę instalacyjną Windows. System Windows 2000 rozpocznie instalację sterowników. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o zainstalowaniu urządzenia RCA Digital Cable Modem. Możesz sprawdzić czy urządzenie rzeczywiście jest już zainstalowane w Menedżerze urządzeń. Po kliknięciu Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> System -> zakładka Sprzęt -> Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe powinno pojawić się urządzenie Thomson Digital Cable Modem. Jeżeli urządzenie nie jest widoczne, to należy powtórzyć proces instalacji ponownie. Instalacja sterownika USB Windows XP Po podłączeniu modemu kablem USB do komputera, system Windows XP uruchomi kreator instalacji. Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij Dalej. UWAGA: Jeżeli system Windows nie wykrywa modemu WiFi należy sprawdzić w ustawieniach BIOS czy jest włączony interfejs USB. 24

25 Włóż płytę CD ze sterownikiem do czytnika CD/DVD, wybierz Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i kliknij Dalej. Zaznacz Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach a następnie wybierz Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM) i kliknij Dalej. 25

26 System Windows XP rozpocznie instalację sterowników. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o prawidłowym działaniu sprzętu. Aby upewnić się czy modem WiFi został poprawnie zainstalowany w systemie Windows XP kliknij Start -> Panel sterowania (lub Ustawienia -> Panel sterowania) -> System (lub Wydajność i konserwacja > System) -> zakładka Sprzęt -> Menedżer urządzeń -> pozycja Karty sieciowe - powinna być widoczna zielona ikona z nazwą Thomson Digital Cable Modem. Jeżeli urządzenie nie jest widoczne, to należy powtórzyć proces instalacji ponownie. Instalacja sterownika USB Windows Vista Po podłączeniu modemu WiFi do komputera kablem USB, system Windows Vista wyświetli komunikat System Windows musi zainstalować oprogramowanie sterownika urządzenia Thomson USB CDC Device. 26

27 Wybierz opcję Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane). Włóż płytę CD ze sterownikami do czytnika CD/DVD i kliknij Dalej. System Windows Vista rozpocznie instalację sterowników. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o znalezieniu nowego sprzętu RCA Digital Cable Modem. 27

28 Aby upewnić się czy modem WiFi został poprawnie zainstalowany w systemie Windows Vista kliknij Start -> Panel sterowania (lub Ustawienia -> Panel sterowania) -> Menedżer urządzeń (lub System i konserwacja -> Menedżer urządzeń) -> pozycja Karty sieciowe - powinna być widoczna zielona ikona z nazwą Thomson Digital Cable Modem. Jeżeli urządzenie nie jest widoczne, to należy powtórzyć proces instalacji ponownie. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel Ethernet Aby podłączyć komputer do modemu WiFi przy pomocy kabla Ethernet postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Podłącz kabel Ethernet do gniazda karty sieciowej w komputerze a następnie podłącz drugą końcówkę do jednego z czterech gniazd w modemie WiFi. Jeżeli chcesz podłączyć kilka komputerów do modemu WiFi, to wepnij poszczególne kable sieciowe do wolnych gniazd Ethernet w modemie WiFi. Schemat podłączenia komputerów poprzez kabel Ethernet, telefonu i faksu do modemu WiFi. 28

29 Podłączenie aparatów telefonicznych, modemu lub faksu Schemat podłączenia telefonu i faksu do modemu WiFi Aby podłączyć aparat/y telefoniczny/e (lub faks) do modemu WiFi postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Podłącz aparat telefoniczny (lub faks) do gniazda TEL1 standardowym kablem telefonicznym z wtyczkami RJ-11. Jeżeli jest wykupiona druga linia telefoniczna z osobnym numerem należy tak samo podłączyć drugi aparat telefoniczny do gniazda TEL2. Aby wykonać połączenie telefoniczne podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali i następnie wybierz żądany nu 29

30 Rozdział 2 Konfiguracja modemu WiFi Modem WiFi można skonfigurować poprzez przeglądarkę WWW. Przed rozpoczęciem konfigurowania modemu upewnij się, że: Komputer jest prawidłowo podłączony do modemu WiFi poprzez kabel Ethernet lub USB Na komputerze jest zainstalowany protokół internetowy TCP/IP Aby wejść na stronę konfiguracyjną modemu: Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w pasku wyszukiwania adres IP modemu tj Po połączeniu z modemem wyświetli się ekran logowania, pole Nazwa użytkownika należy zostawić puste, a w polu Hasło należy wpisać admin. Po wpisaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła pojawi się strona główna konfiguracji modemu WiFi. 30

31 Gateway -> Status (Brama internetowa - Ustawienia ogólne) Software (Oprogramowanie sterujące modemem WiFi) Na tej stronie znajdują się informacje o sprzęcie i oprogramowaniu modemu WiFi, m.in.: wersja oprogramowania, adresy MAC modemu oraz numer seryjny modemu, czas działania od ostatniego uruchomienia lub restartu, status połączenia do internetu. Jeżeli pozycja Network Access wskazuje wartość Allowed oznacza to, że jest połączenie z Internetem. Jeżeli w pozycji widnieje Denied to skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta UPC pod numerem

32 Connection (Połączenia) Na stronie Connection znajdziesz bardziej szczegółowe informacje dotyczące stanu połączenia tj. moc i jakość sygnału oraz stan modemu kablowego. Password (Hasło do modemu WiFi) Na tej stronie możesz ustawić nową nazwę użytkownika, nowe hasło lub przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne modemu. (Standardowo nazwa użytkownika nie jest zdefiniowana, a hasło to admin.) UWAGA: Hasło może mieć długość maksymalnie 8 znaków i uwzględniana jest wielkość liter. Aby przywrócić ustawienia fabryczne kliknij pole Yes przy pozycji Restore Factory Defaults. Efekt jest identyczny jak przy zastosowaniu restartu fabrycznego z użyciem przycisku znajdującego się na tylnym panelu modemu oznaczonego Reboot Emta. Restart fabryczny jest uruchamiany po przytrzymaniu przycisku przez 15 sekund. 32

33 Aby zatwierdzić zmiany na tej stronie kliknij Apply. Diagnostics (Diagnozowanie problemów) Strona ta oferuje podstawowe narzędzia diagnostyczne, które mogą zostać wykorzystane, jeżeli pojawią się problemy z połączeniem. Podczas pingowania urządzenia sieciowego wysyłany jest do niego pakiet stosu TCP/IP, na który urządzenie powinno odpowiedzieć. Aby użyć testu ping, należy wprowadzić adres IP hosta docelowego i przycisnąć przycisk Start Test, wynik wyświetli się w pozycji Result. Zatrzymanie testu następuje przez naciśnięcie przycisku Abort Test, a wyczyszczenie wyników testu ping następuje poprzez przycisk Clear Results. 33

34 UWAGA: Zapora ogniowa (tzw. firewall) uniemożliwia czasem uzyskanie odpowiedzi z odpytywanego urządzenia sieciowego jednakże ciągle jest możliwe uzyskanie dostępu do niego poprzez protokół TCP/IP. Ping najbardziej użyteczny jest dla komputerów bez włączonej zapory ogniowej np. znajdujących się w sieci lokalnej tworzonej przez modem. Event Log (Logi systemowe) Strona ta zawiera logi zdarzeń protokołu SNMP. Aby wyczyścić logi kliknij przycisk Clear logs. 34

35 Initial Scan (Uruchamianie, proces logowania) Nie należy wpisywać wartości: Initial DS Frequency oraz Upstream Channel ID. Uzupełnienie tych danych może spowodować problemy w logowaniu modemu WiFi. Backup/Restore (Kopia bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych) Ta opcja umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Aby zapisać plik kliknij przycisk Backup. W przypadku potrzeby przywrócenia ustawień z pliku konfiguracyjnego kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego. Po wskazaniu pliku powrócisz do poprzedniego ekranu, następnie kliknij przycisk Restore (nastąpi przywracanie ustawień). 35

36 Gateway -> Network (Brama -> Ustawienia sieciowe) LAN sieć wewnętrzna Na tej stronie można sterować funkcją serwera DHCP w sieci LAN (wewnętrznej). Jeżeli ta funkcja została aktywowana wówczas UPC zapewnia adres IP dla bramy ze swojego serwera DHCP, a wbudowany w modem serwer dostarcza adresy IP zaczynające się od adresu ustawionego w pozycji Starting Local Address w zakładce LAN. Serwer DHCP udostępnia adres/y IP przez tzw. czas dzierżawy. Pozycja Starting Local Address umożliwia zmianę najniższego dostępnego adresu IP. 36

37 WAN sieć zewnętrzna W tej zakładce można zwalniać i odświeżać adres IP modemu na przyciskach Release WAN Lease i Renew WAN Lease. Dodatkowo istnieje możliwość podmiany adresu MAC interfejsu bramy (Spoofed MAC Address). Computers (Komputery) Strona ta wyświetla podłączone komputery do modemu (są oznaczone jako DHCP Client). Można tu również zwolnić dzierżawę adresu IP (z sieci lokalnej) poprzez naciśnięcie przycisku Force Available. Po odświeżeniu dzierżawy na komputerze ulegnie zmianie adres IP. 37

38 Gateway -> Advanced (Brama -> Ustawienia zaawansowane) Options (Opcje) Strona ta umożliwia aktywowanie i deaktywowanie niektórych funkcji modemu WiFi. WAN Blocking blokuje odpowiedź na zapytania typu ping od strony interfejsu WAN. Umożliwia skuteczne ukrycie bramy internetowej. Ipsec Pass Through umożliwia przekazywanie połączeń wirtualnej sieci prywatnej pomiędzy komputerem z sieci lokalnej, a Internetem. Protokół IPSec jest mechanizmem, który zabezpiecza wirtualne sieci prywatne. PPTP Pass Through - umożliwia przekazywanie połączeń wirtualnej sieci prywatnej pomiędzy komputerem z sieci lokalnej, a Internetem. Protokół PPTP jest mechanizmem, który zabezpiecza wirtualne sieci prywatne. Remote Config Management opcja umożliwia zdalny dostęp do strony konfiguracyjnej modemu od strony WAN/ Internetu. Dostęp ten jest możliwy tylko po wpisaniu hasła dostępowego i adresu IP modemu od strony WAN na porcie 8080 np. jeżeli modem ma adres IP w pasku adresu w przeglądarce należy wpisać wtedy Multicast Enable umożliwia przekazywanie połączeń multicast pomiędzy komputerem z sieci lokalnej, a Internetem. Opcję tą należy włączyć, aby zobaczyć lub usłyszeć niektóre rodzaje transmisji strumieniowej i treści w Internecie UPnP Enable opcja Universal Plug and Play umożliwia urządzeniom sieciowym takim jak konsole gier, odtwarzacze multimedialne, komputery uzyskać dostęp i połączyć się z siecią. Urządzenia UPnP automatycznie rozpoznają usługi innych zarejestrowanych urządzeń UPnP w sieci np. przekierowanie portów. NatSip Alg Enable brak zastosowania w sieci UPC. 38

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi routera VI-3223u

instrukcja obsługi routera VI-3223u instrukcja obsługi routera VI-3223u Wersja A2.03.0, 25 Kwiecień 2013 261099-00211 strona 1 z 90 Wstęp Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo