Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1

2 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas pracy modemu: 0 C 40 C Temperatura przechowywania modemu: - 30 C 65 C UWAGA: Do zasilania modemu Thomson TWG850-4U należy używać oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu. Zastosowanie innego może spowodować uszkodzenie modemu. Modem WiFi musi być stale podłączony do zasilania, aby mógł realizować usługę internetową i telefoniczną. 2

3 Spis treści Rozdział Wstęp Zawartość zestawu instalacyjnego Funkcje modemu WiFi Zawartość płyty CD Wymagania sprzętowe Montaż ścienny Prezentacja modemu WIFI Panel czołowy Sygnalizacja diod podczas pracy urządzenia Panel tylny Włączanie modemu WiFi Podłączenie komputera do modemu WiFi Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB - Program instalacyjny Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows XP Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows Vista Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel USB Instalacja sterownika USB Windows Instalacja sterownika USB Windows XP Instalacja sterownika USB Windows Vista Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel Ethernet Podłączenie aparatów telefonicznych, modemu lub faksu Rozdział Konfiguracja modemu WiFi Gateway -> Status (Brama internetowa opis zakładki ustawień ogólnych) Software (Oprogramowanie sterujące modemem WiFi) Connection (Połączenia) Password (Hasło do modemu WiFi) Diagnostics (Diagnozowanie problemów) Event Log (Logi systemowe) Initial Scan (Uruchamianie, proces logowania) Backup/Restore (Kopia bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych) Gateway -> Network (Brama -> Ustawienia sieciowe) LAN sieć wewnętrzna WAN sieć zewnętrzna Computers (Komputery) Gateway -> Advanced (Brama -> Ustawienia zaawansowane) Options (Opcje) IP Filtering (Filtrowanie po adresach IP) MAC Filtering (Filtrowanie po MAC) Port Filtering (Filtrowanie portów) Forwarding (Przekierowywanie portów) Port Triggers (Trigering portów) DMZ Host (Strefa zdemilitaryzowana) RIP Setup (Konfiguracja routingu RIP) Gateway -> Firewall (Brama -> konfiguracja zakładki zapory ogniowej) Web Filter (Filtrowanie treści strony) TOD Filter (Czasowe filtrowanie dostępu) Local Log (Logi lokalne) Remote Log (Logi zdalne)

4 Gateway -> Parental Control (Brama -> Kontrola rodzicielska) Gateway -> Wireless (Brama -> Sieć bezprzewodowa) Basic (Podstawowa konfiguracja) Security (Bezpieczeństwo) Access Control (Kontrola dostępu) Advanced (Ustawienia zaawansowane) Bridging (Mostkowanie routerów) WMM (Ustawienia QoS) VOIP (Podstawowe ustawienia telefoniczne) Basic lan (Podstawowe ustawienia sieci) Hardware info (Informacje o sprzęcie) Event log (Logi zdarzeń) Cm state (Status modemu) Rozdział Rozwiązywanie problemów technicznych Najczęściej zadawane pytania

5 Rozdział 1 Wstęp Modem WiFi jest urządzeniem zapewniającym bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiającym wykonywanie połączeń telefonicznych. Do modemu WiFi można podłączyć komputery przy pomocy bezprzewodowych kart USB lub poprzez kable Ethernet (maksymalnie 4). Modem WiFi obsługuje także dwie niezależne linie telefoniczne (dwa numery telefoniczne). Fabryczna konfiguracja modemu (szyfrowanie WPA-PSK / WPA2-PSK) WiFi, zapewnia najwyższy dostępny na rynku poziom bezpieczeństwa. Schemat podłączenia modemu, komputerów i aparatów telefonicznych do sieci UPC. Zawartość zestawu instalacyjnego Funkcje modemu WiFi Modem WiFi obsługuje następujące funkcje: Gniazda RJ-45 dla obsługi prędkości 10/100/1000 Mbit na kablu Ethernet Gniazdo USB do podłączenia komputera 5

6 Gniazda RJ-11 do podłączenia analogowych aparatów telefonicznych Równoczesne połączenia telefoniczne i transmisji danych Równoczesne połączenia z dwóch linii telefonicznych obsługujących następujące kodeki: PCM A-law, PCM-law, G.723.1, G.729, G.729a, G.729e, G.728, G.726, BV16 i BV32 Wyciszenie echa Voice Activity Detection (VAD) - algorytm używany w procesie przetwarzania sygnałów mowy, który umożliwia rozpoznawanie aktywności rozmówcy (głosu albo jego braku) Generowanie i wykrywanie sygnałów DTMF (wybieranie tonowe) Generowanie szumu tła poprawiającego jakość rozmowy Transmisję modemową i faksową zgodnie ze standardem V90 Przezroczyste mostkowanie ruchu IP Szyfrowanie ruchu sieciowego algorytmami DES (56 bit) oraz RSA Protokół SNMP Możliwość zdalnego wgrywania oprogramowania sterującego (tzw. firmware) Zrozumiała diagnostyka poprzez diody LED. Zawartość płyty CD Program instalacyjny Elektroniczna wersja instrukcji obsługi modemu w formacie PDF Adobe Acrobat Reader oprogramowanie umożliwiające odczyt plików z rozszerzeniem PDF Sterowniki USB do modemu WiFi Wymagania sprzętowe Aby komputer mógł współpracować z modemem WiFi musi spełniać następujące minimalne wymagania systemowe: CPU IBM PC Apple Macintosh Procesor IloÊç RAM Pentium (lub kompatybilne) i wy sze 16MB (>32MB preferowane) Power PC i wy sze 24MB (>32MB preferowane) System operacyjny Windows* 2000/XP/Vista, Linux Mac OS** or higher Karta dêwi kowa Karta grafi czna CD-ROM/DVD Wymagane dla dêwi ku z płyty CD-ROM VGA lub wy sza (SVGA preferowana) wymagany N/A Ethernet Gniazdo USB Oprogramowanie Karta 10/100/100 Mbit Karta sieciowa Ethernet umo liwia połàczenie z Internetem. Sterowniki do karty zapewnia producent. Komunikacja mi dzy modemem/routerem Thomson a komputerem nast puje za pomocà kabla sieciowego (niekrosowanego). USB (tylko Windows 2000/XP /Vista) Standard USB umo liwia równoczesnà szybkà wymian danych mi dzy komputerem a urzàdzeniami peryferyjnymi. Jednak e je li do komputera podłàczone sà inne urzàdzenia USB które transmitujà du à iloêç danych (skanery, drukarki, dyski przenoêne) zalecane jest u ycie karty sieciowej Ethernet. zainstalowany protokół internetowy TCP/IP dowolna przeglàdarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror, Safari) * UPC nie wspiera instalacji usługi internetowej na komputerach Apple Macintosh oraz nie zapewnia wsparcia technicznego podczas jej użytkowania na komputerach Apple Macintosh. ** UPC nie wspiera instalacji usług internetowych na systemie operacyjnym Linux oraz nie zapewnia wsparcia technicznego. 6

7 Montaż ścienny Przed rozpoczęciem montażu ściennego upewnij się, że kabel zasilacza jest wystarczająco długi, aby podłączyć go do modemu. Modem powinien być zamontowany panelem z diodami LED do góry na płaskiej i suchej ścianie. Wkręć dwie śruby (4,4 mm) w ścianę na szerokość uchwytów umieszczonych na spodzie urządzenia. Główki śrub powinny wystawały ok. 3 mm ponad powierzchnię ściany. Dociśnij modem WiFi lekko do ściany i pociągnij w dół tak, aby zawisł na śrubach. 7

8 Prezentacja modemu WIFI Panel czołowy Poniższa ilustracja pr zedstawia panel czołowy urządzenia Od lewej: Power - zasilanie urządzenia DS - połączenie z sieci kablowej do modemu (downstream) US połączenie od modemu do sieci kablowej (upstream) Online - nawiązane połączenie z Internetem Ethernet podłączenie komputerów do switch a Ethernet w modemie USB - połączenie między modemem, a komputerem poprzez kabel USB Wireless- sieć bezprzewodowa WiFi TEL1, TEL2 - linie telefoniczne (dwa różne numery telefoniczne) 8

9 Sygnalizacja diod podczas pracy urządzenia Power DS US Online USB Wireless Tel 1 Tel 2 Opis Praca modemu wifi bez telefonu Praca modemu wifi z telefonem WŁ X X X WY WŁ PULS WY WŁ PULS WY WŁ PULS WY WŁ PULS WŁ X X X X X X X X X X X WY WŁ PULS WŁ X X X X X X X X WŁ X X X WY WŁ PULS WŁ PULS WŁ <Praca modemu jak wy ej> WŁ WŁ PULS WŁ PULS PULS X WŁ X WŁ Brak poł. sieciowego Poł. sieciowe Ruch sieciowy Brak poł. USB Połàczenie usb Ruch na USB Brak poł. bezprzewod. Poł. bezprzewodowe Ruch na poł.bezprzew. Usługa włàczona, telefon lub telefony podłàczone Tel 1 słuchawka podniesiona, Tel 2 telefon podłàczony Tel 1 podłàczony, Tel 2 słuchawka podniesiona Dwie słuchawki podłàczone do dwóch linii, podniesione Legenda: WŁ dioda świeci się światłem ciągłym WYŁ dioda nie świeci się PULS dioda pulsuje Panel tylny Od lewej: Gniazdo anteny bezprzewodowej 15VDC - gniazdo zasilające TEL1, TEL2 - gniazda RJ11 do podłączenia dwóch analogowych aparatów telefonicznych Ethernet gniazda Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb USB - port USB Reboot EMTA - przycisk przywracający modem WiFi do ustawień fabrycznych Cable - gniazdo do podłączenia kabla koncentrycznego UPC 9

10 Włączanie modemu WiFi Po zainstalowaniu modemu i pierwszym włączeniu do zasilania (a także po każdorazowym ponownym podłączeniu) modem przechodzi wiele etapów logowania do sieci UPC. Każdy z tych etapów posiada inną sekwencję pulsowania diod LED na przednim panelu modemu. UWAGA: Diody błyskają jednorazowo krótkim światłem zaraz po włączeniu do zasilania i przed rozpoczęciem etapu logowania. Jeżeli wszystkie diody pulsują równocześnie znaczy to, że następuje automatyczna aktualizacja oprogramowania urządzenia - zwykle nie powinno to trwać dłużej niż 5 minut. Należy poczekać na zakończenie tego procesu. Nie można wtedy korzystać z modemu, wyłączać z zasilania ani restartować przyciskiem. Podłączenie komputera do modemu WiFi UWAGA: W zależności od oprogramowania komputera i aktualizacji systemu operacyjnego proces instalacji może różnić się od przykładów zawartych w niniejszej instrukcji. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB - Program instalacyjny Najprostszą metodą instalacji jest wykorzystanie płyty CD dostarczonej razem z modemem WiFi. Postępuj zgodnie z instrukcją. Włóż płytę instalacyjną do czytnika CD/DVD. Po pojawieniu się ekranu z wyborem wersji językowej kliknij Polska. 10

11 Aby przejść do instalacji usługi UPC WiFi kliknij Instalator UPC WiFi. Szczegółowe instrukcje obsługi dostępne będą po kliknięciu opcji Instrukcje użytkownika. Po kliknięciu opcji Instalator UPC WiFi podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB w komputerze. System rozpocznie instalowanie sterowników dla bezprzewodowej karty USB. Po zakończeniu instalacji sterowników wprowadź nazwę sieci UPC (SSID) oraz hasło (WPA2-PSK). Te informacje znajdziesz na spodzie modemu WiFi. Następnie kliknij Połącz. Komputer nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową. 11

12 Po prawidłowym zestawieniu połączenia z siecią bezprzewodową na ekranie pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji. Kliknij Zakończ. Od tego momentu możesz korzystać z usługi bezprzewodowego Internetu UPC. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows 2000 Jeżeli nie chcesz korzystać z płyty instalacyjnej możesz podłączyć komputer do modemu WiFi zgodnie z poniższą instrukcją: Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą kartę bezprzewodową USB a następnie podłącz kartę do wolnego portu USB komputera. Uruchomi się kreator znajdowania nowego sprzętu. Aby kontynuować naciśnij Dalej. 12

13 Wybierz Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane), następnie ponownie wybierz Dalej. Pozostaw wszystkie pola puste i wybierz Dalej. 13

14 Kreator wyświetli informację o zlokalizowaniu odpowiedniego sterownika, naciśnij Dalej. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o zainstalowaniu urządzenia Pamięci Masowej USB. System Windows 2000 wykrywa bezprzewodową kartę USB i automatycznie instaluje sterowniki oraz oprogramowanie sterujące. Po zakończeniu instalacji system informuje, że wykryty sprzęt jest gotowy do użycia. Na pulpicie i pasku zadań pojawiają się ikony skrótów do aplikacji zarządzającej bezprzewodową kartą USB. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową UPC uruchom aplikację - kliknij ikonę z pulpitu (Wireless LAN Utility) lub kliknij ikonę z paska zadań (aplikacja ZD) prawym klawiszem myszy i następnie wybierz opcję Open Utlility Window. Dalsze kroki instalacji identycznie jak dla Windows XP (opis poniżej). Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows XP Jeżeli nie chcesz korzystać z płyty instalacyjnej możesz podłączyć komputer do modemu WiFi zgodnie z poniższą instrukcją: Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą kartę bezprzewodową USB a następnie podłącz kartę do wolnego portu USB komputera. System Windows XP wykrywa bezprzewodową kartę USB i automatycznie instaluje sterowniki oraz oprogramowanie sterujące. Po zakończeniu instalacji system informuje, że wykryty sprzęt jest gotowy do użycia. Na pulpicie i pasku zadań pojawiają się ikony skrótów do aplikacji zarządzającej bezprzewodową kartą USB. 14

15 Aby połączyć się z siecią bezprzewodową UPC uruchom aplikację - kliknij ikonę z pulpitu (Wireless LAN Utility) lub kliknij prawym klawiszem myszy ikonę (ZD)z paska zadań, a następnie wybierz opcję Open Utlility Window. Pojawi się aplikacja, która automatycznie skanuje otoczenie w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych. 15

16 W celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową UPC kliknij nazwę sieci, a następnie naciśnij przycisk Connect this site lub dwukrotnie kliknij nazwę sieci. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) znajduje się na spodniej naklejce modemu WiFi. System wyświetli okno z pytaniem czy użyć poprzednich ustawień WPA2 do tej sieci bezprzewodowej. Ponieważ jest to pierwsze połączenie z siecią UPC poprzez bezprzewodową kartę USB (Atheros) wybierz Nie. 16

17 W kolejnej opcji, która zostanie wyświetlona należy wprowadzić hasło dostępu do sieci. W tym celu wybierz przycisk Change. Spowoduje to aktywację pola zmiany/ustanowienia hasła do sieci bezprzewodowej. Wpisz hasło umieszczone na spodzie modemu WiFi (WPA2-PSK) w polu Passpharase. Kliknij Apply, aby zaakceptować wpisane hasło. 17

18 Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową na ekranie wyświetli się informacja o aktualnej sile sygnału i jakości połączenia. Od tego momentu możesz korzystać z bezprzewodowego Internetu UPC. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez bezprzewodową kartę USB Windows Vista Jeżeli nie chcesz korzystać z płyty instalacyjnej możesz podłączyć komputer do modemu WiFi zgodnie z poniższą instrukcją: Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą kartę bezprzewodową USB a następnie podłącz kartę do wolnego portu USB komputera. System Windows wykrywa bezprzewodową kartę USB i automatycznie instaluje sterowniki oraz oprogramowanie sterujące. W trakcie instalacji może pojawić się dodatkowo komunikat o konieczności uruchomienia oprogramowania instalacyjnego karty. W tym przypadku wybierz Uruchom: Setup.exe i ewentualnie zatwierdź komunikat o ochronie konta użytkownika Windows klikając Kontynuuj. 18

19 Po zakończeniu instalacji system informuje, że wykryty sprzęt jest gotowy do użycia. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową kliknij przycisk Start, a następnie wybierz Połącz z. System wyświetli okno z wyborem dostępnych sieci bezprzewodowych. Jeśli sieć UPC nie znajduje się na poniższej liście odśwież listę sieci klikając na przycisk. 19

20 Kliknij nazwę sieci bezprzewodowej UPC. Nazwę bezprzewodowej sieci UPC (SSID) znajdziesz na naklejce przyklejonej na spodzie modemu WiFi. Wpisz hasło w pole Klucz zabezpieczeń lub hasło i kliknij przycisk Połącz. Hasło (WPA2-PSK) znajdziesz na naklejce przyklejonej na spodzie modemu. Od tego momentu możesz korzystać z bezprzewodowego Internetu UPC. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel USB Schemat podłączenia komputera poprzez kabel USB oraz telefonu do modemu WiFi 20

21 Aby podłączyć komputer do modemu WiFi przy pomocy kabla USB postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Umieść płytę ze sterownikami do modemu WiFi w czytniku CD/DVD. Podłącz komputer do modemu WiFi przy pomocy kabla USB. Po podłączeniu komputera do modemu WiFi wyświetli się następująca informacja: Kliknij Exit. Następnie zainstaluj sterownik USB na swoim komputerze (patrz instrukcja poniżej) 21

22 Instalacja sterownika USB Windows 2000 Po podłączeniu modemu kablem USB do komputera, system Windows 2000 uruchomi kreator instalacji. Kliknij Dalej. UWAGA: Jeżeli system Windows nie wykrywa modemu WiFi upewnij się czy w ustawieniach BIOS jest włączony interfejs USB. Wybierz opcję Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane) i kliknij Dalej. 22

23 Zaznacz opcję Stacje CD-Rom. Upewnij się, że płyta ze sterownikami znajduje się w czytniku CD/DVD i kliknij Dalej. System Windows 2000 zacznie kopiować sterowniki ze wskazanej lokalizacji. 23

24 UWAGA: System Windows w niektórych przypadkach wymaga skopiowania plików z dysku instalacyjnego. Jeżeli takie zapytanie się ukaże należy wskazać lokalizację katalogu instalacyjnego lub wsadzić do czytnika CD/DVD płytę instalacyjną Windows. System Windows 2000 rozpocznie instalację sterowników. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o zainstalowaniu urządzenia RCA Digital Cable Modem. Możesz sprawdzić czy urządzenie rzeczywiście jest już zainstalowane w Menedżerze urządzeń. Po kliknięciu Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> System -> zakładka Sprzęt -> Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe powinno pojawić się urządzenie Thomson Digital Cable Modem. Jeżeli urządzenie nie jest widoczne, to należy powtórzyć proces instalacji ponownie. Instalacja sterownika USB Windows XP Po podłączeniu modemu kablem USB do komputera, system Windows XP uruchomi kreator instalacji. Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij Dalej. UWAGA: Jeżeli system Windows nie wykrywa modemu WiFi należy sprawdzić w ustawieniach BIOS czy jest włączony interfejs USB. 24

25 Włóż płytę CD ze sterownikiem do czytnika CD/DVD, wybierz Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i kliknij Dalej. Zaznacz Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach a następnie wybierz Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM) i kliknij Dalej. 25

26 System Windows XP rozpocznie instalację sterowników. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o prawidłowym działaniu sprzętu. Aby upewnić się czy modem WiFi został poprawnie zainstalowany w systemie Windows XP kliknij Start -> Panel sterowania (lub Ustawienia -> Panel sterowania) -> System (lub Wydajność i konserwacja > System) -> zakładka Sprzęt -> Menedżer urządzeń -> pozycja Karty sieciowe - powinna być widoczna zielona ikona z nazwą Thomson Digital Cable Modem. Jeżeli urządzenie nie jest widoczne, to należy powtórzyć proces instalacji ponownie. Instalacja sterownika USB Windows Vista Po podłączeniu modemu WiFi do komputera kablem USB, system Windows Vista wyświetli komunikat System Windows musi zainstalować oprogramowanie sterownika urządzenia Thomson USB CDC Device. 26

27 Wybierz opcję Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane). Włóż płytę CD ze sterownikami do czytnika CD/DVD i kliknij Dalej. System Windows Vista rozpocznie instalację sterowników. Po zakończeniu instalacji na ekranie komputera pojawi się komunikat o znalezieniu nowego sprzętu RCA Digital Cable Modem. 27

28 Aby upewnić się czy modem WiFi został poprawnie zainstalowany w systemie Windows Vista kliknij Start -> Panel sterowania (lub Ustawienia -> Panel sterowania) -> Menedżer urządzeń (lub System i konserwacja -> Menedżer urządzeń) -> pozycja Karty sieciowe - powinna być widoczna zielona ikona z nazwą Thomson Digital Cable Modem. Jeżeli urządzenie nie jest widoczne, to należy powtórzyć proces instalacji ponownie. Podłączenie komputera do modemu WiFi poprzez kabel Ethernet Aby podłączyć komputer do modemu WiFi przy pomocy kabla Ethernet postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Podłącz kabel Ethernet do gniazda karty sieciowej w komputerze a następnie podłącz drugą końcówkę do jednego z czterech gniazd w modemie WiFi. Jeżeli chcesz podłączyć kilka komputerów do modemu WiFi, to wepnij poszczególne kable sieciowe do wolnych gniazd Ethernet w modemie WiFi. Schemat podłączenia komputerów poprzez kabel Ethernet, telefonu i faksu do modemu WiFi. 28

29 Podłączenie aparatów telefonicznych, modemu lub faksu Schemat podłączenia telefonu i faksu do modemu WiFi Aby podłączyć aparat/y telefoniczny/e (lub faks) do modemu WiFi postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Podłącz aparat telefoniczny (lub faks) do gniazda TEL1 standardowym kablem telefonicznym z wtyczkami RJ-11. Jeżeli jest wykupiona druga linia telefoniczna z osobnym numerem należy tak samo podłączyć drugi aparat telefoniczny do gniazda TEL2. Aby wykonać połączenie telefoniczne podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali i następnie wybierz żądany nu 29

30 Rozdział 2 Konfiguracja modemu WiFi Modem WiFi można skonfigurować poprzez przeglądarkę WWW. Przed rozpoczęciem konfigurowania modemu upewnij się, że: Komputer jest prawidłowo podłączony do modemu WiFi poprzez kabel Ethernet lub USB Na komputerze jest zainstalowany protokół internetowy TCP/IP Aby wejść na stronę konfiguracyjną modemu: Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w pasku wyszukiwania adres IP modemu tj Po połączeniu z modemem wyświetli się ekran logowania, pole Nazwa użytkownika należy zostawić puste, a w polu Hasło należy wpisać admin. Po wpisaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła pojawi się strona główna konfiguracji modemu WiFi. 30

31 Gateway -> Status (Brama internetowa - Ustawienia ogólne) Software (Oprogramowanie sterujące modemem WiFi) Na tej stronie znajdują się informacje o sprzęcie i oprogramowaniu modemu WiFi, m.in.: wersja oprogramowania, adresy MAC modemu oraz numer seryjny modemu, czas działania od ostatniego uruchomienia lub restartu, status połączenia do internetu. Jeżeli pozycja Network Access wskazuje wartość Allowed oznacza to, że jest połączenie z Internetem. Jeżeli w pozycji widnieje Denied to skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta UPC pod numerem

32 Connection (Połączenia) Na stronie Connection znajdziesz bardziej szczegółowe informacje dotyczące stanu połączenia tj. moc i jakość sygnału oraz stan modemu kablowego. Password (Hasło do modemu WiFi) Na tej stronie możesz ustawić nową nazwę użytkownika, nowe hasło lub przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne modemu. (Standardowo nazwa użytkownika nie jest zdefiniowana, a hasło to admin.) UWAGA: Hasło może mieć długość maksymalnie 8 znaków i uwzględniana jest wielkość liter. Aby przywrócić ustawienia fabryczne kliknij pole Yes przy pozycji Restore Factory Defaults. Efekt jest identyczny jak przy zastosowaniu restartu fabrycznego z użyciem przycisku znajdującego się na tylnym panelu modemu oznaczonego Reboot Emta. Restart fabryczny jest uruchamiany po przytrzymaniu przycisku przez 15 sekund. 32

33 Aby zatwierdzić zmiany na tej stronie kliknij Apply. Diagnostics (Diagnozowanie problemów) Strona ta oferuje podstawowe narzędzia diagnostyczne, które mogą zostać wykorzystane, jeżeli pojawią się problemy z połączeniem. Podczas pingowania urządzenia sieciowego wysyłany jest do niego pakiet stosu TCP/IP, na który urządzenie powinno odpowiedzieć. Aby użyć testu ping, należy wprowadzić adres IP hosta docelowego i przycisnąć przycisk Start Test, wynik wyświetli się w pozycji Result. Zatrzymanie testu następuje przez naciśnięcie przycisku Abort Test, a wyczyszczenie wyników testu ping następuje poprzez przycisk Clear Results. 33

34 UWAGA: Zapora ogniowa (tzw. firewall) uniemożliwia czasem uzyskanie odpowiedzi z odpytywanego urządzenia sieciowego jednakże ciągle jest możliwe uzyskanie dostępu do niego poprzez protokół TCP/IP. Ping najbardziej użyteczny jest dla komputerów bez włączonej zapory ogniowej np. znajdujących się w sieci lokalnej tworzonej przez modem. Event Log (Logi systemowe) Strona ta zawiera logi zdarzeń protokołu SNMP. Aby wyczyścić logi kliknij przycisk Clear logs. 34

35 Initial Scan (Uruchamianie, proces logowania) Nie należy wpisywać wartości: Initial DS Frequency oraz Upstream Channel ID. Uzupełnienie tych danych może spowodować problemy w logowaniu modemu WiFi. Backup/Restore (Kopia bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych) Ta opcja umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Aby zapisać plik kliknij przycisk Backup. W przypadku potrzeby przywrócenia ustawień z pliku konfiguracyjnego kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego. Po wskazaniu pliku powrócisz do poprzedniego ekranu, następnie kliknij przycisk Restore (nastąpi przywracanie ustawień). 35

36 Gateway -> Network (Brama -> Ustawienia sieciowe) LAN sieć wewnętrzna Na tej stronie można sterować funkcją serwera DHCP w sieci LAN (wewnętrznej). Jeżeli ta funkcja została aktywowana wówczas UPC zapewnia adres IP dla bramy ze swojego serwera DHCP, a wbudowany w modem serwer dostarcza adresy IP zaczynające się od adresu ustawionego w pozycji Starting Local Address w zakładce LAN. Serwer DHCP udostępnia adres/y IP przez tzw. czas dzierżawy. Pozycja Starting Local Address umożliwia zmianę najniższego dostępnego adresu IP. 36

37 WAN sieć zewnętrzna W tej zakładce można zwalniać i odświeżać adres IP modemu na przyciskach Release WAN Lease i Renew WAN Lease. Dodatkowo istnieje możliwość podmiany adresu MAC interfejsu bramy (Spoofed MAC Address). Computers (Komputery) Strona ta wyświetla podłączone komputery do modemu (są oznaczone jako DHCP Client). Można tu również zwolnić dzierżawę adresu IP (z sieci lokalnej) poprzez naciśnięcie przycisku Force Available. Po odświeżeniu dzierżawy na komputerze ulegnie zmianie adres IP. 37

38 Gateway -> Advanced (Brama -> Ustawienia zaawansowane) Options (Opcje) Strona ta umożliwia aktywowanie i deaktywowanie niektórych funkcji modemu WiFi. WAN Blocking blokuje odpowiedź na zapytania typu ping od strony interfejsu WAN. Umożliwia skuteczne ukrycie bramy internetowej. Ipsec Pass Through umożliwia przekazywanie połączeń wirtualnej sieci prywatnej pomiędzy komputerem z sieci lokalnej, a Internetem. Protokół IPSec jest mechanizmem, który zabezpiecza wirtualne sieci prywatne. PPTP Pass Through - umożliwia przekazywanie połączeń wirtualnej sieci prywatnej pomiędzy komputerem z sieci lokalnej, a Internetem. Protokół PPTP jest mechanizmem, który zabezpiecza wirtualne sieci prywatne. Remote Config Management opcja umożliwia zdalny dostęp do strony konfiguracyjnej modemu od strony WAN/ Internetu. Dostęp ten jest możliwy tylko po wpisaniu hasła dostępowego i adresu IP modemu od strony WAN na porcie 8080 np. jeżeli modem ma adres IP w pasku adresu w przeglądarce należy wpisać wtedy Multicast Enable umożliwia przekazywanie połączeń multicast pomiędzy komputerem z sieci lokalnej, a Internetem. Opcję tą należy włączyć, aby zobaczyć lub usłyszeć niektóre rodzaje transmisji strumieniowej i treści w Internecie UPnP Enable opcja Universal Plug and Play umożliwia urządzeniom sieciowym takim jak konsole gier, odtwarzacze multimedialne, komputery uzyskać dostęp i połączyć się z siecią. Urządzenia UPnP automatycznie rozpoznają usługi innych zarejestrowanych urządzeń UPnP w sieci np. przekierowanie portów. NatSip Alg Enable brak zastosowania w sieci UPC. 38

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA SPIS TREŚCI 1. Czynności wstępne................................. 2 2. Opis modemu Thomson TWG850-4........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Thomson TWG850-4.............. 2 2.2. Panel czołowy...............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Thomson TWG850-4 Instrukcja obsługi modemu WiFi

Thomson TWG850-4 Instrukcja obsługi modemu WiFi UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA Spis Treści 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA SPIS TREŚCI 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928......................... 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928.................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa

UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu

Instrukcja obsługi modemu Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG870 67 350 90 00 www.asta-net.pl Spis Treści........................... 1 Wstęp.................................... 1 Charakterystyka modemu TWG870........................

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA Instrukcja Instalacji Spis Treści Wstęp 4 1. Zestaw instalacyjny 5 2. Budowa modemu kablowego 6 2.1 Przedni panel 6 2.2 Tylny panel 7 3. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Thomson TWG870 Instrukcja obsługi modemu WiFi

Thomson TWG870 Instrukcja obsługi modemu WiFi UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szybki Internet dla Firm podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa

UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa UWAGA: Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy Internet bezprzewodowy Konfiguracja karty sieciowej Przedstawiamy Państwu poniżej krok po kroku konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+, którą najczęściej wykorzystuje się do odbioru

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo