MODUŁ II JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻEMY WYKORZYSTAĆ W PRAKTYCE? ELASTYCZNE FORMY MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE ZALETY I MANKAMENTY WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ II JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻEMY WYKORZYSTAĆ W PRAKTYCE? ELASTYCZNE FORMY MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE ZALETY I MANKAMENTY WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ"

Transkrypt

1 MODUŁ II JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻEMY WYKORZYSTAĆ W PRAKTYCE? OPCJE ELASTYCZNOŚCI ELASTYCZNE FORMY MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE ZALETY I MANKAMENTY WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZY WYBORZE, WDROŻENIU I STOSOWANIU NAJLEPSZYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW ELASTYCZNEGO ROZWIĄZANIA DOBRE PRAKTYKI

2 DLACZEGO MYŚLĄ, ŻE BĘDĘ KIEPSKIM PRACOWNIKIEM?

3 ODMIENNE, CZĘSTO SPRZECZNE INTERESY I CELE Brak wiedzy: o możliwościach organizowania pracy i czasu pracy, o wpływie na życie rodzinne, na zdrowie, na bezpieczeństwo, na wychowanie i kształcenie dzieci, na możliwości opieki nad osobami zależnymi, w sumie na jakość naszego życia błędna wiedza, szum informacyjny,

4 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY CZY TO SĄ ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH? TAK NIE TO NIE DLA NASZEJ FIRMY, TYLKO DLACZEGO? ZWAŻYMY ARGUMENTY ZA I PRZECIW

5 Zróżnicowanie opcji elastyczności czasu pracy Zmienne godziny pracy Restrukturyzacja godzin pracy Skrócone godziny pracy Opcje urlopowe Ruchomy, elastyczny czas pracy Annualizacja godzin pracy Konta czasowe Praca na wezwanie Skomprymowany tydzień pracy Praca w niepełnym wymiarze Job-sharing Praca czasowa Elastyczne przechodzenie na emeryturę Urlop macierzyński Sabbaticals Urlopy szkoleniowe

6 RUCHOMY CZAS PRACY Przedział czasu Przedział czasu Przedział czasu [rozpoczynanie [obecność [kończenie pracy] obowiązkowa] pracy] godziny Bez czasu obowiązkowego kwalifikowany rcp

7 Ruchomy czas pracy jest traktowany jako rozwiązanie organizacyjne jedyne w swoim rodzaju: Ułatwia godzenie pracy z życiem pozazawodowym pracowników. Nie stwarza zagrożenia dla kierownictwa zakładu i nie wywołuje oporu wobec jego wprowadzania. Korzyści postrzegane są przez pracowników wkrótce po wprowadzeniu systemu/ aprobata systemu jest powszechna zwłaszcza wśród osób, które się z systemem bezpośrednio zetknęły i poznały jego zalety. Ruchomy czas pracy nie stwarza przymusu zmiany zachowań pracownik może przychodzić do pracy w tym samym czasie co dotychczas; może bez żadnego ryzyka stopniowo wypróbować i stosować System ruchomego czasu pracy może mieć bardzo szerokie zastosowanie

8 KORZYŚCI ułatwia firmom dostosowanie produkcji lub usług do wahań koniunkturalnych i sezonowych pracownikom umożliwia odbiór nadpracowanego czasu w formie czasu wolnego, wydłużonego urlopu wypoczynkowego lub szkoleniowego, a w przypadku kont długoterminowych możliwość redukcji czasu pracy przed przejściem na emeryturę. zapewniają pracownikom zróżnicowany stopień suwerenności czasowej uzależniony od przyjętych parametrów (noszą one wtedy nazwę: kont kolorowych zielonych, żółtych, czerwonych. Od koloru zależy kto rozporządza czasem w danej strefie.

9 TRZY FAZY OKREŚLENIE GÓRNEJ I DOLNEJ GRANICY KONTA ± 51 do ± 75 ± 26 do ± 50 ± 0 do ± 25 Pracownik, Grupa pracowników, samodzielnie przełożony, bezpośredni szef w porozumieniu firmy z kolegami wspólne przełożony uzgodnienia i przy uwzględnieniu potrzeb firmy

10 STOSOWANE W PRAKTYCE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO-CZASOWE 1. Flextime (elastyczny czas pracy) 2. Staggered hours (zróżnicowane godziny pracy) 3. Compressed working hours (skomprymowany czas pracy) 4. Shift swapping (zmiana zmian) 5. Time off lieu (czas wolny w zamian) 6. Self-rostering (dopasowanie liczby pracowników o określonych kwalifikacjach do dziennego zapotrzebowania) 7. Annualised hours (annualizacja godzin)

11 8. Job sharing (podział etatu) dzielenie obowiązków i czasu pracy 9. Working from home (praca z domu) wykonywanie pracy poza siedzibą firmy 10. Tele-working (telepraca) 11. Breaks from work (przerwy w pracy) 12. Flexible retirement (elastyczne przechodzenie na emeryturę) 13. Time accounts (konta czasowe) 14. Flexible and cafeteria benefits (kafeteria bonusów finansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowywanie szkoleń i ubezpieczeń, usługi pralnicze, opieka lekarska itp.) 15. Part-time working (praca w niepełnym wymiarze)

12 WYNIKI BADAŃ: CZAS PRACY I RÓWNOWAGA POMIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZA NIĄ W PRZEDSIĘB. EUROPEJSKICH ELASTYCZNE SPOSOBY ORGANIZACJI CZASU PRACY FUNKCJONUJĄ W PRAWIE POŁOWIE (48%) BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW EUROPEJSKICH ZATRUDNIAJĄCYCH 10 i WIECEJ PRACOWNIKÓW RÓŻNE FORMY ELASTYCZNEGO CZASU PRACY ZGŁASZAŁO WIĘCEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA USŁUG (50%) NIŻ SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO (43%) MOTYWEM WPROWADZENIA EFP BYŁO UMOŻLIWIENIE GODZENIA PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM (LUB OSOBISTYM) (68%) ORAZ LEPSZE DOSTOSOWANIE GODZIN PRACY DO OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA ILOŚCIĄ PRACY (47%)

13 Rezultaty wprowadzenia elastycznych sposobów organizacji czasu pracy kierownictwo przedstawiciele pracowników ograniczenie płatnych godzin nadliczbowych lepsze dostosowanie do obciążenia pracą niższy poziom absencji większa satysfakcja z pracy pozostałe pozytywne rezultaty problemy w komunikacji wyższe koszty pozostałe negatywne skutki

14 OJCIEC TELEPRACY JACK NILLES DOJEŻDŻAĆ CZY PRACOWAĆ W DOMU BADANIA UNIWERSYTET POŁUDNIOWA KALIFORNIA

15 DEFINICJE Praca wykonywana w domu lub w oddaleniu od umiejscowienia biznesu pracodawcy świadczona z wykorzystaniem IT. źródło: Departament Pracy USA Praca wykonywana w miejscu innym niż siedziba firmy lub przedsiębiorstwa i w związku z tym bez osobistego kontaktu pracownika ze współpracownikami, możliwa dzięki nowym technologiom wykorzystywanym w komunikowaniu się. źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy Każda forma zastąpienia dojazdów związanych z pracą przez technologie informatyczne (takie jak telekomunikacja i komputery). źródło: Jack Nilles autor książki "Telepraca. Strategiczne kierowanie wirtualną załogą

16 Telepraca (definicja UE) Forma organizacji i/albo wykonywania pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, w której zatrudniony w ramach umowy o pracę pracuje regularnie poza siedzibą firmy 1 dzień 10 godz samozatrudnieni 1 dzień domowa mobilna SOHOs Smoll Office Home Office Uzupełniająca

17 KODEKS PRACY z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 181 poz. 1288) Rozdział II b Definicja telepracy i telepracownika Zatrudnianie pracowników w formie telepracy Telepraca (Art ) to praca, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Warunki stosowania telepracy Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa tymi organizacjami.

18 Art Uzgodnienie między stronami umowy o pracę może nastąpić: 1) przy zawieraniu umowy o pracę 2) w trakcie zatrudnienia porozumienie stron, inicjatywa pracownika, inicjatywa pracodawcy Art miesiące

19 Art Pracodawca jest obowiązany 1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania telepracy 2) ubezpieczyć sprzęt 3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu - Chyba, że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej w odrębnej umowie Art Pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza w miarę potrzeb instruktaż i szkolenie w tym zakresie 2 Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony danych i jest obowiązany do ich przestrzegania

20 Telecentra koncepcja telecentrów, to próba rozwiązania palących problemów związanych z dostępem do ICT. Tam gdzie dostęp do dobrodziejstw cyfrowego świata jest utrudniony to zazwyczaj ośrodek wyposażony w urządzenia, umożliwiające publiczny, sprzętowy i programowy dostęp do ICT. Są one zazwyczaj wyposażone w: usługi telekomunikacyjne: telefon, fax, pocztę elektroniczną oraz Internet o dużej przepustowości, multimedialne komputery z odpowiednim oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, multimedialny sprzęt: radio, telewizja, telewizja satelitarna oraz wideo, miejsca spotkań, miejsca szkoleń;

21 Pomysł telecentrów szybko ewoluował i dopasowywał się do potrzeb rynku danego kraju. Dziś telecentra, telechatki nazywane w niektórych krajach ośrodkami e-pracy to nie tylko wirtualne biura, a ośrodki świadczące różnorodne usługi: informacyjne, zdrowotne, edukacyjne, szkoleniowe, biznesowe itd. W wielu krajach telecentra stały się instrumentem budowy społeczeństwa informacyjnego, ograniczania cyfrowego podziału (digital divide) oraz aktywizacji zawodowej społecznej i gospodarczej zwłaszcza w regionach mniej rozwiniętych

22 telemedycyna przesyłanie danych medycznych, telediagnozowanie, wideokonsultacje; teleedukacja zdalne dokształcanie lekarzy i personelu medycznego, kształcenie pielęgniarek na odległość, zdalna edukacja uzupełniająca po szkole średniej; usługi internetowe (dostęp do Internetu, tworzenie stron WWW itd.); usługi biznesowe (wideokonferencje, telepraca); prawna pomoc organizacji rządowych, rządowe kioski informacyjne; inne (prezentacja najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

23 Węgierskie telechaty oferują szeroki wachlarz możliwości dla jak najszerszej grupy użytkowników i występują w różnych formach: - centra technologii - urzędy lokalne i ośrodki edukacyjne - ośrodki telekomunikacyjne - ośrodki pracy na odległość - ośrodki wielofunkcyjne

24 TELECHATKI W POLSCE "Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy"

25 TELECENTRUM I TELECHATKA Nowy Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy TO MIEJSCE PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKOLENIA TELEPRACODAWCÓW I TELEPRACOWNIKÓW WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I ZBIERANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH WDRAŻANIA TELEPRACY STYKU STRONY PODAŻOWEJ I POPYTOWEJ RYNKU PRACY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPULARYZACJI INFORMACJI WIRTUALNEJ

26 E-cetrum: Garwolin, Pułtusk, Radom E-centrum Pracownik i pracodawca mogą korzystać z adresu e-centrum w kontaktach wzajemnych oraz w kontaktach klientami i partnerami gospodarczymi. pracownicy otrzymują biurko, komputer, telefon, dostęp do urządzeń kopiujących i powielających, podłączenie do szerokopasmowej sieci Internet. Pracownicy mogą wykonywać pracę dla pracodawców, którzy mają swoja siedzibę w innym mieście Pracę wykonywać można w nienormowanych godzinach

27 Wyzwania dla kierownictwa Uzgodnienie klarownych celów biznesowych. Sprawdzanie rezultatów a nie godzin pracy. Nowe kryteria oceny niezależność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pogodzenia pracy z życiem prywatnym Umiejętności zdalnego zarządzania ludźmi i zespołami Doskonała komunikacja w dziale i w firmie Istniejące zasoby są niewidzialne Mieszane zespoły stanowią większe wyzwanie dla liderów Aspekt socjalny / obowiązek kontynuowania świadczeń socjalnych Zerwanie z tradycją

28 Wyzwania dla pracowników Rzetelność i obowiązkowość są podstawowym warunkiem Większa samodyscyplina i odpowiedzialność Odpowiednio zorganizowane miejsce do pracy w domu Zapewnienie opieki dzieciom i innym osobom, które są pod opieką. Przedyskutowanie nowej sytuacji z rodziną, przyjaciółmi Dostępność przez całą dobę Brak rozdzielenia pracy od życia prywatnego Wyzwanie dla rodziny

29 Pomysł rządu na likwidację bezrobocia Pozwoli skończyć z dyskryminacją kobiet Matki zrobią karierę z dziećmi na kolanach

30 oszczędność czasu, niższe koszty dojazdów do pracy, zmniejszony stres, większa swoboda rozkładania pracy, większe zadowolenie z pracy i większe możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego w rodzinie. większa wydajność pracy, większa lojalność i zadowolenie z pracy wśród pracowników, koncentracja na wynikach pracy, lepsze możliwości rekrutacji pracowników i utrzymania w firmie najbardziej wydajnych pracowników, zmniejszone koszty ogólne lokalowe i sprzętowe. redukcja zatłoczenia w drodze do pracy, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, mniejsze obciążenie infrastruktury transportowej i zmniejszony popyt na ograniczone i nieodnawialne surowce energetyczne.

31 ZALETY TELEPRACY W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH poprawa konkurencyjności 44,0 zmniejszenie powierzchni biurowej 42,0 można zatrudniać osoby mieszkające daleko 40,0 liczą się wyniki a nie czas pracy większa wydajność pracy i oszczędność czasu pracowników 31,0 30,0 możliwość zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów 9,

32 WADY TELEPRACY W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH zależność od awaryjności technologii informatycznych możliwość utraty informacji telepracownicy czują się osamotnieni, pracodawca im nie ufa wysokie ceny usług telekomunikacyjnych 31,0 29,0 27,0 25,0 ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych 23,0 22,

33 JOB SHARING

34 DEFINICJE WORK-SHARING DZIELENIE PRACY Redukowanie czasu pracy mające na celu dokonanie podziału danego zasobu pracy między większą liczbę pracowników JOB SHARING DZIELENIE MIEJSCA PRACY Dobrowolnie przyjęte rozwiązanie, w którym dwie osoby podejmują łączną odpowiedzialność za jeden etat w pełnym wymiarze czasowym.

35 JOB SHARING - ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE ORGANIZACYJNE PODZIAŁ CZASU W UZGODNIONYCH PROPORCJACH; PEŁEN ETAT PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI

36 JOB SHARING {TEILZEITARBEIT} Nowoczesna forma pracy w niepełnym wymiarze KLASYCZNY ETAT ETAT 2 : 3 Początek, koniec i rozkład czasu jest przedmiotem uzgodnień między partnerami Każdy członek zespołu zawiera własną umowę o pracę

37 JOBSHARING ZMIANA TYGODNIOWA 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień Pracownik A Pracownik B Pracownik A Pracownik B Pracownik A Pracownik B Pracownik A Pracownik B JOBSHARING ZMIANA DZIENNA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik B Pracownik B Pracownik B Pracownik B Pracownik B

38 JOB-SHARING ZE ZMIANĄ W CIĄGU TYGODNIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik B Pracownik B Pracownik A Pracownik A Pracownik B Pracownik B Pracownik B

39 ZASTOSOWANIE Kanada USA Irlandia W. Bryt RFN Hiszpania Włochy Australia

40 Przepisy zobowiązujące pracodawców do rozważania próśb pracowników o elastyczną pracę ETAT Job-sharing Dobrowolny podział zadań i odpowiedzialności KORZYŚCI PRACOWNIK godzenie pracy z obowiązkami pozazawodowymi mniejszy stres PRACODAWCA mniejsza płynność kadr skupienie na jednym stanowisku umiejętności i doświadczeń partnerów pełniejsze wykorzystanie kwalifikacji i zdolności

41 EKSPORTOWA POTĘGA Europejskie Forum Zdrowotne Gastein 2006 r

42 STARSI PRACOWNICY HAND-OVER-CONTRACT MŁODZIEŻ UMOWA O PRACĘ Częściowa emerytura

43 URLOPY PRZEDSZKOLA PRZYZAKŁADOWE ZADANIOWY CZAS PRACY TELEPRACA OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA

44

45 PRACOWNICY PRACODAWCY WIĘCEJ CZASU DLA DZIECI MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA SZANS EDUKACYJNYCH LEPSZA OPIEKA NAD STARZEJĄCYMI SIĘ CZŁONKAMI RODZINY MOZLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W AKCJACH SPOŁECZNYCH LEPSZE WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO UTRZYMANIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH KADR ULEPSZONA REKRUTACJA ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI OGRANICZENIE ABSENCJI ZWIĘKSZENIE ELASTYCZNOŚCI ZARZĄDZANIA WYKORZYSTANIE RÓŻNORODNYCH KWALIFIKACJI SPROSTANIE WAHANIOM ZAPOTRZEBOWANIA

46 Zanim podejmę decyzję o pracy w systemie job-sharing I. Czy mogę sobie pozwolić ze względów zawodowych? II. III. Czy psychologicznie jestem gotów do dzielenia swojego stanowiska pracy? Czy obecnie zajmowane stanowisko nadaje się do podziału? Ponadto I. Czy jestem gotowy do negocjowania rozkładu czasu? II. III. IV. W jaki sposób zaprojektować rozkład by ograniczyć zakłócenia w kontaktach z przełożonymi, klientami i personelem? Jaki sposób porozumiewania z partnerem byłby najlepszy? Czy jestem w stanie pracować w pełnym wymiarze w przypadku nieobecności partnera?

47 Job sharing Narzędzie przyciągania i utrzymania najlepszych kadr 4. Jak zarządzać zespołem? 3. Jak osiągnąć najlepsze efekty? 2. Jak zespół powinien działać? 1. Jak tworzyć zespół?

48 PROBLEMY DLA MENADŻERÓW Dwie osoby do nadzorowania a nie jedna; ten problem można łatwo rozwiązywać jeśli między partnerami jobsharing, a osobą nadzorującą występuje zrozumienie wzajemnych obowiązków i odpowiedzialności oraz jasne otwarte kanały porozumiewania się Niechęć w dopuszczaniu osób starszych; kryteria dopuszczenia do pracy nie powinny być związane z wiekiem pracownika tylko z jego predyspozycjami Konserwacja i ciągłość usług dla klientów; dobre porozumienie między partnerami, usługi w porozumieniu z klientami, dobra komunikacja i współpraca Zmiana procedury akceptowania pracowników; uczestnictwo w działalności zakładu, wykorzystanie silnych stron pracowników Ocena wyników pracy; ocena zespołu i poszczególnych pracowników; jasne oczekiwania i wymagania ocena nie stwarza trudności

49 KORZYŚCI WARUNKI Dobrowolność decyzji o zatrudnieniu w modelu job-sharing Świadomość korzyści i zagrożeń dla zakładu pracy Świadomość korzyści i zagrożeń dla pracowników Znajomość technik wprowadzania Odpowiedni dobór stanowisk Znajomość modelu job-sharing i jego form Świadmość zmian jakie model wprowadza dla kierownictwa

50 Aby skutecznie wykorzystać job-sharing PLANOWAĆ I ORGANIZOWAĆ WŁASNĄ PRACĘ I CZAS PRACY UZGODNIĆ PROCEDURĘ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI WAŻNE SPRAWY KOMUNIKOWAĆ PARTNEROWI PRACOWAĆ KOOPERACYJNIE A NIE KONKURENCYJNIE BYĆ W STOSUNKU DO PARTNERA ELASTYCZNYM DOSTOSOWAĆ STYLE PRACY PARTNERÓW ZAWSZE BYĆ OTWARTYM I UCZCIWYM KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA JEDNYM GŁOSEM OTOCZENIE MUSI ROZUMIEĆ CHARAKTER PRACY PODZIAŁ ZASŁUG I NIEPOWODZEŃ MIĘDZY PARTNERÓW

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wykonywania pracy w formie telepracy przez pracowników Ministerstwa Środowiska Na

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Karol Nowaczyk Poznań, 15 grudnia 2008 r. Agenda Telepraca Co to jest tel e-praca Zalety, wady Przykłady E-learning Aspekt techniczny Treści szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów.

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów. Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie ok. 10 milionów. Początki telepracy sięgają lat 70. XIX w. Jednak prawdziwy rozwój tej formy zatrudnienia miał miejsce pod koniec XX w.

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy 1. Umowa na okres próbny Umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj zatrudnienia przewidziany Kodeksem pracy. Umowa na okres próbny może być zawarta

Bardziej szczegółowo

Dokument referencyjny

Dokument referencyjny 1 Konsultacje społeczne w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy ( dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia ) *** Dokument

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Obecny stan prawny

Uzasadnienie. Obecny stan prawny Uzasadnienie Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia Formalno-prawne aspekty zatrudniania w NGO Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia 1 WOLONTARIAT Akty prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Telepraca i Zatrudnienie Wspomagane szansą na aktywizację społecznozawodową. z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy

Telepraca i Zatrudnienie Wspomagane szansą na aktywizację społecznozawodową. z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy Telepraca i Zatrudnienie Wspomagane szansą na aktywizację społecznozawodową osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy Sebastian Borkowski Wiceprezes Stowarzyszenia MOTYL Niska aktywność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 6 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

poczta elektroniczna

poczta elektroniczna Telepraca Telepraca Telepraca (zdalna praca), biuro w domu, forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Co? Międzynarodowe praktyki i staże są powszechnie znane oraz odgrywają coraz

Bardziej szczegółowo

FLEXICURITY, - elastyczne i bezpieczne formy zatrudniania. Korzyści dla pracodawców i pracobiorców

FLEXICURITY, - elastyczne i bezpieczne formy zatrudniania. Korzyści dla pracodawców i pracobiorców Spis treści: FLEXICURITY, - elastyczne i bezpieczne formy zatrudniania. Korzyści dla pracodawców i pracobiorców Definicja EFZ... 3 Cele EFZ... 3 Adresaci EFZ... 3 Raport Flexible Working 2009... 3 Formy

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA:

RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA: INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA: UMOWA NA OKRES PRÓBNY Jest to umowa terminowa, zawarta na z góry określony czas. Pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem jedną

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WORK LIFE BALANCE W BIZNESIE

WORK LIFE BALANCE W BIZNESIE czyli o tym, co każdy teoretycznie wie ale mało kto potrafi osiągnąć i utrzymać Lublin, 6.02.2013 1 4. KORZYŚCI 3. JAK? 2. DLACZEGO? 1. CO TO? 2 ŻYCIE PRYWATNE PRACA WARTOŚCI PRIORYTETY 3 CO TO JEST? Równowaga

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Zatrudnianie niepełnoetatowców PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 22 praktyczne wskazówki Kierownik Centrum Wydawniczego: Beata Rudnicka Wydawca: Joanna Łukawska Redaktor prowadząca: Emilia Kamińska Konsultacja: Jakub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Outplacement jako inwestycja

Outplacement jako inwestycja Outplacement jako inwestycja Wyzwania stojące przed firmami Kryzys gospodarczy (szukanie oszczędności) Zwiększone oczekiwania młodych pracowników (pokolenie Y) Starzejące się społeczeństwo Podwyższanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. Załącznik Nr 3 Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. 1 1. W Urzędzie Miejskim w Łomży obowiązuje z zastrzeżeniem 2, 3, 4, 5 pkt 1 i 3 w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach 2 2 Dolny Śląsk - historia sukcesu Czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw 1 miejsce Aktywność wobec inwestorów 1 miejsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o dobre relacje

Jak zadbać o dobre relacje KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Jak zadbać o dobre relacje pracowniczedobre praktyki CSR Artur Mazurkiewicz heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Wałbrzych, 18.10.2012 r. CSR (Corporate

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+ BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Standard Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Standard Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Standard Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej W ramach typu operacji 5 Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1- Wsparcie udzielane

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie technologii

Pozyskanie technologii Pozyskanie technologii Przeszukiwanie otoczenia w poszukiwaniu sygnałów o potencjalnych zagrożeniach i szansach Analiza strategiczna, wybór I planowanie Nabycie technologii Dokonanie przeglądu i uczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modelu Software as a Service

Wprowadzenie do modelu Software as a Service Wprowadzenie do modelu Software as a Service Edyta Kamińska CMMS Department Marketing & Sales Specialist ekaminska@aiut.com.pl Agenda Co to jest SaaS? Zalety modelu SaaS Fakty i Mity Model Klasyczny vs

Bardziej szczegółowo

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA GLOBALNA ORGANIZACJA wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna, testująca oraz certyfikująca założona

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY O PRACODAWCACH

PRACOWNICY O PRACODAWCACH redakcja naukowa Krzysztof Klincewicz PRACOWNICY O PRACODAWCACH Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych PRACOWNICY O PRACODAWCACH Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Różnorodne formy wsparcia osób 50+ realizowane w projektach POKL. Małgorzata Dobrowolska

Różnorodne formy wsparcia osób 50+ realizowane w projektach POKL. Małgorzata Dobrowolska Różnorodne formy wsparcia osób 50+ realizowane w projektach POKL Małgorzata Dobrowolska Przykładowe projekty EFS realizowane na rzecz aktywizacji osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym Skazane na

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane.

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Anna Stradza dyrektor Agencji Rekrutacyjnej Promedica24 VI Konferencja Hospital

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne (red.) Monika Latos-Miłkowska Magdalena Barbara Rycak Warszawa 2008 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 15 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY 50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY Alina Paluchowska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 22 luty 2012 r. Przemiany demograficzne w Małopolsce Starzenie się społeczeństwa w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU prowadzonym w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych z branży ICT z woj. łódzkiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów:

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów: Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów: pokrywanie z Fundusz Pracy kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem osób bezrobotnych, w zakresie wstępnych

Bardziej szczegółowo

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów:

Wypracowane na spotkaniach propozycje zmian, dotyczą między innymi następujących obszarów: SZANOWNY PANIE POŚLE Na Pana ręce składamy Nasze postulaty związane z usprawnieniem usług świadczonych przez urzędy pracy, które wymagają zmian legislacyjnych. Propozycje poniższe zostały wypracowane na

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Efektywność działań aktywizujących osoby 50+. Podstawa realizowanych działań Zagrożenia Osób 50+ lęk przed utratą pracy relatywnie niskie kwalifikacje konieczność

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy Edward Dolny obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera

Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera Prowadzący: Marcin Suchar, Interim Manager Case Study - Projekt zmian organizacyjnych w PZU S.A. 200 letnia tradycja Stabilna instytucja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Zatrudnianie osób. Regulacje prawne Autor: redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz Podstawowym celem i założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie sytuacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy Elastyczne formy pracy poradnik dla pracodawców Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina Strona 1 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACODAWCÓW. SPIS TREŚCI 1. 2. 2. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19 Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 1. Zagadnienia ogólne 23 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 26 A. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika 26 B. Kolejny urlop

Bardziej szczegółowo

Cisco Smart Business Communications System

Cisco Smart Business Communications System Cisco Smart Business Communications System Cisco Smart Business Communications System W dzisiejszych czasach małe firmy muszą zmierzyć się z konkurencją zarówno ze strony dużych przedsiębiorstw międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Podstawowym celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa w zastosowaniach informatyki cięŝko

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie

Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie K o n s p e k t 1. Definicja zatrudnienia wspomaganego

Bardziej szczegółowo

Stare wygi Perspektywa 50plus

Stare wygi Perspektywa 50plus Stare wygi Perspektywa 50plus Pakt na rzecz zatrudnienia dla osób wymagających pomocy w wieku powyżej 50 lat w powiecie Görlitz Cele paktu na rzecz zatrudnienia 50 plus W odniesieniu do regionalnego rynku

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo