Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis"

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc / rk) Uzyskane stpnie lub dyplmy: Uniwersytet Jagiellński w Krakwie Wydział Zarządzania i Kmunikacji Spłecznej, specjalnść: Zarządzanie w Administracji Publicznej Temat pracy magisterskiej: Prdukcja i zastswanie paliw dnawialnych w energetyce gminnej. Magister Uniwersytet Jagiellński w Krakwie Wydział Zarządzania i Kmunikacji Spłecznej specjalnść: Zarządzanie w Administracji Publicznej Temat pracy licencjackiej: Opłacalnść inwestycji gminnych w partnerstwie publiczn-prywatnym. Licencjat 7. ZATRUDNIENIE Daty: d d Miejsce Firma Stanwisk Opis 2005-becnie Kraków Instytut Dradztwa Eurpejskieg- Innwacja s.c. Z-ca Dyrektra Odnawialne źródła energii, Wdrażanie prjektów eklgicznych (czyszczalnie ścieków, ktłwnie palane 1/18

2 eklgicznie), Plany Rzwju Lkalneg Wielletnie Plany Inwestycyjne, pzyskiwanie funduszy zewnętrznych 2003-becnie Kraków Ek-Pl Sp. z.. Prezes Zarządu Odnawialne źródła energii, Wdrażanie prjektów eklgicznych (czyszczalnie ścieków, ktłwnie palane eklgicznie) Kraków Ek - Pl s.c. Właściciel firmy Chrzanów Agencja Rzwju Ziemi Chrzanwskiej Przygtwanie d aplikacji funduszy eurpejskich Kraków Huta im. T. Sendzimira w Krakwie Elektrykautmatyk Utrzymanie ruchu Kraków Branżwy Ośrdek Infrmatyki w Zakładach Tytniwych Operatr maszyny cyfrwej 8. DOŚWIADCZENIE Z ZAKRESU PROWADZENIA SZKOLEŃ: rganizacja i prwadzanie wraz z firmą HERZ szklenia wyjazdweg w Austrii, dtycząceg prjektwania i budwy ktłwni bimaswych raz zagadnienia prdukcji i lgistyki paliw bimaswych- II edycja rganizacja i prwadzanie wraz z firmą HERZ szklenia wyjazdweg w Austrii, dtycząceg prjektwania i budwy ktłwni bimaswych raz zagadnienia prdukcji i lgistyki paliw bimaswych 2007 r. - cykl szkleń na zlecenie LGD - Fundacji Rzwju Obszarów Wiejskich w drzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Śrdkweg Sanu 2/18

3 Szklenie dtyczące prwadzenia gspdarstw agrturystycznych przeprwadzne w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy Szklenie dtyczące pzyskiwania Funduszy Eurpejskich przeprwadzne w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy Szklenie dtyczące tematu uprawy rślin energetycznych i energii dnawialnej przeprwadzne w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy 2007 r. - cykl szkleń dla LGD - Stwarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Szklenie pn.: Przegląd Funduszy Unii Eurpejskiej na lata Szklenie pn.: Budwanie prjektu Szklenie pn.: Marketing miejsca 2006 r.- usługi szkleniwe i szkleniw- dradcze w ramach rganizwaneg przez Urząd Marszałkwski Wjewództwa Lubelskieg w Lublinie cyklu szkleń na temat: Opracwanie studium wyknalnści dla prjektów przewidzianych d współfinanswania z funduszy strukturalnych w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata zlecenia 40 dni (320 gdziny lekcyjne) szkleniwych r.- Opracwywanie Planu Rzwju Lkalneg Gminy Laszki na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg, dla Gminy Laszki raz przeprwadzenie czterech szkleń dla 36 sób r. - Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Laszki i przeprwadzenie dwóch szkleń dla 27 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Bukwina i przeprwadzenie szklenia dla 5 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Iwanwice i przeprwadzenie dwóch szkleń dla 33 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Pwiatu Wałeckieg i przeprwadzenie dwóch szkleń dla 22 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Miasta i Gminy Wieliczka i przeprwadzenie trzech szkleń dla 62 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Sank i przeprwadzenie trzech szkleń dla 62 sób r.- Opracwanie wnisku i raz ZSROW w tym pięciu szkleń, w których uczestniczył 111 uczestników dla inwestycji Leader + siłą napędwą terenów przygranicznych Gmin Laszki i Wielkie Oczy dla SPO Prgram Piltażwy Leader r.- Przeprwadzenie knferencji tematyce Odnawialne źródła energii jak szansa rzwju bszarów wiejskich w ramach Sektrweg Prgramu Operacyjneg Restrukturyzacja i mdernizacja sektra żywnściweg raz rzwój bszarów wiejskich działanie 2.7. Piltażwy Prgram Leader+ dla miejscwści Miechów, Głcza, Kzłów, Słabszów, Książ Wielki, Racławice, Charsznica 3/18

4 Czerwiec 2005, Kraków, Fundacja Swingtherm Im. Dr Nauk Technicznych Jerzeg Wjciechwskieg- III Ogólnplskie Seminarium Edukacyjne- przeprwadzenie knferencji tematyce Mżliwści uzyskania śrdków finanswych na przedsięwzięcia z zakresu chrny śrdwiska realizwane przez jednstki samrządu terytrialneg, firmy i rganizacje pzarządwe raz Ekpaliwa (paliwa bimaswe) i instalacje grzewcze firmy HDG Bavaria wykrzystujące ekpaliwa. Kwiecień 2005, Karniwice, Małplski Ośrdek Dradztwa Rlniczeg w Karniwicach, IV Małplska knferencja Odnawialne źródła energii. Prezentacja na temat prdukcji paliwa i bimasy raz Mżliwści uzyskania śrdków finanswych na przedsięwzięcia z zakresu prdukcji paliwa bimasweg. Październik 2005, Truń, VII Krajwa Knferencja Dyrektrów Szkół- prezentacja na temat wielletnieg planu inwestycyjneg, Mechanizmu finansweg Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg-Nrweski Mechanizm Finanswy, Termmdernizacji biektów użytecznści publicznej r.- Pmc w pracwaniu Planu Rzwju Lkalneg Miasta Czechwice-Dziedzice raz przeprwadzenie siedmiu szkleń dla 145 sób r.- Pmc w pracwaniu Planu Rzwju Lkalneg Gminy Lipnica Wielka raz przeprwadzenie czterech szkleń dla 58 sób r.- Pmc w pracwaniu Planu Rzwju Lkalneg Gminy Drwinia raz przeprwadzenie trzech szkleń dla 55 sób r.- Pmc w pracwaniu Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Miasta Oświęcim raz przeprwadzenie dwóch szkleń dla 60 sób r.- Pmc w pracwaniu Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Miasta Czechwice- Dziedzice raz przeprwadzenie dwóch szkleń dla 53 sób r.- Współpracwanie Planu Rzwju Lkalneg Gminy Uście Grlickie na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg raz przeprwadzenie czterech szkleń dla 57 sób r.- Współpracwanie Planu Rzwju Lkalneg Gminy Jdłwnik na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg raz przeprwadzenie pięciu szkleń dla 81 sób. Październik 2004, bjazdwa wystawa energetyczna- Partnerstw dla Śrdwiska prezentacja Wierzba energetyczna jak alternatywne źródł energii. Grudzień 2003, Szklenie dtyczące pzyskiwania funduszy dla rganizacji pzarządwych raz Funkcjnwania plskich firm w świetle przystąpienia d Unii Eurpejskiej dla przedstawicieli MŚP dla 80 sób w Pwiecie Chrzanów. 9. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2014 r.- Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z załącznikami w ramach prgramu prirytetweg Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. Termmdernizacja wybranych budynków i sieci ciepłwniczej kmpleksu szpitalneg Arin 4/18

5 Med. w Gstyninie wraz z budwą dnawialneg źródła w pstaci ktłwni na bimasę 2014 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.: Termmdernizacja wybranych budynków i sieci ciepłwniczej kmpleksu szpitalneg ARION Med w Gstyninie wraz z budwą dnawialneg źródła w pstaci ktłwni na bimasę. Prjekt prirytetwy Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. System Zielnych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użytecznści publicznej 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,,budwa ktłwni palanej bimasą jak eklgiczneg źródła dla zespłu budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,,rzszerzenie sieci ktłwi na bimasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją klektrów słnecznych na budynkach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,,pprawa jakści pwietrza na terenie gminy Nwy Targ pprzez mntaż klektrów słnecznych na dmach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,, Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą w budynku Remizy OSP w miejscwści Czarny Dunajec Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,, Termmdernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na bimaswą w budynku Zespłu Placówek Oświatwych w Srmwcach Niżnych w ramach MRPO na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,,budwa ktłwni palanej bimasą jak eklgiczneg źródła dla zespłu budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,,rzszerzenie sieci ktłwi na bimasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją klektrów słnecznych na budynkach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,,pprawa jakści pwietrza na terenie gminy Nwy Targ pprzez mntaż klektrów słnecznych na dmach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,, Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą w budynku Remizy OSP w miejscwści Czarny Dunajec Działanie 5/18

6 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,, Termmdernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na bimaswą w budynku Zespłu Placówek Oświatwych w Srmwcach Niżnych w ramach MRPO na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz załącznikami, dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w ramach MRPO,, Działania 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg. Od Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Kmplekswa przebudwa ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą wspmaganą systemem klektrów słnecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewódzkieg Pdkarpackieg Działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna 2012 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz załącznikami (m.in. Karta Infrmacyjna Zadania,) dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach prjektu pn. Termmdernizacja budynku Zespłu Szkół Publicznych w miejscwści Turza 2012 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami dla prjektu pn.,,z ptrzeby ek Plska i Ukraina dla energii dnawialnej w ramach Prgramu Współpracy Transgranicznej Plska-Białruś-Ukraina Działanie 3.2. Inicjatywy spłecznści lkalnych. Prjekt zakłada przeprwadzenie 24 szkleń z zakresu dnawialnych źródeł energii dla 330 mieszkańców pgranicza plsk- ukraińskieg raz 248 lekcji dt. energii słńca, wiatru, bimasy dla 1000 uczniów z teg rejnu. Pnadt planuje się zrganizwanie imprez plenerwych związanych z tematem energii słńca i bimasy raz tematyczne wyjazdy studyjne i wymianę młdzieży. W ramach prjektu planwany jest mntaż 2 instalacji klektrów słnecznych, 3 instalacji ftgniw, 2 instalacji wiatraków prądtwórczych, 1 ktłwnii bimaswej, przeprwadzenie 1 prjektu ktłwni na bimasę, 2 audytów energetycznych r. Opracwanie dkumentacji technicznej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski dtyczącej inwestycji pn. Termmdernizacja budynku Zespłu Szkół Publicznych w miejscwści Turza. Dkumentacja zawierała inwentaryzację, prjekt dcieplenia raz audyt energetyczny becnie, Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Odnawialne źródła energii szansą pprawy jakści pwietrza na Pdhalu, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii. Prjekt dtyczył instalacji 490 klektrów słnecznych na budynkach prywatnych raz budynkach użytecznści publicznej w Gminie Czarny Dunajec becnie, Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn.: Utwrzenie sieci ktłwni na bimasę wraz z instalacją klektrów słnecznych w budynkach użytecznści publicznej Gminy Łapsze Niżne w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii. Prjekt bejmwał przebudwę i rzbudwę 8 istniejących ktłwni na ktłwnie bimaswe d c.. i c.w.u.: 6/18

7 - W budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych ktłwnia mcy 220kW - W budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych ktłwnia mcy 500kW - W budynku Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy ktłwnia mcy 150 kw - W budynku Remizy OSP w Niedzicy ktłwnia mcy 500 kw - W budynku Szkły Pdstawwej w Trybszu ktłwnia mcy 220 kw - W budynku Szkły Pdstawwej we Frydmanie ktłwnia mcy 400 kw - W budynku Szkły Pdstawwej w Kacwinie ktłwnia mcy 400 kw - W budynku Przedszkla w Łapszach Niżnych ktłwnia mcy 90 kw becnie, Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn.. Czyściej i taniej w gminie Kścielisk, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii r. Opracwanie audytów energetycznych dla budynku zaplecza techniczneg (ktłwni) raz budynku administracyjn-htelweg w ramach prgramu prirytetweg Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. System Zielnych Inwestycji, Część 1) zarządzanie energią w budynkach użytecznści publicznej Szpital Pwiatwy w Limanwej becnie - Pełnienie funkcji krdynatra prjektu pn. Termmdernizacja budynków użytecznści publicznej na terenie pwiatu wałeckieg w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk, Prirytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna śrdwisku i efektywnść energetyczna, Działanie 9.3 Termmdernizacja budynków użytecznści publicznej. Prjekt dtyczy termmdernizacji 26 budynków użytecznści publicznej wraz z mntażem klektrów słnecznych. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z załącznikami (m.in. Kartą Infrmacyjną Zadania) dla prjektu pn. Budwa ktłwni kntenerwej dla ptrzeb grzewania firmy Herz ze śrdków Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Utwrzenie sieci ktłwni na bimasę wraz z instalacją klektrów słnecznych w budynkach użytecznści publicznej Gminy Łapsze Niżne w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Odnawialne źródła energii szansą pprawy jakści pwietrza na Pdhalu w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Mntaż instalacji slarnych dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. załącznik eklgiczn-techniczny) dla prjektu pn.: Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej Gminy Miasta Tarnwa w ramach Prgramu Prirytetweg 7/18

8 Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej System Zielnych Inwestycji r. pracwanie aktualizacji audytów energetycznych dla 43 budynków użytecznści publicznej w Mieście Tarnów w ramach inwestycji pn. Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej Gminy i Miasta Tarnwa Dradztw dla gmin Jawr i Świdnica, przy pracach kniecznych d pdpisania umwy dfinanswanie dla prjektu pn. Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na bszarze Przedgórza Sudeckieg i Niziny Śląskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk na lata przeprwadzenie audytu energetyczneg 4 budynków użytecznści publicznej w Jawrznie pracwanie Studium Wyknalnści wraz z pgłębiną analizą specyficzną daneg sektra dla prjektu, plegająceg na kmplekswej termmdernizacji budynków użytecznści publicznej w Jawrznie, w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg, Działanie 5.3 Czyste pwietrze i dnawialne źródła energii pracwanie Prgramu Funkcjnaln-Użytkweg dla przebudwy ktłwni węglwej raz n wymianę instalacji centralneg grzewania i ciepłej wdy użytkwej w budynku Szkły Pdstawwej Nr 18 w Jawrznie, w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg, Działanie 5.3 Czyste pwietrze i dnawialne źródła energii. 2009r. pracwanie wnisku wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym między innymi harmngram w frmacie wykresu Gantta, załącznik technlgiczn eklgiczny, załącznik finanswy) d Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk Działanie 9.3 Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej dla Jednstek Przumienia Terytrialneg: Pwiat Wałecki, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Miast i Gmina Człpa, Gmina i Miast Mirsławiec dla prjektu pn. Termmdernizacja budynków użytecznści publicznej na terenie Pwiatu Wałeckieg. Tematem prjektu jest termmdernizacja 26 budynków użytecznści publicznej wraz z instalacją klektrów słnecznych. Wnisek znajdwał się na 1. miejscu listy rankingwej p cenie frmalnej i cenach merytrycznych, pdpisana zstała umwa dfinanswanie r. - Przygtwanie dkumentacji technicznej dla Gminy Łapsze Niżne dtyczącej inwestycji pn. Przebudwa i rzbudwa istniejącej ktłwni węglwej w budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych na ktłwnię bimaswą d c.. c.w.u wraz z instalacją slarną raz przyłączem c.. d sąsiednieg budynku Szkły Pdstawwej. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 220kW r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej dtyczącej inwestycji pn. Przebudwa istniejących pmieszczeń piwnicznych raz ktłwni lejwej w budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. raz ktłwnię lejwą jak rezerwwą wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 500kW r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa i rzbudwa ktłwni węglwej w budynku Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 150 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwane dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejąceg budynku Remizy OSP w Niedzicy na ktłwnię bimaswą d c.. i 8/18

9 c.w.u. wraz z instalacją slarną raz przyłączem c.. d sąsiednieg budynku Szkły Pdstawwej. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 500 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejących pmieszczeń piwnicznych Szkły Pdstawwej we Frydmanie na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 400 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa i rzbudwa istniejącej ktłwni węglwej w budynku Przedszkla w Łapszach Niżnych na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną raz przyłączem c.. d sąsiednieg budynku Bibliteki. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 90 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej w Szkle Pdstawwej w Kacwinie na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. raz ktłwnię lejwą, jak rezerwwą, wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 400 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej w Szkle Pdstawwej w Trybszu na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. raz ktłwnię lejwą jak rezerwwą wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 220 kw r.- Przygtwanie Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia raz głszenia przetargu Wyknanie kmpleksweg remntu, przebudwy i budwy systemu świetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Łapsze Niżne. 2008r. - Opracwanie dkumentacji prjektwej eklgicznej ktłwni palanej bimasą raz sieci cieplnej w Gminie Kszyce. Kncepcja zawiera: prjekt budwlany, prjekt architektniczny i knstrukcyjny, prjekt budwlany urządzeń cieplnych wraz z technlgią, prjekt budwlany kmina, prjekt budwlany instalacji elektrycznej i AKPiA, prjekt budwlany sieci c.., prjekt budwlany zagspdarwania terenu, prjekt budwlany przyłącza wdn-kanalizacyjneg, prjekt budwlany węzłów cieplnych, ksztrys inwestrski, przedmiar rbót, infrmacja BIOZ, specyfikację techniczną, prjekt wyknawczy dla całeg zadania, raprt ddziaływania na śrdwisk. Budwa ktłwni wypsażnej w 2 ktły spalające słmę w pstaci brykietów- jeden mcy 1,0MW, drugi mcy 0,5 MW r. Opracwanie dla Gminy Łapsze Niżne dkumentacji technicznej prjektu budwlaneg dtyczącej instalacji klektrów słnecznych w budynku Ośrdka Zdrwia w Łapszach Niżnych r. dla Firmy Usługw-Handlwej Unibet pracwanie dkumentacji prjektwej dtyczącej dachu i termmdernizacji dla Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy r. dla Gminy Czarny Dunajec pracwanie, udstępnienie ankiet dla mieszkańców zaintereswanych mntażem klektrów słnecznych raz przeszkleniem ankieterów, sprządzenie Studium Wyknalnści inwestycji dtyczącej klektrów słnecznych stanwiących załącznik d wnisku d MRPO d działania 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii r.- Przygtwanie Kncepcji grzewania budynków użytecznści publicznej w Gminie Bejsce paliwami dnawialnymi. Kncepcja zawiera: analizę stanu dzisiejszeg, kreślenie zaptrzebwania na CO i CWU, przegląd dstępnych nśników energii, kreślenie mżliwści technicznych i eknmicznych dla innych typów nśników energii niż stswane becnie, zaprpnwanie 9/18

10 najlepszeg rzwiązania /prównanie z innymi nśnikami, zaprpnwanie tras magistrali przesyłwych i usytuwania centralnej ktłwni, bliczenie zaptrzebwania na paliw dnawialne, zaprpnwanie d prdukcji ciepłej wdy klektrów słnecznych, kreślenie ksztów eksplatacyjnych i inwestycyjnych zadania, bliczenie płacalnści zaprpnwaneg rzwiązania r.- Opracwanie aktualizacji audytów dla budynków użytecznści publicznej Miasta i Gminy Mirsławiec: - Szkła Pdstawwa Mirsławiec, ul. Wlnści, - Sala gimnastyczna Mirsławiec, ul. Wlnści, - Ośrdek Kultury Mirsławiec, ul. Parkwa, - Przedszkle Samrządwe, ul. Zamkwa r.- Opracwanie dkumentacji przedprjektwej i prjektwej dla Termmdernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirsławiec, na która składa się: audyt energetyczny biektu, prjekt wymiany instalacji c.. wraz z ksztrysem inwestrskim i fertwym, inwentaryzacja budwlan-architektniczna, prjekt dcieplenia, wymiany stlarki kiennej i drzwiwej, więźby dachwej i pkrycia dachu wraz z ksztrysem inwestrskim i fertwym, specyfikacja wyknania i dbiru prac R. Opracwanie prjektów budwlanych dtyczących termmdernizacji budynków Starstwa Pwiatweg w Wałczu. Zakres wyknanej dkumentacji przedstawiał się następując: - 6 Audytów energetycznych - 1 Prjekt wentylacji sali gimnastycznej wraz z ksztrysem - 5 Inwentaryzacji budwlan-architektnicznych - 4 Prjekty dcieplenia wraz z ksztrysem - 3 Prjekty wymiany instalacji c.. wraz z ksztrysem - 3 Inwentaryzacji instalacji c Prjekty ktłwni raz klektrów słnecznych 10. POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE: 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Biznes Planu) dla prjektu pn.: Budwa placówki piekuńcz-wychwawczej pełniącej funkcję żłbka w miejscwści Nwy Targ. Działanie 6.4 Infrastruktura pieki nad dziećmi d lat r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Biały Dunajec 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Gliczarów Górny 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Niedzica dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Frydman dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści dla Gminy Łapsze Niżne 10/18

11 2013r.- pracwanie Prgramu Ochrny Zabytków dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie Prgramu Ochrny Śrdwiska dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie Planu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Łapsze Niżne 2010-becnie Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Wdrżenie e-usług medycznych w Samdzielnym Publicznym Zesple Lecznictwa Otwarteg w Wieliczce w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg becnie - Pełnienie funkcji managera prjektu pn. Budwa Sali gimnastycznej przy Szkle Pdstawwej w Kacwinie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Prirytet 6, Spójnść wewnątrzreginalna, Działanie 6.2 Rzwój bszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura spłeczna, w tym edukacyjna i sprtwa becnie - Pełnienie funkcji managera prjektu pn. Infrmatyzacja Gminy Łapsze Niżne pprzez stwrzenie nwczesnych sieci elektrniczn-infrmatycznych (e-łapsze Niżne) w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg becnie - Wyknywanie czynnści związanych z zarządzaniem prjektem pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap III, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna Wyknywanie czynnści związanych z zarządzaniem prjektem pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap I i II, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat A: Ochrna zdrwia r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Infrmatyzacja Gminy Łapsze Niżne pprzez stwrzenie nwczesnych sieci elektrniczn-infrmatycznych (e - Łapsze Niżne) w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg 2010 r. - pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Stwrzenie publiczneg punktu dstępu d Internetu za pmcą sieci bezprzewdwej (WiFi) wraz z infrastrukturą twarzyszącą w Gminie Gdów w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. biznesplanu) dla prjektu pn.: Rzbudwa przedsiębirstwa VentArs Sp. z.. pprzez budwę kmplekswej przestrzeni typu magazynw prdukcyjn biurweg i zakup sprzętu w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata /18

12 Działanie 2.1 Rzwój i pdniesienie knkurencyjnści przedsiębirstw, Schemat A: Bezpśrednie wsparcie inwestycji w MŚP, małe przedsiębirstwa 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Budwa małej elektrwni wdnej wraz ze stpniem wdnym na rzece Rabie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2010 Sprządzenie kmpletu dkumentów wymaganych d przeprwadzenia pstępwań w trybie przetargwym dla prjektu pn. Wdrżenie e-usług medycznych w Samdzielnym Publicznym Zesple Lecznictwa Otwarteg w Wieliczce w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Pełnienie nadzru i zastępstwa inwestycyjneg prjektu pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap III, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna Pełnienie nadzru i zastępstwa inwestycyjneg prjektu pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap I i II, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna Rzliczenie prjektu pn. Budwa świetlicy wraz z remizą w miejscwści Frydman w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata Rzliczenie prjektu pn. Remnt i rzbudwa istniejąceg budynku Bibliteki i Świetlicy w Łapszach Wyżnych w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata Rzliczenie prjektu pn. Mdernizacja budynku Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata Przygtwanie Kncepcji sanityzacji msc. Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce, Pdlany, Klęczana, Jarszówka, Wieniec, Stryszwa wraz z analizą ankiet mieszkańców Sprządzenie Kncepcji Technicznej raz SIWZ d prjektu pn. Wirtualne Biur Obsługi Inwestra w Zawierciu r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie, w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap III w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna 2009 r. pracwanie karty prjektu wraz z wniskiem aplikacyjnym dla prjektu pn.: Budwa dwóch pensjnatów w Kacwinie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 3.1 Rzwój infrastruktury turystycznej, Schemat 12/18

13 D: Inwestycje w pprawę bazy nclegwej raz przystswanie biektów zabytkwych d celów turystycznych 2009r. pracwanie dla gminy Łapsze Niżne wnisków przyznanie pmcy w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata dla prjektów pn.: Budwa świetlicy wraz z remizą w miejscwści Frydman, Remnt budynku gminneg Ośrdka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Nidzicy, Remnt i rzbudwa istniejąceg budynku z bibliteką i świetlicą w Łapszach Wyżnych 2009r. pracwanie karty infrmacyjnej zadania i wnisku dfinanswanie d Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Krakwie dla prjektu pn.: Rzbudwa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscwści Trybsz 2009r. pracwanie Studium Wyknalnści dla prjektu pn.: Elektrniczna platfrma pracy śląskiej administracji zesplnej w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata r. pracwanie wnisku aplikacyjneg w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 6.2 Rzwój bszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura spłeczna w tym edukacyjna i sprtwa, dla prjektu pn.: Budwa sali gimnastycznej przy Szkle Pdstawwej w Kacwinie 2009 r. pracwanie dwóch Planów Odnwy Miejscwści na lata dla miejscwści Drwina i Grbla 2008 r. pracwanie wnisku dfinanswanie d Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska dla inwestycji pn.: Wytwarzanie energii ze źródeł dnawialnych d pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej w gminie Czarny Dunajec, pprzez zastswanie klektrów słnecznych w budynkach mieszkalnych i budynkach użytecznści publicznej 2008 r. pracwanie wnisku wraz z załącznikami w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk - Działanie 12.1 Rzwój Systemu Ratwnictwa Medyczneg, dla prjektu pn.: Budwa ciepłej sieni i zakup specjalistyczneg sprzętu szpitalneg Oddziału Ratunkweg w Szpitalu Pwiatwym w Limanwej 2008 r. pracwanie wnisku dfinanswanie wraz z harmngramem rzeczwfinanswym realizacji prjektu w pstaci wykresu Gantta i innymi wymaganymi załącznikami w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 12.1 Rzwój Systemu Ratwnictwa Medyczneg, dla prjektu pn.: Zakup karetek na ptrzeby Szpitalneg Oddziału Ratunkweg dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w celu pdniesienia bezpieczeństwa zdrwtneg mieszkańców pwiatu limanwskieg 2008 r. pracwanie wnisku dfinanswanie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat A: Ochrna zdrwia, dla prjektu pn.: Budwa blku peracyjneg 2008 r. pracwanie dla gminy Jawrzn Studium Wyknalnści zgdnie z wytycznymi w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata , dla prjektu pn.: Szkła przyjazna ucznim remnt i rzbudwa zaplecza d nauki w zakresie gastrnmiczn - htelarskim w ZSP nr 4 w Jawrznie 13/18

14 2008 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg dla inwestycji pn.: Realizacje działań prfilaktycznych w zakresie chrób serca w wyniku mdernizacji i wypsażenie Ośrdka Zdrwia w Łapszach Niżnych (Mechanizm finanswy Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg raz Nrweskieg Mechanizmu Finansweg) r. - przygtwanie brszury (flderu) prmującej bszar działania Lkalnej Grupy Działania Gminy Laszki i Wielkie Oczy 2007r. - pracwanie wnisku aplikacyjneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki dla inwestycji pn.: Szklenia i dradztw dla ludnści zamieszkującej tereny przygraniczne Gmin Laszki i Wielkie Oczy dla Fundacji Rzwju Obszarów Wiejskich w drzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Śrdkweg Sanu 2006r. - Gmina Iwanwice - pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Gmina Sank - pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Pwiat Wałecki pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Gmina Laszki - pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Gmina Laszki - pracwywanie PRL Gminy Laszki na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg (ZPORR) 2006r. - Gmina Laszki, Gmina Wielkie Oczy pracwanie Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich na lata zgdnie z wytycznymi SPO Działanie: Piltażwy Prgram Leader r. przygtwanie 8 wnisków aplikacyjnych w ramach I nabru d EOG/NMF, tj.: Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Rzbudwa kanalizacji w Gminie Kszyce szansą rzwju reginu i pprawy śrdwiska naturalneg Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Pprawa stanu śrdwiska naturalneg pprzez rzbudwę kanalizacji w Gminie Ochtnica Dlna Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Rzbudwa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukwina Tatrzańska w miejscwściach Bukwina Tatrzańska i Czarna Góra szansą rzwju reginu i pprawy śrdwiska naturalneg Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Rzbudwa sieci kanalizacji sanitarnej i mdernizacja czyszczalni ścieków w Wyswej-Zdrój Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Kmplekswa termmdernizacja Budynku Główneg Szpitala i Przychdni Rejnwej wraz z mdernizacją instalacji c.. Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla 14/18

15 inwestycji pn.: Kmplekswa termmdernizacja placówek światwych w Gminie Iwanwice Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Termmdernizacja Zespłu Szkół w Zawi-Wilcznej raz instalacja klektrów słnecznych Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Kmplekswa termmdernizacja biektów użytecznści publicznej w Gminie i Mieście Miechów 2005r. przygtwanie 8 wnisków aplikacyjnych w ramach II nabru d ZPORR, tj.: Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Rzbudwa czyszczalni ścieków przy Klasztrze. Karmelitów Bsych w Zawi Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Mdernizacja i budwa dróg Gminnych w Gminie Łapsze Niżne Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Rzbudwa i mdernizacja gminneg śrdka zdrwia w Lipnicy Wielkiej Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Unwcześnienie i dstswanie d wymgów UE pracwni rentgenwskiej w Przychdni Zdrwia Skawina Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Termmdernizacja biektów służby zdrwia, dstswanie dla ptrzeb sób niepełnsprawnych raz zagspdarwanie terenu Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Rewalryzacja zabytkweg Dwrku w Blesławiu (pwiat lkuski) etap II Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Przebudwa drgi Świniary-Grbla Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Mdernizacja dróg gminnych w gminie Szerzyny 2005r. pracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści w ramach INTERREG III A Plska Republika Słwacji dla prjektu pn.: Remnt drgi pwiatwej Nr K1637 Harklwa-Tylmanwa w Ochtnicy Górnej wraz z znakwaniem turystycznym etap III 2005r. pracwanie analizy finanswej z wyliczeniem znacząceg zysku nett raz zgdnie z zasadą zanieczyszczający płaci dla prjektu pn.: Mdernizacja sieci wdciągwej 2004 r. Przygtwanie wnisku pmc finanswą pt: Wymiana ktła i remnt ktłwni w ZPOW Sp. z.. w Tenczynku W ramach prgramu SAPARD schemat /18

16 2004 r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutwicza w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) tytuł prjektu: Mdernizacja pmieszczeń i zakup nwych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutwicza w Krakwie. Otrzymał dfinanswanie r. Krakwski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR), trzymały dfinanswanie tytuł prjektu: Ucyfrwienie systemu echkardigraficzneg i mammgraficzneg w KSS im. Jana Pawła II r. Krakwski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) tytuł prjektu: KSS im. Jana Pawła II Szpital: stwrzenie cyfrwej platfrmy danych medycznych i teleknsultacji. Otrzymał dfinanswanie r. Gmina Uście Grlickie w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) tytuł prjektu: Przebudwa drgi gminnej Wyswa Zdrój Huta Wyswska II etap dł. 2149m. Otrzymał dfinanswanie r. Gmina Uście Grlickie w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Mdernizacja sieci kanalizacyjnej, czyszczalni ścieków, sieci wdciągwej, stacji uzdatniania wdy i ujęcia wdy w Wyswej r. Gmina Uście Grlickie w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Budwa ddziału gimnazjum w Brunarach r. Gmina Uście Grlickie w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Remnt świetlic w gminie Uście Grlickie r. Łapsze Niżne Grlickie w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Dkńczenie budwy sali gimnastycznej przy szkle pdstawwej i gimnazjum w Niedzicy r. Gmina Krzenna w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Budwa sali gimnastycznej przy szkle pdstawwej w Kniuszwej r. Gmina Lipnica Wielka w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Rzbudwa i mdernizacja gminneg śrdka zdrwia w Lipnicy Wielkiej r. Gmina Czrsztyn w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - aktualizacja Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Gminna hala sprtwa przy szkle pdstawwej i gimnazjum w Maniwach (etap II) r. SP ZOZ im. J. Śniadeckieg w Nwym Sączu w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg (ZPORR) - pracwanie Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Ucyfrwienie diagnstyki w SP ZOZ im. J. Śniadeckieg w Nwym Sączu raz dla inwestycji pn.: Zakup nwych urządzeń medycznych r. krdynacja pracwania Studium Wyknalnści dla inwestycji pt.: Pdniesienie jakści świadcznych usług pprzez zakup nwczesneg sprzętu rehabilitacyjneg raz 16/18

17 skmputeryzwanie zakładu d wnisku w ramach prgramu Phare 2002 Krajwy Fundusz Dtacji Inwestycyjnych, dla Niepubliczneg Zakładu Opieki Zdrwtnej SANA-MED Sp. z r. krdynacja pracwania Studium Wyknalnści d wnisku w ramach prgramu ZPORR, Prirytet 3: Rzwój Lkalny, dla Klasztru Ojców Karmelitów Bsych r.- Przygtwanie wnisku dla inwestycji: Mdernizacja hal prdukcyjnych w ZPOW Sp. z. w Tenczynku dstswująca je d wymgów sanitarnych UE d wnisku pmc finanswa w ramach prgramu SAPARD schemat r. -Przygtwanie wnisku pmc finanswa pt: Kanalizacja Słectwa Młszwa dcinek I w ramach prgramu SAPARD raz Raprtu Oddziaływania na Śrdwisk i Studium Wyknalnści dla tej inwestycji Przygtwanie wnisku pmc finanswą pt: Kanalizacja Słectwa Młszwa dcinek II w ramach prgramu SAPARD raz aktualizacja Studium Wyknalnści dla tej inwestycji. 1999/ 2000 r.- Opracwanie Studium Wyknalnści Inwestycji realizwanej w ramach Partnerstwa Publiczn Prywatneg dla Gminy Jerzmanwice. 1999/ 2000 r.- Opracwanie Studium Wyknalnści Inwestycji realizwanej w ramach Partnerstwa Publiczn Prywatneg dla Gminy Kcmyrzów Lubrzyca. 1999/2000 r.- Opracwanie Studium Wyknalnści Inwestycji realizwanej w ramach Partnerstwa Publiczn Prywatneg dla Gminy Iwanwice. 1999/ 2000 r.- Opracwanie Studium Wyknalnści Inwestycji realizwanej w ramach Partnerstwa Publiczn Prywatneg dla Gminy Igłmia Wawrzeńczyce. 1999/2000 r.- Opracwanie Strategii Rzwju Gminy Igłmia Wawrzeńczyce. 17/18

18 11. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (1 BARDZO DOBRY; 5 PODSTAWOWY): Język bcy Czytanie Mwa Pisanie angielski rsyjski UMIEJĘTNOŚCI: bsługa kmputera MS Office, dbyte szklenia z zakresu ubezpieczeń, dbyte szklenia z zakresu dnawialnych źródeł energii, uprawnienia SEP d 6kV 18/18

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo