Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach W dniach od r. do r. odbył się w Virginia Beach Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon z krajów całego świata, posiadających struktury krajowe Al-Anon. Brali w nim udział delegaci z 15 krajów: USA, Kanady, Południowej Afryki, Australii, Polski, Niemiec, Finlandii, Włoch, Argentyny, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii (niemieckojęzycznej), Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji. W obradach brały też udział cztery osoby z ICC ( International Coordinating Committee Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny), którego członkami są osoby służące na szczeblu krajowym Al-Anonu w USA i pomagają Al-Anonowi kraju gospodarza w przygotowaniu IAGSM. W bieżącym roku odbyło się już XVII Spotkanie IAGSM a tematem było Living our spiritual principles czyli Życie naszymi duchowymi zasadami. Głównym celem wszystkich spotkań IAGSM jest wzajemne dzielenie się doświadczeniem narodowych służb Al-Anon w poszczególnych krajach, zachęcanie do wzrostu zdrowych i prawidłowo działających struktur krajowych poprzez stosowanie Tradycji Al-Anon, a samo spotkanie IAGSM jest wyrazem międzynarodowego sumienia grupy wyrażanego przez delegatów IAGSM. Głównymi elementami wspólnej pracy na IAGSM były sprawozdania tematyczne przygotowane przez poszczególnych delegatów na IAGSM, po których odbywała się dyskusja. Sprawozdania poszczególnych delegatów były zatytułowane: 1. Living our spirituals principles Życie naszymi duchowymi zasadami prezentacja przygotowana przez Gillian Garisch z Afryki Południowej. 2. Communication in the links of service and Concepts One, Two and Three Komunikacja w służbach oraz koncepcje: pierwsza, druga i trzecia - prezentacja przygotowana przez Rosalind Mulholland z Australii. 3. Attracting volunteers as it ties to the spirituals principles in Concepts Four and Ten - Przyciąganie ochotników do służb związane z zasadami duchowymi zawartymi w Koncepcjach: czwartej i dziesiątej przygotowała Ushi von Einem z Niemiec. 4. How do we use our spirituals principles to deal with conflict? - Jak używamy naszych zasad duchowych w związku z rozwiązywaniem konfliktów przygotowane przez Theri Steger ze Szwajcarii niemieckojęzycznej. 5. How do we maintain the spirituals principle of anonymity when Rusing technology? - Jak utrzymać duchową zasadę anonimowości kiedy używamy technologii? przygotowała Kira Salminen z Finlandii. 6. Finace: accountability and oversight - Finanse: rozliczenia i nadzór - przygotowane przez Charles a Coetzee z południowej Afryki.

2 7. Using our principles Expressem in Concepts Six, Seven, Ten and Eleven, what is the relationship of the Board with the Conference and Committees? - Używanie zasad duchowych zawartych w Koncepcjach szóstej, siódmej, dziesiątej i jedenastej, jakie są relacje Rady Powierników z Konferencją i Komitetami? przygotowane przez Marylin Massey z USA i Kanady. 8. Incorporation Ukonstytuowanie (rejestrowanie) - przygotowane przez Paulę Burleson z USA i Kanady. 9. Spiritual Meeting Mityng duchowy przygotowany [przez Paulę Bishop z Nowej Zelandii. Poza regularnymi sprawozdaniami, którym towarzyszyła dyskusja, w czasie IAGSM miały miejsce dwa warsztaty. Pierwsze warsztaty dotyczyły 3 tematów: 1. Clarity of the GSO s purpose and mission Jasność celu i misji Biura Krajowego Al-Anon. 2. The balance between Tradition Four and Six: cooperation between AlAnon and AA Równowaga między Tradycją Czwartą a Tradycją Szóstą: współpraca między Al-Anon i AA. 3. How do we as IAGSM Delegates live the principles? Jak my Delegaci IAGSM żyjemy zasadami duchowymi? Drugie warsztaty poświęcone były następującym tematom: 1. General Warranties, what do they mean? Gwarancje Ogólne, co one znaczą? 2. What is the service structure best suited for us, and what do we do as it grows? What committees do we need? Jaka jest najbardziej odpowiednia struktura służb? Jakich komitetów potrzebujemy? 3. My role as an IAGSM Delegate in relation to my structure? Jaka jest moja rola jako Delegata IAGSM w relacji do mojej struktury? Niezmiernie pożyteczne były też rozmowy w kuluarach oraz spotkania okrągłego stołu i pytania na które nie udzielono odpowiedzi Unanswered questions. Z całego siedemnastego IAGSM największym przesłaniem było wezwanie dla służb i członków Al-Anon, aby zawsze w służbie najważniejsze były duchowe zasady Al- Anon zarówno podczas obrad Konferencji, komitetów, Rady Powierników, regionów oraz w czasie mityngów w grupach. Ze wszystkich spotkań promieniowała naczelna zasada Al.- Anon: dbałość o realizację głównego celu duchowego, którym jest niesienie pomocy rodzinom i przyjaciołom alkoholików oraz niesienie posłania Al-Anon tym, którzy wciąż jeszcze cierpią z powodu picia członków rodzin lub przyjaciół, a dla których program Al-

3 Anon stanowi nadzieję na lepsze i szczęśliwsze życie. To przesłanie duchowe powinno być głównych celem działań komitetów, Konferencji, Rady Powierników i wszystkich członków Al-Anon, a wszelkie inne sprawy mają być jedynie narzędziami do osiągnięcia tego celu. Zasadami duchowymi są Stopnie i Tradycje oraz Koncepcje Al-Anon, których stosowanie w życiu i zdrowieniu oraz w pracy służb, sprawia, że zarówno nasze życie staje się radośniejsze, spokojniejsze i bardziej szczęśliwe a także nasza służba nabiera głębokiego duchowego sensu i jest bardziej harmonijna i efektywna a także przynosi większe owoce dla Al-Anon jako całości. 1)Na początku IAGSM Gillian Garisch z Południowej Afryki przedstawiła swoje sprawozdanie a zarazem nawiązanie do głównego tematu IAGSM zatytułowane: Życie naszymi duchowymi zasadami. Przedstawiła w nim krótko swoje życie i swoje zdrowienie zgodnie z programem Al-Anon. Gillian wniosła do swego małżeństwa swój bagaż z rodziny macierzystej: uczucia smutku, braku miłości, strachu, samotności, niedojrzałości, braku nadziei i niewielkiej radości z życia. Mąż Gillian był uzależniony od alkoholu i nie udało się jej doprowadzić go do trzeźwości. Dokonało tego AA i to nadszarpnęło ego Gillian. Czuła się opuszczona, gdy mąż zajął się swoim zdrowieniem i przez ponad rok czuła się nieszczęśliwa w związku, w którym brakowało relacji. Postanowiła odejść do swej rodziny macierzystej, która wciąż nadużywała alkoholu. Gdy pobyt w domu rodzinnym okazał się fiaskiem, wróciła do trzeźwiejącego męża i w ciągi 24 godzin znalazła się na mityngu Al-Anon. Cały proces zmian, które nastąpiły w niej później dzięki programowi Al-Anon sprawił, że znalazła ulgę w swojej chorobie i uczuciu bycia nieszczęśliwą. Ten proces dokonywał się i dokonuje się nadal pod kierownictwem Siły Wyższej, która skierowała Gillian do grupy dobrze zakorzenionej w programie Al-Anon. Jak zaproponował jej sponsor podjęła działanie i modlitwę o swoją zmianę. Na początku napisała swoją historię życia i modliła się do Boga o odwagę i siłę do radzenia sobie z codziennym życiem. Chodziła często na mityngi i słuchała mądrości z dzielenia się doświadczeniami, a także czytała literaturę Al-Anon, dzięki której zdała sobie sprawę, że jest częścią świtowej wspólnoty Al-Anon i że nie jest już sama. Gillian odkryła, że nie musi wszystkiego kontrolować przez cały czas i że może powierzać Bogu wszystko i to zaufanie do Boga dało jej wolność do pracy nad sobą. Mityngi odbywające się w atmosferze zaufania, miłości i pogody ducha pozwoliły jej uwierzyć w możliwość przywrócenia zdrowych relacji. Uczucia zaprzeczania i odrzucania zastąpiła nowym podejściem pełnym wiary, nadziei, odwagi, chęci do działania, pokory, poczucia integralności i samoświadomości. To dało Gillian możliwość stopniowej zmiany jej relacji rodzinnych, bardzo trudnych i delikatnych. Doświadczanie języka serca na mityngach i w literaturze przyniosło jej odkrycie uczciwości, miłości i prawdy i było drogowskazem w realizacji 12 Stopni. Kolejnym krokiem na drodze zdrowienia Gillian było 12 Tradycji. Jedność w osiąganiu wspólnego dobra i ciągły postęp w kierunku większej miłości i tolerancji do siebie nawzajem na mityngach dał jej

4 odnowić relacje rodzinne. Mogła i umiała okazać miłość swojemu ojcu alkoholikowi w jego starczej demencji przed śmiercią, a nawyki szacunku, cierpliwości, uprzejmości i współczucia zaszczepione na mityngach zaprocentowały odbudowaniem relacji z mężem i z dziećmi. Z programu Al-Anon Gillian nauczyła się słuchać i nie oceniać i nie doprowadzać do niepotrzebnych konfliktów rodzinnych. Zaczęła się cieszyć życiem, nauczyła się nawet śmiać z samej siebie, odzyskała pogodę ducha i wewnętrzny spokój, podjęła odpowiedzialność za komunikowanie się z innymi ludźmi zgodnie ze słowami sponsorki jesteś odpowiedzialna za 100% swojej komunikacji. W końcu Gillian została wciągnięta do służb i tam doświadczała cudów i piękna wspólnoty, wzajemnego zaufania, wspierania się, odpowiedzialności. Zachęcana, aby rozwijać cechy lidera czuła wsparcie innych, oni chcieli, aby odniosła sukces. Służby okazały się duchowym warsztatem Gillian. Zdała sobie sprawę, że tu może rozwijać swój potencjał, podejmować odpowiedzialność i uczyć się szacunku do innych i uczyć się na swoich błędach. Doświadczyła, że aby służyć jak najlepiej wspólnocie ma współpracować z innymi bez poddawania się i mieć wciąż na uwadze wspólne dobro a wszystko czego potrzebuje w służbie jest dostępne w obfitości i nie powinna być ograniczona w myśleniu. Ma z pokorą prosić o pomoc i być skoncentrowana na tym, co łączy a boski obfity plan wobec każdego z nas i wspólnoty jest nam dany przez 12 Tradycji i 12 Koncepcji. Bycie w służbach nie jest nagrodą ani uznaniem, lecz oddaniem tego, co było nam dane. Gillian jest Bogu wdzięczna każdego dnia za możliwość służenia, bo wymaga to odwagi, aby wyjść z domu, rodziny, kraju i podróżować daleko, aby reprezentować swoją wspólnotę Al-Anon. Służba zostawia miejsce na miłość, zrozumienie i harmonię, wymaga słuchania i szanowania opinii innych, wymaga myślenia, co mam powiedzieć i jak i zdolności uczenia się nowych rzeczy, podejmowania nowych wyzwań, uczenia się nowych technologii. Według Gillian Al-Anon bez wątpienia wciąż niesie najcenniejsze posłanie nadziei w swoich cennych 36 zasadach duchowych i każdego dnia Mityngu Międzynarodowego IAGSM inspiruje nas do znajdowania nowych rozwiązań, proponowania nowych pomysłów i możliwości, aby wspólnie formować silną międzynarodową strukturę Al-Anon, bezpieczną i poruszającą się ku przyszłości. 12 Koncepcji otworzyło Gillian na opinie innych, dało równowagę w jej służbie i dało też możliwość wzrostu innym. Dzięki Koncepcjom osoby w służbach dokonują konstruktywnej wymiany zdań na Konferencji, w Radzie powierników i na innych spotkaniach osób służebnych. Jest to okazja do uczenia się uczestnictwa, słuchania, rozważania różnych opinii, ufania sobie i innym, delegowania zadań, pracy w atmosferze harmonii i współpracy. Koncepcje uczą zachowywania swoich granic, unikania ekstremów, znajdowania złotego środka i równowagi, życia z radością i odwagą, uczą wybaczać sobie i innym. My wszyscy, którzy służymy wspólnocie dążymy każdego dnia do stosowania duchowych zasad Al-Anon we wszystkich naszych sprawach. To nie mogłoby się stać bez

5 kierownictwa naszej Siły Wyższej i miłości w jaką Bóg nas wyposaża w tym żywym programie zdrowienia. Zatem nieśmy duchowe przewodnictwo 36 zasad duchowych w każdym momencie IAGSM, doświadczajmy radości, miłości, pokoju, śmiejmy się i niech Bóg jakkolwiek Go pojmujemy wciąż nas prowadzi w naszej służbie. Więc niech to dzielenie się naszym zbiorowym doświadczeniem, siłą i nadzieją pozwoli znaleźć najlepszy sposób niesienia posłania Al-Anon o zdrowieniu i będzie wyrazem międzynarodowego sumienia grupowego przy zachowaniu jedności. 2)Komunikacja w służbach i Koncepcje Pierwsza, Druga i Trzecia był to temat przedstawiony przez Rosalind Mulholland z Australii. Rosalind opisała strukturę krajową w Australii. Australijskie Biuro Służby Krajowej (AGSO) otworzono w Melbourne w 1977 roku. Pierwsza Australijska Konferencja Służb Krajowych odbyła się wkrótce z delegatami z 9 regionów i w całości zaakceptowała politykę Biura Służby Światowej. Australijskie Biuro Służby Krajowej (AGSO) składa się z : Rady Powierników(8 osób), Komitetu Wykonawczego (Sekretarz Generalny, jego Zastępca, Edytor Australii, Skarbnik, przewodniczący Komitetów i do 2 wolontariuszy spoza Rady Powierników),zatrudnionych pracowników i ochotników. Rada Powierników spotyka się 4 razy w roku a Komitet Wykonawczy co miesiąc. Rada Powierników i Komitet Wykonawczy prowadzą wszystkie operacje biznesowe wspólnoty Al-Anon w Australii. Za wyjątkiem bardzo nagłych sytuacji Rada Powierników nie podejmuje działań dotyczących całej wspólnoty bez konsultacji z Konferencją. Jednakże Rada Powierników Al-Anon w Australii zgodnie z podręcznikiem Służb Al.-Anon w Australii rezerwuje sobie prawo do decydowania które jej decyzje wymagają odniesienia się do Konferencji. Konferencja składa się z 9 delegatów z 9 regionów i z 4 członków Australijskiego Biura Służby Krajowej (AGSO), a zatem mamy tam 2/3 delegatów do 1/3 AGSO. Koncepcje: pierwsza, Druga, Trzecia a komunikacja. Trzy pierwsze Koncepcje mówią, że ostateczna odpowiedzialność i decyzje w światowych służbach Al-Anon należy do grup Al-Anon, a grupy te całkowitą władzę administracyjną i operacyjną oddały w ręce Konferencji i jej służb, którym grupy zaufały i dały prawo do podejmowania decyzji, co umożliwia efektywne przywództwo. Symbolem Al-Anon jest trójkąt zawierający koło, a trójkąt jest samo- wspierającą się strukturą tak jak Al-Anon. Koncepcja trzecia umożliwia dokonywanie biznesu dla Al-Anon przez danie Radzie Powierników i przewodniczącym komitetów prawa do decyzji, w których sprawach mogą sami zadecydować a które wymagają konsultacji, sprawozdań i innych działań. Grupy delegując władzę służbom ufają, że te podejmą właściwe decyzje, a Al-Anon jako całość będzie mógł realizować swój główny cel duchowy pomoc rodzinom alkoholików.

6 Bardzo ważne jest przekazywanie służb i komunikowanie następnej osobie jej zakresu obowiązków. Należy zachęcać osoby w służbach aby miały sponsorów w służbie. Służymy w Al-Anon, gdyż jest jeden z elementów trójkąta: Stopnie (zdrowienie), Tradycje (Jedność), Koncepcje (Służba). Potrzebujemy osób służebnych z pasją i entuzjazmem dla programu. Osób, które lubią być z ludźmi i chcą się dzielić z nimi. Służba powinna być radością, lepiej jest nie obsadzić w pełni służb niż przekazać je niewłaściwym osobom. W Australii zdarzają się konflikty np. gdy niektórzy członkowie wspólnoty twierdzą, że ci tam w Radzie Powierników coś postanowili, a my tego nie będziemy robić. Zapominają, że osoby w Radzie Powierników były wybrane do służby przez Konferencję, która jest głosem grup. Również ani Konferencja ani Rada Powierników nie kieruje grupami. Osoby w służbach są zaufanymi sługami grup i te grupy reprezentują zgodnie ze swoim sumieniem i mają prawo do niezależnych decyzji opartych na posiadanych informacjach. Różnego rodzaju nieporozumienia jak te wymienione prowadzą do problemów w komunikacji w służbach. W Australii dużym problemem było przedstawianie sprawozdań z Konferencji przez Delegatów. Z braku czasu lub zrozumienia tego, co się działo na Konferencji nie prezentowali często swoich sprawozdań grupom lub regionom. Również odległości w Australii były problemem i rozwiązano to poprzez stosowanie przepływu wiadomości em oraz przez video konferencje dla członków Al-Anon ze spotkań regionów i okręgów. Komunikacja między Radą Powierników a Komitetem Wykonawczym jest dobra, są niektóre te same osoby w tych ciałach, a także pracownicy, którzy stale pracują w biurze i jest też komunikacja za pomocą a. Z każdego spotkania Rady Powierników sporządzane są ow e informacje, które są przekazywane każdemu delegatowi a on ma za zadanie przekazać je w swoim regionie. Przed Konferencją w Australii korzystają z materiałów Biura Służby Światowej Jak najbardziej skorzystać z Konferencji? (Jak mieć w niej największy wkład?). Ponadto delegaci dzielą się przed Konferencją swoimi sukcesami, nowymi pomysłami i projektami, a także troskami i ważnymi lekcjami w służbie z ostatnich 12 miesięcy. Innym pomysłem jest tzw. Hot Topic Sheet karta z gorącymi tematami. Tam delegaci robią notatki z Konferencji na każdy temat poruszony przez Konferencję i uczą się selekcjonować najważniejsze informacje do przekazania swoim regionom. Także kilka dni po Konferencji delegaci otrzymują zwięzłe e- maile z tematyki Konferencji do przekazania swoim regionom. Słuchanie głosów ze wspólnoty Delegaci mogą przywozić różne pytania i tematy z grup na Konferencję. Mogą one być przedmiotem warsztatów, można na nie odpowiadać na końcu (tzw. Ask it basket odpowiedzi na pytania). Zawsze ważne jest aby mieć cały czas na względzie program Al-Anon i wymieniać zdania z miłością zakładającą przynajmniej akceptację innego zdania.

7 Przedstawiciele Rady Powierników i Komitetu Wykonawczego biorą corocznie udział w spotkaniach regionów w całym kraju, co pozwala zachować jedność ( służebni to tacy sami ludzie jak my) oraz umożliwia udzielanie odpowiedzi na pytania. Odbywają się też Australijskie Seminaria Służb, które dają wiele informacji o zadaniach i obowiązkach poszczególnych służb. Wieczorem przed Konferencją jest spotkanie otwarte prowadzone przez delegatów i osoby ze służb krajowych: kilka osób dzieli się historią swojej służby, delegaci prezentują najważniejsze rzeczy z zeszłorocznego sprawozdania z Konferencji, jest też prezentacja struktury Al-Anon w Australii w programie Power Point. W Australii jest wydawane czasopismo Al-Anon Austra-Link, które porusza pytania dotyczące programu Al-Anon, ma też część : Jak Tradycje leczą konflikty? Jest też część czasopisma poświęcona wiadomościom z obrad Rady Powierników i Konferencji, a także bieżące wydarzenia Al-Anon, Informacja Publiczna Al-Anon. Również ważna okazała się sesja przed Konferencją pokazująca delegatom,co i jak można znaleźć na stronie internetowej Al-Anon. W czasie pobytu Rick a w Australii w 2013 roku omawiano ze służbami S71 Kochająca wymiana zdań aby rozwiązać konflikt oraz S72 Rozwiązywanie konfliktu z użyciem 12 Tradycji. Ric podzielił się też swoją osobista historią a także rozmawiano o służbach. Ric podkreślał, że nasze duchowe zasady Al-Anon, które umożliwiają nasze zdrowienie a potem służbę zachęcają też innych do służby. I to my indywidualni członkowie grup Al-Anon jesteśmy odpowiedzialni za to, aby te zasady duchowe były w naszej wspólnocie silne tak, aby możliwa była dobra i lecząca pomoc zniszczonym alkoholizmem rodzinom alkoholików. W Australii odbywa się też szereg warsztatów na tematy: Rozwiązywanie konfliktów, Informacja Publiczna. Służby, Sponsorowanie w Al-Anon, Dzielenie się siłą, doświadczeniem i nadzieją. Bardzo ważnym elementem komunikacji ze światową wspólnotą Al-Anon jest uczestnictwo w Mityngu Międzynarodowym IAGSM. Australia wiele skorzystała z doświadczeń innych wspólnot poprzez swoich delegatów IAGSM, którzy byli dla niej wielkim zasobem wiedzy, siły, doświadczenia i nadziei. Podczas Konferencji w 2013 australijski Al-Anon miał warsztaty na temat Nasza wizja Al-Anonu, z których został opracowany potem plan strategiczny Al-Anonu w Australii. Na Konferencji dyskutowano na temat Gwarancji 1, co też przyniosło korzystne rezultaty. Duchowe zasady zawarte w Koncepcji 1,2, 3 pomagają nam rozwiązywać praktyczne problemy i mówią co jest odpowiedzialnością rady Powierników Australii. Zarówno Rada Powierników jak i przewodniczący różnych komitetów są bezpośrednio odpowiedzialni wobec grup, którym służą. Rada powierników jest tego świadoma i wie, że możemy

8 wzmocnić grupy przez zachęcanie a nie przez kierowanie nimi. Osoby w służbach powinny czuć pokorę i zaszczyt, którym jest służenie wspólnocie. 3)Przyciąganie wolontariuszy w powiązaniu z Koncepcją Czwartą i Dziesiątą ten temat został zaprezentowany przez Ushi von Einen z Niemiec. W Niemczech jest około 700 grup o strukturze podobnej do struktury USA. Biuro Służby Krajowej w Niemczech składa się z 2 osób na pełny etat i na pół etatu. Rada Powierników składa się z 10 osób i spotyka się 3 razy do roku. Przyciąganie ochotników do służb jest ważnym zadaniem wspólnoty, ale im więcej odpowiedzialności, tym mniej ochotników. Warto pamiętać, że w rodzinie z problemem alkoholizmu jej członkowie odczuwali izolację i brak zaufania. Dlatego członkowie grup Al-Anon powinni czuć się potrzebni, włączani w różne zadania (przygotowywanie herbaty, ustawianie krzeseł, bycie skarbnikiem, dekorowanie sali itp.). Ważnym elementem jest zachęcanie i chwalenie a także wspieranie. Również okazywanie zaufania jest bardzo istotne, aby osoby podjęły służbę. Inną sprawą jest to, że każdy z nas i nasz głos jest istotnym poszerzeniem Siły Wyższej i każdy z nas może zabrać głos i przedstawić swoje zdanie. To również przyciąga ochotników. W niemieckim Al-Anonie ważne jest, by delegaci mieli wgląd w pracę Komitetu Taktyki i Rady Powierników. Dzieje się to przed Konferencją, gdy spotkania tych gremiów są otwarte dla członków Al-Anon, a goście mają prawo być obecnymi, ale bez prawa głosu i bez prawa do głosowania. W Radzie Powierników i Komitecie Taktyki każda nowa osoba służebna ma sponsora w służbie. Bardzo ważną zachętą do służby jest jej dokładny opis, co pozwala nowym osobom zorientować się, czego się od nich oczekuje. Koncepcja 10 mówi, że odpowiedzialność w służbie jest zrównoważona przez dokładnie określone kierownictwo i że można uniknąć podwójnego przewodnictwa. Koncepcja ta mówi, że odpowiedzialność i kierownictwo idą w parze. Osoby w służbie mają wolność do podejmowania swoich decyzji, do decydowania kiedy prosić o pomoc, kiedy i jak iść do przodu. Kiedy można się uczyć na własnych błędach i osobie służebnej ufa się, że wykona swoje zadania najlepiej jak potrafi, to właśnie zachęca członków Al-Anon do wzrastania przez służbę. Bardzo ważna jest rotacja w służbach, bo daje możliwość większej liczbie osób szansę wzrastania w służbie. Dlatego też co roku potrzebne są warsztaty o zadaniach i obowiązkach delegatów, powierników, przewodniczących komitetów. Niemiecka Konferencja zdecydowała się działać zgodnie z amerykańskim podręcznikiem służb tak ściśle jak to możliwe. Oprócz różnic wynikających z innej kultury i prawa niemiecki Al-Anon stara się polegać na doświadczeniu zapisanym w amerykańskim podręczniku służb i zgodnie z nim budować swoje struktury. Niezmiernie ważną zachętą do podjęcia służby jest usłyszenie relacji o czyjejś służbie, a więc bardzo istotne jest dzielenie się doświadczeniem służby, miłością i zrozumieniem,

9 które otrzymaliśmy w służbie, wsparciem, które dostaliśmy, gdy prosiliśmy o nie i radością z pełnienia służby i bycia częścią wielkiej wspólnoty. 4)Jak używamy zasad duchowych gdy mamy do czynienia z konfliktem? Theri S. ze Szwajcarii niemieckojęzycznej. W niemieckojęzycznej Szwajcarii jest 6 regionów i 34 grupy. W 1964 roku powstała tu pierwsza grupa a w 1985 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Al-Anon Family Groups jako organizację non-profit. W 1989 roku Biuro Służby Krajowej w Olpen. W 2010 internetowe forum Dandelion zostało zainstalowane do niesienia posłania Al-Anon. W Szwajcarii niemieckojęzycznej każdy region ma 2 razy w roku Konferencję Służb, w której uczestniczą wszyscy reprezentanci grup. Biuro Służby Krajowej tłumaczy wszystkie sprawy Al-Anon na język niemiecki i szwajcarski i jest odpowiedzialne za informację we wspólnocie i poza nią. Komitet Wykonawczy (jest w nim 5 Powierników) jest prawną jednostką wspólnoty, zajmuje się administrowaniem funduszami Al-Anon, decyduje o tematach Konferencji, sporządza raport finansowy i informuje wszystkie grupy o sprawach Al-Anon. Każdego roku jeden z 6 regionów organizuje 2-dniowe Obchody Przyjaźni razem z AA i Alateen. Członkowie wspólnot dzielą się tam swoim doświadczeniem i jak służba wpłynęła na ich życie. Odbywają się też seminaria służb co 1 i ½ roku za każdym razem w innym regionie. Osoby służebne dzielą się swoim doświadczeniem służby, omawiane są dwie Koncepcje i osoby dzielą się swoimi problemami i wspólnie próbują rozwiązać problemy z pomocą programu Al-Anon. W Szwajcarii jest 2 delegatów IAGSM, którzy jeżdżą także na EZM a swoje sprawozdania przedstawiają w Biurze Służby Krajowej i w Komitecie Wykonawczym oraz na seminarium służb. Opis konfliktu w okręgu Zaistniał konflikt we współpracy AA i Al-Anon w zakresie Informacji Publicznej, gdzie małe grupy AA i Al-Anon dominowały wykonanie zadań, nie akceptowały rozwiązań i opinii innych i odrzucały niektórych członków wspólnot. Reprezentant okręgu przyszedł z tym problemem na spotkanie Komitetu Wykonawczego. Jakie odpowiedzi usłyszał: a)powtórz Stopień 1, b)sprawy zajmują czas, 3)p[przemyśl konflikt w kontekście zasad duchowych, 4)można wykorzystać Kochającą wymianę zdań aby rozwiązać konflikt, 6)powtarzaj modlitwę o pogodę ducha, 5)można zastosować proces podejmowania decyzji oparty na wiedzy (Knowledged Based Decision Making). Opis konfliktu w regionie

10 Osoba umieściła informacje o Al-Anon na Facebook u wraz ze swoim imieniem, adresem i innymi danymi w ten sposób naruszając zasadę anonimowości. Inni członkowie Al- Anon poinformowali ją, że imię i logo Al-Anon są chronione prawnie i nie wolno ich nadużywać ani łączyć prywatnych adresów z Informacjami o wspólnocie. Po tych informacjach osoba usunęła dane o Al-Anon ze swojego konta. Opis konfliktu w Informacji Publicznej Szukano osoby do pracy w Informacji Publicznej. W końcu zgłosiła się kobieta członek Al-Anon. Niestety służba okazała się dla niej za ciężka i przytłaczała ją. Zdarzyło się, że spotkanie zespołowe okazało się totalną katastrofą pod jej kierownictwem. Na szczęście ta osoba zrezygnowała ze służby przepraszając wielokrotnie za swoje niedociągnięcia. Tutaj ważne jest zastosowanie Koncepcji 10: oraz Koncepcji 9: Opis konfliktu na Konferencji Gdy kiedykolwiek pojawia się problem, który nie może być rozwiązany, mniejszości wciąż zabierają głos i dyskusjom nie ma końca. Wtedy umieszczamy ten temat w planie następnej Konferencji a teraz już kończymy rozmowy na ten temat. (Koncepcja 5). Wtedy będzie dość czasu, aby problem rozwiązać. 5)Jak utrzymać duchową zasadę anonimowości kiedy używamy technologii? Kira S. z Finlandii. W Finlandii jest 110 grup Al-Anon, brak grup Alateen i jest 1 grupa Al-Anon Dorosłe Dzieci. Wspólnota Al-Anon podzielona jest na 14 okręgów. Struktura Al-Anon składa się w Finlandii z: Rady Powierników (11 powierników), Komitet Wykonawczy (5 osób), Biuro Służby Krajowej z Sekretarzem Generalnym na czele. Są tam komitety: ds. Alateen, ds.literatury, ds. Informacji Publicznej, ds. Wydawniczych. Konferencja odbywa się raz w roku, a przed nią jest spotkanie przygotowawcze do Konferencji. Okręgi są różne i niejednorodne. Nie ma regionów. Fińska Rada Powierników ( 11 powierników) jest zarejestrowana jako stowarzyszenie i może podejmować decyzje prawne. Rada spotyka się 4 razy do roku. Komitet Wykonawczy spotyka się przez Skype a raz w miesiącu oraz może tez podejmować decyzje drogą mailową. Przewodniczący, zastępca i sekretarz Komitetu Wykonawczego pełnią te same funkcje w Radzie Powierników. Komitety stałe pracują niezależnie. Wszystkie służby wybierane są na okres 2 lat. Wyzwania związane z anonimowością Tradycja 12 ( o anonimowości Członków Al-Anon) jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji. Każdy członek Al-Anon ma prawo zdecydować o swoim poziomie anonimowości na poziomie osobistym, w obrębie Al-Anon i poza Al-Anon.

11 Gdy jedynym środkiem porozumiewania się była prasa, łatwo było zachować anonimowość a w radiu też trudno było rozpoznać głos mówiącego. Telewizja jest większym wyzwaniem: głos jest zachowany i części postaci ludzi bez twarzy. Czasem budzi to wątpliwości i obawy o złamanie anonimowości lub, że jest to reklamowanie a nie przyciąganie. Komunikacja w obrębie wspólnoty powinna dać szansę zachowania anonimowości zgodnie z prezentacją Biura Służby Światowej w programie PowerPoint na temat anonimowości. Fińskie Biuro Służby Krajowej ma listy różnych osób służebnych i ich e, co gwarantuje członkom Al-Anon kontakty ze służebnymi i współpracę. Od 2000 Al-Anon w Finlandii ma stronę internetową, która przedstawia tylko informacje z Biura Służby Krajowej. Kilka lat później powstał intranet, z którego niektóre części są dostępne dla wszystkich a niektóre dla komitetów lub Rady Powierników. Wtedy każdy poziom ma swój login i hasło. Członkowie Al-Anon mają wiele informacji z intranetu: wiadomości bieżące, podręcznik służb, informacje z Konferencji, materiał Informacji Publicznej, historię Al-Anonu w Finlandii i strukturę służb, a także forum dla komitetów i dla Rady Powierników. Są też inne komunikatory jak Skype czy El-Al-Anon i tu istnieją wątpliwości odnośnie anonimowości. Bardziej zabezpieczony jest chat-room dla Alateen, gdzie każdy używa loginu i hasła i są też moderatorzy i sponsorzy. W przypadku Facebook a i Twitter a Al-Anon w Finlandii przedstawił w nich 12 Stopni, 12 Tradycji i 12 Koncepcji, a trwają dyskusje co jeszcze można tam umieszczać. Sekretarz Generalny Biura Służb Krajowych jest zatrudniony na cały etat i ma kontakty z całym zewnętrznym światem i tam nie mówi o sobie, że jest z Al-Anon. Na paczkach i kopertach wysyłanych z Biura też nie ma informacji, że są one z Al-Anon wymyślono inną nazwę Biura. Dzięki zachowaniu anonimowości łatwiej jest znaleźć służby dla Informacji Publicznej oraz dla centrów szkolnych i opiekuńczych. 6)Finanse: rachunkowość i planowanie - Charles C. Afryka Południowa W Afryce Południowej struktura służb składa się z: Krajowego Generalnego Biura Służb (NEC)w Kapsztadzie oraz trzech regionalnych biur: centralnego, południowowschodniego i południowo-zachodniego. Biuro Krajowe i centralne są oba zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego (PBO) spełniające zadania operacyjne, prawne, finansowe i podatkowe. Członkowie Krajowego Komitetu Wykonawczego są też członkami Organizacji Pożytku Publicznego (PBO). Ponieważ wszystkie 3 regiony są autonomiczne pozostałe 2 regiony są zarejestrowane jako stowarzyszenie. Krajowe Generalne Biuro Służb (NEC)w Kapsztadzie składa się z 10 osób i jest prowadzone przez Krajowego Przewodniczącego. Za szczegółowe prowadzenie Biura odpowiada Krajowy Komitet Wykonawczy na czele również z Przewodniczącym Krajowym, spotykający się co miesiąc.

12 Rada Powierników w Afryce Południowej ma od 5 do 10 powierników. W 2006 roku zaistniał problem darowizn zapisanych w testamencie przez członków Al-Anon. Pojawiły się problemy jak podejść do tych problemów. Rada Powierników zebrała się na spotkaniu specjalnym i uchwaliła: misję i wizję Al-Anonu w Afryce Południowej, zasięgnięto porad z Biura Służby Światowej na ten temat, zbadano wymagania obowiązujące w kraju dotyczące spraw finansowych, prawnych i podatkowych, odkryto, że najlepszą formą będzie utworzenie prawnej jednostki tzw. trustu. Utworzony został trust - The South Afrcan Al- Anon Family Group Trust (SA AFG Trust), który został zarejestrowany jako jednostka prawna i organizacja pożytku publicznego a Rada Powierników została w sądzie zatwierdzona jako Rada Trustu. Wszystkie codzienne sprawy finansowe przez Executive Business Officer Oficer Wykonawczy ds. finansowych. W 2006 roku Konferencja Al-Anon w Południowej Afryce poradziła Radzie Powierników mądrze inwestować fundusze i zakupić własność, w której mieściłoby się Krajowe Biuro Al-Anon. Powiernicy regionalni są wybierani większością 2/3 głosów na zebraniach regionów na okres 4 lat i mogą jeszcze dalej służyć przez następne 4 lata. Przewodniczący Rady Powierników służy 2 lata i jest wybierany alfabetycznie z listy powierników. Rada Powierników Al-Anonu w Afryce Południowej dąży do anonimowości we wszystkich sprawach włączając kontrolę finansową funduszy trustu. Każdy powiernik zatwierdza wydatki dokonane przez Trust i wyraża zgodę na wszystkie decyzje finansowe. Rada Powierników SA AFG Trust udziela finansowego wsparcia Krajowemu Biuru Al- Anon, zarządza własnościami, monitoruje inwestycje, zarządza dochodami i wydatkami, formułuje strategię i planowanie, zapewnia zgodność działań z prawem, utrzymuje zgodność działań z programem Al-Anon i zasadami bezpieczeństwa Alateen. Jednakże ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje SA Konferencja, która bierze pod uwagę politykę i decyzje Biura Służby Światowej. Konferencja może, o ile zachodzi taka konieczność, zreorganizować i odwołać Radę Powierników większością ¾ głosów. Wyzwania Obecnie od dłuższego czasu nie ma przewodniczącego Komitetu Finansowego w Komitecie Wykonawczym, gdyż brak jest osoby o potrzebnych tam kwalifikacjach. W tej sytuacji Oficer Wykonawczy razem z koordynatorami regionów ds. finansowych wykonywali i nadzorowali codzienne zadania finansowe struktury Al-Anon. Al-Anon SA działa jednocześnie jako organizacja pożytku publicznego i jako samoutrzymująca się organizacja, co nie jest idealną sytuacją. Innym wyzwaniem jest to, że nie wszyscy wolontariusze znają oprogramowanie do rachunkowości i dodatkowo używane są instrukcje z podręczników, co jest ryzykowne. Kolejnym wyzwaniem jest brak regularnych wpływów od grup, tylko ok. 51% grup wpłaca pieniądze do koszyka.

13 Sukcesy w strukturze SA Al-Anon Sukcesem jest założenie Trustu i zakup własności dla Al-Anon oraz zarejestrowanie obu, zaangażowanie menadżerów do zarządzania inwestycjami i mądry wybór nieryzykowanych inwestycji. W dobie ogólnoświatowego kryzysu Al-Anon SA uzyskał znaczny zasób kapitału, uzyskał certyfikat podatkowy a fundusze Trustu zasilają działania w zakresie Informacji Publicznej, nowych technologii, sprzętu biurowego i duże wydarzenia rocznicowe Al-Anon. Do tych osiągnięć znacznie przyczyniło się uczestnictwo delegatów IAGSM w Mityngach Międzynarodowych i wiedza i doświadczenie, które zebrali i podzielili się ze strukturą Al-Anon SA. 7)Zastosowanie zasad zawartych w Koncepcjach 6,7,10 i 11. Jakie są relacje Rady Powierników z Konferencją i Komitetami? - przygotowała Marilyn M. USA i Kanada Konferencja w USA była sformowana przez grupy w 1961 roku i obecnie obejmuje 67 delegatów z 67 regionów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Bermud i Puerto Rico. Konferencja Służb Światowych nadaje kierunek działaniom Biura Służb Światowych w Virginia Beach. Konferencja składa się z około 97 członków: 67 delegatów, 19 członków Rady Powierników, członków Komitetu Wykonawczego oraz z głównego personelu administracyjnego. Relacja delegatów do nie-delegatów wynosi około 2/3. Konferencja ma charakter tradycyjny z natury. Konferencja przekazała swoje ważne funkcje a zwłaszcza funkcje prawne Radzie Powierników. Rada Powierników kontroluje Biuro Służby Światowej, ale przekazała pełną władzę rutynowego zarządzania Biurem Służby Światowej Komitetowi Wykonawczemu. Rada Powierników składa się tylko z wolontariuszy powierników a Komitet Wykonawczy również, za wyjątkiem tzw. Sustaining Trustee, który jest opłacany w swojej roli jako Dyrektor Wykonawczy. Rada Powierników strzeże praw wspólnoty Al-Anon wobec prawa USA, strzeże Tradycji i zachowania zasad duchowych Al-Anon, jest ramieniem służebnym konferencji, realizuje wszystkie administracyjne funkcje, których grupy nie mogą dla siebie zrealizować. Rada Powierników odpowiada za dobre zarządzanie wspólnotą i jej bezpieczeństwo w przyszłości, jest odpowiedzialna za prawną jednostkę AFG.Inc. oraz za tradycyjną jednostkę Konferencję. Rada Powierników jest ciałem samo wybierającym się. Podręcznik służb wyjaśnia, że prawa Konferencji są tradycyjne, nie prawne, a Konferencja strzeże służb światowych i 12 Tradycji. Konferencja jest organem służebnym, nie rządem i to jest umowa nieformalna. Rada Powierników słucha i zwraca uwagę na życzenia Konferencji. Rolą Rady Powierników jest nieść dyrektywy Konferencji do Biura Służby Światowej. Powiernicy są zaufanymi sługami grup a Rada Powierników ma obowiązek dbać o bezpieczną przyszłość Al- Anon. Jeśli działania Konferencji mogą mieć negatywny wpływ na Al-Anon, wtedy Rada Powierników może złożyć petycję do Konferencji, aby powtórnie rozważyła daną kwestię.

14 Rada Powierników może nawet zawetować działania Konferencji, o ile zagrażają Al-Anon jako całości. Konferencja ufa powiernikom, że robią wszystko co jest poprawne w oczach prawa i że zachowują Tradycje. Równy udział, prawo do głosu i do głosowania dla delegatów, Rady Powierników, Komiteteu Wykonawczego i personelu administracyjnego zapewnia zrównoważone spojrzenie na wiele aspektów pracy Konferencji. Czasami pojawiają się nieporozumienia, brak zaufania i wątpliwości czy Rada Powierników działa zgodnie z życzeniami regionów. Według naszych zasad duchowych rola poszczególnych członków Konferencji jest przedstawiona w Koncepcjach: Koncepcja 6 wyjaśnia, że Konferencja akceptuje pierwszorzędną administracyjną odpowiedzialność Rady Powierników. We wszystkich przypadkach Rada P. nie działa jak rząd, lecz realizuje życzenia grup i bardzo rzetelnie konsultuje swoje działania i decyzje. Zatem delgaci na Konferencji maja ufać Radzie P.,że działa w aspektach prawnych aby rozwój Al- Anon trwał. Bez tego zaufania jedność Al-Anon będzie ciągle zagrożona. Koncepcja 7 mówi, że powiernicy mają prawa związane z systemem prawnym, a Konferencja ma prawa tradycyjne. Konferencja daje uprawnienia prawne powiernikom, aby strzegli zachowania Tradycji, polityki zatwierdzonej przez Konferencję oraz pilnowali, by wszystkie działania były zgodne z obowiązującym prawem. Tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Konferencji to rozumieją, Konferencja może pracować w zaufaniu i równowadze, aby realizować główny cel Al-Anon, jakim jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Z Koncepcji 6 i 7 widać dokładnie jak ważne są zaufanie, równowaga, akceptacja i harmonia. Bardzo pomocna w służbach jest Koncepcja 10: Odpowiedzialność w służbie jest zrównoważona przez dokładne zdefiniowanie kierownictwa służby i można uniknąć podwójnego kierownictwa. A zatem niezmiernie istotne jest dokładne zdefiniowanie zakresu zadań i funkcji kierowniczych poszczególnych służb. Koncepcja 10 pozwala zastosować Tradycję 2: Każda grupa ma tylko jedno kierownictwo, jest nim kochający Bóg jaki wyraża się w zbiorowym sumieniu grupy. Grupy mają ostateczną władzę i one delegują ją swoim zaufanym sługom w ich poszczególnych rolach. Grupy mogą to zrobić, bo grupy i osoby służebne mają do siebie nawzajem zaufanie. Tradycja 10 przypomina, że żadna służba nie ma ostatecznej władzy ma ją nasza Siła Wyższa. Koncepcja 11 mówi o zasadach takich jak odpowiedzialność, zaufanie i szacunek, które powinniśmy mieć na względzie wybierając naszych liderów i budując nasze struktury. Koncepcja 9 podkreśla rolę dobrych liderów niezależnie, czy są ochotnikami czy są opłacani. Koncepcja 11 przypomina, że każdy z nas w służbach ma wiedzieć za co jest odpowiedzialny i jakie są jego granice władzy. Potrzebujemy ludzi uczciwych i niezawodnych, abyśmy mogli harmonijnie pracować razem. Wszystkie rodzaje służb muszą być traktowane równo i

15 uczciwie, zarówno pod względem pensji jak i w zakresie doceniania ich pracy. Cały opłacany personel ma mieć prawo do głosu i prawo do głosowania na Konferencji. Jeśli zastosujemy te zasady duchowe w działaniu, zaobserwujemy, że wszyscy uczestnicy Konferencji będą się czuli wolni w wyrażaniu siebie w czasie wspólnej pracy we wzajemnym szacunku, a pod koniec dnia wszyscy wyjdą jako przyjaciele i partnerzy w realizacji naszego głównego celu duchowego. Z całego tego duchowego przesłania niezmiernie ważne jest, aby wszystkie służby miały dokładnie zdefiniowane zakresy obowiązków, kierownictwa i odpowiedzialności. Ponadto stosując nasze Koncepcje i Tradycje i ich ucieleśnienie jakimi są pokora i uczciwość oraz wzajemne zaufanie i szacunek można tak współpracować w służbach, aby Al-Anon jako wspólnota mógł rozkwitać i rozwijać się harmonijnie ku przyszłości. 8)Zrzeszanie się i rejestrowanie Paula B. USA i Kanada Powody, dla których struktury się zrzeszają: 1) Zrzeszanie się ogranicza podleganie poszczególnych osób procesom prawnym. 2) Zrzeszanie się zapewnia ciągłość jednostki mimo rotacji w służbach. 3) Zrzeszenie staje się miejscem pracy dla niektórych. 4) Zrzeszanie się pomaga chronić prawnie logo i znak Al-Anon oraz umożliwia zachowanie anonimowości w przypadku procesu sądowego. Warto, żeby struktury zarejestrowały swoje logo Al-Anon i Alateen w swoich strukturach. Biuro służby Światowej jest właścicielem znaku Al-Anon i praw autorskich. Unia Europejska jest już zarejestrowana przez WSO (Biuro Służby Światowej). Opis powodów zrzeszania się Grupy nie zrzeszają się. Wspólnota Al-Anon tworzy regiony i okręgi, które mogą się zrzeszać z powodów1,2 i 3. Również centra literatury i centra informacje mogą się zrzeszać z powodów 1,2,3 i 4. Opis Al-Anon Family group Headquarters, Inc. i Al-Anon Family Group Headquarters (Kanada), Inc. Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. jest opisywane jako Biuro Służby Światowej (WSO). Mieści się ono w Virginia Beach w USA. Biuro Służby Światowej jest zrzeszone i jest zarządzane przez Dyrektora Wykonawczego. Jest 3 Dyrektorów: ds. usług biznesowych, ds. usług dla członków, ds. komunikacji. Jest też 6 powiązanych Dyrektorów oraz kontroler. WSO zatrudnia około 45 osób.

16 Al-Anon Family Group Headquarters (Kanada), Inc. ma wirtualne biuro z adresem OTTAWA, Ontario, Canada. To biuro jest zrzeszone ale nie ma pracowników. Usługi są zapewniane przez WSO. Rada Powierników składa się z 18 wolontariuszy z USA i Kanady oraz jednego powiernika, który jest Dyrektorem Wykonawczym. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego zasiada w Radzie Powierników z prawem głosu ale bez prawa do głosowania. W Komitecie Wykonawczym jest 7 osób, w tym: Przewodniczący Rady Powierników, Skarbnik, Przewodniczący komitetu Finansowego, Przewodniczący Komitetu Taktyki, oraz Dyrektor Wykonawczy. Przewodniczący Rady Powierników nie głosuje. W związku z trudnościami typu brak wiedzy, nieścisłe określenia, trudności w określaniu i odróżnianiu tego,co tradycyjne od tego, co prawne oraz nieprecyzyjnością definicji słowa członek lub trudności ustalenia kworum do głosowania dobrze jest przedstawić opracowane artykuły zrzeszania się prawnikowi lub adwokatowi należącemu do Al-Anon lub Dyrektorowi Wykonawczemu WSO dla tradycyjnej aprobaty. Mówca duchowy Paula B. Nowa Zelandia Paula przyszła do Al-Anon, aby pozbyć się męża i jego zachowań nie dających się skontrolować. Było to w 1983 roku. Powoli zdała sobie sprawę, że Al-Anon dotyczy nie jej męża lecz jej własnej choroby i że ma podjąć odpowiedzialność za siebie i swoich 3 dzieci a nie odpowiedzialność za męża. Paula doświadczyła alkoholizmu swojego ojca w domu rodzinnym i intensywnego uczucia, że nie jest dość dobra, a także doznała zaburzeń snu i jedzenia. Mąż Pauli, też alkoholik udał się po pomoc do AA., a Paula wkrótce odkryła duchową moc 12 Stopni. Sponsor Pauli był w służbach i ona też tam trafiła podejmując służby od poziomu grupy do poziomu okręgu. Jako prowadząca mityng ufała bardzo Sile Wyższej i cieszyła się, że ma taką wspaniałą rodzinę Al-Anon. Potem podjęła służby w Radzie Powierników Nowej Zelandii a wreszcie została Delegatem na Mityng Międzynarodowy. W międzyczasie poświęcała sporo czasu swoim dzieciom i wnukom. W ostatnim roku jej mąż nie uczestniczył w wydarzeniach rodzinnych a potem przeniósł się do innej sypialni. Mimo rozmów z córką, służby i pracy czuła się zrozpaczona i znów pracował na 12 Stopniach. W kolejnym roku postanowiła opuścić męża tak na razie. Mąż chciał sprzedać dom, bo uważał, że ich relacje są skończone. Gdy nie zgodziła się na to, przecinał kable, nie chciał płacić rachunków. Potem prosiła go, by wyjechał na Boże Narodzenie. Znowu mąż postanowił sprzedawać ich dom. Znów pracowała na 12 Stopniach.

17 W lutym niespodziewanie mąż miał wypadek i złamał żebra. Wtedy sponsor powiedział jej, aby mu pomogła w tej sytuacji tak tylko dzisiaj. I pomogła zabierając go do lekarzy, gotując i robiąc dla niego to, czego on sam nie był w stanie zrobić. Ale wciąż czuła ból, bo coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że kocha męża. I pracowała znów nad 12 Stopniami. Pewnego dnia mąż zaprosił ją na obiad i wtedy powiedziała mu, że chce by mąż trzymał ją za rękę w dobrych i złych czasach. Wrócili do domu i postanowili zostać jeszcze mężem i żoną tylko dziś. Potem chodzili na randki i razem szli na spotkania i rocznice Al-Anon i AA. Paula wie, że dzięki Sile Wyższej i programowi Al-Anon odzyskał męża, który chce ją trzymać za rękę w każdym czasie i cieszy się z możliwości służenia Al-Anon i z pracy na 12 Stopniach każdego dnia! Małgosia Delegat na IAGSM,

Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach

Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach W dniach od 15.10.2014 r. do 19.10.2014r. odbył się w Virginia Beach Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon z krajów całego świata, posiadających struktury

Bardziej szczegółowo

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego KARTA KONFERENCJI 18.05.2013r. REGIONU Kujawsko-Pomorskiego Wstęp Karta Konferencji Regionu Kujawsko-Pomorskiego jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które funkcjonuje Region. Karta Konferencji

Bardziej szczegółowo

Protokół z Warsztatów Al-Anon Regionu Podkarpacie, które odbyły się 16.03.2012r. w Jarosławiu

Protokół z Warsztatów Al-Anon Regionu Podkarpacie, które odbyły się 16.03.2012r. w Jarosławiu Protokół z Warsztatów Al-Anon Regionu Podkarpacie, które odbyły się 16.03.2012r. w Jarosławiu Temat warsztatów: TRADYCJA TRZECIA Krewni alkoholików zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WARSZTATÓW ALATEEN. Z DNIA 10.11.2012r.- PSZCZYNA

PROTOKÓŁ Z WARSZTATÓW ALATEEN. Z DNIA 10.11.2012r.- PSZCZYNA PROTOKÓŁ Z WARSZTATÓW ALATEEN Z DNIA 10.11.2012r.- PSZCZYNA Warsztaty rozpoczęły się od Deklaracji Al-Anon Niech się zacznie ode mnie. Następnie miało miejsce zapoznanie uczestników z planem warsztatów:

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia

Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia Warszawa, 1 lipca 2015 Jak wykorzystać TIK do tworzenia kapitału społecznego? Kapitał społeczny to zdolność do kooperacji i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Tradycji Intergrupy Bawaria

Karta Tradycji Intergrupy Bawaria Karta Tradycji Intergrupy Bawaria Wstęp Karta Tradycji Intergrupy AA Bawaria, zwana dalej Kartą Tradycji, jest nieformalnym porozumieniem pomiędzy Anonimowymi Alkoholikami z grup AA tworzących dobrowolnie

Bardziej szczegółowo

Karta Konferencji Służby AA. Regionu AA Galicja

Karta Konferencji Służby AA. Regionu AA Galicja Karta Konferencji Służby AA Regionu AA Galicja Wstęp Karta Konferencji Służby Regionu AA Galicja jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które Wspólnota AA w regionie Galicja może funkcjonować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Protokół z warsztatów Al-Anon nt. Koncepcji Pierwszej i Drugiej, które odbyły w Rzeszowie w dniu 26.01.2014r.

Protokół z warsztatów Al-Anon nt. Koncepcji Pierwszej i Drugiej, które odbyły w Rzeszowie w dniu 26.01.2014r. Protokół z warsztatów Al-Anon nt. Koncepcji Pierwszej i Drugiej, które odbyły w Rzeszowie w dniu 26.01.2014r. W warsztatach uczestniczyło 14 osób: Nadzieja Przeworsk 1 osoba Przystań Tarnobrzeg 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Konferencja Banku Światowego:MSSF Warszawa 30 czerwca 2011 Françoise Flores, Przewodnicząca EFRAG (EGDSF)

Konferencja Banku Światowego:MSSF Warszawa 30 czerwca 2011 Françoise Flores, Przewodnicząca EFRAG (EGDSF) Konferencja Banku Światowego:MSSF Warszawa 30 czerwca 2011 Françoise Flores, Przewodnicząca EFRAG (EGDSF) Opis obecnej sytuacji Chodzi o wpływy!! EFRAG Czołowa siła w światowej debacie o sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG ANONIMOWYCH NARKOMANÓW NA - PRZEWODNIK

JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG ANONIMOWYCH NARKOMANÓW NA - PRZEWODNIK Anonimowi Narkomani NA to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących uzależnionych, organizująca więcej niż trzydzieści tysięcy mityngów tygodniowo w ponad 108 krajach świata. JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Edukacja na rzecz Pokoju. Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail.

Edukacja na rzecz Pokoju. Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail. Edukacja na rzecz Pokoju Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail.com Zaproszenie do Pokojowej Edukacji Dr Maria Montessori (1870 1952) Znana

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej...

Konstytucja Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej... Konstytucja Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej... A. Misja Wspólnoty Misją Wspólnoty jest praktykowanie i nauczanie medytacji w tradycji chrześcijańskiej, tak jak przekazał ją o. John Main

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI wolontariat Organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA jest Misja WIOSNY Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Wizja WIOSNY Tworzymy i doskonalimy systemy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

30 lipca 2012 r. 27 sierpnia 2012 r. 24 września 2012 r. 29 października 2012 r. 26 listopada 2012 r. 10 grudnia 2012 r. w godz. od.

30 lipca 2012 r. 27 sierpnia 2012 r. 24 września 2012 r. 29 października 2012 r. 26 listopada 2012 r. 10 grudnia 2012 r. w godz. od. SPECJALISTA TERAPII WSPÓŁUZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU WIESŁAWA GIERUSZYŃSKA przyjmuje bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Długa 1 w dniach: 30 lipca 2012 r. 27 sierpnia 2012 r. 24 września 2012 r. 29

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Program wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach Program wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach Motto: Zgubiony jest ten lud, który nie wychowuje swoich dzieci według chrześcijańskich narodowych zasad Bł.

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Alfabetyczny wykaz skrótów

Spis treści: Alfabetyczny wykaz skrótów Spis treści: Wstęp. str.3 Grupa Al-Anon. str.5 Grupa Alateen... str.5 Region... str.7 Okręg. str.12 Służba Krajowa. str.13 Rada Powierników str.13 Komitety str.15 Delegat na IAGSM str.21 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

II. Skład Konferencji Służby Krajowej. Skład Konferencji Służby Krajowej tworzą jej członkowie w liczbie:

II. Skład Konferencji Służby Krajowej. Skład Konferencji Służby Krajowej tworzą jej członkowie w liczbie: Karta Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce. (listopad 2011r.) Wstęp. Najwyższymi uprawnieniami we Wspólnocie AA dysponują grupy AA. Jednak aby Wspólnota mogła skutecznie funkcjonować, grupy przekazują

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Materiały prasowe mogą być wykorzystane przez redakcję ze wskazaniem źródła: Fundacja Rosa / Rak. To się leczy! W naszym poradniku redagowanym przy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Coaching wspomaganie pracowników w codziennej pracy Coaching istota procesu Coaching to proces,w którym stosując szereg rozmów o określonej strukturze pomagasz pracownikom podnieść jakość ich pracy zarówno

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW

STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW PREAMBUŁA Stowarzyszenie powstało z inicjatywy członków nieformalnej Wspólnoty Anonimowych Żarłoków (w skrócie Wspólnoty AŻ). Anonimowi Żarłocy są

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budowanie zespołu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budowanie zespołu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Budowanie zespołu Program Wprowadzenie do pracy w zespole Przemiana grupy w zespół Porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Grudzień 2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zakres działalności Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA, zasady jej funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

NASZE STRUKTURY. czyli organizacja wspólnoty Grup Rodzinnych Al-Anon/Alateen w Polsce 2015

NASZE STRUKTURY. czyli organizacja wspólnoty Grup Rodzinnych Al-Anon/Alateen w Polsce 2015 NASZE STRUKTURY czyli organizacja wspólnoty Grup Rodzinnych Al-Anon/Alateen w Polsce 2015 Niech się zacznie ode mnie. Jeżeli ktokolwiek gdziekolwiek potrzebuje pomocy, niech zawsze napotka wyciągniętą

Bardziej szczegółowo

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Strona1 Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Struktura Stowarzyszenia ESN Polska (2014/2015) 1. Władza uchwałodawcza w Stowarzyszeniu Walne Zebranie Delegatów (WZD) Najważniejsze decyzje w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Na czym polega projekt WolontariatPLUS? 1. Koncentracja na tym, co jest dzisiaj ważne 2. Przygotowanie 500 Liderów Wolontariatu 3. Praca zespołowa projekty ŚDM 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii.

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii. Różni czy tacy sami Projekt badawczy porównujący typowych nastolatków z Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii realizowany dzięki programowi stypednialnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kto uczestniczył

Bardziej szczegółowo

Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy.

Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy. 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy. O P I S S Z K O L E N I A CELE SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Rodzice w Szkole Partnerstwo w Edukacji. Rodzice. Odpowiedzialność. Co wiemy o uczniach

Rodzice w Szkole Partnerstwo w Edukacji. Rodzice. Odpowiedzialność. Co wiemy o uczniach Karta praw i obowiązków rodziców Rodzice w Szkole Partnerstwo w Edukacji Szkoły Rodzice Niezbędna struktura Odpowiedzialność Co wiemy o uczniach Dzieci Czego rodzice chcieliby od szkoły Dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. ASERTYWNA KOBIETA Bądź szczęśliwa Szanowne Panie, Warsztaty z cyklu ASERTYWNA KOBIETA, skierowane są do

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu!

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! Sukces na Twoich warunkach Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! "Naszą najgłębszą obawą nie jest to, że jesteśmy zbyt słabi, ale to, że jesteśmy zbyt potężni. To nasz blask nas przeraża, nie ciemność.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DPS LUBLIN

SPRAWOZDANIE DPS LUBLIN SPRAWOZDANIE DPS LUBLIN Szkolenie prowadzone w dniach 28-29 września i 23-24 listopada 2012 roku w wymiarze 30 godzin. Uczestnicy mieszkańcy DPS, uzależnieni od alkoholu. Przebieg szkolenia: Trudnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Rozdział I Cele i zadania Rady

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Rozdział I Cele i zadania Rady REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

Duchowa Mądrość ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD L D KLEMP

Duchowa Mądrość ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD L D KLEMP Duchowa Mądrość o ZDROWIU I UZDRAWIANIU e HAROLD L D KLEMP P Duchowa Mądrość o ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD KLEMP E ECKANKAR www.eckankar.org Duchowa Mądrość o zdrowiu i uzdrawianiu Copyright 2008 ECKANKAR

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 1 Podstawa prawna Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, zwany

Bardziej szczegółowo

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zakończenie Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Do problemu głównego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe, które przedstawię poniżej.

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

FIRMA W ANGLII free e-book

FIRMA W ANGLII free e-book FIRMA W ANGLII 2ND FLOOR, BLOCK H Southgate Office Village, 286c Chase Road, London N14 6HF +44 (0) 330 300 1023 +44 (0) 203 418 9090 www.teamatone.co.uk office@teamatone.co.uk PODSTAWY CO TO JEST COMPANIES

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Termin realizacji Rok szkolny 2009/2010 Liczba i rodzaj odbiorców Cele i opis PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

CHRONIĘ, BO KOCHAM.

CHRONIĘ, BO KOCHAM. CHRONIĘ, BO KOCHAM www.pramerica.pl Od lat działamy na całym świecie, a w Polsce jesteśmy od 1999 roku, dzięki czemu dobrze znamy lokalne potrzeby i oczekiwania. Nasze oddziały znajdują się w 12 największych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Energetyczne narady obywatelskie Fundacja Pole Dialogu

Energetyczne narady obywatelskie Fundacja Pole Dialogu Energetyczne narady obywatelskie Fundacja Pole Dialogu Projekt Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein) Wiesław Ozga TreningAntystresowy.pl Afirmacje - modlitwa dziękczynna Powinniśmy wiedzieć czego chcemy, widzieć to, cieszyć się i z wielką wdzięcznością dziękować Bogu za to, że nasz doskonały plan staje

Bardziej szczegółowo