Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach W dniach od r. do r. odbył się w Virginia Beach Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon z krajów całego świata, posiadających struktury krajowe Al-Anon. Brali w nim udział delegaci z 15 krajów: USA, Kanady, Południowej Afryki, Australii, Polski, Niemiec, Finlandii, Włoch, Argentyny, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii (niemieckojęzycznej), Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji. W obradach brały też udział cztery osoby z ICC ( International Coordinating Committee Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny), którego członkami są osoby służące na szczeblu krajowym Al-Anonu w USA i pomagają Al-Anonowi kraju gospodarza w przygotowaniu IAGSM. W bieżącym roku odbyło się już XVII Spotkanie IAGSM a tematem było Living our spiritual principles czyli Życie naszymi duchowymi zasadami. Głównym celem wszystkich spotkań IAGSM jest wzajemne dzielenie się doświadczeniem narodowych służb Al-Anon w poszczególnych krajach, zachęcanie do wzrostu zdrowych i prawidłowo działających struktur krajowych poprzez stosowanie Tradycji Al-Anon, a samo spotkanie IAGSM jest wyrazem międzynarodowego sumienia grupy wyrażanego przez delegatów IAGSM. Głównymi elementami wspólnej pracy na IAGSM były sprawozdania tematyczne przygotowane przez poszczególnych delegatów na IAGSM, po których odbywała się dyskusja. Sprawozdania poszczególnych delegatów były zatytułowane: 1. Living our spirituals principles Życie naszymi duchowymi zasadami prezentacja przygotowana przez Gillian Garisch z Afryki Południowej. 2. Communication in the links of service and Concepts One, Two and Three Komunikacja w służbach oraz koncepcje: pierwsza, druga i trzecia - prezentacja przygotowana przez Rosalind Mulholland z Australii. 3. Attracting volunteers as it ties to the spirituals principles in Concepts Four and Ten - Przyciąganie ochotników do służb związane z zasadami duchowymi zawartymi w Koncepcjach: czwartej i dziesiątej przygotowała Ushi von Einem z Niemiec. 4. How do we use our spirituals principles to deal with conflict? - Jak używamy naszych zasad duchowych w związku z rozwiązywaniem konfliktów przygotowane przez Theri Steger ze Szwajcarii niemieckojęzycznej. 5. How do we maintain the spirituals principle of anonymity when Rusing technology? - Jak utrzymać duchową zasadę anonimowości kiedy używamy technologii? przygotowała Kira Salminen z Finlandii. 6. Finace: accountability and oversight - Finanse: rozliczenia i nadzór - przygotowane przez Charles a Coetzee z południowej Afryki.

2 7. Using our principles Expressem in Concepts Six, Seven, Ten and Eleven, what is the relationship of the Board with the Conference and Committees? - Używanie zasad duchowych zawartych w Koncepcjach szóstej, siódmej, dziesiątej i jedenastej, jakie są relacje Rady Powierników z Konferencją i Komitetami? przygotowane przez Marylin Massey z USA i Kanady. 8. Incorporation Ukonstytuowanie (rejestrowanie) - przygotowane przez Paulę Burleson z USA i Kanady. 9. Spiritual Meeting Mityng duchowy przygotowany [przez Paulę Bishop z Nowej Zelandii. Poza regularnymi sprawozdaniami, którym towarzyszyła dyskusja, w czasie IAGSM miały miejsce dwa warsztaty. Pierwsze warsztaty dotyczyły 3 tematów: 1. Clarity of the GSO s purpose and mission Jasność celu i misji Biura Krajowego Al-Anon. 2. The balance between Tradition Four and Six: cooperation between AlAnon and AA Równowaga między Tradycją Czwartą a Tradycją Szóstą: współpraca między Al-Anon i AA. 3. How do we as IAGSM Delegates live the principles? Jak my Delegaci IAGSM żyjemy zasadami duchowymi? Drugie warsztaty poświęcone były następującym tematom: 1. General Warranties, what do they mean? Gwarancje Ogólne, co one znaczą? 2. What is the service structure best suited for us, and what do we do as it grows? What committees do we need? Jaka jest najbardziej odpowiednia struktura służb? Jakich komitetów potrzebujemy? 3. My role as an IAGSM Delegate in relation to my structure? Jaka jest moja rola jako Delegata IAGSM w relacji do mojej struktury? Niezmiernie pożyteczne były też rozmowy w kuluarach oraz spotkania okrągłego stołu i pytania na które nie udzielono odpowiedzi Unanswered questions. Z całego siedemnastego IAGSM największym przesłaniem było wezwanie dla służb i członków Al-Anon, aby zawsze w służbie najważniejsze były duchowe zasady Al- Anon zarówno podczas obrad Konferencji, komitetów, Rady Powierników, regionów oraz w czasie mityngów w grupach. Ze wszystkich spotkań promieniowała naczelna zasada Al.- Anon: dbałość o realizację głównego celu duchowego, którym jest niesienie pomocy rodzinom i przyjaciołom alkoholików oraz niesienie posłania Al-Anon tym, którzy wciąż jeszcze cierpią z powodu picia członków rodzin lub przyjaciół, a dla których program Al-

3 Anon stanowi nadzieję na lepsze i szczęśliwsze życie. To przesłanie duchowe powinno być głównych celem działań komitetów, Konferencji, Rady Powierników i wszystkich członków Al-Anon, a wszelkie inne sprawy mają być jedynie narzędziami do osiągnięcia tego celu. Zasadami duchowymi są Stopnie i Tradycje oraz Koncepcje Al-Anon, których stosowanie w życiu i zdrowieniu oraz w pracy służb, sprawia, że zarówno nasze życie staje się radośniejsze, spokojniejsze i bardziej szczęśliwe a także nasza służba nabiera głębokiego duchowego sensu i jest bardziej harmonijna i efektywna a także przynosi większe owoce dla Al-Anon jako całości. 1)Na początku IAGSM Gillian Garisch z Południowej Afryki przedstawiła swoje sprawozdanie a zarazem nawiązanie do głównego tematu IAGSM zatytułowane: Życie naszymi duchowymi zasadami. Przedstawiła w nim krótko swoje życie i swoje zdrowienie zgodnie z programem Al-Anon. Gillian wniosła do swego małżeństwa swój bagaż z rodziny macierzystej: uczucia smutku, braku miłości, strachu, samotności, niedojrzałości, braku nadziei i niewielkiej radości z życia. Mąż Gillian był uzależniony od alkoholu i nie udało się jej doprowadzić go do trzeźwości. Dokonało tego AA i to nadszarpnęło ego Gillian. Czuła się opuszczona, gdy mąż zajął się swoim zdrowieniem i przez ponad rok czuła się nieszczęśliwa w związku, w którym brakowało relacji. Postanowiła odejść do swej rodziny macierzystej, która wciąż nadużywała alkoholu. Gdy pobyt w domu rodzinnym okazał się fiaskiem, wróciła do trzeźwiejącego męża i w ciągi 24 godzin znalazła się na mityngu Al-Anon. Cały proces zmian, które nastąpiły w niej później dzięki programowi Al-Anon sprawił, że znalazła ulgę w swojej chorobie i uczuciu bycia nieszczęśliwą. Ten proces dokonywał się i dokonuje się nadal pod kierownictwem Siły Wyższej, która skierowała Gillian do grupy dobrze zakorzenionej w programie Al-Anon. Jak zaproponował jej sponsor podjęła działanie i modlitwę o swoją zmianę. Na początku napisała swoją historię życia i modliła się do Boga o odwagę i siłę do radzenia sobie z codziennym życiem. Chodziła często na mityngi i słuchała mądrości z dzielenia się doświadczeniami, a także czytała literaturę Al-Anon, dzięki której zdała sobie sprawę, że jest częścią świtowej wspólnoty Al-Anon i że nie jest już sama. Gillian odkryła, że nie musi wszystkiego kontrolować przez cały czas i że może powierzać Bogu wszystko i to zaufanie do Boga dało jej wolność do pracy nad sobą. Mityngi odbywające się w atmosferze zaufania, miłości i pogody ducha pozwoliły jej uwierzyć w możliwość przywrócenia zdrowych relacji. Uczucia zaprzeczania i odrzucania zastąpiła nowym podejściem pełnym wiary, nadziei, odwagi, chęci do działania, pokory, poczucia integralności i samoświadomości. To dało Gillian możliwość stopniowej zmiany jej relacji rodzinnych, bardzo trudnych i delikatnych. Doświadczanie języka serca na mityngach i w literaturze przyniosło jej odkrycie uczciwości, miłości i prawdy i było drogowskazem w realizacji 12 Stopni. Kolejnym krokiem na drodze zdrowienia Gillian było 12 Tradycji. Jedność w osiąganiu wspólnego dobra i ciągły postęp w kierunku większej miłości i tolerancji do siebie nawzajem na mityngach dał jej

4 odnowić relacje rodzinne. Mogła i umiała okazać miłość swojemu ojcu alkoholikowi w jego starczej demencji przed śmiercią, a nawyki szacunku, cierpliwości, uprzejmości i współczucia zaszczepione na mityngach zaprocentowały odbudowaniem relacji z mężem i z dziećmi. Z programu Al-Anon Gillian nauczyła się słuchać i nie oceniać i nie doprowadzać do niepotrzebnych konfliktów rodzinnych. Zaczęła się cieszyć życiem, nauczyła się nawet śmiać z samej siebie, odzyskała pogodę ducha i wewnętrzny spokój, podjęła odpowiedzialność za komunikowanie się z innymi ludźmi zgodnie ze słowami sponsorki jesteś odpowiedzialna za 100% swojej komunikacji. W końcu Gillian została wciągnięta do służb i tam doświadczała cudów i piękna wspólnoty, wzajemnego zaufania, wspierania się, odpowiedzialności. Zachęcana, aby rozwijać cechy lidera czuła wsparcie innych, oni chcieli, aby odniosła sukces. Służby okazały się duchowym warsztatem Gillian. Zdała sobie sprawę, że tu może rozwijać swój potencjał, podejmować odpowiedzialność i uczyć się szacunku do innych i uczyć się na swoich błędach. Doświadczyła, że aby służyć jak najlepiej wspólnocie ma współpracować z innymi bez poddawania się i mieć wciąż na uwadze wspólne dobro a wszystko czego potrzebuje w służbie jest dostępne w obfitości i nie powinna być ograniczona w myśleniu. Ma z pokorą prosić o pomoc i być skoncentrowana na tym, co łączy a boski obfity plan wobec każdego z nas i wspólnoty jest nam dany przez 12 Tradycji i 12 Koncepcji. Bycie w służbach nie jest nagrodą ani uznaniem, lecz oddaniem tego, co było nam dane. Gillian jest Bogu wdzięczna każdego dnia za możliwość służenia, bo wymaga to odwagi, aby wyjść z domu, rodziny, kraju i podróżować daleko, aby reprezentować swoją wspólnotę Al-Anon. Służba zostawia miejsce na miłość, zrozumienie i harmonię, wymaga słuchania i szanowania opinii innych, wymaga myślenia, co mam powiedzieć i jak i zdolności uczenia się nowych rzeczy, podejmowania nowych wyzwań, uczenia się nowych technologii. Według Gillian Al-Anon bez wątpienia wciąż niesie najcenniejsze posłanie nadziei w swoich cennych 36 zasadach duchowych i każdego dnia Mityngu Międzynarodowego IAGSM inspiruje nas do znajdowania nowych rozwiązań, proponowania nowych pomysłów i możliwości, aby wspólnie formować silną międzynarodową strukturę Al-Anon, bezpieczną i poruszającą się ku przyszłości. 12 Koncepcji otworzyło Gillian na opinie innych, dało równowagę w jej służbie i dało też możliwość wzrostu innym. Dzięki Koncepcjom osoby w służbach dokonują konstruktywnej wymiany zdań na Konferencji, w Radzie powierników i na innych spotkaniach osób służebnych. Jest to okazja do uczenia się uczestnictwa, słuchania, rozważania różnych opinii, ufania sobie i innym, delegowania zadań, pracy w atmosferze harmonii i współpracy. Koncepcje uczą zachowywania swoich granic, unikania ekstremów, znajdowania złotego środka i równowagi, życia z radością i odwagą, uczą wybaczać sobie i innym. My wszyscy, którzy służymy wspólnocie dążymy każdego dnia do stosowania duchowych zasad Al-Anon we wszystkich naszych sprawach. To nie mogłoby się stać bez

5 kierownictwa naszej Siły Wyższej i miłości w jaką Bóg nas wyposaża w tym żywym programie zdrowienia. Zatem nieśmy duchowe przewodnictwo 36 zasad duchowych w każdym momencie IAGSM, doświadczajmy radości, miłości, pokoju, śmiejmy się i niech Bóg jakkolwiek Go pojmujemy wciąż nas prowadzi w naszej służbie. Więc niech to dzielenie się naszym zbiorowym doświadczeniem, siłą i nadzieją pozwoli znaleźć najlepszy sposób niesienia posłania Al-Anon o zdrowieniu i będzie wyrazem międzynarodowego sumienia grupowego przy zachowaniu jedności. 2)Komunikacja w służbach i Koncepcje Pierwsza, Druga i Trzecia był to temat przedstawiony przez Rosalind Mulholland z Australii. Rosalind opisała strukturę krajową w Australii. Australijskie Biuro Służby Krajowej (AGSO) otworzono w Melbourne w 1977 roku. Pierwsza Australijska Konferencja Służb Krajowych odbyła się wkrótce z delegatami z 9 regionów i w całości zaakceptowała politykę Biura Służby Światowej. Australijskie Biuro Służby Krajowej (AGSO) składa się z : Rady Powierników(8 osób), Komitetu Wykonawczego (Sekretarz Generalny, jego Zastępca, Edytor Australii, Skarbnik, przewodniczący Komitetów i do 2 wolontariuszy spoza Rady Powierników),zatrudnionych pracowników i ochotników. Rada Powierników spotyka się 4 razy w roku a Komitet Wykonawczy co miesiąc. Rada Powierników i Komitet Wykonawczy prowadzą wszystkie operacje biznesowe wspólnoty Al-Anon w Australii. Za wyjątkiem bardzo nagłych sytuacji Rada Powierników nie podejmuje działań dotyczących całej wspólnoty bez konsultacji z Konferencją. Jednakże Rada Powierników Al-Anon w Australii zgodnie z podręcznikiem Służb Al.-Anon w Australii rezerwuje sobie prawo do decydowania które jej decyzje wymagają odniesienia się do Konferencji. Konferencja składa się z 9 delegatów z 9 regionów i z 4 członków Australijskiego Biura Służby Krajowej (AGSO), a zatem mamy tam 2/3 delegatów do 1/3 AGSO. Koncepcje: pierwsza, Druga, Trzecia a komunikacja. Trzy pierwsze Koncepcje mówią, że ostateczna odpowiedzialność i decyzje w światowych służbach Al-Anon należy do grup Al-Anon, a grupy te całkowitą władzę administracyjną i operacyjną oddały w ręce Konferencji i jej służb, którym grupy zaufały i dały prawo do podejmowania decyzji, co umożliwia efektywne przywództwo. Symbolem Al-Anon jest trójkąt zawierający koło, a trójkąt jest samo- wspierającą się strukturą tak jak Al-Anon. Koncepcja trzecia umożliwia dokonywanie biznesu dla Al-Anon przez danie Radzie Powierników i przewodniczącym komitetów prawa do decyzji, w których sprawach mogą sami zadecydować a które wymagają konsultacji, sprawozdań i innych działań. Grupy delegując władzę służbom ufają, że te podejmą właściwe decyzje, a Al-Anon jako całość będzie mógł realizować swój główny cel duchowy pomoc rodzinom alkoholików.

6 Bardzo ważne jest przekazywanie służb i komunikowanie następnej osobie jej zakresu obowiązków. Należy zachęcać osoby w służbach aby miały sponsorów w służbie. Służymy w Al-Anon, gdyż jest jeden z elementów trójkąta: Stopnie (zdrowienie), Tradycje (Jedność), Koncepcje (Służba). Potrzebujemy osób służebnych z pasją i entuzjazmem dla programu. Osób, które lubią być z ludźmi i chcą się dzielić z nimi. Służba powinna być radością, lepiej jest nie obsadzić w pełni służb niż przekazać je niewłaściwym osobom. W Australii zdarzają się konflikty np. gdy niektórzy członkowie wspólnoty twierdzą, że ci tam w Radzie Powierników coś postanowili, a my tego nie będziemy robić. Zapominają, że osoby w Radzie Powierników były wybrane do służby przez Konferencję, która jest głosem grup. Również ani Konferencja ani Rada Powierników nie kieruje grupami. Osoby w służbach są zaufanymi sługami grup i te grupy reprezentują zgodnie ze swoim sumieniem i mają prawo do niezależnych decyzji opartych na posiadanych informacjach. Różnego rodzaju nieporozumienia jak te wymienione prowadzą do problemów w komunikacji w służbach. W Australii dużym problemem było przedstawianie sprawozdań z Konferencji przez Delegatów. Z braku czasu lub zrozumienia tego, co się działo na Konferencji nie prezentowali często swoich sprawozdań grupom lub regionom. Również odległości w Australii były problemem i rozwiązano to poprzez stosowanie przepływu wiadomości em oraz przez video konferencje dla członków Al-Anon ze spotkań regionów i okręgów. Komunikacja między Radą Powierników a Komitetem Wykonawczym jest dobra, są niektóre te same osoby w tych ciałach, a także pracownicy, którzy stale pracują w biurze i jest też komunikacja za pomocą a. Z każdego spotkania Rady Powierników sporządzane są ow e informacje, które są przekazywane każdemu delegatowi a on ma za zadanie przekazać je w swoim regionie. Przed Konferencją w Australii korzystają z materiałów Biura Służby Światowej Jak najbardziej skorzystać z Konferencji? (Jak mieć w niej największy wkład?). Ponadto delegaci dzielą się przed Konferencją swoimi sukcesami, nowymi pomysłami i projektami, a także troskami i ważnymi lekcjami w służbie z ostatnich 12 miesięcy. Innym pomysłem jest tzw. Hot Topic Sheet karta z gorącymi tematami. Tam delegaci robią notatki z Konferencji na każdy temat poruszony przez Konferencję i uczą się selekcjonować najważniejsze informacje do przekazania swoim regionom. Także kilka dni po Konferencji delegaci otrzymują zwięzłe e- maile z tematyki Konferencji do przekazania swoim regionom. Słuchanie głosów ze wspólnoty Delegaci mogą przywozić różne pytania i tematy z grup na Konferencję. Mogą one być przedmiotem warsztatów, można na nie odpowiadać na końcu (tzw. Ask it basket odpowiedzi na pytania). Zawsze ważne jest aby mieć cały czas na względzie program Al-Anon i wymieniać zdania z miłością zakładającą przynajmniej akceptację innego zdania.

7 Przedstawiciele Rady Powierników i Komitetu Wykonawczego biorą corocznie udział w spotkaniach regionów w całym kraju, co pozwala zachować jedność ( służebni to tacy sami ludzie jak my) oraz umożliwia udzielanie odpowiedzi na pytania. Odbywają się też Australijskie Seminaria Służb, które dają wiele informacji o zadaniach i obowiązkach poszczególnych służb. Wieczorem przed Konferencją jest spotkanie otwarte prowadzone przez delegatów i osoby ze służb krajowych: kilka osób dzieli się historią swojej służby, delegaci prezentują najważniejsze rzeczy z zeszłorocznego sprawozdania z Konferencji, jest też prezentacja struktury Al-Anon w Australii w programie Power Point. W Australii jest wydawane czasopismo Al-Anon Austra-Link, które porusza pytania dotyczące programu Al-Anon, ma też część : Jak Tradycje leczą konflikty? Jest też część czasopisma poświęcona wiadomościom z obrad Rady Powierników i Konferencji, a także bieżące wydarzenia Al-Anon, Informacja Publiczna Al-Anon. Również ważna okazała się sesja przed Konferencją pokazująca delegatom,co i jak można znaleźć na stronie internetowej Al-Anon. W czasie pobytu Rick a w Australii w 2013 roku omawiano ze służbami S71 Kochająca wymiana zdań aby rozwiązać konflikt oraz S72 Rozwiązywanie konfliktu z użyciem 12 Tradycji. Ric podzielił się też swoją osobista historią a także rozmawiano o służbach. Ric podkreślał, że nasze duchowe zasady Al-Anon, które umożliwiają nasze zdrowienie a potem służbę zachęcają też innych do służby. I to my indywidualni członkowie grup Al-Anon jesteśmy odpowiedzialni za to, aby te zasady duchowe były w naszej wspólnocie silne tak, aby możliwa była dobra i lecząca pomoc zniszczonym alkoholizmem rodzinom alkoholików. W Australii odbywa się też szereg warsztatów na tematy: Rozwiązywanie konfliktów, Informacja Publiczna. Służby, Sponsorowanie w Al-Anon, Dzielenie się siłą, doświadczeniem i nadzieją. Bardzo ważnym elementem komunikacji ze światową wspólnotą Al-Anon jest uczestnictwo w Mityngu Międzynarodowym IAGSM. Australia wiele skorzystała z doświadczeń innych wspólnot poprzez swoich delegatów IAGSM, którzy byli dla niej wielkim zasobem wiedzy, siły, doświadczenia i nadziei. Podczas Konferencji w 2013 australijski Al-Anon miał warsztaty na temat Nasza wizja Al-Anonu, z których został opracowany potem plan strategiczny Al-Anonu w Australii. Na Konferencji dyskutowano na temat Gwarancji 1, co też przyniosło korzystne rezultaty. Duchowe zasady zawarte w Koncepcji 1,2, 3 pomagają nam rozwiązywać praktyczne problemy i mówią co jest odpowiedzialnością rady Powierników Australii. Zarówno Rada Powierników jak i przewodniczący różnych komitetów są bezpośrednio odpowiedzialni wobec grup, którym służą. Rada powierników jest tego świadoma i wie, że możemy

8 wzmocnić grupy przez zachęcanie a nie przez kierowanie nimi. Osoby w służbach powinny czuć pokorę i zaszczyt, którym jest służenie wspólnocie. 3)Przyciąganie wolontariuszy w powiązaniu z Koncepcją Czwartą i Dziesiątą ten temat został zaprezentowany przez Ushi von Einen z Niemiec. W Niemczech jest około 700 grup o strukturze podobnej do struktury USA. Biuro Służby Krajowej w Niemczech składa się z 2 osób na pełny etat i na pół etatu. Rada Powierników składa się z 10 osób i spotyka się 3 razy do roku. Przyciąganie ochotników do służb jest ważnym zadaniem wspólnoty, ale im więcej odpowiedzialności, tym mniej ochotników. Warto pamiętać, że w rodzinie z problemem alkoholizmu jej członkowie odczuwali izolację i brak zaufania. Dlatego członkowie grup Al-Anon powinni czuć się potrzebni, włączani w różne zadania (przygotowywanie herbaty, ustawianie krzeseł, bycie skarbnikiem, dekorowanie sali itp.). Ważnym elementem jest zachęcanie i chwalenie a także wspieranie. Również okazywanie zaufania jest bardzo istotne, aby osoby podjęły służbę. Inną sprawą jest to, że każdy z nas i nasz głos jest istotnym poszerzeniem Siły Wyższej i każdy z nas może zabrać głos i przedstawić swoje zdanie. To również przyciąga ochotników. W niemieckim Al-Anonie ważne jest, by delegaci mieli wgląd w pracę Komitetu Taktyki i Rady Powierników. Dzieje się to przed Konferencją, gdy spotkania tych gremiów są otwarte dla członków Al-Anon, a goście mają prawo być obecnymi, ale bez prawa głosu i bez prawa do głosowania. W Radzie Powierników i Komitecie Taktyki każda nowa osoba służebna ma sponsora w służbie. Bardzo ważną zachętą do służby jest jej dokładny opis, co pozwala nowym osobom zorientować się, czego się od nich oczekuje. Koncepcja 10 mówi, że odpowiedzialność w służbie jest zrównoważona przez dokładnie określone kierownictwo i że można uniknąć podwójnego przewodnictwa. Koncepcja ta mówi, że odpowiedzialność i kierownictwo idą w parze. Osoby w służbie mają wolność do podejmowania swoich decyzji, do decydowania kiedy prosić o pomoc, kiedy i jak iść do przodu. Kiedy można się uczyć na własnych błędach i osobie służebnej ufa się, że wykona swoje zadania najlepiej jak potrafi, to właśnie zachęca członków Al-Anon do wzrastania przez służbę. Bardzo ważna jest rotacja w służbach, bo daje możliwość większej liczbie osób szansę wzrastania w służbie. Dlatego też co roku potrzebne są warsztaty o zadaniach i obowiązkach delegatów, powierników, przewodniczących komitetów. Niemiecka Konferencja zdecydowała się działać zgodnie z amerykańskim podręcznikiem służb tak ściśle jak to możliwe. Oprócz różnic wynikających z innej kultury i prawa niemiecki Al-Anon stara się polegać na doświadczeniu zapisanym w amerykańskim podręczniku służb i zgodnie z nim budować swoje struktury. Niezmiernie ważną zachętą do podjęcia służby jest usłyszenie relacji o czyjejś służbie, a więc bardzo istotne jest dzielenie się doświadczeniem służby, miłością i zrozumieniem,

9 które otrzymaliśmy w służbie, wsparciem, które dostaliśmy, gdy prosiliśmy o nie i radością z pełnienia służby i bycia częścią wielkiej wspólnoty. 4)Jak używamy zasad duchowych gdy mamy do czynienia z konfliktem? Theri S. ze Szwajcarii niemieckojęzycznej. W niemieckojęzycznej Szwajcarii jest 6 regionów i 34 grupy. W 1964 roku powstała tu pierwsza grupa a w 1985 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Al-Anon Family Groups jako organizację non-profit. W 1989 roku Biuro Służby Krajowej w Olpen. W 2010 internetowe forum Dandelion zostało zainstalowane do niesienia posłania Al-Anon. W Szwajcarii niemieckojęzycznej każdy region ma 2 razy w roku Konferencję Służb, w której uczestniczą wszyscy reprezentanci grup. Biuro Służby Krajowej tłumaczy wszystkie sprawy Al-Anon na język niemiecki i szwajcarski i jest odpowiedzialne za informację we wspólnocie i poza nią. Komitet Wykonawczy (jest w nim 5 Powierników) jest prawną jednostką wspólnoty, zajmuje się administrowaniem funduszami Al-Anon, decyduje o tematach Konferencji, sporządza raport finansowy i informuje wszystkie grupy o sprawach Al-Anon. Każdego roku jeden z 6 regionów organizuje 2-dniowe Obchody Przyjaźni razem z AA i Alateen. Członkowie wspólnot dzielą się tam swoim doświadczeniem i jak służba wpłynęła na ich życie. Odbywają się też seminaria służb co 1 i ½ roku za każdym razem w innym regionie. Osoby służebne dzielą się swoim doświadczeniem służby, omawiane są dwie Koncepcje i osoby dzielą się swoimi problemami i wspólnie próbują rozwiązać problemy z pomocą programu Al-Anon. W Szwajcarii jest 2 delegatów IAGSM, którzy jeżdżą także na EZM a swoje sprawozdania przedstawiają w Biurze Służby Krajowej i w Komitecie Wykonawczym oraz na seminarium służb. Opis konfliktu w okręgu Zaistniał konflikt we współpracy AA i Al-Anon w zakresie Informacji Publicznej, gdzie małe grupy AA i Al-Anon dominowały wykonanie zadań, nie akceptowały rozwiązań i opinii innych i odrzucały niektórych członków wspólnot. Reprezentant okręgu przyszedł z tym problemem na spotkanie Komitetu Wykonawczego. Jakie odpowiedzi usłyszał: a)powtórz Stopień 1, b)sprawy zajmują czas, 3)p[przemyśl konflikt w kontekście zasad duchowych, 4)można wykorzystać Kochającą wymianę zdań aby rozwiązać konflikt, 6)powtarzaj modlitwę o pogodę ducha, 5)można zastosować proces podejmowania decyzji oparty na wiedzy (Knowledged Based Decision Making). Opis konfliktu w regionie

10 Osoba umieściła informacje o Al-Anon na Facebook u wraz ze swoim imieniem, adresem i innymi danymi w ten sposób naruszając zasadę anonimowości. Inni członkowie Al- Anon poinformowali ją, że imię i logo Al-Anon są chronione prawnie i nie wolno ich nadużywać ani łączyć prywatnych adresów z Informacjami o wspólnocie. Po tych informacjach osoba usunęła dane o Al-Anon ze swojego konta. Opis konfliktu w Informacji Publicznej Szukano osoby do pracy w Informacji Publicznej. W końcu zgłosiła się kobieta członek Al-Anon. Niestety służba okazała się dla niej za ciężka i przytłaczała ją. Zdarzyło się, że spotkanie zespołowe okazało się totalną katastrofą pod jej kierownictwem. Na szczęście ta osoba zrezygnowała ze służby przepraszając wielokrotnie za swoje niedociągnięcia. Tutaj ważne jest zastosowanie Koncepcji 10: oraz Koncepcji 9: Opis konfliktu na Konferencji Gdy kiedykolwiek pojawia się problem, który nie może być rozwiązany, mniejszości wciąż zabierają głos i dyskusjom nie ma końca. Wtedy umieszczamy ten temat w planie następnej Konferencji a teraz już kończymy rozmowy na ten temat. (Koncepcja 5). Wtedy będzie dość czasu, aby problem rozwiązać. 5)Jak utrzymać duchową zasadę anonimowości kiedy używamy technologii? Kira S. z Finlandii. W Finlandii jest 110 grup Al-Anon, brak grup Alateen i jest 1 grupa Al-Anon Dorosłe Dzieci. Wspólnota Al-Anon podzielona jest na 14 okręgów. Struktura Al-Anon składa się w Finlandii z: Rady Powierników (11 powierników), Komitet Wykonawczy (5 osób), Biuro Służby Krajowej z Sekretarzem Generalnym na czele. Są tam komitety: ds. Alateen, ds.literatury, ds. Informacji Publicznej, ds. Wydawniczych. Konferencja odbywa się raz w roku, a przed nią jest spotkanie przygotowawcze do Konferencji. Okręgi są różne i niejednorodne. Nie ma regionów. Fińska Rada Powierników ( 11 powierników) jest zarejestrowana jako stowarzyszenie i może podejmować decyzje prawne. Rada spotyka się 4 razy do roku. Komitet Wykonawczy spotyka się przez Skype a raz w miesiącu oraz może tez podejmować decyzje drogą mailową. Przewodniczący, zastępca i sekretarz Komitetu Wykonawczego pełnią te same funkcje w Radzie Powierników. Komitety stałe pracują niezależnie. Wszystkie służby wybierane są na okres 2 lat. Wyzwania związane z anonimowością Tradycja 12 ( o anonimowości Członków Al-Anon) jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji. Każdy członek Al-Anon ma prawo zdecydować o swoim poziomie anonimowości na poziomie osobistym, w obrębie Al-Anon i poza Al-Anon.

11 Gdy jedynym środkiem porozumiewania się była prasa, łatwo było zachować anonimowość a w radiu też trudno było rozpoznać głos mówiącego. Telewizja jest większym wyzwaniem: głos jest zachowany i części postaci ludzi bez twarzy. Czasem budzi to wątpliwości i obawy o złamanie anonimowości lub, że jest to reklamowanie a nie przyciąganie. Komunikacja w obrębie wspólnoty powinna dać szansę zachowania anonimowości zgodnie z prezentacją Biura Służby Światowej w programie PowerPoint na temat anonimowości. Fińskie Biuro Służby Krajowej ma listy różnych osób służebnych i ich e, co gwarantuje członkom Al-Anon kontakty ze służebnymi i współpracę. Od 2000 Al-Anon w Finlandii ma stronę internetową, która przedstawia tylko informacje z Biura Służby Krajowej. Kilka lat później powstał intranet, z którego niektóre części są dostępne dla wszystkich a niektóre dla komitetów lub Rady Powierników. Wtedy każdy poziom ma swój login i hasło. Członkowie Al-Anon mają wiele informacji z intranetu: wiadomości bieżące, podręcznik służb, informacje z Konferencji, materiał Informacji Publicznej, historię Al-Anonu w Finlandii i strukturę służb, a także forum dla komitetów i dla Rady Powierników. Są też inne komunikatory jak Skype czy El-Al-Anon i tu istnieją wątpliwości odnośnie anonimowości. Bardziej zabezpieczony jest chat-room dla Alateen, gdzie każdy używa loginu i hasła i są też moderatorzy i sponsorzy. W przypadku Facebook a i Twitter a Al-Anon w Finlandii przedstawił w nich 12 Stopni, 12 Tradycji i 12 Koncepcji, a trwają dyskusje co jeszcze można tam umieszczać. Sekretarz Generalny Biura Służb Krajowych jest zatrudniony na cały etat i ma kontakty z całym zewnętrznym światem i tam nie mówi o sobie, że jest z Al-Anon. Na paczkach i kopertach wysyłanych z Biura też nie ma informacji, że są one z Al-Anon wymyślono inną nazwę Biura. Dzięki zachowaniu anonimowości łatwiej jest znaleźć służby dla Informacji Publicznej oraz dla centrów szkolnych i opiekuńczych. 6)Finanse: rachunkowość i planowanie - Charles C. Afryka Południowa W Afryce Południowej struktura służb składa się z: Krajowego Generalnego Biura Służb (NEC)w Kapsztadzie oraz trzech regionalnych biur: centralnego, południowowschodniego i południowo-zachodniego. Biuro Krajowe i centralne są oba zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego (PBO) spełniające zadania operacyjne, prawne, finansowe i podatkowe. Członkowie Krajowego Komitetu Wykonawczego są też członkami Organizacji Pożytku Publicznego (PBO). Ponieważ wszystkie 3 regiony są autonomiczne pozostałe 2 regiony są zarejestrowane jako stowarzyszenie. Krajowe Generalne Biuro Służb (NEC)w Kapsztadzie składa się z 10 osób i jest prowadzone przez Krajowego Przewodniczącego. Za szczegółowe prowadzenie Biura odpowiada Krajowy Komitet Wykonawczy na czele również z Przewodniczącym Krajowym, spotykający się co miesiąc.

12 Rada Powierników w Afryce Południowej ma od 5 do 10 powierników. W 2006 roku zaistniał problem darowizn zapisanych w testamencie przez członków Al-Anon. Pojawiły się problemy jak podejść do tych problemów. Rada Powierników zebrała się na spotkaniu specjalnym i uchwaliła: misję i wizję Al-Anonu w Afryce Południowej, zasięgnięto porad z Biura Służby Światowej na ten temat, zbadano wymagania obowiązujące w kraju dotyczące spraw finansowych, prawnych i podatkowych, odkryto, że najlepszą formą będzie utworzenie prawnej jednostki tzw. trustu. Utworzony został trust - The South Afrcan Al- Anon Family Group Trust (SA AFG Trust), który został zarejestrowany jako jednostka prawna i organizacja pożytku publicznego a Rada Powierników została w sądzie zatwierdzona jako Rada Trustu. Wszystkie codzienne sprawy finansowe przez Executive Business Officer Oficer Wykonawczy ds. finansowych. W 2006 roku Konferencja Al-Anon w Południowej Afryce poradziła Radzie Powierników mądrze inwestować fundusze i zakupić własność, w której mieściłoby się Krajowe Biuro Al-Anon. Powiernicy regionalni są wybierani większością 2/3 głosów na zebraniach regionów na okres 4 lat i mogą jeszcze dalej służyć przez następne 4 lata. Przewodniczący Rady Powierników służy 2 lata i jest wybierany alfabetycznie z listy powierników. Rada Powierników Al-Anonu w Afryce Południowej dąży do anonimowości we wszystkich sprawach włączając kontrolę finansową funduszy trustu. Każdy powiernik zatwierdza wydatki dokonane przez Trust i wyraża zgodę na wszystkie decyzje finansowe. Rada Powierników SA AFG Trust udziela finansowego wsparcia Krajowemu Biuru Al- Anon, zarządza własnościami, monitoruje inwestycje, zarządza dochodami i wydatkami, formułuje strategię i planowanie, zapewnia zgodność działań z prawem, utrzymuje zgodność działań z programem Al-Anon i zasadami bezpieczeństwa Alateen. Jednakże ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje SA Konferencja, która bierze pod uwagę politykę i decyzje Biura Służby Światowej. Konferencja może, o ile zachodzi taka konieczność, zreorganizować i odwołać Radę Powierników większością ¾ głosów. Wyzwania Obecnie od dłuższego czasu nie ma przewodniczącego Komitetu Finansowego w Komitecie Wykonawczym, gdyż brak jest osoby o potrzebnych tam kwalifikacjach. W tej sytuacji Oficer Wykonawczy razem z koordynatorami regionów ds. finansowych wykonywali i nadzorowali codzienne zadania finansowe struktury Al-Anon. Al-Anon SA działa jednocześnie jako organizacja pożytku publicznego i jako samoutrzymująca się organizacja, co nie jest idealną sytuacją. Innym wyzwaniem jest to, że nie wszyscy wolontariusze znają oprogramowanie do rachunkowości i dodatkowo używane są instrukcje z podręczników, co jest ryzykowne. Kolejnym wyzwaniem jest brak regularnych wpływów od grup, tylko ok. 51% grup wpłaca pieniądze do koszyka.

13 Sukcesy w strukturze SA Al-Anon Sukcesem jest założenie Trustu i zakup własności dla Al-Anon oraz zarejestrowanie obu, zaangażowanie menadżerów do zarządzania inwestycjami i mądry wybór nieryzykowanych inwestycji. W dobie ogólnoświatowego kryzysu Al-Anon SA uzyskał znaczny zasób kapitału, uzyskał certyfikat podatkowy a fundusze Trustu zasilają działania w zakresie Informacji Publicznej, nowych technologii, sprzętu biurowego i duże wydarzenia rocznicowe Al-Anon. Do tych osiągnięć znacznie przyczyniło się uczestnictwo delegatów IAGSM w Mityngach Międzynarodowych i wiedza i doświadczenie, które zebrali i podzielili się ze strukturą Al-Anon SA. 7)Zastosowanie zasad zawartych w Koncepcjach 6,7,10 i 11. Jakie są relacje Rady Powierników z Konferencją i Komitetami? - przygotowała Marilyn M. USA i Kanada Konferencja w USA była sformowana przez grupy w 1961 roku i obecnie obejmuje 67 delegatów z 67 regionów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Bermud i Puerto Rico. Konferencja Służb Światowych nadaje kierunek działaniom Biura Służb Światowych w Virginia Beach. Konferencja składa się z około 97 członków: 67 delegatów, 19 członków Rady Powierników, członków Komitetu Wykonawczego oraz z głównego personelu administracyjnego. Relacja delegatów do nie-delegatów wynosi około 2/3. Konferencja ma charakter tradycyjny z natury. Konferencja przekazała swoje ważne funkcje a zwłaszcza funkcje prawne Radzie Powierników. Rada Powierników kontroluje Biuro Służby Światowej, ale przekazała pełną władzę rutynowego zarządzania Biurem Służby Światowej Komitetowi Wykonawczemu. Rada Powierników składa się tylko z wolontariuszy powierników a Komitet Wykonawczy również, za wyjątkiem tzw. Sustaining Trustee, który jest opłacany w swojej roli jako Dyrektor Wykonawczy. Rada Powierników strzeże praw wspólnoty Al-Anon wobec prawa USA, strzeże Tradycji i zachowania zasad duchowych Al-Anon, jest ramieniem służebnym konferencji, realizuje wszystkie administracyjne funkcje, których grupy nie mogą dla siebie zrealizować. Rada Powierników odpowiada za dobre zarządzanie wspólnotą i jej bezpieczeństwo w przyszłości, jest odpowiedzialna za prawną jednostkę AFG.Inc. oraz za tradycyjną jednostkę Konferencję. Rada Powierników jest ciałem samo wybierającym się. Podręcznik służb wyjaśnia, że prawa Konferencji są tradycyjne, nie prawne, a Konferencja strzeże służb światowych i 12 Tradycji. Konferencja jest organem służebnym, nie rządem i to jest umowa nieformalna. Rada Powierników słucha i zwraca uwagę na życzenia Konferencji. Rolą Rady Powierników jest nieść dyrektywy Konferencji do Biura Służby Światowej. Powiernicy są zaufanymi sługami grup a Rada Powierników ma obowiązek dbać o bezpieczną przyszłość Al- Anon. Jeśli działania Konferencji mogą mieć negatywny wpływ na Al-Anon, wtedy Rada Powierników może złożyć petycję do Konferencji, aby powtórnie rozważyła daną kwestię.

14 Rada Powierników może nawet zawetować działania Konferencji, o ile zagrażają Al-Anon jako całości. Konferencja ufa powiernikom, że robią wszystko co jest poprawne w oczach prawa i że zachowują Tradycje. Równy udział, prawo do głosu i do głosowania dla delegatów, Rady Powierników, Komiteteu Wykonawczego i personelu administracyjnego zapewnia zrównoważone spojrzenie na wiele aspektów pracy Konferencji. Czasami pojawiają się nieporozumienia, brak zaufania i wątpliwości czy Rada Powierników działa zgodnie z życzeniami regionów. Według naszych zasad duchowych rola poszczególnych członków Konferencji jest przedstawiona w Koncepcjach: Koncepcja 6 wyjaśnia, że Konferencja akceptuje pierwszorzędną administracyjną odpowiedzialność Rady Powierników. We wszystkich przypadkach Rada P. nie działa jak rząd, lecz realizuje życzenia grup i bardzo rzetelnie konsultuje swoje działania i decyzje. Zatem delgaci na Konferencji maja ufać Radzie P.,że działa w aspektach prawnych aby rozwój Al- Anon trwał. Bez tego zaufania jedność Al-Anon będzie ciągle zagrożona. Koncepcja 7 mówi, że powiernicy mają prawa związane z systemem prawnym, a Konferencja ma prawa tradycyjne. Konferencja daje uprawnienia prawne powiernikom, aby strzegli zachowania Tradycji, polityki zatwierdzonej przez Konferencję oraz pilnowali, by wszystkie działania były zgodne z obowiązującym prawem. Tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Konferencji to rozumieją, Konferencja może pracować w zaufaniu i równowadze, aby realizować główny cel Al-Anon, jakim jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Z Koncepcji 6 i 7 widać dokładnie jak ważne są zaufanie, równowaga, akceptacja i harmonia. Bardzo pomocna w służbach jest Koncepcja 10: Odpowiedzialność w służbie jest zrównoważona przez dokładne zdefiniowanie kierownictwa służby i można uniknąć podwójnego kierownictwa. A zatem niezmiernie istotne jest dokładne zdefiniowanie zakresu zadań i funkcji kierowniczych poszczególnych służb. Koncepcja 10 pozwala zastosować Tradycję 2: Każda grupa ma tylko jedno kierownictwo, jest nim kochający Bóg jaki wyraża się w zbiorowym sumieniu grupy. Grupy mają ostateczną władzę i one delegują ją swoim zaufanym sługom w ich poszczególnych rolach. Grupy mogą to zrobić, bo grupy i osoby służebne mają do siebie nawzajem zaufanie. Tradycja 10 przypomina, że żadna służba nie ma ostatecznej władzy ma ją nasza Siła Wyższa. Koncepcja 11 mówi o zasadach takich jak odpowiedzialność, zaufanie i szacunek, które powinniśmy mieć na względzie wybierając naszych liderów i budując nasze struktury. Koncepcja 9 podkreśla rolę dobrych liderów niezależnie, czy są ochotnikami czy są opłacani. Koncepcja 11 przypomina, że każdy z nas w służbach ma wiedzieć za co jest odpowiedzialny i jakie są jego granice władzy. Potrzebujemy ludzi uczciwych i niezawodnych, abyśmy mogli harmonijnie pracować razem. Wszystkie rodzaje służb muszą być traktowane równo i

15 uczciwie, zarówno pod względem pensji jak i w zakresie doceniania ich pracy. Cały opłacany personel ma mieć prawo do głosu i prawo do głosowania na Konferencji. Jeśli zastosujemy te zasady duchowe w działaniu, zaobserwujemy, że wszyscy uczestnicy Konferencji będą się czuli wolni w wyrażaniu siebie w czasie wspólnej pracy we wzajemnym szacunku, a pod koniec dnia wszyscy wyjdą jako przyjaciele i partnerzy w realizacji naszego głównego celu duchowego. Z całego tego duchowego przesłania niezmiernie ważne jest, aby wszystkie służby miały dokładnie zdefiniowane zakresy obowiązków, kierownictwa i odpowiedzialności. Ponadto stosując nasze Koncepcje i Tradycje i ich ucieleśnienie jakimi są pokora i uczciwość oraz wzajemne zaufanie i szacunek można tak współpracować w służbach, aby Al-Anon jako wspólnota mógł rozkwitać i rozwijać się harmonijnie ku przyszłości. 8)Zrzeszanie się i rejestrowanie Paula B. USA i Kanada Powody, dla których struktury się zrzeszają: 1) Zrzeszanie się ogranicza podleganie poszczególnych osób procesom prawnym. 2) Zrzeszanie się zapewnia ciągłość jednostki mimo rotacji w służbach. 3) Zrzeszenie staje się miejscem pracy dla niektórych. 4) Zrzeszanie się pomaga chronić prawnie logo i znak Al-Anon oraz umożliwia zachowanie anonimowości w przypadku procesu sądowego. Warto, żeby struktury zarejestrowały swoje logo Al-Anon i Alateen w swoich strukturach. Biuro służby Światowej jest właścicielem znaku Al-Anon i praw autorskich. Unia Europejska jest już zarejestrowana przez WSO (Biuro Służby Światowej). Opis powodów zrzeszania się Grupy nie zrzeszają się. Wspólnota Al-Anon tworzy regiony i okręgi, które mogą się zrzeszać z powodów1,2 i 3. Również centra literatury i centra informacje mogą się zrzeszać z powodów 1,2,3 i 4. Opis Al-Anon Family group Headquarters, Inc. i Al-Anon Family Group Headquarters (Kanada), Inc. Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. jest opisywane jako Biuro Służby Światowej (WSO). Mieści się ono w Virginia Beach w USA. Biuro Służby Światowej jest zrzeszone i jest zarządzane przez Dyrektora Wykonawczego. Jest 3 Dyrektorów: ds. usług biznesowych, ds. usług dla członków, ds. komunikacji. Jest też 6 powiązanych Dyrektorów oraz kontroler. WSO zatrudnia około 45 osób.

16 Al-Anon Family Group Headquarters (Kanada), Inc. ma wirtualne biuro z adresem OTTAWA, Ontario, Canada. To biuro jest zrzeszone ale nie ma pracowników. Usługi są zapewniane przez WSO. Rada Powierników składa się z 18 wolontariuszy z USA i Kanady oraz jednego powiernika, który jest Dyrektorem Wykonawczym. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego zasiada w Radzie Powierników z prawem głosu ale bez prawa do głosowania. W Komitecie Wykonawczym jest 7 osób, w tym: Przewodniczący Rady Powierników, Skarbnik, Przewodniczący komitetu Finansowego, Przewodniczący Komitetu Taktyki, oraz Dyrektor Wykonawczy. Przewodniczący Rady Powierników nie głosuje. W związku z trudnościami typu brak wiedzy, nieścisłe określenia, trudności w określaniu i odróżnianiu tego,co tradycyjne od tego, co prawne oraz nieprecyzyjnością definicji słowa członek lub trudności ustalenia kworum do głosowania dobrze jest przedstawić opracowane artykuły zrzeszania się prawnikowi lub adwokatowi należącemu do Al-Anon lub Dyrektorowi Wykonawczemu WSO dla tradycyjnej aprobaty. Mówca duchowy Paula B. Nowa Zelandia Paula przyszła do Al-Anon, aby pozbyć się męża i jego zachowań nie dających się skontrolować. Było to w 1983 roku. Powoli zdała sobie sprawę, że Al-Anon dotyczy nie jej męża lecz jej własnej choroby i że ma podjąć odpowiedzialność za siebie i swoich 3 dzieci a nie odpowiedzialność za męża. Paula doświadczyła alkoholizmu swojego ojca w domu rodzinnym i intensywnego uczucia, że nie jest dość dobra, a także doznała zaburzeń snu i jedzenia. Mąż Pauli, też alkoholik udał się po pomoc do AA., a Paula wkrótce odkryła duchową moc 12 Stopni. Sponsor Pauli był w służbach i ona też tam trafiła podejmując służby od poziomu grupy do poziomu okręgu. Jako prowadząca mityng ufała bardzo Sile Wyższej i cieszyła się, że ma taką wspaniałą rodzinę Al-Anon. Potem podjęła służby w Radzie Powierników Nowej Zelandii a wreszcie została Delegatem na Mityng Międzynarodowy. W międzyczasie poświęcała sporo czasu swoim dzieciom i wnukom. W ostatnim roku jej mąż nie uczestniczył w wydarzeniach rodzinnych a potem przeniósł się do innej sypialni. Mimo rozmów z córką, służby i pracy czuła się zrozpaczona i znów pracował na 12 Stopniach. W kolejnym roku postanowiła opuścić męża tak na razie. Mąż chciał sprzedać dom, bo uważał, że ich relacje są skończone. Gdy nie zgodziła się na to, przecinał kable, nie chciał płacić rachunków. Potem prosiła go, by wyjechał na Boże Narodzenie. Znowu mąż postanowił sprzedawać ich dom. Znów pracowała na 12 Stopniach.

17 W lutym niespodziewanie mąż miał wypadek i złamał żebra. Wtedy sponsor powiedział jej, aby mu pomogła w tej sytuacji tak tylko dzisiaj. I pomogła zabierając go do lekarzy, gotując i robiąc dla niego to, czego on sam nie był w stanie zrobić. Ale wciąż czuła ból, bo coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że kocha męża. I pracowała znów nad 12 Stopniami. Pewnego dnia mąż zaprosił ją na obiad i wtedy powiedziała mu, że chce by mąż trzymał ją za rękę w dobrych i złych czasach. Wrócili do domu i postanowili zostać jeszcze mężem i żoną tylko dziś. Potem chodzili na randki i razem szli na spotkania i rocznice Al-Anon i AA. Paula wie, że dzięki Sile Wyższej i programowi Al-Anon odzyskał męża, który chce ją trzymać za rękę w każdym czasie i cieszy się z możliwości służenia Al-Anon i z pracy na 12 Stopniach każdego dnia! Małgosia Delegat na IAGSM,

KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA

KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA Książeczka grupy -1- KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA -2- Książeczka grupy TRADYCJA DRUGA JEDYNYM I NAJWYŻSZYM AUTORYTETEM W NASZEJ GRUPIE JEST MIŁUJĄCY BÓG,

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI z AA INFORMATOR REGIONU WARSZAWA dla sympatyków i przyjaciół Anonimowych Alkoholików Warszawa styczeń 2007 r

WIEŚCI z AA INFORMATOR REGIONU WARSZAWA dla sympatyków i przyjaciół Anonimowych Alkoholików Warszawa styczeń 2007 r KIM JESTEŚMY - PREAMBUŁA Anonimowi Alkoholicy są wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą sie nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązaćswój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.jedynym

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa kody wartości czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Skuteczna praca z młodzieżą

Skuteczna praca z młodzieżą Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Skuteczna praca Przewodnik po partycypacji młodzieży tłumaczenie: Stanisław Tekieli 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

TIK w organizacji pracy szkoły

TIK w organizacji pracy szkoły TIK w organizacji pracy szkoły II Wprowadzanie TIK w szkole powinniśmy traktować jako ważny element strategii zarządzania szkołą. To wspólne zadanie dyrektorki/dyrektora i koordynatorki/koordynatora programu

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo