Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie"

Transkrypt

1 Cel warsztatów Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie Emilia Branny Plan warsztatów Część I Społeczeństwo informacyjne Część I Społeczeństwo informacyjne. Polityka unijna, krajowa i lokalna. Część II Projekty IT w gminie Część III Planowanie strategiczne Część IV Drogi rozwoju Część V - Dyskusja Społeczeństwo informacyjne Podstawą funkcjonowania staje się informacja Powszechna dostępność technologii gromadzenia i transmisji danych (ICT) Wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa Wysoko rozwinięty sektor usług Źródło pojęcia K. Koyama, l. 60-tych XX wieku, Japonia "Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako cel narodowy na rok 2000". strategia zakładająca informatyzację kraju, prowadzącą do rozwoju intelektualnego kraju oraz tworzenia wiedzy, a nie dalsze uprzemysławianie kraju i wzrost dóbr materialnych. 1

2 Polityka unijna i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Planowane działania: Aktualizacja ram prawnych dla mediów Zwiększenie bezpieczeństwa, wiarygodności i niezawodności ICT Promowanie otwartych standardów w dziedzinie urządzeń, platform i usług Badania naukowe i inwestycje w innowacje Wyrównanie umiejętności w zakresie ICT Rozwój elektronicznych usług publicznych (e-zamówienia, e- administracja, e-zdrowie, itp.) Wzorcowe inicjatywy ICT w obszarach: opieka nad starzejącymi się osobami, transport, cyfrowe biblioteki Polityka krajowa Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Infrastruktura zlikwidowanie wykluczenia cyfrowego wzrost penetracji dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 7 populacji wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (?) Polityka krajowa (ciąg dalszy) Usługi stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów edemokracji; zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej; zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu - w przypadku administracji 100 % usług świadczonych online; Polityka krajowa (ciąg dalszy) Rozwój telewizji cyfrowej Edukacja zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego), stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %, wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje elearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. Polityka lokalna Informatyzacja cel horyzontalny Przykładowa struktura celów: Rozwój gospodarczy Stworzenie kompleksowego wsparcia dla MSP Pozyskanie dużych inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców Poprawa warunków komunikacyjnych Podniesienie jakości edukacji Możliwość wykorzystania ICT do realizacji celów strategicznych gminy Polityka lokalna Czy w Państwa dokumentach strategicznych istnieje wzmianka o stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego? Czy cele szczegółowe zakładają: zwiększenie dostępności infrastruktury teleinformatycznej, zwiększenie umiejętności w zakresie ICT rozwój usług elektronicznych w administracji, gospodarce, szkolnictwie 2

3 Przerwa Część II Projekty IT w gminie Rola gminy w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Planowanie strategiczne Identyfikacja szans i zagrożeń Informatyzacja usług publicznych Realizacja projektów stymulujących rozwój s. i. w obszarach priorytetowych Monitorowanie rozwoju s. i. Przykład kompleksowego rozwiązania Podkrakowski System Teleinformatyczny Realizowany obecnie ze środków ZPORR Budżet 5,4 mln PLN 17 gmin podkrakowskich PSTI Elementy: Sieć teleinformatyczna + centrum zarządzania PIAP (telecentra i infomaty) Elektroniczna Administracja Samorządowa + Podpis Elektroniczny Mapa Terenów Inwestycyjnych Biuletyn Informacji Gospodarczej Platforma wymiany informacji o rynku nieruchomości System wspomagający zarządzanie antykryzysowe Inne przykładowe projekty Przykładowy koszt projektów IT (ZPORR, ): Infrastrukturalny projekt wojewódzki z budową światłowodu: 70 mln PLN SEKAP (system egovernment dla 54 podmiotów w woj. śląskim): 27 mln PLN Karta Miejska (transport, mikropłatności) + podpis elektroniczny + Wirtualne Biuro + PIAP: 5,4 mln PLN 3

4 Fundusze unijne Regionalne Programy Operacyjne (dawniej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) Programy Operacyjne RPO Priorytety określane przez województwa 15,9 mld Euro na lata Podział od około 0,4 do 1,9 mld Euro na województwo Inne programy (PO) Warunki otrzymania środków Konkurencyjna Gospodarka budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego, budowa zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prywatnych portali internetowych, wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie ogólnokrajowym, tworzenia publicznych zasobów danych on-line, wdrażania innowacyjnych usług ebiznes, w tym e- commerce oraz telepracy, rozwój infrastruktury informatycznej dla nauki, zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu (e-learning), Beneficjenci: przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP); jednostki administracji centralnej i samorządowej, szkoły i placówki edukacyjne działające w systemie oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje. Realizacja priorytetów wskazanych w danym programie Uzasadnienie projektu Korzyść ekonomiczna z projektu Wniesienie wkładu własnego Trwałość projektu 5 lat po zakończeniu projektu (ZPORR) Równy dostęp do infrastruktury Neutralność technologiczna Część III Planowanie strategiczne Obszary analizy Dostępność infrastruktury teleinformatycznej Usługi społeczeństwa informacyjnego w obszarach kluczowych: Gospodarka Edukacja Administracja Umiejętność i potrzeba korzystania z IST wśród mieszkańców Kształtowanie oferty usług przez mieszkańców i podmioty gospodarcze 4

5 Planowanie strategiczne Infrastruktura Analiza stanu obecnego Monitorowanie działań Realizacja planów Identyfikacja priorytetów Sformułowanie celów Zaplanowanie działań Infrastruktura szerokopasmowa: Światłowód Łącza radiowe , WiMax (802.16) Sieć kablowa kabel koncentryczny Sieć telefonii stacjonarnej - kabel miedziany Łącza satelitarne Sieć telefonii komórkowej UMTS, EDGE, GPRS Dostęp przewodowy Technologia Światłowód Koncentryk sieć telewizji kablowej Miedź sieć telefonii stacjonarnej Zasięg Sieć szkieletowa < CATV < TPSA Zastosowanie Sieć szkieletowa W blokach W terenie Uwagi koszt > 50 tys za km Monopolista, nie wszędzie możliwość techniczna Dostęp bezprzewodowy Technologia WiMax SAT a/b/g GPRS, EDGE, UMTS Zasięg Zastosowanie Do 50 km od stacji - Stałe łącze LOS, kilkanaście km dostępowe w NLOS terenie, w przyszłości mobilne praktycznie wszędzie punkt punkt (LOS): kilka km, Access Point - do 300m <(<) sieć telefonii komórkowej Stałe łącze dostępowe w terenie Łącze szkieletowe punkt-punkt, łącze dostępowe, Access Point Hot Spoty Mobilny dostęp Uwagi Szybki rozwój, koszt terminala rzędu 1000 PLN, przepł. do 70 Mbps Wysoki koszt, łącza jednokierunkowe a/g - do 54 Mbps b do 11 Mbps GPRS do 85 kbps, UMTS do 1,92 Mbps Przykładowa infrastruktura w terenie Odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu (2005) Ogółem Gospodarstwa z dziećmi Gospodarstwa bez dzieci Miasta powyżej mieszkańców Miasta liczące do mieszkańców Obszary wiejskie Dochody miesięczne netto powyżej 7200 zł Dochody miesięczne netto od 3361 do 7200 zł Dochody miesięczne netto od 1441 do 3360 zł Dochody miesięczne netto poniżej 1440 zł 1 30% 18% 38% 1 27% 2 40% 1 32% 19% 37% 19% 37% 7% 14% 67% 71% 71% Internet szerokopasmowy Internet 5

6 Odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu w domu w 2005 r. z następujących powodów Brak potrzeby Zbyt wysokie koszty sprzętu Zbyt wysokie koszty dostępu Brak odpowiednich umiejętności Brak techn. możliwości podłączenia do Internetu Posiadanie dostępu do Internetu gdzie indziej Niechęć do Internetu 3% 8% 7% 1 39% 3 33% Odsetek osób używających Internetu w sprawach prywatnych według celu korzystania 30% 18% 24% 13% 1 12% 14% 14% 8% 4% Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach Czytanie, pobieranie czasopism on-line. Granie w gry, pobieranie gier, muzyki Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce Słuchanie radia i oglądanie telewizji on-line Korzystanie z usług 4% bankowych Szukanie pracy, wysyłanie 2005 r r. Komunikowanie się ofert Kupowanie / zamawianie towarów lub usług Względy bezpieczeństwa 0,7% Odsetek osób posiadających określone umiejętności informatyczne 43% 53% 34% 40% 32% 34% 21% 27% 14% 21% 7% 1 3% Uruchamianie programów za pomocą myszy Kopiowanie lub przenoszenie plików Używanie narzędzi do kopiowania i wklejania Wysyłanie i z załącznikami Używanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym Tworzenie strony internetowej Programowanie przy użyciu specjalistycznego języka Odsetek osób zamawiających przez Internet według rodzajów produktów 2,9% 2,3% 1, 1, 1,4% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 0,8% 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,3% 0,3% 2005 r r. Książki, czasopisma Ubrania i sprzęt sportowy Pozostały sprzęt elektroniczny Filmy, muzyka Sprzęt komputerowy Oprogramowanie (w tym gry) Artykuły spożywcze i kosmetyki Wczasy, wycieczki, zakwaterowanie i bilety Bilety na imprezy sportowe lub kulturalne Odsetek przedsiębiorstw dokonujących zakupów przez Internet, w tym płacących za zamówienia on-line Odsetek przedsiębiorstw dokonujących sprzedaży przez Internet, w tym przyjmujących płatności on-line 17% 10% 3% 4% 1% 4% 1% przedsiębiorstwa zamawiające przez Internet w tym płacące za zamówienia on-line sprzedaż przez Internet w tym otrzymujących płatności on-line 6

7 egovernment Odsetek osób korzystających z usług egovernment Cztery poziomy usług egovernment: Możliwość wyszukania informacji o usługach w Internecie Możliwość wyszukania informacji i pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej Możliwość wyszukania informacji, pobrania i odesłania wypełnionych formularzy przez Internet Możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy i ich odesłanie drogą elektroniczną po wypełnieniu, aż do uiszczenia wymaganych opłat i otrzymania decyzji drogą elektroniczną % 3% % 11% Poszukiwanie informacji na stronach internetowych Pobieranie formularzy urzędowych Odsyłanie wypełnionych formularzy Odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług egovernment Edukacja, e-learning do pozyskiwania informacji do otrzymywania formularzy, np. podatkowych do odsyłania wypełnionych formularzy, np. do ZUS-u do załatwiania całości spraw urzędowych wyłącznie drogą elektroniczną 1 31% 57% 52% 47% 47% 68% 60% Wykorzystanie Internetu w celach szkoleniowych ok. 23% przedsiębiorstw (2005 rok) Przykłady aplikacji e-learningowych: NBPortal PARP Infrastruktura w Twojej gminie Jaki jest stan infrastruktury teleinformatycznej w poszczególnych rejonach? Czy dostęp do Internetu jest możliwy technicznie? Czy na rynku usług istnieje konkurencja? Czy cena usług jest osiągalna dla mieszkańców? Czy dostępna przepustowość jest wystarczająca? Czy mieszkańcy nie posiadający komputera/internetu mają dostęp do PIAP? Które obszary są narażone na wykluczenie cyfrowe? Umiejętności w Twojej gminie Ile osób w gminie umie: Korzystać z a Korzystać z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego Wyszukać w Internecie informację Korzystać z podpisu elektronicznego Stworzyć stronę internetową, forum Administrować siecią Programować Których umiejętności brakuje mieszkańcom i co jest przyczyną braku wystarczających umiejętności wśród obywateli? Czy mieszkańcy mają dostęp do szkoleń lub pomocy (np..w PIAP) w zakresie informatyki? Czy w gminie jest odpowiednia ilość wykwalifikowanej kadry informatycznej? 7

8 egovernment w Twojej gminie egovernment Czy urząd posiada elektroniczny obieg dokumentów? Czy informacje o załatwianiu spraw i formularze spraw są dostępne online? Czy urząd przyjmuje i wydaje pisma podpisane podpisem elektronicznym? Czy urząd posiada portal umożliwiający składanie wniosków online? Ilu obywateli korzysta z Internetu do komunikacji z urzędem? egospodarka w Twojej gminie egospodarka: Ilu przedsiębiorców komunikuje się/składa wnioski/załatwia sprawy w urzędzie online? Ilu przedsiębiorców korzysta z komputera i Internetu? Ilu przedsiębiorców posiada strony Internetowe i ? Ilu przedsiębiorców ma strony Internetowe z informacją/pełnym cennikiem/możliwością zamówienia/możliwością zakupu online? Ile osób/przedsiębiorców poszukuje pracy/pracowników przez Internet? Ilu przedsiębiorców poszukuje i znajduje kontrahentów przez Internet? eedukacja w Twojej gminie eedukacja: Czy w szkołach jest odpowiednia baza sprzętowa? Czy program nauczania uwzględnia informatykę w wystarczającym stopniu? Czy nauczyciele posiadają dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie informatyki? Czy szkoły posiadają strony Internetowe? Czy uczniowie biorą udział w kształtowaniu ich treści? Czy informatyka jest wykorzystywana w praktyce (elektroniczny dziennik, materiały dydaktyczne dostępne online, fora, listy mailingowe, materiały informacyjne)? Czy wykorzystywany jest e-learning? Udział społeczeństwa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Kto tworzy nowe informacje i usługi społeczeństwa informacyjnego? Czy mieszkańcy zakładają sieci komputerowe, strony internetowe, fora dyskusyjne itp.? Czy istnieją portale wymiany informacji, ogłoszeń, dyskusji o sprawach lokalnych itp.? Czy przedsiębiorcy lokalni kształtują treść informacji i usług, dostosowując je do zmieniających się potrzeb? Czy pojawiają się innowacje? Jeśli NIE to dlaczego (brak umiejętności, brak potrzeby, brak dostępu)? Obszary kluczowe Jaka jest rola IT w realizacji celów strategicznych gminy? W jakich obszarach rozwój społeczeństwa informacyjnego jest zagrożony i wymaga interwencji? W jakich obszarach rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga wsparcia w celu zwiększenia szans i potencjału gminy? Twoja gmina Priorytety rozwoju: 8

9 Przerwa Część IV Drogi rozwoju Korzyści z rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw usprawnienie zarządzania, oszczędność czasu i zasobów, dostęp do informacji Powstawanie miejsc pracy, ułatwienie poszukiwania pracy, telepraca Dostęp do materiałów edukacyjnych, wzrost umiejętności w zakresie ICT Poprawa jakości życia mieszkańców, ułatwienie dostępu do usług, oszczędność czasu Promocja gminy w Internecie Korzyści z informatyzacji instytucji publicznych Usprawnienie procesu zarządzania w urzędach, szkołach, instytucjach Wzrost jakości usług publicznych, kształcenia Kształtowanie wizerunku gminy nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom Przykładowe projekty Rozwój szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej, obsługującej instytucje publiczne oraz udostępnianej (na równych zasadach) operatorom lokalnym Budowa telecentrów i infomatów na terenie gminy Przeprowadzenie szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Przykładowe projekty Wdrożenie usług egovernment Wdrożenie platformy wymiany ofert i informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i obywateli Upowszechnienie podpisu elektronicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców Wprowadzenie usług transportowych z wykorzystaniem karty miejskiej Wprowadzenie mikropłatności kartą elektroniczną 9

10 Przykładowe projekty Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, przedsiębiorców, obywateli z wykorzystania technologii informatycznych Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i udostępniania usług online dla szkół, domów kultury, ośrodków sportowych Upowszechnienie edukacji z wykorzystaniem elearningu egovernment Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów + workflow (przepływu pracy) w urzedach i jednostkach podległych Wdrożenie usług egovernment pełnego załatwiania spraw drogą elektroniczną przez portal dostępowy Wprowadzenie podpisu elektronicznego: Kwalifikowanego do komunikacji z zewnętrzem Niekwalifikowanego wewnątrz urzędu Strategia informatyzacji urzędu Interoperacyjność oprogramowania, standaryzacja Niski koszt serwisu Niski koszt wymiany urządzeń Brak uzależnienie od jednej platformy systemowej Oprogramowanie open source Wysokie bezpieczeństwo Niski koszt Zgodność z zaleceniami European Interoperability Framework Np: system operacyjny Linux, pakiet biurowy Open Office, klient poczty Mozilla Thunderbird, przeglądarka Mozilla Firefox Większa złożoność administrowania, konieczność przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników Integracja oprogramowania Wymiana danych między aplikacjami Komunikacja przez standaryzowane interfejsy Publikacja formatów danych, brak ograniczeń na ponowne wykorzystanie, dystrybucję i modyfikację standardu Zalecany sposób komunikacji między aplikacjami: Web Services, protokoły SOAP, WSDL Sieć wewnętrzna urzędu Przerwa Podłączenie do Internetu, wydzielenie sieci na poziomie logicznym Stosowanie protokołów szyfrujących HTTPS, SSL Stosowanie VPN (Virtual Private Network) ACL (Access Control List) filtrowanie pakietów w routerach Sieć pośrednicząca (DMZ Demilitarized Zone) przy udostępnianiu danych z wewnątrz urzędu, zduplikowanie danych na serwer udostępniający dane, komunikacja przez wydzielone porty Dostęp ze stanowisk do Internetu przez serwer proxy z firewallem Filtrowanie pakietów Cache Logowanie operacji Blokowanie aktywnej zawartości Brak bezpośredniego dostępu do komputerów z Internetu 10

11 Część V Dyskusja 11

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. WPROWADZENIE Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2006 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 246/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo